RAPORT    PRIVIND ACTIVITATEA MINISTERULUI CULTURII PENTRU       9 LUNI DE ACTIVITATE ALE ANULUI 2011   Pe par...
Proiectul Regulamentului cu privire la exportul şi importul valorilorculturale (se află în proces de avizare);Proiectul mo...
privire la acţiunile prioritare de colaborare în domeniul culturii a statelor-  membre ale CSI pînă în anul 2015;  Hot...
Strategia de dezvoltare a Sistemului Naţional de Biblioteci în perioada   2012-2022;     Proiectul de regulament pri...
Celebrarea aniversării compozitorului Johann Sebastian Bach a fost marcată prinorganizarea şi desfăşurarea Festivalului In...
Naţionale 8 spectacole tematice, însoţite de programe artistice de largă rezonanţă, cuparticiparea celor mai renumiţi arti...
,,Ştefan Neaga’’, Colegiul de Arte Plastice ,,Alexandru Plămădeală’’, Liceul-internatRepublican de Arte Plastice ,,Igor Vi...
În vederea promovării valorilor culturale naţionale, ca parte componentă apatrimoniului cultural european, Muzeul Naţional...
11 martie curent. La Biblioteca Naţională a avut loc Forul anual al bibliotecarilor dinbibliotecile publice ale Ministerul...
La moment în ţară activează 47 de Centre şi ateliere de meşteşuguri populare(41 în 2009) cu 2779 meşteri populari înregist...
A fost organizată întâlnire cu colaboratorii Centrului judeţean Botoşani(România) de cercetare şi conservare a tradiţiei p...
utilizatorul 2.0; asigurarea asistenţei de specialitate în vederea diversificăriiserviciilor pentru utilizatori; experimen...
Chişinău, Biblioteca Naţională a României, Uniunea Scriitorilor, Liga Bibliotecariloretc. La ediţia actuală a SNC au fost ...
spirituale naţionale. Pivotat pe Ateneul cultural Moldova, proiectul a cuprins un ciclude conferinţe de mare noutate ştiin...
64 000 euro. Cu ajutorul Biroului UNESCO din Paris, se lucrează asupra Proiectului„Mecanismul de interacţiune între teatru...
modificările şi completările ulterioare, compartimentele referitoare la protejareamonumentelor de istorie şi cultură, în s...
„Eugene Ionesco” din bd.Grigore Vieru nr.11. La momentul actual, lucrările dereparaţie continuă.    Din mijloacele fin...
În perioada 10-11 martie curent a fost organizată vizita de lucru în RepublicaMoldova a dlui Smbatean Armen, Director exec...
perioada în or. Podolisk, Federaţia Rusă. Studenta Academiei de Muzică, Teatru şiArte Plastice, Tanasiciuc Natalia a parti...
3. Efectuarea lucrărilor practice de consolidare, conservare şi restaurare a   vestigiilor de arhitectură ale complexulu...
„Keraban-Le-Tetu”. Costul total al proiectului constituie 1 mln de Euro şi va fifinanţat 70% din Programul Operaţional Com...
amenajare a unui nou sediu pentru „Agenţia de inspectare şi restaurare amonumentelor”.   Comisia UNESCO din Paris (prin ...
De asemenea, Ministerul participă la Proiectul-pilot „Reabilitareapatrimoniului cultural în oraşele istorice“, în cadrul P...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raport Ministerul Culturii 2011

5,793 views
5,686 views

Published on

Raport Ministerul Culturii 2011, moldova cultural policy,

Published in: News & Politics
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,793
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,552
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport Ministerul Culturii 2011

 1. 1. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA MINISTERULUI CULTURII PENTRU 9 LUNI DE ACTIVITATE ALE ANULUI 2011 Pe parcursul a 9 luni de activitate ale anului 2011, Ministerul Culturii s-a axat perealizarea obiectivelor prioritare ale Programului de activitate al GuvernuluiRepublicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare2011-2015”, documentelor strategice naţionale şi sectoriale şi Planului de activitate alministerului pe perioada de referinţă. Activitatea ministerului a fost focusată peelaborarea cadrului legislativ şi normativ în scopul asigurării unei activităţi eficiente,consolidarea capacităţilor instituţionale, adaptate la necesităţile curente . Conform Planului de activitate al ministerului, principalele obiective desemnatepe segmentul gestionat au fost: Dezvoltarea artei contemporane ca mijloc de promovare şi afirmare aculturii naţionale, atît pe plan intern, cît şi pe plan internaţional . Dezvoltarea artei contemporane prin crearea condiţiilor necesare, susţinerea infrastructurii şi educaţiei artistice, înlesnirea accesului şi încurajarea participării largi a cetăţenilor la procesele cultural-artistice. Un obiectiv primordial al dezvoltării artei contemporane este elaborareastrategiilor şi programelor de dezvoltare, modificarea cadrului legislativ şi normativ,ce ar garanta reformarea şi relansarea artelor profesioniste, învăţămîntului artistic şiactivităţii instituţiilor de cultură din teritoriu. În acest context s-a iniţiat modificarea şi elaborarea actelor legislative şinormative, documentelor de politici, după cum urmează: Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.939-XIV Cu privire la activitatea editorială a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 79 din 14 februarie 2011, examinată şi aprobată în două lecturi de către Parlamentul Republicii Moldova; Proiectul Legii cu privire la protejarea Patrimoniului Cultural Imaterial, a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 556 din 22 iulie 2011,examinată şi aprobată în două lecturi de către Parlamentul Republicii Moldova; Proiectul Legii monumentelor for public aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.124 din 04.03.2011, examinat şi aprobat de către Parlament (nr.353-VI din 9 noiembrie 2011); Proiectul Legii privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.521 din 11.07.2011, este prezentat spre examinare şi aprobare în Parlamentul Republicii Moldova; Proiectul Legii privind completarea şi modificarea Codului penal, al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Codului contravenţional, al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008 (se află în proces de avizare);
 2. 2. Proiectul Regulamentului cu privire la exportul şi importul valorilorculturale (se află în proces de avizare);Proiectul modificării Legii Culturii nr. 413 din 27.05.99 (noua variantă a legiieste în proces de elaborare);Proiectul de modificare a Legii nr. 1242 din 15.10.2003 cu privire la teatre,circuri şi organizaţii concertistice (în proces de lucru);Este în proces de avizare proiectul Legii cu privire la cinematografie;Au fost aprobate:Hotărîrea Guvernului nr.1400 privind preluarea funcţiilor registruluicinematografic de către Agenţia de Stat privind protecţia moralităţii;Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 09.06.2004 privind aprobareaRegulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesareactivităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice;Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28.06.2011 pentru aprobarea avizului laproiectul de lege privind reintroducerea patrimoniului cinematografic înfondul de film către S.A.”Moldova-film” de la Centrul Cinematografic„A.Dovjenco” din Ucraina;Hotărîrea Guvernului nr.450 din 16.06.2011 pentru aprobareaRegulamentului privind modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolilede muzică, arte şi arte plastice;Hotărîrea Guvernului nr.380 din 27.05.2011 pentru aprobarea Acordului decolaborare între Ministerul Culturii din Republica Moldova şi MinisterulCulturii şi Patrimoniului Naţional din România semnat la 12 aprilie 2011;Hotărîrea Guvernului nr.401 din 08.06.2011 cu privire la alocareamijloacelor financiare (comemorarea a 70 de ani de la primul val aldeportărilor în masă în Republica Moldova);Hotărîrea Guvernului nr.717 din 22 septembrie 2011 cu privire la alocareamijloacelor financiare (pentru realizarea filmelor documentare despre viaţa şiactivitatea lui E. Loteanu şi G. Grigoriu);Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la iniţierea proiectului departeneriat public-privat în scopul reanimării S.A. „Circul din Chişinău”este în proces de lucru;Proiectul de Hotărîre a Guvernului cu privire la dizolvarea prin lichidare aÎntreprinderii de Stat „Agenţia de Impresariat” este în proces de lucru;Hotărîrea Guvernului nr.226 din 04.04.2011 cu privire la crearea Comisieide Stat pentru sărbătorirea a 20 de ani de la proclamarea IndependenţeiRepublicii Moldova;Hotărîrea Guvernului nr.375 din 26.05.2011 cu privire la aprobareaPlanului de acţiuni consacrate aniversării a 20-a de la proclamareaIndependenţei Republicii Moldova;Hotărîrea Guvernului privind iniţierea negocierilor proiectului DecizieiConsiliului şefilor de guvernare a Comunităţii Statelor Independente cu 1
