Else Erp

1,139 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,139
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Else Erp

 1. 1. Prezentacja systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem ELSE SQL Sławomir Popis, Sebastian Markiewicz
 2. 2. Atrakcyjna cena , w po łącze niu z oferowan ą jako ś ci ą i technologi ą , sprawi ły , ż e mo ż emy pochwali ć się wieloma udanymi wdro ż eniami. Nasi Klienci
 3. 3. Nasi Klienci Rabat Pomorze S.A. CEDAT GDAŃSK MAK S.C. Piotrków Trybunalski
 4. 4. Nasi Klienci SEZAM FURMAN Kartuzy HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. Carment Krosno MLEKPOL WEJHEROWO
 5. 5. Dzięki współpracy z Naszymi Partnerami oprogramowanie, które tworzymy jest dobrze przemyślane i łatwo integruje się z innymi systemami. Nasi Partnerzy
 6. 6. Integrator systemów logistycznych Aplikacje mobilne Aplikacje mobilne W sparcie informatyczne w zakresie analiz i planowania finansowego oraz controllingu Nasi Partnerzy Selmar www.selmar.com.pl ApSys www.apsys.waw.pl Sagra www.sagra.com.pl InterLan www.interlan.pl
 7. 7. Do kogo kierujemy naszą ofertę? Nasza oferta skierowana jest do podmiotów o dowolnym potencjale, działających w strukturach jedn o lub wielozak ł ad owych Systemy naszej firmy ł atwo adoptuj ą si ę do specyficznych wymaga ń przedsi ę biorstwa i u ż ytkownika
 8. 8. System klasy ERP Nowy model zarz ą dzani a ERP (Enterprise Resource Planning) oznacza optymalne Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa: <ul><li>funkcjonalność </li></ul><ul><li>skalowalność </li></ul><ul><li>niezawodność </li></ul><ul><li>bezpieczeństwo danych </li></ul>
 9. 9. Środowisko systemu ERP ELSE SQL ELSE-SQL Język programowania C++ Relacyjne bazy danych SYBASE lub MICROSOFT System operacyjny Windows 2000/XP Platforma sprzętowa Windows 2003 Serwer, sieci LAN itp.
 10. 10. Budowa modułowa systemu ELSE MODUŁ INTERNETOWY KSIĘGA GŁÓWNA ŚRODKI TRWAŁE PŁACE i KADRY SYSTEM ELSE-SQL LOGISTYKA HANDEL MAGAZYN FINANSE DYSTRYBUCJA Aplikacje Mobilne Systemy Sklepowe Dowolne Systemy Zewnętrzne
 11. 11. <ul><li>1. Kompleksow a obs ł ug a wszystkich dokumentów zakupu i sprzeda ż y: </li></ul><ul><li>prosty sposób wprowadzania i ewidencji zakupu, sprzeda ż y wraz z korektami (krajowe i zagraniczne) </li></ul><ul><li>faktury pro-forma – funkcjonuj ą ce jako zwyk ł e faktury ze statusem „ edycja ” pozwalaj ą cym na zmian ę bez konieczno ś ci wystawiania dodatkowych dokumentów (korekt) </li></ul>HANDEL
 12. 12. <ul><li>określenie płatnika, odbiorcy, miejsca dostawy </li></ul><ul><li>etapy realizacji dokumentu (zdarzenie, wystawienie, wpływ, rejestracja, księgowanie) </li></ul><ul><li>dane do dekretacji (MPK, rodzaj kosztu, kanał dystrybucji, itp.) </li></ul><ul><li>uaktualnianie należności i zobowiązań w momencie wprowadzenia dokumentu </li></ul><ul><li>definiowanie indywidualnego wyglądu wszelkich dokumentów </li></ul>HANDEL
 13. 13. <ul><li>2. Obsług a rejestru VAT : </li></ul><ul><li>  rejestr VAT określany z dokładnością do pozycji dokumentu </li></ul><ul><li>  uwzględnianie pozycji zapłaconych i niezapłaconych </li></ul><ul><li>  zagadnienie mały przedsiębiorca </li></ul><ul><li>  podatek wg daty faktycznej zapłaty </li></ul>HANDEL
 14. 14. <ul><li>3 . Indywidualna polityka handlowa : </li></ul><ul><li>indywidualny cennik dla kontrahenta </li></ul><ul><li>dowolna ilość grup cenowych (do pozycji) </li></ul><ul><li>indywidualne terminy i rodzaje p ł atno ś ci (poz. asortymentowe) </li></ul><ul><li>narzuty i mar ż e warto ś ciowe i procentowe wg kontrahent ó w </li></ul><ul><li>dowolne upusty uzale ż nione od: kana ł u dystrybucji, rodzaju kontrahenta, w ielko ści obrotu, wolumenu zam ó wienia </li></ul>HANDEL
