Ceaslov 1835 (repub. 2001)  Manastirea Neamtului
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Ceaslov 1835 (repub. 2001) Manastirea Neamtului

 • 1,619 views
Uploaded on

 

More in: Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,619
On Slideshare
1,408
From Embeds
211
Number of Embeds
11

Actions

Shares
Downloads
52
Comments
0
Likes
0

Embeds 211

http://simeona.blogspot.ro 171
http://simeona.blogspot.com 22
http://simeona.blogspot.it 5
http://simeona.blogspot.de 4
http://simeona.blogspot.co.uk 3
http://simeona.blogspot.nl 1
http://simeona.blogspot.com.es 1
http://simeona.blogspot.dk 1
http://simeona.blogspot.gr 1
https://www.google.ro 1
http://www.google.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.                       Ceaslov  ÎNTRU SLAVA LUI DUMNEZEU CELUI ÎN TREIME SLĂVIT  De pre slova chirilică acum pre cea lătinescă din nou scris, cu puţine cele de trebuinţă îndreptări, dupre izvodul dat în tipar în Sfânta Monastire Neamţul la anul dela Hristos 1835, cu blagosloveniia Mitropolitului Veniamin Costaki, prin osârdia Arhimandritului Neonil, Stareţul Sfintelor Monastiri a Neamţului şi Secului.
 • 2.    La anul dela Hristos 2001, iară de la Facerea Lumii 7509  
 • 3.                          Ceaslov            
 • 4.                                    
 • 5.          5
 • 6.                Î N S E M N A R E DE TOATE CELE CE SE AFLĂ ÎNTRU ACEASTĂ SFÂNTĂ CARTE.  Fila. Rugăciunile Dimineţii...........................................................................1 Rugăciunea de miezul nopţii pentru toate zilele...................................8 Rugăciunea de miezul nopţii pentru Sâmbete.....................................20 Altă rugăciune de miezul nopţii pentru Dumineci..............................26 Slujba Utreniei sau mânecării, cu rânduiala ei....................................29 Ceasul întâiu........................................................................................48 Mijloceas al acestuiaş ceas..................................................................52 Al treilea Ceas.....................................................................................55 Mijloceas al acestuiaş Ceas.................................................................59 Al Şaselea Ceas...................................................................................62 Mijloceas al acestuiaş Ceas.................................................................66 Obedniţa..............................................................................................68 Condacele de preste săptămână...........................................................71 Rânduiala mesei pentru toate zilele....................................................75 Rânduiala Panaghíei...........................................................................78 Al nouălea Ceas..................................................................................82 Mijloceas al acestuiaş Ceas................................................................86 Vecérnia sau rugăciunea de seară.......................................................88 Rugăciunea mesei de seară.................................................................95 Pavecérniţa cea Mare..........................................................................96 Pavecérniţa cea Mică........................................................................112 Rugăciunile spre somn......................................................................116 Sinaxáriul celor douăsprezece Luni..................................................123 Troparele Învierii ce se cântă dupre Fericiţi cei fără prihană.....................................................................217 Troparele morţilor, carile se cântă Sâmbăta dupre Fericiţi cei fără prihană...........................................................218
 • 7. Troparele şi Condacele Triódului.....................................................219 Troparele şi Condacele Penticostáriului...........................................227 Troparele Învierii pre opt Glasuri.....................................................231 Bogorodícĭnele Troparelor ce se cântă preste tot anul......................235 Troparele preste toată săptămâna......................................................246 Acáthistul Domnului nostru Iisus Hristos.........................................248 Acáthistul Cinstitei Cruci..................................................................265 Acáthistul a neşezutei Cântări, adecă a Buneivestiri.........................278 Acáthistul Adormirii Maicii Domnului.............................................296 Acáthistul Sfântului Ioánn Botezătoriul............................................333 Acáthistul Sfântului Ierarh Nicólae...................................................350 Acáthistul Sfintei Marii Muceniţe Varvárii......................................366 Cinstitul Paraclis al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu..............386 Acáthistul Sfântului Marelui Mucenic Gheórghie............................394 Acáthistul Sfântului marelui Mucenic Ioánn cel Nou dela Suceavă ............................................................ 407 Canonul Îngerului Păzitoriului vieţii omului....................................426 Acáthistul Sfinţilor mai-marilor Voievozi Mihaíl şi Gavriíl.............433 Canon cătră toţi sfinţii.......................................................................446 Canon de pocăinţă cătră Domnul nostru Iisus Hristos......................458 Canonul Sfinţilor Apostoli................................................................455 Pravila ce se cuvine a păzi cei ce voiesc a săvârşi cele Sfinte, şi cei ce voiesc a se împărtăşi Dumnezeeştilor Taine.......................460 Canonul cătră Sfânta Împărtăşire......................................................463 Rugăciunile Sfintei Împărtăşiri.........................................................469 Rugăciunile dupre Sfânta Împărtăşire...............................................479 Scrisoarea lui Ávgar, cătră Mântuitoriul Iisus Hristos......................483 Răspunsul Mântuitoriului cătră Ávgar..............................................483 Înştiinţarea lui Léntulu, Procónsul Iudéii, cătră Sinátul Rómii: Pentru Chipul Mântuitoriului...........................484 Glosar................................................................................................485  7
 • 8.                      RUGĂCIUNILE DIMINEŢII    Sculându-te din somn, fără de lene şi trezvindu-te, să te depărtezi de aşternut, şi îndată să te închini de 3 ori, zicând: Slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă ţie. Dupre aceasta să stai puţin tăcând, până ce se vor alina toate simţirile tale, şi atuncea să faci trei închinăciuni până la pământ. Şi de iaste Preot, zice: Bine iaste cuvântat Dumnezeul nostru... Iară de nu, Doamne Iisuse Hristoase, Fiiul lui Dumnezeu, pentru Rugăciunile Preacuratei Maicii tale şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte pre noi, Amin. Şi să zici: Slavă ţie Dumnezeul nostru, slavă ţie. Împărate Ceresc, Mângâitoriule, Duhul Adevărului, carele pretutindenea eşti şi toate le plineşti; Vistiiariul bunătăţilor, şi Dătătoriule de viiaţă, vino şi sălăşluieşte întru noi, şi curăţeşte pre noi de toată spurcăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pre noi. De 3 ori. Slavă Tatălui şi Fiiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluieşte pre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele tău. Doamne miluieşte, de 3 ori. Slavă... Şi acum... Tatăl nostru carele eşti în Ceriuri, sfinţească-se Numele tău. Vie Împărăţiia ta, fie Voia ta, precum în Ceriu, şi pre pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-o nouă astăzi, şi iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.
 • 9.  Rugăciunile Dimineţii  Şi Troparele acestea, Glas 1. Sculându-ne din somn, cădem cătră tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. Slavă... Din pat şi din somn m’ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, şi inima şi buzele mele deşchide, ca să te laud pre tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu miluieşte pre noi. Şi acum... Fără de veste Judecătoriul va veni, şi ale fieştecăruia fapte se vor goli. Ci cu frică să strigăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu miluieşte pre noi. Doamne miluieşte, de 12 ori. Şi rugăciunea aceasta: in somn sculându-mă, mulţămesc ţie, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta, şi îndelungă-răbdarea ta, nu te-ai mâniiat pre mine, leneşul şi păcătosul, nici m’ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai făcut Iubire de oameni dupre obiceiu; şi întru deznădăjduire zăcând eu, m’ai ridicat, ca să mânec şi să slăvesc Puterea ta. Şi acum luminează-mi ochii gândului, deşchide-mi gura, ca să mă învăţ Cuvintele tale, şi să înţeleg Poruncile tale, şi să fac Voia ta, şi să-ţi cânt întru mărturisirea inimii, şi să laud Preasfânt Numele tău, al Tatălui, şi al Fiiului şi al Sfântului Duh, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. D Altă rugăciune. lavă ţie Împărate, Dumnezeule Atotputernice, carele cu purtarea ta de grijă cea Dumnezeiască şi de oameni iubitoare m’ai învrednicit, pre păcătosul şi nevrednicul, din somn a mă scula, şi a dobândi întrarea în Sfântă Casa ta. Priimeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele, ca şi al Sfintelor şi înţelegătoarelor tale Puteri, şi binevoiaşte ca cu inimă curată şi cu duh de smerenie să se aducă ţie lauda cea din spurcate buzele mele; ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor celor înţelepte cu luminată făcliia sufletului mieu; şi să slăvesc pre tine, pre cel în Tatăl şi în Duhul slăvit, Dumnezeu Cuvântul, Amin. S Apoi: Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. 2
 • 10.  Rugăciunile Dimineţii  Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru. Şi 3 închinăciuni. Şi îndată Psalmul 50. iluiaşte-mă, Dumnezeule, dupre mare Mila ta şi dupre mulţimea Îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul mieu mă curăţeşte, că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul mieu înnaintea mea iaste pururea. Ţie unuia am greşit, şi ce iaste viclean înnaintea ta am făcut, ca să te îndreptăţeşti întru Cuvintele tale, şi să biruieşti când vei judeca tu. Că iată întru fărădelegi m’am zămislit, şi în păcate m’a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii tale ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu issop, şi mă voiu curăţi; spăla-mă-vei, şi mai vârtos decât zăpada mă voiu albi. Auzului mieu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce Faţa ta de cătră păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoiaşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda dela Faţa ta, şi Duhul tău cel Sfânt nu lua dela mine. Dă mie bucuriia mântuirii tale, şi cu Duh Stăpânitoriu mă întăreşte. Învăţa-voiu pre cei fără de lege Căile tale, şi cei necinstitori la tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de Dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deşchide, şi gura mea va vesti lauda ta. Că de ai fi voit jertvă, aş fi dat: arderi de tot nu vei binevoi. Jertva lui Dumnezeu, duhul zdrobit, inimă zdrobită şi smerită Dumnezeu nu va defăima. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta, Siónului, şi să se zidească zidurile Ierusalímului. Atuncea bine vei voi jertva dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atuncea vor pune pre Oltáriul tău viţei. M Deci, rugăciunea 1-a, a Sfântului Macárie celui Mare. Doamne, curăţeşte pre mine, păcătosul, că niciodinioară bine înnaintea ta n’am făcut, ci mă izbăveşte de vicleanul, şi să fie întru mine Voia ta, ca fără de osândă să deşchiz gura mea cea nevreadnică. Şi să laud Preasfânt Numele tău, al Tatălui şi al Fiiului, şi al Sfântului Duh, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Rugăciunea a 2-a. Iară a aceluiaşi sfânt. Din somn sculându-mă, cântare de miază-noapte aduc ţie, Mântuitoriule, şi înnaintea ta căzând, strig: Nu mă da să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluieşte, cel ce te-ai răstignit de voie, şi pre mine, cel ce zac în lene, grăbind mă scoală, şi mă mântuieşte întru 3
 • 11.  Rugăciunile Dimineţii  starea înnainte, şi întru rugăciuni; şi dupre somnul nopţii, să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, şi mă mântuieşte. Rugăciunea a 3-a. Iară a aceluiaş sfânt. Cătră tine, Stăpâne, Iubitoriule de oameni, sculându-mă din somn scap, şi spre lucrurile tale mă nevoiesc; rogu-mă ţie, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea, în tot lucrul, şi mă izbăveşte de toate lucrurile cele rele lumeşti, şi de sporirea drăcească, şi mă mântuieşte, şi mă du întru Împărăţiia ta cea vecinică. Că tu eşti Făcătoriul mieu, şi Purtătoriu de grijă a tot binele şi Dătătoriu, şi întru tine iaste toată nădejdea mea, şi ţie slavă înnalţ, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin. Rugăciunea a 4-a. Iară a aceluiaşi sfânt. Doamne, carele cu multă Bunătatea ta, şi cu Îndurările tale cele mari, ai dat mie, robului tău, de am trecut vremea ce a trecut a nopţii aceştiia, fără de ispită de toată răutatea pizmaşului, tu însuţi Stăpâne, a toate câte sânt Făcătoriule, învredniceşte-mă cu adevărată Lumina ta, ca cu luminată inimă să fac Voia ta, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Rugăciunea a 5-a. Doamne, Dumnezeule, Atotţiitoriule, carele priimeşti dela Puterile tale cele Cereşti cântarea a Sfintei Treimi, priimeşte şi dela noi, nevrednicii robii tăi, cântarea a Sfintei Treimi, şi ne dăruiaşte întru toţi anii vieţii noastre, şi întru tot ceasul, ţie slavă să înnălţăm, Tatălui, şi Fiiului, şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Rugăciunea a 6-a. oamne Atotţiitoriule, Dumnezeul Puterilor şi a tot trupul, carele în cele de sus lăcuieşti, şi spre cele smerite priveşti; cela ce ispiteşti inimile şi rărunchii, şi tainele oamenilor le ştii adevărat; Lumină fără de început şi pururea fiitoare, în carea nu iaste mutare sau umbră de schimbare; Însuţi, Împărate fără de moarte, priimeşte rugăciunile noastre carile facem cătră tine din gurile noastre cele spurcate, întru această vreme a nopţii, îndrăznind pentru mulţimea Milelor tale. Şi lasă nouă greşalele carile am greşit înnaintea ta, cu cuvântul, cu lucrul, din ştiinţă şi din neştiinţă. Şi curăţeşte pre noi de toate spurcăciunile trupeşti şi sufleteşti, făcând pre noi casă Cinstitului şi Sfântului tău Duh. Şi dăruiaşte nouă întru inimă priveghitoare şi curată a trece toată noaptea aceştii vieţi, aşteptând luminata, şi sfânta Zi, a Unuia-născut Fiiului tău, a Domnului Dumnezeu şi Mântuitoriului nostru Iisus Hristos, întru carea, când va D 4
 • 12.  Rugăciunile Dimineţii  veni pre pământ cu slavă, să judece pre toţi, şi să plătească fieştecăruia dupre lucrul lui. Ca să nu ne aflăm zăcând şi dormitând, ci priveghind şi sculaţi întru lucrurile Poruncilor lui; şi să fim gata a întra în Bucurie şi în Cămara Slavei lui ceii Dumnezeeşti, unde iaste Glasul cel neîncetat al Lăudătorilor, şi nespusa dulceaţă a celor ce văd pururea frumseţea cea nespusă a Slavei tale. Că tu eşti Lumina cea adevărată, carea luminezi şi sfinţeşti toate, şi pre tine laudă toată făptura în veci, Amin. Rugăciunea a 7-a. Pre tine bine te cuvântăm, Înnalte Dumnezeule, şi al milelor Doamne, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari şi cu anevoie a le urma, slăvite şi preaminunate, carile nu au număr. Cela ce ai dat nouă somn spre odihna neputinţelor noastre, şi spre răpaosul ostenelii trupului celui cu multe ostenéle. Mulţămimu-ţi, că nu ai pierdut pre noi cu fărădelegile noastre, ci dupre obiceiul cel iubitoriu de oameni, te-ai milostivit, şi ai ridicat pre noi a mâneca şi a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm Bunătăţii tale ceii neasemănate, luminează ochii gândului nostru, şi ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenii, deşchide gura noastră, şi o umple de laudele tale; ca să putem întru linişte a cânta şi a striga, şi a ne mărturisi ţie pururea, lui Dumnezeu celui slăvit întru toate şi dela toţi, Tatălui celui fără de început, împreună şi Unuia- născut Fiiului tău, şi Preasfântului, şi Bunului, şi de viiaţă Făcătoriului tău Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Rugăciunea a 8-a, a Sfântului Ioánn Gură de Aur. Dupre numărul Ceasurilor nopţii, şi ale zilei. Doamne, nu mă lipsi de binele tău cel Ceresc. Doamne, izbăveşte-mă de muncile de veci. Doamne, de am greşit măcar cu mintea, măcar cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăveşte- mă de toată neştiinţa, şi uitarea, şi neîndrăznirea, şi de nesimţirea cea împietrită. Doamne, izbăveşte-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima, carea o a întunecat pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greşit, iară tu ca un Dumnezeu îndurătoriu mă miluieşte, văzând neputinţa sufletului mieu. Doamne, trimite Mila ta întru ajutoriul mieu, ca să proslăvesc Preasfânt Numele tău. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă, pre robul tău, în cartea Vieţii, şi-mi dăruiaşte sfârşit bun. Doamne, Dumnezeul mieu, măcar de nu am făcut nici un bine înnaintea ta, ci dă mie dupre Harul tău să puiu început bun. Doamne, stropeşte în inima mea Roua Harului tău. Doamne al 5
 • 13.  Rugăciunile Dimineţii  Ceriului şi al pământului, pomeneşte-mă, pre păcătosul robul tău, ruşinatul şi necuratul, întru Împărăţiia ta, Amin. Până aici urmează ceasurile nopţii Doamne, priimeşte-mă întru pocăinţă. Doamne, nu mă lăsa pre mine. Doamne, nu mă duce întru ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrămi şi aducere aminte de moarte, şi umilinţă. Doamne, dă- mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăţie şi ascultare. Doamne, dă-mi răbdare, şi voie nebiruită, şi blândeţe. Doamne, sădeşte în mine rădăcina bunătăţilor, şi frica ta în inima mea. Doamne, învredniceşte-mă să te iubesc cu tot sufletul şi gândul mieu, şi să fac întru toate Voia ta. Doamne, acoperă-mă de oamenii gâlcevitori, şi de draci, şi de patimile trupeşti, şi de toate alte lucruri necuvioase. Doamne, ştiu că faci precum vrei tu, deci să fie şi întru mine, păcătosul, Voia ta, că bine eşti cuvântat în veci, Amin. Rugăciunea a 9-a, cătră sfântul Îngerul, Păzitoriul vieţii. Îngerul lui Hristos cel sfânt, cătră tine caz şi mă rog, păzitoriul mieu cel sfânt, carele eşti dat mie spre păzirea sufletului, şi păcătosului mieu trup, dela Sfântul Botez. Iară eu cu lenea mea, şi cu obiceiurile mele cele rele, am mâniiat preacurata Lumina ta, şi te-am gonit dela mine cu toate lucrurile cele de ruşine: cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu trufiia, cu neplecarea, cu neiubirea de fraţi, şi cu ţinerea minte de rău, cu iubirea de argint, cu preacurviia, cu mâniia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără saţiu, cu beţiia, cu multa voroavă, cu gândurile cele rele şi viclene, cu obiceiurile cele rele, şi cu îndrăcirea spre curvie, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, carea şi dobitoacele cele necuvântătoare nu o fac. Dar cum vei putea să cauţi spre mine, sau să te apropii cătră mine, cel ca un câine împuţit, sau cu ce ochi, Îngerul lui Hristos, vei căuta spre mine, cela ce m’am împleticit aşa rău în lucruri împuţite, sau cum voiu putea să-mi ceiu iertăciune faptelor mele celor amare şi rele, şi viclene, în carile caz preste toate zilele şi nopţile, şi în tot ceasul? Ci caz înnaintea ta, şi mă rog, Păzitoriul mieu cel sfânt, milostiveşte-te spre mine, păcătosul robul tău, şi-mi fii întru ajutoriu, şi sprijinitoriu, asupra pizmaşului mieu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni, şi Împărăţiei lui Dumnezeu mă fă părtaş, cu toţi sfinţii, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Rugăciunea a 10-a. Cătră Preasfânta de Dumnezeu Născătoarea. 6
 • 14.  Rugăciunile Dimineţii  Preasfântă Stăpâna mea, de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele şi prea puternicile tale Rugăciuni, goneşte dela mine, smeritul şi ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoştinţa, nepurtarea de grijă, şi toate gândurile cele spurcate, cele rele şi hulitoare, dela ticăloasă inima mea, şi dela întunecată mintea mea. Şi stânge văpaia poftelor mele, că sărac sânt şi ticălos. Şi mă izbăveşte de multe rele şi aduceri aminte, şi năravuri, şi de toate faptele rele mă slobozeşte. Că bine eşti cuvântată de toate neamurile, şi se slăveşte preacinstitul Numele tău în vecii vecilor, Amin. Deci: Cade-se să te fericim cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, carea fără stricăciune pre Dumnezeu Cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Rugăciune cătră Preasfânta de Dumnezeu Născătoarea. mpărăteasa mea preabună, şi Nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, Priimitoarea săracilor, şi Ajutătoarea streinilor, Bucuriia scârbiţilor, Acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi scârba, ajută-mi ca unui neputincios, hrăneşte-mă ca pre un strein; necazul mieu îl ştii, ci îl dezleagă precum vrei, că nu am alt ajutoriu afară de tine, nici altă folositoare degrabă, nici altă mângâitoare Bună, ci numai pre tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti, şi să mă acoperi, în vecii vecilor, Amin. Î Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Blagosloveşte. Şi Otpústul. 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4     7
 • 15.  Rugăciunile Dimineţii   8
 • 16.                    R U G Ă C I U N E A DE MIEZUL NOPŢII PENTRU TOATE ZILELE Preotul zice: Bine iaste cuvântat Dumnezeul nostru... Ceteţul: Amin. Slavă ţie Dumnezeul nostru, Slavă ţie. Împărate Ceresc... Sfinte Dumnezeule... Metanii 3 (de iaste Alliluia). Slavă... Şi acum... Preasfântă Treime... Doamne miluieşte, de 3 ori. Slavă... Şi acum... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia..., Doamne miluieşte, de 12 ori. Slavă... Şi acum... Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Şi Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule... Fila 2. Apoi Cáthisma 17, Psalmul 118. STAREA ÎNTÂIA. ericiţi cei fără prihană în cale, carii umblă în legea Domnului. Fericiţi cei ce cearcă mărturiile lui, cu toată inima vor căuta pre dânsul, că nu cei ce lucrează fărădelegea în căile lui au umblat. Tu ai poruncit Poruncile tale, ca să le păzească foarte. Doară de s’ar îndrepta căile mele, ca să se păzească îndreptările tale. Atuncea nu mă voiu ruşina când voiu căuta spre toate Poruncile tale. Mărturisi-mă voiu ţie întru dreptatea inimii, când mă voiu învăţa eu judecăţile dreptăţii tale. Îndreptările tale voiu păzi, nu mă părăsi până în sfârşit. Întru ce va îndrepta tânărul calea sa? Întru păzirea cuvintelor tale. Cu toată inima mea am căutat pre tine, să nu mă lepezi dela Poruncile tale. Întru inima mea am ascuns cuvintele tale, ca să nu greşesc ţie. Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale. Cu buzele mele am vestit toate judecăţile gurii tale. În calea mărturiilor tale m’am desfătat, ca întru toată bogăţiia. Întru Poruncile tale voiu cugeta şi voiu cunoaşte căile tale. Întru îndreptările tale voiu cugeta, nu voiu uita cuvintele tale. Răsplăteşte robului tău: viiază-mă, F
 • 17.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  şi voiu păzi cuvintele tale. Descoperă ochii mei, şi voiu cunoaşte minunile din legea ta. Nemernic sânt eu pre pământ: să nu ascunzi dela mine poruncile tale. Iubit-a sufletul mieu ca să dorească de judecăţile tale în toată vremea. Certat-ai pre cei mândri; blestemaţi cei ce se abat dela Poruncile tale. Ia dela mine ocara şi defăimarea, că mărturiile tale am căutat. Pentru că au şezut boiarii şi asupra mea cleveteau, iar robul tău cugeta întru îndreptările tale. Că mărturiile tale cugetarea mea iaste, şi sfaturile mele îndreptările tale. Lipitu-s’a de pământ sufletul mieu, viiază-mă dupre Cuvântul tău. Căile mele am mărturisit, şi m’ai auzit: învaţă-mă îndreptările tale. Calea îndreptărilor tale fă să o înţeleg, şi voiu cugeta întru minunile tale. Dormitat-a sufletul mieu de negrijanie: întăreşte-mă întru cuvintele tale. Calea nedreptăţii depărtează dela mine, şi cu Legea ta mă miluieşte. Calea adevărului am ales, şi judecăţile tale nu am uitat. Lipitu-m’am de mărturiile tale, Doamne, nu mă ruşina. Pre calea Poruncilor tale am alergat, când ai desfătat inima mea. Lege pune mie, Doamne, calea îndreptărilor tale, şi voiu căuta pre dânsa totdeauna. Înţelepţeşte-mă, şi voiu cerceta Legea ta şi voiu păzi pre ea cu toată inima mea. Povăţuieşte-mă în cărarea Poruncilor tale, că aceea am voit. Pleacă inima mea la mărturiile tale, şi nu la lăcomie. Întoarce ochii mei să nu vază deşertăciune, în calea ta mă viiază. Pune robului tău cuvântul tău întru frica ta. Ia ocara mea, carea am prepus, că judecăţile tale sânt bune. Iată am dorit de Poruncile tale: întru dreptatea ta mă viiază. Şi să vie preste mine Mila ta, Doamne, Mântuirea ta dupre Cuvântul tău. Şi voiu răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit întru cuvintele tale. Şi să nu iei din gura mea cuvântul adevărului până în sfârşit, că întru judecăţile tale am nădăjduit. Şi voiu păzi Legea ta pururea, în veac şi în veacul veacului. Şi am umblat întru lărgime, că Poruncile tale am căutat. Şi am grăit întru mărturiile tale înnaintea împăraţilor şi nu m’am ruşinat. Şi am cugetat la Poruncile tale, carile am iubit foarte. Şi am ridicat mâinile mele spre Poruncile tale, carile am iubit, şi m’am deprins întru îndreptările tale. Pomeneşte cuvintele tale robului tău, de carile mi-ai dat nădejde. Aceasta m’a mângâiat întru smerenia mea, căci cuvântul tău m’a viiat. Cei mândri au făcut călcare de lege până în sfârşit, dară dela Legea ta nu m’am abătut. Adusu-mi-am aminte de judecăţile tale cele din veac, Doamne, şi m’am mângâiat. Mâhnire m’a cuprins despre cei păcătoşi carii părăsesc Legea ta. Cântate erau de mine îndreptările tale în locul nemerniciei mele. Adusu-mi-am aminte 10
 • 18.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  noaptea de Numele tău, Doamne, şi am păzit Legea ta. Aceasta s’a făcut mie, că îndreptările tale am căutat. Partea mea eşti, Doamne, zis- am să păzesc Legea ta. Rugatu-m’am feţei tale din toată inima mea: miluieşte-mă dupre cuvântul tău. Socotit-am căile tale şi am întors picioarele mele la mărturiile tale. Gătitu-m’am, şi nu m’am turburat a păzi Poruncile tale. Funiile păcătoşilor s’au înfăşurat împrejurul mieu, şi Legea ta nu am uitat. În miezul nopţii m’am sculat să mă mărturisesc ţie despre judecăţile Dreptăţii tale. Părtaş sânt eu tuturor celor ce se tem de tine şi celor ce păzesc Poruncile tale. De mila ta, Doamne, plin iaste pământul: îndreptările tale mă învaţă. Bunătate ai făcut cu robul tău, Doamne, dupre cuvântul tău. Bunătate şi învăţătură şi cunoştinţă mă învaţă, că Poruncile tale am crezut. Mai înnainte de ce m’am smerit eu am greşit, pentru aceasta Cuvântul tău am păzit. Bun eşti tu, Doamne, şi întru bunătatea ta mă învaţă îndreptările tale. Înmulţitu-s’a asupra mea nedreptatea mândrilor, iară eu cu toată inima voiu cerceta Poruncile tale. Închegatu-s’a ca laptele inima lor, iară eu la Legea ta am cugetat. Bine iaste mie că m’ai smerit, ca să mă învăţ îndreptările tale. Bună iaste mie Legea Gurii tale, mai vârtos decât mii de aur şi de argint. Slavă... Şi acum... Alliluia, de 3 ori. Şi metanii 3. STAREA A DOUA âinile tale m’au făcut şi m’au zidit: înţelepţeşte-mă şi mă voiu învăţa Poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea şi se vor veseli, că întru cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut-am, Doamne, că drepte sânt judecăţile tale, şi întru adevăr m’ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mângâie, dupre cuvântul tău robului tău. Să vie mie îndurările tale, şi voiu fi viu, că Legea ta cugetarea mea iaste. Să se ruşineze cei mândri, căci cu nedreptate au făcut fărădelege asupra mea; iară eu mă voiu învăţa întru Poruncile tale. Să mă întoarcă pre mine cei ce se tem de tine, şi cei ce cunosc mărturiile tale. Fie inima mea fără prihană întru îndreptările tale, ca să nu mă ruşinez. Stinge-se spre mântuirea ta sufletul mieu, întru cuvintele tale am nădăjduit. Stinsu-s’au ochii mei întru cuvântul tău, zicând: Când mă vei mângâia? Că m’am făcut ca un foale în brumă: îndreptările tale nu am uitat. Câte sânt zilele robului tău? Când vei face mie judecată de cătră cei ce mă gonesc? Povestit-au mie călcătorii de lege vorbe întunecoase, ci nu sânt ca Legea ta, Doamne. Toate Poruncile tale sânt adevărul: fără dreptate M 11
 • 19.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  m’au gonit, ajută-mi. Puţin de nu m’au sfârşit pre mine pre pământ, iară eu nu am părăsit Poruncile tale. Dupre mila ta viiază-mă, şi voiu păzi mărturiile gurii tale. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în Ceriu. În neam şi în neam adevărul tău: întemeiat-ai pământul şi rămâne. Cu rânduiala ta rămâne ziua, că toate sânt slujitoare ţie. Că de nu ar fi fost Legea ta cugetarea mea, atuncea aş fi pierit întru smerenia mea. În veac nu voiu uita îndreptările tale, că într’însele m’ai viiat. MIJLOC. l tău sânt eu, mântuieşte-mă, că îndreptările tale am căutat. Pre mine m’au aşteptat păcătoşii să mă piarză; mărturiile tale am cunoscut. A tot sfârşitul am văzut sfârşit, desfătată iaste Porunca ta foarte. Cât am iubit legea ta, Doamne, toată ziua cugetarea mea iaste. Mai mult decât pre vrăjmaşii mei m’ai înţelepţit cu Porunca ta, că în veac a mea iaste. Mai mult decât toţi cei ce mă învaţă am înţeles, că mărturiile tale cugetarea mea iaste. Mai mult decât cei bătrâni am priceput, că Poruncile tale am căutat. Despre toată calea vicleană am oprit picioarele mele, ca să păzesc cuvintele tale. Dela judecăţile tale nu m’am abătut, că tu ai pus lege mie. Cât sânt de dulci gâtlejului mieu cuvintele tale, mai mult decât mierea gurii mele. Dela Poruncile tale am priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptăţii. Făclie picioarelor mele legea ta, şi lumină cărărilor mele. Juratu-m’am şi am pus ca să păzesc judecăţile dreptăţii tale. Smeritu- m’am până în sfârşit, Doamne, viiază-mă dupre cuvântul tău. Cele de bună voie ale gurii mele bine voieşte, Doamne, şi judecăţile tale mă învaţă. Sufletul mieu în mâinile tale pururea, şi legea ta nu am uitat. Pus-au păcătoşii cursă mie, şi dela Poruncile tale n’am rătăcit. Moştenit-am mărturiile tale în veac, că bucurie inimii mele sânt. Plecat-am inima mea ca să facă îndreptările tale în veac, spre răsplătire. Pre călcătorii de lege am urât şi legea ta am iubit. Ajutoriul mieu şi sprijinătoriul mieu eşti tu, întru cuvintele tale am nădăjduit. Depărtaţi-vă dela mine cei ce vicleniţi, şi voiu cerceta Poruncile Dumnezeului mieu. Apără-mă dupre cuvântul tău, şi mă viiază, şi nu mă ruşina pre mine dela aşteptarea mea. Ajută-mi, şi mă voiu mântui, şi voiu cugeta întru îndreptările tale pururea. Defăimat-ai pre toţi cei ce se abat dela îndreptările tale, că nedrept iaste gândul lor. Călcători de lege am socotit pre toţi păcătoşii pământului; pentru aceasta am iubit mărturiile tale. Ţintuieşte cu frica ta cărnurile mele, că de A 12
 • 20.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  judecăţile tale m’am înfricoşat. Făcut-am judecată şi dreptate: nu da pre mine celor ce-mi fac strâmbătate. Priimeşte pre robul tău întru bunătate: să nu mă clevetească cei mândri. Ochii mei s’au stins întru mântuirea ta şi întru cuvântul dreptăţii tale. Fă cu robul tău dupre Mila ta şi întru îndreptările tale mă învaţă. Robul tău sânt eu: înţelepţeşte- mă, şi voiu cunoaşte mărturiile tale. Vremea Domnului iaste a face: stricat-au legea ta. Pentru aceasta am iubit Poruncile tale mai mult decât aurul şi topaziia. Pentru aceasta spre toate Poruncile tale m’am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sânt mărturiile tale, pentru aceasta a cercetat pre ele sufletul mieu. Arătarea cuvintelor tale luminează şi înţelepţeşte pre prunci. Gura mea am deşchis şi am tras duh, că de Poruncile tale am dorit. Slavă... Şi acum... Alliluia, de 3 ori. Şi metanii 3. STAREA A TREIA aută spre mine şi mă miluieşte, dupre judecata celor ce iubesc Numele tău. Paşii mei îndreptează dupre Cuvântul tău, şi să nu mă stăpânească toată fărădelegea. Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor, şi voiu păzi Poruncile tale. Faţa ta arată preste robul tău, şi mă învaţă îndreptările tale. Izvoare de ape au izvorât ochii mei, pentru că nu am păzit legea ta. Drept eşti, Doamne, şi drepte sânt judecăţile tale. Poruncit-ai dreptate a fi mărturiile tale, şi adevărul foarte. Topitu-m’a râvnirea ta, că au uitat cuvintele tale vrăjmaşii mei. Cu foc lămurit iaste cuvântul tău foarte, şi robul tău a iubit pre el. Mai tânăr sânt eu şi defăimat, îndreptările tale nu am uitat. Dreptatea ta, dreptate în veac, şi legea ta adevărul. Necazuri şi nevoi m’au aflat: Poruncile tale sânt cugetarea mea. Dreptate sânt mărturiile tale în veac: înţelepţeşte-mă şi voiu fi viu. Strigat-am din toată inima mea: auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voiu căuta. Strigat-am cătră tine: mântuieşte-mă, şi voiu păzi mărturiile tale. Apucat-am înnainte fără de vreme şi am strigat, întru cuvintele tale am nădăjduit. Apucat- au înnainte ochii mei cătră dimineaţă, ca să cuget la cuvintele tale. Glasul mieu auzi, Doamne, dupre Mila ta, dupre judecata ta mă viiază. Apropiiatu-s’au cei ce mă goneau fără de lege, şi dela legea ta s’au depărtat. Aproape eşti tu, Doamne, şi toate căile tale sânt adevărul. Dintru început am cunoscut din mărturiile tale, că în veac ai întemeiat pre ele. Vezi smerenia mea şi mă scoate, că legea ta nu am uitat. Judecă judecata mea şi mă izbăveşte, pentru Cuvântul tău mă viiază. C 13
 • 21.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  Departe iaste dela păcătoşi mântuirea, că îndreptările tale nu au căutat. Îndurările tale multe sânt, Doamne: dupre judecata ta mă viiază. Mulţi sânt cei ce mă gonesc şi mă necăjesc: dela mărturiile tale nu m’am abătut. Văzut-am pre cei neînţelegători şi mă topeam, căci cuvintele tale nu au păzit. Vezi că Poruncile tale am iubit, Doamne, întru mila ta mă viiază. Începătura cuvintelor tale iaste adevărul, şi în veac toate judecăţile dreptăţii tale. Boiarii m’au gonit în zadar, şi de cuvintele tale s’a înfricoşat inima mea. Bucura-mă-voiu eu de cuvintele tale, ca acela ce află dobânzi multe. Nedreptatea am urât şi m’am scârbit, iară legea ta am iubit. De şapte ori în zi te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii tale. Pace iaste multă celor ce iubesc legea ta, şi nu iaste lor sminteală. Aşteptat-am mântuirea ta, Doamne, şi Poruncile tale am iubit. Păzit-a sufletul mieu mărturiile tale, şi le-a iubit foarte. Păzit-am Poruncile tale şi mărturiile tale, că toate căile mele înnaintea ta sânt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înnaintea ta, Doamne, dupre cuvântul tău mă înţelepţeşte. Să între cererea mea înnaintea ta, Doamne, dupre cuvântul tău mă izbăveşte. Răspunde-vor buzele mele cântare, când mă vei învăţa îndreptările tale. Spune-va limba mea cuvintele tale, că toate Poruncile tale sânt dreptate. Fie mâna ta să mă mântuiască, fiindcă Poruncile tale am voit. Dorit-am de mântuirea ta, Doamne, şi Legea ta cugetarea mea iaste. Viia-va sufletul mieu şi te va lăuda, şi judecăţile tale vor ajuta mie. Rătăcit-am ca o oaie pierdută: caută pre robul tău, că Poruncile tale nu am uitat. Slavă... Şi acum... Şi îndată: Crez întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitoriul, Făcătoriul Ceriului şi al pământului, văzutelor tuturor, şi nevăzutelor. Şi întru unul Domnul Iisus Hristos, Fiiul lui Dumnezeu Unul Născut, carele din Tatăl s’au născut mai nainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel deofiinţă cu Tatăl, prin carele toate s’au făcut. Carele pentru noi oamenii, şi pentru a noastră mântuire, s’au pogorît din Ceriuri, şi s’au întrupat dela Duhul Sfânt, şi din Mariia Fecioara, şi s’au făcut om. Şi s’au răstignit pentru noi în zilele lui Pontie Pilat, şi au pătimit, şi s’au îngropat. Şi au înviiat a treia zi, dupre Scripturi. Şi s’au suit la Ceriuri, şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vie cu Slavă să judece viii şi morţii, a căruia Împărăţie nu va avea sfârşit. 14
 • 22.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viiaţă Făcătoriul, carele din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiiul iaste închinat şi slăvit, carele au grăit prin proroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi viiaţa veacului ce va să fie, Amin. Sfinte Dumnezeule. Metanii 3. Slavă... Şi acum... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Preotul: Că a ta iaste Împărăţiia... Apoi Troparele acestea, Glas 8. Iată Mirele vine în miezul nopţii, şi fericit iaste robul, pre carele va afla priveghind; dară nevrednic iaste iarăşi, pre carele va afla lenevindu-se. Vezi dar, suflete al mieu, cu somnul să nu te îngreuezi, ca să nu te dai morţii, şi afară de Împărăţie să te încui; ci te deşteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. Slavă... De ziua cea înfricoşată gândind, suflete al mieu, priveghiiază, aprinzându-ţi candela ta, cu untdelemn luminându-o; că nu ştii când va veni la tine glasul ce va să zică: Iată Mirele. Vezi dar, suflete al mieu, să nu adormitezi, şi vei rămânea afară bătând, ca cele cinci Fecioare; ci cu priveghiiare aşteaptă, ca să întâmpini pre Hristos cu untdelemn de ungere; şi va da ţie Cămara cea Dumnezeiască a Slavei sale. Şi acum... Pre tine Zidul cel nebiruit, Întărirea mântuirii, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm: sfaturile celor protivnici risipeşte; întristarea norodului tău întru bucurie o întoarce; cetatea ta o îngrădeşte; împăratului în oaste ajută-i; pentru pacea lumii te roagă; că tu eşti, Născătoare de Dumnezeu, Nădejdea noastră. Doamne miluieşte, de 40 de ori, şi Rugăciunea aceasta: ela ce în toată vremea, şi în tot ceasul, în Ceriu şi pre pământ eşti închinat şi slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung Răbdătoriule, Multmilostive, şi Multmilosârde, carele pre cei drepţi iubeşti şi pre cei păcătoşi miluieşti, carele pre toţi chemi la mântuire pentru făgăduinţa bunătăţilor ce vor să fie; Însuţi, Doamne, priimeşte şi rugăciunile noastre în ceasul acesta, şi îndreptează viiaţa noastră spre Poruncile tale; sufletele noastre le sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează, gândurile curăţeşte şi izbăveşte pre noi de tot necazul celor rele şi al durerii. Îngrădeşte pre noi cu sfinţii tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la C 15
 • 23.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  unirea Credinţei, şi la cunoştinţa Slavei tale ceii neapropiiate; că bine eşti cuvântat în vecii vecilor, Amin. Doamne miluieşte, de 3 ori. Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii, şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, carea fără stricăciune pre Dumnezeu Cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Întru numele Domnului blagosloveşte Părinte. Preotul zice: Dumnezeule milostiveşte-te spre noi, şi ne blagosloveşte, luminează Faţa ta preste noi, şi ne miluieşte. Şi de iaste Alliluia sau Postul cel Mare, zicem Rugăciunea aceasta a Sfântului Efrém, în trei stări, cu 3 metanii mari: Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăvirii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânie şi al grăirii în deşert nu îl da mie. Metanie 1. Iară duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruiaşte mie, robului tău. Metanie 1. Aşa Doamne Împărate, dăruiaşte mie, ca să văz păcatele mele, şi să nu osândesc pre fratele mieu, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor, Amin. Metanie 1. Şi dupre Rugăciunea aceasta, cetim aceste 4 Stihuri, iară în trei stări, cu 12 închinăciuni. Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Închinăciune 1. Dumnezeule, curăţeşte pre mine, păcătosul. Închinăciune 1. Cel ce m’ai zidit, Dumnezeule, mântuieşte-mă Închinăciune 1. Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă. Închinăciune 1. Şi pre urmă iară Rugăciunea Sfântului Efrém toată, cu o metanie mare: Doamne şi Stăpânul vieţii mele... Apoi Rugăciunea aceasta a Sfântului Mardárie: Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne Fiiule Unule- născut Iisuse Hristoase, şi Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluieşte pre mine, păcătosul; şi cu judecăţile carile ştii, mântuieşte- mă, pre nevrednicul robul tău, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor, Amin. Iară de nu iaste Alliluia sau Postul cel Mare, se lasă Doamne şi Stăpânul vieţii mele şi metaniile. Şi zicem numai Stăpâne 16
 • 24.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  Dumnezeule, Părinte Atotputernice... Apoi zicem Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Şi Psalm, 120. Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde va veni ajutoriul mieu. Ajutoriul mieu dela Domnul, cela ce au făcut Ceriul şi pământul. Să nu dai întru clătire piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzeşte: Iată nu va dormita, nici va adormi cel ce păzeşte pre Israíl. Domnul va păzi pre tine, Domnul iaste acoperământ ţie preste mâna ta cea dreaptă; ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul va păzi pre tine de tot răul, păzi-va sufletul tău Domnul. Domnul va păzi întrarea ta şi ieşirea ta de acum şi până în veac. Psalm, 133. Iată acum binecuvântaţi pre Domnul toate slugile Domnului, carii staţi în casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru. În nopţi ridicaţi mâinile voastre întru cele sfinte şi binecuvântaţi pre Domnul. Blagoslovi-te-va Domnul din Sión, cel ce au făcut Ceriul şi pământul. Slavă... Şi acum... Sfinte Dumnezeule... Metanii 3. Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Şi Troparele acestea, Glas 2. Pomeneşte, Doamne, ca un Bun, pre robii tăi, şi câte în viiaţă au greşit, iartă lor; că nimenea iaste fără de păcat, fără numai tu, cel ce poţi şi celor răposaţi a le da odihnă. Cela ce prin adâncul Înţelepciunii, cu iubirea de oameni, toate le chiverniseşti, şi ceea ce iaste de folos tuturora dăruieşti, unule Făcătoriule, odihneşte Doamne sufletele robilor tăi; că spre tine nădejdea şi-au pus, spre Făcătoriul şi Ziditoriul şi Dumnezeul nostru.. Slavă... Cu Sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele robilor tăi, unde nu iaste durere, nici întristare, nici suspin, ci viiaţă fără de sfârşit. Şi acum... Bogorodícĭna. Fericimu-te pre tine toate neamurile, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru tine cel neîncăput, Hristos Dumnezeul nostru, a încăpea bine au voit. Fericiţi sântem şi noi, Folositoare pre tine având, că ziua şi noaptea te rogi pentru noi, şi schiptrurile împărăţiei cu rugăciunile tale se întăresc. Pentru aceasta lăudându-te, strigăm ţie: Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul iaste cu tine. Doamne miluieşte, de 12 ori. Şi Rugăciunea aceasta. omeneşte, Doamne, pre cei ce întru nădejdea Învierii şi a vieţii vecinice au adormit, Părinţii şi fraţii noştri, şi pre toţi carii întru buna-cinstire şi în Credinţă s’au săvârşit, şi iartă lor toatăP 17
 • 25.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  greşala, cea de voie şi cea fără de voie, carea cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul au greşit ei. Şi aşază pre dânşii în locuri luminoase, în locuri cu răcoreală, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea, unde cercetarea feţii tale veseleşte pre toţi cei din veac Sfinţii tăi. Dăruieşte lor şi nouă Împărăţiia ta, şi Împărtăşirea Bunătăţilor tale negrăite şi vecinice, şi câştigarea vieţii tale ceii nesfârşite şi fericite. Că tu eşti Viiaţa, şi Învierea, şi Odihna robilor tăi celor adormiţi, Hristoase Dumnezeul nostru, şi ţie slavă înnălţăm, împreună cu cel fără de început al tău Părinte, şi cu Preasfântul, şi Bunul şi de viiaţă făcătoriul Duhul tău, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Preaslăvită pururea Fecioară, Maica lui Hristos Dumnezeu, du rugăciunea noastră la Fiiul tău, şi Dumnezeul nostru, şi cere ca să mântuiască pentru tine sufletele noastre. Altă Rugăciune, a Sfântului Ioanníkie cel Mare. Nădejdea mea iaste Tatăl, scăparea mea iaste Fiiul, acoperemântul mieu iaste Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie. Toată nădejdea mea spre tine o puiu, Maica lui Dumnezeu, păzeşte- mă supt Acoperemântul tău. Şi îndată Troparele acestea, Glas 6. Miluieşte-ne pre noi, Doamne, miluieşte pre noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii tăi, miluieşte pre noi. Slavă... Doamne, miluieşte pre noi, că întru tine am nădăjduit; nu te mâniia pre noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi izbăveşte pre noi de vrăjmaşii noştri, că tu eşti Dumnezeul nostru, şi noi sântem norodul tău, toţi lucrul mâinilor tale, şi Numele tău chemăm. Şi acum... Uşa milostivirii deşchide-o nouă, blagoslovită Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu perim cei ce ne nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti Mântuirea neamului Creştinesc. Preotul zice ecteniia: Miluieşte pre noi, Dumnezeule, dupre mare Mila ta, rugămu-ne ţie, auzi-ne şi ne miluieşte. 18
 • 26.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  Încă ne rugăm, pentru ca să se păzească sfântul lăcaşul acesta, şi toate cetăţile şi satele, de ciumă, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea asupră a altor neamuri, şi de războiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blând şi bun păciuitoriu să fie Bunul şi Iubitoriul de oameni Dumnezeul nostru, şi să întoarcă toată mâniia carea se porneşte asupra noastră; şi să ne izbăvească de îngrozirea lui carea pre dreptate iaste asupra noastră, şi să miluiască pre noi. Doamne miluieşte, de 40 ori. Şi Vozglasul: Auzi pre noi, Dumnezeule, Mântuitoriul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sânt pre mare departe; şi milostive Stăpâne, milostiv fii nouă, pentru păcatele noastre, şi miluieşte pre noi. Că milostiv şi Iubitoriu de oameni Dumnezeu eşti, şi ţie slavă înnălţăm, Tatălui, şi Fiiului, şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Noi: Amin. Preotul: Slavă ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, Nădejdea noastră, slavă ţie. Noi: Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Blagosloveşte. Şi Otpustul cel mic: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, a preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri, şi ale tuturor Sfinţilor, să ne miluiască şi să mântuiască pre noi, ca un Bun şi Iubitoriu de oameni. Apoi plecându-se Preotul cătră strane, îşi cere obicinuita iertăciune, zicând: Blagosloviţi Părinţi sfinţiţi, şi iertaţi pre mine, păcătosul. Iară fraţii fieştecare răspund: Dumnezeu să te ierte şi să te miluiască părinte sfinte. Deci se întoarce Preotul cătră răsărit şi zice ecteniile acestea: Să ne rugăm pentru binecredinciosul şi de Hristos iubitoriul Domnul nostru (cutarele). Iară noi la fieştecare zicem Doamne miluieşte, o dată. Pentru bun sporiul şi întărirea Pravoslávnicilor supuşilor lui. Pentru Arhiepiscopul nostru Mitropolitul (N) sau Pentru iubitoriul de Dumnezeu Episcopul nostru (N) Şi pentru toţi cei întru Hristos fraţii noştri. Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce iubesc pre noi. 19
 • 27.  Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele  Pentru cei ce ne miluiesc, şi slujesc nouă. Pentru cei ce au poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânşii. Pentru izbăvirea celor robiţi. Pentru cei ce s’au dus în laturi, părinţii şi fraţii noştri. Pentru cei ce călătoresc cu corăbiile pre Mare. Pentru cei ce zac în neputinţe. Să ne rugăm pentru îndestularea roadelor pământului. Şi pentru tot sufletul Creştinilor Pravoslávnici. Să fericim pre Blagocéstivii împăraţi. Pre Pravoslávnicii Arhierei. Pre ctitorii sfântului lăcaşului acestuia. Pre Părinţii noştri şi învăţătorii, şi pre toţi cei mai nainte răposaţi Părinţii şi fraţii noştri. Pre cei ce zac aicea, şi pretutindenea Pravoslávnicii. Doamne miluieşte, de 3 ori. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte pre noi, Amin.   Sfârşitul Rugăciunilor miezului nopţii de toate zilele   CADE-SE A ŞTI că aşa se cântă Rugăciunea miezului nopţii de toate zilele preste toată săptămâna, afară de Sâmbătă şi de Duminecă, şi când nu iaste priveghiiare.                 20
 • 28.                   R U G Ă C I U N E A DE MIEZUL NOPŢII PENTRU SÂMBETE Preotul face începutul dupre obiceiu, zicând: Bine iaste cuvântat Dumnezeul nostru... Noi: Amin. Slavă ţie Dumnezeul nostru, slavă ţie. Împărate Ceresc... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia..., Doamne miluieşte, de 12 ori. Slavă... Şi acum... Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Apoi Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule... Apoi Cathisma a 9-a. Psalm, 64. ie se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sión, şi ţie se va da rugăciune în Ierusalím. Auzi rugăciunea mea, cătră tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege au biruit pre noi, şi păgânătăţile noastre tu vei curăţi. Fericit pre carele ai ales şi ai priimit: lăcui-va în curţile tale. Umplea-ne-vom de bunătăţile casei tale; sfântă iaste Biserica ta, minunată întru dreptate. Auzi pre noi, Dumnezeule, Mântuitoriul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor de pre mare departe. Cela ce găteşte munţii întru tăriia sa, încins fiind cu putere, cela ce turburi adâncul mării, sunetele valurilor ei cine va suferi? Turbura-se-vor neamurile, şi se vor spăimânta cei ce lăcuesc pre margini de semnele tale; ieşirile dimineţii şi ale serii vei veseli. Cercetat-ai pământul şi ai îmbătat pre dânsul, înmulţit-ai a-l îmbogăţi pre el; râul lui Dumnezeu s’a umplut de ape; gătit-ai hrană lor, că aşa iaste gătirea. Brazdele lui îmbată-le, înmulţeşte rodurile lui, întru picăturile lui veseli-se-va răsărind. Blagoslovi-vei cununa anului bunătăţii tale, şi câmpii tăi se vor umplea de grăsime; îngrăşa-se-vor cele frumoase ale pustiei, şi cu bucurie Ţ
 • 29.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Sâmbete  dealurile se vor încinge. Îmbrăcatu-s’au berbecii oilor, şi văile vor înmulţi grâul; striga-vor, pentru că vor cânta. Psalm, 65. Strigaţi Domnului tot pământul, cântaţi Numele lui, daţi slavă laudei lui. Ziceţi lui Dumnezeu: Cât sânt de înfricoşate lucrurile tale; întru mulţimea Puterii tale, minţi-vor ţie vrăjmaşii tăi. Tot pământul să se închine ţie şi să cânte ţie, să cânte adecă Numelui tău, Preaînnalte. Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu, cât iaste de înfricoşat în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor, cel ce întoarce marea în uscat, prin râu vor trece cu piciorul. Acolo ne vom veseli de Dânsul, de cel ce stăpâneşte întru puterea sa veacul; ochii lui spre neamuri privesc, cei ce amărăsc să nu se înnalţe întru sineşi. Binecuvântaţi, neamuri, pre Dumnezeul nostru şi auzit faceţi glasul laudei lui, a celui ce au pus sufletul mieu întru viiaţă şi nu au dat spre clătire picioarele mele. Că ai cercat pre noi, Dumnezeule, cu foc ai lămurit pre noi, precum se lămureşte argintul. Dus-ai pre noi în cursă, pus-ai necazuri pre umărul nostru. Ridicat-ai oameni preste capetele noastre, trecut-am prin foc şi prin apă, şi ai scos pre noi întru odihnă. Întra-voiu în casa ta cu arderi de tot, da-voiu ţie rugăciunile mele, carile au osebit buzele mele şi a grăit gura mea întru necazul mieu. Arderi de tot cu măduhă voiu aduce ţie, cu tămâie şi cu berbeci, aduce-ţi-voiu boi cu ţapi. Veniţi de auziţi, şi voiu povesti vouă, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, câte au făcut sufletului mieu. Cătră dânsul cu gura mea am strigat şi l-am înnălţat supt limba mea. Nedreptate de am văzut în inima mea, să nu mă auză Domnul. Pentru aceasta m’au auzit Dumnezeu, luat-au aminte la glasul rugăciunii mele. Bine iaste cuvântat Dumnezeu, carele nu au depărtat rugăciunea mea şi mila sa dela mine. Psalm, 66. Dumnezeu să se îndure spre noi şi să blagoslovească pre noi, lumineze faţa sa preste noi şi ne miluiască pre noi, ca să cunoaştem pre pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta. Mărturisească-se ţie noroadele, Dumnezeule, mărturisească-se ţie noroadele toate. Veselească-se şi să se bucure neamurile, că vei judeca noroadele întru dreptate şi neamurile pre pământ vei povăţui. Mărturisească-se ţie noroadele, Dumnezeule, mărturisească-se ţie noroadele toate. Pământul a dat rodul său; blagosloveşte pre noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Blagosloveşte pre noi, Dumnezeule, şi să se teamă de dânsul toate marginile pământului. Slavă... Şi acum... Alliluia..., de 3 ori. 22
 • 30.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Sâmbete  Psalm, 67. Să se scoale Dumnezeu, şi să se risipească vrăjmaşii lui, şi să fugă dela faţa lui cei ce urăsc pre dânsul. Precum se stinge fumul să se stingă; precum se topeşte ceara de faţa focului, aşa să piară păcătoşii dela faţa lui Dumnezeu, şi drepţii să se veselească, şi să se bucure înnaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze întru veselie. Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi Numele lui; cale faceţi celui ce s’au suit preste apusuri, Domnul iaste Numele lui, şi vă bucuraţi înnaintea lui: Să se turbure de faţa lui, a Părintelui celor sărmani şi a Judecătoriului văduvelor; Dumnezeu iaste în locul cel sfânt al său. Dumnezeu face a lăcui pre cei ce sânt într’un gând în casă, scoţând pre cei din obezi cu vitejie, aşijderea pre cei ce amărăsc, pre cei ce lăcuesc în mormânturi. Dumnezeule, când ieşeai tu înnaintea norodului tău, când treceai tu în pustie, pământul s’a cutremurat, că Ceriurile au picat, de cătră faţa Dumnezeului Sináii, de cătră faţa Dumnezeului lui Israíl. Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moştenirii tale, şi a slăbit, dară tu ai întărit pre dânsa. Dobitoacele tale lăcuesc întru dânsa; gătit-ai întru bunătatea ta săracului, Dumnezeule. Domnul va da grai celor ce binevestesc cu putere multă, împăratul puterilor al celui iubit, pentru înfrumuseţarea casei să împartă prăzi. De veţi dormi în mijlocul hotarelor, aripi de porumbiţă cu argint poleite, între umerile ei cu strălucire de aur. Când osebeşte cel ceresc împăraţi preste dânsa, ca zăpada în Selmón se vor albi. Muntele lui Dumnezeu, munte gras, munte închegat, munte gras. Pentru ce socotiţi, munţi închegaţi, muntele care au binevoit Dumnezeu a lăcui întru dânsul? Pentru că Domnul va lăcui până în sfârşit. Carul lui Dumnezeu cu miile înmulţit, mii de cei ce prisosesc; Domnul întru ei, în Sinái, în cel sfânt. Suitu-te-ai la înnălţime, robit-ai robiia, luat-ai daruri întru oameni, pentru că nu se plecau a se sălăşlui. Domnul Dumnezeu bine iaste cuvântat, bine iaste cuvântat Domnul din zi în zi, să sporească nouă Dumnezeul mântuirilor noastre. Dumnezeul nostru, Dumnezeu a mântui, şi ale Domnului Domnului sânt ieşirile morţii. Însă Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmaşilor săi, creştetul părului celor ce umblă întru greşalele lor. Zis-au Domnul: Din Vasán voiu întoarce, întoarce- i-voiu întru adâncurile mării. Pentru ca să se întingă piciorul tău în sânge, limba câinilor tăi în cel al vrăjmaşilor. Văzutu-s’au umbletele tale, Dumnezeule, umbletele Dumnezeului mieu, ale Împăratului celui din cel Sfânt. Mai nainte au apucat boiarii, ţiindu-se de cei ce cântau, în mijlocul fecioarelor celor ce ziceau în timpine. Întru adunări 23
 • 31.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Sâmbete  binecuvântaţi pre Dumnezeu, pre Domnul din izvoarele lui Israíl. Acolo Veniamín cel mai tânăr întru uimire, boiarii Iúdei povăţuitorii lor, boiarii Zavulónului, boiarii Nefthalímului. Porunceşte, Dumnezeule, puterii tale; întăreşte, Dumnezeule, aceasta carea o ai făcut întru noi. Dela Biserica ta, cea preste Ierusalím, ţie vor aduce împăraţii daruri. Ceartă hiarele trestiei, adunarea taurilor întru junicile noroadelor, ca să se încuie cei ispitiţi cu argint: risipeşte neamurile cele ce voiesc războaie. Veni-vor soli dela Eghípet, Ethiópia mai nainte va tinde mâna ei la Dumnezeu. Împărăţiile pământului, cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi Domnului, celuia ce s’au suit preste Ceriul Ceriului spre răsărituri; iată va da glasului său glas de putere. Daţi slavă lui Dumnezeu: preste Israíl mare cuviinţa lui, şi puterea lui în nori. Minunat iaste Dumnezeu întru sfinţii săi, Dumnezeul lui Israíl: Însuşi va da putere şi întărire norodului său. Bine iaste cuvântat Dumnezeu. Slavă... Şi acum... Alliluia..., de 3 ori. Psalm, 68. Mântuieşte-mă, Dumnezeule, că au întrat ape până la sufletul mieu. Afundatu-m’am în noroiul adâncului, şi nu iaste sprijineală. Venit-am întru adâncurile mării, şi viforul m’a potopit. Ostenit-am strigând, amorţit-a grumazul mieu, slăbit-au ochii mei nădăjduind eu spre Dumnezeul mieu. Înmulţitu-s’au mai presus decât perii capului mieu cei ce mă urăsc în zadar. Întăritu-s’au vrăjmaşii mei, cei ce prigoneau pre mine cu nedreptate: cele ce nu am jefuit, atuncea am plătit. Dumnezeule, tu ai cunoscut nepriceperea mea, şi greşalele mele dela tine nu s’au ascuns. Să nu se ruşineze pentru mine cei ce aşteaptă pre tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici să se înfrunteze pentru mine cei ce caută pre tine, Dumnezeul lui Israíl; că pentru tine am suferit ocară, acoperit-a ruşinea obrazul mieu. Înstreinat m’am făcut fraţilor mei şi strein fiilor maicii mele, că râvna casei tale m’a mâncat, şi ocările celor ce ocărăsc pre tine au căzut asupra mea. Şi am acoperit cu post sufletul mieu, şi s’a făcut spre ocară mie; şi am pus îmbrăcămintea mea sac, şi m’am făcut lor spre pildă. Împrotiva mea limbuţeau cei ce şedeau în porţi, şi împrotiva mea cântau cei ce beau vin. Iară eu cu rugăciunea mea cătră tine, Doamne; vremea iaste de bunăvoinţă. Dumnezeule, întru mulţimea milei tale ascultă-mă, întru adevărul mântuirii tale. Mântuieşte-mă de tină, ca să nu mă afund; să mă izbăvesc de cei ce mă urăsc şi de adâncurile apelor. Ca să nu mă înnece viforul apei, nici să mă înghiţă adâncul, nici să închiză preste mine puţul gura sa. Auzi-mă, Doamne, că bună iaste mila ta; dupre 24
 • 32.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Sâmbete  mulţimea îndurărilor tale caută spre mine. Să nu întorci faţa ta dela sluga ta, căci mă necăjesc, degrab mă ascultă. Ia aminte spre sufletul mieu şi izbăveşte pre el, pentru vrăjmaşii mei izbăveşte-mă; că tu cunoşti ocara mea şi ruşinarea mea şi înfruntarea mea: înnaintea ta sânt toţi cei ce mă necăjesc. Ocară a aşteptat sufletul mieu şi ticăloşie; şi am aşteptat pre cel ce s’ar mâhni cu mine, şi nu era, şi pre cel ce m’ar mângâia, şi nu am aflat. Şi au dat spre mâncarea mea fiere şi spre setea mea m’au adăpat cu oţet. Facă-se masa lor înnaintea lor spre cursă şi spre răsplătire şi spre sminteală; întunece-se ochii lor ca să nu vază, şi spinarea lor pururea o gârboveşte; varsă preste dânşii iuţimea ta, şi mâniia iuţimii tale să cuprinză pre ei. Facă-se curtea lor pustie, şi în lăcaşurile lor să nu fie lăcuitori; că pre carele tu ai bătut, ei au gonit, şi spre durerea ranelor mele au adaus. Adauge fărădelege spre fărădelegea lor, şi să nu între întru dreptatea ta; şteargă-se din cartea celor vii şi cu cei drepţi să nu se scrie. Sărac şi cu durere sânt eu; mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda-voiu Numele Dumnezeului mieu cu cântare, mări-voiu pre el întru laudă, şi va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât viţelul cel tânăr, ce-i răsar coarne şi unghii. Vază săracii şi să se veselească; căutaţi pre Dumnezeu, şi va fi viu sufletul vostru, că au auzit pre cei săraci Domnul şi pre cei în obezi ferecaţi ai săi nu au defăimat. Laude pre dânsul Ceriul şi pământul, marea şi toate câte se târăsc într’însa. Că Dumnezeu va mântui Siónul, şi se vor zidi cetăţile Iudéii, şi vor lăcui acolo şi vor moşteni pre dânsul. Şi sămânţa robilor tăi vor stăpâni pre el, şi cei ce iubesc Numele tău vor lăcui întru dânsul. Psalm, 69. Dumnezeule, spre ajutoriul mieu ia aminte; Doamne, ca să ajuţi mie grăbeşte. Să se ruşineze şi să se înfrunteze cei ce caută sufletul mieu; să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce voiesc mie rele. Întoarcă- se îndatăşi ruşinându-se cei ce grăiesc mie: Bine, bine. Să se bucure şi să se veselească de tine toţi cei ce caută pre tine, Dumnezeule, şi zică pururea: Mărească-se Domnul, cei ce iubesc mântuirea ta. Iară eu sărac sânt şi mişel; Dumnezeule, ajută-mi. Ajutătoriul mieu şi izbăvitoriul mieu eşti tu; Doamne, nu zăbovi. Slavă... Şi acum... Şi îndată: Crez întru unul Dumnezeu... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Şi Troparele acestea, Glas 2. 25
 • 33.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Sâmbete  Nezidită fire, a toate Făcătoriule, buzele noastre deşchide, ca să vestim Lauda ta, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule. Pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. Slavă... Puterilor celor de sus urmând pre pământ, cântare de biruinţă aducem ţie, Bunule: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule. Pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. Şi acum... Din pat şi din somn m’ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, şi inima şi buzele mele deşchide, ca să te cânt pre tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule. Pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. Doamne miluieşte, de 40 de ori. Cela ce în toată vremea... Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită... Întru Numele Domnului, blagosloveşte. Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi... Apoi zicem: Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice... (caută la fila 15). Şi Rugăciunea aceasta a Sfântului Evstrátie ărindu-te măresc pre tine, Doamne, că ai căutat spre smerenia mea, şi nu m’ai încuiat în mâinile vrăjmaşilor, ci ai mântuit din nevoi sufletul mieu. Şi acum, Stăpâne, să mă acopere pre mine mâna ta, şi să vie preste mine Mila ta, că s’a turburat sufletul mieu, şi cu durere iaste când iese el din ticălosul mieu şi spurcat trupul acesta. Ca nu cândva vicleanul sfat al celui protivnic să întâmpine pre dânsul, şi să-l împiedece întru întunerec, pentru păcatele cele făcute de mine, cu neştiinţa şi cu ştiinţa, în viiaţa aceasta. Milostiv fii mie, Stăpâne, şi să nu vază sufletul mieu întunecatul chip al viclenilor draci; ci să-l ia pre dânsul Îngerii tăi cei străluciţi şi luminaţi. Dă slavă Numelui tău celui Sfânt, şi cu Puterea ta mă ridică la Dumnezeiasca ta Judecată. Când mă vei judeca, să nu apuce pre mine mâna stăpânitoriului lumii aceştiia, ca să surpe pre mine păcătosul întru adâncul iadului; ci stăi lângă mine, şi fii mie Mântuitoriu, şi sprijinitoriu. Pentru că muncile acestea trupeşti veselie sânt robilor tăi. Miluieşte, Doamne, sufletul mieu cel întinat cu patimile vieţii aceştiia, şi curat pre el prin pocăinţă şi prin mărturisire îl priimeşte, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor, Amin. M Veniţi să ne închinăm... Şi Psalm, 120: Ridicat-am ochii miei la munţi... Şi Psalm, 133: Iată acum binecuvântaţi pre Domnul... Slavă... Şi acum... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Şi Troparele acestea: Pomeneşte, Doamne, ca un Bun, pre robii tăi... Cela ce prin adâncul înţelepciunii... Slavă... Cu sfinţii odihneşte, 26
 • 34.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Sâmbete  Hristoase... Şi acum... Fericimu-te pre tine... Doamne miluieşte, de 12 ori. Pomeneşte, Doamne, pre cei ce întru nădejdea învierii... Acestea toate sânt scrise mai sus, la Rugăciunea miezului nopţii cea de toate zilele, filele 15-16. Apoi ecteniia şi Otpústul. 27
 • 35.                    ALTĂ RUGĂCIUNE DE MIEZUL NOPŢII PENTRU DUMINECI Preotul face începutul dupre obiceiu zicând: Bine iaste cuvântat Dumnezeul nostru... Iară noi: Amin. Slavă ţie Dumnezeul nostru, Slavă ţie. Împărate Ceresc... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia..., Doamne miluieşte, de 12 ori. Slavă... Şi acum... Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Şi Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule. Şi îndată zicem Canonul Troícĭnicul, al Glasului ce va fi la rând, şi dupre Canon cântăm Troícĭnicile acestea: Cade-se cu adevărat a lăuda pre Treimea cea mai presus de Dumnezeire, pre Tatăl cel fără de început şi atoatelucrătoriu, pre Cuvântul cel împreună fără de început, carele din Tatăl mai nainte de veci fără stricăciune s’au născut, şi pre Sfântul Duh cel ce din Tatăl fără de ani se purcede. Cade-se cu adevărat a slăvi pre tine Dumnezeu Cuvântul, de carele se spăimântează Heruvimii, şi te slăvesc Puterile Cereşti, pre cel ce ai înviiat a treia zi din mormânt, Hristoase Dătătoriule de viiaţă, cu frică te slăvim. Să lăudăm toţi cu Dumnezeiască cuviinţă, cu cântări Dumnezeeşti, pre Tatăl şi pre Fiiul şi pre Duhul cel Dumnezeesc, o Putere în trei Staturi, o Împărăţie, şi o Domnie. Pre carea o laudă toţi pământenii, şi o slăvesc Puterile Cereşti, carea de toţi cu credinţă iaste închinată, Unimea cea dupre fiinţă, cea în trei Staturi. Domnească Începătorie preste Heruvimi, şi Dumnezeiască Stăpânie fără de asemănare preste Serafimi, Treime nedespărţită întru unime, ceea ce eşti dupre adevăr Stăpânie Dumnezeiască, pre tine te slăvim.
