Definitief 2e workshop ambitie team hacs

382 views
325 views

Published on

Externe veiligheidsvisie t.b.v. de visie op de doorontwikkeling van stationsgebied Almere-Centrum naar Almere-Centraal.

Published in: Travel, Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
382
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Definitief 2e workshop ambitie team hacs

 1. 1. L’ empire des Gares (Dominique Appia, 1978)
 2. 2. AmbitieAmbitie 1. Station Almere Centrum is de spil van het stedelijke vervoersnetwerk en verzorgt de aansluiting op andere vormen van vervoer. Versterking van deze positie in combinatie met de herontwikkeling van het stationsgebied zijn opgaven in het kader van de schaalsprong. Voor het tot stand brengen van deze knooppuntontwikkeling kiest Almere voor het volgende scenario. Vervoeren en bouwen, waarbij onbeheersbare calamiteiten met zeer kleine kans van optreden - als gevolg van doorgaand transport door het dichtbevolkte Almere - (slechts kunnen) worden geaccepteerd. 2. Het resultaat van deze keuze is, dat er meer vrijheidsgraden worden gecreëerd voor het ruimtelijk ontwerp en dat dure vierkante meters dichtbij en boven de infrastructuur benut kunnen worden zonder concessies te doen aan het totale overall veiligheidsniveau. Doel: Herontwikkeling van het stationsgebied moet leiden tot waardevermeerdering voor station, het omringende stedelijke gebied en spoorvervoer en verhoging van de stedelijke veiligheid zonder concessies te doen aan de bruikbaarheid van de spoorinfrastructuur.
 3. 3. Transformatie NY Grand central terminalTransformatie NY Grand central terminal ‘‘d.m.v. air rights’d.m.v. air rights’
 4. 4. Randvoorwaarden/uitgangspuntenRandvoorwaarden/uitgangspunten 1. Absolute veiligheid is niet mogelijk, er blijven altijd restrisico’s bestaan. 2. Veiligheid is één van de ontwerpvariabelen: veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen. 3. Nuchter omgaan met risico’s en met wet- en regelgeving. 4. Gericht investeren van de risico-euro: • vooral investeren in ‘bronmaatregelen’ op landelijk niveau; • op wijkniveau de ruimte veiligheidsgeïntegreerd ordenen; • op gebouwniveau het gebouw veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen.
 5. 5. Agendapunten voor overleg met RijkAgendapunten voor overleg met Rijk 1. Bevestiging bestuurlijk afspraak uit 2001: begrenzing vervoer ter beperking groepsrisico. 2. Reductie van veiligheidszone (= vervoersruimte uitgedrukt in een maximaal risico) voor stationsgebieden in Almere tot ca. 10 m in combinatie met voorwaarde alleen vervoer over binnenste sporen. 3. Kosteneffectiviteit bronmaatregel plasbrand vs. maatregelen aan gebouwen Basisnet Raakpunt met Structuurvisie Kosten[1] Te plegen interventie Te halen baten Toelichting Spoor ’belemmeren’ doorontwikkeling Station Almere-Poort, Almere-Centraal en Almere-Buiten. Onontwikkelbaarheid veiligheidszone ca. 36 mio[2] . Reductie breedte veiligheidszone. Reductie onontwikkelbaarheid: ca. 12 mio. Meegekoppeld belang: reductie saneringskosten van ca. .. mio tot nihil. Meegekoppeld belang: reductie plankosten en uitvoering saneringsregeling: ca. .. mlj. Transportroute voor gevaarlijke stoffen vanaf 2012. Kosten veiligheids- maatregelen (bouwers/ontwikkelarrs) ca. 36 mio[3] . Reductie gebouwkosten door bronmaatregel (Rijk, ProRail). Reductie kosten ontwikkelaars/- bouwers ca. 31 mio per stationgebied. [1] Kosten/baten zijn voor de gemeente tenzij anders vermeld. [2] Belemmerende strook per station 500x60 m=30.000m2 . Grondwaarde 30.000x€ 400= € 12 miljoen x 3= € 36 miljoen. Strook te reduceren tot ca. 20m. Levert een reductie van het laatste bedrag met een factor 3 tot ca. € 12 miljoen. [3] Kosten maatregelen ≈ 2 miljoen per gebouw x 16 gebouwen in stationstrook= € 36 miljoen. Kosten bronmaatregel ca. € 5 miljoen. Ergo, reductie mogelijk van ca. 31 miljoen.
 6. 6. Bouwstenen om te komen tot meer veiligheid ! spoor Bezettingsgraad[pers/ha] Afstand vanaf het spoor [m]Veiligheidszone Ontwerp volgens basisnet = ‘straks’ eis Rijk Ontwerp volgens projectontwikkelaar= wens Veiligheids geïntegreerd ontwerp= mogelijkheid stationsomgeving
 7. 7. Gebied: ‘groene wei’ vs. Herontwikkeling bestaand
 8. 8. Bouwsteen 1: Ruimtelijke modellen stationsgebied Leveren een bepaald programma
 9. 9. Voorbeeld Afwegingsmatrix
 10. 10. Bouwsteen 2: Dijkmodel of Dokmodel?
 11. 11. Ca. 50 mio Ca. 40 mio Ca. 110 mio
 12. 12. Bouwsteen 3: Groeistrategie? van huidige situatie naar de toekomst..
 13. 13. Bouwsteen 4: ontwerpregels EV Omgevingsgerelateerd: • functies voor mensen met lage zelfredzaamheid, d.w.z. verminderde mobiliteit (b.v. KDV, speciaal onderwijs, bejaardenhuizen etc.), bij voorkeur buiten de 175 m; indien dit niet mogelijk is dan op zo groot mogelijk afstand van het spoor; • (vlucht)wegen zijn gericht van het spoor af, bij voorkeur loodrecht op het spoor van het spoor af; • geen blokkades in vluchtroutes (laten) ontstaan bij gefaseerde realisatie van bouwvolumes in het gebied; • goede bereikbaarheid voor de hulpverleningsdiensten.
 14. 14. Ontwerpregels EV Slim ontwerp van gebouwplattegronden: 1. gebouwen indien mogelijk loodrecht op het spoor; 2. functies met lage bezettingsgraad (sanitaire voorzieningen, gangen, aula etc.) bij voorkeur aan de spoorse kant; 3. vluchtrichting het gebouw uit, van het spoor af, eventuele verzamelplaatsen aan de niet spoorse kant.
 15. 15. 3D- effecten van externe veiligheid.
 16. 16. Mogelijk eindresultaat: een combinatie van NS station Delft en ‘’Green station Area’’ Almere?

×