RAPORT
de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu
Procesul de monitorizare a activităţii institu...
Reieşind din cele expuse Ministerul Culturii plasează Raportul de
monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din ...
8. Toate cele 40 unităţi prevăzute Formaţiilor artistice cu titlul ,,model”
sunt finanţate.
9. 51 Formaţii de artişti amat...
Bibliotecii la nişte programe de amploare în ceea ce priveşte ridicarea
ratei achiziţiei. Biblioteca a lansat în anul 2011...
Fondul Bibliotecii a fost accesat de către utilizatori în regim de acces liber în
proporţie de 80 la sută.
Utilizatori:
În...
o imprimantă şi două centre muzicale, ceea ce este insuficient pentru Bibliotecă;
Aceste dificultăţi pot fi depăşite doar ...
Clădirea se află într-o stare tehnică satisfăcătoare, se încălzeşte în perioada rece a
anului. Pinacoteca „D. Cantemir“, d...
Instituţii de cultură total -68: Case de Cultuiră-27; Case de Cultură fără edificiu-1
(s. Băcioi); Biblioteci -31; Institu...
altor departamente şi organizaţii. Acest indice satisface nivelul minim (calitativ)
de dezvoltare a creaţiei artistice de ...
Pe parcursul a 133 de ani de lectură publică, Biblioteca Municipală şi-a
desfăşurat activitatea în diferite spaţii. Din 19...
24 din 24 ore. Sediul Central a avut program pentru public, în medie, 52
ore pe săptămână şi 50 ore – filialele din reţea....
Departamentul Automatizare a elaborat un plan de upgrate al calculatoarelor
învechite fizic, realizarea căruia a permis îm...
ani
Şcoli
de
Muzică
Şcoli
de
Arte
Şcoli
de
Arte
Plastice
Total

5

1129
1885
474

26

10

3488

495

ani

306

1

ani

163...
- pentru organizarea manifestărilor culturale de nivel raional s-au cheltuit - 45,5
mii lei.
1. Starea edificiilor Caselor...
Din ele: Formaţii de creaţie artistică - 83 (cu 13 mai mult) cu 1483 membri raportat
la 29 C/C în mediu alcătuiesc 2,8 for...
 BP s. Şerpeni şi Hârbovăţ activează cu succes cu utilizatorul copil, în special
cu copiii din familiile aflate în dificu...
- pentru organizarea manifestărilor culturale de nivel raional s-au cheltuit - 45,0
mii lei.
11 Starea edificiilor Caselor...
Starea tehnico-materială. În 2011 pentru reparaţia bibliotecilor din raion nu
au fost programate surse financiare.
Reparaţ...
• Alte surse – 0
• Procurare instrumente muzicale – 0
• Achiziţii – 0
• Cărţi ediţii periodice –0
• Mobilier şi mărfuri de...
5. În Casele de Cultură activează 88 formaţii de amatori cu 1462 membri,
din ele 40 formaţii pentru copii şi adolescenţi c...
Total – 367,7 mii u. m. , (366,2mii u. m. În limba de stat – 136,4 mii u. m, din
care cu grafie latină – 83,0 mii u. m. ( ...
Arte
Şcoli
de
Arte
Plastice
Total

1
5

606

60

36

24

7

7

12

6

28

 Tineri specialişti: 5
 Alocaţii financiare: 1...
4. În Casele de Cultură activează 73 formaţii de amatori cu 1546 membri,
din ele 44 formaţii pentru copii şi adolescenţi c...
Din cei 66 bibliotecari 13 au studii superioare (20,9 %), din care 7 – de specialitate
(11,9 % din numărul total de biblio...
De mai mulţi ani, din lipsa mijloacelor financiare, dar şi din lipsa de
insistenţă din partea organelor de cultură, nu mai...
Raionul Cantemir
Numărul localităţilor - 50, nr. de locuitori - 61,1.
Instituţii de cultură total -92: Case de Cultuiră (C...
Reţeaua de biblioteci:
Total – 46 (46) biblioteci
Starea tehnico-materială. În 2011 pentru reparaţia bibliotecilor din rai...
Muzeul “ D. Cantemir“, după reparaţia Casei de cultură, a fost amplasat în
sediul acestuia.
În anul 2009 Muzeul de istorie...
Instituţii de cultură total -90: Case de Cultură (C/C) – 37; C/C fără edificiu 0;
Biblioteci -42; Muzee -7; Instituţii de ...
Starea tehnico-materială
Reparaţii capitale – 0 biblioteci
Reparaţii curente – 19 (16) biblioteci. Sumele alocate au fost ...
Colaborare şi parteneriat.
Proiecte câştigate (realizate, în implementare) în 2010.
 În bibliotecile publice activează 20...
Raionul Căuşeni
Numărul localităţilor-43, nr. de locuitori - 89.880.
Instituţii de cultură total -84: Case de Cultură (C/C...
Starea tehnico-materială.
În 2011 pentru reparaţia bibliotecilor din raion:
Programat – 27,3 mii lei
Realizat – 27,3 mii l...
financiare muzeul este deconectat de la reţeaua electrică, în perioada de iarnă nu se
încălzeşte. În raion funcţionează 4 ...
Instituţii de cultură total -74: Case de Cultură (C/C) – 34; Case de Cultură fără
edificiu -2; Biblioteci -39; Muzee -1; I...
O problemă care rămâne să fie nesoluţionată ţine de lipsa agentului termic în unele
biblioteci. Se încălzesc în perioada r...
Instituţii

Nr.

Şcoli
de
Muzică
Şcoli
de
Arte
Total

Elev
i

Pedagogi

St.
Su
p.

St.
Med.

Până
la 5
ani

Până
la 10
ani...
Pe parcursul anului au fost reparate capital 9 C/C din s. Cimişeni – 148.5mii lei, s.
Oniţcani – 210.8 mii lei, s. Măgdăce...
electrice – 6. Cele din urmă nu pot fi considerate ca biblioteci ce beneficiază de
căldură deoarece căldura nu se ridică m...
 Tineri specialişti: 43
 Alocaţii financiare: - 1264,1 mii lei
• Buget – 1158,8 mii lei
• Contribuţia părinţilor -205,3 ...
4. Pe parcursul anului 2011, în Casele de Cultură au fost organizate total
1158 manifestări cultural-artistice cu 163.9 mi...
Total – 260,9 (263,1) mii u. m. În limba de stat – 134,1 (137,6) mii u. m, din care
cu grafie latină – 65,0 (64,7) mii 48,...
 Alocaţii financiare: • Buget – 547,2 mii lei
• Contribuţia părinţilor -111,9 mii lei;
• Reparaţie cosmetică –0
• Reparaţ...
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011

1,086 views

Published on

Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,086
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu 2011

