Vindecarea arborelui genealogic 2010

2,986 views
2,855 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,986
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
135
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vindecarea arborelui genealogic 2010

 1. 1. Eu nu sunt de acord cu aceia care argumentează că, dacăsarcina ar fi fost doar de câteva săptămâni, copilul nu s-aformat şi nu contează. Experienţa mea, în care «î-am văzut»pe aceşti prunci în grupul de copii de vârsta lor, îmidovedeşte adevărul cuvintelor lui Dumnezeu «înainte de a tefi zămislit în pântece, te-am sfinţit şi te-aM rânduit proorocpentru popoare» (Ieremia 1,15 şi Psalmii 139,13). Aceşticopii erau oameni reali, care aveau suflet şi îşi aminteau deun Dumnezeu al iubirii care i-a ajutat odată." Dr. KENNETH McALL
 2. 2. VINDECAREA ARBORLUIEditorii exprimă mulţumirile lor GENEALOGICDr. Kenneth McAllAssociations dEntraide Suisse-Roumanie,Pasteur Dr. Gilbert SCHULE, şi Dr. FRANCOTS MEANPentru sprijinul acordat editării acestei cărţi. Dr. KENNETH McALL Traducere din limba engleză de First published in Great Britain in 1982 by Sheldun Press. SPCK, Dr. Iosif Niculescu Marylebone Road. London NW1 4DUThree impressions of the first edition Cu un studiu introductiv deRevised edition 1984Third impression 1984 Părintele GaleriuNew edition 1986 Copyright © Dr. Kenneth Mc AII 1982Colecţia INTERFERENŢE este îngrijită de Rodion GaleriuRedactor de carte şi colaţionarea traducerii: Fiorin SicoieViziunea grafica şi coperta: Miroea DumitrescuTehnoredactare computerizată: Daniel Chelsoi,Gabriela Burlacu, Liliana BogdanToate drepturile asupra prezentei apariţii aparţinEditurii “ Harisma“
 3. 3. Dr. Kenneth McAllNăscut în China în 1910. Dr.Kenneth McAll, după ce a Sumarabsolvit medicina la Univer-s it at ea din Edinburgh, s-areîntors în China ca medic-chirurg misionar. Este închis dejaponezi împreună cu soţia şi Cuvîntul traducătorului, 22copilul, pe timp de patru ani. încursul celui^ de-al doilea război 1 Trezirea, 24mondial. încercările prin care atrecut în China i-au trezit interesul 2 Ruperea legăturilor, 28faţă de puterile de "posedare",astfel că şi-a dedicat din acel 3 Vindecarea prin Isus Hristos, 47moment viaţa vindecării bolilorpsihiatrice cu ajutorul călăuzirii 4 Libertatea de a alege, 63divine. După reîntoarcerea înA n g l i a , a practicat timp dezece ani medicina generală, după 5 "Suferă copiii mici", 77care, timp de douăzeci şi cinci deani, a activat în calitate de medic 6 Alungarea stafiei, 91consultant de psihiatrie. Estemembru asociat al Colegiului 7 Lumea întunecată, 104Regal de Psihiatrie, scriindarticole şi cărţi despre bolile 8 "În rugăciune către Domnul", 124m i n t a l e şi despre putereavindecătoare a Sfintei Liturghii Rugăciuni, 137 Studiu introductiv, 7 Note, 152 Postfaţa autorului, 157
 4. 4. Mulţumiri Studiu introductiv Dr. Kenneth McAll, prin analizele şi dezvăluirile uimitoare ale cărţii de faţă, supune conştiinţa noastră la o meditaţie adîncă şi la răspunderi grave în faţa lui Dumnezeu şi a vieţii. Titlul însuşi, "Vindecarea arborelui genealogic", arată că este vorba de o explorare amplă a suferinţei omeneşti atît în adîncul unei fiinţe agresate în însuşi începutul ei de existenţă (este vorba de avort) cît şi în conştiinţele celor care, din nefericire, se fac părtaşi acestui supliciu. Cercetările, sesizările lui scot la iveală tragice realităţi şi soluţii care unesc firesc şi binefăcător experienţa ştiinţifică actuală cu cea religioasă creştină dintotdeauna. Mai precis, precum se şi exprimă într-un capitol, pune în lumină "Vindecarea prin Hristos" şi în mod concret prin Sfînta Liturghie. Dr. Kenneth deschideAutorul vrea să aducă semnul recunoştinţei sale celor uşa unei lumi de taine, de tărîmuri locuite de prezenţede mai jos, pentru ajutorul pe care i l-au acordat ia mutilate, de pătimiri înăbuşite, unele metamorfozate înalcătuirea acestei cărţi: Rev. Cuthbert Bardsley, fost existenţe misterioase, în stafii. Insă cea mai chinuitoare pentru suflet este aceea pe care el şi-o exprimă înEpiscop de Coventry, Morton Kelsey. Profesor de capitolul cu titlul "Suferă copiii mici". Aici elTeologie la Universitatea Notre-Dame, si William explorează un fenomen pe cît de frecvent, în vremea deWilson, Profesor de Neuro-Psihiatrie la Duke azi, pe atît şi mai tragic, frizînd, cum s-a mai observat,University. Mai vrea să mulţumească lui Reginald genocidul. E de ajuns să arătăm aici că, potrivitHolme-, Rev. Alan Harrison şi Rev. John Williams statisticilor, în ţara noastră din patru sute conceperipentru felul măiestru de a scrie, lui Matthew şi Denis umane (în anii de după"Revoluţie") doar o sută au ajunsLinn S J., şi M. J B.Pullen pentru nepreţuitul ajutor în la naştere. Ca şi cum aceasta n-ar fi destul, mediculalcătuirea cărţii. englez îi dezvăluie şi nişte implicaţii, consecinţe, aproape necunoscute pînu acum, şi de-a dreptul uluitoare. El
 5. 5. Studiu introductiv 98 Părintele Galeriuurmăreşte consecinţele tragice ale avortului nu numai mai intens emoţională. Copila vine, se aşează peasupra fiinţelor umane implicate direct (prunc şi mamă) genunchii medicului. Intre altele el o întreabă cîţi fraţi şici într-o sferă mai largă. Suferinţa-umană ia proporţii surori mai are. Răspunsul este surprinzător: «Am treiprin înrîurirea conştiinţei suprimării vieţii asupra mai fraţi şi trei surori.» - «Dar Joan, mama spune că tu ai trei fraţi şi doar două surori.» Joan devine extrem demultor ramuri colaterale ale Arborelui Genealogic al furioasă, sare de pe genunchii lui şi bate din piciorunei familii. zicînd: «Am trei surori nu două! O vezi pe femeia aceea Avortul, ca act de anti-creaţie, de anti-viaţă, produce care stă acolo?» a ţipat arătînd către mama ei. «Este otulburări incalculabile, dezvăluite de Dr. Keneth mai criminală. A aruncat-o în WC pe sora mea. Sora meaîntîi ca şi chirurg iar apoi ca psihiatru şi nu mai puţin ca este prietena mea. Eu o cunosc. O cheamă Melisa.»suflet profund creştin. Mama acuzată izbucneşte în lacrimi şi strigă: «Atenţie! Dintr-o suită de cazuri de pacienţi cu felurite va avea o criză.» Tatăl lui Joan se înroşeşte la faţă, sediagnoze, inclusiv nevroze, stări depresive, epilepsie, ceartă cu soţia, în timp ce se certau, Dr. Kenneth McAllschizofrenie, tentative de sinucidere, ş.a.m.d. îl vom mărturiseşte: "Am ţinut-o strîns pe Joan şi i-am zis: «Haireproduce spre pildă pe următorul caz: Joan, o copilă de să ne rugăm tu şi cu mine, Mîntuitorului nostru Iisusnouă ani, este adusă la Dr. Kenneth Mc AII. Sînt Hristos cerindu-i să aibă grijă de Melisa». Ne-am rugat:studiate concluziile echipei de medici generalişti, «Doamne Iisuse Hristoase te rugăm să ai grijă de Melisamărturiile părinţilor, precum şi rapoartele dirigintei şi să o iei şi pe ea în împărăţia ţa»."clasei. Începînd cu vîrsta de cinci ani buna dispoziţie de Era evident că Ioana atinsese un punct nevralgic almai înainte a copilei se schimbă brusc. părinţilor ei. Mai tîrziu mama a spus că avusese un avort Ioana devine greu cooperabilă, cu un comportament accidental datorită neîndemînării unui medic. înainteairaţional, intră în crize, faţa i se schimonoseşte, ţipă naşterii lui Joan.minute în şir la mama ei: "Mă înspăimîntă, mă Uimitor e faptul că mania nu menţionase incidentulîngheaţă" răspunde mama. Cade uneori în inconştienţă, faţă de Joan şi nimeni nu cunoscuse numele pe care eaprăbuşindu-se, alteori aleargă prin faţa maşinilor. E voise să-1 dea copilei: Melissa. Dar ce tace Dr. Kennethlegată în hamuri. "Te urăsc", îi strigă ea părintelui său, McAll într-o asemenea situaţie - mai mult, în asemenea"nu eşti tatal meu; de ce m-am născut? Altă dată, într- situaţii, deoarece el ne încredinţează că a avut 1400 deuna din acele stări iraţionale îşi ameninţă fratele cu un cazuri asemănătoare. Pentru fiecare din acestea el cerecuţit. La şcoală, de asemenea, îşi pierde cu uşurinţă săvîrşirea Sfintei Liturghii prin care sufletul fiinţeicontrolul şi are izbucniri emoţionale, nu se mai poate retezate de la rădăcina vieţii este încredinţat iubirii,controla. jertfei Mîntuitorului. In cazul lui Joan, el mărturiseşte că Dr. Kenneth McAll, încercînd să-i întocmească după Sfînta Liturghie pentru Melisa, viaţa acelei familiiArborele Genealogic, e preocupat să descopere vreun s-a schimbat. Izbucnirile emoţionale ale lui Joan,strămoş părăsit, neîncredinţat ajutorului Dumnezeiesc, comportamentul ei iraţional precum şi incapacitatea eivreun caz de sinucidere. Dar de-a lungul ultimelor patru de a se concentra au dispărut complet şi nu s-au maigeneraţii nu descoperă nimic. Apoi, o cheamă pe Joan repetat vreodată. Formeleîn camera de consultaţie. Scena devine tot
