DOCument 2011 Editie 2

464 views
422 views

Published on

The DOCument nieuwsbrief 2011 Editie 2

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DOCument 2011 Editie 2

  1. 1. Nieuwsbrief THe DOC NR.2.2011 2 baRt KeRKhOFs 3 NeC eN the dOC 4 busiNess iNteLLiGeNCe Hoe kijkt de IT Manager van Euro- ‘Onze langdurige relatie heeft ge- The DOC en TopConsult werken sa- fins Global Central Laboratory aan resulteerd in het terugbrengen van men in de ‘Perfection in Oracle Group’ tegen de samenwerking met The ons service-level. Dat leverde ons en vormen dé Oracle partner voor DOC? ‘Ik kan stabiliteit garanderen.’ financieel voordeel op.’ onder andere Business Intelligence. ObuG beNeLux CONNeCt 2011iN bRusseL The DOC sChiTTerT TijDens OBUGOp 29 maart 2011 organiseerdeThe Oracle Benelux User Group(OBUG) voor de vierde keer OBUGBenelux Connect. Ook nu stond degebruiker centraal. The DOC waszeer aanwezig!Voor The DOC is OBUG hét evenementom relaties aan te knopen en bestaan-de relaties te verdiepen.The DOC presenteerde zich samenmet TopConsult als Goldsponsor. Inonze gezamenlijke stand ontvingenwe bezoekers in onze race-overalls.Niets is sterker dan een ideewaarvoor de tijd gekomen is Het was een zeer succesvol evenement dat plaatsvond in het prachtige SQUARE in hartje Brussel.Zo zorgden we voor een nadrukkelijkeaanwezigheid van de Perfection inOracle Group. Met onze dynamische De kracht van OBUG Benelux Con- Waarom? Oracle realiseert zijn oplos-uitstraling en ons Oracle vakmanschap nect is dat de gebruiker centraal staat. singen steeds vaker vanuit het ge-lieten wij zien helemaal klaar te zijn OBUG-leden en andere Oracle gebrui- zichtsveld van de gebruiker.voor de Oracle opdrachten van onze kers presenteerden customer cases. Zo wordt extra productiviteit gecreëerdrelaties. De meer dan 500 bezoekers lieten zich en wordt de waarde van de oplossing inspireren door een groot aantal spre- nog groter.Gebruiker centraal kers die hun ervaringen in verschillendeOBUG vond dit jaar plaats in het schit- Oracle projecten presenteerden. Gerenommeerde keynote speakersterende centrum van Brussel. Na het als Tom Kyte, Andrew Sutherland ensucces van vorig jaar waren de ver- TRUE Wim Coekaerts gaven hun visie opwachtingen ook dit jaar hooggespan- Het thema van OBUG 2011 was ‘The ‘The Real User Experience’ en Oraclenen. Die verwachtingen kwamen uit! Real User Experience’ (TRUE). producten. Nieuwsbrief THe DOC NR.2.2011
  2. 2. iNteRview met baRt KeRKhOFs ‘THe DOC sTaaT vOOr sTabiliTeiT’ Bart Kerkhofs werkt als IT Manager bij Eurofins Global Central Laboratory in Breda. Hoe kijkt hij aan tegen de samenwerking met The DOC? Eurofins Global Central Laboratory is en continuïteit kan garanderen aan zijn een onderdeel van de internationale afnemers wereldwijd. Dat helpt hem bij laboratoriumorganisatie Eurofins. Euro- dé uitdaging voor hem en zijn mensen: fins is op drie gebieden actief: Pharma, ‘Alles binnen Eurofins draait om aan- Milieu en Food. Eurofins Global Central toonbare consistentie gedurende een Laboratory levert wereldwijde labora- klinische studie. toriumdiensten aan de farmaceutische industrie, met name in de ondersteu- ning van clinical trials bij de ontwikke- in de nabije toekomst wil ik nog meer ling van nieuwe medicijnen. investeren in kwaliteitsdenken en Het is de fase waarin nieuwe medicij- efficiency nen worden getest op mensen. Euro- fins stelt de materialen ter beschikking die nodig zijn om materiaal af te nemen Het proces van veranderingen bin- bij patiënten. Dit materiaal wordt in de nen de IT-omgeving is daarom zeer laboratoria van Eurofins geanalyseerd. strikt.’ Bart beschikt ook over een grote Bij Eurofins in Breda is Bart verant- hoeveelheid data die voor de farma- woordelijk voor de totale IT. ceutische industrie van groot belang zijn. Bovendien ondersteunt hij met zijn Relatie afdeling van twintig medewerkers een De relatie tussen Eurofins en The DOC operatie die zes dagen per week 24 uur bestaat al meer dan vijf jaar en vindt per dag draait. zijn oorsprong in het feit dat Eurofins hulp nodig had bij het opzetten van de Mogelijkheden Oracle omgeving. Norbert de Zeeuw In de nabije toekomst wil Bart nog verrichtte als consultant van The DOC meer investeren in kwaliteitsdenken en uitstekend werk door een stabiele efficiency. Daarbij kunnen mobile com- omgeving neer te zetten. Tegenwoordig puting en de aansluiting erop van de vindt de ondersteuning plaats op basis centrale IT veel mogelijkheden bieden. van een Service Level Agreement: de Bart wil dan ook graag geïnspireerd verzekering van The DOC dat Eurofins worden door een partij die een goed beschikt over de benodigde expertise, beeld heeft van de mogelijkheden die continuïteit en capaciteit. Oracle biedt. Zo kan de relatie van The DOC met Eurofins zich verder ontwik-“The DOC informeert haar relaties over ontwikkelingen Tevreden kelen, want The DOC informeert haarbinnen Oracle en de waarde ervan voor haar klanten.” Bart is tevreden met de dienstverlening relaties over ontwikkelingen binnen van The DOC, omdat hij er altijd op Oracle en de waarde ervan voor haar kan terugvallen en daarmee stabiliteit klanten. Nieuwsbrief THe DOC NR.2.2011