 3. 3. privire la acţiunile prioritare de colaborare în domeniul culturii a statelor- membre ale CSI pînă în anul 2015; Hotărîrea Guvernului nr. 291 din 26.04.2011 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenţiei Europene privind coproducţia cinematografică, adoptate la Strasbourg la 02.10.1992 şi semnată de RM la 11.01.2008; Hotărîrea Guvernului nr.136 din 03.03.2011 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Deciziei Consiliului şefilor de guvernare ai CSI cu privire la concepţia de dezvoltare a învăţămîntului în domeniul culturii şi artelor a statelor-membre ale CSI; Hotărîrea Guvernului nr.434 din 15.06.2011 cu privire la confirmarea doamnei Victoria Melnic în postul de rector la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice; Totodată, au fost aprobate 10 hotărîrî de Guvern privind edificarea unor monumente de for public, plăci comemorative, dedicate diverselor evenimente şi personalităţilor eminente din istoria şi cultura Moldovei; Programul de stat privind informatizarea sferei culturii, în stadiu final pentru prezentare la Guvern; Proiectul Programului de Stat „Peisajul Cultural „ Orheiul Vechi” şi Protejarea obiceiului „Colindatul de Ceată bărbătească” pentru înscrierea în lista Reprezentativă UNESCO, a fost examinat şi aprobat în cadrul şedinţei Colegiului Ministerului Culturii.În proces de lucru şi avizare se află următoarele documente de politici: Proiectul de hotărîre a Guvernului şi Planul de acţiuni privind declarareaAnului 2012 „ Anul Spiridon Vangheli”; Concepţia de dezvoltare a învăţămîntului în domeniul culturii şi artelor astatelor-membre ale CSI; Strategia de dezvoltare a cinematografiei naţionale; Concepţia învăţămîntului artistic şi reformarea reţelei instituţiilor deînvăţămînt profesionist de profil; modificarea Nomenclatorului specialităţilor, specializărilor, titlurilor decalificare în instituţiile de învăţămînt artistic mediu de specialitate; Strategia de dezvoltare a Sistemului Naţional de Biblioteci; Strategia de dezvoltare a Patrimoniului Cultural Imaterial; Proiecte de Legi pentru modificarea şi completarea: Legii cu privire la biblioteci; Legii cu privire la meşteşugurile artistice populare; Regulamentul – cadru de activitate şi funcţionare a Casei de Cultură (redacţienouă); Strategia şi Programul de acţiuni privind dezvoltarea Patrimoniului culturalimaterial (2012- 2022); 2
 4. 4. Strategia de dezvoltare a Sistemului Naţional de Biblioteci în perioada 2012-2022; Proiectul de regulament privind formarea continuă a bibliotecarilor; Proiectul Programului de formare continuă a lucrătorilor Caselor de cultură. Proiecte de modificări şi completări la: Regulamentul de activitate a formaţiei artistice de amatori; Chestiuni spre examinare şi aprobare la Colegiul Ministerului Culturii; Regulamentul cu privire la atestarea cadrelor bibliotecare; Regulamentul cu privire la depozitul legal de publicaţii; Regulamentul cu privire la destinaţia şi modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru susţinerea editării cărţii naţionale. Promovarea artei contemporane: În scopul promovării valorilor autentice naţionale şi universale, asigurăriiaccesului larg al cetăţenilor la viaţa culturală şi patrimoniul cultural naţional au fostorganizate 1361 spectacole, turnee peste hotare 65, montări noi 31, dintre care celemai importante: Comemorarea a 76 de ani de la naşterea poetului Grigore Vieru din14 februarie 2011. În cadrul Centrului de Cultură şi Artă ,,Gintă Latină’’ s-a organizatspectacolul de poezie „Eternul fir de iarbă”. Spectacol-lansare de carte „RouaVeşniciei” s-a desfăşurat în cadrul Sălii cu Orgă şi Bibliotecii Naţionale. În instituţiilede învăţămînt s-a desfăşurat „Ora Grigore Vieru”, Teatrul Dramatic „AlexeiMateevici” a prezentat în instituţiile de învăţămînt spectacolul „Strigat-am cătreTine”. În perioada 1-10 martie, a avut loc cea de-a 45-a ediţie a Festivalul Internaţionalde Muzică „Mărţişor 2011” sub genericul ,,Est şi Vest – Interferenţe Culturale’’.Evenimentul s-a desfăşurat pe scenele Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”,Sălii cu Orgă, Teatrului Naţional de Operă şi Balet şi Palatului Naţional, cuparticiparea invitaţilor din 13 ţări: Rusia, Italia, Spania, Israel, Ucraina, România,Georgia, SUA, Lituania, Azerbaidjan, Armenia, Polonia, Belorusia, care au evoluat încadrul spectacolelor alături de interpreţii renumiţi din Republica Moldova. În cadrulfestivalului a fost lansat proiectul social „Mărţişor adolescentin”. Fiecare instituţie deînvăţământ artistic a desemnat câte un participant la proiect în baza performanţelorproprii ale tinerilor şi a gradului de participare la activităţile extracurriculare. Cei maitalentaţi discipoli ai instituţiilor de învăţământ artistic din republică au primit burse demerit oferite de către Teatrul Naţional de Operă şi Balet.Foaierul Operei Naţionale a găzduit expoziţii de flori şi de artă stilizată. Publicul larga mai putut admira lucrările elevilor de la Liceul-internat Republican de arte plastice„Igor Vieru”. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” în colaborare cu AmbasadaUngariei şi Ambasada Lituaniei în Republica Moldova au organizat prezentareaprogramelor de muzică clasică, cu Ambasada Republicii Azerbaidjan - lansareaalbumului „Antologia muzicii azere”, concert festiv în colaborare cu Ambasada Italiei. 3
 5. 5. Celebrarea aniversării compozitorului Johann Sebastian Bach a fost marcată prinorganizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional de Muzică Bach, care a avut locla Sala cu Orgă . În cadrul festivalului au fost prezentate 4 concerte, la care au evoluatorchestre şi interpreţi din Germania, Polonia, Ucraina, Moldova. Un eveniment de referinţă în mişcarea teatrală din Republica Moldova în lunamartie l-a constituit Gala Premiilor UNITEM 2011, ediţia a X-a, la sfârşitul luniimartie. În cadrul Galei UNITEM au fost decernate medaliile „Eugeniu Ureche”,“Leonid Cemortan”, „Constantin Constantinov”, „Sandri Ion Şcurea”, „VeniaminApostol”, „Anatol Pânzaru”. În perioada 4–9 aprilie 2011 a avut loc prima ediţie a Festivalului Internaţional alŞcolilor de Teatru ClassFest. Festivalul a întrunit şcoli teatrale din România, Ucraina,Georgia, Belarus şi din Republica Moldova. ClassFest îşi propune să depăşeascăbarierele geografice, să contribuie la dezvoltarea mişcării teatrale din Republica.Spectacolele din cadrul festivalului s-au jucat pe scenele teatrelor profesioniste dinChişinău. Repertoriul festivalului a inclus diverse genuri de producţii scenice: dramă,comedie, clounadă, spectacol de animaţie şi umbre, utilizînd variate mijloace deexpresie scenică. În luna mai, curent, la Centrul de Cultură „Odeon”s-a desfăşurat unicul festivalinternaţional de film din Republica Moldova Festivalul Internaţional de FilmDocumentar „Cronograf”. Ediţia din acest an a reunit 60 de filme din 26 de ţări(Estonia, Bulgaria, România, Germania, Marea Britanie, Ucraina, Cehia, Rusia,Canada, Israel, Spania, Brazilia, Polonia, Franţa, Ungaria ş.a.). Aceste producţii auconcurat la patru secţiuni: Secţiunea Principală, cadRO, Secţiunea Producţii TV localeşi Documentare Studenţeşti. În luna iunie a avut loc Concursul Internaţional al tinerilor interpreţi „EugenCoca“ care a adunat pe scena Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” 45 depianişti şi violonişti din Moldova, România, Ucraina, Belarus şi Lituania. Jumătate dincâştigătorii la concurs sunt tinerele talente din Moldova. De asemenea, Sala cu Orgă,cu susţinerea Ambasadei Franţei, a găzduit Festivalul Internaţional „NopţilePianistice”. Această ediţie a fost una din cele mai bogate ediţii, în cadrul căreia aufost prezentate şase concerte la Chişinău, Tiraspol şi Odessa. În total, 16 solişti dinFranţa, Germania, România, Moldova, Ucraina, Statele Unite, Belarus, au concertat pescenă alături de Orchestra din Odessa, Chişinău şi Tiraspol, dirijate de MaeştriiBernard Pommier, Igot Shavruk, Grigorii Moseico, Valentin Doni şi Misha Katz. În acest context, menţionăm şi importanţa Festivalului Internaţional „Zilelemuzicii noi”, care a ajuns la cea de-a XIX-a ediţie. Festivalul este un proiect anual cevizează protejarea şi promovarea creaţiei muzicale contemporane în diversitatea şipluralismul ei, asigurând dialogul muzical intercultural. Pe lângă concerte, festivalul acuprins master-classuri, mese rotunde, simpozioane şi conferinţe, abordînd problemeactuale ale artei muzicale contemporane, ale managementului cultural artistic, ale altordomenii social-culturale. Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la proclamarea independenţei RepubliciiMoldova, în data de 27 august Ministerul Culturii a organizat în Piaţa Marii Adunări 4
