RAPORT            PRIVIND ACTIVITATEA MINISTERULUI CULTURII                     pe parcur...
propuse la capitolele „deplasări în teritoriu” şi „montări noi”. Drept consecinţă, numărul despectatori şi acumularea veni...
antrenate instituţiile de profil din subordine: Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, OCI„Moldova-Concert”, Sala cu ...
Forum a avut loc pentru prima dată, Uniunea Teatrală din Moldova devenind gazda unui astfel deeveniment. În perioada desfă...
De asemenea, pe parcursul anului au avut loc acţiuni culturale consacrate jubileelor unorpersonalităţi notorii: printre ca...
În instituţiile de învăţămînt artistic subordonate a avut loc procesul de înmatriculare în temeiulprevederilor Hotărîrii G...
echipament, implementarea tehnologiilor informaţionale, reparaţia căminelor        pentru tineretulstudios, creare...
Centrele menţionate vor fi echipate cu aproximativ 300 de computere cu aplicaţii Microsoft şiechipamente periferice. Pînă ...
de editare a cărţii naţionale. In rezultatul licitaţiei au fost contractate servicii de editare a 36 titluri decarte. În p...
Promovarea culturii ca factor primordial al păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale prezintăun obiectiv major al po...
- Norme privind acreditarea conservatorilor şi restauratorilor în domeniul patrimoniuluicultural mobil.   - Norme privi...
1806 – 1812    şi anexarea Basarabiei” „ Moldova sovietică între mituri şi GULAG”,Atitudini.Moldova. Un sfert de veac d...
- a fost elaborată documentaţia de proiect pentru reconstrucţia clădirii Teatrului B.P.Haşdeudin o. Cahul, care a suferit ...
lor, prin crearea condiţiilor favorabile de colaborare directă între instituţiile      specializate,organizaţiile ob...
Ministerul Culturii a susţinut Biblioteca Nationala pentru Copii “Ion Creanga” în promovareaproiectului «Уменьшение эффект...
culturală, diversitatea culturală, schimburi culturale, precum şi mobilitatea artei şi artiştilor,cooperarea în domeniul c...
- Ratificarea de către Republica Moldova a Convenţiei europene cu privire la protecţiapatrimoniului audiovizual;   - Ad...
Cu susţinerea financiară a Fondului Interstatal de Colaborare Umanitare al statelor-membreCSI, la Chişinău s-a desfăşurat ...
aprilie 2011 – aprilie 2012. Pagina include varianta digitală a albumului Icoana basarabeană dincolecţia MNAM editat în pe...
În acest scop a fost elaborat şi modificat cadrul legislativ şi normativ ajustîndu-l la rigorileComunităţii Europene. Pe p...
Pentru atingerea obiectivului de importanţă majoră ministerul a întreprins măsuri concrete. Aufost elaborate 16 acte norma...
Bugetul domeniului culturii în comparaţie cu anul 2009 în anul 2012 a crescut cu 15,5 % , de la210 mln 87 mii lei la 248 m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA MINISTERULUI CULTURII pe parcursul anului 2012

730 views

Published on

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA MINISTERULUI CULTURII
pe parcursul anului 2012

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
730
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA MINISTERULUI CULTURII pe parcursul anului 2012

 1. 1. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA MINISTERULUI CULTURII pe parcursul anului 2012 Ministerul Culturii şi-a axat activitatea pe realizarea obiectivelor prioritare ale Programului deactivitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie,Bunăstare 2011-2015”, documentelor strategice naţionale şi sectoriale, Planul de DezvoltareStrategică pentru anii 2012 – 2014 şi Planului de activitate al ministerului pe perioada de referinţă. Bugetul domeniului culturii în comparaţie cu anul 2009 în anul 2012 a crescut cu 15,5 % , de la210 mln 87 mii lei pînă la 248 mln 523 mii lei. O prioritate a Ministerului Culturii constituie Asigurarea unui sistem managerial eficientcare ar garanta reformarea şi relansarea artelor profesioniste, învăţământului artistic şi activităţiiinstituţiilor de cultură din teritoriu. Reieşind din necesitatea asigurării unei activităţi eficiente,consolidării capacităţilor instituţionale, adaptate la situaţia curentă, activitatea ministerului a fostfocusată pe elaborarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul culturii. În acest context, în perioada de raportare au fost elaborate şi aprobate Programul Naţional deinformatizare a sferei culturii pentru anii 2012-2020 (Hotărârea Guvernului nr.478 din 04.04.2012),1 act legislativ – Legea Culturii (Hotărîrea Guvernului nr.848 din 09.11.12), 39 Hotărîri de Guvern,dintre care 37 au fost elaborate în afara Planului de activitatea Guvernului, 17 acte normative, 2Hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, 1 Dosar comun cu România – Republica Moldova„Colindatul în ceata bărbătească” depus la UNESCO . - A fost elaborată Strategia naţională de dezvoltare a culturii, care, la momentul actual, este înproces de finalizare. Pentru asigurarea unui sistem managerial eficient, Ministerul Culturii în anul 2011 a elaboratpolitica publică Eficientizarea activităţii instituţiilor teatral-concertistice bazate pe performanţă,care a fost aprobată la 6 aprilie anul curent de către Comitetul Interministerial pentru PlanificareStrategică. În vederea implementării acestei politici publice s-a lucrat în comun cu Ministerul Finanţelorasupra modificării actelor normative referitore la determinarea mecanismului de finanţare al teatrelor(Hotărârii Guvernului nr. 1242 din 15.10.2003 Cu privire la Regulamentul teatrelor, circurilor şiorganizaţiilor concertistice şi actelor legislative, Legii nr. 1421-XV „Cu privire la teatre, circuri şiorganizaţii concertistice”). La capitolul monitorizării activităţii instituţiilor teatral-concertistice au fost evaluate activitateaTeatrului „Eugene Ionesco” şi Teatrului Epic de Etnografie şi Folclor „Ion Creangă”. În rezultat, s-adovedit că activitatea acestora este ineficientă, fapt care a condus la reducerea considerabilă anumărului spectacolelor prezentate publicului, inclusiv nerealizarea în deplină măsură a obiectivelor
 2. 2. propuse la capitolele „deplasări în teritoriu” şi „montări noi”. Drept consecinţă, numărul despectatori şi acumularea veniturilor necesare pentru dezvoltarea teatrelor a fost semnificativdiminuat. Totodată, în cadrul Colegiului ministerului au fost abordate teme care ţin de eficientizareaactivităţii instituţiilor teatral – concertistice, printre care : - Nivelul scăzut de salarizare a personalului şi menţinerea personalului calificat; - Lipsa instrumentelor muzicale şi necesitatea dotării cu utilaje moderne; - Starea tehnică avansată de deteriorare a unor edificii ( Filarmonica Naţională SergheiLunchevici, Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor Ion Creangă, etc.). În contextul ameliorării situaţiei în domeniul artei teatrale profesioniste, îmbunătăţirii calităţiimanagementului, asigurării integrităţii potenţialului artistic şi de creaţie în instituţiile teatrale, încondiţiile fluctuaţiei masive şi exodului cadrelor specializate, în cadrul şedinţei ColegiuluiMinisterului Culturii, din 28 februarie, au fost puse în discuţie modificarea Hotărârii Guvernului nr.381 din 13.04.2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de cultură”,inclusiv completarea şi precizarea compartimentului Indici de performanţă a instituţiilor teatrale.Totodată, de constatat că salariul minim al lucrătorilor din domeniul culturii în anii 2011-2012 s-amajorat cu circa 20 % în