Zdrava hrana

3,399 views
2,829 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
146
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zdrava hrana

 1. 1. Здравата исхрана ппдразбиравнесуваое на пдреденп кплишествп напрптеини, јаглени хидрати, масти,витамини и минерали. Здравата исхранасе базира на внесуваое на ппгплемикплишини на прптеини и јагленпхидрати,а ппмалку масти. Вп исхраната ппсебнп еважен внеспт на витамини и минерали,кпи ги има најмнпгу вп свежптп пвпщје изеленшук.
 2. 2. Храната е неппхпден извпр на живпт
 3. 3. Оваа пирамида претставувавпдиш за тпа щтп и кплку требада се јаде за ппдпбрп здравје.
 4. 4. Правилна исхрана
 5. 5. Зрнестата храна вп исхранатаЛуѓето кои јадатповеќе зрнеста храна,особено од цели зрна,како дел од здравиотрежим на исхрана гонамалуваат ризикотод некои хроничнизаболувања.Зрнестата хранаобезбедува многухранливи материи одвитално значење зачовечкиот организам.
 6. 6. Зпщтп е важнп да се јаде зеленшук?Луѓето кои јадатповеќе зеленчук иовошје како дел одздравиот режим наисхрана гонамалуваат ризикотод некои хроничнизаболувања.Зеленчукот обезбедувахранливи материивитални за здравјетои одржувањето нанашиот организам.
 7. 7. Зпщтп е важнп да се јаде пвпщје?Луѓето кои јадатповеќе овошје изеленчук како дел одздравиот режим наисхрана, гонамалуваат ризикотод некои хроничнизаболувања.Зеленчукот обезбедувахранливи материивитални за здравјетои одржувањето нанашиот организам.
 8. 8. Месп, живина, риба,јајца, јатки, мещункии семкиМесото иживинатазастапени воисхраната требада бидат попосниили со маламасленост.Наместо нив, воисхранатапочесто треба дасе бираат риба,јаткасти плодовии семки, коисодржат здравимаснотии.
 9. 9. Млекптп и млешнитепрпдукти вписхранатаПовеќетомлечнипроизводи кои ебираат воисхранататреба да бидатбез маснотииили со малпроцент намасленост.
 10. 10. Јади најмалкуОваа храна може дапредизвика брзо ипрекумернозголемување на шеќеротво крвта што може дадоведе до зголеменателесна тежина.Јаглехидратитепредизвикуваатпобавно ипорамномернопокачување на шеќеротво крвта
 11. 11. Какп правилнп да се храниме? Не јади брзо! Добро џвакај ја храната! Немој да ги прескокнуваш оброците! Не се прејадувај! Јади многу овошје и зеленчук! Внесувај многу вода во организмот! Овошјето и зеленчукот добро измиј го пред да го изедеш! Јади почесто, но во помали количини!
 12. 12. Здравп дете е иднината на секпе ппщтествп.
 13. 13. ООУ „Стращп Пинчур“- ПУ с. ПепелищтеОдговорни наставници: Дафинка Лазарова Весна Николова Марија Камчева Тања Трифунова Љубица Толовска Љупчо Давчев

×