 6. 6. Naţionale 8 spectacole tematice, însoţite de programe artistice de largă rezonanţă, cuparticiparea celor mai renumiţi artişti şi colective artistice din ţară şi de peste hotare. Luna septembrie a culminat cu cea de XIX ediţie a Festivalului Internaţional alvedetelor de operă şi balet „Invită Maria Bieşu”. Evenimentul a oferit publicului larg 5spectacole de operă şi 3 spectacole de balet cu participarea invitaţiilor din Ucraina,Croaţia, Bulgaria, Slovenia, Fredrich Austria, Turcia, Rusia, România ş.a. Deasemenea, pe scenă au evoluat artişti din R. Moldova: dirijorul Nicolae Dohotaru,solistul de balet Alexandru Balan, tenorul Anatol Arcea, mezzo-soprana TatianaBusuioc, soprana Elena Gherman, baritonul Petru Racoviţă şi mulţi alţii. Iubitorii de muzică au avut ocazia să ia parte la ediţia jubiliară (a X-a) afestivalului Ethno Jazz Festival 2011. Evenimentul a fost deschis de Olier Trio Band(Israel) şi formaţia MoZuluart (Zimbabwe). Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, în parteneriat cu PrimăriaMunicipiului Chişinău şi cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, cu sprijinul„Conducting International Competition” din Spania, sub egida Ministerului Culturii alRepublicii Moldova, a organizat, în perioada 4–10 septembrie, Concursul Internaţionalde Dirijat Simfonic. La concurs au participat 40 de concurenţi din Spania, Italia,Franţa, Elveţia, Germania, Marea Britanie,Venezuela, Brazilia, Japonia, China, Koreade Sud, Austria, Cehia, Polonia, Columbia, Canada, România, Rusia, Ucraina,Moldova. Concurenţii au evoluat împreună cu Orchestra Simfonică şi Capela Corală„Doina” a Filarmonicii Naţionale. Luna octombrie a debutat cu festivalul “Poduri de teatru”, în care au fost jucatenouă spectacole mono-dramă din România şi Republica Moldova. Ediţia de acest anşi-a propus să marcheze 20 de ani de la “Podul de Flori” de peste Prut. Printre invitaţiidin România au fost Marcel Iureş, Cristina Cassian. În cadrul festivalului au fostjucate şi 5 spectacole din Republica Moldova. Între 11 şi 14 octombrie 2011, iubitorii de muzică corală au avut ocazia să ascultecolectivele corale atît din ţară cît şi din străinătate la cea de-a IV-a ediţie a FestivaluluiInternaţional de muzică Corală „A ruginit frunza din vii”. În cadrul acestui festival aufost invitate coruri din mai multe ţări, cum ar fi: Polonia, Georgia, România, Ucrainaşi Rusia, dar şi colective corale din Republica Moldova. Festivalul îşi propune ca scoppromovarea cîntului coral în rol de instrument de socializare între oameni, totodată şischimbul de experienţă profesională cît şi umană între colectivele participante. Stagiunea teatrală 2011-2012 a debutat cu 3 premiere absolute: Spectacolul„Ştefan”, în regia lui Alexandru Cozub, la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”;„Motanul încălţat”, în regia lui Valentin Dobrescu, la Teatrul republican de păpuşi„Licurici” şi „Cîinele grădinarului”, în regia lui Boris Focşa, la Teatrul Republican„Luceafărul”. În scopul sporirii calităţii managementului în instituţiile de învăţămînt artistic înprimul semestru al anului 2011 a avut loc concursul pentru ocuparea funcţiei dedirector, astfel în urma dosarelor depuse au fost aleşi în bază de concurs directoriiinstituţiilor: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Colegiul de Muzică 5
 7. 7. ,,Ştefan Neaga’’, Colegiul de Arte Plastice ,,Alexandru Plămădeală’’, Liceul-internatRepublican de Arte Plastice ,,Igor Vieru’’. Pe parcursul a 9 luni ai anulu 2011 elevii de la Liceul-internat Republican deMuzică „C.Porumbescu” şi „S.Rahmaninov” au dat dovadă de performanţe laconcursurile internaţionale de interpretare instrumentală din Polonia, România, Rusia,Serbia, obţinînd Marele Premiu, premiile I,II şi III, în total 129 laureaţi. În scopul promovării artei contemporane şi completării colecţiilor publice debunuri culturale şi protejării acestora, pe parcursul a 9 luni ai anului 2011 au fostcompletate cu 4259 piese de patrimoniu I de o certă valoare istorică, culturală şimuzeistică. Din numărul total de piese intrate în colecţiile muzeale, 88 piese au fostachiziţionate: dintre care 84 Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei,4 – Muzeul Naţional de Artă. În perioada de referinţă muzeele Republicii Moldova au fost vizitate de 105254persoane. Pentru 29785 vizitatori au fost organizate 1697 excursii. În vedereavalorificării şi promovării patrimoniului deţinut, muzeele au etalat 51 expoziţii dediversă tematică, dedicate unor evenimente şi personalităţi marcante din istoria şicultura naţională. Dintre expoziţiile organizate organizate în această perioadă,menţionăm cele, care au reunit piese de o incontestabilă valoare istorică şi muteală:„Mănăstiri rupestre din Basrabia”, „Simbol al Demnităţii”, „ Au rezistat, au lupatt şiau învins teroare roşie”, „O cartogarfie a moşiilor de altă dată, „ Noi suntemMoldova” , organizate de Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.Evenimentul expoziţional principal , cu mare rezonanţă în Republica Moldova a fostexpoziţia „ Steagul liturgic al lui Ştefan cel Mare”, a fost prezentată una din cele maivaloaroase piese din patrimoniul cultural romînesc. Expoziţia a fost dedicatăaniversării de 20 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova. De uninteres deosebit al publicului bucurîndu-se expoziţiile: „Chişinău, Istorie în imagini”(organizată cu prilejul a 575 de ani de la atestarea documentară a Chişinăului, încolaborare cu Reprezentanţa Consiliului Europei la Chişinău); „Andrei Saharov.Nelinişte şi speranţă” (MNAIM); „Meşteşuguri artistice la standarde UNESCO”,„Mărţişoare-2011”, „Mihai Eminescu în filatelia şi cartifilia universală”, „Puzzle upChişinău”, „Hobby marathon” (Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală);”Motive româneşti şi motive spaniole în afişul polonez” (în colaborare cu AmbasadaPoloniei la Chişinău), „Arta caricaturii – cu zîmbet în colţul gurii”,expoziţia personalăVasile Gorduz - Silvia Radu (Muzeul Naţional de Artă); «Владельцы русскойлиры», «Пером и мечом сотруждаяся» ş.a. Pe parcursul a 9 luni ai anului 2011, în cadrul programelor cultural-educaţionale,muzeele au organizat un şir de activităţi specifice domeniului de pedagogie muzeală:inaugurarea Atelierului de creaţie al copiilor şi vizite interactive „De la divinizareaumanului la umanizarea divinului”, „Poveşti de dragoste în tablouri celebre” (MuzeulNaţional de Artă); Atelierele „Obiectul arheologic – o enigmă” şi „Dragobetele sărutăfetele” (Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei); Atelierul deîncondeiere a ouălor pascale (Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală). 6
 8. 8. În vederea promovării valorilor culturale naţionale, ca parte componentă apatrimoniului cultural european, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei,în colaborare cu Î.S. „Poşta Moldovei” a lansat o nouă emisie de timbre poştale„Valori culturale din tezaurul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.Cultura Cucuteni-Tripolie”, emitentul prezentînd filateliştilor din întreaga lume pieseunicat din patrimoniul acestei instituţii. Una din priorităţile de bază în activitatea muzeelor a fost organizarea unui şir deconferinţe şi simpozioane ştiinţifice, în cadrul cărora s-au abordat diverse probleme depedagogie muzeală, istorie, arheologie, cultură. Muzeografii au participat cucomunicări la conferinţele, simpozioanele şi seminare ştiinţifice organizate demuzeele naţionale, Academia de Ştiinţe a Moldovei: seminarul instructiv-metodic„Valorificarea patrimoniului muzeal pentru eficientizarea procesului instructiv ladisciplina istorie”, seminarul de educaţie muzeală „Tipuri şi metode de pedagogiemuzeală” ş.a. A fost inagurat Atelierul de creaţie a copiilor al Muzeului Naţional deArte, Atelierul „Obiectul arheologic – o enigmă” al Muzeului Naţional de Arheologieşi Istorie a Moldovei”, si-au continuat activitatea Atelierul de încondeiere a ouărilorde paşti al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie naturală. Un apogeu al activităţii cultural-educaţionale a muzeelor s-a înregistrat în lunamai, în perioada sărbătorii Zilei Internaţionale a Muzeelor şi programului culturaleuropean „Noaptea muzeelor”. În cadrul acestor evenimente s-au vernisat 5 expoziţii,genericul acestora fiind „Muzeul şi Memoria”, s-au organizat un şir de programecultural-artistice teatralizate, etc., vizitate de mai bine de 20 mii e persoane. Conform prevederilor Regulamentului privind Registrul muzeelor din RepublicaMoldova, a fost actualizat registrul instituit în anul 2004 (acesta cuprinde actualmente117 instituţii muzeale de diverse profiluri, forme de proprietate şi subordonare). În scopul facilitării procesului de analiză şi sinteză a activităţii muzeelor ,identificării sistemului de elaborare a planurilor şi rapoartelor privind activitateaacestora, a fost elaborată şi remisă tuturor muzeelor Structura-tip a planurilor şirapoartelor nominalizate. Totodată, a fost iniţiată elaborarea Strategiei dezvoltării sistemului muzeal dinrepublică, care urmează a fi finalizat către sfîşitul anului 2011. În acest context încadrul Şedinţei Colegiului a fost examinată chestiunea Cu privire la activitateamuzeelor subordonate Ministerului Culturii. Perspective de dezvoltare şi modernizarea sistemului instituţiilor muzeale naţionale. În scopul promovării culturii scrise a fost alcătuită prima versiune a Listeiediţiilor propuse subvenţionate de la bugetul de stat pentru anul 2011, în bazasolicitărilor editurilor de stat, Uniunii Scriitorilor, Uniunii Artiştilor Plastici şiUniunii Muzicienilor din Republica Moldova. S-a reorganizat Centrul Naţional deCreaţie Populară în Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a PatrimoniuluiCultural Imaterial. S-a monitorizat procesul de organizare a acţiunilor pentruprezentarea Proiectului-pilot “Elaborarea Registrului Naţional al PatrimoniuluiCultural Imaterial al Republicii Moldova” în acord cu prevederile ConvenţieiUNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial care s-a desfăşurat la 7
