• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE Raport anual 2012 cu privire la asistența externă acordată Republicii Moldova
 

COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE Raport anual 2012 cu privire la asistența externă acordată Republicii Moldova

on

 • 531 views

COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE

COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE
Raport anual 2012 cu privire la asistența externă acordată Republicii Moldova

Statistics

Views

Total Views
531
Views on SlideShare
531
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE Raport anual 2012 cu privire la asistența externă acordată Republicii Moldova COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE Raport anual 2012 cu privire la asistența externă acordată Republicii Moldova Document Transcript

  • Cancelaria de Stat a Republicii Moldova RA D FT COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE Raport anual 2012 cu privire la asistența externă acordată Republicii Moldova Chișinău, iulie 2013
  • Informațiile și opiniile expuse în această publicație aparțin autorilor și nu reflectă neapărat opinia oficială a Uniunii Europene. Instituțiile Uniunii Europene și persoanele activând în numele lor nu pot fi făcute responsabile de utilizarea informației conținute în această publicație. Această publicație a fost editată și imprimată cu susținerea proiectului UE “Suport pentru Cancelaria de Stat - TTSIB” © Cancelaria de Stat 2013
  • CUPRINS Lista acronimelor................................................................................................................................. 4 Cuvânt înainte..................................................................................................................................... 6 Sumar executiv..................................................................................................................................... 8 1. Introducere.................................................................................................................................................9 1.1. Scopul raportului....................................................................................................................... 9 1.2. Dimensiuni ale Coordonării Asistenței pentru Dezvoltare..........................................................9 1.3. Rolul Cancelariei de Stat............................................................................................................ 10 1.4. Metodologie...............................................................................................................................10 2. Situația generală politică și socio-economică din Republica Moldova..........................................................11 2.1 Situația politică........................................................................................................................... 11 2.2 Situația economică...................................................................................................................... 13 2.3 Situația socială............................................................................................................................ 14 3. Structura și nivelul de implementare a asistenței externe în 2012................................................................14 3.1 Componența asistenței externe....................................................................................................14 3.2 Modalitatea de finanțare............................................................................................................. 19 3.3 Prezentare generală a suportului donatorilor în 2012.................................................................. 23 4. Prioritățile strategice pentru asistență externă în 2012 în baza PAG 2011-2014..........................................30 4.1. Edificarea statului de drept....................................................................................................... .31 . 4.2. Politici economice și financiare.................................................................................................. 32 4.3. Administrație responsabilă și eficientă........................................................................................ 36 4.4. Politica externă.......................................................................................................................... 37 4.5. Reintegrarea țării........................................................................................................................38 4.6. Educație și cercetare................................................................................................................... 38 4.7. Sănătatea populației................................................................................................................... 39 4.8. Politici sociale............................................................................................................................ 40 4.9. Protecția mediului......................................................................................................................42 5 . Provocări și perspective în 2013...............................................................................................................43 ANEXE A. Sumarul chestionarului de evaluare............................................................................................................... 45 B. Lista proiectelor de asistență externă angajate în 2012................................................................................... 51 C. Lista acordurilor de asistență externă încheiate în 2012.................................................................................61
  • ACRONIME AE Asistența Externă AIPA Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură AOD Asistența Oficială de Dezvoltare APC Autoritățile Publice Centrale APL Autoritățile Publice Locale BDCE Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei BEI Banca Europeană de Investiții BERD Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BM Banca Mondială CE Comisia Europeană CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului CIB Program Comprehensiv de Consolidare Instituțională CIJ Curtea Internațională de Justiție CPM Corporația Provocările Mileniului DANIDA Asistență daneză pentru dezvoltare internațională EUBAM Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră FEI Fundația Europeană pentru Instruire FIV Facilitatea de investiții pentru vecinătate FMI Fondul Monetar Internațional IDEA Bază de date integrată pentru asistența externă IEVP Instrumentul european de vecinătate și parteneriat IFAD Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii IFI Instituții financiare internaționale ÎMM Întreprinderi mici și mijlocii LED Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein OCDE Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ODIMM Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii ONG Organizație non-guvernamentală ONU Organizația Națiunilor Unite 4 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • OSCE Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa PARE Program de atragere a remitențelor în economie PEV Politica Europeană de Vecinătate PIB Produs Intern Brut PNA Programul Național de Acțiuni PNAET Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor PNI Programul Național Indicativ PNUD Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare PSB Programul de Suport Bugetar PSPSD Proiectul de Susținere a Programului în Sectorul Drumurilor RM Republica Moldova SCC Soldul Contului Curent SIDA Agenția Suedeză pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare SIGMA Susținerea Îmbunătățirii Sistemului de Guvernare și Conducere SND Strategia Națională de Dezvoltare SUA Statele Unite ale Americii TAIEX Instrumentul UE de Asistență Tehnică și Schimb de Informații TB Tuberculoză TEMPUS Schema de mobilitate transeuropeană pentru studii universitare UE Uniunea Europeană UNAIDS Programul Comun al Națiunilor Unite privind HIV/SIDA UNC Unitatea Națională de Coordonare UNDAF Cadrul Națiunilor Unite de asistență de dezvoltare UNICEF Fondul Națiunilor Unite pentru Copii UNODC Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității USAID Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională VNB Venit Național Brut WiB Fondul Comun pentru Femeile din Afaceri Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 5
  • CUVÂNT ÎNAINTE Asistența externă, acordată de comunitatea internațională, continuă să joace un rol important în dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova, în realizarea obiectivelor prioritare ale țării noastre, fixate în documentele strategice naționale. Problematica asistenței financiare pentru dezvoltare este extrem de actuală și de complexă. În plus, reorientarea procesului dezvoltării către aspectele sociale și cele ce țin de calitatea vieții plasează politica ajutorului extern într-o nouă lumină. Parteneriatul Global, Forum creat ca urmare a angajamentelor de la Busan (Republica Coreea, 2011), reprezintă o schimbare de paradigmă de la „eficiența asistenței” la „eficiența dezvoltării”. 6 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • Prin mandatul său, Parteneriatul Global își propune să fie un mecanism de susținere a agendei de dezvoltare după anul 2015. Astfel, dacă Panelul ONU la Nivel Înalt post 2015 se preocupă de „CE” este prioritar pentru dezvoltare. Parteneriatul Global se concentrează pe „CUM” pot fi atinse obiectivele comune de dezvoltare. În acest context este necesar de ținut cont de schimbările dinamice pe care le reclamă timpul, de actorii și de modalitățile de dezvoltare. Parteneriatul Global va activa prin: (i) recunoașterea și facilitarea implicării părților largi interesate și (ii) sprijinirea agendei globale de dezvoltare în reorientarea acesteia spre îmbunătățirea eficienței dezvoltării. În scopul asigurării unei mai bune coordonări a ajutorului extern acordat țării noastre, Guvernul Republicii Moldova a luat o serie de măsuri pozitive și decisive. Totodată, comunitatea donatorilor lucrează împreună pentru a garanta că asistența și cooperarea oferite satisfac necesitățile și aspirațiile țării. Prezentul raport - elaborat de Cancelaria de Stat și care conține informații privind Asistența Oficială pentru Dezvoltare (AOD) primită de Republica Moldova de la partenerii de dezvoltare în anul 2012 - ar trebui să servească drept instrument pentru crearea viitorului. Valoarea practică a raportului constă în creșterea gradului de conștientizare, în rândul părților interesate, a importanței asistenței externe, dar și analiza situației actuale privind utilizarea ei - în special, evaluarea modului în care resursele externe contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Analizând modalitatea prin care resursele externe au fost utilizate până la momentul actual, este tot mai puternică speranța noastră că ar putea fi stabilit un dialog consolidat referitor la modul în care Guvernul și partenerii de dezvoltare ai țării noastre pot spori impactul, eficacitatea și eficiența asistenței externe. Cancelaria de Stat dorește să profite de această oportunitate pentru a-și exprima recunoștința față de donatorii bilaterali și cei multilaterali, precum și față de APC, pentru oferirea informațiilor necesare elaborării prezentului Raport. Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului Chișinău, iulie 2013 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 7
  • SUMAR EXECUTIV Acest raport prezintă rezultatele finale ale procesului anual de evaluare a impactului asistenței externe asupra dezvoltării sociale și economice din Republica Moldova. Drept suport pentru elaborarea lui a servit un sondaj, efectuat în bază de chestionar și de interviu, în cazul ministerelor și al altor autorități publice care au fost beneficiari ai asistenței externe (AE). De asemenea, am beneficiat de contribuția partenerilor de dezvoltare din exterior și a altor actori responsabili pentru planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea asistenței. Obiectivele prezentului raport includ îmbunătățirea eficienței, eficacității, impactului și durabilității asistenței externe acordate Republicii Moldova, precum și sporirea transparenței, relevanței și volumului de informații cu privire la programarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea AE disponibile autorităților de stat, donatorilor și publicului. Exercițiul a fost realizat de către Cancelaria de Stat, care este autoritatea națională responsabilă pentru coordonarea asistenței externe la nivel național (UNC). Rolul asistenței externe în realizarea priorităților de dezvoltare ale țării a fost semnificativ în anul 2012. Pe parcursul perioadei de raportare, Republica Moldova a beneficiat de 384 de proiecte în proces de implementare în diverse sectoare, inclusiv 116 de proiecte în domeniul guvernării și al societății civile, 58 de proiecte în infrastructură și servicii sociale, 49 de proiecte destinate educației, 31 de proiecte în agricultură, 29 proiecte multisectoriale, 24 proiecte pentru dezvoltarea sectorului privat, 19 proiecte în domeniul mediului și 16 proiecte care au vizat generarea și livrarea energiei. În total, în anul de raportare au fost lansate 98 de proiecte noi, cu angajamente noi în valoare de 206,6 milioane de euro în diferite sectoare, în conformitate cu politicile naționale de dezvoltare. Uniunea Europeană este cel mai mare dintre multiplii parteneri de dezvoltare care au fost activi în Moldova. Alți donatori importanți sunt BERD, BEI, BM, Guvernul Statelor Unite ale Americii, ONU, Regatul Suediei, Republica Austria, Confederația Elvețiană, Republica Federală Germană. Evaluarea generală a proiectelor de AE în anul 2012 sugerează faptul că cele, care au avut cel mai mare impact, au fost însoțite de angajamentul puternic al conducerii statului, precum și de implicarea factorilor de conducere ai autorităților publice centrale. În linii generale, beneficiarii proiectelor au evaluat pozitiv impactul asistenței externe asupra dezvoltării fiecărui sector în parte, iar 43% dintre proiecte au avut un impact semnificativ asupra dezvoltării sectorului. O constatare importantă a evaluării impactului ține de faptul că asistența externă oferită de-a lungul anului 2012 de diverși parteneri de dezvoltare a fost în concordanță cu Programul de activitate a Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democrație și Bunăstare” pentru 2011-2014 (94% din proiectele evaluate) care, precum s-a menționat anterior, a constituit cadrul de politici pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova pe termen mediu. Mai multe activități realizate de către UNC în anul 2012 au avut drept scop sporirea transparenței informațiilor cu privire la activitățile de asistență externă din Republica Moldova și a accesului la acestea. De asemenea, s-a urmărit punerea în aplicare a reglementărilor cu privire la coordonarea asistenței la nivel național, aprobate în anul 2010, precum și consolidarea legăturilor dintre partenerii de dezvoltare, autoritățile publice și societatea civilă pentru a mări impactul asistenței externe oferite Republicii Moldova. Valoarea asistenței externe debursate Republicii Moldova în 2012 a constituit circa 465 milioane de euro, ceea ce constituie circa 8.26% din PIB sau circa 21.65% din veniturile generale ale Bugetului Public Național, totodată circa două cincimi din remitențele nete ale anului trecut. 8 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • INTRODUCERE Asigurarea utilizării eficiente a resurselor interne și externe este necesară pentru dezvoltarea economică echilibrată pe termen lung și pentru a realiza integrarea economiei Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. Asistența externă acordată de partenerii de dezvoltare joacă un rol important în susținerea dezvoltării țării și în atingerea obiectivelor stabilite în agenda de reformă. În anul 2012, partenerii de dezvoltare și, în special, UE nu doar că și-au reconfirmat angajamentele luate anterior în acest sens, dar au și alocat mijloace adiționale, exprimându-și astfel suportul pentru continuarea reformelor structurale în Republica Moldova. 1.1. Scopul raportului Raportul în cauză a fost elaborat de către Direcția generală coordonarea politicilor, a asistenței externe și reforma administrației publice centrale1 din cadrul Cancelariei de Stat, ca parte componentă a setului de acțiuni întreprinse în procesul de consolidare a capacității Guvernului de coordonare a asistenței externe și de sporire a eficienței utilizării acesteia. În contextul îmbunătățirii managementului asistenței externe, în ultimii ani, Guvernul s-a concentrat pe o abordare pro-activă a acestui proces. Accentele au fost puse pe eficientizarea generală a proceselor de planificare strategică, transparență și monitorizare. La nivel global, a crescut gradul de conștientizare a necesității de a majora resursele pentru dezvoltare și de a eficientiza utilizarea asistenței externe. Aceste principii au stat la baza Declarației de la Paris privind eficacitatea asistenței și a Parteneriatului Global pentru eficientizarea cooperării întru dezvoltare. Declarațiile respective fac apel către partenerii de dezvoltare și guvernele beneficiare să „acorde informații oportune, transparente și comprehensive privind fluxurile de asistență, astfel încât să permită autorităților partenere să prezinte rapoarte cuprinzătoare parlamentelor și cetățenilor lor”. Menționăm că raportul se axează doar pe asistența oficială pentru dezvoltare (AOD)precum și creditele neconcesionale acordate Republicii Moldova și înregistrate în Sistemul informațional de management privind asistența externă (IDEA) al Cancelariei de Stat. Altă asistență externă acordată Republicii Moldova - de exemplu, asistența umanitară, granturile pentru organizațiile societății civile, asistența pentru sectorul privat etc. - nu este inclusă în acest raport2. Raportul dat va fi prezentat Guvernului și partenerilor de dezvoltare drept instrument de (i) coordonare a asistenței acordate Republicii Moldova, (ii) evaluare a asistenței externe acordate, (iii) programare a activităților viitoare ale donatorilor prin corelarea asistenței acordate cu documentele naționale de dezvoltare și (iv) sensibilizare și oferire de informații detaliate tuturor factorilor implicați în realizarea agendei de dezvoltare a Republicii Moldova. 1.2. Dimensiunile coordonării asistenței pentru dezvoltare Comunitatea internațională recunoaște trei dimensiuni ale procesului de coordonare a asistenței pentru dezvoltare, care pot fi văzute drept trei „etape”3: Coordonarea donatorilor - se referă la mecanisme și aranjamente concrete, agreate în cadrul comunității donatorilor, prin care să fie eficientizată activitatea acestora în calitate de parteneri în procesul de dezvoltare. Coordonarea asistenței - se referă la mecanisme și aranjamente stabilite, asupra cărora guvernul țării și donatorii au convenit de comun acord pentru a maximiza eficacitatea asistenței externe pentru dezvoltare la nivel național sau sectorial (implicarea pro-activă a partenerilor guvernamentali, stabilirea platformei pentru eficientizarea sistemelor de prognozare contabile și de management al asistenței de către guvern). 1 Redenumită prin Hotărârea Guvernului nr. 940/2012, anterior a fost cunoscută drept Direcția generală pentru politici, planificare strategică și AE. 2 În consecință, informația ce ține de fluxurile financiare externe este doar parțial inclusă în Bugetul național. Cooperarea tehnică, inclusiv asistența pentru vizite de studii și stagii, precum și ajutorul alimentar și de urgență sau suportul pentru ONG-uri reprezintă, în linii mari, jumătate. 3 Analiza mecanismelor de coordonare a cooperării pentru dezvoltare în Republica Tadjikistan, 2009. Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 9
  • Coordonarea procesului (la nivel național sau sectorial) - se referă la integrarea unui sistem de coordonare a asistenței în sistemele guvernului național (elaborarea și implementarea politicilor, guvernare, răspundere etc.) care, în final, asigură atingerea rezultatelor de dezvoltare. Eforturile de coordonare a asistenței sau a donatorilor nu vor atinge rezultate de dezvoltare semnificative dacă nu sunt integrate eficient în structurile și sistemele naționale de planificare a asistenței pentru dezvoltare și guvernare. Cu alte cuvinte, scopul coordonării este de a asigura nu doar „eficacitatea asistenței”, ci și „eficacitatea dezvoltării”. Toate aceste dimensiuni sunt prezente și relevante pentru Republica Moldova. Odată cu definirea mecanismelor naționale de coordonare a asistenței externe (în ianuarie 2010), elemente precum Coordonatorul Național, Coordonatorul de sector, Consiliile sectoriale, Consiliul Comun de parteneriat și întrunirile lunare ale donatorilor au devenit platforme de cooperare permanentă în procesul de coordonare și eficientizare a asistenței externe pentru dezvoltare. 1.3. Rolul Cancelariei de Stat În baza principiilor Declarației de la Paris și ale Parteneriatului Global, atât Guvernul, cât și partenerii de dezvoltare contribuie la consolidarea agendei de reformă în cadrul instituțiilor naționale, armonizând strategiile naționale de dezvoltare și sincronizând cooperarea cu donatorii. Aceștia, la rândul lor, conlucrează cu Guvernul în vederea sporirii capacităților instituționale și eliminării constrângerilor ce împiedică utilizarea eficientă a asistenței externe. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 12 din 19 ianuarie 2010, Cancelaria de Stat este Autoritatea națională de coordonare a asistenței, responsabilă de coordonarea procesului de programare, monitorizare și evaluare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de către partenerii de dezvoltare. În particular, Direcția generală coordonarea politicilor, a asistenței externe și reforma administrației publice centrale (UNC) asigură inter alia: (i) acordarea, autorităților administrației publice, a suportului necesar în eficientizarea mecanismului de coordonare sectorială a asistenței externe, (ii) monitorizarea și evaluarea asistenței externe în vederea maximizării impactului acesteia asupra dezvoltării economice a țării, (iii) asigurarea transparenței asistenței externe și implementarea politicii de comunicare cu comunitatea donatorilor și societatea civilă. Pentru realizarea acestor sarcini, Cancelaria de Stat utilizează (i) sistemul informațional de management al asistenței pentru a înregistra și procesa informația privind inițiativele de asistență și fluxurile de asistență acordată țării și (ii) Consiliile sectoriale de coordonare pentru gestionarea și monitorizarea eficacității asistenței externe. 1.4. Metodologia Raportul pentru anul 2012 face o analiză a asistenței externe de care a beneficiat Republica Moldova în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012 și, totodată, încorporează o evaluare a impactului pe care l-a avut suportul oferit de comunitatea donatorilor la realizarea Planului de Acțiuni al Guvernului. Informația și datele statistice prezentate în raport se bazează pe datele furnizate de un șir de autorități ale administrației publice centrale și de partenerii de dezvoltare. Această analiză reflectă informația privind asistența externă divizată pe capitolele Programului de activitate a Guvernului.4 Pentru colectarea informațiilor au fost utilizate următoarele instrumente: — Sistemul informațional de management privind asistența: bază de date gestionată de Cancelaria de Stat. — Studiu cantitativ: bazat pe chestionare expediate grupurilor-țintă. — Analiză documentară: baza de date OCDE/DAC și alte documente relevante [precum Programul de activitate a Guvernului (PAG-2011-2014), strategiile sectoriale, actele juridice și normative etc.] au fost examinate pentru a permite triangularea datelor și o analiză mai exactă. Au fost vizate două grupuri-țintă: (i) administrația publică centrală (APC) și (ii) comunitatea donatorilor. Chestionarul a fost expediat către 29 autorități ale administrației publice centrale pentru a colecta informații despre proiectele derulate în 2012. Un chestionar simplificat a fost distribuit comunității donatorilor. Pentru a elucida orice neclaritate si potențiala eroare în completarea chestionarelor, discuții adiționale au fost purtate cu fiecare beneficiar și respectiv, donator. 10 4 Programul de activitate a Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democrație și Bunăstare” pentru 2011-2014 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • Restricții Echipa este conștientă și recunoaște faptul că unele date ar putea lipsi sau ar putea avea o marjă de eroare. Cifrele privind debursările efectuate către Republica Moldova ar putea fi diferite de cele din rapoartele prezentate de către partenerii de dezvoltare la OCDE/DAC. Aceste diferențe sunt posibile ca urmare a faptului că o anumită parte a asistenței a fost acordată de donatorii bilaterali prin organizații multilaterale, gestionarea s-a efectuat din cadrul oficiilor centrale ale donatorilor, proiectele sunt implementate la nivel regional cu un buget comun pentru mai multe țări, etc. SITUAŢIA GENERALĂ POLITICĂ ŞI SOCIO-ECONOMICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA 2.1. Situația politică Dialogul politic Republica Moldova - Uniunea Europeană a continuat să se intensifice în 2012, iar negocierile privind Acordul de Asociere RM-UE, inclusiv privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv (ZLSAC), lansate în 2012, au avansat semnificativ. În 2012, Republica Moldova a aplicat majoritatea recomandărilor incluse în Raportul de progres privind PEV pentru anul precedent. Au continuat reformele în domeniul asistenței sociale, sănătății și educației, energiei, concurenței și ajutorului de stat, precum și armonizării legislative cu acquis-ul comunitar. Au fost finalizate ultimele activități în cadrul primei etape a Planului de Acțiuni privind liberalizarea regimului de vize și, la 19 noiembrie 2012, au fost adoptate Concluziile Consiliului UE privind trecerea la cea de-a doua fază a Dialogului pe vize. „Moldova merită un sprijin continuu întru respectarea angajamentelor sale și este convingerea mea că merită un viitor ambițios. Vorbesc aici despre cel mai puternic instrument de politică externă a Uniunii Europene și expresia puterii sale de transformare finală - perspectiva pentru ca o țară să adere”… (Stefan Füle, Comisar European, la Forumul UE-Moldova în Berlin, Germania, la 22 octombrie 2012) În 2012, Republica Moldova a continuat să fie cel mai activ reformator în raport cu un șir de indicatori din Indicele de Integrare Europeană5 pentru țările Parteneriatului Estic. 5 Indicele măsoară situația în țările Parteneriatului Estic (PE) prin prisma a trei dimensiuni: A. Corelare: stabilirea unor conexiuni politice, economice și sociale între fiecare din cele șase țări PE și UE; B. Armonizare: structurile și instituțiile în țările PE tind spre standardele UE și se conformează cerințelor UE; C. Management: structuri de management în evoluție pentru integrarea europeană în țările PE. Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 11