 1. 1. RAPORT de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu Procesul de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu a fost realizat în temeiul rapoartelor anuale prezentate de direcţiile/secţiile cultură municipale şi raionale în perioada de activitate 01 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 Grupul de monitorizare a constat din colaboratorii direcţiei Politici culturale în teritoriu şi cultură scrisă, direcţiei Patrimoniu cultural şi arte vizuale, direcţiei Arte profesioniste, Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. Pentru a fi supuse procesului de monitorizare a activităţii pe parcursul anului 2011 au fost selectate următoarele tipuri de instituţii din municipiile Chişinău şi Bălţi, UTA Găgăuzia şi raioanele republicii: 1. Case de cultură 2. Biblioteci publice. 3. Muzee 4. Colective artistice de amatori. 5. Centre (ateliere) de meşteşuguri, meşteri populari 6. Instituţii de învăţământ artistic extraşcolar. Indicatorii de bază pentru monitorizare au fost extraşi din tabelele centralizatoare ale instituţiilor de cultură, programele şi rapoartele direcţiilor/secţiilor cultură din teritoriu, alcătuite în modul stabilit, coordonate şi aprobate de administraţiile publice locale. Procesul de monitorizare a avut loc prin metoda examinării nemijlocite a rapoartelor anuale, ţinerea unor discuţii verbale cu şefii şi specialiştii direcţilor/secţiilor cultură, conversaţii cu petiţionarii veniţi în audienţă la minister, participarea nemijlocită a angajaţilor Ministerului Culturii la diferite activităţi ştiinţifice şi culturale ale instituţiilor din teritoriu, corespondenţa purtată între Ministerul Culturii cu instituţiile din teritoriu şi în baza informaţiei acumulată pe site-ul Ministerului Culturii de la societatea civilă. Responsabilitatea pentru centralizarea datelor pe fiecare unitate administrativteritorială şi veridicitatea informaţiei revine reprezentanţilor direcţilor/secţiilor cultură din teritoriu. Raportul anual de monitorizare în formula dată este elaborat pentru a fi prezentat spre examinare în şedinţa Colegiului Ministerului Culturii şi întreprinderea unor acţiuni de stopare a procesului de degradare a instituţiilor de cultură din teritoriu. Actualul Raport de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură şi-a stabilit drept scop: analiza indicatorilor de bază ale instituţiilor de cultură din teritoriu, aprecierea situaţiei privind dezvoltarea culturii în fiecare municipiu, raion şi UTA Găgăuzia , elucidarea progresului sau regresului în domeniu, problemele cu care se confruntă cultura în teritoriu şi determinarea unor căi posibile de ameliorare a situaţiei. 1
 2. 2. Reieşind din cele expuse Ministerul Culturii plasează Raportul de monitorizare a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu pentru anul 2011 pe pagina web a Ministerului Culturii www.mc.gov.md În continuare vom descrie situaţia în teritoriu precum urmează: Municipiul Bălţi Numărul localităţilor-3, nr. de locuitori-127561. Instituţii de cultură total-23: Case de Cultuiră (C/C)-8; Case de Cultură fără edificiu-0; Biblioteci-11; Muzee-1; Pinacoteca ,,A. Cantemir”; Instituţii de învăţământ artistic extraşcolar (IÎAE)-3; Librării-3; de stat-0; private-3. 11 Starea edificiilor Caselor de Cultură. Pe parcursul anului 2011 în mun. Bălţi s-au reparat 10 edificii de Cultură, suma totală – 358,0 mii lei. Edificii avariate nu sunt, necesită reparaţie capitală – 6 C/C. Baza tehnico-materială a C/C s-a îmbunătăţit, s-au întreprins acţiuni de renovare a edificiilor C/C de cultură, de asigurare a condiţiilor favorabile pentru activitatea lor, s-au efectuat reparaţii capitale, curente, gazificare, dotare cu aparataj tehnic modern. Din cele 8 C/C de Cultură a mun. Bălţi – 7 edificii se încălzesc în perioada rece a anului. În anul 2011 în 3 edificii au fost efectuate reparaţii capitale : Centrul de Cultură şi Tineret în sumă de 249,2 mii lei, Palatul Culturii din municipiul Bălţi, în sumă de 30,0 mii lei, Căminul Cultural ,,Flacăra” în sumă de 126,2 mii lei. Reparaţii curente s-au efectuat în toate Casele de Cultură-14,3 mii lei. 2. Pentru organizarea acţiunilor culturale în toate instituţiile de cultură a mun. Bălţi s-au alocat 837 mii lei. 3. Pe parcursul anului s-au procurat mărfuri în sumă de 393,0 mii lei. - aparataj de sonorizare-8220 lei, - instrumente muzicale – 18700 lei, - calculatoare - 28140 lei, - costume populare -19990 lei, - confecţionarea huselor pentru fotolii – 23870 lei. 4. De către specialiştii Caselor de Cultură au fost organizate 751 manifestări culturale cu deservirea a 642,3 mii spectatori, inclusiv pentru copii 449 manifestări culturale cu deservirea a 371,3 mii spectatori, în mediu 94,0 acţiuni pentru fiecare Case de Cultură. 5. În Casele de Cultură activează 104 formaţiuni de amatori cu 2296 membri, din ele 64 formaţiuni pentru copii şi adolescenţi cu 1482 membri. 6. Din ele 77 Formaţii de creaţie artistică cu 1408 membri, din care pentru copii şi adolescenţi - 50 cu 1087 membri. 7. 23 Formaţii de creaţie artistică deţin titlul de colectiv artistic ,,model” cu 697 de membri, din ele 13 pentru copii şi adolescenţi cu 522 membri. 2
 3. 3. 8. Toate cele 40 unităţi prevăzute Formaţiilor artistice cu titlul ,,model” sunt finanţate. 9. 51 Formaţii de artişti amatori din mun. Bălţi au participat la 65 festivaluri şi concursuri în ţară şi peste hotare în: Armenia, Ucraina, România, Rusia, Italia, Germania, China, Ungaria, Bulgaria, au prezentat 93 de spectacole şi au obţinut 26 premii (I,II,III), în ţară şi 43 premii (I,II,III), trofee, medalii de aur, argint, bronz peste hotare. 10. Centre (ateliere) de meşteşuguri-3. Meşteri populari înregistraţi – 91 persoane din care 29 sunt membri ai Uniunii Meşterilor Populari din Moldova. 11. Activitatea formaţiunilor de amatori au cei mai înalţi indici de dezvoltare pe ţară: 104 formaţiuni de amatori cu 2296 membri raportate la 8 Case de Cultură - în mediu alcătuiesc -13 formaţiuni pentru fiecare C/C. Formaţii de creaţie artistică -77 cu 1408 membri raportate la 8 C/C alcătuiesc în mediu 9,6 formaţii. Aceşti indici vorbesc de un nivel înalt de dezvoltare a activităţii artistice de amatori. 12. Formaţii artistice cu titlul ,,model”- 23 raportate la 8 Case de Cultură, alcătuiesc în mediu - 2,9 colective. Aceşti indici vorbesc de un nivel (calitativ) satisfcător de dezvoltare a activităţii artistice de amatori. 13. Acţiunile culturale 751 organizate de specialiştii C/C din mun. Bălţi satisfac necesarul pentru domeniul culturii – 94,0 acţiuni în mediu pentru fiecare instituţie, un indiciu înalt. Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” din Bălţi cu 9 biblioteci municipale şi 2 biblioteci comunale Starea tehnico-materială: Programat în anul 2011 – 50,0 mii lei Realizat - 50,0 mii lei. (Pentru Biblioteca centrală) Obiectivul general al activităţii Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu” Bălţi constă în formarea unui cetăţean bine informat, instruit şi cult. Pe parcursul anului 2011, gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse de către Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu”, Bălţi a atins cote înalte, rezultanta fiind consolidarea identităţii instituţionale ca centru de informare şi educaţie permanentă, ca partener şi furnizor de activităţi culturale şi ca for de îndrumare metodologică pentru instituţiile info-documentare din Zona de Nord a Republicii Moldova. Colecţii • La 1 ianuarie 2012, colecţia Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu”, Bălţi totalizează 570678 de documente, faţă de 620238 de documente la 1 ianuarie 2011, • Colaborare la unele programe de ridicare a ratei achiziţiei conform standardelor naţionale şi internaţionale. Activităţi realizate:  Deşi rata achiziţiei în anul 2011 a fost puţin mai mare comparativ cu anul 2010, nu putem vorbi nici în acest an despre participarea 3
 4. 4. Bibliotecii la nişte programe de amploare în ceea ce priveşte ridicarea ratei achiziţiei. Biblioteca a lansat în anul 2011 campania „Fă un gest – dăruieşte o carte bibliotecii”. Această campanie este lansată pentru o perioadă de doi ani, iar rezultatele ei vor fi făcute cunoscute în anul 2012. • Evidenţierea valorii informaţionale a documentelor şi promovarea parteneriatului cu specialişti din toate domeniile cunoaşterii, în scopul optimizării politicilor de achiziţii şi al asigurării resurselor financiare. Activităţi realizate:  Prin multitudinea activităţilor organizate, Biblioteca a promovat în anul 2011 o politică durabilă de evedenţiere a valorii informaţionale a documentelor şi a necesităţii creării unei culturi a informaţiei la fiecare cetăţean. Mai puţin ne-a reuşit să stabilim parteneriate cu specialişti din diferite domenii în scopul optimizării politicii de achiziţie. Deci Biblioteca atestă prezenţa, pe de o parte a utilizatorului care cunoaşte că trebuie să se informeze şi vrea să se informeze, iar pe de altă parte este prezentă rata mică a achiziţiei de carte, care vine în contradicţie cu normativele în vigoare. • Utilizarea de tehnologii moderne în evidenţa şi gestionarea documentelor. Activităţi realizate:  A fost asigurată înregistrarea electronică a intrărilor noi 2011. • Continuarea politicii de prezervare, conservare şi restaurare a documentelor. Activităţi realizate: S-au asigurat condiţii pentru restaurarea documentelor deteriorate fizic. Biblioteca nu dispune de o secţie de restaurare a publicaţiilor. În ceea ce priveşte dotarea subdiviziunilor structurale ale Bibliotecii cu documente, ambient şi tehnologii pentru crearea condiţiilor favorabile pentru lectură, informare şi culturalizare, anul 2011 a fost un an destul de dificil – pentru achiziţia de documente din bugetul local au fost alocate finanţe doar pentru abonarea la ediţiile periodice, achiziţia de carte a avut loc doar din donaţii; În anul 2011, Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” Bălţi a achiziţionat 7248 de unităţi materiale, ceea ce reprezintă cu 1228 unităţi materale mai multe în comparaţie cu anul 2010. Din buget au fost alocaţi doar bani pentru abonarea la ediţiile periodice – 183.6 mii de lei. Celelalte intrări ale Bibliotecii le reprezintă donaţiile În anul de referinţă fiind alocaţi din buget doar 1,5 lei per capita (în 2010 ≈ 2 lei pe cap de locuitor) 4
 5. 5. Fondul Bibliotecii a fost accesat de către utilizatori în regim de acces liber în proporţie de 80 la sută. Utilizatori: În anul de referinţă, Biblioteca a înregistrat 27334 de utilizatori, cifra utilizatorului unic constituind 23007, ceea ce reprezintă ≈ 18,5% din membrii comunităţii bălţene. Frecvenţa a înregistrat cifra de 184334 de utilizatori, ceea ce reprezintă 100,8% din normativul pe Bibliotecă. Utilizatorii Bibliotecii au consultat 570411 de volume, ceea ce reprezintă 103,8% din normativ. În anul 2010, numărul vizitelor este mai mare faţă de anul 2009 cu ≈16,8%. Acest moment a fost condiţionat de politica dusă de către Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” Bălţi atît în anii precedenţi, cît şi în anul de referinţă, an aniversar pentru Bibliotecă, în ceea ce priveşte promovarea bibliotecii şi a imaginii instituţiei bibliotecare în rîndurile bălţenilor în general, şi a generaţiei în creştere, în special. Aici pot fi menţionate, mai întîi de toate, activităţile organizate către aniversarea de 130 de ani ai Bibliotecii Municipale ”Eugeniu Coşeriu” Bălţi şi inaugurarea cluburilor ”Albinuţa” şi ”Inspiraţie” Indicele de lectură în anul de referinţă este de ≈ 20,9, fiind cu 0,7 unităţi mai mic în comparaţie cu anul 2009. În anul 2010, 130 de utilizatori ai Bibliotecii au beneficiat de serviciile Colţişorului American, fiind difuzate 2618 volume în limba engleză, 509 DVD-uri şi 246 servicii INTERNET. Starea edificiilor. În anul de referinţă reparaţii nu s-au efectuat. Starea edificiilor este satisfăcătoare Automatizare. Informatizare. Echipamente Biblioteca Municipală ”Eugeniu Coşeriu” Bălţi dispune de 27 de calculatoare. Aceste calculatoare în mare măsură sunt uzate, iar cele ce mai funcţionează încă sunt utilizate pentru activitatea internă a Bibliotecii, pentru activitatea editorială şi pentru prelucrarea electronică a intrărilor noi. Doar calculatoarele de la Colţişorul American şi un calculator de la Sala Lectură, fiind conectate la INTERNET, sunt puse în acces liber utilizatorului. Sunt conectate la INTERNET şi calculatoarele utilizate în cadrul unor servicii. Celelalte calculatoare, nu pot fi conectate la INTERNET pe motiv că starea lor tehnică nu permite acest lucru. În anul 2011, Biblioteca a achiziţionat două computere, o imprimantă şi două centre muzicale. Pentru asigurarea unei bune funcţionalităţi a Bibliotecii ca Centru de informare comunitar, Biblioteca are stringenta necesitate în achiziţionarea a cel puţin 50 de computere şi de o susţinere financiară în ceea ce priveşte conectarea acestora într-o reţea INTRANET şi INTERNET. Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” Bălţi şi-a pus drept scop asigurarea accesului la serviciile bibliotecii prin utilizarea internet-ului. În anul 2011, Biblioteca, din lipsă de tehnologii informaţionale, n-a reuşit să extindă accesul locuitorilor municipiului la informaţie prin utilizarea INTERNET-ului, acestă facilitate fiind disponibilă pentru utilizatori numai la American Corner. Din buget în 2011 au fost alocaţi bani pentru procurarea a două computere, 5
