17. De ce refuză oamenii să creadă în Dumnezeu? notite

1,214 views

Published on

Cel de-al 18-lea studiu din seria "Aprofundarea Evangheliei" şi cel de-al doilea care se ocupă cu apărarea Evangheliei. În acest studiu am răspuns la întrebarea "De ce refuză oamenii să creadă în Dumnezeu?". La început am privit la versete biblice care ne arată de ce oamenii ar trebui să creadă şi de ce nu o fac. Apoi am privit la câteva citate din două cărţi care ne-au arătat, din perspective diferite, de ce oamenii nu cred, şi am terminat privind la cum am putea să ajutăm oamenii să-L descopere pe Dumnezeu.

Published in: Spiritual
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,214
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
146
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

17. De ce refuză oamenii să creadă în Dumnezeu? notite

  1. 1. De ce refuză oamenii să creadă în Dumnezeu?Aprofundarea Evangheliei - Apărarea EvanghelieiData trecută - De ce să apărăm Evanghelia? 1. Este unul din modurile prin care îi iubim pe oameni. 2. Funcţionează împreună cu evanghelizarea. 3. Îndepărtează obstacolele din calea credinţei. 4. Ajută pe creştini să-şi cunoască credinţa. 5. Apără biserica de erezii. 6. Urmează exemplele biblice. 7. Pentru că aşa ne spune Biblia.Ce este apologetica?Vine de la cuvântul grecesc apologia care înseamnă a apăra.… Fiţi întotdeauna pregătiţi să răspundeţi oricui vă întreabă despre motivul nădejdii care este învoi... 1 Petru 3:15 (NTR)Apologetica este disciplina care se ocupă cu apărarea adevărului evangheliei creştine.Scopul Apologeticii 1. Să întărească şi să maturizeze credinţa creştinilor. 2. Să îndepărteze obstacolele şi să clarifice problemele, pentru a face pe cei necredincioşi să recunoască adevărul Evangheliei lui Isus Cristos, ca să se pocăiască şi să-şi pună credinţa în El.Astăzi – De ce refuză oamenii să creadă în Dumnezeu?De ce să crezi?Eclesiastul 3:11 (NTR)El a făcut toate lucrurile bune la timpul lor, a pus chiar şi veşnicia în inimile lor, dar omul nu poatepricepe de la început până la sfârşit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.Romani 2:14-16Când neamurile – care nu au Legea – fac în mod natural lucrurile Legii, prin aceasta, ele, care nuau Legea, îşi sunt singure lege. Ele arată astfel că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor. Deasemenea, şi conştiinţa lor arată că acest lucru este adevărat, întrucât gândurile lor fie se acuză,fie se scuză între ele. Acest lucru se va vedea în ziua în care, potrivit Evangheliei mele,Dumnezeu, prin Isus Cristos, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor.Psalmul 19:1-2Cerurile povestesc slava lui Dumnezeu şi bolta cerească istoriseşte despre lucrările mâinilor Lui.O zi dă de ştire altei zile acest mesaj şi o noapte vesteşte această cunoaştere altei nopţi...Romani 1:19-20Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-aarătat. De la crearea lumii, însuşirile Lui invizibile – puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui – aufost percepute clar, fiind înţelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză...
