НОВАТА СРЕДА, В КОЯТО СЕ РАЗВИВАТНОВАТА СРЕДА, В КОЯТО СЕ РАЗВИВАТБИБЛИОТЕКИТЕБИБЛИОТЕКИТЕ Днес библиотеките функционират...
НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМБИБЛИОТЕКИТЕБИБЛИОТЕКИТЕ Функциите на съвременната библиотека са:1) Образовател...
КАКВО Е ПАРТНЬОРСТВОТО?КАКВО Е ПАРТНЬОРСТВОТО? Сътрудничество – между организации и хора отсходни полета на работа, общи ...
СЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИСЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИПАРТНЬОРСТВАПАРТНЬОРСТВА Какви въпроси да имаме предвид, когатопроучваме ...
СЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИСЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИПАРТНЬОРСТВАПАРТНЬОРСТВА Какви въпроси да имаме предвид, когатопроучваме ...
ПРИНЦИПИ НА ПАРТНЬОРСТВОТОПРИНЦИПИ НА ПАРТНЬОРСТВОТО Сходни цели; Споделени полета на дейност; Равнопоставеност при вза...
ЕТАПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСПЕШНОЕТАПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСПЕШНОПАРТНЬОРСТВО:ПАРТНЬОРСТВО:ВТОРИ:Да разработимконцепцията запар...
ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОТЕНЦИАЛНИТЕОКОЛНАТА СРЕДА И ПОТЕНЦИАЛНИТЕПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТАПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВАИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВАВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАРТНЬОРСТВАТАВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАРТНЬОРСТВАТА...
ИНОВАТИВНИТЕ Е-УСЛУГИ СА:ИНОВАТИВНИТЕ Е-УСЛУГИ СА: тези, коитоудовлетворяват новиинформационнипотребности на местнитеобщн...
УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗАЕТОСТ:УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗАЕТОСТ: Предоставяне на информация за свободниработни места; Пред...
УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗДРАВЕ:УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗДРАВЕ: Достъп до достоверна здравна информацияонлайн;  Достъп до у...
УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-КУЛТУРА:УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-КУЛТУРА: Световната култура в твоя град/село; Онлайн карта на мест...
Благодаря за вниманието!Благодаря за вниманието!УСПЕХУСПЕХ
Информационните технологии – обединител за партньорства с институции
Информационните технологии – обединител за партньорства с институции
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Информационните технологии – обединител за партньорства с институции

474 views
443 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Познаването на елементите на околната библиотечна среда и анализирането на потенциалните партньори на библиотеката са от съществено значение за изграждането на успешни партньорства. Партньори могат да бъдат: потребители, не-потребители, медии, лидери на обществено мнение и представители на местната общност, местни и държавни органи, бизнес среди – търговски дружества, банки, местни производители и доставчици на услуги, дружества и съюзи, спортни и туристически клубове, организации за свободното време, културни институти, специализирани организации, НПО – за подпомагане на възрастни и хора с увреждания и грижа за децата, учебни заведения, информационни центрове, доставчици.
 • Е- заетост  е иновативна за библиотеките услуга, при която се предоставя актуална и точна информация в областта на пазара на труда: свободни работни места, възможности за участие в квалификационни и преквалификационни курсове, за финансиране на проекти в сферата на заетостта и т.н. Предоставянето на тази услуга от библиотеките е основано на подписаното  Споразумение за сътрудничество с Агенцията по заетостта  (на национално ниво) и създадените партньорства между библиотеките и Дирекции ”Регионални служби по заетостта” и Дирекции „Бюро по труда” (на регионално и местно ниво). Предоставяне на информация за свободни работни места - Предоставяне на информация за свободни работни места, обявени в Дирекции „Бюро по труда” Предоставяне на информация за свободни работни места, публикувани директно на сайта на Агенция по заетостта Предоставяне на информация за свободни работни места в структурите на държавните и местните администрации в цялата страна Предоставяне на информация и насочване към регистрирани фирми-посредници за намиране на работа  в България и в чужбинаПодпомагане подаването на Интернет обява за търсене на работа (чрез страницата на Агенция по заетостта) Предоставяне на информация, насочване и кандидатстване за свободни работни места в чужбина – обслужване чрез портала EURES Подпомагане за включване към подходящи програми и мерки за заетост по реда на Закона за насърчаване на заетостта Подпомагане за включване към подходящи програми и проекти за заетост, финансирани от европейски и други международни фондове Предоставяне на информация за летни бригади за младежи в чужбина Организиране на обучения за безработни лица – По компютърна грамотност с модул: Търсене на работа чрез Интернет - специализирано обучение за търсещи работа безработни или заети лица) Мотивационни обучения за търсене на работа за продължително и трайно безработни лица Групов тренинг: провеждане на интервюта за работа (практическо обучение) Предоставяне на консултации и помощ за търсещите работа – Консултантски услуги - Консултации за процеса за търсене на работа – комуникация с потенциални работодатели и подготовка за явяване на интервю (може да се организира онлайн) Изготвяне на автобиография в различен формат – Europass и др. Консултиране за достъпа до обучения за квалификация и преквалификация на безработни и заети лица – система на професионалното  обучение и предоставянето му, Центрове за професионално обучение, възможности за включване в професионално обучение – субсидирани от държавния бюджет или от ЕСФ. Провеждане на интервюта или подготовка за интервюта за работа онлайн (един специалист в определени ден/дни дава консултации от 1 място, библиотеките дават достъп до консултациите онлайн, с предварително записване, напр.)