 6. 6. o imprimantă şi două centre muzicale, ceea ce este insuficient pentru Bibliotecă; Aceste dificultăţi pot fi depăşite doar prin promovarea unor politici la nivel naţional şi municipal: • asigurarea bibliotecilor din ţară cu achiziţii de carte conform normativelor în vigoare; • asigurarea bibliotecilor din ţară cu calculatoare şi echipament tehnic, în vederea oferirii informaţiei în format electronic. Biblioteca are necesitatea de a achiziţiona: calculatoare – 20 de unităţi; echipament tehnic (copiator, imprimante) - 6 unităţi; • personalul de bibliotecă: Comanda centralizată la instituţiile de învăţământ de specialitate şi repartizarea în bibliotecile din Republică a absolvenţilor care şi-au făcut studiile în domeniu; Implicarea Guvernului Republicii Moldova în privinţa stabilirii salariului bibliotecarilor, care ar corespunde coşului minim de consum. Parteneriat: Activităţi realizate:  Filiala pentru Copii „Ion Creangă” a colaborat cu Centrul de Plasament Temporar al Copiilor, Armata Salvării, Liceul “M. Eminescu”, Liceul “N. Gogol” şi Grădiniţele nr. 7 şi 18 în vederea realizării cu succes a proiectului cultural-informativ-educativ „Lectura – cea mai bună învăţătură”.  S-au intensificat relaţiile de parteneriat, în deosebi la organizarea activităţilor cultural-ştiinţifice, între Filiala Carte Românească şi Colegiul de Muzică din mun. Bălţi.  S-au intensificat relaţiile de parteneriat ale Filialei nr. 3 cu Liceul „A. I. Cuza” în vederea realizării programului cultural educativ al acestei filiale.  A sporit numărul activităţilor cultural-educative organizate de către Filiala nr. 2 în parteneriat cu Liceul „V. Maiakovski”.  A crescut numărul activităţilor extramuros, organizate de către Filiala nr. 5 în incinta Liceului „A. Puşkin” şi a Şcolii nr. 14.  A fost preluată relaţia de colaborare a Bibliotecii cu Şcoala nr. 15. S-au intensificat relaţiile de parteneriat între Sala Arte a Bibliotecii şi instituţiile de profil din municipiu: Palatul Municipal de Cultură, În mun. Bălţi funcţionează 2 muzee (Muzeul de Istorie şi Etnografie şi Pinacoteca “D. Cantemir“). Sânt unele din cele mai vechi instituţii muzeale din nordul republicii. În anul 2010 muzeul de Istorie şi Etnografie a consemnat 50 de ani de la fondare. Colecţiile muzeului însumează 34 393 piese de patrimoniu, dintre ele 22 871- piese înscrise în fondul de bază. Muzeul este amplasat într-un edificiu cu două nivele, construit la înc. sec XX, monument de istorie cu statut de protecţie naţională, înscris în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, cu nr.23. Expoziţia permanentă este amenajată într-o singură sală. Din lipsa mijloacelor financiare nu s-au efectuat lucrările de extindere şi etalare a expoziţiei. 6
 7. 7. Clădirea se află într-o stare tehnică satisfăcătoare, se încălzeşte în perioada rece a anului. Pinacoteca „D. Cantemir“, dispune de un patrimoniu de 10 lucrări de artă, organizând, conform regulamentului său de funcţionare, mai multe expoziţii din colecţiile de artă ale muzeelor din republică, colecţiile particulare, ale artiştilor plastici din Moldova Instituţii de Învăţământ Artistic Extraşcolar Mun. Bălţi: 3 instituţii: Instituţii Nr. Elev i PedaGogi Şcoli de Muzică Şcoli de Arte Şcoli de Arte Plastice Total 1 364 39 1 205 33 1 303 14 3 872 86 St. Su p. 65 St. med. 21 Până la 5 ani 10 Până la 10 ani 15 Pan a la 15 ani 9 Pân ă la 20 ani 11 Mai mul t de 20 41  Tineri specialişti: 3  Alocaţii financiare: • Buget – 4381,4 lei • Contribuţia părinţilor – 1007,4 mii lei; • Reparaţie cosmetică – • Reparaţie instrumentelor – • Alte surse – 7 mii lei; • Procurare instrumente muzicale – 7 mii lei; • Achiziţii – 2000 mii lei; • Cărţi ediţii periodice – • Mobilier şi mărfuri de uz casnic – Municipiul Chişinău Numărul localităţilor-35, nr. de locuitori-980000. 7
 8. 8. Instituţii de cultură total -68: Case de Cultuiră-27; Case de Cultură fără edificiu-1 (s. Băcioi); Biblioteci -31; Instituţii de învăţământ artistic extraşcolar -10; Librării9; de stat-0; private-9. Pe parcursul anului 2011 în mun. Chişinău nu s-au reparat edificii de cultură, -s-au efectuat achiziţii pentru instituţiile de cultură - suma totală: 3405,165 lei; (costume naţionale, instrumente calculatoare,climatizoare ş.a..) muzicale, aparataj de sonorizare, mobilier, - achiziţie de carte, suma totală – 3208,535 lei (4,8) per capita, nesatisfăcător; - pentru organizarea manifestărilor culturale s-au cheltuit - 4 mln. lei. 1. Starea edificiilor Caselor de Cultură: Case de Cultură avariate – 7 (s.Cruzeşti, s.Revaca, s.Făureşti, Grătieşti, Hulboaca, Ciorescu, Goian); necesită reparaţie capitală - 13. Pe parcursul anului s-au efectuat reparaţii curente la 0 edificii în sumă de 0 mii lei. 2. Baza tehnico-materială a instituţiilor de cultură. Pe parcursul anului s-au procurat mărfuri în sumă de 3405,165 mii lei. - costume naţionale 55.3mii lei; - instrumente muzicale 562.865 mii lei. 3. Pe parcursul anului 2011, în Casele de Cultură au fost organizate 714 manifestări culturale cu deservirea a 474,7mii spectatori, inclusiv pentru copii 231manifestări culturale cu 116,4 mii spectatori în mediu cîte 26,4 acţiuni pentru o C/C. 4. În Casele de Cultură activează 84 formaţii de amatori (cu 12 mai puţin faţă de 2010), 1819 membri, din ele 38 formaţii pentru copii şi adolescenţi cu 1007 membri. 5. Din ele 61 formaţii de creaţie artistică cu 1330 participanţi, din care pentru copii şi adolescenţi - 22 cu 630 membri, 6. 47 Formaţii de creaţie artistică deţin titlul de colectiv artistic ,,model” cu 543 de membri, din ele 20 pentru copii şi adolescenţi cu 250 membri. 7. Din cele 102 unităţi prevăzute pentru formaţiile artistice cu titlul ,,model” sunt finanţate doar 51unităţi, ce alcătuiesc 50% din necesar. 8. 36 Formaţii de artişti amatori au participat la 9 festivaluri şi concursuri în ţară şi peste hotare, au prezentat 67 spectacole în: România, Franţa, Ucraina. 9. Centre (ateliere) de meşteşugărit – 0. Meşteri populari înregistraţi –78 persoane din care 68 sunt membri ai Uniunii Meşterilor Populari din Moldova. 10. Activitatea formaţiunilor de amatori este la un nivel (cantitativ) nesatisfăcător de dezvoltare - 84 formaţiuni cu 1819 membri raportate la 27 Case de Cultură alcătuiesc în mediu - 3,1 formaţiuni pentru fiecare instituţie. Formaţii de creaţie artistică – 61 raportate la 27 C/C alcătuiesc în mediu 2,2 cantitativ (nesatisfăcător) pentru o C/C. 11. În mun. Chişinău activează 47 Formaţii artistice cu titlu ,,model”- 10 Formaţii sub egida Direcţiei Cultură Chişinău, 37 Formaţii cu titlu ,,model” ale 8
 9. 9. altor departamente şi organizaţii. Acest indice satisface nivelul minim (calitativ) de dezvoltare a creaţiei artistice de amatori. 12. Acţiunile culturale organizate in C/C din mun. Chişinău pe parcursul anului în număr de 714 cu 474,6 mii spectatori raportate la 27 C/C, satisfac necesarul minim pentru domeniul culturii – 26,4 acţiuni culturale în mediu pentru o instituţie. Reţeaua de biblioteci Reţeaua participativă, de 30 filiale cu diverse specializări, permite o abordare mai largă a conceptului Biblioteca - centru comunitar, cuprinzând întreaga hartă a Chişinăului. Centrată pe utilizator, comunitar inovativă, BM este concentrată pe dezvoltarea lecturii şi studiului, a abilităţilor, aptitudinilor şi serviciilor digitale, pe contribuirea la coeziunea comunitară şi la promovarea valorilor civice. Reţeaua Bibliotecii Municipale: 6 filiale pentru adulţi – „V. Alecsandri”, „Al. Cosmescu”, M. Costin, Gh. Madan, Cornului, Codru; 6 filiale pentru copii – Traian, N. Titulescu, A. Russo, M. Drăgan, V. Belinski, „Al. Donici”; 6 filiale ale minorităţilor naţionale – „I. Mangher”, „L. Ukrainka”, „H. Botev”, „M. Lomonosov”, „M. Ciachir”, „A. Mickiewicz”; 9 filiale deschise în parteneriat cu România – „Ştefan cel Mare”, „Alba Iulia”, „O. Ghibu”, „Maramureş”, „Ovidius”, „Târgovişte”, „Transilvania”, „L. Rebreanu”, „Târgu-Mureş”; 3 biblioteci specializate – Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”, Centrul Academic Internaţional Eminescu, Biblioteca Publică de Drept; 6 servicii specializate – Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”; Centrul de Hasdeulogie, Centrul de Informare şi Documentare German, Centrul de Informare Europeană, Serviciul Studii şi Cercetări, Serviciul Editorial; 6 departamente cu funcţii metodice - Achiziţie. Evidenţă. Prelucrare; Organizarea colecţiilor; Relaţii cu publicul; Marketing; Automatizare. Informatizare; Servicii speciale pentru persoane dezavantajate. Reţeaua Bibliotecii Municipale conţine unităţi de structură cu diverse specializări. Aceasta permite o mai bună valorificare a informaţiei specializate şi conferă atractivitate şi calitate structurii organizaţionale. În anul de referinţă filialele Codru (adulţi) şi Codru (copii) au fost comasate, iar filialele V. Alecsandri şi “A. Cosmescu” au primit statut de bibliotecă de împrumut. Filiala “Târgu-Mureş” s-a redeschis după reparaţie. Şi-a extins spaţiul pentru utilizatori cu oficiu copii separat Filiala “Târgovişte”. STAREA EDIFICIILOR Din 34 localuri administrate şi întreţinute de BM - unul este construit cu destinaţie specială; 30 sunt adaptate, 28 de sedii sunt proprii, 3 spaţii închiriate. Din 30 de localuri care găzduiesc filiale, 10 necesită reparaţie capitală, iar 9 filiale necesită reparaţie cosmetică. 9
 10. 10. Pe parcursul a 133 de ani de lectură publică, Biblioteca Municipală şi-a desfăşurat activitatea în diferite spaţii. Din 1950 biblioteca se află în localul actual, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.148. În ultimii ani starea clădirii este într-un continuu declin. Astăzi avem o situaţie catastrofală de păstrare a patrimoniului de carte şi a ediţiilor periodice, a funcţionalităţii, a securităţii angajaţilor şi utilizatorilor. Pe parcursul anului au fost efectuate reparaţii cosmetice la filialele: M. Lomonosov, H. Botev, Biblioteca Publică de Drept (parţial), M. Drăgan (schimbarea corpului de iluminat), Traian (schimbarea ferestrelor), Ştefan cel Mare (exterior), I. Mangher (parţial), Arte. La şapte filiale au fost reparate grupurile sanitare. Reparaţia Filialei „Transilvania” a fost începută în anul 2007 şi continuată şi în acest an. Lucrările s-au finisat, dar faţada a rămas neterminată. În anul de referinţă s-a extins numărul de filiale care au fost asigurate cu mobilier modern şi atractiv: Ovidius, N. Titulescu, Târgu-Mureş, Târgovişte, Arte. La 1 ianuarie 2011 fondul de carte al BM constituia 1 089 929 exemplare, ceea ce este cu 27 113 exemplare mai mult faţă de 1 ianuarie 2010. A crescut numărul documentelor electronice, iar la cele de muzică tipărită şi audiovizuale sau înregistrat o scădere. Structura fondului de carte după conţinut de asemenea nu a suferit modificări esenţiale, procentul din toate domeniile rămânând acelaşi comparativ cu anul 2010. Din bugetul municipal au fost achiziţionate 41 650 documente în sumă de 3 693 400 lei, dintre care pentru ediţii periodice au revenit 1 010 000 lei. În total, în anul 2010 au fost abonate 578 titluri în 1 728 exemplare. Din numărul total de titluri 236 sunt în limba română; 454 sunt reviste şi 124 ziare. Achiziţia de carte pe cap de locuitor constituie 6, 90 lei Colecţia BM a fost completată cu un număr impresionant prin conţinut şi calitate, de 12 017 exemplare, în sumă de 523 047, 60 lei din donaţii. Acestea au venit din partea partenerilor externi: România (3 963 ex.), Germania (211 ex.), de la partenerii interni (1 805 ex.); din partea autorilor şi utilizatorilor (6 038 ex.). Utilizatori, vizite Colecţiile şi serviciile bibliotecii au fost utilizate de 128 819 beneficiari activi, ceea ce constituie 21% din populaţia municipiului Chişinău. Utilizatori noi ai Bibliotecii Municipale au devenit 30 034 persoane. Pe parcursul anului de referinţă au fost înregistrate 1 799 181 vizite directe, din care 1 536 869 pentru împrumutul documentelor, la vizite colective 45 740, iar la activităţi culturale - 218 343. De serviciile, programele şi ofertele infodocumentare au beneficiat 40 350 utilizatori activi până la 16 ani, ceea ce constituie 43% din populaţia aptă pentru lectură din municipiul Chişinău. Această categorie de utilizatori a înregistrat 679 353 vizite. Biblioteca Municipală a funcţionat pentru locuitorii municipiului 7 din 7 zile la Sediul Central, 6 din 7 zile la filiale, oferind servicii virtuale 10