  2. 2. De ce necredinţă?Ieremia 17:9„Inima este mai înşelătoare decât toate lucrurile şi este fără vindecare. Cine poate să ocunoască?“Isaia 5:20Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele rău, întunericul lumină, şi lumina întuneric...Citat de Ray Comfort„Ateul este opusul idolatrului obişnuit. El subminează Scripturile şi caută cele mai aspre judecăţiale lui Dumnezeu şi astfel clădeşte o imagine despre Dumnezeu pe care o găseşte ca fiindrespingătoare. Apoi, după ce şi-a făcut idolul, pur şi simplu îl respinge. Şi aşa şi trebuie. Chipulcare l-a făcut este rău. Nu are dragoste şi nici milă. Şi astfel ateul are aceiaşi problemă ca şiidolatrul. Imaginea există numai în... imaginaţia ateului.”Psalmul 14:1-3Nebunul zice în inima lui: „Nu există Dumnezeu!“ S-au pervertit oamenii, săvârşesc fapteîngrozitoare; nu mai există nici unul care să facă binele. Domnul Îşi pleacă privirea din ceruri pestefiii oamenilor, ca să vadă dacă există vreunul care să aibă pricepere, vreunul care să-L caute peDumnezeu. Toţi s-au rătăcit, cu toţii au devenit corupţi! Nu mai există nici unul care să facă binele,nici unul măcar!Termenul ebraic se referă la o deficienţă morală, nu una psihică.1 Corinteni 2:14Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, şi nu lepoate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte.2 Corinteni 4:3-4Iar dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce pier, ale căror minţinecredincioase le-a orbit dumnezeul acestui veac, ca să nu strălucească lumina Evanghelieislavei lui Cristos, Care este chipul lui Dumnezeu.Ioan 3:19-21Şi judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decâtlumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, casă nu i se expună faptele. Dar cel ce lucrează potrivit cu adevărul vine la lumină, ca să i se aratefaptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.1 Ioan 4:4-6Copilaşilor, voi sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi învins, pentru că Cel Ce este în voi este mai maredecât cel ce este în lume. Ei sunt din lume şi de aceea ce vorbesc ei este din lume, iar lumea îiascultă. Noi suntem din Dumnezeu; cel care Îl cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă, însă cel carenu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem care este Duhul adevărului şi careeste duhul rătăcirii.Efeseni 4:17-19Aşadar, vă spun aceasta şi depun mărturie în Domnul: nu mai trăiţi ca păgânii, în deşertăciuneagândirii lor! Ei au mintea întunecată şi sunt despărţiţi de viaţa lui Dumnezeu datorită lipsei lor decunoaştere, care este o urmare a împietririi lor. Ei nu mai au ruşine; s-au dedat depravării, trăindcu lăcomie în toate necurăţiile. 2
  3. 3. Romani 1:18-20Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie şi împotriva oricăreinedreptăţi a oamenilor, care înăbuşă adevărul în nedreptate. Fiindcă ce se poate cunoaşte despreDumnezeu le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat. De la crearea lumii, însuşirile Luiinvizibile – puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui – au fost percepute clar, fiind înţelese din ceeace a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză...Romani 1:21-23... pentru că, deşi L-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu L-au slăvit ca Dumnezeu şi nici nu I-aumulţumit, şi astfel gândirea lor a devenit fără folos, iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat.Pretinzând că sunt înţelepţi, au înnebunit şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-oimagine făcută după asemănarea omului muritor, a păsărilor, a patrupedelor şi a animalelor mici.Romani 1:24-25De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, ca să urmeze poftele inimilor lor, dezonorându-şiastfel trupurile între ei. Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună şi s-au închinat şi auslujit creaţiei în locul Creatorului, Care este binecuvântat în veci, amin!Romani 1:26-27Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat pradă viciilor ruşinoase, căci femeile lor au schimbatrelaţiile intime naturale cu unele care sunt contrare naturii; tot astfel şi bărbaţii, au părăsit relaţiileintime naturale cu femeile şi s-au aprins de poftă unii pentru alţii, săvârşind lucruri scârboase uniicu alţii şi primind astfel în ei înşişi răsplata pe care o meritau pentru rătăcirea lor.Romani 1:28Pentru că n-au socotit că merită să-L aibă pe Dumnezeu în cunoaşterea lor, Dumnezeu i-a lăsatpradă minţii lor corupte, ca să facă lucruri pe care n-ar trebui să le facă.Romani 1:29-31Sunt plini de orice fel de nedreptate, de nelegiuire, de lăcomie, de răutate; sunt plini de invidie,ucidere, ceartă, înşelătorie, sunt duşmănoşi, şoptitori, bârfitori, Îl urăsc pe Dumnezeu, suntobraznici, aroganţi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, necugetaţi, nu-şi ţinpromisiunile, sunt fără afecţiune, nemiloşi.Romani 1:32Şi, deşi cunosc hotărârea lui Dumnezeu, potrivit căreia cei ce înfăptuiesc astfel de lucruri suntvrednici de moarte, ei nu numai că le fac, ci îi şi încuviinţează pe cei ce le înfăptuiesc.Sumar al motivelor pentru care oamenii refuză să creadă în Dumnezeu 1. Inimile lor sunt înşelătoare, rele, întunecate şi împietrite. 2. Iubesc păcatul şi întunericul; urăsc pe Dumnezeu şi lumea; vor să-şi fie singuri dumnezeul lor. 3. S-au depărtat de Dumnezeu şi de viaţa Lui. 4. Gândirea lor este coruptă, ei suprimă adevărul, gândirea lor este zadarnică, sunt ignoranţi şi sunt duşmani în gândirea lor. 5. Nu sunt mulţumitori. 6. Sunt mândri şi aroganţi. 7. Sunt orbiţi de Satan.„Formarea unui ateu: Cum imoralitatea conduce la necredinţă”, de James. S. SpiegelJames este profesor de filosofie şi religie la Universitatea Taylor din Upland, Indiana. 3
  4. 4. Citate din carteCum îşi explică necredinţa ateii de seamă? Cine citeşte pe Dawkins, Dennett, Harris, şi Hitchens,va observa două chestiuni pe care aceştia le ridică: problema răului şi irelevanţa ştiinţifică a luiDumnezeu.Problema răului...nimeni, fie că apelează la rău sau la altceva, nu poate elimina nevoia de a explica existenţauniversului.Cel mai mult, răul ar trebui să ne îndemne să reconsiderăm ce fel de Dumnezeu există, nu dacăDumnezeu există.Irelevanţa ştiinţificăNoţiunea că ştiinţa este suficientă să dea explicaţii pentru toate formele de cunoaştere şiexperienţe umane.Naturalismul nu poate explica nici existenţa cosmosului şi nici exemplele vaste de design(concepţie).Calea spre ateism 1. Precipitată de răzvrătiri personale. 2. Retragerea din contactul cu alţi credincioşi. 3. Dezvoltarea îndoielilor cu privire la credinţă. 4. Indulgenţa continuă faţă de păcat. 5. Respingerea conştientă faţă de Dumnezeu.Adăugiri de William (nu sunt în carte)Datorită faptului că Dumnezeu nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor lor sau a permis ca ceva rău săli se întâmple.Cărţi de studii a unor atei bine-cunoscuţi 1. „Credinţa celor fără de tată” de Paul C. Vitz, predă psihologia la Universitatea din New York. (ateu care a devenit catolic). 2. „Intelectualii” de istoricul secolului 20, Paul Johnson. 3. „Moderni degeneraţi” de E. Michael Jones, scriitor (a crescut catolic, dar a părăsit credinţa ca să se alăture mişcării hipiote din anii 1960, iar apoi s-a întors la credinţa sa din tinereţe).Citate şi observaţii din aceste cărţiReflectând la schimbarea gândirii sale, Vitz observă că „motivele” sale pentru care a devenit ateu,din timpul anilor de studenţie, nu erau atât de intelectuale pe cât erau de sociale şi psihologice.Paul JohnsonSistemele filosofice şi idealurile sociale ale multor intelectuali moderni erau decise de voinţa lorimorală, nu de căutarea lor după adevăr. Ei şi-au scris cărţile lor pentru a se potrivi cu vieţile lorpersonale şi nu invers.E. Michael JonesÎn final există numai două alternative în viaţa intelectuală: ori vei conforma dorinţa după adevăr, orivei conforma adevărul după dorinţă... 4
  5. 5. Aldous Huxley – Scriitor din AngliaPentru mine, şi fără îndoială, pentru mulţi din contemporanii mei, filosofia nimicului („fără sens”-ului) a fost un instrument esenţial al eliberării. Eliberarea pe care noi o doream era în acelaşi timpo eliberare de un anumit sistem politic şi economic, de un anumit sistem de moralitate. Neopuneam moralităţii pentru că ea se opunea libertăţii noastre sexuale.Noi nu ştim pentru că nu vrem să ştim. Voinţa noastră este cea care decide cum şi pe ce subiectesă ne folosim inteligenţa. Cei care nu descoperă niciun sens în viaţă, o fac în general pentru că,dintr-un motiv sau altul, se potriveşte cărţilor lor care spun că lumea ar trebui să nu aibă sens.Thomas Nagel – Filosof ateuEu vreau ca ateismul să fie adevărat şi este greu pentru mine datorită