P1 presentation Gijs Briët

821 views

Published on

Graduation proposal

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
821
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
191
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P1 presentation Gijs Briët

 1. 1. 1/43In the Balance A StrAtegy for IntegrAtIon of the LocAL neIghbourhood ScALe In regIonAL PLAnnIng through A PubLIc SPAce network
 2. 2. Index 2/43GentrIfIcatIon trendProBlem statementcontextProject aImsresearch QuestIonsmethodoloGynext stePs
 3. 3. GentrIfIcatIon strateGy (urBan VIsIon 2030) C GENTRIFICATION 3/43 De stadswijken rond de binnenstad zijn veelal afgelopen decennia als zwak te boek stonden, prima of zitten in de lift. De strategie voor deze zijn in opkomst. Op dit moment zit Delfshaven wijken bestaat uit het stimuleren van gentrica-  duidelijk in de lift. In wijken als Middelland enBENUTTEN KWALITEITEN OP NOORD tion en het conditioneren van de opbloei van de Spangen zet gentrication langzaamaan door. HOOFDSTUK 6 / DEEL II / GEBIEDSUITWERKING creatieve economie. Gentrication zal in de  Hoewel niet gekozen wordt voor ondertunne- C GENTRIFICATION CONDITIONEREN VAN DE CREATIEVE ECONOMIE eerste plaats bijdragen aan de gewenste ling, blijft de ’s-Gravendijkwal een problemati- De stadswijken rond de binnenstad zijn veelal afgelopen decennia als zwak te boek stonden, In het centrum en de wijken eromheen aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad horeca, ruime programmering (overdag maar ook sche verkeersader. In de komende periode prima of zitten in de lift. De strategie voor deze wijken bestaat uit het stimuleren van gentrica-  zijn in opkomst. Op dit moment zit Delfshaven duidelijk in de lift. In wijken als Middelland en bevinden zich de creatieve vestigingsmilieus. De kwaliteiten en voorwaarden om deze wijken voor kenniswerkers en voor Rotterdammers die in de avonden en weekends), een zekere kleinschaligheid en een uitnodigend openbaar wordt gestudeerd op andere mogelijkheden om tion en het conditioneren van de opbloei van de Spangen zet gentrication langzaamaan door.  verder te ontwikkelen zijn: functiemenging, houden van het experimentele, pluriforme milieu domein. Ter stimulering van de creatieve de overlast van het wegverkeer te verminderen creatieve economie. Gentrication zal in de  eerste plaats bijdragen aan de gewenste Hoewel niet gekozen wordt voor ondertunne- ling, blijft de ’s-Gravendijkwal een problemati- (her)gebruik van karakteristieke panden, economie ontwikkelt Rotterdam speciaal beleid. van binnenstedelijke randzones. Juist de mix en de relatie tussen Middelland en het Oude - stimulating private property aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad voor kenniswerkers en voor Rotterdammers die sche verkeersader. In de komende periode wordt gestudeerd op andere mogelijkheden om ten opzichte van de belangrijke onderwijsinstel- van verschillende groepen stedelingen die deze Ook de aanleg van Randstadrail zorgt voor Westen te verbeteren. De voorname bebouwing - creating attractive public space as an process for stimulating private houden van het experimentele, pluriforme milieu de overlast van het wegverkeer te verminderen lingen. nieuwe kansen. Blijdorp krijgt er met het nieuwe van binnenstedelijke randzones. Juist de mix en de relatie tussen Middelland en het Oude wijken kenmerkt, vormt de aantrekkingskracht station een goede OV-voorziening bij en het geeft zeker mogelijkheden om een straat met Noord van verschillende groepen stedelingen die deze Westen te verbeteren. De voorname bebouwing van deze wijken. In het verlengde hiervan zal vrijkomen van het Hofpleinviaduct geeft nieuwe allure te ontwikkelen. wijken kenmerkt, vormt de aantrekkingskracht van deze wijken. In het verlengde hiervan zal geeft zeker mogelijkheden om een straat met allure te ontwikkelen. Ook in Noord zijn de effecten van gentrication  al zichtbaar. De bestaande singels, maar ook de impulsen aan het Oude Noorden. Het viaduct gentrication ruimte bieden aan de verdere  zal onder meer worden gebruikt om een Een grote opgave in de gentricationwijken is  