 11. 11. 24 din 24 ore. Sediul Central a avut program pentru public, în medie, 52 ore pe săptămână şi 50 ore – filialele din reţea. Fiecare din cei 128 819 utilizatori activi au beneficiat de serviciile bibliotecii în medie de 14 ori. AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE. ECHIPAMENT Catalogul electronic partajat al BM La 1 ianuarie 2011 catalogul electronic al BM înglobează 340 954 de exemplare, respectiv, 189 127 de titluri, ceea ce constituie 31,88% din fondul total (pentru comparaţie în 2009 – 30,5%). Pagina web Site-ul Bibliotecii Municipale (www.hasdeu.md), fiind un instrument de informare, promovare şi comunicare profesională, a înregistrat 137 887 de vizite, iar împreună cu site-ul BPD (www. pll.md) - 163 864. Monitorizarea cu regularitate a traficului permite identificarea celor mai vizitate pagini : Colecţia digitală Colecţia digitală a BM, fiind o componentă esenţială în furnizarea serviciilor electronice, s-a extins prin documente digitizate, în majoritate din Colecţia Chişinău (23) şi titluri existente în bibliotecă într-un singur exemplar (1), dar solicitate de utilizatori, documente de specialitate (3 ex.). Documentele digitizate cu subiectul Chişinău au fost plasate pe blogul Chişinău, oraşul meu. La cele 8 titluri digitizate în anul precedent, în 2010 s-au adăugat 27 de titluri. În total, au fost scanate şi redactate 1992 pagini, care urmează a fi copiate pe CD/DVD pentru a putea fi eliberate utilizatorului la solicitare. Blogul Chişinău, oraşul meu În anul de referinţă au fost plasate 398 postări. Buletinul BiblioCity Întreabă bibliotecarul este un serviciu virtual de referinţă, la funcţionarea căruia contribuie opt filiale: Sediul Central, M. Lomonosov, Ovidius, Ştefan cel Mare, A. Russo, Arte, CAIE, Transilvania. Pe parcursul anului 2010 serviciul a înregistrat 30 357 de întrebări adresate bibliotecarilor de serviciu pe web, în total – din 2007 – se înregistrează 98 613 de cerinţe de informare. Echipament Infrastructura tehnologică a BM pe parcursul anului 2010 s-a schimbat calitativ. La 1 ianuarie 2011 parcul de maşini al BM include 214 de calculatoare, 46 de imprimante, 11 scanere şi 11 copiatoare. În anul de referinţă au fost achiziţionate în total 47 de calculatoare: 43 de la buget şi 4 din alte surse. Calculatoarele noi şi piesele de rezervă achiziţionate, într-o măsură oarecare, vor rezolva problemele tehnice ale bibliotecilor. Deşi toate filiale BM sunt automatizate, după starea fizică 22 din calculatoare nu mai pot fi utilizate, iar 32 necesită un upgrate total, care includ în afară de calculatoare de generaţia 486, Pentium I-Pentium III şi 9 calculatoare de generaţie nouă – Pentium IV. 11
 12. 12. Departamentul Automatizare a elaborat un plan de upgrate al calculatoarelor învechite fizic, realizarea căruia a permis îmbunătăţirea funcţionalităţii echipamentului la filialele respective. Detaliile achiziţionate vor rezolva problemele tehnice ale bibliotecilor: Alba Iulia, Ovidius, Maramureş, A. Russo, M. Lomonosov, Centrul Academic Eminescu, O. Ghibu, V. Alecsandri, Arte, Traian, Târgovişte. 16 (14 în 2008) din cele 30 de filiale dispun de numai 1-2 calculatoare, insuficiente pentru a funcţiona normal şi a oferi utilizatorilor posibilitatea de a utiliza resursele bibliotecii. BM oferă 21 posturi de lucru cu rezervare prealabilă ce se află la dispoziţia utilizatorilor şi le oferă posibilitatea de a lucra individual, 7 imprimante şi 4 scanere pentru utilizatori. 2 biblioteci oferă acces WIFI la Internet: Sediul Central şi BPD. 10 filiale (Sediul Central, Ovidius, Alba Iulia, BPD, L. Rebreanu, A. Mickiewicz, M. Lomonosov şi CAE) oferă 59 de staţii de lucru pentru utilizatori, 55 - conectate la Internet. Din numărul total de calculatoare, 155 sunt posturi de lucru pentru bibliotecari, ceea ce constituie 1 calculator per 2,2 persoane. Conchidem că numărul de staţii atât pentru bibliotecari, cât şi pentru utilizatori rămâne la un nivel insuficient pentru a răspunde cerinţelor Personal Serviciile şi ofertele infodocumentare ale Bibliotecii Municipale au fost realizate, evaluate, promovate, diversificate de către cei 436 de angajaţi, din care 344 de bibliotecari. Personal Din numărul personalului total în bibliotecari cu studii superioare cu studii medii total în total din care de total Din care de echivalent echivalent specialitate specialitate norme norme întregi întregi 436 425 344 340 307 182 37 24 Ca rezultat al procesului de atestare, la 1 iulie 2010 Biblioteca Municipală a înregistrat următorii indicatori: Total bibliotecari atestaţi 157 % bibliotecari atestaţi 46 Gradul superior 25 Gradul I 65 Gradul II 67 Instituţii de Învăţământ Artistic Extraşcolar Mun. Chişinău: 10 instituţii: Instituţii Nr. Elev PedaSt. St. Până Până Pana Până i Gogi Sup. med. la 5 la 10 li 15 la 20 12
 13. 13. ani Şcoli de Muzică Şcoli de Arte Şcoli de Arte Plastice Total 5 1129 1885 474 26 10 3488 495 ani 306 1 ani 163 4 ani 330 165 93 27 23 13  Tineri specialişti: 12  Alocaţii financiare: • Buget – • Contribuţia părinţilor – 1150 mii lei; • Reparaţie cosmetică – 231 mii lei; • Reparaţie instrumentelor – 2500 lei • Alte surse – 103, 7 mii lei; • Procurare instrumente muzicale – 97,7 mii lei; • Achiziţii – 2000 mii lei; • Cărţi ediţii periodice – 9900 lei; • Mobilier şi mărfuri de uz casnic – 136 mii lei • Instrumente muzicale – 47,5 mii lei. Raionul Anenii Noi Numărul localităţilor-45, nr. de locuitori – 82073. Instituţii de cultură total-73: Case de Cultuiră (C/C) -29; Case de Cultură fără edificiu -5 (Cobusca Nouă, Merenii Noi, Ochiul Roş, Chirca, Larga); Biblioteci-37; Muzee-4; Instituţii de învăţământ artistic extraşcolar -2; Librării-1; de stat-0; private-1. Pe parcursul anului 2011 în raionul Anenii Noi s-au reparat 31edificii de cultură, suma totală – 1104.0 mii lei: -s-au efectuat achiziţii pentru instituţiile de cultură - suma totală: 232,8 mii lei; (costume naţionale, instrumente muzicale, aparataj de sonorizare, mobilier, calculatoare,climatizoare ş.a..) - achiziţie de carte, suma totală – 389,0 mii lei (4,7) per capita, nesatisfăcător; 13
 14. 14. - pentru organizarea manifestărilor culturale de nivel raional s-au cheltuit - 45,5 mii lei. 1. Starea edificiilor Caselor de cultură(C/C). avariate-1 (s. Creţoaia), 6 C/C- necesită reparaţie capitală. Baza tehnico-materială a instituţiilor de cultură s-a îmbunătăţit. Pe parcursul anului s-au efectuat reparaţii capitale în 5 Case de Cultură, curente - 10 C/C, s-a schimbat acoperişul în C/C din s. Calfa, - suma totală cheltuită pentru reparaţia C/C: 1032,0 mii lei; 2. Pe parcursul anului s-au procurat mărfuri în sumă de 232,8 mii lei pentru 6 C/C din raion - CRC Anenii Noi,C/C s. Geamăna, C/C s.Hîrbovăţ, C/C s. Troiţa Nouă, C/C Troiţa, Centrul de Cultură Varniţa. (aparataj de sonorizare, costume naţionale, televizoare, efecte de lumină ş.a.) Pentru organizarea manifestărilor culturale în anul 2011, în raionul Anenii Noi s-au cheltuit 568,2 mii lei. 3. Pe parcursul anului 2011, în Casele de Cultură au fost organizate 1564 manifestări culturale cu deservirea a 275,7 mii spectatori, inclusiv pentru copii 225manifestări culturale cu 51,6 mii spectatori. 4.În Casele de Cultură activează 94 formaţiuni de amatori cu 1693 membri, din ele 42 formaţiuni pentru copii şi adolescenţi cu 964 membri. 5. Din ele 83 formaţii de creaţie artistică (cu 14 mai mult faţă de anul precedent) cu 1483 participanţi, din care pentru copii şi adolescenţi – 34 cu 826 membri. 6. 21 Formaţii de creaţie artistică deţin titlul de colectiv artistic ,,model” cu 411 membri, din ele 3 pentru copii şi adolescenţi cu 170 membri. 7. Din cele 42 unităţi prevăzute pentru formaţiile artistice cu titlul ,,model” sunt finanţate 35,5 unităţi (din lipsă de specialişti). 8. Formaţia folclorică ,,Grădina dorului” şi Studioul ,,Perlele Moldovei” de la Casa Raională de Cultură din Anenii Noi au participat la Festivalul internaţional de artă vocală ,,Latinschii bereg” din Ucraina, or. Ialta,), Republica Moldova, Chişinău Festivalul internaţional ,,Două inimi gemene”; România, or. Târgu-Neamţ, Festivalul de muzică uşoară ,,Volare”, SUA or.West Hollywood, Festivalul internaţional al tinerilor interpreţi ,,Colibri” de la care s-au întors cu 14 trofee şi menţiuni de gradul I,II, III. Pe parcursul anului 2011, artiştii amatori din raionul Anenii Noi au obţinut 27 menţiuni (trofee) de gradul I,II,III- 4 la nivel naţional şi 23 la nivel internaţional. În acelaşi context, la invitaţia Asociaţiei ,,Gazeta Basarabiei” şi Asociaţiei moldo– italiene artiştii amatori din raion, sub patronajul Ambasadei Republicii Moldova din Roma, au prezentat două spectacole cu genericul ,,Să trăieşti , Moldova” în oraşele Treviso şi Mestre Veneţia, Italia. 9. Centre (ateliere) de meşteşuguri-0; Meşteri populari înregistraţi - 124 persoane (cu 19 mai mult faţă de anul precedent) din ei 3 (trei) meşteri sunt membri ai Uniunii Meşterilor Populari din Moldova. 10. Activitatea formaţiunilor de amatori s-a îmbunătăţit comparativ cu anul precedent, 94 formaţiuni cu 1693 membri, raportate la 29 Case de Cultură, în mediu alcătuiesc 3,24 formaţiuni pentru fiecare Casă de Cultură. 14
 15. 15. Din ele: Formaţii de creaţie artistică - 83 (cu 13 mai mult) cu 1483 membri raportat la 29 C/C în mediu alcătuiesc 2,8 formaţii, nivel satisfăcător. 11. Formaţii artistice cu titlul ,,model”-21 raportate la 29 Case de Cultură, alcătuiesc în mediu – 0,72 colective. Aceşti indici vorbesc de un nivel calitativ satisfăcător de dezvoltare a activităţii artistice de amatori. 12. Acţiunile culturale organizate in casele de cultură din raionul Anenii Noi (1564) satisfac necesarul minim pentru domeniul culturii, 54 acţiuni în mediu pentru fiecare instituţie. Reţeaua de biblioteci Total – 37 biblioteci inclusiv 31 biblioteci mixte, care deservesc cititorul adult şi copiii; 3 biblioteci, care deservesc cititorul adult; 3 biblioteci pentru copii Starea tehnico-materială În 2011 pentru reparaţia bibliotecilor din raion: Programat – 20, 1 mii lei - Realizat – 19, 2 mii lei (11 localităţi) Reparaţii capitale (2011)– 0 Reparaţii curente (2011)– 11 biblioteci (în valoare de 18,2 mii lei). În 2010 pentru reparaţia bibliotecilor din raion: Programat – 80, 1 mii lei - Realizat – 80, 1 mii lei Reparaţii capitale (2010)– 1 (în valoare de 49,0 mii lei) Reparaţii curente (2010)– 18 biblioteci (în valoare de 49,1mii lei). În aşa mod au fost oferiţi practic toţi banii programaţi Conectare la curent electric – 37. Se încălzesc în perioada rece a anului – 16 (conectate la reţele termice, centrale, dispun de sobe, reşouri electrice). Personalul: Total bibliotecari – 47 (47). Grad de calificare deţin – 13 (13), 27,7 %. Personal auxiliar – 30 (30). Informaticieni – 0 (2) Colecţii Total – 324,3 (330,8) mii u. m. În limba de stat – 168,0 (168,2) mii u. m, din care cu grafie latină – 73,9 (89,1) Achiziţia (intrările) Pe cap de locuitor – 5 lei 01 bani (5 lei 60 bani). Utilizarea bibliotecilor Total utilizatori activi – 14,6 (15,1) mii; Împrumutul total (mii u. m.) – 317,1 (328,3); Total biblioteci dotate cu calculatoare –22, din care conectate la Internet - 12 (8). Total calculatoare – 38 din care conectate la Internet – 22 (57,9 %)  35 calculatoare pentru utilizatori, din care conectate la Internet –19. Imprimante -26 .Scannere/copiatoare (sisteme multifuncţionale) -8. 3 biblioteci au create pagini Web. Menţionăm activitatea:  BP s. Puhăceni colaborează cu Centrul de amplasament pentru bătrâni „Vatra”.  BP s. Varniţa şi Puhăceni colaborează cu Centrul de reabilitare a copiilor din familiile vulnerabile „Asclepios”. 15
 16. 16.  BP s. Şerpeni şi Hârbovăţ activează cu succes cu utilizatorul copil, în special cu copiii din familiile aflate în dificultate. Instituţii de Învăţământ Artistic Extraşcolar Anenii Noi: 2 instituţii: Instituţii Nr Elevi Pedagogi Şcoli de Arte Total 2 197 21 2 197 St. Sup. 21 10 St. med. 11 Până la 5 ani 8 Până la 10 ani 2 Pana la 15 ani 1 Pân ă la 20 ani 3 Mai mult de 20 7  Tineri specialişti: 0  Alocaţii financiare: 997,3 mii lei • Buget – 829,6 mii lei • Contribuţia părinţilor – 167,7 mii lei; • Reparaţie cosmetică – • Reparaţie instrumentelor – • Alte surse – ; • Procurare instrumente muzicale – ; • Achiziţii – ; • Cărţi ediţii periodice – • Mobilier şi mărfuri de uz casnic – • Instrumente muzicale – . Raionul Basarabeasca Numărul localităţilor-11, nr. de locuitori – 28865. Instituţii de cultură total -25: Case de Cultură (C/C) -8; Case de Cultură fără edificiu -0; Biblioteci -14; Muzee -2; Instituţii de învăţământ artistic extraşcolar -1; Librării -0; de stat -0; private -0. Pe parcursul anului 2011 în raionul Basarabeasca s-au reparat 4 edificii de cultură, suma totală – 288,0 mii lei: -s-au efectuat achiziţii pentru instituţiile de cultură - suma totală: 230,7 mii lei; (costume naţionale, instrumente muzicale, aparataj de sonorizare, mobilier, calculatoare,climatizoare ş.a..) - achiziţie de carte, suma totală – 120,3 mii lei (4,3) per capita, nesatisfăcător; 16
 17. 17. - pentru organizarea manifestărilor culturale de nivel raional s-au cheltuit - 45,0 mii lei. 11 Starea edificiilor Caselor de Cultură (C/C): Avariate -1 (s. Iordanovca), necesită reparaţie capitală CC-5; Baza tehnicomaterială a edificiilor C/C de cultură s-a îmbunătăţit. Pe parcursul anului 2011 s-au efectuat reparaţii curente în 3 C/C din localităţile Carabetovca, Sadaclia, Basarabeasca, o reparaţie capitală la Casa de Cultură din s. Abaclia. Din cele 25 edificii a instituţiilor de cultură din raionul Basarabeasca în timpul rece al anului se încălzesc doar 7 edificii - o C/C şi 6 biblioteci. 2. Pe parcursul anului s-au procurat mărfuri în sumă de 230,7 mii lei. - aparataj - 28,7 mii lei or. Basarabeasca şi s. Sadaclia; - costume naţionale-42,0 mii lei s. Başcalia; - instrumente pentru Fanfară 160,0 mii lei, s.Abaclia. 3. De către specialiştii Caselor de Cultură din raion au fost organizate 114 manifestări culturale, care au deservit 24,8 mii spectatori, inclusiv pentru copii 48 acţiuni cu deservirea a 11,3 mii spectatori. 4. În Casele de cultură activează 19 formaţiuni cu 320 membri (cu 5 formaţiuni mai mult faţă de anul precedent). 5. Din ele 17 Formaţii de creaţie artistică (cu 5 formaţii mai mult faşă de anul precedent cu 306 membri, din ele 9 pentru copii şi adolescenţi cu 133 membri. 6. 5 Formaţii de creaţie artistică deţin titlul de colectiv artistic ,,model” cu 156 membri , din ele 2 formaţii pentru copii şi adolescenţi cu 36 membri. 7. Din cele 9 unităţi prevăzute pentru formaţiile artistice cu titlul ,,model” sunt finanţate 7 unităţi ce alcătuiesc 78%. 8. Formaţiile artistice de amatori 19 au participat la 10 festivaluri si concursuri nivel raional şi naţional, au prezentat 24 spectacole, peste hotarele ţării nau participat. 9.Centre (ateliere) de meşteşuguri-0;Meşteri populari înregistraţi-23 persoane. 10. Activitatea formaţiunilor de amatori s-a îmbunătăţit nesemnificativ , indicii de dezvoltare: 19 formaţiuni cu 320 participanţi raportate la 8 Case de cultură în mediu alcătuiesc-2,4 formaţii pentru fiecare Casă de Cultură, nivel minim de dezvoltare. Formaţiile artistice 17 cu 306 membri, raportate la 8 C/C alcătuiesc în mediu 2,0 formaţii pentru o C/C. 11. 5 Formaţii de creaţie artistică deţin titlu de colectiv ,,model”. 12. Acţiunile culturale 114 organizate de specialiştii C/C din raionul Basarabeasca cu deservirea a 242,8 mii spectatori raportate la 8 C/C alcătuiesc în mediu 14,2 acţiuni organizate de o instituţie timp de un an. Ministerul Culturii consideră acest nivel nesatisfăcător pentru domeniul culturii. Reţeaua de biblioteci Total – 14 (14) biblioteci 17