comparaţie cu anul 2009 . O politică similară a fost adresată problemei capacităţii scăzute a instituţiilor muzeistice de avalorifica şi gestiona patrimoniul naţional. În această ordine de idei a fost elaborată politica publicăEficientizarea şi modernizarea activităţii muzeelor, care a fost aprobată în cadrul şedinţeiColegiului Ministerului Culturii ( Ordinul nr.251 din 08.11.2012), care propune ca obiectiv generalEficientizarea activităţii muzeelor prin fortificarea capacităţii de gestionare şi valorificare apatrimoniului cultural pentru asigurarea lărgirii accesului publicului la valorile culturale. Ţinînd cont de importanţa managementului în domeniul culturii şi sporirii capacităţilormanageriale, dezvoltării profesionale din cadrul ministerului au fost instruite 33 de persoane. Un obiectiv de importanţă primordială îl constituie promovarea artelor contemporane camijloc de afirmare a culturii naţionale. În vederea asigurării accesului populaţiei la valorile artei profesioniste, pe parcursul anului2012, instituţiile teatral-concertistice au prezentat 2474 spectacole şi concerte, fiind deserviţi 509,7mii persoane, 391 turnee în teritoriu (cu 6,5 % mai mult în comparaţie cu anul 2011), peste hotareleţării - 9, montări noi – 59 (cu 3,5% mai mult în comparfţie cu anul 2011). În perioada de referinţă au fost organizate 65 de manifestări culturale de amploare pentrupublicul larg. Festivalul Internaţional de Muzică „Mărţişor 2012”. Evenimentul s-a desfăşurat înparteneriat cu Fondul Interstatal de Colaborare Umanitară a Statelor - membre ale CSI, au fost
 3. 3. antrenate instituţiile de profil din subordine: Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, OCI„Moldova-Concert”, Sala cu Orgă şi Teatrul Naţional de Operă şi Balet, pe scenele cărora au fostprezentate 32 concerte şi 16 concerte în teritoriul ţării - Bălţi, Tiraspol, Comrat, Ungheni, Soroca,Cimişlia, Leova, Orhei, Criuleni, Cricova, Ciorescu. La festival au participat artişti cu renume din China, Austria, Belorusia, Armenia, Georgia,Polonia, Spania, Rusia, Franţa, România, Italia, Germania, Turcia, Georgia, Azerbaidjan.În premieră absolută, Teatrul Naţional de Operă şi Balet a susţinut un spectacol excepţional laTiraspol (2 martie). De asemenea au fost prezentate publicului un şir de spectacole in-memoriamMaria Bieşu cu participarea interpreţilor din Italia România,Rusia. Având ca scop promovarea şi stimularea oamenilor de creaţie în incinta Teatrului Naţional,,Mihai Eminescu’’ a fost organizată Gala premiilor UNITEM-2012, în cadrul căreia au fostînmânate Premii pentru cele mai frumoase realizări în domeniu. Pentru promovarea tinerelor talente a fost organizată o acţiune artistică internaţională,Festivalului Internaţional al Şcolilor de Teatru şi Film „ClassFest”. Acest eveniment cultural şieducaţional transfrontalier a avut drept scop menţinerea, dezvoltarea dialogului intercultural şischimburi de experienţă dintre şcolile de teatru şi film din Republica Moldova, România, Rusia,Ucraina, Slovacia, Georgia, Germania, Belarus, Polonia şi Republica Cehă. Cele două secţiuni aleFestivalului: Teatru şi Film, au adus în atenţia publicului, a consumatorilor de artă, cele mai buneproducţii ale participanţilor - creatori, descoperind noi mijloace şi metode artistice. Tinerii implicaţi în Festival au avut posibilitatea să participe la un atelier de creaţie - Încăutarea creativităţii actorului, susţinute de profesori al Şcolii de Teatru, Film şi TV din Polonia şial Şcolii de Teatru şi Film din Germania . În scopul promovării artei muzicale autohtone şi universale, lansării şi promovării unorinstrumentişti valoroşi, în incinta Liceului internat de muzică „Ciprian Porumbescu s-a desfăşuratcea de-a XVIII-a ediţie a Concursului internaţional al tinerelor talente „Eugen Coca” (21-26 iunie2012). La ediţia din acest an au participat tineri interpreţi din Republica Moldova, Republica Belarus,Ucraina, România Un eveniment cu rezonanţă artistică în mediul cultural autohton l-a constituit FestivalulInternaţional al Artelor Scenice BITEI -2012, ediţia a X-a, sub genericul „Teatrele se întâlnesc laChişinău”, 15 companii teatrale din întreaga lume. Au fost jucate 26 de spectacole ale trupelorteatrale din Coreea de Sud, Germania, Italia, Marea Britanie, Japonia, Georgia, Azerbaidjan,România, Israel, Cehia, Rusia, Spania, Turcia, Ucraina şi Republica Moldova. În premieră la Chişinău, a avut loc Forumul Tinerilor Creatori de Teatru. Evenimentul afost realizat cu suportul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a Statelor Membre CSI. Acest
 4. 4. Forum a avut loc pentru prima dată, Uniunea Teatrală din Moldova devenind gazda unui astfel deeveniment. În perioada desfăşurării Forumului pe scenele din capitală s-au jucat 13 spectacole,prezentate de 10 ţări – foste republici ex-sovietice: Georgia, Rusia, Letonia, Ucraina, Lituania,Azerbaidjan, Belarus, Kîrgîstan, Armenia şi Republica Moldova. De remarcat, că pe parcursul desfăşurării Forumului au avut loc mai multe evenimente:inaugurarea expoziţiei „Colaj scenografic”, master-class cu scenografii, workshop-uri ale tinerilorregizori şi dramaturgi şi mai multe mese rotunde ale tinerilor critici. Cea de-a X-a ediţie jubiliară a Festivalului Internaţional de Film Documentar„CRONOGRAF-2012” a fost prezentată de 18 filme din 19 ţări. Pentru ediţia din acest an a fostpregătit un program special, în care au fost incluse, pe lângă agenda filmelor în concurs,proiecţii tematice adresate, mai cu seamă, publicului preocupat de problemele sociale, înspecial, de condiţia umană în societatea modernă. Astfel, publicul a putut urmări 3 documentareaxate pe problematica femeii şi condiţia ei în societate – discriminarea şi abuzul faţă de femei, luptapentru emancipare, migraţia şi munca la negru. De asemenea, au avut loc peste 30 acţiuni importante pentru mediul cultural autohton, printrecare menţionăm: Festivalul Internaţional de saxofon „Sax Story”, Festivalul Internaţional„Zilele Muzicii Noi” . Festivalul - concurs Internațional al vedetelor de operă „Maria Bieşu”, aflat la cea de-aXX-a ediție, a coincis cu cea de-a 50-a aniversare a Teatrului de Operă și Balet. În cadrulevenimentului au participat vedete din 7 ţări, care au evoluat pe scena Teatrului Naţional de Operă şiBalet, iar Concursul s-a desfăşurat în incita Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” la care auparticipat peste 40 de concurenţi. Ministerul Culturii, în colaborare cu Muzeul Literaturii Române din or. Iaşi, România ainaugurat la 7 mai, curent, expoziţia documentară „Mihai Eminescu”. În cadrul expoziţiei au fostexpuse obiecte de tezaur naţional din categoria fond documentar Eminescu din gestiunea MuzeuluiLiteraturii Române din Iaşi, precum şi ediţii ale operei marelui poet. Întru consolidarea cadrului normativ existent şi în scopul promovării mai eficiente a politicii destat în domeniul cultural-artistic, a fost elaborat proiectul Hotărârii de Guvern Cu privire laconferirea numelui Nicolae Sulac Palatului Naţional (HG nr. 318 din 23.05.2012), şi a Hotărârii deGuvern Cu privire la conferirea numelui Maria Bieşu Teatrului Naţional de Operă şi Balet (HG nr.378 din 21.05.2012). Proiect axat pe tineri instrumentişti, din Moldova (8 artişti) şi susţinut în parteneriat cuInstitutul Culural Polonez „Adam Mickiewicz” au prezentat în incita Palatului Naţional „NicolaeSulac” un concert extraordinar al Orchestei Simfonice de tineret.