property ownership gentrication ruimte bieden aan de verdere  Een grote opgave in de gentricationwijken is  voorzieningen rond het Zwaanshals en het etsverbinding richting de buitengebieden aan draagkracht van de tweede pijler: economische het stimuleren van particulier eigendom en Noordplein, leggen een goed fundament voor draagkracht van de tweede pijler: economische de noordkant van de stad te creëren. Daarnaast het stimuleren van particulier eigendom en structuurversterking door een bijdrage te gerichte kleinschalige herstructurering. de verdere opwaartse beweging van deze is de verbinding langs de Rotte en de verbete- leveren aan de creatieve economie. Voldoende en kwalitatief goede buitenruimte is gebieden. Met name de auto-infrastructuur legt structuurversterking door een bijdrage te ring van de kwaliteit van de route langs de gerichte kleinschalige herstructurering. belangrijk om dit proces te stimuleren. nu nog een grote claim op deze omgeving. De Rotte zelf van belang voor Noord. Met de Om gentrication te stimuleren is het allereerst  Aan Bospolder-Tussendijken geven de Parklane voorgestelde tunnel in de corridor Stadhouders- leveren aan de creatieve economie. herontwikkeling van het Zomerhofkwartier, waar Voldoende en kwalitatief goede buitenruimte is zaak de openbare buitenruimten goed te en de aanleg van het dakpark (Vierhavenstrip) weg zal voor een betere inpassing in Blijdorp een centrum stedelijk milieu gecreëerd kan beheren en waar nodig aan te passen en een impuls bij de verdere ontwikkeling. zorgdragen. Daarnaast zal deze ingreep de worden, wordt ook de aansluiting richting het belangrijk om dit proces te stimuleren. daarnaast het eigen woningbezit te verhogen. In gebieden waar relatief weinig eigen woning- Daarnaast is het creëren van een goede route langs de Schie, aan de ene kant in aansluiting Schieweg/Schiekade ontlasten, waardoor de uitstraling van het gebied verbetert, wat ook centrum verbeterd. Om gentrication te stimuleren is het allereerst  Aan Bospolder-Tussendijken geven de Parklane bezit is, kan de verkoop van huurwoningen een op de Parkhaven en aan de andere kant als een positieve impact zal hebben op de zaak de openbare buitenruimten goed te en de aanleg van het dakpark (Vierhavenstrip) stimulans zijn om bewoners te laten investeren verbinding naar Midden Deland, een kwali-  omliggende bebouwing en de achterliggende in hun woonomgeving. Samen met corporaties teitsverbetering. Langs deze route ligt ook het wijken. beheren en waar nodig aan te passen en een impuls bij de verdere ontwikkeling. zal gestudeerd worden op waar verkoop en vrijetijdscluster Roel Langerakpark (onderdeel samenvoeging van huurwoningen kan bijdragen van het klaverblad), dat een belangrijke functie daarnaast het eigen woningbezit te verhogen. Daarnaast is het creëren van een goede route aan het proces. Een goede monitoring is hier heeft voor Noord en Delfshaven. geboden, opdat tijdig ingegrepen kan worden In gebieden waar relatief weinig eigen woning- langs de Schie, aan de ene kant in aansluiting als een neergaande spiraal zich aan dient. In sommige gebieden is kleinschalige herstructu- Een bijzonder gebied binnen Delfshaven is het Lloydkwartier, een voormalig havengebied, bezit is, kan de verkoop van huurwoningen een op de Parkhaven en aan de andere kant als rering noodzakelijk om de gewenste kwaliteits- waar zich een mix van wonen en werken stimulans zijn om bewoners te laten investeren verbinding naar Midden Deland, een kwali-  slag te maken. ontwikkelt. Hier is expliciet ingezet op de ontwikkeling van een audio-visueel cluster om in hun woonomgeving. Samen met corporaties teitsverbetering. Langs deze route ligt ook het Delfshaven dit segment van de creatieve sector extra te Delfshaven kent sterke woongebieden zoals stimuleren. Inmiddels is te zien dat ook op het zal gestudeerd worden op waar verkoop en vrijetijdscluster Roel Langerakpark (onderdeel Historisch Delfshaven (met een belangrijke Coolhaveneiland de ontwikkeling van het recreatieve functie), Heemraadssingel en Lloydkwartier uitstraling heeft, wat versterkt samenvoeging van huurwoningen kan bijdragen van het klaverblad), dat een belangrijke functie Mathenesserlaan, maar ook gebieden die de wordt door de ligging van het Coolhaveneiland aan het proces. Een goede monitoring is hier heeft voor Noord en Delfshaven. 