Notă informativa la strategia de dezvoltare a culturii cultura 2020

358 views

Published on

Notă informativa la strategia de dezvoltare a culturii cultura 2020

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Notă informativa la strategia de dezvoltare a culturii cultura 2020

  1. 1. NOTĂ INFORMATIVĂ la Strategia de dezvoltare a culturii 2014 – 2020. Reformele economice, demarate în domeniul cultură pe parcursul a două decenii, aveau drept obiectiv trecerea de la economia planificată la economia de piaţă. Actualmente, întregul sector cultural are nevoie imperioasă de re-dimensionare. Disfuncţionalităţile apărute pe parcursul efectuării reformelor, lipsa măsurilor stimulatorii pentru modernizarea infrastructurii culturale, lipsa unui management eficient al instituţiilor din domeniu, atitudinea neglijentă faţă de factorul uman, inclusiv faţă de personalităţile notorii din domeniul culturii, au dus la micşorarea impactului şi scăderea ponderii culturii în societate. Din aceste motive, sunt necesare intervenţii atît la nivel de finanţare, de administrare a sectorului, cît şi în schimbarea relaţiei dintre stat şi cultură. Mecanismele de administrare a culturii, discrepanţa dintre cultura la nivel de oraş şi cultura din teritoriu, absenţa unei viziuni coerente asupra dezvoltării sectorului şi ralierea acestuia la standardele internaţionale în beneficiul cetăţenilor şi ţării rămîn a fi o provocare pentru autorităţi. Astfel, necesitatea elaborării unei Strategii de Dezvoltare a Culturii a reieşit din analiza profundă a situaţiei curente pe acest segment important, mai ales că pe parcursul celor două decenii s-a remarcat lipsa unei concepţii bine definite a procesului cultural, precum şi unui document strategic, care ar sta la baza unui sistem integrat de acţiuni pe termen lung. În eventualitatea elaborării documentului menţionat, Ministerul Culturii, pe parcursul a 3 ani, a elaborat 8 legi şi o serie de acte normativ-legislative, care permit dezvoltarea domeniului cultură şi salvgardarea patrimoniului cultural. Proiectul actualei Strategii, însă, urmează să devină principalul document de politici în domeniul culturii, care va permite dezvoltarea sectorului şi nu doar menţinerea acestuia. În condiţiile în care priorităţile întregii ţări sunt legate de creşterea economică şi creşterea numărului locurilor de muncă, este necesară reconsiderarea domeniului din perspectiva valorii economice şi sociale a culturii. În epoca economiei de piaţă apare necesitatea promovării produselor culturale pe piaţa naţională şi internaţională. Însă, atîta timp cît sistemul de management al instituţiilor este unul de tip vechi, sovietic, iar resursele umane din sector duc lipsă de un cadru de formare continuă, care ar permite creşterea profesională a artiştilor, nu poate surveni o îmbunătăţire calitativă a managementului şi marketingului instituţiilor culturale. La fel, cultura nu este privită la nivelul decidenţilor politici ca fiind un domeniu, ce contribuie la creşterea economică a ţării; sectorul privat / asociativ este slab dezvoltat şi nu produce impact social-economic; în timp ce domeniul culturii, datorită centralizării excesive, este unul masiv, costisitor şi greu de întreţinut. Strategia de Dezvoltare a Culturii „Cultura 2020” prezintă o viziune coerentă de dezvoltare a sectorului cultural al ţării, luînd în considerare documentele de importanţă naţională Strategia Naţională de Dezvoltare Moldova-2020, Strategia de descentralizare, cît şi documentele europene, la care Republica Moldova a subscris. Scopul principal al Strategiei Naţionale Cultura 2020 este: • asigurarea unui cadru de politici coerent şi eficient pentru dezvoltarea mediului cultural viabil; • formarea unui sistem funcţional de conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural; • promovarea creativităţii şi dezvoltarea industriilor culturale; • eficientizarea managementului cultural, în scopul creşterii calităţii vieţii cetăţenilor, a spiritului de toleranţă şi coeziune socială. Reieşind din analiza situaţiei în domeniul culturii, în Strategie sunt stabilite 4 obiective generale: • Salvgardarea patrimoniului cultural naţional; • Asigurarea circulaţiei reale şi virtuale a produsului cultural; • Creşterea ponderii economice a sectorului cultural şi a industriilor creative; • Creşterea contribuţiei culturi în dezvoltarea coeziunii sociale. În cadrul celor 7 priorităţi stabilite în Strategie sectorul cultural se aliniază la realizarea următoarelor acţiuni: • Salvgardarea patrimoniului cultural naţional în toată diversitatea lui;
