Quan tri chien luoc

1,126
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,126
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
117
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quan tri chien luoc

 1. 1. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 1 Quản Trị Chiến Lược Học phần 3 tín chỉ
 2. 2. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 2 Quản Trị Chiến Lược Mục đích & Yêu cầu : Hiểu và sử dụng thành thạo 1 số kỹ thuật phân tích đơn giản các tác nhân MTBN & MTBT của DN, để từ đó đánh giá các điểm mạnh & điểm yếu và nhận dạng các thời cơ & đe dọa. Khái niệm năng lực cạnh tranh phân biệt; xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững cho DN. Hoạch định, thực thi, kiểm tra, đánh giá và thay đổi các chiến lược ở cả 3 cấp độ chiến lược: Công ty, Kinh doanh và Chức năng. Khuôn khổ phân tích & lý luận của QTCL, đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa, kinh tế tri thức và trách nhiệm xã hội.
 3. 3. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 3 Chương trình môn học QTCL Học Phần 1: Tổng quan về QTCL Chương 1: Bản chất QTCL Chương 2: Tầm nhìn CL, nhiệm vụ KD, mục tiêu CL và trách nhiệm xã hội của DN Học Phần 2: Hoạch định CL Chương 3: Phân tích môi trường bên ngoài DN Chương 4: Môi trường bên trong & Chẩn đoán DN Chương 5: Phân tích tình thế & các CL điển hình của DN Chương 6: Các loại hình chiến lược Chương 7: Hoạch định tài chính chiến lược. Học Phần 3: Thực thi CL Chương 8: Các vấn đề quản trị cơ bản thực thi CL Chương 9: Cấu trúc tổ chức thực thi CL Chương 10: Văn hóa doanh nghiệp & Lãnh đạo chiến lược trong thực thi CL Học phần 4: Kiểm tra & Đánh giá CL Chương 11: Kiểm tra & đánh giá chiến lược.
 4. 4. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 4 Quản Trị Chiến Lược Tài liệu tham khảo : Giáo trình “Chiến lược kinh doanh quốc tê” – GS.TS Nguyễn Bách Khoa – NXB Thống kê. Sách tham khảo “Khái luận về quản trị chiến lược” – Fred R.David – NXB Thống kê. Sách tham khảo tiếng Anh “Strategic Management: A methodological Approach” – A. Rowe & R. Mason & K. Dickel & R. Mann & R. Mockler – NXB Addtion-Wesley Publishing. Sách tham khảo tiếng Anh “Essentials of Strategic Management” – J.David Hunger & Thomas L. Wheelen – NXB Prentice Hall.
 5. 5. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 5 Quản Trị Chiến Lược Chương 1 : Bản chất Quản Trị Chiến Lược (QTCL) 1.1) Khái niệm & Vai trò của QTCL 1.1.1) Khái niệm QTCL 1.1.2) Vai trò của QTCL 1.2) Một số thuật ngữ cơ bản trong QTCL 1.2.1) Nhà chiến lược 1.2.2) Chiến lược & Chính sách 1.2.3) Tầm nhìn CL, Nhiệm vụ KD & Mục tiêu CL 1.2.4) Cơ hội & Thách thức từ bên ngoài 1.2.5) Điểm mạnh & Điểm yếu bên trong 1.2.6) Đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) 1.3) Các giai đoạn và mô hình QTCL 1.3.1) 3 giai đoạn QTCL: Hoạch định , Thục thi, Kiểm tra & Đánh giá 1.3.2) Mô hình QTCL tổng quát 1.4) Vị trí, đối tượng, nội dung & phương pháp nghiên cứu
 6. 6. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 6 Chương 1 1.1) Khái niệm & Vai trò QTCL 1.1.1) Khái niệm QTCL “Quản trị chiến lược được định nghĩa là một tập hợp các quyết định và hành động được thể hiện thông qua kết quả của việc hoạch định, thực thi và đánh giá các chiến lược, được thiết kế nhằm đạt được các mục tiêu của một doanh nghiệp”
 7. 7. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 7 Chương 1 Hoạch định tầm nhìn và nhiệm vụ Hoạch định chiến lược Phân tích cơ hội và đe dọa bên ngoài Phân tích điểm mạnh,điểm yếu bên trong Thiết lập các mục tiêu dài hạn Hoạch định các chiến lược Lựa chọn chiến lược
 8. 8. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 8 Chương 1 Thực thi chiến lược Thiết lập các mục tiêu hàng năm Hoạch định các chính sách Phát triển nhân sự Phân bổ nguồn lực
 9. 9. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 9 Chương 1 Đánh giá chiến lược Xem xét lại môi trường bên trong Xem xét lại môi trường bên ngoài Thiết lập ma trận đánh giá thành công Đề xuất các hành động điều chỉnh
 10. 10. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 10 Chương 1 1.1.2) Vai trò của QTCL Giúp cho DN thiết lập những chiến lược tốt hơn (hiệu quả) thông qua việc sử dụng phương cách tiếp cận hệ thống hơn, logic hơn đến sự lựa chọn chiến lược. Nhằm đạt tới những mục tiêu của tổ chức bằng và thông qua con người. Quan tâm một cách rộng lớn tới các đối tượng liên quan đến DN (stakeholders). Gắn sự phát triển ngắn hạn trong dài hạn. Quan tâm tới cả hiệu suất (effeciency) và hiệu quả (effectiveness).
 11. 11. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 11 Chương 1 1.2) Một số thuật ngữ cơ bản 1.2.1) Nhà chiến lược (Strategist) Nhà chiến lược : những người chịu trách nhiệm cao nhất cho sự thành công hay thất bại của DN. Ví dụ : chủ DN, TGĐ, CEO, điều hành viên cấp cao, cố vấn, chủ sở hữu, chủ tịch hội đồng quản trị, … Các nhà QTCL khác nhau trong thái độ, tính cách, đạo lý, mức độ liều lĩnh, sự quan tâm đến những trách nhiệm xã hội, quan tâm đến khả năng tạo lợi nhuận, quan tâm đến mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phong cách quản lý…
 12. 12. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 12 Chương 1 1.2.2) Chiến lược – Chính sách (Strategy – Policy) Chiến lược : Webster’s New World Dictionary : “Chiến lược” được coi là “khoa học về hoạch định và điều khiển các hoạt động quân sự”. Alfred Chandler : “Chiến lược bao hàm việc ấn định các mục tiêu cơ bản, dài hạn của DN, đồng thời lựa chọn cách thức & tiến trình hành động và phân bổ các tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó”. Chiến lược là một kế hoạch toàn diện chỉ ra những cách thức mà DN có thể đạt được nhiệm vụ và mục tiêu của nó, đáp ứng tương thích với những thay đổi của tình thế cũng như xảy ra các sự kiện bất thường. Chiến lược nhằm tối đa hóa lợi thế cạnh tranh và tối thiếu hoá những bất lợi cho DN.
 13. 13. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 13 Chương 1 Chiến lược của DN bao gồm : Nơi mà DN cố gắng vươn tới trong dài hạn (phương hướng) ? DN phải cạnh tranh trên thị trường nào và những hoạt động KD nào DN thực hiện trên thị trường đó (thị trường, quy mô)? DN sẽ làm thế nào để hoạt động hiệu quả hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên những thị trường đó (lợi thế)? Những nguồn lực nào (kỹ năng, tài sản, tài chính, các mối quan hệ, năng lực kỹ thuật, trang thiết bị) cần phải có để có thể cạnh tranh được (các nguồn lực)? Những nhân tố từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp (môi trường)? Những giá trị và kỳ vọng nào mà những người có quyền hành trong và ngoài doanh nghiệp cần là gì (các nhà góp vốn)?
 14. 14. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 14 Chương 1 1.2.2) Chiến lược – Chính sách (Strategy – Policy) Chính sách : Chính sách là một hệ thống các chỉ dẫn, dẫn dắt DN trong quá trình đưa ra và thực hiện các quyết định chiến lược. Chính sách là một phương tiện nhằm đạt được các mục tiêu của DN. Chính sách bao gồm các văn bản hướng dẫn, các quy tắc, thủ tục được thiết lập để hậu thuận cho các hành động. Chính sách Chiến lược Mục tiêu
 15. 15. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 15 Chương 1 1.2.3) Tầm nhìn CL – Nhiệm vụ KD – Mục tiêu CL Tầm nhìn chiến lược (Vision): “Tầm nhìn chiến lược là một hình ảnh, tiêu chuẩn, hình tượng độc đáo và lý tưởng trong tương lai, là những điều DN nên đạt tới hoặc trở thành.” DN muốn đi về đâu?
 16. 16. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 16 Chương 1 Nhiệm vụ KD (Business Mission): “Nhiệm vụ được hiểu là lí do tồn tại, ý nghĩa của sự tồn tại và hoạt động của DN. Sứ mạng thể hiện rõ hơn những niềm tin và những chỉ dẫn hướng tới tầm nhìn đã được xác định và thường được thể hiện dưới dạng bản tuyên bố về sứ mạng của DN”. DN tồn tại nhằm mục đích gí ? Sứ mạng của DN có mục tiêu duy nhất nhằm phân biệt DN này với DN khác (sản phẩm, thị trường, công nghệ, …). Sứ mạng là cơ sở quan trọng cho việc lựa chọn đúng đắn các mục tiêu và các chiến lược của DN, sứ mạng giúp tạo lập và củng cố hình ảnh DN trước xã hội cũng như tạo ra sự hấp dẫn đối với các đối tượng liên quan.
 17. 17. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 17 Chương 1 Mục tiêu chiến lược : Mục tiêu CL là những trạng thái, những cột mốc, những tiêu thức cụ thể mà DN muốn đạt được trong khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu chiến lược nhằm chuyển hóa tầm nhìn và sứ mạng của DN thành các mục tiêu thực hiện cụ thể, có thể đo lường được.”
 18. 18. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 18 Chương 1 1.2.3) Tầm nhìn - Sứ mạng – Mục tiêu Tầm nhìn Sứ mạng Mục tiêu
 19. 19. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 19 Chương 1 1.2.4) Đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU: Strategic Business Unit) Là một đơn vị kinh doanh riêng lẻ hoặc trên một tập hợp các ngành kinh doanh có liên quan (Cặp sản phẩm / thị trường), có đóng góp quan trọng vào sự thành công của DN. Có thể được hoạch định riêng biệt với các phần còn lại của DN. Có 1 tập hợp các đối thủ cạnh tranh trên một thị trường xác định. Cần phải điều chỉnh CL của SBU với các chiến lược của các SBU khác trong DN.
 20. 20. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 20 Bảng 1.1 : Một số tiêu chí quan trọng xác định SBU Tiêu chí Các ví dụ 1. Các sản phẩm/dịch vụ có thể khác biệt hóa về công nghệ DN sản xuất nước giải khát : SBU : Nước cola SBU : Nước chanh 2. Các sản phẩm/dịch vụ có thể khác biệt hóa theo công dụng DN dược phẩm : SBU : Thuốc điều trị bệnh cao huyết áp SBU : Thuốc điều trị bệnh cúm 3. Các sản phẩm/dịch vụ có thể khác biệt hóa theo vị thể trong chuỗi giá trị của ngành DN sản xuất và kinh doanh giày dép SBU : Sản xuất giày dép SBU : Các cửa hàng bán lẻ giày dép 4. Các sản phẩm/dịch vụ có thể khác biệt hóa theo nhãn hiệu hay tiếp thị DN sản xuất thuốc lá : SBU : Nhãn A SBU : Nhãn B 5. Khác biệt hóa theo phân loại khách hàng DN sản xuất café : SBU : Bán lẻ cho khách hàng cá nhân SBU : Phân phối cho các nhà hàng, khách sạn,… 6. Khác biệt hóa theo phân đoạn thị trường DN sản xuất đệm : SBU : S/p giá cao dành cho khách hàng chuộng chất lượng và hình thức, được bán dưới thương hiệu uy tín của DN. SBU : S/p giá thấp, được bản dưới nhãn hàng riêng.