104 KERNBESLISSINGEN EN RUIMTELIJKE CONS worden geboden, opdat tijdig ingegrepen kan 105 HOOFDSTUK 3 / DEEL I / ONTWIKKELINGSSTRATEGIE als een neergaande spiraal zich aan dient. In Een bijzonder gebied binnen Delfshaven is het sommige gebieden is kleinschalige herstructu- Lloydkwartier, een voormalig havengebied, rering noodzakelijk om de gewenste kwaliteits- waar zich een mix van wonen en werken inkomensgroepen. Het betreft de wijken slag te maken. inrichting van de buitenruimte maakt het ontwikkelt. Hier is expliciet ingezet op de KERNBESLISSINGEN EN RUIMTELIJKE CONS HOOFDSTUK 3 / DEEL I / ONTWIKKELINGSSTRATEGIE Schiebroek-Zuid, (delen van) Kralingen en gebied aantrekkelijker als woonlocatie. ontwikkeling van een audio-visueel cluster om Crooswijk, Afrikaanderwijk, Wielewaal, Delfshaven dit segment van de creatieve sector extra te inkomensgroepen. Het betreft de wijken inrichting van de buitenruimte maakt het Schiebroek-Zuid, (delen van) Kralingen en Carnisse, De Vaan (Vreewijk) en de noord- gebied aantrekkelijker als woonlocatie. 3. Bevorderen van gentrication in de kent sterke woongebieden zoals Delfshaven wijken stimuleren. Inmiddels is te zien dat ook op het Crooswijk, Afrikaanderwijk, Wielewaal, Carnisse, De Vaan (Vreewijk) en de noord- rand van Zuidwijk; 3. Bevorderen van gentrication in de wijken rondom het centrum Historisch Delfshaven (met een belangrijke Coolhaveneiland de ontwikkeling van het rand van Zuidwijk; – Er zal geïnvesteerd worden in een bij de rondom het centrum Rondom het hart van de binnenstad liggen eenHeemraadssingel en recreatieve functie), Lloydkwartier uitstraling heeft, wat versterkt - promotingdoor de ligging van hetin wordt gentrification Coolhaveneiland – Er zal geïnvesteerd worden in een bij de Rondom het hart van de binnenstad liggen een woonmilieus passend voorzieningenpakket: woonmilieus passend voorzieningenpakket: aantal wijken die in opkomst zijn: Cool, Oude aantal wijken die in opkomst zijn: Cool, Oudemaar ook gebieden die de Mathenesserlaan, onderwijs, sport, cultuur, zorg, detailhandel Westen, Middelland, Delfshaven, Lloydkwartier, en horeca. Daarbij is aandacht nodig voor de veranderende trends in deze sectoren; naast onderwijs, sport, cultuur, zorg, detailhandel Oude Noorden en de Afrikaanderwijk. Door hun centrale ligging, hun historische karakter en de Westen, Middelland, Delfshaven, Lloydkwartier, neighbourhoods arround the center en horeca. Daarbij is aandacht nodig voor de Oude Noorden en de Afrikaanderwijk. Door hun clustering van voorzieningen is vergrijzing een belangrijk thema dat ruimtelijke conse- functiemenging van wonen, horeca, winkels en kunstinstellingen zijn deze wijken steeds meer veranderende trends in deze sectoren; naast centrale ligging, hun historische karakter en de - neighbourhoods attrative for 104 quenties heeft. in trek bij (ex)studenten en werkers in de 2. Verdichten van de binnenstad om te voorzien creatieve economie – juist groepen die Rotter- clustering van voorzieningen is vergrijzing dam graag aan zich wil binden. In sociaal, functiemenging van wonen, horeca, winkels en creative economy in de vraag naar centrumstedelijk wonen een belangrijk thema dat ruimtelijke conse- cultureel en economisch opzicht hebben deze kunstinstellingen zijn deze wijken steeds meer In de binnenstad van Rotterdam is momenteel wijken de benodigde kenmerken om autonoom een onbalans tussen wonen en werken. De quenties heeft. een proces van gentrication op gang te laten  in trek bij (ex)studenten en werkers in de verhouding bewoners/werkers is in Rotterdam komen waardoor ze naar rustig-stedelijke 1:3 tegenover 1:1 in bijvoorbeeld Amsterdam. woonmilieus transformeren. De gemeente kan creatieve economie – juist groepen die Rotter- Een evenwichtige verhouding tussen beide dit proces ondersteunen met doelgerichte biedt betere uitgangspunten voor een sterk en 