 • Е-здраве  в библиотеката е услуга, при която библиотеките предоставят надеждна и точна информация по здравни теми, използвайки активно ИКТ; организират събития за различни целеви групи, с участието на експерти от Регионалните здравни инспекции и др. Достъп до достоверна здравна информация онлайн  - Информация за пациента Път на пациента в системата Пациентски организации Права и задължения Достъп до медицинска помощ Достъп до медикаменти Лекарства и лекарствена безопасност Европейска здравна карта Редки болести Медицинско облъчване Профилактика на социално-значими болести Профилактика на заразните болести Орална профилактика Здравословен начин на живот и здравословно хранене, МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ, Достъп до услуги на електронното здравеопазване - ПРОВЕРКА НА ЛИЧЕН ЛЕКАР, ТЪРСЕНЕ НА ЛЕКАРСТВА ЗАПЛАЩАНИ ПО нзок, справка за здравноосигурителен статус, Предоставяне на консултации на здравни теми - консултации с лекари специалисти онлайн, организиране на обучения онлайн – прожекции на филми, презентации онлайн, здравни видеоуроци , образователни игри н аздравни теми; и мн. др.
 • това са услуги, насочени към предоставяне на културни продукти, организиране на културни събития и инициативи за местните общности. Например - Световната култура в твоя град/село; Достъп до световни културни образци чрез интернет източници – свободни и платени. Организиране на общи/споделени прожекции и представяния, които са предшествани и последвани от други събития. Акцент върху културни продукти, които нямат нужда от превод: (1) визуални изкуства / музеи, (2) музика, (3) танц, отчасти (4) театър и други. Онлайн карта на местата за култура - Картографиране на пространствата за професионални сценични изкуства с цел ефективно съставяне на програми за мобилност и обмен на сценичната творческа продукция между различни сцени в страната. Родова памет - Използване на новите технологии за събиране и популяризиране на местното културно наследство тръгвайки от личните, семейните и родовите истории, включително чрез създаване на родословни дървета, събиране и дигитализиране на стари снимки, събиране и дигитализиране на спомени от/за стари хора и т.н. Опитът показва, че подобни инициативи могат да имат огромен мобилизиращ ефект за местната общност. Дигитализация на местното наследство - Събиране, обработване, анализиране и дигитализиране на местно културно наследство, включително стари снимки, стари картички, читалищни архиви, църковни архиви, текстове и сбирки на местни краеведи и т.н., и т.н. И най-важното – предоставяне на широк достъп до това наследство. Живата култура на населеното място – възможности за популяризиране чрез интернет - Използване на новите технологии и достъпа до интернет за представяне по модерен начин на съществуващата жива култура в населеното място, включително фолклорни певчески и танцови групи, самодеен и професионален театър, фестивали и други културни събития, местни занаяти, живо нематериално наследство, младежко творчество и други. Това ще отвори нови възможности за изява на местните творци, но и ще допринесе за позитивния имидж на мястото, както и за повишаването на самочувствието на местните жители Забележителности и културни маршрути - Събиране, анализиране и дигитализиране на информация за местни природни и културни забележителности и цялостното й представяне в интернет чрез разработени културни карти и туристически маршрути. Развитие на местните занаяти и възможности за пазарна реализация - Консултации за продажбата на местни творчески продукти чрез интернет магазини в страната и чужбина. Консултациите трябва да бъдат в няколко посоки – от съдействие и коментар по самия продукт (традиционни занаяти, диск с традиционни песни и други) през съдействие по ценообразуването и маркетинга, до консултации по онлайн представянето и техническите въпроси свързани с продажби, работа с онлайн магазини и други.
 • Информационните технологии – обединител за партньорства с институции

  1. 1. НОВАТА СРЕДА, В КОЯТО СЕ РАЗВИВАТНОВАТА СРЕДА, В КОЯТО СЕ РАЗВИВАТБИБЛИОТЕКИТЕБИБЛИОТЕКИТЕ Днес библиотеките функционират в коренноразлична среда - в условията наинформационно, а не на индустриалнообщество. Днес библиотеките функционират в условия наглобализация, бурно развитие наинформационните и комуникационнитехнологии, динамични социални иикономически процеси, членството на странатани в Европейския съюз.
  2. 2. НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМБИБЛИОТЕКИТЕБИБЛИОТЕКИТЕ Функциите на съвременната библиотека са:1) Образователна;2) Информационна;3) Културна;4) Социална; За да се превърнат в равностоен конкурент наинформационния пазар и в партньорство собществени организации и групи от хора, тетрябва да се утвърдят като опорни центрове заинформиране на населението.
