Microsoft word -_modul-galus-sains-upsr

10,796 views
10,404 views

Published on

4 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,796
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
1,127
Comments
4
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Microsoft word -_modul-galus-sains-upsr

 1. 1. JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAHModul Sains( Peta Minda )Latihan Pecutan Akhir UPSR U n i t S a i n s , S e k t o r P e n g u r u s a n A k a d e m i k , J a b a t a n P e l a j a r a n N e g e r i K e d a h 1 / 1 / 2 0 1 0
 2. 2. Science Module PengenalanPendahuluanModul ini dibina bertujuan membantu murid galus meningkatkan pencapaian untukLULUS dalam UPSR. Ia dibina berdasarkan kaedah ansur maju dan berpandu untukmembimbing calon ke arah mencapai markah lulus sekurang-kurang 40 / 100 atau GredC. Punca atau masalah kebanyakan murid galus ini ialah : 1. Tidak memahami kehendak soalan Sains berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran / Buku Teks 2. Tidak mengungguli tajuk-tajuk dalam Sains 3. Tidak dapat membezakan jawapan pengganggu atau distraktor dalam Bahagian A 4. Tidak dapat membina jawapan lengkap mengikut format pada Bahagian BModul ini diharap dapat mengatasi masalah yang telah dikenalpasti dan akhirnyadiharapkan dapat meningkatkan kuantiti dan peratus lulus UPSR Daerah Perak TengahNama ProgramULANGKAJI SAINS UPSRTentatif PelaksanaanMei hingga OgosCiri Modul 1. Mempunyai rajah, grafik dan bahan ransangan berwarna 2. Bersifat dwi bahasa dan mesra pengguna 3. Adaptasi dari Modul Selia Bantu 4. Bahan latihan pengukuhan secara ansur majuBentuk ModulKandungan Bahagian A: 1. Peta Minda – Merangkumi ringkasan tajuk atau huraian tajuk berdasarkan huraian sukatan pelajaran / buku teks 2. Kuasa Minda – Mengandungi kaedah / aktiviti yang boleh membantu murid mengingati fakta dan mengukuhkan pemahaman 3. Set Soalan mengikut bab tahun 4 hingga 6 yang mempunyai jawapan 1,2 dan 3 distraktorKandungan Bahagian B: 1. 10 soalan (dalam dwibahasa) berpandu format merangkumi soalan Pembolehubah, Tujuan , Hipotesis/Hubungan/Kesimpulan dan Ramalan 2. 40 soalan (dalam dwibahasa) untuk latihan pengukuhan -2-
 3. 3. Science Module KAEDAH PELAKSANAAN BAHAGIAN A1. GURU Perbanyakan set Modul untuk semua murid galus tahun 6 Beri penerangan dan ulangkaji tajuk berdasarkan peta minda dan aktiviti kuasa minda untuk MENGUKUHKAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN Langkah membuat latihan a. Buat latihan Bahagian A Distraktor 1 mengikut topik dan tahun b. Bincangkan soalan dan jawapan – kaitkan dengan peta minda c. Isikan pencapaian murid dalam instrumen penilaian. d. Buat latihan Distraktor 2 dan seterusnya Distraktor 3. e. Beri penerangan tentang jawapan-jawapan yang menjadi pengganggu / distraktor dan jelaskan jawapan betul berdasarkan kefahaman yang telah diberikan sebelum ini.2. MURID Mendengar dan memahami penerangan guru tentang peta minda dan aktiviti kuasa minda untuk mengukuhkan pengetahuan Langkah membuat latihan a. Buat latihan Bahagian A Distraktor 1 mengikut topik dan tahun b. Bincangkan soalan dan jawapan dengan guru c. Gunakan peta minda dan aktiviti kuasa minda untuk rujukan c. Isikan pencapaian diperolehi dalam instrumen penilaian. d. Buat latihan Distraktor 2 dan seterusnya Distraktor 3. e. Diharap murid dapat membezakan jawapan pengganggu / distraktor dan memahami tentang soalan yang diajukan.Di akhir bahagian ini diharapkan murid dapat : 1. Memahami tajuk-tajuk penting setiap bab mengikut tahun 2. Mengingati fakta dan isi pengetahuan sains secara menyeluruh 3. Membezakan jawapan pengganggu / distraktor agar dapat mengeluarkan satu jawapan yang paling TEPAT berdasarkan pemahaman sains yang dipelajari -3-
 4. 4. Science Module KAEDAH PELAKSANAAN BAHAGIAN B1. GURU Perbanyakan set Modul untuk semua murid galus tahun 6 Beri penerangan cara dan langkah untuk menjawab soalan Bahagian B iaitu mengenalpasti terlebih dahulu pembolehubah dimanipulasi (MV : Manipulated Variable) dan pembolehubah bergerakbalas (RV : Responding Variable). Langkah membuat latihan: a. Murid membuat latihan Bahagian B Set Bantu iaitu 10 soalan yang telah dikenalpasti pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak balas serta format teknik menjawab b. Bimbing murid untuk menggunakan format sedemikian dalam latihan berikutnya iaitu 30 soalan berikutnya. c. Bincangkan jawapan dan kukuhkan teknik menjawab murid khusus bagi jenis soalan Tujuan, Hipotesis/Hubungan/Kesimpulan, Pembolehubah- Pembolehubah, Pola dan Ramalan.2. MURID Mengingati format ayat dan teknik menjawab soalan Tujuan, Hipotesis/Hubungan/ Kesimpulan, Pembolehubah-Pembolehubah, Pola dan Ramalan Langkah membuat latihan: a. Murid membuat latihan Bahagian B Set Bantu iaitu 10 soalan yang telah dikenalpasti pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak balas serta format teknik menjawab b. Murid dikehendaki menggunakan format sedemikian dalam latihan 30 soalan berikutnya. c. Bincangkan jawapan dan fahamkan kaedah untuk mengenalpasti pembolehubah dan keperluannya dalam menjawab soalanDi akhir bahagian ini diharapkan murid dapat : 1. Memahami dan menggunakan format untuk menjawab soalan Bahagian B dengan berkesan 2. Memperolehi jawapan betul bagi soalan-soalan jenis pembolehubah untuk menampung keseluruhan markah Bahagian A -4-
 5. 5. Science Module 1. Mind Map and Mind Power Peta Minda dan Kuasa Minda 2. Distractor Penganggu PengangguBahagian ini mengandungi : 1. Set Peta Minda dan Aktiviti Kuasa Minda bagi setiap bab mengikut tahun 2. 20 Soalan Distraktor 1 Setiap bab dan tahun 3. 20 Soalan Distraktor 2 Setiap bab dan tahun 4. 20 Soalan Distraktor 3 Setiap bab dan tahunTugasan Guru Beri penerangan dan ulangkaji tajuk berdasarkan peta minda dan aktiviti kuasa minda untuk MENGUKUHKAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN Langkah membuat latihan: a. Buat latihan Bahagian A Distraktor 1 mengikut topik dan tahun b. Bincangkan soalan dan jawapan – kaitkan dengan peta minda c. Isikan pencapaian murid dalam instrumen penilaian. d. Buat latihan Distraktor 2 dan seterusnya Distraktor 3. e. Beri penerangan tentang jawapan-jawapan yang menjadi pengganggu / distraktor dan jelaskan jawapan betul berdasarkan kefahaman yang telah diberikan sebelum ini.Tugasan Murid Mendengar dan memahami penerangan guru tentang peta minda dan aktiviti kuasa minda untuk mengukuhkan pengetahuan Langkah membuat latihan a. Buat latihan Bahagian A Distraktor 1 mengikut topik dan tahun b. Bincangkan soalan dan jawapan dengan guru c. Gunakan peta minda dan aktiviti kuasa minda untuk rujukan c. Isikan pencapaian diperolehi dalam instrumen penilaian. d. Buat latihan Distraktor 2 dan seterusnya Distraktor 3. e. Diharap murid dapat membezakan jawapan pengganggu / distraktor dan memahami tentang soalan yang diajukan. f. Lengkapkan graf pencapaian setiap distraktor dengan mewarnakan bilangan soalan yang betul dalam graf pencapaian -5-