2. Verdichten van de binnenstad om te voorzien maatregelen. dam graag aan zich wil binden. In sociaal, aantrekkelijk centrumstedelijk woonmilieu. in de vraag naar centrumstedelijk wonen Consequenties voor het beleid cultureel en economisch opzicht hebben deze Extra woningen in het centrum dragen bij aan het draagvlak van voorzieningen en bedrijvig- In de binnenstad van Rotterdam is momenteel – Door huurwoningen te verkopen, particuliere woningverbetering voor huiseigenaren wijken de benodigde kenmerken om autonoom heid. Momenteel is de kwantitatieve vraag naar een onbalans tussen wonen en werken. De aantrekkelijk te maken, de buitenruimte te een proces van gentrication op gang te laten  centrumstedelijk wonen groter dan het aanbod. verbeteren en ruimte te bieden aan horeca Deze gaat zowel uit naar het dure als het verhouding bewoners/werkers is in Rotterdam en de creatieve economie in de oude komen waardoor ze naar rustig-stedelijke goedkope segment (starters, studenten). Beide stadswijken wordt het proces van gentrica-  categorieën leveren een essentiële bijdrage aan 1:3 tegenover 1:1 in bijvoorbeeld Amsterdam. tion gestimuleerd. woonmilieus transformeren. De gemeente kan de gewenste levendigheid en diversiteit van het centrummilieu. Een evenwichtige verhouding tussen beide dit proces ondersteunen met doelgerichte Consequenties voor het beleid biedt betere uitgangspunten voor een sterk en maatregelen. – Om de kwaliteit van het centrum als aantrekkelijk centrumstedelijk woonmilieu. woonmilieu te verbeteren, moet meer geïnvesteerd worden in de openbare ruimte. “If . . . gentrification voor het beleid a widespread trend that represents the future of many cities, we should be thinking about how Consequenties is becoming to manage the process to help usparticuliere a more equitable and just society.” – Door huurwoningen te verkopen, achieve De binnenstad is immers het representatieve gezicht van de kennis- en dienstenstad die Extra woningen in het centrum dragen bij aan Rotterdam wil zijn en een hoogwaardige (freeman, 2006: 186). voor huiseigenaren het draagvlak van voorzieningen en bedrijvig- woningverbetering heid. Momenteel is de kwantitatieve vraag naar aantrekkelijk te maken, de buitenruimte te 46source: urban Vision 2030 centrumstedelijk wonen groter dan het aanbod. verbeteren en ruimte te bieden aan horeca Deze gaat zowel uit naar het dure als het en de creatieve economie in de oude
 4. 4. Why GentrIfIcatIon? 4/43 + € facIlItatInG creatIVe/InnoVatIVe/fInancIal BusIness“The motivation for promoting such policies is not about the social well-being of disadvantaged individuals, rather it is about the need to strengthen theeconomic position of Dutch cities overall.”(uitermark, 2003)
 5. 5. Why GentrIfIcatIon? 5/43 socIal order“Gentrification is also not a response to the housing demands of a new middle class. instead, we conceive of state-led gentrification in the netherlands, and per-haps elsewhere as well, as an attempt by a coalition of state actors and housing associations at generating social order in disadvantaged neighbourhoods”(uiterhaak, 2007)
 6. 6. crItIcs GentrIfIcatIon? 6/43 dIsPlacement“social mixing is being promoted through gentrification in the face of evidence that gentrification leads to social segregation, social polarisation and displace-ment. The movement of middle-income groups into low-income areas creates overwhelmingly negative effects, the most significant of which is the displacementof low-income groups”(atkinson, 2004)
 7. 7. crItIQues on GentrIfIcatIon 7/43 + - € € € - socIal seGreGatIon“it is ironic that a process that result in segregation and polarisation - gentrification - is being promoted via social mix policies as the ‘positive’ solution to segregation.”(Lees, 2008)
 8. 8. ProBlem statement 8/43