  3. 3. КАКВО Е ПАРТНЬОРСТВОТО?КАКВО Е ПАРТНЬОРСТВОТО? Сътрудничество – между организации и хора отсходни полета на работа, общи цели и общидейности; Взаимна полза – взаимоотношения от взаименинтерес, които могат да бъдат краткосрочниили дългосрочни; Предоставяне на възможност – за изява, закомуникация, за развитие, за нови идеи, заустойчивост; Подкрепа и равнопоставеност – ангажимент засподеляне и подкрепа в риска, реализацията иосъществяването на общите цели и дейности;
  4. 4. СЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИСЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИПАРТНЬОРСТВАПАРТНЬОРСТВА Какви въпроси да имаме предвид, когатопроучваме партньорствата на нашатабиблиотека?1) Как библиотеката възприема потенциалнияпартньор?2) Какви са интересите на този партньор вбиблиотечната общност?3) Как си представяме помощта на партньорапри постигането на застъпническата цел?4) Притежава ли потенциалния партньоротговорността, капацитета и ресурсите даотговори на потребностите и очакванията набиблиотеката?
  5. 5. СЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИСЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИПАРТНЬОРСТВАПАРТНЬОРСТВА Какви въпроси да имаме предвид, когатопроучваме партньорствата на нашатабиблиотека?1)Какви предимства може да предложибиблиотеката на потенциалния партньор вобщността?2)Какви предимства може да получибиблиотеката от потенциалния партньор?3)Каква е репутацията на потенциалния партньорв общността?4)Има ли някакви трудности или рискове за товапартньорство?5)Как бихте подходили?6)Кой може да помогне при представянето?
  6. 6. ПРИНЦИПИ НА ПАРТНЬОРСТВОТОПРИНЦИПИ НА ПАРТНЬОРСТВОТО Сходни цели; Споделени полета на дейност; Равнопоставеност при взаимоотношенията; Взаимен интерес; Непрестанен обмен на информация чрезкомуникация и контрол; Сътрудничество в дългосрочен план иустойчивост;
  7. 7. ЕТАПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСПЕШНОЕТАПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСПЕШНОПАРТНЬОРСТВО:ПАРТНЬОРСТВО:ВТОРИ:Да разработимконцепцията запартньорскитевзаимоотношенияспоредобщностнитенужди.ВТОРИ:Да разработимконцепцията запартньорскитевзаимоотношенияспоредобщностнитенужди.ТРЕТИ:Да набележимпотенциалнитепартньори.ТРЕТИ:Да набележимпотенциалнитепартньори.ЧЕТВЪРТИ:Да планираменачините закомуникация спартньорите.ЧЕТВЪРТИ:Да планираменачините закомуникация спартньорите.ПЕТИ:Разпределяне наролите иотговорностите.ПЕТИ:Разпределяне наролите иотговорностите.ШЕСТИ:Фиксиране наползите за всекиот партньорите.ШЕСТИ:Фиксиране наползите за всекиот партньорите.ПЪРВИ:Да определимнашата целевагрупа.ПЪРВИ:Да определимнашата целевагрупа.
  8. 8. ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОТЕНЦИАЛНИТЕОКОЛНАТА СРЕДА И ПОТЕНЦИАЛНИТЕПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТАПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА
  9. 9. ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВАИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВАВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАРТНЬОРСТВАТАВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАРТНЬОРСТВАТА Подкрепящата роля на Програма“Глобални библиотеки -България”; Тази роля е обоснована чрезсключени споразумения засътрудничество на националнониво; В резултат на възможностите,които тези споразуменияпредоставят, библиотеките саулеснени в начините запредлагане на иновативни е-услуги в следните направления:е-заетост, е-здраве, е-култура,е-образование, е-общество,е-бизнес, е-включване,е-правителство;
  10. 10. ИНОВАТИВНИТЕ Е-УСЛУГИ СА:ИНОВАТИВНИТЕ Е-УСЛУГИ СА: тези, коитоудовлетворяват новиинформационнипотребности на местнитеобщности, като сеизползват онлайнбазирани резултати; прилагат нов метод илиподход; предоставят достъп донов тип информация; привличат новипотребители;
  11. 11. УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗАЕТОСТ:УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗАЕТОСТ: Предоставяне на информация за свободниработни места; Предоставяне на консултации и помощ затърсещите работа; Организиране на обучения за безработнилица; Консултантски услуги;
  12. 12. УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗДРАВЕ:УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-ЗДРАВЕ: Достъп до достоверна здравна информацияонлайн;  Достъп до услуги на електроннотоздравеопазване; Предоставяне на консултации на здравни теми; Организиране на обучения на здравни теми;
  13. 13. УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-КУЛТУРА:УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА Е-КУЛТУРА: Световната култура в твоя град/село; Онлайн карта на местата за култура; Родова памет; Дигитализация на местното наследство; Живата култура на населеното място –възможности за популяризиране чрез интернет; Забележителности и културни маршрути; Развитие на местните занаяти и възможности запазарна реализация;
  14. 14. Благодаря за вниманието!Благодаря за вниманието!УСПЕХУСПЕХ

  ×