 6. 6. 10 Părintele Studiu introductiv 11Galeriu in acelaşi duh cu Slînta Scriptură încă de la început, de epilepsie au încetat, s-a sistat şi tratamentul. Bărbaţii Apostolici poruncesc: "Să nu vrăjeşti, să nu Dr. Kenneth McAlI pune aici o problemă de-a faci otrăvuri, să nu ucizi copil în pîntece, nici pe celdreptul crucială pentru milioane, miliarde - de suflete născut să nu-1 ucizi", în învăţătura celor doisprezececare au început să existe din însuşi momentul concepţiei Apostoli (2,2).dar nu au apucat lumina zilei, nu din voia lor şi, astfel, Acest respect faţă de viaţă era sacru pentru primiinici Botezul. Precum se ştie, Biserica, în învăţătura ei şi, creştini, ne încredinţează în acelaşi sens epistola cătremai ales, prin canoanele rînduite şi aplicate la taina Diognet (180 după Hristos): "Creştinii se căsătoresc caSfintei Mărturisiri, se ocupă stăruitor de sărmanele toţi oamenii şi nasc copii ca ei, dar nu-i aruncă pe ceifemei care săvîrşesc avorturi, întreruperi de sarcină cu născuţi" (5,5). Iar Tertulian, scriitor bisericesc, jurist devoie sau fără de voie. Dar, din nefericire, se ocupă mai formaţie, îi prezintă la fel pe cei dintîi creştini: "Noi,puţin de feţii odrăsliţi în sînul matern şi sacrificaţi, care ne interzicem orice ucidere, nu ne permitem săasasinaţi în "însăşi casa vieţii lor"("Mama mea să-mi fi stingem viaţa pruncului conceput în pîntecele mameifost mormânt şi pîntecele ei să fi rămas veşnic înainte ca sîngele să se plămădească în el ca om. Aîmpovărat." - Ieremia 20,17). împiedica naşterea este o omucidere anticipată; căci ce O întrebare fundamentală s-a pus din vremuri deosebire poate fi între a răpi viaţa unui suflet născut saustrăvechi: din ce moment o fiinţă concepută, rod al a-1 omorî la naştere? Om este şi cel născut, urmînd săcuplului uman, este considerată existenţă şi persoană crească, şi cel care este un fruct doar în germene"umană? Sfînta Scriptură, Bărbaţii Sfinţiţi ai Bisericii, (Apologeticul IX.8). Ca om de legi, el cunoştea bineprecum şi legi ale Dreptului Antic arată realitatea vieţii Dreptul Roman, care prevedea dreptul la viaţă al fiinţeipersonale şi drepturile la viaţă din ceasul odrăslirii umane din însăşi obîrşia ei: "Infans conceptus pro natovieţii. Şi, mai mult decît atît, chiar înainte de zămislire, habetur quotiens de commodis eius agitur" (copiiidin tainica Pronie şi prevedere a lui Dumnezeu: "înainte conceput este considerat ca născut ori de cîte ori e vorbade a te fi zămislit în pîntece te-am cunoscut şi înainte de de interesele acestuia) (C. Tomulescu - Drept privata ieşi din pîntece te-am sfinţit şi te-am numit prooroc Roman. Partea a III-a - Persoanele; pag. 156-157). Or,pentru popoare", vorbeşte Dumnezeu prin gura înainte de orice alt interes este dreptul sacru la viaţă.proorocului Ieremia (Ieremial,5). Iar Psalmistul evocă în Sîntern nevoiţi să o spunem: practica medicală a oscilatacelaşi duh: "Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, tu m-ai multă vreme între aprobarea şi dezaprobarea energică.alcătuit în pîntecele maicii mele... nu sînt ascunse de Reproducem spre exemplificare, în acest sens» douătine oasele mele pe care le-ai făcut întru ascuns, nici situaţii: "într-o clinică de ginecologie din America, sefiinţa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale internează o femeie. în câteva clipe naşte un copilpămîntului (Psalm 138, 13-15). Şi Sf. Pavel inspirat prematur, de numai 22 săptămîni (5 luni). Mama aceastaarată: "...Dumnezeu m-a ales din pîntecele mamei mele doreşte ca pruncul ei să trăiască, întreg spitalul este înşi m-a chemat prin harul său să descopăr pe Fiul său picioare să menţină în viaţă născutul prematur. Mediciîntru mine, pentru ca să-1 binevestesc la neamuri..." recunoscuţi muncesc fără încetare şi se alocă sume(Galateeni 1, 15-16). imense de bani. în aceeaşi zi, la aceeaşi oră, într-o
 7. 7. 12 Părintele Galeriu Studiu introductiv 13altă cameră a acestei clinici, o altă femeie face avort individualităţii omului în sinul matern. Partizanii libertinipentru că nu mai doreşte alt copil. Iar medicii îi spun că ai lepădării pruncilor au susţinut neîncetat că "fătul nufătul de patru luni nu este om, ci o bucată de carne din este om deoarece nu are viaţă proprie. Embrionul este ocorpul mamei! Ce este acel "ceva", care într-un salon, bucată de carne din trupul matern pe care o poate cinevaface ca fătul să fie om determinat şi cu viaţă, iar în altul extirpa după voinţă". Trebuie văzută şi aici o judecată ao bucată de carne? Răspunsul este simplu: opinia concepţiei materialiste, care- mai dăinuie ici-colo însubiectivă a medicului şi a mamei. Mai rău este că sufletele oamenilor; judecată iresponsabilă spiritual şiaprecierea aceasta personală este rod nu al ignoranţei ci social. Degradantă, primejdioasă şi iresponsabilă înainteaal unei «ipocrizii sociale dorite»" (cf. MeletiosKalamaras Mitropolit de Nicopole (Grecia) - "Avortul" lui Dumnezeu şi a propriului popor. Cu aproape o sută detraducere Garoafa Coman, Tesalonic, Grecia 1991, pag. ani în urmă, un cunoscut jurist italian, Rafael Ballestrini,21-22). Din nefericire, se îmbină aici ipocrizia şi spunea: "Cea din urmă dovadă că un popor a ajuns la celignoranţa, aceasta din urmă ucigătoare de suflet precum din urmă semn al decăderii morale va fi : perioada în carearată Sf. Marcu Ascetul cînd zice: "Trei sînt uriaşii care avortul va fi considerat ceva tolerat • social şi obişnuit."ucid sufletul: uitarea, ignoranţa şi lenevia".Nu se cuvine (cf. + Meletios Kalamaras op. cit. pag. 22).să omitem că sînt şi mame jertfelnice, capabile de jertfă. Ştiinţa medicală, bazată pe experienţă, arată astăziReproducem din memorie un. asemenea exemplu, fără urmă de îndoială că "omul există ca om dinevocat de cunoscutul chirurg italian AndreeaMaiocchi. clipa concepţiei...", precum declarau în 1986 profesoriO femeie gravidă şi bolnavă în acelaşi timp de ftizie se universitari şi medici ai Facultăţii de medicină dinprezintă chirurgului: ce e de făcut? Medicul îi spune: Tesalonic. Iar dezvoltarea embrionului uman, potrivitaveţi de ales între viaţa Dvs. şi viaţa fiinţei celei noi. observaţiilor ştiinţifice efectuate cu mijloace tehno-Femeia întreabă: dar boala nu se transmite? - Placenta, logice actuale de mare precizie descoperă: "Dincolocasa fătului, îl protejează până la naştere, Dar de la de poziţia filosofică sau teoretică, un lucru este sigur,naştere încolo trebuie întreruptă orice legătură cu mama. - afirmă medicul ginecolog D. Papaevanghelu, "omulTrebuie să vă decideţi. Mama reflectează, îşi cercetează ca valoare, există din momentul concepţiei, şi viaţaconştiinţa în faţa lui Dumnezeu şi răspunde: am ales, nu începe după formarea deplină a tuturor organeloroptez pentru prunc, pentru viaţa cea nouă, nevinovată. (a VIII-av a XII-a săptămînă) cum se credea maiNu pot decide pentru viaţa altuia. înainte". In consens cu medicul grec, profesorul Sarcina a fost dusă până la capăt, imediat după francez de genetică J. Lejeune scrie: "Asemeneanaştere, pruncul a fost luat şi mama 1-a privit departe, tuturor cercetătorilor care urmăresc fără părtinirede după un mare ecran de sticlă. Zi după zi, mama se fenomenele biologice sînt şi eu convins că fiinţastingea (nu erau pe atunci medicamente antiftizice). In omenească începe să existe din momentul fecundăriijertfă, era fericită pentru copilul ei, despre care afla cum ei. Fiinţa omenească este de atunci desăvîrşită şi unică.se dezvolta cu vîrsta şi cu înţelepciunea. Este una, pentru că este absolut întotdeauna aceeaşi .Atitudinea ambiguă, îndoielnică privind avortul s-a .în toate părţile ei, şi unică, pentru că nu se poatedatorat în mare parte confuziei asupra vieţii şi înlocui sub nici o formă cu nimic altceva. Acest făt,
 8. 8. 14 Studiu introductiv 15 Parintele Galeriuîn a şasea sau a şaptea zi a vieţii sale, cînd are abia 1/2 Atunci este libertatea mamei să decidă asupra vieţiimm. înălţime, este deja capabil să se îngrijească de pruncului?destinul său. Acesta produce întreruperea ciclului Din momentul concepţiei se instituie în existenţă o nouăperiodic al mamei sale, deterrninînd-o astfel pe mamă existenţă umană, care are atîta viaţă şi drept la viaţă cîtsă-1 protejeze" (cf. Meletios Kalamaras. pag. 12). În are şi un nou-născnt, un copil de şcoală, un tînăr, uncontinuare, cercetările ştiinţifice arată că la optsprezece adult. Mama nu are voie să-1 ucidă, precum nu are voiezile se fac simţite bătăile inimii fătului şi deci că să se ucidă nici pe ea. sinuciderea fiind un păcat defuncţionează sistemul circulator; la cinci săptămîni neiertat, împotriva Duhului Sfîrtt. Iar păcatul e cu atît mai mare cu cît se săvîrşeşte faţă de o fiinţă pe care oapare fizionomia acestei fiinţe noi (obrajii, degetele); la condamni la moarte fără nici o vină, păcat de moarteşase săptămîni se manifestă sistemul nervos într-un înaintea lui Dumnezeu şi a neamului, pe care îl sărăceştischelet clar organizat şi ficatul, rinichii, stomacul îşi în fiinţă. Cîte talente, genii chiar sînt asasinate fărăîndeplinesc menirea; la şapte săptămîni (cincizeci de reproş în conştiinţe, în timp ce, cu bună dreptate, nezile) se fac simţite undele encefalice - semn şi criteriu revoltăm "în faţa oricărui asasinat sau victime de rînd. Şifundamental al afirmării vieţii, criteriu prin care şi la o cînd numărul acestor asasinate creşte atît de îngrijorător,persoană adultă se face constatarea dacă se află în viaţă creşte numărul bătrînilor, scade potenţialul tinereţii,sau nu. La zece săptămîni fătul are toate caracteristicile îmbătrîneşte neamul, risc al agoniei lui. Nu trebuie omisepe care le vedem clar la copil după naşterea sa normală. nici consecinţele directe ale avorturilor asupra mamei,Iar la trei luni această făptură umană "are atîta viaţă încît între care: procent mare de mortalitate (prin perforareareuşeşte să-şi întoarcă, să-şi mişte capul, să-şi schimbe uterului, septicemie etc); procese de îmbolnăvireexpresia feţei, să strîngă pumnul, să găsească gura şi să- (flegmoane, trombofleblite); reducerea fertilităţii; chiarşi sugă degetul (M. Kalamaras), apariţia sterilităţii. Ştim cît ar mai dori unele persoane să Dar cum întîmpină atunci o asemenea fiinţă umană aibă copii şi nu mai pot!momentul şi actul asasinatului? Alte consecinţe asupra celorlalţi membrii ai familiei Medicul şi cercetătorul american obstetrician şi privind sănătatea fizică şi mai ales psihică, privindginecolog Bernard Nathonson după ce a întreprins mii armonia conjugală, au fost deja evocate în experienţelede avorturi, punînd în faţa conştiinţei corectitudinea Dr. Kenneth McAll.acţiunilor sale, a filmat cu ultrasunete avortul unui făt în ce ne priveşte, ne stăruie în memorie ecourilede 12 săptămîni. Filmul arată; la apropierea tragice din conştiinţa unei mame în următorul caz. Cuinstrumentului ucigaş al avortului "fătul se mişcă într-un ani în urmă, prin luna iunie, eram chemat la un spital.mod violent şi agitat; bătăile inimii cresc de la 140 la Pe lîngă persoana pe care urma să o cercetez, am fost200 pe minut; el deschide larg gura ca într-un strigăt: rugat să mai merg într-o rezervă. Acolo, un suflet destrigătul mut. De aceea şi video caseta poartă numele femeie mărturiseşte că are dureri de cap şi coşmaruriStrigătul mut (M. Kalamaras, pag. 10). Cei ce au văzut insuportabile. Ne-am. rugat împreună si am sfătuit-o săfilmul au fost cuprinşi de spaimă, iar feministele se roage lui Dumnezeu, ca să uite deconcesive faţă de avorturi şi-au schimbat convingerilelibertine
