Promocija modnog proizvoda

1,616 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,616
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Promocija modnog proizvoda

 1. 1. PROMOCIJA MODNOG PROIZVODA  JULIJA Č. AVAKUMOVIĆ
 2. 2. Uvod Pod pojmom "promocija" podrazumeva seproces komuniciranja između preduzeća ikupaca sa ciljem da se stvori pozitivan stav oproizvodima i uslugama koji vodi ka njihovomfavorizovanju u procesu kupovine na tržištu.Ona je permanentan proces komuniciranjaizmeđu preduzeća i postojećih i potencijalnihkupaca.
 3. 3. Svrha i preduslovi promovisanja modnihproizvoda Stiče se utisak da se određeni segmenti modešire bez aktivnosti promocije od strane nekekompanije,posebno među inovatorima(eksperimentatorima) i ljudima koji lakoprihvataju inovacije (utemeljivačima trendova).Međutim, u određenim okolnostima ekonomskihciklusa,kao što su periodi recesije,kompanijemoraju da usvoje aktivnije opredeljenje ukolikonameravaju da postignu uspeh.
 4. 4. Za većinu modnih kompanija, promocija je ključ zaprivlačenje pažnje i uspotavljanje navika,kako kodpomodara,tako i kod većine kupaca. Glavna svrhapromocije je da govori u ime firmi da potrošač’informiše i ubedi’.Suština je da modni marketari moraju imati naumu da se promotivna strategija treba menjati uskladu sa kretanjem mode kroz ciklus prihvatanja.Ono što je odgovarajuća promotivna strategija zajednu modnu liniju koja se uvodi prvi put,neće bitiodgovarajuće za kompanije koja se nadmeće uosvajanju dela već osvojenog tržišta.
 5. 5. Modni marketing prilikom segmentiranja tržišta iodabiranja svoje ciljne klijentele treba da imaju u viduponašanje potrošača, kako bi efikasno odabrali i poruke isredstva promocije.Odnos između izbora metoda promocije i procesa donošenjaodluke od strane potrošača,postaje očigledan na osnovnom’AIDA’ modelu:  Svest – kupci moraju postati svesni postojanja nekogstila,što obično biva preko modnih časpoisa Zaintersovanost – kupci su zainteresovani da dobiju višeinformacija o određenom stilu Želja – kupci su uključeni u aktivno traženje modnihartikala (prodajna mesta), kao i njihovu procenu (cene) Akcija – konkretno isprobavanje i kupovanje modnihodevnih predmeta.
 6. 6. Razumevanje promocije Promocija je sastavni deo komuniciranja sapotrošačima i širokom javnoću,pa je važnorazumeti proces komuniciranja.Većina ideja o procesu komuniciranja jeizvedena iz vojne taktike,ali je jedankoprimenljiva na maloprodaju, gde lošakomunikacija može da rezultira gubljenjempotrošača, gubljenjem posla za firmu i radnikekoji rade u konkretnoj industriji.
 7. 7. Promotivne metode i politika promocije Postoje četiri glavna tipa promocije, koji zbirnočine promotivni mix: Propaganda Prodajna promocija (unapređenje prodaje) Publicitet Lična prodajaNačin njihove primene u velikoj meri zavisi odmarketing strategija i promotivnih politika kojekompanije usvoje.
 8. 8. U prošlosti, modna industrija se u najvećojmeri opredelila za publicitet i ličnu prodaju, kaoi omiljene promotivne metode.Postoje dva osnovna tipa promotivne strategije : Puš strategija (push strategy) – pristupusmerava sve promotivne napore kadistributivnim kanalima.  Pul strategija (pull strategy) – ovimmetodom,promocione aktivnosti se usmeravajuka potrošačima.
