Patkaran sa Pananalapi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Patkaran sa Pananalapi

on

 • 16,512 views

 

Statistics

Views

Total Views
16,512
Views on SlideShare
16,512
Embed Views
0

Actions

Likes
6
Downloads
556
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Patkaran sa Pananalapi Patkaran sa Pananalapi Presentation Transcript

 • karlnavaefrenlargomercyracazamarckpagauanjeidiahespinaeugenedauzjoemariedeguzmanpatriciaangelesjenelynatentamp
  PATAKARAN
  Sa PANANALAPI
  GROUP 1
 • ANG SEKTOR NG PANANALAPI
  Lesson 33
 • PATAKARANG PANANALAPI
  May kinalamansapamamahala o pagmamanipulangsuplayngsalapisaekonomiya.
  institusyongpinansyal-may malakingpananagutansapagpapatupadngpakatakaransapananalapi
 • SEKTOR ng PANANALAPI
  PATAKARAN sa PANANALAPI
  INSTITUSYON ng PANANALAPI
  Mickey Mouse Money
  DiBANGKO
  BANGKO
 • Disekwilibryonabungangpag-iimpok ay malulutassatulongngpamumuhunan.
  Pag-IIMPOK
  BANGKO
  PAMUMUHUNAN
 • INSTITUSYON ng PANANALAPI
  Pangunahinginstitusyonnainaasahanngpamahalaannamamamahalangsalapisaekonomiya.
  Bangko-isanguringinstitusyonpananalapinatumatanggapimpokngmamamayan
 • PAGTITIPID
  TRUST COMPANY
  BANGKO
  KOMERSYAL
  RURAL
 • URI ng BANGKO
  1. BANGKO ng PAGTITIPID (thrift bank)
  -tinatawagna “savings bank”, nahumuhikayatsamamamayannamag-impok.
  Savings and loan association
  -magpapahiram ng salapi
  Private Development
  -tumatanggap ng deposito
  Savings and Mortgage Bank
  -naghihikayat din namagimpok at tumatanggap ng sanla
 • 2. BANGKONG KOMERSYAL
  -tumatanggapnglahatnguringdeposito
  tuladng savings deposits gamitangtseke
  3. BANGKONG RURAL
  -layongtulunganangmgamagsasakaupangmagkaroonngpunuhan
  4. TRUST COMPANY
  -nangangalagangari-arian at kayamanan
 • 5. MGA ESPESYALna BANGKO
  Land Bank of the Philippines
  -pangunahingbangkosapamahalaan
  Development Bank of the Philippines (DBP)
  -tumutulongsapamahalaannamapaunladangekonomiya
 • MGA INSTITUSYONG DI BANGKO
  Pag-ibig Fund
  -pagtutulungansakinabukasan
  Goverment Service Insurance System (GSIS)
  -namamahalasamgatulongsamgamanggagawasapamahalaan
  Social Security System
  -panlipunangpangangailanganngmgamanggagawa
 • AngBangkoSentral
  At angibang
  PandaigdigangBangko
  LESSON 34
  .
 • PAMILYAR BA KAYO SA LARAWAN? BAKIT?
  MAHALAGA BA ANG TANGGAPANG ITO SA ATING BANSA? BAKIT?
 • Kasaysayan
  1948 -Sangguniang Bangko
  1949 -si Miguel Cuaderno, Sr. ay naging unang tagapangasiwa.
  1972 -pangunahinglayuninngBangkoSentral.
  1981 -angnasusognaBatas RepublikaBlg. 265 ay lubosnapinaunlaransapagpapalakasngsistemangpampananalapi
  1993 -nagkaroon ng bisa ang Bagong Batas ng Bangko Central
  1900 -UnangKomisyonngPilipinas an Batas Blg. 52
  1933 -isangbangkosentralparasaPilipinas.
  1946 –Batas Tydings McDuffie
  1939 –TagapagbatasngPilipinas
  1947-pinag-aralanangmgapananalapingPilipinas, at mgasuliraninnito.
 • MGA TAGAPANGASIWA NG SENTRAL BANK
 • A. BangkoSentral
  itoay isanginstitusyongnanagaayosngpananalapi at sistemangpinansyalngisangbansa.
  itinuturingitongpagaaringpublikodahilkontroladoitongpamahalaan.
  itinatagitonoongEnero 3 , 1949 sabisang Batas RepublikaBlg. 265
  itoay itinuladsabangkosentralngGuaatamela at Paraguay dahilparehasangekonomiyang 3 bansa noon .
 • PagbabagosaBangkoSentralngPilipinas