  • Corelare Armonizarea Management Republica Moldova 0.7 0.6 0.5 0.4 Republica Belarus 0.3 Georgia 0.2 0.1 0 Ucraina Republica Azerbaijan Republica Armenia Indicile de Integrare Europeană pentru țările Parteneriatului Estic Sursa: Forumul Societății Civile Validarea, de către Curtea Constituțională, a rezultatelor alegerii noului Președinte al Republicii Moldova a pus capăt unei perioade lungi de criză politică și constituțională. Parlamentul a reușit să aleagă președintele pe 16 martie 2012, astfel asigurând stabilitate necesară factorilor de decizie pentru a continua agenda de reformă în contextul eforturilor de integrare europeană. Cu toate acestea, conflictele interne au continuat între membrii coaliției de guvernare. În ceea ce privește Transnistria, în perioada de referință autoritățile de la Chișinău au intensificat contactele cu noua conducere de la Tiraspol în formatul „5+2” al procesului de reglementare revitalizat. În 2012 au avut loc și alte evenimente relevante pentru stabilitatea politică: A fost „relansată” reforma sistemului judecătoresc; a fost inițiată reforma Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției și a fost adoptată Legea privind egalitatea de șanse. Evenimente de o importanță majoră au avut loc și în domeniul politicii externe, între acestea evidenţiindu-se vizitele la Chișinău ale: Cancelarului Republicii Federale Germania, Angela Merkel; Președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso; Președintelui Republicii Polonia, Bronislaw Komorowski; Președintelui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Jean Claude Mignon. Aceste vizite au semnalat susținerea UE pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Un alt eveniment important a fost anularea de către SUA a amendamentului Jackson-Vanik, în vigoare din 1974, care limita comerțul cu țările din blocul comunist. În contextul îmbunătățirii dialogului politic cu societatea civilă, Parlamentul a aprobat, în septembrie 2012, Strategia de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2012-2015 și Planul de Acțiuni al acesteia. Deși anul 2012 a fost marcat de evenimente politice importante, în conformitate cu raportul „Freedom House”, în ceea ce privește politica și libertatea presei Republica Moldova a avansat cu doar o poziție, de la 19 în 2011 la 18 în 2012. În domeniul justiției și al economiei situația a rămas neschimbată față de 2011, și anume, 17 puncte pentru justiție și 19 puncte pentru economie6. 6 Raportul privind situația presei în Republica Moldova în 2012 12 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • 2.2. Situația economică Cu toate că Republica Moldova a reușit să-și revină după criza economică globală din 2010 și 2011, economia țării a scăzut în 2012, PIB-ul înregistrând o diminuare de până la -0.8%7. Economia a avut de suferit din două motive: (i) scăderea cererii externe și (ii) seceta severă. Criza din Zona Euro (datoria publică și criza sectorului bancar) au contribuit la reducerea cererii de exporturi și a remitențelor din Europa. În același timp, sectorul agricol a fost afectat de secetă, care a generat o scădere cu 23% a valorii adăugate pentru sector, recolta de cereale reducându-se la jumătate. Într-o măsură foarte mică această scădere a fost compensată de creșterea înregistrată în sectorul industrial, de 0.5%. Adițional, creșterea simțitoare a remitențelor din țările CSI (Comunitatea Statelor Independente) (+18%) și majorarea salariilor reale au contribuit la creșterea consumului cu 0.9%. În timp ce contul curent s-a majorat în 2012, investițiile străine directe (ISD) s-au redus. Deficitul de cont curent s-a redus de la 11.3% din PIB în 2011 la 7% în 2012, iar Investițiile Directe Străine Nete s-au redus la jumătate de la 4% din PIB în 2011 la 2.2% în 2012. Pe fundalul reducerii IDS, deficitul de cont curent a fost finanțat de împrumuturile din sectorul privat și finanțarea oficială a sectorului public. 10% 8.8% 8.4% 8% 8% 6.8% 6.4% 6% 5.3% 4.7% 5.8% 4% 2% 1% 0.6% 0% -2% -1.7% -2.5% -4% 2010 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4 2012 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 PIB, diferența trimestrială în % Sursa: Ministerul Economiei Remitențele (aproape 1.2 miliarde euro în 2012) au continuat să joace un rol foarte important în dezvoltarea economică a Republicii Moldova, în special, în contextul reducerii sărăciei. Totodată, datoria externă brută a crescut cu 12.7%. Republica Moldova a fost plasată pe locul 86 din 183 de țări în raport cu Indicatorul Doing Business în 2012 (salt de 4 puncte în comparație cu 2011) și pe locul 132 din 155 de țări în Indicele de Performanță Logistică în 2012. 1,400 1,200 1,000 889 800 848 937 680 400 - 1,036 548 600 200 1,162 1,128 84 166 237 270 280 340 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eforturile Republicii Moldova au fost, de asemenea, reflectate în Raportul privind competitivitatea globală, în care țara noastră a urcat cinci poziții, fiind clasată pe locul 87 din 144 de state evaluate. În pofida progreselor înregistrate, reformele ulterioare încă trebuie să soluționeze, între altele, problema economiei tenebre în sectorul comerțului cu amănuntul și să eficientizeze legislația. Remitențe în milioane EUR Sursa: Banca Națională a Moldovei 7 Raport actualizat al Băncii Mondiale privind situația economică, 10 aprilie 2013. Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 13
  • 2.3. Situația socială Rata șomajului8 a scăzut de la 6,7% în 2011 la 5,5% în 2012. Republica Moldova a continuat reforma în domeniul protecției sociale, prin anularea compensațiilor nominale și înlocuirea acestora cu un sistem nou de ajutor social. Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2012 a fost majorat nivelul venitului lunar minim garantat până la 640 lei, comparativ cu 575 lei în 2011. Numărul beneficiarilor de ajutor social este în creștere, ajungând la 78 de mii comparativ cu 72 de mii în 2011. În același timp, 85% din bugetul alocat pentru ajutorul social ajunge la cele mai sărace 10% de populație. În martie 2012 a fost adoptată legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Rețeaua de servicii sociale a fost suplimentată cu un nou serviciu specializat, „Echipa mobilă”, care oferă asistență socială, suport și consiliere la domiciliu persoanelor cu dizabilități pentru eventuala lor incluziune socială. Cu suportul UE și al Băncii Mondiale a continuat reforma în domeniul pensiilor, având drept scop majorarea duratei minime a contribuțiilor obligatorii și vârsta de pensionare pentru unele categorii (judecători și procurori). Dialogul social în învățământul profesional a fost consolidat, fiind create consilii sectoriale pentru abilități9 în patru sectoare: construcții, agricultură, tehnologii informaționale și transport. STRUCTURA ŞI NIVELUL DE IMPLEMENTARE A ASISTENŢEI EXTERNE ÎN 2012 3.1 Componența asistenței externe Asistența externă vine să susțină eforturile Republicii Moldova de a-și stimula dezvoltarea complexă în contextul procesului de integrare europeană și al principiilor de la Busan privind eficiența cooperării pentru dezvoltare, care urmăresc: a) elaborarea priorităților de dezvoltare de către țările în dezvoltare, b) accent pe rezultate, c) parteneriate pentru dezvoltare incluzivă și d) transparență și responsabilitate reciprocă. Asistența externă acordată Republicii Moldova cuprinde (I) asistență oficială pentru dezvoltare (AOD)10 și (II) credite neconcesionale acordate, în special, de BERD, BEI și BDCE. Conform datelor statistice ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Republica Moldova se plasează printre primele zece țări din Europa, beneficiară a asistenței externe. Conform situației din 2011 (datele OCDE pentru 2012 încă nu sunt disponibile), asistența oficială pentru dezvoltare în GNI pentru Moldova constituie circa 6% (5,95%), depășind toate țările din regiune, cu excepția regiunii Kosovo*, a cărei paritate e de circa 10% (9,9%) AOD/GNI. 8 În Republica Moldova, rata șomajului reprezintă ponderea persoanelor care caută activ un loc de muncă în totalul forței de muncă. 9 Există cel puțin două precondiții pentru existența consiliilor sectoriale pentru abilități. În primul rând, Guvernul trebuie să dorească să inițieze un dialog cu reprezentanții sectoarelor sau partenerii sociali în general. În al doilea rând, angajații și/sau muncitorii din cadrul sectorului trebuie să fie organizați, astfel încât să poată prezenta opinia lor colectivă. 10 În conformitate cu DAC/OCDE, „Granturile sau creditele acordate țărilor și teritoriilor incluse în Lista DAC a beneficiarilor de AOD (țările în curs de dezvoltare) și agențiilor multilaterale care: (a) operează în sectorul oficial; (b) au drept obiectiv principal promovarea dezvoltării economice și bunăstării sunt acordate în condiții financiare preferențiale (dacă este credit, elementul de grant este de cel puțin 25%). Pe lângă fluxurile financiare, cooperarea tehnică este inclusă în asistență. Acordarea granturilor, împrumuturilor și creditelor în scopuri militare nu este permisă. Transferurile către persoane private (de ex., pensii, plăți pentru reparații sau asigurare), în general, nu sunt luate în considerare”. * Această denumire nu aduce referință statutului, și este în conformitate cu rezoluția 1244 și Avizului CIJ privind declarația de Independență a Kosovo. 14 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • ODA netă primită (milioane USD) 2008 2009 2010 Populația VNB curent AOD/VNB 2011 2011 2011 2011 2011   2007 VNB/CAP (e) USD milioane USD mln. procente % EUROPA   Republica Albania 307 363 357 341 307 3 980 3.22 12 900 2.38 Republica Belarus 84 110 98 138 128 5 830 9.47 53 381 0.24 Bosnia și Herțegovina 599 467 414 510 425 4 780 3.75 18 316 2.32 Republica Croația 163 242 169 151 - - .. - - Kosovo* - - 781 620 657 3 520 1.79 6 615 9.93 Republica Macedonia 201 205 192 187 165 4 730 2.06 10 013 1.64 Republica Moldova 266 298 244 470 451 1 980 3.56 7 568 5.96 Muntenegru 106 105 75 80 74 7 060 0.63 4 586 1.61 Republica Serbia 840 973 624 660 596 5 680 7.26 43 991 1.35 Republica Turcia 792 1 116 1 362 1 047 839 10 410 73.64 765 842 0.11 Ucraina 420 618 666 626 750 3 120 45.71 161 449 0.46 Fostele Țări Iugoslave, nespecificat 55 51 17 18 17 - - - - Europa, regional EUROPA, TOTAL 501 830 742 1 008 945 - - - - 4 334 5 377 5 741 5 856 5 352 .. 151.09 .. .. *Această denumire nu aduce referință statutului, și este în conformitate cu rezoluția 1244 și Avizului CIJ privind declarația de Independență a Kosovo ODA primită pentru țările în curs de dezvoltare (Europa) Sursa: OCDE date statistice Odată cu venirea la guvernare, în septembrie 2009, a Alianței pentru Integrare Europeană, Guvernul s-a adresat comunității donatorilor cu solicitarea susținerii pentru realizarea reformelor prioritare pentru creșterea economică a țării, specificate în documentul “Relansăm Moldova”. Drept urmare, în cadrul reuniunii Grupului Consultativ „Forumul Parteneriatului pentru Moldova”, desfășurată la Bruxelles la 24 martie 2010, comunitatea donatorilor s-a angajat să aloce Republicii Moldova 1,84 miliarde de euro (0,96 miliarde în formă de grant /52%/ și 0.88 miliarde în formă de credite /48%/) pentru perioada 2011-2013. În general, SUA (prin intermediul Programului Compact al Corporației „Provocările Mileniului” și al USAID, semnat în 2010, în sumă de 260 mln. USD) a devenit principalul partener de dezvoltare bilateral al Republicii Moldova. Angajamentul UE și al statelor-membre ale UE privind alocațiile viitoare au constituit 40% din resursele promise în cadrul reuniunii. Către finele anului 2012 peste 70% din resursele prevăzute în cadrul reuniunii din 2010 de la Bruxelles au fost contractate, fiind demarate proiecte concrete în diverse sectoare ale economiei naționale. În plus, au fost atrase resurse externe de circa 800 mln. de euro. Astfel putem constata un volum total de 2,6 mlrd. de euro acordate Republicii Moldova de către comunitatea donatorilor în perioada 2010-2012 (cu 40% mai mult în comparație cu angajamentele financiare făcute în cadrul reuniunii de la Bruxelles) Pentru anul 2012, din partea donatorilor au fost estimate resurse în mărime de circa 474 mln. de euro. Conform datelor Cancelariei de Stat (IDEA), bugetul proiectelor contractate în anul de raportare constituie circa 206 mln. de euro, iar debursările rapoarte de către de donatori - aproximativ 465 mln. de euro (circa 98% din suma estimată). Modul de cooperare dintre Republica Moldova și partenerii de dezvoltare are diverse forme. Aici putem menționa asistența tehnică, suportul destinat realizării diverselor proiecte investiționale sau sociale, cel acordat bugetului pentru realizarea politicilor sectoriale sau cel oferit pentru menținerea balanței de plăți ale statului. Obiectivele de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și partenerii săi sunt agreate și stipulate în acordurile-cadru de cooperare pentru o perioadă medie de timp. Conform datelor disponibile privind asistența externă pentru dezvoltare, ponderea cea mai mare o deține asistența pentru realizarea proiectelor (75%), urmată de asistența bugetară sectorială (circa 17%), asistență tehnică și menținerea balanței de plăți ale statului. Dat fiind constrângerile bugetare și ale capacităților de deservire a datoriei de stat, modul de atragere a resurselor externe, preferat de către Guvernul Republicii Moldova, sunt resursele sub formă de grant și/sau resursele creditare în condiții concesionale. Volumul asistenței externe în derulare pe parcursul anului 2012 a constituit, conform informațiilor din baza de date deținută de Cancelaria de Stat, circa 1,1 mlrd. de euro sub formă de grant și 682,8 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 15
  • mln. de euro sub formă de împrumuturi. Respectiv, în 2012, resursele contractate s-au repartizat după cum urmează: circa 109,4 mln. de euro sub formă de grant și 97,1 mln. de euro împrumuturi (BERD, BEI, BM). Astfel, ponderea granturilor active în volumul total al asistenței externe constituie circa 62%. Pentru 2012, paritatea grant-credit a constituit 53%, respectiv 47% din volumul total al asistenței externe contractate pe parcursul anului. 1200 1137.9 1000 800 682.8 600 400 232.5 200 0 97.1 Derulare (2012) 117.91 109.4 Contractate (2012) Credit preferențial (mln. EUR) Debursat (2012) Grant (mln. EUR) Bugetul proiectelor aflate în derulare, contractate și debursate în 2012 Sursa: AMP, Cancelaria de Stat, elaborat în baza informației raportate de Donatori și Ministerul Finanțelor. Comunitatea partenerilor de dezvoltare activi în Republica Moldova întrunește circa 30 de state și organizații și cuprinde atât cooperarea multilaterală (IFI), cât și cea bilaterală. Tabelul de mai jos prezintă informația, pe donatori, despre volumul asistenței în derulare în 2012, precum și al celei contractate în 2012. În topul clasamentului primilor zece parteneri ca volum al asistenței financiare în derulare pentru anul 2012 se află UE, urmată de Guvernul SUA, BM, BEI, BERD, Guvernul României, ONU, Guvernul Regatului Suediei, Guvernul Japoniei și Guvernul Confederației Elvețiene. Pentru resursele contractate pe parcursul anului 2012, UE rămâne în continuare cu cel mai mare volum al asistenței acordate pentru dezvoltare, fiind urmată de BM, instituțiile financiare ale UE, ONU, Guvernul SUA, Guvernul Austriei, Regatul Suediei și Guvernul Republicii Populare Chineze (din bilaterali). Donator Derulare (Euro) Contractare (Euro) Uniunea Europeană 488,349,915 52,685,902 Statele Unite ale Americii 292,546,224 21,726,235 Banca Mondială 321,887,911 40,326,516 Banca Europeană de Investiții 209,800,000 27,300,000 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 140,998,160 27,220,074 România 102,816,169 478,169 Națiunile Unite 85,770,655 1,692,866 Regatul Suediei 52,332,996 6,041,493 Japonia 37,163,402 268,836 Confederația Elvețiană 17,986,727 1,191,496 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 13,400,000 13,400,000 Republica Austria 14,479,129 8,425,094 Republica Federală Germania 12,019,418   Republica Populară Chineză 11,247,024 4,739,024 16 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • Fondul Gobal pentru combaterea Sida, Tuberculozei și Malariei 7,434,590 Regatul Țărilor de Jos 4,956,980 Principatul Liechtenstein 3,653,505 453,111 Regatul Norvegiei 1,582,154   ONG-uri internaționale 944,474 Republica Turcia 560,008 556,008 Republica Slovacă 368,640 65,639 Regatul Danemarcei 197,625   Consiliul Europei 108,000 Republica Cehă 96,266 Republica Italiană 79,710 Total 1,820,779,683 96,266 206,666,729 AE în derulare și contractate în 2012 pe Donatori Sursa: AMP 25.49% 19.51% 13.21% 13.17% 10.51% 6.48% 4.08% 2.92% 2.29% 0.82% Uniunea Europeană Banca Mondială Banca Europeană de Investiții Statele Unite Bănca de Banca Europeană ale Americii Dezvoltare a Consiliului pentru Europei Reconstrucție și Dezvoltare Republica Austria Regatul Suediei Republica Populară Chineză Organizația Națiunilor Unite 1.50% Altele Repartizarea pe donatori a sumelor contractate în 2012, în procente Sursa: AMP Conform principiilor privind eficientizarea asistenței pentru dezvoltare, alinierea asistenței la prioritățile naționale constituie un factor-cheie în atingerea rezultatelor de dezvoltare economică și de îmbunătățire a nivelului de trai al populației. În acest sens, comunicarea din ultimii ani dintre Guvern și partenerii de dezvoltare a fost una constructivă, dovadă și rezultatele chestionarelor pentru doi ani consecutiv, care ne arată că peste 90 la sută din proiectele în derulare sunt aliniate la prioritățile naționale de dezvoltare. Eforturile ambelor părți în direcția eficientizării asistenței externe au fost axate și pe diminuarea fragmentării proiectelor și prezența echilibrată a partenerilor în varii sectoare. Evaluarea prezenței donatorilor în sectoarele descrise în Planul de Acțiuni al Guvernului indică următoarea repartizare a acestora: politici economice și financiare (14), mediu (11), sănătate și probleme sociale (câte 9), educație, serviciu public eficient și stat de drept (câte 8), politică externă și reintegrare (câte 5) și politici pentru tineret, cultură și integrarea minorităților (câte 4). În același timp, și donatorii sunt încă dispersați pe mai multe sectoare (ONU - 9, UE - 8, BM, Republica Federală Germania - 6), fapt ce creează dificultăți în coordonarea activităților și atingerea rezultatelor concrete la unele reforme sectoriale mai dificile. Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 17
  • 10 9 9 8 8 7 6 6 5 5 4 4 3 2 6 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 0 Numărul total de sectoare acoperite de către donatori Sursa: Cancelaria de Stat, elaborat în baza informației prezentate de APC Tabelul de mai jos reflectă prezența asistenței externe pe sectoare11. Conform clasamentului, sectoarele „Transportul și depozitarea”, „Guvernul și societatea civilă”, „Altă infrastructură socială”, „Agricultura” și „Businessul și alte servicii” se află în topul celor cinci care dețin circa 78 la sută din volumul asistenței externe în derulare. Pentru asistența contractată în 2012 (circa 206 mln. de euro) sectoarele vizate sunt „Mediu afaceri și alte servicii”, „Energia”, „Transportul”, „Guvernul și societatea civilă” și „Agricultura”, cu o pondere de 81% din suma totală. Acest fapt denotă că asistența externă e direcționată spre implementarea proiectelor investiționale pentru sectoarele economice și pentru realizarea reformelor structurale importante. Proiectele contractate în 2012 țin de: realizarea Programului de creștere a competitivității (BM - 23 mln. de euro), reabilitarea rețelelor de transport electric (BERD, BEI - 32,6 mln. de euro), agricultura competitivă (BM - 14 mln. de euro), construcția spațiilor locative pentru păturile socialmente vulnerabile (BDCE - 13,4 mln.de euro), susținerea măsurilor de creștere a încrederii între malurile Nistrului (UE - 12 mln. euro) și reabilitarea drumurilor în mun. Chișinău (BERD, BEI - 20 mln. de euro). Sector Derulare (Euro) Contractate (Euro) Transport și depozitare 361,379,960 26,815,988 Guvernul și societatea civilă 314,807,731 24,876,427 Alte infrastructuri sociale și servicii 257,729,834 17,021,192 Mediu afaceri și alte servicii 223,397,122 43,916,006 Agricultură 197,271,534 21,700,531 Generarea și furnizarea energiei 140,301,914 42,683,319 Apă și salubritate 109,372,487 2,742,568 Sănătate 105,759,747 8,269,667 Învățământ 32,985,283 10,709,052 Sectorul multiplu/Transversal 22,635,716 1,506,826 Sistemul bancar și financiar 22,075,980 - Industrie 14,300,045 - Comunicații 7,109,945 422,322 Turism 3,789,913 3,380,693 Politica în domeniu comerțului și reglementări și ajustarea lor în raport cu comerțul 3,228,059 2,040,000 Ajutor umanitar 1,786,115 - Politici în domeniul populației/Programe și sănătate 1,249,823 59,468 11 Sectoarele sunt utilizate conform clasificării economice a OCDE 18 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • Refugiați în țările recipiente 1,192,839 117,030 Construcție 405,639 405,639 Totalul final 1,820,779,683 206,666,729 AE în derulare și contractate în 2012 pe sectoare Sursa: AMP 3.2 Modalitatea de finanțare 140 - APĂ ŞI SALUBRITATE 1% 120 - SĂNĂTATE 4% 332 - TURISM 2% ALTELE 2% 250 - AFACERI ŞI ALTE SERVICII 21% 110 - ÎNVĂŢĂMÂNT 5% 160 - ALTE INFRASTRUCTURI SOCIALE ŞI SERVICII 8% 311 - AGRICULTURĂ 11% 230 - GENERAREA ŞI FURNIZAREA ENERGIEI 21% 150 - GUVERNUL ŞI SOCIETATEA CIVILĂ 12% 210 - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 13% Repartizarea pe sectoare a sumelor contractate în 2012, % din total Sursa: AMP Angajamentul Republicii Moldova față de principiile Declarației de la Paris cu privire la eficacitatea asistenței (apartenență, corespundere, armonizare, orientare pe rezultate și răspundere reciprocă) este reflectat în accentul puternic pe (i) planificarea și bugetarea dezvoltării la nivel național și sectorial, (ii) liderism în coordonarea asistenței, (iii) eficientizarea sistemelor și a procedurilor în vederea asigurării unui proces eficient, transparent și eficace de alocare și utilizare a resurselor și (iv) responsabilitatea reciprocă pentru rezultatele atinse și monitorizarea progresului. Din acest considerent preferință au abordările sectoriale și suportul bugetar. O abordare sectorială este o modalitate de conlucrare între Guvern, partenerii de dezvoltare și alți factori sectoriali importanți. Este un proces al cărui scop e să sporească participarea directă a Guvernului și a țării în deciziile de alocare a resurselor și a politicilor sectoriale în cadrul sectorului, consolidarea coerenței între politică, costuri și rezultate, și reducerea costurilor de tranzacție. Abordarea sectorială servește drept cadru de coordonare a propriilor activități ale Guvernului și suportul donatorilor, care poate lua diferite forme - proiecte, asistență tehnică, suport bugetar etc. Instrumentul de asistență al UE pentru suport sectorial în Republica Moldova este cunoscut drept Programul de suport al politicii sectoriale (PSPS), care completează suportul bugetar cu asistență tehnică specifică, inclusiv Twinning, TAIEX și SIGMA. Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 19
