Presentation oic pernik

788 views
733 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
788
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
244
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation oic pernik

 1. 1. ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ГР. ПЕРНИК ОИЦ - Перник-партньор на Програма "Глоб@лни библиотеки- България"Проект “Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 2. 2. ПРОЕКТ Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр.Перник No: BG161PO002-3.3.02-0026-C0001 Финансиран от Оперативна програма “Техническа помощ”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
 3. 3. Основни задачи и функции на ОИЦ  Да осигури равен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ на регионално ниво  Намаляване разликите в нивото на информираност между хората в по-големите градове и по-малките населени места  Осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност при реализацията на Оперативните програми  Насърчаване партньорството мeжду местните власти и заинтересованите лица.
 4. 4. Координационна структурана мрежата от ОИЦ
 5. 5. Координационна структурана мрежата от ОИЦ
 6. 6. Организационна структура на ОИЦ
 7. 7. Набор от услуги Информационни Комуникационни Експертни Логистични
 8. 8. Информационни услуги  Информация за НССР и ОП  Открити процедури по ОП  Добри практики  Информационни материали  Политика на ЕС  Информация за областта
 9. 9. Комуникационни дейности  Координация и сътрудничество между институциите  Работа с медиите  Организиране на събития  Подкрепа за инициативи на ЦИКО, ЦИО, УО и МЗ на ОП
 10. 10. Експертни дейности  Работа с целевите групи и бенефициенти за възможности за кандидатстване по ОП  Отговор на въпроси  Проучвания  Набиране и споделяне на добри практики  Информация за медиите
 11. 11. Логистични услуги  Специфична литература и информационни ресурси  Достъп до компютър, Интернет и периферна техника  Техническо оборудване и помещения за информационни събития  Специални събития за популяризиране на ОП
 12. 12. Партньорство с мрежата“Глоб@лни библиотеки - България”
 13. 13. Партньорство Предоставяне на безплатни информационни материали, свързани институциите на ЕС и политиката на сближаване на страните-членки, изпълняваните от Р България Оперативни програми, др. специфична литература за оформяне на тематични раздели “Европейския съюз и България” Предоставяне на информация за актуални процедури за подбор на проекти по Оперативните програми и разпространяването й до по- малките населени места Проучване на потребностите от информация сред обществеността на големите и малките населени места Организиране на съвместни инициативи и прояви Споделяне и популяризиране на добри практики от успешно реализирани проекти на областно и национално ниво
 14. 14. Предстоящи събития Информационни срещи в общините от Област Перник на тема “Основни документи и приоритети на новия програмен период 2014 – 2020г” Тематични работни срещи в офиса на ОИЦ - Перник, свързани с актуални процедури за подбор на проекти по оперативните програми
 15. 15. Източници на информацияЕдинен информационен портал за СКФ на ЕС в България www.eufunds.bg
 16. 16. Източници на информация ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от структурните инструменти на ЕС http://umispublic.minfin.bg/
 17. 17. Сайт на Европейската комисия http://ec.europa.eu/index_bg.htm
 18. 18. Източници на информация Сайт на Представителството на ЕК в България http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm
 19. 19. Можете да ни намерите на адрес: гр. Перник ул. Кракра 15 (срещу изхода на Обредния Дом) тел: 076 600 777 e-mail: oic_pernik@abv.bg
 20. 20. БЛАГОДАРЯЗА ВНИМАНИЕТО!

×