 9. 9. strateGIc InterVentIons (randstad 2040) 9/43 internationaal st er maken 8. Benutten en versterken (inter)nationale topfuncties door middel van: 8. Benutten en versterken (inter)nationale topfuncties door middel van: -- Versterken en benutten van internationale, metropolitane kansen van Versterken en benutten van internationale, metropolitane kansen van de regio Amsterdam de regio Amsterdamaken -- Versterken hubfunctie van Schiphol mede in relatie met onderzoek naar Versterken hubfunctie van Schiphol mede in relatie met onderzoek naar eventuele uitplaatsing naar Lelystad en Eindhoven eventuele uitplaatsing naar Lelystad en Eindhoven -- Uitbouwen toppositie Rotterdamse haven door innovatie, Uitbouwen toppositie Rotterdamse haven door innovatie, transformatie en ontwikkelen havennetwerk transformatie en ontwikkelen havennetwerk -- Versterken en uitbouwen van Den Haag als internationale stad van recht, Versterken en uitbouwen van Den Haag als internationale stad van recht, vrede en veiligheid vrede en veiligheid -- Versterken nationale potenties Utrecht als draaischijf en kennisstad Versterken nationale potenties Utrecht als draaischijf en kennisstad --Versterken van de centrumfunctie van de greenports Versterken van de centrumfunctie van de greenports -- Versterking hoogwaardige economische clusters rond de zes Versterking hoogwaardige economische clusters rond de zes universiteiten in de Randstad universiteiten in de Randstad source: ranDsTaD 2040 8. Benutten en versterken (inter)nationale topfuncties door middel van: 9. Verbeteren van (inter)nationale verbindingen tussen de Randstad en andere 9. Verbeteren van (inter)nationale verbindingen tussen de Randstad en andere stedelijke regio’s (weg en OV) stedelijke regio’s (weg en OV)
 10. 10. reGIonal connectIVIty (randstad 2040) nationaal sterk i 10/43 aken 8. Benutten en versterken (inter)nationale topfuncties door middel van: - Versterken en benutten van internationale, metropolitane kansen van de regio Amsterdam - Versterken hubfunctie van Schiphol mede in relatie met onderzoek naar eventuele uitplaatsing naar Lelystad en Eindhoven - Uitbouwen toppositie Rotterdamse haven door innovatie, transformatie en ontwikkelen havennetwerk 8. Benutten en versterken (inter)nationale topfunctiesinternationalevan: van recht, - Versterken en uitbouwen van Den Haag als door middel stadsource: ranDsTaD 2040 vrede en veiligheid - Versterken en benutten van internationale, metropolitane kansen van - Versterken nationale potenties Utrecht als draaischijf en kennisstad de regio Amsterdam
 11. 11. AANTREKKELIJKE WOONSTAD urBan VIsIon rotterdam 2030 11/43 source: urban Visio 2030
 12. 12. neIGhBourhoods to GentrIfy 12/43source: GooGLemaps + auTher aDjusTmenTs
 13. 13. demoGraPhIc facIlItatIon 13/43WorkInG class to hIGher educated famIlIes cause of facIlItatInG economy
 14. 14. 14/43does thIs PlannInG strateGy corresPond WIth a “comPrehensIVe InteGrated system” In WhIch PlannInG Is more concerned WIthcoordInatInG the sPatIal rather then the economIc deVeloPment horIzontal InteGratIon VertIcal InteGratIon
 15. 15. summary ProBlem statement 15/43 the approach for demogrAPhIcALLy facilitating the LArge urbAn deveLoPmentS on the north side of the city is in support of the policies posed by national and regional government. but are posing a threAt for the exIStIng reSIdentS of (deprived) neighbourhoods and are not making use of rISIng PotentIALItIeS of these neighbourhoods. Possibly resulting in SegregAtIon between existing and fu- ture residents. thereby questioning the comPrehenSIve IntegrAtIon through the scales. AANTREKKELIJKE WOONSTAD ? €-ES €+ €- 44 45 socIal seGreGatIon 8. Benutten en versterken (inter)nationale topfuncties door middel van: - Versterken en benutten van internationale, metropolitane kansen van de regio Amsterdam - Versterken hubfunctie van Schiphol mede in relatie met onderzoek naar eventuele uitplaatsing naar Lelystad en Eindhoven - Uitbouwen toppositie Rotterdamse haven door innovatie, transformatie en ontwikkelen havennetwerk - Versterken en uitbouwen van Den Haag als internationale stad van recht, vrede en veiligheid - Versterken nationale potenties Utrecht als draaischijf en kennisstad - Versterken van de centrumfunctie van de greenports - Versterking hoogwaardige economische clusters rond de zes universiteiten in de Randstad 8. Benutten en versterken (inter)nationale topfuncties door middel van: 