 6. 6. Science Module KEHIDUPANMENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Year 4 -6-
 7. 7. Science Module1.1 Understanding that humans have basic needs Memahami bahawa manusia mempunyai keperluanasas Give energy / Beri tenaga Grow / Membesar To breathe / Bernafas Stay healthy / Sihat Food / Air / Udara Makanan Basic Needs of Human Keperluan Asas Manusia Water / Air Shelter / Tempat perlindungan Drinks / Minuman To protect from Grow / Membesar Untuk melindungi daripada Stay healthy / Sihat - danger / bahaya - extreme weather / cuaca melampau -sun & rain / matahari dan hujan -7-
 8. 8. Science Module1.2 Understanding that animals have basic needs Memahami bahawa manusia mempunyai keperluanasas Give energy / Beri tenaga To breathe / Bernafas Grow / Bertumbuh @ Membesar Stay healthy / Sihat Food / Air / Udara Makanan Basic Needs of Animals Keperluan Asas Haiwan Types / Jenis : - holes / lubang - cave / gua - nest / sarang Water / Air Shelter / Tempat Perlindungan Drinks / Minuman Grow / Bertumbuh @ Membesar To protect from Stay healthy / Sihat Untuk melindungi daripada - danger / bahaya - extreme weather / cuaca melampau - sun & rain / matahari dan hujan -8-
 9. 9. Science Module1.3 Understanding that plants have basic needs Memahami bahawa tumbuhan mempunyai keperluanasas Plants Have Basic Needs Tumbuhan Mempunyai Keperluan Asas Air / Water / Sunlight / Udara Air Cahaya matahari With water / Ada air : Without water / Tanpa air: - grow healthy / tumbuh dengan sihat - wilted / layu - grow well / tumbuh dengan baik - turn yellow / menjadi kuning - not wilted / tidak layu - die / mati -9-
 10. 10. Science Module2.1 Analysing life processes in humans Analisa proses hidup manusia Nose/Mouth Wind-pipe Lungs Inhale – take in air Hidung/Mulut Trakea Paru-paru Tarik nafas – ambil udara Organs Organ Exhale – give out air Hembus nafas- keluarkan udara Purpose / Tujuan : Breathing Rate of breath - avoid danger Pernafasan Kadar pernafasan elak bahaya - avoid getting hurt elak dapat luka Number of chest movement in a - avoid getting injured period of time elak dapat cedera Bilangan pergerakan dada dalam - to survive sesuatu masa untuk terus hidup Respond To Stimuli Life Processes of Reproduce Bergerak balas Humans Membiak Terhadap Proses Hidup Dilalui Ransangan Manusia A process to produce Organs their young or offspring Organ Proses untuk menghasilkan anak Eyes – Sight Excrete Mata - Melihat Berkumuh Nose – Smell Hidung - Menghidu Kidney ( urine + mineral salt ) Ginjal ( air kencing + garam mineral ) Defecate Tongue – Taste Bernyahtinja Lidah - Merasa Lungs ( Carbon dioxide + water vapour ) Paru-paru ( Karbon dioksida + wap air ) Ears – Sound Telinga - Mendengar Faeces Kidney ( urine + mineral salt ) bunyi Najis Ginjal ( air kencing + garam mineral ) Skin – Touch Kulit - Sentuhan Skin ( Sweat + mineral salt ) Kulit ( peluh + garam mineral ) - 10 -
 11. 11. Science Module2.2 Being aware that certain behaviour can disturb life processes Menyedari bahawa sesetengah perlakuan menggangguproses hidup Behaviour That Can Disturb Life Processes Perlakuan yang boleh mengganggu proses hidup Smoking / Merokok Effects / Kesan Drinking Alcohol / Minum Taking Drug / Mengambil - Lung cancer Kanser paru-paru Alkohol Dadah - Coughing Batuk Effects / Kesan - Delay respond to stimuli Lambatkan ransangan terhadap How to avoid / Bagaimana untuk ransangan hindari - Lose ability to walk in straight line Hilang keupayaan berjalan dengan Occupied time with beneficial lurus activities - Can cause accidents Memenuhi masa dengan Menyebabkan kemalangan aktiviti berfaedah Participate in a campaign Ambil bahagian dalam kempen Advise from their peers Nasihat daripada rakan sebaya - 11 -
 12. 12. Science Module2.3 Analysing the life processes in animals Analisa proses hidup haiwan Animals Life Processes/Proses Hidup Haiwan Excrete / Breathing / Reproduce / Perkumuhan Bernafas Membiak Defecate / Bernyahtinja Lay Eggs / Give Birth / Organs / Bertelur Lahirkan anak Organ cat butterfly kucing rama-rama To get rid of waste product from their bodies tiger Untuk menyingkirkan bahan buangan bird harimau dari badan burung bat kelawar whale paus Lungs/ Gills/Insang Lungs- Moist skin/Kulit Trachea Structre/Sistem Paru-paru - fish book lembap Trakea - monkey ikan - crab - frog - insects monyet - prawn ketam katak serangga - bird udang - earthworm burung cacing tanah - whale paus - 12 -
 13. 13. Science Module2.4 Understanding the life processes in plants Memahami proses hidup tumbuhan the part of plant that responds plants respond to stimuli. to water water, sunlight, touch, gravity. bahagian pokok yang bertindakvarious ways plants reproduce tumbuhan bergerak balas balas terhadap ransanganthrough…seeds, spores, suckers, terhadap ransanganstem cutting, leaves, air,cahayaunderground stem.berbagai cara tumbuhan membiakmelalui….bji benih, spora, anakpokok,keratan batang, daun,batang bawah tanah the part of plant that responds to gravity. bahagian pokok yang bertindak Life balas terhadap graviti processes plants roots undergo akar Proses hidup plants reproduce. tumbuhan tumbuhan membiak Seeds – balsam, corn, durian the part of plant that responds to Biji benih-keembung, sunlight. jagung,durian bahagian pokok yang bertindak balas terhadap cahaya matahari Permul Akhir why plants need to reproduce to ensure the survival of the species. mengapa tumbuhan perlu membiak untuk memastikan kemandirian the part of plant that responds spesisnya to touch. bahagian pokok yang bertindak balas terhadap sentuhan - 13 -