  2. 2. • Crearea şi facilitarea unui climat favorabil pentru artişti și angajaţii sectorului cultural; • Descentralizarea sectorului cultural şi diminuarea costurilor finanţării prin intensificarea concurenţei în domeniul cultural; • Ameliorarea şi dezvoltarea climatului de afaceri în sectorul cultural. În acest context, Strategia identifică următoarele teme-cheie pentru dezvoltare: diversificarea serviciilor instituţiilor culturale statale şi private; elaborarea cadrului pentru dezvoltarea industriilor creative; salvgardarea patrimoniului cultural naţional. Pentru realizarea obiectivelor Strategiei este nevoie de o reformă calitativă a sectorului pe dimensiunea finanţării, administrării, protejării patrimoniului cultural, descentralizării instituţiilor culturale, creşterea pieţei de consum cultural. Modernizarea sectorului cultural presupune reconfigurarea raporturilor dintre Stat şi Cultură. În acest sens, documentul prevede asigurarea de către stat a creşterii ponderii sectorului liber / nonformal în totalul activităţilor culturale, prin accesul organizaţiilor asociative şi artiştilor liber-profesionişti la finanțare. Pentru dezvoltarea domeniului artelor vizuale şi literaturii vor fi elaborate politici publice speciale. În ideea asigurării calităţii educaţiei artistice, vor fi restructurate instituţiile de învăţămînt artistic, prin specializarea acestora şi racordarea la standardele internaţionale recomandate de UNESCO. Inclusiv, se prevede re-conceptualizarea traseelor de formare profesională, ajustarea curriculumului la necesitățile pieţei forței de muncă, îmbunătăţirea calităţii cadrelor didactice, crearea Centrelor de formare continuă. Patrimoniul cultural devine, prin Strategie, o prioritate naţională. Diversitatea patrimoniului (peisaje, patrimoniu material / imaterial, monumente istorice) permite dezvoltarea turismului intern / internaţional şi poate configura o altă imagine a ţării. Strategia prevede acţiuni concrete pentru salvgardarea patrimoniului naţional. Crearea unei reţele virtuale de servicii şi bunuri culturale este o prerogativă a timpului. Pe acest motiv, Strategia urmăreşte realizarea obiectivelor Programului de informatizare în domeniul culturii, prestarea serviciilor în regim on-line, va fi creat un portal naţional de promovare a artiştilor şi produselor culturale, prin care se urmăreşte lărgirea accesului populaţiei la produsul cultural. Realizarea obiectivelor Strategiei ţine de crearea parteneriatelor cu autorităţile publice centrale din domeniul educaţiei, construcțiilor, tineret şi sport, economiei şi finanţelor, cu diaspora, fiind importantă menţinerea conexiunii cetăţenilor cu ţara, păstrarea tradiţiilor şi identităţii naționale. Întru realizarea obiectivelor a fost elaborat Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei culturii 2020 / Cultura 2020, care prevede acţiuni concrete, întreprinse de Ministerul Culturii întru implementarea proiectului Strategiei. Beneficiarii direcţi ai Strategiei sunt angajaţii sectorului cultural, liber-profesioniştii din domeniu, precum şi cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de locul de rezidenţă. Prin implementarea Strategiei sectorul cultural va deveni un domeniu viabil şi de impact în economia şi viaţa socială a ţării. Rezultatele Strategiei vor contribui la dezvoltarea educaţiei, crearea locurilor de muncă şi a modului sănătos de viaţă.

×