 18. 18. Starea tehnico-materială. În 2011 pentru reparaţia bibliotecilor din raion nu au fost programate surse financiare. Reparaţii capitale – 0 Reparaţii curente -0 Conectare la curent electric – 14. Se încălzesc în perioada rece a anului – 8 (conectate la reţele termice, centrale, dispun de sobe, reşouri electrice. Personalul: Total bibliotecari – 20 (20). Grad de calificare deţin – 14 (16).. Personal auxiliar – 5 (5); Informaticieni – 0 (0) Colecţii Total – 115,2 (116,1) mii u. m. În limba de stat –47,8 ( 47,0 mii) u. m, din care cu grafie latină – 44,7 Achiziţia (intrările) Pe cap de locuitor – 4 lei 30 bani (1 leu 80 bani). Utilizarea bibliotecilor. Total utilizatori activi – 2,8 (3,1) mii, din care 1,6 (1,7) sunt copii Împrumutul total (mii u. m.) – 108,2 Vizite (mii) – 55,0 (58,5) Informatizarea Total biblioteci dotate cu calculatoare – 4 (1), din care conectate la Internet – 2 ( 0) Total calculatoare –4 din care conectate la Internet – 2 calculatoare pentru utilizatori – 2 (0) În 2011 au fost procurate: 2 calculatoare Instituţii de Învăţământ Artistic Extraşcolar Basarabeasca: 1 instituţie: Instituţii Şcoli Arte Total Nr . de Elevi PedaGogi St. Su p. St. Med. Până la 5 ani Până la 10 ani Pan a la 15 ani Pân ă la 20 ani Mai mul t de 20 1 1 115 12 9 3 2 2 1 - 7  Tineri specialişti: 0  Alocaţii financiare: 560 mii lei • Buget – 560 mii lei • Contribuţia părinţilor – 70 mii lei; • Reparaţie cosmetică –0 • Reparaţie instrumentelor – 0 18
 19. 19. • Alte surse – 0 • Procurare instrumente muzicale – 0 • Achiziţii – 0 • Cărţi ediţii periodice –0 • Mobilier şi mărfuri de uz casnic –0 • Instrumente muzicale – 0 Raionul Briceni Numărul localităţilor - 37, nr. de locuitori-76.000 Instituţii de cultură total -68: Case de Cultură (C/C) -31; Case de Cultură fără edificiu -0; Biblioteci -32; Muzee -0; Instituţii de învăţământ artistic extraşcolar (IÎAE) -5; Librării -1; de stat -0; private -1. Pe parcursul anului 2011 în raionul Briceni s-au reparat 27 edificii de Cultură, suma totală – 6306,0 mii lei; -s-au efectuat achiziţii pentru instituţiile de cultură - suma totală: 136,0 mii lei. (costume naţionale, instrumente muzicale, aparataj de sonorizare, mobilier, calculatoare,climatizoare ş.a..) - achiziţie de carte, suma totală – 61,0 mii lei (0,80) per capita, nesatisfăcător; - pentru organizarea manifestărilor culturale de nivel raional s-au cheltuit - 100,0 mii lei. 1. Starea edificiilor Caselor Cultură (C/C): Avariate -1, (CC s. Halahora de Sus mai mult de 10 ani) necesită reparaţie capitală C/C -18. 2. Baza tehnico-materială a instituţiilor de cultură. Au fost efectuate reparaţii capitale la 4 edificii de cultură: C/C din s. Coteala-1500,0 mii lei, C/C s.Crimăncăuţi – 1400,0 mii, C/C s. Larga -1000.0. mii lei, C/C s.Corjeuţi -1000,0 mii lei, în sumă totală de 4900,0 mii lei. A fost reparat acoperişul C/C din s. Beleavinţî -300,0 mii lei, C/C s. Larga -280,0 mii lei, C/C s. Coteala - 416,0 mii lei, C/C s. Cotiujeni -6,0mii, C/C s. Colicăuţi -5,0 mii lei, C/C s. Medveja -2.4 mii lei, în total: 1094,0 mii lei. Reparaţii curente s-au efectuat la 23 edificii din domeniul culturii în sumă de 1406,0 mii lei, s. Coteala – 400,0 mii lei, din s. Corjeuţi – 80,0 mii lei, reparaţii curente s-au efectuat în 13 Case de Cultură -suma totală realizată pe raion -597,5 mii lei. 3.Pentru organizarea acţiunilor culturale în toate instituţiile de cultură din raionul Briceni sau alocat 100 mii lei. S-au procurat mărfuri în sumă de 20.7 mii lei; - calculator-7000 lei, imprimantă -2298lei, Cobză -7500 lei. Pentru organizarea manifestărilor culturale în 2011 s-au cheltuit 47.0 mii lei. 4. Pe parcursul anului 2011, în Casele de Cultură au fost organizate 756 manifestări culturale cu 194,0 mii spectatori, inclusiv pentru copii 244 manifestări culturale cu 60,4 mii spectatori. 19
 20. 20. 5. În Casele de Cultură activează 88 formaţii de amatori cu 1462 membri, din ele 40 formaţii pentru copii şi adolescenţi cu 781 membri -(toate sunt formaţii de creaţie artistică). 6. 31 formaţii de creaţie artistică deţin titlul de colectiv artistic ,,model” cu 666 de membri, din ele 17 pentru copii şi adolescenţi cu 426 membri. 7. Din cele 61unităţi prevăzute pentru formaţiile artistice cu titlul ,,model”, doar 32 unităţi sunt finanţate. 8. Formaţiile de artişti amatori n-au participat la festivaluri şi concursuri peste hotarele ţării, n-au avut posibilităţi financiare. 9. Centre (ateliere) de meşteşuguri -0; Meşteri populari înregistraţi–120 persoane. 10. Activitatea formaţiilor de amatori este la un nivel mediu de dezvoltare 88 formaţii de amatori cu 1462 membri raportate la 31 Case de Cultură - în mediu alcătuiesc -3,03 formaţii pentru fiecare Casă de Cultură. 11. Formaţii artistice cu titlul ,,model”-31 raportate la 31 Case de Cultură, alcătuiesc în mediu – 1,0 colective. Aceşti indici vorbesc de un nivel calitativ de dezvoltare a activităţii artistice de amatori. 12. Acţiunile culturale organizate in casele de cultură din raionul Briceni 756 cu 194,0 mii spectatori satisfac necesarul minim pentru domeniul culturii -24,3 acţiuni în mediu pentru fiecare instituţie. Reţeaua de biblioteci Total – 32 biblioteci (32), inclusiv o filială de carte română (parteneră a BJ Bacău, România) Starea tehnico-materială În 2011 pentru reparaţia bibliotecilor din raion: Programat – 64,0 mii lei Realizat – 17,7 mii lei (4 localităţi) În 2010 pentru reparaţia bibliotecilor din raion: Programat – 60,0 mii lei Realizat – 11,7 mii lei Reparaţii capitale – 0 Reparaţii curente – 4 biblioteci Conectare la curent electric – 32 (32) Se încălzesc în perioada rece a anului – 8 (6), conectate la reţele termice, centrale, dispun de sobe, reşouri electrice. Personalul: Total bibliotecari – 53 (53) Grad de calificare deţin – 46 (85,2 %) / (46) Personal auxiliar – 29 (28) Informaticieni – 0 (0) Personalul de specialitate este în marea majoritate calificat. Colecţii 20
 21. 21. Total – 367,7 mii u. m. , (366,2mii u. m. În limba de stat – 136,4 mii u. m, din care cu grafie latină – 83,0 mii u. m. ( 68,4 mii u. m. / 50,1 %) Achiziţia (intrările) Pe cap de locuitor – 0,80 bani (0,50 bani). Utilizarea bibliotecilor Total utilizatori activi – 18, 3 mii (18,4 mii) Împrumutul total (mii u. m.) – 425,4 (403,4) Vizite (mii) – 142,3 (157,0) Informatizarea Total biblioteci dotate cu calculatoare – 4 ( 12,5 %) / 4 (12, 5 %), din care conectate la Internet 2 (50%)Total calculatoare – 6 din care conectate la Internet – 2, 2 calculatoare pentru utilizatori, din care conectate la Internet – 1 Imprimante (pentru utilizatori) – 3 (0) scannere/copiatoare destinate utilizatorilor (sisteme multifuncţionale) - 0 (0) copiatoare destinate utilizatorilor – 2 (0). La moment sunt dotate cu calculatoare: BPR Briceni – 3.BPO Lipcani – 2. Biblioteca publică Criva – 2. Biblioteca publică Pererîta – 1. Biblioteca publică Bogdăneşti – 1. Larga - 2 În 2011 s-a procurat 1 calculator pentru BPR Briceni. Biblioteca publică Raională Briceni dispune de pagină Web (http://moldova.cc/libriceni)  Alocaţiile din buget pentru achiziţii sunt insuficiente pentru satisfacerea nevoilor informaţionale  Finanţarea insuficientă a bibliotecilor pentru informatizare  Necesitatea dotării bibliotecilor cu echipamente informaţionale şi programe de biblioteci conform unui program naţional  Majoritatea absolută a bibliotecilor din raion necesită investiţii în schimbarea mobilierului, echipamentelor, pentru procurarea covoarelor  posibilităţilor de instruire la nivel naţional  Acţiuni de ajustare a legislaţiei, ce ar interzice modificarea bugetelor instituţiilor de cultură de către primării pe parcursul anului Modificarea Legii cu privire la biblioteci, alte documente normative Instituţii de Învăţământ Artistic Extraşcolar Briceni: 5 instituţii: Instituţii Nr. Şcoli de Muzică Şcoli de Elev i Pedagogi St. Su p. St. Med. Până la 5 ani Până la 10 ani Pân ă la 15 ani Pân ă la 20 ani Mai mul t de 20 2 2 21
 22. 22. Arte Şcoli de Arte Plastice Total 1 5 606 60 36 24 7 7 12 6 28  Tineri specialişti: 5  Alocaţii financiare: 1.426.329 lei • Buget – 1.426.320 lei • Contribuţia părinţilor – 147,379 mii lei; • Reparaţie cosmetică –0 • Reparaţie instrumentelor – 0 • Alte surse – 0 • Procurare instrumente muzicale – 0 • Achiziţii – 0 • Cărţi ediţii periodice –0 • Mobilier şi mărfuri de uz casnic –0 • Instrumente muzicale – 0 Raionul Cahul Numărul localităţilor - 55, nr. de locuitori-119,0 mii. Instituţii de cultură total -103: Case de Cultură (C/C) – 47; Case de Cultură fără edificiu-1; s. Roşu, Biblioteci -48; Muzee -2; Instituţii de învăţământ artistic extraşcolr (IÎAE) -6; Librării -0. 1.Starea edificiilor Caselor de cultură: Din numărul total al Caselor de Cultură, 42 din ele necesită reparaţie capitală, edificii avariate nu sunt. 2. Baza tehnico-materială a instituţiilor de cultură: A fost reparat acoperişul Casei de Cultură din s. Andruşul de jos – 200.000 lei, s-au efectuat reparaţii curente în 9 Case şi Cămine de Cultură - suma totală realizată pe raion fiind de 344.500 lei. Pentru organizarea manifestărilor culturale în 2011 s-au cheltuit 322.000 lei. 3. Pe parcursul anului 2011, în Casele de Cultură au fost organizate 1543 manifestări culturale cu 211.1 mii spectatori, inclusiv pentru copii 87.0. 22
 23. 23. 4. În Casele de Cultură activează 73 formaţii de amatori cu 1546 membri, din ele 44 formaţii pentru copii şi adolescenţi cu 1028 membri. Din ele -67 sunt formaţii de creaţie artistică cu 1451 membri, din care 40 pentru copii şi adolescenţi cu 961 membri. 5. 27 formaţii de creaţie artistică deţin titlul de colectiv artistic ,,model” cu 874 membri, din ele 4 pentru copii şi adolescenţi cu 410 membri. 6. Din cele 71 unităţi prevăzute pentru formaţiile artistice cu titlul ,,model”, 69 sunt finanţate. 7. 2 Formaţii de artişti amatori au participat la festivaluri şi concursuri peste hotarele ţării în România, Rusia, Turcia, Franţa, Belarusi. 8. Centre (ateliere) de meşteşuguri-1; Meşteri populari înregistraţi – 7 persoane; 9. Activitatea formaţiilor de amatori este la un nivel (cantitativ) scăzut de dezvoltare 78 formaţii de amatori cu 1538 membri raportate la 47 Case de Cultură alcătuiesc în mediu -1,6 formaţii pentru fiecare Casă de Cultură; 10. Formaţii artistice cu titlul ,,model” 27 la număr, cu 921 membri raportate la 47 Case de Cultură, alcătuiesc în mediu – 0,57 colective. Aceşti indici vorbesc de un nivel (calitativ) scăzut de dezvoltare a activităţii artistice de amatori. 11. Acţiunile culturale organizate in casele de cultură din raionul Cahul satisfac necesarul minim pentru domeniul culturii -31,2 acţiuni în mediu pentru fiecare instituţie. Reţeaua de biblioteci Total – 48 (48) biblioteci Starea tehnico-materială. În 2011 pentru reparaţia bibliotecilor din raion: Programat – 30,2 mii lei Realizat – 10,1 mii lei În 2010 pentru reparaţia bibliotecilor din raion: Programat – 68,2 mii lei Realizat – 60, 2 mii lei Reparaţii capitale – 0 (2) Reparaţii curente – 2 biblioteci (în valoare de 10,1 mii lei). În aşa mod au fost oferiţi 10,1 mii lei. Conectare la curent electric – 46 Se încălzesc în perioada rece a anului – 15 (15), conectate la reţele termice, centrale, dispun de sobe, reşouri electrice. Personalul: Total bibliotecari – 66 (67) Grad de calificare deţin – 22 (32,8 %) Personal auxiliar – 7 (8) Informaticieni – 0 (0) În 8 biblioteci personalul a activat pe jumătate de normă (BP s. Bucuria, Chircani, Cotihana, Chioselia, Frumuşica, Luceşti, Lopăţica, Iujnoe) 23
 24. 24. Din cei 66 bibliotecari 13 au studii superioare (20,9 %), din care 7 – de specialitate (11,9 % din numărul total de bibliotecari). 53 sunt cu studii medii (79,1 %), din care de specialitate – 28 (41,8 % din numărul total de bibliotecari). 14,9 % din numărul total de bibliotecari sunt pensionari. Din numărul total de bibliotecari:  Peste 50 ani – 23  Peste 40 ani – 21  Peste 30 ani – 9  Peste 20 ani - 5 Colecţii Total – 504,4 (526,1) mii u. m. În limba de stat – 268,1 (268,5) mii u. m, din care cu grafie latină – 152,9 (154,4) Achiziţia (intrările) Pe cap de locuitor – 1 leu 50 bani (1 leu 40 bani). De un real folos se bucură donaţia de carte românească parvenită pe parcursul anilor din partea Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechea” din Galaţi, România. În anul raportat colecţia s-a completat cu 465 (560) exemplare de carte. Utilizarea bibliotecilor Total utilizatori activi – 27,2 (28,6) mii Împrumutul total (mii u. m.) – 453,1 (465,5) Vizite (mii) – 282,0 (248,3) Informatizare Total biblioteci dotate cu calculatoare – 4 ( 8,3 %), din care conectate la Internet – 4.Total calculatoare – 18 din care conectate la Internet – 18 (100 %) ,calculatoare pentru utilizatori 16, din care conectate la Internet –16 imprimante pentru necesităţile utilizatorilor – 4, scannere/copiatoare (sisteme multifuncţionale) pentru necesităţile utilizatorilor - 2 Dispun de pagina Web – 2 biblioteci În anii 2010-2011 nu au fost făcute investiţii la acest capitol La dispoziţia utilizatorului mai sunt:  Centrul de Informaţii Economice – BPR Cahul  Centrul de lectură Multimedia – biblioteca pentru copii din Cahul  Centrul de Acces la Informaţie şi Instruire – BP s. Crihana Veche  Centrul INFOTERRA a bibliotecii tale – BP s. Taraclia de Salcie Centrele respective au fost create cu sprijinul Fundaţiei Soros – Moldova. În raion funcţionează 3 muzee: Muzeul ţinutului Cahul (cel mai vechi muzeu din sudul republicii, fondat în 1958), casa-muzeu N. Lebedenco şi Muzeul de istorie şi etnografie din s. Slobozia Mare. Patrimoniul muzeelor însumează 26 362 bunuri culturale, majoritatea din care (16925), sânt deţinute de Muzeul ţinutului Cahul. Este cel mai vizitat muzeu din această regiune a republicii, cu o bogată experienţă în domeniu. Bugetul muzeului pentru anul 2010, aprobat în valoare de 291 mii lei, a fost executat în conformitate cu programul de activitate al instituţiei: s-au efectuat lucrări de reparaţii a complexului etnografic din cadrul muzeului şi a depozitului de păstrare a pieselor de patrimoniu, s-au achiziţionat piese muzeale. 24