 5. 5. De asemenea, pe parcursul anului au avut loc acţiuni culturale consacrate jubileelor unorpersonalităţi notorii: printre care menţionăm: Eugen Doga – 75 ani, Ion Dascăl – 60 de ani,Veronica Garştea – 85 de ani, Mihai Dolgan – 70 de ani (concert in memoriam), Igor Creţu - 90de ani, Valentina Saviţchi – 85 ani. S-au desfăşurat acţiuni culturale consacrate comemorării a 77 de ani de la naştereapoetului Grigore Vieru, organizate de către Ministerul Culturii în colaborare cu UniuneaScriitorilor: Colocviului Internaţional de analiză şi exegeză „Grigore Vieru – poet European”. Au fost organizate manifestări prilejuite de marcarea sărbătorilor de iarnă, Eminesciana – 2012,manifestări culturale dedicate anului Doina şi Ion Aldea-Teodorovici (Hotărârea Guvernului nr. 106din 24 februarie 2012 cu privire la Programul naţional al manifestărilor cultural-artistice consacrateAnului Ion şi Doina Aldea-Teodorovici). De asemenea, a fost realizată expoziţia mobilă de fotografii„Ion în Doina Aldea-Teodorovici”. Cristofor Aldea –Teodorovici şi unii interpreţi din Moldova auprezentat spectacole în SUA, Paris, Ucraina, România. Ministerul Culturii a editat un DVD cusecvenţe video cu muzica şi interpretarea Doinei şi Ion Aldea-Teodorovici cât şi a cartea albumDoina şi Ion Aldea-Teodorovici” cu fotografii, partituri muzicale, articole-impresii, etc. Iar încolaborare cu Primăria mun. Chişinău şi Asociaţia Obştească Două inimi gemene a fost organizatFestivalul – Concurs Internaţional de muzică uşoară Două inimi gemene în memoriam „Ion şiDoina Aldea-Teodorovici”. Întru realizarea Planului de acţiuni dedicat comemorării a 20 de ani de la începutul acţiunilorde luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova 1991-1992 (Hotărârea Guvernului nr. 1000 din 23 decembrie 2011) au fost organizate manifestări şi un concertfestiv, în cadrul căruia au fost înmînate premiile naţionale. La 27 august în Piaţa Marii AdunăriNaţionale au fost organizate mai multe manifestări cultural-artistice dedicate Patriei, cu evaluarea apeste 1500 de artişti. În scopul susţinerii oamenilor de creaţie, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modulde finanţare din bugetul de stat a programelor, proiectelor sau acţiunilor culturale desfăşurate decătre asociaţiile obşteşti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 39 din 26 ianuarie 2009, membriiConsiliul de experţi au aprobat lista proiectelor culturale ale organizaţiilor obşteşti care au beneficiatde finanţare din bugetul de stat pentru anul 2012 - 37 de proiecte culturale ale 12 organizaţii obşteşti,inclusiv uniunile de creaţie în sumă de 720 mii lei. Pe parcursul anului 2012, în temeiul Ordinului Ministerului Culturii nr. 173 din 29.07.2011 cuprivire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de experţi privind estimarea, omologareaşi achiziţionarea operelor literar-dramatice şi muzicale, au fost achiziţionate 11 opere literar-dramatice, ţinând cont de calităţile artistice şi valoarea literară a fiecărei lucrări în parte. Un compartiment vast al domeniului culturii reprezintă învăţământul artistic.
 6. 6. În instituţiile de învăţămînt artistic subordonate a avut loc procesul de înmatriculare în temeiulprevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 404 din 13 iunie, 2012 cu privire la planurile de înmatriculareîn anul 2012 în învăţămîntul secundar profesional, mediu de specialitate şi superior, şi în scopulcompletării pieţei forţei de muncă din domeniul culturii cu specialişti calificaţi. De asemenea, a fostrealizată repartizarea a studenţilor în câmpul muncii. Conform dărilor de seamă, la data de 1 ianuarie 2013 pentru anul 2012-2013, din contulmijloacelor bugetare în învăţămîntul mediu de specialitate s-a planificat înmatricularea în număr de240 persoane în grupe colegiale şi 22 persoane în clase primare şi gimnaziale, la sfîrşitul perioadeiînmatriculaţi în grupe colegiale sunt 237 persoane şi 22 persoane în clase primare şi gimnaziale. Latipul mijloace speciale sau planificat în grupele colegiale 85 persoane, dar efectiv la sfirsitulperioadei sunt 18 persoane înmatriculate în baza studiilor generale, clase primare şi gimnaziale sa-uplanificat 16 persoane, unde la sfirsitul perioadei de raportare sunt 14 inmatriculaţi. În învăţămîntul superior cu finanţare bugetară ciclul I şi ciclul II sau planificat 309 persoanepentru înmatricularea anului de studii 2012-2013, dar la sfîrşitul perioadei de raportare efectiv sunt312 persoane. Din contul mijloacelor speciale învăţămînt de zi sau planificat înmaticulari 117persoane, dar efectiv la sfirsitul perioadei de raportare au rămas 75 persoane. La învăţămîntul fărăfrecvenţă sau prevăzut pe an înmatriculări 42 persoane, însă la sfîrşitul perioadei de raportare efectivau rămas 28 persoane înmatriculate. Întru diversificarea specialităţilor şi eficientizarea angajării în cîmpul muncii a fost modificatăşi completată Anexa nr.1 la Legea nr 142- XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatoruluidomeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelorîn instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I. Pe parcursul anului 2012, 192 persoane din cadrul instituţiilor de învăţămînt artistic auparticipat la cursuri de perfecţionare în domeniul psihopedagogiei în artă, în urma cărora li s-aconferit/confirmat gradul didactic. Au fost realizate 2 seminare pentru zona de nord: la Donduşeni, la tema Arta plastică, unde auparticipat 150 persoane, la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, la tema Master-class lapian şi disciplinele muzical-teoretice, la care au participat 53 persoane. În scopul schimbului de experienţă privind eficientizarea în instruire la specialitatea actorie şiregie, au fost invitaţi 6 profesori din Germania, SUA şi România, care au susţinut în cadrul AMTAPcursuri de management, cursuri de teoria ştiinţei teatrului, elaborarea şi evaluarea proiectelor, atelierede creaţie cu tema Puterea cuvîntului, etc. De menţionat că instituţiile de înfăţămînt artistic se confruntă cu şir de probleme : finanţareainsuficientă face imposibilă procurarea instrumentelor musicale, de asemenea, dotarea cu
 7. 7. echipament, implementarea tehnologiilor informaţionale, reparaţia căminelor pentru tineretulstudios, crearea condiţiilor adecvate de trai. În pofida greutăţilor, 370 elevi şi studenţi au dat dovadă de performanţe obţinute în instituţiilede învăţămînt artistic, participînd la concursurile naţionale şi internaţionale, devenind laureaţi aiunor premii prestigioase: Marele premiu -5, medalii de aur -4, de argint-3, de bronz -3, Premiul I -92,Premiul II -85, Premiul III – 71, alte premii şi menţiuni - 107. O prioritate majoră a politicii statului în domeniul culturii constituie Restabilirea activităţii şiinfrastructurii culturale, în special în zonele rurale. Modernizarea şi diversificarea ofertei deservicii a instituţiilor culturale, dezvoltarea unicităţii culturale locale prin modernizareaactivităţii caselor de cultură, echiparea şi internetizarea bibliotecilor. În scopul restabilirii activităţii şi infrastructurii culturale, în special în zonele rurale,modernizării şi diversificării ofertei de servicii a instituţiilor culturale, prin reorganizarea activităţiicaselor de cultură, echiparea şi internetizarea bibliotecilor, muzeelor, centrelor de meşteşugărit şiartizanat au fost lansate 2 proiecte naţionale în 2011, care prin susţinerea statului, administraţieipublice locale, parteneriatului public-privat şi investitorilor străini ar fi capabile să schimbe esenţialsituaţia instituţiilor de cultură din ţară şi ar facilita modernizarea acestora:Proiectul Programului privind crearea Centrelor de cultură şi agrement, care are drept obiectivmodernizarea activităţii acestora şi transformarea lor în instituţii multifuncţionale în comunitate.În scopul diversificării spectrului activităţii căminelor culturale, creării condiţiilorpentru transformarea acestora în centre comunitare multifuncţionale a fost elaborat Regulamentul-cadru privind funcţionarea Casei de cultură, care va fi aprobat după adoptarea Legii Culturii (lamomentul actual se află în Parlamentul RM). În scopul reabilitării bibliotecilor publice, Ministerul Culturii în colaborare cu MinisterulFinanţelor şi Ministerul Tehnologiei Informaţiei, la solicitarea Guvernului, a efectuat o analizăprivind necesarul de mijloace financiare şi materiale pentru biblioteci. Analiza efectuată serveştedrept suport pentru elaborarea unui Program eşalonat pentru următorii ani de pregătire a sediilorbibliotecilor publice din teritoriu (reparaţie, restaurare, dotare) în contextul Programului - pilotNovateca. Programul, implementat prin intermediul Ministerului Culturii şi Consiliului pentruCercetări şi Schimburi Internaţionale (IREX Moldova) face parte din Proiectul „Global Library”,SUA aprobat de către finanţatorii străini pentru bibliotecile publice. Programul oferă oportunităţi demodernizare a bibliotecilor publice şi promovarea schimbărilor pozitive durabile în spaţiul rural printransformarea acestora în Centre comunitare de informaţie. Programul Novateca va colabora cu 68de biblioteci raionale şi săteşti din raioanele Ungheni, Soroca, Orhei, Leova, Ceadîr-Lunga, Căuşeni,Teleneşti, Călăraşi, Hînceşti, Donduşeni, Cahul şi Taraclia. În cadrul proiectului au fost selectate 6biblioteci raionale în incinta cărora au fost create Centre Regionale de Formare pentru bibliotecari.
