Principles and practices for developing learning to learn 1

 • 3,860 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,860
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Programul Transversal, Activitatea cheie 1.1. – Vizite de studiu pentru factori de decizie din domeniul educaţiei şi formării profesionale
  PRINCIPLES AND PRACTICES FOR DEVELOPING LEARNING TO LEARN ACROSS AGE PHASES 9 - 12 mai 2011 Newcastle University, Newcastle uponTyne, Marea Britanie
  PROF. DR. CARMEN-LUIZA GHEORGHE
  Director adjunct - GrupulŞcolar ,,CostinNeniţescu" Buzău (01.04.2003-31.08.2011)
  Director – Şcoala cu clasele I – VIII nr. 12 Buzău (01.09.2011-prezent)
 • 2. Conţinutulprezentului material reprezintăresponsabilitateaexclusivă a autorului,iar ANPCDEFP şiComisia Europeană nu suntresponsabilepentrumodulîn care conţinutulinformaţieieste folosit.
 • 3. Newcastle uponTyne
  Newcastle University
 • 4. În cadrul vizitei de studiu organizate la Newcastle University, de-a lungul celor 4 zile au avut loc dezbateri, schimburi de informatii, experienţe şi de bune practici pe tema vizitei, vizite în instituţii, întâlniri cu specialişti în domeniu.
  Prezentări ale gazdelor
 • 5. Au fost 14 participanţi – profesori din învăţământul preuniversitar şi universitar, directori, formatori din 10 ţări (Croaţia, Germania, Guadeloupe (Franţa), Italia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Turcia).
 • 6. Vizite în şcoli
 • 7. Prin participarea la vizita de studiu:
  • am învăţat despre sisteme de învăţământ din alte ţări şi le-am comparat cu cel românesc, identificând asemănări şi deosebiri;
  • am schimbat experienţă şi bune practici cu colegi din alte ţări europene;
  • 8. am descoperit că învăţarea este un proces prezent practic în toate domeniile activităţii umane, că este o necesitate şi o provocare să dezvolţi şi să implementezi cele mai eficiente metode, adecvate nevoilor diferite ale celor care învaţă, că are loc pe tot parcursul vieţii, iar barierele între învăţare şi restul vieţii au dispărut.
  • am învăţat noi abordări privind predarea şi învăţarea - CONCEPTUL L2L (LEARNING TO LEARN), dezvoltat de specialiştii Centrului de cercetare pentru învăţare şi predare (Research Centre for Learning and Teaching – CfLaT, Newcastle University)
  • am descoperit că nu numai la noi în ţară este nevoie de ,,învăţarea centrată pe elev – învăţarea autonomă"; scopul comun este învăţarea independentă; pentru aceasta este nevoie de un profesor diferit, care să înţeleagă şi să accepte conceptul L2L; el trebuie să aibă încredere în cei care învaţă şi în abilităţile lor de a învăţa în diferite moduri; el trebuie să aibă abilităţi de cercetare pentru evaluarea rezultatelor elevilor;
  • am văzut rezultateconcrete ale teoriei din spatele programului L2L;
  • am descoperit o foarte bună colaborare între şcoli şi universităţi;
  • am învăţat despre curriculum-ul bazat pe cercetare şi autoevaluarea abilităţilor de cercetare, pregătirea profesorilor pentru cercetare, învăţarea bazată pe cercetare (dificultăţi, progrese, conştientizarea elevilor privind procesul de învăţare, organizarea curriculumului bazat pe competenţe, nu pe conţinuturi);
  • am învăţat că rolul părinţilor este esenţial în campania pentru învăţare – implicarea în L2L şi finanţare;
  - mi-am îmbunătăţit abilităţile de comunicare în limba engleză şi am colectat informaţii despre eventuali parteneri pentru viitoare proiecte europene.