  • Exemple de programe sectoriale, în afară de cele susținute prin suportul bugetar de către UE, mai pot fi aduse și în sectorul transporturilor, unde mai mulți parteneri (BM, Guvernul SUA prin Programul CPM, UE și instituțiile financiare europene - BERD, BEI) sunt prezenți la realizarea programului de reabilitare a rețelelor de drumuri din republică. UE și țările membre, Guvernul Regatului Suediei, ONU sunt alături de Guvernul de la Chișinău în realizarea reformei administrației publice centrale și locale, și în sporirea capacităților instituționale ale acestora. În domeniul aprovizionării cu apă și sectorul sănătății sunt, de asemenea, desfășurate programe mari de infrastructură cu participarea comună a partenerilor de dezvoltare (UE, BEI, BM, Guvernul Austriei, BERD etc.). Suportul Bugetar Modalitatea de finanțare preferată pentru Republica Moldova este suportul bugetar, deși în unele circumstanțe e mai potrivit suportul de proiect sau fondurile fiduciare cu alți donatori. UE și BM sunt singurii furnizori de suport bugetar pentru Republica Moldova. Asistența de suport bugetar a UE în anii 2007-2013 acoperă următoarele sectoare: (i) social, (ii) sănătate, (iii) aprovizionare cu apă și canalizare, (iv) dezvoltare rurală, (v) energie, (vi) justiție, (vii) învățământul profesional și (viii) mobilitate și securitate - liberalizarea regimului de vize. Pe parcursul anului 2012 au fost în proces de implementare patru programe de suport bugetar sectoriale, realizate cu suportul UE, și un program realizat cu suportul Băncii Mondiale. Programul de suport bugetar al Băncii Mondiale, acordat Guvernului Republicii Moldova în 2012 (30 mln. USD) și având ca destinație susținerea reformelor de creștere economică și reducerea sărăciei, este axat pe doi piloni: — Îmbunătățirea productivității și atragerea investițiilor noi pentru exporturi prin intermediul reformării climatului investițional; — Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru investiții; Cu referire la acțiunile de politici agreate cu BM în vederea realizării obiectivelor de program, Guvernul a înregistrat progrese considerabile în implementarea agendei de reforme. În unele sectoare, cum ar fi agricultura, climatul investițional și productivitatea, programul de reformă a avansat considerabil, altele mai sunt în curs de realizare. Pachetele de legi aprobate de Parlament pe parcursul anului 2012 în vederea armonizării legislației naționale cu cea din UE la capitolul reglementări tehnice, standardizare, control de stat, ajutor de stat, concurență etc. sunt menite să îmbunătățească radical climatul investițional al țării. La fel, Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, implementarea standardelor internaționale de raportare de către băncile comerciale licențiate, noua Lege privind piața de capital au drept scop sporirea accesului la finanțe pentru investiții. Programele de suport bugetar sectorial, implementate pe parcursul anului de raportare cu suportul financiar venit din partea UE, au vizat sectoarele sănătate, apă și canalizare, stimularea economică în zonele rurale, energetic. În domeniul sănătății, unde programul sectorial a fost la etapa de finalizare, s-au desfășurat activități relevante, în special, monitorizării și evaluării sistemului de sănătate, sporirii rolului de cooperare în parteneriate public-private, realizării planului resurselor umane din sectorul sănătății, acțiunilor de control al tabagismului, precum și sporirii transparenței în procesul de achiziții din sectorul sănătății. Programul, în general, a fost implementat cu succes, fiind realizate toate măsurile de politici agreate în matricea de politici a acestuia. Astfel, Programul a fost suplinit cu fonduri adiționale (6 mln. de euro) în noiembrie 2012 pentru realizarea unor noi măsuri ce țin de echiparea laboratoarelor de sănătate publică în centrele de sănătate publică din țară și de echiparea Centrului de Simulare pentru formarea medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chișinău. La implementarea angajamentelor matricei de politici agreate între UE și Guvernul Republicii Moldova, Programul de suport sectorial pentru aprovizionare cu apă și canalizare a înregistrat rezultate mai modeste în 2012. Scopul Programului a fost susținerea țării în implementarea reformelor în sectorul aprovizionării cu apă potabilă și sanitare, acordând asistență financiară și tehnică pentru activități prioritare și pentru dialogul politic în acest domeniu foarte important pentru populație și mediu. Evaluarea privind realizarea măsurilor de politici pentru sector, făcută de experții UE, denotă o realizare de 65% din angajamente. Dacă la extensiunile de sisteme și sporirea accesului populației la apă, la promovarea principiilor economiei de piață și a măsurilor de protecție a mediului, la îmbunătățirea controlului intern și extern există progrese semnificative, atunci la descentralizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare, la planificarea pe termen mediu, la dialogul social și la achizițiile publice se constată încă mari carențe, respectiv pentru a îmbunătăți situația în sector sunt necesare eforturi importante din partea autorităților publice centrale și locale. Stimularea economică în zonele rurale este încă unul dintre programele de suport bugetar realizat cu sprijinul 20 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • UE. Pe parcursul anului 2012, implementarea măsurilor de politici focusate pe îmbunătățirea capacităților de dezvoltare economică la nivel local, împreună cu îmbunătățirea accesului la instrumentele financiare, au facilitat creșterea numărului de afaceri lansate și de locuri de muncă create în localitățile rurale. Capitalizarea programelor PNAET, PARE1+1, Fondul de garantare al ODIMM, AIPA a beneficiat cu peste 330 de granturi acordate pentru lansarea a peste 220 de afaceri noi și crearea a peste 300 de locuri de muncă. Pentru dezvoltarea infrastructurii de suport pentru activitatea întreprinderilor, programul a contribuit, pe parcursul anului, la deschiderea a încă trei noi incubatoare în regiuni (Ștefan Vodă, Leova, Rezina) și pregătirea lansării altor două în 2013 (Sângerei, Coșnița). Tot în cadrul acestui program au fost abordate subiecte ce țin de dimensiunea de gen în politicile de dezvoltare ale ÎMM-urilor naționale, de perfecționarea abilităților de instruire antreprenorială în cadrul școlilor profesionale, de politicile de dezvoltare regională, precum și de planificarea bugetară și managementul finanțelor publice. Realizarea cu succes a măsurilor de politici planificate a condus la suplinirea programului cu resurse adiționale din partea UE (14 mln. de euro, decembrie 2012). Sectorul energetic de asemenea beneficiază de suport bugetar din partea UE pentru susținerea reformelor și facilitarea îmbunătățirii operării tehnice a sectorului. Deoarece acordul a fost semnat în decembrie 2011, primul an de implementare a programului a fost 2012. Revizuirea Strategiei de dezvoltare a sectorului energetic până în 2030, aprobarea Programului Național de Eficiență Energetică, crearea Ghișeului Unic pentru investitorii în sectorul energetic, transpunerea legislației UE, precum și crearea capacităților instituționale și a cadrelor calificate în sector sunt pași concreți realezați în cadrul programului. Aceste măsuri de politici deja au permis atingerea unor rezultate cantitative - este vorba de realizarea a circa 197 de proiecte de eficiență energetică, cu aplicarea de noi tehnologii ce permit economisirea banilor publici, și de efectuarea a zece auditări energetice ale clădirilor publice. Din anul 2007 - când a fost dat startul implementării programelor de suport bugetar sectorial din partea UE - și până în 2013 volumul programelor de acest gen constituie circa 298 mln. de euro. Din cadrul PNI 2011-201312, programele de suport bugetar constituie 53% din volumul total sau 148,6 mln. de euro, inclusiv asistență tehnică. Tabelul din continuare reflectă informația despre programele de suport bugetar realizate cu suportul UE. Componentele PSB PNA Anual Sector mln. EUR Addendum / suma adițională pentru PSB mln. EUR Noua componentă a PSB mln. EUR Statut Debursări în Debur2012 sați în anul premln. EUR cedent PlanifiDe mln. cate facto EUR Debursări planificate pentru 2013 mln. EUR Suma originală a alocării PSB AT și alte acțiuni Social 21 20 1 0 20 Finalizat 20 - - - 2.     2008   Sănătate 46.6 43.45 3.15 6 49.45 În derulare 38.97 4.48 4.14 6 3.     2009   Apă și canalizare 45 37 8* 5 42 În derulare 15 14 12.03 13 4.     2010   Stimulare economică în zonele rurale 45 42 3 14 56 În derulare 25.85 13 3.15 13 5.     2011   Energie 42.6 40 2.6* 0 40 În derulare 13 13 0 13 6.     2012   Reforma justiției 52 50.2 1.8 8 58.2 AF semnat 0 0 0 15 7.     2013   Învățământ vocațional și instruire 25* - - - - În curs de pregătire - - - - 8.     2013   Reforma pentru mobilitate și securitate 21* - - - - În curs de pregătire - - - - 298.2 232.65 19.55 33 265.65 112.82 44.48 19.32 60 1.     2007   TOTAL După cum am menționat anterior, modul preferat de atragere a asistenței pentru Guvern sunt granturile și reProgramul de Suport Bugetar al UE IEVP in Moldova Sursa: Cancelaria de Stat sursele concesionale. Adițional la acest principiu, punerea în aplicare a sistemelor naționale de valorificare a resurselor externe de asemenea contribuie la diminuarea costurilor tranzacționale pentru asistență, precum și la creșterea capacităților de valorificare a asistenței, utilizând sistemele naționale de gestionare a resurselor. Realizarea programelor de suport bugetar se conformează perfect celor menționate mai sus. Astfel, ținem să menționăm că valorificarea resurselor financiare ale PSB UE constituie, în medie, 95% față de sumele alocate în program. Suportul bugetar este completat cu asistență tehnică specifică, fiind un instrument valoros de acordare a consilierii 12 PNI 2011-2013 - 281,14 mln. de euro (inclusiv opt milioane de euro din more for more) * Sumă Planificată Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 21
  • în domeniul politicilor și/sau a consilierii specializate în implementarea acestora, astfel susținând dezvoltarea capacităților naționale cu accent pe „învățare prin practicare” la nivel organizațional și/sau individual. În cazurile în care este posibil, gestionarea asistenței tehnice este integrată în structurile naționale, acestea având menirea să completeze, fără a substitui însă, expertiza națională cu mecanisme actuale prin care cunoștințele și know-how-ul pot fi transferate personalului permanent. În Republica Moldova, în fiecare buget de program PSPS, sunt prevăzute alocații, în cadrul componentei de suport bugetar, pentru contractarea asistenței tehnice. De exemplu, în sectorul justiției și cel al învățământului profesional, a fost prevăzută o sumă considerabilă în afara componentelor de suport bugetar pentru AT (reforma în justiție - zece milioane de euro, învățământul profesional - cinci milioane de euro) pentru elaborarea documentelor de politici, dezvoltarea capacităților și eficientizarea coordonării sectoriale. 60 50 40 30 20 10 2007/Social 2008/Sănătății PSB 2009/Apă și canalizare Finanțare adițională 2010/Stimularea economică în zonele rurale Debursări 2011/Energetic 2012/Reforma justiției 0 Planificate pentru debursare Programele de Suport Bugetar Sursa: Cancelaria de Stat Abordarea multilaterală, sub formă de fonduri fiduciare multi-donatoare pentru țară, permite luarea în considerare a priorităților Guvernului împreună cu prioritățile partenerilor de dezvoltare. Aceste intervenții multi-donatoare, inclusiv cele bazate pe proiect, contribuie direct la implementarea programelor și strategiilor naționale existente. Două fonduri fiduciare multi-donatoare acordă asistență autorităților din Republica Moldova în atingerea obiectivelor strategice: (i) Fondul fiduciar multi-donator gestionat de BM pentru implementarea Reformei Administrației Publice Centrale și (ii) Facilitatea de investiții pentru vecinătate (FIV), care combină granturile din bugetul UE cu creditele acordate de bănci de dezvoltare europene multilaterale, cum sunt BEI, BERD și BDCE, precum și cu contribuțiile țărilor partenere. Aceasta susține proiecte de infrastructură în domeniul transporturilor, energiei, mediului și sectorului social, precum și inițiativele din sectorul privat (în special, ÎMM) în Vecinătatea UE. Cea mai mare parte a asistenței externe acordată Republicii Moldova de comunitatea donatorilor este asistența tehnică destinată susținerii agendei naționale de reformă. În 2012, asistența tehnică oferită de partenerii de dezvoltare a fost utilizată la consolidarea capacităților instituționale ale autorităților publice centrale, pentru elaborarea studiilor, strategiilor, documentației de tender, acordarea serviciilor de consultanță etc. în susținerea implementării Programului de activitate a Guvernului. Asistența tehnică sub formă de grant este un instrument de bază în îmbunătățirea calității operațiunilor de creditare pentru investiții și în consolidarea impactului de dezvoltare al acestora; ea este parte integrantă a procesului de evaluare și implementare pentru creditele acordate de băncile de dezvoltare și furnizează datele analitice necesare pentru a înțelege aspectele de dezvoltare economică și financiară ale țărilor partenere. În pofida faptului că, în ultimii câțiva ani, alocațiile de suport bugetar au fost majorate considerabil (de la 21 mln. de euro în 2007 la 83 mln. de euro) în cadrul portofoliului general de asistență externă, asistența tehnică va continua să dețină o pondere semnificativă în structura totală a asistenței externe în următorii ani. 22 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • Suportul investițional din partea partenerilor de dezvoltare (BERD, BEI, BM, BDCE, SUA, UE etc.) pentru realizarea proiectelor mari de infrastructură - reabilitarea rețelelor electrice și a drumurilor, dezvoltarea infrastructurii în sectorul agricol, construcția locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile, precum și conservarea patrimoniului cultural - a constituit circa 129 mln. de euro pentru anul 2012 (63% din volumul total). Facilitatea UE de investiții pentru vecinătate acordă finanțare pentru investiții în infrastructură în domeniul transporturilor, energiei (cu accent pe energia regenerabilă și eficiența energetică), aprovizionare cu apă și canalizare, mediu și sectorul social, precum și sectorul financiar și privat, cu accent pe ÎMM-uri. În 2012, FIV a aprobat alocarea a 11 mln. de euro sub formă de granturi pentru reabilitarea rețelelor electrice, modernizarea transportului public și reabilitarea drumurilor. 3.3. Prezentare generală a suportului donatorilor în 2012 Această secțiune a raportului face o prezentare generală a suportului acordat de zece cei mai mari parteneri de dezvoltare, după volumul de asistență oferit Republicii Moldova în 2012. Republica Moldova este parte a topului celor zece țări din Europa (locul 7) beneficiare ale asistenței externe pentru dezvoltare, cu o medie pentru anii 2009-2011 de 7% din totalul asistenței pe regiune, depășind Albania, Republica Macedonia, Republica Croația și Republica Belarus. 2009 2010 2011 media pe 3 ani % total al beneficiarilor 1 Republica Turcia 1362 1047 839 1083 19% 2 Kosovo* 781 620 657 686 12% 3 Ucraina 666 626 750 681 12% 4 Republica Serbia 624 660 596 627 11% 5 Bosnia și Herțegovina 414 510 425 450 8% 6 Republica Moldova 244 470 451 388 7% 7 Republica Albania 357 341 307 335 6% 8 Republica Macedonia 192 187 165 181 3% 9 Republica Belarus 98 138 128 121 2% 10 Republica Croația 169 151 _ 107 2% Alți beneficiari 834 1106 1035 992 18% Total beneficiari AOD 5741 5856 5352 5650 100% *Această denumire nu aduce referință statutului, și este în conformitate cu rezoluția 1244 și Avizului CIJ privind declarația de Independență a Kosovo Top 10 recipienți de Asistență Externă în Europa Sursa: Date statistice OECD/DAC Conform datelor puse la dispoziție de către partenerii de dezvoltare și Ministerul Finanțelor, în anul 2012 au fost debursate mijloace financiare sub formă de asistență externă de circa 465 mln. de euro. Totodată, pentru anii 20132014 au fost prevăzute, respectiv, 322 mln. de euro și respectiv 213 mln. de euro. Disponibilitatea informațiilor depline privind debursările și planurile pentru următorii ani este un principiu agreat și pe plan internațional, el ținând de transparența informației și de predictibilitatea asistenței pentru dezvoltare. Spre regret, modul de colectare a informațiilor în cauză este încă anevoios și nu se reușește acumularea întregii informații la acest capitol, una dintre cauze fiind compilarea datelor financiare anuale a partenerilor de dezvoltare cu oficiile centrale. Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 23
  • Debursări 1 Republica Austria 2 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 3 Republica Cehă 4 Debursări in 2012 mln. EUR Debursări planificate pentru 2013 planificate pentru 2014 mln. EUR Partenerul de Dezvoltare Numărul de proiecte în curs de desfășurare mln. EUR 16 8.54 2.40 2.60 -  3.80 3.73 4.71 16 2.87 - - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare -  8.13 18.25 40.40 5 Banca Europeană de Investiții  - 27.84 27.56 52.29 6 Republica Estonia  - 0.49 0.50 0.70 7 Uniunea Europeană  - 85.94  100.35 -  8 Japonia - 1.36 - - 9 Olanda - 3.50 - - - 5.37 - - 11 Republica Finlanda 23 12.00 14.00 16.00 12 Republica Franceză 182 1.15 1.35 - 13 Ungaria 8 0.62  - -  14 Fondul Monetar Internațional   114.92 -   - 15 Principatul Liechtenstein 6 0.92 0.97 0.65 16 Republica Lituania 12 0.85 0.53 - 17 Republica Polonă 21 1.02 - - 18 România 14 14.00 -  -  19 Regatul Suediei 25 13.00 12.80 8.00 20 Confederația Elvețiană 11 5.80 7.40 8.70 1 5.00 1.20 1.20 22 Națiunile Unite 98 30.80 31.40 17.70 23 Republica Turcia 21 1.14 2.60 - 24 Statele Unite ale Americii 14 35.59 57.42 40.19 25 Republica Slovacă 18 0.12 0.29 - 26 Republica Populară Chineză 6 6.61 6.23 - 27 Banca Mondială 23 70.64 33.04 20.07 - 3.32 - - 515 465.33 322.01 213.21 10 Republica Federală Germania 21 Fondul Global pentru Combaterea Sida, Tuberculozei și Malariei 28 Alții TOTAL Asistența debursată și planificată Sursa: Cancelaria de Stat, elaborat în baza informației raportate de la donatori și Ministerul Finanțelor 24 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • O analiză a volumului de asistență externă în contextul unor indicatori macroeconomici arată cum se plasează volumul resurselor externe în comparație cu Investițiile străine directe sau cu remitențele, precum și ponderea acestor resurse în PIB și în veniturile Bugetului public național. Este de menționat că remitențele parvenite în anul 2012 (2010 pentru comparație) sunt de circa trei ori mai multe ca volum decât asistența externă, pe când Investițiile străine directe sunt cu o treime mai mici decât asistența externă. Ponderea AOD debursată în 2012 în PIB se menține la nivelul de 8.26% și de circa 21.65% în veniturile curente Bugetului Public Național. 2012 2010 122.5 Investiţiile Străine Directe 151.8 1162.19 Remitențe 937.29 465.33 AE Debursată 448 0 200 400 600 800 1000 1200 Asistența externă în contextul macroeconomic, mln. EUR Sursa: Cancelaria de Stat, elaborat în baza informației raportate de la donatori și Ministerul Finanțelor Uniunea Europeană. Principalul instrument de asistență utilizat de UE în relația cu Republica Moldova este Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (IEVP) - instrument financiar care susține Politica Europeană de Vecinătate (PEV) și inițiativele Parteneriatului Estic (PE), ce prevăd acțiuni de asistență concrete pentru țările din vecinătate. În 2012, Uniunea Europeană a continuat să acorde asistență Guvernului Republicii Moldova (în cadrul PNI 2011-2013) în implementarea Planului de Acțiuni PEV UE-RM, în vederea asigurării aplicării valorilor europene și asigurării respectului pentru drepturile omului în instituțiile și viața politică a țării. Programul Național Indicativ 2011-2013 al UE pentru Republica Moldova (semnat în martie 2010) prevede anvelopa de circa 273 mln. de euro pentru realizarea reformelor în cadrul celor trei sectoare agreate între părți: (i) buna guvernare, statul de drept și libertățile fundamentale; (ii) dezvoltarea umană și socială; (iii) comerțul și dezvoltarea durabilă. Grafic este reprezentată repartizarea financiară inițială, conform programului, pentru sectoarele respective, precum și valorificarea resurselor în aceste sectoare. Astfel, circa 194 mln. de euro (71% din total) sunt angajate pentru sectorul (i), circa 30 mln. de euro (11%) pentru sectorul (ii) și circa 49 mln. de euro (18%) pentru sectorul (iii). 122.2 120 100 78.6 80 66 60 50 40 20 0 2009 2010 2011 2012 Evoluția fondurilor Uniunii Europene alocate Republicii Moldova Sursa: Cancelaria de Stat Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 25
  • Programul de suport bugetar Măsuri de consolidare a încrederii Sectorul asistență tehnică Suport acordurilor UE-Moldova 200 Buna Guvernare, stat de drept și libertăți fundamentale 70.35 160 35 – 40% 95 – 109 mln. EUR Dezvoltarea umană și socială 180 25 – 30% 68 – 82 mln. EUR Comerț și dezvoltare durabilă 35 – 40% 95 – 109 mln. EUR 140 120 10 100 40 80 60 40 7 5 73.2 25 20 0 42.6 Guvernare Social Comerț Planul Național Indicativ 2011-2013, prevederi inițiale și alocări conform Acordurilor financiare semnate mln. EUR Sursa: Cancelaria de Stat În cadrul anvelopei naționale pentru 2012, alocațiile inițiale ale UE au fost în valoare de 94,2 mln. de euro. Urmare a performanțelor excepționale ale Republicii Moldova în implementarea reformelor structurale cu scopul de a asigura aplicarea standardelor democratice și de a crea o economie de piață funcțională, UE, prin intermediul Programului de Cooperare și Integrare al Parteneriatului Estic (EaPIC), a majorat considerabil bugetul pentru asistența bilaterală - cu 30%, atingând nivelul de 122 mln. de euro. Astfel, alocațiile PNA pentru 2012 prevăd13 52,2 mln .de euro pentru Programul de suport bugetar în sectorul justiției, 30 mln. de euro drept „…Prin adăugarea altor fonduri Suport pentru implementarea programului în domeniul acordurilor de asistență ale UE pentru aceste UE-RM (etapa II a Programului CIB, proiecte Twinning și AT), 7 mln. subvenții ajungem la 41 de euro de euro pentru Programul-pilot de dezvoltare regională și 5 mln. de euro pe cap de locuitor, cel mai înalt pentru elaborarea Programului de suport bugetar pentru învățământul nivel de suport european de vecinătate! În ultimii șase ani sprijinul profesional. Sumele adiționale (28 mln. de euro) alocate de către UE financiar al UE pentru Republica au fost direcționate programelor aflate în proces de implementare din Moldova a crescut de cinci ori, domeniul sănătății, stimulării economice în zonele rurale, reformei de la 25 mln. de euro în 2006 la justiției. 122 mln. de euro în 2012!” (José În 2012, debursările UE în cadrul anvelopei naționale și asistenței macManuel Barroso, președintele Comisiei Europene, Chișinău, 30 ro-financiare (30 mln. de euro) au fost în valoare de aproximativ 86 mln. noiembrie 2012) de euro; tot pentru această perioadă au fost semnate cu UE opt acorduri financiare (pentru detalii vezi Anexa C). Cinci programe sectoriale de suport bugetar, cu un buget de circa 200 mln. de euro, au fost implementate în 2012, iar pregătirile pentru următorul PSB pentru PNA 2013 au fost inițiate cu un buget estimativ de 46 mln. de euro pentru reforme în domeniul învățământului profesional și în cel al mobilității și securității. De asemenea, în anul 2012 s-au aflat în derulare opt proiecte Twinning, trei proiecte fiind finalizate pe parcursul anului de raportare, patru au fost lansate și alte cinci noi proiecte aflându-se la etapa de pregătire. Instrumentul 13 Din cauza procedurilor administrative ale Comisiei Europene, fondurile UE angajate sunt debursate cu o întârziere de unu-trei ani. 26 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • TAIEX a fost unul dintre cele mai preferate de către instituțiile publice din Republica Moldova, acestea participând la 87 de evenimente, în urma cărora au beneficiat 1244 de funcționari publici. Cât privește reforma administrației publice centrale, modernizarea sistemului de achiziții publice și a controlului intern public, acestea au fost susținute prin intermediul a trei proiecte SIGMA. În afară de programul național, Republica Moldova beneficiază de alte programe și instrumente UE: est-regionale (de ex., TRACECA, INOGATE), inter-regionale (Programul de investiții pentru vecinătate - FIV, TAIEX, SIGMA, CIUDAD, TEMPUS și Erasmus Mundus), de cooperare transfrontalieră (Moldova-România-Ucraina și Marea Neagră), de cooperare transnațională (Europa de Sud-Est), tematice (de ex., Investiții în oameni, Migrație și azil, Actorii nestatali și autoritățile locale), programele interne ale UE (de ex., FP-7) etc14. Banca Mondială. Portofoliul curent al Băncii în 2012 includea 13 proiecte investiționale în valoare totală de 329.5 mln. USD de angajamente nete. Portofoliul AID acoperă aproape fiecare sector, însă are o concentrare mai mare de activități în infrastructură, dezvoltarea resurselor umane și dezvoltarea rurală. BM administrează, de asemenea, un portofoliu substanțial al Fondului fiduciar pentru Moldova, care la începutul anului calendaristic 2012 constituia 76.4 milioane dolari, cel mai mare din regiunea Europei și Asiei Centrale. Pentru perioada de raportare, cooperarea cu BM a continuat în cadrul Strategiei de Parteneriat cu Țara pentru anii 2009-2012, axându-se pe: îmbunătățirea competitivității economice, minimizarea riscurilor sociale și de mediu, consolidarea capitalului uman, promovarea incluziunii sociale și îmbunătățirea guvernării sectorului public. La capitolul asigurarea transparenței, cooperarea cu Banca Mondială poate fi considerată cea mai fructuoasă din punctul de vedere al deschiderii informației din partea Băncii. Republica Moldova este prima țară care a semnat, cu BM (aprilie 2012), Acordul privind deschiderea de date, ce presupune accesul liber la datele privind cooperarea pentru dezvoltare. Informația despre acordurile de finanțare, condițiile de finanțare și, ulterior, datele financiare privind implementarea proiectelor este deschisă pe paginile oficiale ale Băncii. Astfel, publicul larg poate accesa orice gen de informație pentru a vizualiza utilizarea fondurilor publice la realizarea diverselor proiecte de investiții sau pentru dezvoltare. Cele patru proiecte aprobate pe parcursul anului 2012 sunt destinate pentru realizarea reformelor și pentru investiții în Agricultură, Educație și Dezvoltarea Competitivității. În 2012 Banca Mondială a inițiat procesul de elaborare a noii Strategii de parteneriat cu țara (SPT) pentru perioada 2014-2017, care va susține Republica Moldova în creșterea în continuare a prosperității și în reducerea sărăciei, prin beneficierea deplină de deschiderea și de integrarea europeană, și de un nivel mai înalt al economiei globale. Au fost sugerați trei piloni care vor contribui la diversificarea și extinderea capitalului instituțional, uman și natural al țării: (i) creșterea competitivității, (ii) consolidarea capitalului uman și minimizarea riscurilor sociale și (iii) promovarea unei Moldove ecologice, curate și optimiste. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. BERD și BEI sunt doi dintre cei mai activi parteneri de dezvoltare în domeniul investițiilor de infrastructură. Cu suportul acestora s-a reușit realizarea unui șir de proiecte în domeniile infrastructurii drumurilor, transporturilor, aprovizionării cu apă și canalizării etc. În anul 2012, cu BEI și BERD au fost semnate două proiecte majore pentru Republica Moldova și mun. Chișinău, cu un buget de 52,6 mln. de euro. Primul proiect vizează reabilitarea rețelelor electrice ale Î.S. „Moldelectrica”, obiectivul acestuia fiind consolidarea interconexiunilor regionale și dezvoltarea comerțului regional în domeniul electricității, ajutând astfel la integrarea Republicii Moldova în Rețeaua Europeană a Operatoriilor Sistemelor de Transmisie a Electricității (ENTSO-E). BERD este activă în domeniul eficienței energetice, în anul 2012 deschizând două linii de creditare în acest sens pentru mediul de afaceri. 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 Integral (mln. EUR) Buget total Investiții capitale (mln. EUR) BERD/BEI/BDCE Sursa: Cancelaria de Stat, elaborat în baza informației raportate de la donatori și Ministerul Finanțelor 14 Pentru mai multe informații accesați pagina web http://ncu.moldova.md. Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 27