 8. 8. Centrele menţionate vor fi echipate cu aproximativ 300 de computere cu aplicaţii Microsoft şiechipamente periferice. Pînă la finalizarea etapei-pilot a programului, aproximativ 350 de mii decetăţeni ai Moldovei vor avea acces gratuit la servicii de Internet. În scopul implementării prevederilor Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire laactivitatea editorială, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Legii nr.58 din29.03.2012 privind protecţia patrimoniului cultural imaterial au fost elaborate şi se află în faza deavizare 7 proiecte de acte normative: - Regulamentul de funcţionare a Depozitului legal în Republica Moldova; - Regulamentul cu privire la selectarea, editarea şi achiziţia cărţii naţionale din mijloacelefinanciare prevăzute în bugetul de stat; - Regulamentul cu privire la participarea Republicii Moldova la târgurile internaţionale decarte ; - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale pentru salvgardareapatrimoniului cultural imaterial ; - Regulamentul privind conferirea Titlului Onorific de Purtător al Tezaurului Uman Viu ; - Regulamentul privind clasarea elementelor patrimoniului cultural imaterial şi ţinerea - Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial al Republicii Moldova ; - Regulamentul Catalogului naţional al arhivelor cu înregistrări de patrimoniu culturalimaterial. În perioada de raport au fost elaborate 5 proiecte de hotărîre de Guvern la subiectele: - editare de carte - operele lui Ion Druţă, biobibliografia „S.Vangheli” şi manualul „Studiemlimba romană”; - Spiridon Vangheli - a fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 809 din 06noiembrie 2012 privind declararea anului 2013 Anul Spiridon Vangheli şi Hotărîrii Guvernului nr.1010 din 28 decembrie 2012 cu privire la Planul de acţiuni consacrate Anului Spiridon Vangheli. A fost elaborată şi aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.865 din 31 octombrie 2012participarea Republicii Moldova în calitate de ţară invitată de onoare la Tîrgul InternaţionalGaudeamus – Carte de Invăţătură ed.XIX-a, Bucureşti.La Târgul precitat Republica Moldova a participat cu standul naţional unic de promovare a producţieieditoriale prin diferite acţiuni promoţionale (lansări de carte, conferinţe şi întâlniri ale editorilor şi autorilorcu vizitatorii târgului, conferinţe de presă, prezentări de carte la rafturile expoziţiei etc .). De premiileTârgului s-au învrednicit editurile Cartier, Litera, Ştiinţa, Princeps ş.a. La capitolul culturii scrise se înregistrează şi Programul editorial 2012 elaborat şi aprobat înconformitate cu noile amendamente din Legea nr.939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire laactivitatea editorială. În acest sens a fost organizată licitaţia publică cu privire la achiziţia serviciilor
 9. 9. de editare a cărţii naţionale. In rezultatul licitaţiei au fost contractate servicii de editare a 36 titluri decarte. În perioada de raportare au fost editate 36 titluri de carte cu un tiraj de cca 36 000ex. A fost elaborată lista titlurilor de carte (1500 titl., selectate 588 titl.) propuse spre achiziţiepentru completarea fondurilor din bibliotecile publice dar, modificările operate în bugetulMinisterului Culturii au dus la diminuarea volumului de finanţare, fapt ce a anulat programul„Achiziţionarea titlurilor de carte pentru completarea fondurilor din biblioteci”. Pe parcursul anului 2012 Camera Naţională a Cărţii a recepţionat pentru Depozitul Legal 2776titluri de carte şi broşuri, dintre care 277 titluri de carte pentru copii, 105 titluri de resurseelectronice. În perioada 10-12 septembrie 2012 Camera Naţională a Cărţii a fost în centrul atenţiei lumiibibliofile, fiind gazdă celui mai mare eveniment dedicat sistemelor internaţionale de numerotare apublicaţiilor, care a cuprins 4 zile de conferinţe, şi a avut o largă participare: peste 150 de spectatoridin 80 ţări, precum oficialităţi, editori şi bibliotecari din republică. În scopul promovării valorilor scrise naţionale şi universale, bibliotecile naţionale au organizatcirca 1750 manifestări culturale, inclusiv şi simpozioane, expoziţii, conferinţe, întruniri profesionalede orientare profesională a bibliotecarilor: Zilele prilejuite lui Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu;Suita de manifestări dedicate comemorării a 20 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentruapărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992), Festivalului Naţional al Cărţiişi Lecturii şi ediţiei a XXI – a Salonului Internaţional de Carte, consacrate Aniversării a 180-a afondării Bibliotecii Naţionale şi Anului Ion şi Doina Aldea-Teodorovici. Cu succes a fostdesfăşurat Salonul Internaţional de Carte, ediţia a XXI-a, la care au participat peste 300 de edituridin 18 ţări ale lumii, au fost expuse peste 7000 de cărţi. Programul Salonului a cuprins expoziţia-târg a producţiei editoriale din ultimul an, zeci delansări de cărţi noi, mese rotunde, briefinguri, expoziţii tematice, ateliere de creaţie, expoziţii depictură, cenacluri, momente literar-artistice, realizarea ciclurilor de emisiuni radiofonice. Au fost organizate cursuri gratuite de iniţiere în limbile engleză, franceză şi chineză. Încomun cu Ambasada Chinei pentru adolescenţi Cursul de instruire a utilizatorilor Internet-ului:,Reţelelor sociale. Numărul utilizatorilor în bibliotecile naţionale, în perioada respectivă, a constituit 102247persoane - vizitatori reali, 93966 persoane - vizitatori virtuali unici, numărul total de vizite virtuale –960923. Utilizarea tehnologiilor informaţionale, în utilizarea conţinuturilor bibliotecare reflectăpreferinţele tinerei generaţii. În contextul atestării colectivelor artistice de amatori efectuate, a fost elaborat în redacţienouă şi publicat în Monitorul Oficial Regulamentul de activitate al colectivelor artistice de amatori.
 10. 10. Promovarea culturii ca factor primordial al păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale prezintăun obiectiv major al politicii statului. În acest sens, a fost finalizat şi se află la aprobare Dosarul comun Romania –RepublicaMoldova „Colindatul în ceata bărbătească” în scopul depunerii acestuia pentru înscrierea obiceiuluiîn Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii. Pentru promovareatradiţiilor şi asigurării accesului larg la valorile culturale Ministerul Culturii şi Centrul Naţional deConservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, direcţiile, secţiile cultură din teritoriuau organizat 23 festivaluri naţionale: Protejarea patrimoniului cultural naţional, conservarea, restaurarea şi punerea învaloare a patrimoniului cultural. În scopul implementării Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniuluiarheologic în cadrul şedinţelor Guvernului, a Comisiei Naţionale Arheologice şi a ColegiuluiMinisterului Culturii au fost examinate şi aprobate 8 proiecte de acte normative (HotărîrileColegiului nr.4 din 30 martie 2912, nr. 8 din 29 mai 2012). Hotărârea Guvernului nr.230 din 12.04.2012 privind crearea Agenţiei NaţionaleArheologice, care recent a fost creată . - Cu privire la instituirea Registrului arheologilor din Republica Moldova; - Regulamentul privind Registrul arheologilor din Republica Moldova; - Codul deontologic al arheologilor din Republica Moldova”; - Regulamentului privind cercetarea şi expertiza arheologică în Republica Moldova; - Regulamentului cu privire la clasare şi evidenţa patrimoniului arheologic; - Regulamentului cu privire la Registrul arheologic naţional şi Repertoriul arheologicnaţional; - Regulamentul privind Cadastrul Arheologic.În vederea implementării Legii nr. 280 din 27 decembrie 2011 privind protejarea patrimoniuluicultural naţional mobil, au fost elaborate 8 proiecte de acte normative în domaniul vizat: - Norme privind comerţul cu bunuri culturale mobile; - Norme privind acreditarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de comercializarea bunurilor culturale mobile; - Norme privind acreditarea laboratoarelor şi atelierelor de conservare şi restaurare abunurilor culturale mobile; - Norme privind executarea copiilor, mulajelor, facsimilelor postume de pe bunuri culturalemobile; - Norme privind conservarea şi restaurarea bunurilor culturale mobile;