 14. 14. Science Module3.1 Understanding that animals have specific characteristics and behaviour to protect themselves from danger Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri dan perlakuan khas untuk melindungi diri mereka daripada bahaya Specific characteristics and behaviour Sifat-sifat dan tingkah laku khas Special Special behaviour characteristics Tingkah-laku khas Ciri-ciri khas Sharp claws ( tiger, cat ) Pretend to be dead ( beetle, ) Kuku tajam ( harimau, kucing ) Berpura-pura mati ( kumbang ) Thick and hard skin Camouflage ( cameleon ) ( rhinoceros ) Menyamar ( sumpah-sumpah ) Kulit tebal dan keras ( badak sumbu ) Spray black ink ( squid ) Mengeluarkan dakwat hitam Hard shell ( tortoise, snails ) ( sotong ) Cengkerang keras ( kura-kura, Poisonous sting or fang Hard scales ( pangolin, ( centipede, snake ) crocodiles ) Sengat atau taring berbisa Sisik keras ( tenggiling,buaya ) ( kala jengking, ular ) Spines ( porcupine ) Berduri ( landak ) Horns ( buffalo, seladang ) Tanduk ( kerbau, seladang ) - 14 -
 15. 15. Science Module3.2/3.3 Understanding that animals have specific characteristics and behaviour to protect themselves from extreme weather Memahami bahawa haiwan mempunyai sifat-sifat dan tingkah laku khas untuk melindungi diri daripada cuaca melampau Specific characteristics and behavior Sifat-sifat dan tingkah laku khas Hot weather Cold weather Cuaca panas Cuaca sejuk Wrinkled Skin Thick Fur (Elephant ,hippopotamuses (Polar bears) and buffaloes) Berbulu tebal Kulit berkedut (Beruang kutub) (Gajah. badak sumbu, kerbau) Wallowing Fat Layers Under The Skins (Elephant, hippopotamuses (Penguins, seals, and whales) and buffaloes) Lapisan lemak di bawah kulit Berkubang (Penguin, anjng laut, ikan (Gajah, badak sumbu, kerbau) paus) Humps Small Ears (Elephant, hippopotamuses (Seals and Walruses) and buffaloes) Telinga kecil Berkubang (Anjing laut, singa laut) (Gajah, badak sumbu, kerbau) Hibernate (Polar bears) Berhibenasi (Beruang kutub) - 15 -
 16. 16. Science Module3.4 Understanding that plants have specific characteristics to protect themselves from enemies Memahami bahawa tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri mereka daripada musuh The specific characteristics Sifat-sifat khas Produces latex Have thorns Keluarkan getah Berduri Poisonous Beracun Have fine hairs Berbulu halus Close leaflets when touch Daun tertutup bila disentuh - 16 -
 17. 17. Science Module3.5 Understanding that plants have specific characteristics to protect themselves f rom dry region and strong wind Memahami bahawa tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri mereka daripada kawasan kering dan angin kuat Specific characteristics of plants to protect themselves Sifat-sifat khas tumbuhan untuk melindungi diri dry region strong wind kawasan kering angin kuat Eg : cactus . Eg: Coconut tree, bamboo tree, kaktus pokok kelapa, pokok buluh • Long roots to absorb water a. Have stems that bend easily Akar panjang untuk serap air Batang yang mudah bengkok • Succulent stem can store b. Have buttress roots water Akar banir Batang menyimpan air c. Have separated leaves • Thorn can can prevent the Daun berbilah-bilah excessive loss of water d. Needle- shaped leaves Duri yang mencegah Daun berbentuk jarum kehilangan banyak air - 17 -
 18. 18. Science Module The Basic Needs of Human and Animals Keperluan Asas Manusia dan Haiwan One evening, when Cik Ti crawled out from its shelter to searchfor food, the day started to rain heavily. Cik Ti immediately crawled back to the shelter,a hole near a woody house. Cik Ti was tired. She also felt hungry. She tried to findsome food but there was no food left in the hole. “ Oh no… I will die without food.”Said Cik Ti frustrated. Cil Ti moved into the kitchen in that woody house. “ Arghh…… Iam hungry!. Cik Ti screamed. “Wow, cheese…. Emmm…. Delicious.” After she had herfood, she was thirsty. She saw a cup of water on the table. Cik Ti drank the water. Tap!Tap! Tap! Without her knowing, Mamat was ready to trap her into a plastic bag. Hetighten the bag tightly. Help! Help! I can’t breath…… where is the air.” Shouted Cik Ti….. Her voice slow down time by time. Lastly Cik Ti dead without air….. Suatu petang ketika Cik Ti merangkak di luar rumahnya untuk mencarimakanan, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Cik Ti bergerak pantas kembali semulake kediamannya, sebuah lubang di tepi sebuah rumah kayu. Cik Ti penat. Dia mula rasalapar. Cik Ti cuba mencari makanan tetapi dia tidak menemuinya di lubang itu. “Matilahaku kalau tak ada makanan.” rungut Cik Ti . Cik Ti terus ke dapur rumah itu. “Arghh…..laparnya.” Tiba-tiba Cik Ti menjerit, “wow, keju….. emmm… sedapnya.” Selepas makan CikTi terasa dahaga. Dia ternampak secawan air di atas meja tersebut. Cik Ti minum airtersebut dengan gelojohnya. Tap! Tap! Tap! Tanpa disedarinya Mamat telah bersediauntuk menangkap Cik Ti. Cik Ti terperangkap. Mamat memasukkan Cik Ti ke dalam sebuahbeg plastic dan mengikat beg itu dengan kuatnya. “ Tolong! Tolong! Aku tak bolehbernafas….. mana udara ni.” Jerit Cik Ti….. Suaranya semakin perlahan...... akhirnya CikTi mati tanpa udara..... - 18 -
 19. 19. Science Module What Plants Need to Stay Healthy?Thank you for giving me enough water. Ican use it to make my food.Terima kasih kerana memberikan saya air Oh, it is my pleasure. Hope you growyang cukup. Saya akan gunakannya untkmembuat makanan. healthy soon. Oh , itu sudah tanggungjawab saya. Harap awak akan hidup subur kelak. Oh, it is my pleasure. Hope you can grow healthy soon . Oh , itu sudah tanggungjawab Thank you for placing me to the saya. Harap awak akan hidup direct sunlight. Now I get enough subur kelak. light. I can use it to make my food. Terima kasih kerana meletakkan saya di bawah cahaya matahari. Kini saya telah mendapat cahaya yang mencukupi. Saya boleh gunakkanya untuk membuat makanan. Oh, it is my pleasure. Hope you Thank you for giving me enough can grow healthy soon . fertilizer. Now I can get enough mineral. I can use it to make my Oh , itu sudah tanggungjawab food. saya. Harap awak akan hidup Terima kasih kerana memberikan subur kelak. saya cukup baja. Kini saya telah mendapat baja yang mencukupi. Saya boleh gunakkanya untuk membuat makanan. Oh, it is my pleasure. Hope you Emmm… I feel fresh. I can breath can grow healthy soon . smoothly. Thank you. Now I can get enough air. I can use it to make my Oh , itu sudah tanggungjawab food. saya. Harap awak akan hidup Emmm....saya rasa segar. Terima subur kelak. kasih. Kini saya telah mendapat udara yang mencukupi. Saya boleh gunakkanya untuk membuat makanan. Unit 1/Lesson 3 Basic needs of Plants - 19 -