  • BDCE este prezentă în Republica Moldova la realizarea proiectelor de infrastructură preponderent socială și este parteneră la reabilitarea Spitalului Clinic Republican. Proiectul pentru construcția spațiilor locative pentru păturile socialmente vulnerabile faza I a fost deja finalizat, iar în 2012 a fost semnat Acordul pentru finanțarea fazei II a proiectului „Spații locative”, cu un buget de circa 20,3 mln. de euro, unde împrumutul BDCE constituie 13,4 mln. de euro. A demarat pregătirea studiilor de fezabilitate privind lansarea unui nou proiect ce ține de protecția drepturilor omului prin îmbunătățirea condițiilor de detenție a persoanelor în arest. Regatul Suediei. Și în anul 2012 Suedia rămâne cel mai mare donator european bilateral al Republicii Moldova, implementând proiecte în trei sectoare: 1) democrație, drepturile omului și egalitate de gen; 2) infrastructuri durabile, cu accent pe energie și 3) dezvoltarea pieței. În țara noastră, Suedia sprijină programe prin intermediul SIDA, într-o alocare de țară de aproximativ 13 mln. de euro pe an și printr-o alocare specială pentru ONG-uri, care se ridică la aproximativ 812 mii euro pe an. Menționăm că Guvernul Suediei acordă o atenție deosebită capitolului drepturile omului și egalitatea de gen, și putem afirma că este singurul partener de dezvoltare ce susține programe cu tematici adresate direct implicării femeilor în sfera politică, socială și de business. Și pe parcursul anului de raportare au fost lansate diverse programe dedicate femeilor, pentru sporirea abilităților de lider ale acestora sau a cunoștințelor necesare inițierii afacerilor. În curs de desfășurare sunt 16 proiecte cu un buget total de 36,8 milioane de euro. Conflicte, Pace și Securitate 1% Sănătate >1% Dezvoltarea Segmentului de Piață 8% Infrastructură și Servicii Durabile 30% Democrație, Drepturile Omului și Egalitatea de Gen 56% 2012 16,4 mln. USD Altele >1% Agricultură și Silvicultură 3% Mediu 3% Distribuirea surselor financiare pe Sectoare Sursa: Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Suediei în colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională Suedeză Statele Unite ale Americii. Asistența oferită de către Guvernul SUA susține în continuare tranziția Republicii Moldova spre un stat mai transparent și participativ, bazat pe supremația legii și pe o economie de piață funcțională. Programele realizate prin intermediul Ambasadei SUA, USAID și CPM contribuie în mod practic la lupta cu corupția și crimele transnaționale, inclusiv traficul de ființe umane, la dezvoltarea agriculturii și reabilitarea drumurilor, la creșterea economică și îmbunătățirea guvernării centrale și locale. Cele mai mari proiecte în derulare ale CPM - pentru reabilitarea de drumuri și tranziția la agricultura performantă - au demarat deja lucrările de șantier pe parcursul anului 2012. Alte trei proiecte, care țin de îmbunătățirea mediului de afaceri și creșterea economică, de susținerea autorităților publice locale și de consolidarea instituțiilor statului de drept, au fost suplinite cu finanțare adițională pe parcursul anului de raportare cu un buget de circa 9 mln. de euro. Astfel, pentru anul 2012 datele IDEA indică un număr de 26 de proiecte în derulare cu un buget total de circa 278 mln. de euro (inclusiv CPM) și 21 de proiecte începute în perioada de raportare cu un buget total de circa 16 mln. de euro. 28 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • 40 37.2 35 30 25 21.4 22.3 20 15.7 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 Sursele financiare planificate de S.U.A. către R.M. Sursa: Cancelaria de Stat, elaborat în baza informației raportate de la donatori și Ministerul Finanțelor Organizația Națiunilor Unite. Unul dintre cei mai mari avocați ai politicilor de dezvoltare orien- tate spre combaterea sărăciei și protecția drepturilor omului este echipa Organizațiilor Națiunilor Unite prezentă în Republica Moldova. Printre realizările importante ale anului 2012, obținute în comun cu ONU, se numără definitivarea Cadrului de Parteneriat ONU - Republica Moldova pentru perioada 2013-2017. Documentul a fost elaborat în mod colectiv de către Echipa de Țară a ONU și Guvernul Republicii Moldova, precum și prin consultări extinse cu alți parteneri, cu scopul de a susține eforturile țării noastre de a realiza Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului și aspirațiile de integrare europeană. Acest proces denotă capacitățile sporite ale Guvernului de a deține rolul de lider la identificarea agendei de dezvoltare, dar și disponibilitatea partenerilor de dezvoltare de a coopera întru sporirea eficienței asistenței pentru dezvoltare. Proiectele în derulare implementate, în anul de raportare, cu suportul ONU au decurs în aceleași arii prioritare, stabilite încă de Cadrul Națiunilor Unite de asistență pentru Dezvoltare (UNDAF) 2007-2012, și anume: (i) buna guvernare, supremația legii, accesul egal la justiție și promovarea drepturilor omului; (ii) accesul echitabil și garantat la serviciile de bază și (iii) dezvoltarea regională și locală. Date fiind capacitățile de flexibilitate și prezența largă a agențiilor Națiunilor Unite în țara noastră, ONU realizează proiecte în calitate de agenție de implementare pentru alte structuri internaționale și multilaterale. Astfel, pe parcursul anului 2012, ONU a realizat proiectul „Energie și Biomasă în Moldova” din fondurile UE, ale Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată, cu Suportul Guvernului Suediei, proiectul „Sporirea capacităților instituționale”, din fondurile Guvernului României, proiectul „Îmbunătățirea sistemelor de irigare în scopul sprijinirii micilor fermieri”, cu suportul Guvernului Ungariei ş.a. Sumarul proiectelor în derulare în cooperare cu agențiile ONU, pentru anul 2012, indică drept active 98 de proiecte, cu un buget total de circa 50,5 mln. USD. Republica Federală Germania. Guvernul Republicii Federale Germania este alături la realizarea reformelor structurale și îmbunătățirea infrastructurii locale în Republica Moldova. Sectoarele Agricultură, Educație și Dezvoltare regională sunt beneficiarele celor cinci proiecte, cu un buget total de circa 12,9 mln. de euro, în curs de implementare pe parcursul anului de referință. Urmare a vizitei Cancelarului Federal Angela Merkel la Chișinău, asistența germană pentru dezvoltare a fost majorată cu circa 19 mln. de euro, destinate realizării în continuare a proiectelor de infrastructură în regiunile de dezvoltare ale țării. Republica Populară Chineză. Pe parcursul ultimilor ani, Guvernul Republicii Populare Chineze participă activ la realizarea dezideratelor propuse de către Guvernul Republicii Moldova, în mod special, în sectorul tehnologiilor informaționale și cel al sănătății, prin oferirea de echipamente moderne. În 2012, Beijingul a oferit Republicii Moldova asistență în valoare de 6,6 mln. de euro, 4,7 mln euro fiind destinați pentru dotarea cu calculatoare a căminelor studențești și pentru monitorizarea traficului rutier. Cu suportul Guvernului Austriei a fost posibilă activarea creditelor preferințiale, fiind oferite 7,5 mln. de euro, destinate pentru îmbunătățirea serviciilor medicale de la Spitalul Clinic Republican din Moldova. Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 29
  • PRIORITĂŢILE STRATEGICE DE ASISTENŢĂ EXTERNĂ ÎN 2012 ÎN BAZA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL GUVERNULUI (PAG) PENTRU 2011-2014 La 14 ianuarie 2011, Parlamentul Republicii Moldova a acordat vot de încredere Guvernului și Programului său de activitate. Din start, noul Guvern și-a propus să continue implementarea acțiunilor începute de precedentul Executiv care, de asemenea, a fost mandatat de către majoritatea parlamentară intitulată Alianța pentru Integrare Europeană. Aceste acțiuni sunt îndreptate spre democratizarea continuă a societății, relansarea economică a Republicii Moldova, integrarea țării în UE și construirea unui veritabil stat de drept cu un înalt nivel de bunăstare. Programul de Activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare” oferă cadrul de politici de guvernare a Republicii Moldova pentru perioada 2011-2014. Viziunea strategică a programului este creșterea bunăstării populației. Obiectivele majore pentru atingerea viziunii strategice sunt creșterea nivelului de trai al cetățenilor și integrarea europeană. În vederea realizării acestor obiective mari, pe parcursul anului 2012 Guvernul a continuat să întreprindă acțiuni având drept scop protecția socială a cetățenilor, dezvoltarea economiei, consolidarea statului de drept, creșterea numărului locurilor de muncă, dezvoltarea relațiilor cu partenerii externi, atragerea investițiilor, eliminarea vizelor și altele care au ca finalitate o viață mai bună pentru cetățenii țării. Asistența externă acordată Republicii Moldova are același obiectiv - de a susține realizarea programelor naționale de dezvoltare și de a contribui la creșterea economică și a nivelului de trai al populației. Tendința din ultimii ani, manifestată de partenerii de dezvoltare în contextul eficientizării asistenței pentru dezvoltare, este de a alinia cât mai mult posibil suportul oferit la prioritățile de dezvoltare ale Guvernului. Astfel, Strategiile naționale de dezvoltare sunt elaborate de manieră participativă, fiind consultate cu toți partenerii; și Strategiile de suport ale donatorilor sunt pe larg consultate și agreate cu Guvernul, pentru a spori eficiența rezultatelor scontate pentru societate. Urmare a exercițiului de evaluare a asistenței externe acordată Republicii Moldova versus Planul de Acțiuni al Guvernului, s-a constatat că numai 40% din acțiunile prevăzute în Plan beneficiază de suportul asistenței externe pentru realizarea lor. De aici rezultă că celelalte acțiuni ale Guvernului sunt realizate din resursele bugetare proprii. Acoperit, 186, 40% Neacoperit, 277, 60% Acoperit Neacoperit Prioritățile strategice de asistență externă în 2012 în baza PAG pentru 2011-2014 Sursa: Cancelaria de Stat 30 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • Dacă e să ne uitam pe prioritățile Programului Guvernului, vom realiza că domenii precum Administrația responsabilă și eficientă, Politica externă/Integrarea țării, Protecția mediului beneficiază de o mai bună prezență a asistenței externe, pe când Politici pentru cultură/Politici de tineret, Educație și cercetare, Politici economice și financiare etc. beneficiază mai puțin de prezența asistenței externe la acțiunile prevăzute de Plan. 100.0% 90.0% 80.0% Acoperit 90.6% 76.3% Neacoperit 71.9% 70.0% 65.0% 68.4% 62.5% 60.7% 60.0% 63.2% 62.5% 50.0% 40.0% 30.0% 39.3% 35.0% 28.1% 23.7% 37.5% 36.8% 37.5% 31.6% 20.0% 10.0% 0.0% 9.4% Edificarea Administrație Cultura/Politici responsabilă și de tineret și Statului de Drept eficientă sport/Integrarea minorităților naționale Educație și Cercetare Politica Externă / Politici Reintegrarea Economice și țării Financiare Politici sociale Protecția mediului Sănătatea Populației Prioritățile strategice de asistență externă în 2012 în baza Programului de Activitate al Guvernului (PAG) pentru 2011-2014 Sursa: Cancelaria de Stat În următoarele subcapitole este prezentată informația privind realizările obținute, cu suportul asistenței externe, la implementarea Programului de Activitate al Guvernului pentru perioada 2011-2014. 4.1. Edificarea statului de drept Obiectivele Planului de Acțiuni al Guvernului În vederea edificării statului de drept, Guvernul și-a propus să asigure respectarea drepturilor omului prin eradicarea torturii, a tratamentelor inumane și degradante; să elimine traficul de ființe umane și violența în familie; să asigure accesul liber la justiție și la un proces echitabil; să garanteze dreptul la libera exprimare și accesul la informație etc. Toate acestea urmează a fi realizate prin reforma sistemului judecătoresc și a procuraturii, pentru a beneficia de o justiție independentă, imparțială, funcțională și transparentă. Pentru asigurarea ordinii publice și a securității, precum și pentru consolidarea sistemului național de luptă împotriva corupției, Guvernul și-a propus să reformeze instituțiile relevante în conformitate cu standardele europene și internaționale. De asemenea, Planul de Acțiuni al Guvernului prevede crearea unui cadru legal adecvat în scopul îmbunătățirii cooperării dintre societatea civilă și sectorul public, precum și pentru liberalizarea spațiului mediatic și garantarea libertății de exprimare. Suportul prin asistență externă în anul 2012 Cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, în domeniul edificării statului de drept, în anul 2012 s-au aflat în derulare 37 de proiecte, 17 dintre acestea fiind lansate în perioada de raportare. Edificarea statului de drept a fost susținută semnificativ de către partenerii de dezvoltare, în special, prin finalizarea negocierilor și aprobarea celui mai mare suport bugetar de care a beneficiat până în prezent Republica Moldova din partea Uniunii Europene. Și anume, pentru atingerea dezideratului de integrare europeană, Bruxelles-ul ne-a oferit cea mai impunătoare asistență pentru reformarea sectorului justiției. Suportul acordat de UE în acest sector se estimează la circa 70 mln. de euro. Cea mai mare parte din acești bani a fost oferită în calitate de suport bugetar, restul venind sub formă de asistență tehnică orientată spre coordonarea implementării strategiei, spre creșterea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor de judecată, precum și pentru îmbunătățirea sistemului de Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 31
  • executare și probațiune - elemente vitale pentru crearea unei justiții în conformitate cu standardele europene. Pe lângă UE, la edificarea statului de drept au contribuit și alți donatori, cum ar fi USAID, PNUD, BDCE, Guvernul României. Toți aceștia și-au adus aportul la realizarea obiectivelor Guvernului în domeniul drepturilor omului, reformei justiției, ordinii publice, luptei împotriva corupției. Cu suportul BDCE a fost realizat studiul de fezabilitate pentru construcția unui nou penitenciar cu o capacitate de circa 1600 de deținuți, ceea ce va permite Republicii Moldova să ajusteze standardele de detenție al deținuților la nivelul celor recomandate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. CEDO a apreciat transformările demarate în sistemul judecătoresc, considerând că doar prin acest intermediu vor putea fi respectate drepturile omului în cadrul instituțiilor penitenciare. Cu suportul SUA, în 2012 a început implementarea Programului pentru consolidarea statului de drept. Acesta va contribui la consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale Consiliului Superior al Magistraturii și ale Departamentului de Administrare Judecătorească, prin creșterea eficienței, transparenței și răspunderii sistemului judecătoresc. Tot cu suportul partenerilor de dezvoltare în perioada de raportare a început reconstrucția Penitenciarului nr. 10. Prin acest proiect se va reuși modificarea întregului sistem corecțional de justiție juvenilă, astfel încât detenția să fie înlocuită cu un mediu centrat pe copil, care să includă activități educaționale, terapeutice și de orientare vocațională. Menținerea ordinii publice este una dintre prerogativele-cheie ale oricărei societăți democratice și, pentru realizarea acesteia, SUA au oferit suportul necesar pentru dotarea cu sisteme video de supraveghere și GPS-monitoring a 80 de vehicule ale Inspectoratului Național de Patrulare, precum și pentru achiziționarea a două servere pentru stocarea de date. Toate acestea contribuie semnificativ la reforma și demilitarizarea Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu standardele de securitate ale UE. Totodată, pentru o monitorizare 24/24 a traficului rutier, pentru responsabilizarea participanților la trafic, precum și pentru prevenirea factorului de corupție în activitatea poliției rutiere prin excluderea contactului direct cu participanții la trafic, cu suportul Guvernului Republicii Populare Chineze a început implementarea Proiectului „Dotarea cu echipament pentru monitorizarea și controlul traficului rutier în mun. Chișinău”. Sistemul va monitoriza 47 de intersecții în mun. Chișinău și drumurile naționale de acces, și va fixa încălcarea regulilor de circulație rutieră în regim automatizat și continuu. Impactul acestui proiect va permite reducerea accidentelor rutiere și realizarea obiectivului e-Guvernare. Pentru a asigura funcționalitatea deplină a Departamentului Poliție de Frontieră, reorganizat în 2012, cu suportul UE a fost finalizată faza I a Proiectului de dezvoltare a sistemului de comunicații fixe și mobile la frontiera de stat, fiind instalate noduri de telecomunicații (construite 28 de turnuri) în 40 de locații, plasate atât pe teritoriul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, cât și în afara lor. De asemenea, în cadrul acestui proiect s-a realizat: infrastructura radio releu; acoperirea zonei de frontieră; intranetul pentru transmiterea datelor; sistemul video de supraveghere a teritoriilor subdiviziunilor Poliției de Frontieră; telefonia fixă VoIP proprie. Totodată, a fost lansată și faza a II a Proiectului. 4.2 Politicile economice și financiare Obiectivele Planului de Acțiuni al Guvernului În domeniul politicilor economice și financiare, Guvernul Republicii Moldova a stabilit următoarele obiective primordiale: eliminarea constrângerilor de ordin administrativ pentru mediul de afaceri; promovarea dezvoltării tehnologice a întreprinderilor; dezvoltarea infrastructurii de suport pentru activitatea întreprinderilor; armonizarea integrală a reglementărilor specifice domeniilor economiei naționale cu cele europene și implementarea acestora la nivelul cerințelor din domeniile respective; asigurarea stabilității Bugetului public național; crearea unui cadru bugetar-fiscal previzibil și menținerea deficitului bugetar la un nivel rezonabil; modernizarea sectorului agricol și diminuarea dependenței acestuia de factorii climaterici adverși; reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport, în special, a infrastructurii drumurilor; conectarea la rețelele paneuropene. Suportul prin asistență externă în anul 2012 Cu suportul partenerilor de dezvoltare, în anul 2012 s-au aflat în derulare 20 de proiecte, cinci dintre care au fost lansate în perioada de raportare. Mediul de afaceri. Drept indiciu pentru estimarea rezultatelor obținute ca urmare a măsurilor de politici re- alizate de Guvern cu susținerea partenerilor de dezvoltare poate fi considerat raportul BM Doing Business 2013: Doing Business in a More Transparent World (Facem afaceri într-o lume mai transparentă), potrivit căruia Republica Moldova a urcat trei poziții în clasamentul internațional, situându-se pe locul 83 din totalul de 185 de țări. În 32 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • comparație cu statele din regiune, ne aflăm mai sus decât Ucraina (locul 137) și Federația Rusă (112), dar mai jos decât România (72). Iar în clasamentul Indicele Libertății Economice 2013, elaborat de Heritage Foundation, se atestă o îmbunătățire cu nouă puncte, Republica Moldova urcând de pe poziția 124 la 115 din totalul de 177 de țări. Cu susținerea USAID, în perioada de raportare a continuat implementarea „Ghilotinei 2+” pentru identificarea și eliminarea blocajelor birocratice. Și legile aprobate pe parcursul anului trecut vin să simplifice procedurile de autorizare a activității de întreprinzător, să excludă cazurile de intervenție abuzivă în activitatea antreprenorială prin reglementarea controlului de stat, să simplifice procedura insolvabilității etc. Programul nou, BRITE, a demarat în noiembrie 2012 și va ținti simplificarea procedurilor de vămuire pentru facilitarea comerțului extern. Proiectul EUHLPAM (Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova) a contribuit la: consolidarea cooperării la frontiera externă a UE cu autoritățile vamale din România; implementarea mecanismelor de control și interacțiune în vederea prevenirii și combaterii traficului ilicit de mărfuri; facilitarea traficului de călători; consolidarea capacităților Serviciului Vamal privind implementarea standardelor vamale europene în domeniile precum simplificarea procedurilor vamale, analiza riscurilor, valoarea în vamă; schimbul de experiență cu autoritățile vamale din UE în domeniile prioritare de activitate a Serviciului Vamal. În februarie 2012 a fost lansat exercițiul de efectuare a controlului comun în punctul de trecere Briceni-Rossoşanî de pe teritoriul Ucrainei. A continuat activitatea grupurilor și subgrupurilor de lucru specializate privind combaterea infracționalității transfrontaliere, în special, referitoare la țigări, droguri și arme. În iunie 2012 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la ajutorul de stat, care aduce în concordanță legislația Republicii Moldova cu acquis-ul comunitar, iar în iulie - noua Lege a concurenței, care conține prevederi referitoare la politica antitrust și fuziuni, și de asemenea este în strânsă concordanță cu cerințele UE. Ambele legi au fost adoptate ca si urmare a implementării cu succes a proiectului Twinning în cadrul Consiliului Concurenței. La fel, în 2012 a continuat modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova, cu suportul Misiunii UE de asistență la frontieră (EUBAM). La 22 mai 2012, Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova și BERD au lansat Fondul comun pentru femeile din afaceri) (WiB). De Fondul WiB vor beneficia companiile lansate de către femei și companiile cu o majoritate a angajaților femei. Până la 90 de beneficiari pot primi suport sub formă de servicii de consultanță și de facilitare a accesului la credite. Programul este prevăzut pentru o perioadă de trei ani. Pentru sporirea accesului la finanțare a mediului de afaceri au fost implementate proiectele BM, IFAD, UE, BERD prin sistemul bancar, CPM etc. Politicile de competitivitate și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. În scopul creării condițiilor favorabile și facilitării accesului la finanțare pentru inițierea sau dezvoltarea afacerilor, în perioada de referință, a continuat realizarea programelor de susținere a ÎMM-urilor. Programul de susținere și dezvoltare a sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, finanțat de Guvernul Japoniei și care presupune circa 40% element de grant, facilitează procurarea, de către agenții economici, a unui vast sortiment de echipamente noi de producere. Astfel, în anul de gestiune 2012, cu beneficiarii Programului au fost încheiate 18 contracte de leasing, valoarea echipamentului transmis constituind circa 1.3 mln. euro. Programul „Stimularea Economică în Zonele Rurale (ESRA)”, finanțat de UE cu suportul Guvernului Regatului Norvegiei, a oferit posibilitatea de a spori cunoștințele antreprenoriale la nivel local, inclusiv ale asociațiilor de afaceri și ale ONG-urilor, dar și majorarea accesului la finanțare pentru ÎMM-uri prin programele pentru tineret și cele destinate persoanelor revenite de peste hotarele republicii (PNAET, PARE 1+1, AIPA). Banca Mondială a semnat, în 2012, un Acord de Finanțare în valoare de circa 23 mln. de euro, pentru Programul de creștere a competitivității în Republica Moldova . Obiectivele de bază ale respectivului program reprezintă un set de reforme structurale în domeniul climatului investițional și îmbunătățirea accesului la fondurile pentru investiții. Aceasta este o operațiune unică prin care BM sprijină eforturile Guvernului Republicii Moldova de a consolida creșterea economică prin competitivitatea exporturilor și accesul sporit la finanțare. Un pas important a fost și Acordul financiar dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea  Europeană cu privire la reabilitarea rețelelor de transport electric ale Î.S. „Moldelectrica”. Valoarea totală a acestui proiect de asistență financiară constituie circa 40 mln. de euro, acordate din fondurile BERD (15 mln. euro), BEI (17 mln. euro) și un grant de opt milioane de euro din partea UE prin FIV. Suportul financiar este destinat modernizării stațiilor și liniilor electrice, înlocuirii utilajului învechit, aflat la limita capacității tehnice și care prezintă deja un pericol ecologic. Modernizarea sistemului electric este o condiție pentru aderarea Republicii Moldova la ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity - Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică) și o prioritate inclusă în Programul de Guvernare al Republicii Moldova. Totodată, în vederea sporirii eficienței energetice, în 2012 BERD a lansat, prin intermediul băncilor comerciale, două proiecte de finanțare (Linia de finanțare pentru Eficiența Energetică în Moldova II, Facilitarea finanțării eficienții energetice în sectorul rezidențial din RM). Bugetul acestor linii de creditare este estimat la circa 62 mln. de euro. Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 33
