• Save
Glenn Melby Trondheim1604 Shared
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Glenn Melby Trondheim1604 Shared

on

 • 842 views

Presentasjon fra IFS-konferanse i Trondheim, 16.april 2009

Presentasjon fra IFS-konferanse i Trondheim, 16.april 2009

Statistics

Views

Total Views
842
Views on SlideShare
795
Embed Views
47

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 47

http://glennmelby.wordpress.com 47

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Glenn Melby Trondheim1604 Shared Glenn Melby Trondheim1604 Shared Presentation Transcript

 • Hva skjer i Helse Sør-Øst og Helse Vest - felles nettsatsing i tråd med nasjonalt rammeverk Glenn Melby Trondheim,16. april 2009
 • deling forenkling samordning brukerorientering tilgjengelighet usability web2.0 apomediation delingskultur mestring rammeverk brukergenerert innhold mashups symmetri social networking semantic web OpenAPIs blogosphere pasientdialog e-health Topic Map empowerment social media kreativitet metadata coping strategies
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  • Nasjonalt rammeverk for samordnet kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten (HOD jan.2008)
  • Spesialisthelsetjenestens nettsteder skal framstå helhetlig og koordinert
   • Lettere for pasientene / brukerne å finne fram
   • Samordning strukturelt og visuelt
   • Legge til rette for fellesløsninger for deling av innhold
   • Etablere felles minstekrav til nettstedenes kvalitet
  Bakgrunn (1:2)
 • Foretaksprotokoll/Styringsdokument
  • En første versjon av et rammeverk for nettbasert kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten er utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet
  • For å oppnå en mer samordnet kommunikasjon på nett, skal rammeverket følges opp av alle helseforetakene
  • Rammeverket skal være førende for alle endringer og videre utvikling av helseforetakenes nettsteder
  • Alle endringer på nettstedene skal sikre en utvikling i retning av det nasjonale rammeverket
  Bakgrunn (2:2)
 • Hva ivaretar rammeverket? Rammeverk v. 1.0 Felles nettløsning v. 1.0
 • Prosjektets oppgave
  • Etablere en helhetlig og fleksibel kommunikasjons- og teknologiplattform for helseforetakenes nettløsninger
  • Nettløsningen skal ivareta brukergruppenes krav, helseregionenes spesifikasjoner og Helse- og omsorgsdepartementets føringer
   • Kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag
   • Prekvalifisering – gjennomføre konkurranse
   • Pilotering
   • Innfasing av plattform og etablering av internettsider til ordinær drift
 • Effektmål Økt kvalitet på kommunikasjonsarbeidet gjennom økt samordning , større grad av brukerorientering og enhetlig utforming og struktur. Bedre tilgjengelighet til plikt- og rettighetsinformasjon, nyheter og kvalitetssikret medisinsk informasjon for prioriterte målgrupper. Kvalitetsforbedring gjennom deling av innhold og funksjonalitet mellom foretakene, standardisering av sentrale innholdselementer og arbeidsprosesser knyttet til disse. Direkte kostnadsbesparelser ved en felles applikasjon i et sentralt driftsmiljø (midlertidig to), forenklet administrasjon og reduserte driftskostnader.
 • Hvem og hvordan? (Prosjektorganisering)
   • Styringsgruppe
    • Kommunikasjonsdirektørene i begge RHF
    • Sentrale IKT-ledere
    • HF representanter
    • Brukergruppe og ansattrepresentanter
   • Referansegruppe
    • Kommunikasjonsansvarlige i alle HF
   • Prosjektgruppe
    • 4 faste personer
   • Arbeidsgrupper (faggrupper)
 • Prosjektets fokus
  • .. etablere den tekniske løsningen med basis innhold, standard design, funksjonalitet og struktur
  • ..ta løsningen i bruk i pilotforetakene