 21. 21. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 21 Chương 1 1.2.5) Cơ hội & Thách thức từ bên ngoài Cơ hội/Thách thức : khuynh hướng & sự kiện khách quan của môi trường có ảnh hưởng đến DN trong tương lai. Cơ hội là một lĩnh vực nhu cầu của khách hàng mà doanh nghiệp có thể thực hiện việc đáp ứng một cách có lãi ở đó. Thách thức là một nguy cơ do một xu thế hoặc một sự phát triển không có lợi, có thể dẫn tới thiệt hại cho doanh thu hay lợi nhuận của doanh nghiệp nếu không có các biện pháp bảo vệ. Phân tích môi trường bên ngoài : - Kinh tế - Công nghệ - Văn hóa - Xã hội - Chính trị - Pháp luật - Đối thủ cạnh tranh - Các nhà cung cấp - Các nhà phân phối - ….
 22. 22. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 22 Chương 1 1.2.6) Điểm mạnh & Điểm yếu bên trong Những lĩnh vực chức năng cần phân tích: - Quản lý - Marketing - Tài chính - Sản xuất - R&D - Hệ thống thông tin - …… Thế mạnh và điểm yếu bên trong của DN là những hoạt động có thể kiểm soát được trong nội bộ DN. Nó là các lĩnh vực mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện tốt (thế mạnh) hoặc kém (điểm yếu).
 23. 23. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 23 1.3) Các giai đoạn và mô hình QTCL Hoạchđịnh chiếnlược Thựcthi chiếnlược Đánhgiá chiếnlược Các hoạt động Tiến hành nghiên cứu Hợp nhất trực giác và phân tích Ra quyết định Thiết lập mục tiêu hàng năm Đề ra các chính sách Phân bổ nguồn lực Xem xét lại các nhân tố bên trong và bên ngoài Đo lường kết quả thực hiện Tiến hành các hoạt động điều chỉnh Các giai đoạn
 24. 24. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 24 Mô hình quản trị chiến lược tổng quát X¸c ®Þnh NVKD & chiÕn l−îc hiÖn t¹i Ph©n tÝch bªn ngoµi ®Ó x¸c ®Þnh c¸c c¬ héi & nguy c¬ ÐiÒu chØnh NVKD cña doanh nghiÖp Ph©n tÝch bªn trong ®Ó x¸c ®Þnh c¸c thÕ m¹nh & ®iÓm yÕu X©y dùng c¸c môc tiªu dµi h¹n Lùa chän c¸c chiÕn l−îc ®Ó theo ®uæi X©y dùng c¸c môc tiªu hµng năm X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch Ph©n bæ nguån lùc Đo lường và đánh giá kết quả Thông tin phản hồi Hoạch định chiến lược Thực thi chiến lược иnh gi¸ chiÕn l−îc
 25. 25. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 25 Chương 1 1.4) Vị trí, đối tượng, nội dung & phương pháp nghiên cứu 1.4.1) Vị trí: Môn học cơ sở trục tiếp cho các chuyên ngành đào tạo QTKD Môn học cơ sở cho các chuyên ngành đào tạo khác. Môn học có mối quan hệ với các môn học kinh tế cơ sở + kinh tế ngành. 1.4.2) Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của QTCL là các DN và các hoạt động kinh doanh của DN trong mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa các bộ phận, lĩnh vực hoạt động của DN và đặc biệt trong mối quan hệ của DN với môi trường bên ngoài.
 26. 26. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 26 Chương 1 1.4.3) Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tiếp cận hệ thống logic và lịch sử Phương pháp tiếp cận thực tiễn các vấn đề lý luận Phương pháp tư duy kinh tế mới – phương pháp hiệu quả tối đa
 27. 27. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 27 Quản trị chiến lược Bài tập tình huống + thảo luận : Chiến lược cạnh tranh cho các NHTM Việt Nam Xây dựng ma trận TOWS và các chiến lược thế vị. Lựa chọn chiến lược. Thiết lập các mục tiêu và chính sách triẻn khai chiến lược.
 28. 28. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 28 Fin of presentation Thank you for your attention !
 29. 29. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 1 Quản Trị Chiến Lược Chương 2 Tầm nhìn CL, nhiệm vụ KD, mục tiêu CL & trách nhiệm xã hội của DN 2.1) Sáng tạo tầm nhìn định hướng CL 2.2) Hoạch định nhiệm vụ (sứ mạng) kinh doanh (Mission) 2.3) Thiết lập các mục tiêu CL (Goals) 2.4) Lý thuyết cổ đông/đại diện & Các đối tượng liên quan 2.5) Trách nhiệm xã hội & đạo đức KD (CSR)
 30. 30. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 2 2.1) Xây dựng tầm nhìn chiến lược 2.1.1) Khái niệm & Vai trò của tầm nhìn chiến lược Tầm nhìn chiến lược (Strategic vision) : “định hướng cho tương lai, một khát vọng của DN về những điều mà DN muốn đạt tới.” các giá trị nền tảng cho sự phát triển bền vững Chương 2 Chúng ta sẽ đi đâu, về đâu ?
 31. 31. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 3 Chương 2 2.1.2) Những nền tảng căn bản của tầm nhìn chiến lược Tầm nhìn Core Value Cổ đông Khách hàng Nhân viênCác bên liên quan
 32. 32. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 4 Chương 2 2.1.3) Các yêu cầu của tầm nhìn chiến lược Tầm nhìn chiến lược cần phải đảm bảo: Đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. Giữ một khoảng cách đủ xa về thời gian cho phép có những thay đổi lớn nhưng cũng đủ gần để tạo được sự tận tâm và dốc sức của tập thể trong DN. Có khả năng tạo nên sự tập trung nguồn lực trong DN có lưu ý đến qui mô và thời gian. Thường xuyên được kết nối bởi các nhà quản trị cấp cao.
 33. 33. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 5 Chương 2 2.2) Hoạch định nhiệm vụ kinh doanh 2.2.1) Khái niệm & Vai trò của NVKD NVKD (Mission) : dùng để chỉ mục đích KD, lý do và ý nghĩa của sự ra đời và tồn tại, thể hiện trách nhiệm xã hội của DN. Bản tuyên bố NVKD của DN cho phép : Phân biệt DN này với DN khác. Khuôn khổ để đánh giá các hoạt động hiện thời cũng như trong tương lai của DN. Lựa chọn đúng đắn các mục tiêu & chiến lược của DN. Tạo lập và củng cố hình ảnh của DN trước công chúng xã hội, đồng thời tạo ra sự hấp dẫn đối với các đối tượng liên quan.
 34. 34. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 6 Chương 2 Các yêu cầu về bản tuyên bố NVKD : Đảm bảo sự đồng tâm & nhất trí về mục đích và phương hướng trong nội bộ DN. Tạo cơ sở để huy động & phân phối các nguồn lực của DN. Hình thành môi trường và bầu không khí kinh doanh thuận lợi. Tạo điều kiện để chuyển hóa tầm nhìn thành các chiến lược và biện pháp hành động cụ thể
 35. 35. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 7 Chương 2 2.2.2) 4 đặc trưng cơ bản của NVKD: NVKD là bản tuyên bố về thái độ & triển vọng của DN. NVKD giải quyết những bất đồng NVKD định hướng khách hàng NVKD tuyên bố chính sách xã hội
 36. 36. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 8 Chương 2 2.2.3) Nội dung của bản tuyên bố về sứ mạng KD Khách hàng : Ai là người tiêu thụ sản phẩm của DN ? Sản phẩm/ dịch vụ : Sản phẩm/dịch vụ chính của DN là gì? Thị trường : DN cạnh tranh tại đâu? Công nghệ : Công nghệ có phải là mối quan tâm hàng đầu của DN hay ko ? Quan tâm đến vấn đề sống còn, phát triển và khả năng sinh lợi : DN có phải ràng buộc với các mục tiêu kinh tế hay ko ? Triết lý kinh doanh : Đâu là niềm tin, giá trị và các ưu tiên của DN? Tự đánh giá về mình : Năng lực đặc biệt hoặc lợi thế cạnh tranh chủ yếu của DN là gì? Mối quan tâm đối với hình ảnh cộng đồng: hình ảnh cộng đồng có phải là mối quan tâm chủ yếu của DN hay không? Mối quan tâm đối với nhân viên: thái độ của DN đối với nhân viên thế nào?
 37. 37. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 9 Chương 2 2.2.4) Quá trình hoạch định NVKD của DN Bước 1 Hình thành ý tưởng ban đầu về sứ mạng kinh doanh Bước 2 Phân tích các yếu tố môi trường bên trong & bên ngoài Bước 3 Xác định lại ý tưởng về sứ mạng kinh doanh Bước 4 Tiến hành xây dựng bản sứ mạng kinh doanh Bước 5 Tiền thẩm định bản sứ mạng kinh doanh Bước 6 Tiến hành thực hiện bản sứ mạng kinh doanh Bước 7 Xem xét và điều chỉnh bản sứ mạng kinh doanh Hình 2.2 : Quá trình hoạch định sứ mạng KD
 38. 38. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 10 Chương 2 2.3) Thiết lập các mục tiêu chiến lược Mục tiêu CL = Mục tiêu dài hạn + Mục tiêu thường niên 2.3.1) Xác định các mục tiêu dài hạn Tại sao phải có các mục tiêu dài hạn ? “Mục tiêu dài hạn nhằm chuyển hóa tầm nhìn và sứ mạng của DN thành các mục tiêu thực hiện cụ thể, có thể đo lường được.” Mục tiêu là những trạng thái, những cột mốc, những tiêu thức cụ thể mà DN muốn đạt được trong khoảng thời gian nhất định. Từng đơn vị trong DN cần có các mục đích riêng cụ thể, đo lường được và đóng góp thực sự vào việc đạt được mục tiêu chung của DN.
 39. 39. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 11 Chương 2 2.3.1) Xác định các mục tiêu dài hạn Các mục tiêu dài hạn thường gặp: - Lợi nhuận - Hiệu quả kinh doanh - Vị thế cạnh tranh - Phát triển đội ngũ nhân sự - Quan hệ với nhân viên - Khả năng dẫn đầu về công nghệ - Trách nhiệm xã hội
 40. 40. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 12 Chương 2 2.3.2) Đặc tính cơ bản của các mục tiêu CL : Tính khả thi Tính thách thức Tính linh hoạt Tính đo lường được Tính thúc đẩy Tính hợp lý Tính dễ hiểu Tính khả thi > < Tính thách thức Phần thưởng (Vật chất + Tinhthần)
 41. 41. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 13 Chương 2 2.3.3) Mục tiêu thường niên Mục tiêu dài hạn (3-5 năm) : là các kết quả DN phải đạt được trong dài hạn. Mục tiêu dài hạn cần thiết cho quá trình hoạch định chiến lược. Mục tiêu thường niên (<1năm) : là những mốc trung gian mà DN phải đạt được hàng năm để đạt các mục tiêu dài hạn. Các mục tiêu thường niên cần thiết cho thực thi chiến lược. Chúng tuân theo nguyên tắc SMART(Specific, Measuarable, Assignable, Realistic, and Time-bounded).