 15. 15. <ul><li>dowolne promocje: bonusy ilościowe i wartościowe, gazetki, koszyk (spełnienie zadanych warunków: ilość, wartość ) </li></ul><ul><li>blokowanie sprzedaży przy przekroczeniu kredytu kupieckiego lub przeterminowaniu należności </li></ul>HANDEL
 16. 16. <ul><li>indywidualne okre ś lanie wielkości parametrów d la określonych kontrahentów </li></ul><ul><li>automatyczne wyznaczanie wielko ś ci parametrów (np. obroty) </li></ul>HANDEL
 17. 17. <ul><li>pełna obsługa kartotek towarowych </li></ul><ul><li>rejestracja stanów magazynowych z dokładnością do partii, terminów ważności itp . </li></ul>MAGAZYN
 18. 18. <ul><li>wiele poziomów pakowania (sztuka, karton, warstwa, paleta itp.) </li></ul><ul><li>kilka kodów kreskowych dla jednej pozycji asortymentowej </li></ul><ul><li>zamienniki </li></ul>MAGAZYN
 19. 19. <ul><li>niezależne podziały pozycji wg grup (producent, kupiec, asortyment ) </li></ul><ul><li>jednostka logistyczna - możliwość zdefiniowania jednostek miary </li></ul><ul><li>przypisanie kodu towarowego dla każdego kontrahenta ( sieci handlowe) </li></ul>MAGAZYN
 20. 20. <ul><li>lokalizacja towaru z dokładnością do pozycji – adresy półek magazynowych, optymalizacj a trasy magazyniera w trakcie kompletacji towaru </li></ul>MAGAZYN
 21. 21. <ul><li>Zarządzanie opakowaniami kaucjonowanymi i zwrotnymi : </li></ul><ul><li>automatyczne proponowanie ilości wydawanych opakowań </li></ul><ul><li>informacje o odebranych od klienta opakowaniach z modyfikacją należności </li></ul><ul><li>ilościowa kontrola opakowań depozytowych i kontrola bilansu opakowań z kontrahentem </li></ul><ul><li>modyfikacja bilansu opakowań poprzez informacje o opakowaniach zapłaconych </li></ul>MAGAZYN
 22. 23. Moduł Magazyn Wysokiego Składowania <ul><li>Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wyposażyliśmy nasz system w moduł Magazyn Wysokiego Składowania , który umożliwia między innymi: </li></ul><ul><li>automatyczne proponowanie optymalnej lokalizacji zapasów </li></ul><ul><li>współpracę z urządzeniami mobilnymi </li></ul><ul><li>pełną obsługę inwentaryzacji </li></ul><ul><li>łatwe zarządzanie pracownikami magazynowymi </li></ul><ul><li>przygotowanie listy towarowej wg dowolnego uporządkowania </li></ul>
 23. 24. Moduł Magazyn Wysokiego Składowania <ul><li>Najbardziej doceniane funkcje MWS to: </li></ul><ul><li>współpraca z palmtopami (tzw. Magazyn Radiowy) </li></ul>
 24. 25. Schemat MAGAZYNU RADIOWEGO MAGAZYN Acces Point (przekaźnik radiowy) SERWER Pozostałe komputery w firmie Tworzenie ARKUSZA inwentaryzacji Wprowadzanie stanów magazynowych Inwentaryzacja WZ Lista pobrań Kompletacja Kontrola z dostarczoną PZ PZ Spis dostarczonego towaru Komputer Logistyka Magazynu INWENTARYZACJA Rozliczenie stanów na podstawie ARKUSZY z Palmów Wydanie z magazynu WZ , List Przewozowy , FV Wydruk „trasówki” Wywóz z magazynu Przyjęcie towaru na magazyn PZ, FZ Dział Handlowy
 25. 26. <ul><li>panel zarządzający pracownikami magazynowymi, który umożliwia: </li></ul><ul><li>wydawanie poleceń drogą elektroniczną </li></ul><ul><li>podgląd na aktualny stan wykonywanych zadań </li></ul><ul><li>informację o terminie ich zakończenia </li></ul><ul><li>kontrolowanie wydajności pracy magazyniera </li></ul>
 26. 27. Panel Zarządzający
 27. 28. D ystrybucja - Logistyka <ul><li>1. Wsp ół praca z urz ą dzeniami mobilnymi: </li></ul><ul><li>Palmtop, Psion, Set, Kolektor danych </li></ul><ul><li>Preselling </li></ul><ul><li>Vanselling </li></ul><ul><li>Obsługa magazynu </li></ul>Wymiana danych w czasie rzeczywistym umożliwia nieustanną komunikację pomiędzy zintegrowanym systemem ELSE SQL a aplikacją na Palmtopie handlowca. Wymiana informacji, przesyłanie wiadomości do handlowca na trasie
 28. 29. D ystrybucja - Logistyka 2. Plan wywozów - zarządzanie transportem.