 11. 11. - Norme privind acreditarea conservatorilor şi restauratorilor în domeniul patrimoniuluicultural mobil. - Norme privind crearea bunurilor culturale mobile - Norme privind acreditatrea experţilor în domeniul patrimoniului cultural mobil Proiectele actelor respective au fost examinate în cadrul şedinţelor Colegiului MinisteruluiCulturii şi aprobate, în conformitate cu prevederile art.31 al Legii menţionate, prin ordinulMinistrului Culturii. Au fost elaborate şi promovate spre aprobare Guvernului trei proiecte de hotărîri de Guvernprivînd domeniul muzeelor: - Cu privire la transmiterea în subordinea Ministerului Culturii a Muzeului Naţional deLiteratură “Mihail Kogălniceanu” ( proiect aprobat), şi două proiecte cu titlu - Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (1 proiect - schimbarea denumiriiMuzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei; - Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1311 din 12 decembrie 2005 cu privire lanomenclatorul serviciilor cu plată prestate de Ministerul Culturii şi instituţiile subordonate. Au fost elaborate şi promovate 4 proiecte de hotărîri Guvern privind edificarea unormonumente de for public în oraşele Sîngerei, Ialoveni, Cimişlia şi Glodeni. În cadrul muzeelor naţionale şi din subordine locală au fost desfăşurate ample activităţididicate Zilelor Europene ale Patrimoniului, Zilei Internaţionale a muzeelor. La situaţia din 01.01.2012 în subordinea Ministerului Culturii activează 6 muzee cu 12 filiale. Obiectivele principale ale activităţii muzeelor subordonate în anul 2012 au fost: elaborareaconcepţiilor noi şi modernizarea expoziţiilor muzeale, completarea fondului de patrimoniu prinachiziţii, donaţii şi cercetări; documentarea computerizată a patrimoniului prin formarea Bazeielectronice de date privind patrimonial cultural-istoric deţinut; conservarea şi restaurarea pieselor depatrimoniu; desfăşurarea unui program de expoziţii cu scopul promovării valorilor culturalenaţionale pe plan local şi internaţional; realizarea unor programe cultural-educative, ce urmăresceducarea publicului prin mijlocirea patrimoniului; realizarea unor manifestări cultural-ştiinţifice;atragerea de finanţări extrabugetare în scopul completării efortului financiar bugetar de stat, etc. În perioada respectivă al anului 2012 colecţiile muzeelor au fost completate cu 4977 piese depatrimoniu. Majoritatea dintre acestea au intrat în colecţiile Muzeului Naţional de Arheologie şiIstorie a Moldovei (2227), Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (2532). Muzeele au fost vizitate de 174,4 mii persoane cu 21,4 mii persoane mai mult în comparaţie cunumărul planificat. Pentru publicul vizitator au fost efectuate ghidaje, organizate expoziţii.Expoziţiile vernisate au abordat un şir de evenimente şi date din istoria şi cultura naţională şiuniversală, de un interes deosebit al publicului bucurându-se expoziţiile: „Războiul ruso-turc din
 12. 12. 1806 – 1812 şi anexarea Basarabiei” „ Moldova sovietică între mituri şi GULAG”,Atitudini.Moldova. Un sfert de veac de artă contemporană”, “Valeriu Gafencu – îngerul închisorilor”, “NicolaiAlentiev – 100 ani de la naştere” (Muzeul Naţional de Artă) ş.a. Una dintre priorităţile de bază în activitatea muzeelor a fost cercetarea şi valorificareapatrimoniului, organizarea unui şir de conferinţe şi simpozioane ştiinţifice, şcoli muzeale etc., încadrul cărora s-au abordat diverse probleme de pedagogie muzeală, istorie, arheologie, cultură:Simpozionul ştiinţific “Robert Curţ” (MNAIM); Workshop-ul din cadrul proiectului transfrontalierO abordare transfrontalieră a managementului şi valorificării patrimoniului cultural. În scopul susţinerii procesului de creaţie contemporană în domeniul artelor plastice, a fostsusţinută organizarea, în comun cu Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi” al Uniunii ArtiştilorPlastici din Moldova şi Muzeul Naţional de Artă din Moldova, a 20 expoziţii de artă personale şi degrup, printre care Bienala Internaţională de Artă Decorativă, Autumnala – 2012 „Salonul deprimăvară”, Galeria de Artă Naţională, expoziţii personale. În cadrul Zilei Internaţionale a Muzeelor, Noapţii Europeane a Muzeelor au fost inaugurateexpoziţii, organizate spectacole teatralizate, expoziţii-concurs, concerte de muzică clasică, etc. La capitolul Investiţii capitale. Luînd în consideraţie posibilităţile limitate ale bugetului de stat pentru anul 2012, în vedereafinanţării investiţiilor capitale au fost alocate 11,3 mln lei, iar în urma rectificării legii bugetului aufost alocate doar 7,7 mln lei. Ministerul a concentrat mijloacele financiare pentru finalizarea unorobiective prioritare care reprezintă monumente de arhitectură şi istorie de importanţă naţionalăprecum: - restaurarea faţadelor edificiului „Dadiani” al Muzeului Naţional de Artă din str.31 Augustnr.115; - restaurarea cupolei şi montarea sistemului de ventilare şi condiţionare a aerului a edificiuluiSălii cu Orgă din bd.Ştefan cel Mare nr. 81. La momentul actual la acest obiect au fost finalizatelucrările de restaurare a cupolei şi de montare a sistemului de ventilare şi condiţionare a aerului. - restaurarea blocului administrativ al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală dinstr. M.Kogălniceanu nr.82. Pînă la momentul actual 90% din lucrări au fost finalizate la bloculadministrativ al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din str.M.Kogălniceanu nr.82.Darea în exploatare a acestui edificiu este preconizată pentru prima jumătate a anului 2013. - pentru restaurarea şi reconstrucţia clădirii filialei Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie„Conacul familiei Lazo din s. Piatra raionul Orhei” a fost elaborată documentaţia de proiect. Lamomentul actual au demarat lucrările de finalizare şi de dare în exploatare a edificiului. - au fost finalizate lucrările de dare în exploatare a edificiului Agenţiei de Restaurare şiInspectare a Monumentelor din str. Şciusev nr.103
 13. 13. - a fost elaborată documentaţia de proiect pentru reconstrucţia clădirii Teatrului B.P.Haşdeudin o. Cahul, care a suferit în urma calamităţilor naturale din anii 1986-1987. - au demarat lucrările de elaborare a documentaţiei de proiect pentru restaurarea edificiului dinstr. Bănulescu - Bodoni nr.16 al Muzeului victimelor deportărilor şi represiunilor politice dingestiunea Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie - a fost elaborată documentaţia de proiect şi au demarat lucrările de montare a sistemului deaprovizionare cu apă potabilă, canalizare şi epurarea apelor uzate în comuna Trebujeni şi sateleButuceni şi Morovaia din raionul Orhei, au fost realizate lucrările în valoare de 550 mii lei. Reparaţiile capitale Din mijloacele financiare alocate în 2012 în valoare de 900 mii lei destinate efectuăriilucrărilor de reparaţie capitală a edificiilor instituţiilor şi organizaţiilor subordonate ministerului, aufost finalizate lucrările de reparaţie capitală a sălii de expoziţii a Muzeului Naţional de Artă dinstr.31 August nr.115, spaţiile din incinta Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie pentruamplasarea provizorie a „Muzeului victimelor deportărilor şi represiunilor politice” şi parţial unelelucrări de reparaţie a interiorului la Biblioteca Naţională. Acorduri şi programe de colaborare internaţională Definitivarea şi promovarea spre semnare a proiectelor de acorduri şi programe decolaborare cu alte state. În perioada de referinţă au fost realizate un şîr de acţiuni importante ce ţin de cooperareaculturală bilaterală, în baza acordurilor de colaborare şi schimb cultural reciproc semnate cu peste25 de state. Au fost iniţiate negocierile şi urmează a fi semnate: - Protocolul pentru introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul privind instituireaConsiliului interstatal de colaborare în domeniul presei periodice, editării, difuzării cărţii şipoligrafiei, semnat la Minsk la 4 iunie 1999 (HG nr.43 din 26.01.2012); - Protocolul pentru introducerea modificărilor în Acordul cu privire la instituirea sistemului deîmprumut inter - bibliotecar în cadrul statelor-membre ale CSI din 13 ianuarie 1999 (HG nr.250 din19.04.2012); - Protocolul pentru introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul cu privire la creareaConsiliului de colaborare culturală a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente din 26mai 1995, adoptat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011 (HG nr.249 din 19.04.2012); - Acordul de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturiial Republicii Armenia (HG nr.430 din 19.06.2012). Realizarea acordurilor internaţionale în vigoare În scopul implementării acordurilor internaţionale în vigoare au fost întreprinse măsurinecesare pentru fortificarea relaţiilor existente de cooperare culturală, îmbunătăţirea şi diversificarea