 42. 42. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 14 Chương 2 2.5) Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh 2.5.1) Trách nhiệm xã hội của DN - Trách nhiệm xã hội của DN (Corporate Social Responsibility) bao hàm các hành động & ràng buộc nhằm bảo vệ và cải tiến phúc lợi của xã hội đi đôi với quyền lợi của DN. Ví dụ : CSR của tập đoàn HSBC http://www.hsbc.com/public/groupsite/csr/en/_csr_overview.jhtml
 43. 43. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 15 Chương 2 2.5.1) Trách nhiệm xã hội của DN Nội dung trách nhiệm xã hội của DN : DN phải điều chỉnh các sai sót ngay khi cần thiết. Phải hợp lực với khách hàng để cùng giải quyết các vần đề liên đới. Phải có trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn ngành và tự điều chỉnh. Phải công khai thừa nhận các sai sót của mình. Phải có trách nhiệm gắn với những chương trình XH phù hợp. Phải góp phần cải tạo môi trường sinh thái. Phải theo dõi những biến đổi đang diễn ra trong XH. Phải thiết lập và tuân thủ các điều lệ hoạt động của DN. Phải có quan điểm quần chúng trong các vấn đề XH Phải cố gắng tạo ra lợi nhuận trên cơ sở hiện hữu.
 44. 44. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 16 Chương 2 2.5.2) Đạo đức kinh doanh Đạo đức kinh doanh có thể được định nghĩa như là thái độ và hành động trong nội bộ DN mà chúng cấu thành và hỗ trợ lợi ích con người
 45. 45. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 1 Quản Trị Chiến Lược Chương 2 Tầm nhìn CL, nhiệm vụ KD, mục tiêu CL & trách nhiệm xã hội của DN 2.1) Xây dựng tầm nhìn định hướng CL (Vision) 2.2) Hoạch định nhiệm vụ (sứ mạng) kinh doanh (Mission) 2.3) Thiết lập các mục tiêu CL (Goals) 2.4) Lý thuyết cổ đông/đại diện (Agency Theory) 2.5) Trách nhiệm xã hội & đạo đức KD (CSR)
 46. 46. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 2 2.1) Xây dựng tầm nhìn chiến lược 2.1.1) Khái niệm & Vai trò của tầm nhìn chiến lược Tầm nhìn chiến lược (Strategic vision) : “định hướng cho tương lai, một khát vọng của DN về những điều mà DN muốn đạt tới.” các giá trị nền tảng cho sự phát triển bền vững Chương 2 Chúng ta sẽ đi đâu, về đâu ?
 47. 47. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 3 Chương 2 2.1.1) Khái niệm & Vai trò của tầm nhìn chiến lược Hình 2.1: Mối quan hệ giữa tầm nhìn và các yếu tố khác trong QTCL Giả định và niềm tin Giá trị Văn hóa DN Tầm nhìn Kiểm tra và đánh giá lại CL chung, mục đích, và mục tiêu Mtiêu phụ, KH hđộng và các csách Thực thi những thay đổi chiến lược What do we want to become? Kiểm soát và hồi đáp CL
 48. 48. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 4 Chương 2 2.1.2) Vai trò của tầm nhìn chiến lược Tầm nhìn Core Value Cổ đông Khách hàng Nhân viênCác bên liên quan
 49. 49. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 5 Chương 2 2.1.3) Các yêu cầu của tầm nhìn chiến lược Tầm nhìn chiến lược cần phải đảm bảo: Đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. Giữ một khoảng cách đủ xa về thời gian cho phép có những thay đổi lớn nhưng cũng đủ gần để tạo được sự tận tâm và dốc sức của tập thể trong DN. Có khả năng tạo nên sự tập trung nguồn lực trong DN có lưu ý đến qui mô và thời gian. Thường xuyên được kết nối bởi các nhà quản trị cấp cao.
 50. 50. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 6 Chương 2 2.2) Hoạch định nhiệm vụ kinh doanh (Mission) 2.2.1) Khái niệm & Vai trò của NVKD NVKD (Mission) : dùng để chỉ mục đích KD, lý do và ý nghĩa của sự ra đời và tồn tại, thể hiện trách nhiệm xã hội của DN. 4 đặc trưng cơ bản của NVKD: NVKD là bản tuyên bố về thái độ & triển vọng của DN. NVKD giải quyết những bất đồng NVKD định hướng khách hàng NVKD tuyên bố chính sách xã hội Bản tuyên bố NVKD của DN cho phép : Phân biệt DN này với DN khác. Khuôn khổ để đánh giá các hoạt động hiện thời cũng như trong tương lai của DN. Lựa chọn đúng đắn các mục tiêu & chiến lược của DN. Tạo lập và củng cố hình ảnh của DN trước công chúng xã hội, đồng thời tạo ra sự hấp dẫn đối với các đối tượng liên quan.
 51. 51. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 7 Chương 2 Các yêu cầu về bản tuyên bố NVKD : Đảm bảo sự đồng tâm & nhất trí về mục đích và phương hướng trong nội bộ DN. Tạo cơ sở để huy động & phân phối các nguồn lực của DN. Hình thành môi trường và bầu không khí kinh doanh thuận lợi. Tạo điều kiện để chuyển hóa tầm nhìn thành các chiến lược và biện pháp hành động cụ thể
 52. 52. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 8 Tập đoàn GE Tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh để trở thành người dẫn đầu hoặc đứng thứ hai trong tất cả những ngành kinh doanh mà chúng ta tham gia
 53. 53. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 9 Tập đoàn Microsoft Nâng cao khả năng của con người thông qua những phần mềm hiệu quả tại bất cứ nơi nào, ở bất cứ nơi đâu trong bất kỳ điều kiện nào
 54. 54. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 10 Wal-Mart Cung cấp hàng hoá không cần sự mặc cả cho những con người luôn bận rộn thời hiện đại
 55. 55. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 11 Chương 2 2.2.3) Nội dung của bản tuyên bố về sứ mạng KD Khách hàng : Ai là người tiêu thụ sản phẩm của DN ? Sản phẩm/ dịch vụ : Sản phẩm/dịch vụ chính của DN là gì? Thị trường : DN cạnh tranh tại đâu? Công nghệ : Công nghệ có phải là mối quan tâm hàng đầu của DN hay ko ? Quan tâm đến vấn đề sống còn, phát triển và khả năng sinh lợi : DN có phải ràng buộc với các mục tiêu kinh tế hay ko ? Triết lý kinh doanh : Đâu là niềm tin, giá trị và các ưu tiên của DN? Tự đánh giá về mình : Năng lực đặc biệt hoặc lợi thế cạnh tranh chủ yếu của DN là gì? Mối quan tâm đối với hình ảnh cộng đồng: hình ảnh cộng đồng có phải là mối quan tâm chủ yếu của DN hay không? Mối quan tâm đối với nhân viên: thái độ của DN đối với nhân viên thế nào?
 56. 56. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 12 Chương 2 2.2.4) Quy trình hoạch định NVKD của DN Bước 1 Hình thành ý tưởng ban đầu về sứ mạng kinh doanh Bước 2 Phân tích các yếu tố môi trường bên trong & bên ngoài Bước 3 Xác định lại ý tưởng về sứ mạng kinh doanh Bước 4 Tiến hành xây dựng bản sứ mạng kinh doanh Bước 5 Tiền thẩm định bản sứ mạng kinh doanh Bước 6 Tiến hành thực hiện bản sứ mạng kinh doanh Bước 7 Xem xét và điều chỉnh bản sứ mạng kinh doanh Hình 2.2 : Quy trình hoạch định sứ mạng KD
 57. 57. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 13 Chương 2 Xác định ngành nghề kinh doanh. Vạch rõ mục tiêu chính. Xác lập triết lý chủ đạo của CTy. Nguyên tắc 3C Company itself bản thân công ty Customers khách hàng Competitors đối thủ cạnh tranh
 58. 58. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 14 Chương 2 Khung 3 chiều xác định ngành kinh doanh của Abell Ngành KD thích hợp mà 1 DN tham gia phải là sự kết hợp ăn ý giữa 3 yếu tố: - nhóm người tiêu dùng, - nhu cầu tiêu dùng, - công nghệ cần sử dụng.
 59. 59. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 15 Chương 2 2.3) Thiết lập các mục tiêu chiến lược Mục tiêu CL = Mục tiêu dài hạn + Mục tiêu thường niên 2.3.1) Xác định các mục tiêu dài hạn Tại sao phải có các mục tiêu dài hạn ? “Mục tiêu dài hạn nhằm chuyển hóa tầm nhìn và sứ mạng của DN thành các mục tiêu thực hiện cụ thể, có thể đo lường được.” Mục tiêu là những trạng thái, những cột mốc, những tiêu thức cụ thể mà DN muốn đạt được trong khoảng thời gian nhất định.
 60. 60. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 16 Chương 2 2.3.1) Xác định các mục tiêu dài hạn Các mục tiêu dài hạn chủ yếu: - Lợi nhuận - Vị thế cạnh tranh (Bổ sung) - Hiệu quả kinh doanh - Phát triển đội ngũ nhân sự - Quan hệ với nhân viên - Khả năng dẫn đầu về công nghệ - Trách nhiệm xã hội
 61. 61. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 17 Chương 2 2.3.2) Yêu cầu cơ bản của các mục tiêu CL : Tính khả thi Tính thách thức Tính linh hoạt Tính đo lường được Tính thúc đẩy Tính hợp lý Tính dễ hiểu Tính khả thi > < Tính thách thức Phần thưởng (Vật chất + Tinhthần)
 62. 62. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 18 2.3.3) Mục tiêu thường niên Mục tiêu dài hạn (3-5 năm) : là các kết quả DN phải đạt được trong dài hạn. Mục tiêu dài hạn cần thiết cho quá trình hoạch định chiến lược. Mục tiêu thường niên (<1năm) : là những mốc trung gian mà DN phải đạt được hàng năm để đạt các mục tiêu dài hạn. Các mục tiêu thường niên cần thiết cho thực thi chiến lược. Chúng tuân theo nguyên tắc SMART(Specific, Measuarable, Assignable, Realistic, and Time-bounded). Chương 2
 63. 63. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 19 Chương 2 2.4) Thuyết cổ đông/đại diện (Agency Theory) Lợi ích của nhà quản lý phù hợp với lợi ích của chủ DN Mối quan hệ hiệu quả Lợi ích của nhà quản lý khác so với lợi ích của chủ DN mâu thuẫn
 64. 64. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 20 Chương 2 2.4) Thuyết cổ đông/đại diện Agency Theory : Mối quan hệ giữa cổ đông (người sở hữu vốn) và giám đốc, nhà quản lý điều hành (người được thuê quản trị vốn). Nội dung : Đối kháng lợi ích xuất phát từ khuynh hướng cá nhân (individualistic), tư lợi (self-interest) và cơ hội (opportunistic) giữa cổ đông và giám đốc. Các giám đốc, nhà quản lý thường theo đuổi các chiến lược tăng qui mô DN trong khi các cổ đông mong muốn tối đa hóa lợi nhuận. Giám đốc, nhà quản lý hành động để tối đa hóa những gì được trả cho cá nhân của họ, đó là điều cổ đông không muốn. Các giám đốc, nhà quản lý luôn tránh rủi ro dù ở mức độ nhỏ nhưng đối với các nhà đầu tư (cổ đông), rủi ro đôi khi lại đáng được quan tâm. Các nhà quản lý hoạt động để bảo vệ vị trí của họ.
 65. 65. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 21 Chương 2 2.4) Thuyết đại diện / cổ đông 2 hệ thống giải pháp song song : Giám sát (Monitoring Mechanism) : tăng cường kiểm soát, giám sát, đánh giá chi tiêu, đầu tư của giám đốc, nhà quản lý; gián tiếp sử dụng triệt để bên thứ 3 là ngân hàng và các tổ chức tài chính để kiểm soát hoạt động. Động viên (Incentive Mechanism) : gia tăng việc sở hữu vốn của DN (cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu) của giám đốc, nhà quản lý; sử dụng các biện pháp khuyến khích khen thưởng để kích thích làm giàu cho cổ đông, cũng như cho chính giám đốc, nhà quản lý.