 9. 9. 11 martie curent. La Biblioteca Naţională a avut loc Forul anual al bibliotecarilor dinbibliotecile publice ale Ministerului Culturii ”Anul Bibliologic”, unde s-au făcutbilanţurile anului 2010 şi perspectivele activităţii acestora pentru 2011. Pentru anul2011 în scopul efectuării lucrărilor de restaurare şi reparaţie capitală a edificiilor aflateîn gestiunea instituţiilor şi organizaţiilor din cadrul ministerului au fost alocate 3,0 mlnlei investiţii capitale şi 900 mii lei pentru efectuarea unor lucrări de reparaţie capitală. Mijloacele financiare alocate în sumă de 3,0 mln lei au fost direcţionate pentrucontinuarea lucrărilor de restaurare a edificiului „Dadiani” din str. 31 August 115 alMuzeului Naţional de Arte (monument de arhitectură şi istorie de importanţănaţională înscris în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stataprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993), restaurareaedificiului Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor din str.A.Şciusevnr.103 (monument de arhitectură şi istorie de importanţă naţională înscris înRegistrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat aprobat prin HotărîreaParlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993), şi pentru elaborarea documentaţiei deproiect şi deviz în vederea efectuării lucrărilor de reconstrucţie a edificiului Teatrului„Eugene Ionesco” din bd.Grigore Vieru nr.11. La momentul actual lucrările continuă. Din mijloacele financiare alocate în sumă de 900 mii lei la compartimentulreparaţii capitale a fost reparat demisolul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „IonCreangă”. La momentul actual continuă lucrările de reparaţie a cornişei clădiriiBibliotecii Naţionale din str.31 August nr.78-A, a acoperişului Muzeului Naţional deArheologie şi Istorie şi a sălii de expoziţii a Muzeului Naţional de Arte. Restabilirea activităţii şi infrastructurii culturale, în special în zonele ruraleModernizarea şi diversificarea ofertei de servicii a instituţiilor culturale,dezvoltarea unicităţii culturale locale prin modernizarea activităţii caselor decultură, echiparea şi internetizarea bibliotecilor. În scopul restabilirii activităţii şi infrastructurii culturale, în special în zonelerurale, modernizării şi diversificării ofertei de servicii a instituţiilor culturale,dezvoltării unicalităţii culturale locale prin reorganizarea activităţii caselor de cultură,echiparea şi internetizarea bibliotecilor, muzeelor, centrelor de meşteşugărit şiartizanat a fost efectuată o analiză amplă a situaţiei culturii în teritoriu, în baza căreias-a elaborat Raportul de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriupentru anul 2010, care a fost prezentat Colegiului Ministerului Culturii spre analiză şiaprobare în şedinţa din 29 martie 2011. Astfel în baza raportului s-a stabilit căreţeaua instituţiilor de cultură din teritoriu subordonate metodologic MinisteruluiCulturii constituie 2807, dintre 1228 Case şi Cămine de Cultură (1231 în 2009) încadrul cărora activează 4000 formaţii de amatori (4008 în 2009), din ele 3381formaţii de creaţie artistică (3408 în 2009) – 788 formaţii artistice cu titlul„model”, 90 muzee ( 85 în 2009) şi 109 instituţii de învăţământ artistic (108 în2009). 8
 10. 10. La moment în ţară activează 47 de Centre şi ateliere de meşteşuguri populare(41 în 2009) cu 2779 meşteri populari înregistraţi (2763 în 2009). Totodată de menţionat, că din 1228 Case de Cultură, dintre care 493 de edificiinecesită reparaţie capitală, iar 120 de edificii sunt în stare avariată. Ţinînd cont de bugetul auster al administraţiei publice locale, necesităţiidezvoltării infrastructurii culturale în teritoriul, Ministerul Culturii a iniţiat modificărila Legea Culturii şi Regulamentului-cadru cu privire la funcţionarea Casei de Culturăavînd scop transformarea acestora în Centre de cultură polivalente, multifuncţionale.Centrul Cultural urmează să devină actor principal pentru încurajarea schimbărilor şi aspiritului antreprenorial cultural, creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor publiceprestate, fapt care va contribui la dezvoltarea comunităţii rurale, prin promovareapatrimoniului local ca sursa-cheie pentru dezvoltarea regională. În scopul consolidării capacităţii instituţionale a Căminelor Culturale, prinmanagement adecvat, dezvoltarea relaţiilor de parteneriat, spiritului antreprenorial şide afaceri, adaptate la nevoile curente şi specifice, şefii direcţiilor/secţiilor cultură dinraioanele Republicii Moldova, cu susţinerea Fundaţiei „Soros” au participat laConferinţa internaţională organizată de către Institutul Intercultural Timişoara,Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional al României cu genericul Dezvoltareaofertei culturale în mediul rural, Căminul Cultural – Actor principal al promovăriipatrimoniului cultural local. În anul perioada ianuarie - septembrie 2011 au fost organizate de către direcţiilesecţiile cultură din teritoriu 53125 acţiuni cultural-artistice), unde au participat 80321,mii spectatori. Cu suportul logistic al ministerului, Centrul Naţional de Conservare şi Promovarea Patrimoniului Cultural Imaterial( CNCPPCI) au fost organizate următoarele acţiuniculturale şi de specialitate: Festivalul de folclor ,,Duminică la Florii”, organizat înlocalităţile Văleni, din r-n Cahul, Festivalul - concurs de romanţe ,,Crizantema deargint”, în baza Festivalului raional al obiceiurilor şi tradiţiilor de Crăciun şi AnulNou, Festivalul concurs interjudeţean de muzica uşoasră ,,Mărţişor Dorohoian,,or.Dorohoi (Romania). Festivalul-concurs regional de interpretare vocală şiinstrumentală ,,Vasile Moga” , Festivalul interpreţilor de folclor,,Galina Popovici,, incolaborare cu secţia raională cultură Ungheni, Festivalul raional ,,Armoniile toamnei,,raionul Străşeni. Expoziţia jubiliară a meşteriţei Valentina Guţu, in colaborare cusecţia cultură Edineţ Sărbătoarea fanfarelor in colaborare cu secţia cultură Drochia, .Aniversarea a 30 de ani de la fondarea fanfarei din satul Hîrbovăţ, r-n Anenii Noi,Sarbatoarea Naţională ,,Ziua Independenţei Republicii Moldova”, cu participareaorchestrelor de muzică populară, ansamblurilor de muzică şi dans popular, formaţiilorfolclorice, fanfarelor, Festivalul-concurs naţional al obiceiurilor si tradiţiilor populare,, La poale de codru, in colaborare cu secţia cultură Străşeni, Festivalul internaţionalal fanfarelor ,,Iosif Ivanovici,, or. Galaţi (Romania), Festivalul republican al dansuluipopular, în memoria maestrului coregraf Ion Bazatin ediţia IV, 2011”, organizat incolaborare cu primăria or. Cimişlia. Concursul zonal de interpretare vocală,,Constelaţie muzicală”, in colaborare cu secţia cultură Glodeni. 9
 11. 11. A fost organizată întâlnire cu colaboratorii Centrului judeţean Botoşani(România) de cercetare şi conservare a tradiţiei populare în vederea realizării comunea proiectelor de salvgardare şi promovare a culturii tradiţionale imateriale , Masărotundă pe tema : „Valorificarea dansului popular în contemporaneitate”, Întruniremetodică cu participarea lucrătorilor din instituţiile de cultură din raionul ŞtefanVodă. Seminarul republican pe tema ,,Stilul de interpretare şi ţinuta scenică ainterpretului cîntecului folcloric, cu participarea soliştilor vocali, în cadrul festivaluluide interpretare vocală organizat in colaborare cu secţia raională cultură Glodeni. O artă populară, relativ dezvoltată, prezintă meşteşugăritul. La moment, în ţarăactivează 47 de Centre şi ateliere de meşteşuguri populare cu 2779 meşteripopulari înregistraţi, În perioada de referinţă au fost organizate Ateliere de creaţie latema ,,Utilizarea pănuşii în procesul de creare a obiectelor de artă populară în bazaatelierului meşteriţei populare Eleonora Voloşciuc din or. Orhei. Expoziţia concursrepublicană a meşterilor olari Atelier de creaţie la tema ,,Autentic şi modern înprocesul de confecţionare a portului popular,,organizat în baza studioului demeşteşuguri din s.Vădeni-Soroca. Un compartiment important în infrastructura culturală prezintă bibliotecile. La01.01.2011 în Republica Moldova activau 1380 de biblioteci. Numărul bibliotecilorpublice este în descreştere în comparaţie cu anul 2009 cu ( 5 unităţi ) din lipsafinanţării. Lipsa finanţării, noilor achiziţii de carte, mijloacelor financiare pentru renovareaşi modernizarea bibliotecilor, în special, în sate înfluenţează negativ asupra număruluide vizitatori. În aceste condiţii, ministerul promovează proiectul Programului de Stat privindinformatizarea sferei culturii pentru anii 2011-2015, inclusiv şi trecerea la noiletehnologii informaţionale în domeniul dezvoltării bibliotecilor, care, la ora actuală, afost avizat de ministerele de resort şi timpul apropiat va fi prezentat Guvernului spreaprobare. În contextul implementării tehnologiilor moderne în biblioteci, MinisterulCulturii cu suportul Corporaţiei Maicro-soft a lansat proiectul privind internetizareabibliotecilor. Recent au fost purtate tratative, în urma cărora, în luna noiembrie,reprezentanţii companiei vor fi prezenţi în Republica Moldova pentru realizareaproiectului menţionat. În scopul realizării Srategiei tenhologice pentru e-Transformare a guvernării,ministerul a elaborat Planul privind atingerea obiectivelor de e-tranformare, inclusivdigitizarea serviciilor publice ( pentru biblioteci), registrelor cu propuneri concrete,care au fost prezentate Centrului e - guvernare. Totodată de menţionat că se întreprind măsuri eficiente în vederea dezvoltariiBibliotecii Naţionale Digitale Moldavica : numerizarea documentelor patrimonialetipărite, incluse în Registrul Programului Naţional „Memoria Moldovei” (58,7 miipag.). Asistenţă de specialitate bibliotecilor publice din republică, în special încontextul temei prioritare „Anul 2011 – anul Utilizatorului”: studierea fenomenului 10