 • 36.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Dumineci  Tatălui celui fără început şi Dumnezeu, Cuvântului celui împreună fără început şi Duhului mă închin; Fiinţa cea nedespărţită, una împreunată, Unimea cea întreit numărată, cu laude să o cinstim. Fulgerile tale cele cu raze strălucitoare, străluceşte-le mie, Dumnezeul mieu, cela ce eşti în trei Staturi, Atotfăcătoriule. Şi casă arată pre mine Slavei tale ceii neapropiiate, strălucită şi de lumină purtătoare, şi neschimbată. De carele se spăimântează şi se cutremură Heruvimii, şi-l slăvesc Oştile Îngereşti, pre cel ce din Fecioară negrăit s’au întrupat, pre Hristos Dătătoriul de viiaţă cu frică să slăvim. Din morţi văzând pre Fiiul tău, Preacurată Fecioară, înviiat cu cuviinţă dumnezeiască, de bucurie negrăită zidirea s’a umplut, pre acela slăvind, şi pre tine cinstind. Cade-se să te fericim cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii, şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, carea fără stricăciune pre Dumnezeu Cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Deci Sfinte Dumnezeule... Şi dupre Tatăl nostru..., Ipacoi al Glasului de rând. Doamne miluieşte, de 40 de ori. Slavă..., Şi acum..., Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Şi Vozglásul dela Preot: Dumnezeule milostiveşte-te spre noi... Şi ceteşte şi Rugăciunea aceasta cătră Preasfânta Treime: Facerea lui Márcu Monahul. ntrutot puternică şi de viiaţă făcătoare Preasfântă Treime şi începătoare de lumină, carea toată făptura lumii şi cea mai presus de lume, dintru nefiinţă pentru bunătatea o ai adus, şi cu purtarea de grijă o şi stăpâneşti. Carele dupre alte ale tale nespuse faceri de bine neamului omenesc, pentru neputinţa trupească ai dăruit nouă pocăinţă până şi la moarte. Nu lăsa pre noi ticăloşii a muri în faptele noastre cele rele, nici pre începătoriul răutăţii, şi pizmătareţul, şi pierzătoriul să-şi râză de noi. Că vezi, Îndurate, câtă adecă pizmuire şi vrajbă are asupra noastră, şi câtă iaste şi a noastră pătimire, şi slăbiciune, şi nepurtare de grijă. Ci te rugăm, nu ne lipsi de bunătăţile tale, pre noi carii te mâniem în toată ziua şi ceasul prin călcarea cinstitelor şi de viiaţă făcătoarelor Porunci. Şi toate greşalele noastre carile am făcut noi întru toată viiaţa noastră, până în ceasul de acum, Î 29
 • 37.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Dumineci  au cu fapta, au cu cuvântul, au cu gândul, lasă şi iartă, şi învredniceşte pre noi, ceaialaltă viiaţă a noastră a o săvârşi întru pocăinţă şi umilinţă, şi spre paza sfintelor tale Porunci. Şi ori cu ce fealiu de dezmierdare înşelându-ne, în multe chipuri am greşit, şi cu urâte pofte nefolositoare şi vătămătoare amăgindu-ne ne-am purtat, sau cu mânie şi cu iuţeală dobitoceşte pornindu-ne, am scârbit pre vreun frate al nostru; sau cu limbă slobodă şi neînfrânată în tari curse ne-am prins; sau cu vreuna din simţirile noastre, sau cu toate, de voie sau de nevoie, cu ştiinţă şi cu neştiinţă, sau din răpire, sau din deprindere nebuneşte ne-am alunecat; au ori cu gânduri viclene şi cu ştiinţă deşartă ne-am spurcat, sau ori în ce chip de greşală am păcătuit, din aducerea aminte, şi din obiceiul cel rău şi cumplit: iartă nouă şi lasă toate, întrutot-Îndurate, Preabunule şi Multmilostive. Şi dăruieşte nouă, Bunule, deşteptare şi putere, ca să facem voia ta cu bună plăcere şi desăvârşit; ca din răutatea cea din noapte, şi împâclată, cu vederea luminii prin pocăinţă să ne schimbăm, şi în zi cu bun chip să umblăm, şi curaţi Iubirii tale de oameni arătându-ne, nevrednicii, să te lăudăm şi să te slăvim în veci, Amin. Şi Otpústul, şi obicinuita iertăciune. Deci ecteniia: Să ne rugăm pentru bun-credinciosul... Iară noi: Doamne miluieşte, cu umilinţă şi cu glas lin. Şi dupre plinirea aceiia, zice cel mai mare: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri... Sfârşitul Rugăciunii miezului nopţii pentru Dumineci.   ( α   µ  ι   ν .   30
 • 38.  Rugăciunea miezului nopţii pentru Dumineci  31
 • 39.                   ÎNCEPUTUL UTRENIEI De iaste Postul cel Mare, întâiu zicem: Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia..., Doamne miluieşte, de 12 ori. Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Iară de nu iaste Post, dupre ce blagosloveşte Preotul, zicem Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Şi aceşti doi Psalmi: Psalm, 19. uză-te Domnul în ziua necazului, scutească-te Numele Dumnezeului lui Iacóv. Trimiţă ţie ajutoriu dintru cel sfânt şi din Sión sprijinească pre tine. Pomenească toată jertva ta şi arderea cea de tot a ta să se îngraşe. Dea ţie Domnul dupre inima ta şi tot sfatul tău să plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru Numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că au mântuit Domnul pre Unsul său: auzi-va pre dânsul din Ceriul cel sfânt al său; întru puteri iaste mântuirea dreptei lui. Aceştia în căruţe şi aceştia pre cai, iară noi întru Numele Domnului Dumnezeului nostru vom chema. Aceştia s’au împiedicat şi au căzut, iară noi ne-am sculat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pre împăratul şi auzi pre noi, ori în ce zi te vom chema. A Psalm, 20. oamne, întru puterea ta se va veseli Împăratul şi de mântuirea ta se va bucura foarte. Pofta inimii lui ai dat lui şi de voia buzelor lui nu ai lipsit pre dânsul. Că l-ai întâmpinat cu blagosloveniile bunătăţii, pus-ai pre capul lui cunună de piatră scumpă. Viiaţă a cerut dela tine, şi ai dat lui, lungime de zile în veacul veacului. Mare iaste slava lui întru mântuirea ta, slavă şi mare cuviinţă vei pune preste el; că vei da lui blagoslovenie în veacul veacului, D
 • 40.  Rânduiala Utreniei  veseli-vei pre dânsul întru bucurie, cu faţa ta. Că împăratul nădăjduieşte spre Domnul, şi întru mila celui Înnalt nu se va clăti. Afle-se mâna ta tuturor vrăjmaşilor tăi, Dreapta ta să afle pre toţi cei ce urăsc pre tine. Că vei pune pre ei ca un cuptoriu de foc în vremea Feţei tale: Domnul întru mâniia sa va turbura pre ei, şi va mânca pre ei focul. Rodul lor de pre pământ vei pierde şi sămânţa lor din fiii oamenilor, că au plecat asupra ta rele, socotit-au sfaturi carile nu vor putea să stea. Că vei pune pre dânşii dos; întru cei rămaşi ai tăi vei găti faţa lor. Înnalţă-te, Doamne, întru Puterea ta; glăsui-vom şi vom cânta puterile tale. Slavă..., Şi acum..., Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia..., şi Troparele acestea: Mântuieşte, Doamne, norodul tău, şi blagosloveşte moştenirea ta. Biruinţă Pravosláviei asupra protivnicilor dăruiaşte, şi păzeşte cu Crucea ta pre norodul tău. Slavă... Cel ce te-ai înnălţat pre Cruce de bunăvoie, norodului tău celui nou, numit cu Numele tău, Îndurările tale dăruiaşte-i, Hristoase Dumnezeule; veseleşte cu puterea ta pre credinciosul împăratul nostru, dăruind lui biruinţă asupra protivnicilor, având ajutoriul tău, armă de pace, nebiruită biruinţă. Şi acum... Bogorodícĭna: Folositoare înfricoşată şi neînfruntată, nu trece cu vederea, ceea ce eşti Bună, rugăciunile noastre, întrutot-Lăudată Născătoare de Dumnezeu; întăreşte viiaţa cea de obşte a Pravoslávnicilor; mântuieşte pre aceia cărora le-ai poruncit să împărăţească, şi dă lor biruinţă din Ceriu, pentru că ai născut pre Dumnezeu, ceea ce eşti Una Binecuvântată. Preotul. Miluieşte pre noi, Dumnezeule, dupre mare Mila ta, rugămu-ne ţie, auzi-ne şi ne miluieşte. Şi celealalte. Vozglaşeniia: Că milostiv şi Iubitoriu de oameni Dumnezeu eşti, şi ţie slavă înnălţăm, Tatălui, şi Fiiului, şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Ceteţul: Amin. Întru Numele Domnului blagosloveşte Părinte. Preotul: Slavă Sfintei, şi ceii de o fiinţă, şi de viiaţă făcătoarei, şi nedespărţitei Treimi, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. 33
 • 41.  Rânduiala Utreniei  Şi începem aceşti 6 Psalmi, cu toată tăcerea şi cu umilinţă ascultând. Iară fratele cel rânduit, sau mainainte-stătătoriul, cu evlavie şi cu frica lui Dumnezeu zice: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pre pământ pace, întru oameni bună voire. De 3 ori. Doamne buzele mele vei deşchide, şi gura mea va vesti lauda ta. De 2 ori. Psalm, 3. oamne, căci s’au înmulţit cei ce mă necăjesc? Mulţi se scoală asupra mea; mulţi zic sufletului mieu: Nu iaste mântuire lui întru Dumnezeul lui. Dară tu, Doamne, sprijinătoriul mieu eşti, slava mea şi cela ce înnalţi capul mieu. Cu glasul mieu cătră Domnul am strigat, şi m’au auzit din muntele cel sfânt al lui. Şi eu am adormit şi am dormit; sculatu-m’am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voiu teme de mii de noroade, carile împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul mieu, că tu ai bătut pre toţi cei ce vrăjmăşuiesc mie în deşert, dinţii păcătoşilor ai zdrobit. A Domnului iaste mântuirea, şi preste norodul tău blagoslovenia ta. D Iarăşi. Eu am adormit şi am dormit; sculatu-m’am, că Domnul mă va sprijini. Psalm, 37. oamne, nu cu mâniia ta să mustri pre mine, nici cu iuţimea ta să mă cerţi. Că săgeţile tale s’au înfipt întru mine, şi ai întărit preste mine mâna ta; nu iaste vindecare în trupul mieu de cătră faţa mâniei tale, nu iaste pace în oasele mele de cătră faţa păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul mieu, ca o sarcină grea s’au îngreuiat preste mine. Împuţitu-s’au şi au putrezit ranele mele de cătră faţa nebuniei mele; chinuitu-m’am şi m’am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că şalele mele s’au umplut de ocări, şi nu iaste vindecare în trupul mieu; necăjitu-m’am şi m’am smerit foarte, răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înnaintea ta iaste toată dorirea mea, şi suspinul mieu dela tine nu s’a ascuns. Inima mea s’a turburat, părăsitu-m’a vârtutea mea, şi lumina ochilor mei, şi aceasta nu iaste cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei înnaintea mea s’au apropiiat şi au stătut, şi cei mai de aproape ai mei de departe au stătut; şi se sileau cei ce căutau sufletul mieu, şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni, şi vicleşuguri D 34
 • 42.  Rânduiala Utreniei  toată ziua cugetau. Dară eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu deşchide gura sa; şi m’am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. Că spre tine, Doamne, am nădăjduit: Tu vei auzi, Doamne, Dumnezeul mieu. Că am zis: Nu cândva să se bucure de mine vrăjmaşii mei; şi când s’au clătit picioarele mele, asupra mea mari au grăit. Că eu spre bătăi gata sânt, şi durerea mea înnaintea mea iaste pururea. Că fărădelegea mea eu voiu vesti şi mă voiu griji pentru păcatul mieu. Dară vrăjmaşii mei trăiesc şi s’au mai întărit decât mine, şi s’au înmulţit cei ce mă urăsc fără dreptate; cei ce răsplătesc mie rele pentru bune mă cleveteau, căci urmam bunătatea. Nu mă lăsa Doamne, Dumnezeul mieu, nu te depărta dela mine. Ia aminte spre ajutoriul mieu, Doamne al mântuirii mele. Iarăşi. Nu mă lăsa Doamne, Dumnezeul mieu, nu te depărta dela mine. Ia aminte spre ajutoriul mieu, Doamne al mântuirii mele. Psalm, 62. umnezeule, Dumnezeul mieu, cătră tine mânec; însetat-a de tine sufletul mieu, de câte ori trupul mieu ţie, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa întru cel sfânt m’am arătat ţie, ca să văz Puterea ta şi Slava ta. Că mai bună iaste Mila ta decât vieţile; buzele mele te vor lăuda. Aşa bine te voiu cuvânta în viiaţa mea, şi în Numele tău voiu ridica mâinile mele. Ca din seu şi din grăsime să se umple sufletul mieu, şi cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De îmi aduceam aminte de tine în aşternutul mieu, în dimineţi cugetam spre tine, că ai fost ajutoriul mieu, şi întru acoperământul aripilor tale mă voiu bucura. Lipitu-s’a sufletul mieu dupre tine, şi pre mine a sprijinit Dreapta ta. Iară ei în deşert au căutat sufletul mieu: întra-vor în cele mai de jos ale pământului, da-se-vor în mâinile sabiei, părţi vulpilor vor fi. Iar Împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru el, că s’a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăţi. Iarăşi. D În dimineţi cugetam spre tine, că ai fost ajutoriul mieu, şi întru acoperământul aripilor tale mă voiu bucura. Lipitu-s’a sufletul mieu dupre tine, şi pre mine a sprijinit dreapta ta. Slavă... Şi acum... Alliluia, de 3 ori, fără metanii. Doamne miluieşte, de 3 ori. Slavă... Şi acum... Şi iese Preotul din Oltáriu, şi zice Rugăciunile cele de dimineaţa înnaintea Icoanei Domnului Hristos, în taină. Psalm, 87. 35
 • 43.  Rânduiala Utreniei  oamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înnaintea ta: Să între înnaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Că s’a umplut de rele sufletul mieu, şi viiaţa mea de iad s’a apropiiat; socotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, făcutu-m’am ca un om neajutorit, întru cei morţi slobod, ca cei răniţi ce dorm în mormânt, de carii nu ţi-ai mai adus aminte, şi ei dela mâna ta s’au lepădat. Pusu-m’au în groapa cea mai dedesupt, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s’a întărit mâniia ta, şi toate valurile tale ai adus preste mine. Depărtat-ai pre cunoscuţii mei dela mine, pusu-m’au urâciune loruşi; datu-m’am şi n’am ieşit; ochii mei au slăbit de sărăcie; strigat-am cătră tine, Doamne, toată ziua, tins-am cătră tine mâinile mele. Au doară morţilor vei face minuni? Sau tămăduitorii vor înviia pre ei, şi se vor mărturisi ţie? Au doară va spune cineva în mormânt Mila ta şi Adevărul tău întru pierzanie? Au cunoaşte-se-vor întru întunerec minunile tale şi Dreptatea ta în pământ uitat? Şi eu cătră tine, Doamne, am strigat, şi dimineaţa rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul mieu, întorci Faţa ta dela mine? Sărac sânt eu şi întru ostenele din tinereţile mele, şi înnălţându-mă m’am smerit şi m’am mâhnit. Preste mine au venit mâniile tale, înfricoşările tale m’au turburat, încungiuratu-m’au ca apa toată ziua, şi m’au cuprins împreună. Depărtat-ai dela mine pre prieten şi pre vecin, şi pre cunoscuţii mei din ticăloşie. Şi iarăşi. D Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înnaintea ta: Să între înnaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Psalm, 102. inecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul, şi toate cele dinlăuntrul mieu Numele cel sfânt al lui. Binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul, şi nu uita toate răsplătirile lui. Pre cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pre cel ce vindecă toate boalele tale; pre cel ce izbăveşte din stricăciune viiaţa ta, pre cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pre cel ce umple de bunătăţi pofta ta, înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce se face strâmbătate. Cunoscute au făcut căile sale lui Moisì, fiilor lui Israíl voile sale. Îndurat şi milostiv iaste Domnul, îndelung-răbdătoriu şi mult-Milostiv; nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mâniia; nu dupre fărădelegile noastre au făcut nouă, nici dupre păcatele noastre au răsplătit nouă. Că dupre B 36
 • 44.  Rânduiala Utreniei  înnălţimea Ceriului dela pământ au întărit Domnul Mila sa spre cei ce se tem de el; pre cât sânt departe răsăriturile dela apusuri, depărtat-au dela noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pre fii, au miluit Domnul pre cei ce se tem de dânsul, că el au cunoscut zidirea noastră; adusu-şi-au aminte că ţărână sântem. Omul, ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, aşa va înflori; că duh a trecut într’însul şi nu va fi, şi nu se va mai cunoaşte locul său. Dară Mila Domnului din veac şi până în veac spre cei ce se tem de dânsul, şi Dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc Legământul lui şi îşi aduc aminte de Poruncile lui, ca să facă pre ele. Domnul în Ceriu au gătit Scaunul său, şi Împărăţiia lui pre toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pre Domnul, toţi Îngerii lui, cei puternici la vârtute carii faceţi Cuvântul lui spre a auzi glasul cuvintelor lui; binecuvântaţi pre Domnul, toate puterile lui, slugile lui carii faceţi Voia lui; binecuvântaţi pre Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui; binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul. Iarăşi. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul. Psalm, 142. oamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru Adevărul tău, auzi-mă întru Dreptatea ta: şi să nu întri la judecată cu robul tău, că nu se va îndreptăţi înnaintea ta tot cel viu. Că a gonit vrăjmaşul sufletul mieu, smerit-a la pământ viiaţa mea, aşezatu-m’a întru întunerece ca pre morţii veacului; şi s’a mâhnit întru mine duhul mieu, întru mine s’a turburat inima mea. Adusu-mi- am aminte de zilele cele din început, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Tins-am cătră tine mâinile mele, sufletul mieu ca un pământ fără de apă ţie. Degrab auzi-mă, Doamne, slăbit-a duhul mieu: nu întoarce Faţa ta dela mine, şi mă voiu asemăna celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineaţa Mila ta, că spre tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, Calea în carea voiu merge, că la tine am ridicat sufletul mieu. Scoate-mă dela vrăjmaşii mei, Doamne, la tine am scăpat. Învaţă-mă să fac Voia ta, că tu eşti Dumnezeul mieu. Duhul tău cel bun mă va povăţui la pământul cel drept. Pentru numele tău, Doamne, mă vei viia, întru Dreptatea ta vei scoate din necaz sufletul mieu; şi întru Mila ta vei sfârşi pre vrăjmaşii mei, şi vei pierde pre toţi cei ce necăjesc sufletul mieu, că eu sânt robul tău. Şi iarăşi. D 37
 • 45.  Rânduiala Utreniei  Auzi-mă, Doamne, întru Dreptatea ta, şi să nu întri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, întru Dreptatea ta, şi să nu întri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povăţui la pământul cel drept. Slavă... Şi acum... Alliluia, de 3 ori. Apoi zice Preotul ecteniia. Şi îndată cântăm: Dumnezeu iaste Domnul şi s’au arătat nouă, bine iaste cuvântat cel ce vine întru Numele Domnului, dupre Glasul Tropariului Sfântului zilei, cu aceste 4 stihuri: Stíh 1: Mărturisiţi-vă Domnului, că iaste Bun, că în veac iaste Mila lui. Stíh 2: Încungiurând m’au încungiurat, şi întru Numele Domnului am înfrânt pre ei. Stíh 3: Nu voiu muri, ci voiu fi viu, şi voiu povesti lucrurile Domnului. Stíh 4: Piatra, carea nu o au socotit ziditorii, aceasta s’au făcut în capul unghiului, dela Domnul s’au făcut aceasta, şi iaste minunată întru ochii noştri. Apoi zicem Tropariul Praznicului ce se va întâmpla, sau al Sfântului, sau al Învierii, al Glasului carele va fi. Iară în Sfântul şi Marele Post, cântăm Alliluia, de 3 ori, dupre Glas. Apoi: Stíh 1: De noapte mânecă duhul mieu cătră tine, Dumnezeule: Pentru că Lumină sânt Poruncile tale pre pământ. Stíh 2: Dreptate vă învăţaţi cei ce lăcuiţi pre pământ. Stíh 3: Pizmuire va lua pre norodul cel neînvăţat, şi acum focul pre cei protivnici va mânca. Stíh 4: Adauge lor rele, Doamne, adauge lor rele, celor slăviţi ai pământului. Şi dupre Alliluia cântăm Troícĭnicile Glasului, fieştecarea câte o dată.                                 CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 1. Cu trupeşti închipuiri cătră Mintea cea înţelegătoare şi fără materie a Puterilor celor fără de trup rădicându-ne, şi prin cântare întreit-sfântă, a Dumnezeirii ceii în trei Staturi, priimind strălucire, ca Heruvimii să 38
 • 46.  Rânduiala Utreniei  strigăm, cătră Unul Dumnezeu: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup, mântuieşte pre noi. Slavă... Cu toate Puterile Cereşti, ca Heruvimii celui ce iaste întru cei de sus să strigăm, întreit-sfântă înnălţându-i Laudă: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. Şi acum... Sculându-ne din somn, cădem cătră tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. În ştiinţă să fie, că numai LUNI se zice: Cu folosinţele celor fără de trup... Iară în celelalte zile preste Săptămână se schimbă aşa: MARŢI. Pentru rugăciunile Mergătoriului-înnainte, şi mă mântuieşte. MIERCURI şi VINERI. Cu Puterea Crucii tale, şi mă mântuieşte. JOI. Pentru rugăciunile Apostolilor tăi, şi mă mântuieşte. Asemenea zicem şi la Sveatilnele sfântului Post. CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 2. Puterilor celor de sus urmând pre pământ, cântare de biruinţă aducem ţie, Bunule: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup, mântuieşte pre noi. Slavă... Nezidită fire, Făcătoriul tuturor, buzele noaste deşchide ca să vestim Lauda ta, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. Şi acum... Din pat şi din somn m’ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, şi inima şi buzele mele deşchide, ca să te laud pre tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 3. Treime de o fiinţă, şi nedespărţită, Unime în trei Staturi, şi împreună vecuitoare, ţie ca lui Dumnezeu îngerească cântare strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup mântuieşte pre noi. Slavă... 39
 • 47.  Rânduiala Utreniei  Pre Tatăl cel fără de început, pre Fiiul cel împreună fără de început, pre Duhul cel împreună-vecuitoriu, Dumnezeire Una, ca Heruvimii a slăvi îndrăznind, zicem: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. Şi acum... Fără de veste Judecătoriul va veni, şi ale fieştecăruia fapte se vor goli. Ci cu frică să strigăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 4. A slujitorilor tăi celor înţelegători cântare a aduce noi, ceşti muritori, îndrăznind, zicem: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup, mântuieşte pre noi. Slavă... Ca şi cetele Îngerilor acum în Ceriu, şi stările oamenilor, cu frică, pre pământ cântare de biruinţă aducem ţie, Bunule: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. Şi acum... Pre Părintele tău cel fără de început, şi pre tine, Hristoase Dumnezeule, şi pre Duhul tău cel Preasfânt, ca Heruvimii a slăvi îndrăznind, zicem: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 5. Vremea cântării iaste, şi ceasul rugăciunii; cu osârdie să strigăm cătră Unul Dumnezeu: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup, mântuieşte pre noi. Slavă... Îndrăznind a ne închipui Oştilor tale celor înţelegătoare, Treime ceea ce eşti fără de început, cu guri nevrednice strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. Şi acum... Cela ce în pântece fecioresc ai încăput, şi din Sânurile Tatălui nu te-ai osebit, cu Îngerii, Hristoase Dumnezeule, priimeşte şi pre noi, carii strigăm ţie: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 6. 40
 • 48.  Rânduiala Utreniei  Stând înnainte cu frică Heruvimii, şi spăimântându-se cu cutremur Serafimii, întreit-sfântă cântare aduc cu glas fără de tăcere. Cu carii şi noi, păcătoşii, strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup, mântuieşte pre noi. Slavă... Cu guri fără de trup, cu slavoslovii fără tăcere, cei câte cu şase aripi cântă ţie întreit-sfântă cântare, Dumnezeul nostru. Şi noi ceşti de pre pământ, cu buze nevrednice laudă ţie înnălţăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. Şi acum... Dumnezeirea Unimei Treimei, întru împreunare neamestecată o slăvim, şi îngerească cântare strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 7. Cela ce eşti lăudat de Heruvimi cu Putere preaînnaltă, şi cu Dumnezeiască Slavă de Îngeri închinat, priimeşte şi pre noi, cei de pre pământ, carii cu buze nevrednice laudă ţie înnălţăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup, mântuieşte pre noi. Slavă... Ca pre un somn lepădând lenea, suflete, îndreptare spre lauda Judecătoriului arată, şi cu frică strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. Şi acum... Dumnezeirii ceii neapropiiate, Treimei întru Unime, întreit-sfântă lauda Serafimilor înnălţând, cu frică să strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. CÂNTĂRI TROICINICE, Glas 8. Spre Ceriu inimile având, Cetei Îngereşti să urmăm, şi cu frică cătră cel ce nu ia mită să cădem, laudă de biruinţă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu folosinţele celor fără de trup, mântuieşte pre noi. Slavă... A privi la tine neîndrăznind Heruvimii, zburând strigă, cu înnălţare de viers, Dumnezeiască cântarea glasului întreitei sfinţiri, cu carii şi noi strigăm ţie: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi, mântuieşte pre noi. 41
 • 49.  Rânduiala Utreniei  Şi acum... Împilaţi fiind de mulţimea greşalelor noastre, şi neîndrăznind a privi la înnălţimea ta, sufletul cu trupul plecând, cu Îngerii cântare strigăm ţie: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. Sfârşitul Laudelor Troícĭnicilor. Deci cetirea Psaltirii şi Sedealnele dupre rânduiala lor. Şi Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule... Apoi Peasnele lui Moisì, şi Canonul. Iară la a 9-a Peasnă a Canonului cântăm cântarea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, zicând Preotul: Pre Născătoarea de Dumnezeu, şi Maica Luminii, întru cântări cinstindu-o să o mărim. Strana: Măreşte sufletul mieu pre Domnul, şi s’a bucurat duhul mieu de Dumnezeu mântuitoriul mieu. Că au căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Că au făcut mie mărire cel puternic. Şi sfânt Numele lui, şi mila lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de el. Făcut-au tărie cu braţul său, risipit-au pre cei mândri cu cugetul inimii lor. Pogorât-au pre cei puternici de pre scaune, şi au înnălţat pre cei smeriţi, pre cei flămânzi au umplut de bunătăţi şi pre cei bogaţi au scos afară deşerţi. Luat-au pre Israíl sluga sa, ca să pomenească mila, precum au grăit către Părinţii noştri, lui Avraám şi seminţiei lui, până în veac. Şi la fiecare Stíh cântăm Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Şi facem închinăciune dupre fieştecare Stíh. Deci Peasna a 9-a a Canonului. Şi dupre Canon cântăm: Cade-se să te fericim cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii, şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, carea fără stricăciune pre Dumnezeu Cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Dupre sfârşitul Canonului, de nu iaste Duminecă, zicem: Cade-se să te fericim... Iară de iaste Duminecă, dupre Irmós, ecteniia. Apoi îndată: Sfânt iaste Domnul Dumnezeul nostru... Şi Sveatílna Învierii. Iară de iaste Post, zicem Sveatílnele Glasului ce se întâmplă. Şi 42
 • 50.  Rânduiala Utreniei  sfârşitul Sveatílnelor îl facem cu Stíhurile cele de la Troícĭne, precum s’a arătat la Tipicul dela începutul Troícĭnicilor, Fila 36.  SVEATILNELE Postului Mare, dupre Glasul rândului ce va fi; fieştecarea o zicem de trei ori. Glas 1. Cela ce răsari Lumină, Doamne, sufletul mieu curăţeşte de tot păcatul, cu folosinţele celor fără de trup, şi mă mântuieşte. Glas 2. Lumina ta cea pururea vecinică trimite-o, Hristoase Dumnezeule, şi luminează ochii cei de taină ai inimii mele, cu folosinţele celor fără de trup, şi mă mântuieşte. Glas 3. Trimite Lumina ta, Hristoase Dumnezeule, şi luminează inima mea, cu folosinţele celor fără de trup, şi mă mântuieşte. Glas 4. Cela ce răsari Lumină lumii tale, sufletul mieu cel ce iaste întru întunerec curăţeşte-l de tot păcatul, cu folosinţele celor fără de trup, şi mă mântuieşte. Glas 5. Dătătoriule de lumină, Doamne, trimite Lumina ta, şi luminează inima mea, cu folosinţele celor fără de trup, şi mă mântuieşte. Glas 6. Doamne, trimite sufletelor noastre Lumina ta cea pururea vecinică, cu folosinţele celor fără de trup, şi mă mântuieşte. Glas 7. Ridică-mă, Doamne, cătră lauda ta, şi mă învaţă să fac Voia ta, Sfinte, cu folosinţele celor fără de trup, şi mă mântuieşte. Glas 8. Lumină fiind, Hristoase, luminează-mă întru tine, cu folosinţele celor fără de trup, şi mă mântuieşte.                                         SVEATILNELE ZILELOR Preste toată Săptămâna. LUNI, Sveatílna Îngerilor. Podóbie: Femei auziţi... 43
 • 51.  Rânduiala Utreniei  Arhangheli şi Îngeri, Începătorii şi Domnii, Puteri şi Stăpânii şi Scaune, Heruvimii cei cu ochi mulţi, şi Serafimii cei câte cu şase aripi, rugaţi-vă acum pentru noi, să ne izbăvim din nevoi, şi de focul cel nestins. Alta. Cela ce ai împodobit Ceriul cu Stele, ca un Dumnezeu, şi prin Îngerii tăi tot pământul luminezi, Făcătoriule a toate, mântuieşte pre cei ce laudă pre tine. Bogorodícĭna. Ceea ce eşti Dulceaţa Îngerilor, Bucuriia celor necăjiţi, Folositoarea Creştinilor, Fecioară Maica Domnului, apără pre noi şi ne izbăveşte de muncile cele vecinice. MARŢI, Sveatílna Mergătoriului-înnainte. Prorocule preaslăvite, şi Mergătoriule înnainte al Harului, cela ce ai propoveduit pocăinţa mântuirii tuturor, şi pre Mieluşelul cel ce au ridicat păcatul lumii ai arătat, Fericite, pre acela roagă să miluiască lumea. Alta. Pre Mergătoriul-înnainte Ioánn, şi Botezătoriul Mântuitoriului, pre cel între Proroci Proroc, şi pre cel hrănit în pustie, pre cel născut al Elisávetii, toţi să-l lăudăm. Bogorodícĭna. Fecioară, pre tine toţi Prorocii mai nainte te-au vestit. Davíd pre tine Munte te numeşte, şi Chívot, şi Sfeşnic, şi Scară, şi Pod, şi Năstrápă carea porţi Mánna, şi Toiag odrăslit. Iară noi, ca pre o Născătoare de Dumnezeu, dupre vrednicie te cinstim. MIERCURI, Sveatílna Crucii. Podóbie: Femei auziţi... Cruce, Dumnezeiască lauda Creştinilor, armă nebiruită şi întărirea Credinţei, cu credinţă te lăudăm şi ne închinăm. Păzitoarea Pravoslavnicilor, şi Slava Mucenicilor, dupre vrednicie te lăudăm. Alta. Crucea iaste Păzitoarea a toată lumea; Crucea, Podoaba Bisericii; Crucea, stăpâniia împăraţilor; Crucea, întărirea Credincioşilor; Crucea, Slava Îngerilor, şi dracilor rană. Bogorodícĭna. Lângă Cruce înnainte au stătut ceea ce te-a născut fără de sămânţă, şi tânguindu-se, a strigat: Vai mie, Preadulce Fiiule! Cum ai apus dela ochii miei? Cum între cei morţi te-ai socotit? JOI, Sveatílna Sfinţilor Apostoli. 44
 • 52.  Rânduiala Utreniei  Pre Pétru şi pre Pável, pre Andréiu, pre Iácov, pre Vartholoméiu şi pre Matthéiu, pre Fílipp şi pre Thomà şi pre Símon, pre Lúca şi pre Ioánn şi pre Márko, pre Apostolii Domnului cu credinţă toţi să-i lăudăm. Alta. În toată laturea cea de supt soare alergând, aţi propoveduit Sfânta Întruparea lui Hristos cea din Fecioară cu adevărat, din înşelăciune întorcând pre păgâni şi luminându-i, şi pre toţi învăţând să cinstească pre Sfânta Treime, Apostoli ai Mântuitoriului. Alta, a Sfântului Nicolae. Pre Marele Arhipăstoriul şi Ierarhul, şi mai întâiu şezătoriul pre scaunul Mirelor, pre Nicolae toţi să-l lăudăm, că pre mulţi bărbaţi, ce era să moară fără dreptate, i-a mântuit. Şi împăratului şi lui Avlavie s’a arătat prin vis, stricând de istov răspunsul cel nedrept. Bogorodícĭna. Marie Preacurată, Cădelniţă de aur, ceea ce ai fost încăpere Dumnezeirii ceii neîncăpute, întru carea Tatăl bine au voit, şi Fiiul s’au sălăşluit, şi Duhul cel Preasfânt umbrindu-te, Fecioară, te-au arătat de Dumnezeu Născătoare. VINERI, Sveatílna Crucii. Bucură-te, Cruce Preasfântă, Zidul cel nesurpat al lumii, Scăparea scârbiţilor şi a celor ce sânt întru nevoi, Biruinţa împăraţilor, şi Apărătoarea ostaşilor, şi surparea varvarilor, Cununa apostolilor, şi mântuirea Credincioşilor. Alta. Crucea iaste Păzitoarea a toată lumea... (caută la Miercuri). Bogorodícĭna. Pre Cruce răstignind văzându-te Preacurata, plângând şi tânguindu-se, striga: Cum ai apus, Soarele Slavei, Începătoriul luminii? Cum pre Cruce te-ai pironit, şi cu suliţa în coastă te-ai împuns, Fiiule şi Dumnezeul mieu, pentru a oamenilor mântuire? SÂMBĂTĂ, Sveatílna tuturor Sfinţilor. Proroci preaslăviţi, Apostoli fericiţi, Drepţilor, Patriarhilor, o, dănţuire a Ierarhilor şi a Preacuvioşilor şi Drepţilor, şi adunarea sfintelor Femei, şi toţi sfinţii Mucenici, cu Maica lui Dumnezeu rugaţi-vă Domnului, să se miluiască ai voştri robi. A morţilor. 45
 • 53.  Rânduiala Utreniei  Cela ce stăpâneşti pre cei morţi şi pre cei vii ca un Dumnezeu, şi prin Sfinţii tăi tot pământul luminezi, Ziditoriule a toate, mântuieşte pre ceia ce laudă pre tine. Bogorodícĭna. Noi întru tine ne lăudăm, Născătoare de Dumnezeu, şi cătră Dumnezeu folositoare te avem; tinde mâna ta cea nebiruită, şi sfărâmă pre vrăjmaşii noştri; trimite robilor tăi ajutoriu dintru cel Sfânt. Şi îndată Hvalitele. Şi de va fi Duminecă, sau Praznic Stăpânesc, sau Sfânt carele va avea slavoslóvie mare, se cântă aşa, pre Glasul ce se va întâmpla: Toată suflarea să laude pre Domnul. Lăudaţi pre Domnul din Ceriuri, lăudaţi pre el întru cele înnalte: Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule. Lăudaţi pre el toţi Îngerii lui, lăudaţi pre el toate Puterile lui: Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule. Iară de va fi într’altă zi, se cetesc aceşti Psalmi: Psalm, 148. ăudaţi pre Domnul din Ceriuri, lăudaţi pre el întru cele înnalte. Lăudaţi pre el toţi Îngerii lui, lăudaţi pre el toate Puterile lui. Lăudaţi pre el soarele şi luna, lăudaţi pre el toate stelele şi lumina. Lăudaţi pre el Ceriurile Ceriurilor şi apa cea mai presus de Ceriuri. Să laude Numele Domnului, că el au zis, şi s’au făcut, el au poruncit, şi s’au zidit. Pus-au pre ele în veac şi în veacul veacului: poruncă au pus şi nu va trece. Lăudaţi pre Domnul de pre pământ, bălaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, duhul cel de vifor, cele ce fac cuvântul lui; munţii şi toate dealurile, lemnele cele roditoare şi toţi chedrii; hiarele şi toate dobitoacele, cele ce se târăsc şi pasările cele zburătoare; împăraţii pământului şi toate noroadele, domnii şi toţi judecătorii pământului; tinerii şi fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri; să laude Numele Domnului, că s’a înnălţat Numele lui, al unuia. Mărturisirea lui pre pământ şi în Ceriu, şi va înnălţa cornul norodului său; cântare tuturor cuvioşilor lui, fiilor lui Israíl, norodului ce se apropie de dânsul. L Psalm,149. Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda lui în Biserica cuvioşilor. Veselească-se Israíl de cel ce au făcut pre el, şi fiii Siónului să se bucure de Împăratul lor; să laude Numele lui în horă, în timpină şi în psaltire să cânte lui, că binevoieşte Domnul întru norodul său şi va înnălţa pre cei blânzi întru mântuire. Lăuda-se-vor cuvioşii întru slavă 46
 • 54.  Rânduiala Utreniei  şi se vor bucura întru aşternuturile lor. Înnălţările lui Dumnezeu în gâtlejul lor, şi săbii de amândouă părţile ascuţite în mâinile lor, ca să facă izbândă întru neamuri, mustrări întru noroade, ca să lege împăraţii lor cu obezi şi pre slăviţii lor cu cătuşi de fier, ca să facă întru dânşii judecată scrisă: slava aceasta iaste tuturor cuvioşilor lui. Psalm, 150. Lăudaţi pre Dumnezeu întru Sfinţii lui, lăudaţi pre el întru tăriia Puterii lui; lăudaţi pre el întru puterile lui, lăudaţi pre el dupre mulţimea măririi lui. Lăudaţi pre el în glas de trâmbiţă, lăudaţi pre el în psaltire şi în alăută; lăudaţi pre el în timpină şi în horă, lăudaţi pre el în strune şi în organe; lăudaţi pre el în chimvale bine răsunătoare, lăudaţi pre el în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pre Domnul. De iaste Duminecă, zi aceste două stihuri, adecă: Scoală-te Doamne, Dumnezeul mieu, înnalţe-se mâna ta, nu uita pre săracii tăi până în sfârşit. Şi: Mărturisi-mă-voiu ţie, Doamne, din toată inima mea, spune-voiu toate minunile tale. Apoi Slavă... Stíhira Evangheliei ce se va întâmpla. Şi acum..., Bogorodícĭna aceasta: Preablagoslovită eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că prin cel ce s’au întrupat din tine iadul s’a robit, Adám s’a chemat, blestemul s’a nimicit, Eva s’a slobozit, moartea s’a omorât şi noi am înviiat. Pentru aceasta cântând, strigăm: Bine eşti cuvântat, Hristoase Dumnezeule, cel ce bine ai voit aşa, slavă ţie. Apoi SLAVOSLOVIIA. Preotul, sau Diaconul, zice: Slavă celui ce ai arătat nouă Lumină. Strana cântă: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pre pământ pace, întru oameni bunăvoire. Lăudămu-te, bine te cuvântăm, închinămu-ne ţie, slăvimu-te, mulţămim ţie pentru mare Slava ta. Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitoriule, Doamne Fiiule Unule-născut, Iisuse Hristoase, şi Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiiul Tatălui, cela ce ridici păcatul lumii, miluieşte pre noi, cela ce ridici păcatele lumii. 47
 • 55.  Rânduiala Utreniei  Priimeşte rugăciunea noastră, cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi miluieşte pre noi. Că tu eşti Unul Sfânt, tu eşti Unul Domnul Iisus Hristos, întru Slava lui Dumnezeu Tatăl, Amin. În toate zilele bine te voiu cuvânta, şi voiu lăuda Numele tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinţilor noştri, şi lăudat şi proslăvit iaste Numele tău în veci, Amin. Fie, Doamne, Mila ta spre noi, precum am nădăjduit întru tine. Bine eşti cuvântat Doamne, învaţă-mă îndreptările tale. De 3 ori. Doamne, scăpare te-ai făcut nouă în neam şi în neam, eu am zis: Doamne miluieşte-mă, vindecă sufletul mieu, că am greşit ţie. Doamne, cătră tine am scăpat, învaţă-mă să fac Voia ta, că tu eşti Dumnezeul mieu. Că la tine iaste Izvorul vieţii, întru Lumina ta vom vedea Lumină. Tinde Mila ta celor ce te cunosc pre tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pre noi. De 3 ori. Slavă... Şi acum... Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pre noi. Apoi cu glas mai mare: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pre noi. Iară de iaste Postul cel Mare sau altă zi ce nu are slavoslóvie mare, dupre Hvalite: Slavă... Şi acum... Şi zice Ceteţul cel rânduit aşa: Ţie Slavă se cuvine, Doamne Dumnezeul nostru, şi ţie Slavă înnălţăm, Tatălui, şi Fiiului, şi Sfântului Duh, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Preotul: Slavă ţie celui ce ai arătat nouă lumină. Ceteţul: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu... până la: Şi voiu lăuda Numele tău în veac şi în veacul veacului. Apoi trece la: Doamne, scăpare te-ai făcut nouă... Apoi: Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinţilor noştri, şi lăudat şi proslăvit iaste Numele tău în veci, Amin. Fie, Doamne, Mila ta spre noi, precum am nădăjduit întru tine. Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale. Bine eşti cuvântat Stăpâne, 48
 • 56.  Rânduiala Utreniei  înţelepţeşte-mă cu îndreptările tale. Bine eşti cuvântat Sfinte, luminează-mă cu îndreptările tale. Doamne Mila ta iaste în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, ţie se cuvine cântare, ţie slavă se cuvine, Tatălui, şi Fiiului, şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Apoi Preotul: Să plinim rugăciunile noastre cele de dimineaţa Domnului. Apoi Stihóvna cea dela Octoih. De nu iaste Praznic: Stíh 1: Umplutu-ne-am dimineaţa de Mila ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am veselit în toate zilele noastre; veselitu-ne-am pentru zilele în carile ai smerit pre noi, anii întru carii am văzut rele. Şi caută spre robii tăi şi spre lucrurile tale, şi îndreptează pre fiii lor. Stíh 2: Şi fie Lumina Domnului Dumnezeului nostru preste noi, şi lucrurile mâinilor noastre le îndreptează spre noi, şi lucrul mâinilor noastre îndreptează. Slavă... Şi acum..., Samoglásnica, de iaste. Apoi: Bine iaste a ne mărturisi Domnului şi a cânta Numelui tău, Preaînnalte, a vesti dimineaţa Mila ta şi Adevărul tău în toată noaptea. Fără de metanii. Apoi: Sfinte Dumnezeule... Şi dupre Tatăl nostru, Preotul: Că a ta iaste Împărăţiia. Şi Tropariul Sfântului. Slavă..., Şi acum... Bogorodícĭna. Preotul: Miluieşte pre noi, Dumnezeule, dupre mare Mila ta..., şi celelalte. Şi dupre Vozglaşenie: Înţelepciune. Şi noi: Întăreşte, Dumnezeule, Sfânta Credinţă a Pravoslávnicilor Creştini, şi sfânt Lăcaşul acesta în veacul veacului. Şi Otpústul. Apoi: Veniţi să ne închinăm, de 3 ori. Şi Ceasul Întâiu. Iară de iaste Post, zicem: Bine iaste a ne mărturisi Domnului..., de 2 ori, cu metanii. Apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Preotul: Că a ta iaste Împărăţiia... Şi Tropariul acesta: În Biserica Slavei tale stând, în Ceriu a sta ni se pare, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti Poartă Cerească, deşchide nouă uşa Milei tale. Doamne miluieşte, de 40 de ori. Slavă..., Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Întru Numele Domnului blagosloveşte, Părinte. Preotul: Cel ce iaste binecuvântat, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Ceteţul zice: 49
 • 57.  Rânduiala Utreniei  Împărate Ceresc, pre credinciosul împăratul nostru întăreşte-l, Credinţa o întăreşte, pre păgâni îmblânzeşte, lumea o împacă, sfânt lăcaşul acesta bine-l păzeşte; pre cei mai nainte răposaţi, Părinţii şi fraţii noştri, în Lăcaşurile Drepţilor îi aşază, şi pre noi întru pocăinţă şi mărturisire ne priimeşte, ca un Bun şi de oameni Iubitoriu. Dupre aceea metanii 3, zicând întru sine la fieştecarea metanie Rugăciunea Sfântului Efrém, Doamne şi Stăpânul vieţii mele..., aşa cum s’a arătat la Miezonoptica de toate zilele, fila 15. Şi dupre ce ne ridicăm, începe cel mai mare: Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori, cu metanii, şi cetim Ceasul Întâiu. Iară de iaste Duminecă, dupre sfârşitul Slavosloviei şi Sfinte Dumnezeule, la Glas 1, 2, 3 şi 4, zicem acest Tropariu, al Învierii, Glas 4: Astăzi mântuirea a toată lumea s’a făcut, să cântăm celui ce au înviiat din Mormânt, şi Începătoriului vieţii noastre; că stricând cu moartea pre moarte, biruinţă au dat nouă şi mare Milă. Iară la Glas 5, 6, 7 şi 8 zicem acesta, Glas 8: Înviiat-ai din Mormânt, şi legăturile iadului ai rumpt, stricat-ai osânda morţii, Doamne, pre toţi din cursele vrăjmaşului izbăvind. Arătându-te Apostolilor tăi, trimis-ai pre ei la propoveduire, şi printr’înşii pacea ta ai dăruit lumii, Unule Multmilostive. Apoi ecteniile, şi Otpústul. Sfârşitul Utreniei.   ( α   µ  ι   ν .   50
 • 58.  Rânduiala Utreniei  51
 • 59.                       ÎNCEPUTUL CEASULUI ÎNTÂIU Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu..., de 3 ori. Psalm, 5. raiurile mele ascultă, Doamne, înţelege strigarea mea; ia aminte glasul rugăciunii mele, Împăratul mieu şi Dumnezeul mieu, căci cătră tine mă voiu ruga, Doamne; dimineaţa vei auzi glasul mieu, dimineaţa voiu sta înnaintea ta şi mă vei vedea. Că nu Dumnezeu ce voieşti fărădelege tu eşti: nu va lăcui lângă tine cel ce vicleneşte, nici vor petrece călcătorii de lege înnaintea ochilor tăi; urât-ai pre toţi cei ce lucrează fărădelegea. Pierde-vei pre toţi cei ce grăiesc minciuna; bărbatul sângiurilor şi vicleanul iaste urâciune înnaintea Domnului. Iară eu întru mulţimea Milei tale voiu întra în casa ta, închina-mă-voiu spre sfântă Biserica ta întru frica ta. Doamne, povăţuieşte-mă întru Dreptatea ta pentru vrăjmaşii mei, îndreptează înnaintea ta calea mea; că nu iaste în gura lor adevăr, inima lor deşartă, groapă deşchisă grumazul lor, cu limbile sale vicleneau. Judecă pre ei, Dumnezeule; cază din sfaturile sale: dupre mulţimea păgânătăţilor lor, leapădă pre dânşii, că te-au amărât, Doamne. Şi să se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru tine; în veac se vor bucura, şi vei sălăşlui întru dânşii, şi se vor lăuda întru tine cei ce iubesc Numele tău. Că tu vei blagoslovi pre cel drept, Doamne; căci cu arma buneivoiri ai încununat pre noi. G Psalm, 89. Doamne, scăpare te-ai făcut nouă în neam şi în neam; mai înnainte de s’au făcut munţii şi s’au zidit pământul şi lumea, şi din veac şi până în veac tu eşti. Nu întoarce pre om întru smerenie; şi ai zis: Întoarceţi-vă, fiii oamenilor. Că o mie de ani înnaintea ochilor tăi, Doamne, ca ziua de ieri, carea a trecut, şi o strajă în noapte. Defăimările lor ani vor fi: dimineaţa ca iarba va trece, dimineaţa va înflori şi va trece, decuseară
 • 60.  Ceas întâiu  va cădea, învârtoşa-se-va şi se va usca. Pentru că ne-am sfârşit întru iuţimea ta şi întru mâniia ta ne-am turburat. Pus-ai fărădelegile noastre înnaintea ta, veacul nostru întru luminarea Feţii tale. Că toate zilele noastre s’au împuţinat, şi întru mâniia ta ne-am stins; anii noştri ca un păiájen s’au socotit; zilele anilor noştri, întru dânşii şaptezeci de ani, iar de vor fi în puteri, optzeci de ani, şi ce iaste mai mult decât aceştia, osteneală şi durere; că a venit blândeţe preste noi, şi ne vom pedepsi. Cine ştie puterea iuţimii tale, şi de frica ta mâniia ta să numere? Dreapta ta aşa cunoscută o fă mie şi pre cei ferecaţi cu inima întru înţelepciune. Întoarce-te, Doamne; până când? Şi te înduplecă spre robii tăi. Umplutu-ne-am dimineaţa de Mila ta, Doamne, şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele noastre; veselitu-ne-am pentru zilele în carile ai smerit pre noi, anii întru carii am văzut rele. Şi caută spre robii tăi şi spre lucrurile tale, şi îndreptează pre fiii lor, şi fie lumina Domnului Dumnezeului nostru preste noi, şi lucrurile mâinilor noastre îndreptează preste noi, şi lucrul mâinilor noastre îl îndreptează. Psalm, 100. Milă şi judecată voiu cânta ţie, Doamne, cânta-voiu şi voiu înţelege în cale fără prihană; când vei veni la mine? Umblat-am întru nerăutatea inimii mele, în mijlocul casei mele. Nu am pus înnaintea ochilor mei lucru fărădelege, pre cei ce făceau călcări de lege am urât. Nu s’a lipit de mine inima îndărătnică; pre cel ce se abate dela mine, pre cel viclean, nu l-am cunoscut. Pre cel ce clevetea întru ascuns pre vecinul său, pre acela am gonit; cu cel mândru cu ochiul şi cu cel nesăţios la inimă, cu acesta nu am mâncat. Ochii mei preste credincioşii pământului, ca să şază ei împreună cu mine; cel ce umblă în cale fără prihană, acela îmi slujea. Nu va lăcui în mijlocul casei mele cel ce face mândrie, cel ce grăiaşte nedreptăţi nu s’a îndreptăţit înnaintea ochilor mei. În dimineţi am ucis pre toţi păcătoşii pământului, ca să pierz din Cetatea Domnului pre toţi cei ce lucrează fărădelegea. Slavă... Şi acum... Alliluia, de 3 ori. Metanii 3. Şi de se cântă Dumnezeu iaste Domnul, zicem: Slavă..., Tropariul Sfântului, Şi acum... Ce te vom chema, o, ceea ce eşti plină de Har... Iară de iaste Postul cel Mare, zicem Tropariul, Glas 6. Dimineaţa auzi glasul mieu, Împăratul mieu, şi Dumnezeul mieu. Stíh 1: Graiurile mele auzi-le Doamne, înţelege strigarea mea Stíh 2: Căci cătră tine mă voiu ruga, Doamne. Slavă... Şi acum... Bogorodícĭna: 53
 • 61.  Ceas întâiu  Ce te vom chema, o, ceea ce eşti plină de Har? Ceriu, că ai răsărit pre Soarele dreptăţii? Raiu, că ai odrăslit floarea nestricăciunii? Fecioară, că ai rămas nestricată? Maică curată, că ai avut în sfintele tale braţe Fiiu, pre Dumnezeul tuturor? Pre acela roagă, să mântuiască sufletele noastre. Paşii mei îndreptează dupre Cuvântul tău, şi să nu mă stăpânească toată fărădelegea. Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor, şi voiu păzi Poruncile tale. Faţa ta arată preste robul tău, şi mă învaţă Îndreptările tale. Să se umple gura mea de lauda ta Doamne, ca să laud Slava ta, toată ziua mare cuviinţa ta. Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Preotul: Că a ta iaste Împărăţiia... Şi de nu iaste Postul cel Mare, zicem Condacul Sfântului, de are, sau al Praznicului ce se va întâmpla. Iară de iaste Post, zicem aceste Bogorodícĭne. Luni, Marţi şi Joi aceasta: Pre cea Preaslăvită Maica lui Dumnezeu, şi mai Sfântă decât sfinţii Îngeri, fără tăcere o lăudăm, cu inima şi cu gura, Născătoare de Dumnezeu pre dânsa mărturisindu-o, ca pre ceea ce cu adevărat a născut pre Dumnezeu Întrupat, şi se roagă neîncetat pentru sufletele noastre. Miercuri şi Vineri aceasta: Degrab întâmpină pre noi, mai nainte de a ne robi, când vrăjmaşii hulesc pre tine, şi îngrozesc pre noi, Hristoase Dumnezeul nostru. Piiarde cu Crucea ta pre cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască cât poate Credinţa Pravoslavnicilor, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule Iubitoriule de oameni. Iar Sâmbăta aceasta: Ca nişte pârgă a firii, ţie Săditoriului zidirii, lumea îţi aduce, Doamne, pre purtătorii de Dumnezeu Mucenici. Cu ale cărora rugăciuni, în pace adâncă Biserica ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, o păzeşte, Multmilostive. Iară Dumineca zicem Condacul Glasului ce să va întâmpla. Apoi Doamne miluieşte, de 40 de ori. Cela ce în toată vremea, şi în tot ceasul, în Ceriu şi pre pământ eşti închinat şi slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung Răbdătoriule, Multmilostive, şi Multmilosârde, carele pre cei drepţi iubeşti şi pre cei 54
 • 62.  Ceas întâiu  păcătoşi miluieşti, carele pre toţi chemi la mântuire pentru făgăduinţa bunătăţilor ce vor să fie; Însuţi, Doamne, priimeşte şi rugăciunile noastre în ceasul acesta, şi îndreptează viiaţa noastră spre Poruncile tale; sufletele noastre le sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează, gândurile curăţeşte şi izbăveşte pre noi de tot necazul celor rele şi al durerii. Îngrădeşte pre noi cu sfinţii tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la unirea Credinţei, şi la cunoştinţa Slavei tale ceii neapropiiate; că bine eşti cuvântat, în vecii vecilor, Amin. Doamne miluieşte, de 3 ori. Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii, şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, carea fără stricăciune pre Dumnezeu Cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Ceteţul: Întru Numele Domnului blagosloveşte Părinte. Preotul: Dumnezeule milostiveşte-te spre noi... Şi de iaste Alliluia sau Postul cel Mare, zicem Rugăciunea Sfântului Efrém, în trei stări, cum s’a arătat la Rugăciunea Miezonopticii din toate zilele. Apoi Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Doamne miluieşte, de 12 ori. Şi Rugăciunea aceasta: Hristoase Lumina cea adevărată, carea luminezi şi sfinţeşti pre tot omul ce vine în lume, să se însemneze preste noi Lumina feţii tale, ca într’însa să vedem Lumina cea neapropiiată, şi îndreptează paşii noştri spre lucrarea Poruncilor tale, pentru Rugăciunile Preacuratei Maicii tale, şi ale tuturor Sfinţilor tăi, Amin. Apărătoarei Doamnei, pentru biruinţă, mulţămiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoarei de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne de toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te Mireasă nenuntită. Şi Otpústul cel mic. Sfârşitul Ceasului întâiu.  55
 • 63.               MIJLOCEAS ÎNTÂIU Dupre Bine iaste cuvântat Dumnezeul nostru..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Preotul: Că a ta iaste Împărăţiia... Veniţi să ne închinăm... de 3 ori. Şi aceşti Psalmi: Psalm, 45. umnezeu iaste Scăparea noastră şi Puterea, ajutoriu întru necazurile cele ce au aflat pre noi foarte. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va turbura pământul şi se vor muta munţii în inimile mărilor. Sunat-au şi s’au turburat apele lor, turburatu-s’au munţii întru tăriia lui. Pornirile râului veselesc Cetatea lui Dumnezeu, sfinţit-au cel Preaînnalt lăcaşul său. Dumnezeu în mijlocul ei, şi nu se va clăti; ajuta-va ei Dumnezeu dimineaţa de dimineaţă. Turburatu-s’au neamurile, plecatu-s’au împărăţiile; dat-au cel Preaînnalt glasul său, clătitu-s’a pământul. Domnul Puterilor cu noi, sprijinătoriul nostru, Dumnezeul lui Iacóv. Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu, minunile carile au pus pre pământ: stricând războaie până la marginile pământului, arcul va sfărâma şi va frânge arma, şi pavezele va arde cu foc. Liniştiţi-vă şi cunoaşteţi că eu sânt Dumnezeu: înnălţa-mă-voiu întru neamuri, înnălţa-mă-voiu pre pământ. Domnul Puterilor cu noi, sprijinătoriul nostru, Dumnezeul lui Iacóv. D Psalm, 91. Bine iaste a se mărturisi Domnului şi a cânta Numelui tău, Preaînnalte, a vesti dimineaţa Mila ta şi Adevărul tău în toată noaptea, în psaltire cu zece strune, cu cântare în alăută. Că m’ai veselit, Doamne, întru facerile tale, şi întru lucrurile mâinilor tale mă voiu bucura. Cât s’au mărit lucrurile tale, Doamne; foarte s’au adâncat gândurile tale. Bărbatul cel nepriceput nu va cunoaşte, şi cel neînţelegătoriu nu va înţelege acestea. Când au răsărit păcătoşii ca iarba şi s’au ivit toţi cei ce fac fărădelegea, ca să piiară în veacul veacului. Iară tu Preaînnalt eşti în veac, Doamne; că iată vrăjmaşii tăi,
 • 64.  Mijloceas întâiu  Doamne, că iată vrăjmaşii tăi vor peri, şi se vor risipi toţi cei ce lucrează fărădelegea, şi se va înnălţa ca al inorogului cornul mieu şi bătrâneţele mele în untdelemn gras, şi a privit ochiul mieu întru vrăjmaşii mei şi întru cei vicleni ce se scoală asupra mea va auzi urechea mea. Dreptul ca finícul va înflori, şi ca chedrul cel din Liván se va înmulţi. Sădiţi fiind în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru vor înflori; încă se vor înmulţi întru bătrâneţe unse şi binepătimind vor fi, ca să vestească ei că drept iaste Domnul Dumnezeul nostru, şi nu iaste nedreptate întru dânsul. Psalm, 92. Domnul au împărăţit, întru Podoabă s’au îmbrăcat, îmbrăcatu-s’au Domnul întru putere şi s’au încins: pentru că au întărit lumea, carea nu se va clăti. Gata iaste Scaunul tău de atuncea, din veac tu eşti. Ridicat- au râurile, Doamne, ridicat-au râurile glasurile lor: Ridica-vor râurile valurile lor, de glasuri de ape multe. Minunate sânt înnălţările mării, minunat iaste întru cele înnalte Domnul. Mărturiile tale s’au încredinţat foarte: Casei tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru îndelungare de zile. Slavă... Şi acum... Fără Alliluia. Sfinte Dumnezeule..., metanii 3. Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Şi Troparele acestea, Glas al 6-lea: Miluieşte-ne pre noi Doamne, miluieşte pre noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii, miluieşte pre noi. Slavă... Doamne, miluieşte pre noi că întru tine am nădăjduit; nu te mâniia spre noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv, şi izbăveşte pre noi de vrăjmaşii noştri, că tu eşti Dumnezeul nostru, şi noi sântem norodul tău, toţi lucrul mâinilor tale, şi Numele tău chemăm. Şi acum... Uşa milostivirii deşchide nouă, blagoslovită Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu perim cei ce ne nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti Mântuirea neamului Creştinesc. Doamne miluieşte, de 40 de ori. Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Întru numele Domnului blagosloveşte, Părinte. Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor noştri... Şi 57
 • 65.  Mijloceas întâiu  facem 3 metanii mari, cu rugăciunea Sfântului Efrem: Doamne şi Stăpânul vieţii mele... Apoi Rugăciunea aceasta, a Marelui Vasilie. Dumnezeule cel vecinic şi fără început, Lumină pururea fiitoare, Făcătoriule a toată zidirea, Izvorul milei, Adâncul bunătăţii, şi Noianul cel neurmat al iubirii de oameni, arată preste noi Lumina Feţii tale, Doamne. Străluceşte în inimile şi în cugetele noastre Soarele Dreptăţii, şi umple de a ta veselie sufletele noastre, şi învaţă pre noi ca să spunem judecăţile tale, şi să ne mărturisim ţie neîncetat, Stăpânului nostru şi făcătoriului de bine. Mâinile noastre le îndreptează cătră lucrarea Voirii tale, şi fă cu noi ca să te iubim şi să sporim bine făcând cele plăcute ţie; ca şi întru noi, nevrednicii, să se slăvească preasfânt Numele tău, al Tatălui, şi al Fiiului, şi al Sfântului Duh, o Dumnezeire şi o Împărăţie; căriia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor, Amin. Apoi zicem şi aceasta, iarăşi a aceluiaşi Sfânt. ela ce trimiţi lumina, şi purcede, şi răsari soarele preste cei drepţi şi preste cei nedrepţi, preste cei vicleni şi preste cei buni, şi cu lumina cea de ziuă luminezi toată lumea, luminează şi inimile noastre, Stăpâne al tuturor. Dăruieşte nouă şi în ziua ce vine să facem cele plăcute ţie; păzeşte pre noi de tot păcatul, şi de toată lucrarea vicleană, izbăveşte-ne de toate săgeţile ce zboară ziua, şi de toate puterile cele protivnice, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea, ale slujitorilor tăi celor fără materie, Cereştilor Puteri, şi ale tuturor Sfinţilor, carii din veac au făcut ţie spre plăcere. Că ţie se cuvine să ne miluieşti şi să mântuieşti pre noi, Dumnezeul nostru, şi ţie slavă înnălţăm, Tatălui, şi Fiiului, şi Sfântului Duh, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. C Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Şi se face Otpúst.      58
 • 66.  Mijloceas întâiu  59
 • 67.                       ÎNCEPUTUL CEASULUI AL TREILEA Dupre ce blagosloveşte Preotul, zicem: Împărate Ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Că a ta iaste Împărăţiia..., Doamne miluieşte, de 12 ori. Slavă... Şi acum..., Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Apoi aceşti Psalmi: Psalm, 16. uzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea nu întru buze viclene. Dela faţa ta judecata mea să iasă, ochii mei vază dreptăţi. Cercat-ai inima mea, cercetatu-o-ai noaptea; cu foc m’ai lămurit şi nu s’a aflat întru mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucrurile oamenilor, pentru cuvintele buzelor tale eu am păzit căi năsilnice. Săvârşeşte paşii mei întru cărările tale, ca să nu se clătească paşii mei. Eu am strigat, că m’ai auzit, Dumnezeule; pleacă urechea ta mie şi auzi graiurile mele. Minunate fă Milele tale, cel ce mântuieşti pre cei ce nădăjduiesc spre tine, de cei ce stau împrotiva Dreptei tale. Păzeşte-mă, Doamne, ca lumina ochiului; întru acoperământul Aripilor tale mă vei acoperi de cătră faţa necinstitorilor carii m’au necăjit. Vrăjmaşii mei sufletul mieu au cuprins. Grăsimea sa o au încuiat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă acum m’au încungiurat, ochii săi şi-au pus ca să-i plece la pământ. Apucatu-m’au ca un leu gata la vânat şi ca un pui de leu ce lăcueşte întru ascunsuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină pre ei şi-i împiedică; izbăveşte sufletul mieu de cel necinstitoriu, sabia ta dela vrăjmaşii mâinii tale. Doamne, de cătră cei puţini de pre pământ desparte pre ei în viiaţa lor; şi de cele ascunse ale tale s’a umplut pântecele lor: săturatu-s’au de fii şi au lăsat rămăşiţe pruncilor lor. Iară eu întru dreptate mă voiu arăta Feţii tale, sătura-mă-voiu când mi se va arăta Slava ta. A
 • 68.  Ceas al treilea  Psalm, 24. ătră tine, Doamne, am ridicat sufletul mieu, Dumnezeul mieu. Spre tine am nădăjduit; să nu mă ruşinez în veac, nici să-şi râză de mine vrăjmaşii mei: pentru că toţi cei ce rabdă pre tine nu se vor ruşina. Să se ruşineze cei ce fac fărădelege în deşert. Căile tale, Doamne, arată-mi şi cărările tale mă învaţă. Îndreptează-mă spre Adevărul tău şi mă învaţă, că tu eşti Dumnezeu, Mântuitoriul mieu, şi pre tine am răbdat toată ziua. Adu-ţi aminte de Îndurările tale, Doamne, şi de Milele tale, că din veac sânt. Păcatele tinereţelor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni; dupre Mila ta pomeneşte-mă tu, pentru Bunătatea ta, Doamne. Bun şi drept iaste Domnul; pentru aceasta lege va pune celor ce greşesc în cale. Îndrepta-va pre cei blânzi la judecată, învăţa-va pre cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului, mila şi adevărul celor ce caută legământul lui şi mărturiile lui. Pentru Numele tău, Doamne, curăţeşte păcatul mieu, că mult iaste. Cine iaste omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea carea a ales. Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui, şi sămânţa lui va moşteni pământul. Întărire iaste Domnul celor ce se tem de dânsul, şi făgăduinţa lui va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că el va scoate din laţ picioarele mele. Caută spre mine şi mă miluieşte, că unul născut şi sărac sânt eu. Necazurile inimii mele s’au înmulţit: din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi lasă toate păcatele mele. Vezi pre vrăjmaşii mei, că s’au înmulţit şi cu ură nedreaptă m’au urât. Păzeşte sufletul mieu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit spre tine. Cei fără de răutate şi cei drepţi s’au lipit de mine, că te-am răbdat, Doamne. Izbăveşte, Dumnezeule, pre Israíl din toate necazurile lui. Şi îndată Psalmul 50: Miluieşte-mă Dumnezeule..., Slavă..., Şi acum..., Alliluia, de 3 ori. Şi de se va cânta Dumnezeu iaste Domnul, zicem Tropariul zilei sau al Sfântului. Şi acum... Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată... Iară de iaste Alliluia sau Postul cel Mare zicem C Tropariul acesta, Glas al 6-lea. Doamne, cela ce pre Preasfântul tău Duh, în ceasul al treilea ai trimis Apostolilor tăi: Pre acela, Bunule, nu-l lua dela noi, ci îl înnoieşte întru noi, cei ce ne rugăm ţie. 61
 • 69.  Ceas al treilea  Stíh 1. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Stíh 2. Nu mă lepăda dela faţa ta, şi Duhul tău cel Sfânt nu-l lua dela mine. Slavă... Şi acum... Bogorodícĭna. Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată, carea ai odrăslit Rodul Vieţii; ţie ne rugăm, roagă-te, Stăpână, cu Sfinţii Apostoli, să miluiască sufletele noastre. Domnul Dumnezeu bine iaste cuvântat, bine iaste cuvântat Domnul, din zi în zi, să sporească nouă Dumnezeul mântuirilor noastre, Dumnezeul nostru, Dumnezeu a mântui. Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Şi Condacul Sfântului. Iară de iaste Post, zicem aceste Tropare, Glas 8. Bine eşti cuvântat, Hristoase Dumnezeul nostru, cela ce preaînţelepţi pre pescari ai arătat, trimiţându-le Duhul Sfânt. Şi printr’înşii lumea ai vânat, Iubitoriule de oameni, slavă ţie. Slavă... Grabnică şi tare mângâiere dă robilor tăi, Iisuse, când se mâhnesc duhurile noastre. Nu te osebi de sufletele noastre întru necazuri, nu te depărta de gândurile noastre întru încungiurări; ci pururea întâmpină pre noi. Apropie-te de noi, apropie-te cela ce eşti pretutindenea. Precum şi cu Apostolii tăi ai fost pururea, aşa şi cu cei ce doresc de tine te uneşte pre tine, Îndurate, ca fiind împreunaţi, să lăudăm pre tine, şi să slăvim pre Duhul tău cel întrutot Sfânt. Şi acum... Bogorodícĭna: Nădejdea şi folosirea şi scăparea Creştinilor, zid nebiruit, celor slabi liman neviforat, tu eşti Născătoare de Dumnezeu Preacurată. Ci precum lumea o mântuieşti cu neîncetată rugăciunea ta, pomeneşte şi pre noi, Fecioară întrutot-Lăudată. Doamne miluieşte, de 40 de ori. Cela ce în toată vremea... Doamne miluieşte, de 3 ori. Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită... Întru numele Domnului... Şi de iaste Postul cel Mare, zicem Rugăciunea Sfântului Efrem cu 3 metanii mari, cu Stíhurile eiĭ, şi pre urmă iară o metanie mare, dupre cum s’a arătat la fila 15. 62
 • 70.  Ceas al treilea  Şi Rugăciunea Sfântului Mardárie. tăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne Fiiule Unule-născut, Iisuse Hristoase, şi Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, mântuieşte pre mine nevreadnicul robul tău, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor, Amin. S Sfârşitul Ceasului al Treilea.                                                               63
 • 71.                      MIJLOCEAS AL TREILEA Dupre Bine iaste cuvântat Dumnezeul nostru... Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Că a ta iaste Împărăţiia..., Doamne miluieşte, de 12 ori. Slavă... Şi acum..., Veniţi să ne închinăm... de 3 ori. Psalm, 29. nnălţa-te-voiu, Doamne, că m’ai ridicat şi nu ai veselit pre vrăjmaşii mei asupra mea. Doamne, Dumnezeul mieu, strigat-am cătră tine, şi m’ai vindecat. Doamne, scos-ai din iad sufletul mieu, mântuitu-m’ai dintru cei ce se pogoară în groapă. Cântaţi Domnului, cei Cuvioşi ai lui, şi vă mărturisiţi pomenirii Sfinţeniei lui; că iuţime iaste întru mâniia lui, şi viiaţă în Voia lui; seara se va sălăşlui plânsoare şi dimineaţa bucurie. Iară eu am zis întru prisosinţa mea: Nu mă voiu clăti în veac. Doamne, întru Voia ta dat-ai frumseţii mele putere; întorsu-ţi-ai însă Faţa, şi m’am făcut turburat. Cătră tine, Doamne, voiu striga şi cătră Dumnezeul mieu mă voiu ruga: Ce folos iaste întru sângele mieu, când mă pogor eu întru stricăciune? Au doară se va mărturisi ţie ţărâna, sau va vesti Adevărul tău? Auzit-au Domnul şi m’au miluit, Domnul au fost ajutoriul mieu. Întors-ai plângerea mea spre bucurie mie, rumpt-ai sacul mieu şi m’ai încins cu veselie, ca să cânte ţie slava mea, şi nu mă voiu umili; Doamne Dumnezeul mieu, în veac mă voiu mărturisi ţie. Î Psalm, 31. Fericiţi cărora s’au iertat fărădelegile şi cărora s’au acoperit păcatele; fericit bărbatul, căruia nu va socoti Domnul păcatul, nici iaste în gura lui vicleşug. Că am tăcut, învechitu-s’au oasele mele, strigând eu toată ziua; că ziua şi noaptea s’a îngreuiat preste mine mâna ta, întorsu- m’am spre chinuire când s’a înfipt mie ghimpul. Fărădelegea mea am cunoscut şi păcatul mieu nu am acoperit. Zis-am: mărturisi-voiu asupra mea fărădelegea mea Domnului, şi tu ai lăsat păgânătatea inimii mele. Pentru aceasta se va ruga cătră tine tot cel cuvios în vreme binecuvioasă; însă în potop de ape multe cătră dânsul nu se vor
 • 72.  Mijloceas al treilea  apropiia. Tu eşti scăparea mea de necazul ce mă cuprinde; bucuriia mea, izbăveşte-mă de cei ce m’au încungiurat. Înţelepţi-te-voiu şi te voiu îndrepta în calea aceasta în carea vei merge, întări-voiu spre tine ochii mei. Nu fiţi precum calul şi muşcoiul, la carii nu iaste înţelegere; cu zăbală şi cu frâu fălcile lor vei strânge, ale celor ce nu se apropie cătră tine. Multe sânt bătăile păcătosului, dară pre cel ce nădăjduieşte spre Domnul, mila îl va încungiura. Veseliţi-vă întru Domnul şi vă bucuraţi, Drepţilor, şi vă lăudaţi toţi cei drepţi la inimă. Psalmul 60 Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia aminte rugăciunea mea. Dela marginile pământului cătră tine am strigat când s’a mâhnit inima mea; pre piatră m’ai înnălţat, povăţuitu-m’ai, că te-ai făcut Nădejdea mea, Turn de tărie de cătră faţa vrăjmaşului. Lăcui-voiu întru Lăcaşul tău în veci, acoperi-mă-voiu întru Acoperământul aripilor tale. Că tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele, dat-ai moştenire celor ce se tem de Numele tău. Zile preste zile împăratului vei adauge, anii lui până la ziua neamului şi a neamului. Rămânea-va în veac înnaintea lui Dumnezeu; mila şi adevărul lui cine va cerceta? Aşa voiu cânta Numelui tău în veci, ca să dau eu rugăciunile mele din zi în zi. Slavă... Şi acum... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Şi Troparele acestea, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri, carele faci pururea cu noi dupre blândeţile tale, nu depărta Mila ta dela noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuiaşte viiaţa noastră. Slavă... Mucenici tăi, Doamne, întru nevoinţele sale, cununile nestricăciunii au luat dela tine Dumnezeul nostru; că având Tăriia ta, pre muncitori au surpat, zdrobit-au şi ale dracilor neputincioasele îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre. Şi acum... Bogorodícĭna: Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ceea ce eşti Zid nesurpat nouă Creştinilor, cătră tine scăpând, nevătămaţi rămânem. Şi iarăşi greşind, pre tine te avem rugătoare. Pentru aceea, mulţămind strigăm ţie: Bucură-te ceea ce eşti cu Har dăruită, Domnul iaste cu tine. Doamne miluieşte, de 40 de ori. Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Întru Numele Domnului blagosloveşte Părinte. Preotul: 65
 • 73.  Mijloceas al treilea  Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri... Şi cele 3 metanii mari, cu Rugăciunea Sfântului Efrém: Doamne şi Stăpânul vieţii mele... Apoi această Rugăciune, a Sfântului Marelui Vasílie. Doamne Dumnezeul nostru, cela ce dai Pacea ta oamenilor, şi harul Preasfântului Duh l-ai trimis Ucenicilor şi Apostolilor tăi, şi prin limbile cele ca de foc cu puterea ta ai deşchis gurile lor, deşchide şi gurile noastre, păcătoşilor, şi învaţă pre noi cum se cade a ne ruga pentru toate trebuinţele. Îndreptează viiaţa noastră cea cu valuri la liman lin, şi arată nouă calea pre carea vom merge. Duh Drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale noastre, şi cu Duh Stăpânitoriu întăreşte cugetele noastre de alunecare. Ca întru toate zilele cu Duhul tău cel Bun fiind povăţuiţi cătră cele de folos, să ne învrednicim a face Poruncile tale şi a ne aduce aminte pururea de preaslăvită a doua Venire, şi întrebare de faptele noastre a oamenilor. Şi să nu ne amăgim de frumseţile cele stricăcioase ale aceştii lumi, ci ne întăreşte a dori de răsplătirea Bunătăţilor ce vor să fie. Că bine eşti cuvântat şi lăudat de toţi sfinţii tăi, în vecii vecilor, Amin.      66
 • 74.                             ÎNCEPUTUL CEASULUI AL ŞASELEA Veniţi să ne închinăm... de 3 ori. Metanii 3. Psalm, 53. umnezeule, întru Numele tău mântuieşte-mă şi întru Puterea ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ascultă graiurile gurii mele. Că streinii s’au sculat asupra mea, şi cei tari au căutat sufletul mieu; şi nu au pus pre Dumnezeu înnaintea lor. Că iată Dumnezeu ajută mie, şi Domnul iaste sprijinătoriul sufletului mieu. Întoarce-va cele rele vrăjmaşilor mei; întru Adevărul tău pierde pre dânşii. De bunăvoie voiu jertvi ţie; mărturisi-mă-voiu Numelui tău, Doamne, că iaste bun; că din tot necazul m’ai izbăvit, şi spre vrăjmaşii mei a privit ochiul mieu. D Psalm, 54. Ascultă, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine şi mă auzi: mâhnitu-m’am întru îngrijarea mea şi m’am turburat de cătră glasul vrăjmaşului şi de necazul păcătosului, că a abătut asupra mea fărădelege şi întru mânie a vrăjmăşuit mie. Inima mea s’a turburat întru mine, şi frica morţii a căzut asupra mea; temere şi cutremur a venit asupra mea, şi m’a acoperit întunerecul. Şi am zis: Cine va da mie aripi ca de porumb, şi voiu zbura şi mă voiu odihni? Iată, m’am îndepărtat fugind, şi m’am sălăşluit în pustie. Aşteptat-am pre Dumnezeu, cel ce mă mântuieşte de puţinătatea sufletului şi de vifor. Potopeşte-i, Doamne, şi împarte limbile lor, că am văzut fărădelege şi pricire în cetate. Ziua şi noaptea va încunjura pre ea, preste zidurile ei, şi fărădelege şi osteneală în mijlocul ei, şi nedreptate, şi nu a lipsit din uliţele ei camăta şi vicleşugul. Că de m’ar fi ocărât vrăjmaşul, aş fi răbdat, şi cel ce mă urăşte de ar fi grăit mari asupra mea, m’aş fi ascuns de dânsul. Dară tu, omule cel întocmai la suflet, dregătoriul mieu şi cunoscutul mieu, care împreună cu mine te-ai îndulcit în mâncări, în casa lui Dumnezeu
 • 75.  Ceas al şaselea  am umblat cu un gând; să vie dar moartea preste ei, şi să se pogoare la iad de vii, că vicleşug iaste în lăcaşurile lor în mijlocul lor. Eu cătră Dumnezeu am strigat, şi Domnul au auzit pre mine. Seara şi dimineaţa şi amiazăzì spune-voiu şi voiu vesti, şi va auzi glasul mieu. Izbăvi-va cu pace sufletul mieu de cei ce se apropie de mine, că întru mulţi era cu mine. Auzi-va Dumnezeu şi va smeri pre dânşii, cel ce iaste mai înnainte de veci. Că nu iaste lor schimbare, că nu s’au temut de Dumnezeu. Întins-au mâna sa spre răsplătire: Spurcat-au legământul lui. Împărţitu-s’au de mâniia feţei lui şi s’au apropiiat inimile lor: Muiatu-s’au cuvintele lor mai mult decât untul de lemn, şi acelea sânt săgeţi. Aruncă spre Domnul grija ta, şi el te va hrăni; nu va da în veac clătire dreptului. Iară tu, Dumnezeule, pogorî-vei pre dânşii în puţul stricăciunii. Bărbaţii sângiurilor şi ai vicleşugului nu-şi vor înjumătăţi zilele sale. Iară eu, Doamne, voiu nădăjdui spre tine. Psalm, 90. Cel ce lăcueşte întru ajutoriul celui Preaînnalt, întru Acoperământul Dumnezeului Ceriului se va sălăşlui. Zice-va Domnului: Sprijinătoriul mieu eşti şi scăparea mea, Dumnezeul mieu, şi voiu nădăjdui spre dânsul. Că el te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul turburător. Cu spatele sale va umbri ţie, şi supt Aripile lui vei nădăjdui. Cu armă te va încungiura Adevărul lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă întru întunerec, de întâmplare şi de dracul cel de amiazăzi. Cădea-va despre laturea ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, şi spre tine nu se vor apropiia. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea. Că tu, Doamne, nădejdea mea: pre cel Preaînnalt ai pus scăpare ţie. Nu vor veni cătră tine rele, şi bătaie nu se va apropiia întru lăcaşul tău, că Îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească întru toate căile tale. Pre mâini te vor ridica, ca nu cândva să împiedeci de piatră piciorul tău. Preste aspidă şi vasilisc vei încăleca, şi vei călca preste leu şi preste bălaur. Că spre mine a nădăjduit, şi voiu izbăvi pre el; acoperi-voiu pre el, că a cunoscut Numele mieu. Striga-va cătră mine, şi voiu auzi pre el, cu dânsul sânt în necaz, scoate-voiu pre dânsul şi-l voiu slăvi. Cu lungime de zile voiu umplea pre el, şi voiu arăta lui mântuirea mea. Slavă... Şi acum... Alliluia, de 3 ori. Şi de se cântă Dumnezeu iaste Domnul..., zicem Tropariul Sfântului ce se va întâmpla. Iară de iaste Alliluia, Tropariul acesta, Glas al 2-lea: 68
 • 76.  Ceas al şaselea  Cela ce în ziua şi în ceasul al şaselea, pre Cruce ai pironit păcatul cel cu îndrăzneală făcut de Adám în Raiu, şi zapisul greşalelor noastre rumpe-l, Hristoase Dumnezeule, şi mântuieşte pre noi. Stíh 1: Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea, şi nu trece cu vederea ruga mea. Stíh 2: Eu cătră Dumnezeu am strigat, şi Domnul au auzit pre mine. Slavă... Şi acum... Bogorodícĭna: Că nu avem îndrăzneală, pentru multe păcatele noastre, tu pre cel ce s’au născut din tine roagă, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stăpânului. Nu trece cu vederea rugăciunile păcătoşilor, Preacurată, că milostiv iaste, şi poate să mântuiască, cel ce au voit a pătimi pentru noi. Degrab să întâmpine pre noi îndurările tale, Doamne, că am sărăcit foarte. Ajută nouă Dumnezeule, Mântuitoriul nostru, pentru slava Numelui tău. Doamne, izbăveşte pre noi, şi curăţeşte păcatele noastre, pentru Numele tău. Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Şi de nu iaste Postul cel Mare, zicem Condacul Sfântului ce se va întâmpla. Iară de iaste Post, zicem aceste Tropare, Glas 2: Mântuire ai lucrat în mijlocul pământului, Hristoase Dumnezeule; pre Cruce preacurate mâinile tale ai întins, adunând toate neamurile cele ce strigă: Doamne, slavă ţie. Slavă... Preacuratului tău chip ne închinăm, Bunule, cerşind iertare greşalelor noastre, Hristoase Dumnezeule; că de voie bine ai voit cu trupul a te sui pre Cruce, ca să izbăveşti din robiia vrăjmaşului pre carii ai zidit. Pentru aceea cu mulţămită strigăm ţie: toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitoriul nostru, cela ce ai venit să mântuieşti lumea. Şi acum... Bogorodícĭna. Ceea ce eşti Izvorul Milei, Milostivirii învredniceşte pre noi, Născătoare de Dumnezeu. Caută spre norodul cel păcătos, arată precum deapururea Puterea ta. Că întru tine nădăjduind, strigăm ţie: Bucură-te, ca şi oarecând Gavriíl, al celor fără de trup mai-marele Voievod. Acestea se zic Luni, Marţi şi Joi. Iară această mai de jos se zice Miercuri şi Vineri, Glas al 2-lea. A Crucii. 69
 • 77.  Ceas al şaselea  Preaproslăvită eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lăudămu-te pre tine, că prin Crucea Fiiului tău s’a surpat iadul, şi moartea s’a omorât, cei morţi ne-am sculat, şi vieţii ne-am învrednicit, Raiul am luat, desfătarea cea dedemult. Pentru aceasta mulţămind slăvim, ca pre un Puternic, pre Hristos Dumnezeul nostru, şi unul mult-Milostiv. Doamne miluieşte, de 40 de ori. Cela ce în toată vremea... Doamne miluieşte, de 3 ori. Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Întru Numele Domnului blagosloveşte Părinte. Preotul: Dumnezeule milostiveşte-te spre noi... Şi de iaste Postul cel Mare facem metanii precum s’a zis mai sus. Iară de se cetesc Mijloceasurile, în loc de Rugăciunea: Dumnezeule şi Doamne al Puterilor... zicem: Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice... (caută la fila 15). Iară când nici Post iaste, nici Mijloceasuri se cetesc, zicem Rugăciunea aceasta, a Marelui Vasílie. umnezeule şi Doamne al Puterilor, şi a toată făptura Ziditoriule, carele pentru milostivirea Milei tale ceii neasemănate, pre Unul-născut Fiiul tău, pre Domnul nostru Iisus Hristos ai trimis spre mântuirea neamului nostru, şi prin Cinstită Crucea lui, zapisul păcatelor noastre ai rumpt, şi ai biruit întru dânsul stăpâniile şi puterile întunerecului, Însuţi, Stăpâne Iubitoriule de oameni, priimeşte şi acestea ale noastre, păcătoşilor, rugăciuni de mulţămită şi de cerere, şi ne izbăveşte de toată căderea în păcat cea de tot pierzătoare şi întunecată, şi de toţi cei ce caută să facă nouă rău, văzuţi şi nevăzuţi vrăjmaşi. Pătrunde cu frica ta trupurile noastre, şi nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau gânduri viclene, ci cu dorirea ta răneşte sufletele noastre, ca spre tine totdeauna căutând, şi cu Lumina cea dela tine povăţuindu-ne, la tine Lumina cea neapropiiată şi pururea fiitoare privind, neîncetată mărturisire şi mulţămită ţie să înnălţăm, Tatălui celui fără de început, împreună cu Unul-născut Fiiul tău şi cu Preasfântul, şi Bunul, şi de viiaţă făcătoriul Duhul tău, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. D Sfârşitul Ceasului al şaselea. De se va fi cântat Dumnezeu iaste Domnul..., Obédniţa o cetim aicea. Iară de iaste Alliluia, se mută dupre al nouălea Ceas. 70
 • 78.  Ceas al şaselea  71
 • 79.                      MIJLOCEAS AL ŞASELEA Veniţi să ne închinăm... de 3 ori. Metanii 3. Şi aceşti Psalmi: Psalm, 55. iluiaşte-mă, Dumnezeule, că m’a călcat omul, toată ziua dând războiu m’a necăjit. Călcatu-m’au vrăjmaşii miei toată ziua, că mulţi sânt cei ce se luptă cu mine dela înnălţime. Ziua nu mă voiu teme, şi eu voiu nădăjdui spre tine. Întru Dumnezeu voiu lăuda cuvintele mele: întru Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voiu teme ce va face mie trupul. Toată ziua cuvintele mele au urâţit, împrotiva mea toate gândurile lor spre rău. Sălăşlui-se-vor şi se vor ascunde; aceia călcâiul mieu vor păzi, în ce chip au aşteptat ei sufletul mieu. Nicicum vei mântui pre dânşii, întru mânie noroadele vei sfărâma. Dumnezeule, viiaţa mea am spus ţie, pus-ai lacrămile mele înnaintea ta ca şi în făgăduinţa ta. Întoarce-se-vor vrăjmaşii mei înnapoi ori în ce zi te voiu chema: Iată am cunoscut că Dumnezeul mieu eşti tu. Întru Dumnezeu voiu lăuda graiul, întru Domnul voiu lăuda cuvântul. Spre Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voiu teme ce va face mie omul. Întru mine sânt, Dumnezeule, rugăciunile carile voiu răsplăti laudei tale. Că ai izbăvit sufletul mieu din moarte, ochii mei de lacrămi şi picioarele mele din alunecare: Bine voiu plăcea înnaintea Domnului în lumina celor vii. M Psalm, 56. Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă, că spre tine a nădăjduit sufletul mieu, şi în umbra Aripilor tale voiu nădăjdui până ce va trece fărădelegea. Striga-voiu cătră Dumnezeul cel Preaînnalt, Dumnezeul cel ce au făcut bine mie. Trimis-au din Ceriu şi m’au mântuit, dat-au spre ocară pre cei ce calcă pre mine. Trimis-au Dumnezeu Mila sa şi adevărul său şi au izbăvit sufletul mieu din mijlocul puilor de lei. Adormit-am turburat; fiii oamenilor, dinţii lor arme şi săgeţi, şi limba lor sabie ascuţită. Înnalţă-te preste Ceriuri, Dumnezeule, şi preste tot
 • 80.  Mijloceas al şaselea  pământul Slava ta. Cursă au gătit picioarelor mele şi au împilat sufletul mieu; săpat-au înnaintea feţei mele groapă, şi au căzut într’însa. Gata iaste inima mea, Dumnezeule, gata iaste inima mea, glăsui-voiu şi voiu cânta întru slava mea. Deşteaptă-te, slava mea; deşteaptă-te, psaltire şi alăută; deştepta-mă-voiu dimineaţa. Mărturisi- mă voiu ţie întru noroade, Doamne, cânta-voiu ţie întru neamuri, că s’a mărit până la Ceriuri Mila ta şi până la nori Adevărul tău. Înnalţă- te preste Ceriuri, Dumnezeule, şi preste tot pământul Slava ta. Psalm, 69. Dumnezeule, spre ajutoriul mieu ia aminte; Doamne, ca să ajuţi mie grăbeşte. Să se ruşineze şi să se înfrunteze cei ce caută sufletul mieu; să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce voiesc mie rele; întoarcă- se îndatăşi ruşinându-se cei ce grăiesc mie: Bine, bine. Să se bucure şi să se veselească de tine toţi cei ce caută pre tine, Dumnezeule, şi zică pururea: Mărească-se Domnul, cei ce iubesc mântuirea ta. Iară eu sărac sânt şi mişel; Dumnezeule, ajută-mi. Ajutătoriul mieu şi Izbăvitoriul mieu eşti tu; Doamne, nu zăbovi. Slavă... Şi acum... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Şi Troparele acestea, Glas 1. Mântuieşte, Doamne, norodul tău, şi blagosloveşte moştenirea ta. Biruinţă binecinstitorilor asupra protivnicilor dăruiaşte, şi păzeşte cu Crucea ta pre norodul tău. Slavă... Pentru durerile Sfinţilor carii pentru tine au pătimit, fii Milostiv, Doamne, şi toate durerile noastre vindecă, Iubitoriule de oameni, rugămu-ne ţie. Şi acum... Bogorodícĭna: Pentru rugăciunile, Doamne, tuturor Sfinţilor, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, Pacea ta dă-o nouă, şi miluieşte pre noi, ca un Îndurat. Doamne miluieşte, de 40 de ori. Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Întru Numele Domnului blagosloveşte Părinte. Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor noştri... Şi facem 3 metanii mari, cu Rugăciunea Sfântului Efrém. Şi Rugăciunea aceasta, a Marelui Vasílie: Dumnezeule şi Doamne al Puterilor... (caută la fila 65).       73
 • 81.  Mijloceas al şaselea     74
 • 82.                    ÎNCEPUTUL OBÉDNIŢEI zi aşa: Binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul. Bine eşti cuvântat Doamne. Psalm, 102. inecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul, şi toate cele dinlăuntrul mieu Numele cel Sfânt al lui.BBinecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul, şi nu uita toate Răsplătirile lui. Pre cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pre cel ce vindecă toate boalele tale; Pre cel ce izbăveşte din stricăciune viiaţa ta, pre cel ce te încununează cu Milă şi cu Îndurări; Pre cel ce umple de Bunătăţi pofta ta, înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţele tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce se face strâmbătate. Cunoscute au făcut căile sale lui Moisì, fiilor lui Israíl voile sale. Îndurat şi Milostiv iaste Domnul, îndelung-răbdătoriu şi mult- Milostiv; Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mâniia; Nu dupre fărădelegile noastre au făcut nouă, nici dupre păcatele noastre au răsplătit nouă. Că dupre înnălţimea Ceriului dela pământ au întărit Domnul Mila sa spre cei ce se tem de el; Pre cât sânt departe răsăriturile dela apusuri, depărtat-au dela noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pre fii, au miluit Domnul pre cei ce se tem de dânsul.