 14. 14. lor, prin crearea condiţiilor favorabile de colaborare directă între instituţiile specializate,organizaţiile obşteşti, persoane care activează în domeniul culturii. Cu susţinerea ministerului intrepreţi şi colective profesioniste şi de amatori din RepublicaMoldova au participat la peste 25 de festivaluri şi concursuri internaţionale, care s-au desfăşurat înstatele-membre ale UE şi CSI în cadrul cărora au fost obţinute rezultate relevante . - Festivalul-concurs al tinerilor interpreţi ”Jocurile Delfice”, (Astana, Kazahstan) în colaborare cuUNESCO ( Moldova). - Manifestări culturale dedicate Artei şi Culturii Republici Moldova desfăşurate la Roma. MinisterulCulturii în comun cu Muzeul Naţional de Artă au organizat o expoziţie de pictură şi proiectarea filmelor„ARIA” şi „Nunta în Basarabia”. - Festivalul Internaţional de Dans din oraşul Sarospatak, Republica Ungaria - Ansamblul de dansuripopulare „Struguraş” de la Palatul de Cultură din oraşul Ungheni. - Festivalul Internaţional de artă cu genericul „Black Diamond” din oraşul Zonguldak, Turcia-Colectivul de dans popular „Brâuleţ”, ; - Festivalul de Teatru „Мельпомена Таврии, organizat în or. Herson, Ucraina - TeatrulDramatic de Stat pentru Tineret „С улицы Роз” . - Festivalul Internaţional «MonoBaltia” din or. Kaunas, Lituania şi la Festivalul Internaţionalde Teatru „Славянские театральные встречи» organizat în or. Breansk, Federaţia Rusă, etc.-Teatrul Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”. -Târgul Internaţional GAUDEAMUS cea de-a XIX-a ediţie – Carte de învăţătură (Bucureşti)cu participarea Republicii Moldova ca Invitat de Onoare. Sub pavilionul naţional al Moldovei şi-auexpus lucrările mai mult de 15 edituri din Moldova. - Zilele Culturii Republicii Azerbaidjan la Chişinău, Bălţi şi Comrat., în cadrul cărora au fostorganizate acţiuni culturale: Zilele Filmului Azer la Centrul Cultural “Odeon”, expoziţia“Адзербайджан на стыке традиции и современности”, deschiderea Aleii Nizami, după renovare,lansarea şi prezentarea cărţii în 4 limbi „Афоризмы Низами”. Asistenţă instituţiilor din subordinea Ministerului în implementarea proiectelor culturale În perioadă de referinţă, Ministerul Culturii în comun cu Institutul Polonez cu sediul laBucureşti au organizat o vizită de lucru la Varşovia pentru muzeografii din Republica Moldova,având drept scop documentarea cu metodele de finanţare şi organizare a muzeelor poloneze. După cum s-a convenit în cadrul Şedinţei comune a guvernelor din Republica Moldova şiRomânia la Muzeului Naţional de Artă a Moldovei a fost etalată, în perioada 24 aprilie - 3 maicurent, expoziţia documentară ,,Mihai Eminescu’’.
 15. 15. Ministerul Culturii a susţinut Biblioteca Nationala pentru Copii “Ion Creanga” în promovareaproiectului «Уменьшение эффектов миграции родителей на детей», susţinut de AmbasadaJaponiei prin Programul „KUSANONE”. În contextul lansării licitaţiei de prezentare a propunerilor de proiecte pentru Programele„General Grant Aid” şi „Technical Cooperation”, finanţate de către Guvernul Japoniei, MinisterulCulturii a remis 7 proiecte elaborate de următoarele instituţii: Teatrul Naţional de Operă şi Balet„Maria Bieşu”, Biblioteca Naţională, Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă” şi Agenţia deinspectare şi restaurare a monumentelor Ministerul Culturii a depus împreună cu Muzeul Naţional de Artă şi Centrul de PoliticiCulturale mai multe proiecte în cadrul unui apel de proiecte culturale lansat de Comisia Europeană. Integrarea europeană În cadrul Programului Cultural al Parteneriatului Estic, proiectul „Consolidarea sectoruluicultural a statelor-membre ale Parteneriatului Estic” în vederea consolidării capacităţilorinstituţionale, Ministerul Culturii în comun cu Fundaţia Soros-Moldova/Programul Politici Culturale,au organizat evenimentul Tandem - un nou Festival Cultural European în Moldova, la care auparticipat manageri culturali din peste 30 oraşe din Europa. Festivalul reprezintă finalul unui proiect de cooperare de un an de zile numit TANDEM, lansatîn 2011 de către Fundaţia Culturală Europeană, în parteneriat cu alte instituţii de cultură. Co-finanţatde Comisia Europeană prin intermediul CULTURE - Programme, Robert Bosch Stiftung şi FundaţiaCulturală Europeană. Ministerul Culturii a participat la lucrările primei Conferinţe Regionale a Programului Culturaal Parteneriatului Estic, organizată de Unitatea de Monitorizare Regională şi Dezvoltare aCapacităţilor (UMRDC) şi Comisia Europeană (Tbilisi, Georgia). În cadrul celui de-al doilea panel „Reforme ale politicii culturale şi strategii de dezvoltare.Ministerul Culturii a prezentat informaţia privind reformele care, actualmente, se realizează îndomeniul culturii, în special, cele ce ţin de realizarea unui sistem naţional privind protejareapatrimoniului cultural, direcţiile de dezvoltare a culturii şi priorităţile stabilite în strategie au fostapreciate înalt de către reprezentanţii Comisiei Europene şi Consiliului Europei. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional al Poloniei în cooperare cu Institutul AdamMickiewicz din Polonia au organizat Conferinţa „Zilele Parteneriatului Estic” la care s-a decisconstituirea unei platforme de discuţii asupra viitoarelor forme de cooperare dintre UniuneaEuropeană şi ţările Parteneriatului Estic în domeniul culturii ( Bruxelles, Regatul Belgiei) la care auparticipat şi reprezentanţii Ministerului Culturii din Moldova. În cadrul Programului 2012-2013 al Platformei de Cooperare nr. 4 „Contacte Interumane” aParteneriatului Estic, Program al UE „Europa Creativă” Ministerul Culturii a promovat cooperarea
 16. 16. culturală, diversitatea culturală, schimburi culturale, precum şi mobilitatea artei şi artiştilor,cooperarea în domeniul conservării şi valorificării patrimoniului cultural şi istoric; informatizareadomeniului culturii, cooperarea în domeniul dezvoltării industriilor culturale; cooperarea în cadrulforurilor internaţionale, cum ar fi UNESCO şi Consiliului Europei. Cu referire la subiectul privind stadiul actual şi perspectivele de cooperare în cadrulprogramului Regional de Iniţiativa de la Kiev privind protecţia Patrimoniului Cultural, a fostprezentat raport privind rezultatele obţinute în doi ani de implementare a Proiectului-Pilot„Reabilitarea patrimoniului cultural în centrele istorice din numele celor cinci ţări beneficiare:Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova şi Ucraina ”. În scopul celebrării Zilei Europei, Ministerul Culturii Republicii Moldova au fost organizateun şir de activităţi culturale: concerte, mese rotunde, expoziţii de carte, etc. Intensificarea şi diversificarea colaborării în cadrul UNESCO În colaborare cu UNESCO Comisiile Naţionale de Salvgardare a Patrimoniului CulturalImaterial a Republicii Moldova şi a României au iniţiat procesul de elaborare în comun şi vor înaintadosarele elementelor de patrimoniu cultural transfrontalier comun „Sărbătorea Mărţişorului” şi„Sărbătoarea Sf. Gheorghe” pentru înscrierea in Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural alUmanităţii UNESCO. Cooperare regională şi internaţională O importantă realizare a anului a fost acceptarea Republica Moldova în calitate de membrucu drepturi depline al Consiliului în cadrul şedinţei Consiliului Miniştrilor Culturii din Europa deSud-est (CoMoCoSEE). Aderarea Republicii Moldova la acest Consiliu va contribui la dezvoltarea relaţiilor decolaborare în domeniul culturii între ţările participante, precum şi la realizarea unor proiect culturalecomune. Lansărea Fondului Regional de finanţare a filmelor cu bugete mici, acest lucru urmând săconsolideze cooperarea regională în domeniul cinematografic şi să contribuie la realizareaobiectivului Uniunii Europene privind crearea unei Europe Creative. Ministerul Culturii a participat la Reuniunea Comitetului Permanent pentru GuvernareDemocratică a Culturii, Patrimoniului şi Peisajelor (CDCPP) al Comitetului de Miniştri alConsiliului Europei (Strasbourg, Republica Franceză). Printre subiectele importante abordate încadrul acestei şedinţe au fost: - Revizuirea Convenţiei Europene cu privire la Co-producţia Cinematografică - acestemodificări vin să susţină participarea studiourilor cu buget mic în coproducţii, precum şi oferireaunor drepturi mai largi participanţilor;.