 66. 66. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 22 Chương 2 2.5) Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh 2.5.1) Trách nhiệm xã hội của DN Trách nhiệm xã hội của DN (Corporate Social Responsibility) bao hàm các hành động & ràng buộc nhằm bảo vệ và cải tiến phúc lợi của xã hội đi đôi với quyền lợi của DN. Ví dụ : CSR của tập đoàn HSBC http://www.hsbc.com/public/groupsite/csr/en/_csr_overview.jhtml
 67. 67. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 23 Chương 2 2.5.1) Trách nhiệm xã hội của DN Nội dung trách nhiệm xã hội của DN : DN phải điều chỉnh các sai sót ngay khi cần thiết. Phải hợp lực với khách hàng để cùng giải quyết các vần đề liên đới. Phải có trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn ngành và tự điều chỉnh. Phải công khai thừa nhận các sai sót của mình. Phải có trách nhiệm gắn với những chương trình XH phù hợp. Phải góp phần cải tạo môi trường sinh thái. Phải theo dõi những biến đổi đang diễn ra trong XH. Phải thiết lập và tuân thủ các điều lệ hoạt động của DN. Phải có quan điểm quần chúng trong các vấn đề XH Phải cố gắng tạo ra lợi nhuận trên cơ sở hiện hữu.
 68. 68. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 24 Chương 2 2.5.2) Đạo đức kinh doanh Đạo đức kinh doanh có thể được định nghĩa như là thái độ và hành động trong nội bộ DN mà chúng cấu thành và hỗ trợ lợi ích con người
 69. 69. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 25 Chương 2 Đạo đức kinh doanh và cạnh tranh không thể tách rời nhau sự an toàn của sản phẩm, sức khỏe của nhân viên, lạm dụng tình dục, bệnh AIDS, bệnh do hút thuốc lá, mưa axit, xử lý chất thải… Những thực tiễn kinh doanh như: tham ô, hối lộ, lách luật, những mâu thuẫn về quyền lợi và lợi ích riêng tư trong công nhân viên….
 70. 70. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 26 Chương 2 2.5.3) Quan hệ giữa trách nhiệm xã hội & đạo đức kinh doanh với hiệu quả kinh tế Hài hòa XÃ HỘI (mục tiêu phúc lợi công cộng) DOANH NGHIỆP (mục tiêu lợi nhuận) KHÁCH HÀNG (mục tiêu thỏa mãn nhu cầu) Hình 2.3: Sự hài hòa giữa các mục tiêu
 71. 71. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 27 Fin of présentation Thank you for your attention !
 72. 72. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 1 Quản Trị Chiến Lược Chương 3 Phân tích môi trường bên ngoài DN
 73. 73. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 2 Chương 3 Mục đích : Nhận dạng & luợng giá các cơ hội / đe dọa từ các tác nhân MTBN của DN. Truyền tải các thông tin từ quá trình phân tích & đánh giá MTBN đến các nhà quản trị chiến lược của DN. Yêu cầu : Nắm vững mô thức đánh giá tổng hợp các tác nhân MTBN của DN (Mô thức EFAS và CPM) Quá trình phân tích & đánh giá phải đảm bảo tính khách quan, chuẩn xác, toàn diện và cập nhật về cơ chế tác động và đồng thời sự vận động phát triển của các nhân tố, lực lượng thuộc MTBN của DN.
 74. 74. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 3 Quản Trị Chiến Lược Tài liệu tham khảo : The rise and fall of strategic planning – H.Mintzberg – New York 1994. Marketing Thương Mại Quốc Tế - GS.TS Nguyễn Bách Khoa – NXB Giáo Dục 2002. Competitive Advantage – M.Porter – New York 1985.
 75. 75. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 4 Quản Trị Chiến Lược Chương 3 Phân tích môi trường bên ngoài (MTBN) DN 3.1) Nhận dạng cấu trúc MTBN của DN 3.2) Phân tích môi trường chung (MT vĩ mô) 3.3) Đánh giá các phân đoạn chiến lược 3.4) Phân tích & đánh giá môi trường ngành 3.5) Phân tích & đánh giá đối thủ cạnh tranh 3.6) Đánh giá tổng hợp các tác nhân MTBN
 76. 76. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 5 Hình 3.1: Mô hình quản trị chiến lược tổng quát X¸c ®Þnh NVKD & chiÕn l−îc hiÖn t¹i Ph©n tÝch bªn ngoµi ®Ó x¸c ®Þnh c¸c c¬ héi & nguy c¬ ÐiÒu chØnh NVKD cña doanh nghiÖp Ph©n tÝch bªn trong ®Ó x¸c ®Þnh c¸c thÕ m¹nh & ®iÓm yÕu X©y dùng c¸c môc tiªu dµi h¹n Lùa chän c¸c chiÕn l−îc ®Ó theo ®uæi X©y dùng c¸c môc tiªu hµng n¨m X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch Ph©n bæ nguån lùc Ðo l−êng vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ Th«ng tin ph¶n håi Hoạch định chiến lược Thực thi chiến lược иnh gi¸ chiÕn l−îc
 77. 77. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 6 Chương 3 3.1) Nhận dạng cấu trúc MTBN của DN Định nghĩa : Môi trường bên ngoài của DN là một tập phức hợp và liên tục các yếu tố, lực lượng, điều kiện ràng buộc có ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại, vận hành và hiệu quả hoạt động của DN trên thị trường. Môi trường chung (MT vĩ mô) Môi trường ngành Môi trường cạnh tranh Môi trường quốc tế
 78. 78. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 7 Chương 3 3.1) Nhận dạng cấu trúc MTBN của DN Môi trường ngành (MT nhiệm vụ) : là môi trường của ngành kinh doanh mà DN đang hoạt động, bao gồm một tập hợp các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến DN và đồng thời cũng chịu ảnh hưởng từ phía DN. Ví dụ : nhà cung ứng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, ... Môi trường xã hội (MT vĩ mô) : bao gồm các lực lượng rộng lớn có ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược trong dài hạn của DN. Ví dụ : kinh tế, chính trị, văn hoá, luật pháp, ... Nhận dạng & đánh giá các biến số và sự tác động tương hỗ (trực tiếp/đan chéo) giữa các biến số này.
 79. 79. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 8 Hình 3.2 : Cấu trúc MTBN CHÍNH TRỊ LUẬT PHÁP KINH TẾ VĂN HOÁ XÃ HỘI CÔNG NGHỆ CÔNG TY Cổ đông Khách hàng Nhà cung ứng Nhà phân phối Đối thủ cạnh tranh Tổ chức tín dụng Công đoàn Người cung ứngCông chúng Nhóm quan tâm đặc biệt
 80. 80. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 9 Chương 3 3.2) Phân tích MT chung (MT vĩ mô) 3.2.1.) Nhóm lực lượng kinh tế 3.2.2) Nhóm lực lượng chính trị - pháp luật 3.2.3) Nhóm lực lượng văn hóa – xã hội 3.2.4) Nhóm lực lượng công nghệ
 81. 81. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 10 Chương 3 3.2.1) Nhóm lực lượng kinh tế Cán cân thương mại Đầu tư nước ngoài Định hướng thị trường Hệ thống tiền tệ Phân phối thu nhập & sức mua Lạm phát Trình độ phát triển kinh tế Cơ sở hạ tầng & tài nguyên thiên nhiên
 82. 82. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 11 Chương 3 3.2.2) Nhóm lực lượng chính trị - pháp luật Sự ổn định chính trị Vai trò & thái độ của Chính phủ về kinh doanh quốc tế Hệ thống luật Hệ thống tòa án
 83. 83. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 12 Chương 3 3.2.3) Nhóm lực lượng văn hóa – xã hội Các tổ chức xã hội Các tiêu chuẩn & giá trị Ngôn ngữ & tôn giáo Dân số & tỷ lệ phát triển Cơ cấu lứa tuổi Tốc độ thành thị hóa Thực tiễn & hành vi kinh doanh
 84. 84. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 13 3.2.4) Nhóm lực lượng công nghệ Chi tiêu cho KH & CN Nỗ lực công nghệ Bảo vệ bằng phát minh sáng chế Chuyển giao công nghệ Tự động hóa Quyết định phát triển, quan điểm và điều kiện áp dụng công nghệ mới, hiện đại. Chương 3
 85. 85. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 14 Chương 3 3.2) Đánh giá các phân đoạn chiến lược 3.3.1) Mục đích & yêu cầu của phân đoạn CL 3.3.2) Phương pháp phân đoạn chiến lược Phân tách Tập hợp 3.3.3) Phân đoạn chiến lược & Phân đoạn marketing
 86. 86. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 15 Chương 3 3.3) Đánh giá các phân đoạn chiến lược của DN 3.3.1) Mục đích Nhận dạng & đánh giá các phân đoạn chiến lược, DN có thể : Tạo dựng lợi thế cạnh tranh tương đối bền vững. Bảo vệ lợi thế cạnh tranh này thông qua các rào cản. Đảm bảo khả năng sinh lời vững chắc và ổn định. Trong bộ phận nào của ngành kinh doanh mà DN có thể trông đợi trong dài hạn mức lợi nhuận cao nhất ?
 87. 87. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 16 Chương 3 3.3.2) Phương pháp phân đoạn chiến lược Phân tách : coi DN như 1 chủ thể lớn và tìm cách phân chia những đoạn chiến lược khác nhau cấu thành nên hoạt động của DN. Các tiêu chuẩn phân tách : Loại khách hàng Chức năng sử dụng Chu trình phân phối Cạnh tranh Công nghệ Cấu trúc chi phí
 88. 88. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 17 Chương 3 3.3.2) Phương pháp phân đoạn chiến lược Hình 3.3 : Phân đoạn chiến lược bằng phân tách Doanh nghiệp Đoạn chiến lược
 89. 89. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 18 Chương 3 3.3.2) Phương pháp phân đoạn chiến lược Tập hợp : hướng tới việc tập hợp các sản phẩm dịch vụ khác nhau của DN thành những phân đoạn chiến lược. Các tiêu chuẩn tập hợp : Sự thay thế Sự chia sẻ các nguồn lực
 90. 90. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 19 Chương 3 3.3.2) Phương pháp phân đoạn chiến lược Hình 3.4 : Phân đoạn chiến lược bằng tập hợp lại Đoạn chiến lược Sản phẩm / Dịch vụ
 91. 91. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 20 Chương 3 3.3.3) Phân đoạn chiến lược & Phân đoạn marketing Phân đoạn marketing Phân đoạn chiến lược Liên quan đến 1 lĩnh vực kinh doanh của Cty Hướng tới việc phân chia khách hàng thành các nhóm có cùng chung đặc điểm như là : chung các nhu cầu, sở thích, tập quán và tập tính mua hàng. Cho phép các sản phẩm thích hợp được với người tiêu dựng, lựa chọn những mục tiêu ưu tiên, thiết lập marketing mix. Dẫn đến những thay đổi ở ngắn và trung hạn Liên quan đến các hoạt động của Cty Hướng tới việc phân chia các hoạt động của Cty thành các nhóm đồng nhất về : - Công nghệ - Thị trường - Đối thủ cạnh tranh Cho phép phát hiện : - Các cơ hội sáng tạo và mua/sáp nhập những ngành kinh doanh mới. - Các yêu cầu phát triển hoặc từ bỏ những hoạt động không hiệu quả hiện nay. Dẫn đến những thay đổi ở trung và dài hạn CHO PHÉP PHÁT HIỆN CÁC NHU CẦU CHƯA HOẶC KHÔNG THOẢ MÃN CỦA KHÁCH HÀNG BẰNG CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ HIỆN NĂY CỦA CTY
 92. 92. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 21 3.4) Phân tích & đánh giá MT ngành của DN 3.4.1) Đặc điểm phân loại ngành Ngành : một nhóm những DN cùng chào bán một loại sản phẩm hay một lớp sản phẩm có thể hoàn toàn thay thế cho nhau. Các tiêu chuẩn phân loại : Số người bán & mức độ khác biệt hóa : Độc quyền thuần túy Độc quyền tập đoàn Cạnh tranh độc quyền Cạnh tranh hoàn hảo Các rào cản xuất nhập & mức độ cơ động Cấu trúc chi phí Mức độ nhất thể hóa dọc Mức độ toàn cầu hóa Chương 3
 93. 93. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 22 Chương 3 3.4.2) Phân tích ngành của M. Porter Phân tích ngành : Nghiên cứu cường độ cạnh tranh trong ngành Nghiên cứu sự phát triển của ngành Nghiên cứu các nhóm chiến lược Nghiên cứu các rào cản dịch chuyển Nghiên cứu các loại hình chiến lược M.Porter : Lực lượng cạnh tranh cường độ cạnh tranh trong ngành
 94. 94. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 23 Chương 3 Hình 3.5 : Các lực lượng điều tiết cạnh tranh trong ngành Các đối thủ cạnh tranh trong ngành Cạnh tranh giữa các DN hiện tại Các bên liên quan khác Sự thay thế Người mua Gia nhập tiềm năng Người cung ứng Đe doạ của các sản phẩm / dịch vụ thay thế Quyền lực thương lượng của người mua Quyền lực thương lượng của người cung ứng Đe doạ gia nhập mới Quyền lực tương ứng của các bên liên quan khác
 95. 95. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 24 Chương 3 3.4.2) Phân tích ngành của M. Porter Đe doạ gia nhập mới là gì ? Gia nhập mới giảm thị phần các DN hiện tại trong ngành tăng cường độ cạnh tranh trong ngành. Các rào cản ra nhập : Tính kinh tế của quy mô. Chuyên biệt hoá sản phẩm. Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu. Chi phí. Gia nhập vào các hệ thống phân phối. Chính sách của chính phủ.