 • 83.  Obedniţa  Că el au cunoscut zidirea noastră; adusu-şi-au aminte că ţărână sântem. Omul, ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, aşa va înflori; Că duh a trecut într’însul şi nu va fi, şi nu se va mai cunoaşte locul său. Dară Mila Domnului din veac şi până în veac spre cei ce se tem de dânsul, Şi Dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui şi îşi aduc aminte de Poruncile lui, ca să le facă pre ele. Domnul în Ceriu au gătit Scaunul său, şi Împărăţiia lui pre toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pre Domnul, toţi Îngerii lui, cei puternici la vârtute carii faceţi cuvântul lui spre a auzi glasul cuvintelor lui; Binecuvântaţi pre Domnul, toate puterile lui, slugile lui carii faceţi voia lui; Binecuvântaţi pre Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui; Binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul. Slavă..., Strana cea dintâiu. Şi acum..., Strana a doua. Şi iarăşi strana cea dintâiu: Binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul, şi toate cele dinlăuntrul mieu Numele cel Sfânt al lui. Bine eşti cuvântat, Doamne. Slavă... Psalm, 145. audă, suflete al mieu, pre Domnul, lăuda-voiu pre Domnul în viiaţa mea, cânta-voiu Dumnezeului mieu până ce voiu fi.LNu vă nădăjduiţi spre boiari, spre fiii oamenilor, întru carii nu iaste mântuire. Ieşi-va duhul lui, şi se va întoarce în pământul său. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lui. Fericit iaste căruia Dumnezeul lui Iacóv iaste ajutoriul lui, nădejdea lui spre Domnul Dumnezeul lui, Spre cel ce au făcut Ceriul şi pământul, marea şi toate cele ce sânt într’însele, Spre cel ce păzeşte adevărul în veac, spre cel ce face judecată celor năpăstuiţi, spre cel ce dă hrană celor flămânzi; Domnul dezleagă pre cei ferecaţi în obezi, Domnul înţelepţeşte orbii, Domnul ridică pre cei surpaţi, Domnul iubeşte pre cei drepţi; Domnul păzeşte pre cei nemernici, Pre săracul şi pre văduva va priimi, şi calea păcătoşilor va piiarde. 76
 • 84.  Obedniţa  Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioáne, în neam şi în neam. Şi acum... Unule-născut Fiiule, şi Cuvântul lui Dumnezeu, cela ce eşti fără de moarte, şi ai voit pentru mântuirea noastră a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Mariia, carele neschimbat te-ai întrupat, şi răstignindu-te, Hristos Dumnezeule, cu moartea pre moarte ai călcat, Unul fiind din Sfânta Treime, împreună Slăvit cu Tatăl, şi cu Duhul Sfânt, mântuieşte pre noi. Cade-se a şti că în Postul cel Mare nu cetim Psalmii dela Obédniţă, ci dupre Rugăciunea: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru... (la sfârşitul Ceasului 9, fila 85), începe strana cea rânduită aşa: Întru Împărăţiia ta pomeneşte pre noi Doamne, când vei veni întru Împărăţiia ta. Şi îndată: Fericiţi cei săraci cu duhul, cu pripeala: Pomeneşte pre noi Doamne, când vei veni întru Împărăţiia ta, pre Glas 8, cu cântare dulce şi cu glas lin şi rar, până dupre Slavă... Şi acum... Întru Împărăţiia ta pomeneşte pre noi Doamne, când vei veni întru Împărăţiia ta. Fericiţi cei săraci cu duhul, că acelora iaste Împărăţiia Ceriurilor. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângăia. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce flămânzesc, şi însetoşază de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pre Dumnezeu. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că acelora iaste Împărăţiia Ceriurilor. Fericiţi veţi fi, când vor ocărî pre voi, şi vă vor prigoni, şi vor zice tot cuvântul rău împrotiva voastră, minţind pentru mine. Bucuraţi-vă, şi vă veseliţi, că plata voastră multă iaste în Ceriuri; Slavă... Şi acum... Şi de iaste Post, împreunându-se stranele amândouă, împreună cântă: Pomeneşte pre noi Doamne, în trei stări, cu 3 metanii mari. Iară de nu iaste Post, cetim degrab aşa: Pomeneşte pre noi Doamne, când vei veni întru Împărăţiia ta. Pomeneşte pre noi Stăpâne, când vei veni întru Împărăţiia ta. Pomeneşte pre noi Sfinte, când vei veni întru Împărăţiia ta. Ceata Cerească laudă pre tine şi zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaóth, plin iaste Ceriul şi pământul de Slava ta. 77
 • 85.  Obedniţa  Stíh: Apropiiaţi-vă cătră dânsul, şi vă luminaţi, şi feţele voastre nu se vor ruşina. Ceata Cerească laudă pre tine şi zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaóth, plin iaste Ceriul şi pământul de Slava ta. Slavă... Ceata sfinţilor Îngeri, şi a Arhanghelilor, cu toate Cereştile Puteri, laudă pre tine şi zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaóth, plin iaste Ceriul şi pământul de Slava ta. Şi acum... Crez întru Unul Dumnezeu... Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule, greşalele noastre, cele de voie şi cele fără de voie, cele cu lucrul şi cu cuvântul, cele cu ştiinţa şi cu neştiinţa, cele din noapte şi din zi, cele cu mintea şi cu gândul, toate le iartă nouă, ca un Bun şi Iubitoriu de oameni. Tatăl nostru carele eşti în Ceriuri, sfinţească-se Numele tău. Vie Împărăţiia ta, facă-se voia ta, precum în Ceriu, şi pre pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-o nouă astăzi, şi lasă nouă datoriile noastre, precum şi noi lăsăm datornicilor noştri. Şi nu duce pre noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Şi dupre Vozglaşénie, Condacele dupre obiceiu, ce sânt pre zilele săptămânii, şi al Sfântului al căruia iaste hramul. Iară de iaste hramul lui Hristos, zicem mai nainte al Hramului. Apoi al zilei. Şi al Sfântului de rând, a căruia îi iaste ziua, de are. Slavă... Cu sfinţii odihneşte, Hristos, sufletele robilor tăi, unde nu iaste durere, nici întristare, nici suspin, ci viiaţă fără de sfârşit. Şi acum... Bogorodícĭna: Ceea ce eşti folositoare Creştinilor neruşinată, mijlocire cătră Făcătoriul neschimbată, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor, ci apucă înnainte ca o Bună spre ajutoriul nostru, carii cu credinţă strigăm cătră tine: Grăbeşte spre rugăciune, şi sârguieşte spre îmblânzire, apărând pururea, Născătoare de Dumnezeu, pre cei ce cinstesc pre tine. Iară unde va fi hramul Născătoarei de Dumnezeu, se sfârşeşte: Şi acum..., cu a Hramului.  CONDACELE DE PRESTE SĂPTĂMÂNĂ 78
 • 86.  Obedniţa  Luni, a Îngerilor, Glas 2. Mai-marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorilor Dumnezeeştii Slave, căpeteniile Îngerilor şi povăţuitorii oamenilor, ceea ce iaste de folos cereţi nouă, şi mare milă, ca cei ce sânteţi mai-marii Voievozi ai celor fără de trup. Marţi, a Mergătoriului-înnainte, Glas 2. Prorocule al lui Dumnezeu, şi Mergătoriule Înnainte al Harului, Capul tău ca un Trandafir preasfinţit din pământ aflându-l, vindecări totdeauna luăm, pentru că iarăşi, ca şi mai nainte, în lume propoveduieşti pocăinţa. Miercuri şi Vineri, a Crucii, Glas 4. Cela ce te-ai înnălţat pre Cruce de bunăvoie, norodului tău celui nou numit cu Numele tău, Îndurările tale dăruieşte, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu Puterea ta pre credinciosul Domnul nostru, dăruind lui biruinţă asupra protivnicilor, având Ajutoriul tău, armă de pace, nebiruită biruinţă. Joi, a Sfinţilor Apostoli, Glas 2. Pre Propoveduitorii cei tari şi de Dumnezeu vestitori, căpeteniia Ucenicilor tăi, Doamne, ai priimit întru desfătarea Bunătăţilor tale, şi odihna; că chinurile acelora şi moartea ai priimit, mai vârtos decât toată roada, Unule cela ce ştii cele din inimă. Şi al Sfântului Nicolae, Glas 3. În Míra, Sfinte, sfinţitoriu te-ai arătat. Că Evangheliia lui Hristos plinindu-o, Cuvioase, pus-ai sufletul tău pentru norodul tău, mântuit- ai pre cei nevinovaţi din moarte; pentru aceasta te-ai sfinţit, ca un mare tăinuitoriu al Harului lui Dumnezeu. Sâmbătă, se zice întâiu a Hramului. Slavă... Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele robilor tăi, unde nu iaste durere, nici întristare, nici suspin, ci viiaţă fără de sfârşit. Şi acum..., a Mucenicilor, Glas 8: Ca nişte pârgă a firii, ţie Săditoriului zidirii, lumea îţi aduce, Doamne, pre purtătorii de Dumnezeu Mucenici. Cu ale cărora rugăciuni, în pace adâncă Biserica ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, o păzeşte, Multmilostive. Iară aceasta se zice în toate zilele, afară de Sâmbătă: Ceea ce eşti folositoare Creştinilor neruşinată, mijlocire cătră Făcătoriul neschimbată, nu trece cu vederea glasurile cele de 79
 • 87.  Obedniţa  rugăciune ale păcătoşilor, ci apucă înnainte ca o Bună spre ajutoriul nostru, carii cu credinţă strigăm cătră tine: Grăbeşte spre rugăciune, şi sârguieşte spre îmblânzire, apărând pururea, Născătoare de Dumnezeu, pre cei ce cinstesc pre tine. Şi de iaste Post: Doamne miluieşte, de 40 de ori. Slavă... Şi acum..., Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Întru Numele Domnului blagosloveşte Părinte. Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi... Şi 16 închinăciuni, cu Rugăciunea Sfântului Efrém. Şi dupre ce ne ridicăm, începe cel mai mare: Veniţi să ne închinăm, de 3 ori. Şi Psalmul 103, Binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul. Iară de nu iaste Post, dupre Condace, Doamne miluieşte, de 12 ori, şi Rugăciunea: Preasfântă Treime, Stăpânie de o fiinţă, Împărăţie nedespărţită, ceea ce eşti pricina tuturor Bunătăţilor, binevoieşte şi pentru mine, păcătosul, întăreşte şi înţelepţeşte inima mea, şi şterge toată întinăciunea mea. Luminează gândul mieu, ca totdeauna să te slăvesc, şi să te laud, şi să mă închin ţie, şi să zic: Unul Sfânt, Unul Domnul Iisus Hristos, întru Slava lui Dumnezeu Tatăl, Amin. Iară de iaste Liturghie, zicem: Să se umple gurile noastre de Lauda ta Doamne, ca să lăudăm Slava ta, că ai învrednicit pre noi a ne împărtăşi cu Sfintele cele fără de moarte, Preacinstitele, şi de viiaţă făcătoarele tale Taine. Întăreşte pre noi întru Sfinţeniia ta. Toată ziua să ne învăţăm Dreptatea ta. Alliluia, de 3 ori. Fie Numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în veac. De 3 ori. Slavă... Şi acum... Psalm, 33. ine voiu cuvânta pre Domnul în toată vremea, pururea lauda lui în gura mea. Întru Domnul se va lăuda sufletul mieu, auză cei blânzi şi să se veselească. Măriţi pre Domnul cu mine, şi să înnălţăm Numele lui împreună. Stăruit-am spre Domnul, şi m’au auzit, şi din toate necazurile mele m’au izbăvit. Apropiiaţi-vă cătră dânsul şi vă luminaţi, şi feţele voastre nu se vor ruşina. Săracul acesta a strigat, şi Domnul au auzit pre dânsul, şi din toate necazurile lui l-au mântuit. Tăbărî-va Îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de dânsul şi va izbăvi pre ei. Gustaţi şi vedeţi că bun iaste Domnul; fericit bărbatul carele nădăjduieşte spre dânsul. Temeţi-vă de Domnul, toţi sfinţii lui, că nu iaste lipsă celor ce se tem de dânsul. Bogaţii au B 80
 • 88.  Obedniţa  sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce caută pre Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniţi, feţilor, ascultaţi pre mine: frica Domnului voiu învăţa pre voi. Cine iaste omul cel ce voieşte viiaţa, carele iubeşte să vază zile bune? Opreşte limba ta dela rău şi buzele tale să nu grăiască vicleşug. Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi urmează pre ea. Ochii Domnului spre cei drepţi, şi urechile lui spre rugăciunea lor. Dară Faţa Domnului asupra celor ce fac rele, ca să piarză de pre pământ pomenirea lor. Strigat-au drepţii, şi Domnul au auzit pre ei, şi din toate necazurile lor i-au izbăvit. Aproape iaste Domnul de cei zdrobiţi la inimă şi pre cei smeriţi cu duhul va mântui. Multe sânt necazurile drepţilor, şi din toate acelea va izbăvi pre ei Domnul. Păzeşte Domnul toate oasele lor, nici unul dintr’însele nu se va zdrobi. Moartea păcătosului iaste cumplită, şi cei ce urăsc pre dreptul vor greşi. Izbăvi-va Domnul sufletele robilor săi, şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjduiesc spre dânsul. Cade-se să te fericim... Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Blagosloveşte.  Şi Otpústul.                 81
 • 89.                                                                                                            RÂNDUIALA MESEI  MAI NAINTE DE HRANĂ LAUDĂ IARĂŞI PRE ZIDITORIUL Şi viind la masă zicem Psalm, 144. nnălţa-te-voiu, Dumnezeul mieu, Împăratul mieu, şi bine voiu cuvânta Numele tău în veac şi în veacul veacului. În toate zilele bine te voiu cuvânta şi voiu lăuda Numele tău în veac şi în veacul veacului. Mare iaste Domnul şi lăudat foarte, şi Măririi lui nu iaste sfârşit. Neamul şi neamul vor lăuda lucrurile tale şi Puterea ta vor vesti. Mare-cuviinţa Slavei Sfinţirii tale vor grăi şi minunile tale vor povesti. Şi puterea celor înfricoşate ale tale vor spune, şi Mărirea ta vor povesti. Pomenirea mulţimii Bunătăţii tale vor vesti, şi de Dreptatea ta se vor bucura. Îndurat şi Milostiv iaste Domnul, îndelung-Răbdătoriu şi mult-Milostiv. Bun iaste Domnul tuturor, şi Îndurările lui preste toate lucrurile lui. Mărturisească-se ţie, Doamne, toate lucrurile tale, şi cuvioşii tăi bine te cuvinteze. Slava Împărăţiei tale vor spune şi Puterea ta vor grăi, ca să facă cunoscută fiilor oamenilor Puterea ta şi Slava marii cuviinţei Împărăţiei tale. Împărăţiia ta iaste Împărăţie a tuturor veacurilor, şi Stăpâniia ta întru tot neamul şi neamul. Credincios iaste Domnul întru toate Cuvintele sale şi cuvios întru toate lucrurile sale. Sprijineşte Domnul pre toţi cei ce cad şi îndreptează pre toţi cei surpaţi. Ochii tuturor spre tine nădăjduiesc, şi tu dai lor hrană în vreme bună. Deşchizi tu mâna ta şi saturi pre tot cel viu de bunăvoinţă. Drept iaste Domnul întru toate căile sale şi Cuvios întru toate lucrurile sale. Aproape iaste Domnul de toţi cei ce cheamă pre dânsul, de toţi cei ce cheamă pre el întru adevăr. Voia celor ce se tem de dânsul va face şi rugăciunea lor va auzi, şi va mântui pre dânşii. Păzeşte Domnul pre toţi cei ce iubesc pre dânsul, şi pre toţi păcătoşii va pierde. Lauda Domnului va grăi gura mea, şi bine să cuvinteze tot trupul Numele cel Sfânt al lui în veac şi în veacul veacului. Î
 • 90.  Rânduiala mesei  Tatăl nostru... Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Blagosloveşte. Preotul blagosloveşte pre cele puse înnainte şi zice Rugăciunea mesei: Hristoase Dumnezeule, blagosloveşte mâncarea şi băutura robilor tăi, că Sfânt eşti, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Ceteţul: Amin. Şi îndată zice titlul Cuvântului ce are să cetească, şi isprăvind titlul, zice: Blagosloveşte, Părinte, a ceti. Iară Preotul zice: Pentru rugăciunile Sfinţilor, Părinţilor noştri... Şi ceteţul zice: Amin. Şi aşteaptă puţin până când se aşază toţi fraţii la masă, iară dupre ce se aşază la masă, loveşte Preotul în clopoţel, şi îndată ceteţul începe a ceti Cuvântul, ori Viiaţa sfântului ce se va întâmpla, până când fraţii mâncând se îndestulează. Dupre aceea Preotul lovind iarăşi în clopoţel, ceteţul face sfârşit Cuvântului, zicând: Dumnezeului nostru slavă. Iară Preotul zice: Aceluia Slava şi stăpânirea, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Ceteţul: Amin. Şi dupre ce se scoală dela masă, ceteţul zice: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte pre noi, Amin. Şi îndată zice: Bine iaste cuvântat Dumnezeu, carele ne miluieşte şi ne hrăneşte pre noi din tinereţele noastre, cel ce dă hrană la tot trupul, umple de bucurie şi de veselie inimile noastre, ca totdeauna toată îndestularea având, să ne prisosească spre tot lucrul bun, întru Hristos Iisus Domnul nostru, cu carele ţie slavă se cuvine, stăpâniia, cinstea şi închinăciunea, cu Sfântul Duh, în veci, Amin. Slavă ţie Doamne, Slavă ţie Sfinte, Slavă ţie Împărate, că ai dat nouă bucate spre veselie. Umple pre noi şi de Duhul tău cel Sfânt, ca să ne aflăm înnaintea ta bineplăcuţi şi neruşinaţi, când vei răsplăti fieştecăruia dupre lucrurile lui. Mulţămim ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, că ai săturat pre noi de bunătăţile tale cele pământeşti; nu ne lipsi şi de cereasca ta Împărăţie, ci precum în mijlocul Ucenicilor tăi ai venit, Mântuitoriule, pace dând lor, vino şi la noi şi ne mântuieşte. Deci Troparele: Dumnezeul Părinţilor noştri, carele faci pururea cu noi dupre blândeţele tale, nu depărta Mila ta dela noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuiaşte viiaţa noastră. Cu sângiurile Mucenicilor tăi celor din toată lumea, ca cu o porfiră şi cu visson, Biserica ta împodobită fiind, printr’înşii strigă cătră tine, 83
 • 91.  Rânduiala mesei  Hristoase Dumnezeule, norodului tău trimite Îndurările tale, pace Obştii tale dăruieşte, şi sufletelor noastre mare milă. Slavă... Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele robilor tăi, unde nu iaste durere, nici întristare, nici suspin, ci viiaţă fără de sfârşit. Şi acum... Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor, Doamne, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea ta dă-o nouă, şi miluieşte pre noi, ca un Îndurat. Cade-se să te fericim cu adevărat... Ceteţul zice: Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Blagosloveşte. Preotul: Bine iaste cuvântat Dumnezeu, cel ce ne miluieşte şi hrăneşte pre noi din Darurile sale cele bogate, cu al său Har şi cu iubirea de oameni, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Aceasta iaste, precum s’a spus, rânduiala mesei dela amiazăzi în mănăstirile cu viiaţă de obşte; iară la mesele Creştinilor rânduiala, când iaste de faţă Preotul, aceasta iaste: cineva zice la începutul mesei Tatăl nostru... Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori, Blagosloveşte. Preotul blagosloveşte pre cele puse înnainte şi zice rugăciunea mesei: Hristoase Dumnezeule, blagosloveşte mâncarea şi băutura robilor tăi, că Sfânt eşti, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. La scularea dela masă cineva zice iarăşi: Mulţămim ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, că ai săturat pre noi de bunătăţile tale cele pământeşti; nu ne lipsi şi de cereasca ta Împărăţie, ci precum în mijlocul ucenicilor tăi ai venit, Mântuitoriule, pace dând lor, vino şi la noi şi ne mântuieşte. Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Blagosloveşte. Preotul: Bine iaste cuvântat Dumnezeu, cel ce ne miluieşte şi ne hrăneşte pre noi din Darurile sale cele bogate, cu al său har şi cu iubirea de oameni, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. De nu iaste Preot de faţă, cineva din cei ce au mâncat zice: Mulţămim ţie, Hristoase Dumnezeul nostru...            84
 • 92.                               RÂNDUIALA PANAGHÍEI. Ce se face prin monastiri la zile însemnate. Dupre săvârşirea Dumnezeeştii Liturghii, de iaste Priveghiiare, merge cel mai mare împreună cu toţi fraţii în biserică. Şi luând preotul cel de rând icoana praznicului sau a sfântului întru a căruia cinste s’a făcut priveghiiare, ies împreună toţi, cântând Tropariul praznicului sau al sfântului, până ce întră în trapezáre. Şi dupre ce întră, cântăreţii cântă: Slavă... Şi acum... Condacul. Şi până ce acestea se cântă, Preotul ce va fi de rând scoate o parte din prescurea ce va fi pusă pre panaghiiáriu. Şi dupre sfârşitul Condacului, ceteţul cel rânduit îndată începe: Tatăl nostru... Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Blagosloveşte. Iară preotul, blagoslovind masa, zice: Hristoase Dumnezeule, blagosloveşte mâncarea şi băutura. Iară de nu iaste Priveghiiare, merge cel mai mare împreună cu toţi fraţii la trapeză şi ceteţul zice dupre obiceiu Psalm 144: Înnălţa-te-voiu Dumnezeul mieu, Împăratul mieu... Şi sfârşindu-se Psalmul, zice: Tatăl nostru... Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Blagosloveşte. Iară Preotul, blagoslovind masa, zice: Hristoase Dumnezeule, blagosloveşte mâncarea şi băutura robilor tăi, şi celealalte, dupre cum mai nainte s’au scris. Şi dupre ce se scoală dela masă, ceteţul zice: Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor noştri... Bine iaste cuvântat Dumnezeu... Slavă ţie Doamne, Slavă ţie Sfinte, Slavă ţie Împărate... (caută mai înapoi, fila 76) Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Blagosloveşte. Şi cel ce iaste rânduit a ridica Panaghiia zice: Blagosloviţi, Părinţi sfinţiţi, şi mă iertaţi pre mine, păcătosul. Şi noi zicem: Dumnezeu să te iarte şi să te miluiască. Şi luând Panaghíia cu amândoauă mâinile cu vârful degetelor, o înnalţă puţin în chipul Sfintei Treimi, zicând cu glas
 • 93.  Rânduiala Panaghiei  mare: Mare iaste Numele. Iară cel mai mare sau Preotul cel de rând zice: Al Preasfintei Treimi. Şi puindu-l pre Icoana Născătoarei de Dumnezeu, însemnează cruciş, zicând: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută noauă. Şi Preotul zice: Cu ale ei rugăciuni, Dumnezeule, miluieşte şi mântuieşte pre noi. Ceteţul zice Bogorodícĭna: Fericimu-te pre tine toate neamurile, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru tine cel neîncăput, Hristos Dumnezeul nostru, a încăpea bine au voit. Fericiţi sântem şi noi, Folositoare pre tine având, că ziua şi noaptea te rogi pentru noi, şi schiptrurile împărăţiei cu Rugăciunile tale se întăresc. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ţie: Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul iaste cu tine. Apoi cântăm: Cade-se să te fericim... În ştiinţă să fie că, de iaste Praznic, în loc de Cade-se să te fericim... cântăm Irmósul Cântării a 9-a. Şi acesta cântându-se, cel ce a înnălţat Panaghíia poartă panaghiiáriul pre la toţi fraţii. Iară noi dupre rânduială sărutându-l, gustăm din preasfânta parte. Şi sfârşindu-se cântarea, Preotul zice: Întru multe rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Mariei. Şi noi zicem: Pentru rugăciunile ei, Dumnezeule, miluieşte şi mântuieşte pre noi. Preotul: Milostivul şi Înduratul Domnul, Hrană au dat celor ce se tem de dânsul, şi Dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Apoi ceteţul ceteşte Psalmul 121. eselitu-m’am de cei ce au zis mie: În casa Domnului vom merge. Stând erau picioarele noastre în curţile tale, Ierusalíme. Ierusalímul zidit ca o cetate, căreia împărtăşirea ei iaste dimpreună. Că acolo s’au suit seminţiile, seminţiile Domnului mărturia lui Israíl, ca să se mărturisească Numelui Domnului; că acolo au şezut scaunele la judecată, scaunele asupra casei lui Davíd. Întrebaţi dar cele ce sânt spre pacea Ierusalímului, şi îndestulare celor ce iubesc pre tine: Fie pace întru puterea ta şi îndestulare întru zidurile turnurilor tale. Pentru fraţii mei şi pentru vecinii mei am grăit adecă pace de tine; pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am căutat cele bune ţie. V Apoi Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Ceteţul: Mulţămim ţie, Hristoase Dumnezeul nostru... Şi Condacul praznicului sau al sfântului. Iară Dumineca 86
 • 94.  Rânduiala Panaghiei  zicem Condacul Glasului. De-aciia, Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Blagosloveşte. Iară cel mai mare sau Preotul de rând zice: Bine iaste cuvântat Dumnezeu, cel ce ne miluieşte şi ne hrăneşte pre noi din darurile sale cele bogate... Preotul zice, lovind în clopoţel: Slavă ţie, Dumnezeul nostru, Slavă ţie. Ceteţul zice: Nădejdea noastră, Slavă ţie. Preotul: Dumnezeu să iarte şi să miluiască pre binecredinciosul şi de Hristos iubitoriul Domnul nostru (N). Ceteţul: Dumnezeu să iarte şi să miluiască pre el. Preotul: Dumnezeu să iarte şi să miluiască pre Preosfinţitul Arhiepiscopul nostru (N). Ceteţul: Dumnezeu să iarte şi să miluiască pre el. Preotul: Dumnezeu să iarte şi să miluiască pre cei ce ne miluiesc şi slujesc nouă. Ceteţul: Dumnezeu să iarte şi să miluiască pre ei. Preotul: Dumnezeu să iarte şi să miluiască pre cei ce se ostenesc şi slujesc, părinţii şi fraţii noştri. Ceteţul: Dumnezeu să iarte şi să miluiască pre ei. Preotul: Dumnezeu să odihnească pre fericiţii şi pururea pomeniţii Ctitorii sfântului Lăcaşului acestuia. Ceteţul: Vecinica lor pomenire. Preotul: Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri, şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să mântuiască pre noi. Iară noi: Amin.              PENTRU RÂNDUIALA PANAGHIEI Cum a fost şi pentru ce. Dupre slăvita Înviiare a Mântuitoriului nostru Iisus Hristos, şi dupre Pogorârea Duhului Sfânt, până la despărţirea sfinţilor Apostoli la propoveduire, erau toţi Apostolii dimpreună, şi dupre rugăciune, când şedeau la prânz, lăsau loc deşert pre care puneau o perină, şi pre perină o părticică de pâine, din carea mâncau în locul Părţii lui Hristos. Iară sculându-se dela prânz şi rugându-se, şi dând mulţămită, luau părticica cea de pâine, carea o numeau partea Domnului, şi aceea înnălţându-o, ziceau: Slavă ţie Dumnezeul nostru, slavă ţie. Slavă 87
 • 95.  Rânduiala Panaghiei  Tatălui şi Fiiului şi Sfântului Duh. Şi în loc de Mare iaste Numele, ziceau Hristos au înviiat, până la Înnălţare. Iară dupre aceea: Mare iaste Numele Sfintei Treimi. Doamne, Iisuse Hristoase, ajută nouă. Şi acestea săvârşeau aşa, şi făceau acestea fieştecarele dintr’înşii unde se întâmpla a fi ei, până la Adormirea Născătoarei de Dumnezeu. Iară când a fost cea din toată lumea adunarea prin nor a Apostolilor, pentru pristăvirea Născătoarei de Dumnezeu Stăpânei, săvârşind cele ce să cădea dupre îngroparea ei, adecă a treia zi făcând mângăiare şi dupre prânz sculându-se, ridicând dupre obiceiu părticica cea de pâine carea era pusă întru numele lui Hristos şi zicând: Mare iaste Numele – O, minune preaslăvită! Cea moartă, ca cum ar fi fost vie, pre un nor în văzduh s’a arătat, stând înnaintea ei Îngeri luminaţi. Şi a zis lor: Bucuraţi-vă, eu cu voi sânt în toate zilele. Această facere de bucurie dela Fiiul său dând lor, iară Ucenicii de minune spăimântându-se, în loc de Doamne Iisuse Hristoase au strigat: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută nouă. Dupre aceea mergând la mormânt şi neaflând preacuratul ei Trup, s’au încredinţat cu adevărat că cu Trupul Vie, a treia zi, ca şi Fiiul ei, din morţi s’a sculat, şi mutându-se a trecut întru cele Cereşti, împreună cu Hristos împărăţind în vecii vecilor.   ( α   µ  ι   ν .   88
 • 96.                     ÎNCEPUTUL CEASULUI AL NOUĂLEA Dupre ce blagosloveşte preotul, zicem: Împărate Ceresc... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Doamne miluieşte, de 12 ori. Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Şi aceşti Psalmi: Psalm, 83. ât sânt de iubite Lăcaşurile tale, Doamne al Puterilor. Doreşte şi se sfârşeşte sufletul mieu spre Curţile Domnului. Inima mea şi trupul mieu s’au bucurat de Dumnezeul cel Viu. Că pasărea a aflat eişi casă şi turtureaua cuib eişi, unde-şi va pune puii săi: Oltárele tale, Doamne al Puterilor, Împăratul mieu şi Dumnezeul mieu. Fericiţi carii lăcuiesc în Casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit bărbatul, căruia iaste ajutoriul lui dela tine: suişuri în inima sa a pus, în valea plângerii, în locul carele a pus; că blagoslovenie va da cel ce pune lege. Merge-vor din putere în putere, arăta-se-va Dumnezeul dumnezeilor în Sión. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacóv. Scutitoriul nostru, vezi, Dumnezeule, şi caută la faţa unsului tău. Că mai bună iaste o zi în Curţile tale decât mii: Ales-am a fi lepădat în Casa Dumnezeului mieu, mai vârtos decât a lăcui în lăcaşurile păcătoşilor. Căci mila şi adevărul iubeşte Domnul, Dumnezeu har şi Slavă va da. Domnul nu va lipsi de bunătăţi pre cei ce umblă întru nerăutate. Doamne, Dumnezeul Puterilor, fericit iaste omul cel ce nădăjduieşte întru tine. C Psalm, 84. Bine ai voit, Doamne, pământului tău, întors-ai robiia lui Iacóv; lăsat- ai fărădelegile norodului tău, acoperit-ai toate păcatele lor. Potolit-ai toată mâniia ta, întorsu-te-ai de cătră iuţimea mâniei tale. Întoarce pre noi, Dumnezeul mântuirilor noastre, şi întoarce mâniia ta dela noi. Au doară în veci te vei mâniia spre noi? Sau vei întinde mâniia ta din neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te vei viia pre noi, şi norodul tău se va veseli de tine. Arată nouă, Doamne, Mila ta şi mântuirea ta dă nouă. Auzi-voiu ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace preste norodul său şi preste cei cuvioşi ai săi, şi preste cei ce îşi întorc inima spre dânsul. Însă aproape iaste de
 • 97.  Ceas al nouălea  cei ce se tem de dânsul mântuirea lui, ca să sălăşluiască Slava în pământul nostru. Mila şi Adevărul s’au întâmpinat, Dreptatea şi Pacea s’au sărutat; Adevărul din pământ a răsărit, şi Dreptatea din Ceriu a privit: că Domnul va da bunătate, şi pământul nostru va da rodul său. Dreptatea înnaintea lui va merge, şi va pune în cale paşii săi. Psalm, 85. Pleacă, Doamne, urechea ta şi mă ascultă, că sărac şi lipsit sânt eu. Păzeşte sufletul mieu, căci cuvios sânt; mântuieşte pre robul tău, Dumnezeul mieu, pre cel ce nădăjduieşte spre tine. Miluieşte-mă, Doamne, căci cătră tine voiu striga toată ziua. Veseleşte sufletul robului tău, căci cătră tine am ridicat sufletul mieu. Că tu, Doamne, eşti Bun şi Blând şi mult-Milostiv tuturor celor ce cheamă pre tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi ia aminte glasul rugăciunii mele. În ziua necazului mieu am strigat cătră tine, că m’ai auzit. Nu iaste asemenea ţie între dumnezei, Doamne, şi nu iaste dupre lucrurile tale. Toate neamurile, câte ai făcut, vor veni şi se vor închina înnaintea ta, Doamne, şi vor slăvi Numele tău, că mare eşti tu, şi cel ce faci minuni, tu eşti Dumnezeu, Unul. Povăţuieşte-mă, Doamne, în calea ta, şi voiu merge întru Adevărul tău; veselească-se inima mea ca să se teamă de Numele tău. Mărturisi-mă-voiu ţie, Doamne, Dumnezeul mieu, cu toată inima mea şi voiu slăvi Numele tău în veac, căci Mila ta mare iaste spre mine şi ai izbăvit sufletul mieu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s’au sculat asupra mea, şi adunarea celor tari a căutat sufletul mieu şi nu au pus pre tine înnaintea lor. Şi tu Doamne, Dumnezeul mieu, eşti Îndurat şi Milostiv, îndelung Răbdătoriu şi Multmilostiv, şi adevărat. Caută spre mine şi mă miluieşte, dă tăriia ta slugii tale şi mântuieşte pre fiiul slujnicei tale. Fă cu mine semn spre bine, şi să vază cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că tu, Doamne, ai ajutat mie şi m’ai mângâiat. Iarăşi: Fă cu mine semn spre bine, şi să vază cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că tu, Doamne, ai ajutat mie şi m’ai mângâiat. Slavă... Şi acum... Alliluia, de 3 ori. Doamne miluieşte, de 3 ori. Şi de s’a cântat Dumnezeu iaste Domnul... zicem Tropariul sfântului, iară de iaste Alliluia, Tropariul acesta, Glas 8. Cela ce în ceasul al nouălea pentru noi cu Trupul moarte ai gustat, omoară cugetul trupului nostru, Hristoase Dumnezeule, şi mântuieşte pre noi. Stíh 1. Să se apropie rugăciunea mea înnaintea ta, Doamne, dupre Cuvântul tău mă înţelepţeşte. Stíh 2. 90
 • 98.  Ceas al nouălea  Să între cererea mea înnaintea ta, Doamne, dupre Cuvântul tău mă izbăveşte. Slavă... Şi acum... Bogorodícĭna: Cela ce pentru noi te-ai născut din Fecioară, şi Răstignire ai răbdat, Bunule, carele cu moartea pre moarte ai prădat, şi Înviiarea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pre carii ai zidit cu mâna ta; arată iubirea ta de oameni Milostive, priimeşte pre Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce a născut pre tine, carea se roagă pentru noi, şi mântuieşte, Mântuitoriul nostru, pre norodul cel deznădăjduit. Nu da pre noi până în sfârşit, pentru Numele tău cel sfânt, şi nu strica legătura ta, şi nu depărta mâna ta dela noi, pentru Avraám cel iubit de tine, şi pentru Isaác robul tău, şi Israíl sfântul tău. Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Apoi Condacul sfântului ce va fi de rând. Iară de iaste post, Tropariul acesta: Văzând tâlhariul pre Începătoriul vieţii pre Cruce spânzurând, zicea: De nu ar fi fost Dumnezeu întrupat, carele cu noi s’au răstignit, nu ar fi ascuns Soarele razele sale, nici s’ar fi clătit pământul cutremurându- se. Ci cela ce toate le-ai suferit, pomeneşte-mă, Doamne, întru Împărăţiia ta. Slavă... În mijlocul a doi tâlhari, cumpănă dreptăţii s’a aflat Crucea ta: unuia adecă, ce s’a pogorât în iad, cu îngreuiarea hulii, iară celuialat, ce s’a uşurat de greşale, spre cunoştinţa cuvântării de Dumnezeu, Hristoase Dumnezeule, slavă ţie. Şi acum... Pre Mieluşelul şi Păstoriul şi Mântuitoriul lumii, pre Cruce văzându-l ceea ce l-a născut, a zis lăcrămând: Lumea se bucură luând izbăvire, iară măruntaiele mele ard, văzând Răstignirea ta carea pentru toţi o rabzi, Fiiule şi Dumnezeul mieu. Doamne miluieşte, de 40 de ori. Cela ce în toată vremea... Doamne miluieşte, de 3 ori, Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită... Întru Numele Domnului, blagosloveşte. Preotul: Dumnezeule, milostiveşte- te spre noi... Şi de iaste post, se fac cele 16 metanii obicinuite, adecă în Postul Naşterii lui Hristos şi al Sfinţilor Apostoli, pentru căci se cântă jumătăţile de ceasuri. Iară în Sfântul şi Marele Post numai metanii mari, cu rugăciunea Sfântului Efrém. Şi îndată: 91
 • 99.  Ceas al nouălea  Rugăciunea Marelui Vasílie. tăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cela ce îndelung ai răbdat pentru greşalele noastre, şi până la acest ceas de acum ai adus pre noi, întru carele pre Lemnul cel de viiaţă făcătoriu fiind răstignit, tâlhariului celui bine-cunoscătoriu întrare în Raiu ai făcut, şi cu moartea pre moarte ai sfărâmat, curăţeşte pre noi păcătoşii şi nevrednicii robii tăi, că am greşit şi fărădelege am făcut, şi nu sântem vrednici să ridicăm ochii noştri şi să privim la înnălţimea Ceriului, pentru că am lăsat Calea dreptăţii tale şi am umblat în voile inimii noastre. Ci ne rugăm neasemănatei Bunătăţii tale, iartă pre noi, Doamne, dupre mulţimea milei tale, şi mântuieşte pre noi pentru Sfânt Numele tău, că s’au stins întru deşertăciune zilele noastre. Scoate pre noi din mâna protivnicului, şi iartă nouă păcatele noastre, şi omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădând pre omul cel vechiu, întru cel nou să ne îmbrăcăm, şi ţie să vieţuim, Stăpânului nostru şi Făcătoriului de bine. Şi aşa urmând Poruncilor tale, la odihna cea vecinică să ajungem, unde iaste Lăcaşul tuturor celor ce se veselesc. Că tu eşti cu adevărat Veseliia cea adevărată şi Bucuriia celor ce te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru, şi ţie slavă înnălţăm, împreună şi Părintelui tău celui fără de început, şi Preasfântului şi Bunului şi de viiaţă făcătoriului tău Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. S Sfârşitul Ceasului al Nouălea. CADE-SE A ŞTI. Că de cetim Ceas al Nouălea în pridvorul Bisericii, se face şi Otpúst aici. Iară de-l cetim în Biserică, Otpúst nu facem, ci dupre rugăciunea Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru..., blagoslovind Preotul, îndată începem Vecérnia.  92
 • 100.                            MIJLOCEAS AL NOUĂLEA Veniţi să ne închinăm... de 3 ori. Şi aceşti Psalmi: Psalm, 112. ăudaţi tineri pre Domnul, lăudaţi Numele Domnului; fie Numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în veac. Dela răsăriturile Soarelui până la apusuri lăudat iaste Numele Domnului. Înnalt iaste preste toate neamurile Domnul, preste Ceriuri iaste Slava lui. Cine iaste ca Domnul Dumnezeul nostru? Cel ce lăcueşte întru cele înnalte şi spre cele smerite priveşte, în Ceriu şi pre pământ, cel ce scoală dela pământ pre cel sărac, şi din gunoiu ridică pre cel mişel, ca să aşeze pre el cu boiarii, cu boiarii norodului său. Cel ce face a lăcui cea stearpă în casă, maică veselindu-se de feciori. L Psalm, 137. Mărturisi-mă-voiu ţie, Doamne, din toată inima mea, şi înnaintea Îngerilor voiu cânta ţie, că ai auzit toate graiurile gurii mele. Închina-mă- voiu cătră Biserica cea sfântă a ta, şi mă voiu mărturisi Numelui tău pentru Mila ta şi Adevărul tău; că ai mărit Numele cel Sfânt al tău mai presus de toate. Ori în ce zi te voiu chema, degrab mă auzi: înmulţi- mă-vei în sufletul mieu cu Puterea ta. Mărturisească-se ţie, Doamne, toţi împăraţii pământului, că au auzit toate graiurile Gurii tale, şi să cânte întru căile Domnului, că mare iaste Slava Domnului, că înnalt iaste Domnul şi cele smerite priveşte, şi cele înnalte de departe cunoaşte. De voiu merge în mijlocul necazului mă vei viia; preste mâniia vrăjmaşilor mei întins-ai mâinile tale, şi m’a mântuit Dreapta ta. Domnul va răsplăti pentru mine; Doamne, Mila ta iaste în veac, lucrurile mâinilor tale nu trece cu vederea. Psalm, 139. Scoate-mă, Doamne, dela omul viclean, dela bărbatul nedrept mă izbăveşte, carii gândeau nedreptate în inimă, toată ziua rânduiau războaie; ascuţit-a limba sa ca de şarpe, otravă de aspidă supt buzele lor. Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului, dela oamenii nedrepţi mă scoate, carii au gândit să împiedice paşii mei: Ascuns-au mândrii cursă mie şi cu funii au întins cursă picioarelor mele, pre lângă cărare
 • 101.  Mijloceas al nouălea  smintele au pus mie. Zis-am Domnului: Dumnezeul mieu eşti tu; ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit-ai preste capul mieu în ziua de război. Să nu mă dai, Doamne, dela dorirea mea celui păcătos; gândit-a împrotiva mea, să nu mă părăseşti, ca nu cândva să se înnalţe. Capul încungiurării lor, osteneala buzelor lor va acoperi pre dânşii. Cădea- vor preste dânşii cărbuni, cu foc vei surpa pre dânşii, în ticăloşii, şi nu vor putea răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pre pământ: pre bărbatul nedrept relele vor vâna spre stricăciune. Cunoscut-am că va face Domnul judecată săracilor şi izbândă lipsiţilor. Însă drepţii se vor mărturisi Numelui tău şi vor lăcui drepţii cu Faţa ta. Slavă... Şi acum... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... şi Troparele acestea: Cela ce ai luminat pre pământeni cu Crucea, şi ai chemat pre păcătoşi la pocăinţă, să nu desparţi pre mine de turma ta, Păstoriule bune. Ci, Stăpâne, caută pre mine, rătăcitul, şi mă numără cu turma ta cea sfântă, ca un Milostiv şi de oameni Iubitoriu. Slavă... Ca tâlhariul mărturisindu-mă, strig ţie, Bunule: Pomeneşte-mă, Doamne, întru Împărăţiia ta, şi însoţeşte şi pre mine cu acela, cel ce de voie ai pătimit pentru noi. Şi acum... Bogorodícina: Pre cel ce pentru noi s’au răstignit, veniţi toţi să-l lăudăm, că pre acesta văzând Mariia pre Cruce, a grăit: Deşi rabzi răstignire, dar tu eşti Fiiul şi Dumnezeul mieu. Doamne miluieşte, de 40 de ori. Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Şi cele 3 metanii mari. Şi îndată rugăciunea Marelui Vasílie: Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cela ce îndelung ai răbdat pentru greşalele noastre... (caută înnapoi la fila 85). Şi dupre sfârşitul rugăciunii, zicem: Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Şi Otpústul. Sfârşitul lui Mijloceas, al Ceasului al Nouălea.  94
 • 102.                                           ÎNCEPUTUL VECERNIEI Blagoslovind Preotul, noi zicem: Amin. Şi începe orânduitul Monah sau mai-nainte stătătoriul a ceti începătoriul Psalm, zicând aşa: Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Hristos. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Însuşi Hristos Împăratul, şi Dumnezeul nostru. Psalm, 103. inecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul. Doamne, Dumnezeul mieu, măritu-te-ai foarte, întru mărturisire şi în mare podoabă te-ai îmbrăcat cel ce te îmbraci cu Lumina ca şi cu o haină, cel ce întinzi Ceriul ca o piele; cel ce acoperi cu ape ceale mai pre deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli preste aripile vânturilor; cel ce faci pre Îngerii tăi duhuri şi pre slugile tale pară de foc. Cel ce întemeiezi pământul preste întărirea lui, nu se va pleca în veacul veacului. Adâncul ca o haină iaste îmbrăcămintea lui, preste munţi vor sta ape; de cătră certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoşa. Se suie munţi şi se pogoară câmpi, în locul în care ai întemeiat pre ele; hotar ai pus, carele nu-l vor trece, nici se vor întoarce să acopere pământul. Cela ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape; adăpa-vor toate hiarele câmpului, priimi-vor colunii întru setea lor; preste acelea pasările cerului vor lăcui, din mijlocul pietrilor vor da glas. Cel ce adăpi munţii din ceale mai pre deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsai iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor, ca să scoaţă pâine din pământ; şi vinul veseleşte inima omului. Ca să veselească faţa cu untdelemn, şi pâinea inima omului întăreşte. Sătura-se-vor lemnele câmpului, chedrii Livánului pre carii ai sădit. Acolo paserile se vor încuiba, lăcaşul erodíului mai presus de ele. Munţii cei înnalţi cerbilor, piatra scăpare iepurilor. Făcut-au Luna spre vremi, soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întunerec şi s’a făcut noapte, întru aceea vor trece toate hiarele pădurii, puii leilor B
 • 103.  Rînduiala Vecerniei  răcnind ca să apuce şi să ceară dela Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a Soarele, şi s’au adunat şi în culcuşurile lor vor zăcea. Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara. Cât s’au mărit lucrurile tale, Doamne; toate întru înţelepciune ai făcut, umplutu-s’a pământul de zidirea ta. Marea aceasta iaste mare şi largă, acolo sânt jigănii, cărora nu iaste număr, jivini mici cu mari; acolo corăbiile umblă, bălaurul acesta, pre carele ai plăsmuit a batjocuri pre el. Toate cătră tine aşteaptă ca să dai lor hrană la bună vreme. Dând tu lor vor aduna, deşchizând tu mâna, toate se vor umplea de bunătate. Iară întorcându-ţi Faţa, se vor turbura; lua-vei duhul lor, şi se vor sfârşi şi în ţărâna sa se vor întoarce. Trimite-vei Duhul tău, şi se vor zidi, şi se va înnoi faţa pământului. Fie Slava Domnului în veci, veseli-se-va Domnul de lucrurile sale; cel ce caută spre pământ şi face pre el de se cutremură, cel ce se atinge de munţi şi fumegă. Cânta- voiu Domnului în viiaţa mea, cânta-voiu Dumnezeului mieu, până ce voiu fi: Îndulcească-se lui vorba mea, iară eu mă voiu veseli de Domnul. Lipsească păcătoşii de pre pământ şi cei fără de lege, ca să nu fie ei. Binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul. Iarăşi: Soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întunerec şi s’a făcut noapte. Cât s’au mărit lucrurile tale, Doamne; toate întru înţelepciune ai făcut. Slavă... Şi acum... Alliluia, de 3 ori. Ecteniia mare. Dupre Cáthisma Psaltirii, Doamne, strigat-am..., în Glasul întâmplat. Psalmul, 140. Doamne, strigat-am cătră tine, auzi-mă; ia aminte glasul rugăciunii mele, când strig cătră tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înnaintea ta; ridicarea mâinilor mele, jertva de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug, ca să izvodesc îndreptăţiri întru păcate Cu oamenii cei ce lucrează fărădelegea, şi nu mă voiu însoţi cu aleşii lor. Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra, iară untul de lemn al păcătosului să nu ungă capul mieu. Că încă şi rugăciunea mea iaste întru bune vrerile lor. Înghiţitu-s’au lângă piatră judecătorii lor; 96
 • 104.  Rînduiala Vecerniei  Auzi-se-vor graiurile mele, că s’au îndulcit. Ca grăsimea pământului s’au rumpt pre pământ, răsipitu-s’au oasele lor lângă iad. Căci cătră tine Doamne, Doamne, ochii mei: spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul mieu. Păzeşte-mă de cursa carea au întins mie, şi de smintélele celor ce fac fărădelegea. Cădea-vor în mreaja sa păcătoşii; deosebi sânt eu până ce voiu trece. Psalm, 141. Cu glasul mieu cătră Domnul am strigat, cu glasul mieu cătră Domnul m’am rugat. Vărsa-voiu înnaintea lui rugăciunea mea, necazul mieu înnaintea lui voiu spune. Când lipsea dintru mine duhul mieu, şi tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta, în carea am umblat, ascuns-au cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta şi am privit, şi nu era cine să mă cunoască. Perit-a fuga dela mine, şi nu iaste cel ce caută sufletul mieu. Strigat-am cătră tine, Doamne, zis-am: tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, că m’am smerit foarte. Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că s’au întărit mai vârtos decât mine. În Stíhuri 10. Scoate din temniţă sufletul mieu, ca să se mărturisească Numelui tău. Pre mine mă aşteaptă drepţii până ce vei răsplăti mie. Psalm, 129. Pre 8. Dintru adâncuri am strigat cătră tine Doamne, Doamne auzi glasul mieu: Fie urechile tale luând aminte spre glasul rugăciunii mele. Pre 6: De te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că dela tine curăţirea iaste. Pentru Numele tău te-am răbdat, Doamne, răbdat-a sufletul mieu spre cuvântul tău: nădăjduit-a sufletul mieu spre Domnul Stíh Pre 4: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israíl spre Domnul. Că la Domnul iaste milă, şi multă izbăvire la el, şi el va izbăvi pre Israíl de toate fărădelegile lui. 97
 • 105.  Rînduiala Vecerniei  Psalm, 116. Lăudaţi pre Domnul toate neamurile, lăudaţi pre el toate noroadele, Că s’a întărit Mila lui preste noi, şi Adevărul Domnului rămâne în veac. Slavă... Şi acum... Laudă la Fericita Treime. Facerea lui Sofrónie, Patriarhul Ierusalímului. Lumină lină a Sfintei Slave a Tatălui Ceresc celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului, Iisuse Hristoase, viind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pre Tatăl, pre Fiiul şi pre Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic eşti în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiiul lui Dumnezeu, cel ce dai viiaţă, pentru aceasta lumea te slăveşte.   PROCHIMENILE SĂPTĂMÂNII Cade-se a şti că de se va întâmpla unul din Posturi, şi de iaste Alliluia, în locul Prochímenilor Săptămânii cântăm acestea: Luni seara, Alliluia, de 3 ori. Glas 6. Stíh: Doamne, nu cu urgiia ta să mustri pre mine, nici cu mâniia ta să mă cerţi. Alliluia. Stíh: Şi în vecii vecilor. Iară noi cu glas mare: Alliluia. Marţi şi Joi seara, Alliluia. Stíh: Înnălţaţi pre Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui, că Sfânt iaste. Alliluia. Stíh: Şi în vecii vecilor. Miercuri seara, Alliluia. Stíh: În tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii graiurile lor. Alliluia. Stíh: Şi în vecii vecilor. Iară Vineri seara şi Duminecă seara niciodată nu cântăm Alliluia. Iară de s’a cântat Dumnezeu iaste Domnul..., se cântă Prochímenile acestea: Sâmbătă seara, Glas al 6-lea. Domnul au împărăţit, întru podoabă s’au îmbrăcat. Stíh: Îmbrăcatu-s’au Domnul întru Putere şi s’au încins. Stíh: Pentru că au întărit lumea carea nu se va clăti. Stíh: Casei tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile. Duminecă seara, Glas al 8-lea. Iată acum binecuvântaţi pre Domnul toate slugile Domnului. 98
 • 106.  Rînduiala Vecerniei  Stíh: Carii staţi în casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru. Luni seara, Glas al 4-lea. Domnul mă va auzi când voiu striga cătră dânsul. Stíh: Când te-am chemat, auzitu-m’ai Dumnezeul dreptăţii mele. Marţi seara, Glas 1. Mila ta, Doamne, mă va urma în toate zilele vieţii mele. Stíh: Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi; în locul păşunii, acolo m’au sălăşluit. Miercuri seara, Glas al 5-lea. Dumnezeule, întru Numele tău mântuieşte-mă, şi întru Puterea ta mă judecă. Stíh: Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea, ia în urechi graiurile gurii mele. Joi seara, Glas al 6-lea. Ajutoriul mieu dela Domnul, cel ce au făcut Ceriul şi pământul. Stíh: Ridicat-am ochii miei la munţi, de unde va veni ajutoriul mieu. Vineri seara, Glas al 7-lea. Dumnezeule, sprijinitoriul mieu eşti tu, şi Mila ta mă va întâmpina. Stíh: Scoate-mă dela vrăjmaşii miei, Dumnezeule, şi de cei ce se scoală asupra mea mântuieşte-mă. Şi dupre Prochímen, zi aceasta: Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinţilor noştri, şi lăudat şi proslăvit iaste Numele tău în veci, Amin. Fie, Doamne, Mila ta spre noi, precum am nădăjduit întru tine. Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă Îndreptările tale. Bine eşti cuvântat Stăpâne, înţelepţeşte-mă cu Îndreptările tale. Bine eşti cuvântat Sfinte, luminează-mă cu Îndreptările tale. Doamne, Mila ta iaste în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, ţie se cuvine cântare, ţie slavă se cuvine, Tatălui, şi Fiiului, şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Apoi Stíhirile Stihóvnii, la carile zicem Stíhurile acestea deplin, de nu iaste Praznic. Stíh 1. Psalm, 122. Cătră tine am ridicat ochii mei, cela ce lăcueşti în Ceriu. Iată, precum sânt ochii slugilor spre mâinile stăpânilor săi, precum sânt ochii 99
 • 107.  Rînduiala Vecerniei  slujnicii spre mâinile stăpânei sale, aşa ochii noştri cătră Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va îndura spre noi. Stíh 2. Miluieşte pre noi, Doamne, miluieşte pre noi, că prea ne-am umplut de defăimare, prea mult s’a umplut sufletul nostru; ocara celor ce sânt întru îndestulare, şi defăimarea celor mândri. De iaste Sâmbătă, zicem: Domnul au împărăţit, precum s’a scris mai sus. Iară de iaste Stăpânesc Praznic, zicem Stíhurile lui. Asemenea şi de se va întâmpla sfânt sărbându-se. Slavă... Şi acum... Bogorodícĭna. Apoi Rugăciunea prorocului Simeón: Acum slobozeşte pre robul tău, Stăpâne, dupre cuvântul tău în pace; că văzură ochii miei mântuirea ta, carea o ai gătit înnaintea feţii tuturor noroadelor, Lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă norodului tău Israíl. Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Apoi Tropariul întâmplătoriului Praznic sau al sfântului sau al zilei. Slavă... Şi acum... Bogorodícina. Şi Otpúst. Iară de iaste Post, zicem Troparele acestea, Glas al 5-lea. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul iaste cu tine. Blagoslovită eşti tu între muieri, şi blagoslovit iaste rodul pântecelui tău, că ai născut pre Mântuitoriul sufletelor noastre. Metanie 1. Slavă... Botezătoriul lui Hristos, pre noi toţi ne pomeneşte, ca să ne izbăvim de fărădelegile noastre, că ţie s’a dat har a te ruga pentru noi. Metanie 1. Şi acum... Rugaţi-vă pentru noi Sfinţilor Apostoli, şi sfinţii toţi, ca să ne izbăvim de primejdii şi de necazuri. Că pre voi calzi folositori cătră Mântuitoriul v’am câştigat. Metanie 1. Supt milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea întru împrejurări, ci din primejdii izbăveşte pre noi, una Curată, una Blagoslovită. Aceasta o zicem fără de metanii. Apoi Doamne miluieşte, de 40 de ori. Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită... Întru Numele Domnului blagosloveşte, Părinte. Preotul: Cel ce iaste binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Apoi: Împărate Ceresc, pre credinciosul Domnul nostru întăreşte-l, Credinţa o întăreşte, pre păgâni îmblânzeşte, lumea o împacă, sfânt lăcaşul 100
 • 108.  Rînduiala Vecerniei  acesta bine îl păzeşte, pre cei mai nainte trecuţi, părinţii şi fraţii noştri, în lăcaşurile drepţilor îi aşază, şi pre noi întru mărturisire şi pocăinţă ne priimeşte, ca un Bun şi de oameni Iubitoriu. Dupre aceasta facem 3 metanii mari, zicând în sine fieştecarele rugăciunea aceasta a Sfântului Efrém: Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăvirii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânie şi al grăirii în deşert nu îl da mie. Metanie 1. Iară duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruiaşte mie robului tău. Metanie 1. Aşa Doamne Împărate, dăruiaşte mie, ca să văz păcatele mele, şi să nu osândesc pre fratele mieu, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor, Amin. Metanie 1. Şi dupre rugăciunea aceasta facem 12 închinăciuni, zicând stíhul acesta: Dumnezeule milostiv fii mie păcătosului. Închinăciune 1. Şi pre urmă iară Rugăciunea Sfântului Efrém toată, cu o metanie mare: Doamne şi Stăpânul vieţii mele. Apoi: Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Doamne miluieşte, de 12 ori. Iară de iaste Postul cel Mare, zicem rugăciunea aceasta: Preasfântă Treime, Stăpânie deofiinţă, Împărăţie nedespărţită, ceea ce eşti pricina tuturor Bunătăţilor, binevoieşte şi pentru mine, păcătosul; întăreşte şi înţelepţeşte inima mea, şi şterge toată întinarea mea. Luminează gândul mieu, ca totdeauna să te slăvesc şi să te laud şi să mă închin ţie şi să zic: unul Sfânt, unul Domn, Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl, Amin. Apoi: Fie Numele Domnului binecuvântat..., de 3 ori. Metanii 3. Slavă... Şi acum... Bine voiu cuvânta pre Domnul în toată vremea... Înnălţa-te-voiu Dumnezeul mieu, Împăratul mieu... Cade-se să te fericim... Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Blagosloveşte. Acestea toate sânt scrise la fila 73. Şi se face Otpústul cel de săvârşit. Acestea se fac când iaste Post. Iară de s’a cântat Dumnezeu iaste Domnul..., dupre Sfinte Dumnezeule, Preasfântă Treime, şi dupre Tatăl nostru, zicem Tropariul zilei. Şi Otpústul. Iară de-ţi iaste voia, dupre sfârşitul Vecerniei zi această Rugăciune a Marelui Vasílie: ine eşti cuvântat Stăpâne Atotţiitoriule, carele ai luminat ziua cu lumină de Soare şi noaptea o ai strălucit cu raze ca de foc; carele ai învrednicit pre noi a trece lungimea zilei şi a neB 101
 • 109.  Rînduiala Vecerniei  apropiia de începuturile nopţii. Ascultă rugăciunea noastră şi a tot norodului tău; şi iartă nouă tuturor păcatele noastre cele de voie şi cele fără de voie. Priimeşte rugăciunile noastre cele de seară, şi trimite mulţimea Milei tale şi a Îndurărilor tale preste moştenirea ta. Ocoleşte pre noi cu sfinţii tăi Îngeri; întrarmează pre noi cu armele Dreptăţii tale, îngrădeşte pre noi cu Adevărul tău, păzeşte pre noi cu Puterea ta. Mântuieşte pre noi de toată primejdiia, de tot vicleşugul celui protivnic. Şi dăruiaşte nouă şi această seară, cu noaptea ce vine, desăvârşit, sfântă, cu pace, fără de păcate, fără sminteală, fără nălucire, şi toate zilele vieţii noastre. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, şi ale tuturor sfinţilor carii ţi-au plăcut din veac, Amin. Apoi: Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Şi Otpustul.   RUGĂCIUNEA LA MASA DE SEARĂ Mergând seara la masă, zicem: Mânca-vor săracii, şi se vor sătura, şi vor lăuda pre Domnul cei ce caută pre dânsul: viia-vor inimile lor, în veacul veacului. Slavă... Şi acum..., şi celelalte. Şi blagosloveşte Preotul masa. Iară dupre ce ne sculăm dela masă zicem Bogorodícĭna aceasta: Făcutu-s’a pântecele tău Masă Sfântă, având cereasca Pâine, pre Hristos Dumnezeul nostru, dintru carea tot cel ce mănâncă nu va muri, precum au zis Hrănitoriul tuturor, Născătoare de Dumnezeu. Darurilor tale fă-ne vrednici, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, trecând cu vederea greşalele noastre, şi dăruind vindecare celor ce iau cu credinţă blagosloveniia ta, Preacurată. Apoi cântăm Cade-se să te fericim... Şi: Veselit-ai pre noi, Doamne, întru făpturile tale, şi întru lucrurile mâinilor tale ne-am bucurat. Însemnatu-s’a preste noi Lumina Feţii tale, Doamne. Dat-ai veselie în inima mea; de roada grâului, a vinului şi a untului de lemn al lor s’au umplut. Cu pace, împreună mă voiu culca şi voiu adormi, că tu, Doamne, deosebi întru nădejde m’ai aşezat. Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Blagosloveşte. Preotul: Cu noi iaste Dumnezeu, cu Harul şi cu iubirea de oameni, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. 102
 • 110.  Rînduiala Vecerniei  Sfârşitul Vecerniei.  103
 • 111.                       ÎNCEPUTUL PAVECERNIŢEI  C E I I M A R I  Preotul zice: Bine iaste cuvântat Dumnezeul nostru... Iară de nu iaste Preot, zicem: Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor noştri... Şi începe fratele cel rânduit aşa: Slavă ţie Dumnezeul nostru, slavă ţie. Împărate Ceresc... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Doamne miluieşte, de 12 ori. Slavă... Şi acum... Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Şi îndatăşi, de iaste săptămâna cea dintâiu a Marelui Post, începem Psalmul 69. umnezeule, spre ajutoriul mieu ia aminte; Doamne, ca să ajuţi mie grăbeşte. Să se ruşineze şi să se înfrunteze cei ce caută sufletul mieu; să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce voiesc mie rele; întoarcă-se îndatăşi ruşinându-se cei ce grăiesc mie: Bine, bine. Să se bucure şi să se veselească de tine toţi cei ce caută pre tine, Dumnezeule, şi zică pururea: Mărească-se Domnul, cei ce iubesc mântuirea ta. Iară eu sărac sânt şi mişel; Dumnezeule, ajută- mi. Ajutătoriul mieu şi Izbăvitoriul mieu eşti tu; Doamne, nu zăbovi. D Şi sfârşindu-se acesta, cântăm Canonul cel Mare. Iară de nu iaste Săptămâna Mare, începem aşa: Psalm 4. Când am chemat eu, auzitu-m’ai, Dumnezeul dreptăţii mele; întru necaz m’ai desfătat, milostiveşte-te spre mine şi auzi rugăciunea mea. Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciune şi căutaţi minciună? Şi să ştiţi că minunat au făcut Domnul pre cel cuvios al său. Domnul mă va auzi, când voiu striga cătră dânsul. Mâniiaţi-vă, şi nu greşiţi; cele ce ziceţi în inimile voastre, întru aşternuturile voastre, vă umiliţi. Jertviţi jertva dreptăţii şi nădăjduiţi spre Domnul. Mulţi zic: Cine va arăta nouă cele bune? Însemnatu-s’a preste noi Lumina Feţii tale, Doamne. Dat-ai veselie în inima mea; de roada grâului, a vinului şi a untului lor de lemn s’au umplut. Cu pace, împreună mă voiu culca şi voiu adormi, că tu Doamne deosebi întru nădejde m’ai aşezat.
