Dc tax update_modificari cod fiscal_7 septembrie 2011

792
-1

Published on

Dc tax update modificari cod fiscal 7 septembrie 2011

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
792
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dc tax update_modificari cod fiscal_7 septembrie 2011

  1. 1. Modificarea si completarea Codului fiscal(Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privindCodul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar fiscale, publicata in MonitorulOficial nr. 627 in data de 2 septembrie 2011)Modificarile si completarile aduse Codului fiscal se refera, in pricipal, la urmatoarele:Dispozitii generale se include in definitia transferului, prevazuta la articolul 7, si transferul masei patrimoniale fiduciare in cadrul unei operatiuni de fiducie prevazute de Codul Civil; de asemenea, sunt considerate venituri realizate in Romania si veniturile rezultate din transferul masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul nerezident in cadrul unei operatiuni de fiducie; se extinde obligativitatea de a inregistra la organul fiscal contractele de servicii incheiate cu prestatori straini (persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente in Romania) si pentru sediile permanente din Romania ale companiilor straine;Impozit pe profit cheltuielile cu evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale care apartin domeniului public al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, primite in administrare / concesiune, precum si cheltuielile cu inscrierea in cartile funciare sau cartile de publicitate imobiliara a acestora sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit, daca sunt efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate; se introduce un nou articol cu privire la modul de impozitare a veniturilor rezultate din contracte de fiducie precum si tratamentul fiscal aplicabil cheltuielilor inregistrate cu transferul masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiar; se clarifica si completeaza definitia schimbului de actiuni intre societati din diferite state membre ale Uniunii Europene;DCTAX S.R.L. Contact:Str. Ermil Pangrati nr. 21, Sector 1, Bucuresti Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro
  2. 2. se introduc noi prevederi legate de impozitarea membrilor asocierilor cu personalitate juridica infiintate in alt stat decat Romania si care desfasoara activitate in Romania, precum si prevederi legate de obligatiile declarative ce revin aceste cazuri; se introduce posibilitatea, incepand cu data de 1 ianuarie 2013, de a opta pentru sistemul de plati anticipate in contul impozitului pe profit (trimestrial, la nivelul unei patrimi din impozitul pe profit datorat in anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum), cu stabilirea si regularizarea impozitului pe profit anual. Optiunea este deschisa pentru toti contribuabilii care in prezent platesc impozit pe profit in sistem real, cu unele exceptii, printre care si contribuabilii care au inregistrat pierdere fiscala in anii precedenti, contribuabilii nou-infiintati sau cei care s-au aflat in inactivitate temporara. Se stabileste si modul de calcul al platilor anticipate trimestriale de impozit pe profit pentru societatile care au fost subiectul reorganizarii in anul precedent (divizare, fuziune, transfer ramura de activitate, operatiuni transfrontaliere, dizolvare). Odata optat pentru sistemul de plati anticipate, se mai poate reveni la sistemul real doar dupa 2 ani fiscali consecutivi. incepand cu anul fiscal 2012, definitivarea impozitului anual si declararea acestuia se va face, ca regula generala, pana la data de 25 martie a anului urmator celui de impunere, exceptie facand contribuabilii pentru care sunt prevazute expres alte termene de virare si declarare.Impozit pe venit persoanele fizice nerezidente care indeplinesc oricare dintre criteriile de rezidenta prevazute de Codul fiscal vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania cat si din strainatate, incepand cu 1 ianuarie a anului calendaristic urmator celui in care acestia devin rezidenti in Romania. Sunt exceptate persoanele fizice care dovedesc ca sunt rezidenti intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri; nu este permisa schimbarea rezidentei pe parcursul anului calendaristic. In cazul in care persoana o fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, isi schimba rezidenta in cursul anului calendaristic, intr-un stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, aceasta este obligata sa plateasca in continuare in Romania impozit pe veniturile obtinute din toate sursele pentru anul calendaristic respectiv, precum si pentru urmatorii 3 ani calendaristici; se introduc prevederi cu privire la impozitarea veniturilor obtinute de persoane fizice din operatiuni de fiducie; baza de calcul a impozitului cu retinere la sursa (10%) pentru anumite venituri obtinute din activitati independente (drepturi de proprietate intelectuala,DCTAX S.R.L. Contact:Str. Ermil Pangrati nr. 21, Sector 1, Bucuresti Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro
  3. 3. conventii/contracte civile, contracte de agent, comision sau mandat comercial, vanzarea de bunuri in regim de consignatie) se determina ca venit brut minus contributiile sociale retinute la sursa de platitorul de venit; termenul de depunere a declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit de catre platitorii de venit cu regim de retinere la sursa a impozitului devine ultima zi a lunii februarie a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul; prin exceptie de la regula generala, incepand cu veniturile aferente lunii octombrie 2011, calculul, retinerea, virarea si declararea impozitului aferent veniturilor salariale precum si a contributiilor sociale aferente se va putea efectua (prin optiune) trimestrial de catre urmatorii platitori de venituri salariale: • asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati inclusiv; • persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care in anul anterior au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati inclusiv; • persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati inclusiv; • persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca. pentru a opta pentru depunerea trimestriala a declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate companiile trebuie sa depuna cererea la organul fiscal competent pana la data de 25 septembrie 2011 inclusiv; fisa fiscala tipizata se inlocuieste cu „declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit”, declaratie ce se intocmeste de catre angajator si se depune pana in ultima zi a lunii februarie a anului urmator celui in care s-a realizat venitul. Fisele fiscale aferente anului 2011 se vor depune la organul fiscal pana in ultima zi a lunii februarie 2012; persoanele care obtin venituri determinate in sistem real din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, precum si pentru veniturile obtinute din transferul de titluri de valoare detinute in societati inchise si din operatiuni de vanzare- cumparare de valuta la termen, au obligatia de a depune declaratia anuala de venit panaDCTAX S.R.L. Contact:Str. Ermil Pangrati nr. 21, Sector 1, Bucuresti Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro
  4. 4. la data de 25 mai a anului urmator celui in care venitul a fost realizat. Acelasi termen de depunere se va aplica si pentru declaratia privind veniturile obtinute din strainatate; persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente de transport persoane si bunuri in regim de taxi pot opta, incepand cu anul fiscal 2012, pentru determinarea venitului anul pe baza de norme de venit. Optiunea se exercita, pana la 31 ianuarie 2012 inclusiv, prin depunerea declaratiei de venit estimat cu informatiile privind stabilirea venitului net pe baza de norma de venit.Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti se introduc prevederi cu privire la modul de impozitare a veniturilor obtinute la transferul masei patrimoniale catre beneficiarul nerezident in cadrul contractelor de fiducie; nu sunt impozabile veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din participarea, intr- un alt stat, la un joc de noroc ale carui fonduri de castiguri provin si din Romania; termenul de depunere a declaratiei privind impozitul retinut la sursa pentru fiecare beneficiar de venit devine ultima zi a lunii februarie a anului urmator celui de retinere a impozitului.Taxa pe valoarea adaugata cu privire la prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive (contructii- montaj, consultanta, expertiza, etc) s-a elimitat prevederea privind obligativitatea ca decontarea sa nu depaseasca un an; declaratia recapitulativa lunara privind livrarile si / sau achizitiile intracomunitare efectuate (declaratia 390) se va depune, incepand cu obligatiile declarative aferente lunii august 2011, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care tranzactiile au fost efectuate; sunt enumerate expres categoriile de deseuri pentru livrarea carora se aplica taxarea inversa.Accize pretul mediu ponderat de vanzare cu amanuntul pentru tigarete care se stabileste pana la data de 1 martie in fiecare an se va publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice in termen de 30 zile de la data stabilirii;DCTAX S.R.L. Contact:Str. Ermil Pangrati nr. 21, Sector 1, Bucuresti Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro
  5. 5. in plus fata de situatia revocarii ori anularii autorizatiei de antrepozit fiscal, pentru produsele accizabile pentru care acciza nu a fost anterior exigibila, momentul eliberarii pentru consum se considera a fi atunci cand produsul accizabil este depozitat intr-un antrepozit fiscal pentru care autorizatia a expirat si nu a fost emisa o noua autorizatie; se aduc completari cu privire la organele competente pentru autorizarea antrepozitelor fiscale pentru micile distilerii si pentru producatorii de vinuri; se introduc noi conditii necesare obtinerii autorizatiei de antrepozit fiscal, si anume: detinerea autorizatiei de mediu si dovada constituirii capitalului social minim subscris si varsat in cuantumul prevazut de normele metodologice; nivelul accizelor pentru produsul finit sa nu fie mai mic decat media ponderata a nivelurilor accizelor materiilor prime; persoana juridica sa nu se afle in procedura falimentului sau de lichidare; valoarea garantiei pentru produsele accizabile sa nu fie mai mica decat cuantumul stabilit in normele metodologice; Antrepozitarii autorizati care pana la data de 1 ianuarie 2012 detin autorizatii valabile au obligatia de a indeplini toate conditiile de mai sus pana la data de 31 ianuarie 2012; se modifica formularul autorizatiei de antrepozit fiscal. Acesta nu mai contine informatii privind capacitatea de depozitare a produselor accizabile in antrepozitul fiscal; in cazul depunerii cererii de prelungire a autorizatiei de antrepozit fiscal, perioada de valabilitatea a autorizatiei ce expira se prelungeste pana la solutionarea cererii de reautorizare; contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa; se stabileste expres procedura ce trebuie indeplinita de catre antrepozitarul fiscal la primirea produselor accizabile in regim suspensiv de accize; in cazul in care nu mai indeplinesc conditiile de comercializare, accizele platite pentru bauturile alcoolice si produsele de tutun retrase de pe piata pot fi restituite in conditiile prevazute de normele metodologice; se mentioneaza ca pentru produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum in Romania si care ulterior sunt exportate, persoana care a efectuat exportul are drept de restituire a accizelor platite, in conditiile prevazute in normele metodologice;DCTAX S.R.L. Contact:Str. Ermil Pangrati nr. 21, Sector 1, Bucuresti Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro
  6. 6. scutiriea de la plata accizelor a alcoolului etilic si pentru produse alcoolice utilizate in procese de fabricatie, cu conditia ca produsul finit sa nu contina alcool; prevederile privind marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat se aplica si bauturilor fermentate, altele decat bere si vinuri; eliberarea marcajelor nu se mai poate face de catre expeditorul inregistrat; este interzisa practicarea, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, de preturi de vanzare mai mici decat costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor accizabile vandute, la care se adauga acciza si TVA; se reintroduce scutirea de la plata accizelor pentru tutunul prelucrat, atunci cand este destinat in exclusivitate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor;Impozite si taxe locale pentru cladiri ce nu au fost reevaluate, cota de impozit aplicabila este dupa cum urmeaza: intre 10% si 20% pentru cladiri ce nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta; intre 30% si 40% pentru cladiri ce nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta. Cota de impozit se aplica la valoarea de inventar a cladirii, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic este de minim 5% din valoarea de inventar a cladirii. Sunt exceptate de la plata impozitului cladirile care au autorizatie de constructie in perioada de valabilitate, daca au inceput lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizatiei de constructie; taxa hoteliera se modifica la cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur; impozitele si taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate in cadrul unui contract de fiducie sunt platite de fiduciar la bugetele locale unde sunt inregistrate bunurile care fac obiectul contractului, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost incheiat contractul de fiducie;DCTAX S.R.L. Contact:Str. Ermil Pangrati nr. 21, Sector 1, Bucuresti Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro
  7. 7. consiliile locale pot acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri pe o perioada de minim 7 ani pentru proprietarii de apartamente din blocurile de locuinte care a executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. O scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru o perioada de 5 ani poate fi acordata pentru efectuarea de lucrari pe cheltuiala proprie a proprietarilor in vederea cresterii calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.Contributii sociale obligatorii pentru companiile care pot opta pentru declararea si plata trimestriala a impozitului pe veniturile din salarii, declararea si virarea contributiilor sociale aferente veniturilor din salarii se va efectua trimestrial, pana pe 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza. In acest sens, se introduc noi prevederi privind modul de calcul si declarare trimestriala, precum si procedura privind declararea in cazuri precum incetarea unui contract individual de munca in cursul unui trimestru; pentru a opta pentru depunerea trimestriala a declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate companiile trebuie sa depuna cererea la organul fiscal competent pana la data de 25 septembrie 2011 inclusiv. Bucuresti, 7 septembrie 2011DCTAX S.R.L. Contact:Str. Ermil Pangrati nr. 21, Sector 1, Bucuresti Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro

×