 96. 96. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 25 Chương 3 3.4.2) Phân tích ngành của M. Porter Đe doạ từ các sản phẩm và dịch vụ thay thế là gì ? Sản phẩm/dịch vụ thay thế Chất lượng/Giá thành Dự đoán đe dọa từ các sản phẩm/dịch vụ thay thế : Nghiên cứu chức năng sử dụng của mỗi sản phẩm/dịch vụ ở mức độ rộng nhất có thể. Kiểm soát sự ra đời của các công nghệ mới
 97. 97. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 26 Chương 3 3.4.2) Phân tích ngành của M. Porter Cạnh tranh giữa các Cty hiện tại trong ngành là gì ? Các nhân tố cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành : Số lượng các đối thủ cạnh tranh trong ngành Tăng trưởng của ngành Sự đa dạng của các đối thủ cạnh tranh Đặc điểm của sản phẩm/dịch vụ Khối lượng chi phí cố định và lưu kho Các rào cản rút lui khỏi ngành
 98. 98. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 27 Chương 3 3.4.2) Phân tích ngành của M. Porter Quyền lực thương lượng của các nhà cung ứng và của người mua là gì ? Quyền lực thương lượng tăng (giảm) giá thành tăng (giảm) khối lượng cung ứng (tiêu thụ) Các yếu tố ảnh hưởng đến quyền lực thương lượng : Mức độ tập trung ngành Đặc điểm hàng hoá/dịch vụ Chuyên biệt hoá sản phẩm/dịch vụ Chi phí chuyển đổi nhà cung ứng Khả năng tích hợp về phía sau (trước)
 99. 99. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 28 Chương 3 3.4.2) Phân tích ngành của M. Porter Quyền lực tương ứng của các bên liên quan khác ? Nhóm ảnh hưởng Các tiêu chuẩn tương ứng Cổ đông Giá cổ phiếu Lợi tức cổ phần Công đoàn Tiền lương thục tế Cơ hội thăng tiến Điều kiện làm việc Chính phủ Hỗ trợ các chương trình của Chính phủ Củng cố các Quy định và Luật Các tổ chức tín dụng Độ tin cậy Trung thành với các điều khoản giao ước Các hiệp hội thương mại Tham gia vào các chương trình của Hội Dân chúng Việc làm cho dân địa phương Đóng góp vào sự phát triển của xã hội Tối thiểu hóa các ảnh hưởng tiêu cực Các nhóm quan tâm đặc biệt Việc làm cho các nhóm thiểu số Đóng góp cải thiện thành thị
 100. 100. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 29 Chương 3 3.5) Phân tích & đánh giá đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh : là những DN thỏa mãn cùng một loại nhu cầu của khách hàng. đối thủ cạnh tranh thực tế & tiềm năng của DN 3.5.1) Chiến lược & Nhóm chiến lược 3.5.2) Mục tiêu 3.5.3) Điểm mạnh & Điểm yếu 3.5.4) Các kiểu phản ứng
 101. 101. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 30 3.5.1) Chiến lược & Nhóm chiến lược Nhóm chiến lược : Một nhóm các DN cùng áp dụng một (một vài) CL tương đồng, sử dụng các nguồn lực như nhau trên 1 thị trường mục tiêu. Các yếu tố xác định nhóm chiến lược : Mức độ chuyên biệt hoá Thương hiệu Chính sách giá Phương thức phân phối Quy mô các dịch vụ hậu mãi Chất lượng sản phẩm Mức độ nhất thể hoá dọc Trình độ công nghệ Cấu trúc chi phí Quan hệ với công ty mẹ Quan hệ với chính quyền . Chương 3
 102. 102. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 31 Chương 3 3.5.1) Chiến lược & Nhóm chiến lược Hình 3.6 : Nhóm chiến lược trong ngành thiết bị gia dụng Nhóm A - Chủng loại hẹp - Chi phí sản xuất thấp - Dịch vụ rất cao - Giá cao Nhóm C - Chủng loại vừa phải - Chi phí sản xuất trung bình - Dịch vụ trung bình - Giá trung bình Nhóm B - Chủng loại đầy đủ - Chi phí sản xuất thấp - Dịch vụ tốt - Giá trung bình Nhóm D - Chủng loại rộng - Chi phí sản xuất trung bình - Dịch vụ ít - Giá thấp Cao Thấp Mức độ nhất thể hoá dọc
 103. 103. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 32 Chương 3 3.5.1) Chiến lược & Nhóm chiến lược Nhóm chiến lược Đối thủ cạnh tranh trong nhóm chiến lược Phân loại đối thủ cạnh tranh theo 4 loại chiến lược sau : Người bảo vệ : các DN với chuỗi sản phẩm hạn chế chỉ tập trung cải thiện hiệu quả các hoạt động hiện tại. Người thăm dò : các DN với chuỗi sản phẩm tương đối lớn tập trung đổi mới sản phẩm + tìm kiếm cơ hội thị trường mới. Người phân tích : các DN hoạt động ít nhất trong 2 khu vực sản phẩm / thị trường, 1 ổn định (tương đối) và 1 mất ổn định. Người phản ứng : các DN thiếu mối quan hệ vững chắc và phù hợp giữa chiến lược – cấu trúc – văn hóa.
 104. 104. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 33 Chương 3 3.5.2) Mục tiêu Đối thủ cạnh tranh của DN đang tìm kiếm gì trên thị trường ? Các nhân tố nào điều khiển hành vi của mỗi đối thủ ? Một số mục tiêu phổ biến : Tối đa hóa lợi nhuận Hiệu quả kinh doanh hiện tại Tăng trưởng thị phần Lưu chuyển dòng tiền mặt Dẫn đầu về công nghệ (dịch vụ)
 105. 105. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 34 Chương 3 3.5.3) Điểm mạnh & điểm yếu Tiêu chí đánh giá đối thủ cạnh tranh (Marketing TM Chapter 4) Định vị đối thủ cạnh tranh (A.D. Little Consultant) : Khống chế : DN kiểm soát được hành vi của các đối thủ cạnh tranh khác và có nhiều sự lựa chọn chiến lược khác nhau. Mạnh : DN có thể hành động độc lập không cần tính đến các hành vi, phản ứng của các đối thủ cạnh tranh khác. Ưu thế : DN có thể khai thác sức mạnh và cơ hội trên mức trung bình để cải thiện vị thế của mình. Duy trì được : DN đang hoạt động ở mức đủ để đảm bảo kinh doanh liên tục, cùng tồn tại với DN khống chế và có cơ hội dưới mức trung bình để cải thiện vị thế. Yếu : DN hoạt động kém hiệu quả nhưng có cơ hội phát triển. DN phải thay đổi chiến lược hoặc phải rút ra khỏi ngành. Không thể tồn tại : DN hoạt động không hiệu quả và hoàn toàn không có cơ hội phát triển.
 106. 106. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 35 Chương 3 Đánh giá của khách hàng về những nhân tố thành công chủ chốt của đối thủ cạnh tranh Mức độ biết đến của khách hàng Chất lợng sản phẩm Sự sẵn có của sản phẩm Hỗ trợ kỹ thuật Đội ngũ bán hàng Đối thủ A E E P P G Đối thủ B G G E G E Đối thủ C F P G F F Ghi chú: E: tuyệt vời, G: tốt, F: trung bình, P: kém
 107. 107. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 36 Chương 3 3.5.4) Các kiểu phản ứng Đối thủ cạnh tranh điềm tĩnh : DN không phản ứng nhanh hoặc mạnh trước hành động của một đối thủ nhất định. Đối thủ cạnh tranh chọn lọc : DN chỉ phản ứng trước những kiểu tấn công nhất định. Đối thủ cạnh tranh hung dữ : DN phản ứng nhanh và mạnh đối với bất kỳ cuộc công kích nào, bất kỳ đối thủ nào. Đối thủ cạnh tranh khôn ngoan : DN không hề để lộ kiểu phản ứng của mình.
 108. 108. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 37 Chương 3 3.6) Đánh giá tổng hợp các tác nhân MTBN của DN 3.6.1) Mô thức lượng giá các nhân tố bên ngoài (EFAS) 3.6.2) Mô thức trắc diện cạnh tranh (CPM)
 109. 109. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 38 Chương 3 3.6.1) Mô thức lượng giá các nhân tố bên ngoài (EFAS) Bước 1 : Xác định và lập danh mục từ 10 đến 20 nhân tố (cơ hội & đe doạ) có vai trò quyết định đến sự thành công của DN. Bước 2 : Đánh giá tầm quan trọng cho mỗi nhân tố này từ 1.0 (quan trọng nhất) đến 0.0 (không quan trọng) dựa vào ảnh hưởng (mức độ, thời gian) của từng nhân tố đến vị thế chiến lược hiện tại của DN. Mức phân loại thích hợp có thể được xác định bằng cách so sánh những đối thủ cạnh tranh thành công với những DN không thành công.Tổng độ quan trọng của tất cả các nhân tố này = 1. Bước 3 : Đánh giá xếp loại cho mỗi nhân tố từ 4 (nổi bật) đến 1 (kém) căn cứ cách thức mà định hướng chiến lược hiện tại của DN phản ứng với các nhân tố này. Như vậy sự xếp loại này là riêng biệt của từng DN, trong khi đó sự xếp loại độ quan trọng ở bước 2 là riêng biệt dựa theo ngành. Bước 4 : Nhân độ quan trọng của mỗi nhân tố với điểm xếp loại để xác định số điểm quan trọng của từng nhân tố. Bước 5 : Cộng số điểm quan trọng của tất cả các nhân tố bên ngoài để xác định tổng số điểm quan trọng của DN. Tổng số điểm quan trọng nằm từ 4.0 (Tốt) đến 1.0 (Kém) và 2.5 là giá trị trung bình.