  • Pe parcursul anului 2012, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova implementează un program de cooperare cu Camera de Comerț și Industrie a României și cu Camera de Comerț și Industrie de la Paris, privind crearea unei platforme IT pentru promovarea oportunităților de afaceri din Republica Moldova. Tematicile prezente în program sunt: Sistemul de management al relațiilor cu consumatorii; Organizarea expozițiilor și a misiunilor economice; Marketingul comerțului internațional și metode de detectare a noilor exportatori. Infrastructura calității, securitatea industrială și protecția consumatorilor. Politicile de competitiv- itate au fost susținute de către Guvernul Japoniei în colaborare cu BM. În cadrul acestora, Institutul Național de Metrologie (INM) a fost dotat cu echipament de testare a produselor petroliere; au fost procurate utilaje suplimentare pentru menținerea etaloanelor naționale și de referință pentru INM, precum și echipament „express test” pentru Agenția de Protecție a Consumatorului. De asemenea, 228 de agenți economici au obținut certificat de management în baza standardelor ISO; 154 de agenți economic au beneficiat de servicii pentru dezvoltarea afacerii. În ianuarie 2012 a fost creată Agenția pentru Protecția Consumatorilor, care a înlocuit Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieței, Metrologie și Protecția Consumatorilor. În scopul sporirii capacităților instituționale, grație instrumentului UE Twinning, Agenția pentru Protecția Consumatorilor a beneficiat de suportul colegilor europeni din Regatul Unit al Marii Britanii și Republica Lituania. În domeniul politicilor agroindustriale, cu suportul BEI a demarat Programul de Restructurare a Sector- ului Vitivinicol. În perioada de raportare, activitățile proiectului s-au axat pe punerea în aplicare și dezvoltarea în continuare a instrumentelor financiare „Linia de credit” și „Leasing”. Au fost examinate 24 de cereri din partea potențialilor beneficiari, iar nouă companii au primit împrumuturi din cadru Liniei de credit BEI, în sumă de circa nouă milioane de euro. Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) și au continuat să acorde asistență pentru ÎMM-urile din agricultură prin cele trei programe aflate în derulare. Pe parcursul anului 2012 au fost acordate circa 592 credite, în valoare totală de circa 7,5 mln. de euro, beneficiarii fiind din toate cele 33 de raioane. În același timp, în cadrul întreprinderilor creditate au fost create 2130 noi locuri de muncă. Proiectul Investiții și Servicii Rurale (RISP II), cu susținerea financiară a BM, de asemenea a contribuit la revigorarea sectorului agroindustrial. Rezultatele proiectului pe perioada anului 2012 sunt în creștere, prin crearea a 274 de noi locuri de muncă și inițierea a 46 de noi afaceri, cu credite acordate în sumă de circa 3 mln. de euro. Proiectul Agricultură Competitivă, cu suportul BM, a fost semnat în 2012 pentru o perioadă de cinci ani și vizează sporirea competitivității sectorului agroalimentar al țării prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentelor, facilitarea accesului producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole de mediu și a celor de management durabil al terenurilor. Suma totală a proiectului e de 22 mln. de euro. Un rol foarte important în dezvoltarea sectorului agroindustrial îl are și Guvernul SUA care, prin CPM, implementează Proiectul Tranziția la Agricultura Performantă, facilitând reformarea sectorului de irigare. Pe parcursul anului 2012 au fost examinate, aprobate și debursate 21 de credite în sumă totală de 3,3 mln. de euro, valoarea medie a creditelor fiind de circa 160 de mii de euro. Prin Proiectul de asistență pentru fermierii neprivilegiați 2KR, Guvernul Japoniei a facilitat preluarea în leasing a echipamentului tehnic agricol și a asigurat deservirea tehnică gratuită a utilajului procurat până la achitarea completă a acestuia. În perioada 2012, au fost semnate 630 de contracte cu beneficiarii, în valoare de circa 13 mln. de euro. În urma secetei din 2012, Republica Moldova a solicitat sprijinul partenerilor de dezvoltare în lichidarea consecințelor calamităților naturale. Cu ajutorul UNDP, al Guvernului Republicii Franceze și al Guvernului României, țara noastră a primit circa 100 de mii de euro și circa 110 tone de semințe de grâu. De asemenea, a fost negociat cu BM un program mai amplu de prevenire și combatere a calamităților naturale, în valoare de 10 mln. USD, iar UE a acordat fermierilor afectați de secetă o contribuție financiară în valoare de circa 3 milioane de euro. În perioada de referință a fost înființată Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care va gestiona toate problemele ce țin de siguranța alimentelor, operarea sistemului de alertă rapidă etc. În acest context, în aprilie 2012 a fost inițiat proiectul Twinning „Suport Republicii Moldova în domeniul normelor și standardelor privind siguranța alimentară pentru produsele de origine vegetală”, finanțat de Comisia Europeană, care presupune acordarea de sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și industriei alimentare ale țării, în special, a produselor de origine vegetală, în conformitate cu legislația UE, precum și susținerea abilității acestor sectoare de a participa în comerțul internațional. Sectorul bugetar fiscal și gestionarea finanțelor publice a fost susținut, în 2012, de BM, UE și de part- enerii bilaterali de dezvoltare - Republica Slovacă, Republica Estonia și Regatul Țărilor de Jos. Proiectele în derulare pe parcursul anului de raportare s-au axat pe dezvoltarea capacităților privind bugetarea bazată pe performanță, pe consolidarea Managementului Financiar Public, pe subiecte ce țin de impozitarea veniturilor nerezidenților, 34 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • precum și pe politica și legislația fiscală și vamală. Banca Mondială, prin intermediul proiectului „Managementul Finanțelor Publice”, a facilitat elaborarea proiectului legii organice a finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, aprobată de Parlament în prima lectură în luna iulie 2012. A continuat activitatea de testare a Sistemului Informațional de Management Financiar (SIMF). Menționăm, totuși, că această acțiune importantă pentru implementarea cu succes a proiectului este realizată cu mari întârzieri față de planurile inițiale. Suportul UE prin instrumentul Twinning (Regatul Suediei și Regatul Țărilor de Jos) a susținut stabilirea și implementarea unui sistem de control financiar public intern aliniat la standardele internaționale recunoscute și la bunele practici europene (Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății, Agenția Relații Funciare și Cadastru, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Compania Națională de Asigurări Sociale, Curtea de Conturi a Republicii Moldova, Serviciul Vamal, Primăria mun. Chișinău). De asemenea, au fost efectuate misiuni-pilot de audit intern (audit intern de sistem, audit al performanței, audit financiar), precum și o instruire la nivel pilot, bazată pe cele 18 programe de instruire, al cărei scop a fost testarea pregătirii specialiștilor din domeniul managementului finanțelor publice. În 2012, Proiectul de dezvoltare a capacităților privind bugetarea bazată pe performanță în Republica Moldova a reușit să elaboreze sisteme și programe de instruire, precum și materiale didactice pentru Administrația Publică Centrală. Au fost instruiți oficialii de rang înalt și factorii decizionali din Administrația Publică Centrală și Administrația Publică Locală privind conceptul Bugetarea Bazată pe Performanță (BBP). Au fost pregătite două grupuri de formatori – Ministerul Finanțelor (16 persoane) și APC (24 persoane). Tot la capitolul managementul finanțelor publice, în noiembrie 2011 a fost inițiat și suportul UE prin instrumentul Twinning. Colegii din Regatul Suediei și Regatul Țărilor de Jos au cooperat pe parcursul anului 2012. Infrastructură și Transport. Pe parcursul anului 2012, Guvernul Republicii Moldova a continuat, prin Min- isterul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID), implementarea Proiectului de Susținere a Programului din Sectorul Drumurilor (PSPSD) care e finanțat de BERD, BEI, Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID/ BM), UE și Guvernul SUA. Proiectul vine în sprijinul direct al Programului guvernamental din Sectorul Drumurilor. Contractele în cadrul proiectului sunt finanțate prin intermediul acordurilor de finanțare separate, semnate între Guvernul Republicii Moldova, pe de o parte, și IDA, BERD, BEI, CE și CPM (IFI), pe de altă parte. Astfel, pe parcursul lui 2012, în cadrul PSPSD a continuat executarea lucrărilor de reabilitarea pe unele tronsoane din rețeaua de drumuri naționale, pe o lungime totală de circa 151,5 km, după cum urmează: • R14 Bălți-Sărăteni sectoarele km 10+780 - km 26+600 și km 38+300 – km 43+000, km 61+000 – km 64+370 (finanțare UE) • M2 Chișinău-Soroca km 5+733 – km 26+200, km 26+200 – km 54+850 și km 54+850 – km 71+165, (finanțare BERD și BEI) • R3 Chișinău-Hâncești km 22+000 – km 29+920 (finanțare BEI) • M3 Chișinău-Giurgiulești km 96+800 - km 151+200 (finanțare BERD) Totodată, BEI a mobilizat mijloace financiare sub formă de grant pentru a finanța servicii de consultanță la desfășurarea Auditului Tehnic, iar la începutul lui 2012 a lansat procesul de achiziție a acestora. Pe plan bilateral a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind traficul rutier internațional (Batumi, 11 iulie 2012). Au continuat acțiunile pentru aderarea la Spațiul Aerian Comun, prin semnarea Acordului privind Spațiul Aerian Comun între UE și Republica Moldova (Bruxelles, 26 iunie 2012). În scopul finalizării reformei instituționale în domeniul Transportului Aerian și separării funcțiilor de elaborare a politicilor de cele de certificare, supraveghere și control, a fost creată Autoritatea Aeronautică Civilă. A continuat pregătirea studiilor de fezabilitate pentru alte segmente de drum, BERD și BEI manifestându-și disponibilitatea de a oferi un suport de peste 300 mln. de euro pentru reabilitarea a circa 390 kilometri de artere rutiere, precum și a studiilor de fezabilitatea pentru restructurarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. Acordurile respective urmau să fie negociate și semnate în 2013. În contextul restructurării Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, a fost implementată etapa I de reformare a căilor ferate, în conformitate cu Acordul de asociere și directivele UE care prevăd separarea internă a activităților în cadrul Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pe transporturi de mărfuri, călători și infrastructură, cu divizarea, începând cu anul 2012, a indicilor financiar-economici. În iunie 2012 Republica Moldova a încheiat cu UE două acorduri, ale căror obiective sunt facilitarea călătoriilor cetățenilor RM in spațiul UE: (i) Acordul privind Spațiul Aerian Comun și (ii) Amendamente la Acordul de facilitare a regimului de vize, semnat în 2008. Aceste acorduri sunt complementare: modificările la Acordul de facilitare a regimului de vize facilitează regimul de vize pentru câteva categorii în plus de beneficiari și simplifică cerințele pentru obținerea regimului liberalizat de vize. Acordul privind Spațiul Aerian Comun creează un cadru comun de Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 35
  • reglementare, în care încurajarea concurenței urmează să contribuie la scăderea prețurilor biletelor de avion către destinațiile europene. Împreună, aceste două acorduri urmează să încurajeze mobilitatea cetățenilor Republicii Moldova. În baza acordurilor semnate în 2012, urmează inițierea unui proiect ce prevede reabilitarea drumurilor în mun. Chișinău, prin intermediul acestuia urmând a fi reabilitate integral șase drumuri importante din capitala Republicii Moldova. Costul proiectului este estimat la 22 mln. de euro. Din acestea, câte 10,3 mln. de euro sunt oferite de BERD și BEI, iar 1,6 mln. de euro vor fi alocați în calitate de grant, din partea UE, prin FIV. 4.3. Administrație responsabilă și eficientă Obiectivele Planului de Acțiuni al Guvernului În vederea constituirii unui sistem administrativ responsabil și eficient, Guvernul și-a propus restructurarea profundă a administrației publice centrale prin crearea unui cadru instituțional funcțional și durabil, dedicat supremației legii și acordării unor servicii publice calitative populației. Procesul decizional urmează să fie realizat de o manieră transparentă, echitabilă, eficace și eficientă. Asigurarea descentralizării și autonomiei locale va urmări direcționarea coerentă a drepturilor, responsabilităților și resurselor financiare către APL, conform principiilor Cartei Europene a Autonomiei Locale, și consolidarea capacităților administrative ale acestora. E-Guvernarea în serviciul cetățenilor de asemenea este o prioritate pentru Guvern, obiectivul final fiind transformarea Republicii Moldova într-un stat modern, performant și interactiv, în baza utilizării noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor. Pentru asigurarea unei dezvoltări locale și regionale echilibrate, primordial, în Planul de Acțiuni al Guvernului se propune reducerea dezechilibrelor regionale de dezvoltare prin implementarea proiectelor de investiții și prin stimularea creșterii economice în regiunile defavorizate, precum și încurajarea inițiativei la nivel local și regional și promovarea culturii de cooperare între APC și APL. Suportul prin asistență externă în anul 2012 Cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, pentru edificarea unei administrații publice responsabile și eficiente, în anul 2012 s-au aflat în derulare opt proiecte, trei dintre ele fiind lansate în perioada de raportare. BM și Regatul Suediei și-au unit eforturile întru susținerea dezideratului de creare a unui serviciu public eficient și accesibil în Republica Moldova. Unul dintre cele mai semnificative rezultate care a fost atins în anul 2012 a fost progresul palpabil înregistrat în domeniul serviciilor electronice. Astfel, la 10 mai 2012, Centrul de Guvernare Electronică, cu suportul BM, lansează portalul serviciilor publice www.servicii.gov.md. Platforma cuprinde, într-un sistem unic, serviciile publice disponibile în Republica Moldova, inclusiv serviciile electronice. Portalul oferă și posibilitatea accesării serviciilor pentru mediul de afaceri, printre acestea numărându-se: e-Cazier, înregistrarea afacerii, obținerea certificatelor și a licențelor, completarea declarațiilor, plata contribuțiilor de asigurare socială etc. În vederea îmbunătățirii sistemului de achiziții publice și utilizării eficiente a banilor publici prin diminuarea corupției, la 3 septembrie 2012 a fost lansat, în regim pilot, Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”. Până în prezent, prin intermediul acestuia au fost inițiate și desfășurate circa 600 de proceduri de achiziții publice, fiind încheiate contracte de achiziții în sumă de peste 1,250 miliarde lei. Tot în 2012 a demarat inițiativa „Guvern fără hârtie”. Scopul SIGEDIA (Sistemul de Gestiune a Documentelor și Înregistrărilor Autorităților APC) este digitizarea proceselor și asigurarea circuitului electronic al documentelor din interiorul Executivului, întru eficientizarea activității ministerelor și agențiilor guvernamentale. De asemenea, a fost implementată Platforma tehnologică guvernamentală comună M-Cloud, al cărei obiectiv este asigurarea comunicării și funcționării securizate a Guvernului în spațiul digital. Platforma permite stocarea datelor într-un set unic de servere, astfel fiind reduse costurile suportate de Guvern și eficientizate procesele interne. Datorită acestei platforme, în noiembrie 2012, Guvernul Republicii Moldova a primit premiul internațional „Best Cloud Project in Central & Eastern Europe”. În vederea îmbunătățirii procesului decizional, în martie 2012 a fost lansat, într-un format nou, portalul www.particip.gov.md, care asigură legătura cu paginile web ale ministerelor și în care oricine poate veni cu un comentariu sau cu o sugestie asupra unui proiect de act normativ sau legislativ. Pe parcursul anului de raportare a continuat realizarea Strategiei de reformă a administrației publice centrale, susținută financiar de BM. În cadrul acesteia, 17 ministere și organe centrale de specialitate și autorități publice au definitivat programele de dezvoltare strategică (PDS). Au fost obținute progrese în dezvoltarea profesională a funcționarilor din autoritățile publice. Datele relevă o evoluție crescătoare a investițiilor în resursele umane din serviciul public, efectuate din sursele financiare ale partenerilor de dezvoltare. A continuat Programul de burse pentru studii de masterat peste hotare, destinat funcționarilor publici, lansat în 2011 la inițiativa Guvernului. În anul 2012, de burse de masterat în cadrul Programului au beneficiat 19 persoane (comparativ cu nouă în 2011). La 22 martie 2012 a fost aprobată Legea nr. 48 privind sistemul de salarizare al funcționarilor publici, ulterior fi- 36 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • ind aprobat și Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor colective ale funcționarilor publici, acesta fiind primul instrument de management public modern aplicat în sistemul guvernamental din Republica Moldova. Cu suportul fondurilor Regatului Unit al Marii Britanii și PNUD a fost definitivată și aprobată Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”, document național de planificare strategică ce include un set de șapte priorități ale țării pe termen lung, precum și țintele ce urmează a fi atinse în anii 2015 și 2020. În vederea asigurării unei dezvoltări locale și regionale echilibrate, cu suportul UE, prin Proiectul Twinning „Consolidarea capacităților în domeniul dezvoltării regionale în Republica Moldova”, s-a reușit elaborarea proiectului de Lege privind dezvoltarea regională. De asemenea, a fost elaborat proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională, Ghidul metodologic de elaborare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională, și a fost examinat cadrul normativ al planificării spațiale și dezvoltării urbane. Cu suportul asistenței financiare din partea Guvernului Germaniei (circa 10 mln. de euro) a fost posibilă transpunerea în practică a dezideratului de dezvoltare regională prin oferirea sprijinului instituțional pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agențiile de Dezvoltare Regională și primării, precum și la realizarea unui șir de microproiecte în regiuni - pentru eficiența energetică a clădirilor publice, managementul deșeurilor solide, aprovizionarea cu apă și canalizare. Pentru asigurarea descentralizării și autonomiei locale, cu suportul financiar al Guvernului Regatului Suediei și PNUD, s-a reușit adoptarea Strategiei Naționale de Descentralizare, la care se adaugă elaborarea unui șir de politici de descentralizare în domeniul financiar, al competențelor, al educației și serviciilor de asistență socială, precum și al evaluării capacităților autorităților publice locale. Totodată, în zece orașe s-a reușit îmbunătățirea a 12 servicii de utilitate publică, între care colectarea deșeurilor, iluminarea stradală, aprovizionarea cu apă, reabilitarea drumurilor. Prin intermediul programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională (Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 20072013 și Programul de Cooperare Transnaționala 2007-2013), pe parcursul anului 2012 beneficiarii și partenerii din Republica Moldova au reușit să acceseze circa 29 mln. de euro. 4.4. Politica externă Obiectivele Planului de Acțiuni al Guvernului La capitolul politică externă obiectivul Guvernului rămâne, în continuare, asigurarea intereselor naționale ale Republicii Moldova și crearea unei imagini pozitive a țării prin promovarea unei politici externe dinamice și coerente. Totodată, se urmărește intensificarea dialogului și cooperării cu statele-membre ale UE în vederea dinamizării reformelor politice, economice, sociale și juridice orientate spre alinierea la standardele europene, cu scopul de a obține statutul de candidat pentru aderare la UE. La fel, se urmărește impulsionarea relațiilor bilaterale și cooperării multilaterale, promovarea raportului de bună vecinătate și edificarea unor parteneriate strategice atât cu UE, cât și cu România, Ucraina, Federația Rusă și SUA. Suportul prin asistență externă în anul 2012 Cu susținerea partenerilor de dezvoltare, pentru politica externă, în anul 2012 s-au aflat în derulare patru proiecte, unul dintre ele fiind lansat în perioada de raportare. Menționăm totodată că, pentru acest domeniu, asistența nu poate fi cuantificată după numărul de proiecte sau după suportul financiar acordat, deoarece comunicarea cu partenerii externi și atitudinea prietenoasă manifestată de ei deseori valorează foarte mult pentru susținerea generală a politicii de dezvoltare a țării. Republica Moldova, care și-a anunțat aspirațiile de integrare europeană, nu este o excepție. Cei mai activi parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova la realizarea agendei propuse pe plan extern și de integrare europeană au fost, în mare măsură, UE și statele ei membre - Republica Estonia, Republica Austria, România, Regatul Suediei, Ungaria, Republica Lituania, Regatul Danemarcei etc. Grație sprijinului oferit de acestea, la care se alătură PNUD, în anul 2012 s-a reușit intrarea în cea de-a treia fază de realizare a Agendei pentru Integrare Europeană, prin acordarea de suport tehnic Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, dar și altor actori implicați în procesul de negociere a Acordului de Asociere și a Acordului de Liber Schimb Republica Moldova UE. Au fost consolidate capacitățile naționale de purtare a negocierilor prin instruirea a circa 300 de funcționari din cadrul a 15 instituții publice de diferite niveluri, pe subiecte ca armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar, dialogul pe vize cu UE, negocierea Acordului de Asociere și a celui de Liber Schimb. Semnarea Acordului privind Spațiul Aerian Comun a contribuit la crearea unui spațiu comun de reglementare, în care încurajarea concurenței influențează direct scăderea prețurilor la biletele de avion către destinațiile europene. Pe parcursul anului de raportare a continuat implementarea componentei de migrație și de dezvoltare a ParteneRaport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 37
