Ke hoach bo sung sach long hau 1

4,071 views
3,836 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,071
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ke hoach bo sung sach long hau 1

  1. 1. Kế hoạch bổ sung năm 2013 TRƯỜNG TH LONG HẬU 1 THƯ VIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Long Hậu, ngày 06 tháng 8 năm 2013 KẾ HOẠCH BỔ SUNG VỐN TÀI LIỆU Chính sách phát triển vốn tài liệu là công cụ hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và hoạt động hàng ngày của thư viện, nó là kim chỉ nam để xây dựng nguồn thông tin tư liệu trong hoạt động Thư viện. Từ việc xác định mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài để xây dựng chính sách phát triển nguồn tin cho người dùng tin và đặt ra những ưu tiên trong sự phân bổ kinh phí để đáp ứng được nhu cầu của của người dùng tin Chính sách phát triển vốn tài liệu của thư viện được xây dựng nên nhằm mục đích đảm bảo tính liên tục, nhất quán của bộ sưu tập của thư viện. Với tầm quan trọng đó, Thư viện xây dựng chính sách phát triển vốn tài liệu gồm các nội dung sau: PHẦN I: QUAN ĐIỂM CHUNG. I. Chức năng, nhiệm vụ của thư viện trường Tiểu học Long Hậu 1 1. Chức năng, nhiệm vụ của trường Tiểu học Long Hậu 1 a. Chức năng: giáo dục và đào tạo nguồn tri thức trẻ nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh nhà nói riêng và đất nước nói chung. b. Nhiệm vụ: - Xây dựng kế hoạch dài hạn, lâu dài phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục. - Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho các em học sinh tạo điều kiện tốt nhất các em phát huy năng lực thất sự của mình. - Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy và học tập phù hợp với từng thời kì phát triển của thời đại và của đất nước. - Phối hợp với gia đình, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục, đào tạo học sinh tiểu học. - Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường. - Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, đất đai được giao theo quy định. 2. Chức năng, nhiệm vụ của thư viện Trường Tiểu học Long Hậu1 Trong pháp lệnh Thư viện có ghi: “Thư viện có chức năng, nhiệm vụ giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc; thu thập, tàng trữ, tổ chức việc khai thác và sử Trang 1
  2. 2. Kế hoạch bổ sung năm 2013 dụng chung vốn tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.” Chính vì lí do đó mà công tác phát triển vốn tài liệu ở các trường Tiểu học là đang rất cần thiết. a. Chức năng: Thư viện Trường tiểu học Long Hậu 1 có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. b. Nhiệm vụ: - Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện. - Nghiên cứu, đề xuất các ý kiến và phương án xây dựng, củng cố và phát triển thông tin, thư viện nhằm phục vụ công tác đào tạo, cán bộ, giáo viên, học viên. - Bổ sung, phát triển nguồn lực thông với nhiều loại hình: các dạng tài liệu, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. - Quản lý, sử dụng hiệu quả các tài sản được giao bao gồm toàn bộ các trang thiết bị, sách giáo khoa, báo, tạp chí và các tài liệu tham khảo khác; kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, tài sản khác của thư viện theo quy định hiện hành. - Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ: kiểm tra, phân loại, biên mục tài liệu, làm thư mục… theo đúng các quy định về công tác thông tin, thư viện. - Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện. II. Đối tượng người dùng tin và nhu cầu tin 1. Nêu khái quát người dùng tin Người dùng tin chính: học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên trong Trường Đối tượng khác: Không Người dùng tin tiềm năng: Là đối tượng người dùng tin dự đoán, hướng tới phục vụ cho phụ huynh học sinh trong tương lai của thư viện. 2. Xác định nhu cầu tin: Từ đối tượng người dùng tin đã nêu chúng ta có thể nhận thấy đối tượng khác nhau nên nhu cầu tin của họ cũng khác nhau. Nhu cầu tin của cán bộ, giáo viên là các thông tin mang tính nghiên cứu, phục vụ cho công tác tác giảng dạy. Còn nhu cầu tin của học sinh, chủ yếu mang tính giải trí và Trang 2