 12. 12. utilizatorul 2.0; asigurarea asistenţei de specialitate în vederea diversificăriiserviciilor pentru utilizatori; experimentarea serviciilor noi, în special a serviciilorbazate pe implementarea tehnologiilor şi instrumentelor web 2.0. Analizaprogramelor şi rapoartelor de activitate a reţelelor bibliotecilor municipale şi raionaleşi elaborarea materialului de sinteză privind activitatea bibliotecilor publice dinRepublica Moldova în 2009-2010. Elaborarea indicatorilor de performanţă pentrubibliotecile publice. Actualizarea bazei de date „Managerii bibliotecilor publice”.Elaborarea materialului de sinteză „Reţeaua bibliotecilor publice din RepublicaMoldova” pentru experţii Fundaţiei Gates. Continuarea procesului de integrare în sistemul SIBIMOL a bibliotecilor-participante la proiect. Bibliotecile naţionale din subordinea ministeruluiau organizat un şir de acţiuni care au avut mare amploare, dintre care sînt: SalonulInternaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XV-a ; Concursul literarrepublican La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XXI-a, consacrată scriitorului NichitaStănescu ; Forumul laureaţilor Concursului de promovare a lecturii în familie Părinţii,bunicii şi eu, prieteni ai cărţii suntem organizat în cadrul Salonului I nternaţional deCarte pentru Copii şi Tineret ;; Concursul Eu şi Guguţă, în colaborare cu revista„a”Mic”; Concursul Cititor-model. În scopul stimulării lucrătorilor din domeniul bibliotecar, promovării valorilor şiaccesului la informaţie în bibliotecile subordonate au avut loc următoarele realizări : Organizarea primei ediţii a Galei Premiilor Naţionale GALEX instituite decătre Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova şi de BNRM. Aceste premii au fostdecernate în următoarele nominaţii: Cel mai bun bibliotecar din bibliotecile naţionale,Cel mai bun bibliotecar din bibliotecile publice, Cel mai bun om politic susţinător albibliotecilor, Cel mai bun fondator de bibliotecă, Cel mai bun scriitor promotor alcărţii şi lecturii, Cel mai bun editor susţinător al bibliotecilor, Cel mai generosmecenat al bibliotecilor, Cel mai bun promotor şi susţinător al bibliotecilor, cărţii şilecturii în mass-media, Cel mai bun proiect biblioteconomic, Cea mai bună lucrare(publicaţie) în biblioteconomie. În cadrul Galei au fost premiaţi, de asemenea,învingătorii topului GALEX Cei mai buni zece bibliotecari ai anului 2010, şi au fostînmânate brevete de invenţie celor mai buni participanţi la activitatea inovaţională dinBNRM. Organizarea primei ediţii a Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturiiconsacrată lui Grigore Vieru. Organizat sub egida UNESCO de către MinisterulCulturii şi Biblioteca Naţională, în partenierat cu Ministerul Educaţiei al RepubliciiMoldova, Primăria municipiului Chişinău, Uniunea Scriitorilor din Moldova, UniuneaArtiştilor Plastici din Moldova, Uniunea Editorilor din Republica Moldova, SocietateaBibliofililor din Moldova, autorităţile publice locale, bibliotecile publice şi alteorganizaţii şi instituţii interesate. Programul Festivalului a cuprins expoziţii de carte,recitaluri de poezie, concursuri de desene, întâlniri cu scriitorii, seri literare etc. Organizarea ediţiei a XX-a a Salonului Internaţional de Carte. Parteneriiprincipali în organizarea Salonului: Ministerul Culturii, Primăria Municipiului 11
 13. 13. Chişinău, Biblioteca Naţională a României, Uniunea Scriitorilor, Liga Bibliotecariloretc. La ediţia actuală a SNC au fost expuse peste 10 mii de titluri de carte de lacirca 300 de edituri din 15 ţări. La Salon au participat reprezentanţi din SUA,Azerbaidjan, România, Marea Britanie, Macedonia, Cehia, Italia, Franţa, Rusia,Bulgaria, Ucraina, China, Belarus, Turcia, Ungaria, Germania şi Japonia. Salonul afost vizitat de 18 mii de vizitatori. Organizarea unor activităţi cultural-ştiinţifice, cele mai semnificative fiind:Simpozionul “Anul bibliologic 2010”, ediţia a XX-a, cu genericul “Starea de fapt,căile şi mijloacele de recondiţionare a serviciilor de bibliotecă în contextul Societăţiicunoaşterii”. La lucrările Simpozionului au participat personalităţi marcante dindomeniu, reprezentanţi ai organelor de decizie. Ediţia aniversară a cuprins comunicări de excepţie referitoare la un şir demonumente bibliofile ce fac parte din Registrul Programului Naţional “MemoriaMoldovei”. Au fost trecute în revistă noutăţile editoriale din colecţia Eminesciana.. Încadrul Simpozionului au fost puse în discuţie şi rezultatele Anului Bibliologic 2010,activităţile căruia s-au axat pe promovarea unor noi servicii bibliotecare bazate, înmare parte, pe implementarea tehnologiilor moderne de informare şi comunicare. Simpozionul “Valori bibliofile”, ediţia a XX-a, organizată în colaborare cuSocietatea Bibliofililor “Paul Mihail”. Colocviul biblioteconomic moldo-româno-italian organizat de către Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova, AsociaţiaBibliotecarilor din Roma şi Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională aRomâniei. Eminesciana. Organizarea expoziţiei de documente „Eminescu în colecţiilebibliofililor”, expoziţiei de pictură a maestrului Valentina Brâncoveanu „Locurieminesciene”; organizarea, în colaborare cu Institutul Cultural Român "MihaiEminescu" din Chişinău şi Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova în cadrulAteneului de cultură şi spiritualitate română “Moldova” a conferinţei "Eminescu şiharta simbolica a canonului", susţinută de criticul şi istoricul literar Iulian Costache,ş.a. Suită de acţiuni culturale, dedicate lui Grigore Vieru: lansarea expoziţiei-eveniment „Taina care mă apără” şi a cărţilor „Scrisoare din Basarabia” şi „GrigoreVieru. Cele mai frumoase poezii”, transpuse în limba germană de Ion Mărgineanu,„Roua veşniciei” de Grigore Vieru şi Ştefan Andronic, „Lumina de taină, pagini alesecu CD”; Sesiunea internaţională de comunicări cu genericul “Istoria familiei îndocumente, cărţi vechi şi litografii”, organizată în colaborare cu Institutul de IstorieSocială (INIS) „Pro Memoria”, afiliat Universităţii de Stat din Moldova. Conferinţa ştiinţifică "Deportările în masă din R.S.S. Moldovenească” şilansarea volumului "Deportările în masă din RSS Moldovenească”, organizate decătre Facultatea de Istorie şi Filozofie şi Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”[INIS „ProMemoria”] din cadrul Universităţii de Stat din Moldova şi BibliotecaNaţională a Republicii Moldova. Demararea proiectului comun al BNRM şi alInstitutului Cultural Român „Mihai Eminescu” de valorificare şi difuzare a valorilor 12
 14. 14. spirituale naţionale. Pivotat pe Ateneul cultural Moldova, proiectul a cuprins un ciclude conferinţe de mare noutate ştiinţifică şi conceptuală. Polipticul cultural-istoric şiştiinţific Basarabenii în lume, mese rotunde sub genericul: „Unirea din 1859 şiconstituirea României Moderne”,evenimentul a fost organizat de către AsociaţiaIstoricilor din RM, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chişinău; Institutulde Istorie , Stat şi Drept al AŞM şi Biblioteca Naţională. În perioada iulie - septembrie BNRM a recepţionat 487 u.m. (cărţi – 392 ex.,publicaţii periodice – 95 nr.) de la editurile României a unui exemplar de fiecare cartedin domeniul ştiinţelor umanistice tipărită în limba română. Activitatea ştiinţifică a fost reflectată în editarea unui şir de publicaţii: Pe parcursul a 9 luni colaboratorii Bibliotecii Naţionale au participat lareuniunile şi evenimentele internaţionale: - a 25-a adunare anuală a ConferinţeiDirectorilor Bibliotecilor Naţionale Europene (Copenhaga); - Salonul Internaţionalde Carte (Iaşi, România); - A II-a ediţie a Expoziţiei-târg Internaţionale de Carte(Baku, Azerbaijan); Concursul Naţional de afişe de bibliotecă (Brăilă, România);Vernisajul mondial al constituţiilor (Italia); Decadă de stagiere a tinerilor bibliotecaridin Bibliotecile membre ale Asambleiei Bibliotecare Euroasiatice consacratăaspectelor noi ale informatizării şi activităţii informaţionale (Moscova, Rusia). Biblioteca Naţională pentru Copii ”Ion Creangă” în perioada de referinţă aorganizat în jur de 50 de manifestări: concursuri, cenacluri, şedinţe, saloane literar-artistice, prezentări, mese rotunde, activităţi informal bibliofrafice şi editoriale, cicluride emisiuni radiofonice Carte dragă, luminezi ca un soare în amiezi (în colaborare cuRedacţia emisiuni pentru copii a Companiei Publice „Teleradio-Moldova”); Ciclurilede acţiuni pentru promovarea lecturii şi a serviciilor Bibliotecii: Zilele Creangă, ZileleFrancofoniei , Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii , Săptămâna Lecturii şi aCărţii pentru Copii , Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor, Sărbătoarea Naţională„Ziua Independenţei”, Sărbătoarea Naţională „Limba noastră” ; Un eveniment cu semnificaţie deosebită a fost organizarea SalonuluiInternaţional de Carte pentru Copii şi Tineret. În scopul promovării lecturii Biblioteca a încheiat acorduri de colaborare cu 46şcoli şi licee din Chişinău. Finanţarea activităţilor culturale în conformitate cu priorităţile stabilite înbază de proiecte. Finanţarea instituţiilor din domeniul culturii se efectuează în baza programelor,care asigură transparenţa nu numai în elaborarea şi gestionarea finanţelor publice, darşi în distribuirea bugetului culturii, reflectând valorile (talentele) culturale, promovatede minister prin asigurarea accesului liber la cultură şi viaţa culturală. În anul 2011 din 41 de proiecte prezentate spre finanţareaprogramelor/proiectelor, Consiliul de experţi a selectat 31 proiecte ale uniunilor decreaţie şi asociaţiilor obşteşti, în sumă de 675 mii.lei. Ministerul Culturii al Republicii Moldova a obţinut de la Biroul UNESCO-Venezia finanţarea proiectului (grant) privind restaurarea viitorului sediu al Agenţieide inspectare şi restaurare a monumentelor, a fost încheiat Contract în sumă de 13
 15. 15. 64 000 euro. Cu ajutorul Biroului UNESCO din Paris, se lucrează asupra Proiectului„Mecanismul de interacţiune între teatru şi stat în ţările de tranziţie. Formele desusţinere a teatrului în perioada crizei economice – abordări manageriale în sumă de20 mii $. Cît priveşte revizuirea sistemului de salarizare a lucrătorilor din domeniulcultural, Ministerul Culturii a propus modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetareîn baza Reţelei tarifare unice” şi a prezentat Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şiFamiliei, care a fost avizată negativ de către acesta ( nr.01-2396 dim 20.06.2011 ) Au fost perfectate recomandări privind finanţarea în teritoriu a formaţiilorartistice – model şi coordonate cu Ministerul Culturii categoriile de retribuire amuncii conducătorilor caselor de cultură, formaţiilor artistice şi bibliotecarilor (lasolicitare). Actualmente, Ministerul Culturii la modificarea Legii Culturii a inclus un set depropuneri privind finanţarea domeniului culturii, reieşind din necesităţile actuale. Promovarea culturii ca factor primordial al păstrării şi dezvoltării identităţiinaţionale. Dezvoltarea cadrului juridic privind protejarea, conservarea şi punerea învaloare a monumentelor de cultură, istorie şi arheologie, precum şi în scopulstimulării implicării active a persoanelor fizice şi juridice în activităţi depăstrare, valorificare şi dezvoltare a patrimoniului cultural naţional. În scopul promovării politicii statului pentru activităţile de protejare, restaurare,evidenţă, revitalizare a obiectelor de patrimoniu pe întreg teritoriul naţional,promovarea politicii de valorificare eficientă non-degradantă a monumentelor,ministerul a elaborat un set de modificări ale actelor normative şi legislative. A fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.124 din 04.03.2011 proiectul Legiimonumentelor de for public şi remis spre examinare Parlamentului. Proiectulrespectiv a fost aprobat în Parlamentul Republicii Moldova. Pe parcurs a 9 luni au fost elaborate şi adoptate de Guvern 10 hotărîri privindedificarea monumentelor, plăcilor comemorative, dedicate diverselor evenimente şipersonalităţilor eminente din istoria şi viaţa culturală a Moldovei. În scopul implementării Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejareapatrimoniului arheologic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 235-240, AnulXVII, 3 decembrie, 2010, art. 738, p.8-17), readucerii patrimoniului arheologic înspaţiul legal, creării unui sistem naţional eficient de protejare, cercetare, valorificare şiadministrare a siturilor arheologice, în conformitate cu prevederile Legii nominalizate,Ministerul Culturii a elaborat şi propune spre avizare proiectul de hotărîre aGuvernului despre aprobarea proiectului de Lege privind modificarea şi completareaunor acte legislative. Acest proiect de lege vizează completarea şi modificareaCodului penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002 (Monitorul Oficial alRepublicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. 195), cu modificările şi completărileulterioare, şi a Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din24.10.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), cu 14
 16. 16. modificările şi completările ulterioare, compartimentele referitoare la protejareamonumentelor de istorie şi cultură, în special a patrimoniului arheologic naţional. În luna martie curent Ministerul Culturii cu sprijinul Comisiei NaţionaleUNESCO a lansat site-ul Ministerului Culturii www.patrimoniuimaterial.md unde vafi plasată toată informaţia privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial şipoliticile statului privind implementarea Convenţiei UNESCO. A fost elaborat proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului culturalnaţional mobil, proiectul de lege pentru protejarea patrimoniului cultural imaterial.care au fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului . În perioada de referinţă au fost elaborate şi sunt în proces de avizare proiectelehotărîrilor de Guvern privind aprobarea regulamentelor: de organizare şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Arheologice; de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionalepentru UNESCO a Republicii Moldova. Ambele proiecte sunt plasate pe site-ulMinisterului Culturii. De asemenea, a fost elaborat şi este în proces de avizareproiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind exportul şiimportul bunurilor culturale mobile. Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate manifestări şi activităţiculturale privind păstrarea şi promovarea tradiţiilor naţionale: Organizarea sărbătorilor de iarnă ( Revelion, Crăciunul); Organizarea expoziţiei de mărţişoare la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală; Organizarea expoziţiei jubiliare a meşteriţei ( în fibre vegetale) Natalia Cangea la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală; Pe parcursul a 9 luni ale anului 2011 au avut loc 6 şedinţe ale ConsiliuluiNaţional pentru Monumente de For Public, în cadrul cărora au examinat 14 subiectece ţin de edificarea monumentelor de for public. Consiliul naţional al MonumentelorIstorice s-a întrunit în 11 şedinţe, la care au fost examinate 21 de subîecte ce ţin deprotejarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor. Pentru anul 2011 în scopul efectuării lucrărilor de restaurare şi reparaţie capitalăa edificiilor aflate în gestiunea instituţiilor şi organizaţiilor din cadrul ministerului aufost alocate 3,0 mln lei investiţii capitale şi 900 mii lei pentru efectuarea unor lucrăride reparaţie capitală. Mijloacele financiare alocate în sumă de 3,0 mln lei au fost direcţionate pentrucontinuarea lucrărilor de restaurare a edificiului „Dadiani” din str. 31 August 115 alMuzeului Naţional de Arte (monument de arhitectură şi istorie de importanţănaţională înscris în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stataprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993), restaurareaedificiului Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor din str.A.Şciusevnr.103 (monument de arhitectură şi istorie de importanţă naţională înscris înRegistrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat aprobat prin HotărîreaParlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993), şi pentru elaborarea documentaţiei deproiect şi deviz în vederea efectuării lucrărilor de reconstrucţie a edificiului Teatrului 15