 20. 20. Science Module EXCRETION PROCESS PROSES PERKUMUHANNo. Organs Diagram Waste ProductsBil Gambarajah Organ Bahan Buangan1. Kidney / Buah Pinggang Kidney Urine + water vapour Ureter Air Kencing + wap air2. Lungs/ Paru-Paru Carbon Dioxide + water Vapour Karbon dioksida + wap air3. Skin/Kulit Sweat + Water Vapour + Mineral salt Peluh + wap air + garam mineral Unit 2/Lesson 6 Animals excrete - 20 -
 21. 21. Science Module Plants Respond To Stimuli Tumbuhan bergerakbalas terhadap ransangan (Pussy Cat Song) Oh Fresh Roots, Oh Fresh Roots what are you see ? I want to go down to meet my gravity. Oh Fresh Roots, Oh Fresh Roots why are you here? I’m going down to the soil to absorb water.Oh green shoot, Oh green Shoot what make you bright? I can go up to search for sunlight. The shoot respond to sunlight Pucuk bergerakbalas terhadap cahaya matahari.. The roots respond to water. Akar bergerakbalas terhadap air. Unit 2/Lesson 10 Plants Respond To Stimuli - 21 -
 22. 22. Science Module The Breathing Structure of Animals Gill Insang Trachea Structure Struktur Trakea Trachea Structure Struktur Trakea Lung Paru-paru Nose Hidung Windpipe Salur Trakea Moist Skin Lung Kulit Lembab Paru-paru Air Passage Peredaran UdaraNose Wind Pipe Lungs LungHidung Trakea Paru-paru Paru-paru Unit 2/Lesson 4 and 7 Human and Animals excretion - 22 -
 23. 23. Science ModuleAnimal Defense From extreme weather Wallowing In Mud - Rhinoceroses Thick Fat In Tails – Kangaroo Rats Thick Layers Of Fat – Penguins Long Ears – Desert Fox Rest – Desert Animals Thick Furs - Polar Hump - Camels Small Ears – Cold Region Animals Kangaroo Rat Camel Penguin Unit 3/Lesoon 2 How I Survived – Living in Extreme Danger - 23 -
 24. 24. Science Module An Animal Which Live in a Pond My Story I am a _____________________ who lives in the pond. The pond that I live in is fullof____________________ and _______________________. Some days it is hard to stay using my wax and poisonous skin.alive! I protect myself from other animals by ________________________. I also have to have four basic things in order to live. They are _________________________, ________________, and ____________________. I also catching my preys with my long tongue.stay alive by __________________________________. It’s easy for me to catch andeat. Another animal that lives in the pond with me is the _______________. He likes toeat gliding quietly_________________. Sometimes he hides from other animals by ______-___________________.But sometimes he is seen by the ___________________ and is eaten! He has to be veryquick to stay alive. I like living in the pond. Unit 3/Lesson 3 survival - 24 -
 25. 25. Science Module NATURAL DEFENSE IN PLANTSPERLINDUNGAN SECARA SEMULAJADI OLEH TUMBUHAN I have sharp thorns. Don’t come near me. Saya ada duri yang tajam.Jangan dekati saya. I am sensitive. I will fold my leaflets. Please don’t touch me Saya sensitive.Saya akan menguncupkan daun-daun saya apabila disentuh. I have latex. I will stick on you. Saya ada getah. Saya akan melekat pada awak. My fine hairs will cause itchiness. Don’t come near me. I will make you itchy. Bulu halus pada saya boleh menyebabkan kegatalan. Jangan dekati saya. Saya akan menggatalkan awak. Unit 3/Lesson 4 Natural Defense Of Plants - 25 -
 26. 26. Science Module ADAPTION TO NATURE PENYESUAIAN DIRI TERHADAP ALAM SEMULAJADI Cactus, how do you get water in this dry region? Kaktus, bagaimana awakMy thick stem can store more water mendapat air di kawasanfor me.Batang tebal saya membolehkanmenyimpan lebih banyak air untuksaya.I have long roots.So I can go deep in the soil to getwater.Saya ada akar yang panjang. I have needle shaped leaves.Jadi saya boleh pergi jauh ke dalam So I lost less water.tanah untuk mendapatkan air Saya mempunyai daun berbentuk jarum. Jadi saya kurang hilang air. Coconut tree, how do you survive from strong wind? Pokok kelapa, bagaimana awak bertahan daripada angin kencang? My leaves are divided so that they do not break easily. The trunk help them sway with the Oh, I have strong buttress roots. wind. It is easy for me to defend from Daun-daun saya adalah berbilah-bilah strong wind. jadi mereka tidak terpecah dengan Oh, saya ada akar banir yang kuat. mudah. Ia memudahkan saya untuk menahan Batang pokok saya membantu mereka angin yang kuat. bergoyang bersama angin. Unit 3/Lesson 4 Natural Defense Of Plants - 26 -
 27. 27. Science Module INVESTIGATING LIVING THINGS YEAR 4 Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4 Questions 1 – 20 MARKS 201. Diagram shows the various kinds of food needed by humans. - 27 -
 28. 28. Science Module Rajah menunjukkan beberapa jenis makanan yang diperlukan oleh manusia. Food is needed for… Makanan diperlukan untuk .. A moving from place to place. untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat B growing and staying healthy. untuk membesar dan kekal sihat2. Which of the following is not a basic need of a human? Manakah antara berikut bukan keperluan asas manusia? A B3. What will happen to humans if they do not have water for a few days? Apa akan jadi sekiranya manusia tidak minum air selama beberapa hari? A they will die. . mereka akan mati B they will become weak mereka akan menjadi lemah - 28 -
 29. 29. Science Module4. Which of the following seeds will grow after a week? Antara berikut yang manakah akan hidup selepas seminggu A B Dry cotton Wet cotton wool wool Kapas kapas kering basah5. Diagram shows a plant. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan. Which characteristic does it has to help it to live in the desert? Manakah antara ciri-ciri yang dipunyai oleh pokok ini untuk tinggal di gurun? A has long roots mempunyai akar yang panjang B has thorny stem mempunyai batang yang berduri - 29 -