 • 9. Valorificarea rezultatelor participării la vizita de studiu
  Voi prezenta metodele / tehnicile / strategiile învăţate (cu accent pe conceptul LEARNING TO LEARN – L2L) şi voi pune la dispoziţia colegilor directori, inspectori, metodişti ai ISJ, potenţiali candidaţi la aceste funcţii, responsabili cu perfecţionarea, reprezentanţi ai CCD, coordonatori de proiecte şi programe educative, materialele didactice achiziţionate în urma participării la vizita de studiu, ca exemple de bune practici pentru creşterea calităţii educaţiei în şcoală, pentru prevenirea abandonului şcolar;
  Voiamenaja un colţ informativ - Programul Transversal, Activitatea cheie 1.1. – Vizite de studiu pentru factori de decizie din domeniul educaţiei şi formării profesionale – unde vor fi afişate periodic rapoarte ale activităţilor desfăşurate
 • 10. Voi utiliza metodele / strategiile de învățare / predare noi, flexibile și fără „drumuri închise”, bazate pe învățarea activă, colaborareacu părinţii, cuautorităţile locale, mass-media, instituţiile de cultură şi sport, cu alte şcoli, pentru creșterea atractivității învățării şi a motivației, creşterea prestigiului şcolii la nivel local, naţional şi european, creşterea posibilităţilor de angajare a absolvenţilor pe piaţa muncii în continuă schimbare;
  Voi acorda sprijin profesorilor pentru a putea să dezvolte şi să implementeze aceste metode eficiente de predare – învăţare - evaluare, adecvate nevoilor diferite ale celor care învaţă (metode inovatoare precum planuri de învățare personalizate și învățarea bazată pe cercetare);
 • 11.
  • Voi acorda sprijin cadrelor didactice pentru amenajarea mediuluieducaţionalînconformitate cu tipul de activitatedesfaşurată, pentruasigurareauneiactivităţieficienteşi adaptareademersul didactic învedereaasigurariiprogresuluişcolarprinvalorificareapotentialului individual al fiecaruielev;
  • 12. Voi motiva profesorii să participe la cursuri de limbi moderne şi la mobilităţitransnaţionale,să se impliceîncooperãri cu şcolieuropene, pentru schimb de experienţã şi de idei, pentru diversificareametodelordidactice, abordarea denoistrategii de lucru care sãmotivezeeleviipentruînvăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • Voi sprijini elevii să-şi îmbunãtãţeascãcompetenţele lingvistice în limba englezã prin desfăşurarea unor cursuri în şcoală şi prin abordarea transdisciplinară a unor discipline de învăţământ, să-şi asume responsabilitãţi participând la rezolvarea unor sarcini diverse, să-şi dezvolte competenţele manageriale prin participarea la luarea deciziilor;
  Voi acorda sprijin elevilor care se confruntă cu riscul abandonului școlar prin abordarea mai personalizată a învățării;
  Voi dezvolta parteneriatul şcoală – familie pentru înlăturarea eşecului şcolar şi pentru asigurarea integrării sociale a elevului;
 • 13.
  • Voi consolida / încheia parteneriate între instituția de învățământ și părțile interesate externe, la toate nivelurile (profesioniști din domeniul educației și al formării profesionale, întreprinderi, organisme ale societății civile, autorități locale) cu scopul de a asigura elevilor şcolii nu numai cunoștințe, ci și aptitudinile și atitudinile relevante, precum şi competențele transversale cheie care sunt esențiale pentru creșterea nivelului de creativitate și inovare, pentru succesul în muncă și în societate, în general.
  • Voi menţine comunicarea cu participanţii la vizita de studiu pentru a continua schimbul de bune practici şi voi utiliza experienţa câştigată pentru a iniţia proiecte europenede parteneriat , pentru dezvoltarea instituţiei pe care o reprezint.
  • 14. Voi studia periodic site-ul Centrului de cercetare pentru învăţare şi predare - Research Centre for Learning and Teaching(CfLaT) - http://www.ncl.ac.uk/cflat/#pentru a fi la curent cu rezultatele noilor proiecte şi voi încerca, împreună cu colegii mei, cu elevii şi părinţii lor, cu comunitatea locală, să adaptez anumite aspecte la şcoala mea.