 9. 9. Studiu introductiv 1716 Părintele Galeriu rău. Au trecut nouă luni. In postul mare al Paştilor, Copii cu capete tăiate, şiroind de sînge, obsesia cuţitului persoana suferindă mă întîmpină în Biserică.- Era într-o era de acesta dată nu numai "glasul mut" al pruncilor, ci vineri, venise la Taina Sfîntului Maslu. şi glasul conştiinţei mamei. Revederea a însemnat un dialog cu urmări benefice Tribunalul lui Dumnezeu e în sufletul tău, spune unradicale. La întrebarea: Ce s-a petrecut după spital? mi-a scriitor şi gînditor religios Atunci, înţelegînd aceastăspus că a fost transferată la o clinică de mărturie, sărmana femeie s-a aşezat în : genunchi şi aneuropsihiatrie unde a petrecut luni în şir, cu un mărturisit şi alte păcate, de taină, se înţelege.Şi cîndtratament în care se punea accentul pe chimioterapie. acum i s-a dezvăluit cauza suferinţei, cînd a fost scosBoala nu se ameliorase. Analizînd, am întrebat-o cum s-adeclanşat suferinţa şi cînd. Răspuns: "Acum doi ani şi demonul la lumină, s-a cutremurat.Preotul i-a dat oceva, în urma unei şederi prelungite la plajă, care a epitimie, un canon, şi apoi dezlegarea harică. Eliberareaprovocat insolaţie, s-au produs dureri de cap şi de demon şi harul dezlegării i-au redat liniştea.coşmaruri." Durerile de cap erau lesne de înţeles în urma Ori de cîte ori venea de Crăciun, de Paşti la spovedit,insolaţiei. Coşmarurile trebuiau cercetate mai adînc, la întrebarea preotului - cum vă mai e doamnă?datorită formelor tragice pe care le luau; anume, răspundea în smerenie şi credinţă, şi cu oarecare grijă:copii cu capete tăiate, sînge şiroind şi obsesia cuţitului. parcă mă tem să spun că mi-e bine.Ori unde vedea un asemenea obiect, un gînd, un duh Dar să revenim! Pentru acest păcat de moarterău o îndemna: "Loveşte! Taie! Ucide!" Prezenţa împotriva creaţiei, a vieţii, pentru care conştiinţabolnavei în casă devenise intolerabilă. Am" întrebat cîţi răsădită în noi "după chipul" Creatorului suferă, este cuani are; răspuns: patruzeci şi unu. Căsătorită? Da. putinţă iertarea, vindecarea, din mila lui Dumnezeu,De cît timp? De douăzeci de ani. Copii aveţi? Da, o pentru că în faţa Lui "nu este păcat de neiertat decît celfetiţă. Cîţi ani are? Nouă ani şi ceva. Până la naşterea ei nepocăit", dar pentru pruncul căruia i s-a ucis trupul cenu aţi mai avut copii? Răspuns: am întrerupt sarcinile. cuvînt are de spus conştiinţa mamei şi a noastră aTimp de zece ani se adunaseră multe. Motive: diverse tuturor, n-are nimeni nici o grijă, nici o răspundere?mutări cu serviciul în diferite localităţi etc. Am tresărit şi "Strigătul mut", pentru care dă mărturie video casetaam înţeles. Citisem despre unele experienţe alecunoscutului neurochirurg canadian Penfield, cu amintită mai sus, spaima, agitaţia, dorul de viaţă de carerevelări senzaţionale- Astfel, în timpul unei operaţii e cuprins, gura deschisă, care e rugămintea lui pentrupe creier, bolnavului, aflat sub anestezie generală, viaţă, către mamă, către medic sau moaşă, să nu fie auzitunul din asistenţi îi introduce un microelectrod în de nimeni, să nu se cutremure nimeni? Biserica trebuiezona temporală a creierului. Pacientul începe să să-1 audă.vorbească şi intonează o melodie. Se înţelege, e vorba de Sufletul viu al fătului ucis poartă chipul luio reproducere din adîncurile memoriei. O asociere era Dumnezeu în el.uşor de făcut. Razele solare pătrunseseră asemenea Adînc şi cu măiestrie a descris actul zămislirii marelemicroelectrodului lui Penfield în psihicul pacientei. fiziolog Nicolae Paulescu. Vorbind despre avort,Răscoliseră din memorie o conştiinţă adînc îndurerată, profesorul Paulescu arată că "zămislirea se face în momentul întîlnirii celor două celule sexuale, a căror unire formează oul fecundat. In acel moment,
 10. 10. 18 Părintele Studiu intioductiv 19 Galeriuspune el, Dumnezeu trimite sufletul, adică artistul pentru păcatele lumii". Trebuie să credem că este vorbaincomparabil care, supunîndu-se poruncii Divine, se de pruncii avortaţi întrucît aceeaşi expresie o găsim şi înpune imediat pe lucru, ca să-şi construiască trupul în Canonul 33 al Sf. Ioan Postitorul, care, aşezîndcare va vieţui. canonisirea pentru ucidere după Sf. Vasile cel Mare, Ei bine. Acest suflet, ce iese desăvîrşit din mîinile spune că "femeilor care strică cu meşteşugiri pe feţi înCreatorului e asasinat de propria lui mamă. pîntece şi cele ce dau şi iau doctorii pentru ca să-i Şi această grozavă nelegiuire e apanajul dat de piardă, şi ca feţii înainte de vreme să cadă afară...satana mamelor omeneşti. Nu veţi găsi o fiară -oricît de hotărîm ca acestora să li se dea cel mult până la cinci anisălbatică şi oricît de feroce v-aţi închipui-o, - care să fie şi trei ani (cf. Arhid. Prof. dr. Ioan N. Floca - Canoaneleîn stare să calce ordinul lui Dumnezeu şi să-şi distrugă Bisericii Ortodoxe - ROMCART SA. 1991, pag. 412),progenitura" (Fiziologie Filosofică -"Noţiunile «Suflet» Expresia este limpede; Biserica, în Duhul Sfînt,şi «Dumnezeu» în Fiziologie"). înfăţişează şi aceste fiinţe nevinovate Jertfei Mîntui-torului. într-adevăr, fătul e om, e suflet viu din clipa îndrăznim a spune că Domnul îi primeşte tot într-un fel dezămislirii. Acest act esenţial este procreator. Părinţii se "Botez al sîngelui, asemenea pruncilor ucişi de Irod". Esteunesc în numele iubirii şi Dumnezeu creează un nou singura nădejde de a fi luaţi sub ocrotirea "Mielului celuisuflet nemuritor din sufletul părinţilor, aşa precum azidit-o pe Eva din Adam, tot "cu suflet viu". junghiat de la întemeierea lumii" (Apoc. 13, 8), a cărui jertfă De aceea Biserica învaţă că Dumnezeu îi "plăs- se actualizează mereu în Dumnezeiasca Liturghie. Celormuieşte pe prunci în pîntece", în sînul matern, şi adormiţi, învaţă Sf. Simion al Tesalonicului, le sînt mai derepetăm o dată mai mult că omul e om din primul folos Liturghiile iar celelalte mai puţin îi ajută.moment al plămădirii lui. Iar atunci cînd el e "secerat" Pentru că omul murind a încetat de la păcat, iar prin - jertfăde la rădăcinile vieţii se săvîrşeşte precum spun astăzi se împărtăşeşte cu Hristos.., se izbăveşte de Dumnezeiascăoamenii de ştiinţă de specialitate "o crimă premeditată". milă de toată durerea. Iar mama care trebuie să se roagePrin acest act este jertfit trupul copilaşului. Dar sufletul milostivului Dumnezeu pentru iertarea păcatului ei, selui este şi rămîne Viu şi nemuritor în veci". N-a apucat cuvine să ia aminte şi la pruncul sau pruncii ei, să-ibotezul din apă şi din Duh. N-a apucat să guste nici din încredinţeze ea însăşi în căinţă adîncă iubirii Dumnezeeştidulceţile lumeşti. "N-au gustat încă din păcat" (Fericitul atotcuprinzătoare. Să-i pomenească la DumnezeiascaTeodore al Cirului). Care este locul şi viitorul acestor Liturghie simplu, prin cuvintele "pruncii lepădaţi". Şisuflete nevinovate în împărăţia lui Dumnezeu? Opinii precum răspundea un preot întrebării unei asemeneateologice le aşează fie în "Jnegură", fie în "locuri nefericite femei, spunîndu-i să-şi ceară ea însăşi iertare de laluminoase". pruncul lepădat care caută şi el iubirea în durerea de a nu fi Călăuzită de Duhul Sfînt, Biserica nu-i părăseşte, în fost iubit - "Copilaşul meu, iartă-mă că nu te-am dorit, că nuSfînta Liturghie, la Proscomidie. cînd se pomenesc ceiadormiţi după felurite săvîrşin din această viaţă atunci te-am iubit. Acum însă, te încredinţez dragostei iubitoruluise scot miride, părticele, şi pentru "pruncii fără de de oameni Dumnezeu. Să nu măvreme, parte bărbătească şi femeiască“, fiind aşezate înpreajma Sfîntului Agneţ, a Mielului jertfit
