http://36dimotiko.blogspot.com
üüÿù                                                           ...
¡ ¡     ¡ ¡     ¡ ¡     ¡ ¡     Ì                ¡        ¡           ...
¡¡¡ ¡¡¡                   ¡ ¡ ¡          ¡        ¡              ¡¡¡   ...
þù 	þ                                                           ...
¡    ¡¡ ¡    ¡ D¡  ¡ ¡   ¡ ¡     ¡ ¡       ¡  ¡    ¡                      ...
,ù ýþüü,üÿ                                                        ...
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡                             ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡          ¡ ¡ ¡ ¡   ...
¡    ¡      ¡      ¡      ¡      ¡ ¡       ¡      ¡    ¡    ¡       ...
¡ ¡               ¡ ¡                            ¡ ¡               ...
¡           ¡                ¡                     ¡            ...
KANEII EAQAEN TPA|OYAA                                                 Mou...
C                                   Dm               Gm         ...
Gm                                                 rrrffffi       ...
KANEII EAQAEN TPA|OYAA                                                 Mou...
C                                   Dm               Gm         ...
Gm                                                 rrrffffi       ...
) +2                                                           ...
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡   P               *P                   $             ...
) +2                                Œ # *ÿÿ                        ...
¡     ¡       ¡ ¡    ¡       ¡     ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡                ...
ùüýÿ	ù ÿ                                                         ...
P                                        P      ¡ ¡ ¡ ¡ ¡          ...
1
1
1
1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

1

733

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
733
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1