faptului că unii dintre ceimai inteligenţi şi bine-informaţi oameni pe care îi cunosc sunt credincioşi religioşi. Nu este faptulcă pur şi simplu nu cred în Dumnezeu, şi în mod natural, sper că am dreptate despre credinţamea. Ci este faptul că sper că nu există Dumnezeu! Eu nu vreau să existe un Dumnezeu. Nuvreau ca universul să fie aşa.Calea spre ateism - Sumar - James S. SpiegelCăderea în ateism este cauzată de un complex de factori morali-psihologici, nu de o lipsăînţeleasă de dovezi ale existenţei lui Dumnezeu. Ateul îl respinge voit pe Dumnezeu, deşi acestlucru este precipitat de indulgenţe imorale şi datorită faptului că el sau ea are probleme cu tatăl.Astfel, alegerea paradigmei ateiste este motivată de factori non-raţionali, unii fiind psihologici, iaralţii fiind de natură morală.„Orbire voită: De ce ignorăm ce este evident punându-ne în pericol”, de Margaret HaffernanMargaret fost producător la Radio şi TV BBC, şi a condus mai multe companii media. Ea este deasemenea scriitoare şi autoare a mai multor cărţi.Citate din carteIată unde îşi are originea orbirea noastră voită: în dorinţa înnăscută a omului după familiaritate, dea fi plăcut, aceasta este fundamentală pentru felul nostru de gândire.Noi luptăm aşa de mult ca să ne protejăm estimarea de sine care este universală. Nu conteazăcât de mult succes au oamenii şi cât de bogaţi sunt. Toţi au nevoia să simtă că sunt oameni buni,chiar, sau mai ales, când ei sunt răi.Este mai uşor să fii orb, decât să faci ceva cu acele sentimente inconfortabile.Dacă tu menţii o iluzie, nu trebuie să iei decizii grele în viaţă. Viaţa pur şi simplu merge înainte!Dar dacă accepţi realitatea, te obligă la decizii mari, şi mulţi oameni vor să evite asta!Naţiuni, instituţii, indivizi toţi pot fi orbiţi de dragoste, de nevoia de a se simţi buni şi valoroşi şiapreciaţi. Pur şi simplu noi nu am putea funcţiona dacă nu am crede despre noi aşa. Dar atuncicând suntem orbi faţă de defectele şi căderile a ceea ce iubim, nu suntem eficienţi. Aşa cum ColmO’Gorman a spus: „ne facem singuri fără putere atunci când pretindem că nu ştim. Acesta esteparadoxul orbirii: Credem că ne va face să fim în siguranţă, chiar dacă ne pune de fapt în pericol!O mare parte din identitatea noastră este definită de ceea ce noi credem şi noi în mod activcăutăm confirmare pentru ceea ce credem. De fapt, mergem chiar mai departe: creierele noastretratează diferit orice informaţie care ne-ar provoca acele credinţe dragi nouă.Frica de schimbare şi frica de conflict au acelaşi efect. (cauzează orbirea voită) 5
  6. 6. Ca fiinţe umane, noi suntem conduşi puternic de dorinţa de a descoperi şi proteja relaţii care nefac să ne simţim bine cu privire la noi înşine şi care ne fac să ne simţim în siguranţă. De aceea necăsătorim cu persoane ca noi, care locuiesc în vecinătăţi pline de oameni ca noi şi care lucreazăcu oameni ca noi. Fiecare din aceste oglinzi ne confimă valoarea noastră de sine.De ce Orbire voită - Sumar 1. Să ne simţim bine cu privire la noi înşine. 2. Să ne confirme sensul de valoare de sine. 3. Să ne protejeze stima de sine, chiar dacă suntem răi. 4. Să evităm sentimentele inconfortabile. 5. Ca să nu trebuiască să iei decizii grele. 6. Să credem că suntem buni, valoroşi şi apreciaţi 7. Să ne confirme că noi deja credem. 8. Să ne simţim în siguranţă şi să evităm schimbarea sau conflictul.Noi râdem atunci când vedem struţi care îşi bagă capul în nisip, dar noi care ar trebui să ştim maibine, facem acelaşi lucru din nou şi din nou!Am observat o legătură dintre cele scrise de Margaret Heffernan în cartea ei şi ceea ce Tim Kellera scris în cartea sa „Dumnezei Falşi”.Trei idoli principali ai inimii 1. Comfortul/Siguranţa 2. Afirmarea/Apobarea 3. Puterea/ControlulCe putem face pentru a-i ajuta pe oameni să-L găsească pe Dumnezeu?Vorbeşte inimii 1. Rogă-te ca Dumnezeu să le deschidă inimile - Fapte 16:14 2. Rogă-te pentru înţelepciune şi călăuzire 3. Arată-le dragoste şi invită-i în viaţa ta 4. Trăieşte Evanghelia înaintea lor 5. Arată-le că nimeni nu vine la Dumnezeu prin puterea lor de gândire 6. Încurajează-i să-L caute pe Dumnezeu 7. Pune întrebări 8. Arată-le de ce au nevoie cel mai mult pentru a-L descoperi pe DumnezeuSă le arătămRomani 8:29-30Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte El i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemeneachipului Fiului Său, ca Acesta să fie primul născut dintre mai mulţi fraţi. Şi pe aceia pe care i-ahotărât mai dinainte, i-a şi chemat; pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi îndreptăţit; iar pe aceia pecare i-a îndreptăţit, i-a şi glorificat.Efeseni 1:4-5În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui. Îndragoste, El ne-a predestinat pentru înfiere prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, 6