  Angpagbabago ay dahilsapagtatagng Central Monetary Authority
  Dahilsa Batas RepublikaBlg. 7653 nakilalasatawagna New Central Bank Act nabuoang Central Monetary Authority .
  Pinagtibaynamanitoni Pang. Fidel V. Ramos .
 • MONETARY BOARD NG BSP
  Governor ngBangkoSentralngPilipinas
  MiyembrongGabinete
  MyembromulasaPribadongSektor
 • Mapanatiliangkatataganngpananalapingbansa
  Mapangalagaananginternasyonalnahalagangpiso at angpalitannitosadayuhangpananalapi .
  Maitaguyodangpagtaasngantasngproduksyon , empleyado at tunaynakitangmamamayan
  Mapanatiliangkatataganngmgapresyonamakakatulongsapagsulongngekonomiya
  Apat na layunin na dapat matamo ngBangko Sentral
 • PangunahingtungkulinngBangkoSentral
  1. Tagagawangpera.
  2. Tagapamahalangpondongpamahalaan.
  3. Tagapautangsamgabangkongkaposangpondo.
  4. Tagapangasiwangmgareserbangperangpandayuhan at reserbangginto.
  5. Tagaayosngoperasyonsainstitusyong pananalapi .
 • Ibat – IbangparaanupangKontrolinangSuplayngSalapi
  • 1. Discount Rate
  • 2. Reserve Requirment
  3. Open Market Operations
  4. Fiat Money Authority
  5 . Moral Suassion
 • World Bank (WB)
  = itinatagnoong 1946 sa Washington D.C. na
  Kilalasatawagna International Bank for Reconstruction and Development (IBRO)
  = pinapautangangmgabansangnangangailanganupangpuhunan at tinutulunganangmgabansangnaapektohanng II world War .
  PandaigdigangBangko
 • International Monetary Fund
  itinatagupangpautanginangmgabansangkasapinito .
  tuladng world bank angbansangpinakamalakiangkontribusyon ay angnagdidiktangdesisyonnito .
  NasaIMF din angpaggawang International Reserve Currency O Special Drawing Rights .
  nahinihiramnamanngmgakasapinitongbansaupangpangbayadsa deficit sakalakalan .
  angbansanghindinakakabayadngutang at lumagpassa quota ay pinapatawanngmabigatngkondisyonnanakakaapektosasistemangekonomiyanito
 • Pangunahing Bangko ng
  Ating Bansa
  International
  Monetary Fund
  Mga Uri
  ng Bangko
  World Bank
  Dito Nakikipag-ugnayan
  Ang BSP
  Pag-unlad ng Ekonomiya ang Hangarin nito
 • GAMIT NG SALAPI
  IPINAMBIBILI NG MGA
  PRODUKTO AT SERBISYO
  NAIDEDEPOSITO
  SA BANGKO
  GINAGAMIT SA
  PANGUNGUTANG
  SA TAO AT
  EKONOMIYA
  MAHALAGA
  ANG
  SALAPI
  IPINAMBABAYAD
  NG UTANG
  NAIIMPOK SA
  ALKANSYA
  GINAGAMIT SA PAGTATAKDA
  NG PRESYO NG MGA
  BILIHIN
 • Angsistemangkredito
  Lesson 35
 • Kredito
  Angpagtamongmgabagaynakailangankapalitngpangakongbayad.
  Paglaganapngsistemangkredito
  Angsistemangkredito ay laganapnasaatingekonomiya.
 • Tseke
  I
  N
  S
  T
  R
  U
  M
  E
  N
  T
  O
  Merkantil
  Promissory Note
  Agricultural
  Mga Uri
  Credit Book
  Consumer
  B
  A
  S
  E
  H
  A
  N
  Industrial
  Bill of Exchange
  Karakter
  Comercial Letter of Credit
  Kapasidad
  Kapital
  SISTEMANG KREDITO
 • Mgainstrumentongkredito
  • Tseke
  Isanganyongsalapinaginagamitnainstrumentosakredito.
  • Credit book o aklatngutang
  Ditonakasulatangpangalanngmamimili at halagangprodukto o salapi.
  • Promissory Note
  Isangkasulatanngpangakongmagbabayadngutangsatakdangaraw.
  • Bills of Exchange o Drafts
  Isangkautusannakailangangbayaranngtakdanghalagasatakdangpetsa.
  • Commercial letter of credit
  Gamitsapag-angkat at pagluwasngkalakalupangmabilisangbayaran.
 • MGA INSTRUMENTO sa KREDITO
 • Mgabasehansapagkakaloobngkredito
  • Karakter
