N3845 2010

595 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
595
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

N3845 2010

 1. 1. Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.05.07 13:24:56 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko 1321 Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 6 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3845 της ευρω−ζώνης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευ−Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αφ’ ετέρου προς το ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το σχέδιο προγράμματος του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. προσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παραρτήματα III και IV, στην ελληνική γλώσσα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 4. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδό− ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ τηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και να υπο− γράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβα− Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη−μέλη της ζώνης του ευρώ, το Διε− Άρθρο πρώτο θνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Μηχανισμός στήριξης της ελληνικής οικονομίας Τράπεζα, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα 1. Με τη Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνή− της προηγούμενης παραγράφου. Τα μνημόνια, οι συμ−σεων της Ζώνης του ευρώ που δημοσιοποιήθηκε στις φωνίες και οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου,Βρυξέλλες την 25η Μαρτίου 2010 και προσαρτάται στον εισάγονται στη Βουλή για κύρωση.παρόντα νόμο ως Παράρτημα Ι, αποφασίστηκε για τηνοικονομική και τη δημοσιονομική σταθερότητα της Άρθρο δεύτεροευρω−ζώνης, η δημιουργία μηχανισμού στήριξης. Καθορισμός γενικού πλαισίου και εξουσιοδοτήσεις 2. Με τη Δήλωση για τη στήριξη της Ελλάδας από για λήψη μέτρων εφαρμογής του προγράμματοςτα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ που δημοσιοποιή− 1. α. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστεραθηκε στις Βρυξέλλες την 11η Απριλίου 2010 και προ− από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του κατάσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παράρτημα II στην περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, λαμβάνονται όλα τααγγλική γλώσσα, και σε μετάφρασή της στην ελληνική ενδεικνυόμενα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, με τηγλώσσα, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του μηχανισμού συμπλήρωση, την κατάργηση ή την τροποποίηση τωνστήριξης της παραγράφου 1 με την κατάρτιση κοινού κειμένων διατάξεων, για την επίτευξη των στόχων τουπρογράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνερ− προγράμματος του προηγούμενου άρθρου.γασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και από το β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών καιΔιεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις ελληνικές αρχές. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ− 3. Για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης που συ− βέρνησης, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από τηνγκροτήθηκε σύμφωνα με τις Δηλώσεις των προηγούμε− έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διενεργείται απογραφήνων παραγράφων, καταρτίστηκε από το Υπουργείο Οικο− του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο και τανομικών με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ν.Π.Δ.Δ..της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Το προσωπικό που απογράφεται λαμβάνει τις πάσηςΝομισματικού Ταμείου σχέδιο προγράμματος (Μνημό− φύσεως τακτικές ή έκτακτες αποδοχές, αποζημιώσειςνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές, υποχρεωτι−Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋπο− κά μέσω τραπεζικού λογαριασμού από Ενιαία Αρχή Πλη−θέσεις Οικονομικής Πολιτικής) το οποίο με επιστολές ρωμής που συστήνεται με την απόφαση του προηγούμε−του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά− νου εδαφίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μεπεζας της Ελλάδος διαβιβάστηκε, αφ’ ενός προς τον την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα γιαΠρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας
 2. 2. 1322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Αρχής Πληρωμής, η διαδικασία απογραφής, η ένταξη Επίσης μπορεί να προβλέπεται η συνέχιση της επιχο- των αναγκαίων στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομέ- ρήγησης του εργοδότη σε ποσοστό επί των ασφαλιστι- νων, ο χρόνος, ο τρόπος και τα όργανα απογραφής, κα- κών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων και η διάρ- θώς και η ημερομηνία έναρξης της καταβολής των πά- κεια αυτής. σης φύσεως αποδοχών, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Αν ο προσλαμβανόμενος απολυθεί πριν από το χρόνο Μετά την οριζόμενη από την ως άνω απόφαση ημερομη- λήξης του δικαιώματος επιδότησης λαμβάνει το επίδομα νία έναρξης καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών α- ανεργίας για το υπόλοιπο διάστημα. πό την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω τραπεζικού λογα- 5. Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας ατόμων ριασμού, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με που βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης, ο ΟΑ- διαφορετικό τρόπο καταβολή των πάσης φύσεως αποδο- ΕΔ μπορεί να επιχορηγεί Εταιρείες Προσωρινής Απα- χών και εν γένει αμοιβών του πρώτου εδαφίου προς το σχόλησης (Ε.Π.Α.) του άρθρου 20 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ προσωπικό του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.. 101 Α΄), για την πρόσληψη επιδοτούμενων ή μακροχρό- Με όμοια απόφαση μπορεί να εντάσσεται στο σύστη- νια ανέργων ηλικίας 55 έως και 64 ετών, για εργασία στο μα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής και το πάσης φύσεως δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 προσωπικό των Ο.Τ.