1. De ce este importanta evanghelia?

 • 176 views
Uploaded on

Primul studiu al seriei "Aprofundarea Evangheliei". În acest studiu am răspuns la întrebarea "De ce este Evanghelia importantă?", privind la Romani 1:16 şi la alte câteva versete biblice şi citate ale …

Primul studiu al seriei "Aprofundarea Evangheliei". În acest studiu am răspuns la întrebarea "De ce este Evanghelia importantă?", privind la Romani 1:16 şi la alte câteva versete biblice şi citate ale unor pastori şi autori creştini. Apoi, în lumina importanţei Evangheliei, am privit la ce ar trebui să facem noi cu Evanghelia.

More in: Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
176
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. De ce este Evanghelia Importantă?
 • 2. Growing DeepAprofundarea Evangheliei
 • 3. De ce este Evanghelia Importantă?
 • 4. Imaginea de ansamblu IsusEvanghelia Biserica Misiunea
 • 5. Apostle Paul
 • 6. Importanţa Evangheliei pentru Pavel Deci, tuturor celor care sunt preaiubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fie sfinţi: har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos! Mai întâi, Îi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Cristos, pentru voi toţi, întrucât credinţa voastră este vestită în întreaga lume. Romans 1:7-8
 • 7. Importanţa Evangheliei pentru Pavel Nu vreau să nu ştiţi, fraţilor, că de multe ori mi-am propus să vin la voi, ca să am şi printre voi vreun rod, tot aşa cum am şi printre celelalte neamuri, dar până acum am fost împiedicat. Eu sunt dator atât grecilor, cât şi barbarilor, atât celor înţelepţi, cât şi celor neştiutori, astfel că, în ce mă priveşte pe mine, sunt dornic să vă vestesc Evanghelia şi vouă, celor din Roma. Romani 1:13-15
 • 8. Importanţa Evangheliei pentru Pavel Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede... Romani 1:16
 • 9. Importanţa Evangheliei pentru Pavel Fraţilor, şi eu, când am venit la voi, n-am venit vestindu-vă taina lui Dumnezeu prin cuvinte elevate sau printr-o înţelepciune strălucită, pentru că am hotărât să nu ştiu nimic între voi decât pe Isus Cristos şi pe El răstignit. 1 Corinteni 2:1-2
 • 10. Importanţa Evangheliei pentru Pavel Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede... Romani 1:16
 • 11. Putere = Dunamis
 • 12. The Universe
 • 13. Mântuire = Salvare
 • 14. Mântuirea (Salvarea)Justificarea – Începutul Sfinţirea – MijloculGlorificarea – Sfârşitul
 • 15. Mântuirea (Salvarea) Justificarea – ÎnceputulJustificarea este faptul căDumnezeu declară pe cei care îlprimesc pe Cristos ca fiindneprihăniţi, o neprihănire bazată peneprihănirea lui Cristos, dată celorcare îl primesc pe Cristos prinpocăinţă şi credinţă.
 • 16. Jesus on CrossJustification – Beginning Jesus Photo
 • 17. Mântuirea (Salvarea) Sfinţirea – MijloculProcesul de a fi transformaţi din ce înce mai mult în asemănarea cuCristos prin lucrarea Duhului Sfânt şia Cuvântului lui Dumnezeu.
 • 18. Jesus Carrying Cross
 • 19. Mântuirea (Salvarea) Glorificarea – SfârşitulGlorificarea este finalizarea,împlinirea, perfectarea, realizareadeplină a mântuirii.