 • 112.  Pavecerniţa cea Mare  Psalm, 6. Doamne, nu cu ta iuţimea să vădeşti pre mine, nici cu mâniia ta să mă cerţi. Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sânt; vindecă-mă, Doamne, că s’au turburat oasele mele, şi sufletul mieu s’a turburat foarte; şi tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăveşte sufletul mieu; mântuieşte-mă, pentru Mila ta. Că nu iaste în moarte cel ce pomeneşte pre tine; şi în iad cine se va mărturisi ţie? Ostenit-am întru suspinul mieu, spăla-voiu în toate nopţile patul mieu, cu lacrămile mele aşternutul mieu voiu uda. Turburatu-s’a de mânie ochiul mieu, învechitu-m’am întru toţi vrăjmaşii mei. Depărtaţi-vă dela mine, toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că au auzit Domnul glasul plânsorii mele, auzit-au Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea au priimit. Să se ruşineze şi să se turbure toţi vrăjmaşii mei, să se întoarcă şi să se ruşineze foarte degrab. Psalm, 12. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârşit? Până când întorci faţa ta de cătră mine? Până când voiu pune sfaturi în sufletul mieu, dureri în inima mea ziua şi noaptea? Până când se va înnălţa vrăjmaşul mieu asupra mea? Caută, auzi-mă Doamne, Dumnezeul mieu; luminează ochii mei, ca nu cândva să adorm întru moarte, ca nu cândva să zică vrăjmaşul mieu: Întăritu-m’am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura, de mă voiu clăti. Iară eu spre Mila ta am nădăjduit, bucura-se-va inima mea de mântuirea ta; cânta-voiu Domnului celui ce au făcut bine mie, şi voiu cânta Numele Domnului celui Înnalt. Iarăşi: Caută, auzi-mă Doamne, Dumnezeul mieu; luminează ochii mei, ca nu cândva să adorm întru moarte, ca nu cândva să zică vrăjmaşul mieu: Întăritu-m’am asupra lui. Slavă... Şi acum... Alliluia, de 3 ori. Şi metanii 3. Doamne miluieşte, de 3 ori. Slavă... Şi acum... Psalm 24. Cătră tine, Doamne, am ridicat sufletul mieu, Dumnezeul mieu. Spre tine am nădăjduit; să nu mă ruşinez în veac, nici să-şi râză de mine vrăjmaşii miei: pentru că toţi cei ce rabdă pre tine nu se vor ruşina. Să se ruşineze cei ce fac fărădelege în deşert. Căile tale, Doamne, arată- mi şi cărările tale mă învaţă. Îndreptează-mă spre Adevărul tău şi mă învaţă, că tu eşti Dumnezeu, Mântuitoriul mieu, şi pre tine te-am 105
 • 113.  Pavecerniţa cea Mare  răbdat toată ziua. Adu-ţi aminte de Îndurările tale, Doamne, şi de Milele tale, că din veac sânt. Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni; dupre Mila ta pomeneşte-mă tu, pentru Bunătatea ta, Doamne. Bun şi Drept iaste Domnul; pentru aceasta lege va pune celor ce greşesc în cale. Îndrepta-va pre cei blânzi la judecată, învăţa- va pre cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului, mila şi adevărul celor ce caută legământul lui şi mărturiile lui. Pentru Numele tău, Doamne, curăţeşte păcatul mieu, că mult iaste. Cine iaste omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea carea a ales. Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui, şi sămânţa lui va moşteni pământul. Întărire iaste Domnul celor ce se tem de dânsul, şi făgăduinţa lui va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că el va scoate din laţ picioarele mele. Caută spre mine şi mă miluieşte, că unul născut şi sărac sânt eu. Necazurile inimii mele s’au înmulţit: din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi lasă toate păcatele mele. Vezi pre vrăjmaşii mei, că s’au înmulţit, şi cu ură nedreaptă m’au urât. Păzeşte sufletul mieu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit spre tine. Cei fără de răutate şi cei drepţi s’au lipit de mine, că te-am răbdat, Doamne. Izbăveşte, Dumnezeule, pre Israíl din toate necazurile lui. Psalm, 30. Spre tine, Doamne, am nădăjduit, să nu mă ruşinez în veac; întru dreptatea ta izbăveşte-mă şi mă scoate. Pleacă spre mine urechea ta, grăbeşte de mă scoate; fii mie Dumnezeu scutitoriu şi spre casă de scăpare, ca să mă mântuieşti. Că puterea mea şi scăparea mea eşti tu, şi pentru Numele tău mă vei povăţui şi mă vei hrăni; scoate-mă-vei din cursa aceasta, carea au ascuns mie, că tu eşti scutitoriul mieu, Doamne. În mâinile tale voiu pune duhul mieu; izbăvitu-m’ai Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât-ai pre cei ce păzesc deşertăciuni în zadar. Iară eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă- voiu şi mă voiu veseli de Mila ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul mieu şi nu m’ai închis în mâinile vrăjmaşilor, pus-ai în loc desfătat picioarele mele. Miluieşte-mă, Doamne, căci mă necăjesc; turburatu-s’a întru mânie ochiul mieu, sufletul mieu şi pântecele mieu. Că s’a stins întru dureri viiaţa mea şi anii mei întru suspinuri; slăbit-a întru sărăcie vârtutea mea, şi oasele mele s’au turburat. Tuturor vrăjmaşilor mei m’am făcut ocară şi vecinilor mei foarte, şi frică cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau, afară fugeau dela mine; uitat am fost ca un mort dela inimă, făcutu-m’am ca 106
 • 114.  Pavecerniţa cea Mare  un vas pierdut. Că am auzit ocara multora din cei ce lăcuesc împrejur; adunându-se ei împreună asupra mea, ca să ia sufletul mieu s’au sfătuit. Dară eu spre tine, Doamne, am nădăjduit. Zis-am: Tu eşti Dumnezeul mieu. În mâinile tale sorţii mei; izbăveşte-mă din mâna vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă prigonesc. Arată faţa ta preste robul tău, mântuieşte-mă cu Mila ta. Doamne, să nu mă ruşinez, că te-am chemat pre tine; să se ruşineze necinstitorii şi să se pogoare în iad. Mute să se facă buzele cele viclene carile grăiesc asupra dreptului fărădelege, cu mândrie şi cu defăimare. Cât iaste de multă mulţimea Bunătăţii tale, Doamne, carea ai ascuns celor ce se tem de tine, o ai făcut celor ce se nădăjduiesc spre tine înnaintea fiilor oamenilor. Ascunde-vei pre dânşii, întru ascunsul Feţii tale, de turburarea oamenilor, acoperi-vei pre ei în cort de grăirea împrotivă a limbilor. Bine iaste cuvântat Domnul, că minunată au făcut Mila sa în cetatea îngrădirii. Iară eu am zis întru uimirea mea: lepădat sânt de cătră faţa ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele, când am strigat cătră tine. Iubiţi pre Domnul, toţi cuvioşii lui, că adevărurile caută Domnul şi răsplăteşte celor ce de prisosit fac mândrie. Îmbărbătaţi-vă, şi să se întărească inima voastră, toţi cei ce nădăjduiţi spre Domnul. Psalm, 90. Cel ce lăcueşte întru ajutoriul celui Preaînnalt, întru Acoperământul Dumnezeului Ceriului se va sălăşlui. Zice-va Domnului: Sprijinătoriul mieu eşti şi Scăparea mea, Dumnezeul mieu, şi voiu nădăjdui spre dânsul. Că el te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul turburător. Cu spatele sale va umbri ţie, şi supt Aripile lui vei nădăjdui. Cu armă te va încungiura Adevărul lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă întru întunerec, de întâmplare şi de dracul cel de amiazăzi. Cădea-va despre laturea ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, şi spre tine nu se vor apropiia. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea. Că tu, Doamne, nădejdea mea, pre cel Preaînnalt ai pus scăpare ţie. Nu vor veni cătră tine rele, şi bătaie nu se va apropiia întru lăcaşul tău, că Îngerilor săi va porunci pentru tine, ca să te păzească întru toate căile tale. Pre mâini te vor ridica, pentru ca nu cândva să împiedeci de piatră piciorul tău. Preste aspídă şi vasilísc vei încăleca, şi vei călca preste leu şi preste bălaur. Că spre mine a nădăjduit, şi voiu izbăvi pre el; acoperi-voiu pre el, că a cunoscut Numele mieu. Striga-va cătră mine, şi voiu auzi pre el, cu dânsul sânt în necaz, scoate-voiu pre 107
 • 115.  Pavecerniţa cea Mare  dânsul şi-l voiu slăvi. Cu lungime de zile voiu umplea pre el şi voiu arăta lui mântuirea mea. Slavă... Şi acum... Alliluia, de 3 ori. Şi metanii 3. Apoi începe întâia strană. CÂNTAREA ISAIEI PROROCULUI. Cu dulce cântare, lin şi rar. Strana 1. Cu noi iaste Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, Căci cu noi iaste Dumnezeu. A doua strană cântă iar aceasta toată. Apoi amândouă stranele, fieştecare Stihul său. Strana întâiu: Auziţi până la marginile pământului, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Strana a doua: Cei puternici plecaţi-vă, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Că iarăşi de veţi putea, şi iarăşi veţi fi biruiţi, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Şi orice sfat veţi sfătui, risipi-l-va Domnul, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Şi cuvântul oricarele veţi grăi, nu va rămânea întru voi, Căci cu noi iaste Dumnezeu. De frica voastră nu ne vom teme, nici ne vom turbura, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Pre Domnul Dumnezeul nostru, pre acela vom sfinţi, şi el va fi nouă frică, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Şi de voiu fi nădăjduindu-mă spre dânsul, va fi mie spre sfinţenie, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Şi voiu fi nădăjduindu-mă spre dânsul, şi mă voiu mântui printr’însul, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Iată eu şi pruncii, carii mi-au dat Dumnezeu, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Norodul cel ce umbla întru întunerec a văzut Lumină mare, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Cei ce lăcuiţi în laturea şi în umbra morţii, Lumină va străluci preste voi, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Că Prunc s’au născut nouă Fiiul, şi s’au dat nouă, Căci cu noi iaste Dumnezeu. A căruia Stăpânie s’a făcut preste umărul lui, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Şi păcii lui nu iaste hotar, Căci cu noi iaste Dumnezeu. 108
 • 116.  Pavecerniţa cea Mare  Şi se cheamă Numele lui Înger de mare sfat, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Sfetnic minunat, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Dumnezeu Tare, Stăpânitoriu, Domn păcii, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Părinte veacului ce va să fie, Căci cu noi iaste Dumnezeu. Slavă... Căci cu noi iaste Dumnezeu. Şi acum... Căci cu noi iaste Dumnezeu. Apoi amândouă stranele împreună, cântă: Cu noi iaste Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, Căci cu noi iaste Dumnezeu. De 3 ori. Şi îndată Troparele acestea. Strana cea dintâiu: Ziua trecând, mulţămesc ţie, Doamne; seara rogu-mă, cu noaptea, fără de păcat dăruieşte-o mie, Mântuitoriule, şi mă mântuieşte. Strana a doua: Slavă... Ziua trecând, slăvescu-te pre tine, Stăpâne; seara rogu-mă, cu noaptea, fără de sminteală dăruieşte-o mie, Mântuitoriule, şi mă mântuieşte. Strana cea dintâiu: Şi acum... Ziua trecând, cu cântare slăvesc pre tine, Sfinte; seara rogu-mă, cu noaptea, fără de bântuială dăruieşte-o mie, Mântuitoriule, şi mă mântuieşte. Apoi amândouă stranele împreună: Firea cea fără de trup a Heruvimilor, cu netăcute cântări pre tine slăveşte. Vieţuitorii cei câte cu şase aripi, Serafimii, cu neîncetate glasuri pre tine preaînnalţă. Toate Oştile Îngerilor cu cântări întreit sfinte te laudă. Că mai nainte de toate eşti cela ce eşti Părinte, şi împreună fără de început ai pre Fiiul tău. Şi întocmai cinstit purtând pre Duhul Vieţii, nedespărţirea Treimei arăţi. Preasfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu, şi cei ce aţi fost singuri văzători Cuvântului şi slugi A Prorocilor şi a Mucenicilor, toate cetele, ca cei ce aveţi viiaţă nemuritoare, Pentru toţi vă rugaţi cu deadinsul, că toţi sântem întru nevoi. Ca izbăvindu-ne de înşelăciunea celui viclean, să cântăm cântare îngerească: 109
 • 117.  Pavecerniţa cea Mare  Sfinte, Sfinte, Sfinte, Întreit-Sfinte Doamne, miluieşte şi mântuieşte pre noi, Amin. Şi îndată cu glas mai lin: Crez întru Unul Dumnezeu... Apoi: Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare..., carea se zice de trei ori, iară celelalte, fieştecare câte de două ori: Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii. De 3 ori. Toate Puterile Cereşti ale sfinţilor Îngeri şi a Arhanghelilor, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii. De 2 ori. Sfinte Ioánne Prorocule şi Mergătoriule-înnainte şi Botezătoriul Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te lui Hristos pentru noi păcătoşii. De 2 ori. Sfinţilor slăviţilor Apostoli, Prorocilor şi Mucenicilor şi toţi Sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii. De 2 ori. Preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtători Părinţii noştri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii. De 2 ori. Aicea se zice şi Sfântul, a căruia iaste Hramul. Cea nebiruită şi necuprinsă şi Dumnezeiască putere a Cinstitei şi de viiaţă făcătoarei Cruci, nu ne lăsa pre noi păcătoşii. De 2 ori. Dumnezeule, curăţeşte pre noi, păcătoşii. Dumnezeule, curăţeşte pre noi, păcătoşii. Dumnezeule, curăţeşte pre noi, păcătoşii, şi ne miluieşte. Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Şi cântăm Troparele acestea, Glas al 2-lea, Luni şi Miercuri seara. Iară de iaste praznic, Tropariul Praznicului. Luminează ochii miei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm întru moarte, ca nu cândva să zică vrăjmaşul mieu: Întăritu-m’am asupra lui. Slavă... Sprijinitoriu sufletului mieu fii, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăveşte-mă de dânsele şi mă mântuieşte, Bunule, ca un Iubitoriu de oameni. Şi acum... Că nu avem îndrăzneală pentru multe păcatele noastre, tu pre cel ce s’au născut din tine roagă, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stăpânului. Nu trece cu vederea rugăciunile păcătoşilor, Preacurată, că Milostiv iaste şi poate să mântuiască cel ce au priimit a pătimi pentru noi. Alte Tropare, ce le cântăm Marţi şi Joi seara, Glas al 8-lea. Neadormirea nevăzuţilor miei vrăjmaşi o ştii, Doamne, şi a ticălosului mieu trup slăbiciunea o cunoşti, cel ce m’ai zidit. Pentru aceasta în 110
 • 118.  Pavecerniţa cea Mare  mâinile tale voiu da duhul mieu. Acoperă-mă cu aripile Bunătăţii tale, ca nu cândva să adorm întru moarte. Şi ochii minţii mele luminează, întru desfătarea Dumnezeeştilor tale Cuvinte. Şi mă deşteaptă în vreme cuvioasă spre a ta slăvire, ca un Bun şi de oameni Iubitoriu. Stíh: Caută şi mă auzi, Doamne Dumnezeul mieu. Cât va fi de înfricoşată Judecata ta, Doamne, Îngerii stând înnainte, oamenii în mijloc adunându-se, cărţile deşchizându-se, faptele cercându-se, gândurile întrebându-se. Ce judecată va fi mie, celui zămislit în păcate? Cine-mi va stinge văpaia? Cine-mi va lumina întunerecul, de nu mă vei milui tu, Doamne, ca un Iubitoriu de oameni. Slavă... Lacrămi dă mie, Dumnezeule, ca oarecând femeii ceii păcătoase, şi mă învredniceşte ca să ud picioarele tale, carile din calea rătăcirii pre mine au slobozit. Şi mir cu bună mireazmă ţie să aduc, viiaţă curată, întru pocăinţă mie agonisită. Ca să auz şi eu glasul tău cel dorit: Credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace. Şi acum... Bogorodícĭna: Neruşinată nădejdea ta, Născătoare de Dumnezeu, având, mă voiu mântui. Folosinţa ta agonisind, Preacurată, nu mă voiu teme. Goni- voiu pre vrăjmaşii miei, şi voiu birui pre dânşii, întru singur Acoperemântul tău îmbrăcându-mă ca întru o platoşă; şi întru Ajutoriul tău cel atotputernic rugându-mă, strig cătră tine: Stăpână, mântuieşte-mă cu rugăciunile tale, şi mă scoală din întunecatul somn spre a ta slăvire, cu Puterea celui ce s’au Întrupat din tine, a Fiiului lui Dumnezeu. Doamne miluieşte, de 40 de ori. Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Întru Numele Domnului blagosloveşte, Părinte. Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor noştri... Şi rugăciunea aceasta a Marelui Vasilie: Doamne, Doamne, cela ce ai izbăvit pre noi de toată săgeata ce zboară în zi, izbăveşte-ne şi de tot lucrul ce umblă întru întunerec. Priimeşte jertva cea de seară, ridicările mâinilor noastre. Şi învredniceşte pre noi şi măsura nopţii fără de prihană a o trece, neispitiţi de rele, şi izbăveşte pre noi de toată turburarea şi îngrozirea carea vine nouă dela diavolul. Dăruiaşte sufletelor noastre umilinţă, şi gândurilor noastre grijire de întrebarea ce va să fie la înfricoşata şi dreapta ta Judecată. Pătrunde cu frica ta trupurile noastre, şi omoară mădulările noastre cele de pre pământ, ca şi întru liniştea somnului să ne luminăm cu 111
 • 119.  Pavecerniţa cea Mare  privirea la judecăţile tale. Întoarce dela noi toată nălucirea necuvioasă, şi pofta cea vătămătoare; şi ridică pre noi în vremea de rugă întăriţi în Credinţă, şi sporind întru Poruncile tale, cu bunăvrerea şi bunătatea a Unuia-Născut Fiiului tău, cu carele bine eşti cuvântat, împreună cu Preasfântul, şi Bunul, şi de viiaţă făcătoriul Duhul tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin. Şi îndată: Veniţi să ne închinăm, de 3 ori. Metanii 3. Apoi Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule... Psalm, 101. oamne, auzi rugăciunea mea, şi strigarea mea la tine să vie. Să nu întorci Faţa ta dela mine; ori în ce zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea ta, ori în ce zi te voiu chema, degrab mă auzi. Că s’au stins ca fumul zilele mele, şi oasele mele ca o uscăciune s’au uscat. Rănit am fost ca iarba şi s’a uscat inima mea, că am uitat a mânca pâinea mea. De glasul suspinului mieu s’a lipit osul mieu de carnea mea. Asemănatu-m’am cu pelicanul de pustie, făcutu- m’am precum corbul de noapte în loc nelăcuit, priveghiiat-am şi m’am făcut ca o pasăre ce iaste osebită pre casă. Toată ziua m’au ocărât vrăjmaşii mei, şi cei ce mă lăudau, asupra mea se jurau. Că cenuşă ca pâinea am mâncat, şi băutura mea cu plângere am amestecat, de cătră faţa iuţimii tale şi a mâniei tale, că înnălţându-mă m’ai surpat. Zilele mele ca umbra s’au plecat, şi eu ca iarba m’am uscat. Iară tu, Doamne, în veac rămâi, şi pomenirea ta în neam şi în neam. Tu sculându-te vei milui Siónul, că vremea iaste a te milostivi spre el, că a venit vremea. Că bine au voit robii tăi pietrile lui, şi de ţărâna lui le va fi milă. Şi se vor teme neamurile de Numele Domnului, şi toţi împăraţii pământului de slava ta, că va zidi Domnul Siónul şi se va arăta întru Slava sa. Căutat-au spre rugăciunea celor smeriţi şi nu au defăimat cererea lor. Să se scrie aceasta pentru alt neam, şi norodul ce se zideşte va lăuda pre Domnul. Că au privit dintru înnălţimea cea sfântă a lui, Domnul din Ceriu pre pământ s’au uitat, ca să auză suspinul celor ferecaţi, să dezlege pre fiii celor omorâţi, ca să vestească în Sión Numele Domnului şi Lauda lui în Ierusalím, când se vor aduna noroadele dimpreună, şi împăraţii ca să slujască Domnului. Răspuns-a lui în calea tăriei lui: Împuţinarea zilelor mele vesteşte-mi; nu mă duce pre mine întru înjumătăţirea zilelor mele, în neamul neamurilor anii tăi. Întru început tu, Doamne, pământul ai întemeiat, şi lucrurile mâinilor tale sânt Ceriurile. Acelea vor pieri, dară tu vei rămânea; şi toţi ca o haină se vor învechi, şi ca D 112
 • 120.  Pavecerniţa cea Mare  un veşmânt vei învăli pre ei şi se vor schimba. Dară tu acelaşi eşti, şi anii tăi nu vor lipsi. Fiii robilor tăi vor lăcui, şi sămânţa lor în veac se va îndrepta. Rugăciunea lui Manassì, împăratului jidovesc. oamne Atotputernice, Dumnezeul Părinţilor noştri, al lui Avraám şi al lui Isaác şi al lui Iacóv, şi al seminţiei lor ceii drepte; carele ai făcut Ceriul şi pământul cu toată podoaba lor; cela ce ai legat marea cu Cuvântul Poruncii tale; cela ce ai încuiat adâncul, şi ai pecetluit pre el cu înfricoşat şi slăvit Numele tău; de carele toate se tem, şi se cutremură de faţa Puterii tale; că nesuferită iaste mare cuviinţa Slavei tale, şi nerăbdată mâniia îngrozirii tale ceii asupra păcătoşilor; şi nemăsurată şi neurmată iaste Mila făgăduinţei tale. Că tu eşti Domn Înnalt, Milosârd, Îndelung-răbdătoriu şi Multmilostiv, şi îţi pare rău de răutăţile oamenilor. Tu, Doamne, dupre mulţimea Bunătăţii tale, ai făgăduit pocăinţă şi iertare celor ce greşesc ţie, şi cu mulţimea Îndurărilor tale ai hotărât pocăinţă păcătoşilor spre mântuire. Tu dar, Doamne, Dumnezeul Puterilor, nu ai pus pocăinţă drepţilor, lui Avraám şi lui Isaác şi lui Iacóv, celor ce nu au greşit ţie; ci ai pus pocăinţă asupra mea, păcătosului, pentru că am greşit mai presus decât numărul năsipului mării. Înmulţitu-s’au fărădelegile mele Doamne, înmulţitu-s’au fărădelegile mele, şi nu sânt vrednic să privesc şi să văz înnălţimea Ceriului, pentru mulţimea nedreptăţilor mele. Împilat sânt de multe legături de fier, cât nu pociu ridica capul mieu, şi nu iaste mie slăbire. Pentru că am întărâtat mâniia ta, şi vicleşug înnaintea ta am făcut, nefăcând Voia ta şi nepăzind Poruncile tale. Şi acum plec genunchile inimii, trebuindu-mi Bunătate dela tine. Greşit-am, Doamne, greşit-am, şi fărădelegile mele eu le ştiu; ci mă cuceresc rugându-mă: Slăbeşte-mi Doamne, slăbeşte- mi, şi nu piiarde pre mine cu fărădelegile mele, nici în veac ţiind mânie să te uiţi la răutăţile mele, nici să mă osândeşti întru cele mai de jos ale pământului. Pentru că tu eşti, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc, şi întru mine să arăţi toată Bunătatea ta. Că nevrednic fiind, să mă mântuieşti dupre mulţimea Milei tale, şi te voiu lăuda totdeauna în zilele vieţii mele. Că pre tine te laudă toate Puterile Îngerilor, şi a ta iaste Slava în vecii vecilor, Amin. D Sfinte Dumnezeule... Metanii 3. Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Că a ta iaste Împărăţiia. Şi Troparele acestea, Glas al 6-lea. 113
 • 121.  Pavecerniţa cea Mare  Miluieşte-ne pre noi Doamne, miluieşte pre noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii, miluieşte pre noi. Slavă... Doamne, miluieşte pre noi că întru tine am nădăjduit; nu te mâniia pre noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi izbăveşte pre noi de vrăjmaşii noştri, că tu eşti Dumnezeul nostru, şi noi sântem norodul tău, toţi lucrul mâinilor tale, şi Numele tău chemăm. Şi acum... Uşa milostivirii deşchide-o nouă, blagoslovită Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu perim cei ce ne nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti Mântuirea neamului Creştinesc. Doamne miluieşte, de 40 de ori. Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Întru numele Domnului blagosloveşte, Părinte. Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor noştri... Şi rugăciunea aceasta: Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne Fiiule Unule- născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluieşte pre mine păcătosul, şi cu judecăţile carile ştii, mântuieşte- mă, pre nevrednicul robul tău, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor, Amin. Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Psalm, 69. Dumnezeule, spre ajutoriul mieu ia aminte; Doamne, ca să ajuţi mie grăbeşte. Să se ruşineze şi să se înfrunteze cei ce caută sufletul mieu; să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce voiesc mie rele. Întoarcă- se îndatăşi ruşinându-se cei ce grăiesc mie: Bine, bine. Să se bucure şi să se veselească de tine toţi cei ce caută pre tine, Dumnezeule, şi zică pururea: Mărească-se Domnul, cei ce iubesc mântuirea ta. Iară eu sărac sânt şi mişel; Dumnezeule, ajută-mi. Ajutătoriul mieu şi Izbăvitoriul mieu eşti tu; Doamne, nu zăbovi. Psalm, 142. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru Adevărul tău, auzi-mă întru Dreptatea ta: şi să nu intri la judecată cu robul tău, că nu se va îndreptăţi înnaintea ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmaşul sufletul mieu, smerit-a la pământ viiaţa mea, aşezatu-m’a întru întunerece ca pre morţii veacului; şi s’a mâhnit întru mine duhul mieu, întru mine s’a turburat inima mea. Adusu-mi-am aminte de zilele cele 114
 • 122.  Pavecerniţa cea Mare  din început, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Tins-am cătră tine mâinile mele, sufletul mieu ca un pământ fără de apă ţie. Degrab auzi-mă, Doamne, slăbit-a duhul mieu: nu întoarce Faţa ta dela mine, şi mă voiu asemăna celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineaţa Mila ta, că spre tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea în carea voiu merge, că la tine am ridicat sufletul mieu. Scoate-mă dela vrăjmaşii mei, Doamne, la tine am scăpat. Învaţă-mă să fac Voia ta, că tu eşti Dumnezeul mieu. Duhul tău cel bun mă va povăţui la pământul cel drept. Pentru Numele tău, Doamne, mă vei viia, întru Dreptatea ta vei scoate din necaz sufletul mieu; şi întru Mila ta vei sfârşi pre vrăjmaşii mei, şi vei pierde pre toţi cei ce necăjesc sufletul mieu, că eu sânt robul tău. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pre pământ pace, întru oameni bunăvoire. Lăudămu-te, bine te cuvântăm, închinămu-ne ţie, slăvimu- te, mulţămim ţie pentru mare Slava ta. Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitoriule, Doamne Fiiule Unule-născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiiul Tatălui, cela ce ridici păcatul lumii, miluieşte pre noi, cela ce ridici păcatele lumii. Priimeşte rugăciunea noastră, cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi miluieşte pre noi. Că tu eşti Unul Sfânt, tu eşti Unul Domn Iisus Hristos, întru Slava lui Dumnezeu Tatăl, Amin. În toate zilele bine te voiu cuvânta, şi voiu lăuda Numele tău în veac şi în veacul veacului. Doamne, Scăpare te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne miluieşte-mă, vindecă sufletul mieu, că am greşit ţie. Doamne, la tine am scăpat, învaţă-mă să fac Voia ta, că tu eşti Dumnezeul mieu. Că la tine iaste izvorul Vieţii, întru Lumina ta vom vedea lumină. Tinde Mila ta celor carii cunosc pre tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în noaptea aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinţilor noştri, şi lăudat şi proslăvit iaste Numele tău în veci, Amin. Fie, Doamne, mila ta spre noi, precum am nădăjduit întru tine. Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă Îndreptările tale. Bine eşti cuvântat, Stăpâne, înţelepţeşte-mă cu Îndreptările tale. Bine eşti cuvântat, Sfinte, luminează-mă cu Îndreptările tale. Doamne, Mila ta iaste în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, ţie se cuvine cântare, ţie slavă se cuvine, Tatălui, şi Fiiului, şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. 115
 • 123.  Pavecerniţa cea Mare  Apoi zicem Canonul cel de rând al sfântului sau al Născătoarei de Dumnezeu. Şi dupre sfârşitul Canonului se cântă Cade-se să te fericim... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Preotul: Că a ta iaste Împărăţiia... Apoi încep stranele a cânta Doamne al Puterilor, lin şi rar, pre Glas 7. Doamne al Puterilor, fii cu noi, că pre altul afară de tine ajutoriu întru necazuri nu avem. Doamne al Puterilor, miluieşte pre noi. De 2 ori, fără de Stíh. Apoi strana cea dintâiu, Stíh: Lăudaţi pre Dumnezeu întru Sfinţii lui, lăudaţi pre el întru Tăriia Puterii lui. Doamne al Puterilor... Stíh: Lăudaţi pre el întru Puterile lui, lăudaţi pre el dupre mulţimea Slavei lui. Doamne al Puterilor... Stíh: Lăudaţi pre el în glas de trâmbiţă, lăudaţi pre el în psaltire şi în alăută. Doamne al Puterilor... Stíh: Lăudaţi pre el în tímpină şi în horă, lăudaţi pre el în strune şi în orgán. Doamne al Puterilor... Stíh: Lăudaţi pre el în chimvále bine răsunătoare, lăudaţi pre el în chimvále de strigare, toată suflarea să laude pre Domnul. Doamne al Puterilor... Stíh: Lăudaţi pre Domnul întru Sfinţii lui, lăudaţi pre el întru Tăriia Puterii lui. Doamne al Puterilor... Slavă... Doamne, de n’am avea pre sfinţii tăi rugători, şi Bunătatea ta milostivindu-se spre noi, cum am îndrăzni, Mântuitoriule, a te lăuda pre tine, pre carele bine te cuvintează neîncetat Îngerii? Ştiutoriul inimilor, cruţă sufletele noastre. Şi acum... Multe sânt mulţimile greşalelor mele, Născătoare de Dumnezeu; la tine am scăpat, Curată, mântuire trebuindu-mi. Cercetează neputinciosul mieu suflet, şi te roagă Fiiului tău, şi Dumnezeului nostru, ca să dea mie iertare de relele cele ce am făcut, ceea ce eşti Una binecuvântată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieţii mele, nu mă lăsa pre mine; folosinţei omeneşti nu mă încredinţa, ci singură mă sprijineşte, şi mă miluieşte. Şi Bogorodícina aceasta: Toată nădejdea mea spre tine o puiu, Maica lui Dumnezeu, păzeşte- mă supt Acoperemântul tău. Doamne miluieşte. De 40 de ori. 116
 • 124.  Pavecerniţa cea Mare  Cela ce în toată vremea, şi în tot ceasul, în Ceriu şi pre pământ eşti închinat şi slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung Răbdătoriule, Multmilostive, şi Multmilosârde, carele pre cei drepţi iubeşti şi pre păcătoşi miluieşti, carele pre toţi chemi la mântuire pentru făgăduinţa bunătăţilor ce vor să fie; Însuţi, Doamne, priimeşte şi rugăciunile noastre în ceasul acesta, şi îndreptează viiaţa noastră spre Poruncile tale; sufletele noastre sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează, gândurile curăţeşte şi izbăveşte pre noi de tot necazul celor rele şi al durerii. Îngrădeşte pre noi cu sfinţii tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la unirea Credinţei, şi la cunoştinţa Slavei tale ceii neapropiiate; că bine eşti cuvântat, în vecii vecilor, Amin. Doamne miluieşte, de 3 ori, Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Întru Numele Domnului... Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi... Şi noi stând puţin, zicem întru sine Rugăciunea Sfântului Efrém, Doamne şi Stăpânul vieţii mele... Şi facem cele 12 închinăciuni, dupre cum s’a scris la Rugăciunea Miezonopticii cea pentru toate zilele. Şi pre urmă iarăşi Rugăciunea Sfântului Efrém, cu o metanie mare. Apoi: Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Preotul: Că a ta iaste Împărăţiia... Doamne miluieşte, de 12 ori. Şi Rugăciunea de cerere cătră Preasfânta de Dumnezeu Născătoare, a lui Pável Monahul, din Lăcaşul Făcătoarei de bine: espurcată, neîntinată, nestricată, fără prihană, Curată Fecioară, a lui Dumnezeu Mireasă Stăpână, carea pre Dumnezeu Cuvântul cu oamenii, prin preaslăvită Naşterea ta, ai unit, şi firea cea lepădată a neamului nostru cu cele Cereşti o ai împreunat, ceea ce eşti singură Nădejdea celor fără de nădejde, şi celor biruiţi Ajutătoare, gata Folositoare celor ce aleargă la tine, şi tuturor Creştinilor Scăpare, nu te scârbi de mine, păcătosul şi spurcatul, carele cu urâte gânduri, şi cu cuvinte, şi cu fapte, pre mine tot netrebnic m’am făcut, şi prin lenea dulceţilor vieţii cu voia rob m’am făcut. Ci ca ceea ce eşti Maica Iubitoriului de oameni Dumnezeu, cu Iubirea de oameni milostiveşte-te spre mine, păcătosul şi cel întru pierzare, şi priimeşte rugăciunea mea ce se aduce ţie din buze spurcate; şi pre Fiiul tău, şi Stăpânul nostru şi Domnul, cu îndrăzneala ta ca o Maică cuprinzând, roagă-l, ca să deşchiză şi mie Milostivirile cele iubitoare de oameni ale Bunătăţii sale, şi trecând greşalele mele cele nenumărate, la pocăinţă să mă întoarcă, şi lucrătoriu Poruncilor sale ispitit să mă arate. Şi fii lângă mine pururea N 117
 • 125.  Pavecerniţa cea Mare  ca o Milostivă, şi Milosârdă, şi Iubitoare de bine, întru aceasta adecă viiaţă de acum, caldă Folositoare şi Ajutătoare, năvălirile protivnicilor oprindu-le, şi la pocăinţă îndreptându-mă, şi în vremea ieşirii mele, ticălosul mieu suflet păzindu-l, şi întunecatele chipuri a viclenilor draci departe dela dânsul gonindu-le; iar în ziua înfricoşatei Judecăţi, de munca cea vecinică izbăvindu-mă, şi Slavei ceii negrăite a Fiiului tău, şi Dumnezeului nostru, moştean pre mine arătându-mă. Carea să o şi dobândesc, Stăpâna mea, Preasfântă de Dumnezeu Născătoare, prin mijlocirea ta şi sprijineala. Cu Harul şi cu Iubirea de oameni a Unuia-născut Fiiului tău, a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitoriului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine toată Slava, Cinstea şi Închinăciunea, împreună cu cel fără de început al lui Părinte, şi cu Preasfântul, şi Bunul, şi de viiaţă Făcătoriul Duhul lui, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Rugăciune cătră Domnul nostru Iisus Hristos, a lui Antióh Monahul Pandecteánul i dă nouă, Stăpâne, celor ce mergem spre somn, odihnă trupului şi sufletului; şi păzeşte pre noi de întunecatul somn al păcatului, şi de toată întunecata şi cea de noapte patima dulceţii. Conteneşte întărâtările patimilor, stinge săgeţile vicleanului cele aprinse, cele pornite asupra noastră cu vicleşug; zburdările trupului nostru potoleşte, şi tot cugetul nostru cel pământesc şi trupesc îl adormi. Şi dăruiaşte nouă, Dumnezeule, minte deşteptată, cuget curat, inimă trează, somn uşor, şi de toată nălucirea sătanii izbăvit. Scoală- ne în vremea rugăciunii, întăriţi întru Poruncile tale, şi pomenirea Judecăţilor tale întru noi nestricată având. Cuvântare de Slava ta în toată noaptea ne dăruiaşte, ca să cântăm, şi bine să cuvântăm, şi să slăvim Preacinstitul, şi Preaîncuviinţatul Numele tău, al Tatălui, şi al Fiiului, şi al Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Ş Rugăciunea Sfântului Ioanníkie Nădejdea mea iaste Tatăl, Scăparea mea iaste Fiiul, Acoperemântul mieu iaste Duhul Sfânt, Treime Sfântă slavă ţie. Toată nădejdea mea spre tine o puiu, Maica lui Dumnezeu, păzeşte- mă supt Acoperemântul tău. Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori. Preotul zice Rugăciunea aceasta cu glas mare, iară noi ne plecăm toţi la pământ. Stăpâne Multmilostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Mariei; cu puterea cinstitei şi de 118
 • 126.  Pavecerniţa cea Mare  viiaţă făcătoarei Cruci; cu folosinţele cinstitelor Cereştilor Puteri celor fără de trupuri; pentru rugăciunile cinstitului slăvitului Proroc, Înnainte-mergătoriului şi Botezătoriului Ioánn; a sfinţilor, slăviţilor şi întrutot-lăudaţilor Apostoli; a sfinţilor, slăviţilor şi buni biruitorilor Mucenici; a preacuvioşilor şi purtătorilor de Dumnezeu Părinţilor noştri; a sfinţilor şi drepţilor a lui Dumnezeu Părinţi Ioakím şi Annii, şi ale tuturor sfinţilor tăi: Binepriimită fă rugăciunea noastră. Dăruiaşte nouă iertare de greşalele noastre. Acoperă-ne întru Acoperemântul Aripilor tale. Goneşte dela noi pre tot vrăjmaşul şi pizmaşul. Împacă viiaţa noastră. Doamne, miluieşte pre noi şi lumea ta, şi mântuieşte sufletele noastre, ca un Bun şi de oameni Iubitoriu. Apoi făcând cel mai mare metanie până la pământ, zice cătră fraţi: Blagosloviţi, Părinţi sfinţi, şi mă iertaţi pre mine, păcătosul. Iară fraţii răspund: Dumnezeu să te ierte, Părinte sfinte. Preotul: Să ne rugăm pentru binecredinciosul şi iubitoriul de Hristos Domnul nostru (N), şi celelalte, precum sânt la Rugăciunea miezului nopţii pentru toate zilele. Iară noi zicem la tot Stíhul: Doamne miluieşte. Iară mai pre urmă cel mai mare zice: Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor noştri... Şi încep fraţii de-a dreapta şi de-a stânga, câte doi pre rând, a face metanii şi a cere iertăciune dela cel mai mare, asemenea zicând fieştecarele: Blagosloveşte, Părinte sfinte, şi iartă pre mine păcătosul. Şi stă cel mai mare în mijlocul Bisericii, până ce se sfârşesc toţi fraţii luând iertare dela cel mai mare, şi mergând la chilii, zicem această rugăciune (carea şi mireanului i se cade a o ceti): re cei ce ne urăsc şi fac nouă strâmbătate iartă-i, Doamne; celor ce ne fac bine, fă-le bine; fraţilor şi rudeniilor noastre, dăruiaşte-le cererile cele cătră mântuire, şi viiaţa vecinică; pre cei ce sânt întru neputinţe cercetează, şi vindecare dăruiaşte-le; pre cei din mare ocârmuiaşte; cu cei călători împreună călătoreşte; împăratului la oaste ajută-i; celor ce ne slujesc şi miluiesc pre noi iertare păcatelor dăruiaşte; pre cei ce au poruncit nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânşii miluieşte-i dupre mare Mila ta. Pomeneşte, Doamne, pre cei mai denainte adormiţi, părinţi şi fraţi ai noştri, şi fă lor odihnă, unde cercetează Lumina Feţii tale. Pomeneşte, Doamne, pre fraţii noştri cei robiţi, şi izbăveşte pre dânşii de toată încungiurarea. Pomeneşte, Doamne, pre cei ce aduc roduri, şi fac bine în sfintele tale Biserici, şi dă lor cererile cele cătră mântuire, şi viiaţa vecinică. Pomeneşte, Doamne, şi pre noi smeriţii şi păcătoşii şi P 119
 • 127.  Pavecerniţa cea Mare  nevrednicii robii tăi, şi luminează mintea noastră cu Lumina Cunoştinţei tale, şi îndreptează pre noi în calea Poruncilor tale, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei, şi pururea Fecioarei Mariei, şi ale tuturor Sfinţilor tăi, că bine eşti cuvântat, în vecii vecilor, Amin. Sfârşitul Pavecerniţei ceii Mari. 120
 • 128.                         ÎNCEPUTUL PAVECERNIŢEI CEII MICI Blagoslovind Preotul, zicem: Împărate Ceresc... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a ta iaste Împărăţiia... Doamne miluieşte, de 12 ori. Slavă... Şi acum... Veniţi să ne închinăm..., de 3 ori. Apoi Psalmul, 50. iluieşte-mă, Dumnezeule, dupre mare mila ta şi dupre mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea; mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul mieu mă curăţeşte, că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul mieu înnaintea mea iaste pururea. Ţie unuia am greşit şi ce iaste viclean înnaintea ta am făcut, ca să te îndreptăţeşti întru cuvintele tale şi să biruieşti când vei judeca tu. Că iată întru fărădelegi m’am zămislit, şi întru păcate m’a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii tale ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu issop, şi mă voiu curăţi; spăla-mă-vei, şi mai vârtos decât zăpada mă voiu albi. Auzului mieu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce Faţa ta de cătră păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda dela Faţa ta şi Duhul tău cel Sfânt nu lua dela mine. Dă mie bucuriia mântuirii tale, şi cu duh stăpânitoriu mă întăreşte. Învăţa-voiu pre cei fără de lege căile tale, şi cei necinstitori la tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de Dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deşchide, şi gura mea va vesti lauda ta. Că de ai fi voit jertvă, aş fi dat: arderi de tot nu vei binevoi. Jertva lui Dumnezeu, duhul zdrobit, inimă zdrobită şi smerită Dumnezeu nu va defăima. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta, Siónului, şi să se zidească zidurile Ierusalímului; atuncea bine vei M
 • 129.  Pavecerniţa cea Mică  voi jertva dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pre Oltáriul tău viţei. Psalm, 69. Dumnezeule, spre ajutoriul mieu ia aminte; Doamne, ca să ajuţi mie grăbeşte. Să se ruşineze şi să se înfrunteze cei ce caută sufletul mieu. Să se întoarcă înnapoi şi să se ruşineze cei ce voiesc mie rele. Întoarcă-se îndatăşi ruşinându-se cei ce grăiesc mie: Bine, bine. Să se bucure şi să se veselească de tine toţi cei ce caută pre tine, Dumnezeule, şi zică pururea: Mărească-se Domnul, cei ce iubesc mântuirea ta. Iară eu sărac sânt şi mişel; Dumnezeule, ajută-mi. Ajutătoriul mieu şi Izbăvitoriul mieu eşti tu; Doamne, nu zăbovi. Psalm, 142. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru Adevărul tău, auzi-mă întru Dreptatea ta: şi să nu intri la judecată cu robul tău, că nu se va îndreptăţi înnaintea ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmaşul sufletul mieu, smerit-a la pământ viiaţa mea. Aşezatu-m’a întru întunerece ca pre morţii veacului; şi s’a mâhnit întru mine duhul mieu, întru mine s’a turburat inima mea. Adusu-mi-am aminte de zilele cele din început, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Tins-am cătră tine mâinile mele, sufletul mieu ca un pământ fără de apă ţie. Degrab auzi-mă, Doamne, slăbit-a duhul mieu: nu întoarce Faţa ta dela mine, şi mă voiu asemăna celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineaţa Mila ta, că spre tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea în carea voiu merge, că la tine am ridicat sufletul mieu. Scoate-mă dela vrăjmaşii mei, Doamne, la tine am scăpat. Învaţă-mă să fac Voia ta, că tu eşti Dumnezeul mieu. Duhul tău cel bun mă va povăţui la pământul cel drept. Pentru Numele tău, Doamne, mă vei viia, întru Dreptatea ta vei scoate din necaz sufletul mieu; şi întru Mila ta vei sfârşi pre vrăjmaşii mei, şi vei pierde pre toţi cei ce necăjesc sufletul mieu, că eu sânt robul tău. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pre pământ pace, întru oameni bunăvoire. Lăudămu-te, bine te cuvântăm, închinămu-ne ţie, slăvimu- te, mulţămim ţie pentru mare Slava ta. Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitoriule, Doamne Fiiule Unule-născut, Iisuse Hristoase, şi Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiiul Tatălui, cela ce ridici păcatul lumii, miluieşte pre noi, cela ce ridici păcatele lumii. Priimeşte rugăciunea noastră, cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi miluieşte pre noi. Că tu eşti Unul Sfânt, tu eşti Unul Domn Iisus Hristos, întru Slava lui Dumnezeu Tatăl, Amin. 122
 • 130.  Pavecerniţa cea Mică  În toate zilele bine te voiu cuvânta, şi voiu lăuda Numele tău în veac şi în veacul veacului. Doamne, scăpare te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne miluieşte-mă, vindecă sufletul mieu, că am greşit ţie. Doamne, la tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia ta, că tu eşti Dumnezeul mieu. Că la tine iaste izvorul Vieţii, întru Lumina ta vom vedea lumină. Tinde mila ta celor carii cunosc pre tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în noaptea aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinţilor noştri, şi lăudat şi proslăvit iaste numele tău în veci, Amin. Fie, Doamne, Mila ta spre noi, precum am nădăjduit întru tine. Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale. Bine eşti cuvântat, Stăpâne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările tale. Bine eşti cuvântat, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările tale. Doamne, Mila ta iaste în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, ţie se cuvine cântare, ţie slavă se cuvine, Tatălui, şi Fiiului, şi Sfântului Duh, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Apoi: Crez întru unul Dumnezeu... Deci Canonul Născătoarei de Dumnezeu, din Octoih, al glasului de rând, sau al sfântului dintru aceeaşi zi. Iară dupre Canon, Cade-se să te fericim... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Preotul: Că a ta iaste Împărăţiia... Deci Tropariul zilei, şi al Hramului sfântului, şi celelalte. Iară de iaste Hramul lui Hristos, sau al Născătoarei de Dumnezeu, zicem întâiu al Hramului, şi al zilei. Apoi, aceste Tropare, Glas al 4-lea. Dumnezeul Părinţilor noştri, carele faci pururea cu noi dupre blândeţele tale, nu depărta Mila ta dela noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viiaţa noastră. Cu sângiurile Mucenicilor tăi celor din toată lumea, ca cu o porfiră şi cu visson, Biserica ta împodobită fiind, printr’înşii strigă cătră tine, Hristoase Dumnezeule: Norodului tău trimite Îndurările tale, pace Obştii tale dăruiaşte, şi sufletelor noastre mare milă. Slavă... Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele robilor tăi, unde nu iaste durere, nici întristare, nici suspin, ci viiaţă fără de sfârşit. Şi acum... Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor, Doamne, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea ta dă-o nouă, şi miluieşte pre noi, ca un Îndurat. 123
 • 131.  Pavecerniţa cea Mică  Vineri seara al tuturor Sfinţilor, Glas al 2-lea. Apostolilor, Mucenicilor şi Prorocilor, Ierarhilor, Cuvioşilor şi Drepţilor, carii bine aţi săvârşit lupta, şi Credinţa aţi păzit, îndrăzneală având cătră Mântuitoriul, pre acela ca pre un Bun rugaţi-l pentru noi, să mântuiască, rugămu-vă, sufletele noastre. Slavă... Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele robilor tăi, unde nu iaste durere, nici întristare, nici suspin, ci viiaţă fără de sfârşit. Şi acum... Ca nişte pârgă a firii, ţie Săditoriului zidirii, lumea îţi aduce, Doamne, pre purtătorii de Dumnezeu Mucenici. Cu ale cărora rugăciuni, în pace adâncă Biserica ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, o păzeşte, Multmilostive. Iară Sâmbătă seara, Condacul Glasului de rând. Iară în Praznice Dumnezeieşti, sau la sfinţi mari, zicem Condacele lor. Deci, Doamne miluieşte, de 40 de ori. Apoi, Cela ce în toată vremea şi în tot ceasul... Doamne miluieşte, de 3 ori. Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Întru Numele Domnului blagosloveşte, Părinte. Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri... Şi îndată rugăciunea de cerere cătră Preasfânta de Dumnezeu Născătoare: Nespurcată, neîntinată, nestricată... Şi dă nouă, Stăpâne, celor ce mergem spre somn... Acestea le caută înnapoi, la filele 109-110. Dupre aceasta Otpústul. Şi obicinuita iertare. Această Pavecerniţă mică o cetim preste tot anul neschimbat. Şi în Postul cel Mare, Sâmbătă şi Duminecă seara. Sfârşitul Pavecerniţii ceii Mici. 124
 • 132.    RUGĂCIUNILE DE SEARĂ celor ce merg spre somn. Dupre obicinuitul început, Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Şi dupre Tatăl nostru... Preotul: Că a ta iaste Împărăţiia... Troparele acestea, Glas al 6-lea: Miluieşte-ne pre noi Doamne, miluieşte pre noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii, miluieşte pre noi. Slavă... Doamne, miluieşte pre noi că întru tine am nădăjduit; nu te mâniia pre noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi izbăveşte pre noi de vrăjmaşii noştri, că tu eşti Dumnezeul nostru, şi noi sântem norodul tău, toţi lucrul mâinilor tale, şi Numele tău chemăm. Şi acum... Uşa milostivirii deşchide-o nouă, Blagoslovită Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu perim cei ce ne nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti Mântuirea neamului Creştinesc. Doamne miluieşte, de 12 ori. Şi Rugăciunea 1, a Sfântului Macárie celui Mare, cătră Dumnezeu Tatăl. umnezeule vecinice şi Împărate a toată făptura, cela ce m’ai învrednicit a ajunge până întru acest ceas, iartă-mi păcatele cele ce am făcut întru această zi, cu lucrul, cu cuvântul şi cu gândirea; şi curăţeşte, Doamne, smeritul mieu suflet de toată spurcăciunea trupului şi a sufletului. Şi-mi dă, Doamne, întru această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul mieu aşternut, bine să plac preasfântului tău Nume, în toate zilele vieţii mele, şi să calc pre vrăjmaşii cei ce mă luptă, pre cei trupeşti şi pre cei fără de trup. Şi mă izbăveşte, Doamne, de gândurile cele deşarte carile mă spurcă, şi de poftele cele rele. Că a ta iaste Împărăţiia, Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiiului şi a Sfântului Duh, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. D Rugăciunea a 2-a. A Sfântului Antióh,cătră Domnul nostru Iisus Hristos.
 • 133. Atotţiitoriule Cuvinte al Tatălui, Însuţi fiind desăvârşit, Iisuse Hristoase, pentru multă Milostivirea ta, nu te dezlipi niciodată de mine, robul tău, ci odihneşte întru mine pururea, Iisuse, cela ce eşti Păstoriu Bun al oilor tale. Nu da pre mine mozaviríei şarpelui, nici mă lăsa în pofta satanii, că sămânţa putrejunii iaste întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, celuia ce ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, dormind mă păzeşte cu Lumina cea neîntunecată, cu Duhul tău cel Sfânt, cu carele ai sfinţit pre Ucenicii tăi. Dă, Doamne, şi mie, nevrednicului robului tău, mântuirea ta întru aşternutul mieu. Luminează mintea mea cu lumina înţelegerii Sfintei Evangheliei tale, sufletul mieu cu dragostea Crucii tale, inima mea cu curăţia Cuvintelor tale, trupul mieu cu Patima ta cea nebiruită, cugetul mieu cu Smerenia ta îl păzeşte. Şi mă ridică în vreme cuvioasă spre a ta slăvire, că Preaproslăvit eşti cu cel fără de început al tău Părinte, şi cu Preasfântul Duh, în veci, Amin. Rugăciunea a 3-a. Cătră Preasfântul Duh oamne, Împărate Ceresc, Mângâitoriule, Duhule adevărate, milostiveşte-te spre mine, păcătosul robul tău, şi mă miluieşte, şi-mi lasă, şi iartă mie, nevrednicului, toate câte am greşit ţie astăzi ca un om, şi mai mult nu ca un om, ci şi mai rău decât dobitocul. Păcatele mele cele de voie şi cele fără de voie, cele ştiute şi cele neştiute, carile sânt dintru tinereţe, şi din obiceiul cel rău, şi carile sânt din voia cea slobodă şi din lene; ori de m’am jurat cu Numele tău, ori de l-am hulit în gândul mieu, sau pre cineva am ocărât, sau am clevetit pre cineva în mâniia mea, sau am scârbit, sau de ceva m’am mâniiat, sau am minţit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine şi nu l-am socotit, sau pre fratele mieu am scârbit, sau m’am sfădit, sau pre cineva am osândit, sau m’am mărit, sau m’am trufit, sau m’am mâniiat, sau stând la rugăciune, mintea mea s’a îngrijat de vicleniile aceştii lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m’am săturat, sau m’am îmbătat, sau nebuneşte am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumseaţă streină am văzut, şi cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cade am grăit, sau de păcatul fratelui mieu am râs, iară păcatele mele sânt nenumărate, sau de rugăciune nu am grijit, sau altceva rău am făcut şi nu-mi aduc aminte, că acestea toate, şi mai mari decât acestea am făcut. Miluieşte-mă, Stăpâne şi Făcătoriul mieu, pre leneşul şi nevrednicul robul tău, şi mă uşurează, şi mă slobozeşte, şi mă iartă, ca un bun şi de oameni Iubitoriu. Ca cu pace să mă culc, şi să dorm, păcătosul şi curvariul şi D 123
 • 134. ticălosul, şi să mă închin şi să cânt şi să proslăvesc Preacinstitul Numele tău, împreună cu Tatăl, şi cu Unul-Născut al lui Fiu, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Rugăciunea a 4-a. Doamne, Dumnezeul nostru, tot ce am greşit întru această zi, cu cuvântul, cu lucrul şi cu gândul, ca un Bun şi Iubitoriu de oameni, iartă-mi. Somn cu pace şi fără scârbă dăruiaşte-mi. Pre Îngerul tău cel apărătoriu îl trimite să mă acopere, şi să mă păzească de tot răul. Că tu eşti Păzitoriul sufletelor şi trupurilor noastre, şi ţie slavă înnălţăm, Tatălui, şi Fiiului, şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin. Rugăciunea a 5-a Doamne, Dumnezeul nostru, întru carele am crezut, şi al căruia Nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă nouă iertare sufletului şi trupului, celor ce mergem spre somn; păzeşte pre noi de toată năluca, şi fără întunecată dulceaţă, potoleşte pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupeşti, şi dă nouă întru curăţie a vieţui cu lucrurile şi cu cuvintele, ca dobândind viiaţă cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine eşti cuvântat în veci, Amin. Rugăciunea a 6-a. Cătră Preasfânta de Dumnezeu Născătoare. Preacurată, şi Blagoslovită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea Bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiiului tău şi Dumnezeului nostru spre pătimaşul mieu suflet, şi cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieţii mele fără prihană să o trec, şi pentru tine Raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, carea eşti Una Curată, şi Blagoslovită. Rugăciunea a 7-a. Cătră Sfântul Înger, păzitoriul vieţii. Îngerul lui Hristos, păzitoriul mieu cel sfânt, şi acoperitoriul sufletului şi al trupului mieu, iartă-mi toate câte am greşit în ziua de astăzi, şi de toată vicleniia vrăjmaşului mieu celui protivnic mă izbăveşte, ca să nu mâniiu nici cu un păcat pre Dumnezeul mieu, şi te roagă pentru mine, păcătosul şi nevrednicul rob, ca să mă arăţi vrednic Bunătăţii şi Milei Preasfintei Treimi, şi Maicii Domnului mieu Iisus Hristos, şi tuturor sfinţilor, Amin. Deaciia, Condacul Născătoarei de Dumnezeu Apărătoarei Doamnei, laude pentru biruinţă cu mulţămită, izbăvindu- ne din nevoi, aducem ţie, Născătoarei de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai Stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Maică, pururea Fecioară. 124
 • 135. Fecioară, carea eşti pururea slăvită, de Dumnezeu Născătoare, Marie Maica lui Hristos, Dumnezeului nostru, priimeşte rugăciunile noastre, şi le du Fiiului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o puiu, Maica lui Dumnezeu, păzeşte- mă supt acoperemântul tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea, pre păcătosul, celui ce-mi trebuieşte al tău ajutoriu, şi a ta folosinţă, că spre tine nădăjduieşte sufletul mieu, şi mă miluieşte. Rugăciunea Sfântului Ioanníkie Nădejdea mea iaste Tatăl, scăparea mea iaste Fiiul, acoperemântul mieu iaste Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie. Apoi: Cade-se să te fericim... Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte, de 3 ori, Blagosloveşte. Şi Otpústul: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii tale, ale preacuvioşilor Părinţilor noştri, şi ale tuturor Sfinţilor, mântuieşte pre mine, păcătosul. Rugăciunea Sfântului Ioánn Damaskín. Aceasta să o zici arătând spre patul tău. tăpâne Iubitoriule de oameni, au doară nu va fi acest pat mie groapă? Sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul mieu suflet? Iată groapa îmi zace înnainte, şi iată moartea îmi stă înnainte. De Judecata ta, Doamne, mă tem şi de munca cea fără de sfârşit, iară a face rău nu mai contenesc. Pre tine, Domnul Dumnezeul mieu, pururea te mâniiu, şi pre Preacurata Maica ta, şi pre toate Puterile Cereşti, şi pre sfântul Înger, păzitoriul mieu. Şi ştiu, Doamne, că nevrednic sânt Iubirii tale de oameni, ci vrednic sânt de toată osânda şi munca. Ci rogu-te, Doamne, mântuieşte-mă dupre mulţimea Bunătăţii tale, că de vei mântui pre dreptul, nimica iaste lucru mare, şi de vei milui pre cel curat, nici o minune iaste, că sânt vrednici Milei tale; ci spre mine, păcătosul, să minunezi Mila ta; întru aceasta să arăţi Iubirea ta cea de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, pre cea nespusă Bunătatea şi Milostivirea ta, ci precum voieşti, tocmeşte pentru mine lucrul. S Deci, cu închinăciune până la pământ, zi: Închinu-mă ţie, Preasfântă Treime, carea eşti o Fiinţă, de viiaţă făcătoare şi nedespărţită: Părinte, Fiiule şi Duhule Sfinte. Crez întru tine, şi te mărturisesc, şi te slăvesc; mulţămesc ţie şi te laud, cinstescu- 125
 • 136. te şi te preaînnalţ, şi te rog: Miluieşte pre mine, nevrednicul robul tău, pentru Numele tău. De 3 ori. Închinu-mă ţie, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, carea ai arătat nouă Lumina cea adevărată cu Naşterea ta, Împărăteasa Ceriului şi a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioşilor şi împăcătoarea tuturor păcătoşilor. Tu mă acoperă şi mă apără de toate nevoile şi împresurările sufleteşti şi trupeşti. Şi îmi fii folositoare cu prea puternicile tale rugăciuni, rogu-mă. Închinăciune 1. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, priimeşte această puţină rugăciune, şi o du Fiiului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să lumineze pentru tine sufletele noastre. Închinăciune 1. Toate Puterile Cereşti: Scaunelor, Domniilor, Începătoriilor, Stăpâniilor, Puterilor, Heruvimilor, Serafimilor, Arhanghelilor şi Îngerilor, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul, rogu-mă şi mă cuceresc vouă. Închinăciune 1. Sfinte şi mare Prorocule Ioánne, Înnainte-mergătoriule şi Botezătoriul Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos, şi ai luat îndrăzneală cătră Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Închinăciune 1. Sfinţilor ai lui Dumnezeu: Apostolilor, Prorocilor, Mucenicilor, Arhiereilor, Postnicilor, Temătorilor de Dumnezeu, Drepţilor, Lăcuitorilor în pustie, Călugărilor, Patriarhilor, şi toţi sfinţii, carii aţi pătimit pentru Hristos, şi aţi câştigat îndrăzneală cătră Stăpânul, rugaţi-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Închinăciune 1. Sfinte Ioánne Gură de Aur, cu Vasílie cel Mare, cu Grigórie de Dumnezeu Cuvântătoriul şi cu făcătoriul de minuni Nicolae, şi cu toţi sfinţii începătorii Preoţiei, ajutaţi-mi şi mă miluiţi cu rugăciunile şi cu ajutoriul vostru. Închinăciune 1. Toate Sfintele Muieri: Mironosiţe, Muceniţe, Temătoare de Dumnezeu şi Fecioare, carile aţi slujit lui Hristos cum se cuvine, rugaţi pre Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Închinăciune 1. Cea nebiruită şi Dumnezeiască Putere, a Cinstitei şi de viiaţă făcătoarei Crucii Domnului, nu mă lăsa, pre păcătosul, ci cu puterea ta mă acoperă de toată ispita cea trupească şi sufletească. Închinăciune 1. 126
 • 137. Preacurată Stăpână de Dumnezeu Născătoare, nădejdea tuturor Creştinilor, pentru că altă îndrăzneală şi nădejde nu am, fără numai pre tine cea cu totul nevinovată, Stăpâna mea şi Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului mieu, pentru aceea mă rog: Miluieşte-mă şi mă izbăveşte de toate răutăţile mele; şi roagă pre Milostivul Fiiul tău şi Dumnezeul mieu, ca să miluiască ticălosul sufletul mieu, şi să mă izbăvească de vecinicile munci, şi să mă învrednicească Împărăţiei sale. Închinăciune 1. Sfinte Îngere, păzitoriul mieu, acoperă-mă cu aripile bunătăţii tale, şi goneşte dela mine toată lucrarea cea rea a diavolului, şi roagă pre Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Şi aşa vrând să şezi pre aşternut, zi acestea: Luminează ochii miei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm întru moarte, ca nu cândva să zică vrăjmaşul mieu: Întăritu-m’am spre dânsul. Slavă... Sprijinitoriu sufletului mieu fii, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse; izbăveşte-mă de dânsele şi mă mântuieşte, Bunule, ca un Iubitoriu de oameni. Şi acum... Preaslăvită Maica lui Dumnezeu, carea eşti mai Sfântă decât sfinţii Îngeri, neîncetat te cântăm cu inima şi cu gura, mărturisindu-te că tu eşti de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ai născut nouă pre Dumnezeu Întrupat, şi te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Deci să săruţi Crucea ta, şi să faci semnul Crucii pre locul unde vei să te culci, dela cap până la picioare. Aşijderea şi spre toate laturile, grăind rugăciunea Cinstitei Cruci: ă învie Dumnezeu, şi să se risipească vrăjmaşii lui, şi să fugă dela Faţa lui cei ce urăsc pre dânsul. Să piiară cum piiare fumul, cum se topeşte ceara de faţa focului, aşa să piiară dracii dela faţa celor ce iubesc pre Dumnezeu, şi se însemnează cu semnul Crucii, şi zic cu veselie: Bucură-te, Preacinstită şi de viiaţă făcătoare Crucea Domnului, carea goneşti dracii, cu puterea celui ce s’au răstignit pre tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, şi s’au pogorît la iad, şi au călcat puterea diavolului, şi au dăruit nouă pre tine, Cinstită Crucea sa, S spre gonirea atotpizmaşului. O, Preacinstită şi de viiaţă făcătoare Crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară de Dumnezeu Născătoare, şi cu toţi sfinţii în veci, Amin. 127
 • 138. Pentru semnele Praznicilor celor Stăpâneşti şi ale Născătoarei de Dumnezeu, şi ale Sfinţilor. A ŞTI NI SE CUVINE   Cum că Praznicele sânt despărţite întru mari, şi întru de mijloc, şi întru mici. Deci Praznice mari sânt ale lui Hristos, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, şi ale Mergătoriului-înnainte două, Naşterea şi Tăiarea. Şi ale amândurora Verhovnicilor Apostolilor, Petru şi Pavel. Şi au semnele Cruce încungiurată. Iară Praznicile cele de mijloc ale sfinţilor au două chipuri, cruce cu de jumătate încungiurare, adecă , prin carea se săvârşaşte priveghiiare. Iar alte Praznice o cruce au numai:  prin carea însemnează că priveghiiare nu se face. Iară Praznicile ceale mici, au două chipuri, doi parinteji cu un soare la mijloc încungiurat. () Deci cele ce au semn roşu () însemnează Slavoslovie mare. Iar cele ce au semnul cel negru () însemnează slujba pre şase.                    128
 • 139.              S I N A X A R I U  PRESTE TOT ANUL LUNA LUI SEPTEMVRIE Are zile 30. Ziua are Ceasuri 12. Şi noaptea, 12. 1.  În ziua dintâiu, Începutul Indíctului, adecă a Anului Nou, dela Zidirea Lumii. Şi pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Simeón Stâlpnicul şi Arhimandritul. Şi maica lui Mártha. Şi Soborul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu dela Miasíne. Şi sfântul Mucenic Aithalà. Şi sfintele 40 de femei Muceniţe. Şi a Sfântului Ammún Diaconul şi dascălul lor. Şi a Sfinţilor Mucenici Cállist, Evód şi Ermoghén, cei ce au fost fraţi. Şi aducerea aminte a arderii ceii mari. Şi Pomenirea dreptului Iisus Fíiul lui Navì. Praznic şi dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariul Indictului, Glas al 2-lea. toată făptura Ziditoriule, cela ce vremile şi anii ai pus întru Puterea ta, blagosloveşte cununa anului Bunătăţii tale Doamne, păzind în pace pre împăraţi, şi Cetatea ta, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, şi mântuieşte pre noi. A Slavă... A Preacuviosului, Glas 1. Al răbdării stâlp ai fost, râvnind Părinţilor celor mai de nainte, Cuvioase, lui Ióv întru patimi, lui Iosíf întru ispite, şi vieţii celor fără de trup, fiind în trup: Simeóne Părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre. Şi acum... A Născătoarei, Glas al 7-lea.