 9. 9.  Puš strategiju su tradicionalno favorizovalineki modni marketari,promocija je bilafokusirana ka najbližoj sponi u distributivnomlancu,bez obzira da li je reč o veleprodaji ilimaloprodaji Pul strategiju su počele primenjivati modnekompanije čiji su ciljevi bili kreiranje imidžajakih ’marki’. Oglašavanje i prodajnepromocije,zajedno sa slobodnijom primerom PR-a koriste se da stimulišu potražnju zaproizvodima.
 10. 10. PropagandaPropaganda ima veoma važnu ulogu u procesudonošenja odluke od strane potrošača jer se uz njenupomoć može kreirati svest o postojanju nekog proizvodaili marke. Izgraditi imidž, pružiti informacije potrebneza donošenje odluke i uticati na ponašanje nakonobavljene kupovine. Odnos koji postoji na relacijipropaganda – moda , veoma se razlikuje od odnosa kojipostoji na relaciji propaganda – druga potrošna roba.Modna propaganda se deli na dva glavna tipa: Korporativna propaganda Propaganda konkretnih proizvoda
 11. 11. Proces propagandeAgencije za propagandu se međusobno znatnorazlikuju po svojoj veličini i tipu posla kojiobavljaju. Neke agencije se specijalizaciju zakreativan rad,to su tzv ’vruće radionice’, dok sedruge usmeravaju na manje glamurozne vidovepropagande, kakvo je kupovanje putem medija.Kupovanje putem medija znači,usuštini,obezbeđenje prostora unovinama,časopisima, itd. Veština je da se sa štomanje novca,plaćenog za oglasni prostor, što višepoveća broj ciljanih potrošača koji će videti poruku.Naravno, agencije će uzimati određeni procenat,srazmerno prostoru koji je u novinama prodatklijentima za oglašavanje.
 12. 12. Postupak kreiranja propagandne komanije sastojise od niza koraka koji se, od kompanije dokompanije, mogu razlikovati po specifičnimdetaljima. Neki od njih bi mogli biti:  Identifikovanje cilja Definisanje cilja Odluka o predmetu kampanje Određivanje visine budžeta Planiranje medija Kreiranje kampanje Primena Kontrola
 13. 13. Propagandna sredstva Od posebne važnosti delotvornog mixa medijakako bi se identifikovanom ciljnom tržištuprenele željene poruke i oglasi uz najmanjetroškove.Izbor medija ili propagandnih poruka i oglasačesto je vezan za donošenjem odluka o ciljevima,sredstvima i kreiranju tih poruka. Radi se ojedinstvenom stvaralačkom poduhvatu radipodsticaja plasmana odevnih predmeta.
 14. 14. Propagandne aktivnosti, koje stoje na raspolaganjumarketing menadžmenta i propagandnim u odevnojindustriji mogu se podeliti na dve sledeće grupe:  Propaganda putem medija Propaganda bez medijaPropagandne poruke,upućene putem televizijekoriste se za odevne predmete koji već imajusnažan imidž proizvođačkog (zaštitnog)znaka,kao što je džins (jeans) koji ne odgovaraograničenom tržišnom segmentu.
 15. 15. Zidni plakati I posteri sve popularnijereklamno sredstvo u odevnoj industiji. Oni sukrajnje ekonomično sredstvo za jačanje imidžakampanje I razvoj marke proizvoda, a mogutakođe stvoriti dragoceni porast publiciteta, kaošto su pokazale čuvene ‘Benetton’kampanje.Glavni nedostatak ovog medija je tajšto je skoro nemoguće ciljati samo jedansegment tržišta.
 16. 16. Unapređenje prodaje Unapređenje prodaje kao oblik promocije imaza cilj povećanje prodaje, a to se postižestvaranjem posebnih motiva za kupovinu ilipodsticanje trgovaca da se snabdevajukonkretnim artiklima i da ih prodaju.