 11. 11. 20 Părintele Galeria osîndeşti cînd ne vom întîlni la judecată". 21 Rămîne însă o problemă deschisă. S-a subliniat, şi Studiu introductiv Biserica dă mărturie limpede că nunta bineouvîntată de şi încolo de orice vînt al învăţăturii, prin înşelăciunea Dumnezeu ca o Sfînta Taină are drept scop oamenilor, prin vicleşugul lor, spre uneltirea rătăcirii" (Ef. "ajutorul reciproc al bărbatului şi femeii, dăinuirea 4; 14). Căci plăcerea însoţeşte actul ziditor, dar nu e scop în neamului omenesc, prin naşterea de prunci, şi ferirea de sine. Nu e plăcerea pentru plăcere, care înseamnă decădere stricăciunea desfrîului". Comuniunea sacră a celor doi se din demnitatea umană. în condiţia umană, energiile nu au împlineşte în "credinţă, înţelegere, adevăr şi iubire". Ei numai destinaţie sexuală, ci au şi vocaţia de a se converti au drept icoană, model "unirea între Mirele Hristos şi în valori spirituale (creativitatea în artă, în ştiinţă). Aşa Biserică" (Efeseni 5, 32). Unirea lor nu e numai biruim slăbiciunile, afirmăm în noi puterea, bărbăţia trupească, ci şi spirituală, duhovnicească. în om, primatul stăpînirii de sine, în har, a vieţii lui Hristos în noi, a este al spiritului, nu al biologicului. Comuniunea sfinţeniei, şi ne ferim de tragica durere a cuţitului în trupul soţilor nu se reduce doar la ceea ce numeşte un matern şi tragica durere a uciderii acestor muguraşi ai psihiatru contemporan - Victor Frankl -"un calm bucuriei. Cît de binevenit este astăzi cuvîntul pastoral zoologic". al Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: "Ne adresăm familiilor noastre creştine şi tuturor familiilor Fundamental, se ştie, spiritul programează energii. obştei româneşti cu chemarea: Nu vă împotriviţi lui Obsedat de biologic, de trupesc, la nivelul "zoologic" Dumnezeu, Izvorul Vieţii şi fugiţi de păcatul omuciderii! decazi şi aşa rămîi. "Trupul e o bună slugă, dar un rău Nu vă lăsaţi amăgiţi de ispita înşelătoare a unei vieţi fără stăpîn", spun sfinţii Părinţi. Cînd ajunge stăpîn, bietul copii, aparent liniştită! Nu vă lipsiţi de copii, care înseamnă suflet devine şi el trupesc. "Iar cînd sufletul rămîne să binecuvîntarea lui Dumnezeu în orice familie. Numai acea trăiască viaţa trupului, atunci el nu se mai află în mamă este fericită, care se arată ca «o vie roditoare» (Ps. adevărul lui", învaţă Sf. Isaac Şirul. 127, 3). Copiii aduc bucurie şi întăresc legăturile Vocaţia, chemarea omului este să facă din trup "un sufleteşti dintre părinţi. Tot ei vin cu darurile personaletemplu al Duhului Sfînt", o Biserică a Dumnezeului cel pentru binele şi sănătatea neamului, dăinuindu-i fiinţa pesteviu. In acest duh odrâslesc părinţii un număr de copii, vremuri, înmulţind cetele făuritorilor de cultură, civilizaţiepe care, după a lor răspundere în faţa lui Dumnezeu şi a şi spiritualitate, precum şi ale eroilor şi Sfinţilor noştri".neamului îi pot creşte şi îi pot ajuta să se împlineascăpotrivit menirii lor. In conştiinţa zidirii noastre până la"starea bărbatului desăvîrşit, la măsura vîrstei deplinătăţiilui Hristos" (Ef. 4, 13), prin rugăciune, prin cuvîntul lui Părintele GaleriuDumnezeu şi al Sfinţilor Părinţi, prin taina SfinteiMărturisiri şi a Dumnezeeştii Euharistii, prin post şi prinalte căi ale ascezei care "ucide ceea ce ne-a ucis", ajungemsă nu mai fim copii duşi de valuri, purtaţi încoace
 12. 12. Vindecarea Arborelui Genealogic 23 şi conceptele biochimice va putea înlocui cu succes oCuvântul traducătorului concepţie care a dăinuit trei milenii, ea se vede astăzi dezorientată şi dezechilibrată din cauza lipsei unei Lucrarea Dlui Dr. Kenneth McAll este plină de cunoaşteri reale şi complete a fiinţei umane. tulburătoare semnificaţii. Reţin trei din multele idei în al treilea rînd, însuşi titlul cărţii ţine să arate dintru care, la parcurgerea acestei opere, mi-au apărut în început că între cele două lumi, între care se pare că minte: prin moarte se instalează o separare iremadiabilă, Prima reprezintă un temei de speranţă. In decursul continuă a fiinţa o legătură vie, pe care din cele mai celor mai bine de cincizeci de ani de practică chirur- vechi timpuri oamenii au sesizat-o cu asiduitate. gicală, nenumărate au fost împrejurările în care am trăit Pentru a ne întări credinţa în existenţa acestei unităţi, neputinţa. Suferinzi care, prin vîrsta lor, prin poziţia Mîntuitorul ne-a vestit-o prin Cuvintele Sale: "Am-şi socio-culturală sau familială erau necesari vieţii alte oi, care nu sînt din staulul acesta". (Ioan *X-16) păinînteşti, ni se strecurau printre degete, pierderea lor De aceea, cînd apelăm la El, rugîndu-1 ca, întinzîndu-şi fiind ocazia de a gusta amarul înfrîngerii, insuccesului, mîna Sa şi asupra celor "plecaţi" de aci, să-i salveze, şi neputinţei. Prin revelaţiile aflate în acest opuscul simţim cu aceasta să-i vindece pe cei "rămaşi", mărturisim cum mîna vindecătoare a omului se prelungeşte, tocmai această credinţă. putîndu-se întîlni cu Aceea care, de acolo, "de dincolo", Primim prin ideile Dlui Dr. Kenneth McAll speranţe aflată mereu întinsă, ne aşteaptă ca să ne ajute. Acţiunea de proporţii pe care numai aceia care vor experimenta medicală, trecînd peste fiole şi tablete, peste bisturie şi .le vor putea aprecia dimensiunile, putîndu-le acorda aparatura cea mai sofisticată, îşi poate face simţită epitetul de vii şi puternici, de realitate uşor tangibilă. lucrarea benefică, apelînd prin rugăciune la adevăratul De aceea, putem afirma că ne simţim onoraţi "Patron" al Medicmei, Mîntuiîorul lisus Hristos.. constatînd că în corpul medical se numără astfel de In al doilea rînd. aplicarea pe o scară cit mai largă a aleşi, stele care, la momentul cuvenit, se vor aşeza,practicilor recomandate va reuşi să contribuie la prin strălucirea lor, alături de luminile care de maideclanşarea mult aşteptatei revoluţii creştine a Medicmei, bine de o mie de ani strălucesc pe firmamentul arteicare, împotmolită în mlaştina materialismului, s-a medicale: Panteleimon, Ermolae, Mochie, Talaleu.poticnit iremediabil, neputînd fi capabilă a răspunde Trifon, Samson şi Diomidie, Chir şi Ioan, Cosma şimajorelor întrebări pe care modernele flageluri i le pun. .Damian. şi mulţi alţii, mulţi neştiuţi de noi, darProlifererea numeroaselor practici şi concepţii, ca proslăviţi de Dumnezeu. Semn că Sfînta Pronie nuradionica, bioenergetica etc, încearcă să suplinească încetează a lucra şi prin corpul medical contemporan.ceea ce medicina oficială nu mai este capabilă să Aduc pe acesta cale mulţumiri D-nei Laura Datcuîmplinească. Rupîndu-se de străvechea doctrină care m-a sprijinit la realizarea traducerii."humorală", crezînd că prin medicina experimentală Dr., losif NicuJescu Medic primar chirurg
 13. 13. Vindecarea Arborelui Genealogic 25 fermier rătăcit, care se întoarce tîrziu acasă. La insistenţele sale, mi-am schimbat direcţia, aşa că, împreună cu el, ne-am îndreptat spre acea aşezare. Cînd am ajuns acolo, porţile erau deschise; am simţit 1 TREZIREA cum am fost împins înlăunîru, dar însoţitorul meu dispăruse. Sătenii mi-au spus că am evitat o ambuscadă japoneză şi că spitalul către care măDe curînd ieşit de sub protecţia lumii şcolii medicale a îndreptam era acum ocupat. M-au întrebat ce anumeUniversităţii din Edinburgh, eram nerăbdător să-mi m-a determinat să-mi schimb direcţia şi, totodată, ceîncep plănuita şi prezisă carieră de însănătoşire şi ştiam despre răniţii lor, susţinînd că în acea zi nimenivindecare a relelor psihice ale lumii. Descendent al unei nu ieşise din sat.familii de misionari Congregaţionali, mi s-a părut firesc Mi-am amintit că bărbatul în alb mi-a vorbit în engleză,să-mi încep cariera în China, ţară deja bîntuită de eu fiind fără îndoială singurul străin în acea regiune.cruzimile războiului chino-japonez. ^ Prima mea Atunci mi-am dat seama că acel bărbat în alb fusese Iisus."practică" urma să se desfăşoare asupra cîtorva zeci de încrederea pe care o avusesem în credinţele chinezilor cumilioane de potenţiali pacienţi, împrăştiaţi pe o vastă privire la fantomele şi duhurile pămîntului mi se risipisesuprafaţă şi din care o bună parte erau deja afectaţi de cu totul. De asemeni, am | înţeles că spiritele pot aveafanatismul grupurilor de luptători de gherilă. în influenţe şi bune şi rele, şi că, în mod dramatic, mi senenumărate rîndurL am fost arestat şi anchetat, o dată răspunsese la rugăciunile mele zilnice de apărare. Dar amam fost judecat sub acuzaţia de spionaj şi condamnat la mai înţeles şi altceva, anume că oricît de ostile ar fimoarte de un fel de juriu militar. Dar într-o ţară în împrejurările, cel ce şi-a încredinţat viaţa lui Iisus Hristosrăzboi un chirurg este ca banii din bancă, de aceea va fi mîntuit.execuţia a fost suspendată, permiţîndu-mi-se să îmi Războiul a însemnat internarea mea şi a soţieicontinui activitatea. După patru ani a izbucnit însă al mele (care era de asemeni medic) timp de patru anidoilea război mondial. aşaA că din nou am fost "prins". lungi într-un lagăr japonez, în care erau deţinuţi 1200 Intr-o zi., spre apusul soarelui, străbăteam un drum de prizonieri, cazaţi într-o clădire a unei foste fabrici,prăfuit, în zona de război a Chinei de Nord. ducînd avînd ca protecţie împotriva frigului iernii foile dematerial medical unui sat singuratic. Era unu! din ziare cu care se înfundaseră geamurile sparte. Ladrumurile mele obişnuite, care-mi cereau zile de mers, început, fiecare dintre noi s-a luptat cu înverşunaredormind prost; .am fost atacat de nişte bandiţi. Am pentru propria salvare, temător că ar putea fi furatvăzut cu surprindere cum în urma mea venea un bărbat de vecin. Mai apoi, cîţiva dintre noi. în secret, amîmbrăcat în alb, care, arătîndu-mi un drum înţr-o început să ne strîngem dimineaţa într-o debaradirecţie perpendiculară faţă de drumul meu, mi-a spus întunecoasă, pentru a ne ruga şi a cere protecţia luică acolo sînt mulţi răniţi, care au nevoie de ajutorul Dumnezeu, atît pentru întregul lagăr, cît şi pentrumeu.. La început, am crezut că este un fiecare dintre noi. Treptat, tot mai mulţi oameni ni
