DOCument 2011 Editie 3

426 views
328 views

Published on

The DOCument nieuwsbrief 2011 Editie 3

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DOCument 2011 Editie 3

  1. 1. MeeR iNFORMatie, MeeR iNziCht Met BusiNess iNteLLigeNCePerfection in Business Intelligence is de dienstverlener die u helptinhoud te geven aan het gevleugelde begrip ‘meten is weten’. Hetresultaat: procesverbetering en een grotere voorspelbaarheid van uwbedrijfsoperatie.Business Intelligence geeft u - met en inzicht de belangrijkste concurre- Perfection in businessslechts één druk op de knop - inzicht rende factoren zijn. Hoe ontwikkelenen helpt u uw doelen scherp in het de klanten zich? Slaat ons nieuwe intelligence is specialist invizier te krijgen. Net als The DOC en product aan? Loopt ons project niet uit business intelligence enTopConsult is Perfection in Business de klauwen? Waar zitten onze kosten? enterprise PerformanceIntelligence onderdeel van de Perfecti- Blijven we met voorraden zitten? Hoeon in Oracle Group. Wij zijn de dienst- krijg ik dat overzicht uit het ERP-pakket Management.verlener die zich voor honderd procent leesbaar? Hoe krijg ik één overzichttoelegt op Data Integratie, Business met alle klantinformatie? Hoe verhou- Van inzicht naar prestatieIntelligence (BI) en Enterprise Perfor- den deze cijfers zich tot het budget? Waar BI vooral kijkt naar het verledenmance Management. (Hoe hebben we het gedaan?) kijkt Strategisch instrument EPM (Enterprise Performance Manage-bieden rapportages de grip Om beslissingen te kunnen nemen, is ment) naar de toekomst: Hoe kunnen inzicht nodig. Natuurlijk, elke organisa- we onze prestaties zo sturen dat zeom de juiste dingen te doen tie gebruikt rapportages. Maar bieden aansluiten bij onze doelstellingen? Hoeop de juiste manier? ze de grip om de juiste dingen te doen laten we onze strategische ambitie op de juiste manier? BI is het vakge- leven op de werkvloer? En hoe krijgenZiet u de cijfers nog? bied dat u inzicht verschaft. U kunt we de management & control-cyclusIn het huidige economische klimaat is Business Intelligence gebruiken om echt rond? Perfection in Businessinzicht een voorwaarde om te blijven rapportages, dashboards, analyses, Intelligence is specialist in Businessbestaan en om uw organisatie te blijven opvragingen en alerts te ontwikkelen. Intelligence en Enterprise Performanceverbeteren. Trends als mondialisering Informatie staat direct klaar, in elke Management.en digitalisering bewijzen dat informatie gewenste vorm of functie. Dit BieDt PeRFeCtiON iN BusiNess COLOFON The DOC is een innovatieve organisatie, gericht op het ontwikkelen van klantgerichte iNteLLigeNCe: IT-oplossingen The DOCument is een uitgave van: • Informatieanalyse voor BI-implementaties The DOC BV Hogeweg 39 DE, 5301 LJ Zaltbommel • Architectuur en ontwerp van BI-oplossingen Postbus 198, 5300 AD Zaltbommel T. (0418) 57 36 11, F. (0418) 57 36 10 • Realisatie van BI-oplossingen met Oracle BI (OBI) info@thedoc.nl, www.thedoc.nl • Ontwerp en realisatie van datawarehouses Extra exemplaren van deze uitgave kunt u • Implementatie van BI-applications in Oracle eBusiness Suite-omgevingen opvragen via info@thedoc.nl • Beheer van OBI-implementaties Oracle is a registered trademark of Oracle. Nieuwsbrief THe DOC NR.3.2011