  3. 3. Kế hoạch bổ sung năm 2013 tìm hiểu về thắc mắc, sự tò mò các lĩnh vực tự nhiên, khoa học và xã hội chưa có nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu.  Nguyên nhân: Do các em đang ở bậc tiểu học nên các em phần nhiều là muốn tìm hiểu về thế giới quan và truyện tranh phù họp với lứa tuổi là sự lựa chọn hàng đầu. III. Khái quát về vốn tài liệu 1. Xác định diện bổ sung tài liệu Xác định tài liệu sẽ thu thập theo chương trình đào tạo phân lớp từ nhỏ đến lớn, phân theo các loại sách chính như: sách khoa khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, sách thiếu nhi… Trong đó các loại sách được phân chia tỉ lệ như sau: + Sách giáo khoa: không thuộc diện bổ sung trong đợt này + Sách nghiệp vụ chiếm 24,27 % + Sách tham khảo chiếm 62,49% + Sách thiếu nhi chiếm 13,24% Số lượng tài liệu: Mỗi tên tài liệu bổ sung ít nhất 02 bản • Tổng số: 171 bản, khoảng 94 tên tài liệu • Tổng kinh phí bổ sung: dự kiến năm 2013 là 10 triệu • Ngôn ngữ tài liệu: Ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Việt. • Tính chất bổ sung: bổ sung hoàn thiện kho theo tỉ lệ qui định. 2. Xác định lĩnh vực ưu tiên bổ sung - Các loại hình tài liệu dự định bổ sung: Chủ yếu là sách cho giáo viên và truyện tranh cho học sinh. PHẦN II: CHI TIẾT VỀ LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN VÀ CÁC MỨC ĐỘ BỔ SUNG, THU THẬP TÀI LIỆU TRONG TỪNG LĨNH VỰC 1. Ngành đào tạo chung: 5 khối với 24 lớp 2. Tổng số học sinh: 612 hs 3. Tổng tài liệu trong kho: +Sách giáo khoa: 2114 quyển +Sách nghiệp vụ: 879 quyển +Sách tham khảo: 1353 quyển +Sách thiếu nhi: 395 quyển 4. Chủ đề dự kiến bổ sung: Dựa trên đặc điểm của trường, các tài liệu được bổ sung chủ yếu là: sách giáo viên, sách tham khảo, sách thiếu nhi, ..... Trang 3
  4. 4. Kế hoạch bổ sung năm 2013 Xác định từng chủ đề cụ thể sách bổ sung về thư viện: Sách giáo viên: ở tất cả các môn phục vụ giảng dạy: toán, tiếng việt,… Sách tham khảo: chân dung con người, bài tập nâng cao các môn, sách tra cứu,… Sách thiếu nhi: truyện tranh khám phá, phiêu lưu, tư duy,… Dựa trên danh mục sách của các nhà sách gửi về cho thư viện, thư viện sẽ lựa chọn ra những tài liệu phù hợp. Mục tiêu của thư viện là sẽ đáp ứng được cơ bản đầy đủ nhu cầu thông tin cần thiết của các đối tượng người dùng tin, mà không có yêu cầu nào bị từ chối. Xác định chủ đề, chọn lọc tài liệu phù hợp với nhu cầu cũng như phương hướng hoạt động của thư viện Tất cả các sách giáo viên thư viện bổ sung mỗi loại ít nhất 02 bản. 5. Nguồn bổ sung: - Mua tài liệu (kinh phí một phần từ nguồn quỷ thư viện và nguồn kinh phí được nhà trường cấp). Do vốn tài liệu của thư viện còn nghèo nên việc bổ sung làm phong phú kho tài liệu là rất cần thiết. Thư viện đang bổ sung theo hình thức là tăng số lượng tên sách theo qui định. Ngôn ngữ tài liệu ưu tiên bổ sung: Tiếng Việt là chính và bên cạnh là các tài liệu cho các em học Tiếng Anh cơ bản. 6. Tổng kinh phí: 05 triệu. PHẦN III: CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 1. Công tác phối hợp bổ sung: Phối hợp là hoạt động để hỗ trợ lẫn nhau, phân chia ranh giới trách nhiệm thu thập từng loại hình tài liệu với mục đích tránh trùng lặp và làm tăng số lượng tài liệu.  Lý do cần phối hợp bổ sung: - Nhu cầu bạn đọc ngày càng đa dạng. - Tăng nguồn bổ sung trên phạm vi địa bàn. - Sử dụng hợp lý công sức, tiền của và phương tiện giữa các thư viện.  Điều kiện phối hợp: - Cần chỉ đạo thống nhất về nghiệp vụ thư viện. - Các thư viện phải có đủ các trang thiết bị, phương tiện để liên hệ với nhau. - Phải thông báo rộng rãi thành phần vốn tài liệu. - Ngân sách phải ổn định. - Ý thức, trình độ của cán bộ thư viện.  Các hình thức phối hợp: Liên kết, phối hợp, hợp tác, thống nhất về nghiệp vụ. Nhìn chung công tác phối hợp bổ sung là rất cần thiết, nhưng thư viện vẫn chưa làm được công tác này, vì phần lớn chịu sự chi phối từ phòng Giáo dục và Đào tạo. Hy vọng trong thời gian tới thư viện sẽ áp dụng công tác này để làm phong phú thêm loại hình tài liệu cho thư viện. Trang 4