9. Verbeteren van (inter)nationale verbindingen tussen de Randstad en andere stedelijke regio’s (weg en OV) - Versterken en benutten van internationale, metropolitane kansen van de regio Amsterdam - Versterken hubfunctie van Schiphol mede in relatie met onderzoek naar eventuele uitplaatsing naar Lelystad en Eindhoven - Uitbouwen toppositie Rotterdamse haven door innovatie, transformatie en ontwikkelen havennetwerk - Versterken en uitbouwen van Den Haag als internationale stad van recht, vrede en veiligheid - Versterken nationale potenties Utrecht als draaischijf en kennisstad - Versterken van de centrumfunctie van de greenports - Versterking hoogwaardige economische clusters rond de zes universiteiten in de Randstad 9. Verbeteren van (inter)nationale verbindingen tussen de Randstad en andere stedelijke regio’s (weg en OV) (N.B. De kaart is een indicatieve weergave)
 16. 16. context 16/43
 17. 17. rotterdam 17/43 housing detailed Ro#erdam   Low   High   28%   72%   Ro#erdam   Income single   no  kids   with  kids   29%   48%   23%  FacTs: 18000   16317   household 15765  inhabiTanTs: 610.412 16000   14000   12000  DensiTy: 2.903 p/km2 10000   8000   6000  unempLoyemenT: 7.8% (aGe 16-65) 4000   2000   2903   491  non-wesTen eu inh: 37 % 0   Oude  Westen   Delfshaven   Ro<erdam   Nederland  Low income: 51% Bevolkingsdichtheid   Population densitysource: GooGLemaps + auTher aDjusTmenTs source: www.cbsinDebuurT.nL
 18. 18. oWnershIP dIstrIButIon 18/43source: TreFzeker op zuiD municipaLiTy roTTerDam
 19. 19. sensItIVe multI-famIly housInG stock 19/43source: TreFzeker op zuiD municipaLiTy roTTerDam
 20. 20. aV housInG Value 20/43source: TreFzeker op zuiD municipaLiTy roTTerDam
 21. 21. mIGratIon Indexes 21/43source: cos roTTerDam“Demographically, rotterdam suffers from ‘selective out-migration’ (cos, 2010). That is to say, higher-earning inhabitants in the 30–45 age-group leave rotterdam as a place to livedisproportionately often. rotterdam is most concerned about this specific emigration profile.”(berg van den, 2011)
 22. 22. PrelImInary conclusIons cIty 22/43 selectIVe out-mIGratIon WhIle there Is a need for hIGh-educated settlers “Demographically, Rotterdam suffers from ‘selective out-migration’ (COS, 2010). That is to say, higher-earning inhabitants in the 30–45 age-group leave Rotterdam as a place to live disproportionately often. Rotterdam is most concerned about this specific emigration profile.” (Berg van den, 2011)
 23. 23. oude Westen Social  Housing   Oude  Westen   Private  Rent   23/43 owner  occupied   15%   15%   70%   housingWesten   Oude   detailed Low   Middle   High   11%   51%   38%   Income Oude  Westen   single   no  kids   with  kids   28%   55%   17%   householdFacTs: 250   224  inhabiTanTs: 9.585 200   144  DensiTy 16.119 p/km2 150   109   109   100  unempLoyemenT: 49% (aGe 16-65) 50   41  sinGLe FamiLy: 54% 0   Oude  Westen   Ro2erdam   Delfshaven   Ro2erdam   Nederland   amout  of  household  per  1000  non-wesTen eu inh: 62% amout of people on welfare source: GooGLemaps + auTher aDjusTmenTs source: www.cbsinDebuurT.nL
 24. 24. safety 24/43liveability  and  Safety safety  index  (score)  (2009)  [index] safety  index  (categorie)  (2009)  [index] %  reports  criminaliteit  tov  bevolking  (2010)  [%  reports %  reports  nuisance  com  population  (2010)  [%  reportsDelfshaven 6.7 attention 8.3 19.8Cs  Kwartier 5.5 threatens 63.1 129.1Stadsdriehoek 5.5 threatens 20.4 46.5Feijenoord 5.4 threatens 5.4 14.3Afrikaanderwijk 5.1 threatens 8.7 17.7Middelland 5 probleem 7.6 22.6Oude  Westen 4.1 problem 9.1 26.5Tarwewijk 3.9 onveilig 6.9 24Bronnen:Politie,  Bewerking  door  het  COSDirectie  Veiligheid,  Bewerking  door  het  COS source: poLice + aDapTaTion cos
 25. 25. PartIcIPatIon 25/43 source: akTieGroep ouDe wesTen
 26. 26. PartIcIPatIon 26/43 no PartIcIPatIon/say In Plans for the neIGhBourhood source: akTieGroep ouDe wesTen
 27. 27. morPholoGy 27/43source: cuLTuraL hisToric expLoraTion roT.
 28. 28. PuBlIc sPace oude Westen 28/43source: GooGLemaps
 29. 29. cultural hIstorIc Value 29/43source: cuLTuraL hisToric expLoraTion roT.