 25. 25. De mai mulţi ani, din lipsa mijloacelor financiare, dar şi din lipsa de insistenţă din partea organelor de cultură, nu mai funcţionează Casa-muzeu N. Lebedenco din s. Lebedenco. Dat fiind că tematica acestui muzeu (din istoria Războiului civil din Rusia), nu se încadrează în priorităţile contemporane de activitate muzeală, considerăm oportună revizuirea tematicii acestei instituţii, păstrarea edificiului respectiv şi etalarea în incinta acestuia a unei expoziţii care ar elucida istoria localităţii Instituţii de Învăţământ Artistic Extraşcolar Cahul: 6 instituţii: Instituţii Nr. Elev i Pedagogi Şcoli de Muzică Şcoli de Arte Şcoli de Arte Plastice Total 3 140 30 2 285 135 560 44 Până la 5 ani Până la 10 ani Pân ă la 15 ani Pân ă la 20 ani Mai mul t de 20 6 5 St. Med. 8 1 St. Su p. 17 27 5 11 9 10 9  Tineri specialişti: 0  Alocaţii financiare: 0 • Buget – 1.426.320 lei • Contribuţia părinţilor -0; • Reparaţie cosmetică –0 • Reparaţie instrumentelor – 0 • Alte surse – 0 • Procurare instrumente muzicale – 0 • Achiziţii – 0 • Cărţi ediţii periodice –0 • Mobilier şi mărfuri de uz casnic –0 • Instrumente muzicale – 0 25
 26. 26. Raionul Cantemir Numărul localităţilor - 50, nr. de locuitori - 61,1. Instituţii de cultură total -92: Case de Cultuiră (C/C) -43; Case de Cultură fără edificiu -4 (s. Bobocica, s. Goteşti 1, s. Sadîc, s. Suhat); Biblioteci -46; Muzee -2; Instituţii de învăţământ artistic extraşcolar (IÎAE) -1; Librării -2; de stat -0; private -2. 1. Starea edificiilor instituţiilor de cultură: Avariate -1 (s.Stoianovca), necesită reparaţie capitală - 15 C/C. 2. Baza tehnico-materială a instituţiilor de cultură s-a îmbunătăţit. Pe parcursul anului au fost reparate capital - 2 C/C din s. Goteşti- 68,3 mii lei, s.Hîrtop – 100,0 mii lei, au fost efectuate reparaţii curente la 19 C/C- suma totală pe raion – 370,1. Au fost procurate mărfuri în sumă de 114,5 mii lei. - mobilier – 45,0, aparat de sonorizare – 13,0 mii lei, centrul muzical – 2,3 mii lei, costume naţionale -20,0 mii lei, aparate de sonorizare – 15.0 mii lei. 3. Pentru organizarea acţiunilor culturale în 2010 s-au cheltuit 18.6 mii lei. 4. Pe parcursul anului 2011, în Casele de Cultură au fost organizate total 2053 manifestări cultural-artistice cu 182.0 mii spectatori, inclusiv pentru copii 104,5 manifestări culturale cu 112,9 mii spectatori. 5. În Casele de Cultură activează 67 formaţii de amatori cu 993 membri, din ele 50 formaţii pentru copii şi adolescenţi cu 812 membri. Din ele 64 formaţii de creaţie artistică cu 953 participanţi, din care pentru copii şi adolescenţi – 47 cu 772 membri. 18 formaţii de creaţie artistică deţin titlul de colectiv artistic ,,model” cu 320 de membri, din ele 12 pentru copii şi adolescenţi cu 261 membri. 6. Din cele 40 de unităţi prevăzute pentru formaţiile artistice cu titlul ,,model” sunt fiinţate – 24. 7. 3 Formaţii de artişti amatori au participat la festivaluri şi concursuri peste hotarele ţării în: România. 8. Centre (ateliere) de meşteşuguri-1; Meşteri populari înregistraţi –15 persoane. 9. Activitatea formaţiilor de amatori lasă de dorit : 64 formaţii de amatori cu 993 membri raportate la 43 Case de Cultură - în mediu alcătuiesc -1,48 formaţii pentru fiecare Casă de Cultură. 10. Formaţii artistice cu titlul ,,model”-18 cu 320 membri, raportate la 43 Case de Cultură, alcătuiesc în mediu – 0,41 colective. Aceşti indici vorbesc de un nivel (calitativ) scăzut de dezvoltare a activităţii artistice de amatori. 11. Acţiunile culturale organizate in casele de cultură din raionul Cantemir 2053 cu 182,0 mii spectatori raportate la 43 C/C satisfac necesarul minim pentru domeniul culturii 47,7 acţiuni în mediu pentru fiecare instituţie. 26
 27. 27. Reţeaua de biblioteci: Total – 46 (46) biblioteci Starea tehnico-materială. În 2011 pentru reparaţia bibliotecilor din raion: Programat –120, 0 mii lei-realizat – 106,2 mii lei Au avut investiţii pentru reparaţii – 17 (21) biblioteci Reparaţii capitale – 0 Reparaţii curente – 17 (21) biblioteci (în valoare de 106,8 mii lei). Conectare la curent electric – 46 Se încălzesc în perioada rece a anului – 19 (12) Sunt conectate la încălzire cu gaze naturale bibliotecile din s. Cociulia, Pleşeni, Victorovca, BPR Cantemir. Total bibliotecari – 54 (53) Grad de calificare deţin – 23 (22) Personal auxiliar – 3 (0) Informaticieni – 0 (0) Colecţii Total – 414,6 (416,1) mii u. m. În limba de stat – 265,5 (262,8) mii u. m, din care cu grafie latină – 122,2 (115,6))mii u. m. Achiziţia (intrările) Pe cap de locuitor – 2 lei 27 bani (3 lei 10 bani). Utilizarea bibliotecilor Total utilizatori activi – 20,1 (17,1) mii Împrumutul total (mii u. m.) – 299,3 (246,7) Vizite (mii) – 140,8 (122,1) Informatizarea Total biblioteci dotate cu calculatoare – 6 (4) Total calculatoare – 6 (4); 2 (4) calculatoare pentru utilizatori, din care conectate la Internet – 0; 2 (3) imprimante pentru utilizatori, 0 scannere/copiatoare (sisteme multifuncţionale) pentru utilizatori. Menţionăm, că până în anul 2010 nici o bibliotecă publică din raionul Cantemir nu era dotată cu tehnologii informaţionale. În anul raportat BPR Cantemir a fost dotată cu un calculator, imprimantă şi scanner, banii fiind oferiţi de Consiliul Raional Cantemir. BP din satul Victoria a beneficiat de investiţii financiare din partea primăriei Cebolaccia, la care se atribuie pentru procurarea unui calculator. Biblioteca Publică Cebolaccia a primit un calculator şi o imprimantă de la donatori. Biblioteca publică din s. Ţiganca a realizat un proiect cu sprijinul financiar al Companiei Orange în valoare de 50 000 lei, graţie căruia a beneficiat şi de tehnologii moderne (1 calculator, 1 imprimantă, 1 scanner). Nici o bibliotecă nu a reuşit să facă conexiunea Internet în anul 2010, sarcina respectivă rămânând una prioritară pentru anul 2011. În raion funcţionează două muzee: Muzeul de istorie “D. Cantemir“ şi Muzeude istorie şi etnografie din s. Tartaul. Patrimoniul ambelor muzee îl constituie mai bine de 2300 piese. 27
 28. 28. Muzeul “ D. Cantemir“, după reparaţia Casei de cultură, a fost amplasat în sediul acestuia. În anul 2009 Muzeul de istorie şi etnografie din s. Tartaul a fost transferat într-un edificiu nou, pentru reparaţia căruia s-au utilizat surse financiare obţinute dintr-un grant câştigat de muzeu. Instituţii de Învăţământ Artistic Extraşcolar Cantemir: 1 instituţii: Instituţii Şcoli Arte Total Nr. de Elev i Pedagogi St. Su p. St. Med. Până la 5 ani Până la 10 ani Pân ă la 15 ani Pân ă la 20 ani Mai mul t de 20 1 1 267 30 15 10 8 6 4 4 8  Tineri specialişti: 0  Alocaţii financiare: 1471,5 mii lei • Buget – 1290,6 mii lei • Contribuţia părinţilor – 180,9 mii lei; • Reparaţie cosmetică –0 • Reparaţie instrumentelor – 0 • Alte surse – 0 • Procurare instrumente muzicale – 0 • Achiziţii – 76,5 mii lei • Cărţi ediţii periodice –0 • Mobilier şi mărfuri de uz casnic –0 • Instrumente muzicale – 0 • Alte procurări – 76,5 mii lei Raionul Călăraşi Numărul localităţilor-44, nr. de locuitori - 74,75. 28
 29. 29. Instituţii de cultură total -90: Case de Cultură (C/C) – 37; C/C fără edificiu 0; Biblioteci -42; Muzee -7; Instituţii de învăţământ artistic extraşcolar (IÎAE) -3; Librării -1; de stat -0; private -1. 1. Starea edificiilor instituţiilor de cultură: Avariate nu au, necesită reparaţie capitală - 27 C/C. 2. Baza tehnico-materială a instituţiilor de cultură : Pe parcursul anului 2011 au fost reparate capital – C/C din s. Săseni – 400.0 mii lei, s. Vălcineţ – 80,0 mii lei, s. Sadova – 315,0 mii lei, au fost efectuate reparaţii curente la 17 C/C- suma totală pe raion 421,9 mii lei. Au fost procurate mărfuri în sumă de 292,1 mii lei. - costume naţionale – 71,2 mii lei, aparataj sonor – 55,1 mii lei, mobilier – 24,9 mii lei, generator electric – 100,0 mii lei, calculator – 27,3 mii lei, aparat DVD – 13,6 mii lei. Pentru organizarea acţiunilor culturale pentru 2011 s-au cheltuit 117,4 mii lei. 3. Pe parcursul anului 2011, în Casele de Cultură au fost organizate total 2561 manifestări cultural-artistice cu 259,0 mii spectatori, inclusiv pentru copii 844 manifestări culturale cu 96,4 mii spectatori. 4. În Casele de Cultură activează 155 formaţii de amatori cu 1231 membri, din care 35 formaţii pentru copii şi adolescenţi cu 421 membri (toate formaţiile sunt de creaţie artistică), 5. 23 formaţii de creaţie artistică deţin titlul de colectiv artistic ,,model” cu 412 membri, din ele 5 pentru copii şi adolescenţi cu 87 membri. 6. Din cele 46 unităţi prevăzute pentru formaţiile artistice cu titlul ,,model” 33,6 unităţi sunt fiinţate. 7. 3 Formaţii de artişti amatori au participat la festivaluri şi concursuri peste hotarele ţării în: România, Bulgaria, Polonia, Germania. 8. Centre (ateliere) de meşteşuguri-2; Meşteri populari înregistraţi –58 persoane; 9. Activitatea formaţiilor de amatori este la un nivel nesatisfăcător de dezvoltare: 115 formaţii de amatori cu 1231 membri raportate la 37 Case de Cultură - în mediu alcătuiesc -3,1 formaţii pentru fiecare Casă de Cultură; 10. Formaţii artistice cu titlul ,,model”-23 cu 414 membri raportate la 37 Case de Cultură, alcătuiesc în mediu – 0,62 colective. Aceşti indici vorbesc de un nivel (calitativ) scăzut de dezvoltare a activităţii artistice de amatori. 11. Acţiunile culturale organizate in casele de cultură din raionul Călăraşi 2561 cu 259,0 mii spectatori raportate la 37 C/C satisfac necesarul pentru domeniul culturii, 69,2 acţiuni în mediu pentru fiecare instituţie. Reţeaua de biblioteci Total – 42 (42) biblioteci, inclusiv 5 biblioteci pentru copii. În cadrul BPR Călăraşi de mai mulţi ani activează oficiul Carte franceză „Simon Cottin” (creat cu sprijinul Alianţei franceze în Moldova. În 2011 biblioteca publicăi din s. Frmoasa nu a activat din lipsa de personal. 29
 30. 30. Starea tehnico-materială Reparaţii capitale – 0 biblioteci Reparaţii curente – 19 (16) biblioteci. Sumele alocate au fost de la 0,2 – până la 40,8 mii. La moment necesită reparaţie capitală – 3 biblioteci (BP s. Dereneu (adulţi), Hârbovăţ). Conectare la curent electric – 42. Se încălzesc în perioada rece a anului – 42 (18) (13 – cu gaze naturale, 6 – cu radiatoare electrice; 23 – cu sobe, BP din s. Pituşca (adulţi) este deja pregătită pentru a fi conectată la gazele naturale. Personalul: Total bibliotecari – 48 (51). Grad de calificare deţin – 22 (26) Activează pe un salariu întreg – 31; 0,75 normă – 5; 0, 5 (jumătate de salariu) – 12. Personal auxiliar – 12 (16). Informaticieni – 1 (1) Colecţii Total – 247,4 (252,8) mii u. m. În limba de stat – 174,2 (176,7) mii u. m. din care cu grafie latină – 103,1 Achiziţia (intrările) Pe cap de locuitor – 3 lei 37 bani (3 lei 70 bani). Rata de înnoire a fondului – 29,7 ani (în 2010 - 25,2 ani; în 2009 – 177,7; în 2008 – 27,7; 2007 – 30, 7; 2006 – 84,8) Utilizarea bibliotecilor Total utilizatori activi – 15,3 (16, 3 mii), inclusiv copii – 7,9 (8, 6) mii. Împrumutul total (mii u. m.) – 208,2 (218,4) Vizite (mii) – 86,9 Informatizarea Total biblioteci dotate cu calculatoare – 18 (17), din care 14 (8) conectate la Internet. Total calculatoare 54 (49,inclusiv 1 notebook), din care 44 (30) conectate la Internet. În 2011 au fost procurate: Total – 7 calculatoare (computere): Din bugetul primăriilor – în sumă de 17,3 ( 33, 2) mii lei Din proiecte – în sumă de 45,5 mii lei La dispoziţia bibliotecilor sunt: Imprimante – 15 (12) Copiatoare – 6 (6) Scannere – 5 (5) La dispoziţia utilizatorului sunt 5 săli multimedia (BP s. Bravicea – 5 computere; BP. S. Onişcani – 3 computere; BP s. Hirova – 3 computere; BP s. Sipoteni – 4 computere, BP s. Tuzara – 6 computere), un Centru pentru copii şi Tineret (Sadova – 3 computere), o mediatecă şi un Centru de Informare în domeniul medicinii (Biblioteca Publică Raională Călăraşi) cu 6 computere. Bloguri create în 2010: Biblioteca Publică Bravicea, Călăraşi: http://bibliotecabravicea.wordpress.com/ Biblioteca Publică Sadova, Călăraşi http://bibsadova.wordpress.com/ 30