 • 140.  Luna lui Septemvrie  Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, limanul şi folosinţa neamului omenesc, că din tine s’au întrupat Izbăvitoriul lumii. Că una eşti Maică şi Fecioară, pururea Blagoslovită, şi Preaproslăvită, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască pace la toată lumea. Condacul Indíctului, Glas al 2-lea. Cela ce lăcueşti întru cei de sus, Hristoase Împărate, Făcătoriul tuturor celor văzute şi celor nevăzute, şi Ziditoriule; cela ce zilele şi nopţile, vremile şi anii ai făcut, blagosloveşte acum cununa anului, fereşte şi păzeşte în pace pre Pravoslavnicul împărat, şi cetăţile, şi norodul tău, mult-Milostive. Condacul Cuviosului, Glas al 2-lea Cele de sus căutând, şi cu cei de sus împreunându-te, şi căruţă de foc stâlpul făcându-ţi, printr’însul împreună-vorbitoriu cu Îngerii ai fost, Cuvioase, cu carii împreună lui Hristos Dumnezeu roagă-te neîncetat pentru noi toţi. 2. Sfântul Mucenic Mámant. Şi cel întru sfinţi Părintele nostru Ioánn Póstnicul. Tropariul Mucenicului, Glas al 4-lea. Mucenicul tău, Doamne, Mámant, întru nevoinţa sa, Cununa nestricăciunii a luat dela tine, Dumnezeul nostru; că având Tăriia ta, pre muncitori a surpat; zdrobit-a şi ale dracilor neputincioasele îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre. Alt Tropariu, al Ierarhului, Glas al 4-lea. Îndreptătoriu Credinţei, şi chip blândeţelor, învăţătoriu înfrânării te-a arătat pre tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smereniia cele înnalte, cu sărăciia cele bogate, Părinte Ierarhe Ioánne, roagă pre Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condacul Mucenicului, Glas al 3-lea. Podóbie: Fecioara astăzi... Cu toiagul, sfinte, cel dat ţie dela Dumnezeu, pre norodul tău paşte-l la păşunile cele de viiaţă aducătoare. Iar pre hiarăle cele nevăzute, şi neîmblânzite, zdrobeşte-le supt picioarele celora ce laudă pre tine. Că toţi cei din nevoi folositoriu cald, Mámante, pre tine au agonisit. 3. Sfântul sfinţitul Mucenic Anthim, Episcopul Nicomídiei. Şi Cuviosul Părintele nostru Theoctíst. Tropariul Sfinţitului Mucenic, Glas al 4-lea. 130
 • 141.  Luna lui Septemvrie  Şi părtaş obiceiurilor, şi următoriu scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu însuflate, spre suirea privirii la cele înnalte. Pentru aceasta cuvântul adevărului drept învăţând, şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Anthime, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Tropariul Cuviosului, Glas al 8-lea. Cu curgerile lacrămilor tale, nerodirea pustiiului o ai lucrat, şi cu suspinurile cele din adânc spre însutite ostenele o ai lucrat roditoare. Şi te-ai făcut luminătoriu lumii, strălucind cu minunile, Theoctíste Părintele nostru Cuvioase, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condacul Sfinţitului Mucenic, Glas al 4-lea. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat pre Cruce... Între Preoţi cu bună Credinţă vieţuind, şi calea muceniciei săvârşind, cinstirile idoleşti ai stins, ajutoriu făcându-te turmei tale, cugetătoriule de Dumnezeu. Pentru aceasta pre tine şi cinstindu-te, cu taină strigăm ţie: Din nevoi izbăveşte pre noi cu rugăciunile tale, pururea slăvite Anthime. 4. Sfântul sfinţitul Mucenic Vavíla, episcopul Antiohíei. Şi Sfântul Proroc Moisì, văzătoriul de Dumnezeu. Tropariul sfinţitului Mucenic, Glas al 4-lea. Şi părtaş obiceiurilor, şi următoriu scaunelor... Fila 124. Tropariul Prorocului, Glas al 2-lea. A Prorocului tău Moisì pomenire, Doamne, prăznuind, printr’însul te rugăm: Mântuieşte sufletele noastre. Condacul sfinţitului Mucenic, Glas al 4-lea. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Măririle Credinţei în inima ta puindu-le o ai păzit, sfinţite Mucenice Vavíla, netemându-te de muncitoriu, slugă a lui Hristos; pentru aceasta pre noi ne păzeşte. 5. () Sfântul Proroc Zaharía, tatăl Sfântului Ioánn Mergătoriul Înnainte. Tropariul, Glas al 2-lea. Cu haina preoţiei îmbrăcat fiind, înţelepte, dupre Legea lui Dumnezeu jertvă priimită dupre cuviinţa preoţiei ai adus, Zaharíe; şi te-ai făcut luminătoriu, şi văzătoriu de cele de taină, semnele harului întru tine purtându-le, preaînţelepte. Şi cu sabie omorât fiind în Bisearica lui 131
 • 142.  Luna lui Septemvrie  Dumnezeu, al lui Hristos Prorocule, cu Mergătoriul Înnainte roagă-te, să se mântuiască sufletele noastre. Condacul, Glas al 3-lea. Podóbie: Fecioara astăzi... Prorocul astăzi, şi preotul celui Preaînnalt, Zaharía, al Mergătoriului- înnainte născătoriu, a pus înnainte masa pomenirii sale, pre credincioşi hrănind, căci băutura dreptăţii tuturor amestecând. Pentru aceasta se sfârşeşte, ca un Dumnezeesc tăinuitoriu al harului lui Dumnezeu. 6. () Pomenirea minunii ce s’a făcut în Colassés, adecă în Hónes, de Arhistrátigul Mihaíl. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariul, Glas al 4-lea Mai-marele Voievod al Oştilor Cereşti, rugămu-te pre tine pururea noi, nevrednicii, ca cu rugăciunile tale să acoperi pre noi, cu acoperemântul aripilor Slavei tale ceii netrupeşti, păzind pre noi cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: Izbăveşte-ne din primejdii, ca un mai- mare preste cetele Puterilor celor de sus. Condacul, Glas al 2-lea. Cel ce stai înnaintea Treimei cu totul luminat, împreună cu toate Cereştile cete, şi Dumnezeiască cântare cu dânşii strigi, înţelepte Mihaile, şi pământul cu Dumnezeiasca voinţă îl încungiuri, şi cu minuni prea mari minunezi, nu înceta a te ruga pentru noi toţi. Alt Condac. Glas acelaşi. Mai-marele Voievod al lui Dumnezeu, slujitoriule al Dumnezeeştii Slave, Căpeteniia Îngerilor şi povăţuitoriule al oamenilor, ceea ce iaste de folos cere nouă, şi mare milă, ca un mai-mare Voievod al celor fără de trup. 7. Înnainte-prăznuirea Naşterii Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei. Şi Sfântul Mucenic Sózont. Tropariul a Înnainte-prăznuirii, Glas al 4-lea. Din Rădăcina lui Iessé, şi din coapsele lui Davíd, Prunca lui Dumnezeu Mariia se naşte nouă astăzi. Pentru aceasta şi cu bucurie se bucură toate, şi se înnoiesc: Bucuraţi-vă împreună Ceriul şi pământul, lăudaţi-o pre dânsa moştenirile neamurilor, Ioakím se veseleşte, şi Anna prăznuieşte strigând: Stearpa naşte pre Născătoarea de Dumnezeu, şi Hrănitoarea vieţii noastre. Condacul Născătoarei de Dumnezeu, Glas al 4-lea. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... 132
 • 143.  Luna lui Septemvrie  Întru cinstită Naşterea ta, lumea, cu Duhul fără materie fiind împodobită, cu înţelegere întru veselie strigă ţie: Bucură-te, Fecioară, lauda Creştinilor. Tropariul sfântului Mucenic. Glas al 4-lea. Mucenicul tău, Doamne, Sózont... Fila 124. Condacul Mucenicului. Glas al 2-lea. Pre adevăratul şi de Dumnezeu purtătoriul Mucenic, şi nevoitoriul bunei cinstiri cel iscusit, adunându-ne astăzi, cu mare glas să lăudăm, pre Sózont tăinuitoriul Harului, pre dătătoriul de tămăduiri cel preabogat: că se roagă lui Hristos Dumnezeu pentru noi toţi. 8. Naşterea Preasfintei Stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoarei. Praznic şi dezlegare la peşte. Tropariul, Glas al 4-lea. Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare, bucurie a vestit la toată lumea. Că din tine au răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru. Şi stricând moartea, au dăruit nouă viiaţă vecinică. Condacul, Glas al 4-lea. Ioakím şi Anna din defăimarea nenaşterii de prunci, şi Adám şi Eva din stricăciunea morţii s’au slobozit, Preacurată, întru Sfântă Naşterea ta. Aceasta o prăznuieşte şi norodul tău, de vina greşalelor izbăvindu- se când strigă cătră tine: Cea stearpă naşte pre Născătoarea de Dumnezeu şi Hrănitoarea Vieţii noastre. 9. () Sfinţii şi Drepţii Dumnezeeştii Părinţi Ioakím şi Anna. Şi sfântul Mucenic Severián. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariul Praznicului. Şi al sfinţilor, de vei vrea. Glas al 2-lea. Pomenirea Drepţilor tăi, Doamne, prăznuind, printr’înşii rugămu-ne ţie, mântuieşte sufletele noastre. Condacul, glas al 2-lea. Podóbie: Cele de sus căutând... Veseleşte-se acum Anna, din legăturile sterpiciunii dezlegându-se, şi hrăneşte pre cea Preacurată, chemând pre toţi să laude pre cela ce au dăruit din pântecele eiĭ oamenilor pre singură Maica ceea ce nu ştie de bărbat. 10. Sfintele fămei Muceniţe, Minodóra, Mitrodóra şi Nimfodóra. Tropariul Praznicului. Condacul sfintelor. Glas al 4-lea. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat pre Cruce... Pentru Treime tare nevoindu-vă, pre vrăjmaşul cel prea meşteşugáreţ aţi biruit, frăţeşte cu Duhul îmbrăcându-vă. Pentru aceasta v’aţi sălăşluit cu cele cinci fecioare în cămara Cerească, purtătoarelor de 133
 • 144.  Luna lui Septemvrie  nevoinţe, şi cu Îngerii înnaintea Împăratului tuturor întru veselie neîncetat staţi. 11. Cuvioasa maica noastră Theodóra cea din Alexandríia. Tropariul Praznicului. Şi al sfintei, Glas 8. Întru tine, Maică, cu osârdie s’a mântuit cel dupre chip, că luând Crucea ai urmat lui Hristos, şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci iaste trecătoriu, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritoriu. Pentru aceasta şi cu Îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Theodóro, Duhul tău. Condacul sfintei, Glas al 2-lea. Podóbie: Cele de sus căutând... Trupul tău cu posturi veştejind, cu neadormite rugăciuni pre Ziditoriul ai rugat pentru păcatul tău, ca să iai iertare desăvârşit, şi ai luat iertare, calea pocăinţei arătând. 12. Sfântul Mucenic Avtonóm: slujba lui se cântă în 11. Pentru că întru această zi iaste odovaniia Praznicului Naşterii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Condacul Mucenicului, Glas al 2-lea. Cele Dumnezeeşti, înţelepte, cu curăţie în taină învăţând, jertvă priimită te-ai făcut, de Dumnezeu Fericite, că ai băut Păharul lui Hristos, preaslăvite, luminătoriule a toată lumea, rugându-te neîncetat pentru noi toţi. 13. () Pomenirea înnoirii Învierii lui Hristos, Dumnezeului nostru. Şi înnainte-prăznuirea Înnălţării Cinstitei şi de viiaţă făcătoarei Cruci. Şi Sfântul Mucenic Cornílie Sutaşul. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariul, Glas al 4-lea. Ca bună-podoaba tăriei ceii de sus, ai arătat şi frumseţea cea de jos, a sfântului Lăcaş al Slavei tale, Doamne. Întăreşte pre acesta în veacul veacului, şi priimeşte rugăciunile noastre, carile neîncetat într’însul se aduc ţie, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, cel ce eşti Viiaţa tuturor, şi Înviiarea. Tropariul Crucii, Glas al 2-lea. De viiaţă făcătoare Crucea Bunătăţii tale, Doamne, carea ai dăruit nouă, nevrednicilor, ţie o aducem spre rugăciune. Mântuieşte pre Împăratul şi Cetatea ta, carii se roagă, pentru Născătoarea de Dumnezeu, Unule Iubitoriule de oameni. Condac, Glas al 4-lea. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Ceriu mult luminos Biserica s’a arătat, pre toţi Credincioşii luminând, întru carea stând strigăm: Această casă întăreşte-o, Doamne. Condacul sfântului, Glas al 4-lea. 134
 • 145.  Luna lui Septemvrie  Începătură sfântă, Biserica din păgâni te-a luat, pre tine cel ce o ai luminat pre dânsa cu îmbunătăţitele tale fapte, sfinţitoriule de taine, de Dumnezeu înţelepţite Cornílie.  Cuviosul Părintele nostru Ioánn dela Prislop. Tropariul, Glas 1. Iubitoriule de nevoinţă, şi râvnitoriule întru cele sfinte, Cuvioase Părinte Ioánne, părăsit-ai cele trecătoare, şi ai ales pre cele vecinice; luat-ai jugul lui Hristos în Monastirea Prislopului, şi în peşteră pustnicească, împreună cu Îngerii, pre Dumnezeu ai slăvit. Pentru aceasta, nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre. Condac, Glas al 4-lea. Jugul nevoinţelor pre umere luând, lui Hristos ai urmat, Cuvioase Ioánne. În peşteră nevoindu-te, cu răceala pietrii te-ai împrietenit, şi podoaba pustniciei o ai dobândit; pentru aceasta, cu cântări lăudăm pre tine, zicând: Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioánne, lauda Prislopului. 14. A toată lumea înnălţarea Cinstitei şi de viiaţă făcătoarei Cruci. Praznic şi Post, ori în ce zi va fi. Tropariul, Glas 1. Mântuieşte, Doamne, norodul tău, şi blagosloveşte moştenirea ta, biruinţă bine-cinstitorilor asupra protivnicilor dăruieşte, şi păzeşte cu Crucea ta pre norodul tău. Condac, Glas al 4-lea. Cel ce te-ai înnălţat pre Cruce de bună voie, norodului tău celui nou numit cu Numele tău, Îndurările tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu Puterea ta pre Credinciosul Domnul nostru, dăruind lui biruinţă asupra protivnicilor, având ajutoriul tău, armă de pace, nebiruită biruinţă. 15.  Sfântul Marele Mucenic Nikíta. Tropariul Praznicului. Şi al Sfântului, Glas al 4-lea. Mucenicul tău, Doamne, Nikíta... Fila 124. Condacul Sfântului, Glas al 2-lea. Podóbie: Cele de sus căutând... Puterea înşelăciunii tăindu-o cu împrotivirea ta, şi cunună de biruinţă luând întru nevoinţele tale, cu Îngerii împreună te bucuri, slăvite Nikíto, cel cu nume de biruinţă, cu carii roagă-te lui Hristos Dumnezeu neîncetat pentru noi toţi.  Sfântul Ierarh Iosíf cel Nou dela Partoş. Tropariul Ierarhului, Glas al 8-lea. 135
 • 146.  Luna lui Septemvrie  Din tinereţe cu totul te-ai supus Domnului, cu rugăciunile şi cu ostenelele şi cu postul. Pentru aceasta, văzând Dumnezeu nevoinţele tale, Arhiereu şi Păstoriu Bisericii sale te-au rânduit, şi dupre moarte în cetele sfinţilor te-au sălăşluit, Sfinte Părinte Iosife; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşale nouă, celor ce cu credinţă şi cu dragoste săvârşim sfântă pomenirea ta. Condacul, Glas al 8-lea. Apărătoriu nebiruit, ca cel ce prin tine din nevoi s’a mântuit, te are pământul Banatului, Sfinte Iosife. Ci ca cela ce ai îndrăzneală cătră Dumnezeu, apără pre el de toată nevoia, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Iosife, făcătoriule de minuni. 16. () Sfânta şi atotlăudata marea Muceniţă Evfimíia. Tropariul Praznicului. Şi al sfintei, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Evfimíia strigă cu mare glas, pre tine Mirele mieu te iubesc, şi pre tine căutând mă chinuiesc, şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul tău, şi pătimesc pentru tine, ca să împărăţesc întru tine, şi moriu pentru tine, ca să şi viez întru tine, şi ca pre o jertvă fără de prihană, priimeşte-mă pre ceea ce cu dragoste mă jertvesc ţie. Pentru rugăciunile eiĭ, ca un Milostiv, mântuieşte sufletele noastre. Condac, Glas al 2-lea. Lupte întru chinuire, lupte întru credinţă ai pus cu căldură, pentru Hristos, Mirele tău. Ci şi acum, precum eresurile, aşa şi întărâtările vrăjmaşilor supt picioarele Pravosláviei a le supune roagă-te, pentru Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce dela cei şase sute treizeci purtători de Dumnezeu Părinţi Carte ai luat, şi o ai păzit pre ea, ceea ce eşti cu totul lăudată. 17. Sfânta Muceniţă Sofíia şi trei fiice ale eiĭ, Pístis, Agápi şi Elpída. Tropariul Praznicului. Condacul sfintelor, Glas 1. Podóbie: Mormântul tău, Mântuitoriule... A Sofíei ceii cinstite, preasfinţitele stâlpări Pístis, Agápi şi Elpída arătându-se, înţelepciunea ellinească, cu Harul o au arătat nebună. Şi chinuindu-se, şi purtătoare de biruinţă arătându-se, s’au încununat dela Hristos, Stăpânul tuturor, cu cunună nestricată. 18. Cuviosul Părintele nostru Evménie, Episcopul Gortíniei, făcătoriul de minuni. Tropariul şi Condacul Praznicului. 19. Sfinţii Mucenici Trófim, Savvátie şi Dorimedónt. Tropariul Praznicului. Condacul sfinţilor, Glas al 4-lea. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi. 136
 • 147.  Luna lui Septemvrie  Izvor plin de darurile Sfântului Duh arătându-vă, pătimitorilor, lumea aţi adăpat cu bune curgerile minunilor. 20. () Sfântul marele Mucenic Evstáthie, cu doi fii ai săi, Agápie şi Theopíst. Tropariul Praznicului. Şi al sfântului, Glas al 4-lea. Mucenicii tăi, Doamne, întru nevoinţele sale, Cununile nestricăciunii au luat dela tine, Dumnezeul nostru; că având Tăriia ta, pre muncitori au surpat; zdrobit-au şi ale dracilor neputincioasele îndrăzniri. Pentru Rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre. Condac, Glas al 2-lea. Podóbie: Cele de sus căutând... Patimilor lui Hristos, preafericite, urmând, şi cu osârdie bând Păharul lui, părtaş şi moştenitoriu Slavei, Evstáthie, te-ai făcut, dela singur Dumnezeul tuturor luând Dumnezeiasca Putere de minuni. 21. Sfântul Apostol Codrát dela Magnisíia. Tropariul şi Condacul Praznicului. Întru această zi se odovăiaşte Praznicul făcătoarei de viiaţă Cruci, şi se cântă toate ale Praznicului. Iară slujba Apostolului se cântă la 22. 22. Sfântul sfinţitul Mucenic Focà. Tropariul Apostolului, Glas al 3-lea. Apostole sfinte Codráte, roagă pre Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşale sufletelor noastre. Tropariul Mucenicului, Glas al 4-lea. Şi părtaş obiceiurilor... Fila124. Condacul Apostolului, Glas al 8-lea. Podóbie: Apărătoarei Doamnei... Ca pre un Ierarh cinstit, şi sârguitoriu preatare, lumea aduce ţie, Doamne, pre Dumnezeescul Codrát Apostolul, şi cu cântări cinsteşte cinstită pomenirea lui, cerând totdeauna iertare greşalelor, ca să se dăruiască celor ce cântă lui, Îndurate. 23. () Zămislirea cinstitului Proroc înnainte-Mergătoriului şi Botezătoriului Ioánn. Tropariul, Glas al 4-lea. Ceea ce mai nainte erai stearpă neroditoare veseleşte-te, că iată ai zămislit, pre sfeşnicul Soarelui arătat, cel ce va să lumineze toată lumea cea bólnavă cu nevederea; dănţuieşte Zaharía, strigând cu îndrăzneală: Proroc celui Preaînnalt iaste cel ce va să se nască. Condac, Glas 1. Veseleşte-se luminat marele Zaharía, cu Elisaveta, soţiia sa cea întrutot slăvită, dupre vrednicie zămislind pre Ioánn Mergătoriul- înnainte, pre carele Arhanghelul bine l-a vestit bucurându-se, şi 137
 • 148.  Luna lui Septemvrie  oamenii dupre vrednică datorie îl cinstim, ca pre un tăinuitoriu al Harului. 24. () Sfânta întâia Muceniţă, şi întocma cu Apostolii Thécla. Tropariul, Glas al 4-lea. Mieluşaua ta, Iisuse, Thécla... Fila 130. Condac, Glas al 4-lea. Cu podoaba fecioriei ai strălucit, cu cununa muceniciei te-ai împodobit, Apostoliei te-ai încredinţat, fecioară, ca o preaslăvită, şi para focului în rouă o ai schimbat, şi mâniia taurului cu rugăciunea ta o ai îmblânzit, ca cea întâiu pătimitoare.  Cuviosul şi de Dumnezeu purtătoriul Părintele nostru Siluan Athonitul. Tropariul, Glas 3. Propoveduitoriu al iubirii lui Hristos, lumii întregi ai fost dat, de trei ori fericite, între cuvântătorii de Dumnezeu cel prea duios, căci pre Cel smerit şi blând ai văzut, şi inima aceluia o ai cunoscut; pentru aceasta, prin graiurile tale toţi luminându-ne, Siluane, de Dumnezeu însuflate, proslăvim Duhul, carele pre tine-au proslăvit. Alt Tropariu, Glas 4. Podóbie: Dreptar al Credinţei.... Pre Hristos, Învăţătoriu în calea smereniei, rugându-te, ai aflat, Duhul mărturisind în inima ta mântuirea; pentru aceasta, călăuză nevoinţei te-ai arătat, plin fiind de lumina cea Dumnezeiască. Cuvioase Părinte Siluane, roagă pre Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condacul, Glas 8. Podóbie: Când s’au pogorât... Pre pământ fiind, slujit-ai lui Hristos, pre urmele aceluia umblând; acuma, în Ceriuri, pre carele ai dorit priveşti, împreună cu dânsul petrecând, precum au făgăduit. Pentru aceasta, Părinte Siluane, calea mă învaţă, carea ai urmat. 25. Cuvioasa Maica noastră Evfrosína. Tropariul, Glas al 8-lea. Întru tine, Maică, cu osârdie... Fila 127. Condac, Glas al 2-lea. Viiaţa cea de sus dorind să dobândeşti, desfătarea cea de jos cu osârdie ai lăsat, şi pre tine singură te-ai amestecat în mijlocul bărbaţilor, preaslăvită; că pentru Hristos, Mirele tău, de logodnicul cel vremelnic nu te-ai grijit. 138
 • 149.  Luna lui Septemvrie  26. Mutarea Sfântului Apostol şi Evanghelist, Ioánn de Dumnezeu Cuvântătoriul. Tropariul, Glas al 2-lea. Apostole al lui Hristos Dumnezeu iubite, grăbeşte de izbăveşte pre norodul cel fără de răspuns, că te priimeşte când cazi cătră dânsul cel ce te-au priimit când te-ai răzemat pre pieptu-i; pre carele roagă, de Dumnezeu Cuvântătoriule, şi norul păgânilor cel pus asupra noastră să-l râsipească, cerând nouă pace şi mare milă. Condac, Glas al 2-lea. Măririle tale, iubitoriule de feciorie, cine va spune? Că verşi minuni şi izvorăşti tămăduiri, şi te rogi pentru sufletele noastre, ca un Cuvântătoriu de Dumnezeu şi Priiaten al lui Hristos. 27. Sfântul Mucenic Callistrát, şi cei împreună cu dânsul. Tropariu, Glas al 4-lea. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Condac, Glas al 4-lea, Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Toată osteneala voastră astăzi Biserica săvârşind, sfinţilor, laudă acum cu taină pre voi, ca pre cei ce aţi pătimit pentru dânsa, Dumnezeeşti Mucenici, bunilor biruitori preaînţelepţi.  Sfântul Sfinţitul Mucenic Antím Ivireanul. Tropariul, Glas 3. Păstori şi învăţători turmei tale cu vrednicie ai rânduit, Sfinte Părinte Ierarhe Antíme, şi râurile sfintelor tale cuvinte cu Dumnezeiască înţelepciune ai revărsat; viiaţa pentru ai tăi păstoriţi ţi-ai pus, şi cununa muceniciei dela Hristos Dumnezeu ai dobândit, pre carele roagă, Sfinte Ierarhe Antime, să dăruiască pace şi mare milă celor ce săvârşesc sfântă pomenirea ta. Condac, Glas 3. Învăţătoriule al dreptei cinstiri de Dumnezeu, Părinte Ierarhe Antíme, lauda Arhiereilor Ţării Româneşti, podoaba cărturarilor şi dulce grăitoriu al Dumnezeeştii înţelepciuni în graiul românesc te-ai arătat; lupta cea bună luptând, şi dreapta Credinţă mărturisind, cu haină mucenicească preafrumos te-ai împodobit, şi Împărăţiia lui Hristos ai dobândit. Pentru aceasta, împreună cântăm, zicând: Bucură-te Sfinte Preafericite Ierarhe Antíme. 28.  Cuviosul Părintele nostru Haríton, mărturisitoriul. Tropariu, Glas al 8-lea. 139
 • 150.  Luna lui Septemvrie  Cu curgerile lacrămilor tale, nerodirea pustiei ai lucrat, şi cu suspinurile cele din adânc spre însutite ostenele o ai făcut roditoare, şi te-ai făcut luminătoriu lumii, strălucind cu minunile, Harítone, Părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas al 2-lea, Podóbie: Întru rugăciuni... Mângâindu-te, de Dumnezeu înţelepţite, cu înfrânarea, şi poftele trupului oprindu-ţi, te-ai arătat cu credinţa crescând. Şi ca pomul vieţii în mijlocul Raiului ai înflorit, Harítone, cu totul fericite preasfinţite. 29. () Cuviosul Părintele nostru Kiriác Sihastrul. Tropariu, Glas 1. Lăcuitoriu pustiiului, şi Înger în trup, şi de minuni făcătoriu te-ai arătat, de Dumnezeu purtătoriule Părintele nostru Kiriác; cu postul, cu priveghiiarea, cu rugăciunea cereştile daruri luând, vindeci pre cei bólnavi, şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă celui ce au dat ţie putere. Slavă celui ce au încununat pre tine. Slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Condac, Glas al 8-lea, Podóbie: Apărătoarei Doamnei... Ca pre un apărătoriu tare, şi sprijinitoriu, cinstind pre tine sfinţita Lavră totdeauna, prăznuieşte cea de preste an pomenirea ta. Ci ca cel ce ai îndrăznire cătră Domnul, de vrăjmaşii cei ce năvălesc asupra noastră păzeşte pre noi, ca să strigăm: Bucură-te, Părinte, de trei ori fericite. 30. () Sfântul sfinţitul Mucenic Grigórie, al Arméniei ceii Mari. Tropariu, Glas al 4-lea. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. Condac, Glas al 2-lea, Podóbie: Tăriia bunei vestiri... Pre slăvitul şi Ierarhul, ca pre un nevoitoriu al adevărului, toţi astăzi cu cântări şi cu laude să îl slăvim, pre Păstoriul cel deşteptat şi învăţătoriul, pre Grigórie luminătoriul a toată lumea: că lui Hristos se roagă să ne mântuim noi. 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 LUNA LUI OCTOVRIE 140
 • 151.  Luna lui Septemvrie  ARE ZILE 31. Ziua are Ceasuri 11. Şi noaptea, Ceasuri 13. 1. Sfântul Apostol Ananía, unul din cei şaptezeci. Şi Cuviosul Părintele nostru Romanò Cântăreţul. Întru această zi, prăznuim Acoperemântul Preasfintei Stăpânii noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maríei. Tropariul Apostolului, Glas al 3-lea. Apostole sfinte Ananíe... Fila 131. Alt Tropariu, al Cuviosului, Glas al 8-lea. Întru tine, Părinte... Caută întru această Lună în 29. Condac, Glas 2. Podóbie: Întru Rugăciuni... Cel ce întru rugăciuni eşti prea cald folositoriu, şi celor ce cer preagrabnic ascultătoriu, priimeşte rugăciunea noastră, Ananíe, şi lui Hristos Unuia celui ce iaste Iubitoriu de oameni te roagă, să mântuiască pre cei ce laudă pre tine. 2. () Sfântul sfinţitul Mucenic Kiprián. Şi sfânta Muceniţă Iustína. Tropariul Mucenicului, Glas 4. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. Condac, Glas 1. Podóbie: Ceata Îngerească... Dela meşteşugul vrăjitoresc întorcându-te, de Dumnezeu înţelepţite, la cunoştinţa Dumnezeiască, te-ai arătat lumii doftor preaînţelept, tămăduiri dăruind celor ce cinstesc pre tine, Kipriáne, împreună cu Iustína, cu carii roagă-te Iubitoriului de oameni Stăpânului, să se mântuiască sufletele noastre. 3. () Sfântul sfinţit Mucenic Dionísie, Ariopaghítul. Tropariul, Glas al 4-lea. Bunătate învăţându-te, şi trezvindu-te întru toate, cu bună cunoştinţă ca un sfinţitoriu cuvios îmbrăcându-te, ai luat din vasul alegerii cele negrăite, şi Credinţa păzind, întocma curgerea ai săvârşit, sfinţite Mucenice Dionísie; roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas al 8-lea. Podóbie: Apărătoarei Doamnei... Prin porţile Cereşti ai trecut cu Duhul, Dionísie, ucenic fiind Apostolului celui ce până la al treilea Ceriu a ajuns, şi cu toată cunoştinţa celor negrăite te-ai îmbogăţit, şi ai luminat pre cei ce 141
 • 152.  Luna lui Septemvrie  şedeau întru întunerecul necunoştinţei. Pentru aceasta strigăm: Bucură-te, Părinte a toată lumea. 4. Sfântul Părintele nostru Ierothéiu, Episcopul Athínei. Tropariul, Glas al 4-lea. Bunătate învăţându-te... Vezi mai sus. Condac, Glas 8. Podóbie: Apărătoarei Doamnei... Pre tine Ierarhul Athínilor te lăudăm, ca cei ce ne-am învăţat prin tine cele streine şi negrăite, că te-ai arătat de Dumnezeu priimit cuvântătoriu de cântare. Ci roagă-te, preafericite Ierothée, să ne izbăvim de toate greşalele, ca să strigăm: Bucură-te Părinte, de Dumnezeu înţelepţite. 5. Sfânta Muceniţă Haritína. Tropariu, Glas al 4-lea. Mieluşaua ta, Iisuse, Haritína... Fila 130. Condacul, Glas al 2-lea. Cu minte tare, Haritíno, prin credinţă întărindu-ţi sufletul, pre luptătoriul vrăjmaş de faţă ai ruşinat, şi înnaintea lui Hristos stând, întrutot-fericită, porţi porfiră din sângiurile tale, şi pururea împreună cu Îngerii te bucuri; roagă-te pentru noi, răbdătoare de chinuri. 6. () Sfântul Apostol Thomà. Tropariul, Glas al 3-lea. Apostole sfinte Thomà... Fila 131. Condac, Glas al 4-lea. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... De darul înţelepciunii plin fiind Apostolul lui Hristos şi sluga cea adevărată, întru pocăinţă a strigat cătră tine: Tu eşti Dumnezeul mieu şi Domnul. 7. () Sfinţii Mucenici Sérghie şi Vákh. Tropariu, Glas al 4-lea. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Condac, Glas al 3-lea. Podóbie: Fecioara astăzi... Pre vitejii Mucenici şi fraţi, cu credinţă adunându-ne să-i încununăm întru sfinte bune laude, pre Sérghie al Treimii tarele ostaş, şi pre Vákh cel răbdătoriu în munci, şi carele a mărturisit pre Hristos, mai-marele nevoitorilor şi Făcătoriul tuturor. 8. Cuvioasa Maica noastră Pelaghiia. Tropariul, Glas 8. Întru tine, Maică, cu osârdie..., Fila 127. Condac, Glas 2. Podóbie: Cele de sus căutând... Trupul tău cu postul topind, cu rugăciuni neadormite pre Ziditoriul ai rugat, ca să iai iertare desăvârşit pentru faptele tale, şi ai şi luat aievea, Cuvioasă, calea pocăinţei arătând. 142
 • 153.  Luna lui Septemvrie  9. () Sfântul Apostol Iácov al lui Alféu. Şi Cuviosul Părintele nostru Andrónic. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariul Apostolului, Glas al 3-lea. Apostole sfinte Iácove... Fila 131. Tropariul Cuviosului, Glas al 4-lea. Lăcuitoriu pustiiului... Fila 133. Condac, Glas al 4-lea. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Cel ce vânătoriu păgânilor prealuminat s’a arătat, şi între ucenici preacinstit, şi cu Apostolii împreună-lăcuitoriu, Iácov, lumii bogăţie de tămăduiri dăruieşte, pre cei ce laudă pre dânsul de primejdii acoperă. Pentru aceasta, cu un glas strigăm lui: Mântuieşte pre toţi, cu rugăciunile tale, Apostole. Condacul Cuviosului, Glas 6. Dela Înţelepciunea cea atotlucrătoare îmbrăcându-te întru puterea Harului, pre păgâni la Dumnezeu ai adus, şi capeştile idoleşti ai sfărmat, şi bătăi în multe feluri ai răbdat cu suflet preavoios, şi ai strigat, preaslăvite: Hristos iaste cela ce au venit să mântuiască neamul omenesc. 10. Sfinţii Mucenici Evlámpie şi Evlampíia. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Condac, Glas al 3-lea. Podóbie: Fecioara astăzi... Pre vitejii Mucenici şi fraţi dupre trup, pre înţeleptul Evlámpie, şi pre Evlampíia, să îi cinstim; că aceştia meşteşugirile tíranilor au ruşinat, cu puterea Celui ce s’au Răstignit. Pentru aceasta s’au arătat Mucenicilor slavă, împreună şi laudă. 11. Sfântul Apostol Fílipp, unul din cei şapte Diaconi. Şi Cuviosul Părintele nostru Theofán Mărturisitoriul, Mitropolitul Nikéii. Tropariul Apostolului, Glas 3. Apostole sfinte Fílippe... Fila 131. Tropariul Cuviosului, Glas 8. Al Pravosláviei îndreptătoriule, al bunei-cinstiri învăţătoriule, şi al curăţiei, al lumii luminătoriule, podoaba Cuvioşilor cea de Dumnezeu însuflată, Theofáne înţelepte, cu învăţăturile tale pre toţi ai luminat, Alăută Duhovnicească; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condacul Apostolului, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi lumii... 143
 • 154.  Luna lui Septemvrie  Luminat fiind cu Preasfântul Duh, plinirile pământului luminezi cu învăţăturile tale şi cu strălucirile minunilor, de sfinţenie tăinuitoriule Apostole Fílippe. Duminecă dupre 11 a aceştii Luni cântăm slujba Sfinţilor Părinţi carii au fost la al 7-lea Sobor ce s’a făcut la Nikéia. Tropariu, Glas 8. Preaproslăvit eşti Hristoase Dumnezeul nostru, cela ce luminători pre pământ pre Părinţii noştri ai întemeiat, şi printr’înşii la adevărata Credinţă pre noi pre toţi ai îndreptat, mult-Îndurate, slavă ţie. Condac, Glas al 8-lea. Propoveduirea Apostolilor şi învăţăturile Părinţilor, Bisericii o Credinţă au pecetluit, carea şi haina Adevărului purtând, cea ţesută din Bogosloviia cea de sus, drept îndreptează şi slăveşte Taina cea mare a bunei-cinstiri. 12. Sfinţii Mucenici Próv, Taráh şi Androníc. Tropariu, Glas 5. De isprăvile sfinţilor Mucenici, Puterile Cereşti prea s’au minunat, că în trup muritoriu, pre vrăjmaşul cel fără de trup, cu puterea Crucii nevoindu-se bine l-au biruit nevăzut. Şi se roagă Domnului, să miluiască sufletele noastre. Condac, Glas 2. Podóbie: Cele de sus căutând... A Treimii Slavă au arătat nouă vitejii ostaşi ai lui Hristos şi Mucenici, împreună cu Taráh, Próv şi Androníc, că au mustrat toată nedumnezeirea tíranilor, pentru Credinţă vitejaşte nevoindu- se. 13. Sfinţii Mucenici Cárp şi Papíl. Tropariul, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat pre Cruce... Ca o vistierie de mult preţ, şi izvor ce izvorăşte izvoară de tămăduiri, Stăpânul, celor de pre pământ au dat Moaştele voastre, carile şterg neputinţele patimilor cele de multe feliuri, şi Har dau sufletelor neîncetat. Pentru aceasta cu un glas, Dumnezeeştilor Mucenici, cu dragoste a voastră prăznuire săvârşim. 14. Sfinţii Mucenici Nazárie, Ghervásie, Protásie şi Kélsie.  Şi Cuvioasa Maica noastră Paraskéva. Tropariul Mucenicilor, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Condacul Mucenicilor, Glas al 2-lea. 144
 • 155.  Luna lui Septemvrie  Luminători luminaţi arătându-vă, Dumnezeeştilor Mucenici, lumea cu lumina minunilor să o luminaţi, stricând noaptea cea adâncă a boalelor totdeauna, şi lui Hristos unul Dumnezeu rugându-vă, ca să dea nouă milă. Tropariul Cuvioasei, Glas 8. Întru tine, Maică, cu osârdie... Fila 127. Condacul Cuvioasei, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Pre sfânta folositoarea celor ce sânt întru nevoi, toţi cu bună credinţă să o lăudăm, pre preacinstita Paraskéva; că aceasta viiaţa cea stricăcioasă lăsând, pre cea nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceea slavă a aflat, şi daruri de minuni, cu Porunca lui Dumnezeu. 15. Sfântul Cuviosul Mucenic Lukián, Preot al Bisericii Antiohíei. Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Lukián... Fila 124. Condac, Glas al 2-lea. Pre cel ce a strălucit mai nainte întru postire, şi a doua oară întru pătimire luminând, toţi ca pre o prealuminoasă lumină pre Lukián cu cântări slăvite să cinstim, carele se roagă neîncetat pentru noi toţi. 16. Sfântul Mucenic Lónghin sutaşul. Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Lónghin... Fila 124. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Veselindu-se s’a bucurat Biserica astăzi întru pomenirea pururea- slăvitului viteaz Lónghin, strigând: Tu eşti Puterea mea, Hristoase, şi Întărirea. 17. Sfântul Proroc Osie. Şi sfântul Cuviosul Mucenic Andréiu Criteanul. Tropariul, glas 4. Pustniceşte mai nainte pedepsindu-te în munte, taberile vrăjmaşilor cele netrupeşti cu toată arma Crucii le-ai pierdut, întrutot fericite, şi iarăşi spre chinuire bărbăteşte te-ai îmbrăcat, ucigând pre Coproním cu sabiia Credinţei, şi pentru amândouă te-ai încununat dela Dumnezeu, Cuvioase Mucenice Andrée, pururea slăvite. Condac, Glas al 3-lea. Podóbie: Fecioara astăzi... Prăznuieşte astăzi cetatea cea împărătească strălucitul praznic al pomenirii tale ceii de lumină purtătoare, chemând la sine toată cetatea şi laturea. Că se bucură, căci a dobândit vistierie mare, mult-pătimitoriul tău trup, Andrée mucenice, al Pravosláviei luminătoriule. 145
 • 156.  Luna lui Septemvrie  18. () Sfântul Apostol şi Evanghelist Lucà. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariul, Glas 3. Apostole sfinte şi Evangheliste Lucà... Fila 131. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Ucenic făcându-te Cuvântului lui Dumnezeu, împreună cu Pável ai luminat tot pământul, şi negura ai gonit, scriind Dumnezeiasca Evangheliia lui Hristos. 19. Sfântul Proroc Ioíl. Şi sfântul Mucenic Uár. Tropariul Mucenicului, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Uár... Fila 124. Condac, Glas al 4-lea. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Lui Hristos urmând, Mucenice Uáre, Păharul lui ai băut, şi cu Cununa muceniciei încununându-te, împreună cu Îngerii dănţuieşti: roagă-te neîncetat pentru sufletele noastre. 20. () Sfântul marele Mucenic Artémie. Tropariul, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Artemie... Fila 124. Condac Glas 2. Podóbie: Pre Propoveduitorii... Pre cel bine-credincios şi de Cunună purtătoriul Mucenic, carele a luat asupra vrăjmaşilor laude de biruinţă, adunându-ne dupre vrednicie cu cântări să-l lăudăm, pre Artémie cel mare între Mucenici, şi dătătoriul de minuni cel preabogat, că se roagă Domnului pentru noi toţi. 21. () Cuviosul Părintele nostru Ilaríon cel mare. Tropariul, Glas 8. Cu curgerile lacrămilor tale... Fila 125. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Ca pre un luminătoriu neapus, pre tine, Soarele cel înţelegătoriu, adunându-ne astăzi, cu cântări te lăudăm, că ai luminat celor ce erau întru întunerecul neştiinţei, pre toţi ridicând spre Dumnezeiasca înnălţime, Ilaríone. Pentru aceasta strigăm: Bucură- te, Părinte, întemeiarea Pustnicilor.  Cuvioşii Mărturisitori Visarion Sarai, Sofronie dela Cioara şi Mucenicul Nicolae Oprea din Sălişte. Tropariul, Glas 1. Luptătorilor pentru Pravoslovie, ca nişte îngereşti trâmbiţe aţi înviorat în suflete îndrăznirea mărturisirii dreptei credinţe, şi ca nişte înţelepţi propoveduitori, pre norod aţi hrănit cu dreaptă şi luminată învăţătură. Mari au fost ostenelele lucrării voastre, mare şi osârdiia propoveduirii, mare şi rodul luptei voastre ceii drepte, 146
 • 157.  Luna lui Septemvrie  pururea pomeniţilor ostaşi ai lui Hristos. Condacul, Glas al 4-lea. Văzând noi astăzi toate nevoinţele voastre, cu nespusă bucurie facem pomenirea voastră, Prealăudaţilor apărători ai Pravosláviei; căci cu puterea lui Hristos fiind întrarmaţi, strălucite biruinţe pentru norodul dreptcredincios aţi secerat, cei ce aţi fost adevăraţi soli creştini, şi mucenicească pătimire aţi pătimit.  Sfinţii Preoţi mărturisitori Ioánn din Galeş, şi Moisì Măcinic din Sibiel. Tropariu, Glas 1. Preoţi cu chemare sfântă, Moisì şi Ioánne, ca nişte ostaşi adevăraţi ai lui Hristos Dumnezeu, cu putere dreapta credinţă ai propoveduit, şi mărturisitori ai Pravosláviei v’aţi făcut pentru norodul cel credincios. Drept aceea, moarte mucenicească priimind, rugaţi pre Hristos Dumnezeu, să dăruiască Bisericii sale pace şi unire, iar sufletelor noastre mare milă. Condac, Glas 3. Să prăznuim astăzi cu vrednicie pre ostaşii lui Hristos, preoţii Moisì şi Ioánn, carii s’au arătat în pământul Transilvaniei ca nişte făclii aprinse ale dreptei credinţe, pentru carea cununa muceniciei au priimit, şi cu dragoste să stigăm: Bucuraţi-vă, mărturisitori ai lui Hristos, şi apărători ai Credinţei noastre strămoşeşti. 22. Sfântul şi întocma cu Apostolii Avérkie, Episcopul Ierapóliei făcătoriul de minuni. Şi sfinţii şapte Tineri, cei din Efés. Tropariul sfântului, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Alt Tropariu, al Mucenicilor, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Condac, Glas 8. Podóbie: Ca nişte pârgă a firii... Ca pre un Preot mai mare şi împreună-lăcuitoriu cu Apostolii, toată Biserica Credincioşilor cinsteşte pre tine, Avérkie; pre carea cu rugăciunile tale o păzeşte, Fericite, nebiruită şi neviforată, şi neîntinată de tot eresul, ca un pururea slăvit. 23. () Sfântul Apostol Iácov, Fratele lui Dumnezeu. Dezlegare la vin şi untdelemn. Tropariul, Glas 2. Ca un Ucenic al Domnului, Drepte, ai luat Evangheliia; ca un Mucenic ai neschimbare, îndrăzneală ca un Frate al lui Dumnezeu, a te ruga ca un Ierarh. Roagă pre Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... 147
 • 158.  Luna lui Septemvrie  Al Tatălui Unul-născut Dumnezeu Cuvântul, cel ce au venit la noi în zilele cele de apoi, Iácove Dumnezeescule, pre tine întâiu au arătat Ierusalimleanilor, păstoriu şi învăţătoriu, şi credincios ispravnic Tainelor celor Duhovniceşti. Pentru aceasta toţi, Apostole, pre tine cinstim. 24. Sfântul marele Mucenic Arétha, şi cei împreună cu dânsul. Tropariu, Glas 1. Pentru durerile Sfinţilor carii pentru tine au pătimit, fii milostiv, Doamne, şi toate durerile noastre vindecă, Iubitoriule de oameni, rugămu-ne ţie. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Solitoare de veselie a sosit nouă astăzi, purtătoarea de lumină prăznuirea ta, purtătoriule de chinuri, carea lăudându-o, slăvim pre Domnul cel ce iaste întru cele Înnalte. 25. Sfinţii Mucenici Markián şi Martírie, Notarii. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Condac, Glas 4. Nevoindu-vă bine din pruncie, Markiáne, împreună cu înţeleptul Martírie pre protivnicul Árie aţi surpat, nevătămată păzind Pravoslavnica Credinţă, lui Pável urmând, înţeleptului învăţătoriu. Pentru aceasta cu dânsul aţi aflat viiaţă, ca nişte apărători ai Credinţei prea aleşi. 26. Sfântul marele Mucenic Dimítrie, Izvorâtoriul de Mir. Şi pomenirea marelui şi înfricoşatului Cutremur. Praznic. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 3. Mare apărătoriu te-a aflat întru primejdii lumea, purtătoriule de chinuri, pre cel ce ai biruit pre păgâni. Deci precum mândria lui Líe ai surpat, şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pre Néstor, aşa, sfinte Dimítrie, pre Hristos Dumnezeu roagă-l, să dăruiască nouă mare milă. Tropariul Cutremurului, Glas al 8-lea. Cel ce cauţi spre pământ şi-l faci pre el de se cutremură, izbăveşte pre noi de groaza cea înfricoşată a cutremurului, Hristoase Dumnezeul nostru; şi trimite nouă Milele tale cele bogate, pentru Rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule Iubitoriule de oameni. Condac, Glas 2. 148
 • 159.  Luna lui Septemvrie  Cu curgerile sângiurilor tale, Dimítrie, Biserica o au roşit Dumnezeu, cel ce au dat ţie tărie nebiruită, şi cetatea ta nevătămată o păzeşte, că tu eşti întărirea eiĭ. 27. Sfântul Mucenic Néstor. Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Néstor... Fila 124. Condac, Glas 2. Podóbie: Cele de sus căutând... Nevoindu-te bine, Slava cea nemuritoare ai moştenit acum, ca un Ostaş prea ales al Stăpânului făcându-te, cu rugăciunile lui Dimítrie Mucenicului, cu carele împreună, Néstore înţelepte, rugându-te nu înceta, pentru noi toţi.  Cuviosul părintele nostru Dimítrie cel Nou din Basarabi. Tropariul Cuviosului, Glas 8. Întru tine, Părinte, cu osârdie... Fila 143. Condacul, Glas 8. Podóbie: Apărătoarei Doamnei... Apărător al său nebiruit şi neînfrânt, ca cel ce prin tine din nevoi s’a izbăvit, te pune înnainte cetatea ta, Dimítrie; şi ca cel ce ai îndrăznire cătră Dumnezeu, de toate nevoile izbăveşte-o, ca să strigăm ţie: Bucură-te, făcătoriule de minuni Dimítrie. 28. Sfinţii Mucenici Teréntie şi Neonílla. Şi cuviosul Părintele nostru Stefan Savvaitul. Tropariul Mucenicilor, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Tropariul Cuviosului, Glas 8. Al Pravosláviei îndreptătoriule... Fila 137. Condac, Glas 4. Astăzi viind pomenirea mucenicească a lui Teréntie celui preaînţelept, şi a soţiei lui, se veselesc toate; cu căldură dar să alergăm ca să luăm vindecare, că aceştia au luat Har dela Sfântul Duh, a vindeca neputinţele şi boalele noastre. 29. Sfânta Cuvioasa Muceniţă Anastasíia Râmleanca. Şi Cuviosul Părintele nostru Avrámie închis de sine. Tropariul Muceniţei, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Anastasíia... Fila 130. Tropariul Cuviosului, Glas 8. Întru tine, Părinte, cu osârdie s’a mântuit cel dupre chip, că luând Crucea ai urmat lui Hristos, şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci iaste trecătoriu, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel 149
 • 160.  Luna lui Septemvrie  nemuritoriu. Pentru aceasta şi cu Îngerii împreună se bucură, Cuvioase Avrámie, duhul tău. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Cu apele fecioriei curăţindu-te, Cuvioasă, cu sângele muceniciei, Anastasíe, încununându-te, dai celor ce sânt întru nevoi tămăduire de boale, şi mântuire celor ce se apropie la tine din inimă. Că au dat ţie Hristos tărie, cel ce izvoraşte Har pururea-curgătoriu. 30. Sfântul Mucenic Zinóvie, şi Zinovíia, soru-sa. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Condac, Glas 8. Podóbie: Ca nişte pârgă a firii... Pre mărturisitorii adevărului, şi Propoveduitorii bunei-cinstiri, o însoţire dupre vrednicie să o cinstim cu cântări de Dumnezeu însuflate, pre Zinóvie împreună şi pre înţeleapta Zinovíia, pre cei ce împreună au vieţuit, şi împreună s’au pristăvit, şi prin mucenicie au luat Cunună nestricăcioasă. 31. Sfinţii Apostoli Apéllie, Stáhie, Ámplie, Urván, Aristóvul, Narkís. Şi Sfântul Mucenic Epimáh. Tropariu, Glas 3. Sfinţilor Apostoli, rugaţi pre Milostivul Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşale sufletelor noastre. Tropariul Mucenicului, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Epimáh... Fila 124. Condac, Glas 8. Podóbie: Ca nişte pârgă a firii... Ca pre nişte sfinţite vistierii ale Preasfântului Duh, şi raze ale Soarelui Slavei, dupre datorie să lăudăm pre înţelepţii Apostoli, pre Apéllie, pre Urván, şi pre Aristóvul, pre Ámplie, pre Narkís şi pre Stáhie, pre carii Harul i-a adunat Dumnezeului nostru.     LUNA LUI NOEMVRIE. ARE ZILE 30. Ziua are Ceasuri 10. Şi noaptea, 14. 150
 • 161.  Luna lui Septemvrie  1. () Sfinţii şi făcătorii de minuni, cei fără de argint, Cosmà şi Damián, cei dela Asíia. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 8. Sfinţilor cei fără de arginţi, şi de minuni făcătorilor, cercetaţi neputinţele noastre: în daru aţi luat, în daru daţi nouă. Condac, Glas 2. Har de tămăduiri luând, tindeţi sănătate celor ce sânt întru nevoi, slăviţi Doftori, de minuni făcători. Deci cu cercetarea voastră îndrăznirile oştitorilor împrotivă surpaţi, lumea tămăduind cu minunile. 2. Sfinţii Mucenici Akindín, Pigásie, Afthónie, Elpidifór şi Anempodíst. Tropariu, Glas 2. Purtătorilor de chinuri ai Domnului, fericit iaste pământul carele s’a adăpat cu sângiurile voastre, şi sfintele Lăcaşuri carile au priimit trupurile voastre, că în privelişte pre vrăjmaşi aţi biruit, şi pre Hristos cu îndrăzneală aţi propoveduit. Pre dânsul ca pre un Bun rugaţi să se mântuiască, rugămu-ne, sufletele noastre. Condac, Glas 1. Podóbie: Ceata Îngerească... Ca nişte stele nerătăcitoare ale Soarelui Slavei au strălucit pre pământ Ostaşii lui Hristos, risipind negura patimilor, şi har cu nepizmuire, fără sminteală, tuturor izvorând, şi mântuire fără de primejdii dăruiesc, cu nădejdea Credinţei. 3. Sfinţii Mucenici Akepsimà, Iosíf şi Aithalà Diaconul. Şi pomenirea înnoirii Bisericii Sfântului marelui Mucenic Gheórghie ceii din Lída, unde iaste preacinstitul lui Trup. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Condac, Glas 2. Podóbie: Cele de sus căutând... Cele Dumnezeeşti de taină le-ai învăţat, înţelepte, fără de prihană, jertvă priimită te-ai făcut, de Dumnezeu fericite; că Păharul lui Hristos ai băut, slăvite, sfinte Akepsimà, cu cei împreună- pătimitori cu tine, rugându-te neîncetat pentru noi toţi. 4. Cuviosul Părintele nostru Ioanníkie cel Mare. Tropariu, Glas 8. Cu curgerile lacrămilor tale... Fila 125. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... 151
 • 162.  Luna lui Septemvrie  Întru sfinţită pomenirea ta astăzi adunându-ne toţi Credincioşii, ne rugăm, Ioanníkie Cuvioase, ca să aflăm noi dela Domnul mare milă. 5. Sfinţii Mucenici Galactíon şi Epistimíia. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Condac, Glas 2. Cetelor Mucenicilor lui Hristos carii bine s’au nevoit v’aţi făcut părtaşi, luminat nevoindu-vă, Galactíone slăvite, şi cu Epistimíia soţia ta, carea a pătimit împreună cu tine; Unuia Dumnezeu neîncetat vă rugaţi pentru noi toţi. 6. () Sfântul Părintele nostru Pável Mărturisitoriul, Arhiepiscopul Ţarigrádului. Tropariu, Glas 3. Pentru mărturisirea Dumnezeieştii Credinţe, alt Pável pre tine Biserica râvnitoriu între Preoţi te-a arătat. Strigă împreună cu tine şi Ável cătră Domnul, şi sângele cel drept al Zaharíei. Părinte Cuvioase, pre Hristos Dumnezeu roagă-l, să dăruiască nouă mare milă. Condac, Glas 2. Luminând pre pământ ca o Stea din Ceriu luminătoare, luminezi pravoslavnica Biserică acum, pentru carea şi pătimind, sufletul tău, Pávle, ai pus, şi ca al Zaharíei şi a lui Ável, arătat strigă sângele tău cătră Domnul. 7. Sfinţii 33 de Mucenici cei din Melitín. Şi Cuviosul Părintele nostru şi făcătoriul de minuni Lázar, ce a sihăstrit în muntele Galísiei. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Şi al Cuviosului, Glas al 8-lea. Cu rugăciunile cele cu priveghiiare, întru curgerile lacrămilor tale stâlpul ţi-ai udat, şi cu suspinurile cele din adânc spre însutite ostenele l-ai făcut roditoriu, şi ai fost Păstoriu, dând tuturor iertare, Cuvioase Părintele nostru Lázare, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Ca pre un luminătoriu preamare Biserica lui Hristos slăveşte pre tine cu veselie întru cântări; pentru aceasta nu înceta rugându-te lui Hristos, să dăruiască tuturor iertare de greşale. 152
 • 163.  Luna lui Septemvrie  8. Soborul mai-marilor Voievozi, şi Cetelor începători, Mihaíl şi Gavriíl, şi ale tuturor Cereştilor Puteri. Praznic şi dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas al 4-lea. Mai-marilor Voievozi ai Oştilor Cereşti, rugămu-vă noi, nevrednicii, ca cu rugăciunile voastre să acoperiţi pre noi, cu acoperemântul aripilor Slavei voastre ceii netrupeşti, păzind pre noi cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: Izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai-mari preste Cetele Puterilor celor de sus. Condac, Glas 2. Mai-marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorilor Dumnezeeştii Slave, căpeteniile Îngerilor şi povăţuitorii oamenilor, ceea ce iaste de folos cereţi nouă, şi mare milă, ca nişte mai-mari Voievozi ai celor fără de trup. 9. Sfinţii Mucenici Onisífor şi Porfírie. Şi Cuvioasa maica noastră Matróna. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Şi al Cuvioasei, Glas al 8-lea. Întru tine, Maică, cu osârdie... Fila 127. Condac, Glas al 2-lea. Doi Mucenici tare pătimind, mândriia vrăjmaşilor în pământ o aţi surpat; luminându-vă cu Harul neziditei Treimi, slăviţilor, Onisífore şi Porfírie, rugaţi-vă neîncetat pentru noi toţi. 10. Sfinţii Apostoli Erást, Olimpà şi Rodión. Tropariu, Glas 3. Sfinţilor Apostoli... Fila 143. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Arătatu-s’a astăzi cinstită prăznuirea Apostolilor, dând arătat iertare de greşale tuturor celor ce săvârşesc pomenirea lor. 11. Sfinţii Mucenici Minà, Víctor şi Vikéntie. Şi sfânta Muceniţă Stefanída. () Şi Cuviosul Părintele nostru şi mărturisitoriul Theódor Studítul. Tropariul Mucenicilor, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Şi al Cuviosului, Glas al 8-lea. Al Pravosláviei îndreptătoriule..., Fila 137. Condacul Mucenicilor, Glas al 8-lea. Ca pre nişte mărturisitori ai bunei-credinţe, şi viteji de Dumnezeu înţelepţiţi, Biserica cinsteşte slăvind astăzi Dumnezeeştile chipuri, 153
 • 164.  Luna lui Septemvrie  al lui Minà purtătoriului de chinuri, al slăvitului Víctor şi al lui Vikéntie înţeleptului viteaz; şi iubindu-i strigă, slăvind pre Iubitoriul de oameni. Condacul Cuviosului, Glas 2. Cea pustnicească şi întocma cu Îngerii viiaţa ta, cu vitejeşti lupte o ai luminat, şi împreună cu Îngerii lăcuitoriu, de Dumnezeu fericite, te-ai arătat, Theódore, cu carii împreună lui Hristos Dumnezeu roagă-te neîncetat pentru noi toţi. 12. () Sfântul Părintele nostru Ioánn Patriarhul Alexandríei cel milostiv. Şi Cuviosul Părintele nostru Níl pustnicul. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas al 8-lea. Întru răbdarea ta ai agonisit plata ta, Părinte Cuvioase, întru rugăciune neîncetat răbdând, pre săraci iubind, şi pre aceia îndestulând. Ci te roagă lui Hristos Dumnezeu, Ioánne milostive fericite, să se mântuiască sufletele noastre. Tropariul Cuviosului, Glas al 8-lea. Cu curgerile lacrămilor tale... Fila 125. Condac, Glas acelaşi. Bogăţiia ta o ai împărţit săracilor, şi cerească bogăţie acum ai luat, Ioánne preaînţelepte. Pentru aceasta toţi pre tine te cinstim, săvârşind pomenirea ta cu milostenii, o, asemenea numite. Condacul Cuviosului, Glas al 8-lea. Zburdările patimilor cele pline de hreasturi dela trup despărţindu-le, Níle fericite, întru priveghetoare rugăciunea ta le-ai tăiat. Ci ca cel ce ai îndrăzneală cătră Domnul, din toate primejdiile mă slobozeşte, ca să strig ţie: Bucură-te, Părinte a toată lumea. 13. Cel dintru sfinţi Părintele nostru Ioánn Gură de Aur, Arhiepiscopul Ţarigrádului. Praznic. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariul, Glas al 8-lea. Din gura ta, ca nişte lumină de foc strălucind Harul, lumea toată a luminat; vistieriile neiubirii de argint lumii a câştigat; înnălţimea gândului smerit nouă a arătat. Ci cu cuvintele tale învăţându-ne, Părinte Ioánne Gură de Aur, roagă pre Cuvântul Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. Condacul, Glas al 6-lea. Din Ceriuri ai luat Dumnezeescul Har, şi cu buzele tale pre toţi înveţi, să se închine în Treime Unuia Dumnezeu; Ioánne Gură de Aur, preafericite Cuvioase, dupre vrednicie lăudăm pre tine, că eşti îndreptătoriu, ca cela ce arăţi cele Dumnezeeşti. 14.  Sfântul şi întrutot lăudatul Apostol Fílipp, unul din cei 12. Apostoli. 154
 • 165.  Luna lui Septemvrie  Dezlegare la peşte. Tropariul Apostolului, Glas 3. Apostole sfinte Fílippe... Fila 131. Condac, Glas 8. Ucenicul şi priiatenul tău, şi următoriul Patimilor tale, lumii Dumnezeu pre tine a propoveduit, de Dumnezeu grăitoriul Fílipp. Pentru ale căruia rugăciuni, de vrăjmaşii cei fără de lege Biserica ta şi Cetatea ta o păzeşte, pentru Născătoarea de Dumnezeu, mult- Milostive. 15. Sfinţii Mucenici şi mărturisitori Gúrie, Samonà şi Avív Diaconul. Dintru această zi începem Postul Naşterii lui Hristos. Alliluia. Sau Tropariul, Glas 5. Minunile sfinţilor tăi Mucenici, zidiu nebiruit au dăruit nouă, Hristoase Dumnezeule, pentru rugăciunile lor sfaturile păgânilor le risipeşte, schiptrurile împărăţiei întăreşte, ca un Bun şi de oameni Iubitoriu. Condac, Glas 2. De Sus luând harul, înţelepţilor, celor dintru ispite le ajutoraţi, prealăudaţilor. Pentru aceasta, sfinţilor, pre tânără din amară moarte o aţi izbăvit, că voi sânteţi cu adevărat Slava Edéssului, şi a lumii bucurie. 16. () Sfântul Apostol şi Evanghelist Matthéiu. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 3. Apostole sfinte şi Evangheliste Matthéiu... Fila 131. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Jugul vămii lepădând, în jugul dreptăţii te-ai înjugat, şi te-ai arătat neguţătoriu prea ales, bogăţie aducând înţelepciunea cea dintru înnălţime. Pentru aceasta ai propoveduit Cuvântul adevărului, şi sufletele celor leneşi le-ai ridicat, scriind Ceasul Judecăţii. 17. () Cel dintru sfinţi Părintele nostru Grigórie Episcopul Neokesáriei, făcătoriul de minuni. Tropariu, Glas 8. Întru rugăciuni priveghind, la lucrările minunilor răbdând, asemenea numire cu îndreptările ai câştigat. Ci te roagă lui Hristos Dumnezeu, Părinte Grigórie, să lumineze sufletele noastre, ca nu cândva să adormim întru moarte. Condac, Glas 2. A multora minuni luând lucrarea, cu semne înfricoşate pre draci ai îngrozit, şi boalele oamenilor ai gonit, preaînţelepte Grigórie, şi făcătoriu de minuni te numeşti, chemarea din fapte luând. 155
 • 166.  Luna lui Septemvrie  18. Sfinţii Mucenici Pláton şi Romanò. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Condac, Glas 2. Sfântă pomenirea voastră lumea veseleşte, chemând pre toţi Credincioşii la sfântă Biserica voastră; unde acum cu bucurie adunându-ne, strigăm cătră voi cu cântări luminate, Plátone şi Romane, de năvălirea păgânească izbăviţi cetatea voastră, sfinţilor. 19. Sfântul Proroc Avdíe. Şi sfântul Mucenic Varlaám. Alliluia. Sau Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Varlaám..., Fila 124. Condac, Glas 4. Arătatu-te-ai prealuminat cu tărie, ardere de tot, Liván cu bun míros, pre tine aducând jertvă lui Hristos; şi Cununa muceniciei luând, Varlaáme, pururea te rogi pentru noi, pătimitoriule. 20. Înnainte Prăznuirea Întrării în Biserică a Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei.  Şi Cuviosul Părintele nostru Grigórie Decapolítul. Şi cel dintru sfinţi Părintele nostru Próclu, Arhiepiscopul Ţarigrádului. Tropariul sfinţilor, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri, carele faci pururea cu noi dupre Bunătăţile tale, nu depărta Mila ta dela noi, ci pentru Rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viiaţa noastră. Slavă... Şi acum... Tropariu al înnainte-prăznuirii, Glas al 4-lea. Bucurie mai nainte încredinţează nouă Anna astăzi, Rod protivnic întristăciunii odrăslind, pre una pururea Fecioara, pre carea o şi aduce acum în Biserica Domnului bucurându-se, Biserică Cuvântului lui Dumnezeu, şi Maică Curată. Condac, Glas 4. De veselie astăzi lumea toată s’a umplut, întru binevestit Praznicul Născătoarei de Dumnezeu, strigând: Aceasta iaste Cortul cel Ceresc. Condacul Sfântului Grigórie, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Soare luminos pre tine Biserica te cunoaşte, carele cu podoabele faptelor bune şi cu razele tămăduirilor pre toţi luminezi, al lui Hristos slugă. Pentru aceasta prăznuim Dumnezeiască pomenirea ta, şi cinstim nevoinţele tale, preafericite Părinte, înţelepte Grigórie. Condacul Sfântului Proclu, glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Dupre vrednicie astăzi prăznuiaşte cea mai cinstită decât toate cetăţile cu adevărat, cinstită mutarea ta, Părinte al Părinţilor, preafericite Procle înţelepte. 156
 • 167.  Luna lui Septemvrie  21. Întrarea în Biserică a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei. Praznic. Şi dezlegare la peşte. Tropariu, Glas 4. Astăzi înnainte-însemnarea Bunei Voinţe a lui Dumnezeu şi propoveduirea mântuirii oamenilor, în Biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată, şi pre Hristos tuturor mai nainte îl vesteşte. Aceştiia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, plinirea rânduielii Ziditoriului. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Preacurată Biserica Mântuitoriului, Cămara cea de mult preţ şi Fecioara, Sfinţită Vistieriia Slavei lui Dumnezeu, astăzi în Casa Domnului se aduce, împreună aducând Harul Duhului lui Dumnezeu, pre carea o laudă Îngerii lui Dumnezeu: Aceasta iaste Cortul cel Ceresc. 22. Sfinţii Apostoli, Filímon şi cei cu dânsul. Tropariu, Glas 3. Sfinţilor Apostoli... Fila 143. Condac, Glas 2. Ca pre nişte Stele strălucitoare ce au luminat marginile, pre Apostolii lui Hristos să îi lăudăm, pre Filímon slăvitul, şi pre Arhípp cel sfinţit, pre Onisím, pre Márcu şi pre Apollós, cu carii şi pre Apfíia cea întrutot-înţeleaptă, strigând: Rugaţi-vă neîncetat pentru noi toţi. 23. Cei dintru sfinţi Părinţii noştri Grigórie, Episcopul Acragándelor, şi Amfilóhie, Episcopul Iconíei. Tropariu, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri... Caută mai sus, Fila 149. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Cu luminoasele străluciri ale Sfântului Duh, Biserica luminează pre cei ce săvârşesc luminată adormirea ta, Cuvioase Părinte preafericite Grigórie.  Cuviosul Părintele nostru Antónie dela Iezeru-Vâlcea. Tropariul, Glas 8. Cu curgerile Lacrămilor tale... Fila 125. Condacul, Glas 8. Soare luminos pre tine Biserica cunoaşte, carele cu podoaba faptelor bune şi cu razele tămăduirilor pre toţi luminezi, a lui Hristos slugă; pentru aceasta, prăznuim prealăudată pomenirea ta, şi cinstim nevoinţele tale, Preacuvioase Părinte Antónie. 24. () Sfânta marea Muceniţă a lui Hristos Ecaterína. Şi Sfântul marele Mucenic Mercúrie. Dezlegare la vin şi la untdelemn. 157
 • 168.  Luna lui Septemvrie  Tropariul sfintei, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Ecaterína... Fila 130. Alt Tropariu, al Mucenicului, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Mercúrie... Fila 124. Condacul sfintei, Glas 2. Ceată cinstită Dumnezeieşte iubitorilor de Mucenici ridicaţi acum, cinstind pre preaînţeleapta Ecaterína, că aceasta în privelişte pre Hristos a propoveduit, şi pre şarpele a călcat, mintea ritorilor defăimând. Condacul Mucenicului, Glas 4. Cele Dumnezeeşti de taină bine învăţându-le, înţelepte, jertvă priimită te-ai făcut, preaslăvite; că Păharul lui Hristos ai băut prea cu osârdie. Pentru aceasta, Mercúrie, te rogi neîncetat pentru noi toţi. 25. Cuvioşii Părinţii noştri şi sfinţiţii Mucenici, Clíment, Papa Romii, şi Pétru al Alexandríei. Tropariu, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri... Fila 149. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Ca cei ce sânteţi ai Bisericii neclătite şi Dumnezeeşti Turnuri, şi ai Creştinătăţii îndumnezeiţi stâlpi tari, Clímente, împreună cu Pétru, prealăudaţilor, cu rugăciunile voastre păziţi-ne pre toţi. 26. Cuviosul Părintele nostru Alípie stâlpnicul. De nu iaste Alliluia, Tropariu, Glas 1. Al răbdării stâlp ai fost... Fila 123. Condac, Glas 8. Ca pre o pricină a bunătăţilor şi podoabă pustnicilor, Biserica slăveşte pre tine astăzi, şi te laudă, Alípie; cu rugăciunile tale, dă celor ce cinstesc cu dragoste vitejiile şi luptele tale izbăvire de cumplitele greşale, precum te numeşti. 27. () Sfântul marele Mucenic Iácov Pérsul. Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Iácov... Fila 124. Condac, Glas 2. Însemnat fiind de bună soţiia ta ca cel cu suflet răbdătoriu, şi de înfricoşatul Judeţ temându-te, porunca Pérsilor şi îngrozirea ai scuipat, Iácove, şi te-ai arătat Mucenic cinstit, la trup ca o viţă fiind tăiat. 28. () Sfântul Cuviosul Mucenic Stéfan cel Nou. Tropariu, Glas 4. Pustniceşte mai nainte... Fila 139. 158
 • 169.  Luna lui Septemvrie  Condac, Glas 8. Pre iubitoriul Treimei şi Dumnezeescul Stéfan să-l lăudăm cu credinţă din inimă, întru cântări, iubitorilor de Praznic, ca pre cel ce a cinstit Chipul cel Frumos al Stăpânului şi al Maicii lui. Şi cu un glas acum din dragoste să strigăm cătră dânsul, bucurându-ne: Bucură-te, Părinte, pururea slăvite. 29. Sfântul Mucenic Paramón. Şi sfântul Mucenic Filumén. Şi Cuviosul Acákie cel dela Scară. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Sau Alliluia. Condac, Glas 4. Prin răbdarea Dumnezeeştilor Porunci, sufletul de spurcăciuni ţi-ai curăţit, şi cătră patima cea de săvârşit ai ajuns, că nu ai voit a jertvi înşelătorilor idoli, ci răvnind lui Hristos, cu suliţa ai fost junghiiat. Roagă-te dar pentru lume, întrutot fericite Paramóne. 30.  Sfântul şi întrutot-lăudatul Apostol Andréiu cel întâiu chemat. Praznic. Şi dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Ca cel dintre Apostoli mai întâiu chemat, şi Verhovnicului frate adevărat, Stăpânului tuturor, Andrée, roagă-te, pace lumii să dăruiască, şi sufletelor noastre mare milă. Condac, Glas 2. Podóbie: Pre cea întru Rugăciuni... Pre grăitoriul de Dumnezeu cel cu nume de bărbăţie, şi cel mai întâiu chemat decât Ucenicii Mântuitoriului, pre fratele lui Pétru să lăudăm, că precum dedemult acestuia, şi nouă acum a strigat: Veniţi, aflat-am pre cel dorit. 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 LUNA LUI DEKEMVRIE. ARE ZILE 31. Ziua are Ceasuri 9. Şi noaptea Ceasuri 15. 1. Sfântul Proroc Naúm. Tropariu, Glas 2, de nu iaste Alliluia. 159
 • 170.  Luna lui Septemvrie  A Prorocului tău Naúm... Fila 125. Condac, Glas 4. Luminându-se cu Duhul curată inima ta, s’a făcut priimitoare de lumina prorociei, că vezi cele de departe ca cum ar fi de faţă. Pentru aceasta te cinstim, Proroce Naúme, slăvite fericite. 2. Sfântul Proroc Avvacúm. Alliluia. Sau Tropariu, Glas 2. A Prorocului tău Avvacúm... Fila 125. Condac, Glas 8. Cel ce ai strigat lumii dela amiază-zi venirea lui Dumnezeu din Fecioară, Avvacúme de Dumnezeu grăitoriule, şi auzirea Străjii ceii Dumnezeieşti, cu starea de faţă, dela Îngerul cel purtătoriu de Lumină, Înviiarea lui Hristos lumii ai vestit. Pentru aceasta cu veselie strigăm ţie: Bucură-te, frumseţea cea luminată a Prorocilor. 3. Sfântul Proroc Sofónie. Alliluia. Sau Tropariu, Glas 2. A Prorocului tău Sofónie... Fila 125. Condac, Glas 4. Arătatu-te-ai luminat cu Dumnezeescul Duh, Proroce Sofónie, vestind Arătarea lui Dumnezeu; bucură-te foarte, Fiica Siónului, vesteşte, Fiica Ierusalímului, iată Împăratul tău vine mântuind. 4.  Sfânta marea Muceniţă Varvára. Şi Cuviosul Părintele nostru Ioánn Damaskín. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariul sfintei, Glas 4. Pre sfânta Varvára să o cinstim, că cursele vrăjmaşului a sfărâmat, şi ca o pasere s’a izbăvit dintr’însele, cu ajutoriul şi cu arma Crucii, preacinstita. Tropariul Cuviosului, Glas 8. Al Pravosláviei Îndreptătoriule... Fila 137. Condacul sfintei, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Celui în Treime Dumnezeu cu bună-cinstire lăudat urmând, purtătoare de chinuri, capiştile idolilor le-ai stins, şi în mijlocul priveliştii pătimind, Varváro, de îngrozirile muncitorilor nu te-ai temut, ceea ce ai fost cu minte bărbătească, cu mare glas pururea strigând, Cinstită: Treimea cinstesc, Dumnezeire Una. Al Cuviosului, asemenea. Pre scriitoriul de cântări, pre cinstitul de Dumnezeu grăitoriu, pre povăţuitoriul şi Dascălul Bisericii, şi al vrăjmaşilor împrotivnic, pre Ioánn să lăudăm. Căci Armă ridicând Crucea Domnului, toată înşelăciunea eresurilor o a izgonit. Şi ca un fierbinte mijlocitoriu cătră Dumnezeu, tuturor dă iertare de greşale. 160
 • 171.  Luna lui Septemvrie  5.  Cuviosul şi purtătoriul de Dumnezeu, Părintele nostru Sávva cel sfinţit. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 8. Cu curgerile lacrămilor tale... Fila 125. Condac, Glas acelaşi. Podóbie: Apărătoarei Doamnei... Ca cel ce din pruncie lui Dumnezeu jertfă fără prihană te-ai adus prin fapta bună, Sávvo fericite, lucrătoriu fiind al bunei-credinţe, prin carea te-ai făcut podoabă Cuvioşilor, şi cetăţean pustiiului dupre vrednicie lăudat. Pentru aceasta strigăm cătră tine: Bucură- te, Părinte, pururea slăvite. 6. Cel dintru sfinţi Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul dela Míra Líkiei, făcătoriul de minuni. Praznic, dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... În Míra, Sfinte, sfinţitoriu te-ai arătat. Că Evangheliia lui Hristos plinindu-o, Cuvioase, pus-ai sufletul tău pentru norodul tău, mântuit-ai pre cei nevinovaţi din moarte; pentru aceasta te-ai sfinţit, ca un mare tăinuitoriu al Harului lui Dumnezeu. 7. Cuviosul Părintele nostru Amvrósie, Episcopul Mediolánilor. Alliluia. Sau Tropariu, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Condac, Glas 3. Cu Dumnezeeştile Dogme strălucind, înşelăciunea lui Árie o ai întunecat, tăinuitoriule de sfinţenie şi păstoriule Amvrósie, şi lucrând minuni cu Puterea Duhului, feliuri de patimi de faţă ai vindecat, Părinte Preacuvioase: roagă pre Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre.  Şi Sfânta Muceniţă Filofteia fecioara. Tropariul, Glas al 8- lea. Întru răbdarea ta ai agonisit plata ta, Fericită Filofteia, întru ispite neîncetat răbdând, întru bătăi suferind, întru necazuri binevoind, pre săraci miluind, şi pre flămânzi săturând; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să se mântuiască sufletele noastre. Condacul, glas al 6-lea. Podóbie: Apărătoarei Doamnei... Filofteia preafericită, din pruncie te-ai adus, prin fapta bună, jertvă fără prihană lui Dumnezeu, celuia ce mai nainte de a te naşte cunoştea pre tine, ceea ce te-ai făcut podoabă fecioarelor şi lăcuitoare cămării ceii de nuntă, vrednică de laudă. Pentru aceea strigăm: Bucură-te, fecioară, pururea pomenită. 161