 110. 110. SAMSUNG VINA Các nhân tố chiến lược (1) Độ quan trọng (2) Xếp Loại (3) Tổng điểm quan trọng (4) Chú giải Các cơ hội: VN ra nhập WTO Cộng đồng kinh tế ASEAN S/p chất lượng cao, tích hợp CN mới. Tăng trưởng kinh tế VN, Châu Á Hệ thống phân phối chuyên nghiệp. 0.2 0.05 0.1 0.1 0.05 3 2 4 4 3 0.6 0.1 0.4 0.4 0.15 Mở rộng t/t Cần thêm thời gian Vị thế tốt Quy mô & Năng suất SX Vị thế tốt Các đe dọa: Tăng cường các quy định pháp lý của CP Cường độ cạnh tranh mạnh trong ngành. Các Cty Nhật Bản CN phụ trợ của VN ko phát triển Cạnh tranh với các t/v SAMSUNG khác. 0.1 0.1 0.15 0.1 0.05 3 4 3 2 3 0.3 0.4 0.45 0.2 0.15 Vị thế tốt Vị thế tốt Tầm ảnh hưởng toàn cầu Cần thêm thời gian Yếu tố con người Tổng 1.0 3.15
 111. 111. 3.6.2) Mô thức trắc diện cạnh tranh Holiday Hilton Marriott Các nhân tố thành công Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng Thương hiệu Dịch vụ Tỷ lệ sử dụng phòng Phân đoạn thị trường Thị phần Giải trí Sức mạnh tài chính Vị trí bất động sản Điều kiện dịch vụ đang sử dụng 0.05 0.15 0.15 0.08 0.15 0.1 0.18 0.1 0.04 4 4 3 4 4 4 1 4 4 0.2 0.6 0.45 0.32 0.6 0.4 0.18 0.4 0.16 4 4 3 2 3 4 4 3 3 0.2 0.6 0.45 0.16 0.45 0.4 0.72 0.3 0.12 3 3 3 3 2 1 3 3 3 0.15 0.45 0.45 0.24 0.3 0.1 0.54 0.3 0.12 Tổng số điểm quan trọng 1.0 3.31 3.4 2.65
 112. 112. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 41 Fin of présentation Thank you for your attention !
 113. 113. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 1 Quản trị chiến lược Chương 4 Phân tích môi trường bên trong & chẩn đoán DN
 114. 114. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 2 Mô hình quản trị chiến lược tổng quát X¸c ®Þnh NVKD & chiÕn l−îc hiÖn t¹i Ph©n tÝch bªn ngoµi ®Ó x¸c ®Þnh c¸c c¬ héi & nguy c¬ ÐiÒu chØnh NVKD cña doanh nghiÖp Ph©n tÝch bªn trong ®Ó x¸c ®Þnh c¸c thÕ m¹nh & ®iÓm yÕu X©y dùng c¸c môc tiªu dµi h¹n Lùa chän c¸c chiÕn l−îc ®Ó theo ®uæi X©y dùng c¸c môc tiªu hµng năm X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch Ph©n bæ nguån lùc Đo lường và đánh giá kết quả Thông tin phản hồi Hoạch định chiến lược Thực thi chiến lược иnh gi¸ chiÕn l−îc
 115. 115. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 3 Quản trị chiến lược Chương 4 Phân tích môi trường bên trong (MTBT) & Chẩn đoán DN 4.1) Nhận dạng MTBT của DN trên cơ sở các nguồn lực 4.2) Quan trắc các nguồn lực bên trong 4.3) Chẩn đoán DN & Phân tích chuỗi giá trị 4.4) Xác định năng lực cạnh tranh 4.5) Đánh giá tổng hợp các tác nhân bên trong (IFAS)
 116. 116. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 4 Chương 4 Lợi thế cạnh tranh Năng lực cốt lõi Năng lực Nguồn lực -Hữu hình -Vô hình Khai thác năng lực cốt lõi 4 tiêu chuẩn xác định Phân tích chuỗi giá trị - Tính giá trị - Khan hiếm - Khó bắt chước - Không thể thay thế - Các nguồn lực bên ngoài Chiến lược cạnh tranh
 117. 117. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 5 Chương 4 4.1) Đánh giá MTBT của DN 4.1.1) Nhận dạng MTBT của DN trên cơ sở nguồn lực Phân tích & đánh giá các nhân tố thuộc MTBT cho phép xác định được điểm mạnh/điểm yếu của DN. Nhân tố đem lại sức mạnh cho DN nếu nó đem lại lợi thế cạnh tranh cho DN (những lĩnh vực mà DN đã và đang có tiềm năng thực hiện tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm năng) Điểm mạnh / điểm yếu cho phép xác định các mục tiêu & định hướng chiến lược tương lai của DN.
 118. 118. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 6 Chương 4 4.1.1) Nhận dạng MTBT của DN trên cơ sở nguồn lực Nguồn lực của DN được coi như là “những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh”. Phân loại : Nguồn lực hữu hình: Tài chính, Vật chất, Con người, Tổ chức Nguồn lực vô hình: Kỹ thuật, Sáng tạo, Danh tiếng
 119. 119. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 7 Chương 4 Năng lực (Competency): thể hiện khả năng sử dụng các nguồn lực, đã được liên kết một cách có mục đích, nhằm đạt được mục tiêu mong muốn. Năng lực của DN dựa vào sự phát triển, thu thập, trao đổi thông tin và kiến thức của toàn bộ nguồn nhân lực của tổ chức. tri thức được phản ánh thông qua năng lực. Các kỹ năng và kiến thức của người lao động Các nguồn lực hữu hình và vô hình Sản xuất Quảng cáo và Marketing R&D Khác
 120. 120. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 8 Chương 4 4.2) Quan trắc các nguồn lực bên trong của DN Đánh giá các nguồn lực của DN đòi hỏi : Phân tích mối quan hệ giữa các lĩnh vực chức năng. Phân tích quá trình quản trị DN. Phân tích các nguồn lực chức năng.
 121. 121. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 9 Chương 4 QTCL là quá trình phối hợp toàn diện, cao độ và đòi hỏi phải có sự hợp tác hiệu quả giữa các lĩnh vực quản trị, marketing, tài chính / kế toán, sản xuất, R&D, hệ thống thông tin. Chìa khóa cho sự thành công chính là sự hiểu biết và hợp tác hiệu quả giữa các quản trị viên ở tất cả các bộ phận KD chức năng. Quan hệ giữa các bộ phận chức năng KD của DN được thể hiện rơ nét ở cấu trúc tổ chức và văn hóa DN. (Chapter 9-10)
 122. 122. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 10 Xem xét đánh giá thực tế công tác nhân sự Lập mô hình đánh giá và tính điểm Xem xét đánh giá thực tế công tác R&D, nhận và xử lý thông tin Xem xét đánh giá thực tế công tác tổ chức vận hành sản xuất Xem xét đánh giá thực tế công tác Marketing Xem xét đánh giá thực tế công tác tài chính kế toán Thực hiện việc tính điểm và mức độ quan trọng của mỗi yếu tố tới hoạt động SXKD của công ty Xem xét đánh giá thực tế các công tác khác Lựa chọn ra những yếu tố tác động mạnh nhất tới kết quả hoạt động SXKD Phân tích sơ bộ
 123. 123. Chương 4 4.2.1) Phân tích quá trình quản trị DN Chức năng Mô tả Quan trọng nhất ở giai đoạn nào của quá trình QTCL Lập kế hoạch Khái niệm hoạch định được hiểu là việc phác thảo và hoàn thiện các ý tưởng kinh doanh. Cụ thể : dự đoán, thiết lập mục tiêu, xây dựng CL, phát triển các chính sách, … Hình thành CL Tổ chức thực hiện Tổ chức bao gồm tất cả các hoạt động quản trị tạo ra cơ cấu của mối quan hệ giữua quyền hạn và trách nhiệm. Cụ thể : thiết kế cấu trúc tổ chức, chuyên môn hóa công việc, mô tả công việc, phối hợp các bộ phận, phân quyền, … Thực thi CL Động viên khuyến khích Thức đấy gồm nhũng nỗ lực định hướng hoạt động của con người. Cụ thể : lãnh đạo, liên lạc, ủy quyền, nâng cao chất lượng công việc, thỏa mãn các nhu cầu, thay đổi tổ chức, động viên tinh thần, … Thực thi CL Bố trí nhân lực Tập trung vào quản lý cá nhân hay nguồn nhân sự, bao gồm quản lý tiền lương, phúc lợi, phỏng vấn, thuê mướn, đuổi việc, đào tạo, quản lý, an toàn lao động, kỷ luật lao động, cơ hội làm việc công bằng, … Thực thi CL Kiểm soát Liên quan đến các hoạt động quản lý nhằm đảm bảo kết quả thực hiện phù hợp, nhất quán với mục tiêu đề ra. Cụ thể : kiểm tra chất lượng, kiểm soát tài chính, bán hàng, thưởng phạt, hàng tồn kho, … Kiểm tra & Đánh giá CL
 124. 124. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 12 Chương 4 4.2.2) Phân tích các nguồn lực chức năng Marketing Tài chính / Kế toán (Finance) Sản xuất tác nghiệp Nghiên cứu & Phát triển (R&D) Hệ thống thông tin (Information System)
 125. 125. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 13 Nguồn lực Marketing: phân tích khách hàng, các hoạt động mua-bán, công tác kế hoạch sp-dv, định giá, phân phối, nghiên cứu Marketing, phân tích cơ hội… - Đánh giá hệ thống Marketing Mức độ thông tin Marketing? Phương pháp dự báo trong DN Khả năng phát hiện ra nhu cầu khách hàng - Đánh giá hiệu quả Marketing Sự cân bằng giữa các chi phí Marketing và lợi ích mà nó đem lại - Đánh giá về Marketing bộ phận Xác định danh mục sp hiện tại và tương lai Nhận thức của khách hàng về sp
 126. 126. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 14 Nguồn lực tài chính kế toán - Việc thực hiện các nhiệm vụ tào chính kế toán có hiệu quả? - Sự hỗ trợ của tài chính kế toán cho các bộ phận khác là như thế nào? - Đánh giá qua các chỉ tiêu tài chính: + Chỉ số về khả năng thanh toán + Chỉ số đòn cân nợ (đòn bẩy tài chính) - Sự đảm bảo về an toàn tài chính cho DN
 127. 127. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 15 Nguồn lực sản xuất tác nghiệp - Quá trình sản xuất Hiệu quả trong việc bố trí sắp xếp trang thiết bị Hoạt động thiết kế các thiết bị có phù hợp hay không? Quy mô sản xuất Chi phí sản xuất - Công suất - Hàng lưu kho - Lực lượng lao động - Chất lượng
 128. 128. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 16 Nguồn lực R&D - R&D giúp DN củng cố vị trí hiện tại, vươn tới vị trí cao hơn trong ngành, đạt được sự phát triển thực sự - Ngân sách dành cho R&D? Cần xác định chi phí R&D hiệu quả (các tập đoàn lớn: 5% - 10%) - Nhu cầu về nhân sự cần thiết cho R&D: chất lượng, trình độ, chuyên môn… - Khả năng đáp ứng của trang thiết bị hiện có?
