ЕЛЕКТРОННИТЕАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ЕДНА БЪДЕЩА ПОЛЕЗНА   ВЪЗМОЖНОСТ
Стратегически документи Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015; Стратегия за внедряване...
Обща стратегия за електронно управление в   Република България 2011-2015Мисия на   електронното   управление  в ...
Обща стратегия за електронно управление в    Република България 2011-2015 Принципи на електронното управление: Поста...
Модел на електронното управление:
Стратегия за внедряване на електронно    здравеопазване в БългарияСъщност на електронното здравеопазване:Електронното ...
Стратегия за внедряване на електронно    здравеопазване в БългарияСтратегическа цел на електронното здравеопазване:Под...
Стратегия за внедряване на електронно      здравеопазване в България Принципи на електронното здравеопазване: Ефек...
Стратегия за внедряване на електронно      здравеопазване в България Мерки за реализация на целите на електронното ...
Стратегия за внедряване на електронно      здравеопазване в България Мерки за реализация на целите на електронното ...
Стратегия за внедряване на електронно     здравеопазване в България Мерки за реализация на целите на електронното зд...
Нормативна база Закон   за  електронното    управление   (Урежда дейността на административните органи при работ...
Полезни адреси: Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg;
Полезни адреси: Национална здравноосигурителна каса: http://www.nhif.bg;
Полезни адреси: Регионална здравна инспекция – Велико Търново: http://www.rzi-vt.org;
Полезни адреси: Национален център по обществено здраве и анализи: http://www.ncphp.government.bg;
Полезни адреси: Световна здравна организация – World Health Organization: http://www.who.int/en/index.html;
Полезни адреси: http://www.doctorbg.com;
Благодаря за вниманието!
Възможности чрез библиотеките да бъдат предоставяни електронни административни услуги в областта на здравеопазването
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Възможности чрез библиотеките да бъдат предоставяни електронни административни услуги в областта на здравеопазването

1,642 views
1,448 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,642
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
673
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Възможности чрез библиотеките да бъдат предоставяни електронни административни услуги в областта на здравеопазването

 1. 1. ЕЛЕКТРОННИТЕАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ЕДНА БЪДЕЩА ПОЛЕЗНА ВЪЗМОЖНОСТ
 2. 2. Стратегически документи Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015; Стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в България.
 3. 3. Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015Мисия на електронното управление в РепубликаБългария:Чрез ускорено изграждане и развиване на електронно управлениеправителството на Република България ще осигури по-качествени и достъпни услуги за гражданите и бизнеса, щеподобри ефикасността и ефективността на администрацията, щеповиши прозрачността и отчетността, ще намали корупцията, щесъздаде нови възможности за участие на структурите награжданското общество в управлението.
 4. 4. Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015 Принципи на електронното управление: Поставяне на потребителя в центъра на административното обслужване (достъпност по всяко време, независимо от местоположението); Ефективност и ефикасност; Отчетност и прозрачност на администрацията при осигуряване на електронни услуги и вземането на решения (достъпност на обществената информация, отчитане); Доверие и сигурност.
 5. 5. Модел на електронното управление:
 6. 6. Стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в БългарияСъщност на електронното здравеопазване:Електронното здравеопазване е бързо развиваща се област, в коятоси взаимодействат медицинската информатика, общественотоздравеопазване, предлагането на здравни услуги и информациячрез използване на съвременни информационни икомуникационни технологии. То характеризира не самотехнологичното развитие, но и подхода към глобално мислене заподобряване на здравните услуги на местно, регионално иглобално ниво.Съгласно съвременното разбиране електронното здравеопазванепредставлява комплекс от мерки, базирани на организационна,технологична и правна рамка и обхващащи целия аспект нафункциониране на здравната система.
 7. 7. Стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в БългарияСтратегическа цел на електронното здравеопазване:Подобряване на здравното състояние и качеството на живот набългарските граждани, чрез осигуряване на равнопоставен достъпдо съвременни, ефективни и качествени здравни услуги с помощтана съществуващи и нови технологични възможности, всъответствие с променящите се потребности и повишенатамобилност на населението.
 8. 8. Стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в България Принципи на електронното здравеопазване: Ефективност; Качествено здравно обслужване; Медицина, базирана на доказателства (цели да подпомогне вземането на медицински решения); Адекватно обучение на здравни кадри; Равнопоставен достъп (възможност на всички граждани за достъп до медицинска информация чрез интернет; повишаване на възможностите за избор на здравни услуги); Етичност (електронното здравеопазване създава нови форми на взаимоотношения между пациент и лекар, и поставя нови предизвикателства и етични проблеми във връзка с он-лайн практики, информирано съгласие, конфиденциалност и др.)
 9. 9. Стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в България Мерки за реализация на целите на електронното здравеопазване: Изграждане на интегрирана информационна система за обмен на информация между заетите в сферата на здравеопазването:  Внедряване на електронни здравни карти;  Внедряване на софтуерни приложения за комплексно обработване на информацията в реално време (електронни направления, електронни рецепти, лабораторни данни и други изследвания);  Изграждане на комплексни и интегрирани помежду си, както и с външни приложения болнични информационни системи;  Създаване на пълно електронно-медицинско пациентско досие;  Изграждане на необходимата инфраструктура – мрежи, свързващи устройства, и други;  Изграждане на подходяща база за развиване на телемедицински проекти.
 10. 10. Стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в България Мерки за реализация на целите на електронното здравеопазване: Стандартизация и информационна сигурност: Изграждането на информационна система в която и да е сфера се предхожда от структуриране и унифициране на обработваната информация чрез:  Въвеждане на национални здравно-информационни стандарти;  Разработване на модел на националната здравно-информационна мрежа;  Разработване на изисквания за съвместимост на информационните системи в здравеопазването;  Внедряване на политики за сигурност за информационните системи в здравеопазването;  Достъп до персоналния електронен здравен запис чрез електронни смарт-карти, криптирани форми за обмен на данните. Прилагане на добри практики и оперативна съвместимост;
 11. 11. Стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в България Мерки за реализация на целите на електронното здравеопазване: Информираност и обучение:  Предоставяне на уеб-базирани услуги в реално време;  Предоставяне по електронен път на леснодостъпна информация за населението чрез реализиране на портали за:  предоставяне на информация за различни начини на лечение; права и задължения на здравно-осигурени и предоставящи здравна грижа;  здравно образование;  здравна профилактика;  Внедряване на електронни системи за поддържане на квалификацията и продължаващо обучение за здравните специалисти;  Разработване на системи за подпомагане на решенията на здравните специалисти и обмен на клинична информация;  Предоставяне на публични регистри за лечебни заведения, аптеки и др.
 12. 12. Нормативна база Закон за електронното управление (Урежда дейността на административните органи при работа с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи. Прилага се и по отношение на дейността на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги.); Закон за електронния документ и електронния подпис; Закон за електронните съобщения (Дава легални дефиниции на понятия като интернет, електронна поща, интерфейс и др.); Наредба за електронните административни услуги.
 13. 13. Полезни адреси: Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg;
 14. 14. Полезни адреси: Национална здравноосигурителна каса: http://www.nhif.bg;
 15. 15. Полезни адреси: Регионална здравна инспекция – Велико Търново: http://www.rzi-vt.org;
 16. 16. Полезни адреси: Национален център по обществено здраве и анализи: http://www.ncphp.government.bg;
 17. 17. Полезни адреси: Световна здравна организация – World Health Organization: http://www.who.int/en/index.html;
 18. 18. Полезни адреси: http://www.doctorbg.com;
 19. 19. Благодаря за вниманието!

×