  5. 5. Kế hoạch bổ sung năm 2013 2. Thanh lọc, thanh lý, bổ sung tài liệu: - Thanh lọc tài liệu: là loại bỏ chính thức 1 tài liệu ra khỏi kho tài liệu của thư viện, vì nó không còn phù hợp để sử dụng tiếp hoặc là không còn cần thiết nữa. Trước khi quá trình thanh lọc được thực hiện phải có việc đánh giá và xem xét thông qua của lãnh đạo nhà trường. - Thanh lý tài liệu: là việc loại bỏ hoặc chuyển lưu kho những bản thừa những tài liệu ít được sử dụng và không còn sử dụng được nữa. Là một phần của chính sách phát triển vốn tài liệu, cũng như hoạt động chọn lựa bổ sung vốn tài liệu vào thư viện và thanh lý tài liệu không còn giá trị sử dụng ra khỏi thư viện là những hoạt động như nhau vì: - Cả hai hoạt động đều là những công tác cần thiết trong quá trình phát triển vốn tài liệu thư viện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; - Cả hai hoạt động phải được dựa trên nguyên tắc nhất định về công tác bổ sung và thanh lọc tài liệu vì khi quyết định thêm một tài liệu sẽ dẫn đến có thể phải loại bỏ một tài liệu khác. 3. Mục đích: Để giành không gian cho tài liệu mới nhập về; giảm chi phí bảo quản tài liệu; tiết kiệm kinh phí, tăng diện tích giá kệ, … 4. Nguồn bổ sung: Có hai phương thức là bổ sung phải trả tiền và bổ sung không phải trả tiền. Bổ sung phải trả tiền (mua) là phương thức chủ yếu đảm bảo bổ sung được những tài liệu như mong muốn. Trên đây là những vấn đề cơ bản về chính sách bổ sung mà thư viện xây dựng. Mục đích để thu thập tài liệu có kế hoạch theo định kỳ đưa vào thư viện phục vụ nhu cầu của người dùng tin. Mặt khác, nó còn là hoạt động nhằm tăng cường vốn tài liệu cả về số lượng và chất lượng đảm bảo cho kho tài liệu là tài sản của thư viện luôn luôn ở trạng thái hoạt động. Xác nhận BGH Người lập CB. Thư Viện NguyÔn TiÕn Thµnh Trang 5
  6. 6. Kế hoạch bổ sung năm 2013 2. Thanh lọc, thanh lý, bổ sung tài liệu: - Thanh lọc tài liệu: là loại bỏ chính thức 1 tài liệu ra khỏi kho tài liệu của thư viện, vì nó không còn phù hợp để sử dụng tiếp hoặc là không còn cần thiết nữa. Trước khi quá trình thanh lọc được thực hiện phải có việc đánh giá và xem xét thông qua của lãnh đạo nhà trường. - Thanh lý tài liệu: là việc loại bỏ hoặc chuyển lưu kho những bản thừa những tài liệu ít được sử dụng và không còn sử dụng được nữa. Là một phần của chính sách phát triển vốn tài liệu, cũng như hoạt động chọn lựa bổ sung vốn tài liệu vào thư viện và thanh lý tài liệu không còn giá trị sử dụng ra khỏi thư viện là những hoạt động như nhau vì: - Cả hai hoạt động đều là những công tác cần thiết trong quá trình phát triển vốn tài liệu thư viện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; - Cả hai hoạt động phải được dựa trên nguyên tắc nhất định về công tác bổ sung và thanh lọc tài liệu vì khi quyết định thêm một tài liệu sẽ dẫn đến có thể phải loại bỏ một tài liệu khác. 3. Mục đích: Để giành không gian cho tài liệu mới nhập về; giảm chi phí bảo quản tài liệu; tiết kiệm kinh phí, tăng diện tích giá kệ, … 4. Nguồn bổ sung: Có hai phương thức là bổ sung phải trả tiền và bổ sung không phải trả tiền. Bổ sung phải trả tiền (mua) là phương thức chủ yếu đảm bảo bổ sung được những tài liệu như mong muốn. Trên đây là những vấn đề cơ bản về chính sách bổ sung mà thư viện xây dựng. Mục đích để thu thập tài liệu có kế hoạch theo định kỳ đưa vào thư viện phục vụ nhu cầu của người dùng tin. Mặt khác, nó còn là hoạt động nhằm tăng cường vốn tài liệu cả về số lượng và chất lượng đảm bảo cho kho tài liệu là tài sản của thư viện luôn luôn ở trạng thái hoạt động. Xác nhận BGH Người lập CB. Thư Viện NguyÔn TiÕn Thµnh Trang 5

×