 30. 30. Science Module6. Diagram shows the main organs that are involved in breathing. Rajah meunjukkan organ utama yang terlibat semas bernafas. Which organ absorbs oxygen during breathing? Organ manakah yang menyedut oksigen semasa bernafas? A P B S7. Diagram shows the response of a human to a stimulus. Rajah menunjukkan manusia bertindak balas terhadap ransangan. What conclusion can be formed? Apakah kesimpulan yang boleh di buat? A Humans respond to heat. Manusia bertindak balas dengan haba. B Humans respond to water. Manusia bertindak balas dengan air - 30 -
 31. 31. Science Module8. Which of the following are bad habits of humans? Manakah antara berikut adalah tabiat buruk manusia? I Reading Membaca II Smoking Merokok III Taking drugs Mengambil dadah A I and II only B II and III only9. Which of the following posters shows the effect of smoking? Manakah poster yang menunjukkan kesan merokok? A B10. Diagram shows two animals. Rajah menunjukkan dua ekor haiwan. What is the organ of excretion of these animals? Apakah organ perkumuhan bagi dua haiwan ini? A Lungs B Skin Paru-paru Kulit - 31 -
 32. 32. Science Module11. Diagram shows a caterpillar. Rajah menunjukkan seekor ulat beluncasA B A Which of the labelled parts is the breathing structure of the caterpillar? Bahagian yang berlabel manakah stuktur pernafasan bagi ulat beluncas.12. Diagram shows two animals. Rajah menunjukkan dua ekor haiwan. Which of the following animals reproduces in the same way as the animals above? Manakah antara haiwan berikut membiak dengan cara yang sama seperti haiwan di atas? A Lion Singa B Crocodile Buaya - 32 -
 33. 33. Science Module13. Diagram shows the life cycle of a frog. Rajah menunjukkan kitaran hidup bagi katak. Which of the following is X? Manakah yang mewakili X? A B 14. Which of the following plants have the same method of reproduction as the hibiscus plant? Manakah antara tumbuhan di bawah sama cara pembiakannya dengan pokok bunga raya? I Croton Pokok puding II Tapioca plant Pokok ubi kayu III Banana plant Pokok pisang A I and II only B I and III only - 33 -
 34. 34. Science Module15. Which of the following plants reproduces by spores? Manakah antara tumbuhan berikut yang membiak melalui spora? A B16. Diagram shows a banana plant. Rajah menunjukkan pokok pisang What is the name of the part labelled X? Apakah nama bahagian yang di label X? A Underground stem B Sucker Batang bawah tanah Anak pokok17. Which of the following is not the way of plants protect themselves from enemies? Manakah antara berikut bukan cara tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh? A To produce sticky latex B To drop leaves Mengeluarkan getah berlekit Menggugurkan daun18. A pupil quickly withdrew his hand when he accidentally touched a hot iron. What life process is shown by the pupil? Seorang murid menarik tangannya dengan pantas apabila terkena seterika panas.Apakah proses yang terlibat? A respond to stimuli B defecation bertindak balas pada ransangan nyahtinja - 34 -
 35. 35. Science Module19. The pictures below shows two animals. Gambar di bawah menunjukkan dua jenis haiwan. A B Which of the above animals reproduce by laying eggs? Haiwan manakah yang membiak dengan cara bertelur?20. The diagram below shows a type of animal. Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan. This animal protects itself from enemies by … Haiwan tersebut melindungi dirinya dari musuh melalui… A pretending to be dead berpura-pura mati B having a poisonous sting mempunyai sengat beracun - 35 -
 36. 36. Science ModuleINVESTIGATING LIVING THINGS YEAR 4 Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4 Questions 1 – 20 MARKS 20 - 36 -
 37. 37. Science Module1. Diagram shows the various kinds of food needed by humans. Rajah menunjukkan beberapa jenis makanan yang diperlukan oleh manusia. Food is needed for… Makanan diperlukan untuk .. A moving from place to place. untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat B. performing activities. untuk melakukan aktiviti C. growing and staying healthy. untuk membesar dan kekal sihat2. Which of the following is not a basic need of a human? Manakah antara berikut bukan keperluan asas manusia? A C B3. What will happen to humans if they do not have water for a few days? Apa akan jadi sekiranya manusia tidak minum air selama beberpa hari? A they will die. mereka akan mati B they will become weak. mereka akan menjadi lemah C they will stay alive. mereka masih hidup - 37 -
 38. 38. Science Module4. Which of the following seeds will grow after a week? Antara berikut yang manakah akan hidup selepas seminggu? A B C coconut dry oil wet cotton minyak cotton wool kelapa wool kapas kapas kering basah5. Diagram shows a plant. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan. Which characteristic does it has to help it to live in the desert? Manakah antara ciri-ciri yang dipunyai oleh pokok ini untuk tinggal di gurun. A has long roots mempunyai akar yang panjang B has no leaves tidak mempunyai daun C has fine hairs mempunyai rerambut halus - 38 -
 39. 39. Science Module6 Diagram shows the main organs that are involved in breathing. Rajah meunjukkan organ utama yang terlibat semas bernafas. Which organ absorbs oxygen during breathing? Organ manakah yang menyedut oksigen semasa bernafas? A P B R C S7. Diagram shows the response of a human to a stimulus. Rajah menunjukkan manusia bertindak balas semasa What conclusion can be formed? Apkah kesimpulan yang boleh di buat? A Humans respond to water. Manusia bertindak balas dengan air B Humans respond to heat. Manusia bertindak balas dengan haba. C Humans respond to sound. Manusia bertindak balas dengan bunyi. - 39 -
 40. 40. Science Module8. Which of the following are bad habits of humans? Manakah antara berikut adalah I Reading II Smoking Membaca Merokok III Taking drugs IV Drinking Mengambil dadah Minum air A I and II only B I and IV only C II and III only9. Which of the following posters shows the effect of smoking? Manakah poster yang menunjukkan kesan merokok? A B C10. Diagram shows two animals. Rajah menunjukkan dua ekor haiwan. What is the organ of excretion of these animals? Apakah organ perkumuhan bagi dua haiwan ini? A Lungs B Skin C Gills Paru-paru Kulit Insang - 40 -