 14. 14. 26 Dr. Kcnncth McAlI Vindecarea Arborelui Gcnculgicc 27s-au alăturat, iar atmosfera din lagăr s-a schimbat. Ne-am împărţit proviziile, ne-am împărtăşit unii altora fara frică s-a aşezat in ţaţa creaturii şi a început săcunoştinţele, ne-am ajutat unul pe altul, aşa că lupta rostească o rugăciune de exorcism în numele lui Iisusdintre noi pentru hrană şi îmbrăcăminte a încetat. A Hristos. Am văzut cum omul care era legat s-a prăbuşitapărut: diferenţa dintre a supravieţui şi a vieţui, pentru fără cunoştiinţă. Sătenii au socotit aceasta drept unprima oară apărînd şi posibilitatea de vindecare prin semn al eliberării lui de diavol; l-au luat şi l-au spălat,rugăciune, în lipsa medicamentelor. Vindecarea prin îngrijindu-1 până şi-a putut relua locul printre ei. Omulrugăciune a devenit o realitate. a fost cu adevărat vindecat. Apoi soţia mea şi cu mine ne-am întors în Anglia, Atunci am fost sceptic. Am respins totul ca pe oobosiţi la minte şi Ia trup, cîntărind fiecare ceva mai izbucnire de violenţă colectivă, susţinînd că, deşi numult de patruzeci de kilograme. Din fericire, am trăit în înţelesesem nimic, astfel de practici nu se pot petrece înpaşnică înţelegere şi în următorii şapte ani am încercat lumea civilizată. De-abia acum am realizat că şi însă reluăm firul unei vieţi normale. Dar eu eram tulburat. liniştitul meu sat din Anglia, ca în toată lumea, poate fiPrea multe lucruri inexplicabile am văzut, am auzit şi găsit bolnavul mintal, după expresia populară "posedatam trăit în China pentru a le putea îndepărta din de diavol", şi pe care eu trebuia să-l ajut, dar nu ştiammemorie. în special nu puteam uita şi eram mereu cum. Este oare posibil ca acelaşi fel de exorcism sătulburat de amintirea vindecării prin rugăciune a unui poată fi folositor şi altora? Nu cumva în vindecareabărbat "posedat" sau feng kuei, vindecarea, de nebunie acelui bolnav a lucrat numai puterea sugestiei? Iarăşi şiîmplinindu-se prin rugăciunea unei femei obişnuite. iarăşi am fost confruntat cu influenţa, adeseaBărbatul fusese "deochiat". în Occident, această dezastruoasă, a minţii şi spiritului asupra corpului,întunecare a minţii ar fi putut fi pusă pe seama unei influenţă care m-a făcut să lupt fără folos cu bolileinsuportabile presiuni a societăţii moderne Dar acolo, în psiho-somatice ale pacienţilor mei.îndepărtatul sat din cîmpiile nordice ale Chinei, oamenii În cele din urmă, m-am predat. în 1956 am decis căştiau că ceva rău îl luase pe el în stăpînire, şi că acel trebuia să investighez bolile psihiatrice şi să mă"rău" trebuia îndepărtat prin orice mijloace. lămuresc dacă metodele de tratament acceptate Dacă ierburile vraciului şi lucrarea magiei albe reprezentau într-adevăr cele mai bune căi de ajutorare aeşuau, mijloacele erau la fel de barbare ca şi suferinzilor. De aceea, m-am întors la universitate şidiagnosticul. Victima era înlănţuită de un zid şi ucisă cu m-am specializat în psihiatrie, trăind în spitalele de bolipietre. Dar de se întîmpla ca aceasta să nu moară, faptul mintale, studiind alienaţi mintali condamnaţi să trăiascăera socotit ca un indiciu că ea ar putea fi vindecată nu toată viaţa în locuri izolate, într-o existenţă fără decu ajutorul "doctorilor" sau al misionarilor., ci de către speranţă. Am socotit că trebuie să existe o cale de auna dintre femeile care, practic, îşi dedicaseră viaţa pătrunde în ei şi a-i readuce din izolarea nebuniei lor.răspîndirii creştinismului, şi care, totodatii. nu mai Scopul meu a fost întotdeauna acelaşi: de a-i ajuta pecredeau în superstiţiile referitoare la spiritele bune şi oameni să stabilească o legătură cu Dumnezeu.rele. Cu această ocazie, o femeie îndrumîndu-i să trăiască numai sub călăuzirea Lui.
 15. 15. Vindecarea .Arborelui Genealogic 29 Unele păreau a fi "rele" şi proveneau de pe urma unor 2 RUPEREA LEGĂTURILOR practici oculte, în timp ce altele păreau a fi neutre sau inofensive, care strigau după ajutor. Uneori pacienţii Cînd pacienţii vin la mine, deseori după ani întregi de identificau vocile ca aparţinînd unor rude, care erau tratament medical şi psihiatric fără succes, se află într-o recent decedate, dar adesea nu putea fi depistată în stare înaintată de lipsă de receptivitate mintală, refuzînd mintea pacienţilor existenţa unor astfel de relaţii. cooperarea şi fiind refractari în a acorda încrederea încă Cine erau deci aceste spirite neliniştite sau nesupuse? unui "doctor". E esenţial ca mai întîi să se facă un istoric De ce şi cum înlănţuiau ele aceste fiinţe vii? Cu o atentă corect al bolii, apoi verificarea diagnosticelor anterioare, şi deseori dureroasă cercetare a antecedentelor precum şi efectuarea tuturor testelor medicale. In cazul pacienţilor mei, cu ascultarea lor atunci cînd începeau să în care se reuşeşte a se stabili o încredere reciprocă, aibă încredere în mine, dar, odată cu aducerea lor la bolnavii devin capabili să-şi dezvăluie "secretul", care a fost, de fapt, sursa îmbolnăvirii lor. credinţa în Dumnezeu, cu convingerea fermă că cercetarea lor era făcută cu dragoste, acordîndu-le Multe probleme emoţionale îşi au rădăcinile în încredere, puteam până Ia urmă Să găsim împreunădezechilibre pur biochimice, care impun medicaţie. răspunsul.Identificarea proceselor biochimice duce la uşoara lor O legătură între doi oameni, începută fericit şi cutratare, urmată de vindecare. Alteori identificarea nu bunăvoinţă de ambele părţi, poate ajunge în situaţia caeste, însă, uşoară. Sînt multe răni sufleteşti adînci, care unul să devină pasiv, complet dependent de celălalt, cuau nevoie de o altfel de terapie, dirijată de dragosîea pierderea completă a identităţii sale, deseori devenindcomunităţii creştine. Nu ne este îngăduit să ignorăm şi neputincios în a se rupe de controlul celuilalt. Aceastănici să respingem vreo cale de însănătoşire deplină, pe stare este denumită "sindrom de posesie".care să o poată dobîndi orice pacient. Mulţi dintre pacienţii văzuţi de mine în ultimii Un mare număr din pacienţii care îmi erau trimişi treizeci de ani sufereau de astfel de boli mintale, teea cemărturiseau că sufereau de prezenţa "spiritelor" şi că însemna pentru mulţi dintre ei câ trăiau mai mult sauerau deranjaţi de voci din altă lume, care li se mai puţin sub influenţa cuiva, viu sau mort, ştiut saudescopereau numai lor, dar pe care psihiatrii le neştiut de pacient.interpretau ca semne de nebunie. Există reminiscenţe ale In anul 1960, Dr. P. M. Yap, specialist în psihiatrie altradiţionalelor credinţe chineze despre spiritele bune şi Guvernului din Hong-Kong, a descris acest "sindrom derele, pe care le-am întîlnit deseori în Orientul îndepărtat. posesie", într-un articol din Journal of Mental Science.1Treptat, mi-am dat seama că spiritele şi vocile erau reale El recomanda terapia electro-convulsivă (ECT), fără săşi că existau şi deosebiri între ele. înregistreze însă progrese vizibile. în acea vreme, ECT se practica fără anestezie, iar uşurarea resimţită de bolnav apărea probabil datorită amneziei produsă de şocul electric. Revenirea
 16. 16. Vindecarea Arborelui Genealogic 3130 poate să împiedice un tînâr să se dezvolte independent Dr Kenneth McAll din punct de vedere psihologic.Iată cazul unei mamedin situaţia de stress extrem era socotită drept văduve, Ruth, de şaizeci de ani, care de ani de zile sevindecare. De curînd, psihiatrii au dovedit că este mult plîngea de tulburări cardiace. Nici unui din mediciimai eficace ruperea legăturii dintre posedat şi posesor, specialişti nu a reuşit să-i depisteze vreo boală, de aceeacel dintîi pe devenind deplin conştient şi cooperant, nici nu i-au prescris vreun tratament. A fost internată îndacă ruperea legăturii este făcută transferînd controlul numeroase spitale, fără rezultat.prin rugăciuni către Dumnezeu, aceasta aduce I-am ascultat relatările, care au durat câteva ore în primaacceptarea puterii de control a lui Dumnezeu şi zi, la fel şi în următoarea. Ea vorbea neîncetat şi freneticdăruieşte eliberarea. despre fiul ei, nerăspunzînd cîtuşi de puţin întrebărilor Este foarte important să se clasifice sindromul de mele. In cele din urmă, impacientat, i-am spus: "Esteposesiune în mai multe categorii, bine definite, în evident că în relaţiile dumneavoastră cu fiul este cevavederea stabilirii - diagnosticului diferenţiat. Legarea greşit". Femeia a devenit dintr-o dată speriată, violentă,unui om viu de un om viu este de cele mai multe ori după care, strigînd "Este dezgustător", a plecat trîntindclară de diagnosticat. Legarea celui viu de cei morţi, violent uşa. Curînd după aceea mi-a telefonat dintr-oindiferent că sînt strămoşi sau nu, sau de nou-născuţi cabină telefonică din apropiere, Informîndu-mă că vanebotezaţi, avortaţi, născuţi morţi (deci tot morţi depune plîngere împotriva mea. Am simţit că am pierdutnebotezaţi), de cei care au ocupat odinioară un spaţiu orice şansă de a o ajuta. Două zile mai tîrziu, Ruth era înocupat acum de cei în viaţă, poate prezenta faţa uşii mele. Nu am recunoscut-o imediat. Era îngrijită şiconsiderabile dificultăţi de diagnostic. Legarea unui om aranjată, cu părul pieptănat şi cu un zîmbet calm. M-aviu prin control ocult este probabil cel mai primejdios întrebat dacă poate să-mi spună întreaga poveste, perău de dezlegat. care începuse să mi-o relateze. Mi-a arătat o scrisoare Eliberarea nu este un miracol produs prin înghiţirea primită de la fiul ei Rufus, despre care îmi vorbise atît de unei pilule, act care este capabil să producă o vindecare mult. Omisese să-mi spună la vizita anterioară că acesta este schizofrenic şi că se află internat într-un spital de boli instantanee. Este, mai degrabă, o lungă cură, uneori mintale, la patru sute cincizeci miledistantă! dureroasă, necesară a fi urmată cu conştinciozitate, mai A mai adăugat, că, după ce ieşise din casa mea şi îmi ales cu încredere, până ce tratamentul îşi face efectul. telefonase, s-a plimbat fără ţel mult timp. Ajunsă Altfel, momentul ultim al eliberării se poate produce în vîrful unui deal, obosită fiind, a. intrat într-o Biserică brusc şi dureros. Mai întîi de toate este necesară cu gîndul de a se odihni. Cum stătea. într-un colţ, a auzit întreruperea legăturilor cunoscute cu persoana o voce rostind clar: "Nu ai tăiat niciodată "controlor", vie sau moartă, apoi iertarea sinceră şi, în Cordonul ombilical al fiului Dumitale celui mai mic". final, transferarea controlului către Domnul nostru Iisus ”Am crezut că eraţi Dumneavoastră., doctore, şi Hristos, făcînd orice schimbări de mediu necesare ca m-aţi urmărit în biserică." Supărată, a privit acestei etape. Poate să fie traumatizantă de ambele părţi dezlegarea "şnurului" ce leagă un bărbat de fusta mamei, mai ales atunci cînd acest fir este atît de puternic încît