  • ..gi systemeierne råd om videre innfasing i øvrige foretak
  • ..dokumentere hvordan nye løsninger kan endre måten foretakene legger opp sin kommunikasjon på
 • Etableringsfasen Godkj.fasen Idriftsettelse Godkjenning Felles prosjekt etablert Dokumentasjon/ kompetanseoppbygging Innledende veivalg og avklaringer Utarbeide evalueringsplan Gjennomføre evaluering (pilot) Dokumentere erfaringer (pilot) Etablere standard innfasingsmetodikk Etablering av lokalt innhold ” Cut-off” eksisterende web Lokal implementering av endrede prosesser Godkjenningsperiode DPL Br.opplevelser Felles innhold DPL Teknologi DPL Test DPL Opplæring Overføring linje/anbefaling til systemeier
 • Framtiden er ikke lengre hva den var
  • Web2.0 handler om teknologi…
  ..men mest om dialog, involvering, medvirkning og deling ..og derfor utfordrer det vår måte å drive kommunikasjon på
  • Avsenderstyrt
  • Massekommunikasjon
  • Sender – mottaker
  • Rettigheter til innhold
  • Hovedfokus på budskap
  • Formell, hierarkisk og profesjonalisert top-down
  • Kompleks prosess
  • Diversifisert
  Brukerskapt Nisjekommunikasjon Interaksjon og samvirke Deling og gjenbruk Hovedfokus på verdi (av budskap) Spontan, mangefasettert, dynamisk og personlig bottom-up Dynamisk (”click-and-publish-link-and-edit”) Teknologidrevet Web 2.0 Tradisjonell kommunikasjon
  • Kommunikasjonskontroll er fortiden – deling og åpenhet er framtiden
 • Kommunikasjonsarbeidet må være orientert mot å lytte for å kunne forstå hvordan virksomheten betraktes. Kommunikasjonsstrategien må ha som mål å åpne informasjonen – ikke kontrollere den
 •  
 • Utfordringsbilde - innhold på nett
  • Hvordan skal nettstedene framstå enhetlig innholdsmesig (ref. HODs rammeverk)?
  • Hvordan sikre bedre utnyttelse av eksisterende innholdsressurser?
  • Behov for å etablere nye, felles kildesystemer?
  • Legge til rette for en formålstjenelig spesialisering/arbeidsdeling i innholdsproduksjon
  • Problemstillinger knyttet til eierskap og redaksjonelle retningslinjer for felles informasjonselementer
 • Vårt utgangspunkt: Alt skal deles – med alle! ..og ikke bare innen spesialisthelsetjenesten
 • Felles innholdsredaksjon HF 1 HF 2 HF 3 D1 B1 E1 E2 Import B2 Eksport D1 B1 E1 D1 B1 E1 D1 B1 E1
 • Arbeidsgruppe innhold
  • Kartlegge aktuelle innholdskategorier og definere ”felles innhold”
  • Beskrive forutsetninger for deling (”shareability”)
  • Modell for informasjonsforvaltning og eierskap
  • Forslag til redaksjonelle retningslinjer
  • Gruppen skal videre etablere et grunnlag av felles struktur og innhold, slik at dette fortløpende kan tas i bruk av helseforetakene.
 • Deling på nett – noen utfordringer
  • Teknologi/funksjonalitet
  • Gjennomgående innholdsstruktur (Topic Map)
  • Standard metadatastruktur (Dublin Core)
  • Kvalitetskrav til offentlig helseinformasjon
  • Felles objektmodell
  • Åpen lisensiering av innhold – Creative Commons
 • Web1.5 – hva kan vi gjøre?
  • Eksport av innhold og struktur
  • Åpning av datakilder (kvalitetsdata, frittsykehusvalg.no)
  • Pasient-wiki
  • ” Offisielle” Twitter-streams
  • Åpne bildearkiv på Flickr/Picasa
  • Kudos.no/Digg.com-klone
 • Hva er den felles nettløsningen? Medicine 2.0 Felles nettløsning v. 1.0
 •  
 • Hvem er eksperten?
 • Den allmektige superovermegasjefdoktoren
 • ..og den lydige pasient
 • Pasientinvolvering
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Lauren’s video for the conference is available at http://www.youtube.com/watch?v=ywPg9h-1qoI
 • Følg oss videre…
  • http://wiki.helse-sorost.no/helseweb
  • http://glennmelby.wordpress.com
  • http://delicious.com/gleme
  • http://twitter.com/glennmelby
  • [email_address]