 17. 17. „Eugene Ionesco” din bd.Grigore Vieru nr.11. La momentul actual, lucrările dereparaţie continuă. Din mijloacele financiare alocate în sumă de 900 mii lei la compartimentulreparaţii capitale a fost reparat demisolul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „IonCreangă”. La momentul actual, continuă lucrările de reparaţie a cornişei clădiriiBibliotecii Naţionale din str.31 August nr.78-A, a acoperişului Muzeului Naţional deArheologie şi Istorie şi a sălii de expoziţii a Muzeului Naţional de Arte. Promovarea valorilor culturale naţionale ca parte componentă apatrimoniului cultural european. În perioada de referinţă au fost desfăşurate Ziua Naţională a Republicii Belarus,Ziua Internaţională a Francofoniei, Inaugurarea Centrului Pro-European deSevicii şi Comunicare, organizat cu sprijinul Consiliului Europei, Centrul are înstructura sa fondul info-documentar al Consiliului Europei, care asigură accesul labazele de date europene, inclusiv la colecţiile digitale ale bibliotecilor naţionale aleţărilor UE. Au fost iniţiate negocierile şi urmează a fi semnată Concepţia de dezvoltare aînvăţămîntului în domeniul culturii şi artelor a statelor–membre ale ComunităţiiStatelor Independente şi Concepţia de colaborare a statelor–membre ale ComunităţiiStatelor Independente în domeniul culturii. S-a prezentat Guvernului spre examinare proiectul de lege privind ratificareaConvenţiei Europene privind coproducţiile cinematografice, adoptată la Strasbourg la2 octombrie 1992 şi semnată de Republica Moldova la 11 ianuarie 2008. În cadrul Programului regional „Iniţiativa de la Kiev”, Ministerul Culturiiparticipă la Proiectul-pilot „Reabilitarea patrimoniului cultural în oraşele istorice”.Pentru implementarea Proiectului dat au fost desemnaţi coordonatori de proiect dincinci oraşe : Bălţi, Soroca, Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi”, Leova şiCahul. Republica Moldova a participat cu filmul artistic „Nunta în Basarabia”, realizatde OWH TV STUDIO la Săptămînă francofonă, organizată în luna martie la Praga,Republica Cehă.1. Acorduri şi programe de colaborare internaţională În perioada 11-12 aprilie 2011, o delegaţie din partea Ministerului Culturii şiPatrimoniului Naţional al României condusă de domnul Kelemen Hunor, ministrulCulturii şi Patrimoniului Naţional, a efectuat o vizită în Republica Moldova. În cadrulvizitei a fost semnat Acordul de colaborare între Ministerul Culturii al RepubliciiMoldova şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional al României. În luna iulie anul curent, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea pentruratificarea Convenţiei europene privind coproducţiile cinematografice. În perioda de raportare au fost realizate proiecte internaţionale: proiectului I,Culture Orchestra, desfăşurat de Ministerul Culturii şi Patrioniului Naţional alPoloniei. 16
 18. 18. În perioada 10-11 martie curent a fost organizată vizita de lucru în RepublicaMoldova a dlui Smbatean Armen, Director executiv al Fondului Interstatal decolaborare umanitară a statelor-membre ale CSI. La 10 martie delegaţia FonduluiInterstatal de colaborare umanitară a statelor-membre ale CSI a avut o întrevedere cudomnul MARIAN LUPU, Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, preşedinteinterimar al Republicii Moldova. Ministerul Culturii în comun cu instituţiile din subordine a participat laorganizarea Zilelor Internaţionale a Francofoniei, Festivalul Filmului Francofon, aparticipat la cea de-a 15-a ediţie a Festivalului Filmului European, organizat deInstitutul Cultural Român, la desfăşurarea Zilele Culturii Federaţiei Ruse, în cadrulcăreia au fost organizate spectacole, concerte, expoziţii, masa rotundă cu participareapersonalităţilor din domeniul culturii din Rusia şi Moldova, În perioada de referinţă a fost asigurată participarea reprezentanţilor RepubliciiMoldova (OWH TV STUDIO) la evenimentele dedicate Zilelor Francofonieidesfăşurate la Praga, Republica Cehă. În scopul promovării valorilor naţionale în spaţiul european a fost organizatăvernisare a peste 30 de tablouri ale pictoriţei, Nicoleta Stati, în sala "Altiero Spinelli"a Parlamentului European..2. Realizarea proiectelor şi evenimentelor culturale cu participare internaţională Au fost organizate peste 20 de evenimente culturale de nivel internaţional,inclusiv: festivalul „Mărţişor”, festivalul de muzică clasică Iohan Sebastian Bach,festivalul internaţional „Invită Maria Bieşu”, festivalul internaţional al filmuluiCronograf, Zilele culturii Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Festivalulinternaţional al Şcolilor de Teatru etc. Studioul „Moldova Film” S.A. a participat la Festivalul Internaţional pentrupromovarea, coproducţia şi distribuirea producţiei cinematografice, desfăşurat laMoscova, Federaţia Ruseă. Un grup de elevi ai Liceului-internat Republican de Muzică „CiprianPorumbescu" şi studenţi ai Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice au participatla Concursul de muzică austro-germană, care s-a desfăşurat în oraşul Burgas(Bulgaria). Ansamblul de muzică şi dans popular „Plai înfloritori” ai ColegiuluiNaţional de Coregrafie, au participat la Festivalul International de Arte, care s-adesfăşurat în oraşul Sozopol (Bulgaria). În cadrul colaborării internaţionale tineri violonişti din Belarus au participat laConcursul Internaţional al tinerelor interpreţi „Eugen Coca”, în cadrul FestivaluluiInternaţional al Şcolilor de Teatru CLASSFEST organizat la Chişinău a participatAcademia de Stat de Arte din Belarus, la Salonul Internaţional de Carte pentru Copiişi Tineret, au participat 10 edituri din oraşul Minsk. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P. Cehov" a participat Festivalul Internaţionalde Teatru din or. Kaliningrad, Festivalul Internaţional al Teatrelor Ruse din statele-membre CSI şi ţările Baltice din or. Sankt- Petersburg şi Festivalul de Teatru. Membrii formaţiei de dans modern „Imperiu”, cu titlul „Model” au participat laFestivalul Internaţional de coregrafie „Танцевальная весна” care s-a desfăşurat în 17
 19. 19. perioada în or. Podolisk, Federaţia Rusă. Studenta Academiei de Muzică, Teatru şiArte Plastice, Tanasiciuc Natalia a participat la Festivalul-concurs de romanţe ruseşti„Izabela Iurieva ", care s-a desfăşurat în perioada 19-26 mai 2011 în oraşul Tallin. Un grup de elevi şi profesori de la Colegiul Republican de Coregrafie auparticipat la ediţia a VIII-a a Festivalului Internaţional „Mocква вcmpeчает друзей”,organizat în perioada 20-22 mai 2011. La Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, au participat 29 edituridin Federaţia Rusă, 10 edituri din China Reprezentantul Ministerului Culturii a participat la seminarul „Filmul,televiziunea şi managementul de brand pentru ţările în curs de dezvoltare" . Formaţia de muzică uşoară „Millenium” a realizat un turneu în Italia în perioadaiunie – septembrie 2011. Asociaţia de Creaţie „Festival” realizează în perioada anilor 2011-2012, unproiect cultural de colaborare cu Societe HBS „Harley Blues Society”, din RegatulBelgiei. Republica Moldova a participat cu 3 producţii cinematografice(„Arrivederci" de V. Jereghi, „Saşa, Grişa şi Ion" şi „(Plictis) şi Inspiraţie" deI.Cobîleanschi) la cea de-a II-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film„Festivalului identităţilor", care s-a desfăşurat la Roma. Corul mixt al Catedrei „Dirijat Cor Academic" a participat la ConcursulInternaţional de muzică sacră, care s-a desfăşurat în oraşul Hajnowka, Polonia. La Festivalului Internaţional al Şcolilor de Teatru „CLASSFEST” organizat în auparticipat Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L.Caragiale”, Bucureşti cu spectacolul „Pa-Dam, Pa-Dam..", Universitatea Babeş-Boya,Cluj-Napoca cu spectacolul „Bacantele” după Euripide, Universitatea de Arte "G.Enescu", Iaşi cu spectacolul de teatru de umbre „Geneze”, Universitatea de Arte dinTârgu - Mureş cu spectacolul „Gaiţele”. În martie curent Ministerul Culturii cu sprijinul Comisiei Naţionale UNESCO alansat site-ul „Patrimoniul cultural imaterial al Republicii Moldova”, care reflecteazăsituaţia ce ţine de salvgardarea patrimoniului cultural imaterial şi politicile statuluiprivind implementarea Convenţiei UNESCO din domeniu. Cu susţinerea Ambasadei Statelor Unite ale Americii a fost realizat proiectulprivind executarea lucrărilor de conservare-restaurare la Complexul Băilor Medievaledin cadrul Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi”. Proiectul prevedeaelaborarea şi implementarea în practică a unui set de măsuri privind salvarea de ladistrugere a vestigiilor de arhitectură ale complexului „Baia medievală de tip oriental”din secolul al XIV-lea; conservarea şi consolidarea acestora în scopul păstrării pentruumanitate şi valorificării lor în scopuri turistice. Au fost realizate următoarele activităţi practice: 1. Elaborarea proiectului de specialitate privind conservarea complexului de arhitectură „Baia medievală de tip oriental”; 2. Efectuarea în perimetrul obiectivului de arhitectură a săpăturilor arheologice de salvare; 18
 20. 20. 3. Efectuarea lucrărilor practice de consolidare, conservare şi restaurare a vestigiilor de arhitectură ale complexului „Baia medievală de tip oriental”. 