  Tumutukoysapagkataongisangindibidwalnaipinagkaibaniyasaibangtao.
  • Kapasidad
  Angkakayahanngisangtaonamakabayadsakaniyangutang.
  • Kapital
  Ito ay anghalagangkitanatinatanggapupangpambayadsautang.
 • Mgauringkredito
  • Kreditongkonsyumer
  • KreditongAgrikultural
  • KreditongMerkantil
  • KreditongIndustriyal
 • !!!!!!!!Theend!!!!!!!!
  Thank you for watching and listening
  courtesy of:dianne
 • KASAYSAYAN ATKAHALAGAHAN NG SALAPI
  Lesson 36
 • KALAKALANG BARTER
  AngBarter ay pagpapalitanngproduktosaiba pang produkto
  KAHULUGAN ng SALAPI
  Tinatawagsamidyum o instrumentong
  palitanngtinatanggapnglahatngtao
 • EBOLUSYON ng SALAPI ng
  Ating BANSA
  Penniform Gold Barter Ring
  Spanish Barilla
  Pesos fuertes
  Quasi Bimetallism
  Mexican peso
  Mickey Mouse Money
  Bagonglipunan
  Kasalukuyangpera
 • Mgauri at anyongsalapi
  Commodity Money
  - angmganinuno ay natutonggumamitnganumangbagaykapalitngprodukto.
  - ginto, pilak at tanso …
  CreditMoney
  - anumanguringinstrumentongpangungutangnatinatanggapbilangkabayaransabinilingprodukto at serbisyo
  - salapingpapel, tseke, promissory note …
  FiatMoney
  - tinatanggaplamangkapagitinuturingna legal tender.
  - ginto, pilak at tanso …
 • MgaPamantayansaPaglikhangSalapi
  Noncommodity Standard
  - mataasnahalagang metal angdahilan kung bakitnaisipannagumamitngibanguringpamantayan
  - PamantayangPapel
  Commodity Standard (pamantayangGinto)
  - kapagangsalapingnasasirkulasyon ay may katumbasnaginto.
  PamantayangPilak
  (silver standard)
  - pamantayannghalaga ay ngsalapi ay PILAK.
 • KatangianngSalapi
  Matibay
  Madalingmakilala
  Tinatanggapnglahat
  Matatag
  Madalingdalhin
  Mahahati
  Magkakapareho
  Nagbabagoangsuplay
 • TungkulinngSalapi
  InstrumentongPalitan
  PamantayanngHalaga
  Pamantayanngmaaantalangpagbabayad
  Reserbanghalaga
 • Lesson 37
  SISTEMA ng PAGMOMONEDA
 • SISTEMA ng PAGMOMONEDA(coinage)
  May tiyaknatimbang at pagkapino ng papel
  Ginagamitan ng espesyalnapapelmulasaibangbansa
  Pamahalaan (monopolistasagawaingito)
  Bangkosentral ng Pilipinas (BSP)
 • MGA URI ng PAGMOMONEDA
  2. DI LIMITADO
  • Lahat ay may pagkakataongumawa.
  • Free coinage
  • Brassaige at Seigniorage
  LIMITADO
  • Sa kasalukuyangpanahon
  • Pamahalaanmismoangbumibili ng mgamateryalessapaggawa ng salapi
  • Awtoridad ng pamahalaan
 • “Bakitang
  pamahalaanangnangangasiwasapaggawa ng salapi?”
  • Counter Feiting :)
  • Maiwasanangpagtunawsamahalagang
  metal nanakahalosabarya.
 • TEORYA UKOL sa SALAPI
  QUANTITY THEORY oF MONEY
  • nagpapahayagnaanghalaga ng salapi ay
  nakasalalaysamagkakaugnaynasalik.
  • kapagangisa man dito ay nagbago, ang
  halaga ng salapi ay magbabago din
  • angdami ng salapisasirkulasyon ay malakiangepektosapagtaas at pagbababgpresyongmgabilihin
 • MGA SALIK(kung saannakabatayanghalaga ng salapi)
  Dami ng salapi
  Bilis ng pagpapalit (velocity of turnover)
  Kabuuanngnegosyo (total volume of trade)
 • AngBagongBaryasaPilipinas
  Nagsimulangtayonggumawangsarilinatingbaryanoong 1977.
  Angpamahalaang Ramos at BSP ay nagpalabasngbagonggrupongbarya.
  Angbaryanoong 1992 ay masmuraang intrinsic value kaysasa face value.
  Angatingbagongbaryanainilabasnoong 1995 ay masmahaldahilmataasanghalagangmateryales.
 • BagongBarya
 • PerangPapel
   
   
   
   
   
   
   
   
 • THAT’S ALL !!!
  THE END !!!
  THANK YOU !!!