 17. 17. 32 Or. Kenneth McAll jur-împrejur, chiar sub în altar, dar nu a găsit pe nimeni. Vindecarea Arborelui Genealogic 33 Atunci a auzit din nou vocea şi a înţeles că Dumnezeu Mama Corolei a fost rugată să ţină un jurnal era Cel ce i se adresa. A căzut în genunchi şi a spus cu o amănunţit despre fiica ei, pentru a se putea descoperi voce umilă: "Dacă este adevărat, am să o fac acum". A un factor comun al fiecărei crize. Aşa s-a putut afla cuprins-o un sentiment straniu, aşa că a luat o pereche de că înaintea fiecărei crize Carola fusese fie în legătură foarfeci şi a tăiat cordonul ombilical. S-a simţit o femeie telefonică, fie în scris, fie se întorsese din vizită de schimbată. bunica maternă. Această doamnă energică locuia Ultimul dintre cei cinci fii, Rufus, acum în vîrstă de o oarecare distanţă, dar o socotea încă pe Carola treizeci şi cinci de ani, avea opt ani cînd tatăl său a murit drept copilul favorit, fiind în permanentă legătură cu ea. subit. De atunci, Ruth i-a ordonat întreaga viaţă, chiar şi I-am rugat pe bunicii ei să-mi facă o vizită, şi ei au fost de orientarea profesională, chiar şi alegerea soţiei, care acord, dar cu mare greutate. Era prezentă şi mama acum era bolnavă de tuberculoză şi internată într-un Carolei, dar Carola se afla într-o altă cameră. Cînd sanatoriu. în cursul discuţiei am atins punctul central al în după-amiaza zilei minunii, Rufus a simţit o bruscă problemei, bunica a devenit furioasă, sculîndu-se în senzaţie de uşurare. De aceea, i-a scris imediat mamei, picioare şi strigînd, în timp ce mama Carolei a început să comunicîndu-i că "se simte din nou el însuşi" şi că a cerut ţipe isteric. Bunicul, care până atunci stătuse liniştit, a aprobarea spitalului de a-şi petrece week-end-ul cu un frate început să dea aprobativ din cap, repetînd neîncetat: "Ai al său. Rufus, a fost pe deplin vindecat. Soţia sa s-a simţit dreptate, doctore, totdeauna am spus că se va ajunge aici." de asemeni din acea zi deosebit de bine; după repetate În acest moment al discuţiei, soţia mea a intrat în cameră, teste. care. au fost toate negative, a fost externată din spital. auzind zgomotele şi strigătele. Atunci am sugerat să ne Curînd după aceea, copilul lor s-a întors acasă din căminul rugăm, în linişte, cu toţii. Am rugat pur şi simplu pe de copii în care era îngrijit. Douăzeci de ani mai tîrziu, Dumnezeu să taie legătura negativă a Carolei cu bunica sa; Rufus şi soţia sa erau sănătoşi, iar Ruth nu a mai avut apoi bunica a spus: "Nu voi mai avea nimic cu Carola, voi "tulburări cardiace". înceta să mai încerc să o influenţez. întrucît astfel măLegătura care controlează poate uneori trece într-o familie şi amestec în viaţa ei." După aceasta, Carola nu a mai avutpeste o generaţie. Carola era o vînzătoare de optsprezece nici o criză, şi-a schimbat stilul de viaţă, a urmat un cursani. Pe neaşteptate, a început să prezinte crize, care de surori medicale, iar acum este asistentă medicală la unapăreau fără cauze speciale, fără ritm, uneori de câteva ori pe spital.zi, alteori la interval de o săptămînă; în timpul uneia dintre Ruth, din exemplul precedem, a rupt legăturacrize, care părea să fie ultima, după o jumătate de oră distructivă cu fiul ei, Rufus, cu ajutorul Domnuluirămînea într-o stare de rigiditate, fără reactivitate, tota! nostru Iisus Hristos, iar un grup dintre ai noştri a făcutizolată de mediul înconjurător. Tratamentele psihiatrice nu au acelaşi lucru pentru Carola şi bunica ei; de asemeni, estereuşit să aducă nici o ameliorare a stării ei, nici să uşureze posibilă ruperea legăturilor prin rugăciuni fără ştiinţacrizele. celor doi care sînt legaţi unul de altul.
 18. 18. 34 Dr. Kenneth McAll Viudecarea Arborelui Genealogic 35Miriam a avut doi copii, care au murit amîndoi din sexuale cu unul din pacienţii din spital, care era preotcauza neglijenţei ei. După aceasta, ea nu a mai fost militar. în mod semnificativ, comportarea mamei acapabilă să iasă din cercul de ghinioane al vieţii ei. produs un gen de reacţie inexplicabilă a copilului încăPretindea că este capabilă să prezică zilele în care vor nenăscut, care a influenţat apoi întreaga lui viaţă şimuri membrii familiei sale, fapt care a creat în sinul comportarea faţă de femei şi de preoţi. Confesîndu-se cufamiliei o mare teamă. Ea a blestemat mai mulţi oameni, deplină căinţă, fiind iertată de fiul ei, pe care îl rănise atîtcîţiva dintre aceştia prezentînd ulterior uri iraţionale, de adine înainte de a se naşte, a obţinut iertarea şi de laatitudini nerezonabile, avînd drept rezultat final Iisus. Hristos, care deja o aştepta spre a o ierta. Cliff s-adestrămarea a două familii. Nepoata ei, Mavis, a început simţit imediat eliberat. Iertarea totală a persoanei caresă aibă nişte crize ca de epilepsie, care au devenit fusese responsabilă către cea care fusese rănită a ruptevidente chiar înaintea morţii Iui Miriam. legătura de frică, de mînie şi de aversiune. Cliff este Mavis a făcut eforturi considerabile, încercînd să acum fericit în căsătoria lui şi duce o viaţă normală.devină credincioasă, ceea ce nu a făcut decît să-iagraveze situaţia. Dacă cineva încerca să se roage Dacă însă legătura constrictivă este cu un mortîmpreună cu ea, începea să rostească, blasfemii, necunoscut, prima dificultate stă în identificarea forţeisusţinînd că aude voci supărate, certăreţe. Atunci, un care-1 controlează pe suferind. Cea mai eficientă cale degrup de oameni, fără ştirea ei, a început să se roage a o afla este cercetarea Arborelui Genealogic, încercîndpentru îndepărtarea blestemului care apăsa asupra lui să aflăm dacă au existat probleme de comportamentMavis, pentru a obţine iertarea bunicii sale, Miriam. excesiv sau dacă a existat vreo întîmplare sau persoanăCrizele au încetat şi viaţa lui Mavis a devenit normală,putând ea însăşi să se roage în pace. pentru care era necesară mărturisirea către Domnul Iisus Hristos, spre a obţine iertarea de la El. Această lucrare nuCliff, un învăţător de treizeci de ani, era homosexual. este întotdeauna uşor de făcut, dar cu răbdare şiTrăia sub protecţia mamei sale, evitînd orice relaţii nu rugăciune poate fi făcută mai mult sau mai puţinnumai cu femeile, dar şi cu preoţii, refuzînd să participe complet. Deoarece ea este făcută în numele Domnuluila adunările de la şcoală. A încercat cu tot felul de Iisus Hristos, s-a dovedit că este suficient să se obţinămedicamente, şedinţe de psihiatrie, dar nimic nu i-a identificarea "spiritului posesor".ajutat. Vorbind cu mama lui Cliff, i-am cerut relaţii Pentru alcătuirea Arborelui Genealogic, există douădespre trecutul iui. obiective principale. în primul rînd, trebuie să se Ea e o femeie cumsecade, activă, credincioasă şi stabilească dacă vreunul dintre ascendenţi a manifestatfusese sora medicală înainte de căsătorie. După multe comportamente inacceptabile; în al doilea rînd, să seezitări, mi-a vorbit despre viaţa ei, dar mai ales despre determine cui aparţine vocea, spiritul neliniştit careperioada în care fusese însărcinată. Lucra într-un spital vorbeşte către şi prin persoana care are nevoie de ajutor,mare şi era deja însărcinată. De multe ori, în timp ce era adică pacientul. In primul caz, comportamentede serviciu noaptea, şi-a permis să aibă relaţii similare .se pot exprima prin simţăminte similare,
 19. 19. . 36 Dr. Kenneih McAll aversiuni, acţiuni sau chiar boli trupeşti. Sau acestea se Yindecdrea Arborelui Genealogic 37 pot manifesta în numeroase forme de boală. barba mare, neagră, avînd întipărită pe faţă o expresie de Molly era o femeie de treizeci de ani, bine integrată, cruzime. Purta un costum de culoare întunecată. cu un inteligentă, sănătoasă, dar prezenta un simptom pe care îl guler alb, mare, pantaloni de călărie şi ciorapi albi şi îşi descria ca pe o nouă şi ridicolă fobie. Avea o frică ţinea cu hotărîre pe cap o pălărie neagră şi înaltă. Nu paralizantă să călătorească în apropierea unei ape, chiar şi îngenunchease. pe o scurtă distanţă. Cei doi copii ai ei, în vara de Acest lucru se potrivea cu tradiţiile calviniştilor, dure şi dinaintea prezentării la mine, se scufundaseră, găsindu- necruţătoare, care se străduiau să-şi afirme identitatea lor în se, totuşi, într-o ambarcaţiune ce părea foarte sigură. noua lume a Americii, forţînd pe alţii să accepte şi să-se Tratamentul unui psihiatru nu i-a îndepărtat fobia. De aceea, conformeze principiilor şi convingerilor lor rigide. mi-a fost recomandată. Nu a trebuit să facem o incursiune Pacientul meu american s-a uitat neajutorat cum acest adîncă în trecutul Arborelui ei Genealogic pentru a bărbat a silit-o pe fata cea tristă să părăsească Biserica, dar descoperi că un unchi al ei-se înecase în dezastrul a văzut cum un înger o urmărea, probabil ca să o Titanicului. Atît cît se ştia în familie, nimeni nu se rugase consoleze. Părea