 • 172.  Luna lui Septemvrie  8. Cuviosul Părintele nostru Patápie. Alliluia. Sau Tropariu, Glas 8. Întru tine, Părinte, cu osârdie... Fila 143. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Biserica ta, sfinte, norodului celui ce prăznuieşte la dânsa cu credinţă doftorie duhovnicească se află, şi rugându-se iau tămăduire de neputinţe, şi dezlegare de greşalele cele din viiaţă, că tu te-ai arătat folositoriu tuturor celor din nevoi, Patápie preacuvioase. 9. () Zămislirea sfintei şi Dumnezeeştii Strămoaşăi Ánnei, când a zămislit pre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă, că pre Ioakím şi pre Ánna auzindu-i Dumnezeu, mai presus de nădejde a naşte pre Fiica lui Dumnezeu arătat s’au făgăduit lor. Din carea însuşi s’au născut cel necuprins, om făcându-se, Îngerului poruncind să strige eiĭ: Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul iaste cu tine. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Prăznuieşte astăzi lumea zămislirea Ánnei, carea s’a făcut dela Dumnezeu; că aceasta a născut pre ceea ce mai presus de cuvânt a născut pre Cuvântul. 10. Sfinţii Mucenici Minà, Ermoghén şi Evgráf. Tropariu, Glas 8. Podóbie: Porunca cea cu taină... Cu înfrânarea, patimilor chipurile cele ca focul arzătoare şi pornirile omorând, Mucenicii lui Hristos au luat har, boalele celor neputincioşi a goni şi a face minuni, vieţuind şi dupre sfârşit. Cu adevărat minune preaslăvită, că Oase goale izvorăsc tămăduiri. Slavă unuia Înţeleptului şi Ziditoriului Dumnezeu. Condac, Glas 1. Podóbie: Ceata Îngerească... Pre Minà cel minunat, pre Ermoghén dumnezeescul, şi pre Evgráf, împreună cu sfinţite cântări să îi cinstim toţi, ca pre cei ce au cinstit pre Domnul, şi au pătimit pentru dânsul, şi ceata celor fără de trup în Ceriuri au ajuns, şi minuni izvorăsc. 11. Cuviosul Părintele nostru Daniíl stâlpnicul. Alliluia. Sau Tropariu, Glas 1. Al răbdării stâlp ai fost... Fila 123. Condac, Glas 2. Podóbie: Cele de sus căutând... De cele de sus dorind, din cele de jos te-ai mutat, şi alt Ceriu stâlpul ţi-ai făcut, prin carele ai strălucit raza minunilor, Cuvioase. 162
 • 173.  Luna lui Septemvrie  Pururea pre Hristos Dumnezeu rugând neîncetat, să mântuiască sufletele noastre. 12.  Cel dintru sfinţi Părintele nostru şi făcătoriul de minuni Spirídon. Praznic. Şi dezlegare la vin şi la untdelemn. De aicea se întoarce Soarele din iarnă spre vară, ziua se adaoge, iară noaptea se micşorează. Tropariu, Glas 1. Soborului celui dintâiu te-ai arătat apărătoriu, şi de minuni făcătoriu, purtătoriule de Dumnezeu Spirídone, Părintele nostru. Pentru aceasta cu cea moartă în groapă tu ai vorbit, şi şarpe în aur ai întors, şi când ai cântat tu sfintele Rugăciuni, Îngeri ai avut împreună cu tine slujind, preasfinte. Slavă celui ce au proslăvit pre tine, Slavă celui ce au încununat pre tine, Slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Condac, Glas 2. Podóbie: Cele de sus căutând... Cu dragostea lui Hristos fiind rănit, preasfinte, mintea înnălţându- ţi cu Raza Duhului, cu privirea ta la cele de sus, cea lucrătoare lucrare ai aflat, de Dumnezeu priimite, Jărtvenic Dumnezeesc făcându-te, cerând tuturor Dumnezeiasca Strălucire. 13.  Sfinţii Mucenici Evstrátie, Avxéntie, Evghénie, Mardárie şi Orést. Şi sfânta Muceniţă Lukíia fecioara. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Condac, Glas 2. Podóbie: Pre cea întru Rugăciuni neadormită... Luminătoriu prealuminos te-ai arătat, propoveduitoriu de Hristos, celor ce şedeau întru întunerecul necunoştinţei, purtătoriule de chinuri. Că cu credinţa ca cu o suliţă îngrădindu-te, de semeţiile vrăjmaşilor nu te-ai temut, Evstrátie, decât ritorii arătându-te mai cu bună limbă. Dumineca Sfinţilor Strămoşi, adecă a sfinţilor Părinţi celor mai de nainte. Tropariu, Glas 2. Întru Credinţă pre strămoşi ai îndreptat, printr’înşii mai nainte logodindu-ţi Biserica cea din păgâni. Se laudă întru slavă sfinţii, că din sămânţa lor iaste Rodul cel bine-slăvit, ceea ce a născut pre tine fără de sămânţă. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte pre noi. 163
 • 174.  Luna lui Septemvrie  Dupre a 3-a Cântare, Ipacoi Glas 2. Focul în rouă coconilor s’a prefăcut, plângerea întru bucurie muierilor s’a schimbat, că Îngerul amândurora minunilor a slujit. Acelora adecă spre odihnă prefăcând cuptoriul, iară acestora Înviiarea cea de a treia zi vestind, Începătoriule al vieţii noastre, Doamne, slavă ţie. Condac, Glas 6. Chipul cel scris de mână necinstind, ci cu fiinţa cea nescrisă întrarmându-vă, de trei ori fericiţilor, întru lupta focului v’aţi proslăvit. Şi în mijlocul văpăii ceii nesuferite stând, pre Dumnezeu chemaţi: Grăbeşte, o, Îndurate, şi sârguieşte ca un Milostiv spre ajutoriul nostru, că poţi voind. 14. Sfinţii Mucenici Thírs, Lévkie, Filímon, Apollónie, Arrián şi Calliníc. Alliluia. Sau Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Condac, Glas 2. Apărătorilor ai bunei credinţe, pre păgânul tíran scuipind, aţi mustrat chipul cel de hiară şi vărsătoriu de sânge, şi aţi biruit împrotivirea lui cea îngrozitoare. Cu ajutoriul lui Hristos fiind întăriţi, Thírse şi Lévkie, împreună cu cei ce au pătimit cu voi, pentru noi rugaţi-vă. 15. Sfântul sfinţitul Mucenic Elevthérie. Şi Cuviosul Părintele nostru Pável cel din Látro. Tropariu, Glas 4. Cu curgerile lacrămilor tale... Fila 125. Altul, al Cuviosului, Glas acelaşi. Ca pre cel împreună-lucrătoriu cu cei fără de trup, şi tuturor Cuvioşilor părtaş, preasfinte Pávle, pre tine te lăudăm, şi ne rugăm ţie: Roagă-te totdeauna pentru noi, ca să aflăm milă. Condac, Glas 2. Podóbie: Pre propoveduitorii cei tari... Ca pre o podoabă a Preoţilor, Cuvioase, şi îndemnătoriu purtătorilor de chinuri, toţi pre tine lăudăm, şi te rugăm, sfinţitule Mucenice Elevthérie, pre cei ce prăznuiesc cu dragoste pomenirea ta, din multe feliuri de nevoi slobozeşte-i, rugându-te neîncetat pentru noi toţi. Condacul Cuviosului, Glas 8. Podóbie: Apărătoarei Doamnei... Din tinereţe, înţelepte, cele mai presus de cuget dobândind bărbăteşte, lumeasca turburare o ai lăsat, şi te-ai făcut prin Dumnezeiasca petrecere Lăcaş al Treimei, şi ai luminat pre cei ce cu credinţă se apropie de tine. Pentru aceasta strigăm: Bucură-te, Pávle prealăudate. 16. Sfântul Proroc Agghéu. Alliluia. Sau Tropariu, Glas 2. 164
 • 175.  Luna lui Septemvrie  A Prorocului tău Agghéu, Doamne... Fila 125. Condac, Glas 3. Cu Dumnezeescul Duh având gând luminat, Proroce, Tainele lui Dumnezeu proroceşti, descoperind arătarea ce vrea să fie, şi spuind lucrul ce vrea să se facă, Agghée întrutot-fericite. Roagă pre Hristos Dumnezeu, să dăruiască nouă mare milă. 17. () Sfântul Proroc Daniíl, şi sfinţii trei Coconi, Ananía, Azaría şi Misaíl. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 2. Mari sânt isprăvile Credinţei! În izvorul văpăii ca întru o apă de odihnă sfinţii Trei Coconi s’au bucurat, şi Prorocul Daniíl leilor păstoriu ca unor oi s’a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Luminându-se cu Duhul curată inima ta, Vas de prorocie luminat te-ai făcut; că vezi pre cele depărtate ca şi cum ar fi de faţă, şi pre lei îmblânzeşti, fiind aruncat în groapă. Pentru aceasta te cinstim, Proroce fericite, Daniíle slăvite. Alt Condac, Glas 6. Chipul cel scris de mână..., Fila 156. Duminecă înnaintea Naşterii lui Hristos, a sfinţilor Părinţi. Tropariu, Glas 2. Mari sânt isprăvile... Vezi mai sus, Fila 157. Dupre a 3-a Cântare, Ipacoi Glas 8. Îngerul a răcorit cuptoriul Tinerilor, iară acum plângerea Muierilor a oprit, zicând: Pentru ce aduceţi miruri? Pre cine căutaţi în Mormânt? Înviiat-au Hristos Dumnezeu; că el iaste Viiaţa şi mântuirea neamului omenesc. Condac, Glas 1. Veseleşte-te, Vithleéme, Efrathà găteşte-te, că iată Mieluşaua pre Păstoriul cel mare în pântece purtând, grăbeşte să-l nască; pre carele văzând purtătorii de Dumnezeu Părinţi, se bucură împreună cu Păstorii, lăudând pre Fecioara ceea ce l-a hrănit cu lapte. 18. Sfântul Mucenic Sevastián, şi sfânta Muceniţă Zoì, şi cei cu dânşii. Alliluia. Sau Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Condac, Glas 4. Cu văpsirea sângelui tău ţi-ai împiestrit Haina pătimirii, îmbrăcatu-te-ai ca cu o porfiră scumpă, Sevastiáne. Pentru aceea te sălăşluieşti împreună cu Hristos, întru Împărăţiia cea de sus şi fără de sfârşit, împreună cu cei ce au pătimit cu tine, şi ai luat cunună, înţelepte, împreună cu dânşii dănţuind pururea pomeneşte pre noi. 165
 • 176.  Luna lui Septemvrie   Cuviosul părintele nostru Daniil Sihastrul. Tropariul, Glas 8. Întru tine, Părinte... Fila 143. Condac, Glas 8. Viiaţă îngerească pre pământ ai petrecut, chip şi pildă făcându-te ucenicilor tăi; cu rugăciuni, postiri îndelungate şi privegheri, te-ai învrednicit a te sălăşlui în pământul celor blânzi, Sfinte Daniile, de Dumnezeu cinstitoriule, podoaba Sihaştrilor şi lauda Călugărilor. 19. Sfântul Mucenic Bonifátie. Alliluia. Sau Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Bonifátie... Fila 124. Condac, Glas 4. Sfinţenie fără de prihană însuţi pre tine ai adus celui ce din Fecioară pentru tine vrea să se nască, Sfinte, purtătoriule de cunună preaînţelepte Bonifátie. 20. () Înnainte Prăznuirea ceii dupre trup Naşteri a Domnului nostru Iisus Hristos. Şi sfântul sfinţitul Mucenic Ignátie, de Dumnezeu Purtătoriul. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariul înnainte-Prăznuirii, Glas 4. Găteşte-te, Vithleéme, deşchisu-s’au tuturor Edémul. Împodobeşte-te, Efrathà, că Lemnul Vieţii în Peşteră a înflorit din Fecioara. Pentru că Raiu înţelegătoriu pântecele aceiia s’a arătat, întru care iaste Dumnezeescul Pom, din carele mâncând vom fi vii, iară nu vom muri, ca Adám. Hristos se naşte ca să ridice chipul cel mai nainte căzut. Tropariul sfântului, Glas al 4-lea. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. Condacul înnainte-Prăznuirii, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Fecioara astăzi, pre Cuvântul cel preavecinic în Peşteră merge să-l nască negrăit. Dănţuieşte lumea auzind, slăveşte cu Îngerii şi cu Păstorii, pre cel ce va să se arate, Prunc Tânăr, Dumnezeu cel mai nainte de veci. Condacul Sfântului, Glas acelaşi. Ziua cea purtătoare de Lumină a nevoinţelor tale celor luminate mai nainte vesteşte tuturor pre cel ce s’au născut din Fecioară în Peşteră, că de acesta însetând din dragoste ca să te îndulceşti, te-ai grăbit să te macini de hiară; pentru aceasta de Dumnezeu purtătoriu te-ai chemat, Ignátie slăvite. 21. Sfânta Muceniţă Iuliiána cea din Nicomidíia. Tropariu, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Iuliiána... Fila 130. 166
 • 177.  Luna lui Septemvrie  Condac, Glas 2. În Vithleém văzând cu scutece înfăşat pre cel ce ţine tot pământul cu Mâna sa, cântări de prăznuire mai nainte ceiia ce a născut pre el să aducem, că se veseleşte ca o Maică, ţiind în braţe pre Fiiul lui Dumnezeu. 22. Sfânta Muceniţă Anastasíia, izbăvitoarea de otravă. Tropariu, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Anastasíia... Fila 130. Condac, Glas 2. Podóbie: Cele de sus căutând... Cei ce sânt întru ispite şi în necazuri, la Biserica ta alergând, iau cinstite tămăduiri din Dumnezeescul har ce lăcuiaşte întru tine, Anastasíia, că tu pururea izvorăşti lumii tămăduiri. 23. () Sfinţii Zece Mucenici din Crít. Tropariu, Glas 3. Crítul cel mult minunat să-l cinstim, cel ce a înflorit flori cinstite pre mărgăritarii lui Hristos, stâlpările Mucenicilor. Că zece sânt cu numărul fericiţii, şi toată mulţimea dracilor au ruşinat. Pentru aceasta şi Cununi au luat Mucenicii lui Hristos cei cu suflet răbdătoriu. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Luceafăr a strălucit pomenirea Mucenicilor, carea mai nainte luminat arată nouă pre cel Născut în Peşteră, pre carele Fecioara fără de sămânţă l-a născut. 24. Sfânta Cuvioasa Muceniţă Evghéniia. Tropariul înnainte-Prăznuirii, Glas 4. Scrisu-s’a oarecând cu Bătrânul Iosíf în Vithleém Maríia, ca cea din sămânţa lui Davíd, purtând în pântece Naşterea cea fără de sămânţă. Şi a sosit vremea Naşterii, şi nici un loc nu era de sălăşluire. Ci ca o polată frumoasă Peştera Împărătesii s’a arătat. Hristos se naşte, ca să ridice chipul cel mai nainte căzut. 25. Cea dupre trup NAŞTEREA Domnului Dumnezeu, şi Mântuitoriului nostru Iisus Hristos. Praznic. Dezlegare la toate. Aşijderea şi în cele 12 zile, dezlegare şi părăsire de jumătăţile Ceasurilor. Tropariu, Glas 4. Naşterea ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, dela Stea s’au învăţat, să se închine ţie Soarelui Dreptăţii, şi să te cunoască pre tine, Răsăritul cel de sus. Doamne, slavă ţie. Dupre Peasna a 3-a. Ipacoi, Glas 8. 167
 • 178.  Luna lui Septemvrie  Pre începătura neamurilor Ceriul ţi-a adus, celui ce te-ai culcat în iesle, prin Stea pre Mághi chemându-i; pre carii i-a şi spăimântat, nu schiptrurile şi scaunele, ci sărăciia cea de istov. Că ce iaste mai prost decât Peştera? Şi ce iaste mai smerit decât scutecele, întru carile a strălucit Bogăţiia Dumnezeirii tale? Doamne, Slavă ţie. Condac, Glas 3. Însăşi Podobiia. Fecioara astăzi, pre cel mai presus de fiinţă naşte, şi pământul Peşteră celui neapropiiat aduce. Îngerii cu Păstorii slavoslovesc, şi Mághii cu Steaua călătoresc; că pentru noi s’au născut Cocon tânăr, Dumnezeu cel mai nainte de veci. 26. () Soborul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Şi sfinţitul Mucenic Evthímie Episcopul Sárdiei. Tropariul Praznicului, Glas 4. Naşterea ta, Hristoase Dumnezeul nostru... Vezi mai sus, Fila 160. Condac, Glas 6. Cel ce mai nainte de Luceafăr din Tatăl fără de mumă s’au născut, astăzi pre pământ fără de tată s’au întrupat din tine. Pentru aceasta Steaua binevesteşte Mághilor, şi Îngerii cu Păstorii laudă Naşterea ta cea fără de sămânţă, ceea ce eşti plină de har. Duminecă dupre Naşterea lui Hristos. Pomenirea Sfinţilor şi Drepţilor, a lui Iosíf Logodnicului, şi a lui Davíd Împărat, şi a lui Iácov fratele lui Dumnezeu. Tropariul, Glas 2. Binevesteşte, Iosífe, lui Davíd, Dumnezeescului Părinte, minunile: Pre Fecioara ai văzut născând, cu păstorii ai slăvit, cu Mághii te-ai închinat, prin Înger înştiinţare luând. Roagă pre Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... De veselie astăzi Dumnezeescul Davíd se umple, şi Iosíf împreună cu Iácov laudă aduce. Pentru că luând cunună pentru rudeniia cea cu Hristos, se bucură, şi pre cel ce s’au născut negrăit pre pământ îl laudă, şi strigă: Îndurate, mântuieşte pre ceia ce cinstesc pre tine.  Preacuviosul Părintele nostru de Dumnezeu Purtătoriul Nicodim dela Tismána. Tropariul Cuviosului, Glas 1. Celuia ce au răsărit din Fecioara, Mai-marelui Păstorilor, ca o oaie de turmă ai urmat, Părintele nostru Nicodime. Cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunile te-ai făcut lucrătoriu sfinţit de cele cereşti, tămăduind sufletele celora ce aleargă la tine cu credinţă. Pentru aceasta strigăm: Slavă celui ce au proslăvit pre tine; Slavă 168
 • 179.  Luna lui Septemvrie  celui ce au dat ţie putere; Slavă celui ce au arătat tuturor prin tine îndreptare. Condacul Cuviosului, Glas 8. Ca cel împreună-râvnitoriu sfinţilor, şi ca pre un Părinte mai mare, toată lavra ta Tismána cinsteşte pre tine cu credinţă, Sfinte Nicodime, pre carea o păzeşte cu rugăciunile tale, fericite, totdeauna nebiruită şi neturburată de toate nevoile, ca un părinte cuvios şi pururea lăudat. 27.  Sfântul Apostol întâiu Mucenic, şi Arhidiacon Stéfan. Şi Cuviosul Părintele nostru şi Mărturisitoriul Theódor cel însemnat. Tropariul Mucenicului, Glas 4. Cu nevoinţă bună te-ai nevoit, întâiule Mucenice al lui Hristos şi Apostole, şi păgânătatea tíranilor ai vădit. Căci cu pietri fiind ucis de mâinile celor fără de lege, cunună din Dreapta cea de sus ai luat, şi cătră Dumnezeu ai glăsuit strigând: Doamne, nu socoti lor păcatul acesta. Tropariul Cuviosului, Glas 8. Al Pravosláviei îndreptătoriule... Fila 137. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Stăpânul ieri au venit la noi cu Trup, iară robul astăzi din trup a ieşit; ieri, cel ce Împărăţeşte cu Trup s’au născut, astăzi sluga cu pietri se ucide; pentru carile se şi sfârşeşte, Întâiul Mucenic şi Dumnezeescul Stéfan. 28. Sfinţii douăzeci de mii de Mucenici cei arşi în Nicomidíia. Tropariu, Glas 2. Purtătorilor de chinuri..., Fila 144. Condac, Glas 2. Podóbie: Pre Propoveduitorii cei tari... Cu suflet tare pentru credinţă sfinţii, prin foc pătimirea priimind douăzeci de mii de pătimitori, strigă celui Născut din Fecioară: Priimeşte arderea cea de tot a noastră pentru tine, dupre cum darurile împăraţilor celor Perseşti, Aur, Zmirnă şi Tămâie, Dumnezeule cel preavecinic. 29. Sfinţii Prunci cei ucişi de Iród, patrusprezece mii. Şi Cuviosul Părintele nostru Markéll Igumenul neadormiţilor. Tropariul sfinţilor, Glas 1. Pentru durerile sfinţilor... Fila 141. Tropariul Cuviosului, Glas 8. Întru tine, Părinte, cu osârdie s’a mântuit cel dupre chip, că luând Crucea ai urmat lui Hristos, şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci iaste trecătoriu, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel 169
 • 180.  Luna lui Septemvrie  nemuritoriu. Pentru aceasta şi cu Îngerii împreună se bucură, Cuvioase Markélle, duhul tău. Condac, Glas 6. Podóbie: Plinind rânduiala... În Vithleém la Împăratul cel ce s’au născut, Mághii dela răsărituri cu daruri au venit, prin Stea din înnălţime povăţuiţi fiind. Dară Iród s’a turburat, şi a secerat pre prunci ca pre nişte grâu, temându-se că stăpâniia lui se va strica curând. 30. Sfânta Muceniţă Anisíia. Şi Cuviosul Zotíc Preotul. Tropariul Muceniţei, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Anisíia... Fila 130. Condac, Glas 4. Preste patimi trupeşti împărăţind, cu patimile cele făcătoare de viiaţă ai împărăţit, Anisie, din sângele tău văpsindu-ţi Porfiră cinstită, nestricăcioasă prin buna-credinţă. Pentru aceea te-ai arătat mireasă fără de prihană Împăratului tuturor: Ci izbăveşte pre noi din nevoi, cei ce săvârşim sfântă pomenirea ta. 31. Cuvioasa Melániia râmleanca. Tropariu, Glas 4. Întru tine, Maică, cu osârdie... Fila 127. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Luminându-ţi-se sufletul cu luminările celui ce au strălucit nouă din Fecioară, ai strălucit întru bunătăţi, ceea ce eşti pururea lăudată, că risipind avuţiia ceea ce se strică în pământ, ai dobândit avuţiia cea Cerească, şi în sihăstrie ai strălucit luminat. Pentru aceea cu dragoste te cinstim, Melánie.                                     LUNA LUI IANNUARIE. ARE ZILE 31. Ziua are Ceasuri 10. Şi noaptea, 14. 1. Cea dupre trup Tăiarea împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos. Şi cel întru sfinţi, Părintele nostru Vasílie cel Mare, Arhiepiscopul Kesáriei Cappadókiei. Praznic. Tropariul sfântului, Glas 1. În tot pământul a ieşit vestirea ta, că acela a priimit Cuvântul tău; prin carele cu Dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor ce sânt ai arătat, obiceiurile oamenilor ai împodobit, Împărăteasca Preoţie, 170
 • 181.  Luna lui Septemvrie  Părinte Cuvioase, roagă pre Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Alt Tropariu, al Praznicului, Glas acelaşi. Cel ce şezi pre Scaun în chipul focului întru cei de sus, împreună cu Părintele cel fără de început, şi cu Dumnezeescul tău Duh, bine ai voit a te naşte pre pământ, din Fecioara Maica ta cea neispitită de bărbat, Iisuse. Pentru aceasta te-ai şi tăiat împrejur ca un om a opta zi. Slavă Sfatului tău celui preabun; Slavă Rânduialii tale; Slavă Smereniei tale, unule Iubitoriule de oameni. Condacul sfântului, Glas al 4-lea. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Arătatu-te-ai temeiu neclătit Bisericii, dând tuturor oamenilor Domniia cea nefurată, pecetluindu-o cu învăţăturile tale, de cele Cereşti arătătoriule, Vasílie Cuvioase. Condacul Praznicului, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Domnul tuturor tăiare împrejur rabdă, şi greşalele muritorilor ca un bun le taie; dă mântuire astăzi lumii. Şi se bucură întru cei de sus Ierarhul Ziditoriului, şi purtătoriul de Lumină, Dumnezeescul tăinuitoriu al lui Hristos, Vasílie. 2. Înnainte-prăznuirea Arătării lui Dumnezeu. Şi cel dintru sfinţi Părintele nostru Silvéstru Papa Romii. Tropariul sfântului, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Tropariul înnainte-Prăznuirii, Glas acelaşi. Găteşte-te Zavulóne, şi bine te împodobeşte Nefthalíme, Iordáne râule stăi, priimeşte săltând pre Stăpânul cel ce vine să se boteze. Bucură-te Adáme împreună cu Strămoaşa; nu vă ascundeţi, ca mai nainte în Raiu, că cel ce au văzut pre voi goli s’au arătat, ca să vă îmbrace în haina cea dintâiu. Hristos s’au arătat, toată zidirea vrând să înnoiască. Condacul sfântului, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Între preoţi, Preot te-ai arătat, al Împăratului şi Dumnezeu, de Dumnezeu purtătoriule, cu pustnicii împreună-vorbitoriu fiind. Pentru aceasta împreună te bucuri acum cu cetele Îngerilor, Părinte, veselindu-te întru cele Cereşti; Silvéstre slăvite păstoriule, mântuieşte pre cei ce săvârşesc cu dragoste pomenirea ta. Condacul înnainte-Prăznuirii, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... 171
 • 182.  Luna lui Septemvrie  La răpejunile Iordánului astăzi viind Domnul, cătră Ioánn au strigat: Nu te teme a mă boteza, că am venit să mântuiesc pre Adám cel întâiu-zidit. 3. Sfântul Proroc Malahía. Şi Sfântul Mucenic Górdie. Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Górdie... Fila 124. Condacul Mucenicului, Glas 8. Podóbie: Ca nişte pârgă a firii... Ale tale sudori preaslăvite tot pământul au adăpat, şi cu cinstitele sângiuri, Górdie, lumea toată o ai veselit. Cu rugăciunile tale, de Dumnezeu, înţelepţite, mântuieşte pre toţi cei ce cântă ţie cu credinţă şi te fericesc, şi-ţi strigă cântare vrednică, prealăudate, ca unui mult-pătimitoriu. Condacul Prorocului, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Cu darul prorociei îmbogăţindu-te, Proroce, venirea lui Hristos mai nainte o ai vestit arătat, şi mântuirea lumii, cu a căruia Strălucire lumea s’a luminat. 4. Soborul sfinţilor celor 70 de Apostoli. Şi Cuviosul Părintele nostru Theoctíst, igumenul dela Cucumía Sikelíei. Tropariu, Glas 3. Sfinţilor Apostoli... Fila 143. Condacul înnainte-Prăznuirii, Glas 4. La răpejunile Iordánului... Caută mai sus, Fila 164. Condacul Apostolilor, Glas 2. Podóbie: Cele de sus căutând... Ceata Ucenicilor lui Hristos celor şaptezeci, Credincioşii cu Dumnezeeşti cântări să o lăudăm, că printr’înşii toţi ne-am învăţat a cinsti Treimea cea nedespărţită, şi sânt luminătorii Dumnezeeştii Credinţe. 5. Sfinţii Mucenici Theopémpt şi Theonà. Şi Cuvioasa Sinclitikíia. Tropariul înnainte-Prăznuirii, Glas 4. Întorsu-s’a oarecând râul Iordánului prin cojocul lui Elisséiu, înnălţându-se Ilíe, şi s’a despărţit apa într’o parte şi într’alta; şi s’a făcut lui calea uscată ceea ce era udă, spre chipul Botezului cu adevărat, prin care noi curgerea vieţii cea trecătoare o trecem. Hristos s’au arătat la Iordán, să sfinţească apele. Condac, Glas 2. Hristoase, curăţind mulţimea greşalelor tuturor cu îndurarea prin Mila cea nemăsurată, în apele Iordánului mergi să te botezi ca un 172
 • 183.  Luna lui Septemvrie  om, cu haina slavei ceii dintâiu îmbrăcând pre mine cel golit cumplit. 6. Sfânta Dumnezeiasca Arătarea Domnului Dumnezeu şi Mântuitoriului nostru Iisus Hristos. Praznic şi dezlegare la toate. Tropariu, Glas 1. În Iordán botezându-te tu, Doamne, închinarea Treimei s’a arătat. Că glasul Părintelui a mărturisit ţie, Fiiu iubit pre tine numindu-te, şi Duhul în chip de porumb au adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, slavă ţie. Ipacoi, Glas al 5-lea. Când cu arătarea ta ai luminat toate, atuncea marea cea sărată a necredinţei a fugit, şi Iordánul cel ce curgea în jos s’a întors, la Ceriu ridicând pre noi. Ci cu înnălţimea Dumnezeeştilor tale Porunci păzeşte pre noi, Hristoase Dumnezeule, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, şi ne miluieşte. Condac, Glas 4. Însăşi Podobiia. Arătatu-te-ai astăzi lumii, şi Lumina ta, Doamne, s’a însemnat preste noi, carii cu cunoştinţă te lăudăm: Venit-ai şi te-ai arătat, Lumina cea neapropiiată. 7. () Soborul sfântului slăvitului Proroc înnainte-Mergătoriului, şi Botezătoriului Ioánn. Praznic şi dezlegare la peşte. Tropariu, Glas 2. Pomenirea Dreptului cu laude, iară ţie destul iaste mărturiia Domnului, Mergătoriule-înnainte. Că te-ai arătat cu adevărat şi decât Prorocii mai cinstit, că şi a boteza în răpejuni pre cel Propoveduit te-ai învrednicit. Drept aceea, pentru Adevăr nevoindu-te, bucurându-te bine ai vestit şi celor din iad, pre Dumnezeu cel ce s’au arătat în Trup, carele au ridicat păcatul lumii, şi au dăruit nouă mare milă. Condac, Glas 2. De venirea ta cea trupească temându-se Iordánul, cu frică s’a întors; şi slujba cea duhovnicească plinindu-o Ioánn, cu cutremur s’a tras înnapoi; cetele Îngerilor s’au spăimântat, văzând pre tine în răpejuni cu Trupul botezându-te; şi toţi cei din întunerec s’au luminat, lăudând pre tine, cel ce te-ai arătat şi ai luminat toate. 8. Cuvioşii Părinţii noştri, Gheórghie Hozevítul şi Emilián Mărturisitoriul. Şi Cuvioasa maica noastră Domníca. 173
 • 184.  Luna lui Septemvrie  Tropariul şi Condacul Praznicului. 9. Sfântul Mucenic Poliéuct. Tropariul Praznicului. Şi al Sfântului, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Poliéuct... Fila 124. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Mântuitoriul plecându-şi capul în Iordán, capetele bălaurilor au sfărâmat; iară capul lui Poliéuct tăindu-se, pre cel înşelătoriu a ruşinat. 10. Cel dintru sfinţi Părintele nostru Grigórie, Episcopul Nissíei. Şi Cuviosul Dometián, Episcopul Melitíniei. Şi Cuviosul Markián Preotul şi Iconomul Bisericii ceii mari. Tropariu, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri... Fila 149. Condac, Glas 2. Dumnezeescul Ierarh al Bisericii, şi al înţelepciunii cinstitoriul scriitor de cântări, mintea cea deşteptată a Nissíei, Grigórie, cu Îngerii dănţuind şi desfătându-se întru Dumnezeiasca Lumină, se roagă neîncetat pentru noi toţi. 11.  Cuviosul Părintele nostru Theodósie începătoriul Obştiei. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 8. Cu curgerile lacrămilor tale... Fila 125. Condac, Glas 8. Sădit fiind în Curţile Domnului tău, cu cuvioasele tale bunătăţi frumos ai înflorit, şi ai înmulţit fiii tăi în pustie, cu ploile lacrămilor tale udându-i, Dumnezeescule începătoriule de turmele Dumnezeeştilor Lăcaşuri. Pentru aceasta strigăm: Bucură-te, Părinte Theodósie. 12. Sfânta Muceniţă Tatiiána. Tropariul şi Condacul Praznicului. 13. Sfinţii Mucenici Ermíl şi Stratoníc. Întru această zi se cântă şi Slujba sfinţilor Părinţi, pentru că în 14 zile se odovăiaşte Praznicul Sfintei Arătări. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Tropariul Părinţilor, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri... Fila 149. Condac, Glas 2. Din gâlceava lumii aţi fugit, şi la Limanul cel lin v’aţi mutat prin sângele muceniciei, şi cu ostenelele pustniciei v’aţi încununat. 174
 • 185.  Luna lui Septemvrie  Pentru aceasta v’aţi şi arătat cu Mucenicii şi cu Cuvioşii împreună- lucrători. 14. Cuvioşii Părinţii noştri cei ucişi în Sináiu şi în Raíth. Întru această zi se odovăiaşte Praznicul Sfintei Arătări. 15. () Cuvioşii Părinţii noştri Pável Thivéul şi Ioánn Colibáşul. Tropariu, Glas 4. Din pruncie pre Domnul iubind cu căldură, lumea ai lăsat, şi cele în lume frumoase; şi pustnicind cu cuviinţă, ţi-ai pus coliba înnaintea porţilor părinţilor tăi. Zdrobit-ai pânditurile dracilor, preafericite. Pentru aceasta pre tine, Ioánne, Hristos dupre vrednicie te-au proslăvit. Condac, Glas 2. Iubind, înţelepte, sărăciia ceea ce nu se fură, bogăţiia părinţilor tăi ai urât; şi Evangheliia în mâinile tale ţiind, ai urmat lui Hristos Dumnezeu, Ioánne, rugându-te neîncetat pentru noi toţi. Alt Condac, al sfântului Pável, Glas al 4-lea. Pre luminătoriul cel ce a strălucit întru înnălţimea bunătăţilor, toţi Credincioşii să-l lăudăm, pre Dumnezeescul Pável, strigând: Tu eşti, Hristoase, a Cuvioşilor bucurie. 16. () Închinarea cinstitului Lanţ, al sfântului şi atotlăudatului Apostol Pétru. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Roma nepărăsind, la noi ai venit, prin cinstitele Lanţuri carile ai purtat, cel ce ai fost decât Apostolii mai întâiu pre scaun şezătoriu. Cărora cu credinţă închinându-ne, ne rugăm: Cu ale tale rugăciuni, cele cătră Domnul, dăruiaşte nouă mare milă. Condac, Glas 2. Piatra Hristos, pre Piatra Credinţei, pre cel mai întâiu decât Ucenicii pre scaun şezătoriu îl proslăveşte luminat. Că cheamă pre toţi să prăznuiască, Pétre, minunile cinstitului tău Lanţ, şi dă iertare de greşale. 17. Cuviosul şi purtătoriul de Dumnezeu Părintele nostru Antónie cel mare. Praznic şi dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Râvnitoriu lui Ilíe cu obiceiurile asemănându-te, Botezătoriului cu drepte cărări urmând, Părinte Antónie, pustiiului te-ai făcut 175
 • 186.  Luna lui Septemvrie  lucrătoriu, şi lumea ai întărit cu rugăciunile tale. Pentru aceasta, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 2. Valurile lumeşti lepădând, viiaţă fără de gâlceavă ai săvârşit, Botezătoriului urmând cu tot obiceiul, Preacuvioase. Deci împreună cu dânsul te cinstim, Antónie, întemeierea Părinţilor. 18. () Cei dintru sfinţi Părinţii noştri, Arhiepiscopii Alexandríei Athanásie şi Kiríll. Praznic. Şi dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 3. Cu lucrurile Pravosláviei strălucind, şi toată reua-slăvire stingând, biruitori purtători de biruinţă aţi fost; cu buna-cinstire pre toţi îmbogăţind, Biserica foarte împodobind, dupre vrednicie aţi aflat pre Hristos Dumnezeu, cel ce dăruieşte nouă mare milă. Condac, Glas 2. Învăţăturile Pravosláviei sădind, spinii relei-slăviri ai tăiat, înmulţind sămânţa bunei-cinstiri cu ploaia Duhului, Cuvioase. Pentru aceasta pre tine te lăudăm, Athanásie. 19. () Cuviosul Părintele nostru Macárie Eghipteanul. Tropariu, Glas 1. Lăcuitoriu Pustiiului... Fila 133. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... În Casa înfrânării Domnul cu adevărat te-au pus, ca pre o stea nerătăcitoare, luminând marginile, Părinte al Părinţilor, Macárie Cuvioase. 20.  Cuviosul şi de Dumnezeu purtătoriul Părintele nostru Evthímie cel mare. Praznic. Şi dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Veseleşte-te, pustie, ceea ce nu năşteai, bucură-te ceea ce nu aveai dureri; că a înmulţit ţie copii bărbatul doririlor celor duhovniceşti, cu buna-cinstire sădindu-i, cu înfrânarea hrănindu-i, spre săvârşirea bunătăţilor. Cu ale căruia rugăciuni, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre. Condac, Glas 8. Întru cinstită naşterea ta, bucurie zidirea a aflat; şi întru Dumnezeiască pomenirea ta, Cuvioase, veselie a luat, pentru multe minunile tale, din carile dă sufletelor noastre din destul, şi ne curăţeşte de spurcăciunea păcatelor, ca să cântăm: Alliluia. 176
 • 187.  Luna lui Septemvrie  21. Cuviosul Părintele nostru Máxim mărturisitoriul. Şi sfântul Mucenic Neofít. Şi sfinţii Mucenici Evghénie, Canídie, Valerián şi Akíla. Tropariul Cuviosului, Glas 8. Al Pravosláviei îndreptătoriule... Fila 137. Tropariul Mucenicilor, Glas 4. Astăzi Biserica se împodobeşte cu cântări, şi lumea se luminează cu minuni, că sfinţii aceşti patru împrotiva înşelăciunii s’au îmbărbătat, şi pre Hristos prin Credinţă au mărturisit. Pentru aceasta dară voi cereţi dezlegare păcatelor celor ce laudă pomenirea voastră, sfinţilor. Condac, Glas 8. Podóbie: Apărătoarei Doamnei... Pre râvnitoriul Treimei, pre marele Máxim, cel ce a învăţat luminat Dumnezeiasca Credinţă, a slăvi pre Hristos în două Firi, şi în două Voi şi Lucrări, întru cântări vrednice Credincioşii să îl cinstim, strigând: Bucură-te, Propoveduitoriule al Credinţei. 22. () Sfântul Apostol Timothéiu. Şi sfântul Cuviosul Mucenic Anastásie Pérsul. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariul Apostolului, Glas 4. Bunătate învăţându-te... Fila 135. Tropariul Mucenicului, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Anastásie... Fila 124. Condac, Glas 1. Podóbie: Ceata Îngerească... Pre Dumnezeescul Ucenic, şi împreună-călătoriu cu Pável, pre Timothéiu Credincioşii să îl lăudăm cu cântări, împreună cu dânsul cinstind pre înţeleptul Anastásie, cel ce a strălucit din Persída ca o stea, şi goneşte patimile noastre cele sufleteşti şi boalele trupului. 23. () Sfântul Sfinţitul Mucenic Clíment, Episcopul dela Ankíra. Şi sfântul Mucenic Agathánghel. Tropariu, Glas 4. Viţă de sfinţenie şi stâlpare de chinuire, floare preasfinţită şi rod de Dumnezeu dat Credincioşilor, preasfinţite, pururea înflorind te-ai dăruit. Ci ca cela ce ai fost împreună cu Mucenicii pătimitoriu, şi cu Ierarhii împreună pre scaun şezătoriu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... 177
 • 188.  Luna lui Septemvrie  Cinstită stâlpare din viţa Hristos te-ai făcut, prealăudate Clíment, mult pătimitoriu arătându-te, cu cel ce împreună cu tine a pătimit, ai strigat: Tu eşti, Hristoase, a Mucenicilor luminată bucurie. 24. Cuvioasa maica noastră Xéniia. Tropariu, Glas 8. Întru tine, Maică, cu osârdie... Fila 127. Condac, Glas 2. Pomenirea ta, iubitoare de streini Xénie, săvârşind noi, cei ce te cinstim cu dragoste, lăudăm pre Hristos, cel ce au dat ţie întru toate putere de tămăduiri. Pre carele roagă totdeauna pentru noi toţi. 25. Cel dintru sfinţi Părintele nostru Grigórie Bogoslóvul, Arhiepiscopul Ţarigrádului. Praznic şi dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 1. Fluierul cel păstoresc al bogoslóviei tale trâmbiţele ritorilor a biruit, că ţie, ca celui ce ai cercat adâncurile Duhului, şi frumseaţele vorbii ţi s’au adaos. Ci roagă pre Hristos Dumnezeu, Părinte Grigórie, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 3. Cu limba ta cea de Dumnezeu grăitoare împletiturile ritorilor dezlegând, slăvite, cu haina Pravosláviei cea ţesută de sus Biserica ai împodobit; carea şi purtându-o, împreună cu noi, fiii tăi, strigă: Bucură-te, Părinte, Mintea Bogoslóviei cea preaînnaltă. 26. Cuviosul Părintele nostru Xenofónt, şi soţiia sa Maríia. Şi fiii lor Arcádie şi Ioánn. Tropariu, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri... Fila 149. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... În Curţile Stăpânului ai priveghiiat, săracilor împărţindu-ţi averea cu linişte, fericite, împreună cu soţiia ta şi cu copiii. Pentru aceasta moşteniţi Dumnezeiasca desfătare. 27.  Aducerea Moaştelor celui dintru Sfinţi Părintele nostru Ioánn Gură de Aur. Praznic şi dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 8. Din gura ta, ca nişte lumină de foc... Fila 147. Condac, Glas 1. Podóbie: Ceata Îngerească... Veselitu-s’a tainic cinstita Biserică întru întoarcerea cinstitelor tale Moaşte; şi acestea ascunzindu-le, ca nişte aur de mult preţ, celor ce laudă pre tine, neîncetat dăruiaşte-le, prin rugăciunile tale, harul tămăduirilor, 178
 • 189.  Luna lui Septemvrie  Ioánne Gură de Aur. 28. () Cuviosul Părintele nostru Efrém Sírul. Tropariu, Glas 8. Cu curgerile lacrămilor tale... Fila 125. Condac, Glas 2. Ceasul Judecăţii pururea mai nainte văzând, ai plâns cu amar, Efréme, ca un iubitoriu de tăcere; şi lucrătoriu învăţătoriu ai fost în fapte, Cuvioase. Pentru aceasta, Părinte a toată lumea, pre cei leneşi îi ridici cătră pocăinţă. 29. () Aducerea Moaştelor sfântului sfinţitului Mucenic Ignátie de Dumnezeu purtătoriul. Tropariu, Glas 4. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Dela răsărit astăzi ai strălucit, şi zidirea toată luminându-o cu învăţăturile, cu muceniciia te-ai împodobit, de Dumnezeu purtătoriule şi Dumnezeescule Ignátie. 30. Sfântul sfinţitul Mucenic Ippolít, Papa Romii. Şi cei dintru sfinţi Părinţii noştri marii Ierarhi Vasílie cel Mare, Grigórie de Dumnezeu Cuvântătoriul şi Ioánn Gură de Aur. Praznic. Şi dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Ca cei ce aţi fost întru un obiceiu cu Apostolii, şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii să dăruiască, şi sufletelor noastre mare milă. Condac, Glas 2. Podóbie: Pre Propoveduitorii cei tari... Pre sfinţii Propoveduitori, şi de Dumnezeu Vestitori, Căpeteniia învăţătorilor tăi, Doamne, ai priimit întru desfătarea Bunătăţilor tale şi odihna, că ostenelele acelora şi moartea ai priimit, mai vârtos decât toată roada, Unule cela ce proslăveşti pre Sfinţii tăi. 31. () Sfinţii şi făcătorii de minuni cei fără de arginţi Kír şi Ioánn. Tropariu, Glas 5. Minunile sfinţilor tăi Mucenici... Fila 148. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Din Dumnezeescul Har daru de minuni luând, sfinţilor, minuni lucraţi neîncetat, toate patimile noastre cu meşteşugul doftoriei cel nevăzut tăindu-le, Kíre, de Dumnezeu înţelepţite, împreună cu Ioánn, pururea slăvitul; că voi Dumnezeeşti doftori sânteţi. 179
 • 190.  Luna lui Septemvrie                                  LUNA LUI FEVRUARIE. Are zile 28. Iară de iaste bisect, 29. Ziua are Ceasuri 11. Şi noaptea, 13. 1. Întâia zi, înnainte-Prăznuirea Întimpinării Domnului Dumnezeu şi Mântuitoriului nostru Iisus Hristos. Şi sfântul Mucenic Trífon. Tropariul sfântului, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Trífon... Fila 124. Tropariul înainte-Prăznuirii, Glas 1. Cereasca ceată, a Îngerilor Cereşti, privind spre pământ, vede viind ca pre un Prunc pre cel mai întâiu Născut decât toată zidirea, aducându-se la Biserică de Maica cea neispitită de bărbat, şi cântare mai nainte de Prăznuire acum împreună cu noi cântă bucurându-se. Condac, Glas 8. Podóbie: Ca nişte pârgă a firii... Cu întărirea Treimei, mulţimea dumnezeilor o ai stricat dela margini, preaslăvite, cinstit întru Hristos făcându-te. Şi biruind pre tírani întru Dumnezeu Mântuitoriul, cununa Muceniciei tale ai luat, şi harurile Dumnezeeştilor tămăduiri, ca un nebiruit. 2. Întimpinarea Domnului nostru Iisus Hristos. Praznic. Şi dezlegare la peşte. Tropariu, Glas 1. Bucură-te cea plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele Dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pre cei dintru întunerec. Veseleşte-te şi tu, Bătrânule drepte, cel ce ai purtat în braţe pre Slobozitoriul sufletelor noastre, cel ce au dăruit nouă şi Înviiare. Condac, Glas 1. Cel ce ai sfinţit pântecele Fecioarei cu naşterea ta, şi mâinile lui Simeón ai blagoslovit, precum se cădea, întimpinând şi acum, ai mântuit pre noi, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta împacă lumea întru războaie, şi întăreşte Pravoslaviia pre carea o ai iubit, Unule Iubitoriule de oameni. 3. () Sfântul şi dreptul Simeón de Dumnezeu priimitoriul. Şi Ánna Prorociţa. Tropariul şi Condacul Praznicului. 4. Cuviosul Părintele nostru Isídor Pilusiótul. 180
 • 191.  Luna lui Septemvrie  Tropariu, Glas 8. Întru tine, Părinte, cu osârdie... Fila 143. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Alt luceafăr pre tine Biserica aflându-te întru sine, cu fulgerile cuvintelor tale luminându-se, strigă către tine: Bucură-te, fericite, de Dumnezeu înţelepţite Isídore. 5. Sfânta Muceniţă Agáthi. Tropariu, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Agáthi... Fila 130. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Să se împodobească astăzi Biserica cu porfiră slăvită, văpsită din curate sângiurile Agáthiei Muceniţei; bucură-te, strigând, Lauda Catániei. 6. Cuviosul Părintele nostru Vúcol, Episcopul din Smírna. Tropariul şi Condacul Praznicului. 7. Cuviosul Părintele nostru Parthénie, Episcopul Lampsácului. Şi Cuviosul Lucà. Tropariu, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri... Fila 149. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Dumnezeescul har de minuni ai luat, de Dumnezeu înţelepţite, sfinte Parthenie, făcătoriule de minuni de Dumnezeu purtătoriule, toate patimile credincioşilor curăţind, duhurile vicleanului gonindu-le, Părinte. Pentru aceasta pre tine te lăudăm, ca pre un mare tăinuitoriu al harului lui Dumnezeu. 8. () Sfântul marele Mucenic Theódor Stratilát. Şi sfântul Proroc Zaharía. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Cu numirea oştirii ceii adevărate, purtătoriule de chinuri, al Cerescului Împărat preabun Voievod te-ai făcut, Theódore; căci cu armele Credinţei te-ai oştit, înţelepte, biruit-ai cetele dracilor, şi purtătoriu de biruinţă viteaz te-ai arătat. Pentru aceasta pre tine cu credinţă pururea te fericim. Condac, Glas 2. Cu bărbăţiia sufletului întru Credinţă ca întru o platoşă îmbrăcându-te, şi graiul lui Dumnezeu ca o suliţă în mână luând, pre vrăjmaşul ai rănit, între Mucenici prea mare, Theódore. Cu carii împreună lui Hristos Dumnezeu rugându-te nu înceta pentru noi toţi. 9. Sfântul Mucenic Nikífor. Întru această zi se odovăiaşte Praznicul Întimpinării. Tropariu, Glas 4. 181
 • 192.  Luna lui Septemvrie  Mucenicul tău, Doamne, Nikífor... Fila 124. Condac, Glas 1. Cu legătura dragostei legându-te, Nikífore, ai dezlegat răutatea pizmuirii, şi cu sabie capul tău tăindu-se, te-ai făcut Mucenic Dumnezeesc al Mântuitoriului celui ce s’au întrupat. Pre carele roagă-l pentru noi, cei ce lăudăm slăvită pomenirea ta. 10. Sfântul Mucenic Haralámpie. De nu iaste Postul cel Mare, cântăm împreună şi slujba sfântului Mucenic Nikífor. Tropariu, Glas 4. Arătatu-te-ai, fericite Haralámpie, ca un stâlp nemişcat Bisericii lui Hristos, şi sfeşnic lumii pururea luminos; strălucit-ai în lume prin Mucenie, înţelepte, şi ai risipit întunecarea idolilor. Drept aceea, roagă-te lui Hristos cu îndrăzneală, ca să ne mântuim noi. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Făcutu-te-ai Preoţilor strălucit purtătoriu de Lumină, şi Părinţilor laudă, şi cinste veselitoare, sfinţite Mucenice Haralámpie; că tu păzeşti de vătămare pre robii tăi. 11. Sfântul Sfinţitul Mucenic Vlásie, Episcopul Sevástiei. Tropariu, Glas 4. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. Condac, Glas 2. Dumnezeiască Odraslă, Floarea cea neveştejită, Mlădiţa Viţii lui Hristos cea mult roditoare, de Dumnezeu purtătoriule Vlásie, pre cei ce săvârşesc cu credinţă pomenirea ta, de veseliia ta umple-i, rugându-te neîncetat pentru noi toţi. 12. Cel dintru sfinţi Părintele nostru Melétie, Arhiepiscopul Antiohíei ceii mari. Tropariu, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Condac, Glas 6. De duhovniceasca îndrăzneala ta temându-se protivnicul Makedónie a fugit, iară noi robii tăi slujbă de rugăciune săvârşind, cu dragoste la tine alergăm, împreună cu Îngerii vorbitoriule Melétie, cel ce eşti sabie de foc a lui Hristos Dumnezeul nostru, carele tai pre toţi cei fără de Dumnezeu; pre tine te lăudăm, luminătoriule, carele luminezi toate. 13. Cuviosul Părintele nostru Martinián. Tropariu, Glas 8. 182
 • 193.  Luna lui Septemvrie  Văpaia ispitelor cu curgerile lacrămilor o ai stins, fericite, şi valurile mării şi pornirile hiarălor înfrânându-le, ai strigat: Preaproslăvit eşti, Atotputernice, cel ce m’ai mântuit de foc şi de vifor. Condac, Glas 2. Ca pre un osârduitoriu al bunei-cinstiri iscusit, şi de bună voie nevoitoriu, şi vieţuitoriu în pustie şi lucrătoriu, întru cântări dupre vrednicie să lăudăm pre Martinián pururea cinstitul, că el pre şarpele a călcat. 14. Cuviosul Părintele nostru Avxéntie. Tropariu, Glas 1. Lăcuitoriu Pustiiului... Fila 133. Condac, Glas 2. Îndulcindu-te cu postul, de Dumnezeu înţelepţite, şi înfrânând pofta trupului tău, prin credinţă te-ai arătat luminătoriu, şi ca un pom în mijlocul Raiului ai înflorit, Părinte sfinţite Avxéntie. 15. Sfântul Apostol Onisím. Tropariu, Glas 3. Apostole sfinte Onisíme... Fila 131. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Ca o rază ai strălucit lumii, fiind luminat cu razele lui Pável, Soarelui celui prealuminos, carele a luminat lumea; pentru aceasta te cinstim, Onisíme slăvite. 16. Sfântul Mucenic Pamfíl, şi cei împreună cu dânsul. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... La munci înfricoşate fiind puşi pătimitorii Domnului cei viteji, cu gând nebiruit bucurându-se împreună au vorbit, de trup negrijindu- se. Pentru aceasta au moştenit slava cea vecuitoare, rugându-se pururea pentru noi, cei ce lăudăm luptele lor. 17. () Sfântul marele Mucenic Theódor Tíron. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 2. Mari sânt isprăvile Credinţei! În izvorul văpăii, ca întru o apă de odihnă, Sfântul Mucenic Theódor s’a bucurat; că cu foc tot arzându-se, ca nişte pâine dulce Treimei s’a adus. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre. 183
 • 194.  Luna lui Septemvrie  Condac, Glas 8. Credinţa lui Hristos ca o pavăză înlăuntru în inima ta priimind, puterile cele protivnice ai călcat, mult-pătimitoriule, şi cu Cunună Cerească te-ai încununat în veci, Theódore, ca un nebiruit. 18. Sfântul Părintele nostru Léon Papa Romii. Tropariu, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Pre Scaunul Arhieriei, slăvite, şezând, şi gurile leilor celor cuvântători astupând cu Dogme de Dumnezeu însuflate, Lumina cunoştinţei de Dumnezeu a cinstitei Treimi o ai luminat turmei tale. Pentru aceasta te-ai proslăvit, ca un Dumnezeesc tăinuitoriu al harului lui Dumnezeu. 19. Sfântul Apostol Arhípp. Tropariu, Glas 3. Apostole sfinte Arhíppe... Fila 131. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Ca pre o Stea mare Biserica câştigându-te, Arhíppe, cu razele minunilor tale fiind luminată strigă cătră tine: Mântuieşte pre cei ce cinstesc cu credinţă pomenirea ta. 20. Cuviosul Părintele nostru Léon Episcopul Catániei. Tropariu, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Condac, Glas 8. Podóbie: Ca nişte pârgă a firii... Ca pre un luminătoriu prea mare, preafericite, Biserica te are, strălucind mai mult decât Soarele, pre carea, cu rugăciunile tale cătră Stăpânul, cele bine priimite, nebiruită şi neturburată de tot eresul păzeşte-o, ca un pururea slăvit. 21. Cuviosul Părintele nostru Timothéiu cel din Simbóli. Tropariu, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri... Fila 149. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Ca o Stea mult luminoasă dela Răsărit strălucind, ai luminat în inimile Credincioşilor faptele minunilor tale, de minuni purtătoriule, preafericite Timothée. 22. Aflarea cinstitelor Moaşte a sfinţilor Mucenici celor din Evgheniia. Tropariu, Glas 4. 184
 • 195.  Luna lui Septemvrie  Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Din pământ strălucind ca nişte luminători, toată negura păgânătăţii aţi gonit, şi pre Credincioşi aţi luminat, Dumnezeeştilor Mucenici, ai Treimei apărători. 23. Sfântul Sfinţitul Mucenic Policárp, Episcopul Smírnei. Tropariu, Glas 4. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. Condac, Glas 1. Podóbie: Ceata Îngerească... Roduri cuvântătoare Domnului aducând, Policárpe înţelepte, prin fapte Dumnezeeşti, te-ai arătat dupre vrednicie dumnezeiesc Ierarh, fericite. Pentru aceasta, luminându-ne cu cuvintele tale, lăudăm a ta vrednică de laudă pomenire, pre Domnul slăvind. 24.  Întâia şi a doua Aflare a Cinstitului Cap al Mergătoriului- înnainte. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Din pământ răsărind Capul Mergătoriului-înnainte, razele nestricăciunii slobozeşte, Credincioşilor de tămăduiri; de sus adună mulţimea Îngerilor, jos cheamă neamul omenesc, cu un glas să înnalţe slavă lui Hristos Dumnezeu. Condac, Glas 2. Proroce al lui Dumnezeu, şi Mergătoriule-înnainte al harului, Capul tău ca un trandafir preasfinţit din pământ aflându-l, tămăduiri totdeauna luăm. Pentru că iarăşi, ca şi mai nainte în lume, propoveduieşti pocăinţa. 25. Sfântul Tarásie, Arhiepiscopul Ţarigrádului. Tropariu, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Cu Pravoslavnice învăţături Biserica luminând, şi Cinstită Icoana lui Hristos, fericite, a o cinsti şi a se închina ei pre toţi învăţând, ai mustrat porunca cea fără de Dumnezeu a luptătorilor împrotiva Icoanelor. Pentru aceasta strigăm cătră tine, o, Părinte: Bucură-te, înţelepte Tarásie. 26. Cel dintru sfinţi Părintele nostru Porfírie, Arhiepiscopul Gázii. Tropariu, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Condac, Glas 2. Cu preasfinţitele tale obiceiuri fiind înfrumseţat, cu haina Arhieriei te-ai luminat, preafericite, de Dumnezeu înţelepţite Porfírie, şi cu 185
 • 196.  Luna lui Septemvrie  înnălţările tămăduirilor eşti împodobit, rugându-te neîncetat pentru noi toţi. 27. Cuviosul Părintele nostru şi Mărturisitoriul Procópie Decapolítul. Tropariu, Glas 8. Cu curgerile lacrămilor tale... Fila 125. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Luceafăr astăzi Biserica avându-te, toată negura relei-slăviri risipeşte cinstind pre tine, de cele Cereşti tăinuitoriule Procópie slăvite. 28. Cuviosul şi Mărturisitoriul, Părintele nostru Vasílie, ce a sihăstrit împreună cu sfântul Procópie. Tropariu, Glas 1. Lăcuitoriu Pustiiului... Fila 133. Condac, Glas 2. De sus luând Dumnezeiasca descoperire, ai ieşit, înţelepte, din mijlocul gâlcevilor, şi sihăstrind cu cuviinţă, ai luat lucrarea minunilor şi boalele a vindeca cu harul, Vasílie cu totul fericite preasfinţite. 29. Cuviosul Părintele nostru Cassián râmleanul. Alliluia.  Cuviosul Părintele nostru Gherman din Dobrogea. Tropariul, Glas 8. Cu ostenelile tale, cu privegheri neîncetate, cu rugăciuni şi post te- ai nevoit, Cuvioase Părinte Ghermane, împreună cu Sfântul Ioánn Cassián din pământul Dobrogei odrăslind, şi curgerile harului preoţesc cu rugăciunile lui Ioánn cel cu Gura de Aur te-ai învrednicit a le priimi. Bogăţie de daruri duhovniceşti din Ţara Sfântă, prin osârdie, ai agonisit, şi prin aceasta pre mulţi ai învrednicit lui Hristos a urma. Pentru aceasta, Părinte al Dobrogei, roagă pre Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 4. Toţi ne bucurăm, Cuvioase, de naşterea ta pre pământul Dobrogei, cel binecuvântat de Apostolul Andrei, cel întâiu chemat. Împreună cu Sfântul Ioánn Cassián, de monastiri întemeietoriu arătându-te, Părinte Ghermane, şi lepădând grijile cele lumeşti, viiaţă sihăstrească ai dus, cununa biruinţei ai luat, şi de braţele părinteşti te-ai învrednicit. Pentru aceasta, ca unul ce eşti vas ales al sfinţeniei, cu umilinţă alergăm cătră tine, ca să dobândim mântuire dela Dumnezeu cu rugăciunile tale. 186
 • 197.  Luna lui Septemvrie                                    LUNA LUI MARTIE. Are zile 31. Ziua are Ceasuri 12. Şi noaptea Ceasuri 12. 1. Cuvioasa Muceniţă Evdokíia. De iaste Postul cel Mare, Alliluia; iară de nu, Tropariu, Glas 8. Întru tine, Maică, cu osârdie... Fila 127. 2. Sfântul sfinţitul Mucenic Theodót, Episcopul Kirinéii. Alliluia sau Tropariu, Glas 4. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. 3. Sfinţii Mucenici Evtrópie şi cu ai săi: Cleoníc şi Vasilísc. Alliluia sau Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. 4. Cuviosul Părintele nostru Gherásim, cel dela Iordán. Alliluia sau Tropariu, Glas 1. Lăcuitoriu Pustiiului... Fila 133. 5. Sfântul Mucenic Cónon. Alliluia. 6. Sfinţii Mucenici 42, de curând arătaţi, cei din Amoréia. Alliluia sau Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne... Fila 130. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Pre pământ pentru Hristos pătimind, şi arătându-vă bine-cinstitori purtători de chinuri, Ceriul aţi luat a vieţui întru bucurie, că toată meşteşugirea vrăjmaşului surpând cu durerile şi sângiurile ranelor voastre, celora ce laudă pre voi pururea de sus dezlegare de păcate le dăruiţi. 7. Sfinţii sfinţiţii Mucenici, cei ce au fost Episcopi în Hersón, Vasílie, Efrem, Capitón, Evghénie, Ethérie şi alţii. Alliluia. 8. Cuviosul şi Mărturisitoriul Părintele nostru Theofílact, Episcopul Nicomídiei. Alliluia. 9.  Sfinţii 40 de Mucenici, cei ce s’au muncit în Iázerul Sevástiei. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 1. Pentru durerile Sfinţilor, carii pentru tine au pătimit, fii milostiv, Doamne, şi toate durerile noastre vindecă, Iubitoriule de oameni, rugămu-ne ţie. Condac, Glas 6. 187
 • 198.  Luna lui Septemvrie  Toată Oştirea lumii lăsându-o, de Stăpânul cel din Ceriuri v’aţi lipit, purtătorilor de chinuri ai Domnului cei patruzeci, că prin foc şi prin apă trecând, fericiţilor, dupre vrednicie aţi luat slavă din Ceriuri, şi mulţime de Cununi. 10. Sfântul Mucenic Codrát, şi cei împreună cu dânsul. Alliluia. 11. Cel dintru sfinţi Părintele nostru Sofrónie, Patriarhul Ierusalímului. Alliluia. 12. Cuviosul Părintele nostru şi Mărturisitoriul Theofán al Sigriánii. Alliluia. 13. Aducerea Moaştelor a celui dintru sfinţi Părintelui nostru Nikífor Patriarhul Ţarigrádului. Alliluia. 14. Cuviosul Părintele nostru Venedíct. Şi sfântul Mucenic Alexándru Preotul cel din Pídnea. Alliluia. 15. Sfântul Mucenic Agápie, şi cei împreună cu dânsul şase Mucenici. Alliluia. 16. Sfinţii Mucenici Savín şi Pápa. Alliluia. 17. Cuviosul Părintele nostru Aléxie omul lui Dumnezeu. Alliluia. 18. Cel dintru sfinţi Părintele nostru Kiríll, Arhiepiscopul Ierusalímului. Alliluia. 19. Sfinţii Mucenici Hrisánth şi Daríia. Alliluia. 20. Cuvioşii Părinţii noştri cei ucişi în Mănăstirea sfântului Sávvei. Alliluia. 21. Cuviosul şi mărturisitoriul Părintele nostru Iácov Episcopul. Alliluia. 22. Sfântul sfinţitul Mucenic Vasílie, Preotul Bisericii din Ankíra. Alliluia. 23. Sfântul Cuviosul Mucenic Nícon. Şi cei o sută nouăzeci şi nouă ucenici ai lui carii au mărturisit împreună cu dânsul. Alliluia. 24. Înnainte Prăznuirea Buneivestiri. Şi sfântul Cuviosul Părintele nostru Zaharía. Tropariu, Glas 4. 188
 • 199.  Luna lui Septemvrie  Astăzi începăturile bucuriei a toată lumea a cânta Prăznuirea înnainte îndeamnă, că iată Gavriíl, aducând Fecioarei Bunavestire, cătră dânsa strigă: Bucură-te cea plină de har, Domnul iaste cu tine. Condac, Glas 4. Cu venirea Preasfântului Duh, pre cel împreună cu Tatăl pre Scaun şezătoriu şi de o fiinţă, prin glasul Arhanghelului l-ai zămislit, de Dumnezeu Născătoare, chemarea lui Adám. 25. Bunavestire a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei. Praznic şi dezlegare la peşte, de nu iaste în săptămâna Patimilor. Tropariu, Glas 4. Astăzi iaste începătura mântuirii noastre, şi arătarea Tainii ceii din veac: Fiul lui Dumnezeu, Fiiul Fecioarei se face, şi Gavriíl harul binevesteşte. Pentru aceasta şi noi împreună cu dânsul Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te cea plină de har, Domnul iaste cu tine. Condac, Glas 8. Însăşi Podobiia. Apărătoarei Doamnei, laude pentru biruinţă cu mulţămită, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoarei de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai Stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă nenuntită. 26. () Soborul Arhanghelului Gavriíl. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Mai-marele Voievod al Oştilor Cereşti... Fila 126. Condac, Glas 8. Podóbie: Apărătoarei Doamnei... Tu eşti, Arhistratighe preaslăvit, slujitoriul Prealuminoasei şi Cinstitei, şi atotfăcătoarei, nenumăratei şi Înfricoşatei Treimi. Deci roagă-te acum neîncetat, Rugătoriule, să ne izbăvim noi de toate nevoile şi muncile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Acoperemântul robilor tăi. 27. Sfânta Muceniţă Matróna, cea din Thessaloníc. Alliluia. 28. Cuviosul Stéfan făcătoriul de minuni, şi Cuviosul Ilaríon cel nou. Alliluia. 29. Cuviosul Părintele nostru Márco Episcopul Arethusíilor. Şi Kiríll Diaconul, şi cei împreună cu dânşii. Alliluia. 189
 • 200.  Luna lui Septemvrie  30. Cuviosul Părintele nostru Ioánn carele a scris Scara. Tropariu, Glas 8. Cu curgerile lacrămilor tale... Fila 125. Condac, Glas 1. Podóbie: Ceata Îngerească... Roduri pururea înflorind, învăţăturile cele din Cartea ta aducând, înţelepte, îndulceşti inimile celor ce iau aminte la dânsele cu trezvie, fericite. Că scară iaste, carea sufletele celora ce cu credinţă cinstesc pre tine de pre pământ ridică la Slava cea Cerească, carea rămâne pururea. 31. Cuviosul şi făcătoriul de minuni Ipátie Episcopul Gángriei. Alliluia. Sau Tropariu, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124.                                   LUNA LUI APRILIE. Are zile 30. Ziua are Ceasuri 13. Şi noaptea Ceasuri 11. 1. Cuvioasa Maica noastră Maríia Eghipteanca. Tropariu, Glas 8. Întru tine, Maică, cu osârdie... Fila 127. Condac, Glas 2. Cu ostenelele nevoinţelor tale, de Dumnezeu priimită, greutatea pustiei o ai sfinţit. Pentru aceasta pomenirea ta o slăvim cu cântări, Maríe, cinstind pre tine, podoaba Cuvioşilor. 2. Cuviosul Părintele nostru şi făcătoriul de minuni Tít. Alliluia. 3. Cuviosul Părintele nostru Nikíta, Igumenul Monastirii Midikìei. Alliluia. 4. Cuviosul Părintele nostru Iosíf scriitoriul de cântări. Şi Gheórghie cel dela Maleò. Alliluia. 5. Sfinţii Mucenici Theodúl şi Agathopód. Alliluia. 6. Cel dintru Sfinţi Părintele nostru Evtíhie, Arhiepiscopul Ţarigrádului. Alliluia. 7. Cuviosul Părintele nostru Gheórghie Episcopul Melitíniei. Alliluia. 8. Sfinţii Apostoli Irodíon, Agáv, Rúf, şi cei împreună cu dânşii. Alliluia. 190
 • 201.  Luna lui Septemvrie  9. Sfântul Mucenic Evpsíhie. Alliluia. 10. Sfinţii Mucenici Teréntie, Pómpie şi cei împreună cu dânşii. Alliluia. 11. Sfântul sfinţitul Mucenic Antípa, Episcopul Pergámului Asíei. Tropariu, Glas 4. Înşelăciunea idolească o ai surpat, Antípo, şi puterea diavolească o ai călcat, înnaintea luptătorilor de Dumnezeu cu îndrăzneală ai mărturisit pre Hristos. Pentru aceea împreună cu cetele Îngereşti întru cele de sus sălăşluindu-te, Stăpânului tuturor slavoslovie aduci, şi pentru noi rugăciune de mulţămită înnainte puind, har de vindecări dăruieşti. Pentru aceea cinstim pre tine, Mucenice Antípo; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Scaunului Apostolesc ai fost priimitoriu, şi podoabă Arhiereilor, Fericite; muceniceşte proslăvindu-te, ai strălucit ca Soarele luminând tuturor, Antípo sfinţite, şi ai risipit noaptea cea adâncă a nedumnezeirii. Pentru aceasta te cinstim, ca pre un Dumnezeesc sfinţit Mucenic, şi dătătoriu de vindecări.  Sfântul Ierarh Calliníc dela Cernica. Tropariul, Glas 1. De Dumnezeu purtătoriule, Părintele nostru Calliníc, povăţuitoriule al Călugărilor, podoaba Cuvioşilor, şi lauda Arhiereilor, ajutătoriule al celor din nevoi şi făcătoriule de minuni, cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iară acum cu Îngerii în Ceriuri te veseleşti; cu carii roagă pre Milostivul Dumnezeu, să dăruiască nouă pace şi mare milă. Condacul, Glas 8. Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Ierarhe Calliníc, veseleşte sufletele celor credincioşi, şi atingerea sicriului sfintelor tale moaşte sfinţeşte simţirile şi dăruieşte tămăduiri. Pentru aceasta, dupre datorie cinstim pre tine, şi cu bucurie strigăm ţie: Bucură-te, Părinte, de Dumnezeu însufleţite. 12. Cuviosul Părintele nostru şi mărturisitoriul Vasílie Episcopul Paríei. Alliluia. 13. Sfântul sfinţitul Mucenic Artemón. Alliluia. 14. Cel dintru sfinţi Părintele nostru şi mărturisitoriul Martín, Papa Romii. Alliluia. 15. Sfinţii Apostoli Aristárh, Púd şi Trofím. Alliluia. 16. Sfintele Muceniţe Agápiia, Irína şi Hioníia. 191
 • 202.  Luna lui Septemvrie  17. Cuviosul Părintele nostru Simeón cel din Persída. 18. Cuviosul Părintele nostru Ioánn, ucenicul sfântului Grigórie Decapolitul. Şi sfântul Părintele nostru Ioánn Arhiepiscopul Antiohíei. Alliluia. 19. Cuviosul Părintele nostru Ioánn cel dela Lavra Veche. Alliluia. 20. Cuviosul Părintele nostru Theódor Trihinà. Alliluia. 21. Sfântul sfinţitul Mucenic Iannuárie Episcopul, şi cei împreună cu dânsul. Şi sfântul sfinţit Mucenic Theódor cel din Pérghiia. Alliluia. 22. Cuviosul Părintele nostru Theódor Sikeótul. Tropariu, Glas 2. Cunoscut fiind din scutece sfinţit, şi plin de har arătându-te, cu minunile lumea ai luminat, şi întunearecile dracilor ai gonit, lucrătoriule de sfinţenie Theódore. Pentru aceasta, roagă-te pentru noi Domnului. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Ca întru o căruţă de foc, prin fapte bune suindu-te, purtătoriule de Dumnezeu, ai alergat la lăcaşurile cele Cereşti, şi ca un Înger împreună cu oamenii ai vieţuit, şi ca un om împreună cu Îngerii dănţuieşti. Pentru aceea te-ai arătat priimitoriu de minuni Dumnezeeşti, Theódore Preacuvioase. 23. Sfântul Slăvitul marele Mucenic purtătoriul de biruinţă, şi făcătoriul de minuni Gheórghie. Praznic. Şi dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Ca un izbăvitoriu al celor robiţi, şi celor săraci folositoriu, neputincioşilor doftor, împăraţilor ajutătoriu, purtătoriule de biruinţă, mare Mucenice Gheórghie, roagă pre Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Lucrat fiind de Dumnezeu, te-ai arătat lucrătoriu preacinstit bunei- credinţe, spicele faptelor bune adunând ţie. Că sămănând cu lacrămi, cu veselie seceri, şi chinuindu-te prin sânge, pre Hristos ai luat, şi cu rugăciunile tale, sfinte, tuturor dai iertare de greşale. 24. Sfântul Mucenic Sávva Stratilát. Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Sávva... Fila 124. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... 192
 • 203.  Luna lui Septemvrie  Nebiruit Voievod arătându-te, meşteşugirile varvarilor ai biruit, şi prea tare pătimind, slăvite, mulţimea vrăjmaşilor celor nevăzuţi ai înfrânt. Pentru aceasta, Cunună de biruinţă ai împletit ţie; roagă-te lui Hristos pentru noi, Sávvo preafericite, cei ce cu credinţă te cinstim.  Sfinţii Ierarhi şi Mărturisitori Ilíe Iorest şi Sávva, Mitropoliţii Transilvaniei. Tropariul, Glas 8. Mărturisitori ai Pravosláviei şi buni arhipăstori ai Bisericii lui Hristos, îndreptători ai norodului, Preafericiţi Ierarhi purtători de biruinţă, Iorest şi Savva, cei ce v’aţi învrednicit de cununa vieţii, rugaţi-vă Domnului, să se mântuiască sufletele noastre. Condacul, Glas 4. Ierarhilor preaîncuviinţaţi ai dreptei credinţe, şi apărători ai Bisericii lui Hristos, ocrotiţi pre toţi dreptcredincioşii, carii cântă pururea: Bucuraţi-vă, Iorest şi Savva, minunaţi mărturisitori ai Domnului.  Sfântul Ierarh Iosíf Mărturisitoriul din Maramureş. Tropariul, Glas 4. Mare slujitoriu lui Dumnezeu, sfinte Părinte Ierarhe Iosífe, cu cântări cinstim şi pomenim numele tău; căci pre Hristos mărturisind, şi dreapta Credinţă în Maramureş apărând, ocrotitoriu te-ai făcut turmei tale. Pentru aceasta, roagă pre Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei, şi învăţătoriu preablând te-ai arătat păstoriţilor tăi, şi cu smerenie slujind, pre Hristos ai mărturisit. Drept aceea, cu neîncetată cântare lăudăm pre tine, zicând: Bucură- te, Sfinte Părinte Ierarhe Iosífe, al dreptcredincioşilor maramureşeni ocrotitoriule. 25. () Sfântul Apostol şi Evanghelist Márco. Dezlegare la vin şi untdelemn. Tropariu, Glas 3. Apostole sfinte şi Evangheliste Márco... Fila 131. Condac, Glas 2. Dintru înnălţime luând harul Duhului, împletiturile ritorilor ai dezlegat, Apostole, şi pre toţi păgânii vânând, Márco preaslăvite, Stăpânului tău i-ai dus, propoveduind Dumnezeiasca Evanghelie. 26. Sfântul sfinţitul Mucenic Vasílie Episcopul Amasíei. Alliluia. 27. () Sfântul sfinţitul Mucenic Simeón Rudeniia Domnului. Tropariu, Glas 1. 193
 • 204.  Luna lui Septemvrie  Pre tine, rudeniia lui Hristos, Simeóne Ierarhe, şi Mucenicul cel tare, cu sfinţenie te lăudăm, cel ce ai pierdut înşelăciunea, şi credinţa ai păzit. Pentru aceasta astăzi preasfântă pomenirea ta prăznuind, dezlegare de păcate cu rugăciunile tale luăm. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Ca pre o Stea prea mare Biserica câştigând astăzi pre grăitoriul de Dumnezeu Simeón, se luminează strigând: Bucură-te cinstită podoaba Mucenicilor. 28. Sfinţii Apostoli Iáson şi Sosipátru. Şi sfinţii Mucenici Máxim, Dáda şi Kintilián. Alliluia. 29. Sfinţii nouă Mucenici, cei din Kizíc. Şi Cuviosul Părintele nostru Mémnon făcătoriul de minuni. 30. () Sfântul Apostol Iácov, fratele sfântului Ioánn Cuvântătoriul de Dumnezeu. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 3. Apostole sfinte Iácove... Fila 131. Condac, Glas 2. Glas Dumnezeesc auzind chemându-te, dragostea tătâne-tău o ai trecut cu vederea, şi ai alergat la Hristos, Iácove, cu fratele tău, slăvite, cu carele împreună te-ai învrednicit a vedea Dumnezeiasca Schimbarea la Faţă a Domnului.   LUNA LUI MAI. Are zile 31. Ziua are Ceasuri 14. Şi noaptea Ceasuri 10. 1. Sfântul Proroc Ieremía. Tropariu, Glas 2. A Prorocului tău Ieremía... Fila 125. Condac, Glas 2. Podóbie: Fecioara astăzi... Curăţind cu Duhul inima ta cea dătătoare de Lumină, slăvite mare Proroce şi Mucenice Ieremío, ai priimit de sus darul prorociei, şi la margini cu mare glas ai strigat: Iată Dumnezeul nostru, şi nu iaste asemenea ca dânsul, s’au arătat pre pământ. 194