4. Amenajarea teritoriului din jurul „Băii”, care vor facilita vizionarea complexului de către turişti. Totodată, pentru 2011 s-a propus finanţarea Proiectului privind realizarealucrărilor de Proiectare a lucrărilor de conservare şi restaurare a vestigiilor dearhitectură orientală şi moldovenească din secolele XIV-XVI din cadrul RezervaţieiOrheiul Vechi. În cadrul proiectului vor fi realizate activităţi de documentare,cercetare, digitalizare topografică şi tridimensională, în baza cărora vor fi elaborateproiectele de conservare-restaurare a vestigiilor de arhitectură medievală din cadrulRezervaţiei Orheiul Vechi. Va fi creată baza ştiinţifico-metodică necesară pentrurealizarea lucrărilor practice de consolidare, conservare şi restaurare a fundaţiilorconstrucţiilor medievale de tradiţie orientală şi moldovenească din secolele XIV-XVI,în scopul păstrării acestor valori culturale pentru umanitate şi a valorificării lor pentruactivităţile turistice şi de instruire. În perioada de referinţă, Ministerul Culturii a solicitat concursul instituţiilor dinsubordine privind participarea la următoarele proiecte/programe: ProgramulCultura/Media 2007-2013 al Uniunii Europene, Programul Tempus, Erasmus Mundus,Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, ProgramulOperaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013, Instrumentul definanţare a proiectelor OCEMN. Ministerul Culturii a acordat asistenţă instituţiilor din subordine în scopulparticipării la grant-urile oferite de Ambasada Japoniei acreditată pentru RepublicaMoldova în domeniul culturii.3. Integrare europeană Ministerul Culturii a participat la: Reuniunea Sub-comitetului nr. 4 „Energie, Mediu, Transporturi şiTelecomunicaţii, Ştiinţă, Tehnologii, Sănătate Publică, Cultură şi Educaţie”,desfăşurat la Chişinău, Republica Moldova; La cea de-a XII-a reuniune a Comitetului de Cooperare Republica Moldova –Uniunea Europeană; La cea de-a 5-a Reuniune a Platformei nr. 4 a Parteneriatului Estic ContacteInter-umane. În corespundere cu Programul de activitate 2012-2013 al Platformei nr.4. În scopul dezvoltării diversităţii culturale, conservării şi valorificării patrimoniuluicultural şi istoric, ministerul a propus cooperarea în următoarele domenii: culturală şischimburi culturale, precum şi mobilitatea artei şi artiştilor; în domeniul protejării şiconservării patrimoniul cultural; în domeniul dezvoltării industriilor culturale;promovarea dialogului intercultural; politica de dialog privind politica culturală şiaudiovizualul; cooperarea în cadrul forurilor internaţionale, cum ar fi UNESCO şiConsiliului Europei, Pentru anii 2011-2013, Ministerul Culturii a aplicat la 4 proiecte în cadrulProgramului Cultural al Parteneriatului Estic. De asemenea, participă cu ţările membreGUAM la realizarea unui film documentar axat pe romanul lui Jules Verne 19
 21. 21. „Keraban-Le-Tetu”. Costul total al proiectului constituie 1 mln de Euro şi va fifinanţat 70% din Programul Operaţional Comun în Bazinul Mării Negre 2007-2013,iar 30% din contul Turciei. Tot în cadrul Programului Cultural al Parteneriatului Estic, Ministerul Culturii încomun cu Comisia Europeană şi Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău va organizao Masă rotundă cu privire la situaţia din domeniul culturii din Republica Moldova.Totodată, pe parcursul anilor 2011-2013 Ministerul Culturii va beneficia de asistenţăîn cadrul proiectului „Consolidarea sectorului cultural a statelor-membre aleParteneriatului Estic” în vederea consolidării capacităţilor instituţionale şi dearmonizare a cadrul legislativ naţional, conform legislaţiei europene şi internaţionale. Ministerul Culturii a asigurat prezentarea informaţiei în contextul implementăriiînţelegerilor anterioare şi documentelor ce ţin de cooperarea bilaterală, inclusiv îndomeniul integrării europene, precum şi au fost stabilite priorităţile în cadrulurmătoarele bilaterale în domeniul integrării europene, şi anume: moldo-cehă, moldo-slovacă, moldo-lituaniană, moldo-polona, moldo-ungară şi moldo-română. Pentru anii 2010-2012, Comisia Europeană a aprobat spre co-finanţare 4 proiectecu participarea instituţiilor de cultură din Republica Moldova: „PROMS MusicCrossover - East-West Connections”, „Tandem” - Crearea de noi reţele şiparteneriate dintre profesioniştii din domeniul cultural din ţările Uniunii Europene şicei din Republica Moldova şi Ucraina, „Patrimoniu, Identitate şi Comunicare înPracticile artei contemporane europene” şi „Mirrors of Europe”.4. Armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul culturii la acquis-ul comunitar Ministerul Culturii a elaborat Regulamentul cu privire la exportul şi importulbunurilor culturale, care se află în proces de avizare.5. Colaborarea în cadrul UNESCO. Ministerului Culturii a transmis în adresa Centrului Patrimoniului MondialUNESCO, solicitarea de a include în Lista Indicativă UNESCO, obiectul depatrimoniul cultural şi natural „Solurile tipice de cernoziom din stepa Bălţilor”. Ministerul Culturii a elaborat Formularul de solicitare a asistenţei internaţionaledin partea UNSECO în scopul finalizării şi promovării în Lista patrimoniului mondialUNESCO a dosarului „Peisajului cultural Orheiul Vechi”. Ministerul Culturii participă la Proiectul pilot iniţiat de Biroul UNESCO dinMoscova privind Inventarierea Patrimoniului cultural imaterial în RepublicaMoldova. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a fost desemnat încalitate de instituţie responsabilă de implementarea acestui proiect. Scopul proiectuluieste crearea unui cadru metodologic pentru elaborarea inventarului naţional alpatrimoniului cultural imaterial, de a completa cu elemente de inventariere şi de aatrage atenţia şi a altor instituţii guvernamentale la rolul comunităţilor locale,promotori ai patrimoniului cultural imaterial, asigurînd diseminare şi vizibilitatepentru conservarea şi promovarea continuă a acestora. În cadrul proiectului implementat cu susţinerea Ministerului Italian de Externe- Cooperazione Italiana şi Oficiul UNESCO din Veneţia, Biroul Regional pentruŞtiinţă şi Cultură în Europa în anul 2010 au început lucrările de restaurare şi 20
 22. 22. amenajare a unui nou sediu pentru „Agenţia de inspectare şi restaurare amonumentelor”. Comisia UNESCO din Paris (prin Biroul UNESCO, Republica Moldova), susţinefinanciar în luna decembrie curent Raportul şi Conferinţa Naţională “Mecanismul deinteracţiune între teatru şi Stat în ţările de tranziţie. Ministerul Culturii va participa la cea de-a 36-a Conferinţă Generală aOrganizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO). Ministerul Culturii a participat în perioada 1-2 septembrie curent la Belgrad(Republica Serbia) la cea de-a IX-a ediţie a Summit-ului Regional UNESCO al Şefilorde Stat din Europa de Sud-Est, eveniment precedat de Masa Rotundă „ArtaContemporană în Europa de Sud-est – Patrimoniu pentru Viitor”. Ministerul Culturii a participat la data de 10 iunie curent la Belgrad (RepublicaSerbia) la Conferinţa Miniştrilor Culturii din Europa de Sud-Est cu genericul„Patrimoniul Cultural: O Punte spre un Viitor Comun”. În spiritul Planului de laCetinje, ministerul a iniţiat elaborarea în comun cu statele vecine (România şiUcraina) dosarelor privind promovarea în Lista Patrimoniului Mondial a unormonumente cultural-naturale transfrontaliere. Un bun început în acest sens ar putea fiurmătoarele proiecte: “Peisajul mănăstirilor rupestre din valea Nistrului şiDunărea de Jos”, „Cetăţi antice şi medievale din spaţiul balcano-dunărean”.Considerăm importantă, în acest context, realizarea în comun cu România, Bulgaria,Serbia şi alte state din zonă, a proiectului de elaborare a dosarului şi promovarea înLista Patrimoniului Mondial imaterial a unui element important al patrimoniuluicultural intangibil, comun pentru această zonă - „Mărţişorul”. La acest capitol, am menţionat interesul Republicii Moldova de a se implice cîtmai plenar în programele de cooperare regională prin participarea la proiectele decooperare culturală şi de turism, în special în itinerarele „Rutele Vinului”,„Arhitectura vernaculară”, „Mănăstirile rupestre”, alte itinerare bazate pemonumentele de patrimoniu arheologic. Totodată, în cadrul conferinţei, Ministerul Culturii a transmis oficial dlui PredragMARKOVIC, Ministru al Culturii al Republicii Serbia, cererea de aderare aRepublicii Moldova la Consiliul Miniştrilor Culturii din Europa de Sud-est(CoMoCoSEE). Actualmente Republica Serbia deţine preşedinţia ConsiliuluiMiniştrilor Culturii din Europa de Sud-est (CoMoCoSEE).6. Colaborarea şi participarea în cadrul Programelor şi Proiectelor ConsiliuluiEuropei Cu susţinerea Oficiului Comisarului Consiliului Europei pentru DrepturileOmului la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a avut loc inaugurareaexpoziţiei la subiectul moştenirii lăsate de Andrei Saharov în domeniul drepturiloromului. Ministerul Culturii a participat la Reuniunea Comitetului Director pentru Cultură(CDCULT) al Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei şi la reuniuneaComitetului Director pentru Patrimoniu Cultural şi Peisaj al Comitetului de Miniştri alConsiliului Europei. 21
 23. 23. De asemenea, Ministerul participă la Proiectul-pilot „Reabilitareapatrimoniului cultural în oraşele istorice“, în cadrul Programului regional„Iniţiativa de la Kiev”, susţinut financiar de către Consiliul Europei şi ComisiaEuriopeană. În cadrul acestui proiect au fost organizate două Ateliere de lucru cuparticiparea experţilor naţionali şi internaţionali la care a fost prezentat primul Raportnaţional privind situaţia patrimoniului cultural din centrele istorice, precum şi au fostpropuse 5 oraşe de intervenţie prioritară.7. Colaborarea în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI) De către Republica Moldova au fost semnate şi adoptate Concepţia privindcolaborarea statelor-membre CSI în domeniul culturi, Concepţia de dezvoltare aînvăţămîntului în domeniul culturii şi artelor a statelor-membre CSI şi Planul deacţiuni prioritare în domeniul colaborării umanitare a statelor-membre ale CSI pentruanii 2011–2012. Ministerul Culturii al Republicii Moldova cu suportul Fondului Interstatal deColaborare Umanitară al statelor-membre CSI a organizat în perioada 1-10 martie2011, cea de-a 45-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică „Mărţişor 2011”. 22

×