 30. 30. PrelImInary conclusIons local 30/43 Oude  Westen   Social  Housing   Private  Rent   owner  occupied   15%   15%   70%   socIo-economIc Issues housingWesten   Oude   detailed Low   Middle   High   11%   51%   38%   Icome Oude  Westen   single   no  kids   with  kids  oude Westen safety and lIVeaBIlIty ProBlem 28%   55%   17%   householdFacTs: 250   224  inhabiTanTs: 9.585 200   144  DensiTy 16.119 p/km2 150   109   109   100  unempLoyemenT: 49% (aGe 16-65) 50   41  sinGLe FamiLy: 54% 0   Oude  Westen   Ro2erdam   Delfshaven   Ro2erdam   Nederland   amout  of  household  per  1000  non-wesTen eu inh: 62% amout of people on wellfare source: GooGLemaps + auTher aDjusTmenTs source: www.cbsinDebuurT.nL no PartIcIPatIon/say In deVeloPments hoWeVer WIllInG to PartIcIPate Poor QualIty of PuBlIc sPace cultural hIstorIc Values
 31. 31. Project aIms 31/43
 32. 32. Project aIms 32/43PrIncIPal aImdeveloping a (generic) strategy that balances the local empowerment of existing inhabitants and gentrifi-ers of deprived neighbourhoods through a public space network that incorporates the potentialities of ad-jacent large urban developments - Defining gentrification local/regional - approaches local empowerment theorectical aims Through collaborative planning scientific relevance - potentialities of public space networkProject scope answering research questions - balance of empowerment and gentrification Practical aims - approaches for local empowerment - integrated public space network social relevance - impact on region
 33. 33. Project aIms 33/43PractIcal aIms- needs for the social, economic empowerment of existing residents- managing the influx of gentrifies- creating a public space network that takes advantages of the internal and external potentialities
 34. 34. Project aIms 34/43PractIcal aIms- needs for the social, economic empowerment of existing residents- managing the influx of gentrifies- creating a public space network that takes advantages of the internal and external potentialitiestheoretIcal aIms- Implications and potentialities of gentrification- empowerment through collaborative planning- Potentialities of a public space network
 35. 35. Project aIms 35/43PrIncIPal aImdeveloping a (generic) strategy that balances the local empowerment of existing inhabitants andgentrifiers of deprived neighbourhoods through a public space network that incorporates the potentialitiesof adjacent large urban developmentsPractIcal aIms- needs for the social, economic empowerment of existing residents- managing the influx of gentrifies- creating a public space network that takes advantages of the internal and external potentialitiestheoretIcal aIms- Implications and potentialities of gentrification- empowerment through collaborative planning- Potentialities of a public space network - defining gentrification local/regional - approaches local empowerment theoretical aims through collaborative planning scientific relevance - potentialities of public space networkProject scope answering research questions - balance of empowerment and gentrification Practical aims - approaches for local empowerment - integrated public space network social relevance - impact on region
 36. 36. research QuestIons 36/43
 37. 37. research QuestIonsresearch Ques- 37/43 how to IntegrAte the PotentIALItIeS, eStAbLIShed through LArge urbAn de- veLoPment PoLIcIeS, of A neIghbourhood through A PubLIc SPAce network to bALAnce gentrIfIerS And current reSIdentS?suB research QuestIons themes suB research Ques-- how does the current planning policy deal with neighbourhood transition near large scale urban developments?- what is the strategy of gentrification used in european inner cities?- what problems derive from gentrification and? what are the social, spatial and economic effects?- what strategies for empowerment of inhabitants of deprived neighbourhoods are effective? GentrIfIcatIon/- how does the current policy implement the strategies of empowerment and gentrification? emPoWerment- Are these policies successful? sIte related Ques-- what are the current plans for the region and the city?- what are the current plans for the neighbourhood of the oude westen?- what are the current issues in the neighbourhood?- what are the needs of the existing and future residents, what are the differences? urBan context- what is lacking in the public space and housing typologies?- what are to shortcomings policies in relation with the oude westen neighbourhood? aP-- how does collaborative planning work in the regional and neighbourhood context?- what tools can be extracted from collaborative planning?- how can a public space network be created using collaborative planning?- how can a public space network strengthen the integration of large scale policies? PlannInG aPProach- how to achieve balance between local empowerment and gentrification be created/- how can a balance between existing and gentrifiers be created in a public space network ?