 129. 129. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 17 Nguồn lực hệ thống thông tin - Mức độ áp dụng hệ thống thông tin trong quản lý và hoạt động sản xuất. - Tính cập nhật, khối lượng, mức độ phong phú của thông tin - Tính chính xác của các nguồn tin (độ tin cậy, chuẩn xác) - Tính bảo mật của hệ thống thông tin
 130. 130. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 18 Chương 4 4.3) Chẩn đoán DN & Chuỗi giá trị 4.3.1) Phân tích chuỗi giá trị Chuỗi giá trị (Value Chain) : tập hợp một chuỗi các hoạt động để chuyển hóa nguồn lực đầu vào thành các sản phẩm đầu ra. Bao gồm 2 hoạt động chính : Hoạt động cơ bản : Hoạt động phụ trợ :
 131. 131. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 19 Cơ sở hạ tầng của tổ chức Quản trị nguồn nhân lực Phát triển kỹ năng/ công nghệ Quản trị thu mua Hậu cần nhập (đầu vào) Sản xuất Hậu cần xuất (đầu ra) MKT và Bán hàng Dịch vụ Các hoạt động phụ trợ Các hoạt động Cơ bản
 132. 132. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 20 Chương 4 4.3.1) Phân tích chuỗi giá trị Mỗi một mắt xích trong chuỗi giá trị tương đương với 1 chức năng, đòi hỏi một tập hợp các năng lực cần thiết. Năng lực về kinh tế : nhà QT có thể áp dụng ở mỗi một trong những mắt xích khác nhau của chuỗi giá trị để cải thiện hoạt động của nó. Ví dụ : Công nghệ, Thiết kế, Sản xuất, Chi phí sản xuất, Chất lượng, Marketing, Phân phối, Dịch vụ hậu mãi, … Năng lực về quản trị : được tạo ra và duy trì ở một số chức năng cụ thể. Ví dụ : Tài chính, Tổ chức, Quy trình ra quyết định, Kiểm soát, Thông tin, Nhân sự, …
 133. 133. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 21 Chương 4 4.3.2) Chuỗi giá trị & Lợi thế cạnh tranh của DN Xây dựng lợi thế cạnh tranh của DN trên cơ sở cấu trúc chuỗi giá trị có thể được dựa trên 3 phương thức: Tối ưu hóa từng chức năng. Tối ưu hóa sự phối hợp giữa các chức năng. Tối ưu hóa giữa phối hợp với bên ngoài. Hiệu quả hoạt động của chuỗi giá trị được cải thiện đồng thời bằng cách cải thiện từng mắt xích hoặc là cải thiện sự liên kết giữa các mắt xích.
 134. 134. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 22 Chương 4 4.3.3) Xây dựng khung tổng thể của lợi thế cạnh tranh Chất lượng tốt Năng suất cao Lợi thế cạnh tranh Sự phản hồi tốt của khách hàng Sự đổi mới -Chi phí thấp -Khác biệt hóa
 135. 135. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 23 Chương 4 4.3.3) Xây dựng khung tổng thể của lợi thế cạnh tranh Năng suất, chất lượng, sự phản hồi tốt của khách hàng cùng với sự cải tiến đổi mới là các nhân tố chủ yếu để có được lợi thế cạnh tranh “Nếu như các doanh nghiệp đều có lợi thế cạnh tranh như nhau, vậy thì điều gì có thể khiến một doanh nghiệp vượt lên trên đối thủ cạnh tranh?” Năng lực cạnh tranh cốt lõi
 136. 136. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 24 Chương 4 4.4) Xây dựng năng lực cạnh tranh 4.4.1) Khái niệm, vai trò, đặc điểm của năng lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh cốt lõi (Core Competencies / Distinctive Compencies) : năng lực mà DN thực hiện đặc biệt tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Đó là những thế mạnh mà các đối thủ cạnh tranh không thể đễ dàng thích ứng hoặc sao chép. Các tiêu chuẩn đặc trưng xác định năng lực cạnh tranh cốt lõi: Có giá trị Có tính khan hiếm Khó làm giả Không thể thay thế lợi thế cạnh tranh bền vững
 137. 137. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 25 Chương 4 4.4.1) Xây dựng năng lực cạnh tranh Nănglựccógiátrị DNtrunghoàđượccácmốiđedọacũngnhưcơ hộitừbênngoài Nănglựccótínhkhanhiếm Khôngcónhiềuđốithủcạnhtranhcùngsở hữu Nănglựckhó làmgiả Xây dựng một văn hoá tổ chức hay thương hiệu quan trọng và duy nhất; Không bộc lộ nguồn gốc cũng như cách sử dụng các năng lực cốt lõi; mối quanhệgiữacáccá nhân,sựtintưởngvàtìnhbằnghữugiữacácnhàquản trị,nhàcungcấpvàkháchhàng. Nănglựckhôngthểthaythế Khôngtồntại mộtnănglựctươngtự
 138. 138. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 26 Chương 2 Năng lực cạnh tranh cốt lõi của DN : Các kỹ năng đặc biệt sản xuất các sản phẩm chất lượng cao. Cung cấp các dịch vụ hậu mãi. Chi phí sản xuất thấp. Vị trí hệ thống của hàng bán lẻ thuận lợi. Công nghệ mới cho việc phát triển sản phẩm. Đội ngũ bán hàng có kỹ năng chuyên môn cao. …
 139. 139. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 27 Chương 4 4.4.2) Mô thức đánh giá năng lực cạnh tranh của DN a) Năng lực cạnh tranh phi Marketing - Vị thế tài chính - Năng lực quản trị và lãnh đạo - Nguồn nhân lực - Năng lực R&D - Năng lực sản xuất tác nghiệp b) Năng lực cạnh tranh Marketing - Tổ chức Marketing - Hệ thông tin Marketing - Hoạch định chiến lược Marketing - Các chương trình Marketing hỗn hợp - Kiểm tra Marketing - Hiệu suất hoạt động Marketing
 140. 140. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 28 Chương 4 Sức cạnh tranh tuyệt đối của DN DSCTDN - Điểm đánh giá năng lực cạnh tranh tổng hợp của doanh nghiệp Pi - Điểm bình quan tham số i của tập mẫu đánh giá Ki – Hệ số độ k quan trọng của tham số i Sức cạnh tranh tương đối của doanh nghiệp DSCTSS – Chỉ số sức cạnh tranh tương đối của doanh nghiệp DSCTĐS – Sức cạnh tranh của DN chuẩn đối sánh (đối thủ cạnh tranh trực tiếp có vị thế dẫn đạo hoặc thách thức trên cùng thị trường mục tiêu của DN nhiên cứu; hoặc là đối thủ được đánh giá có năng lực cạnh tranh mạnh và hội nhập hữu hiệu trên thị trường tổng thể). ∑= = 12 1i iiSCTDN PKD 1 1 =∑=i iK SCTDS SCTDN SCTSS D D D =
 141. 141. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 29 Chương 4 Các chỉ tiêu Hệ số quan trọng 1. Thị phần doanh nghiệp 0.05 2. Tăng trởng thị phần và doanh nghiệp 0.1 3. Vị thế tài chính 0.1 4. Quản lý và lãnh đạo 0.1 5. Chất lượng/giá sản phẩm dịch vụ 0.1 6. Trình độ công nghệ và hiệu suất các quá trình cốt lõi 0.1 7. Hình ảnh và danh tiếng thương hiệu 0.1 8. Chi phí đơn vị 0.05 9. Mạng marketing phân phối 0.05 10. Hiệu suất xúc tiến, truyền thông kinh doanh 0.05 11. Hiệu suất R&D 0.1 12. Kỹ năng nhân sự quản trị 0.1
 142. 142. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 30 Chương 4 4.5) Đánh giá tổng hợp các yếu tố môi trường nội bộ của DN. Mô thức đánh giá tổng hợp các yếu tố thuộc MTBT của DN được xây dựng tương tự như mô hình EFAS, bao gồm 5 bước: Bước 1: Liệt kê các điểm mạnh/ điểm yếu cơ bản của DN. Bước 2: Ấn định tầm quan trọng bằng cách phân loại từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (quan trọng nhất) cho từng yếu tố. Tầm quan trọng được ấn định cho mỗi yếu tố cho thấy tầm quan trọng tương đối chủ yếu của yếu tố đó đối với sự thành công của DN. Không kể yếu tố đó là điểm mạnh hay điểm yếu bên trong, thì các yếu tố được xem là có ảnh hưởng càng lớn đến hoạt động DN thì có độ quan trọng càng cao. Bước 3: Xếp loại cho từng nhân tố từ 1 (thấp nhất) đến 4 (cao nhất) căn cứ vào đặc điểm hiện tại của DN đối với nhân tố đó. Việc xếp loại ở bước này căn cứ cào đặc thù của DN trong khi tầm quan trọng ở bước 2 phải căn cứ vào ngành hàng. Bước 4: Nhân mức quan trọng của mỗi yếu tố với điểm xếp loại của nó nhằm xác định điểm quan trọng cho từng biến số. Bước 5: Xác định tổng số điểm quan trọng của DN bằng cạnh cộng điểm quan trọng của từng biến số. Tổng số điểm quan trọng của DN xếp loại từ 1,0 cho đến 4,0; với 2,5 là mức trung bình
 143. 143. 31 Mô thức IFAS : Moulinex Nhân tố bên trong Độ quan trọng Xếp loại Số điểm quan trọng Giải thích Điểm mạnh 1. Văn hóa công ty có chất lượng 0.1 4 0.4 Là chìa khóa quan trọng cho sự thành công 2. Có những nhà quản trị hàng đầu 0.05 4 0.2 CEO R.Le Coutre 3. Thống nhất quản lý theo chiều dọc 0.10 4 0.4 Các nhà máy làm việc có hiệu quả 4. Thương hiệu 0.1 3 0.3 Tốt, nhưng bắt đầu suy giảm 5. Có định hướng quốc tế trong phát triển sản phẩm 0.15 3 0.45 Có danh tiếng với loại máy pha cafe chuyên dụng Điểm yếu 1. Hoạt động R&D định hướng theo quá trình 0.05 2 0.10 Chậm đưa ra các sản phẩm mới 2. Hệ thống kênh phân phối 0.05 2 0.10 Tập trung vào các của hàng lớn thay vì các nhà bán lẻ nhỏ 3. Vị thế tài chính 0.15 2 0.30 Tồn tại khoản nợ lớn 4. Vị thế trên thị trường quốc tế 0.20 2 0.40 Sản phẩm máy pha cafe còn kém cạnh tranh trên thị trường ngoài Fce. 5. Các điều kiện sản xuất 0.05 4 0.20 Hiện mới đang được đầu tư Tổng 1.00 2.85
 144. 144. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 32 Fin of presentation Thank you for your attention !
 145. 145. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 1 Quản Trị Chiến Lược Chương 6: Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp 6.1 Các cấp chiến lược của doanh nghiệp 6.2 Chiến lược chức năng và sự lựa chọn 6.3 Chiến lược kinh doanh & chiến lược cạnh tranh của các đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) 6.4 Chiến lược công ty & chiến lược liên minh, hợp tác
 146. 146. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 2 6.1 Các cấp chiến lược của doanh nghiệp Chiến lược Chiến lược cấp kinh doanh Chiến lược cấp chức năng Chiến lược cấp doanh nghiệp
 147. 147. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 3 6.1.1 Chiến lược cấp doanh nghiệp Chiến lược cấp doanh nghiệp liên quan đến mục tiêu tổng thể và quy mô của doanh nghiệp để đáp ứng được những kỳ vọng của các cổ đông. Chiến lược cấp doanh nghiệp là một lời công bố về mục tiêu dài hạn, các định hướng phát triển của tổ chức. Công ty đã và đang và sẽ hoạt động trong ngành kinh doanh hoặc những ngành kinh doanh nào?
 148. 148. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 4 6.1.2 Chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh liên quan tới việc làm thế nào một doanh nghiệp có thể cạnh tranh thành công trên một thị trường (đoạn thị trường) cụ thể. Chiến lược kinh doanh phải chỉ ra được cách thức doanh nghiệp cạnh tranh trong các ngành kinh doanh khác nhau, xác định vị trí cạnh tranh cho các SBU và làm thế nào để phân bổ các nguồn lực hiệu quả.
 149. 149. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 5 6.1.3 Chiến lược cấp chức năng Chiến lược chức năng liên quan tới việc từng bộ phận chức năng trong tổ chức (R&D, Hậu cần, Sản xuất, Marketing, Tài chính, …) được tổ chức như thế nào để thực hiện được phương hướng chiến lược ở cấp độ doanh nghiệp và từng SBU trong doanh nghiệp. Chiến lược chức năng là một lời công bố chi tiết về các mục tiêu và phương thức hành động ngắn hạn được các lĩnh vực chức năng sử dụng nhằm đạt được các mục tiêu ngắn hạn của các SBU và mục tiêu dài hạn của tổ chức. Chiến lược chức năng giải quyết hai vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chức năng. Thứ nhất là đáp ứng của lĩnh vực chức năng đối với môi trường tác nghiệp. Thứ hai, là việc phối hợp với các chính sách chức năng khác nhau.