  • riatului de Mobilitate UE-Moldova, prin intermediul acesteia fiind realizată o informare amplă a populației cu privire la modalitățile migrației, precum și sporirea competențelor funcționarilor consulari ai Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în domeniul diasporei. Totodată, BM a oferit suportul la lansarea primei etape de dezvoltare a unui sistem informațional de vize, la finele anului 2012 fiind selectată compania care urmează să implementeze acest sistem. 4.5 Reintegrarea țării Obiectivele Planului de Acțiuni al Guvernului Pentru rezolvarea problemei primordiale a Republicii Moldova - soluționarea conflictului transnistrean - Guvernul și-a propus identificarea unei soluții viabile și durabile, în cadrul negocierilor în formatul 5+2, în baza respectării suveranității și integrității teritoriale a țării. Totodată, o atenție deosebită e acordată creării condițiilor de reintegrare a regiunii transnistrene în spațiul economic, informațional, politic, social și cultural al Republicii Moldova. Suportul prin asistență externă în anul 2012 Guvernul Republicii Moldova promovează o politică orientată spre retragerea necondiționată a trupelor militare străine prezente pe teritoriul țării, conform deciziilor Summit-ului OSCE de la Istanbul, și spre înlocuirea actualei operațiuni de menținere a păcii cu o misiune civilă multinațională cu mandat internațional. Reglementarea conflictului transnistrean este cea mai importantă și ambițioasă sarcină pentru Misiunea OSCE în Moldova care, alături de Federația Rusă și Ucraina, este mediator în procesul de negocieri. Scopul negocierilor este identificarea unei soluții definitive, complexe și durabile pentru conflictul transnistrean. Pe parcursul anului 2012, cu suportul OSCE s-a reușit reluarea negocierilor în formatul 5+2 după o pauză de șase ani, fiind facilitate cinci întâlniri directe între Chișinău și Tiraspol. De asemenea, OSCE a conlucrat cu cele două administrații, cu mediatorii și cu observatorii, contribuind la soluționarea mai multor probleme din domeniul social-economic și educațional, cum ar fi semnarea acordurilor de redeschidere a traficului feroviar de marfă prin Transnistria și de eliminare a deșeurilor radioactive. Măsurile de apropiere a celor două maluri ale Nistrului sunt susținute prin intermediul tuturor programelor de dezvoltare realizate cu suportul partenerilor externi, eligibil pentru acestea fiind întreg teritoriul Republicii Moldova. BM, Guvernul Japoniei, ONU, țările membre ale Uniunii Europene etc. sunt parteneri care contribuie financiar la implementarea diverselor proiecte de dezvoltare. Unele programe reușesc să fie implementate pe ambele părți, altele nu găsesc susținere din partea conducerii autoproclamatei republici nistrene. Un program special - „Măsuri de Consolidare a Încrederii”, cu un buget de 13 mln. de euro - a fost lansat în ianuarie 2012 cu susținerea financiară a UE și PNUD în calitate de agenție de implementare. Scopul programului e să realizeze microproiecte vizând dezvoltarea infrastructurii, a mediului de afaceri, protecția mediului. În mai 2012 a fost lansat concursul privind selectarea localităților din Zona de Securitate de pe malul drept, cât și a localităților din stânga Nistrului, care să participe în proiect. Până la finele lui 2012 a și început implementarea mai multor proiecte în domeniul îmbunătățirii sistemului de apă și canalizare, renovării grădinițelor, renovării centrelor de sănătate etc 4.6 Educație și cercetare Obiectivele Planului de Acțiuni al Guvernului Pentru îmbunătățirea calității sistemului educațional au fost propuse obiective canalizate spre crearea unui sistem de educație mai flexibil și mai bine dotat, cu personal instruit, cu materiale didactice eficiente, cu extinderea serviciilor de educație și dezvoltare timpurie a copilului, precum și spre promovarea educației incluzive și dezvoltarea alternativelor educaționale. Suportul prin asistență externă în anul 2012 Pentru a realiza obiectivele propuse și a îmbunătăți sectorul educației, Guvernul Republicii Moldova împreună cu partenerii externi au în derulare 31 de proiecte în valoare totală de circa 74 milioane de euro. În 2012 a fost lansat proiectul „Parteneriatul Global pentru Educație”, susținut de BM și ONU/UNICEF, cu un buget total de 4,4 mln. USD, axat pe crearea condițiilor pentru o educație timpurie de calitate pentru toți copiii 38 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • de vârstă preșcolară din Republica Moldova. În două localități deja a demarat renovarea grădiniței, iar în alte 41 aceste instituții au fost evaluate din punct de vedere tehnic, urmând să fie îmbunătățită infrastructura lor, inclusiv să fie dotate cu cărți, mobilier, materiale didactice și jucării. UNICEF a ajutat Guvernul Republicii Moldova la promovarea educației incluzive, reintegrând copii din instituțiile rezidențiale în familie și servicii de alternativă (case de tip familial, asistență parentală profesională, centre comunitare de reabilitare ş.a.), astfel numărul copiilor din sistemul de îngrijire rezidențială diminuându-se cu 62%. Suportul UNICEF a continuat și la creșterea participării la educație, reducerea ratelor abandonului școlar și îmbunătățirea performanțelor academice ale elevilor prin transformarea școlilor în instituții incluzive și prietenoase copilului. Proiectul „Dezvoltarea timpurie a copilului și educația de bază” a contribuit la crearea a 40 de centre comunitare în localitățile care nu au grădinițe; 21 din ele au beneficiat de condiții sanitare și igienice îmbunătățite; 325 de educatori și 700 de profesori, manageri și inspectori au fost formați în educația centrată pe copil și colaborarea cu părinții; primii 39 de copii cu nevoi educaționale speciale au primit certificate de absolvire a gimnaziului în școlile generale de rând cu ceilalți copii; 1604 copii cu nevoi speciale frecventează școlile generale. Cu suportul Open Society Foundations, Asociația Keystone Moldova a extins pilotarea educației incluzive în șapte comunități adiționale. În total, în 2012, Metodologia Educației Incluzive elaborată de Keystone Moldova a fost pilotată în 22 de scoli din 15 raioane. De asemenea, au fost create 15 Centre de Resurse în Educație Incluzivă, care au deservit 412 de beneficiari, inclusiv 144 copii cu nevoi speciale. Modernizarea infrastructurii școlare este un obiectiv la fel de important pentru susținerea eficienței procesului educațional, motiv din care un accent puternic se pune pe asigurarea bazei didactic-materială a instituțiilor de învățământ din republică. În acest context, Ministerul Educației și alte 82 de instituții didactice au beneficiat de bunuri materiale (papetărie și tehnică) în valoare totală de circa două milioane lei din grantul obținut în urma semnării acordului interguvernamental dintre Republica Moldova și Republica Populară Chineză. La fel, cu suportul LED, a fost posibilă micșorarea cheltuielilor pentru încălzire și desfășurarea instruirii practice participative în cadrul Liceului „Pro Succes” din or. Chișinău, al căminelor ŞP Cupcini, ŞP 1 Cahul și ŞP Florești, prin realizarea lucrărilor de reabilitare și reinstalare a sistemelor termice. Eforturile Guvernului în dezvoltarea unui sistem de formare profesională orientat spre asigurarea cu resurse umane competitive a necesităților curente ale pieței forței de muncă sunt susținute de către Guvernul Austriei, LED, ONU și FEI. Realizarea proiectelor cu suportul partenerilor externi a contribuit la renovarea și dotarea cu echipament a două ateliere școlare pentru însușirea specialităților „lăcătuș-instalator tehnică sanitară” și „electromotor la întreținerea utilajului electric”, precum și la elaborarea a două curricule profesionale pentru aceste meserii; la dotarea sălilor de training și două laboratoare pentru bucătari și croitori la Universitatea Tehnică din Moldova; la formarea capacităților membrilor Comitetelor Sectoriale în construcții și agricultură. De asemenea, au fost elaborate patru proiecte de standarde ocupaționale pentru zugrav, lăcătuș-instalator tehnică sanitară, viticultor și cofetar. Lansarea proiectului „Activitatea de instruire în domeniul antreprenorialului și angajării în câmpul muncii” (MEEETA II - LED) a contribuit la creșterea gradului de ocupare prin racordarea ofertei educaționale la cererea de pe piața muncii. Astfel, 261 tineri au beneficiat de cursuri în domeniul antreprenorialului, 242 dintre care au elaborat propriul plan de afaceri; au fost acordate 39 de granturi pentru start-up, fiind create 202 locuri de muncă. Tot în 2012 a fost lansat proiectul-pilot „Novateca: Biblioteci globale în Moldova”, susținut de Programul SUA „Global Library”, care oferă șanse de modernizare bibliotecilor publice și promovează schimbările durabile în spațiul rural prin transformarea bibliotecilor în Centre comunitare de informație (68 biblioteci rurale au fost dotate cu echipament de acces public). 4.7 Sănătatea populației Obiectivele Planului de Acțiuni al Guvernului În sectorul sănătății, obiectivele Guvernului Republicii Moldova au fost îndreptate spre: asigurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii de sănătate publică, medicale și farmaceutice de calitate; monitorizarea activității și performanței tuturor prestatorilor de servicii medicale și a companiilor de asigurări medicale; crearea și aplicarea standardelor minime de calitate, precum și dotarea cu dispozitive medicale, de laborator, medicamente, tehnologii performante a instituțiilor medicale și de supraveghere de stat a sănătății publice. Suportul prin asistență externă în anul 2012 Pe parcursul anului 2012, activitățile de dezvoltare din sectorul sănătății au continuat să fie orientate preponderent spre intensificarea accesului populației la serviciile de sănătate și spre îmbunătățirea calității de prestare a serviciilor, fiind înregistrată o ameliorare considerabilă datorită faptului că la toate etapele proiectelor există o implicare activă Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 39
  • din partea atât a donatorilor, cât și a beneficiarilor. Coordonarea eficientă și buna comunicare dintre comunitatea donatorilor și Ministerul Sănătății face partea din realizarea cu succes a activităților. În perioada de raportare, BM, BDCE și Guvernul României au contribuit la ameliorarea calității asistenței medicale, continuând construcția și reabilitarea a 40 de instituții medico-sanitare din regiunile rurale și a Centrului Regional de Transfuzie a Sângelui din Cahul, conform normelor și standardelor internaționale. Asistența tehnică oferită de ONU pentru reforma sistemului de sănătate publică a continuat și în 2012, fiind axată, în special, pe tratarea și prevenirea maladiilor netransmisibile, pe instituționalizarea prevenirii HIV în școli, precum și pe reducerea numărului de persoane infectate cu HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile și al deținuților. Au fost evaluate serviciile de sănătate în penitenciare, au fost revizuite și implementate curricula și programul de instruire a medicilor de la Dispensarul Republican de Narcologie. În plus, UNODC a donat echipamente IT la Facultățile de Narcologie, psihiatrie și medicină a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei a oferit un suport în valoare de 10,7 mln. USD pentru consolidarea controlului tuberculozei și reducerea HIV în Republica Moldova. Au fost deschise zece centre comunitare dotate pentru sprijinirea persoanelor cu TB și HIV, un număr mare de persoane infectate au fost diagnosticate, tratate și reintegrate în societate. Totodată au fost finalizate lucrările de renovare a Complexului Educațional din cadrul Institutului Oncologic, acesta fiind instituționalizat și urmând să fie inaugurat oficial în 2013. Pe parcursul anului de raportare au continuat lucrările de construcție a blocului de chirurgie al Spitalului Clinic Republican, realizate cu suportul financiar al BM, BDCE și UE. Respectiv, au demarat deja activitățile de achiziționare a echipamentului medical pentru dotarea blocului în cauză, precum și pentru alte spitale din Chișinău și regiune. În acest scop au fost atrase resurse financiare din partea Guvernului Austriei și au fost inițiate discuții cu Guvernul Japoniei, care deja a contribuit la dotarea cu echipament medical a Centrului de sănătate din Drochia, prin programul Cusanone. 4.8 Politicile sociale Obiectivele Planului de Acțiuni al Guvernului Pentru îmbunătățirea sistemului protecției sociale, Guvernul Republicii Moldova a stabilit următoarele obiective: sistem de pensii echitabil și sustenabil; sporirea accesului populației la măsurile promovate pe piața muncii prin implementarea politicilor active, eficiente și bine orientate; promovarea politicilor active în vederea sporirii natalității și susținerii maternității prin majorarea sistematică a îndemnizațiilor pentru familiile cu copii; promovarea egalității de gen, coordonarea implementării la nivel național a modelului de ghișeu unic în prestarea serviciilor sociale. Suportul prin asistență externă în anul 2012 Cea mai mare pondere în cheltuielile Bugetului public național (circa 35%) o are sectorul protecției sociale, iar pentru a realiza obiectivul de dezvoltare a unei protecții sociale echitabile, pe durata anului 2012, activitățile comune ale autorităților publice și ale donatorilor au fost orientate preponderent spre: accesul cetățenilor la servicii sociale de calitate și susținerea persoanelor vulnerabile: continuarea procesului de dezvoltare și implementare a programelor sociale ce vor cuprinde măsuri și instrumente menite să asigure creșterea nivelului de trai și îmbunătățirea calității vieții; protecția populației de fenomene negative precum sunt șomajul, sărăcia, exodul forței de muncă. UE, BM, Agenția Cehă pentru Dezvoltare, UNICEF, USAID, OIM (Organizația Internațională pentru Migrație) sunt partenerii externi activi ce susțin asigurarea protecției sociale. În acest sens, în derulare sunt 16 proiecte, în sumă totală de circa 46 mln. de euro. Protecția socială. Unul dintre cele mai importante proiecte în derulare este „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, finanțat de BM (37 mln. de euro), având drept scop susținerea creșterii eficienței și echității sistemului de protecție socială din Moldova printr-o extindere și fortificare fiscal durabilă a programului „Ajutor social”. În scopul consolidării eficienței administrative, în parteneriat cu autoritățile publice locale și centrale, proiectul a inițiat elaborarea standardelor pentru prestarea serviciilor și un nou model de afaceri pentru Direcțiile de asistență socială la nivel local (raional). Totodată, proiectul a susținut Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în crearea Inspecției Sociale și în consolidarea capacității ei de a identifica și reduce neregulile privind cazurile de erori și venit fraudulos și/sau de a evalua cererile solicitanților și ale beneficiarilor de programe „Ajutor social” și „Ajutor pentru perioada rece a anului”; a inițiat elaborarea și implementarea unei strategii solide de comunicare și implementarea reformei asistenței sociale în Moldova. Pentru a susține familiile vulnerabile în perioada rece a anului, ajutorul pentru achitarea costurilor energetice a fost majorat de la 150 la 200 de lei lunar. Pe parcursul anului trecut, de ajutor social au beneficiat circa 78 de mii de familii. BM a contribuit la asigurarea durabilității politicii sociale în achitarea ajutorului social. Astfel, nivelul venitului lunar minim garantat pentru acordarea ajutorului social a fost majorat de la 575 lei în anul 2011 la 640 lei în anul 2012. Totodată, a fost ajustată 40 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • formula utilizată pentru testul proxy în determinarea eligibilității pentru programul „Ajutor Social”. În anul de referință, Parlamentul a adoptat Legea pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative, prin care a fost anulat sistemul de compensații nominative și, totodată, a fost majorată cu 100 lei alocația lunară de stat, fiind introduse patru categorii noi de beneficiari ai acestei alocații (circa 55 de mii de persoane). Proiectul „Servicii de sănătate și asistență socială” cu suportul BM a asigurat toți asistenții sociali cu calculatoare pentru menținerea unui control riguros asupra calității serviciilor oferite. Cu echipament tehnic au fost asigurați toți potențialii utilizatori (1375 la număr) ai Sistemului Informațional Automatizat „Asistența socială”. Un proiect susținut de UE, BM și Fundația Soros Moldova a oferit suport considerabil pentru integrarea persoanelor cu dizabilități în familia biologică, 1312 familii beneficiind de sprijin pentru incluziune și prevenirea instituționalizării. Astfel, 46 de familii sunt asistate în procesul de incluziune socială a copiilor dezinstituționalizați; 351 au primit suport pentru prevenirea instituționalizării; 412 beneficiază de suport în vederea incluziunii școlare a copiilor lor și 50 sunt asistate în procesul de dezinstituționalizare a copiilor lor care se află în case de tip internat. Un aport simțitor la asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități vine de la sectorul neguvernamental (Fundația Soros Moldova, Fundația Open, Keystone Moldova), care e prezent în 25 de raioane, două municipii (Chișinău și Bălți) și UTA Găgăuzia, ceea ce reprezintă 80% din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul doi din Republica Moldova. Aici, 155 de persoane cu dizabilități au beneficiat de sprijin pentru a preveni instituționalizarea; numărul copiilor și adulților cu dizabilități deserviți s-a mărit de două ori (de la 686 la sfârșitul de 2011 la 1334 la sfârșitul lui 2012); au fost create încă 56 de servicii comunitare și de suport pentru persoanele cu dizabilități și 61 de locuri noi de muncă. În scopul asigurării cu locuințe sociale a categoriilor sociale defavorizate, dar și a finalizării unor blocuri de locuit, a fost definitivat și ratificat Proiectul privind construcția locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile, faza II. Acordul, în valoare de 13,4 mln. de euro, a fost semnat cu BDCE. Ocuparea forței de muncă și migrația forței de muncă. Domeniul migrației forței de muncă s-a axat pe perfecționarea cadrului legislativ și aducerea în concordanță cu normele legale a altor acte legislative în domeniu. Astfel, au fost operate modificări la Legea cu privire la migrația de muncă și la Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova. Modificările în cauză - care prevăd și excluderea cotei de imigrare în scop de muncă - vor contribui la crearea unui cadru normativ mai eficient de reglementare a relațiilor între subiecții implicați în procesul de migrație de muncă și la stabilirea unui climat prielnic investitorilor străini. Totodată, prin intermediul Proiectului-pilot privind mobilitatea forței de muncă, au fost realizate servicii în domeniul instruirii și ocupării forței de muncă, și al îmbunătățirii managementului fluxurilor de migrație a forței de muncă calificate între Italia și Republica Moldova. Activitățile de bază s-au axat pe organizarea și desfășurarea cursurilor lingvistico-vocaţionale. Proiectul „Reîntoarcerea și Reintegrarea Voluntară Asistată a Minorilor și Tinerilor Adulți”, cu accent pe prevenirea traficării, implementat de Guvernul Austriei și Fondul European de Returnare, a contribuit la asistarea mai multor beneficiari și la crearea Comitetului Inter-Instituțional pentru monitorizarea implementării activităților proiectului. Politicile de gen. În scopul îmbunătățirii procesului de coordonare a activității comune a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și a organizațiilor donatoare în domeniu, în 2012 și-a început activitatea Consiliul de coordonare a asistenței externe în domeniul asigurării egalității între femei și bărbați. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familie, în colaborare cu UN Women și Centrul de Parteneriat și Dezvoltare, a organizat sesiuni de instruire despre problemele politicii de gen, a elaborat un set de amendamente legislative cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați și a inițiat procesul de aprobare al acestora. Cu suportul UE specialiștii de la Centrul de asistență și protecție și cei de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei au efectuat vizite la Echipele Multi-Disciplinare (EMD) și viceversa, pentru monitorizarea cazurilor concrete, precum și extinderea Sistemului Național de Referire pentru protecția și asistenta victimelor și a potențialelor victime ale traficului de ființe umane (SNR) la nivel comunitar. Guvernele Regatului Norvegiei, Regatul Danemarcei și Confederația Elvețiană au contribuit la combaterea traficului de ființe umane, la prevenirea riscurilor și identificarea victimelor și potențialelor victime, prin elaborarea planurilor individuale de reabilitare, reintegrarea și asistența complexă a victimelor traficului prin Sistemul Național de Referire. Cu sprijinul UNICEF au fost instruiți profesioniști în domeniul sănătății reproducerii și aproximativ 59 de mii de adolescenți și tineri au beneficiat de consiliere și testare voluntară în problematica HIV/SIDA. Cu suportul SUA au fost organizate sesiuni de informare a lucrătorilor medicali despre modul de implicare în procesul de identificare, referire, reintegrare și monitorizare a victimelor violenței în familie. Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 41
  • 4.9 Protecția Mediului Obiectivele Planului de Acțiuni al Guvernului În domeniul protecției mediului, Guvernul se axează pe utilizarea rațională a resurselor de apă, pe managementul deșeurilor, pe protecția aerului atmosferic, conservarea biodiversității și adaptarea la schimbările climatice. Suportul prin asistență externă în anul 2012 și statutul implementării obiectivelor. Ministerului Mediului a fost susținut de PNUD la elaborarea Strategiei Naționale de Mediu pentru anii 20122022, având drept obiective promovarea dezvoltării durabile a Republicii Moldova prin dezvoltarea economică din punctul de vedere al ecologiei și protecția mediului. Un volum semnificativ de asistență din partea donatorilor a fost orientat spre domeniul aprovizionării cu apă și canalizării, și spre managementul deșeurilor și protecția biodiversității. Prin intermediul Proiectului Național de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, finanțat de BM, în anul 2012 au fost dotate cu mașini și utilaje pentru necesitățile de menținere regiile Ungheni, Florești, Cahul. Au fost finalizate rețelele colector Orhei, cu o lungime de 4,27 km, și o Stație de tratare în Ungheni, de care beneficiază circa 20.000, respectiv 7000 de locatari. Stația de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) din or. Orhei a fost construită cu finanțarea UE în cadrul aceluiași program. A continuat implementarea Programului de dezvoltare a companiilor de apă din Republica Moldova, realizat cu suportul BERD, BEI și al Comisiei Europene în contextul regionalizării acestora și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor acordate și a asigura fiabilitatea și viabilitatea lor financiară. În acest scop, au fost semnate Contractele de Recreditare cu cele șase regii acoperite de proiect și a avut loc reorganizarea companiilor în societăți pe acțiuni. În total sunt încheiate 14 contracte de lucrări în valoare de circa 13 mln de euro. Au fost construite 88 km de rețea de apeduct și 18 km de rețea de canalizare. Uniunea Europeană a fost prezentă în sector cu programul PSPS pentru susținerea reformelor structurale și ajustarea cadrului legal și normativ pentru domeniu. Autoritatea Suedeză pentru Securitate Radiologică (SSM) și Agenția Internațională pentru Energia Atomică din Viena, Republica Austriacă au contribuit la dotarea Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR) cu echipamentul necesar pentru identificarea surselor radiologice, iar personalul a primit în dotare dozimetre, echipament de măsurare a radiațiilor ionizante, echipament radiologic medical și pentru calibrare. Grație sprijinului ONU a fost posibilă instruirea unui grup de experți naționali în domeniul managementului energetic în conformitate cu standardul ISO 50001 (aprobat ca Standard Național al Republicii Moldova) și au fost estimate necesitățile tehnologice în domeniul adaptării la schimbările climaterice aprobate de către Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP). A fost elaborată Strategia de gestionare a deșeurilor pentru Regiunea de Dezvoltare Sud pe un termen de 15 ani, concomitent fiind creată și înregistrată Asociația de Management al Deșeurilor în Regiunea de Dezvoltare Sud. Guvernul Republicii Slovacă a contribuit la analizarea legislației relevante din Republica Moldova în contextul aproximării legislației UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Iar Guvernul Regatului Suediei a contribuit la elaborarea Raportului național situațional privind managementul durabil al substanțelor chimice care va identifica problemele, capacitățile și necesitățile acestuia în cadrul principalelor sectoare de dezvoltare ale țării. Republica Moldova a semnat cu CE un Aranjament administrativ privind protecția civilă, prin care partenerii se angajează să consolideze cooperarea în domeniul prevenirii, pregătirii și reacțiilor la calamități. Totodată, prin suportul BM a continuat sporirea capacității statutului de gestiune a dezastrelor naturale. Punerea în funcțiune a radarului Doppler și a echipamentului pentru măsurări/observații hidrometeorologice, lansarea construcției a două stații meteorologice, elaborarea și punerea în funcțiune a platformei de avertizare timpurie a sectorului agricol despre fenomenele climatice adverse sunt, de asemenea, acțiuni întreprinse pe parcursul anului de raportare. Iar în cadrul proiectului „Reducerea riscurilor de mediu cauzate de pesticide în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Cehiei, au fost ambalate și transportate peste hotare, pentru a fi distruse, circa 45 de tone de pesticide din s. Clocușna, r-nul Ocnița, urmând să fie evacuate și distruse încă 200 de tone din alte localități. 42 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE PENTRU 2013 După cum a fost menționat în Metodologia de elaborare a raportului, în procesul de acumulare a informației a fost utilizat chestionarul adresat autorităților publice centrale și de specialitate, pentru a răspunde la întrebările ce țin de gestionarea proiectelor în implementare pe sector. Evaluarea răspunsurilor recepționate arată că, în baza întrebărilor abordate în chestionare, beneficiarii apreciază proiectele ca fiind bune și foarte bune. Astfel, 94% din respondenți au menționat atingerea obiectivelor proiectelor conform planurilor trasate, inclusiv ca și contribuție la dezvoltarea sectorului, circa 94,2% din respondenți consideră că proiectele sunt aliniate la prioritățile Planului de Acțiuni al Guvernului, tot atâția au fost implicați în designul proiectelor. Este interesant de constatat că rezultatele evaluării pentru anul 2012 nu diferă mult de cele pentru 2011. Tendința de atingere a rezultatelor și a obiectivelor proiectelor, de aliniere la prioritățile din Programul și din Planul de Acțiuni al Guvernului, și de implicare la elaborarea proiectelor sunt aproape similare pentru acești doi ani consecutivi de evaluare în bază de chestionare. Numărul proiectelor despre care autoritățile au raportat constituie 197, ceea ce este circa 50 la sută din numărul de proiecte în derulare înregistrate în baza de date a Cancelariei de Stat. Acest lucru vorbește despre faptul că fie autoritățile nu dețin informații referitoare la proiectele care derulează, fie unele proiecte deja închise nu sunt radiate din baza de date. În ceea ce privește problemele identificate în procesul de realizare a proiectelor cu asistența externă, evaluarea chestionarelor denotă două categorii - cele legate de procesul de planificare a asistenței și cele legate de procesul de implementare. Cele mai des menționate sunt următoarele: Etapa de planificare: — Programarea ineficientă (de ex., obiective nerealiste) — Lipsa corelării între activități, obiective și rezultate — Evaluarea necorespunzătoare a necesităților la etapa de pregătire a proiectului — Activitățile proiectului orientate insuficient la necesitățile beneficiarilor Etapa de implementare: — Insuficiența de resurse (timp, resurse financiare și umane) necesare pentru implementarea eficientă a proiectului — Lipsa coordonării între diferite instituții implicate în implementarea proiectului și probleme de comunicare — Barierele birocratice și lipsa de suport local/regional — Utilizarea insuficientă a expertizei locale O analiză mai detaliată a chestionarelor este prezentată în anexa A - „Sumarul evaluării chestionarelor”. Cancelaria de Stat este organul responsabil pentru programarea și evaluarea asistenței externe la nivel național. Unul dintre obiectivele de activitate relevante acestui deziderat ține de acordarea suportului metodologic la identificarea și elaborarea propunerilor de proiecte calitative, la asigurarea implementării corespunzătoare a proiectelor și, respectiv, la dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemului național de monitorizare. Prezentul raport reflectă informația despre asistența externă acordată Republicii Moldova pe parcursul anului 2012 și contribuția acesteia la rezultatele atinse în realizarea Planului de Acțiuni al Guvernului. Informația pentru raport reprezintă, în mare parte, sinteza datelor parvenite de la APC și de specialitate, din rapoartele de evaluare a proiectelor, realizate de către autorități sau donatori, precum și din baza de date a Cancelariei de Stat. Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 43