  3. 3. NeC eN the dOCCONNeCTiNg PeOPleNEC Unified Solutions is gevestigd in Hilversum. We vragen IT-managerJan van Loenen naar zijn visie op de samenwerking met The DOC.‘Ik vind met name hun begrip voor onze situatie opvallend.’Hoe is NEC Unified Solutions neC zorgt voor een optimaal bereik gespeeld en de mensen van The DOContstaan? weten hoe belangrijk het beschikbaarJan van Loenen: ‘Het is enkele jaren van haar gebruikers wereldwijd.’ zijn van de Oracle databases is voorgeleden verzelfstandigd uit de Philips- de voortgang van de NEC operatie inorganisatie en nu onderdeel van het verzoeken nam toe. Bovendien waren Hilversum. Met name rondom maand-,Japanse NEC. De NEC Corporation we druk bezig met de implementatie kwartaal- en jaarafsluiting moeten deheeft haar hoofdvestiging in Tokio en er van het ERP-pakket IFS en we hadden databases beschikbaar zijn voor rap-werken meer dan 140.000 medewer- behoefte aan specifieke Oracle kennis portage. Tot nu toe hebben de mensenkers over de hele wereld. Het bedrijf om de database efficiënt in te richten van The DOC bewezen dat uitstekendlevert geïntegreerde communicatie- en en onderhouden. De directeur van te kunnen ondersteunen.’IT-oplossingen op maat aan organisa- IFS, Nico van Heuven, attendeerde mijties met daarvoor beschikbare netwer- op Oracle partner The DOC, die deze Wat vindt u opvallend aan de manierken, zowel intern als extern. We vinden werkzaamheden voor veel IFS-klanten waarop de mensen van The DOC uonze “unified” oplossingen in alle tot volle tevredenheid uitvoert. The ondersteunen?bedrijfssegmenten. NEC zorgt voor een DOC was binnen één maand in staat ‘Ik vind met name dat begrip voor onzeoptimaal bereik van haar gebruikers een goede oplossing aan te bieden en situatie opvallend: weten wanneer jewereldwijd.’ te implementeren. Het voorstel was er moet staan en waarom. Bovendien duidelijk, competitief en de mensen heeft onze langdurige relatie gere-Hoe kwam de relatie met The DOC van The DOC straalden vertrouwen uit. sulteerd in het terugbrengen van onstot stand? Dat laatste vond ik het belangrijkst.’ service-level, omdat de databases zo‘Van oudsher deed Philips IT-zaken stabiel zijn. Dat leverde ons ook finan-met een huisleverancier. Maar door de Hoe heeft de samenwerking met The cieel voordeel op. Dat is natuurlijk inafsplitsing werden wij een organisatie DOC zich ontwikkeld? lastige economische omstandighedenmet 550 medewerkers. We kregen min- ‘Ik zie het vertrouwen nog steeds groei- mooi meegenomen… voor mij en voorder aandacht en de reactietijd op onze en. Wij raken steeds beter op elkaar in- NEC!’ Jan van Loenen: “De mensen van The DOC straalden vertrouwen uit. Dat vond ik het belangrijkst.” Nieuwsbrief THe DOC NR.2.2011
  4. 4. GLOedNieuwe werkmaatschappij:PerfeCTiON iNbusiNess iNTelligeNCeDe Perfection in Oracle Group start na enkele zeer succesvolleimplementaties van Oracle BI (OBI) met een nieuwe zelfstandigewerkmaatschappij: Perfection in Business Intelligence.De nieuwe werkmaatschappij richt zich wat biedt PeRFeCtiON iN busiNessvolledig op het ondersteunen van onzerelaties in het Business Intelligence- iNteLLiGeNCe?vakgebied. Het is een specialistischgebied waarop de komende jaren een Perfection in Business Intelligence biedt de volgende dienstverlening:enorme ontwikkeling zal plaatsvinden. • Informatieanalyse voor BI-implementatiesDaarbij is de steun van een Oracle • Architectuur en ontwerp van BI-oplossingenBI-specialist onontbeerlijk. Wij helpen • Realisatie van BI-oplossingen met OBIonze relaties inhoud te geven aan het • Ontwerp en realisatie van datawarehousesgevleugelde begrip ‘meten is weten’. • Implementatie van BI-applications in Oracle eBusiness Suite-omgevingenHet resultaat? Procesverbetering en • Beheer van OBI-implementatieseen grotere voorspelbaarheid van debedrijfsoperatie.The DOC en TopConsult werken samenin de ‘Perfection in Oracle Group’ en Bent u nieuwsgierig geworden?vormen samen dé Oracle-partner voor Neem voor meer informatie contact op met Ronald Beer (rbeer@topconsult.nl,Business Intelligence, Applications, 06 531 174 12) of Rob van der Aar (r.vanderaar@thedoc.nl, 06 200 237 36).ontwikkeling en remote beheer. Kijk ook op: www.perfection-in-business-intelligence.nl COLOFON The DOC is een innovatieve organisatie, gericht op het ontwikkelen van klantgerichte IT-oplossingen The DOCument is een uitgave van: The DOC BV Hogeweg 39 DE, 5301 LJ Zaltbommel Postbus 198, 5300 AD Zaltbommel T. (0418) 57 36 11, F. (0418) 57 36 10 info@thedoc.nl, www.thedoc.nl Extra exemplaren van deze uitgave kunt u opvragen via info@thedoc.nl Oracle is a registered trademark of Oracle. Nieuwsbrief THe DOC NR.2.2011

×