 31. 31. Colaborare şi parteneriat. Proiecte câştigate (realizate, în implementare) în 2010.  În bibliotecile publice activează 20 Cluburi pe interese, literar – artistice, ateliere de creaţie. În special merită să fie menţionat Clubul „Vârsta de aur” din cadrul BPR Călăraşi, creat în scopul susţinerii persoanelor de vârsta a treia, care în anul 2011 a împlinit 7 ani de activitate. În raion funcţionează 7 muzee: Muzeul raional de istorie şi etnografie, muzeele de istorie şi etnografie din satele Seseni, Horodişte, Vălcineţ, Bravicea, Hogineşti, Palanca (Casa părintească). Instituţii de Învăţământ Artistic Extraşcolar Călăraşi: 3 instituţii: Instituţii Şcoli Arte Total Nr. de Elev i Pedagogi 3 493 493 43 St. Med. Până la 5 ani Până la 10 ani Pân ă la 15 ani Pân ă la 20 ani Mai mul t de 20 43 3 St. Su p. 23 20 7 3 3 6 24  Tineri specialişti: 4  Alocaţii financiare: 2539,553 mii lei • Buget – 2239,143 lei • Contribuţia părinţilor -300,41; • Reparaţie cosmetică –0 • Reparaţie instrumentelor – 0 • Alte surse – 0 • Procurare instrumente muzicale – 3,432 lei • Achiziţii – 23,312 lei • Cărţi ediţii periodice –4,040 lei • Mobilier şi mărfuri de uz casnic –0 • Instrumente muzicale – 0 • Costume naţionale – 15,840 lei 31
 32. 32. Raionul Căuşeni Numărul localităţilor-43, nr. de locuitori - 89.880. Instituţii de cultură total -84: Case de Cultură (C/C) – 34; Case de Cultură fără edificiu -1; Biblioteci -42; Muzee -4; Instituţii de învăţământ artistic extraşcolar (IÎAE) -3; Librării -2; de stat -0; private -2. 1.Starea edificiilor instituţiilor de cultură. Avariate -3, necesită reparaţie capitală - 24 C/C. 2. Baza tehnico-materială a instituţiilor de cultură. Pe parcursul anului au fost reparate capital în suma totală – 883.746 mii lei, după cum urmează: C/C din s. Baccialia-93.290 lei, s. Săiţi-21.640 lei, s. Tocuz500.0 lei, s. Plop Ştiubei-64.019 lei, Grădiniţa-2.0 lei, s. Cîmăţenii Noi-6.1 lei, s. Grigorevca-29.929 lei, CRC Căuşeni-29.891 lei, s. Opaci-38.8 lei, au efectuat reparaţii curente in 11 C/C de Cultură suma totală – 18.8 mii lei. 3. Pentru organizarea acţiunilor culturale pentru a nul 2011 s-au cheltuit 109.0 mii lei. 4. Pe parcursul anului în Casele de Cultură au fost organizate total 518 manifestări cultural-artistice cu 129.750 mii spectatori, inclusiv pentru copii 93 manifestări cultural-artistice cu 19.8 mii spectatori. 5. În Casele de Cultură activează 68 formaţii de amatori cu 1273 membri, din care 43 formaţii pentru copii şi adolescenţi cu 822 membri. Din ele 67 formaţii de creaţie artistică cu 1265 participanţi, din care pentru copii şi adolescenţi - 43cu 822 membri, 31 Formaţii de creaţie artistică deţin titlul de colectiv artistic ,,model” cu 771 membri, din ele 18 pentru copii şi adolescenţi cu 437 membri. 6. Din cele 42 unităţi prevăzute pentru formaţiile artistice cu titlul ,,model” 42 unităţi sunt finanţate. 7. 2 Formaţii de artişti amatori au participat la festivaluri şi concursuri peste hotarele ţării în Ucraina, Bulgaria. 8. Centre (ateliere) de meşteşuguri-2; Meşteri populari înregistraţi –32 persoane. 9. Activitatea formaţiilor de amatori: 68 formaţii de amatori cu 1273 membri raportate la 34 Case de Cultură - în mediu alcătuiesc 2 formaţii pentru fiecare Casă de Cultură; 10. Formaţii artistice cu titlul ,,model”-31 cu 771 membri raportate la 34 Case de Cultură, alcătuiesc în mediu – 0,91 colective. Aceşti indici vorbesc de un nivel (calitativ) mediu de dezvoltare a activităţii artistice de amatori. 11. Acţiunile culturale organizate în Casele de Cultură din raionul Căuşeni 518 cu 129.750 mii spectatori raportate la 34 C/C nu satisfac necesarul minim pentru domeniul culturi, 15,2 acţiuni în mediu pentru fiecare instituţie. Reţeaua de biblioteci Total – 42 (42) biblioteci, inclusiv 7 biblioteci pentru copii. 32
 33. 33. Starea tehnico-materială. În 2011 pentru reparaţia bibliotecilor din raion: Programat – 27,3 mii lei Realizat – 27,3 mii lei În 2010 pentru reparaţia bibliotecilor din raion: Programat – 45,6 mii lei Realizat – 45,6 mii lei Reparaţii capitale – 1 (0) biblioteci Reparaţii curente – 3 biblioteci. La moment necesită reparaţie capitală – 1 (3) Conectare la curent electric – 42 (42) Se încălzesc în perioada rece a anului – 17 (15) Personalul: Total bibliotecari – 57 (57) Grad de calificare deţin – 14 (12) Personal auxiliar – 35 (35) Informaticieni – 1 (1) Colecţii Total – 516,0 (401,4) mii u. m. În limba de stat – 242,6 mii u. m, din care cu grafie latină – 66,5 % Achiziţia (intrările) Biblioteca Publică Raională Căuşeni a fost prima bibliotecă din republică care şi-a asumat responsabilitatea să facă achiziţia de carte pentru întreaga reţea de biblioteci publice din raion. Menţionăm, că unităţi suplimentare nu i s-au oferit. Responsabilitatea o poartă până în prezent. Pe cap de locuitor – 5 lei 74 bani ( 7 lei 50 bani). Informatizarea Total biblioteci dotate cu calculatoare – 11 (5), din care conectate la Internet – 3 Total calculatoare – 9 din care conectate la Internet – 3, 2 calculatoare pentru utilizatori, din care conectate la Internet – 2. Internetul este achitat din banii bugetului. O problemă rămâne a fi conectarea bibliotecilor săteşti/comunale la Internet. La dispoziţia utilizatorului mai sunt: Centrul de Informare şi Documentare „Bugeac” din cadrul BPR Căuşeni, creat cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros- Moldova în prima jumătate a anilor 2000. În raionul Căuşeni funcţionează 4 muzee: Casa - muzeu „A. Mateevici: (s. Zaim) Casa - muzeu „A. Mateevici: (or. Căinari), Muzeul raional de Istorie şi Etnografie şi Muzeul de Istorie şi Etnografie din s. Copanca. Patrimoniul muzeelor îl constituie 32 400 piese muzeale de o certă valoare istorică şi muzeală. Muzeele, cu excepţia muzeului din s. Bravicea, care este amplasat în sediul Casei de cultură, dispun de clădiri aparte. Pe parcursul anului s-au efectuat lucrări de reparaţii curente în muzeele din Vălcineţ, la cele două edificii ale muzeului din s. Horodişte, muzeul din s. Seseni. Într-o situaţie precară se află muzeul din s. Horodişte (primul muzeu organizat în acest raion). Din lipsa de surse 33
 34. 34. financiare muzeul este deconectat de la reţeaua electrică, în perioada de iarnă nu se încălzeşte. În raion funcţionează 4 muzee: Casa-muzeu “A. Mateevici“ (s. Zaim), Casa-muzeu “A. Mateevici“ (or. Căinari), Muzeul raional de istorie şi etnografie, muzeul de istorie şi etnografie din s. Copanca. Patrimoniul muzeelor îl constituie 18156 piese muzeal e. Muzeele comemorative “A. Mateevici”, în special muzeul din s. Zaim, sânt bine cunoscute şi înalt apreciate atât în ţară, cât şi peste hotare, pentru devotamentul şi înaltul profesionalism în activitatea de păstrare şi promovare a operei ilustrului poet. Casa-muzeu „A. Mateevici„ din s. Zaim şi-a extins spaţiile muzeale. După lucrările de restaurare, efectuate în anii 2009-2010, muzeul a etalat o nouă expoziţie, care include cele mai valoroase piese patrimoniale din colecţiile adunate de muzeografi pe parcursul anilor. Casa-muzeu „A. Mateevici“ din or. Căinari nu se încălzeşte în perioada rece a anului, lucru, ce afectează grav piesele muzeale. Instituţii de Învăţământ Artistic Extraşcolar Căuşeni: 3 instituţii: Instituţii Nr. Şcoli de Muzică Şcoli de Arte Total Elev i 2 St. Su p. St. Med. Până la 5 ani Până la 10 ani Pân ă la 15 ani Pân ă la 20 ani Mai mul t de 20 30 1 3 Pedagogi 8 341 36 14 27 3 8 - 8 -  Tineri specialişti: 2  Alocaţii financiare: • Buget – 2053,9 mii lei • Contribuţia părinţilor -0; • Reparaţie cosmetică –60 mii lei • Reparaţie instrumentelor – 0 • Alte surse – 0 Raionul Cimişlia Numărul localităţilor -39 nr. de locuitori - 60,916. 34
 35. 35. Instituţii de cultură total -74: Case de Cultură (C/C) – 34; Case de Cultură fără edificiu -2; Biblioteci -39; Muzee -1; Instituţii de învăţământ artistic extraşcolar (IÎAE) -2; Librării -1; de stat -0; private -1. 11 Starea edificiilor instituţiilor de cultură. Avariate nu sunt, necesită reparaţie capitală - 18 C/C. 2. Baza tehnico-materială a instituţiilor de cultură. Pe parcursul anului au fost reparată capital C/C din or Cimişlia – 800,0 mii lei, reparaţie curentă la C/C din s. Gura Galbenă-100,0 mii lei, a fost reparat acoperişul s. Iurevca -100,0 mii lei, s. Cicur-Minjir – 180,0 mii lei, s. Topal – 100,0 mii lei, s. Ialpujeni – 100,0 mii lei, s. Troiţcoe – 108,7 mii lei, suma totală pe raion - pentru C/C – 1297,3 mii lei. 3. Au fost procurate mărfuri în sumă de 92.110 mii lei. - costume populare -10.0 mii lei, computer -8.0 mii lei, cobză – 5.1 mii lei, aparataj sonor – 69,1 mii lei. Pentru organizarea acţiunilor culturale pentru anul 2011 s-au cheltuit 86.0 mii lei. 4. Pe parcursul anului 2011, în Casele de Cultură au fost organizate 360 manifestări cultural-artistice cu 74.8 mii spectatori, inclusiv pentru copii 141 manifestări cultural-artistice cu 23,2 mii spectatori. 5. În Casele de Cultură activează 60 formaţii de amatori cu 862 membri, toate sunt de creaţie artistică, 19 Formaţii de creaţie artistică deţin titlul de colectiv artistic ,,model” cu 287 membri, din ele 6pentru copii şi adolescenţi cu 92 membri. 6. Din cele 37 unităţi prevăzute pentru formaţiile artistice cu titlul ,,model” toate 37 se finanţează. 7. 1 Formaţie de artişti amatori a participat la festivaluri şi concursuri peste hotarele ţării - 0. 8. Centre (ateliere) de meşteşuguri-0; Meşteri populari înregistraţi – 14persoane; 9. Activitatea formaţiilor de amatori lasă de dorit: 60 formaţii de amatori cu 862 membri raportate la 34 Case de Cultură - în mediu alcătuiesc 1,7 formaţii pentru fiecare Casă de Cultură; 10. Formaţii artistice cu titlul ,,model”-19 cu 287 membri raportate la 34 Case de Cultură, alcătuiesc în mediu – 0,55 colective. Aceşti indici vorbesc de un nivel (calitativ) scăzut de dezvoltare a activităţii artistice de amatori. 11. Acţiunile culturale organizate in casele de cultură din raionul Cimişlia 360 cu 74.8 mii spectatori raportate la 34 C/C nu satisfac necesarul minim pentru domeniul culturi, 10.6 acţiuni în mediu pentru fiecare instituţie. Reţeaua de biblioteci Total – 39 (39) biblioteci. Starea tehnico-materială. În 2010 pentru reparaţia bibliotecilor din raion: În 2011 au fost cheltuiţi pentru efectuarea reparaţiilor curente 94,6 mii lei (în 2010 - 36,2 mii lei). Reparaţii capitale nu s-au făcut. 35
 36. 36. O problemă care rămâne să fie nesoluţionată ţine de lipsa agentului termic în unele biblioteci. Se încălzesc în perioada rece a anului – 20 (51,3). De curent electric dispun toate bibliotecile. Personalul: Total bibliotecari – 45 (49). Grad de calificare deţin – 34 ( 69,4 %) Personal auxiliar – 23 (33). Colecţii Total – 293,7 (293,4) mii u. m. În limba de stat – 125,5 (130,2) mii u. m.. Achiziţia (intrările) Pe cap de locuitor – 2 lei 70 bani (0,82 bani). Rata de înnoire a fondului – 91,7 (80,3) ani. Utilizarea bibliotecilor Total utilizatori activi – 7,8 (12,5) mii; Împrumutul total (mii u. m.) – 215,1 (338,6); Vizite (mii) – 110,3 (167, 0). Informatizarea Din cele 39 de biblioteci deţin calculatoare – 4 (10,3 %), din care sunt conectate la Internet – 3. În biblioteci sunt stocate 6 calculatoare (din care 5 sunt unite la reţeaua Internet), 3 din ele fiind destinate cititorului (toate 3 fiind unite Internet). În 2011 a fost procurat 1 calculator. La dispoziţia utilizatorului sunt şi 3 (2) imprimante. Colaborare BPO Cimişlia , începând cu anul 2009 oferă servicii Azilului de bătrâni din localitate. BPO face eforturi deosebite în scopul promovării imaginii instituţiei prin crearea unor relaţii de colaborare cu reprezentanţii APL, Radioul Media TV locale. Menţionăm activitatea cenaclului literar „Talentele se nasc la Cimişlia” din cadrul BPO Cimişlia. BPO întreţine relaţii de colaborare cu 2 biblioteci din România – BJ „N. Iorga” din Ploieşti, Judeţul Prahova şi Biblioteca Orăşenească”I. R. Paraschivescu” din Vălenii de Munte, România. Probleme, propuneri:  Deschiderea în 2010 la decizia primăriei Cimişlia în subsolul BPO „M. Eminescu” din Cimişlia a unei cantine sociale „Nadejda” (Proiectul „Nadejda”). Proiectul a fost susţinut financiar de către Asociaţia obştească „Concordia”. Cu toate că proiectul este binevenit pentru susţinerea persoanelor aflate în dificultate considerăm, că prin lipsirea BPO de spaţiile subsolului, care serveau ca depozit au fost încălcate normele şi normativele de funcţionare a bibliotecii .De asemenea prezenţa zilnică a procesului de preparare şi servire a bucatelor pune în pericol fondul Bibliotecii Publice Raionale.  Necesitatea telefonizării bibliotecilor din sate  Necesitatea într-un centru de instruire la nivel naţional  Lipsa specialiştilor tineri cu studii în domeniu Instituţii de Învăţământ Artistic Extraşcolar Cimişlia: 2 instituţii: 36
 37. 37. Instituţii Nr. Şcoli de Muzică Şcoli de Arte Total Elev i Pedagogi St. Su p. St. Med. Până la 5 ani Până la 10 ani Pân ă la 15 ani Pân ă la 20 ani Mai mul t de 20 1 1 2 339 36 - -  Tineri specialişti: 2  Alocaţii financiare: • Buget – 2053,9 mii lei • Contribuţia părinţilor -0; • Reparaţie cosmetică –60 mii lei • Reparaţie instrumentelor – 0 • Alte surse – 0 • Procurare instrumente muzicale – 0 • Achiziţii – 0 • Cărţi ediţii periodice –0 • Mobilier şi mărfuri de uz casnic –0 Instrumente muzicale – 0 Raionul Criuleni Numărul localităţilor-43, nr. de locuitori - 72200. Instituţii de cultură în total -61: Case de Cultură (C/C) -27; C/C fără edificiu -0; Biblioteci -30; Muzee -1; Instituţii de învăţământ artistic extraşcolar (IÎAE) -3; Librării -1; de stat -0,5; private -0,5. 1.Starea edificiilor instituţiilor de cultură. Avariate – 1 (s.Izbeşte), necesită reparaţie capitală – 7 C/C. 2. Baza tehnico-materială a instituţiilor de cultură . 37