  • Rezultatele sondajului denotă, preponderent, reacții pozitive ale ministerelor la proiectele implementate în sferele de competență. Implicarea autorităților în identificarea proiectelor și în designul acestora a contribuit la sporirea atingerii rezultatelor proiectelor în general și la nivel de sector, în special. Circa șase la suta din totalul răspunsurilor constituie semnalarea de către respondenți a unor probleme majore sau dificultăți. Cu toate acestea, la interpretarea rezultatelor sondajului trebuie de luat în considerație faptul că nu au fost primite răspunsuri cu privire la toate proiectele, iar cele primite ar putea să se refere la cele mai reușite proiecte din sector. Totodată, informația recepționată de la partenerii de dezvoltare, în comparație cu alte resurse informaționale (pagini oficiale web ale partenerilor, OCDE etc.), diferă cu o marjă de eroare de 30-40 la sută. Disponibilitatea informației publice referitoare la realizarea proiectelor în sectoare este limitată și nu e publicată de către beneficiari sau agențiile de implementare pe paginile lor oficiale, sau este învechită și nu reflectă situația pentru anul raportării. În ceea ce privește coordonarea asistenței externe în cadrul sectorului, unele ministere de resort au performanțe bune la mobilizarea partenerilor pentru direcționarea asistenței spre atingerea obiectivelor de dezvoltare, alte ministere încă au puncte vulnerabile în acest sens, respectiv rezultatele scontate suferă la capitolul calitate și atingerea țintelor finale. De asemenea, din cauza insuficienței de personal pregătit, unor ministere le este dificil să identifice proiectele din domeniul de responsabilitate și să interacționeze eficient cu cele care sunt în proces de realizare. Prezentul exercițiu de evaluare a impactului asistenței externe asupra realizării agendei de dezvoltare a Republicii Moldova a scos în vileag unele constrângeri și ne dă posibilitatea de a trage niște concluzii și a ne asuma angajamente pentru viitor. Rezultatul consultărilor la nivel internațional privind eficientizarea asistenței pentru dezvoltare și trasarea obiectivelor de viitor în cadrul Parteneriatului Global accentuează din nou importanța focusării asupra rezultatelor pentru agenda de dezvoltare, parteneriat inclusiv, transparența și responsabilitatea reciprocă. Toate aceste principii sunt importante pentru Guvernul Republicii Moldova în cooperarea cu partenerii de dezvoltare și vom continua în direcția aplicării lor la nivel de țară. În anul 2013 vor continua acțiunile comune de planificare a asistenței externe, de implementare și de evaluare a indicatorilor de performanță stabiliți de Parteneriatul Global, precum și de îmbunătățire a procesului de schimb de informație prin noua platformă de gestionare a datelor AMP. Pentru a continua perfecționarea și îmbunătățirea eforturilor de eficientizare a asistenței pentru dezvoltare, în perioada următoare Cancelaria de Stat are în vizor mai multe angajamente inter alia, cum ar fi: — Alinierea asistenței externe la prioritățile naționale de dezvoltare și armonizarea ciclului de programare a acesteia cu ciclul bugetar și de planificare a politicilor; — Asigurarea transparenței și publicarea informației relevante gestionării asistenței externe. Platforma informațională privind asistența externă va fi revizuită și ajustată; — Coordonarea interministerială necesită a fi regândită, fiind asigurate platforme de dialog unificate și eficiente; — Capacitățile instituționale ale ministerelor vor fi în continuare susținute și stimulate în funcție de performanța demonstrată. 44 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • ANEXE A. Sumarul chestionarului de evaluare B. Lista clasificată a proiectelor de asistență externă în curs de desfășurare 2012 C. Lista acordurilor de asistență externă semnate în 2012 ANEXA A. SUMARUL CHESTIONARULUI DE EVALUARE Introducere Scopul studiului a fost de a realiza o evaluare a performanței asistenței externe - din punctul de vedere al răspunderii, transparenței, impactului și durabilității - prin prisma proiectelor gestionate, în anul 2012, în sectoarele de competență ale autorităților publice centrale și de specialitate. Chestionarul a fost expediat către 29 de autorități publice centrale și de specialitate, cu solicitarea de a îndeplini câte un exemplar pentru fiecare dintre proiectele/programele de asistență externă în derulare în 2012. Distribuirea chestionarelor a fost urmată de discuții telefonice pentru a soluționa orice posibile dificultăți sau neclarități ce apăreau în vederea înțelegerii chestionarelor și pentru a încuraja unui răspuns prompt. Chestionarul a fost alcătuit din trei părți. Partea I cuprindea informația de bază despre proiect și instituția beneficiară. Partea II conținea întrebări descriptive, cum ar fi: în ce măsură și-a atins obiectivele proiectul/programul?; în ce măsură proiectul a contribuit la dezvoltarea sectorului?; au fost sau nu atinse rezultatele scontate (și dacă nu, care a fost motivul devierii) și dacă acestea sunt durabile?; alte întrebări privind designul proiectului, managementul și luarea deciziilor. Partea III conținea întrebări către autoritatea publică privind cuantificarea produselor și a rezultatelor atinse de proiect în 2012, adică numărul și subiectele sesiunilor de instruire realizate, numărul persoanelor instruite, al documentelor de politici/legi elaborate și al noilor locuri de muncă create. Cancelaria de Stat a recepționat 197 răspunsuri. Cel mai mare număr de proiecte a fost raportat de Ministerul Afacerilor Interne (27), fiind urmat de Ministerul Mediului (22) și de Ministerul Sănătății (20). Unele instituții nu au avut proiecte în 2012 - spre exemplu, Ministerul Tineretului și Sportului sau Agenția Turismului. Majoritatea proiectelor evaluate de instituțiile publice au fost considerate drept foarte bune sau bune. Aproape 94% din respondenți au declarat că proiectelor lor și-au atins obiectivele în conformitate cu rezultatele planificate. Majoritatea instituțiilor publice au declarat că proiectele lor au contribuit la dezvoltarea sectorului în conformitate cu priorităților naționale. La fel, 94% din respondenți au participat în designul proiectului. Toți respondenții și-au exprimat satisfacția cu privire la (i) activitățile planificate ce au condus la rezultatele scontate; (ii) livrabilele care au fost de calitatea și utilitatea scontată pentru beneficiar; (iii) contribuția proiectului la consolidarea capacităților instituției beneficiare (acolo unde acest lucru a fost relevant). Majoritatea instituțiilor beneficiare nu au semnalat dificultăți în atingerea rezultatelor planificate și, în același timp, au estimat că proiectele au contribuit la consolidarea capacităților în sector. De asemenea, respondenții au confirmat că durabilitatea proiectelor a fost asigurată. Totuși, nu toți respondenții au răspuns sau au răspuns pozitiv la întrebările legate de consolidarea capacităților și de durabilitatea proiectelor. Astfel, din 197 de respondenți, doar 140 au răspuns la aceste două întrebări, din cele 140 de răspunsuri trei fiind negative pentru ambele întrebări. Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 45
  • Foarte bine Bine Unele probleme Dificultăți majore 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Realizarea obiectivelor proiectului Alinierea la PAG Implicarea în design-ul proiectului Contribuția la dezvoltarea sectorului Realizarea rezultatelor planificate Performața Proiectelor, analiza generală Sursa: Cancelaria de Stat Atingerea obiectivelor proiectului În sectoarele Politici economice și financiare (18,42%) și Protecția mediului (18,18%) se atestă dificultăți la atingerea obiectivelor proiectului (două proiecte expres menționate). Respondenții din ambele sectoare (cinci instituții în cadrul sectorului Politici economice și financiare - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, și Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor, și Ministerul Mediului în sectorul Protecția mediului) au identificat următoarele probleme în atingerea rezultatelor planificate: 1. La etapa de planificare: — Planificare proastă (adică scopuri nerealiste) — Lipsa corelării dintre activități, obiective și rezultate — Evaluarea necesităților nepotrivită la etapa pregătirii proiectului — Activitățile proiectului focusate insuficient pe necesitățile beneficiarului 2. La etapa de implementare: — Lipsa resurselor de timp, a celor financiare și umane necesare pentru implementarea cu succes a proiectului (insuficientă calificare, experiență/motivare a angajaților pentru atingerea scopurilor proiectului) — Lipsa coordonării dintre diferite instituții implicate în implementarea proiectului — Bariere birocratice — Utilizarea insuficientă a expertizei locale — Probleme de comunicare — Eșecul în asigurarea suportului local/regional — Ambiguitatea legislativă și implementarea ineficientă a legilor Cele mai semnificative probleme au fost la (i) utilizarea insuficientă a expertizei locale, (ii) probleme de comunicare și (iii) lipsa coordonării dintre diferite instituții implicate în implementarea proiectului. 46 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • Foarte bine 100% Bine Unele probleme Dificultăți majore 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Edificarea statului de drept Politici Administrație economice și responsabilă și financiare eficientă Politica externă Integrarea minorităților naționale Educație și cercetare Sănătatea populației Politici sociale Cultură Protecția mediului Altele Atingerea obiectivelor proiectului conform sectoarelor Sursa: Cancelaria de Stat Alinierea la PAG Majoritatea instituțiilor au căzut de acord asupra faptului că, în 2012, asistența donatorilor a fost în corespundere cu politicile guvernamentale. Totuși, autoritățile publice din două sectoare (Politici economice și financiare (5,13%) și Protecția mediului (9%)) au recunoscut existența unor probleme majore în alinierea asistenței donatorilor la dezvoltarea sectorului dat. Probleme mai puțin grave au fost înregistrate în sectoarele: Edificarea statului de drept (12,5%) și în Alte sectoare (14,5%). Foarte bine 100% Bine Unele probleme Dificultăți majore 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Edificarea statului de drept Politici Administrație economice și responsabilă și financiare eficientă Politica externă Integrarea minorităților naționale Educație și cercetare Sănătatea Politici sociale populației Cultură Protecția mediului Altele Alinierea la PAG Sursa: Cancelaria de Stat Implicarea în designul proiectului Majoritatea instituțiilor au fost implicate în designul proiectului, deși autoritățile publice din cinci sectoare au afirmat că ele nu au participat la procesul de pregătire a proiectului sau că s-au ciocnit cu anumite probleme. Aceste sectoare sunt, după cum urmează: Edificarea statului de drept (12,5%), Politicile economice și financiare (11%), Administrația publică responsabilă și eficientă (20%), Sănătatea publică (10%) și Protecția mediului (13,5%). Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 47
  • Foarte bine 100% Bine Unele probleme Dificultăți majore 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Edificarea statului de drept Politici Administrație economice și responsabilă financiare și eficientă Politica externă Integrarea minorităților naționale Educație și cercetare Sănătatea populației Politici sociale Cultură Protecția mediului Altele Implicarea în design-ul proiectului Sursa: Cancelaria de Stat Privire generală asupra performanței proiectelor pe sectoare Edificarea statului de drept Cinci instituții au luat parte la studiu: Centrul Național Anticorupție, Curtea de Conturi, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării și Ministerul Justiției. Centrul Național Anticorupție a remis două chestionare, Curtea de Conturi – un chestionar, Ministerul Afacerilor Interne – 27, Ministerul Apărării – un chestionar și Ministerul Justiției - 12: în total 43 de chestionare. Nu toți respondenții au completat chestionarele: Centrul Național Anticorupție și Curtea de Conturi nu au îndeplinit câte un chestionar, Ministerul Afacerilor Interne - șase și Ministerul Justiției - două. Din numărul total al respondenților, 87,5% consideră că proiectele lor și-au atins obiectivele (53% au oferit calificativul bine, 12.5% – foarte bine și aproape 22% – excelent). Majoritatea respondenților (81%) au căzut de acord asupra faptului că, în 2012, asistența donatorilor a fost în corespundere cu politicile guvernamentale (Programul de Activitate al Guvernului); 78% au confirmat că asistența donatorilor a contribuit la dezvoltarea sectorului. Din numărul total al instituțiilor beneficiare, 87,5% au participat la pregătirea proiectelor pe care le-au implementat și 80% au fost de acord că rezultatele planificate au fost atinse. Instituțiile beneficiare au identificat câteva probleme în atingerea rezultatelor planificate: 1. Evaluarea necesităților nepotrivită la etapa pregătirii proiectului 2. Lipsa corelării dintre activități, obiective și rezultate 3. Activitățile proiectului focusate insuficient pe necesitățile beneficiarilor 4. Lipsa resurselor de timp și a celor financiare necesare pentru implementarea cu succes a proiectului 5. Lipsa coordonării dintre diferite instituții implicate în implementarea proiectului 6. Bariere birocratice Cele mai semnificative probleme au ținut de lipsa coordonării dintre diferite instituții implicate în implementarea proiectului și de focusarea insuficientă a activităților proiectului pe necesitățile beneficiarilor. 48 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • Politici economice și financiare Cinci instituții au luat parte la studiu: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a remis zece chestionare, Ministerul Economiei - 12, Ministerul Finanțelor -15, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor - un chestionar și Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor - opt; în total 46 de chestionare. Nu toți respondenții au completat chestionarele. Ministerul Economiei nu a îndeplinit un chestionar, Ministerul Finanțelor - cinci, Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor - două. Aproape 74% din respondenți consideră că proiectele lor și-au atins obiectivele (34,21% au oferit calificativul bine, 26,32% - foarte bine și 13,16% - excelent). Majoritatea respondenților (95%) au căzut de acord asupra faptului că, în 2012, asistența donatorilor a fost în corespundere cu politicile guvernamentale (Programul de Activitate al Guvernului); 77% din respondenți au confirmat că asistența donatorilor a contribuit la dezvoltarea sectorului. Din numărul total al instituțiilor beneficiare, 89% au participat la pregătirea proiectelor pe care le-au implementat și 81% au fost de acord că rezultatele planificate au fost atinse. Cele mai semnificative probleme au ținut de (i) utilizarea insuficientă a expertizei locale, (ii) deficiențe de comunicare și (iii) lipsa coordonării dintre diferite instituții implicate în implementarea proiectului. Administrație publică responsabilă și eficientă Două instituții au luat parte la studiu: Ministerul Dezvoltării Regionale și Cancelaria de Stat. Ministerul Dezvoltării Regionale a remis patru chestionare completate, Cancelaria de Stat - un chestionar. Respondenții consideră că proiectele lor și-au atins obiectivele (80% au oferit calificativul bine, 20% - foarte bine) și, la fel, au căzut de acord asupra faptului că, în 2012, asistența donatorilor a fost în corespundere cu politicile guvernamentale, contribuind la dezvoltarea sectorului. Din totalul instituțiilor beneficiare, 80% au participat în pregătirea proiectelor pe care le-au implementat. Toți respondenții au afirmat că rezultatele planificate au fost atinse. Cele mai semnificative probleme au ținut de lipsa resurselor de timp și a celor financiare necesare pentru implementarea cu succes a programului, de constrângerile de resurse umane (experiența/motivarea insuficientă a angajaților pentru atingerea scopurilor proiectului), de deficiențele de comunicare, ambiguitatea legislativă și implementarea ineficientă a legilor. Politica externă Doar o instituție a participat la studiu: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) a remis șase chestionare completate, menționând că proiectele și-au atins obiectivele (oferind calificativul bine) și a confirmat că asistența donatorilor a contribuit la dezvoltarea sectorului. Din proiectele implementate de această instituție, 83,33% au fost în corespundere cu politicile guvernamentale. Angajații MAEIE au participat în pregătirea proiectelor și 90% au confirmat că rezultatele planificate au fost atinse. Instituția beneficiară nu a identificat probleme în atingerea rezultatelor planificate. Educație și cercetare Trei instituții au luat parte la studiu: Ministerul Educației, Academia de Științe și Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Ministerul Educației a remis 12 chestionare, Academia de Științe - 17 și Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic - trei; în total 29 de chestionare. Nu toți respondenții au completat chestionarele. Ministerul Educației nu a îndeplinit trei chestionare, pe când Academia de Științe și Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, care au participat la aceleași proiecte TAIEX, au completat separat patru chestionare, dublând astfel informația. Toți respondenții consideră că proiectele lor și-au atins obiectivele (76,92% au oferit calificativul bine, 11,54% - foarte bine și 11,54% - excelent) și au căzut de acord asupra faptului că, în 2012, asistența donatorilor a fost în corespundere cu politicile guvernamentale, contribuind la dezvoltarea sectorului. Toate instituțiile beneficiare au participat la pregătirea proiectelor și 92,31% au confirmat că rezultatele planificate au fost atinse. Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 49
  • Sănătatea publică Doar o instituție a luat parte la studiu: Ministerul Sănătății, care a remis 20 de chestionare completate. Toți respondenții consideră că proiectele lor și-au atins obiectivele planificate (95% au oferit calificativul bine și 5% - excelent) și au căzut de acord asupra faptului că, în 2012, asistența donatorilor a fost în corespundere cu politicile guvernamentale, contribuind la dezvoltarea sectorului. Din totalul instituțiilor beneficiare, 90% au participat în pregătirea proiectelor. Toți respondenții au afirmat că rezultatele planificate au fost atinse. Instituția beneficiară nu a identificat probleme în atingerea rezultatelor planificate. Politici sociale Doar o instituție a luat parte la studiu: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei. Ministerul a remis 14 chestionare (un chestionar nu a fost completat). Din totalul respondenților, 92,31% consideră că proiectele lor și-au atins obiectivele (23,08% au oferit calificativul bine, 7,69% - foarte bine și aproape 61,54% - excelent ). Majoritatea respondenților (76,92%) au căzut de acord asupra faptului că, în 2012, asistența donatorilor a fost în corespundere cu politicile guvernamentale (Programul de Activitate al Guvernului). 100% din ei au confirmat că asistența donatorilor a contribuit la dezvoltarea sectorului. Angajații Ministerului au participat la pregătirea proiectelor, 92,31% confirmând că rezultatele planificate au fost atinse. Instituțiile beneficiare nu au identificat probleme în atingerea rezultatelor planificate. Integrarea minorităților naționale Doar o instituție a luat parte la studiu: Biroul de Relații Interetnice. Biroul de Relații Interetnice a remis un chestionar, afirmând că proiectul și-a atins obiectivul (calificativul bine), că în 2012 asistența donatorilor a fost în corespundere cu politicile guvernamentale (calificativul bine) și că, respectiv, a contribuit la dezvoltarea sectorului. Biroul a participat la designul proiectului și a confirmat că rezultatele planificate au fost atinse. Instituția beneficiară nu a identificat probleme în atingerea rezultatelor planificate. Cultura Doar o instituție a luat parte la studiu: Ministerul Culturii, care a remis trei chestionare completate. Ministerul consideră că proiectele și-au atins obiectivele (oferind calificativul excelent), a căzut de acord asupra faptului că, în 2012, asistența donatorilor a fost în corespundere cu politicile guvernamentale, contribuind la dezvoltarea sectorului. Angajații Ministerului au participat la designul proiectului și au confirmat că rezultatele planificate au fost atinse. Cele mai semnificative probleme au ținut de lipsa resurselor de timp și financiare necesare pentru implementarea cu succes a proiectului și de deficiențele de comunicare. Protecția mediului Doar o instituție a luat parte la studiu: Ministerul Mediului, cu 22 de chestionare completate. Din totalul respondenților, 77,27% consideră că proiectele lor și-au atins obiectivele (13,64% au oferit calificativul bine, 45,45% - foarte bine și aproape 18,18% - excelent). Majoritatea respondenților (90%) au căzut de acord asupra faptului că, în 2012, asistența donatorilor a fost în corespundere cu politicile guvernamentale; 81,82% au confirmat că asistența donatorilor a contribuit la dezvoltarea sectorului. Aproape 80% dintre respondenți au comunicat că au participat la pregătirea proiectelor pe care le-au implementat și 91% susțin că rezultatele planificate au fost atinse. Cele mai mari probleme au ținut de lipsa coordonării dintre diferite instituții implicate în implementarea proiectului, de evaluarea nepotrivită a necesităților la etapa pregătirii proiectului și de utilizarea nepotrivită a expertizei locale. Altele Patru instituții publice care nu au fost menționate în sectoarele de mai sus au luat parte la studiu: Biroul Național de Statistică, Agenția Moldsilva, Agenția Relații Funciare și Cadastru, și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice. Toți respondenții au remis chestionarele completate: Agenția Moldsilva, Agenția Relații Funciare și Cadastru, și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice - câte un chestionar fiecare, Biroul Național de Statistică - trei chestionare. Toți respondenții consideră că proiectele și-au atins obiectivele planificate (57,15% au oferit calificativul bine și 42,86% - foarte bine) și că asistența donatorilor a contribuit la dezvoltarea sectorului. Majoritatea respondenților (83,72%) au confirmat că, în 2012, asistența donatorilor a fost în corespundere cu politicile guvernamentale. Toate instituțiile beneficiare au participat la pregătirea proiectelor implementate și au considerat că rezultatele planificate au fost atinse. Instituțiile beneficiare nu au identificat probleme în atingerea rezultatelor planificate. 50 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • B. LISTA PROIECTELOR DE ASISTENŢĂ EXTERNĂ ANGAJATE ÎN 2012   Denumire Proiect Sector DAC 1.   Renovarea școlii din satul Bolohan, Raionul Orhei Altă Infrastructură Socială și Servicii 2.   Sensibilizarea Opiniei Publice Privind Managementul Deșeurilor Menajere Solide în partea de Nord-Vest a Mării Negre Apă și Canalizare Data Începerii Data Încheierii 25/01/2012 24/01/2013 3/2/2012 1/3/2012 Sănătate Dezvoltarea Sistemului de Management al Apei în comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi și în comuna Sireţi, raionul Strășeni Apă și Canalizare 5.   Renovarea Spitalului de Tuberculoză din Bălți Sănătate 6.   Programul Învățăm să fim mai Sănătoși: Apă și Canalizare în Școlile din Florești Apă și Canalizare Consolidarea Capacităților de Gestionare a Migrației în Republica Moldova Altă Infrastructură Socială și Servicii Asigurarea Spitalului Raional din or. Drochia cu Echipament Medical Sănătate Locuințe Sociale II Altă Infrastructură Socială și Servicii 4.   7.   8.   9.   Beneficiar Donator Buget (Euro) Grant Statele Unite ale Americii Grant Ministerul Educației 202 097 Uniunea Europeană Grant Centrul Regional de Mediu Moldova 111 133 2/8/2013 Studiul de Supraveghere Comportamentală în Rândul Grupurilor Vulnerabile din Moldova 3.   Credit/ Centrul Naţional de Management în Sănătate, Chişinău Uniunea Europeană Grant Primăria Sireţi, Străşeni 1 359 573 Confederația Elvețiană Grant Spitalul Municipal, Bălți 168 383 Statele Unite ale Americii Grant ONG Areopagus 128 331 Uniunea Europeană Grant Administrația Publică Locală 2 000 000 Grant Spitalul Raional Drochia 94 429 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Credit Preferențial Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 13 400 000 Uniunea Europeană Grant Liga Persoanelor cu HIV 24 930 Uniunea Europeană Grant ONG „Cutezătorul” 273 285 Republica Turcia Grant Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii de Vârsta Fragedă 10 083 Uniunea Europeană 18/05/2012 Grant Japonia 30/07/2013 Organizația Națiunilor Unite Grant Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 273 436 62 568 ONG-uri în Domeniul HIV/SIDA 18/05/2014 1/6/2012 1/6/2013 20/07/2012 20/07/2013 6/7/2012 3/1/2015 20/08/2012 20/08/2013 16/06/2012 16/06/2018 15/06/2012 O Reală Îmbunătățire a Calității Vieții 10.      Persoanelor care Trăiesc cu HIV Sănătate 13/12/2012 29/08/2012 11.      12.      13.      Creșterea Activității de Siguranță a Vieții în Valea Râului Prut Apă și Canalizare Procurarea Îmbrăcămintei în Unele Instituții pentru Copii Orfani din Republica Moldova Altă Infrastructură Socială și Servicii Parteneriatul Public-Privat Pentru Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Asistență Socială Comunitare 29/08/2014 1/8/2012 29/11/2012 30/11/2012 Altă Infrastructură Socială și Servicii 30/11/2014 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 51