 150. 150. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 6 6.2 Chiến lược chức năng và sự lựa chọn Bao gồm : Chiến lược sản xuất tác nghiệp Chiến lược Marketing Chiến lược quản lý nguyên vật liệu Chiến lược nghiên cứu và phát triển (R&D) Chiến lược tài chính Chiến lược nguồn nhân lực Chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng
 151. 151. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 7 6.2.1 Chiến lược sản xuất tác nghiệp Chiến lược sản xuất tác nghiệp xác định phạm vi chiến lược thông qua xác lập thứ tự ưu tiên cho cạnh tranh sản phẩm. Hai yếu tố ưu tiên cho cạnh tranh quan trọng nhất đối với một sản phẩm đó là tính kinh tế theo quy mô và ảnh hưởng của học tập.
 152. 152. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 8 6.2.1 Chiến lược sản xuất tác nghiệp Tính kinh tế theo quy mô cho biết chi phí của một đơn vị sản phẩm hay dịch vụ sản xuất giảm đi khi quy mô sản lượng tăng lên. Có 2 nguyên nhân: Thứ 1: Khả năng dàn trải chi phí cố định cho một khối lượng sản phẩm được sản xuất ra lớn hơn. Thứ 2: Sản xuất một khối lượng lớn hơn cho phép thực hiện sự phân công lao động và chuyên môn hóa ở mức cao hơn. Nghiên cứu ảnh hưởng của học tập tới sản xuất sản phẩm là nghiên cứu việc tiết kiệm chi phí nhờ vào học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Năng suất lao động của người sản xuất trực tiếp hoặc của nhà quản lý tăng và chi phí cho một sản phẩm giảm khi các cá nhân học được cách để thực hiện một công việc cụ thể có hiệu quả nhất.
 153. 153. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 9 6.2.1 Chiến lược sản xuất tác nghiệp Đường cong kinh nghiệm chỉ ra việc giảm chi phí đơn vị sản xuất có tính hệ thống xảy ra theo xuốt vòng đời sản phẩm. Khi một công ty tăng khối lượng sản phẩm được tích lũy lại trong suốt chu kỳ sản xuất, nó có thể khai thác “tính kinh tế theo quy mô” và những ảnh hưởng của học tập. Hình 6.1 : Đồ thị đường cong kinh nghiệm Chi phí đơn vị Sản lượng tích lũy B A
 154. 154. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 10 Thứ tự ưu tiên cho cạnh tranh Một số phương pháp giảm chi phí sản xuất Thứ tự ưu tiên cho cạnh tranh Một số phương pháp giảm chi phí sản xuất Chi phí sản xuất thấp Thiết kế lại sản phẩm. Công nghệ sản xuất mới. Tăng tỷ lệ sản xuất. Giảm phế liệu. Giảm tồn kho. Sản phẩm /dịch vụ chất lượng cao Cải tiến sản phẩm/dịch vụ thông qua: Hình thức. Tỷ lệ lỗi. Thực hiện. Độ bền. Dịch vụ sau bán hàng. Phân phối Lượng sản phẩm đã hoàn thành dành cho dự trữ lớn. Tỷ lệ sản xuất nhanh hơn. Các phương pháp vận chuyển nhanh hơn. Những hứa hẹn mang tinh thực tế hơn. Kiểm soát việc sản xuất tốt hơn cho các đơn đặt hàng. Hệ thống thông tin tốt hơn. Tính linh hoạt và dịch vụ khách hàng Thay đổi loại hình sản xuất đã sử dụng. Sử dụng việc thiết kế và sản xuất có sự trợ giúp của máy tính. Giảm khối lượng công việc trong quy trình thông qua JIT. Tăng khả năng sản xuất.
 155. 155. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 11 6.2.2 Chiến lược marketing Hoạch định chiến lược marketing bao gồm các bước: Xác định mục tiêu marketing Phân tích tình hình thị trường Phân đoạn thị trường Xác định thị trường mục tiêu và các biến số Chiến lược marketing – mix. Chính sách triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát và điều chỉnh
 156. 156. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 12 Chiến lược marketing Hình 6.2: Mối quan hệ giữa tỷ lệ rời bỏ và chi phí Thời gian giữ khách 0 - Thời gian giữ khách càng cao thì tỷ lệ khách hàng rời bỏ càng thấp - Tỷ lệ rời bỏ càng thấp thì chi phí cố định và chi phí trung bình 1 đv sp càng thấp Chi phí
 157. 157. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 13 6.2.2 Chiến lược quản lý nguyên vật liệu Bao gồm các hoạt động cần thiết để đưa đưa nguyên vật liệu đến nơi sản xuất, thông qua quá trình sản xuất, ra khỏi hệ thống phân phối và đến tay người tiêu dùng. Áp dụng hệ thống cung ứng JIT « tiết kiệm chi phí giữ hàng tồn kho thông qua việc chuyển nguyên vật liệu đến công ty đúng lúc cần đưa vào quá trình sản xuất »
 158. 158. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 14 6.2.3 Chiến lược nghiên cứu và phát triển Tầm quan trọng của R&D: Nghiên cứu và phát triển có thể nâng cao hiệu quả thông qua thiết kết những sản phẩm dễ chế tạo Nghiên cứu và phát triển có thể giúp công ty đạt được hiệu quả cao hơn bằng cách đi đầu trong việc đổi mới quy trình chế tạo. Đổi mới quy trình là một sự đổi mới trong phương thức sản xuất, qua đó nâng cao hiệu quả của những quy trình này. Đổi mới quy trình sản xuất là nguồn chính của lợi thế cạnh tranh.
 159. 159. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 15 6.2.4 Chiến lược tài chính Các vấn đề cần quan tâm Dòng tiền = thặng dư ngân quỹ của DN Tình hình về dòng tiền phụ thuộc chu kỳ sống của ngành ( hoặc của sản phẩm ) Vị thế tín dụng tốt = mức nợ hiện tại thấp và/hoặc được ngân hàng và các nhà đầu từ xem là có triển vọng kinh doanh tốt. Vị thế tín dụng tốt cho phép công ty mở rộng việc sử dụng tiền vay. Linh hoạt tài chính = khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính không sự bào trước
 160. 160. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 16 6.2.5 Chiến lược nguồn nhân lực Đào tạo và phát triển nhân viên: qua các phương pháp như hướng dẫn trực tiếp công việc, luận chuyển công việc, đào tạo nghề, qua các chương trình giảng tập trung Tổ chức nhân viên thành các nhóm tự quản: các thành viên phải hiểu nhiệm vụ và công việc được giao, tạo sự linh hoạt trong giải quyết công việc Thông qua các hình thức trả lương: trả lương theo sản phẩm, trả lương theo đánh giá kết quả công việc, trả lương theo kỹ năng và trình độ nhân viên.
 161. 161. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 17 6.3 Chiến lược kinh doanh và chiến lược cạnh tranh của SBU Chiến lược cạnh tranh trong ngành bị phân tán mỏng. Mối trường KD Chiến lược cạnh tranh trong ngành mới xuất hiện & tăng trưởng. Chiến lược cạnh tranh trong ngành đang bão hòa. Chiến lược cạnh tranh trong ngành đang suy thoái Chiến lược cạnh tranh trong ngành KD toàn cầu
 162. 162. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 18 6.3.1) Chiến lược trong các ngành bị phân tán mỏng Ngành bị phân tán mỏng là ngành bao gồm một số lượng lớn các DN vừa và nhỏ (không có DN nào chi phối thị trường). Chiến lược tập trung là một lựa chọn mang tính nguyên tắc. Để hợp nhất và trở thành DN đứng đầu: Phát triển hệ thống kinh doanh, Nhượng quyền kinh doanh, Liên kết
 163. 163. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 19 6.3.2) Chiến lược trong các ngành KD mới xuất hiện Đặc điểm cấu trúc ngành: Tính ko ổn định về mặt kỹ thuật – công nghệ. Chiến lược ko rõ ràng, chắc chắn. Số lượng lớn các DN nhỏ cùng theo đuổi một lĩnh vực. Chi phí ban đầu cao nhưng có thể nhanh chóng giảm chi phí. Khách hàng đầu tiên. Các lựa chọn chiến lược Định hình cấu trúc ngành. Xác định vai trò của các nhà cung cấp và phân phối. Sự phù hợp giữa mục tiêu bên ngoài và bên trong. Sự thay đổi của các rào cản xuất nhập.
 164. 164. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 20 6.3.3) Chiến lược trong các ngành KD trưởng thành & bão hòa Đặc điểm cấu trúc ngành: Tốc độ tăng trưởng chậm và hậu quả là cạnh tranh gay gắt về thị phần giữa các DN trong ngành. Lợi nhuận giảm sút. Sức ép từ khách hàng càng lớn. Tăng sản lượng và nhân sự sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa. Thay đổi về các phương thức quản lý. Cạnh tranh quốc tế tăng lên. Các lựa chọn chiến lược Phân tích cấu trúc chi phí. Đổi mới quy trình và thiết kế cho sản xuất. Tăng sức mua của khách hàng. Lựa chọn người mua Cạnh tranh quốc tế. Điều chỉnh cấu trúc tổ chức.
 165. 165. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 21 6.3.4) Chiến lược trong các ngành KD đang suy thoái Nguyên nhân suy thoái: Thay đổi công nghệ. Nhu cầu thay đổi. Khách hàng bị thu hẹp. Đặc điểm cấu trúc ngành: Tính bấp bênh về tính chất suy giảm của cầu. Tốc độ và dạng suy thoái. Đặc điểm thị phần còn lại. Các rào cản ra khỏi ngành. Các lựa chọn chiến lược Dẫn đầu về thị phần. Tập trung vào một phân khúc thị trường có thế mạnh. Rút vốn có kiểm soát (thu hoạch). Thanh lý để thu hồi vốn.
 166. 166. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 22 6.3.5) Chiến lược trong các ngành KD toàn cầu Khái niệm: Ngành KD toàn cầu là 1 lĩnh vực hoạt động mà các DN cùng ngành, cùng cung cấp các s/p tương tự cạnh tranh với nhau trên thị trường thế giới. 2 nhân tố chiến lược: Tiêu chuẩn hóa của s/p Khác biệt hóa của nhu cầu khách hàng. CL trung gian CL toàn cầu CL địa phương (Tập trung + tiêu (Thích nghi) Chuẩn hóa)
 167. 167. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 23 6.4.1) Chiến lược doanh nghiệp Dẫn đạo về chi phí Khác biệt hóa sản phẩm Tập trung Khác biệt hóa sản phẩm Thấp (chủ yếu bằng giá) Cao (chủ yếu bằng tính độc nhất) Thấp đến cao (giá hoặc tính độc nhất) Phân đoạn thị trường Thấp (thị trường đại trà) Cao (nhiều đoạn thị trường) Thấp (một hoặc một số đoạn thị trường) Khả năng riêng biệt Sản xuất và quản lý nguyên liệu R&D, bán và marketing Bất kỳ loại khả năng riêng biệt nào
 168. 168. BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 24 6.4.2 Chiến lược liên minh và hợp tác Chiến lược liên minh & hợp tác nhằm để tập trung hoá về vốn, tri thức, công nghệ… và hạn chế các rủi ro. Chiến lược này thường được biểu hiện dưới hình thức hợp đồng dài hạn. Hình 6.3: Liên minh chiến lưởc trên thế giới Còn lại 5,3% EU-EU 30,8% EU - Mỹ 25,8% Mỹ - Thế giới 4,2% Mỹ - Nhật 8,4% Mỹ - Mỹ 8,4% EU – Thế giới 7% EU - Nhật 10,1%
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×