 • 20. Jesus Returns
 • 21. Jesus on Throne
 • 22. New Jerusalem
 • 23. Mântuirea (Salvarea)Justificarea – Pedeapsa păcatului Sfinţirea – Puterea păcatuluiGlorificarea – Prezenţa păcatului
 • 24. CJ Mahaney Speaking
 • 25. De ce Evanghelia este importantă“Dacă există ceva în viaţă de care noiar trebui să fim pasionaţi, trebuie săfie Evanghelia. Şi nu vreau să spun afi pasionaţi numai de a o împărtăşi cualţii; vreau să spun a fi pasionaţi să negândim la Evanghelie, să reflectăm laea, să ne bucurăm de ea, să o lăsămsă ne coloreze modul în care privim lalume şi la viaţă.” C. J. Mahaney
 • 26. De ce Evanghelia este importantă“… erori foarte mici în înţelegerea uneipersoane asupra Evangheliei rezultă înprobleme foarte mari în viaţa aceleipersoane.” C. J. Mahaney
 • 27. De ce Evanghelia este importantă“La începutul vieţii mele de credinţă, amcrezut că Evanghelia este mesajul cucare câştig oameni pentru Cristos, apoi,prin ucenicie oamenii treceau la “lucrurimai adânci”. Ce eroare! Niciodată nut r e c i d i n c o l o d e E v a n g h e l i e . Teadânceşti şi te înalţi în Evanghelie, darniciodată nu treci dincolo de ea.” P.J. Miller
 • 28. De ce Evanghelia este importantă„Noi niciodată nu „trecem dincolo deEvanghelie” în viaţa noastră creştină laceva care este mai „avansat”. Evanghelianu este prima „treaptă” dintr-o „scară” aadevărurilor, ci mai degrabă este ca un„butuc” al unei „roţi” a adevărului.Evanghelia nu este doar ABC-ul, ci de laA la Z al creştinismului. Evanghelia nueste doar minimumul de doctrinănecesară pentru a intra în Împărăţie, cicalea pe care progresăm în Împărăţie”. Tim Keller
 • 29. De ce Evanghelia este importantă “Evanghelia nu este numai cel mai important mesaj din toată istoria; este singurul mesaj esenţial din toată istoria.” Jerry Bridges
 • 30. Greek Bible
 • 31. De ce Evanghelia este importantă Dar El le-a zis: „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimes.” Luca 4:43
 • 32. Jesus teaching crowd
 • 33. De ce Evanghelia este importantă Căci Fiul Omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi. Marcu 10:45
 • 34. Jesus Dead on Cross
 • 35. De ce Evanghelia este importantă…la descoperirea Domnului Isus dincer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacărăde foc, ca să pedepsească pe cei cenu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei cenu ascultă de Evanghelia Domnuluinostru Isus Hristos. Ei vor avea capedeapsă o pierzare veşnică, de la faţaDomnului şi de la slava puterii Lui… 2 Tesaloniceni 1:7-9
 • 36. Jesus on Horse
 • 37. De ce Evanghelia este importantăSe aseamănă cu un om care, când azidit o casă, a săpat adânc înainte şi aaşezat temelia pe stâncă. A venit ovărsare de ape, şi s-a năpustit şuvoiulpeste casa aceea, dar n-a putut s-oclatine, pentru că era zidită pe stâncă.Dar cine aude şi nu face, se aseamănăcu un om, care a zidit o casă pe pământ,fără temelie. Şi s-a năpustit şuvoiulasupra ei, ea s-a prăbuşit îndată, şiprăbuşirea acestei case a fost mare. Luca 6: 48-49
 • 38. Foundation
 • 39. Storm Clouds
 • 40. Destruction
 • 41. Rock Foundation
 • 42. De ce Evanghelia este importantăIar Aceluia care poate să vă întărească,după Evanghelia mea şi propovăduirealui Isus Hristos … Romani 16:25
 • 43. Woman Bench Pressing
 • 44. De ce Evanghelia este importantă ÎntăreascăStērizō - 1) a face stabil, a aşeza ferm,a fixa. 2) a întări, a consolida. 3) aoferi constant, a confirma gândireacuiva.