  7. 7. Să-i încurajămDeuteronomul 4:29Dar dacă de acolo Îl veţi căuta pe Domnul, Dumnezeul vostru, Îl veţi găsi, dacă Îl veţi căuta dintoată inima voastră şi din tot sufletul vostru.1 Cronici 28:9…căci Domnul cercetează toate inimile şi înţelege orice închipuire a gândurilor. Dacă Îl vei căuta,El Se va lăsa găsit de tine, dar dacă Îl vei părăsi, El te va lepăda pentru totdeauna.Ieremia 29:13Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta din toată inima.Faptele Apostolilor 17:26-27Dintr-un singur om, El a făcut fiecare neam de oameni, ca ei să locuiască pe toată suprafaţapământului, le-a desemnat mai dinainte vremurile şi a stabilit hotare locuinţei lor, pentru ca ei să-Lcaute pe Dumnezeu şi, poate, să-L şi găsească, în timp ce bâjbâie după El, măcar că nu estedeparte de nici unul dintre noi.Romani 10:12-13Nu este nici o deosebire între iudeu şi grec, deoarece Acelaşi Domn este Domnul tuturor şi dă cugenerozitate tuturor celor ce-L cheamă, fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit!“Evrei 11:6Şi fără credinţă este imposibil să-I fim plăcuţi, pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadăcă El există şi că îi răsplăteşte pe cei ce-L caută.Întrebări de folosit 1. Ce înseamnă faptul că tu nu crezi în Dumnezeu? 2. De ce crezi că nu există Dumnezeu? 3. Dacă nu există Dumnezeu, atunci cum s-a format universul? 4. Dacă Dumnezeu ar fi real, L-ai dori în viaţa ta? 5. De ce eşti aşa de deranjat atunci când vorbesc despre Dumnezeu?De ce este nevoie cel mai mult – O inimă smerită şi sincerăIacov 4:6, 10…„Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriţi El le dă har.“...Smeriţi-vă înainteaDomnului, iar El vă va înălţa!O rugăciune smerită„Dumnezeule, dacă eşti real, vreau să vii în viaţa mea. Te rog, deschide-mi inima către Tine şiajută-mă să Te înţeleg şi să înţeleg adevărul Tău.”Întrebări de reflectare  Cum ai sumariza motivele pentru care oamenii refuză să creadă în Dumnezeu?  Care sunt cele mai bune lucruri pe care le putem face pentru a-i ajuta pe oameni să creadă în Dumnezeu? 7
  8. 8. Aprofundează – Lasă Evanghelia să se adâncească în inima ta şi apoi să iese din viaţa ta. 1. Să ştii ce crezi şi de ce crezi! 2. Fă-ţi timp să citeşti articolule din secţiunea „De ce să crezi?” de pe despreisus.roUn ultim cuvântApucă Evanghelia pentru ca Isus să te apuce pe tine!În încheiere - 2 Petru 3:9Domnul nu este încet în a-Şi împlini promisiunea, aşa cum înţeleg unii încetineala, ci are răbdarecu voi şi nu doreşte să piară vreunul, ci toţi să ajungă la pocăinţă.Întrebări recapitulative 1. Ce anume ţi-a ieşit în evidenţă din versetele biblice despre „De ce nu cred oamenii?” Explică de ce. 2. Ce ai găsit ca fiind interesant din ceea ce a fost împărtăşit din cărţile „Formarea unui ateu” şi „Orbire voită”? 3. Ce legături găseşti între ceea ce a fost scris în „Orbire voită” şi cei trei idoli principali ai inimii despre care Tim Keller scrie în cartea sa „Dumnezei falşi”? 4. Care sunt gândurile şi observaţiile tale cu privire la cum să ajutăm oamenii să-L descopere pe Dumnezeu? Există ceva care ai adăuga sau schimba? 5. Care sunt lucrurile principale pe care le-ai învăţat din acest studiu şi care crezi că-ţi vor fi de folos?Pentru a învăţa mai mult 1. Recapitulează versetele biblice despre „De ce nu cred oamenii?”, apoi scrie un sumar al lucrurilor cheie, folosind cuvintele tale. 2. La fel, citeşte citatele de la secţiunea „Formarea unui ateu” şi „Orbire voită” şi scrie un sumar al lucrurilor principale pe care le-ai învăţat din aceste citate. 3. Continuă să citeşti articolele „De ce să crezi” de pe site-ul despreisus.ro până când lucrurile de acolo îţi vor deveni cunoscute. 4. Mergi în lumea reală şi pune în practică lucrurile învăţate aici. 5. Recapitulează regulat aceste notiţe şi notează-ţi ceea ce te învaţă Dumnezeu. 6. Discută punctele 1-5 cu o persoană sau într-un grup. 8

×