 1. 1. http://36dimotiko.blogspot.com
 2. 2. üüÿù û.10# *!21 0/. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D 7 $ ¡D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡% ¡ ™ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D 7 ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ 7 $ ¡D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡% ¡ ™ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ 7 $ % ZZZWRPSD]LVJU
 3. 3. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡¡¡ D 7$ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡Ì ¡ D 7 $ % ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ D ¡ ¡ , ¶ , ™¡ 7 $ % ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D , , ™ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 $ %
 4. 4. ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ D , ¶ , ™ 7 $ % ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ™¡ 7 $ %
 5. 5. þù þ û.10# *!21 0/. ¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ # # # 7 $ ¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡¡% ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D7 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡D ¡% D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ #¡ ¡ ¡ # #7 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡% D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡7 $ % ZZZWRPSD]LVJU
 6. 6. ¡ ¡¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D 7 $ % ¡ ¡¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D 7 $ % ¡¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ 7 $ % D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 $ %
 7. 7. ,ù ýþüü,üÿ û.10# *!21 0/. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ D 7 $ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ D 7 $ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ , 7 $ % ZZZWRPSD]LVJU
 8. 8. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D , 7 $ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D 7 $ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , 7 $ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ 7 $ %
 9. 9. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì D O 7 $ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ 7 $ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , 7 $ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ , 7 $ %
 10. 10. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ™ 7 $ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , 7 $ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 $ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 $ %
 11. 11. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 $ %
 12. 12. KANEII EAQAEN TPA|OYAA Mou orrcrl N. llcrna(oyÀou : Lriyot: T. }prôraç Dm ^oo C ffi ffi ffi ?++1fl rrFl-n Dm Dm ^oo lrrl1a Dm xoo ffi ffi t-t-trt-t Trrrn VOCAL ffi ffi Frrr-n Pa-yl(er û-nô-ye rcap-ôra Gm Dm Gm Dm C nrffffi ffi TTTTT1 i+ffÊ ffi TTTÏ-T] rrrffffi m t-i-t-i-H r+ËH ft-tfH rfitlo Effi Trrrn lU t- J af po-ôà-rr ru L Àcr ro pr-pr o a---rl cx,- €_Y1_Vr oncr-opLvo iro- + + + + + r t Dm Dm if+rra ffi TTTTT1 FiËH Ffi_ffJ rq-pa-rcrT4
 13. 13. C Dm Gm Dtn ^oo ( oo o lrft1 o rtTrït rrrFl TT--rn rrrfffi TTT-N TTTT-] {EEEtr l-Fr-t-H rjr ffi TTTTN mrm N-FFH Filf, -.) - J e t - t- rcuveiç e-ôô ôEv ? ? ta Gm Drn Gm Dm Grn Dm F Gm ^ oo il,fEm ^ oo Fl+#Î ,,,[E!55] ffi ,rrfffi itrË ffi rrrffffi TflÏ TT-FTN ffi t-5r-H FF+fl Ffl-l-n ffi rrFrr ffi Fmtfl Fffi Trm Ff-l_Ï]-l TTTTNa ) - - ( t t- t- t- t- t- J Cl rpo-you-ôa ravlvaç ôe xo psu- c t a-rcoù-ve fro- t) ) t) t + Cm Gm Cm Dm Cm rrrfffi rrrfffi rrrfffi [if,tr ffifi1 hhrln Ë]lltr rrrffl ,,,,ffii1 , T1TI-I1 rrrrn fr-ir-- ir-i-i-Tr i-i-i-i-i. frrrn r f i n llL. lI. vo Trlv rurvra Kr o vouçTouç Tû-_Çr ôeu- tl ôeu- er Dm C g o o ffi Tr-rTn ffi TT-Frrt Fn-r-nlU 0r-ptl-0r1-rca ttou ni -vcr-ps ? + + t z + l5
 14. 14. Gm rrrffffi ffi rrTrn v --+- ---*- --r--- ta,l -------a t ^ .,l --O--l t - - o a L nou yup- va rpct-lcp (r rcr-paruoroç Ee- pel- os roù--ro ro- ^ t t ? ^ + a + ? Gm Dm C ,fffi ffi rrrrn À,m ffi .q-ry _ -H+ /i - - . + t norôç [e-Per rr- yu- peu-er /1 2 ? ? ? 4 S TuXaia ôqOevclcv rllv ôerç $ep rnv oro rcrBePvârt lrot orl1 KpuppêvoçOcr, Yovlâ, Yrcx, rqv ôo Àryôrt. vcx, PeQp êv Kcrveîçeôô ôEv rpcrYouôô ôev Kcr,vêvcx,ç XoPsÛe1 cx,KoÛveprôvornv fisvtû, Kl o vouç rouç raÇrôeÛer.t6
 15. 15. KANEII EAQAEN TPA|OYAA Mou orrcrl N. llcrna(oyÀou : Lriyot: T. }prôraç Dm ^oo C ffi ffi ffi ?++1fl rrFl-n Dm Dm ^oo lrrl1a Dm xoo ffi ffi t-t-trt-t Trrrn VOCAL ffi ffi Frrr-n Pa-yl(er û-nô-ye rcap-ôra Gm Dm Gm Dm C nrffffi ffi TTTTT1 i+ffÊ ffi TTTÏ-T] rrrffffi m t-i-t-i-H r+ËH ft-tfH rfitlo Effi Trrrn lU t- J af po-ôà-rr ru L Àcr ro pr-pr o a---rl cx,- €_Y1_Vr oncr-opLvo iro- + + + + + r t Dm Dm if+rra ffi TTTTT1 FiËH Ffi_ffJ rq-pa-rcrT4
 16. 16. C Dm Gm Dtn ^oo ( oo o lrft1 o rtTrït rrrFl TT--rn rrrfffi TTT-N TTTT-] {EEEtr l-Fr-t-H rjr ffi TTTTN mrm N-FFH Filf, -.) - J e t - t- rcuveiç e-ôô ôEv ? ? ta Gm Drn Gm Dm Grn Dm F Gm ^ oo il,fEm ^ oo Fl+#Î ,,,[E!55] ffi ,rrfffi itrË ffi rrrffffi TflÏ TT-FTN ffi t-5r-H FF+fl Ffl-l-n ffi rrFrr ffi Fmtfl Fffi Trm Ff-l_Ï]-l TTTTNa ) - - ( t t- t- t- t- t- J Cl rpo-you-ôa ravlvaç ôe xo psu- c t a-rcoù-ve fro- t) ) t) t + Cm Gm Cm Dm Cm rrrfffi rrrfffi rrrfffi [if,tr ffifi1 hhrln Ë]lltr rrrffl ,,,,ffii1 , T1TI-I1 rrrrn fr-ir-- ir-i-i-Tr i-i-i-i-i. frrrn r f i n llL. lI. vo Trlv rurvra Kr o vouçTouç Tû-_Çr ôeu- tl ôeu- er Dm C g o o ffi Tr-rTn ffi TT-Frrt Fn-r-nlU 0r-ptl-0r1-rca ttou ni -vcr-ps ? + + t z + l5
 17. 17. Gm rrrffffi ffi rrTrn v --+- ---*- --r--- ta,l -------a t ^ .,l --O--l t - - o a L nou yup- va rpct-lcp (r rcr-paruoroç Ee- pel- os roù--ro ro- ^ t t ? ^ + a + ? Gm Dm C ,fffi ffi rrrrn À,m ffi .q-ry _ -H+ /i - - . + t norôç [e-Per rr- yu- peu-er /1 2 ? ? ? 4 S TuXaia ôqOevclcv rllv ôerç $ep rnv oro rcrBePvârt lrot orl1 KpuppêvoçOcr, Yovlâ, Yrcx, rqv ôo Àryôrt. vcx, PeQp êv Kcrveîçeôô ôEv rpcrYouôô ôev Kcr,vêvcx,ç XoPsÛe1 cx,KoÛveprôvornv fisvtû, Kl o vouç rouç raÇrôeÛer.t6
 18. 18. ) +2 û.10# Œ+0+! P $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D 7 $ % P ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 $% % D *P ) ¡ ¡ ¡¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ D 7 $ % ZZZWRPSD]LVJU
 19. 19. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ P *P $ P ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ 7 $ % % D *P ) ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ D ¡7 $ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ P *P $ P $ P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡7 $ %
 20. 20. ) +2 Œ # *ÿÿ û.10#Œ * +12. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ D 7 $ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D 7 $ % ¡ ¡ ¡¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡¡¡ D 7 $ % ZZZWRPSD]LVJU
 21. 21. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D 7 $ % ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ D 7 $ % ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ 7 $ %
 22. 22. ùüýÿ ù ÿ û.10# *!21 0/. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡¡¡¡¡ $P *P $P *P $P ¡ ¡ ¡ ¡ D 7 $% P $P P *P $P P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D 7 $ % $P P *P $P P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ , 7 $ % ZZZWRPSD]LVJU
 23. 23. P P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ D ¶ ¡¡ , 7 $ % *P $P P *P $P ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 $ % D ¡ ¡ ¡ *P $P *P P % $P P $P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ D 7 $ % P *P *P $P D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 7$ %

×