 17. 17. Najvažnija sredstva koja koriste modni marketing upropagiranju pojedinačnih dizajnera ili kompanijakao i konkretnih odevnih predmeta uključuju: Izložbe Manifestacije Posebna obeležja Modne revije Pakovanja Promovisanje koje ima višestruki cilj (npr.karticetrgovine) 
 18. 18. Pristup ili uspostavljanje odnosa je ključnafaza u modnom prodajnom procesu.Prodavcitreba da izazovu poverenje potencijanihkupaca,tako da oni budu voljni da prihvatesavete i sugestije. Sledeći korak u ovom procesu je informisanje ilidiskusija o kupovini. Prodavci treba daustanove želje kupaca,npr.,da li odevne artiklekupuju za neke posebne prilike ili za posao.Nakon toga oni su u situaciji da kupceinformiču o raspoloživom asortimanu,ponudedodatne detalje o cenama,kao i o drugimartiklima koji bi bili u skaldu sa tom odećom.
 19. 19. Često, nezadovoljostvo koje nastaje posle kupovinepogrešne odeće,kao rezultat pogrešnog izbora podpritiskom, ne samo da će sprečiti kupce da ponovodođu,nego će izazvati negativnu usmenupropagandu.Prodavci,rukovođeni proizvodima,više su usmerenina izgled samih odevnih predmeta i biće neosetljvina to kako se kupci osećaju u njemu.Prodavci će zatim kupcima pokazati odevnepredmete ukazivajući na odlike određenogdizajna,uz osvrt na kvalitet materijala.
 20. 20. Zaključenje prodaje je trenutak u kome prodavcipomažu kupcima da donesu konačne odluke okupovini. Praktično,to znači da će prodavciodneti predmete do akse i inicirati procesplaćanja.Pakovanje je posebno važno završni činprodajnog procesa – pažljivo pakovanje odevnogpredmeta,dodaje procesu kupovine i dimenzijuusluge.Čak i modne kuće koje su u osnovisamoposluge,poklanjaju pažnju pakovanjuprodatog artikla.
 21. 21. Menadžeri za marketing moraju pažljivorazmotriti odluke o tome kako će platitiprodavce,jer način plaćanja može značajno dautiče na obavljanje prodaje i tipove prodajnihtransakcija koje se odvijaju. Mada odluke da seplate prodavcima zasnivaju na procentu odzarde,može imati kratkoročno pozitivan efekatna prodaju,time se izaziva opasna tendencija dase utrpava roba,što smanjuje izglede nadugoročnu uspešnu prodaju.To je razlog zbogkoga je toliko važna prva kalkulacija zamarketinšku orjentaciju i prodajnu snagu.
 22. 22. Odnosi sa javnošću (PR) Odnosi s javnošću (en. Public Relations - PR) sunaučna disciplina koja stvara i održavareputaciju, s ciljem da se ostvari razumevanje ipodrška, kao i da se utiče na mišljenja iponašanja ciljanih javnosti. Odnosi sajavnostima su takođe planirani i stalni posaostvaranja i održavanja dobre volje (en.goodwill), kao i međusobnog razumevanjaizmeđu organizacije (ili pojedinca) i ciljanihjavnosti.
 23. 23. Modne kompanije se mogu značajno razlikovati unačinu na koji organizuju svoje odnose sa javnošću(PR). Neke će koristiti neku veliku agenciju kojapruža kompletne promocione usluge. Ostali ćekoristiti neku specijalizovanu modnu PR agenciju.Izbori koji stoje na raspolaganju modnojkompaniji, bilo da su u pitanjudizajenri,proizvođači ili sitniji trgovac su sledeći: PR u okviru kuće Specijalizovana samostalna agencija za PR Specijalizovana modna agencija za PR Propagandna agencija koja pruža kompletneusluge Nespecijalizovana firma za odnose sa javnošću
 24. 24. Zaključak Promocija nije statičan instrument već dinamičan.Pošto smo promociju definisali kao procesmasovnog komuniciranja sa potrošačima,možemo istaći da komuniciranje nije svrha samosebi, već da zadovolji pozitivnu reakcijupotrošača.

×