 17. 17. - Ratificarea de către Republica Moldova a Convenţiei europene cu privire la protecţiapatrimoniului audiovizual; - Aderarea Republicii Moldova la Procesul Ljubljana II, reabilitarea patrimoniului culturalintegrat, la care s-a solicitat asistenţa Consiliului Europei pentru a accepta Republica Moldova încalitate de ţară beneficiară de asistenţă financiară în cadrul acestui proiect; - Participarea Ministerului Culturii la Proiectul-pilot „Reabilitarea patrimoniului cultural înoraşele istorice“, în cadrul Programului regional „Iniţiativa de la Kiev”; S-a discutat posibilitatea de a organiza la Chişinău în anul 2014, cel de-al VII-lea For Europeanal Patrimoniului, organizat sub egida Consiliului Europei. În cadrul Proiectului-pilot „Reabilitarea patrimoniului cultural în oraşele istorice“,Programului regional „Iniţiativa de la Kiev” au fost organizate două Ateliere de lucru cu participareaexperţilor naţionali şi internaţionali, la care a fost prezentat primul Raport naţional privind situaţiapatrimoniului cultural din centrele istorice, precum şi au fost propuse 5 oraşe de intervenţieprioritară.La invitaţia Ministrului Culturii al Republicii Moldova, în contextul “Programului de CooperareTehnică şi Consultanţă privind conservarea integrată a patrimoniului cultural”, a fost organizată oMisiune de Experţi din partea Consiliului Europei - Direcţia Patrimoniu Cultural şi AsistenţăTehnică ( Belgia), Direcţia Generală a Patrimoniului din cadrul Ministerul ui Culturii şiComunicării (Franţa), Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (România) În cadrul misiunii afost evaluată starea actuală a patrimoniului cultural, atât la nivel legislativ cât şi instituţional. În urmaacestei vizite de lucru a fost elaborat un Raport de monitorizare care cuprinde recomandări practicepentru a genera un proces pe termen mediu şi lung de promovare a protecţiei patrimoniului. Colaborarea în cadrul (CSI) Reprezentantul ministerului a participat la cea de-a XXVII-a şedinţă a Consiliului pentrucolaborare culturală a statelor-membre CSI, în cadrul căreia au fost abordate mai multe subiecte ceţin de colaborarea culturală a statelor-membre CSI: Proiectul interstatal „Capitalele culturale aleComunităţii”; Despre Centrul de protejare a patrimoniului cultural mondial al statelor-membre aleCSI; coproducţiile de filme; elaborarea bazei de date privind legislaţia statelor-membre CSI îndomeniul culturii, dezvoltarea dialogului intercultural, respectarea şi promovarea diversităţiiculturale, etc. O delegaţie, în număr de 15 persoane, formată din reprezentanţi ai intelectualităţii de creaţie şiştiinţifice a participat la Forumul Internaţional al intelectualităţii de creaţie şi ştiinţifice „Culturaeuroasiatică în lumea noua”, care s-a desfăşurat în oraşul Astana (Kazahstan) .Echipa Republicii Moldova a participat la Jocurile Delfice pentru Tineret ale ţărilor CSI şi Europei,care s-au desfăşurat la Kiev, Ucraina.
 18. 18. Cu susţinerea financiară a Fondului Interstatal de Colaborare Umanitare al statelor-membreCSI, la Chişinău s-a desfăşurat Forumul teatral pentru tineret în cadrul „Concursului operelortinerelor dramaturgi ai statelor Comunităţii, Balticii şi Georgiei” în cadrul căruia s-au jucat 13spectacole, prezentate de 10 ţări. Totodată, au avut loc mai multe evenimente: inaugurarea expoziţiei„Colaj scenografic”, master-class cu scenografii, workshop-uri ale tinerilor regizori şi dramaturgi şimai multe mese rotunde ale tinerilor critici. La capitolul informatizarea sferei culturii Ministerul Culturii cu instituţiile subordonate, reieşind din sursele proprie ( mijloace speciale)au intreprins măsuri concrete în vederea digitizării patrimoniului cultural. La Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie-au fost elaborate şi introduse în baza electronică de date 417 fişe analitice ale pieselor depatrimoniu- au fost completate cu informaţii şi imagini cele două pagini web ale instituţiei: www.muzeu.md şiwww.patrimoniuimaterial.md - Fondul fotografic al patrimoniului cultural imaterial a fost completat cu: 5440 imagini foto (careconţin în special imagini de covoare, costume populare, monumente de arhitectură populară, obiectecreate de meşterii populari, obiceiuri, sărbători etc.). Actualmente Muzeul deţine cel mai bogat fonddigital de covoare moldoveneşti. - Fondul video al patrimoniului cultural imaterial a fost completat cu 52 mini video casete careconţin imagini ale desfăşurării obiceiurilor de Crăciun, Anul Nou, Paşti, Paştele Blajinilor; imaginidespre tehnici vechi precum acoperirea caselor cu stuf, modelarea vaselor pe roata olarului, cioplireaobiectelor de lemn, încondeierea ouălor de Paşti etc. - Fondul de înregistrări audio al muzeului s-a completat cu peste 270 de colinde din 67 delocalităţi, în contextul inventarierii obiceiului Colindatul de ceată bărbătească în comunităţilepurtătoare de patrimoniu cu scopul înscrierii obiceiului în Lista Reprezentativă UNESCO apatrimoniului cultural imaterial. - au fost digitizate 14 registre de patrimoniu ale negativelor fotografice din fondul de negative.Muzeul Naţional de Artă a Moldovei.În 2012 în baza electronică au fost introduse 2518 opere de artă.- Pagina www.mnam.md reflectă colecţiile muzeului şi conţine circa 300 opere din patrimonialmuzeului. Pe aceeaşi pagina este plasată Galeria 3D a expoziţiei permanente Artă religioasă şiobiecte de cult din sec. XVI-XIX, astfel prin intermediu acestei galerii sunt digitizate 100 opere dinexpoziţia permanentă de Artă Religioasă a muzeului.- pagina. www.2art.md reflectă rezultatele proiectului transfrontalier O abordare trasfrontalieră amanagementului şi valorificării patrimoniului cultural pe care muzeul – la implementat în perioada
 19. 19. aprilie 2011 – aprilie 2012. Pagina include varianta digitală a albumului Icoana basarabeană dincolecţia MNAM editat în perioada de implementare a proiectului şi conţine 100 imagini. - pagina www.bipchisinau.com oferă informaţie amplă despre Bienala Internaţională de Pictură,ediţiile 2009 şi 2011, dar şi regulamentul şi condiţiile de participare la ediţia 2013. Catalogul BIPChişinău 2011 – circa 140 lucrări realizate de artişti din circa 20 ţări participante la eveniment.Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie a MoldoveiPe parcursul anului a fost completată baza de date electronice care se cifrează, la momentul actual,pînă la 100 mii piese din cele 320 mii.Biblioteca NaţionalăA fost prezentată varianta electronică a colecţiei revistei „Viaţa Basarabiei” din cadrul Biblioteciiau mai întregit numărul de produse numerice, acestea sunt colecţia „Cărţi vechi şi rare” (15) şicolecţia „Periodice naţionale vechi”. Întru realizarea Programului Naţional “Memoria Moldovei” a fost prezentat volumul 3 alCatalogului general „Cartea Moldovei”. Întreţinerea site-ului cu programe culturale în pagina web a BNRM, unde sunt prezentateprograme şi activităţi culturale, expoziţii virtuale etc. Suplimentar – se întreţine site-ul Pro-Europa. În septembrie 2012 a fost organizată Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Bibliotecile Naţionaleîn era digitală” cu prezentarea comunicării „Biblioteca Naţională Numerică: aspecte teoretice şipractice”. Biblioteca Naţională pentru copii „I.Creangă” Din 2004-2012 afost digitizată „Cartea.Biblioteca.Cititorului”, care va continua, sînt 11 pliantepublicate cu bibliografii de recomandare, din seriile: „Scriitorii Moldovei” – copiilor, şi „OameniiMoldovei mele” – copiilor Au fost plasate pe site variantele electronice ale publicaţiilor:- Bibliografii: Spiridon Vangheli, Grigore Vieru, Vasile Romanciuc, Arcadie Suceveanu.- Toate activităţile culturale, aniversările culturale din 2007 pînă în prezent 2012, şi cele careurmează la fel. În perioda respectivă, Ministerul Culturii a iniţiat crearea portalului e –servicii, vănzareabiletelor onlin la 3 teatre naţionale. La momentul actual, este în process de lucru. Totodată de menţionat, că la acest capitol ministerul nu a dispus de alocaţii bugeatare.. Concluzii: Pe parcursul anului 2012 Ministerul Culturii a întreprins un şir de acţiuniconcrete în vederea realizării obiectivelor prioritare stabilite în documentele strategice naţionale şisectoriale. Obiectivul I: Asigurarea unui sistem managerial eficient în domeniul culturii.