 41. 41. Science Module11. Diagram shows a caterpillar. Rajah menunjukkan seekor ulat beluncas Which of the labelled parts is the breathing structure of the caterpillar? Bahagian yang berlabel manakah stuktur pernafasan bagi ulat beluncas.12 Diagram shows two animals. Rajah menunjukkan dua ekor haiwan. Which of the following animals reproduces in the same way as the animals above? Manakah antara haiwan berikut membiak dengan cara yang sama seperti haiwan di atas? A Lion B Crocodile C Bee Singa Buaya Lebah - 41 -
 42. 42. Science Module13. Diagram shows the life cycle of a frog. Rajah menunjukkan kitaran hidup bagi katak. Which of the following is X? Manakah yang mewakili X? A B C14. Which of the following plants have the same method of reproduction as the hibiscus plant? Manakah antara tumbuhan di bawah sama cara pembiakannya dengan pokok bunga raya? I Croton II Tapioca plant III Banana plant Pokok pudding Pokok ubi kayu Pokok pisang A I and II only B I and III only C II and III only - 42 -
 43. 43. Science Module15. Which of the following plants reproduces by spores? Manakah antara tumbuhan berikut yang membiak melalui spora? A B C.16. Diagram shows a banana plant. Rajah menunjukkan pokok pisang What is the name of the part labelled X? Apakah nama bahagian yang di label X? A Parent plant B Sucker C Shoot Pokok induk Anak pokok Pucuk17. Which of the following is not the way plants protect themselves from enemies? Manakah antara berikut bukan cara tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh? A To produce sticky latex Mengeluarkan getah berlekit B To produce bad smell Mengeluarkan bau yang busuk C To produce poison Mengeluarkan racun - 43 -
 44. 44. Science Module18. A pupil quickly withdrew his hand when he accidentally touched a hot iron. What life process is shown by the pupil? Seorang murid menarik tangannya dengan pantas apabila terkena seterika panas.Apakah proses yang terlibat? A respond to stimuli bertindak balas pada ransangan B excretion perkumuhan C breathing pernafasan19. The pictures below shows four animals. Gambar di bawah menunjukkan empat jenis haiwan. P Q R Which of the above animals reproduce by laying eggs? Haiwan manakah yang membiak dengan cara bertelur? A P and Q B Q and R C P, Q and R20. The diagram below shows a type of animal. Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan. The animal protects itself from enemies by … Haiwan tersebut melindungi dirinya dari musuh melalui… A rolling up its body C having a poisonous sting melingkar badannya mempunyai sengat beracun B pretending to be dead berpura-pura mati - 44 -
 45. 45. Science ModuleINVESTIGATING LIVING THINGS YEAR 4 Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4 Questions 1 – 20 MARKS 20 - 45 -
 46. 46. Science Module1. Diagram shows the various kinds of food needed by humans. Rajah menunjukkan beberapa jenis makanan yang diperlukan oleh manusia. Food is needed for… Makanan diperlukan untuk .. A moving from place to place. untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat B growing and staying healthy. untuk membesar dan kekal sihat C performing activities. untuk melakukan aktiviti D making strong bones. menguatkan tulang2. Which of the following is not a basic need of a human? Manakah antara berikut bukan keperluan asas manusia? A C B D - 46 -
 47. 47. Science Module3. What will happen to humans if they do not have water for a few days? Apa akan jadi sekiranya manusia tidak minum air selama beberapa hari? A they will die. mereka akan mati B they will be strong. mereka akan menjadi kuat C they will stay alive. mereka masih hidup D they will become weak. mereka akan menjadi lemah4. Which of the following seeds will grow after a week? Antara berikut yang manakah akan hidup selepas seminggu? A C Dry cotton Seed wool Biji benih Kapas kering B D Coconut oil Minyak kelapa Wet cotton wool Kapas basah - 47 -
 48. 48. Science Module5. Diagram shows a plant. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan. Which characteristic does it has to help it to live in the desert? Manakah antara ciri-ciri yang dipunyai oleh pokok ini untuk tinggal di gurun. A has fine hairs mempunyai rerambut halus B has no leaves tidak mempunyai daun C has long roots mempunyai akar yang panjang D has thorny stem mempunyai batang yang berduri.6. Diagram shows the main organs that are involved in breathing. Rajah meunjukkan organ utama yang terlibat semas bernafas. Which organ absorbs oxygen during breathing? Organ manakah yang menyedut oksigen semasa bernafas? A P C Q B R D S - 48 -
 49. 49. Science Module7. Diagram shows the response of a human to a stimulus. Rajah menunjukkan manusia bertindak balas semasa What conclusion can be formed? Apkah kesimpulan yang boleh di buat? A Humans respond to water. Manusia bertindak balas dengan air B Humans respond to heat. Manusia bertindak balas dengan haba. C Humans respond to sound. Manusia bertindak balas dengan bunyi. D Humans respond to smell. Manusia bertindak balas dengan bau.8. Which of the following are bad habits of humans? Manakah antara berikut adalah I Reading II Smoking Membaca Merokok III Taking drugs IV Drinking Minum air Mengambil dadah A I and II only C II and III only B I and IV only D II and IV only - 49 -
 50. 50. Science Module9. Which of the following posters shows the effect of smoking? Manakah poster yang menunjukkan kesan merokok? A C B D10. Diagram shows two animals. Rajah menunjukkan dua ekor haiwan. What is the organ of excretion of these animals? Apakah organ perkumuhan bagi dua haiwan ini? A Lungs C Gills Paru-paru Insang B Skin D Trachea Kulit Trakea - 50 -
 51. 51. Science Module11. Diagram shows a caterpillar. Rajah menunjukkan seekor ulat beluncas Which of the labelled parts is the breathing structure of the caterpillar? Bahagian yang berlabel manakah stuktur pernafasan bagi ulat beluncas.12. Diagram shows two animals. Rajah menunjukkan dua ekor haiwan. Which of the following animals reproduces in the same way as the animals above? Manakah antara haiwan berikut membiak dengan cara yang sama seperti haiwan di atas? A Lion C Bee Singa Lebah B Crocodile D Eagle Buaya Helang - 51 -
 52. 52. Science Module13. Diagram shows the life cycle of a frog. Rajah menunjukkan kitaran hidup bagi katak. Which of the following is X? Manakah yang mewakili X? A C B D - 52 -