  2. 2. Nieuwsbrief THe DOC NR.3.2011 2 RijkswateRstaat 3 stichting aanpak OveRlast 4 PeRFeCtiON iN BusiNess The DOC maakt al jaren systemen aMsteRDaM iNteLLigeNCe waarmee Rijkswaterstaat The DOC hielp SAOA jeugdoverlast Vol trots melden wij de start van onderhoud aan het wegen- en in Amsterdam bestrijden. Ook Perfection in Business Intelligence: waternet organiseert, controleert en PvdA-politicus Diederik Samsom onderdeel van de Perfection in overlast minimaliseert. ondersteunt dit project. Oracle Group. ORacle Open wORldHeel veel MOOis!Begin oktober vond in San FranciscoOracle Open World plaats. Natuurlijkwaren wij erbij. We vernamen uit deeerste hand wat Oracle de komendejaren voor u in petto heeft: heel veelmoois!Onder de noemer ‘Engineered for In-novation’ informeerde Oracle 45.000bezoekers uit Europa en Amerika in2400 sessies zes dagen lang over detechnologische ontwikkelingen binnenOracle. Wat viel ons op?2400 sessies over technologischeontwikkelingen binnen Oracle voor Namens The DOC bezocht Guido Leduc Oracle Open World.45.000 bezoekers in zes dagen.Fusion Applications van integratie is dan ook een belangrijk heeft Oracle onder de noemer ‘BigAllereerst kondigde Oracle de wereld- streven en vergroot het concurrentie- Data’ producten ontwikkeld waarmee uwijde beschikbaarheid aan van Fusion vermogen van Oracle-gebruikers. eenvoudig structuur aanbrengt in groteApplications: het modernste en com- hoeveelheden data.pleetste ERP-pakket dat social media Exalyticsen mobiele apparaten heeft geïmple- Opvallend was de aankondiging van de Oracle Public Cloudmenteerd. Fusion Apps bezit impliciet Oracle Exalytics Business Intelligence Natuurlijk is ook Oracle in de wolken enBusiness Intelligence-eigenschappen Machine, die vergaande analyses kondigde het een eigen Oracle Publicen wordt een echte SAP-’killer’. maakt van grote datahoeveelheden. Cloud aan. Een oplossing conform deCruciaal zijn de Fusion Middleware- Met deze combinatie van hard- en laatste industriestandaarden met zoge-oplossingen, die zorgen voor de inter- software garandeert Oracle klanten naamde platformservices: webservicesactie tussen databases en applicaties. de beste performance en de laagste op het gebied van databases, middle-Dankzij zijn overnamestrategie beschikt beheerlasten. Oracle doet hiermee zijn ware, security en storage waarmee uOracle op alle fronten over ‘state of the slogan ‘Hardware & Software: Engi- uw IT-behoeften vormgeeft en waar-art’-oplossingen. Innovatie op basis neered to Work Together’ eer aan! Ook voor u betaalt naar gebruik. Nieuwsbrief THe DOC NR.3.2011
  3. 3. the dOc en RijkswateRstaatEEn bijzondErE En snEllE combinatiEThe DOC sprak in Delft met ing. Stefan Fischer, projectmanager van de Data-ICT-Dienst (DID) van Rijkswaterstaat. Hij iserg blij met de reactiesnelheid van The DOC-medewerkers: ‘Ze staan altijd klaar en hebben een enorme dadendrang.’Stefan’s team is verantwoordelijk voor en The DOC ontstond toen de DID Stefan adviseert de medewerkers vande ontwikkeling van ICT-componenten maatwerkprojecten (met APEX als The DOC scherp te blijven op veran-die de Business Intelligence rol van ontwikkeltool) wilde uitbesteden. deringen. ‘Als The DOC-medewerkershet bestuur van Rijkswaterstaat (RWS) APEX bleek een waardevolle aanvul- nadrukkelijker de vraag achter de vraagondersteunen. ling te zijn op het bestaande Business beantwoorden, groeien zij in hun rolContinue monitoring van het bedrijfs- Intelligence-platform van RWS. Na een van consultant en neemt hun toege-proces en regelmatige rapportages selectietraject met twee andere partijen voegde waarde voor klanten toe.’houden alle participerende partijen waarin The DOC liet zien zeer bedrevenscherp. Adequate informatievoorzie- te zijn met deze tool, volgde het eerste ‘ik ben erg blij met de reactiesnelheidning is een must, zeker als u weet dat project. Inmiddels heeft de samenwer-RWS jaarlijks tienduizenden onder- king een reeks projecten opgeleverd, van The DOC. De medewerkers staanhoudsmaatregelen uitvoert aan onze zoals TIPS, RUPS, DVM-normplanning altijd klaar en hebben een enormewegen en waterwegen. Een uitgekiend en Dashboarding. dadendrang.’planproces vormt de basis. Erg blijContinue monitoring en regelmatige Na vier jaar samenwerking kijkt Stefan Warm aanbevelen tevreden terug. ‘Ik ben erg blij met Kijkend naar de toekomst onder-rapportages vragen om een de reactiesnelheid van The DOC- streept Stefan het belang van goedeadequate informatievoorziening. medewerkers die altijd klaar staan en informatievoorziening. Verantwoorde een enorme dadendrang hebben. De bezuinigingsbeslissingen kan RWS al-Waardevolle aanvulling communicatie is direct en verzorgd. We leen nemen op basis van betrouwbareDe relatie tussen de Data-ICT-Dienst kunnen elkaar blindelings vertrouwen.’ informatie en een goed informatiesys- teem. Binnen DID lopen enkele grote projecten om bestuurders adequate info te geven. In één ervan is ongetwij- feld weer een rol weggelegd voor Thedit dOet RijkswateRstaat DOC met haar Oracle-APEX expertise. Stefan Fischer: ‘Ik zal The DOC warmRijkswaterstaat (RWS) zet zich in voor droge voeten, vlot en veilig verkeer over aanbevelen bij mijn collega’s!’weg en water, voldoende en schoon water en betrouwbare en bruikbare infor-matie. RWS stuurt marktpartijen aan die wegen, vaarwegen, bruggen en dijkenontwerpen, aanleggen en onderhouden. Kernbegrippen zijn publieksgerichtwerken, netwerken verbinden en werken in teamverband. Nieuwsbrief THe DOC NR.3.2011
  4. 4. MindeR OveRlast dOOR jeugd in aMsteRDaMthE doc ontwikkElt 3Xo-systEEmStichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) en De Processpecialisten optimaliseerden de afgelopen maandenprocessen binnen SAOA en binnen de keten Jeugdoverlast. Het resultaat is een functioneel ontwerp voor hetmanagementinformatiesysteem 3XO (Oog Op Overlast), tot stand gekomen in nauwe samenwerking met The DOC.De Processpecialisten en The DOCwerken al jaren succesvol samen. Hetmeest recente resultaat is een systeemdat de jeugdoverlast in Amsterdamhelpt beperken. Jack van Midden(SAOA) was opdrachtgever namensSAOA en Mirjam te Boekhorst (DeProcesspecialisten) onderhield als ver-antwoordelijke voor het proces de con-tacten met The DOC, die het systeemontwikkelde met de Oracle-APEX tool.dankzij het 3Xo-systeem is deoverlast nog beter in beeld enkunnen adequate maatregelenworden genomen.Sterke afnameIn 2006 stond Job Cohen, toenmaligburgemeester van Amsterdam, aan debasis van SAOA. De overlast van jeugdliep uit de hand. De gemeente stelde 21koppels straatcoaches en 6 gezinsbe-zoekers aan. Een van de straatcoaches Tweede-Kamerlid Diederik Samsom ‘undercover’ als straatcoach in Amsterdam. Bron: Bram Budeldie het afgelopen jaar actief was, isTweede Kamerlid Diederik Samsom opdrachten van de stadsdelen. Zij Succes(PvdA); het thema ‘jeugdoverlast’ staat verzamelen de informatie en leggen Na het succes in Amsterdam is ookdus hoog op de politieke agenda! De die vast in het 3XO-systeem, waardoor Leeuwarden gestart met de aanpakstraatcoaches richten zich op de plek- de overlast nog beter in beeld is en er van SAOA. De stichting is met nogken waar overlast wordt gemeld en adequate maatregelen genomen kun- meer gemeenten in gesprek om denemen initiatieven om die overlast te nen worden. Mirjam bracht het proces aanpak te implementeren. Het ligt voorvoorkomen. De gezinsbezoekers gaan van SAOA in kaart en deelde het mid- de hand dat The DOC en de Proces-in gesprek met ouders van overlast ver- dels een functioneel ontwerp met de specialisten daarin een rol krijgen.oorzakende jongeren. In een traject van DOC-ontwikkelaars van het systeem,drie maanden werken ze samen aan die de gewenste functionaliteit in eenverbetering. Deze aanpak werkt: van de korte ontwikkelcyclus realiseerden in119 jeugdgroepen zijn er nog tussen de het Remote Service Center van Thedertig en veertig in beeld bij de politie. DOC in Weert.3XO saoa is met nog meer gemeentenAmsterdam zet de straatcoaches engezinscoaches in aan de hand van in gesprek om de aanpak tede meldingen van de meldkamer en implementeren. Nieuwsbrief THe DOC NR.3.2011

×