Your SlideShare is downloading. ×
Total Print Management
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Total Print Management

374
views

Published on

Published in: Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
374
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Transcript

  • 1. Total Print Management Services Gabriel Manga Business Unit Manager ETA2U Image&Print
  • 2. Agenda
   • Privire de ansamblu
   • Propunerea ETA2U Image&Print
   • Pa ş i î n derularea proiectului
   • De ce ETA2U Image&Print?
   February 8, 2010
  • 3. February 8, 2010 Ce spun studiile? “ Majoritatea companiilor i ş i pot reduce cheltuielile legate de mediul de tip ă rire cu 10% - 30% “ – Gartner Group “ Companiile i ş i pot reduce cu 30% cheltuilelile legate de mediul de tip ă rire.” – IDC “ 23% din call-urile c ă tre departamentul de Help Desk sunt legate de probleme cu imprimantele.” – Granada Research “ 90% dintre companii nu urm ă resc costurile legate de documentele tip ă rite.” – Buyer’s Laboratory “ Departamentul de IT i ş i petrece 15% din timpul lor cu probleme legate de tip ă rire.” – Gartner Exista un consens î ntre diferitele opinii legate de costurile unei pagini tip ă rite: se pot face semnificative reduceri de costuri “ Parteneriatele strategice î ncheiate cu furnizorii de servicii pot reduce costurile opera ţ ionale cu 20% to 30%.” – Buyer’s Laboratory “ Din costul total al unui document tip ă rit, doar 2 0% reprezinta costurile vizibile” – ALL Associates Group “ Î n medie, costurile anuale legate de documentele tiparite, reprezint ă intre 5% si 15% din venitul organizatiei” – IDC
  • 4. February 8, 2010 20% 80% Costuri invizibile IT support End user suport, Device management, Output Management Infrastructura IT Conectivitate HW , Software si Licente Aprovizionarea Procesul de selectare si achizitie a , produsului , serviciului , Procesul de incheiere a contractelor si de facturare , Livrarea interna a serviciilor End User Time Interactiunea cu dispozitivul de imprimare , Pregatirea, Colectarea si Finisarea , Probleme, Errori Managementul documentelor Stocarea si Arhivarea Documentelor , Recuperarea Documentelor , Captura si Indexarea Documentelor Costuri vizibile Hardware Consumabile Mentenanta
  • 5. Situatia curent ă … February 8, 2010
   • Situatia
    • Explozia volumului de informatii digitale (se dubleaz ă la fiecare 18 luni)
    • Costuri î n cre ş tere, de multe ori necunoscute
    • Convergen ţ a dispozitivelor î n re ţ ea
    • Cre ş terea î ngrijor ă rii privind securitatea re ţ elelor
    • Tendin ţ e de printing dictate de utilizatori
     • Capabilita ţ i de imprimare distribuite si omniprezente
     • Folosirea culorilor
   • Provoc ă ri
    • Reducerea costurilor operationale
    • Cresterea productivit ăţ ii / cre ş terea veniturilor
    • Cre ş terea nivelului de colaborare î n interiorul ş i exteriorul organiza ţ iei
    • Simplificarea tehnologic ă
    • Scaderea riscurilor de securitate
    • Respectarea diverselor reglement ă ri î n vigoare
    • Sc ă derea impactului asupra mediului
   • Oportunit ăţ i
    • Ra ţ ionalizarea mediului de imprimare pentru reducerea costurilor
    • Reproiectarea proceselor de business critice pentru î mbunat ăţ irea workflow-ului ş i a timpului de r ă spuns
    • Stabilirea activit ăţ ilor de baz ă vs. contextuale si alocarea resurselor î n consecin ţă
  • 6. Propunerea ETA2U Image&Print February 8, 2010
   • Reducerea costurilor cu p â n ă la 30%
   • “ Croirea” solu ţ iei î n func ţ ie de necesit ăţ ile clientului
   • Un singur vendor ş i un singur punct de contact
   • Cre ş terea productivi tăţ ii utilizatorilor