 53. 53. Science Module14. Which of the following plants have the same method of reproduction as the hibiscus plant? Manakah antara tumbuhan di bawah sama cara pembiakannya dengan pokok bunga raya? I Croton II Tapioca plant III Banana plant Pokok Pokok ubi kayu Pokok pisang A I and II only C II and III only B I and III only D I, II and III15. Which of the following plants reproduces by spores? Manakah antara tumbuhan berikut yang membiak melalui spora? A C B D - 53 -
 54. 54. Science Module16. Diagram shows a banana plant. Rajah menunjukkan pokok pisang What is the name of the part labelled X? Apakah nama bahagian yang di label X? A Underground stem B Sucker Batang bawah tanah Anak pokok C Parent plant D Shoot Pokok induk Pucuk17 Which of the following is not the way plants protect themselves from enemies? Manakah antara berikut bukan cara tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh? A To produce sticky latex Mengeluarkan getah berlekit B To produce bad smell Mengeluarkan bau yang busuk C To produce poison Mengeluarkan racun D To drop leaves Menggugurkan daun. - 54 -
 55. 55. Science Module18. A pupil quickly withdrew his hand when he accidentally touched a hot iron. What life process is shown by the pupil? Seorang murid menarik tangannya dengan pantas apabila terkena seterika panas.Apakah proses yang terlibat? A excretion B defecation perkumuhan nyahtinja C breathing D respond to stimuli pernafasan bertindak balas pada ransangan19. The pictures below shows four animals. Gambar di bawah menunjukkan empat jenis haiwan. P Q R S Which of the above animals reproduce by laying eggs? Haiwan manakah yang membiak dengan cara bertelur? A P and Q C P, Q and S B Q and R D Q, R and S - 55 -
 56. 56. Science Module20. The diagram below shows a type of animal. Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan. The animal protects itself from enemies by … Haiwan tersebut melindungi dirinya dari musuh melalui… A rolling up its body C pretending to be dead melingkar badannya berpura-pura mati B producing bad smells D having a poisonous sting mengeluarkan bau yang busuk mempunyai sengat beracun - 56 -
 57. 57. Science ModuleMENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Year 5 - 57 -
 58. 58. Science Module1.1 Understanding that microorganism is a living things Memahami mikroorganisma adalah benda hidup Microorganism Mikroorganisma Bacteria Fungi Protozua Virus Bakteria Kulat Protozoa Virus Characteristics Ciri.Ciri Breathe Grow Bernafas Membesar Move Cannot see with Bergerak naked eyes Tidak boleh dilihat dengan mata kasar Cause the dough rise Menyebabkan adunan tepung menaik. • Rotten oranges/ limau busuk • Mouldy rice / Nasi berkulat Tiny Halus - 58 -
 59. 59. Science Module1.2 Understanding that some microorganism are harmful and some are useful Memahami beberapa mikroorganisma yang berbahaya dan berguna Some Organisms Are Harmful And Some Are Useful Beberapa mikoorganisma yang berbahaya dan berguna Useful / berguna Harmful / Berbahaya Prevention Cara mencegah Disease-Making food/ buat Penyakitmakanan Washing hand(bread/tapai/tempe/yogurt) Membasuh ( roti,tapai,tempe, yogurt ) Can cause tangan-Making fertilizer/ baja Boleh Stomach upset Drink boiled-Making medcine/ ubat Sakit perut water Minum air yang dimasak Cough batuk Covering mouth & nose whenIllness Tooth decay coughing & FoodSakit Gigi mereput sneezing Poisoning Menutup mulut Keracunan Food Conjunctivity dan makanan Stale Tooth Sakit mata hidung apabila Makanan Decay batuk dan bersin basi Gigi mereput - 59 -
 60. 60. Science Module2.1 Understanding that different animals have their own ways to ensure the survival of their species Memahami bahawa haiwan berlainan mempunyai cara sendiri untuk memastikan kemandirian spesisnya HOW ANIMALS TAKE CARE OF Examples animals that take THEIR EGGS AND YOUNG. care of their eggs and young. Bagaimana haiwan menjaga telur Contoh haiwan yang menjaga telur dan anak mereka . dan anak. bird, spider, fish,snake, Bird - Eggs with shell covering burung,labah-labah,ikan,ular Burung – Telur disaluti oleh cangkerang turtle, kangroo, elephant Frog - Eggs are thick, slimy and having bad penyu,kanggaro,gajah smell Katak – Telur tebal,berlendir dan berbau busuk Spider - kept in a bag underneath its body Labah-labah –simpan dalam beg di bawah badan Fish - keep their young in their mouths Ikan - Memasukkan anaknya ke dalam mulut Snake, Tiger - attack in order to protect Survival of their eggs Animal Ular,harimau – menyerang untuk Species menyelamatkan telur Kemandirian Turtle - hide their eggs Spesies Haiwan Penyu – Menyembunyikan telurnya Kangaroo - carry their young in their pouches Kanggaroo – Membawa anaknya di dalam kantung Elephant - stay in herds Gajah - Tinggal dalam kumpulan Why animals take care of their eggs and young. Mengapa haiwan melindungi telur dan anaknya Importance Kepentingan Shortage of food resource To ensure the survival Sumber makanan berkurangan of their species Memastikan kemandirian spesisnya. Animals and plants species may face extinction. Spesis haiwan dan tumbuhan akan mengalami kepupusan. - 60 -
 61. 61. Science Module2.2 Understanding that different plants have their own ways to ensure the survival of their species Memahami bahawa tumbuhan berlainan mempunyai cara sendiri untuk memastikan kemandirian spesisnya Agents of Special Examples dispersal characteristic Contoh Agen Ciri-ciri • Light / Ringan • Coconut / Water • Air Space in the kelapa Air fruits • Water Lily / Ruang udara di Kiambang dalam buah • Not water absorbent Air tidak boleh diserap Wind • Light / Ringan • Shorea Angin • Small in size / • Angsana saiz kecil • Lalang • Winged / Survival of Plant berkepak Species Kemandirian Explosive • Dry when ripe • Rubber fruit / spesies mechanism Kering apabila buah getah tumbuhan Mekanisme masak • Balsam fruit / letupan • Explodes when keembong mature • Lady’s finger/ Meletup apabila kacang bendi matang Animal Brightly coloured • Rambutan haiwan Warna yang • Mango/ terang mangga Edible / Boleh • Love grass / dimakan kemuncup Have smells / berbau Have hook bercangkuk - 61 -