  • Consiliul Raional Cahul - Consiliul Raional Edineţ Consolidarea Legăturii dintre Migrație și Dezvoltare: Testarea Furnizorului 14.      de Servicii Integrate pentru Migranții Moldoveni și Comunitățile lor 14/12/2012 Altă Infrastructură Socială și Servicii Uniunea Europeană Grant - Primăria Ungheni 372 560 - Consiliul Raional Ungheni - Cancelaria de Stat 14/12/2015 15.      Îmbunătățirea Managementului Apelor și Protecției Ecosistemelor Priacvatice ale Zonei Ramsar Nistrul de Jos Apă și Canalizare 1/12/2012 - Primăria Edineţ Republica Austria - ONG Ecospectrum Grant 358 512 - ONG Radoliubets 1/12/2014 Sănătate Implementarea Indicatorilor Țintă la 16.      Protocolul Privind Apa și Sănătatea în Moldova - ONG Renașterea 20/06/2012 - Agenţia Apele Moldovei Confederația Elvețiană Apă și Canalizare Apă și Canalizare Renovarea Zonei Sanitare din Cantine 18.      în Școlile din satul Cazaclia și Konkaz, Găgăuzia Altă Infrastructură Socială și Servicii Statele Unite ale Americii Grant Administrația Publică Locală 279 200 Statele Unite ale Americii Grant Ministerul Educației 7 811 Grant Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 259 000 753 471 - Ministerul Mediului 19/12/2015 20/09/2012 Consolidarea Capacităților Guvernelor 17.      Locale în Managementul Sectorului de Apă în Moldova Grant 20/09/2014 18/09/2012 18/09/2013 2/10/2012 Asistenta la Modificarea Codului Locativ care Reglementează Activitatea 19.      Asociațiilor de Gestionare a Fondului Locativ Privat a Proprietarilor de Apartamente 52 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova Banca Europeană Pentru Reconstrucție și Altă Infrastructură Socială și Servicii 2/10/2013 Dezvoltare
  • Sănătate 20.      Proiectul Organizației Internaționale a Muncii - Studiul Privind Tranziția Școală Loc de Muncă pentru Tinerii din Republica Moldova în 2013 Ministerul Educației 1/10/2012 Altă Infrastructură Socială și Servicii Organizația Națiunilor Unite Grant   22.      - Biroul Național de Statistică 1/7/2013 Sănătate 5/11/2012 Japonia Grant Ministerul Sănătății 86 401 Republica Austria Grant Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei 25 885 Statele Unite ale Americii Grant Bibliotecile Publice din Republica Moldova 988 921 Principatul Liechtenstein Grant Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 453 111 Japonia Grant Ministerul Educaţiei 67 046 Uniunea Europeană Grant Universitatea de Medicină din Moldova 845 754 6/7/2013 Educaţie Familia Este Prioritară - Drepturile Copilului Acum! Sănătate 1/11/2012 1/11/2014 8/6/2012 23.      Novateca Educaţie 8/6/2014 1/6/2012 24.      EdAgri - Educaţia Pentru Agricultură Educaţie 1/6/2015 25.      26.      20/08/2012 Proiectul pentru Îmbunătățirea Mediului Educațional în Instituțiile Preșcolare din or. Orhei Educaţie Dezvoltarea Sistemului de Asigurare a Calității Învățământului Superior în Moldova Educaţie 20/08/2013 15/10/2012 15/10/2015 15/10/2012 27.      Crossmedia și Jurnalismul de Calitate 40 900 Ministerul Tineretului și Sportului   Achiziţionarea Echipamentului Medical Contemporan de Diagnostic 21.      – Condiţie a Succesului Diagnosticării Precoce și a Tratamentului Oportun al Pacienţilor Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Educaţie Uniunea Europeană - Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - Ulim Grant 236 831 - Ministerul Educaţiei - Universitatea de Stat din Moldova 15/10/2015 Îmbunătățirea Situației Economice și Sociale a Tinerilor din Moldova Prin 28.      Acreditarea Tineretului Moldovean și a Societății Civile Altă Infrastructură Socială și Servicii 20/11/2012 20/11/2014 Uniunea Europeană Grant Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei 367 332 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 53
  • - Universitatea de Stat din Comrat 29.      Conducerea și Managementul Schimbării în Învăţământul Superior 15/10/2012 Educaţie Uniunea Europeană Grant Îmbunătățirea Calității Învățământului Vocațional Tehnic în Domeniul Tic Educaţie 31.      Procurarea de Calculatoare în Căminele Studențești Educaţie 32.      Programul de Suport al Sectorului Învățământ Vocațional și Formare Profesională (VET) Educaţie 1/12/2012 31/05/2015 21/11/2012 21/11/2013 30/11/2012 155 121 - Universitatea de Stat din Moldova 15/10/2015 30.      - Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălţi Republica Austria Grant Ministerul Educaţiei 540 697 Republica Populară Chineză Grant Ministerul Educaţiei 984 110 Uniunea Europeană Grant Ministerul Educaţiei 5 000 000 30/11/2014 - Universitatea de Stat din Comrat - Universitatea Tehnică din Moldova 33.      Consolidarea Autonomiei Universitare în Moldova (EUNIAM) 15/10/2012 Educaţie Uniunea Europeană 1 123 344 Grant - Universitatea de Stat “Haşdeu” din Cahul - Universitatea de Medicină din Moldova - Universitatea de Stat Moldova 15/10/2015 - Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Promovarea Sistemelor de Învățământ 34.      Superior Durabile și Autonome în Regiunea de Vecinătate Estică 15/10/2012 Uniunea Europeană Educaţie Grant 189 956 - Ministerul Educaţiei - Consiliul Rectorilor din Moldova - Universitatea de Stat “Haşdeu” din Cahul 15/10/2015 35.      54 Îmbunătătirea Calitătii Democratiei în Moldova prin Suport Parlamentar și Electoral Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova Guvern și Societatea Civilă 4/7/2012 4/8/2016 Regatul Suediei Grant Fondul Pentru Copii al Organizaţiei Naţiunilor Unite 3 649 964
  • 26/11/2012 Asistență Tehnică Stimulare Economi36.      că în Zonele Rurale (ESRA) 26/11/2014 Uniunea Europeană Grant Guvernul Republica Moldova 3 000 000 Statele Unite ale Americii Grant Ministerul Justiţiei 3 512 160 Statele Unite ale Americii Grant Administraţia Publică Locală 4 130 993 Organizația Națiunilor Unite Grant Ministerul Educaţiei 61 280 Organizația Națiunilor Unite Grant Cancelaria de Stat 155 571 Organizația Națiunilor Unite Grant Centrul Pentru Drepturile Omului 906 240 Statele Unite ale Americii Grant ONG-uri 3 037 971 Republica Slovacia Guvern și Societatea Civilă Grant Consiliul Naţional al ONG-urilor 65 639 Grant Agenţia Naţională de Reglementare A Activităţilor Nucleare și Radiologice 82 759 1/3/2012 37.      Programul de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept (ROLIPS) Guvern și Societatea Civilă 1/3/2016 22/02/2012 38.      Proiectul de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP) Guvern și Societatea Civilă 22/02/2016 1/2/2012 Fondul Pentru Inovare: Suport în 39.      Tranziție Spre o Dezvoltare Incluzivă și Durabilă a Republicii Moldova Guvern și Societatea Civilă 31/12/2012 1/3/2012 40.      Sporirea Eficienței Asistenței pentru Dezvoltare în Moldova Guvern și Societatea Civilă 41.      Suport pentru Instituția Ombudsman din Republica Moldova Guvern și Societatea Civilă 30/12/2013 1/2/2012 31/12/2014 Programul Pentru Consolidarea Res42.      ponsabilității Politice și Angajamentului Civic în Moldova Moldova mai Aproape de Europa: 43.      Sprijinirea Societăţii Civile Moldovene și un Mediu de Afaceri Sănătos 44.      Asistenţă Tehnică și Susţinerea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare și Radiologice (ANRANR) din Republica Moldova 1/6/2012 Guvern și Societatea Civilă 1/6/2016 21/06/2012 Guvern și Societatea Civilă 21/06/2013 1/5/2012 Guvern și Societatea Civilă Regatul Suediei 30/12/2013 19/09/2012 Sporirea Responsabilității Guvernului 45.      prin Monitorizarea Reformei în Sectorul Justiției Uniunea Europeană Guvern și Societatea Civilă Grant 19/09/2014 Asociaţia Pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) 274 105 Asociaţia Promo-Lex 17/09/2012 46.      Programul de Suport Integrat pentru Reforma Incluzivă și Dialogul Democratic Guvern și Societatea Civilă 18/05/2014 Uniunea Europeană Grant Guvern și Societatea Civilă 127 593 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 55
  • Ministerul Economiei Ministerul Educaţiei Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 47.      Consolidarea Capacităților Guvernului Republicii Moldova de Gestionare a Relaţiilor cu Diaspora Guvern și Societatea Civilă 1/10/2012 Organizaţia Naţiunilor Unite Grant 155 267 Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei Organizaţia Pentru Dezvoltarea Imm (ODIMM) 1/10/2013 Consolidarea Capacităţilor Secretariatului Permanent al Comitetului Naţi48.      onal Pentru Combaterea Traficului de Persoane în Republica Moldova 1/4/2012 Guvern și Societatea Civilă Cancelaria de Stat Statele Unite ale Americii Grant 29/09/2013 Secretariatul Permanent al Comitetului Naţional Pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane în Republica Moldova 77 760 Ministerul Sănătăţii 49.      Consolidarea Abordării Multidisciplinare în Atingerea și Asigurarea Vieţii Fără Violenţă 1/7/2012 Guvern și Societatea Civilă Organizaţia Naţiunilor Unite Grant 51.      Contribuții la Parteneriatul de Dezvoltare dintre România și Republica Moldova Consolidarea Societății Civile – Susținerea Organizatiilor Mici ale Societății 52.      Civile și a Grupurilor de Inițiativă din Moldova/Transnistria 56 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova Guvern și Societatea Civilă 1/12/2012 155 520 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei 29/12/2013 Consolidarea Capacităților Platforme50.      lor Naționale (PN) a Forului Societății Civile a Parteneriatului Estic Ministerul Afacerilor Interne (Mai) Uniunea Europeană Grant CRM Moldova 220 282 Statele Unite ale Americii Grant Guvernul Republicii Moldova 44 888 Statele Unite ale Americii Grant ONG-uri 60 920 31/05/2015 Guvern și Societatea Civilă 27/08/2012 27/08/2013 Guvern și Societatea Civilă 1/8/2012 29/01/2013
  • 53.      Programul – A doua Linie de Apărare (SLD) Guvern și Societatea Civilă 54.      Programul de Prevenire a Proliferării Armelor de Distrugere în Masă (Adm PPP) Guvern și Societatea Civilă Monitorizarea Drepturilor Omului a 55.      Persoanelor cu Dizabilități în Republica Moldova Guvern și Societatea Civilă Parteneriat Estic Pentru Inovaţii Pedagogice în Educaţia Incluzivă - Inovest Guvern și Societatea Civilă Consolidarea Capacităților Instituționale ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova în Domeniul Combaterii Criminalității Guvern și Societatea Civilă Suport Acordat Guvernului Republicii Moldova în desfășurarea Studiului de Indicatori Multipli în Cuiburi (MICS4) Altă Infrastructură Socială și Servicii Proiect pentru Ameliorarea Mediului Sanitar și Educaţional în Instituțiile Primare de Învățământ din satul Ecaterinovca Educaţie 56.      57.      58.      59.      3/10/2012 3/10/2013 6/8/2012 6/9/2014 13/09/2012 13/03/2014 15/10/2012 15/10/2015 1/3/2012 Statele Unite ale Americii Grant Serviciul Vamal 2 010 360 Statele Unite ale Americii Grant Poliţia de Frontieră a Mai 10 354 Uniunea Europeană Grant Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei 141 884 Uniunea Europeană Grant Institutul de Formare Continuă 443 030 România Grant Ministerul Afacerilor Interne (MAI) 178 126 Confederația Elvețiană Grant Fondul Pentru Copii al Naţiunilor Unite 152 612 Japonia Grant Autorităţile Locale ale Satului Ecaterinovca 61 404 Uniunea Europeană Grant Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor 1 200 000 Uniunea Europeană Grant 30/12/2013 1/4/2012 30/12/2013 21/03/2012 21/03/2013 Consolidarea Capacităţilor în dezvol60.      tarea Regională în Republica Moldova (TWINNING) Guvern și Societatea Civilă Îmbunătăţirea Transfrontalieră a Gesti61.      onării Deşeurilor Municipale în Republica Moldova, România și Ucraina Multisectorial/Orizontal 62.      63.      Reţea de Siguranţă Seismică în Bazinul Mării Negre (ESNET) Multisectorial/Orizontal 66.      Reconstrucţia Terenului de Fotbal în oraşul Ceadâr-Lunga 67.      Fabricarea și Instalarea Tabelelor pentru Spitalul raional Vulcăneşti Reparaţia Centrului de Plasament 68.      Temporar și Reabilitare pentru Copiii din mun. Bălţi Schimbarea Sistemei de Încălzire la Şcoală din satul Joltai,UTA Gagauzia 11/5/2012 11/5/2014 Multisectorial/Orizontal Fabricarea și Instalarea Indicatoarelor 65.      la Obiectivele Realizate prin Proiectele TIKA 69.      29/01/2014 Centru Pilot de Resurse pentru Conservarea Transfrontalieră a Biodiversității Râului Prut Supervizarea UE a Contractelor de Livrare pentru Reţeaua de Comuni64.      caţii Fixe și Mobile pentru Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova, Faza II, Segmentul Horeşti - Otaci 1/5/2012 7/5/2012 7/5/2015 1/3/2012 1/3/2014 Guvern și Societatea Civilă 1/3/2012 Comunicare - Consiliul Raional Făleşti 735 354 - CRM Moldova Uniunea Europeană Grant Ministerul Afacerilor Interne (MAI) 671 433 Uniunea Europeană Grant Institutul de Geofizică și Geologie 100 039 Uniunea Europeană Grant Ministerul Afacerilor Interne (MAI) 844 644 Republica Turcia Grant Administraţia Publică Locală 941 Republica Turcia Grant Primăria Ceadâr-Lunga 31 920 Republica Turcia Grant Spitalul Raional Vulcăneşti 68 400 Republica Turcia Grant Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare a Copiilor 31 053 Republica Turcia Grant Şcoala din satul Joltai 32 680 1/3/2014 Guvern și Societatea Civilă 26/12/2012 26/01/2013 Construcţii 1/3/2012 30/07/2012 Altă Infrastructură Socială și Servicii 1/3/2012 Construcţii 29/04/2012 Construcţii 1/3/2012 30/05/2012 Altă Infrastructură Socială și Servicii 1/3/2012 Construcţii 30/05/2012 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 57
  • 70.      Reparația, Reechiparea și Întreţinerea Clădirii Adunării Naționale și Administrației UTA Găgăuzia din mun. Comrat Guvern și Societatea Civilă 5/11/2012 Construcţii 3/2/2013 Reparația, Reechiparea și Întreţinerea încăperilor Companiei de Televiziune și Radio din Găgăuzia (GRT) Construcţii 72.      Bijuterii Medievale: Cetăţile Hotin, Soroca, Suceava Turism 73.      Programul Pilot Comun PNUD/ OIM/Un Women Privind Integrarea Migraţiei în Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova Refugiaţi în Ţările Donatoare 71.      Producerea Materialelor Promoționale 74.      pentru cel de-al III-lea Congres Mondial al Găgăuzilor 75.      76.      77.      Proiectul Sectorul Drumuri Urbane Chişinău – Strategia pentru Parcări și Parcaje 80.      Guvern și Societatea Civilă 11/6/2012 1/11/2012 2/12/2012 23/05/2012 Transport și Depozitare 23/05/2013 Monitorizarea Traficului Rutier în Moldova Transport și Depozitare Asistenţă pentru Reforma Sectorului Energetic 18/05/2014 21/12/2012 20/06/2015 27/10/2012 27/10/2013 15/06/2012 Transport și Depozitare 15/06/2013 Guvern și Societatea Civilă Antreprenoriat și Alte Servicii Republica Turcia Grant Teleradio Găgăuzia 228 675 Uniunea Europeană Grant Consiliul Raional Soroca 3 380 693 Confederația Elvețiană Grant Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei 117 030 Republica Turcia Grant Primăria Comrat 18 485 Banca Europeană Pentru Reconstrucţie și Dezvoltare Grant Municipiul Chişinău 200 000 Banca Europeană Pentru Reconstrucţie și Dezvoltare Grant Municipiul Chişinău 761 500 Republica Populară Chineză Grant Ministerul Afacerilor Interne (MAI) 3 754 914 Banca Europeană Pentru Reconstrucţie și Dezvoltare Grant Municipiul Chişinău 99 574 Grant ONG-uri 1 122 006 Producerea și Furnizarea Energiei Electrice Uniunea Europeană Grant Ministerul Economiei 2 207 250 Uniunea Europeană Grant Primăria Bălţi 112 697 Uniunea Europeană Grant Ministerul Economiei 269 394 Uniunea Europeană Grant Ministerul Economiei 375 743 Uniunea Europeană Grant Ministerul Economiei 1 763 632 19/09/2014 5/6/2012 3/12/2014 Producerea și Furnizarea Energiei Electrice Rețeaua de Cooperare Transfrontalieră 82.      în Afaceri Ucraina – România – Republica Moldova Antreprenoriat și Alte Servicii 83.      Calea Ta Spre Business Antreprenoriat și Alte Servicii 21/03/2012 84.      Centrul de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere: Instruire, Expoziție și Simpozioane Antreprenoriat și Alte Servicii 4/4/2012 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 195 301 19/09/2012 Planificarea Energiei Durabile În Europa de Est și Caucazul de Sud 81.      către Convenţia Primarilor - Republica Moldova, Ucraina și Azerbaidjan 58 Primăria Comrat 11/6/2013 Transport și Depozitare Consolidarea Legăturilor între ONGuri, Mediul de Afaceri și Mass Media 79.      în Republica Moldova, Ucraina și Rusia pentru Prevenirea Conflictului din Transnistria 18/05/2012 Grant Uniunea Europeană 10/2/2013 Proiectul Sectorul Drumuri Urbane Chişinău – Proiect de Implementare Suport și Supervizare Proiectul Sectorul Drumuri Urbane 78.      Chişinău – Strategia de Mentenanță a Drumurilor 12/11/2012 Republica Turcia 17/09/2012 18/07/2014 4/4/2012 4/4/2013 19/01/2014 4/4/2014
  • 85.      Proiectul USAID Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător Antreprenoriat și Alte Servicii 5/6/2012 Ministerul Economiei Statele Unite ale Americii Grant Ministerul Finanţelor Inspectoralul Fiscal Principal de Stat 5/6/2016 86.      87.      Susținerea Măsurilor de Consolidare a Încrederii II Suport Pentru Moldova în Domeniul Norme și Standarde în Siguranţa Alimentelor de Origine Vegetală (TWINNING) Antreprenoriat și Alte Servicii 1/4/2012 Grant Biroul Pentru Reintegrare 10 624 064 Uniunea Europeană 1/4/2015 Uniunea Europeană Grant Agenţia de Cercetări în Domeniul Alimentaţiei și al Mediului a Departamentului pentru Mediu, Alimentaţie și Dezvoltare Rurală (DEFRA), Marea Britanie 1 146 000 Uniunea Europeană Grant Ministerul Mediului 455 116 30/03/2012 Agricultură 27/09/2013 Îmbunătăţirea Capacităţilor de Eliminare a Produselor Chimice Periculoase 88.      din Fostul Spațiul Sovietic, ca Model de Abordare și Prevenire a Poluării de la Utilizarea Pesticidelor Agricultură 7 234 470 1/3/2012 1/3/2015 13/08/2012 89.      Răspuns la Seceta din 2012 în Moldova Agricultură Organizația Națiunilor Unite Grant 90.      Agricultură Dezvoltarea Aptitudinilor de Afaceri a Fermierilor Mici din Moldova prin Sporirea Transferului de Cunoștințe Agricultură 12/12/2012 155 520 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 13/08/2013 Proiectului Privind Crearea și Funcționarea Laboratorului pentru Determinarea Reziduurilor de Pesticide în Plante, Sol și Producția de Origine Non-Animală Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale Grant Ministerul Mediului 300 043 Republica Cehă Grant Institutul de Economie Agrară 96 266 Uniunea Europeană Grant Consiliul Naţional pentru Acreditare și Atestare 1 040 000 Uniunea Europeană Grant Agenţia pentru Protecţia Consumatorului 1 000 000 28/05/2012 Regatul Suediei Grant 28/05/2017 91.      România Banca Mondială Credit Preferențial Ministerul Finanțelor 19 547 586 Banca Mondială Credit Preferențial Ministerul Finanțelor 23 087 700 12/12/2013 1/7/2012 29/11/2013 Consolidarea Capacității Centrului de Acreditare în Domeniul Evaluării 92.      Conformității Produselor din Republica Moldova (TWINNING) Politica și Reglementarea în Domeniul Comerțului și Ajustările Corespunzătoare Suport Agenției de Protecție a Consumatorului (TWINNING) Politica și Reglementarea în Domeniul Comerțului și Ajustările Corespunzătoare 15/05/2012 15/05/2014 93.      94.      95.      Agricultura Competitivă Programul de Creștere a Competitivității 7/6/2012 7/6/2014 Agricultură Antreprenorial și Alte Servicii 14/12/2012 14/07/2013 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 59
  • 16/10/2012 96.      Reabilitarea Drumurilor Chișinău Banca Europeană Pentru Reconstrucție și Dezvoltare Grant Municipiul Chișinău Banca Europeană de Investiții 15/04/2016 Uniunea Europeană Moldelectrica - Reabilitarea Rețelelor de Transport Electric Acord de Împrumut dintre Republica Moldova și Banca Unicredit Austria 98.      Privind Finanțarea pentru Îmbunătățirea Serviciilor Medicale al Spitalului Republican din Moldova 60 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova Producerea și Furnizarea Energiei Electrice Sănătate Banca Europeană de Investiții   7 500 000 Grant Credit Preferențial   Unicredit Austria Credit Preferențial 26/06/2012 30/06/2020 Ministerul Sănătății   Banca Europeană Pentru Reconstrucție și Dezvoltare 2/7/2012 40 363 372 Credit Preferențial Uniunea Europeană 97.      22 000 000 Ministerul Finanțelor Transport și Depozitare
  • C. LISTA ACORDURILOR DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ ÎNCHEIATE ÎN 2012 UNIUNEA EUROPEANĂ 10.01.2012 Acord de Finanțare dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind ‚Măsurile de Consolidare a Încrederii’ 06.03.2012 Acord de Finanțare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind ‚Programul cadru de suport a acordurilor europene Republica Moldova – Uniunea Europeană’ 27.04.2012 Acord de Finanțare dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind ‚Suport în sectorul reformelor politice din domeniul justiției în Republica Moldova’ 07.11.2012 Anexa 02 la Acordul de Finanțare dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Moldova privind ‚Programul Regional 2006’ 30.11.2012 Anexa 03 la Acordul de Finanțare dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Moldova privind ‚Programul suport politicilor de sector în domeniul sănătății’ 30.11.2012 Acord de Finanțare dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Moldova privind ‚Suport în sectorul instruirii și învățământului vocațional’ 14.12.2012 Anexa 01 la Acordul de Finanțare dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Moldova privind ‚Programul politicilor de sector în domeniul stimulării economice a zonelor rurale’ 17.12.2012 Acord Financiar dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republici Moldova privind ‚Reabilitarea rețelelor de transmisie a energiei Moldelectrica ‚ STATELE UNITE ALE AMERICII 21.05.2012 Amendamentul 14 la Scrisoarea de Acord cu privire la Controlul Drogurilor și Aplicarea Normelor de Drept între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii 20.09.2012 Amendamentul II la Acordurile de asistență între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii în domeniul creșterii economice 20.09.2012 Amendamentul II la Acordurile de asistență între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii în domeniul susținerii autorităților publice locale 20.09.2012 Amendamentul II la Acordurile de asistență între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii în domeniul consolidării instituțiilor statului de drept BANCA MONDIALĂ 09.02.2012 Acord de Grant dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ‚Educație pentru toți’ 04.04.2012 Acord de Grant Agreement dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și Banca Mondială privind ‚Calitatea educației în mediul rural’ 05.04.2012 Acord de Finanțare dintre Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Republica Moldova privind proiectul ‘Competitivitatea în agricultură‘ 15.05.2012 Memorandum de Înțelegere dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind publicarea informațiilor 27.06.2012 Acord de Grant dintre Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind consolidarea achizițiilor publice 30.07.2012 Acord de Grant dintre Ministerul Sănătății Republici Moldova și Banca Mondială privind planificarea strategică a reformei managementului informațional din domeniul sănătății în Republica Moldova 02.10.2012 Acord de Finanțare dintre Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Republica Moldova privind operațiunile politicilor pentru dezvoltarea competitivității Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova 61
  • BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE / BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII 22.05.2012 Acord de Împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind reabilitarea rețelelor de transmisie a energiei „Moldelectrica” 26.06.2012 Acord Financiar dintre Banca Europeană de Investiții și Republica Moldova privind reabilitarea rețelelor de transmisie a energiei „Moldelectrica” 21.09.2012 Acord de Împrumut dintre orașul Chișinău și Banca Europeană de Investiții privind proiectul pentru reabilitarea drumurilor 18.10.2012 Acord de Împrumut dintre orașul Bălți și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind transportul public în Bălți BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI 16.06.2012 Acord Cadru dintre Banca Europeană pentru Dezvoltare a Consiliului Europei și Republica Moldova privind proiectul locuințe sociale II  GERMANIA 21.11.2012 Proces verbal privind negocierile pentru dezvoltarea cooperării dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul republicii Germania   REPUBLICA CEHĂ 23.11.2012 Acord dintre Guvernul republicii Moldova și Republica Cehă privind dezvoltarea cooperării NAȚIUNILE UNITE 16.11.2012 Acord Cadru dintre Națiunile Unite și Republica Moldova 2013-2017 „Spre unitate în acțiune” REPUBLICA AUSTRIA 02.07.2012 Acord de Împrumut dintre Republica Moldova și Banca UniCredit Austria privind Finanțarea pentru Îmbunătățirea Serviciilor Medicale al Spitalului Republican din Moldova 62 Raport anual 2012 cu privire la asistenţa externă acordată Republicii Moldova
  • Direcția Monitorizare și Evaluare, Direcția Generală Coordonarea Politicilor, Asistenței Externe și Reformă a Administrației Publice Centrale CANCELARIA DE STAT Republica Moldova, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1