probabil că în toţi aceşti ani după moartea pentru el. De aceea, am decis să facem pentru el o ei noi am fost primii oameni care ne-am dat seama că ea Sfînta Liturghie. Celebrarea Liturghiei, în cursul căreia ştim avea nevoie de rugăciuni. Din această cauză şi din pricina că Dumnezeu este prezent, reprezintă actul central al atitudinii calvinistului, am repetat Sfînta Liturghie, spre a eliberării şi tămăduirii. Molly a luat şi după aceea parte la căpăta iertarea de la Dumnezeu; după care l-am văzut pe Sfînta Liturghie, simţindu-se deplin vindecată de fobia ei. acel bărbat îngenunchind şi scoţîndu-şi pălăria. Şi am Deşi aparent unchiul avea nevoie numai de o slujbă de mai , descoperit că în acea familie mai fuseseră şi alte înmorrnîntare, Molly a acceptat după aceea un înalt grad de persoane care muriseră necreştineşte şi care nu fuseseră disciplină spirituală în toată viaţa ei. niciodată pomenite în casa prietenului meu. Am făcut O dată, mi-a fost recomandat un vizitator american foarte pentru fiecare în parte rugăciunile Sfintei Liturghii, ţintulburat. Cunoştea foarte puţine lucruri despre Arborele cadrul .căreia le-am încredinţat lui Dumnezeu, după care l-Genealogic al familiei sale, cu excepţia faptului că se am văzut pe acel bărbat îmbrăcat în alb, în haine preoţeşti,trăgea dintr-un neam de calvinişti din Anglia, în cursul unei ţinînd cu ambele mîini o coroană. Nu a mai fost nevoie săSfinte Liturghii pe care am făcut-o pentru ascendenţii care ar se apropie de Sfîntul Altar, căci îngerii l-au condus într-ofi avut nevoie de ajutor, ne-a fost atrasă atenţia de o tînără, lumină strălucitoare. Americanul şi strămoşii lui erau acumîntristată, care stătea cu capul plecat chiar în faţa altarului. în pace.Alături de ea stătea o femeie mai în vîrstă, care fuseseîmpinsă şi silită să îngenuncheze de un bărbat care stătea în O victimă a controlului ancestral poate să se simtă ea însăşi luată de o forţă de nedescris, ca un "mirosspatele ei. Acesta era înalt, avea o respingător", ca o "greutate pe spate" sau ca un "nor negru" sau ca o "voce care conduce”. In timpul acestor momente, cuvintele nu sînt ale ei şi acţiunile ei nu sînt controlate de propria voinţă.
 20. 20. 38 Dr. Kenneth McAll Vindecarea Arborelui Genealogic 39 Margaret avea şaptezeci şi trei de ani, cînd, pe neaşteptate, au început "accesele". Izbucniri violente de locuinţei şi intentarea divorţului, luîndu-şi copiii. furie, agresiuni neprovocate faţă de sora ei, soră de vîrstă De-abia atunci ea şi-a dat seama că are nevoie de ajutor, mai mică şi cu care conlocuia; crize de distrugere a fiind de acord să consulte un psihiatru. Rhonda şi cu obiectelor din casă, fără a-şi da seama de ceea ce face, soţul ei aveau trei băieţi, astfel încît moştenirea de fapte care nu îi erau caracteristice. Mama lor, care murise familie a acestor tulburări orişicum s-ar fi rupt în viitor. în urmă cu patru ani, îa vîrsta de nouăzeci şi şase de Cu toate acestea, am hotărît să oferim o Sfântă ani, se comportase la fel. După fiecare acces, Margaret Liturghie pentru Rhonda şi pentru fetele cele mai mari îşi cerea mii de scuze, avînd adevărate remuşcări, dar nu ale familiei, de-a lungul celor şase generaţii. era capabilă să dea vreo explicaţie pentru purtările ei. Cu doi preoţi, un doctor şi două surori, Nellie şi cu mine Cînd sora ei Nellie mi-a cerut ajutorul, am sfătuit-o ca ia am ţinut o slujbă pentru aceşti strămoşi ai familiei, care, în viitoarea criză să-i poruncească lui Satan ca în numele mod evident, au contribuit la acest lant de tulburări lui Iisus Hristos să o părăsească pe Margaret. Dar, cînd a caracterizate prin accese de furie. Deşi a fost făcută în încercat să procedeze aşa. Margareta i-a tras o palmă particular, fără ca Margaret sau Rhonda să ştie ceva despre zdravănă, ţipînd: "Este mătuşa Agnes!"Am alcătuit Arborele Genealogicei! acestei familii această slujbă, nici una dintre cele două femei nu a maişi a rezultat o schemă ciudată. In ultimele şase prezentat vreo criză.generaţii, majoritatea femeilor din familie prezentau Comportamentul Rhondei a- devenit cu totul normal,aceleaşi tulburări de comportament. Acest "semn" a soţul ei a renunţat la intenţia de divorţ, aşa că s-a produsapărut în 1750, cînd s-a produs în familie o crimă. o consolidare a familiei lor. Margareta aFiica cea mai mare, Elizabeth, a devenit alcoolică, devenit o soră iubitoare şi necazurile lui Nellie au luatdistrugînd cea mai mare parte a averii familiei, sfîrsit.înainte de a se fi înecat, Ia vîrsta de patruzeci deani. Ulterior, fiicele cele mai mari din familie Ruperea legăturii şi transferul controlului către Domnulprezentau crize de furie, la cele mai mici provocări. Iisus Hristos pot fi simultane şi pot apărea şi lapână la pacienta mea, Margaret, născută în 1904. creştini, şi la necreştini. Esther, de şaptezeci de ani, Nepoata Margaretei, Rhonda, cea mai mare dintre era văduvă. Fiul ei, Samuel, bolnav de schizofrenie,fiicele surorii celei mai mici a Margarete!, s-a născut în se afla internat într-un spital din cealaltă parte a lumii.1941 şi avea treizeci şi doi ele ani, A beneficiat de Ea e îngrijorată atît de starea lui, cît şi de viitorultratament psihiatric timp de cîteva luni, înainte ca eu să care-i aştepta. Dar simptomele pe care le prezenta eipreiau căzul Margaretei. Rhonda a fost de acord cu acest fiind confuze şi incomplete, au dus curînd la concluziatratament doar dupa ce soţul ei,întor c i n d u se într-o că boala Iui nu se datora unei anormalităţi medicale,seară acasa. a găsit mobila deteriorată, geamuri sparte şi ci erau în cea mai mare măsură provocate, de influenţain general o situaţie haotică Acesta a ameninţat-o pe pe care mama lui o exercită de o v ia ţă asupra lui.Rhonda cu părăsirea Atunci am propus să ne înfăţlansam Domnului lisus Hristos în rugăciune, iar Esther să-1 permită să ia controla! asupra fiului., dar şi i-^upra ei. Deoarece era
 21. 21. 40 Dr Kenneth Mc All Vindecarea Arborelui Genealogicevreică, nu i-a fost uşor să accepte, cerînd timp de 41gîndire» De fapt, i s-a cerut să renunţe la credinţa Ea nu ştia de această intenţie, iar spitalulei şi să devină creştină. A ieşit de la mine foarte în care era internată se afla la o sută detulburată, noaptea, singură. Deodată, în întuneric, a mile, aşa că noi nu am fi avut posibilitateavăzut un crucifix mare, foarte strălucitor. S-ar fi putut să-i cerem consimţămîntul. Mai tîrziu, amsă fie rezultatul propriei ei imaginaţii, în timp ce îşi aflat că o mătuşă care se afla şi ea într-un spital de boli mintale, şi pe care eu nu ofrămînta mintea în legătură cu cele discutate. Dar nu cunoşteam, s-a vindecat şi ea în acelaşi timp.şi vocea lui lisys Hristos pe care a auzit-o. El i-a Hotărîrea noastră de a oficia Sfintaspus clar că trebuia să-şi elibereze fiul, pe Samuel, Liturghie avusese un efect cu mult pesteca să 14 încredinţeze şi să se încredinţeze şi ea Lui. aşteptările noastre. Cu toate acestea, amA fost silită în acel moment să-L accepte pe lisus oficiat Sfînta Liturghie cinci zile mai tîrziu,în inimă, şi apoi să-şi elibereze fiul, lăsîndu-1 în seama dar pentru mulţumire.Domnului. De cealaltă parte a lumii, Samuel, fără săştie de convertirea mamei lui, a început să îşi revină O îmbolnăvire asemănătoare cu substrat organic, sau numai simptome de boală potdin starea schizoidă. Mama lui se consideră acum o atrage atenţia că un .strămoş are nevoie deevreică botezată, nou-născută. Sfînta Liturghie. Iată cazul unui bărbat, specialist în domeniul său, în vîrstă deUn caz de comportament care s-a repetat-pe acelaşi şaizeci şi cinci de ani, care a început sătipar mi-a fost prezentat de un preot, tatăl unei femei prezinte crize periodice de sufocare, ale cărornumită Norma. Ea simţea nevoia să scoată ochii cauze medicii nu le-au putut depista S-a aflatcopiilor ei. Era ceva care se potrivea mai curînd cu că tatăl său-se înecase cu mulţi ani în urmăpracticile secolului al şaisprezecelea decît cu cele. fiind în stare de ebrietatea Din această cauză, amoderne. Am vorbit despre strămoşii lui, iar cînd i- fost înmormîntat în secret, fără a i se faceam făcut Arborele Genealogic am descoperit că în slujba religioasă. Explicaţia mea că moarteaurmă cu mai multe generaţii reşedinţa acestei familii tatălui său, care nu avusese parte de slujbă defusese un castel, care avea şanţuri de jur-împrejur şi înmormîntâre, se manifesta sub forma crizelorînchisori. Familia preotului nu fusese niciodată acolo. de sufocare pe care le prezenta, 1-a înfuriat.Am cercetat castelul şi am găsit o cameră de tortură, După trei luni, cînd crizele de sufocare auîn închisoarea care avea printre alte lucruri nefaste devenit din ce în ce mai puternice, aşi accesorii care ar fi putut fi folosite pentru lucrările acceptat să participe la o slujbă religioasăcare o obsedau pe Norma. de încredinţare a tatălui său lui lisus Hristos. Am propus preotului, tatăl Normei, să îşi consulte Am făcut această slujbă, după care bolnavulepiscopul, după care am hotărît să oficiem Sfânta s-a vindecat.Liturghie pentru morţi, o dată la cinci zile. Spreuimirea noastră, am aflat că fiica lui s-a eliberat de îhtr-o zi, un tînăr director de şcoală a venitobsesia care o chinuia chiar din ziua marii decizii. la mine cu o mare supărare. Avea un coşmar, care prin repetarea lui îl chinuia. Visa că se afla pe marginea unui abis negru, care părea să fie eternitatea, şi nu se putea mişca, Coşmarurile au început cînd, în încercarea de a se lăsă de băutură, se gîndise în mod serios la religia lui, şi nu
 22. 22. în mod obişnuit, automat.