 • 205.  Luna lui Septemvrie  2. () Aducerea Moaştelor a celui dintru sfinţi Părintelui nostru Athanásie cel mare. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 3. Stâlp Pravosláviei ai fost, prin Dumnezeeşti învăţături întărind Biserica, Ierarhe Athanásie. Căci pre Fiiul deofiinţă cu Tatăl mărturisind, ai ruşinat pre Árie, Părinte Cuvioase; roagă pre Hristos Dumnezeu să dăruiască nouă mare milă. Condac, Glas 2. A Pravosláviei învăţături sădind, spinii relei slăviri ai tăiat, înmulţind sămânţa Credinţei cu plouarea Duhului, Cuvioase. Pentru aceasta pre tine lăudăm, Athanásie. 3. Sfinţii Mucenici Timothéiu şi Mávra. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Multe feliuri de rane răbdând, şi Cununi dela Dumnezeu luând, pentru noi cei ce săvârşim sfinţită pomenirea voastră rugaţi-vă cătră Domnul, preacuvioase Timothee, şi preaslăvită Mávro, ca să împace cetatea şi norodul; că el iaste Credincioşilor Întărire. 4. Sfânta Cuvioasa Muceniţă Pelághiia. Tropariu, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Pelághiia... Fila 130. 5. Sfânta şi slăvita Muceniţă Irína. Tropariu, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Irína... Fila 130. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Cu podoabele fecioriei împodobindu-te, fecioară, cu chinuirea mai frumoasă te-ai făcut, Iríno, cu sângiurile tale cele curse văpsită fiind, şi înşelăciunea nedumnezeirii surpând. Pentru aceasta ai şi luat răsplătire pentru biruinţă, din mâna Ziditoriului tău. 6. Sfântul şi Dreptul Ióv mult-răbdătoriul. Tropariu, Glas 1. Bogăţiia bunătăţilor lui Ióv văzând vrăjmaşul drepţilor, s’a meşteşugit a o fura; şi rumpând turnul trupului, Vistieriia Duhului nu o a furat, că a aflat întrarmat sufletul celui fără de prihană; iară pre mine şi golindu-mă m’a robit. Deci întimpinându-mă mai nainte de sfârşit, izbăveşte-mă de cel viclean, Mântuitoriule, şi mă mântuieşte. Condac, Glas 8. Podóbie: Ca nişte pârgă a firii... Ca un adevărat şi drept, de Dumnezeu cinstitoriu şi fără de prihană, sfinţit arătându-te, preaslăvite, sluga lui Dumnezeu cea adevărată, ai luminat lumea întru răbdarea ta, răbdătoriule şi 195
 • 206.  Luna lui Septemvrie  preaviteazule. Pentru aceasta toţi, de Dumnezeu înţelepţite, lăudăm pomenirea ta. 7. () Pomenirea semnului Cinstitei Cruci. Şi pomenirea sfântului Mucenic Acákie. Tropariu, Glas 8. Chipul Crucii tale acum mai mult decât Soarele a strălucit, carea de la sfântul Munte până la locul Căpăţânii o ai întins, şi într’însa a ta Putere, Mântuitoriule, ai luminat, printr’însa întărind pre credincioşii împăraţii noştri; pre carii şi mântuieşte totdeauna în pace, pentru Rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Hristoase Dumnezeule, ca un Iubitoriu de oameni. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Preacinstita Cruce, ceea ce a deşchis Ceriurile cele încuiate, pre Ceriu s’a arătat, şi pre pământ raze luminoase a strălucit. Pentru aceasta, cei ce luăm Strălucirea eiĭ, la Lumina cea neapusă ne îndreptăm, şi întru războaie o avem pre dânsa armă de pace, nebiruită biruinţă. 8. Sfântul slăvitul şi întrutot lăudatul Apostol şi Evanghelist Ioánn Cuvântătoriul de Dumnezeu. Şi Cuviosul Părintele nostru Arsénie cel mare. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariul Cuviosului, Glas 8. Cu curgerile lacrămilor tale... Fila 125. Condac, Glas 2. Viiaţa Îngerilor în trup priimind, Arsénie de Dumnezeu purtătoriule, şi cinstei lor te-ai învrednicit, înnaintea Scaunului Stăpânului împreună cu dânşii stând, şi tuturor cerând Dumnezeiască iertare. 9. Sfântul Proroc Isaía. Şi sfântul Mucenic Hristófor. Tropariul Prorocului, Glas 2. A Prorocului tău Isaía pomenire, Doamne... Fila 125. Tropariul Mucenicului, Glas 4. Cu haine din sângiuri împodobindu-te, stai înnaintea Domnului, Împăratului tuturor, Hristófore pururea slăvite, unde cu cetele celor fără de trupuri şi a Mucenicilor cânţi cu dulce cântare întreit-sfântă şi înfricoşată. Pentru aceasta, cu rugăciunile tale, mântuieşte turma ta. Condacul Prorocului, Glas 2. 196
 • 207.  Luna lui Septemvrie  Harul prorociei luând, Prorocule şi Mucenice Isaío, de Dumnezeu propoveduitoriule, tuturor ai arătat întruparea Domnului, strigând cu mare glas marginilor: Iată Fecioara în pântece va lua. 10. () Sfântul Apostol Símon Zilót. Tropariu, Glas 3. Apostole sfinte Símone... Fila 131. Condac, Glas 2. Pre cel ce cu tărie a pus învăţăturile înţelepciunii în sufletele binecinstitorilor, cu laude să-l fericim toţi, pre Símon de Dumnezeu grăitoriul, că înnaintea Scaunului Slavei acum stă, şi cu cei fără de trupuri se veseleşte, rugându-se neîncetat pentru noi toţi. 11. Sfântul Sfinţitul Mucenic Mókie. Şi Înnoirea Ţarigrádului. Tropariul Mucenicului, Glas 4. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. Alt Tropariu, al Înnoirii, Glas al 4-lea. Cetatea Născătoarei de Dumnezeu, cu cuviinţă Născătoarei de Dumnezeu a sa stare închină, că într’însa se întăreşte şi împărăţeşte, printr’însa se mântuieşte şi se ţine şi petrece, strigând cătră dânsa: Bucură-te, Nădejdea tuturor marginilor pământului. Condacul Mucenicului, Glas 2. Întrarmându-te cu pavăza Credinţei, taberile necinstitorilor ai sfărâmat, sfinţite Mucenice, şi Cunună dela Hristos ai luat, Mókie. Pentru aceasta şi cu Îngerii bucurându-te, mântuieşti din primejdii pre cei ce laudă pre tine, rugându-te neîncetat pentru noi toţi. 12. Cei dintru sfinţi Părinţii noştri Epifánie Episcopul Kíprului şi Ghermanò Patriarhul Ţarigrádului. Tropariu, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri... Fila 149. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Minunata însoţire a Ierarhilor să o lăudăm Credincioşii dupre datorie, împreună cu Ghermanò pre Dumnezeescul Epifánie; că aceştia au ars limbile celor fără de Dumnezeu, Dogme preaînţelepte puind tuturor celor ce cu pravoslavie întru cântări laudă pururea mare Taina bunei-cinstiri.  Sfântul Mucenic Ioánn Valáhul. Tropariul, Glas 4. Astăzi duhovniceşte prăznuieşte Biserica dreptcredincioşilor români, şi cu bucurie strigă: Veniţi, iubitorilor de mucenici, să 197
 • 208.  Luna lui Septemvrie  prăznuim pomenirea cea de preste an a luptelor noului Mucenic Ioánn. Că acesta, dintre noi cu voia lui Dumnezeu răsărind, în împărăteasca Cetate a lui Constantín a înflorit minunat, aducând Stăpânului rod bogat şi bine priimit, prin mucenicie, iară acum se roagă neîncetat în Ceriuri, să se mântuiască sufletele noastre. Condacul, Glas 4. Arătatu-s’a nouă astăzi cel preaînfrumseţat cu curăţiia, tânărul ostaş al Mântuitoriului, luminând pre toţi cei ce strigă: Bucură-te Ioánne, mare Mucenice al lui Hristos. 13. Sfânta Muceniţă Glikériia. Tropariu, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Glikériia... Fila 130. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Pre Fecioara şi de Dumnezeu Născătoarea Mariia iubindu-o, nestricată fecioriia ta ai păzit, şi din dragostea cea cătră Domnul îndemnându-te, ai pătimit cu bărbătesc gând până la moarte. Pentru aceasta o, Glikérie, cu îndoită Cunună au încununat pre tine Hristos Dumnezeu. 14. Sfântul Mucenic Isídor cel din Ostrovul Híos. Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Isídor... Fila 124. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Îndreptătoriu prea mare lumii te-ai arătat, sfinţite, cu rugăciunile tale cele cătră Dumnezeu. Pentru aceasta lăudăm pre tine astăzi, Mucenice de Dumnezeu înţelepţite, Isídore slăvite. 15. () Cuviosul Părintele nostru Pahómie cel Mare. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 8. Cu curgerile lacrămilor tale... Fila 125. Condac, Glas 2. Îngerească viiaţă în trup luând, Pahómie de Dumnezeu purtătoriule, şi slavei te-ai învrednicit, înnaintea Scaunului Stăpânului împreună cu dânşii stând, şi tuturor cerând Dumnezeiasca iertare. 16. Cuviosul Părintele nostru Theódor sfinţitul, ucenicul Cuviosului Pahómie. Tropariu, Glas 1. Lăcuitoriu Pustiiului... Fila 133. 17. Sfântul Apostol Andrónic şi cei împreună cu dânsul. Tropariu, Glas 3. 198
 • 209.  Luna lui Septemvrie  Sfinţilor Apostoli... Fila 143. 18. Sfântul sfinţitul Mucenic Theodót cel din Ankíra. Şi sfinţii Mucenici Pétru, Dionísie şi cei împreună cu dânşii. Şi sfintele şapte fecioare. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Condac, Glas 2. Muceniceşte bine nevoindu-te, împreună cu ai tăi, Theodóte, Cununi cinstite aţi luat, cu cinstitele răbdătoare de chinuri fecioare. Pentru aceea neîncetat rugaţi pre Hristos Dumnezeu pentru noi toţi. 19. Sfântul sfinţitul Mucenic Patríkie, Episcopul Prúsiei, şi cei împreună cu dânsul. Tropariu, Glas 4. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Ca un strălucitoriu cu frumseţea Preoţiei, şi împodobit cu sângele muceniciei, împreună cu cei ce au pătimit cu tine, Patríkie, înnaintea lui Hristos stând, adu-ţi aminte de noi ca un cinstit pătimitoriu. 20. Sfântul Mucenic Thallaléu. Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Thallaléu... Fila 124. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Împreună cu Mucenicii pătimitoriu arătându-te, şi de armă purtătoriu, şi Ostaş ales Împăratului Slavei făcându-te, prin chinuri şi prin munci, înnălţarea slujitorilor idoleşti o ai călcat. Pentru aceasta cinstită pomenirea ta lăudăm, o, Thallalée înţelepte. 21.  Sfinţii mari Împăraţi, şi întocma cu apostolii Constantín şi Eléna. Praznic. Şi dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 8. Chipul Crucii tale pre Ceriu văzând, şi ca Pável chemarea nu dela oameni luând, cel între împăraţi Apostolul tău, Doamne, împărăteasca cetate în mâinile tale o a pus, pre carea mântuieşte-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, unule Iubitoriule de oameni. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Constantín astăzi cu maica sa Eléna, Crucea au arătat, Lemnul cel preacinstit, carea iaste ruşinarea tuturor jidovilor, şi Arma credincioşilor împăraţi asupra protivnicilor; că pentru noi s’a arătat semn mare, şi în războaie înfricoşat. 22. Sfântul Mucenic Vasilísc. Tropariu, Glas 4. 199
 • 210.  Luna lui Septemvrie  Mucenicul tău, Doamne, Vasilísc... Fila 124. Condac, Glas 8. Podóbie: Apărătoarei Doamnei... Întru pătimire tare şi viteaz te-ai arătat, şi întru minuni preaminunat, Numele lui Hristos arătând, pre tírani ai ruşinat. Pentru aceea te cinstim, Vasilíske preacinstite, pururea strigând: Bucură-te, frumseţea Mucenicilor cea preaminunată. 23. Cuviosul Părintele nostru şi mărturisitoriul Mihaíl Episcopul Sinádiei. Tropariu, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Condac, Glas 8. Podóbie: Ca nişte pârgă a firii... Ca un Arhiereu întrutot-cinstit, şi al Credinţei sfinţit pătimitoriu, de groaza celui cu nume rău netemându-te, împrotivirea lui cea ereticească o ai biruit, cu slobod glas tare strigând: Icoanei lui Hristos mă închin, şi a Preacuratei lui Maice. Pentru aceea te cinstim, Mihaíle. 24. () Cuviosul Părintele nostru Simeón, cel din muntele cel minunat. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 1. Lăcuitoriu Pustiiului... Fila 133. Condac, Glas 2. De cele de sus dorind, cele de jos ai lepădat, şi ca un Ceriu stâlpul făcându-ţi, printr’însul ai strălucit cu raza minunilor, Cuvioase, şi lui Hristos Dumnezeu te rogi neîncetat pentru noi toţi. 25.  A treia Aflare a Cinstitului Cap a Mergătoriului Înnainte şi Botezătoriului Ioánn. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Ca o Dumnezeiască vistierie ascunsă în pământ, Hristos au descoperit Capul tău nouă, Proroce şi înnainte-Mergătoriule. Deci toţi adunându-ne întru aflarea lui, cu cântări de Dumnezeu grăitoare pre Mântuitoriul lăudăm, cela ce mântuieşte pre noi din stricăciune cu rugăciunile tale. Condac, Glas 2. Proroce al lui Dumnezeu... Fila 177. Sau acesta, Glas al 4-lea. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Iród, Mergătoriule-înnainte, fărădelege făcând, muierii a dat Cinstit Capul tău, întru a căruia Aflare, strigăm cătră tine: Cere ca tuturor să se dăruiască milă. 200
 • 211.  Luna lui Septemvrie  26. Sfântul Apostol Cárp, unul din cei şaptezeci. Tropariu, Glas 3. Apostole sfinte Cárpe... Fila 131. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Ca o Stea prealuminată Biserica te-a câştigat pre tine, Apostole Cárpe, prin multe minunile tale luminându-se, mântuieşte pre cei ce cu credinţă cinstesc pomenirea ta. 27. Sfântul sfinţitul Mucenic Therapónt. Tropariu, Glas 4. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. Condac, Glas 1. Plăcute al lui Hristos, Therapónte, pătimind dupre Lege, te-ai arătat adevărat Arhiereu şi Mucenic. Pentru aceea te rugăm, sfinte: roagă pre Iubitoriul de oameni şi Voitoriul milei Hristos, să tămăduiască patimile noastre cele cu anevoie a le vindeca. 28. Cuviosul Părintele nostru Nikíta, Episcopul Halkidónului. Şi sfântul sfinţitul Mucenic Elládie. Tropariu, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Condac, Glas 8. Podóbie: Apărătoarei Doamnei... Cu strălucirea faptelor tale ai luminat, Preacuvioase Nikíto, următoriu fiind Scaunului Apostolesc, şi ca Soarele ai strălucit turmei tale, Părinte, plinind toate Dumnezeeştile Porunci. Pentru aceea strigăm cătră tine: Bucură-te, podoaba Halkidónului. 29. Sfânta Cuvioasa Muceniţă Theodosíia Fecioara. Tropariu, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Theodosíia... Fila 130. Condac, Glas 2. Cu ostenelele la viiaţa cea fără de ostenele ai ajuns, iară cu sângele pre Coproním ai înnecat, Muceniţă, pre vrăjmaşul cel spurcat al Bisericii lui Hristos, întrutot fericită Theodosíe, şi acum cu Cetele cele de sus te bucuri, acoperind pre cei ce cinstesc pomenirea ta. 30. Cuviosul Părintele nostru Isaákie, cel din Monastirea Dalmatiei. Tropariu, Glas 8. Întru tine, Părinte, cu osârdie... Fila 143. Condac, Glas acelaşi. Podóbie: Ca nişte pârgă a firii... 201
 • 212.  Luna lui Septemvrie  Ca un credincios plăcut lui Dumnezeu fiind, râvna Bisericii aprinzându-te, de frâul calului lui Válent ai apucat, prorocind lui înnaintea tuturor moarte groaznică. Pentru aceasta, roagă-te pentru noi, ceia ce cinstim pre tine, Isaákie Preacuvioase. 31. Sfântul Apostol Ermía. Şi Sfântul sfinţitul Mucenic Erméiu. Tropariu, Glas 3. Apostole sfinte Ermía... Fila 131. Tropariul Mucenicului, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Erméiu... Fila 124. Condac, Glas 4. Ca o Stea ai strălucit lumii, luminat fiind cu strălucirea lui Pável, Soarelui celui întrutot-luminos, fericite, carele a luminat marginile. Pentru aceea te cinstim, Ermíe.                                 LUNA LUI IUNIE. Are zile 30. Ziua are Ceasuri 15. Şi noaptea Ceasuri 9. 1. Sfântul Mucenic Iustín Filósoful, şi alt Mucenic Iustín, şi cei împreună cu dânşii. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Condac, Glas 2. Cu înţelepciunea Dumnezeeştilor tale cuvinte, Iustíne, toată Biserica s’a împodobit, şi cu strălucirea vieţii tale toată lumea se luminează. Iară pentru vărsarea sângelui tău cunună ai luat, şi cu Îngerii stând înnaintea lui Hristos te rogi neîncetat pentru noi toţi. 2. Cel dintru sfinţi Părintele nostru şi mărturisitoriul Nikífor Patriarhul Ţarigrádului.  Şi sfântul marele Mucenic Ioánn cel nou dela Suceavă. Tropariu, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Cunună de biruinţă, o, Nikífore slăvite, ca cel ce ai luat din Ceriu dela Dumnezeu, mântuieşte pre cei ce te cinstesc cu credinţă, ca pre un Ierarh, şi învăţătoriu. Tropariul Mucenicului, Glas 4. 202
 • 213.  Luna lui Septemvrie  Viiaţa bine îndreptând pre pământ, Pătimitoriule, cu milosteniile, cu desele rugăciuni şi cu lacrămile, şi iarăşi cătră pătimire bărbăteşte pornindu-te, necredinţa persească ai înfruntat. Pentru aceea Bisericii eşti întărire, şi Credincioşilor laudă, Ioánne pururea pomenite. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Înnotând luciul mării cu neguţătorie, dela răsărit te-ai sârguit cătră miazănoapte. Ci chemându-te Dumnezeu, precum Matthéiu vama, şi tu neguţătoriia lăsând, ai urmat aceluia prin sângele Muceniei, cu cele vremelnice răscumpărând cele netrecătoare, şi ai luat Cunună nebiruită. 3. Sfântul Mucenic Lukillián, şi cei împreună cu dânsul. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Condac, Glas 2. Ceata cea cu numărul de cinci a sfinţilor Mucenici cea strălucită, carea luminează Biserica lui Hristos, adunându-ne astăzi, să cinstim sfântă prăznuirea pomenirii lor bucurându-ne, căci ca nişte tari pătimitori şi slugi ale lui Hristos stându-i înnainte, neîncetat se roagă pentru noi toţi. 4. Cel dintru sfinţi Părintele nostru Mitrofán, Patriarhul Ţarigrádului. Tropariu, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Condac, Glas 2. Credinţa lui Hristos luminat învăţând, şi păzindu-o pre ea, întru mulţime cu adevărat ai crescut credincioasă turma ta. Pentru aceasta împreună cu Îngerii, Mitrofáne, te bucuri acum, şi lui Hristos rugându-te neîncetat pentru noi toţi. 5. Sfântul sfinţitul Mucenic Dorothéiu, Episcopul Tírului. Tropariu, Glas 4. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. Condac, Glas 5. Cu faptele cele bune şi cu Dumnezeeştile tale învăţături mai mult decât Soarele ai luminat, şi cu pătimirile ai strălucit, fericite. Şi slobozind raze în tot pământul, Dorothée, ai gonit întunericul mulţimei dumnezeilor, şi cumplitele eresuri. Pentru aceasta prăznuim pomenirea ta cea întrutot luminată. 203
 • 214.  Luna lui Septemvrie  6. Cuviosul Părintele nostru Vissaríon, făcătoriul de minuni. Şi Cuviosul Părintele nostru Ilaríon cel nou, dela Monastirea Dalmátiei. Tropariu, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri... Fila 149. Condac, Glas 2. Râvnind Puterilor de sus, Preacuvioase, viiaţă în chipul paserilor ai trăit, uitând toate cele vremelnice, cu neîncetată dorire fiind tras de Împăratul Hristos cătră faptele cele bune, până când ai ajuns la dânsul, Vissaríone: roagă-te neîncetat pentru noi toţi. 7. Sfântul sfinţitul Mucenic Theodót Episcopul Ankírii. Tropariu, Glas 4. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. Condac, Glas 2. Arătatu-te-ai Stea luminoasă în lume, carea ai vestit pre Soarele Hristos prin strălucirile tale, purtătoriule de chinuri, sfinte Mucenice Theodóte. Pentru aceasta roagă-te neîncetat lui Hristos pentru noi toţi. 8. () Sfântul marele Mucenic Theódor Stratilát. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Cu numirea oştirii ceii adevărate... Fila 173. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Ca un pătimitoriu şi următoriu Mântuitoriului, şi dătătoriu de darurile cele de acolo cu rugăciunile tale cele cătră Dumnezeu, întimpini pururea pre toţi cei ce scapă la Dumnezeiască Biserica ta, şi cu credinţă aleargă la sfânt acoperemântul tău. Pentru aceasta strigăm: Izbăveşte pre noi din primejdii, preafericite Theódore. 9. Cel dintru sfinţi Părintele nostru Kiríll Arhiepiscopul Alexandríei. Tropariu, Glas 8. Al Pravosláviei îndreptătoriule... Fila 137. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Împletiturile eresurilor rumpând întru Puterea lui Hristos cu Dumnezeeşti cuvinte, Biserica, Kirílle, o ai îmbogăţit, toate neghinele lui Nestórie tăind. Pentru aceasta şi stai înnainte cu cetele Îngerilor, lui Hristos rugându-te, fericite, cu osârdie, să dăruiască tuturor iertare de greşale. 10. Sfântul sfinţitul Mucenic Timothéiu, Episcopul Prúsiei. 204
 • 215.  Luna lui Septemvrie  Tropariu, Glas 4. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. 11. () Sfinţii Apostoli Vartholoméiu şi Varnáva. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 3. Sfinţilor Apostoli... Fila 143. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Slujitoriu prea adevărat al Domnului ai fost, şi din Apostolii cei şaptezeci te-ai arătat întâiu, şi ai luminat împreună cu Pável propoveduirea ta, tuturor vestind pre Hristos Mântuitoriul. Pentru aceasta cu cântări Dumnezeiască pomenirea ta, Varnávo, săvârşim. Alt Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Arătatu-te-ai mare Soare lumii cu strălucirile învăţăturii şi a înfricoşatelor minuni, la Lumină povăţuind pre cei ce cinstesc pre tine, Vartholomée, al Domnului Apostole. 12. Cuviosul Părintele nostru Onúfrie. Şi Cuviosul Părintele nostru Pétru dela Athón. Tropariu, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri... Fila 149. Condac, Glas 2. Stea luminoasă te-ai arătat Călugărilor, precum raza noaptea luminează marginilor, aşa, Părinte, ai strălucit întru pustnicie ca Soarele. Pentru aceasta, Onúfrie, nu înceta rugându-te pentru noi toţi. Alt Condac, Glas 8. Lumină înţelegătoare şi Cerească înlăuntru luând în inima ta, nestricatei Treimi vas te-ai arătat prealuminat, şi har de tămăduiri ai luat strigând: Alliluia. 13. Sfânta Muceniţă Akilína. Şi sfântul Trifílie, Episcopul Levcusíei Kíprului. Tropariu, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Akilína... Fila 130. Tropariul sfântului, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Condac, Glas 2. Cu frumseţea fecioriei tale mai nainte curăţind sufletul tău, cătră înnălţimea muncilor ai alergat, Akilíno întrutot cinstită, de dragostea Mirelui tău Hristos fiind rănită, căruia împreună cu Îngerii stând te veseleşti, cu carii nu înceta rugându-te pentru noi toţi. 205
 • 216.  Luna lui Septemvrie  14. Sfântul Proroc Elisséiu. Şi cel dintru sfinţi Părintele nostru Methódie Patriarhul Ţarigrádului. Tropariul Prorocului, Glas 4. Cel ce a fost Înger în trup, temeiul Prorocilor, al doilea mergătoriu-înnainte al venirii lui Hristos, Ilíe slăvitul, carele a trimis de sus lui Elisséiu har, boalele goneşte, şi pre cei leproşi curăţeşte. Pentru aceasta şi celora ce cinstesc pre dânsul le izvoraşte tămăduiri. Alt Tropariu, al Ierarhului, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Condacul Prorocului, Glas 2. Proroc al lui Dumnezeu te-ai arătat, îndoit har luând dupre adevăr vrednic ţie, Elissée fericite. Că cu Ilíe împreună ai fost lăcuitoriu, cu carele lui Hristos Dumnezeu roagă-te neîncetat pentru noi toţi. Condacul Ierarhului, Glas 2. Pre pământ te-ai nevoit ca un fără de trup, şi Ceriurile ai moştenit, Methódie, ca cel ce ai luminat pre la margini închinăciunea Icoanelor, că întru dureri şi ostenele mai cu asupră petrecând, n’ai încetat cu îndrăzneală mustrând pre cei ce se lepăda de Icoana lui Hristos. 15. Sfântul Proroc Ammós. Tropariu, Glas 2. A prorocului tău Ammós pomenire, Doamne...Fila 125. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Curăţindu-se cu Duhul inima ta cea cu raze luminoase, Proroce Ammóse, luat-ai de sus harul prorociei, strigând în părţi cu mare glas: Acesta e Dumnezeul nostru, şi nu se va muta altul cătră dânsul. 16. Sfântul şi făcătoriul de minuni Tíhon dela Amathúnda. Tropariu, Glas 1. Lăcuitoriu Pustiiului... Fila 133. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Întru sihăstrie, de Dumnezeu iubite sfinte, petrecând, puterea Mântuitoriului de sus ai luat, idolii înşelăciunii a surpa şi pre noroade a mântui, dracii a goni, şi boalele a vindeca. Pentru aceasta te cinstim ca pre un priiaten al lui Dumnezeu, Tíhone fericite. 17. Sfinţii Mucenici Manuíl, Savélie şi Ismaíl. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. 206
 • 217.  Luna lui Septemvrie  Condac, Glas 2. Cu credinţa lui Hristos fiind răniţi, preafericiţilor, şi Păharul lui cu credinţă bând, închinăciunea persilor şi îndrăzneala în pământ o aţi surpat, cei întocma cu numărul Treimei, rugăciuni făcând pentru noi toţi. 18. Sfântul Mucenic Leóntie. Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Leóntie... Fila 124. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Meşteşugirile cele viclene ale tíranilor ai ruşinat, şi slujbele ellinilor cele fără de Dumnezeu defăimând, luminat ai arătat cunoştinţa de Dumnezeu tuturor oamenilor, cu învăţăturile bunei- cinstiri, de Dumnezeu înţelepţite Mucenice. Pentru aceasta a ta pomenire cinstim cu dragoste, înţelepte Leóntie. 19. () Sfântul apostol Iúda, fratele Domnului. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 1. Al lui Hristos frate, o, Iúdo, pre tine ştiindu-te, şi Mucenic tare, cu sfinţenie te lăudăm, pre cel ce ai călcat înşelăciunea, şi credinţa ai păzit. Pentru aceasta astăzi preasfântă pomenirea ta prăznuind, dezlegare de păcate cu rugăciunile tale luăm. Condac, Glas 2. Cu Pável împreună petrecătoriu arătându-te, Apostole, cu deadinsul Propoveduirea Dumnezeescului har ai vestit nouă, de taine grăitoriule, Iudo fericite. Pentru aceasta strigăm cătră tine: Nu înceta rugându-te pentru noi toţi. 20. Sfântul sfinţitul Mucenic Methódie Episcopul Patárelor. Tropariu, Glas 4. Sângele tău, înţelepte, strigă în taină din pământ ca şi a lui Ável cătră Dumnezeu, de Dumnezeu înţelepţite Methódie, propoveduind luminat Întruparea lui Dumnezeu. Pentru aceasta ai ruşinat înţelepciunea lui Orighén, şi te-ai mutat la Cămara Cerească: roagă pre Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Tăinuitoriu de sfinţenie al Sfintei Treimi, şi de cele mai presus de minte Porunci Dumnezeeşti propoveduitoriu, şi Pravoslávnicilor întărire te-ai făcut, Methódie; vădit-ai gândurile celor rău- credincioşi, arătându-te sfinţit Mucenic prin sângele tău pentru 207
 • 218.  Luna lui Septemvrie  dreapta credinţă; şi stând înnaintea lui Hristos împreună cu Îngerii, roagă-te să ne mântuim noi. 21. Sfântul Mucenic Iulián dela Tarséu. Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Iulián... Fila 124. Condac, Glas 2. Pre Ostaşul bunei credinţe cel nebiruit, şi pre mărturisitoriul adevărului şi viteazul Iulián, toţi dupre vrednicie să îl lăudăm astăzi, şi să strigăm cătră dânsul: Roagă pre Hristos Dumnezeu pentru noi toţi. 22. Sfântul sfinţitul Mucenic Evsévie Episcopul Samosátelor. Tropariu, Glas 4. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. Condac, Glas 2. Vieţuind cu bună credinţă întru Arhierie, şi trecând calea Muceniciei, jertvele idoleşti ai stins, Evsévie sfinţite. Ci ca cel ce ai îndrăzneală cătră Hristos Dumnezeu, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. 23. Sfânta Muceniţă Agripína. Tropariu, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Agripína... Fila 130. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Cu luminarea nevoinţelor tale, a sosit zi purtătoare de lumină, şi întru dânsa cinstindu-te Dumnezeiasca Biserică, pre toţi cheamă, ca să strige ţie cu veselie: Bucură-te fecioară, şi Muceniţă Agripíno întrutot lăudată. 24. Naşterea Cinstitului Slăvitului Proroc, Mergătoriului Înnainte şi Botezătoriului Ioánn. Praznic. Şi dezlegare la peşte. Tropariu, Glas 4. Prorocule şi Mergătoriule înnainte al venirii lui Hristos, dupre vrednicie a lăuda pre tine nu ne pricepem, cei ce cu dragoste te cinstim, că nerodirea ceiia ce te-a născut şi amuţirea părintelui tău s’au dezlegat întru slăvită şi cinstită naşterea ta, şi Întruparea Fiiului lui Dumnezeu lumii se propoveduiaşte. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Ceea ce mai nainte era stearpă, astăzi pre Mergătoriul-înnainte al lui Hristos naşte, că ea iaste plinirea a toată prorociia; că pre carele Prorocii mai nainte l-au propoveduit, pre acesta în Iordán mâna 208
 • 219.  Luna lui Septemvrie  puindu-şi, s’a arătat Cuvântului lui Dumnezeu Proroc Propoveduitoriu, împreună şi înnainte-Mergătoriu. 25. Sfânta Cuvioasa Muceniţă Fevróniia. Tropariu, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Fevróniia... Fila 130. Condacul Mergătoriului-înnainte. 26. Cuviosul Părintele nostru Davíd dela Thessaloníc. Tropariu, Glas 8. Întru tine, Părinte, cu osârdie... Fila 143. Condac, Glas 1. Podóbie: Ceata Îngerească... Livadă pururea fiind înflorită, aduci roduri de fapte bune, arătându-te ca un pom, şi ca o pasere cu dulce cântare, sau mai vârtos Raiu, având în inima ta pre Domnul Pomul vieţii ca un de Dumnezeu lucrat, înţelepte, cu carele pururea ne hrăneşti cu Harul. Roagă-te pentru noi, Davíde preafericite. 27. Cuviosul Părintele nostru Sampsón priimitoriul de streini. Tropariu, Glas 8. Întru răbdarea ta ai agonisit plata ta... Fila 147. Condac, Glas 8. Podóbie: Ca nişte pârgă a firii... Ca pre un doftor prea ales şi rugătoriu bine priimit, cei ce alergăm la dumnezeescul tău sicriu, Sampsóne de Dumnezeu înţelepţite Cuvioase, adunându-ne cu dragoste, întru cântări şi laude slăvim pre tine, pre Hristos slăvind, cel ce au dat ţie un har ca acesta de tămăduiri. 28. Aducerea Moaştelor sfinţilor şi făcătorilor de minuni cei fără de arginţi Kír şi Ioánn. Tropariu, Glas 5. Minunile sfinţilor tăi Mucenici... Fila 148. Condac, Glas 4. Doftoriia cea mare a lumii, însoţirea lui Hristos cea dorită, pre luminătorii cei ce strălucesc cu razele tămăduirilor, să îi lăudăm Credincioşii cu mare glas înlăuntrul Bisericii lor strigând: Kír şi Ioánn, dătătorii de minuni şi doftorii celor bólnavi, luminează marginile. 29. Sfinţii slăviţii şi întrutot lăudaţii şi mai marii Apostolilor, Pétru şi Pável. Praznic. Şi dezlegare la peşte. Tropariu, Glas 4. Cei ce sânteţi între Apostoli mai întâiu pre scaun şezători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă. Condac, Glas 2. 209
 • 220.  Luna lui Septemvrie  Pre Propoveduitorii cei tari şi de Dumnezeu vestitori, căpeteniia Ucenicilor tăi, Doamne, ai priimit întru desfătarea Bunătăţilor tale, şi odihna; că chinurile acelora şi moartea ai priimit, mai vârtos decât toată roada, Unule cela ce ştii cele din inimă. 30.  Soborul sfinţilor slăviţilor şi întrutot lăudaţilor 12 Apostoli. Praznic. Şi dezlegare la peşte. Tropariu, Glas 4. Cei ce sânteţi între Apostoli... Caută mai sus. Condac, Glas 2. Piatra Hristos pre piatra Credinţei proslăveşte luminat, pre cel decât Ucenicii mai ales, şi împreună cu Pável tot Soborul celor doisprezece la număr astăzi. A cărora pomenire săvârşind cu credinţă, pre cel ce au proslăvit pre ei, îl proslăvim.  Sfântul Ierarh Ghelasie dela Râmeţ. Tropariul, Glas 4. De Dumnezeu purtătoriule, Părinte al nostru Ghelasie, povăţuitoriule al Călugărilor, Preoţilor şi credincioşilor, podoaba Cuvioşilor, şi lauda Arhiereilor, sprijinitoriule al celor întru necazuri, şi făcătoriule de minuni, cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iară acum cu Îngerii în Ceriuri te veseleşti. Cu aceştia roagă pre Milostivul Dumnezeu, să dăruiască nouă pace şi mare milă. Condac, Glas 3. Mărturisitoriu al Credinţei Pravoslavnice, şi apărătoriu al Bisericii lui Hristos, Preafericite Părinte Ghelasie, purtătoriule de biruinţă, ocroteşte cu rugăciunile tale pre binecredincioşii carii cântă ţie pururea: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, Părintele nostru.   LUNA LUI IULIE. Are zile 31. Ziua are Ceasuri 14. Şi noaptea Ceasuri 10. 1. () Sfinţii făcători de minuni cei fără de arginţi Cósma şi Damián. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariul şi Condacul, caută Noemvrie, 1.  Sfântul Ierarh Leontie dela Rădăuţi. Tropariul, Glas 8. Întru nevoinţe duhovniceşti toată viiaţa ai petrecut, şi harul arhieriei priimind, cu smerenie şi cu frica lui Dumnezeu Biserica lui Hristos ai slujit. 210
 • 221.  Luna lui Septemvrie  Pre acela roagă, Sfinte Părinte Leontie, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 3. Pre Ierarhul lui Hristos, vasul cel prea ales al Duhului Sfânt, carele cu înţelepciune şi smerenie s’a nevoit cu privegherea sihăstriei, şi cu povăţuirea celor încredinţaţi lui pre calea mântuirii, pre Sfintul Ierarh Leontie cu cântări duhovniceşti lăudând îl cinstim. 2. () Punerea cinstitului Veşmânt al Preasfintei Stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoarei în Vlahérne. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 8. Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară, Acoperemântul oamenilor, Veşmântul şi Brâul Preacuratului tău Trup, puternic Acoperemânt Cetăţii tale ai dăruit, prin Naşterea ta cea fără sămânţă nestricată rămâind. Că întru tine şi firea se înnoiaşte, şi vremea. Pentru aceasta te rugăm, pace Cetăţii tale dăruieşte, şi sufletelor noastre mare milă. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Îmbrăcăminte de nestricăciune tuturor Credincioşilor, de Dumnezeu dăruită Curată, ai dăruit sfinţitul tău Veşmânt, cu carele sfinţit trupul tău ai acoperit, Acoperemântule al tuturor oamenilor. A căruia punere prăznuim cu dragoste, şi strigăm cu frică cătră tine, Curată: Bucură-te Fecioară, Lauda Creştinilor.  Dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. Tropariul, Glas 1. Apărătoriu neînfricat al dreptei Credinţe, şi al patriei străbune ocrotitoriu, mare ctitor de lăcaşuri sfinte, Ştefane Voievode, roagă pre Hristos Dumnezeu, să ne izbăvească din nevoi şi din necazuri. Condac, Glas 8. Iubind pre Dumnezeu cu adevărat, binecredincioase Voievode Ştefane, sfinte biserici şi monastiri ai înnălţat, pre săraci ai ajutat, şi pre cei greşiţi ai îndreptat. Pentru aceste fapte ale tale, înţelepciune şi putere a dat ţie Dumnezeu, ca să biruieşti pre vrăjmaşii ţării, şi ai Credinţei creştineşti. Drept aceea, pentru vredniciile tale, ca pre un evlavios biruitoriu pre tine cinstim. 3. Sfântul Mucenic Iakínth. Şi cel dintru sfinţi Părintele nostru Anatólie Patriarhul Ţarigrádului. Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Iakínth... Fila 124. Alt Tropariu, al Ierarhului, Glas al 4-lea. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. 211
 • 222.  Luna lui Septemvrie  Condac, Glas 6. Mucenicul tău, Hristoase, Credinţa ta câştigând, Raiu a cinstitului Edém i s’a făcut, având în mijlocul sufletului său Pomul vieţii, că pierzând lemnul înşelăciunii şarpelui cu Puterea Duhului, s’a încununat cu slava ta, mult-Milostive. 4. Cel dintru sfinţi Părintele nostru Andréiu, Arhiepiscopul Crítului, Ierusalimleanul. Şi Preacuvioasa Mártha, muma sfântului Simeón făcătoriul de minuni. Tropariu, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei... Fila 124. Tropariul Preacuvioasei, Glas 8. Întru tine, Maică, cu osârdie... Fila 127. Condacul sfântului, Glas 2. Trâmbiţând luminat Dumnezeeştile cântări cele cu dulceaţă, te-ai arătat luminătoriu lumii prealuminat, cu Lumina Treimei strălucind, Andrée Cuvioase. Pentru aceasta toţi strigăm cătră tine: Nu înceta rugându-te pentru noi toţi. 5.  Cuviosul şi purtătoriul de Dumnezeu Părintele nostru Athanásie dela Athón. Şi Cuviosul Lampádie. Tropariu, Glas 3. De viiaţa ta cea în trup s’au minunat cetele Îngereşti, cum cu trupul la luptele cele nevăzute ai ieşit, pururea slăvite, şi ai rănit cetele drăceşti. Pentru care, Athanásie, Hristos ţie au răsplătit cu bogate daruri. Drept aceasta, Părinte, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 2. Jugul lui Hristos luând, Athanásie, şi Crucea ta pre umere râdicând, următoriu prea ales Patimilor lui te-ai făcut, şi părtaş Slavei lui ceii Dumnezeeşti, împărtăşindu-te şi desfătării ceii fără de sfârşit. 6. Sfântul Părintele nostru Sissóe cel Mare. Tropariu, Glas 1. Lăcuitoriu Pustiiului... Fila 133. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Sihăstrind, Înger pre pământ te-ai văzut, luminând, Cuvioase, gândurile Credincioşilor cu Dumnezeeşti semne totdeauna. Pentru aceasta pre tine, Sissóe, cu credinţă te cinstim. 7. Cuvioşii Părinţii noştri Thomà cel din Maleò, şi Acákie cel dela Scară. Şi sfânta marea Muceniţă Kiriakì. Tropariu, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri... Fila 149. Condac, Glas 2. 212
 • 223.  Luna lui Septemvrie  Lumea părăsind, lui Hristos ai urmat din pruncie, preaînţelepte Acákie Cuvioase, şi râvnind Smereniei lui ceii de bunăvoie, ai surpat mândriia tíranului. Roagă-te neîncetat pentru noi toţi. 8. () Sfântul marele Mucenic Procópie. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Procópie... Fila 124. Condac, Glas 2. Cu râvnă Dumnezeiască spre Hristos fiind aprins, şi cu Puterea Crucii ocolit, întărâtarea vrăjmaşilor şi îndrăzneala ai surpat, Procopie, şi cinstita Biserică o ai înnălţat, întru credinţă sporind şi luminând pre noi. 9. Sfântul sfinţitul Mucenic Pangrátie, Episcopul Tavroméniei. Tropariu, Glas 4. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Stea luminoasă Tavroménilor te-ai ivit, şi sfinţit pătimitoriu pentru Hristos te-ai arătat, căruia acum înnainte stând, roagă-te pentru cei ce cinstesc pre tine. 10. Sfinţii 45 de Mucenici, cei din Nicópolea Arméniei. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Condac, Glas 8. Podóbie: Ca nişte pârgă a firii... Pentru Hristos multe munci aţi luat, Mucenicilor, toată mulţimea dumnezeilor o aţi surpat, şi toată înşelăciunea păgânătăţii o aţi stricat cu Puterea lui Hristos, iară pre noi pre toţi ne-aţi învăţat a striga de faţă: Alliluia. 11. () Sfânta şi lăudata Muceniţă Evfimíia, carea a fost hotarul Părinţilor. Tropariu, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Evfimíia... Fila 130. Condac, Glas acelaşi. Întru chinuirea ta bine te-ai nevoit, şi dupre moarte pre noi ne sfinţeşti cu izvoarele minunilor, prealăudată; pentru aceasta sfântă adormirea ta cinstim, ca să ne izbăvim de neputinţele sufleteşti, şi dar de minuni să luăm. 12. Sfinţii Mucenici Próclu şi Ilárie. Şi Cuviosul Părintele nostru Mihaíl cel din Maleín. Tropariu, Glas 4. 213
 • 224.  Luna lui Septemvrie  Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Condac, Glas 4. Ca o Stea de dimineaţă a răsărit cinstita pătimire a Mucenicilor, Próclu şi Ilárie, înnainte luminând nouă cu strălucirea minunilor. Pentru aceea, prăznuind pomenirea voastră, rugaţi pre Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre. 13. () Soborul Arhanghelului Gavriíl. Şi pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Iosíf Thessaloneanul. Tropariul Arhanghelului, Glas 4. Mai-marele Voievod al Oştilor Cereşti... Fila 126. Altul, al Cuviosului, Glas 8. Al Pravosláviei îndreptătoriule... Fila 137. Condacul Arhanghelului, Glas 6. Cel ce în Ceriuri vezi Slava lui Dumnezeu, şi pre pământ din înnălţime dai har, mai-marele Îngerilor, înţelepte Gavriile, al Slavei lui Dumnezeu slujitoriule, şi al lumii Dumnezeescule apărătoriule, mântuieşte şi păzeşte pre cei ce strigă cătră tine: Însuţi fii ajutoriu, şi nimenea împrotiva noastră. 14. Sfântul Apostol Akíla. Tropariu, Glas 3. Apostole sfinte Akílo... Fila 131. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Ca un Soare mare, Biserica câştigând pre tine acum, Akílo slăvite, cu razele învăţăturilor tale luminează, pre cei ce cu Credinţă cinstesc pre tine, Apostole al Domnului. 15. () Sfinţii Mucenici Kiríc şi Iulíta. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Condac, Glas 4. În braţe purtând Muceniţa lui Hristos Iulíta pre Kiríc, în privelişte bărbăteşte bucurându-se a strigat: Hristos iaste Lauda Mucenicilor. 16. Sfântul sfinţitul Mucenic Athinoghén, şi cu zece ucenici ai lui. Tropariu, Glas 4. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. CADE-SE A ŞTI: Că întru această zi, adecă în 16 zile a lui Iulie, facem pomenirea sfinţilor Părinţi cei dela Soborul dintâiu, carii s’au adunat la Nikéia, 318; şi al doilea Sobor, ce s’au adunat la Ţarigrád, 108; şi al treilea în Efés, 200; şi al patrulea în Halkidón, 630; şi al cincilea, 160; şi al şaselea, 170. Tropariul Părinţilor, Glas al 8-lea. Preaproslăvit eşti Hristoase Dumnezeul nostru... Fila 137. Condac, Glas acelaşi. 214
 • 225.  Luna lui Septemvrie  Propoveduirea Apostolilor... Caută Octovrie 11, Fila 137. 17. () Sfânta marea Muceniţă Marína. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Marína... Fila 130. Condac, Glas 3. Cu frumseţele fecioriei fiind împodobită, fecioară, cu Cununi nestricăcioase te-ai încununat, Maríno, şi cu sângele Muceniciei văpsindu-te, şi cu minunile tămăduirilor luminându-te, răsplătiri pentru biruinţă, Muceniţă, ai luat din Mâna Ziditoriului tău. 18. Sfântul Mucenic Iakínth, cel din Amastrída. Şi sfântul Mucenic Emilián. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. 19. Cuviosul Părintele nostru Día. Şi Cuvioasa maica noastră Macrína, sora marelui Vasílie. Tropariul Cuviosului, Glas 1. Lăcuitoriu pustiiului... Fila 133. Tropariul Cuvioasei, Glas 8. Întru tine, Maică, cu osârdie... Fila 127. Condac, Glas 4. Iubit-ai pre Preabunul Dumnezeu cu toată inima ta, şi cinstita lui Cruce pre umere luând, Cuvioasă Macríno, cu nevoinţă ai urmat lui; de unde iertare de greşale ai aflat. 20.  Sfântul slăvitul Proroc Ilíe Thesviteanul. Praznic. Şi dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Cel ce a fost Înger în trup... Fila 196. Condac, Glas 2. Prorocule şi înnainte-văzătoriule al lucrurilor celor mari ale Dumnezeului nostru, Ilíe cel cu nume mare, carele cu cuvântul tău ai oprit norii cei curgători de apă, roagă pentru noi pre Unul Iubitoriul de oameni. 21. Cuvioşii Părinţii noştri Simeón cel ce s’a făcut nebun pentru Hristos. Şi Ioánn cel ce a sihăstrit împreună cu dânsul. Şi sfântul Proroc Iezekiíl. Tropariul Cuvioşilor, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri... Fila 149. Tropariul Prorocului, Glas 2. 215
 • 226.  Luna lui Septemvrie  A Prorocului tău Iezekiíl... Fila 125. Condacul Cuviosului, Glas 2. Pre cel ce în trup s’a arătat fără de trup, şi cu bunătăţile mai presus de lume a strălucit, pre Simeón cel întocma cu Îngerii şi de Dumnezeu purtătoriul, împreună cu dânsul şi pre Ioánn cel pururea slăvit, să-i lăudăm cu credinţă şi cu dragoste, ca pre cei ce se roagă neîncetat Domnului pentru noi toţi. 22. Sfânta Mironosiţă şi întocma cu Apostolii Mariia Magdalína. Şi aducerea Moaştelor sfântului sfinţit Mucenic Focà. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Întru această zi norodul rusesc a priimit Dumnezeescul Botez, la anii dela Hristos 998, cneaz fiind întru acea vreme sfântul Vasílie Vladimír, cel întocma cu Apostolii. Tropariu, Glas 1. Lui Hristos celui ce s’au născut din Fecioară pentru noi, cinstită Magdalíno Maríe ai urmat, aceluia îndreptările şi legile păzind. Pentru aceasta astăzi preasfântă pomenirea ta prăznuim, şi dezlegare de păcate cu rugăciunile tale luăm. Tropariul sfinţitului Mucenic, Glas al 4-lea. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. Condac, Glas 3. Pre Uceniţa lui Hristos şi cea mai întâiu între Mironosiţe, carea bine a vestit Apostolilor zicând: Bucuraţi-vă, toţi cu Psalmi şi cu cântări să o slăvim, laudă înnălţând Domnului tuturor, celui ce un izvor ca acesta de minuni în lume au dăruit nouă. 23. Sfinţii Mucenici Trofím, Theofíl şi cei împreună cu dânşii. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Condac, Glas 1. Cu gând viteaz trecând muncile, şi luând biruinţă asupra lor, fericite, lupul ai prefăcut în miel, prin harul cel Dumnezeesc, şi l-ai plecat a pătimi împreună cu tine prin credinţă. Pentru aceea toţi te cinstim cu bucurie, Trofíme slăvite. 24. () Sfânta marea Muceniţă Hristína. Tropariu, Glas 4. Mieluşaua ta, Iisuse, Hristína... Fila 130. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Luminoasă Porumbiţă te-ai cunoscut, având aripi de aur, şi la înnălţimea Ceriurilor ai zburat, Hristíno cinstită. Pentru aceasta al tău slăvit praznic săvârşim, cu credinţă închinându-ne sicriului 216
 • 227.  Luna lui Septemvrie  Moaştelor tale, din care izvoraşte tuturor cu adevărat Dumnezeiasca tămăduire sufletului şi trupului. 25. () Adormirea sfintei Ánnei Muma Născătoarei de Dumnezeu. Şi sfintele muieri, Olimbiiáda şi Evpraxíia. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 4. Pre ceea ce a născut Viiaţa, în pântece o ai purtat, pre Preacurata Maica lui Dumnezeu, de Dumnezeu înţelepţită Ánno. Pentru aceasta la priimirea Cerească, unde iaste Lăcaşul celor ce se veselesc întru slavă, bucurându-te acum te-ai mutat, celor ce te cinstesc pre tine cu dragoste cerând iertare de greşale, pururea fericită. Condac, Glas 2. Pomenirea Moşilor lui Hristos să o prăznuim, cerând cu credinţă ajutoriul lor, ca să se izbăvească de tot necazul toţi cei ce strigă: Dumnezeul nostru iaste cu noi, cel ce au proslăvit pre aceştia precum bine au voit. 26. Sfântul sfinţitul Mucenic Ermoláe, şi cei împreună cu dânsul. Şi Sfânta Cuvioasa Muceniţă Paraschevì. Tropariul Mucenicilor, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Şi al sfintei, Glas 1, Osârdiia ta asemenea chemării făcându-o, ceea ce eşti cu acelaşi nume numită, credinţa ta întocma cu numele întru lăcuinţă o ai moştenit, Paraskévo cea purtătoare de chinuri. Pentru aceasta verşi tămăduiri, şi te rogi pentru sufletele noastre. Condac, Glas 2. Purtătoarei de chinuri Paraskévei, Credincioşilor, veniţi cântare cu un glas să-i cântăm, că străluceşte cu minunile în lume, gonind întunerecul înşelăciunii, şi dând har fără de pizmuire celor ce cu credinţă strigă: Bucură-te Muceniţă mult-pătimitoare. 27.  Sfântul marele Mucenic şi tămăduitoriul Panteleímon. Praznic. Dezlegare la vin şi la untdelemn. Tropariu, Glas 3. Purtătoriule de chinuri sfinte şi tămăduitoriule Panteleímone, roagă pre milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşale sufletelor noastre. Condac, Glas 5. Următoriu fiind celui Milostiv, şi har de tămăduiri dela dânsul luând, purtătoriule de chinuri şi Mucenice al lui Hristos Dumnezeu, cu rugăciunile tale boalele noastre cele sufleteşti vindecă, gonind 217
 • 228.  Luna lui Septemvrie  pururea smintelele luptătoriului, dela cei ce cu credinţă strigă: Mântuieşte pre noi, Doamne. 28. Sfinţii apostoli şi Diaconi, Próhor, Nicánor, Tímon şi Parmenà. Tropariu, Glas 3. Sfinţilor Apostoli... Fila 143. Condac, Glas 1. Podóbie: Mormântul tău... Diaconi cinstiţi, singuri văzători Cuvântului, şi vase alese v’aţi arătat prin credinţă, Nicánore şi Próhore, Parmenà şi Tímone slăvite. Pentru aceasta astăzi a voastră sfinţită pomenire prăznuim întru veseliia inimii, pre voi fericind. 29. Sfântul Mucenic Calliníc. Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Calliníc... Fila 124. Condac, Glas 2. Cele de sus frumoase dupre vrednicie acum le-ai moştenit, că cu dragostea lui Hristos foarte aprinzându-te, Calliníke, asupra focului prin aceasta bărbăteşte ai îndrăznit, căruia acum stându-i înnainte, nu înceta rugându-te pentru noi toţi. 30. Sfinţii Apostoli Síla şi Siluán. Tropariu, Glas 3. Sfinţilor Apostoli... Fila 143. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Viţe ale Viei lui Hristos v’aţi arătat, înţelepţilor, aducând strugurii faptelor bune, izvorând nouă Vinul mântuirii, pre carele luându-l, ne umplem de veselie, prăznuind întrutot cinstita pomenirea voastră, întru carea vă rugaţi pentru iertarea păcatelor noastre, Apostolii Domnului. 31. Înnainte Prăznuirea scoaterii Cinstitei şi de viiaţă făcătoarei Cruci. Şi Sfântul şi dreptul Evdokím. Tropariul sfântului, Glas 4. Cel ce au chemat pre tine de pre pământ la Cereştile Lăcaşuri, păzeşte şi dupre moarte nevătămat trupul tău, sfinte. Că tu cu curăţiia şi cu cinstită viiaţă, fericite, ai vieţuit, nespurcându-ţi trupul, sfinte Evdokíme. Pentru aceasta cu îndrăzneală roagă pre Hristos Dumnezeu, să mântuiască pre noi. Tropariul Înnainte Prăznuirii, Glas 1. Mântuieşte, Doamne, norodul tău... Fila 129. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Cinstită pomenirea ta astăzi pre noi ne-a adunat la Dumnezeesc sicriul Moaştelor tale. Deci toţi cei ce se apropie şi se închină, toată 218
 • 229.  Luna lui Septemvrie  vătămarea dracilor gonesc, şi de multe feliuri de boale se izbăvesc degrab, fericite Evdokíme. 219
 • 230.                 LUNA LUI AVGUST. Are zile 31. Ziua are Ceasuri 13. Şi noaptea Ceasuri 11. 1. () Scoaterea Cinstitelor lemne, ale Cinstitei şi de viiaţă făcătoarei Cruci. Şi pomenirea sfinţilor şapte Mucenici Maccavéi, a cărora numele sânt acestea: Avím, Antónie, Gúrie, Eleázar, Evsévon, Ahím şi Markéll, şi maica lor Solomonì, şi Dascălul lor Eleázar. De aicea începem Postul Născătoarei de Dumnezeu. Tropariu, Glas 1. Pentru durerile sfinţilor... Fila 141. Slavă... Şi acum... Tropariul Crucii, Glas acelaşi. Mântuieşte, Doamne, norodul tău... Fila 129. Condacul Crucii, Glas 4. Însăşi Podobiia. Cel ce te-ai înnălţat... Fila 129. Condacul sfinţilor, Glas 4. Stâlpii Înţelepciunii lui Dumnezeu cei şapte cu numărul, şi Sfeşnicile Dumnezeeştii Lumini ceii cu şapte luminări, Maccavéi preaînţelepţi, cei ce sânteţi mai nainte de Mucenici preamari Mucenici, cu carii împreună Dumnezeului tuturor rugaţi-vă, să mântuiască pre cei ce cinstesc pre voi. 2. Aducerea Moaştelor sfântului întâiului Mucenic şi Arhidiaconului Stéfan. Tropariul, Glas al 4-lea. Cu Împărăteasca Cunună s’a încununat creştetul tău, din chinurile cele ce ai răbdat pentru Hristos Dumnezeu, mai întâiu decât Mucenicii, pătimitoriule Stéfane. Că tu mustrând nebuniia jidovilor, ai văzut pre Mântuitoriul tău de-a dreapta Tatălui, pre carele roagă-l pentru sufletele noastre. Condac, Glas 8. Întâiu tu te-ai sămănat pre pământ de Cerescul Lucrătoriu, prealăudate Stéfane; întâiu tu pre pământ pentru Hristos sângele ţi-ai vărsat, fericite; întâiu tu cu Cunună de biruinţă dela dânsul te-ai încununat în Ceriuri, al pătimitorilor începătoriule, purtătoriule de cunună cel ce mai nainte decât Mucenicii ai pătimit. 3. Cuvioşii Părinţii noştri Isaákie, Dalmát şi Fávst. Tropariu, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri... Fila 149.
 • 231. Condac, Glas 2. Pre cei ce cu sihăstriia au strălucit ca nişte luminători, şi eresurile au surpat prin Credinţă, cu cântări pre Isaákie să lăudăm, şi împreună cu Dalmát pre Fávst, ca pre nişte slugi ale lui Hristos; carii îl roagă pre dânsul pentru noi toţi. 4. Sfinţii 7 Coconi cei din Efés. Şi sfânta Cuvioasa Muceniţă Evdokíia. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Condac, Glas 4. Podóbie: Cel ce te-ai înnălţat... Cei ce ale lumii ca nişte stricăcioase le-au trecut cu vederea, şi nestricăcioase daruri au luat, fără stricăciune au rămas dupre ce au murit. Pentru aceasta s’au sculat dupre mulţi ani, îngropând toată necredinţa vrăjmaşilor. Pre carii întru laude astăzi Credincioşii slăvindu-i, pre Hristos lăudăm. 5. Înnainte Prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos. Şi sfântul Mucenic Evsígnie. Tropariu, Glas 4. Schimbarea la Faţă a lui Hristos mai nainte să o întâmpinăm, luminat prăznuind cele mai nainte de Praznic Credincioşii, şi să strigăm: Sosit-a Ziua Dumnezeeştii veselii, se suie în Muntele Thavórului Stăpânul, frumseţea Dumnezeirii sale să o strălucească. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Întru Dumnezeiască Schimbarea la Faţă, astăzi toată firea omenească străluceşte Dumnezeieşte, întru veselie strigând: Schimbă-se la faţă Hristos, mântuind pre toţi.  Cuviosul Părintele nostru Ioánn Iacov Hozevitul. Tropariul, Glas 1. Pre tine, Părinte te cinstim, căci lumea lăsând şi patriia ta, Crucea ai luat, lui Hristos urmând; şi în valea Iordánului, în peşteră pustnicească la Hozéva nevoindu-te, la cel dorit te-ai mutat. Pentru aceasta, împreună cu Îngerii se bucură, Preacuvioase Părinte Ioánne, duhul tău. Condac, Glas 8. Pre unul Dumnezeu iubind, de cele trecătoare ai fugit, şi în pustie lăcuind, cu liniştea duhului te-ai logodit, sfinte preacuvioase Părinte Ioánne, neîncetat slăvind pre Hristos, Mântuitoriul lumii. Pentru aceasta, cu evlavie, laudă şi cântare aducem ţie, zicând: Bucură-te, sfinte preacuvioase Părinte Ioánne, astăzi, floare prea aleasă a Bisericii noastre. 218
 • 232. 6. Sfânta Schimbarea la Faţă a Domnului Dumnezeu, şi Mântuitoriului nostru Iisus Hristos. Praznic. Şi dezlegare la peşte. Tropariu, Glas 7. Schimbatu-te-ai la faţă în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând Ucenicilor tăi Slava ta, pre cât li se putea. Strălucească şi nouă, păcătoşilor, Lumina ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătoriule de Lumină slavă ţie. Condac, Glas 7. În munte te-ai schimbat la Faţă, şi pre cât au cuprins Ucenicii tăi, Slava ta, Hristoase Dumnezeule, au văzut; ca deaca te vor vedea Răstignit, să cunoască Patima cea de bunăvoie, şi lumii să propoveduiască: Că tu eşti cu adevărat Raza Tatălui. 7. Sfântul Cuviosul Mucenic Dométie. Tropariul şi Condacul Praznicului.  Cuvioasa Theodora dela Sihla. Tropariul, Glas 8. Cele pământeşti părăsind, şi jugul cel aspru al pustniciei în peşterile Schitului Sihla asupra ta luând, mireasă lui Hristos te-ai făcut, fericită Theodoro; cu rugăciunea pre Îngeri ajungând, cu postul şi lacrămile pre diavoli arzând, slăbiciunea firii omeneşti ai biruit, şi pre mulţi sihaştri din Carpaţi întrecând, la cele Cereşti te-ai mutat, lăsând nouă mângâiere peştera şi pilda vieţuirii. Sfântă Preacuvioasă Theodoro, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 3. Aleasă fiind de Dumnezeu pentru îngereasca viiaţă de sihăstrie, cele trecătoare ai părăsit, Preacuvioasă, şi în peşteră la Sihla te-ai retras; şi acolo, de paserile ceriului hrănită fiind, neîncetat pre Dumnezeu cel în Treime închinat ai slăvit. Pentru aceasta, cu credinţă să strigăm: Bucură-te preacuvioasă Maică Theodoro. 8. Sfântul Emilián mărturisitoriul, Episcopul Kizícului. Tropariul şi Condacul Praznicului. 9. () Sfântul Apostol Matthía. Tropariu, Glas 3. Apostole sfinte Matthíe... Fila 131. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Ca un Soare cu rază luminoasă în toată lumea ieşind vestirea ta, a luminat Biserica păgânilor cu harul, purtătoriule de minuni Matthíe Apostole. 10. Sfântul Mucenic şi Arhidiacon Lavréntie. Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Lavréntie... Fila 124. Condac, Glas 2. 219
 • 233. Cu foc Dumnezeesc aprinzându-ţi inima, focul patimilor până în sfârşit în cenuşă l-ai întors, întărirea pătimitorilor, de Dumnezeu purtătoriule Mucenice Lavréntie, şi întru chinuri ai strigat cu credinţă: Nimenea mă va despărţi de dragostea lui Hristos. 11. Sfântul Mucenic şi Arhidiacon Évplu. Tropariu, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Évplu... Fila 124. Condac, Glas 1. Podóbie: Ceata Îngerească... Legile lui Hristos în mâini purtând, ai stătut înnaintea vrăjmaşilor strigând în privelişte: De mine însumi chemat de faţă sânt a pătimi preatare. Pentru aceasta plecând grumazul tău cu bucurie, ai luat tăiare de sabie, sfârşind alergarea ta. 12. Sfinţii Mucenici Fótie şi Anikít. Întru această zi se cântă şi slujba Cuviosului Părintelui nostru, şi mărturisitoriul Máxim. Tropariul Mucenicilor, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Tropariul Cuviosului, Glas 8. Al Pravosláviei îndreptătoriule... Fila 137. Condac, Glas 2. Al Bisericii apărătoriule, de Dumnezeu grăitoriule, întărirea Pravosláviei şi luminarea, alăută şi organul bunei-cinstiri, a Călugărilor Dumnezeiască şi sfinţită podoabă, nu înceta rugându-te pentru noi toţi. 13. Cuviosul Părintele nostru Máxim Mărturisitoriul. Întru această zi se odovăiaşte Praznicul Schimbării la Faţă. Iară slujba sfântului Máxim se cântă în 12 zile. 14. Înnainte Prăznuirea Adormirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Şi sfântul Proroc Mihéa. Tropariul Înnainte Prăznuirii, Glas 4. Noroadelor înnainte prăznuiţi, în mâini plesnind cu credinţă, şi cu dragoste vă adunaţi astăzi bucurându-vă, şi luminat strigând toţi cu veselie: Că Maica lui Dumnezeu va să treacă dela cele pământeşti la cele de sus cu proslăvire, pre carea cu cântări pururea ca pre Născătoarea de Dumnezeu să o slăvim. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Întru slăvită pomenirea ta lumea mai nainte dănţuind, astăzi cu veselie în taină, Născătoare de Dumnezeu, strigă cătră tine: Bucură-te Fecioară, Lauda Credincioşilor. 220
 • 234. 15. Adormirea Preasfintei Slăvitei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei, şi pururea Fecioarei Mariei. Praznic, şi dezlegare la peşte. Tropariu, Glas 1. Întru Naştere fecioriia ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la Viiaţă, fiind Maica Vieţii, şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre. Condac, Glas 2. Pre Născătoarea de Dumnezeu, cea întru Rugăciuni neadormită, şi întru folosinţă Nădejdea cea neschimbată, mormântul şi moartea nu o au ţinut; căci ca pre Maica Vieţii la Viiaţă o au mutat, cel ce s’au sălăşluit în pântecele eiĭ cel pururea fecioresc. 16. () Aducerea a ceii nefăcute de mână Icoane a Domnului nostru Iisus Hristos, adecă sfânta Măhramă, dela Cetatea Edéssa, la Ţarigrád. Şi sfântul Mucenic Diomíd. Tropariu, Glas 2. Preacuratului tău chip... Fila 221. Tropariul Mucenicului, Glas 4. Mucenicul tău, Doamne, Diomíd... Fila 124. Condacul sfintei Icoane, Glas 2. Negrăită şi Dumnezeiască Orânduiala ta cea cătră oameni, Nescrisule- împrejur Cuvinte al Tatălui, şi Chipul cel nescris şi de Dumnezeu scris biruitoriu, nemincinoasă Întruparea ta ştiind, o cinstim pre aceea sărutându-o.  Sfinţii Mucenici Constantín Vodă Brâncoveanul, cu cei patru fii, Constantín, Ştéfan, Rádu şi Matthéi, şi sfetnicul Ianáke. Tropariul, Glas 3. Cela ce pentru dreapta Credinţă, şi pentru neam, te-ai învrednicit a suferi moarte de mucenic, împreună cu fiii tăi, Constantín, Ştéfan, Rádu şi Matthéi, şi cu sfetnicul Ianáke, dreptcredincioase Voievode Constantíne, roagă pre Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 8. În Cetatea sfântului împărat Constantín şi tu, împreună cu fiii tăi, Voievode Constantíne, astăzi pre Hristos ai mărturisit, şi cu puterea Sfintei Cruci pre necredincioşi ruşinând, cu vrednicie toţi cununa muceníei aţi priimit. Pentru aceasta, cântări şi laude aducem vouă, ca celora ce sânteţi ocrotitori, şi rugători pentru Biserica şi neamul românesc. 17. Sfântul Mucenic Míron. 221
 • 235. Tropariul şi Condacul Praznicului. 18. Sfinţii Mucenici Flór şi Lávru. Tropariul şi Condacul Praznicului. 19. Sfântul Mucenic Andréiu Stratilát, şi cei împreună cu dânsul, două mii cinci sute nouăzeci şi trei. Tropariul şi Condacul Praznicului. 20. Sfântul Proroc Samuíl. Tropariul şi Condacul Praznicului. 21. Sfântul Apostol Thaddéu. Şi sfânta Muceniţă Vássa. Tropariul şi Condacul Praznicului. 22. Sfântul Mucenic Agathoníc, şi cei împreună cu dânsul. Tropariul şi Condacul Praznicului. 23. Sfântul Mucenic Lúpp. Întru această zi se odovăiaşte Praznicul Adormirii. Iară slujba sfântului Lúpp se cântă în 22 de zile. 24. Sfântul sfinţitul Mucenic Evtíhie, ucenicul sfântului Ioánn Cuvântătoriul de Dumnezeu. Tropariu, Glas 4. Şi părtaş obiceiurilor... Fila 124. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Întocma de un Scaun cu apostolii, şi Frumseţea Arhiereilor fiind, Evtíhie, muceniceşte te-ai proslăvit şi ai strălucit ca Soarele, luminând pre toţi, şi noaptea cea adâncă a nedumnezeirii o ai râsipit. Pentru aceasta cinstim pre tine, ca pre un adevărat tăinuitoriu de sfinţenie al lui Hristos. 25. () Întoarcerea Moaştelor sfântului Apostol Vartholoméu. Şi pomenirea sfântului Apostol Tít. Tropariu, Glas 3. Sfinţilor Apostoli... Fila 143. Condac, Glas 2. Cu Pável împreună petrecătoriu arătându-te, Apostole, împreună cu dânsul nouă mai nainte ai vestit Cuvântul Dumnezeescului Har, grăitoriule de taine Títe pururea slăvite; pentru aceasta strigăm cătră tine: Nu înceta rugându-te pentru noi toţi. 26. Sfinţii Mucenici Adrián şi Natalíia. Tropariu, Glas 4. Mucenicii tăi, Doamne..., Fila 130. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Dumnezeeştile cuvinte ale fămeii ceii de Dumnezeu înţelepţite în inimă puind Adriáne, Mucenice al lui Hristos, la munci ai alergat, împreună cu soţiia ta Cunună luând. 222
 • 236. 27. Cuviosul Părintele nostru Pímen. Tropariu, Glas 8. Cu curgerile lacrămilor tale... Fila 125. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Din strălucirea nevoinţelor tale, Preacuvioase Părinte, astăzi a sosit sfântă pomenirea ta, veselind sufletele Credincioşilor, Pímene Părintele nostru, de Dumnezeu înţelepţite. 28. Cuviosul Părintele nostru Moisì arapul. Tropariu, Glas 1. Lăcuitoriu Pustiiului... Fila 133. Condac, Glas 3. Podóbie: Dumnezeeştii Credinţe... Cu Dumnezeiască strălucire îmbogăţindu-te, întunericul patimilor ai stricat, preafericite, şi cu rugăciunile tale cele cu priveghiiare ai veştejit gândul trupului celui înnalt, şi la Cetatea cea de sus cea preaînnaltă te-ai suit, Părinte Cuvioase: pre Hristos Dumnezeu roagă, să dăruiască nouă mare milă. 29. Tăiarea Cinstitului Cap, al Sfântului slăvitului Proroc înnainte-Mergătoriului şi Botezătoriului Ioánn. Praznic. Şi Post ori în ce zi se va întâmpla. Tropariu, Glas 2. Pomenirea dreptului cu laude... Fila 166. Condac, Glas 5. Slăvită tăiarea Mergătoriului-înnainte, o rânduială oarecarea Dumnezeiască a fost, ca şi celor din iad să propoveduiască venirea Mântuitoriului. Să se tânguiască Irodíia, carea a cerut ucidere fără de lege; că nu Legea lui Dumnezeu, nici Viiaţa cea vie a iubit, ci cea amăgitoare vremelnică. 30. Cei dintru sfinţi Părinţii noştri Patriarhii Ţarigrádului, Alexándru, Ioánn şi Pável cel nou. Tropariu, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri... Fila 149. Condacul Mergătoriului-înnainte. 31. () Punerea Cinstitului Brâu, al Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei. Dezlegare la vin, şi la untdelemn. Tropariu, Glas 8. Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară... Fila 201. Condac, Glas 2. Cinstitul tău Brâu, cel ce a cuprins Pântecele tău cel de Dumnezeu priimitoriu, Născătoare de Dumnezeu, Tărie nebiruită iaste Cetăţii tale, şi Vistierie de bunătăţi neîmpuţinată, Una ceea ce ai născut pururea Fecioară. Sfârşitul Sinaxariului. 223
 • 237.                 TROPARELE ÎNVIERII  Ce se cântă dupre Fericiţi cei fără prihană... în toate Duminecile preste tot Anul, Glas 5. Şi la fieştecare Tropariu zicem: Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale. Soborul Îngeresc s’a mirat văzându-te întru cei morţi socotit, şi puterea morţii, Mântuitoriule, stricând, şi împreună cu tine pre Adám sculând, şi din iad pre toţi slobozindu-i. Bine eşti cuvântat, Doamne... Pentru ce Miruri prin milostivire cu lacrămi o, Uceniţe, amestecaţi? Îngerul cel ce a strălucit în Mormânt a zis Mironosiţelor: Vedeţi voi groapa şi înţelegeţi, că Mântuitoriul au înviiat din Mormânt. Bine eşti cuvântat, Doamne... Foarte de dimineaţă Mironosiţele au alergat la groapa ta tânguindu- se, ci înnaintea lor a stătut Îngerul şi a zis: Vremea tânguirii a încetat, nu plângeţi, ci Apostolilor Înviierea spuneţi. Bine eşti cuvântat, Doamne... Mironosiţele Muieri, cu Miruri viind la groapa ta, Mântuitoriule, au plâns, iară Îngerul cătră dânsele a grăit zicând: Pentru ce cu cei morţi pre cel Viu socotiţi; căci ca un Dumnezeu au înviiat din Mormânt. Slavă... Închinămu-ne Tatălui, şi Fiiului, şi Sfântului Duh, Sfintei Treimi întru o Fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne. Şi acum... Pre Dătătoriul de viiaţă născându-l, Fecioară, de păcat pre Adám ai izbăvit, şi bucurie Evei în locul întristării ai dăruit; şi pre cei căzuţi 224
 • 238. din viiaţă i-au îndreptat la aceeaşi cel ce din tine s’au întrupat Dumnezeu şi om. Alliluia, Alliluia, Alliluia, Slavă ţie Dumnezeule. 225
 • 239.        TROPARELE MORŢILOR Carile se cântă Sâmbetele dupre Fericiţi cei fără prihană..., Glas 5. Şi la acestea, la fieştecare Tropariu cântăm: Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale. Ceata Sfinţilor a aflat Izvorul Vieţii, şi uşa Raiului: Să aflu şi eu calea prin pocăinţă. Eu sânt Oaia cea pierdută, cheamă-mă, Mântuitoriule, şi mă mântuieşte. Bine eşti cuvântat, Doamne... Ceia ce pre Mielul lui Dumnezeu aţi mărturisit, şi aţi fost junghiiaţi ca nişte miei, fiind mutaţi la Viiaţa cea neîmbătrânitoare, şi pururea vecinică, Sfinţilor: Aceluia cu deadinsul, Mucenicilor, vă rugaţi, să ne dăruiască dezlegare datoriilor. Bine eşti cuvântat, Doamne... Ceia ce aţi umblat pre calea cea strâmtă şi cu scârbe, toţi carii întru viiaţă Crucea ca jugul aţi luat, şi Mie aţi urmat cu credinţă: Veniţi de luaţi Darurile, carile am gătit vouă, şi Cununile Cereşti. Bine eşti cuvântat, Doamne... Chipul Slavei tale ceii negrăite sânt, măcar de şi port ránele păcatelor; miluieşte zidirea ta, Stăpâne, şi o curăţeşte cu Îndurarea ta, şi moştenirea cea dorită dăruiaşte-mi, făcând pre mine iarăşi cetăţean Raiului. Bine eşti cuvântat, Doamne... Cela ce cu mâna dintru nefiinţă m’ai zidit, şi cu Chipul tău cel Dumnezeesc m’ai cinstit, iară pentru călcarea Poruncii iarăşi m’ai întors în pământ, din carele am fost luat: la cel dupre asemănare mă ridică, cu frumseţa cea dintâiu iarăşi împodobindu-mă. Bine eşti cuvântat, Doamne... Odihneşte, Dumnezeule, pre robii tăi, şi-i aşază în Raiu, unde Cetele Sfinţilor, Doamne, şi Drepţii ca luminătorii strălucesc: Pre adormiţii robii tăi odihneşte-i, trecând lor toate greşalele. Slavă... Pre o Dumnezeire în trei străluciri, cu bună credinţă să o lăudăm strigând: Sfânt eşti, Părinte fără de început, Fiiule cel împreună fără de început, şi Duhule cel Dumnezeesc, luminează pre noi, carii cu credinţă slujim ţie, şi ne scoate din focul cel de veci. Şi acum... Bucură-te, Curată, ceea ce ai născut pre Dumnezeu cu Trup, spre mântuirea tuturor. Că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine. Şi noi să aflăm Raiul, Născătoare de Dumnezeu, Curată şi Blagoslovită. Alliluia, Alliluia, Alliluia, Slavă ţie Dumnezeule.