 38. 38. methodoloGy 38/43
 39. 39. methodoloGy 39/43 themes research QuestIons methods - how does collaborative planning work in the regional and neighbourhood context? LiTeraTure sTuDy - What tools can be extracted from collaborative planning? GentrIfIcatIon/ - how can a public space network be created using collaborative planning? emPoWerment - how can a public space network strengthen the integration of large scale policies? - how to achieve balance between local empowerment and gentrification be created motIVatIon - how can a balance between existing and gentrifiers be created in a public space network case sTuDy LiTeraTure sTuDy ProBlem DemoGraphic research statement mappinG urban morphoLoGy - What are the current plans for the region and the city? PractIcal aIms - What are the current plans for the neighbourhood of the oude Westen? - What are the current issues in the neighbourhood? sociaL impacT anaLysis urBan context - What are the needs of the existing and future residents, what are the differences? theoretIcal aIms - What is lacking in the public space and housing typologies? accessibiLiTy assessmenT - What are to shortcomings policies in relation with the oude Westen neighbourhood? characTer appraisaL cpTeD saFeTy auDiT LeGibiLiTy anaLysis peD-sheD anaLysis - how does the current planning policy deal with neighbourhood transition near large LiTeraTure sTuDy scale urban developments? - What is the strategy of gentrification used in european inner cities? comparison sTuDy PlannInG aPProach - What problems derive from gentrification and? What are the social, spatial and economic effects? - What strategies for empowerment of inhabitants of deprived neighbourhoods are effective? case sTuDy - how does the current policy implement the strategies of empowerment and gentrification - are these policies successful? surVeypreLiminary meThoDoLoGy scheme source meThoD: (minisTry For The enVironmenT, 2006) P1
 40. 40. 40/43methods ansWers LiTeraTure sTuDie shortcomInGs In PolIcIes case sTuDy LiTeraTure sTuDy DemoGraphic research mappinG urban morphoLoGy sociaL impacT anaLysis test case oude Westen sPatIal ProBlem/PotentIalIty accessibiLiTy assessmenT characTer appraisaL cpTeD saFeTy auDiT LeGibiLiTy anaLysis alternatIVes peD-sheD anaLysis LiTeraTure sTuDie P3 comparison sTuDy case sTuDy PlannInG strateGy eValuatIon surVeypreLiminary meThoDoLoGy scheme P4 P2 GenerIc strateGy P5
 41. 41. next stePs 41/43
 42. 42. next stePs 42/43Stakeholders in Improving Regional Economy Implications of Project Improving Regional Economy EFFECTS OF THE LARGE SCALE URBAN DEVELOPMENTS ON LOCAL SCALE Public Sector Public Sector National Government (ranstad 2040) National Government (ranstad 2040) Densification and intensification of city centres to facilitate better interaction between living Strengthening and extending the position and working area. of Rotterdam harbour and other economic Improving accessibility of economic centres. clusters. Improving international connections between Randstad and other city regions. Private SectorPrivate Sector Provincial Goverment (Provincial Strucvision) Contractors, Investors, CPO (collective Strengthening city network, using provincial private opdrachgevers),Developers Provincial Government (Provincial Strucvi- territory for a balanced living, working andHSA (NS & KLM) sion) recreation.Main developers of the HSL railway network. (Building on Randstad 2040) Connecting city and hinterland to protect and Increasing competitive position by strengthen facilitate nature and recreation. distinctive profile different economic areas. Improving infrastructure to facilitate intercity Companies Municipality (urban vision 2030) (local entrepeneurs, small creative firms,Companies Municipality (urban vision 2030)Companies interested in investing in de- Creating an attractive living enviroment for high Attracted by the improved possibilities of theveloping mixed use buildings in key project Keyprojects: 13 key project for strengthening educated families. neighbourhoodareas. the economy Gentrification through public space improve- 3 positioned in the centre with high density ment, Improving ownership office function Service orientated. Rotterdam Central District (station area) restructuring for intensification public transport, Intensification commercial functions. PrivatePrivate Housing and Public Space Housing Cooportion (Woonstad)HSA (NS & KLM) Key project for international connectivity and Increasing participation of existionMain exploitation stakeholder of the HSL rail- international oriented Business downscaled to Creating an attractive resident city which residents, restructuring and increas-way line, Rotterdam. suits the needs of future inhabitants: ing difersifycation of housing stock, - HSL line connecting Schiphol - RotteR- Social Mix, Problem Prevention,NS & ProRail DAM - Breda -> Antwerp...... Improving public space, diversity of newMain exploitation stakeholder of the central - Strengthening economic knowledge and renovationed housing, mixed commu- Increasing safety.station cluster nities, connectivity, accesibility and parking - Strengthening competitive position of the inside housing blocks. Vestia harbour Private housing cooporation, lessCompaniesCompanies iterrested in renting office space innew to develop office areas in the centre. Residents NGO’s Local Residents, Future Residents, civic Citizen activiation groups (ex Aktiegroep groups, Oude Westen) , Social Organisations (possibly involved in the descision making process, regarding the transformation of the structure of the neighbourhood)

×