 62. 62. Science Module 3.1 Understanding food chains Memahami rantai makanan Food Chain Animals and the Rantai Makanan Consumer food they eat Pengguna Haiwan dan makanannya Animals that Producer eat plant All living things Pengeluar or other need food to animalssurvive.Green plant Classify animals are calledcan make their own Pengkelasan consumers. food. However haiwan Construct food chain Haiwan yang animals cannot Membina rantai makanan makan make their own Herbivore : tumbuhan make their own The food dipanggil Animals that eat plants relationship food. only. pengguna. Semua benda among living e.g.: cow, goat, deer things hidup perlu Herbivor makanan untuk can be shown by Haiwan makan a food chain. hidup. tumbuhan sahaja Tumbuhan hijau Hubungan antara Cth: makanan boleh lembu,kambing,rusamembuat makanan dan benda hidup sendiri. ditunjukkan Carnivore: melalui Animals that eat other rantai makanan animals. e.g.: tiger, lionGreen plant obtain Karnivor To construct food energy from Haiwan yang makan chain It must start the sun to make haiwan lain with plant as food. Green Cth : harimau,singa a producer.Plant as a producer Untuk membina Tumbuhan hijau rantai makanan iaMemerlukan tenaga Omnivore: bermula daripada daripada Matahari Animals that eat plants tumbuhan sebagai untuk membuat and other animals pengeluar. makanan. Omnivor Tumbuhan Haiwan makan tumbuhan dan In a food chain adalah pengeluar haiwan lain. the arrow means ‘eaten by’ Dalam rantai makanan anak panah bermaksud dimakan oleh - 62 -
 63. 63. Science Module3.2 Synthesizing food chains to construct food web. Sintesis siratan makanan untuk membentuk rantai makanan What will happento a They will face difficulty certain species of animals to survive if the source if they eat only one type of food? Food web of different of food runs out Apa akan berlaku habitats Mereka akan mengalami sebahagian spesis haiwan Siratan makanan kesukaran jika sumber makan hanya daripada berlainan satu jenis makanan habitat. makanan kehabisan. sahaja? Synthesizing food chains to construct food web. Sintesis siratan makanan untuk What will happen If there is membentuk rantai makanan a change in population of a certain species in a food web Apa akan berlaku jika paddy plant mice snakes tanaman padi tikus ular terdapat perubahan spesies dalam rantai makanan caterpillar birds ulat beluncas burung eagles helang A change in the population grasshoppers belalang of a certain species will effect the population of other species Perubahan populasi frogs katak beberapa haiwan memberi kesan kepada populasi Paddy field haiwan lain. Sawah padi Food web Siratan makanan caterpillar bird ulat beluncas burung spinach grasshopper frog snake bayam belalang katak ular snail eagle siput helang Garden Taman - 63 -
 64. 64. Science Module MICROORGANISMS MIKROORGANISMAOne day, while reading a book, Ali comes across one word. The word is“microorganisms”. He doesn’t understand what it is and he ask his motherimmediately. (Suatu hari, semasa Ali sedang membaca buku, dia terbaca satu perkataan.Perkataan itu ialah “mikroorganisma”. Dia tidak faham dan terus bertanya kepada ibunya.)Ali : Mother, what is a microorganism? (Ibu, apa itu mikro organisma?)Mother : Microorganism is tiny living things that can only be seen through a microscope. There are four types of microorganisms. (Mikro organisma adalah benda hidup yang sangat halus dan hanya boleh dilihat melalui mikroskop. Terdapat empat jenis mikro organisma.)Ali : What are those? (Apa itu?)Mother : Bacteria, Protozoa, Fungi and Virus. (Bakteria, Protozoa, Fungus dan Virus.)Ali : What picture is that, mother? (Gambar apa tu, ibu?)Mother : It is Bacteria. It exists in different shapes, sizes and colours. (Itu ialah Bakteria. Ia wujud dalam berlainan bentu, saiz dan warna.)Ali : That picture is…… (Gambar itu……)Mother : It is Protozoa. Most of it are found mainly in ponds, lakes and rivers. (Itu ialah Protozoa. Kebanyakkan daripadanya dijumpai di kolam, tasik dan sungai.)Ali : That must be Fungi. Right, mother? (Itu pasti fungus. Betul tak, ibu?)Mother : Yes, it is. I know you have seen it many time on mouldy bread, rotten food, trees and forest floors. (Ya. Ibu tahu kamu selalu lihatnya di atas roti yang berkulat, buah yang reput, pokok-pokok dan lantai hutan.)Ali : And this picture, mother? (Dan gambar itu, ibu?) - 64 -
 65. 65. Science ModuleMother : It is a virus. Virus is the tiniest microorganism. (Itu ialah Virus. Virus ialah mikro organisma yang paling halus.)Ali : Wow, that’s interesting. Tell me more, mother. (Wow, menariknya. Ceritalah lagi ibu.)Mother : Okay. Yeast is an example of microorganisms. Since Microorganism is a living things, it can breathe, grow and move. (Okay. Yis ialah satu contoh mikro organisma. Memandangkan mikro organisma adalah benda hidup, ia boleh bernafas, membesar dan bergerak.)Ali : Thank you, mother. (Terima kasih, ibu.) - 65 -
 66. 66. Science Module Making tempe Making tapai Membuat tempe Membuat tapai USEFUL KEBAIKAN Making yogurt Membuat yogurtMaking cheese Membuat keju Produce antibiotic Form fertilizer Menghasilkan antibiotic Membuat baja THE USEFUL AND THE HARMFUL OF MICROORGANISMS KEBAIKAN DAN KEBURUKAN MIKROORGANISMA Tooth decay Kerosakan gigi Food poisoning Flu Keracunan makanan Selsema HARMFUL Keburukan Mumps Beguk Measles Cacar Chicken pox Conjunctivitis Campak Sakit mata - 66 -
 67. 67. Science Module ANIMAL SURVIVAL KEMANDIRIAN HAIWAN Bird Burung Frog Katak Penguin Penguin Snake UlarWe take care of our eggsKami menjaga telur kami Sea horse Kuda laut Crocodile Cockroach Buaya Lipas Dolphin Elephant Ikan lumba Gajah Bat Kelawar Kangaroo Kangaroo Cow Lembu We take care of our youngs Kami menjaga anak kami Tiger Harimau - 67 -
 68. 68. Science Module PLANT SURVIVALAGENT EXAMPLE CHARACTERISTICSAGEN KEMANDIRIAN TUMBUHAN CONTOH CIRI-CIRI Lotus Teratai We dispersed by water because we are light, covered with waxy skin, waterproof, has air spaces Coconut and has spongy Kelapa receptacles. Kami dipencarkan melalui air Pong-pong kerana kami ringan, diselaputi Pong-pong dengan kulit yang berlilin, kalis air dan mempunyai rongga yang berspan.WATER AIR Shorea Meranti We dispersed by wind because we are small, light, dry, have wing-like structure, have hairs and Lallang fine hairs. Therefore it is Lallang easily carried by wind. Kami dipercarkan melalui angina kerena kami kecil, ringan, kering, mempunyai struktur seperti sayap, ada Angsana bulu yang halus. Sebeb itu Angsana kami senang dibawa pergi oleh angin. Cotton Kapas WIND ANGIN - 68 -

×