 20. 20. În acest scop a fost elaborat şi modificat cadrul legislativ şi normativ ajustîndu-l la rigorileComunităţii Europene. Pe parcursul anului 2012 au fost elaborate şi aprobate: Program naţional deinformatizare a sferei culturii pentru anii 2012-2020, 1 act legislativ – Legea Culturii ( variantanouă), 39 Hotărîri de Guvern, dintre care 37 au fost elaborate în afara Planului de activitateaGuvernului, 17 acte normative, 2 Hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, 1 Dosar comun cuRomânia – Republica Moldova „Colindatul în ceata bărbătească” depus la UNESCO . Pentru asigurarea unui sistem managerial eficient în domeniul culturii a fost elaborată şiaprobată ( 06 aprilie 2012) de către Comitetul Interministerial pentru Planificarea StrategicăPublică Eficientizarea activităţii instituţiilor teatral-concertistice, care urmează a fi implementatădupă modificarea actelor legislative şi normative. Recent a fost elaborată Politica publică Eficientizarea şi modernizarea activităţii muzeelor,aprobată în cadrul Colegiului Ministerului Culturii, care urmează a fi aprobată în cadrul Comisieinterministeriale pentru Planificarea Strategică. Obiectivul II. Modernizarea şi diversificarea ofertei de servicii a instituţiilor culturale,dezvoltarea unicităţii culturale locale prin modernizarea activităţii caselor de cultură,echiparea şi internitazarea bibliotecilor. În acest context a fost lansat Proiectul-pilot „Biblioteci globale în Moldova” Novateca susţinutde Programul SUA „Global Library”, care oferă oportunităţi de modernizare a bibliotecilor publiceşi promovarea schimbărilor pozitive durabile în spaţiul rural prin transformarea acestora în Centrecomunitare de informaţie (dotare cu echipament de acces public a 60 biblioteci din teritoriu). Numărul utilizatorilor în bibliotecile naţionale, în perioada respectivă, a constituit 102247persoane - vizitatori reali, 93966 persoane - vizitatori virtuali unici, numărul total de vizite virtuale –960923. Utilizarea tehnologiilor informaţionale, în utilizarea conţinuturilor bibliotecare reflectăpreferinţele tinerei generaţii. . În scopul promovării valorilor scrise naţionale şi universale, bibliotecile naţionale au organizatcirca 1750 manifestări culturale, inclusiv şi simpozioane, expoziţii, conferinţe, întruniri profesionalede orientare profesională a bibliotecarilor. La capitolul culturii scrise au fost editate 36 titluri de carte cu un tiraj de ccc 36000ex. Pe parcursul anului 2012 pentru Camera Naţională a Cărţii a recepţionat pentru DepozitulLegal 2776 titluri de carte şi broşuri, dintre care 277 titluri de carte pentru copii, 105 titluri de resurseelectronice. Totodată, de menţionat că din lipsa surselor financiare nu a fost realizat proiectul privindmodernizarea căminelor culturale în centre multifuncţionale. A fost perfectat cadrul normativ, careva fi aprobat după adoptarea Legii Culturii în Parlament. III. Protejarea patrimoniului cultural Ministerul Culturii.
 21. 21. Pentru atingerea obiectivului de importanţă majoră ministerul a întreprins măsuri concrete. Aufost elaborate 16 acte normative privind protejarea patrimoniului cultural. În scopul protejării patrimoniului arheologic a fost creată Agenţia Naţională Arheologică,Muzeul Naţional de literatură „Mihail Kogălniceanu”. Patrimoniul cultural-istoric deţinut de muzeele din Republica Moldova în 2012 a constituit866.540 bunuri culturale, cu circa 240 mii mai mult în comparaţie cu 2009. A crescut substanţial capacitatea de conservare-restaurare a patrimoniului cultural mobildeţinut de către muzee din republică, de la 1642 unităţi în anul 2009 la 3391 unităţi în anul 2012 Au fost efectuate lucrări de restaurare, elaborată documentaţia de proiect şi deviz la 7obiective de importanţă naţională. Cu suţsinerea UNESCO a fost reparat şi recepţionat sediulAgenţiei de Inspectare şi Restaurarea Monumentelor. Numărul vizitatorilor în muzeele din ţară în anul 2012 a constituit 626,3 mii, cu 11 % mai multîn comparaţie cu anul 2009. Numărul expoziţiilor muzeale provizorii în anul 2012 a constituit 1106, cu 20 % mai mut încomparaţie cu anul 2009. IV. Integrarea Europenă. În cadrul Proiectului-pilot „Reabilitarea patrimoniului cultural înoraşele istorice“a fost organizată vizita de lucru a Misiunei de experţi a Consiliului Europei înRepublica Moldova care s-a soldat cu un raport privind evaluarea situaţiei patrimoniului cultural. Înacest raport să atestă o situaţie critică în care se află patrimoniul construit din Chişinău. Pentrusalvgardarea a patrimoniului cultural a fost constată necesitatea adoptarii unei strategii integrate,finanţate şi eşalonate în timp. Ipoteza care stă la baza acestor propuneri că patrimoniului culturaleste, în primul rînd, sursă de democraţie bazată pe capacitatea lui de aduna împreună toţi cetăţeniiîn jurul unei probleme comune de indetitate şi o resursă importantă de dezvoltare. Din acestăperspectivă, patrimoniul cultural este purtator de inovaţie socială şi economică, care trebuie săfacă faţă provocărilor cu care se confruntă actualmente Republica Moldova. Cît priveşte integrarea europeană de menţionat că, ministerul a realizat o acţiune de importanţămajoră - Republica Moldova a fost acceptată în calitate de membru cu drepturi depline alConsiliului Miniştrilor Culturii din Europa de Sud-est. Pe parcursul anului a fost intensificată şi deversificarea colaborării în cadrul UNESCO, şi încadrul Comunităţii Statelor Independente(CSI). Pentru asigurarea accesului populaţiei la valorile culturale pe parcursul anului au fostorganizate şi desfăşurate peste 25 manifestări cultural – artistice la nivel internaţional: concerte,festivaluri, concursuri, expoziţii.
 22. 22. Bugetul domeniului culturii în comparaţie cu anul 2009 în anul 2012 a crescut cu 15,5 % , de la210 mln 87 mii lei la 248 mln 523 mii lei. Salariul lucrătorilor din domeniul culturii în anii 2010-2012 s-a mjaorat în mediu cu 20% în comparaţie cu anul 2009. În continuare, Ministerul întreprinde măsuri în vederea elaborării şi modificării actelorlegislative şi normative pentru implementarea politicilor publice elaborate. Definitivarea şi aprobareaStrategiei naţionale de dezvoltarea culturii este desemnat ca un obiectiv primordial pentruimpulsionarea procesului cultural în Moldova, crearea unor mecanisme noi de gestionare aentităţilor cultural, eficientizarea procesului de prestarea serviciilor culturale şi difersificareabunurilor culturale propuse cetăţenilor. Pe parcursul anului 2012 s-au realizat principalele obiectivele stipulate în Programul deactivitate a ministerului şi multiple activităţi ce ţin de promavare şi valorificare a culturii naţionale şiuniversal. Totodată, de menţionat că o parte de acte legislative şi normative au fost elaborate, dar nu aufost aprobate din motive obiective. La ordinea de zi rămîn următoarele probleme: - Menţinerea şi dezvoltarea capitalului uman (salarizarea angajaţilor din domeniul culturii,menţinerea cadrelor calificate, perfecţionarea profesională;) - Dezvoltarea infrastructurii instituţiilor culturale (necesitatea efectuării lucrărilor de reparaţieşi restaurare a unor edificii culturale; dotarea tehnică a instituţiilor culturale cu transport, utilajmodern şi instrumente muzicale) - Implementarea tehnologiilor informaţionale - Salvgardarea şi protejarea patrimoniului cultural, crearea mecanismelor noi de salvgardare şiprotejare a patrimoniului cultural Soluţionarea problemelor menţionate este dependentă de resursele financiare disponibile şiaplicarea instrumentelor de management performant, inclusiv realizarea proiectelor de parteneriatpublic -privat. În acest sens, Ministerul Culturii a stabilit următoarele priorităţi pentru anul 2013 şi 2014: - Crearea mecanismelor noi şi eficientizarea celor deja elaborate pentru salvgardareapatrimoniului cultural; - Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea industriilor culturale; - Restabilirea activităţii şi infrastructurii culturale, special în zonele rurale; - Eficientizarea managementului instituţiilor culturale.

×