 • 45. Woman Bench Pressing
 • 46. De ce Evanghelia este importantă Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei … Galateni 2:14
 • 47. Lighthouse Photo
 • 48. De ce Evanghelia este importantă Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce va chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni cari vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Galateni 1:6-7
 • 49. Torah Scroll
 • 50. Lots of Cash
 • 51. Three Lane StreetTrei moduri de a trăi
 • 52. Trei moduri de a trăi1. Prin Lege - Legalism2. Împotriva Legii – Imoralitate3. Prin Evanghelie - Har
 • 53. Trăirea prin Lege - LegalismLegalismul este adăugarea eforturilorşi faptelor personale la ceea ce afăcut Isus, pentru a obţine sau amenţine justificarea noastră înaintealui Dumnezeu, şi/sau pentru a câştigafavoarea lui Dumnezeu prin ceea cefacem. Isus + Fapte = Legalism
 • 54. Împotriva Legii – LibertinismBa încă şi Legea a venit pentruca să seînmulţească greşala; dar unde sa înmulţitpăcatul, acolo harul sa înmulţit şi maimult; pentru ca, după cum păcatul astăpânit dând moartea, tot aşa şi harul săstăpânească dând neprihănirea, ca să deaviaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnulnostru. Ce vom zice dar? Să păcătuimmereu, ca să se înmulţească harul? Romani 5:20-6:1
 • 55. Împotriva Legii – LibertinismLibertinism înseamnă “împotriva legii” sau„fărădelege” şi este credinţa că nu existălegi morale pe care Dumnezeu se aşteaptăca creştinii să le respecte. Este practicanebiblică a vieţii trăite fără a lua înconsiderare neprihănirea lui Dumnezeu,folosind harul lui Dumnezeu ca un permispentru a păcătui şi crezând că harul vaacoperi păcatul nostru cu bună voie. Isus + Abuzarea harului= Permis pentru a păcătui
 • 56. Împotriva Legii – LibertinismCe vom spune atunci? Să rămânemîn păcat ca să se înmulţească harul? Romani 6:1
 • 57. Împotriva Legii – LibertinismNicidecum! Noi, cari am murit faţă depăcat, cum să mai trăim în păcat? Nu ştiţică toţi câţi am fost botezaţi în IsusHristos, am fost botezaţi în moartea Lui?Noi deci, prin botezul în moartea Lui, amfost îngropaţi împreună cu El, pentru ca,după cum Hristos a înviat din morţi, prinslava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim oviaţă nouă. Romani 6:2-4
 • 58. Three Lane Street
 • 59. Binecuvântările Evangheliei1. Ne aliniază cunoaşterea şi înţelegerea noastră faţă de Dumnezeu, faţă de noi înşine şi faţă de toate celelalte lucruri cu realitatea.2. Ne face să-L iubim pe Dumnezeu și pe oameni.3. Ne umple viețile de bucurie și mulțumire.4. Ne oferă însemnătate şi scop în viaţă şi ne schimbă priorităţile.5. Ne călăuzeşte în viaţă.
 • 60. Danger SignPERICOL
 • 61. Satan
 • 62. De ce este Evanghelia Importantă?
 • 63. Evanghelia este importantă1. Pentru că a fost motivul pentru care Tatăl L-a trimis pe Isus.2. Pentru că Isus a murit ca să facă Evanghelia o realitate.3. Pentru că ne dă o fundaţie solidă pe care să ne clădim vieţile.4. Pentru că ne întăreşte spiritual.
 • 64. Evanghelia este importantă5. Pentru că ne călăuzeşte cum să trăim cel mai bine în viaţă.6. Pentru că ne ajută să nu fim înşelaţi de evanghelii false.7. Pentru că ne fereşte de legalism şi de libertinism.8. Pentru că ne oferă baza prin care vom evita judecata, iadul şi mânia lui Dumnezeu
 • 65. One Fingers in Air
 • 66. Importanţa Evangheliei pentru Pavel Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede... Romani 1:16
 • 67. ReectareReflectă viața ta faptul că Evangheliaeste importantă pentru tine?Ce schimbări simți că doreșteDomnul să faci în viața ta în luminaEvangheliei?
 • 68. Growing DeepAprofundează!
 • 69. Aprofundează!Ceea ce faci cu Evanghelia şi cu Isusdetermină nu numai destinul tăuveşnic, dar şi cum trăieşti aici şiacum.
 • 70. Aprofundează!Ia decizia să faci din Evanghelie ceamai mare prioritate a vieții tale șicere-I lui Isus să te împuterniceascăsă faci acest lucru zi de zi prin DuhulSfânt.
 • 71. Aprofundează!Fă-ți timp să studiezi, să meditezi șisă te rogi cu privire la lucrurileEvangheliei, pentru ca tu să creștiîn mod continuu în înțelegerea ei.
 • 72. Aprofundează!Crescând în cunoaşterea şi înţelegereaEvangheliei, primeşte-o prin credinţă şiînvaţă cum să o trăieşti.
 • 73. Un ultim cuvântApucă Evanghelia pentru ca Isus să te apuce pe tine!
 • 74. Invitation from Jesus
 • 75. Walking on PathCălătoria Evangheliei Take a hold of the gospel