 23. 23. 42 Dr. Kenneţh McAll Vindecarea Arborelui Genealogic 43A aflat întîmplător că la vîrsta de doi ani îşi pierduse tatăl, mai mare şi sora lui au observat o schimbare, dar elmort într-un accident la bordul unui submarin, în timpul a insistat să nu i se ceară nici o explicaţie, pînă larăzboiului. Deoarece pacientul meu era de religie venirea mamei lor.romano-catolică, i-am propus să-1 roage pe preotul său în după amiază zilei precedente, adică Sîmbătă,să îi facă o slujbă de pomenire (Liturghia Învierii) pentru se afla în biblioteca spitalului, ca de obicei, plîngînd şitatăl său, care, în mod evident, nu avusese parte de ea. ţipînd după tatăl său. Deodată i~a venit gîndul căOmul a acceptat, şi "abisul negru al eternităţii" nu i-a pretenţia pe care o manifesta faţă de tatăl său, de amai apărut niciodată. se întoarce la viaţă, era egoistă, gînd care pînă atunci nu îi trecuse prin minte. După care, în ciuda faptului căîn cazurile în care pacienţii mei auzeau "voci" care nu nu credea în Dumnezeu, s-a trezit rugîndu-se luirăspundeau la tratamentul convenţional, le acordam toată Dumnezeu să aibă grijă de tatăl său.atenţia. Şi Gil a adăugat, zîmbind: "Din acel moment mă Gil mergea bine cu şcoala şi era un sportiv simt excelent". Am dedus că aceste fapte s-au petrecutapreciat. La vîrsta de paisprezece ani, în ziua în care i-a cam în vre-mea în care noi săvîrşeam slujba pentrumurit tatăl, s-a închis în camera lui şi a plîns. A tatăl lui. De atunci, Gil şi-a menţinut sănătatea şi nu arămas aşa de îndurerat şi aşa de retras de lume şi mai vorbit niciodată cu tatăl său.necomunicativ; încît a fost internat cu diagnosticul deschizofrenie atipică. Cea mai mare parte din timp şi-o Din momentul în care "legătura" a fost "tăiată",petrecea imitînd vocea tatălui său, manierele lui şi indiferent cu cine a fost formată sau cît a durat,conversînd cu el. “vidul de posesie” trebuie transferat Dornnului lisus – La doisprezece ani de la spitalizarea lui, mama sa a Hristos pentru a-I permite să preia întreul control.apelat la noi. Nevrînd să mă amestec în tratamentul lui, Deseori, padentul este deplin conştient de acestnu 1-am consultat pe Gil. Mama lui însă mi-a spus că lucru, deci transferul va fi direct. Lui Hristos I s-a datfamilia, inclusiv tatăl lui, nu erau credincioşi, şi că nu-şi rolul de spirit dominant şi tot Lui trebuie să i se deaaminteşte dacă i s-a făcut vreo slujbă de înmormîntare. în în grijă viaţa care a scăpat de sub posesia acelui spirit.schimb a făcut următoail comentariu: "A fost un om Legătura poate fi aşa de puternică încît să seîngrozitor. Slavă Domnului că am scăpat de el. A fost atît prelungească dincolo de moarte, mai ales cînd este ode brusc şi de îngrozitor, încît am vrut să se termine cît legătură de dragoste. Nu e neobişnuit ca soţul sau soţiamai repede cu putinţă. Cred că a fost o incinerare, care să sufere după partenerul mort în aşa măsură încît cels-a terminat în cîteva minute, şi nu îmi mai amintesc rămas în viaţă să moară prematur, ca şi cînd ar fice s-a spus". dorit aceasta. Sînt văduve care suferă în primul an de A fost de acord să participe la o altă slujbă de văduvie, înzecit, de boli, şi chiar mor, faţă depomenire pentru soţul ei, şi într-o Sîmbătă, împreună cu semenele lor de aceeaşi vîrsta, dar nevăduve, în acestun preot anglican, am oficiat la capelă o slujbă simplă, fenomen nu este implicată nici o intenţie rea,fără ceremonie. A doua zi, Duminică, Gil a venit acasă, această durere ar putea fi mai uşor suportată prinîn familie, la masa de prînz. Fratele lui lisus Hristos.
 24. 24. 44 Dr Kenneth Mc All 45 Chiar şi legăturile între persoanele neînrudite pot Vindecarea .Arborelui Genealogic continua şi după moarte. In cazul în care legătura a fost ei "găuri negre1 au încetat să mai apară şi a fost intimă, continuarea "posesiei" de către cel mort poate fi încurajată să adopte o nouă disciplină spirituală. în căutată activ de cel rămas în viaţă. O astfel de legătură prezent este fericită în căsătorie, comunieîndu-ne că experienţele ei au fost de ajutor şi altor persoane, care trebuie tăiată, fiindcă este totalmente distructivă. treceau prin situaţii asemănătoare. Georgina mi-a fost adusă la vîrsta de douăzeci şi trei de ani. Fusese instruită spre a fi profesoară, şi de câteva ori Majoritatea cazurilor de legături "controlate", cu morţi fusese certificată drept schizofrenică, deşi i se puseseră sau vii, nu sînt atît de dramatice şi misterioase ca ale mai multe diagnostice psihiatrice. Cei şaisprezece Georginei, dar sînt asemănătoare cazurilor destul de des medici psihiatri, medicamentele, şocurile electrice nu au întîlnite între o femeie şi tatăl ei idealizat, văzut într-un bărbat, sau ca în cazul unui bărbat legat de fusta mamei reuşit să o vindece. Georgina mi-a spus că necazul ei cel lui.. mare sînt "găurile negre". Veneau fără avertisment, Harry se căsătorise cu o tînără recepţioneră de la durau între trei şi paisprezece zile. In acest răstimp, se hotelul mamei lui. Tinerii căsătoriţi au continuat să comporta bizar, iar după aceea nu-şi mai amintea nimic. locuiască în hotel. Soţia lui a început la un moment O dată, i s-au încredinţat banii şcolii spre a-i duce la dat să prezinte o stare depresivă, care îi provoca bancă. S-a trezit la un moment dat în stradă, încărcată cu insomnii persistente. în cele din urmă, după săvîrşirea cadouri inutile, despre care nu îşi amintea să le fi unei Sfinte Liturghii, legătura dintre Harry şi mama cumpărat. lui a fost ruptă, ea acceptînd ca cei doi tineri să se In timp ce se pregătea să plece, după prima noastră mute într-o locuinţă aflată la oarecare depărtare de-întrevedere, mi-a spus deodată: "Dintr-un anumit motiv, hotel. Treptat, pe măsură ce Harry s-a eliberat denu pot să vă mint". A început să-mi povestească cum ani sub posesia maternă, relaţia cu soţia sa s-a înnoit,de-a rîndul avusese o legătură cu o lesbiană, soră starea ei depresivă dispăxînd. Toţi trei formează omedicală, dar care murise. Săptămîni şi zile în şir visa că nouă, puternică legătură spirituală.se afla în contact cu prietena ei moartă şi că discutau. întot acest timp zăcea pe pat, neştiind nimic despre cele ce Sfînta Liturghie este oficiată în linişte şi cu rugăciuni.se petreceau în jurul ei. Ne-am dus împreună la un preot Vindecarea se instalează prin încredinţarea în pace luicare, îngenunchind în faţa altarului, a tăiat pur şi simplu lisus Hristos, pe măsură ce primim dragostea Lui.legătura, poruncind duhului care o poseda să plece, ia Eliberarea de sub dominaţie poate avea loc uneorilocul care i se cuvine, în numele Domnului lisus imediat după anunţarea intenţiei de a încredinţa cazul luiHristos. Dumnezeu. Alteori, vindecarea are loc în timpul oficierii în acel moment, fata a scos un strigăt, după care s-a sfintei slujbe, chiar dacă ea se săvîrşeşte la distanţă de liniştit. A spus că se simţea ca şi cum ar fi avut o gaură pacient. în cap, şi că acum se simţea curată. Ciudatele în toate cazurile de posesie prin legătură, eforturile psihiatriei trebuie să se îndrepte sj,:e realizarea integrării personalităţii, dar esenţial este ca ele să fie
 25. 25. 46 Dr Kenneth McAllfolosite împreună cu rugăciunile şi mai ales cu Sfînta.Liturghie, care are puterea atît de a rupe legăturadistructivă, cît şi de a realiza legătura dătătoare de viaţăcu îisus Hristos. 3 VINDECAREA PRIN IISUS HRISTOS în vederea pregătirii pentru Sfînta Liturghie de izbăvire, întocmim Arborele Genealogic pentru a identifica persoana pentru care ne vom ruga. în cazul copiilor născuţi morţi, avortaţi spontan sau cu intenţie, este necesar a-i chema pe nume (Isaia 49,1). Dacă pruncul nu a avut nume, cîteodată Domnul ne vă sugera unul sau familia poate alege un nume, în aşa fel ca rugăciunea să devină personală şi mai specifică. Apoi ne hotărîm pe cine s.ă invităm. Cîteodată, pot fi câteva persoane la slujbă. Adeseori ea se săvîrşeşte în absenţa persoanelor pentru care se oficiază, chiar şi fără cunoştinţa sau consimţămîntul lor. Deseori starea mentală, distanţa geografică sau dezinteresul pentru Sfînta Liturghie le împiedică să ia parte. Dar, ori de cîte ori este posibil, încercăm să-i avem lîngă noi pe cei pentru care facem rugăciunile, fiindcă în acest fel ei înşişi pot cere îndrumări sau, ceea ce este şi mai important, au prilejul să înveţe cum să se roage mai departe pe cont propriu, la viitoarele Sfinte Liturghii. Prezenţa lor este de ajutor, căci au prilejul să primească iubirea lui îisus Hristos, atît pentru ei, cît şi pentru strămoşii lor. Invităm şi pe aîţi membri ai familiei, eventual prieteni, care au dragoste, care doresc să se roage, inclusiv pe cei necreştini, care au minţile deschise spre cunoaşterea lui Hristos, a puterii Lui, a dragostei Lui. Cu cît este prezentă mai multă iubire, cu atît

×