 • 240. TROPARELE ŞI CONDACELE T R I O D U L U I     DUMINECA VAMEŞULUI, ŞI A FARISEULUI. Tropariul Învierii al Glasului de rând. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Să fugim de vorba cea înnaltă a Fariseului, şi să ne învăţăm înnălţimea graiurilor celor smerite ale Vameşului, cu pocăinţă strigând: Mântuitoriul lumii, milostiveşte-te spre noi robii tăi. ÎN DUMINECA FIIULUI CELUI PIERDUT. Tropariul Învierii al Glasului. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Din Părinteasca Slava ta m’am depărtat neînţelepţeşte, întru răutăţi risipind bogăţiia, carea mi-o ai dat. Pentru aceasta, cu glasul celui întru pierzare strig: Greşit-am înnaintea ta, Părinte Îndurate; priimeşte-mă, pre cel ce mă pocăiesc, şi mă fă ca pre unul din argaţii tăi. ÎN SÂMBĂTA LĂSATULUI DE CARNE. Tropariul, Glas 8. Cela ce prin adâncul Înţelepciunii, cu Iubirea de oameni toate la chiverniseşti, şi ceea ce iaste de folos tuturora dăruieşti, Unule Făcătoriule, odihneşte Doamne sufletele robilor tăi, că spre tine nădejdea şi-au pus, spre Făcătoriul şi Ziditoriul şi Dumnezeul nostru. Condac, Glas 8. Cu Sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele robilor tăi, unde nu iaste durere, nici întristare, nici suspin, ci viiaţă fără de sfârşit. ÎN DUMINECA LĂSATULUI DE CARNE. Tropariul Învierii al Glasului. Condac, Glas 1. Când vei veni, Dumnezeule, pre pământ cu Slavă, şi se vor cutremura toate, şi râul cel de foc înnaintea Divanului va curge, şi Cărţile se vor deşchide, şi cele ascunse se vor vădi, atuncea să mă izbăveşti de focul cel nestins, şi să mă învredniceşti a sta de-a dreapta ta, Judecătoriule preadrepte. 227
 • 241. ÎN SÂMBĂTA BRÂNZII Facem pomenirea tuturor celor ce au strălucit întru sihăstrie, Cuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri. Tropariul, Glas 4. Dumnezeul Părinţilor noştri, carele faci pururea cu noi dupre Blândeţile tale, nu depărta Mila ta dela noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viiaţa noastră. Condac, Glas 8. Podóbie: Ca nişte pârgă... Ca pre nişte Propoveduitori ai bunei-cinstiri, şi înfrânători ai păgânătăţii, adunarea purtătorilor de Dumnezeu o ai luminat, Doamne, carii partea cea de supt Soare o au strălucit. Pentru rugăciunile lor, în pace desăvârşit, pre cei ce slăvesc pre tine şi te măresc păzeşte-i, ca să te laude şi să cânte ţie: Alliluia. CADE-SE A ŞTI. Că în Miercurea şi în Vinerea brânzii, dupre al noauălea ceas, mâncăm brânză şi oauă, pentru Iacoviteani şi Miercuréni, dupre Canonul celui întru sfinţi Părintele nostru Nikífor, Patriarhul Ţarigrádului. ÎN DUMINECA BRÂNZII Tropariul Învierii al Glasului. Condac, Glas 6. Al înţelepciunii Îndreptătoriule, şi de ştiinţă Dătătoriule, al celor neînţelepţi Învăţătoriule, şi al săracilor Sprijinitoriule, întăreşte şi înţelepţeşte inima mea, Stăpâne. Tu dă mie cuvânt, Cuvinte al Tatălui, că iată buzele mele nu le opresc a striga cătră tine: Milostive, miluieşte-mă pre cel căzut. Întru această zi la Vecernie cântăm acest Prochímen, Glas 8. Să nu întorci Faţa ta dela sluga ta, când mă necăjesc; degrab mă auzi. Ia aminte spre sufletul mieu, şi mântuieşte pre el. Stíh 1. Mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Stíh 2. Vază săracii, şi să se veselească. Stíh 3. Căutaţi pre Dumnezeu, şi va fi viu sufletul vostru. Şi iarăşi cu glas mai înnalt, Să nu întorci Faţa ta, dela sluga ta... ÎNTÂIA SÂMBĂTĂ A MARELUI POST. Facem pomenirea minunii ce s’a făcut pentru colive, de Sfântul Marele Mucenic Theódor Tíron. Tropariul, Glas 2. Mari sânt isprăvile Credinţei! În izvorul văpăii, ca întru o apă de odihnă, Sfântul Mucenic Theódor s’a bucurat; că cu foc tot arzându-se, ca nişte pâine dulce Treimii s’a adus. Pentru 228
 • 242. rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre. Condac, Glas 8. Credinţa lui Hristos ca o pavăză înlăuntru în inima ta priimind, puterile cele protivnice ai călcat, mult-pătimitoriule, şi cu Cunună Cerească te-ai încununat în veci, Theódore, ca un nebiruit. ÎN DUMINECA ÎNTÂIU A MARELUI POST Adecă a Pravosláviei. Facem pomenirea sfinţilor Proroci, a lui Moisì, Aarón, şi a celorlalţi. Şi înnălţarea Sfintelor şi Cinstitelor Icoane. Tropariul Învierii al Glasului. Slavă, Glas 2. Precuratului tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greşalelor noastre, Hristoase Dumnezeule. Că de voie bine ai voit cu Trupul a te sui pre Cruce, ca să izbăveşti din robiia vrăjmaşului pre carii ai zidit. Pentru aceasta, cu mulţămită strigăm ţie: Toate le- ai umplut de bucurie, Mântuitoriul nostru, cel ce ai venit să mântuieşti lumea. Şi acum... Bogorodícĭna. Toate Tainele tale sânt mai presus de cuget, toate-s preaslăvite, Născătoare de Dumnezeu; curăţiia fiind pecetluită, şi fecioria păzită, Maică te-ai cunoscut nemincinoasă, născând pre Dumnezeu cel adevărat, pre carele roagă-l să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 8. Cuvântul cel nescris-împrejur al Tatălui, din tine Născătoare de Dumnezeu s’au scris, întrupându-se. Şi chipul cel întinat, la Chipul cel dintâiu întorcându-l, cu Dumnezeiasca podoabă l-au amestecat. Deci mărturisind mântuirea, cu fapta şi cu cuvântul pre acesta închipuim. Întru această zi la Vecernie cântăm Prochímenul, Glas 8. Dat-ai Moştenire celor ce se tem de tine, Doamne. Stíh 1. Dela marginile pământului cătră tine am strigat. Stíh 2. Acoperi-mă-voiu întru Acoperemântul Aripilor tale. Stíh 3. Aşa voiu cânta Numelui tău în veci. Şi iarăşi cu glas mai înnalt, Dat-ai Moştenire celor ce se tem de tine, Doamne. Şi aşa cântăm pre rând, unul dupre altul, până se sfârşesc Duminecile Postului. ÎN DUMINECA A DOUA A SFÂNTULUI POST 229
 • 243. Cântăm Slujba celui dintru sfinţi Părintelui nostru Grigórie Arhiepiscopul Thessalonícului, făcătoriului de minuni. Tropariul Învierii al Glasului. Slavă...Tropariul sfântului, Glas 8. Luminătoriule al Pravosláviei, întărirea Bisericii şi învăţătoriule, podoaba Arhiereilor, apărătoriule cel nebiruit al Bogoslóvilor, Grigórie făcătoriule de minuni, lauda Thessalonícului, propoveduitoriule al Harului, roagă-te pururea, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 8. Podóbie: Apărătoarei Doamnei... Pre tine, Organul Înţelepciunii cel sfinţit şi Dumnezeesc, Trâmbiţa cuvântării de Dumnezeu cea luminoasă, cu un glas te lăudăm Grigórie, de Dumnezeu grăitoriule. Ci cela ce stai ca o minte înnaintea Minţii ceii dintâiu, cătră dânsul mintea noastră, Părinte, îndreptează-o, ca să strigăm: Bucură-te, propoveduitoriule al Harului. ÎN DUMINECA A TREIA A MARELUI POST. Prăznuim închinăciunea Cinstitei şi făcătoarei de viiaţă Cruci. Tropariul Învierii al Glasului de rând. Slavă... Mântuieşte, Doamne, norodul tău, şi blagosloveşte moştenirea ta: biruinţă binecredinciosului Domnului nostru, asupra protivnicilor dăruiaşte, şi cu Crucea ta păzeşte pre norodul tău. Şi acum... Bogorodícĭna dela Glasul Tropariului Crucii. Condac, Glas 7. Nu mai păzeşte încă sabiia cea de văpaie poarta Edémului, că într’însa a venit preaslăvita legătură, prin Lemnul Crucii. Acul morţii şi biruinţa iadului s’au gonit; că de faţă ai stătut, Mântuitoriul mieu, strigând celor din iad: Întraţi iarăşi în Raiu. ÎN DUMINECA A PATRA A MARELUI POST. Cântăm slujba Preacuviosului Părintelui nostru Ioánn Scăráriul. Tropariul Învierii, Slavă... Tropariul sfântului, Glas 1. Lăcuitoriu pustiiului, şi Înger în trup, şi de minuni făcătoriu te-ai arătat, de Dumnezeu purtătoriule, Părintele nostru Ioánne, cu postul, cu priveghiiarea, cu rugăciunea, cereştile haruri luând, vindeci pre cei bólnavi, şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă celui ce au dat ţie putere. Slavă celui ce au încununat pre tine. Slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Şi acum... Bogorodícĭna. Glas acelaşi. 230
 • 244. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi... Întru înnălţimea înfrânării au pus Domnul pre tine, ca pre o Stea adevărată şi nerătăcită, luminând marginile, învăţătoriule Ioánne, Părintele nostru. JOI A CINCEA SĂPTĂMÂNĂ A MARELUI POST. Cântăm Slujba Canonului celui Mare. Condac, Glas 6. Suflete al mieu, suflete al mieu scoală-te, pentru ce dormi? Sfârşitul se apropie, şi vei să te turburi, scoală-te dar, ca să se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu, cel ce pretutindenea iaste, şi toate le umple. SÂMBĂTĂ A CINCEA A MARELUI POST. Cântăm Cântarea Acáthistului Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Tropariu, Glas 8. Porunca cea cu taină luându-o întru cunoştinţă, cel fără de trup în casa lui Iosíf degrab a stătut înnainte, zicând ceiia ce nu ştia de nuntă: Cel ce cu pogorârea au plecat Ceriurile, încape fără de schimbare tot întru tine; pre carele şi văzând în pântecele tău, luând chip de rob, mă spăimântez a striga cătră tine: Bucură-te Maică pururea Fecioară. Condac, Glas 8. Apărătoarei Doamnei, pentru biruinţă... ÎN DUMINECA A CINCEA A MARELUI POST. Cântăm slujba Preacuvioasei Maicii noastre Mariei Eghipteancii. Tropariul, Glas 8. Întru tine Maică cu osârdie... Condac, Glas 4. Podóbie: Cela ce te-ai înnălţat... Din negura păcatului scăpând, şi cu Lumina pocăinţii luminând inima ta, slăvită, ai venit la Hristos, pre a căruia Maica cea cu totul fără prihană şi Sfântă, Rugătoare Preamilostivă o ai luat. Pentru aceasta şi iertare de greşale ai aflat, şi cu Îngerii împreună pururea te bucuri. SÂMBĂTĂ A ŞASEA DIN POST. Cântăm slujba Sfântului şi Dreptului Lázăr. 231
 • 245. Tropariul, Glas 1. Înviiarea cea de obşte, mai nainte de Patima ta încredinţându-o, pre Lázăr din morţi ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi ca Coconii semnele biruinţii purtând, ţie Biruitoriului morţii strigăm: Osannà întru cei de sus, bine eşti cuvântat cel ce vii întru Numele Domnului. Condac, Glas 2. Podóbie: Cele de sus căutând... Bucuriia tuturor Hristos, Adevărul, Lumina, Viiaţa, Înviiarea lumii, celor de pre pământ s’au arătat cu a sa Bunătate, şi s’au făcut chip Învierii, dând tuturor Dumnezeiasca iertare. ÎN DUMNINECA STÂLPĂRILOR Tropariu, Glas 1. Înviiarea cea de obşte..., de 2 ori. Vezi mai sus. Alt tropariu. Slavă. Şi acum. Glas 4. Îngropându-ne împreună cu tine prin Botez, Hristoase Dumnezeul nostru, Vieţii ceii fără de moarte ne-am învrednicit cu Înviiarea ta, şi cântând strigăm: Osannà celui dintru înnălţime, bine eşti cuvântat cel ce vii întru Numele Domnului. Ipacoi, Glas 6. Cu stâlpări lăudându-l mai întâiu, cu lemne mai pre urmă au prins pre Hristos Dumnezeu, nemulţămitorii jidovi; iară noi cu credinţă neschimbată pururea lăudându-l ca pre un Făcătoriu de bine, totdeauna strigăm cătră dânsul: Bine eşti cuvântat cel ce vii să chemi pre Adám. Condac, Glas 6. Pre Scaun în Ceriu, şi pre mânz pre pământ fiind purtat, Hristoase Dumnezeule, laudă dela Îngeri ai priimit, şi cântare dela Coconii cei ce strigă ţie: Bine eşti cuvântat cel ce vii să chemi pre Adám. ÎN SFÂNTA ŞI MAREA ZI LUNI LA UTRENIE. Tropariu, Glas 8. Iată Mirele vine în miezul nopţii, şi fericit iaste robul, pre carele va afla priveghind; dară nevrednic iaste iarăşi, pre carele va afla lenevindu-se. Vezi dar, suflete al mieu, cu somnul să nu te îngreuezi, ca să nu te dai morţii, şi afară de Împărăţie să te încui; ci te deşteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. Condac, Glas 8. Podóbie: Ca nişte pârgă a firii... 232
 • 246. Iacóv plângea pentru lipsirea lui Iosíf, şi viteazul şedea în căruţă, ca un împărat cinstindu-se. Că dezmierdărilor Eghipteancii atuncea nefăcându-se rob, s’a proslăvit dela cel ce vede inimile oamenilor şi trimite Cunună nestricăcioasă. ÎN SFÂNTA ŞI MAREA ZI MARŢI. Tropariu, Glas 8. Iată Mirele vine în miezul nopţii... Vezi mai sus. Condac, Glas 2. Podóbie: Cele de sus căutând... La ceasul sfârşitului, suflete, gândind, şi de tăiarea smochinului temându-te, talantul cel dat ţie cu iubire de osteneală lucrează, ticăloase, priveghind şi strigând: Să nu rămânem afară de Cămara lui Hristos. ÎN SFÂNTA ŞI MAREA ZI MIERCURI. Tropariu, Glas 8. Iată Mirele vine în miezul nopţii. Vezi mai sus. Condac, Glas 4. Podóbie: Cela ce te-ai înnălţat... Mai mult decât curva făcând, Bunule, fărădelege, ploi de lacrămi nicicum ţi-am adus, ci cu tăcere rugându-mă caz cătră tine, cu dragoste sărutând preacuratele tale picioare, ca iertare de greşale să-mi dai ca un Stăpân, celui ce strig, Mântuitoriule: De întinăciunea lucrurilor mele izbăveşte-mă. ÎN SFÂNTA ŞI MAREA ZI JOI. La Alliluia. Tropariu, Glas 8. Când slăviţii Ucenici, la spălarea Cinii s’au luminat, atuncea Iúda cel rău-cinstitoriu, cu iubirea de argint bolnăvindu-se, s’a întunecat. Şi judecătorilor celor fără de lege, pre tine, dreptul Judecătoriu, te-a dat. Vezi, iubitoriule de avuţie, pre cela ce pentru acestea spânzurare şi-a agonisit. Fugi de sufletul nesăţios, cel ce unele ca acestea asupra Învăţătoriului a îndrăznit. Cela ce eşti spre toţi Bun, Doamne, slavă ţie. Condac, Glas 2. Podóbie: Cele de sus căutând... Pâinea luând în mâini vânzătoriul, pre ascuns aceleaşi le-a tins, şi a luat preţul celui ce au plăsmuit cu mâinile sale pre om; şi neîndreptat a rămas Iúda, robul şi înşelătoriul. ÎN SFÂNTA ŞI MAREA ZI VINERI. Tropariu, Glas 8. Când slăviţii Ucenici... Condac, Glas 8. 233
 • 247. Pre cel ce s’au răstignit pentru noi, veniţi toţi să-l lăudăm, că pre acesta au văzut Mariia pre lemn, şi au zis: Deşi rabzi Răstignire, tu eşti Fiiul şi Dumnezeul mieu. ÎN SFÂNTA ŞI MAREA SÂMBĂTĂ. Tropariu, Glas 2. Iosíf cel cu bun chip, de pre Lemn luând Preacurat Trupul tău, cu giulgiu curat înfăşurându-l, şi cu mirezme în mormânt nou îngropându-l a pus. Slavă... Când te-ai pogorât la moarte, Viiaţa cea fără de moarte, atuncea iadul ai omorât cu Strălucirea Dumnezeirii. Şi când ai înviiat pre cei morţi din cele dedesupt, toate Puterile Cereşti au strigat: Dătătoriule de viiaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă ţie. Şi acum... Mironosiţele muieri stând lângă Mormânt, Îngerul a strigat: Mireazmele morţilor sânt cuvioase, iară Hristos putrejunii s’au arătat strein. Condac, Glas 6. Cela ce au încuiat adâncul, s’au văzut mort, şi cu smirnă, şi cu giulgiu înfăşurându-se, în Mormânt s’au pus, ca un mort, cel fără de moarte, şi muierile au venit să ungă pre el cu mir, plângând cu amar şi strigând: Aceasta iaste Sâmbăta cea Blagoslovită, întru carea Hristos adormind, va înviia a treia zi. ÎN SFÂNTA ŞI MAREA SÂMBĂTĂ În loc de Heruvic cântăm Tropariul, Glas 6. Să tacă tot trupul omenesc, şi să stea cu frică şi cu cutremur, şi nimica pământesc întru sine să nu gândească; că Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor merge să se junghie, şi să se dea spre mâncare Credincioşilor. Merg înnaintea lui Cetele Îngereşti, cu toată Căpeteniia şi Puterea, Heruvimii cei cu ochi mulţi, şi Serafimii cei cu şase aripi, feţele acoperindu-şi, şi cântând cântare: Alliluia, Alliluia, Alliluia. PRICEASTNA. Sculatu-s’au ca din somn Domnul, şi au înviiat, mântuind pre noi.                            234
 • 248.      TROPARELE ŞI CONDACELE PENTICOSTARIULUI  PENTRU CEASURILE PAŞTILOR Cade-se a şti că din această sfântă şi mare zi a Duminecii Paştilor, până la Dumineca Thomii, Ceasurile şi Pavecerniţa cetim întru acest chip: Dupre ce blagosloveşte Preotul, zicem: Hristos au înviiat din morţi, cu moartea pre moarte călcând, şi celor din mormânturi viiaţă dăruindu-le. De 3 ori. Înviiarea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă Înviiarea ta lăudăm şi slăvim, că tu eşti Dumnezeul nostru, afară de tine pre altul nu ştim, Numele tău numim. Veniţi toţi Credincioşii, să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos. Că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pre Domnul, lăudăm Înviiarea lui, că Răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pre moarte au călcat. De 3 ori. Ipacoi, Glas 4. Venit-au mai nainte de dimineaţă cele ce au fost cu Mariia, şi aflând piatra răsturnată de pre Mormânt, auzit-au dela Înger: Pre cela ce iaste întru Lumina cea pururea fiitoare, cu morţii pentru ce îl căutaţi ca pre un om? Vedeţi înfăşurăturile cele de îngropare, alergaţi, şi lumii propoveduiţi, că s’au sculat Domnul, omorând moartea, că iaste Fiiul lui Dumnezeu, cel ce au mântuit neamul omenesc. O dată. Condac, Glas 8. De te-ai şi pogorât în Mormânt, cela ce eşti fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit, şi ai înviiat ca un biruitoriu, Hristoase Dumnezeule, zicând muierilor Mironosiţe: Bucuraţi-vă, şi Apostolilor tăi pace dăruindu-le, cela ce ai dat celor căzuţi Înviiare. O dată. În Mormânt cu Trupul, în iad cu Sufletul ca un Dumnezeu, în Raiu cu tâlhariul, şi pre Scaun ai fost, Hristoase, cu Tatăl şi cu Duhul, toate umplându-le, cela ce eşti nescris împrejur. Slavă... Ca un purtătoriu de Viiaţă, ca un mai înfrumseţat decât Raiul cu adevărat, şi decât toată cămara împărătească mai luminat s’a arătat, Hristoase, Mormântul tău, Izvorul Învierii noastre.
 • 249.  Tropárele şi Condácele Penticostáriului  Şi acum... Bogorodícĭna. Ceea ce eşti Lăcaş sfinţit Dumnezeesc al celui Preaînnalt, bucură-te, că prin tine s’a dat Bucuriia, Născătoare de Dumnezeu, celor ce strigăm: Blagoslovită eşti tu între muieri, ceea ce eşti cu totul fără prihană, Stăpână. Doamne miluieşte, de 40 de ori. Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai Cinstită... Întru Numele Domnului blagosloveşte, Părinte. Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor... Iară noi zicem: Amin. Şi iară zicem: Hristos au înviiat din morţi..., de 3 ori. Slavă... Şi acum. Doamne miluieşte, de 3 ori. Blagosloveşte. Şi Otpústul Ceasului întâiu. Întru acestaşi chip cetim pentru al 3-lea, al 6-lea şi al 9-lea Ceas, şi pentru Pavecerniţă, şi pentru Polonóştniţă, până la Dumineca Thomii, câte o dată. Iară la sfârşitul Pavecerniţei Zicem şi Rugăciunea aceasta: Bine eşti cuvântat Stăpâne Atotţiitoriule... Fila 94. ÎN DUMINECA SFÂNTULUI APOSTOL THOMA. Tropariul, Glas 7. Pecetluit fiind Mormântul, Viiaţă din groapă ai răsărit, Hristoase Dumnezeule; şi uşile fiind încuiate, înnaintea Ucenicilor ai stătut, Înviiarea tuturor, Duh drept printr’înşii înnoind nouă dupre mare Mila ta. Condac, Glas 8. Cu dreapta cea osârduitoare, coasta ta cea de viiaţă dătătoare, Thoma o au cercat, Hristoase Dumnezeule. Că deaca ai întrat, uşile fiind încuiate, cu ceialalţi Apostoli a strigat cătră tine: Domnul eşti şi Dumnezeul mieu. ÎN DUMINECA MIRONOSIŢELOR. Tropariul, Glas 2. Când te-ai pogorât la moarte, Viiaţa cea fără de moarte, atuncea iadul ai omorât cu Strălucirea Dumnezeirii. Şi când ai înviiat pre cei morţi din cele dedesupt, toate Puterile Cereşti au strigat: Dătătoriule de Viiaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, Slavă ţie. Slavă... Iosíf cel cu bun chip, de pre Lemn luând Preacurat Trupul tău, cu giulgiu curat înfăşurându-l, şi cu mirezme în Mormânt nou îngropându-l a pus. Ci a treia zi ai înviiat, Doamne, dăruind lumii mare milă. Şi acum... 236
 • 250.  Tropárele şi Condácele Penticostáriului  Mironosiţele muieri stând lângă Mormânt, Îngerul a strigat: Mireazmele morţilor sânt cuvioase, iară Hristos putrejunii s’au arătat strein. Ci strigaţi: Înviiat-au Domnul, dăruind lumii mare milă. Condac, Glas 2. A se bucura Mironosiţelor poruncind, plângerea strămoaşei Evei o ai potolit, cu Înviiarea ta, Hristoase Dumnezeule; şi Apostolilor tăi a propovedui ai poruncit: Mântuitoriul au înviiat din Mormânt. ÎN DUMINECA SLĂBĂNOGULUI. Tropariul Învierii. Condac, Glas 3. Podóbie: Fecioara astăzi... Sufletul mieu, Doamne, cel slăbănogit cu toate fealiurile de păcate, şi cu netreabnice fapte, ridică-l cu Dumnezeească Ajutorinţa ta, precum şi pre slăbănogul ai ridicat dedemult, ca să strig, fiind mântuit: Îndurate slavă, Hristoase, Puterii tale. MIERCURI LA ÎNJUMĂTĂŢIREA A Cincizeci de zile. Tropariul, Glas 8. Înjumătăţindu-se Praznicul, sufletul mieu cel însetat adapă cu apele bunei-cinstiri. Că tuturor, Mântuitoriule, ai strigat: Cel însetat să vie la mine şi să bea. Izvorule al vieţii noastre, Hristoase Dumnezeule, slavă ţie. Condac, Glas 4. Podóbie: Cela ce te-ai înnălţat... Praznicul Legii înjumătăţindu-se, făcătoriule a toate şi Stăpâne, cătră cei ce erau de faţă ai zis, Hristoase Dumnezeule: Veniţi şi scoateţi apa nemuririi. Pentru aceasta la tine cădem, şi cu credinţă strigăm: Îndurările tale dăruieşte nouă, că tu eşti Izvorul vieţii noastre. ÎN DUMINECA SAMARINENCII. Tropariul Învierii. Condac, Glas 8. Cu credinţă viind la puţ Samarineanca, a văzut pre tine Apa Înţelepciunii, carea bând din destul, Împărăţiia cea de sus a moştenit în vecie pururea slăvita. ÎN DUMINECA ORBULUI. Tropariul Învierii. Condac, Glas 4. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi lumii... La ochii sufletului fiind orbit, cătră tine, Hristoase, viu, ca şi orbul cel din naştere, cu pocăinţă strigând cătră tine: Tu celor din întunerec eşti Lumină prealuminoasă. ÎN JOIA ÎNNĂLŢĂRII. Tropariu, Glas 4. 237
 • 251.  Tropárele şi Condácele Penticostáriului  Înnălţatu-te-ai întru slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor cu făgăduinţa Sfântului Duh, încredinţându-se ei prin blagoslovenie că tu eşti Fiiul lui Dumnezeu, Izbăvitoriul lumii. Condac, Glas 6. Plinind rânduiala cea pentru noi, şi cele de pre pământ unind cu cele Cereşti, te-ai înnălţat întru Slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, nicicum despărţindu-te, ci rămâind nedepărtat, şi strigând celor ce iubesc pre tine: Eu sânt cu voi, şi nimenea împrotiva voastră. ÎN DUMINECA Sfinţilor şi Purtătorilor de Dumnezeu Părinţi, celor din Nikeia. Tropariu, Glas 8. Preaproslăvit eşti Hristoase, Dumnezeul nostru, cela ce luminători pre pământ pre Părinţii noştri ai întemeiat, şi printr’înşii la adevărata Credinţă pre noi pre toţi ai îndreptat, mult-Îndurate, slavă ţie. Condac, Glas 2. Propoveduirea Apostolilor şi învăţăturile Părinţilor, Bisericii o Credinţă au pecetluit: carea şi haina adevărului purtând, cea ţesută din Bogosloviia cea de sus, drept îndreptează şi slăveşte Taina cea mare a bunei-cinstiri. ÎN SÂMBĂTA cea dintâiu a Pogorârii Sfântului Duh, facem pomenirea tuturor celor din veac adormiţi Părinţilor şi Fraţilor noştri. Tropariul şi Condacul caută-le în Sâmbăta Lăsatului de carne, Fila 219. ÎN DUMINECA POGORÂRII DUHULUI SFÂNT. Tropariul, Glas 8. Bine eşti cuvântat, Hristoase Dumnezeul nostru, cela ce preaînţelepţi pre pescari ai arătat, trimiţând lor Duhul Sfânt, şi printr’înşii lumea ai vânat, Iubitoriule de oameni slavă ţie. Condac, Glas 8. Când s’au pogorât, amestecând limbile, despărţit-au neamurile cel Preaînnalt, iară când au împărţit Limbi de Foc, întru o unire pre toţi au chemat; şi cu un glas slăvim pre Preasfântul Duh. ÎN DUMINECA TUTUROR SFINŢILOR. Tropariul Învierii şi al Sfinţilor, Glas 4. Cu Sângiurile Mucenicilor tăi celor din toată lumea, ca şi cu o porfiră şi cu visson Biserica ta împodobită fiind, printr’înşii strigă cătră tine, Hristoase Dumnezeule: Norodului tău trimite îndurările tale, pace Obştii tale dăruieşte, şi sufletelor noastre mare milă. Condac, Glas 8. 238
 • 252.  Tropárele şi Condácele Penticostáriului  Ca nişte pârgă a firii ţie, Săditoriului zidirii, lumea îţi aduce, Doamne, pre purtătorii de Dumnezeu Mucenici. Cu ale cărora rugăciuni, în pace adâncă Biserica ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, o păzeşte, mult- Milostive. 239
 • 253.      TROPARELE ÎNVIERII La Opt Glasuri, cu Ipacoì al lor, şi Condacele. TROPARIU, GLAS 1. Piatra fiind pecetluită de Iudei, şi ostaşii străjuind Preacurat Trupul tău, înviiat-ai a treia zi, Mântuitoriule, dăruind lumii viiaţă. Pentru aceasta Puterile Ceriurilor strigă ţie, Dătătoriule de viiaţă: Slavă Învierii tale, Hristoase, Slavă Împărăţiei tale, Slavă Purtării tale de grijă, Unule Iubitoriule de oameni. Bogorodícĭna. Gavriíl zicând ţie, Fecioară: Bucură-te, împreună cu glasul s’au întrupat Stăpânul tuturor, întru tine, Chivotul cel Sfânt, precum a zis dreptul Davíd; arătatu-te-ai mai desfătată decât Ceriurile, ceea ce ai purtat pre Ziditoriul tău. Slavă celui ce s’au sălăşluit întru tine, slavă celui ce au ieşit din tine, slavă celui ce au slobozit pre noi prin Naşterea ta. Ipacoì. Pocăinţa tâlhariului Raiul a apucat, iară plângerea Mironosiţelor a vestit bucurie, că ai înviiat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă. Condac, Glas 1. Înviiat-ai ca un Dumnezeu din Mormânt întru slavă, şi lumea împreună o ai înviiat, şi firea omenească ca pre un Dumnezeu te laudă, şi moartea a perit, şi Adám dănţuieşte, Stăpâne, şi Eva acum slobozită fiind din legături, se bucură strigând: Tu eşti cela ce dai tuturor, Hristoase, Înviiarea. TROPARIU, GLAS al 2-lea. Când te-ai pogorât la moarte, Viiaţa cea fără de moarte, atuncea iadul ai omorât cu Strălucirea Dumnezeirii. Şi când ai înviiat pre cei morţi din cele dedesupt, toate Puterile Cereşti au strigat: Dătătoriule de viiaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă ţie. Bogorodícĭna. Toate tainele tale sânt mai presus se cuget, toate sânt preaslăvite, Născătoare de Dumnezeu. Cu curăţiia fiind pecetluită, şi cu fecioriia păzită, Maică te-ai cunoscut nemincinoasă, născând pre Dumnezeu cel adevărat. Pre carele roagă-l să mântuiască sufletele noastre. Ipacoì. Dupre Patimă, mergând muierile la Mormânt să ungă Trupul tău, Hristoase Dumnezeule, văzut-au Îngeri în groapă, şi s’au spăimântat.
 • 254.  Tropárele Învierii  Că glas au auzit dela dânşii, că au înviiat Domnul, dăruind lumii mare milă. Condac, Glas al 2-lea. Înviiat-ai din Mormânt, atotputernice Mântuitoriule, şi iadul văzând minunea s’a spăimântat, şi morţii s’au sculat, şi zidirea văzând se bucura de tine, şi Adám împreună se veselea, şi lumea, Mântuitoriul mieu, te laudă pururea. TROPARIU, GLAS al 3-lea. Să se veselească cele Cereşti, şi să se bucure cele pământeşti, că au făcut biruinţă cu braţul său Domnul; călcat-au cu moartea pre moarte, cel întâiu născut din morţi s’au făcut, din pântecele iadului ne-au izbăvit pre noi, şi au dat lumii mare milă. Bogorodícĭna. Pre tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Căci cu Trupul cel luat din tine, Fiiul tău şi Dumnezeul nostru, prin Cruce luând patimă, au izbăvit pre noi din stricăciune, ca un Iubitoriu de oameni. Ipacoì. Îngrozind cu vederea, rourând cu graiurile, Îngerul strălucind a zis Mironosiţelor: Ce căutaţi pre cel Viu în Mormânt? Sculatu-s’au deşărtând mormânturile; pre Schimbătoriul stricăciunii cunoaşte-ţi-l neschimbat. Ziceţi lui Dumnezeu: Câtu-s de înfricoşate lucrurile tale, că ai mântuit neamul omenesc. Condac, Glas al 3-lea. Podóbie: Fecioara astăzi... Înviiat-ai astăzi din Mormânt, Îndurate, şi pre noi ai scos din porţile morţii. Astăzi Adám dănţuiaşte, şi se bucură Eva, şi împreună Prorocii cu Patriarhii laudă neîncetat Puterea cea Dumnezeiască a Stăpânirii tale. TROPARIU, GLAS al 4-lea. Propoveduirea Învierii cea luminată înţelegând dela Înger uceniţele Domnului, şi lepădând osândirea cea strămoşască, Apostolilor lăudându-se au zis: Jăfuitu-s’a moartea, sculatu-s’au Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă. Bogorodícĭna. Taina cea din veac ascunsă şi de Îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pre pământ s’a arătat, Dumnezeu întru împreunare neamestecată întrupându-se, şi Crucea de bunăvoie pentru noi luând; prin carea, înviind pre cel întâiu zidit, au mântuit din moarte sufletele noastre. Ipacoì. 241
 • 255.  Tropárele Învierii  Cele ce au fost ale preaslăvitei Sculării tale, mai nainte alergând Mironosiţele au vestit Apostolilor, Hristoase; că ai înviiat ca un Dumnezeu, dăruind lumii mare milă. Condac, Glas 4-lea. Podóbie: Arătatu-te-ai astăzi lumii... Mântuitoriul şi Izbăvitoriul mieu, din Mormânt, ca un Dumnezeu au sculat din legături pre pământeni, şi porţile iadului au zdrobit, şi ca un Stăpân au înviiat a treia zi. TROPARIU, GLAS al 5-lea. Cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl şi cu Duhul, carele s’au născut din Fecioară spre mântuirea noastră, să îl lăudăm Credincioşii şi să i ne închinăm; că bine au voit a se sui cu Trupul pre Cruce, şi moarte a răbda, şi a ridica pre cei morţi, întru slăvită Înviiarea sa. Bogorodícĭna. Bucură-te Poarta Domnului cea neumblată. Bucură-te Zidiul şi Acoperemântul celor ce aleargă la tine. Bucură-te Limanul cel neviforat şi neispitit de nuntă, ceea ce ai născut cu Trup pre Făcătoriul tău şi Dumnezeu, nu lipsi a te ruga pentru cei ce cântă şi se închină Naşterii tale. Ipacoì. De Îngereasca vedere spăimântându-şi mintea, şi cu Dumnezeiasca sculare luminându-se la suflet, Mironosiţele Apostolilor bine au vestit: Vestiţi întru neamuri Înviiarea Domnului, cel împreună lucrând cu minuni, şi dăruind nouă mare milă. Condac, Glas al 5-lea. La iad, Mântuitoriul mieu, te-ai pogorât, şi porţile sfărmând ca un Atotputernic, pre cei morţi ca un Ziditoriu împreună i-ai înviiat, şi acul morţii, Hristoase, ai zdrobit, şi Adám din blestem s’a izbăvit, Iubitoriule de oameni. Pentru aceasta toţi strigăm cătră tine: Mântuieşte pre noi, Doamne. TROPARIU, GLAS al 6-lea. Puterile Îngereşti, la Mormântul tău, şi strejarii i-au amorţit; şi Mariia sta la Mormânt, căutând Preacurat Trupul tău. Prădat-ai iadul, nefiind ispitit de dânsul; întâmpinat-ai pre Fecioara, dăruind viiaţă. Cela ce ai înviiat din morţi, Doamne, slavă ţie. Bogorodícĭna. Cela ce ai numit pre Maica ta Blagoslovită, venit-ai la Patimă prin Sfatul cel de bună voie. Strălucit-ai pre Cruce, vrând să cauţi pre Adám, grăind Îngerilor: Bucuraţi-vă împreună cu mine, că s’a aflat drahma cea pierdută. Cela ce cu Înţelepciunea toate le-ai tocmit, Dumnezeul nostru, slavă ţie. Ipacoì. 242
 • 256.  Tropárele Învierii  Cu moartea ta cea de bună voie şi de viiaţă făcătoare, Hristoase, porţile iadului sfărâmând ca un Dumnezeu, deşchis-ai nouă Raiul cel dedemult. Şi înviind din morţi, ai izbăvit din stricăciune viiaţa noastră. Condac, Glas al 6-lea. Cu palma cea începătoare de viiaţă, pre cei morţi din zăpodiile cele întunecoase Dătătoriul de viiaţă înviindu-i pre toţi, Hristos Dumnezeu, înviiare au dăruit neamului omenesc, că iaste Mântuitoriul tuturor, Înviiarea, şi Viiaţa, şi Dumnezeu a toate. TROPARIU, GLAS al 7-lea. Stricat-ai cu Crucea ta moartea, deşchis-ai tâlhariului Raiul, plângerea Mironosiţelor o ai schimbat, şi Apostolilor tăi a propovedui ai poruncit; că ai înviiat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă. Bogorodícĭna. Ca ceea ce eşti Vistieriia Învierii noastre, pre cei ce se nădăjduiesc spre tine, întrutot-Lăudată, scoate-i din groapa şi din adâncul greşalelor. Că tu pre cei vinovaţi păcatului ai mântuit, ceea ce ai născut Mântuirea, carea mai nainte de Naştere ai fost Fecioară, şi în Naştere Fecioară, şi dupre Naştere iarăşi ai rămas Fecioară. Ipacoì. Cela ce ai luat chipul nostru, şi ai răbdat Crucea trupeşte, mântuieşte- mă cu Înviiarea ta, Hristoase Dumnezeule, ca un Iubitoriu de oameni. Condac, Glas al 7-lea. Nu va mai putea încă stăpâniia morţii, cu puterea să ţie pre oameni, că Hristos s’au pogorât, sfărâmând şi stricând puterile eiĭ. Legat iaste iadul. Prorocii cu un glas se bucură, că de faţă au stătut Mântuitoriul, zicând celor ce erau în credinţă: Ieşiţi, Credincioşilor, la Înviiare. TROPARIU, GLAS al 8-lea. Dintru înnălţime te-ai pogorât, Milostive, îngropare ai luat de trei zile, ca să slobozeşti pre noi din patimi. Cela ce eşti Viiaţa şi Înviiarea noastră, Doamne slavă ţie. Bogorodícĭna. Cela ce pentru noi te-ai născut din Fecioară, şi răstignire ai răbdat, Bunule, carele cu moartea pre moarte ai prădat, şi Înviiarea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pre carii ai zidit cu mâna ta; arată iubirea ta de oameni Milostive, priimeşte pre Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce a născut pre tine, carea se roagă pentru noi, şi mântuieşte, Mântuitoriul nostru, pre norodul cel deznădăjduit. Ipacoì. 243
 • 257.  Tropárele Învierii  Mironosiţele stând înnaintea Mormântului Dătătoriului de viiaţă, pre Stăpânul cel fără de moarte între cei morţi căuta, şi bunele vestiri de bucurie de la Înger luând, Apostolilor au vestit: Că au înviiat Domnul, dăruind lumii mare milă. Condac, Glas 8. Înviind din Mormânt, pre cei morţi ai ridicat, şi pre Adám ai înviiat, şi Eva dănţuiaşte întru Înviiarea ta, şi marginile lumii prăznuiesc întru Scularea ta cea din morţi, mult-Milostive.    BOGORODÍCĬNELE TROPÁRELOR CE SE CÂNTĂ PRESTE TOT ANUL. La Vecérnie, şi la Utrenie la Dumnezeu iaste Domnul, şi la sfârşitul Utreniei. DUMINECĂ seara, şi LUNI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 1. Minunea minunilor, ceea ce eşti plină de Har, întru tine văzând zidirea, se bucură; că ai zămislit fără sămânţă, şi ai născut negrăit pre carele începătoriile Cetelor Îngereşti a-l vedea nu pot. Pre acela roagă pentru sufletele noastre. La sfârşitul Utreniei: Preacurată de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti în Ceriuri Binecuvântată, şi pre pământ Slăvită, bucură-te, Mireasă nenuntită. LUNI seara şi MARŢI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 1. Ceea ce ai zămislit fără de ardere Focul Dumnezeirii, şi ai născut fără de sămânţă pre Domnul, Izvorul vieţii, ceea ce eşti plină de Har, Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte pre cei ce măresc pre tine. La sfârşitul Utreniei: Pre cel fără de mumă în Ceriu, mai presus de gând şi de auz pre pământ fără de tată l-ai născut. Pre acela roagă, Născătoare de Dumnezeu, pentru sufletele noastre. 244
 • 258.  Tropárele Învierii  MARŢI seara, şi MIERCURI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 1. A ta folosinţă agonisind, Preacurată, şi cu Rugăciunile tale din nevoi izbăvindu-ne, cu Crucea Fiiului tău pretutindenea fiind păziţi, dupre datorie pre tine toţi cu bună-cinstire te mărim. La sfârşitul Utreniei: Preacurată de Dumnezeu Născătoare... (caută mai sus). MIERCURI seara şi JOI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 1. Ceea ce ai zămislit… (caută mai sus). La sfârşitul Utreniei: Pre cel fără de mumă… (caută mai sus). JOI seara şi VINERI La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 1. A ta folosinţă agonisind… (caută mai sus). La sfârşitul Utreniei: Preacurată de Dumnezeu Născătoare... (caută mai sus). VINERI seara şi SÂMBĂTĂ, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 1. Gavriíl zicând ţie Fecioară: Bucură-te... (caută la Troparele Învierii, Fila 231.) La sfârşitul Utreniei: Pre cel fără de mumă… (caută mai sus).   DUMINECĂ seara şi LUNI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 2. Ceea ce eşti izvorul milei, milostivirii învredniceşte pre noi, Născătoare de Dumnezeu. Caută spre norodul cel păcătos, arată precum deapururea puterea ta. Că întru tine nădăjduind, strigăm ţie: Bucură-te, ca şi oarecând Gavriíl, al celor fără de trup mai- marele Voievod. La sfârşitul Utreniei: Maică Sfântă, a Luminii ceii negrăite, cu îngereşti cântări pre tine cinstind, cu bună-cinstire te mărim. LUNI seara şi MARŢI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 2. 245
 • 259.  Tropárele Învierii  Firii ceii Dumnezeieşti ne-am făcut părtaşi prin tine, Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară. Că pre Dumnezeu Întrupat ai născut nouă. Pentru aceasta, dupre datorie, pre tine toţi cu bună-cinstire te mărim. La sfârşitul Utreniei: Pre tine mărim, de Dumnezeu Născătoare, strigând: Bucură-te Norul Luminii ceii neapuse, ceea ce ai purtat în braţe pre Domnul slavei. MARŢI seara, şi MIERCURI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 2. Preaproslăvită eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lăudămu-te pre tine, că prin Crucea Fiiului tău s’a surpat iadul, şi moartea s’a omorât, cei morţi ne-am sculat, şi vieţii ne-am învrednicit, Raiul am luat, desfătarea cea de demult. Pentru aceasta mulţămind slăvim, ca pre un Puternic, pre Hristos Dumnezeul nostru, şi unul mult-Milostiv. La sfârşitul Utreniei: Pre tine mărim, Născătoare de Dumnezeu, strigând: Bucură-te Toiagul, din carele fără sămânţă Dumnezeu odrăslind, au pierdut prin Lemn moartea. MIERCURI seara şi JOI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 2. Firii ceii Dumnezeieşti... (caută mai sus). La sfârşitul Utreniei: Pre tine mărim, Născătoare... (caută mai sus). JOI seara şi VINERI La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 2. Preaproslăvită eşti, Născătoare... (caută mai sus). La sfârşitul Utreniei: Pre tine mărim, Născătoare... (caută mai sus). VINERI seara şi SÂMBĂTĂ, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 2. Toate tainele tale sânt mai presus de cuget... (caută la Troparele Învierii, Fila 231.) La sfârşitul Utreniei: Maică Sfântă, a Luminii…(caută mai sus). Iară de se va întâmpla Alliluia la fieştecare Glas, 246
 • 260.  Tropárele Învierii  se zic acestea, Glas 2. Apostolilor, Mucenicilor şi Prorocilor, Ierarhilor, Cuvioşilor şi Drepţilor, carii bine aţi săvârşit lupta, şi Credinţa aţi păzit, îndrăzneală având cătră Mântuitoriul, pre acela ca pre un Bun rugaţi-l pentru noi, să mântuiască, rugămu-vă, sufletele noastre. Pomeneşte, Doamne, ca un Bun pre robii tăi, şi câte în viiaţă au greşit, iartă-le; că nimenea iaste fără de păcat, fără numai tu, cel ce poţi şi celor răposaţi a le da odihnă.     DUMINECĂ seara şi LUNI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas al 3-lea. De frumseţea fecioriei tale, şi de prealuminată curăţiia ta Gavriíl mirându-se, a strigat ţie, Născătoare de Dumnezeu: Ce laudă vrednică voiu aduce ţie? Ce te voiu numi pre tine? Nu mă pricep, şi mă minunez. Pentru aceasta, precum mi s’a poruncit, strig ţie: Bucură-te ceea ce eşti plină de Har. La sfârşitul Utreniei: Fieştecine unde se mântuieşte, acolo dupre dreptate şi aleargă. Şi carea altă scăpare iaste ca aceasta, precum tu, de Dumnezeu Născătoare, carea acoperi sufletele noastre? LUNI seara şi MARŢI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 3. Ceea ce eşti scăparea şi puterea noastră, de Dumnezeu Născătoare, tare Ajutătoare lumii, cu rugăciunile tale acoperă pre robii tăi de toată nevoia, Una Blagoslovită. La sfârşitul Utreniei: Fieştecine unde se mântuieşte… (caută mai sus). MARŢI seara, şi MIERCURI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 3. Toiag de putere dobândind Crucea Fiiului tău, Născătoare de Dumnezeu, cu dânsa surpăm întărâtările vrăjmaşilor, cei ce cu dragoste pre tine neîncetat te mărim. La sfârşitul Utreniei: 247
 • 261.  Tropárele Învierii  Ceea ce eşti scăparea şi puterea noastră (caută mai sus). MIERCURI seara şi JOI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 3. Prorocii au propoveduit, Apostolii au învăţat, Mucenicii au mărturisit, şi noi am crezut, că tu eşti de Dumnezeu Născătoare dupre adevăr. Pentru aceasta şi mărim naşterea ta negrăită. La sfârşitul Utreniei: Fieştecine unde se mântuieşte… (caută mai sus). JOI seara şi VINERI La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 3. Toiag de putere dobândind (caută mai sus). La sfârşitul Utreniei: Ceea ce eşti scăparea şi puterea noastră (caută mai sus). VINERI seara şi SÂMBĂTĂ, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 3. Pre tine, ceea ce ai mijlocit... Fila 232. La sfârşitul Utreniei: Prorocii au propoveduit… (caută mai sus).   DUMINECĂ seara şi LUNI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas al 4-lea. Ceii ce s’a hrănit în Biserică în Sfânta Sfintelor, ceii îmbrăcate cu credinţa, şi cu înţelepciunea, şi cu nemăsurata feciorie, mai-marele Voievod Gavriíl din Ceriu i-a adus închinăciune şi acest Bucură- te: Bucură,te, ceea ce eşti Blagoslovită, bucură-te Preaproslăvită, Domnul iaste cu tine. La sfârşitul Utreniei: Pentru că decât toată făptura eşti mai Înnaltă, a lăuda pre tine dupre vrednicie nepricepându-ne, de Dumnezeu Născătoare, rugămu-te, în daru miluieşte pre noi. LUNI seara şi MARŢI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 4. Cătră Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să alergăm noi păcătoşii şi smeriţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând dintru 248
 • 262.  Tropárele Învierii  adâncul sufletului: Stăpână, ajută nouă, milostivindu-te spre noi. Sârguieşte că perim de mulţimea păcatelor; nu întoarce pre robii tăi deşerţi, că pre tine una Nădejde te-am câştigat. La sfârşitul Utreniei: Pre tine mărim, de Dumnezeu Născătoare, strigând: Tu eşti Rugul, întru carele fără de ardere Moisì a văzut, ca o văpaie, Focul Dumnezeirii. MARŢI seara, şi MIERCURI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 4. Fecioară cu totul fără prihană, Maica lui Hristos Dumnezeu, armă a străbătut prin Sfânt Sufletul tău, când ai văzut răstignit de voie pre Fiul şi Dumnezeul tău. Pre carele, Blagoslovită, rugându-l nu înceta, iertare de greşale nouă să dăruiască. La sfârşitul Utreniei: Pre tine mărim, de Dumnezeu Născătoare, strigând: Tu eşti Muntele, din carele negrăit s’a tăiat Piatra, şi porţile iadului au sfărâmat. MIERCURI seara şi JOI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 4. Pre Cuvântul Tatălui, din tine întrupat l-am cunoscut, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, ceea ce eşti una Curată, una Blagoslovită. Pentru aceasta, neîncetat lăudându-te, pre tine mărim. La sfârşitul Utreniei: Pentru că decât toată făptura... (caută mai sus). JOI seara şi VINERI La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 4. Fecioară cu totul fără prihană... (caută mai sus). La sfârşitul Utreniei: Pre tine mărim, de Dumnezeu Născătoare... (caută mai sus). VINERI seara şi SÂMBĂTĂ, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 4. Taina cea din veac ascunsă... Fila 232. La sfârşitul Utreniei: Pre tine mărim, de Dumnezeu Născătoare... (caută mai sus). 249
 • 263.  Tropárele Învierii    DUMINECĂ seara şi LUNI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas al 5-lea. Cu Îngerii cele Cereşti, cu oamenii cele pământeşti, întru un glas de bucurie, de Dumnezeu Născătoare, strigăm cătră tine: Bucură-te Poarta cea mai desfătată decât Ceriurile. Bucură-te una Mântuirea pământenilor. Bucură-te Curată, ceea ce eşti plină de Haruri, carea ai născut pre Dumnezeu cel ce s’au întrupat. La sfârşitul Utreniei: Cela ce din Fecioară ai răsărit lumii, Hristoase Dumnezeule, şi fii Luminii printr’însa ne-ai arătat, miluieşte pre noi. LUNI seara şi MARŢI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 5. Acoperemântul tău cel grabnic, şi Ajutoriul şi Mila, arată-le spre robii tăi, şi valurile gândurilor celor deşarte, Curată, potoleşte, şi sufletul mieu cel căzut ridică, de Dumnezeu Născătoare, că ştiu, Fecioară, ştiu câte poţi. La sfârşitul Utreniei: Maica lui Dumnezeu Preasfântă, Zidul Creştinilor, izbăveşte dupre obicinuinţă pre norodul tău, carele strigă cătră tine cu osârdie: Stăi împrotiva gândurilor celor de ruşine şi mândre, ca să strig cătră tine: Bucură-te, pururea Fecioară. MARŢI seara, şi MIERCURI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 5. Cu Crucea Fiiului tău, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită, înşelăciunea idolilor toată s’a surpat, şi tăriia dracilor s’a călcat. Pentru aceasta Credincioşii, dupre datorie, pre tine pururea te lăudăm şi bine te cuvântăm, şi Născătoare de Dumnezeu dupre adevăr mărturisindu-te te mărim. La sfârşitul Utreniei: Cela ce din Fecioară ai răsărit... (caută mai sus). MIERCURI seara şi JOI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 5. Taina Fecioarei cea streină, lumii s’a arătat de mântuire. Că dintr’însa te-ai născut fără sămânţă, şi cu Trup te-ai arătat fără stricăciune, Bucuriia tuturor, Doamne slavă ţie. La sfârşitul Utreniei: 250
 • 264.  Tropárele Învierii  Maica lui Dumnezeu Preasfântă... (caută mai sus). JOI seara şi VINERI La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 5. Cu Crucea Fiiului tău... (caută mai sus). La sfârşitul Utreniei: Cela ce din Fecioară ai răsărit... (caută mai sus). VINERI seara şi SÂMBĂTĂ, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 5. Bucură-te Poarta Domnului cea neumblată... Fila 233. La sfârşitul Utreniei: Cela ce din Fecioară ai răsărit... (caută mai sus).  DUMINECĂ seara şi LUNI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas al 6-lea. Începătura mântuirii, vestirea lui Gavriíl cătră Fecioara s’a făcut. Că a auzit aceasta: Bucură-te, şi nu a fugit de închinăciune. Nici s’a îndoit ca Sárra în Cort, ci aşa a zis: Iată Roaba Domnului, fie mie dupre graiul tău. La sfârşitul Utreniei: Îngerescul cuvânt ai luat, şi Scaun de Heruvimi te-ai arătat, şi în braţele tale ai purtat, de Dumnezeu Născătoare, pre cel ce iaste Nădejdea sufletelor noastre. LUNI seara şi MARŢI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 6. Nădejdea lumii cea Bună, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, a ta una şi cea tare folosinţă cerem. Milostiveşte-te spre norodul cel fără ajutoriu; roagă pre Milostivul Dumnezeu, să izbăvească sufletele noastre de toată îngrozirea, ceea ce una eşti Blagoslovită. La sfârşitul Utreniei: Nimenea din cei ce aleargă la tine nu iese ruşinat, Curată, de Dumnezeu Născătoare Fecioară; ci cerând bun daru, priimeşte dăruirea cătră cererea cea de folos. MARŢI seara, şi MIERCURI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 6. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, roagă pre Fiiul tău, cel ce s’au pironit de bună voie pre Cruce, şi lumea din înşelăciune au slobozit, pre Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre. 251
 • 265.  Tropárele Învierii  La sfârşitul Utreniei: Pre cel ce s’au născut mai nainte de veci din Tatăl fără de mumă, pre Fiiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, în anii cei mai de pre urmă l-ai născut întrupat din Curate Sângiurile tale, fără de bărbat, de Dumnezeu Născătoare. Pre carele roagă să dăruiască nouă iertare de păcate mai nainte de sfârşit. MIERCURI seara şi JOI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 6. Sfântă Stăpână Curată, Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ai născut negrăit pre Făcătoriul tuturor, roagă-te împreună cu sfinţii Apostoli totdeauna Bunătăţii lui, ca să izbăvească pre noi de patimi, şi să dea nouă iertare de păcate. La sfârşitul Utreniei: De mari haruri, Curată Fecioară, Maica lui Dumnezeu, tu te-ai învrednicit. Că ai născut cu Trup pre Unul din Treime, pre Hristos Dătătoriul de viiaţă, spre mântuirea sufletelor noastre. JOI seara şi VINERI La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 6. De Dumnezeu Născătoare Fecioară... (caută mai sus). La sfârşitul Utreniei: Pre cel ce s’au născut mai nainte... (caută mai sus). VINERI seara şi SÂMBĂTĂ, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 6. Mai nainte a spus Ghedeon zămislirea, şi a tâlcuit Davíd naşterea ta, Născătoare de Dumnezeu. Că s’au pogorât ca ploaia pre lână Cuvântul în pântecele tău. Şi ai odrăslit fără sămânţă, Pământe Sfinte, lumii Mântuirea, pre Hristos Dumnezeul nostru, ceea ce eşti plină de Har. La sfârşitul Utreniei: Pre cel ce s’au născut mai nainte... (caută mai sus).   DUMINECĂ seara şi LUNI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas al 7-lea. 252
 • 266.  Tropárele Învierii  De Dumnezeu Născătoare Fecioară neîntinată, pre Fiiul tău roagă, cu Puterile cele de sus, iertare de greşale mai nainte de sfârşit să dăruiască nouă, celor ce cu credinţă pre tine fericim. La sfârşitul Utreniei: Covârşit-ai Puterile Cereşti, pentru că Biserică Dumnezeiască te-ai arătat, Blagoslovită de Dumnezeu Născătoare, ca ceea ce ai născut pre Dumnezeu, Mântuitoriul sufletelor noastre. LUNI seara şi MARŢI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 7. Bucură-te ţie aducem, de Dumnezeu Născătoare, că decât Îngerii mai Înnaltă te-ai arătat, pre Dumnezeu născând. La sfârşitul Utreniei: Împacă cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Viiaţa noastră celor ce strigăm cătră tine: Milostive Doamne, slavă ţie. MARŢI seara, şi MIERCURI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 7. Pre Hristos Dumnezeu, cel ce s’au răstignit pentru noi, şi au stricat puterea morţii, neîncetat roagă-l, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, să mântuiască sufletele noastre. La sfârşitul Utreniei: Izbăveşte-ne, de Dumnezeu Născătoare, de păcatele carile cuprind pre noi, că altă nădejde credincioşii nu avem, fără numai pre tine, şi pre Dumnezeu cel ce din tine s’au născut. MIERCURI seara şi JOI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 7. Rodul pântecelui tău, Preacurată, iaste plinirea Prorocilor şi a Legii. Pentru aceasta pre tine, de Dumnezeu Născătoare, întru ştiinţă slăvindu-te, cu bună-cinstire te mărim. La sfârşitul Utreniei: Rodul pântecelui tău, Dumnezeiască Mireasă, oamenilor s’au arătat Solitoriu de mântuire. Pentru aceasta pre tine, de Dumnezeu Născătoare, cu cunoştinţa şi cu limba Credincioşii te mărim. JOI seara şi VINERI La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 7. 253
 • 267.  Tropárele Învierii  Pre Hristos Dumnezeu, cel ce s’au răstignit... (caută mai sus). La sfârşitul Utreniei: Izbăveşte-ne, de Dumnezeu Născătoare... (caută mai sus). VINERI seara şi SÂMBĂTĂ, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 7. Ca ceea ce eşti Vistiieria Învierii noastre... Caută la Fila 234. La sfârşitul Utreniei: Bucură-te ceea ce ai încăput în pântecele tău pre cel neîncăput în Ceriuri. Bucură-te Fecioară, Propoveduirea Prorocilor, prin carea a strălucit Emmanuíl. Bucură-te Maica lui Hristos Dumnezeu.  DUMINECĂ seara şi LUNI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas al 8-lea. Bucură-te ceea ce prin Înger Bucuriia lumii ai luat. Bucură-te ceea ce ai născut pre Făcătoriul tău şi Domnul. Bucură-te ceea ce te-ai învrednicit a fi Maică lui Hristos Dumnezeu. La sfârşitul Utreniei: Bucură-te Poarta Împăratului Slavei, prin carea Unul cel Preaînnalt au trecut, şi pre tine Una pecetluită te-au păzit, spre mântuirea sufletelor noastre. LUNI seara şi MARŢI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 8. Întărirea Credinţei cea neclătită, şi cinstitul Daru al sufletelor noastre, pre Născătoarea de Dumnezeu cu cântări să o mărim Credincioşii. Bucură-te, ceea ce Piatra Vieţii în pântecele tău o ai încăput. Bucură-te, Nădejdea marginilor, Sprijineala celor scârbiţi. Bucură-te, Mireasă nenuntită. La sfârşitul Utreniei: Fecioară Preacurată, mântuieşte pre noi cu Rugăciunile tale, mişcând Milostivirea ta cea de Maică cătră Fiiul tău şi Dumnezeul nostru. MARŢI seara, şi MIERCURI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 8. Pre Mieluşelul şi Păstoriul şi Mântuitoriul lumii pre Cruce văzând, ceea ce l-a născut a zis lăcrămând: Lumea se bucură, luând izbăvire, iar pântecele mieu arde, văzând Răstignirea ta, carea pentru toţi o rabzi, Fiiule şi Dumnezeul mieu. 254
 • 268.  Tropárele Învierii  La sfârşitul Utreniei: Rodul pântecelui tău, Preacurată, iaste plinirea Prorocilor şi a Legii. Pentru aceasta pre tine, de Dumnezeu Născătoare, întru ştiinţă slăvindu-te, cu bună-cinstire te mărim. MIERCURI seara şi JOI, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 8. Poarta Vieţii cea înţelegătoare, Preacurată de Dumnezeu Născătoare, pre cei ce aleargă la tine cu credinţă izbăveşte din nevoi, ca să slăvim Preasfântă Naşterea ta, spre mântuirea sufletelor noastre. La sfârşitul Utreniei: Fecioară Preacurată, mântuieşte pre noi... (caută mai sus). JOI seara şi VINERI La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 8. Pre Mieluşelul şi Păstoriul... (caută mai sus). La sfârşitul Utreniei: Rodul pântecelui tău, Preacurată... (caută mai sus). VINERI seara şi SÂMBĂTĂ, La Dumnezeu iaste Domnul, Glas 8. Cela ce pentru noi te-ai născut din Fecioară... Caută la Fila 234. La sfârşitul Utreniei: Fecioară Preacurată, mântuieşte pre noi... (caută mai sus).                                   255
 • 269.    TROPARELE PRESTE TOATĂ  SĂPTĂMÂNA  LUNI. Tropariul, Glas 4. Mai-marilor Voievozi ai Oştilor Cereşti, rugămu-vă noi, nevrednicii, ca cu rugăciunile voastre să acoperiţi pre noi, cu acoperemântul aripilor Slavei voastre ceii netrupeşti, păzind pre noi cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: Izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai-mari preste Cetele Puterilor celor de sus. Condac, Glas 2. Mai-marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorii Dumnezeeştii Slave, povăţuitorii oamenilor şi Căpeteniile celor fără de trupuri, ceea ce iaste de folos cereţi nouă, şi mare milă, ca nişte mai-mare Voievozi ai celor fără de trup. MARŢI. Tropariul, Glas 2. Pomenirea Dreptului cu laude, iară ţie destul iaste Mărturiia Domnului, Mergătoriule-înnainte. Că te-ai arătat cu adevărat şi decât Prorocii mai cinstit, că şi a boteza în răpejuni pre cel Propoveduit te-ai învrednicit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te bine ai vestit şi celor din iad, pre Dumnezeu cel ce s’au arătat în Trup, pre cel ce au ridicat păcatul lumii, şi au dăruit nouă mare milă. Condac, Glas 3. Ceea ce mai nainte era stearpă, astăzi pre Mergătoriul-înnainte al lui Hristos naşte, că ea iaste plinirea a toată prorociia; că pre carele Prorocii mai nainte l-au propoveduit, pre acesta în Iordán mâna puindu-şi, s’a arătat Cuvântului lui Dumnezeu Proroc Propoveduitoriu, împreună şi înnainte-Mergătoriu. MIERCURI. Tropariul, Glas 1. Mântuieşte, Doamne, norodul tău, şi blagosloveşte moştenirea ta: biruinţă binecredinciosului Domnului nostru, asupra protivnicilor dăruieşte, şi cu Crucea ta păzeşte pre norodul tău. Condac, Glas 4. Cela ce te-ai înnălţat pre Cruce de bunăvoie, norodului tău celui nou, numit cu Numele tău, Îndurările tale dăruieşte, Hristoase Dumnezeule; veseleşte cu puterea ta pre împăratul nostru, dăruind lui
 • 270.  Tropárele preste toată Săptămâna  biruinţă asupra protivnicilor, având ajutoriul tău, armă de pace, nebiruită biruinţă. JOI. Tropariul, Glas 3. Sfinţilor Apostoli, rugaţi pre Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşale sufletelor noastre. Alt Tropariu, Glas 4. Îndreptătoriu Credinţei, şi chip blândeţelor, învăţătoriu înfrânării te-a arătat pre tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smereniia cele înnalte, cu sărăciia cele bogate, Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pre Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condac, Glas 2. Pre propoveduitorii cei tari şi de Hristos vestitori, Căpeteniile Ucenicilor tăi, Doamne, ai priimit întru desfătarea Bunătăţilor tale, şi odihna; că chinurile acelora şi moartea ai priimit, mai vârtos decât toată roada, Unule cela ce ştii cele din inimă. Alt Condac, Glas 3. În Míra, Sfinte, sfinţitoriu te-ai arătat. Că Evangheliia lui Hristos, Cuvioase, plinindu-o, pus-ai sufletul tău pentru norodul tău, mântuit- ai pre cei nevinovaţi din moarte; pentru aceasta te-ai sfinţit, ca un mare tăinuitoriu al Harului lui Dumnezeu. VINERI. Tropariul şi Condacul, caută înnapoi la MIERCURI. SÂMBĂTĂ. Tropariul, Glas 2. Apostolilor, Mucenicilor şi Prorocilor, Ierarhilor, Cuvioşilor şi Drepţilor, carii bine aţi săvârşit lupta, şi Credinţa aţi păzit, îndrăzneală având cătră Mântuitoriul, pre acela ca pre un Bun rugaţi-l pentru noi, să mântuiască, rugămu-vă, sufletele noastre. Alt Tropariu, Glas acelaşi. Pomeneşte, Doamne, ca un Bun pre robii tăi, şi câte în viiaţă au greşit, iartă lor; că nimenea iaste fără de păcat, fără numai tu, cel ce poţi şi celor răposaţi a le da odihnă. Slavă, Glas 8. Cu Sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele robilor tăi, unde nu iaste durere, nici întristare, nici suspin, ci viiaţă fără de sfârşit. Şi acum... Ca nişte pârgă a firii, ţie Săditoriului zidirii, lumea îţi aduce, Doamne, pre purtători