 38. 38. Pe parcursul anului au fost reparate capital 9 C/C din s. Cimişeni – 148.5mii lei, s. Oniţcani – 210.8 mii lei, s. Măgdăceşti – 208.0 mii lei, s. Slobozia Duşca – 101.5 ş.a., s-au efectuat reparaţii curente in 15 C/C, în suma totală – 1083.5 mii lei. 3. Au fost procurate mărfuri în sumă de 442.3 mii lei. Costume populare – 113.8 mii lei, aparat de sonorizare - 148.3 mii lei, aparataj de lumini – 33.6 mii lei, instrumente muzicale – 31.0 mii lei, îmbrăcăminte scenică – 53.4 mii lei, reparaţii utilaj şi alte cheltuieli – 67.9 mii lei. Pentru organizarea acţiunilor culturale pentru anul 2011 s-au cheltuit 300.0 mii lei. 4. Pe parcursul anului 2011, în Casele de Cultură au fost organizate total 656 manifestări cultural-artistice cu 226,2 mii spectatori, inclusiv pentru copii 302 manifestări cultural-artistice cu 82.3 mii spectatori. 5. În Casele de Cultură activează 92 formaţii de amatori cu 1420 membri, din care 45 formaţii pentru copii şi adolescenţi cu 866 membri. Din ele 89 formaţii de creaţie artistică cu 1401 participanţi, din care pentru copii şi adolescenţi – 43 cu 853 membri, 6. 34 Formaţii de creaţie artistică deţin titlul de colectiv artistic ,,model” cu 757 membri, din ele 19 pentru copii şi adolescenţi cu 486membri. 7. Din cele 55 unităţi prevăzute pentru formaţiile artistice cu titlul ,,model” 55 unităţi sunt fiinţate. 8. 7 Formaţii de artişti amatori au participat la festivaluri şi concursuri peste hotarele ţării în: Ucraina, SUA, Ungaria, Bulgaria, Austria, România. 9. Centre (ateliere) de meşteşuguri-2; Meşteri populari înregistraţi–125 persoane; 10. Activitatea formaţiilor de amatori: 89 formaţii de amatori cu 1401 membri raportate la 27 Case de Cultură - în mediu alcătuiesc 3,3 formaţii pentru fiecare Casă de Cultură; 11. Formaţii artistice cu titlul ,,model”-34 cu 757 membri raportate la 27 Case de Cultură, alcătuiesc în mediu –1,26 colective. Aceşti indici vorbesc de un nivel (calitativ) înalt de dezvoltare a activităţii artistice de amatori. 12. Acţiunile culturale organizate in Casele de Cultură din raionul Criuleni 656 cu 226.2 mii spectatori raportate la 27 C/C satisfac necesarul minim pentru domeniul culturi, 24.3 acţiuni în mediu pentru fiecare instituţie. Reţeaua de biblioteci Total – 30 (30) biblioteci. Starea tehnico-materială În 2011 pentru reparaţia bibliotecilor din raion: Programat – 217,0 mii lei; Realizat – 212,5 mii lei Reparaţii capitale – 2 biblioteci (în sumă de 128,7 mii lei) . Reparaţii curente – 10 biblioteci (în valoare de 54,5 mii lei). Biblioteca din satul Steţcani este deconectată de la curentul electric. O problemă care rămâne să fie nesoluţionată ţine de lipsa agentului termic în unele biblioteci. Se încălzesc în perioada rece a anului – 27 (25), din care integral – 17, cu sobe - 4, cu reşouri 38
 39. 39. electrice – 6. Cele din urmă nu pot fi considerate ca biblioteci ce beneficiază de căldură deoarece căldura nu se ridică mai sus de 6-7 grade. Sunt telefonizate bibliotecile din satele Slobozia Duşca, Balţata şi Paşcani. Personalul: Total bibliotecari – 40 (40). Grad de calificare deţin – 18 (18), 45 %. Personal auxiliar – 15 (15). Informaticieni – 1 (1) Din numărul total de bibliotecari 1 (5) activează pe jumătate de normă. Colecţii Total – 286,9 (288,9) mii u. m. În limba de stat – 162,7 (162,2) mii u. m, din care cu grafie latină – 80,3 (48,1 %), ceea ce ne dovedeşte faptul, că jumătate din colecţiile în limba de stat sunt în grafie chirilică şi practic pentru marea majoritate de utilizatori nu sunt utile. Achiziţia (intrările) Pe cap de locuitor – 5 lei 60 bani. Bibliotecile din Criuleni se plasează printre bibliotecile cu un indice înalt la acest capitol. În anul raportat s-a mărit considerabil numărul primăriilor, care au alocat bani pentru achiziţie din bugetul local. Toate bibliotecile au beneficiat de ediţii periodice. Reuşita se datorează în mare măsură insistenţei bibliotecarilor şi eforturilor acestora de a conlucra cu reprezentanţii APL şi de a dovedi comunităţii că este de real folos. Colaborează cu toate bibliotecile din Criuleni, cu Centrul Media de Comunicare pentru democraţie, Centrul UNIT, Asociaţia culturală „Astra”, Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie, creat cu contribuţia financiară a Guvernului Italiei, care activează în cadrul BPR Criuleni. Rata de înnoire a fondului – 30,7 (35, 7) ani, indice relativ bun pentru situaţia Moldovei, acesta dând dovadă că achiziţia de carte este în creştere pe parcursul anilor. Utilizarea bibliotecilor Total utilizatori activi – 17,3 (16,8) mii; Împrumutul total (mii u. m.) – 394,4 (392,9); Informatizarea Din cele 30 de biblioteci deţin calculatoare – 21 (70 %)iar în anul 2010 erau 14 (46, 7 %), din care sunt conectate la Internet – 2. În raion funcţionează un singur muzeu: Muzeul raional de Istorie şi Etnografie. Instituţii de Învăţământ Artistic Extraşcolar Criuleni: 3 instituţii: Instituţii Şcoli Arte Total Nr. de Elev i Pedagogi St. Su p. St. Med. Până la 5 ani Până la 10 ani Pân ă la 15 ani Pân ă la 20 ani Mai mul t de 20 3 3 362 31 13 18 7 3 3 4 14 39
 40. 40.  Tineri specialişti: 43  Alocaţii financiare: - 1264,1 mii lei • Buget – 1158,8 mii lei • Contribuţia părinţilor -205,3 mii lei; • Reparaţie cosmetică –19,7 mii lei • Reparaţie instrumentelor – 0 • Alte surse – 0 • Procurare instrumente muzicale – 0 • Achiziţii – 4,4 mii lei • Cărţi ediţii periodice –0 • Mobilier şi mărfuri de uz casnic –0 • Instrumente muzicale – 4,4 mii lei Raionul Donduşeni Numărul localităţilor-30, nr. de locuitori - 45050. Instituţii de cultură total -48: Case de Cultură (C/C) -23; C/C fără edificiu -3 (Tîrnova, Corbu, Scăieni); Biblioteci -23; Muzee -1; Instituţii de învăţământ artistic extraşcolar (IÎAE) -1; Librării -1; de stat- 0; private-1. 1.Starea edificiilor instituţiilor de cultură. Avariate-2, (s. Climăuţi, s. Rediul Mare) necesită reparaţie capitală – 4 C/C. 2. Baza tehnico-materială a instituţiilor de cultură. Pe parcursul anului au fost reparate capital 2 C/C din s. Arioneşti – 149,9 mii lei, Briceni – 98.9 mii lei, în total: 248.8 mii lei; a fost reparat acoperişul C/C s. Frasin – 90.0 mii lei, s-au efectuat reparaţii curente în 6 C/C din următoarele localităţi s. Corbu – 5.0 mii lei, CRC – 10.4 mii lei, s. Pivniceni – 21.6, s. Donduşeni – 8.9 mii lei, or. Donduşeni – 90.5 mii lei, suma totală – 86.9 mii lei. 3. Au fost procurate mărfuri în sumă de 146.9 mii lei. -Costume populare – 91.6 mii lei, -aparataj de sonorizare – 28.4 mii lei, -instrumente -26.9 mii lei. Pentru organizarea acţiunilor culturale pentru 2011 s-au cheltuit 94.3 mii lei. 40
 41. 41. 4. Pe parcursul anului 2011, în Casele de Cultură au fost organizate total 1158 manifestări cultural-artistice cu 163.9 mii spectatori, inclusiv pentru copii 176 manifestări cultural-artistice cu 31.2 mii spectatori. 5. În Casele Cultură activează 66 formaţii de amatori cu 934 membri, din care 35 formaţii pentru copii şi adolescenţi cu 549 membri. Din ele 65 formaţii de creaţie artistică cu 918 participanţi, din care pentru copii şi adolescenţi –34 cu 533 membri, 6. 10 Formaţii de creaţie artistică deţin titlul de colectiv artistic ,,model” cu 166 membri, din ele 1 pentru copii şi adolescenţi cu 36 membri. 7. Din cele 20 unităţi prevăzute pentru formaţiile artistice cu titlul ,,model” 19 unităţi sunt fiinţate –95%. 8. 2 Formaţii de artişti amatori au participat la festivaluri şi concursuri peste hotarele ţării în Bulgaria. 9. Centre (ateliere) de meşteşuguri -2 Meşteri populari înregistraţi–71 persoane; 10. Activitatea formaţiilor de amatori: 65 formaţii de amatori cu 918 membri raportate la 23 Case de Cultură - în mediu alcătuiesc 2,8 formaţii pentru fiecare Casă de Cultură; 11. Formaţii artistice cu titlul ,,model”-10 cu 166 membri raportate la 23 Case de Cultură, alcătuiesc în mediu –0,43 colective. Aceşti indici vorbesc de un nivel (calitativ) scăzut de dezvoltare a activităţii artistice de amatori. 12. Acţiunile culturale organizate in casele de cultură din raionul Donduşeni 1158 cu 163.9 mii spectatori raportate la 23 C/C satisfac necesarul minim pentru domeniul culturii, 50.3 acţiuni în mediu pentru fiecare instituţie. Reţeaua de biblioteci Total – 23 (23) biblioteci. Starea tehnico-materială. În 2011 pentru reparaţia bibliotecilor din raion: Programat – 11,5 mii lei; Realizat – 20,8 mii lei (6 localităţi) În 2011 pentru reparaţia bibliotecilor din raion: Programat – 13,1 mii lei; Realizat – 17,8 mii lei (4 localităţi) Reparaţii capitale nu au fost efectuate. Toate bibliotecile sunt conectate la curentul electric. O problemă care rămâne să fie nesoluţionată ţine de lipsa agentului termic în unele biblioteci. Se încălzesc în perioada rece a anului – 13 (9) biblioteci . 4 biblioteci sunt telefonizate (BPR, Baraboi, Scăieni şi Târnova), o situaţie mai bună ca în alte raioane, unde cu excepţia BPR / BPO nu sunt telefonizate nici o bibliotecă. Personalul: Total bibliotecari – 37 (31). Grad de calificare deţin – 19 (19), 61,3 %. Personal auxiliar – 16 (18). Informaticieni – 0 (1). Bibliotecarii au beneficiat de un adaos pentru activitatea în condiţii nocive.. În urma unui control financiar, efectuat de Comisia de Revizie şi control din Edineţ în satele Briceni, Scăieni şi Ţaul bibliotecarii au fost impuşi să restituie suplimentele acordate. Colecţii 41
 42. 42. Total – 260,9 (263,1) mii u. m. În limba de stat – 134,1 (137,6) mii u. m, din care cu grafie latină – 65,0 (64,7) mii 48,5 % (în 2010 - 47 %), ceea ce ne dovedeşte faptul, că jumătate din colecţiile în limba de stat sunt în grafie chirilică şi practic pentru marea majoritate de utilizatori nu sunt utile. Achiziţia (intrările) Pe cap de locuitor – 1 leu 60 bani (0 lei 90 bani). Bibliotecile din raionul Donduşeni fac partea din categoria bibliotecilor, care au atestat un indice sub orice limită la capitolul dat dar în comparaţie cu anul 2010 este o mişcare pozitivă. Utilizarea bibliotecilor Cu toate problemele menţionate împrumutul şi vizitele sunt în mică creştere în comparaţie cu anul 2010.Acest lucru se datorează în mare măsură şi activităţii Clubului pentru femei „La o ceaşcă de cafea” (BP s. Climăuţi), Salonul de artă „Măiastra”, Cenaclului „Moldovă – gură de rai”„Clubul adolescenţilor şi tineretului „Intelect” (BPR Donduşeni), altele. Total utilizatori activi – 13,5 (14,0) mii; Împrumutul total (mii u. m.) – 278,5 (278,4); Vizite (mii) – 159,1 (157,3), din care virtuale – 1,1 81,1) mii. Informatizarea În total în 2011 s-au cheltuit pentru automatizare 20,8 mii lei. Din cele 23 de biblioteci deţin calculatoare – 4 (17,4 %), din care sunt conectate la Internet –4. Bibliotecile respective (BPR, Scăieni, Târnova şi Baraboi) au fost dotate cu noi tehnologii graţie implementării unor proiecte cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova în anii 2000-2006. Bibliotecile dispun în total de 26 computere, din care 23 sunt pentru utilizatori şi 3 pentru personal, 6 imprimante, din care 5 pentru utilizatori, 4 scannere, din care 4 pentru utilizatori. Funcţionalitatea echipamentului tehnic a fost întreţinută din buget, cu excepţia bibliotecilor din Baraboi şi Scăieni, care prestează servicii cu plată şi finanţele acumulate în 2011 în valoare de 10,0 mii lei au fost utilizaţi pentru menţinerea şi funcţionalitatea echipamentului. În raion funcţionează Muzeul de istorie şi etnografie din s. Ţaul. Este amplasat într-o clădire din parcul din localitate. Patrimoniul muzeului înserează 2867 piese muzeale, în special piese etnografice. Expoziţia muzeului a fost etalată cu sprijinul logistic al Academiei de Ştiinţe. Muzeul se află în litigiu de judecată cu autoritatea publică locală, prin decizia căreia muzeul a fost deposedat de sediul său. Instituţii de Învăţământ Artistic Extraşcolar Donduşeni: 1 instituţie: Instituţii Şcoli Arte Total Nr. de Elev i 1 1 Pedagogi St. Su p. St. Med. Până la 5 ani Până la 10 ani Pân ă la 15 ani Pân ă la 20 ani Mai mul t de 20 8 117 12 5 7 1 - - 1 2  Tineri specialişti: 1 42
 43. 43.  Alocaţii financiare: • Buget – 547,2 mii lei • Contribuţia părinţilor -111,9 mii lei; • Reparaţie cosmetică –0 • Reparaţie instrumentelor – 0 • Alte surse – 0 • Procurare instrumente muzicale – 0 • Achiziţii – 300 lei • Cărţi ediţii periodice –0 • Mobilier şi mărfuri de uz casnic –10,8 mii lei • Instrumente muzicale – 0 Raionul Drochia Numărul localităţilor-37, nr. de locuitori - 86400. Instituţii de cultură-81: Case de Cultură (C/C) -37, C/C fără edificiu -5 (Moara de Piatră, Şuri, Zguriţa, Fîntîniţa, Mîndîc); Biblioteci -33; Muzee -7; Instituţii de învăţământ artistic extraşcolar (IÎAE) -4; Librării -1; de stat – 0; private-1. 1.Starea edificiilor instituţiilor de cultură. Avariate nu sunt, necesită reparaţie capitală –15 C/C. 2. Baza tehnico-materială a instituţiilor de cultură. Pe parcursul anului s-a reparat capital C/C din s. Chetrosu – 3 mln. lei, s-a efectuat reparaţii curente în C/C s. Pervomaisc – 150.0 mii lei, or. Drochia – 280.0 mii lei, suma totală – 3417.0 mii lei. 3. Au fost procurate mărfuri în sumă de 360.0 mii lei. - instrumente muzicale – 120.0 mii lei, aparataj – 198.4 mii lei, pian – 32.0 mii lei. Pentru organizarea acţiunilor culturale pentru 2011 s-au cheltuit 157,0 mii lei. 4. Pe parcursul anului 2011, în Casele de Cultură au fost organizate total 2488 manifestări cultural-artistice cu 238.9 mii spectatori, inclusiv pentru copii 1561 manifestări cultural-artistice cu 105.9 mii spectatori. 5. În Casele de Cultură activează 102 formaţii de amatori cu 1890 membri, din care 57 formaţii pentru copii şi adolescenţi cu 1233 membri. Din ele 102 formaţii de creaţie artistică cu 1890 participanţi, din care pentru copii şi adolescenţi –57 cu 1233 membri, 43

×