 29. 30. HANDEL <ul><li>3. Raportowanie i analizy: </li></ul><ul><li>biblioteka raport ó w i analiz </li></ul><ul><li>analiza ABC </li></ul><ul><li>definiowania w ł asnych raport ó w według potrzeb klienta </li></ul><ul><li>raporty z poziomu przegl ą darki internetowej </li></ul>
 30. 31. i wreszcie…. <ul><li>W firmie najważniejsza jest odpowiedź na 5 pytań </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Co sie wydarzyło ? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Co sie aktualnie dzieje ? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Dlaczego ? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Co sie stanie ? </li></ul></ul></ul></ul></ul>5.Co chciałbym aby się stało ???
 31. 32. <ul><li>Odpowiedzi na nurtujące nas pytania uzyskamy przy pomocy </li></ul><ul><li>Analiz wielowymiarowych OLAP - rozwiazania OLAP pozwalaja na wykonywanie analiz finansowych i marketingowych oraz wizualizacje ich wyników w czasie rzeczywistym </li></ul><ul><li>Zalety rozwiązań OLAP </li></ul><ul><li>dynamiczna analiza danych </li></ul><ul><li>prezentacja informacji w róznych perspektywach </li></ul><ul><li>graficzna prezentacja danych </li></ul>
 32. 34. F inanse <ul><li>R ejestrowanie rozliczeń </li></ul><ul><li>Transfer przelewów do dowolnego systemu typu HOME BANKING </li></ul><ul><li>Automatyczne rozliczanie różnic kursowych </li></ul><ul><li>Kontrola i rozliczeni spłat należności lub zobowiązań w innej walucie </li></ul><ul><li>Prowadzenie pełnej dokumentacji do korespondencji z kontrahentem </li></ul><ul><li>Obsługę rachunków kredytowych </li></ul><ul><li>Możliwość implementacji dowolnego systemu windykacji </li></ul><ul><li>Mechanizm określania i kontroli priorytetów należności i zobowiązań </li></ul>
 33. 35. Pł ace i K adry <ul><li>G eneruje pełną dokumentację pracownika </li></ul><ul><li>O bsługuje umowy zleceń </li></ul><ul><li>Z asiłki i zwolnienia lekarskie </li></ul><ul><li>W ydruki formularzy PIT </li></ul><ul><li>N alicza listy płac </li></ul><ul><li>W spółpracuje z systemem ZUS- Płatnik </li></ul><ul><li>G eneruje wydruki standardowych dokumentów kadrowych </li></ul><ul><li>Rejestruje czas pracy (normatywny i rzeczywisty) </li></ul>
 34. 36. K si ę ga Głó wna <ul><li>Plan kont w układzie analitycznym i syntetycznym, o czystej strukturze drzewa </li></ul><ul><li>Rok księgowy może być inny niż 12 miesięczny </li></ul><ul><li>Rejestracja dokumentów księgowych </li></ul><ul><li>Generowanie wszelkich zestawień księgowych </li></ul>Moduł „Księga Główna” jest zgodny z ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r (DZ. U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)
 35. 37. <ul><li>Rynek oferuje wiele systemów klasy ERP wykorzystywanych do zarządzania przedsiębiorstwem. Kryteria, którymi kierowali się nasi klienci wybierając system ELSE były bardzo różne. </li></ul><ul><li>Sprostaliśmy dotychczasowym wymaganiom naszych klientów i jesteśmy w stanie sprostać kolejnym wyzwaniom, gdyż nasz system zapewnia: </li></ul><ul><li>łatwość modyfikacji zgodnie z oczekiwaniami użytkowników </li></ul><ul><li>automatyzację wielu procesów z naciskiem na optymalizację ilości czasu potrzebnego na wykonanie danej czynności </li></ul>PODSUMOWANIE
 36. 38. Dziękujemy za uwagę

×