   • Transparen ţ a costurilor pentru o bugetare facil ă
   • Servicii de suport cu SLA stabilit
   • Trecerea de la un buget de achizi ţ ii la un buget de cheltuieli
   • Flexibilitatea modalit ăţ ii de plat ă
   • Evitarea riscului de a de ţ ine tehnologie î nvechit ă
   • Va puteti c oncentra asupra afacerii dumneavoastră
  • 7.
   • Î nt âl nirea ş i discu ţ iile preliminare
   • Analiza mediului de imprimare actual (assessment, TCO)
   • Prezentarea ş i agrearea rezultatelor assessment-ului
   • Business Case
    • Agrearea asupra SLA-ului
    • Cerin ţ e specifice din partea clientului
   • Propunerea solu ţ iei
   • Semnarea contractului
   • Implementarea proiectului
   • Livrarea serviciilor
   Pa ş i î n derularea proiectului 8. Februar 2010
  • 8.
   • Î nt âl nirea ş i discu ţ iile preliminare
   • Analiza mediului de imprimare actual (assessment, TCO)
   • Prezentarea ş i agrearea rezultatelor assessment-ului
   • Business Case
    • Agrearea asupra SLA-ului
    • Cerin ţ e specifice din partea clientului
   • Propunerea solu ţ iei
   • Semnarea contractului
   • Implementarea proiectului
   • Livrarea serviciilor
   Pa ş i î n derularea proiectului 8. Februar 2010
  • 9.
   • Î nt âl nirea ş i discu ţ iile preliminare
   • Analiza mediului de imprimare actual (assessment, TCO)
   • Prezentarea ş i agrearea rezultatelor assessment-ului
   • Business Case
    • Agrearea asupra SLA-ului
    • Cerin ţ e specifice din partea clientului
   • Propunerea solu ţ iei
   • Semnarea contractului
   • Implementarea proiectului
   • Livrarea serviciilor
   Pa ş i î n derularea proiectului 8. Februar 2010
  • 10. Externalizarea serviciului de tip ă rire reducerea costurilor ş i cre ş terea productivit ăţ ii 8. Februar 2010 High Cost Per Page Office Worker High Cost/minute Sub-Optimal Usage Cost per Seat Cost Low Cost Per Page Office Worker Low Cost/minute Optimal Usage Point
  • 11. Dispunerea echilibrat ă a echipamentelor 8. Februar 2010 Optimise your total cost of ownership
  • 12. Flota iniţială de echipamente 8. Februar 2010 4 producatori de echipamente 14 modele diferite
  • 13. 8. Februar 2010 Flota propus ă de echipamente 1 singur producator de echipamente 7 modele diferite
  • 14. Numele clientului: ABC Rezultatele analizei : 265.076,64 € Reduceri nete asociate documentelor tip ă ri te timp de 36 de luni Reducerea costurilor opera ţ ionale: 58 % Reduceri de costuri adi ţ ionale : 16.463,06 € Reduceri nete asociate cosumului de h â rtie timp de 36 de luni Flota actual ă de echipamanete Numarul loca ţ iilor analizate Num ă rul echipamentelor analizate Costuri totale 36 de luni 23 132 636.778,16 € Flota propus ă de echipamente - reducerea costurilor asociate Numarul loca ţ iilor analizate Num ă rul echipamentelor analizate Costuri totale 36 de luni 23 82 371.701,52 € Reduceri nete 36 de luni 265.076,64 €
  • 15.
   • Î nt âl nirea ş i discu ţ iile preliminare
   • Analiza mediului de imprimare actual (assessment, TCO)
   • Prezentarea ş i agrearea rezultatelor assessment-ului
   • Business Case
    • Agrearea asupra SLA-ului
    • Cerin ţ e specifice din partea clientului
   • Propunerea solu ţ iei
   • Semnarea contractului
   • Implementarea proiectului
   • Livrarea serviciilor
   Pa ş i î n derularea proiectului 8. Februar 2010
  • 16. De ce ETA2U Image&Print? • Ştim cum să vă reducem costurile asociate documentelor tipărite, ţinând cont de specificul activităţii dumneavoastră. • Avem experienţa necesară livrării unor servicii de o calitate ireproşabilă. • Suntem dedicaţi rezolvării celor mai complicate cereri venite din partea dumneavoastră.
  • 17. 8. Februar 2010
  • 18. February 8, 2010 MULTUMESC