Α. και να ρυθμίζεται κάθε σχετική του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), με προγράμματα εργα- λεπτομέρεια. σίας που καταρτίζονται με απόφαση των Υπουργών Ερ- 2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εσωτερικών, Δημό- από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και σιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι- Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ- κονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου γύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, λαμ- του ΟΑΕΔ. βάνονται έκτακτα μέτρα για την προστασία των ασθενέ- Για εργασία στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υ- στερων οικονομικών στρωμάτων και των ευπαθών κοι- πουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως νωνικών ομάδων, με στόχο την άμβλυνση των κοινωνι- προνοιακά ιδρύματα και Δομές Ψυχικής Υγείας, καθώς κοοικονομικών ανισοτήτων κατά την περίοδο εφαρμο- και στον ΟΚΑΝΑ, στα Κέντρα Πρόληψης, στο ΚΕΘΕΑ και γής του προγράμματος του προηγούμενου άρθρου. Ειδι- σε αντίστοιχα ιδρύματα που εποπτεύονται από τους κότερα, με τα παραπάνω μέτρα, λαμβάνεται μέριμνα για Ο.Τ.Α., η πρόσληψη επιδοτούμενων ή μη επιδοτούμενων την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των φτωχών και ανέργων γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ηλικια- ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν υπό μει- κά όρια του προηγούμενου εδαφίου και η μακροχρόνια ονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η ανεργία, το γή- ανεργία. Στην περίπτωση αυτή η κοινή απόφαση που ρας, ο κοινωνικός αποκλεισμός, και η απουσία εισοδήμα- προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο συνυπογράφεται τος. και από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ- 3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα γύης. από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περί- όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια ένταξης, οι ανάγκες πτωση αρμόδιου Υπουργού, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα των φορέων του δημόσιου τομέα του προηγούμενου ε- για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, την ενίσχυ- δαφίου, η διάρκεια, το ποσό της επιχορήγησης και κάθε ση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, την προ- άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρα- στασία των καταναλωτών και την ομαλή λειτουργία των γράφου αυτής. αγορών κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος Το υπολειπόμενο κόστος που προκύπτει από την αφαί- του προηγούμενου άρθρου. ρεση του ποσού επιχορήγησης του προηγούμενου εδα- 4. Κάθε επιδοτούμενος άνεργος λόγω τακτικής ή μα- φίου από συνολικό μισθολογικό και μη μισθολογικό κό- κροχρόνιας ανεργίας, δικαιούται «επιταγή επανένταξης στος, καταβάλλεται από τον έμμεσο εργοδότη στον άμε- στην αγορά εργασίας». σο. Η αξία της ισοδυναμεί με το δικαιούμενο ποσό επιδό- Για την εφαρμογή των προγραμμάτων της παραγρά- τησης όπως διαμορφώνεται, μειούμενο κάθε φορά μέχρι φου αυτής, δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος (γ) του τη λήξη της τακτικής ή μακροχρόνιας επιδότησης ανερ- άρθρου 24 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) για μια τριετία γίας. από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Η επιλογή των Ε.Π.Α. του πρώτου εδαφίου της παρα- Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλί- γράφου αυτής γίνεται από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις ου του ΟΑΕΔ, καθορίζεται ο τύπος της «επιταγής επανέ- διατάξεις περί κρατικών προμηθειών και η αμοιβή τους νταξης στην αγορά εργασίας», η μορφή, το περιεχόμενό βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 6. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ηλικίας μέχρι Με την ίδια ή όμοια απόφαση καταρτίζονται προγράμ- 24 ετών δύνανται να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρή- ματα εργασίας που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν εκπαί- σεις και γενικά εργοδότες, συνάπτοντας σύμβαση από- δευση – επαγγελματική κατάρτιση με τα οποία ο ΟΑΕΔ κτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας μέχρι 12 μηνών. μπορεί να επιχορηγεί επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες Κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής οι ακαθάριστες α- του ιδιωτικού τομέα για την πρόσληψη επιδοτούμενων ποδοχές τους αντιστοιχούν στο 80% του κατώτατου βα- ανέργων, κατόχων της «επιταγής επανένταξης στην α- σικού μισθού ή βασικού ημερομισθίου όπως ορίζεται κά- γορά εργασίας». θε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Ερ- Στην προηγούμενη απόφαση προβλέπεται, μεταξύ άλ- γασίας και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης, α- λων, η μετατροπή της κάθε φορά διαμορφούμενης αξίας σθενείας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ- της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας σε επι- ΕΤΑΜ, ενώ οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδο- χορήγηση του εργοδότη και η θεσμική διασφάλιση για νται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ. Μετά το πέρας της την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών. σύμβασης αυτής είναι δυνατή η συνέχιση της απασχόλη-
 3. 3. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1323σής τους και η ένταξη σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, εφό- ζ) τον καθορισμό της ανώτατης διάρκειας των συμβά-σον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετα- σεων ορισμένου χρόνου.τραπεί σε σύμβαση εργασίας. Με απόφαση του Υπουρ- 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών καιγού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώ- Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ανα-μη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ μπορεί να κα- στέλλεται η αποπληρωμή δανείων που έχουν συναφθείθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για την αγορά ήλεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. μίσθωση κατοικίας και να επαναρυθμίζονται οι όροι πλη- 7. Οι όροι των Ομοιοεπαγγελματικών και Επιχειρησια- ρωμής των δανείων αυτών.κών Συμβάσεων Εργασίας μπορούν να αποκλίνουν ένα- 11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορείντι των αντίστοιχων όρων Κλαδικών Συμβάσεων Εργα- να ρυθμίζονται τα σχετικά με την αποπληρωμή των στε-σίας, καθώς και των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμ- γαστικών και άλλων συναφών δανείων που έχουν χορη-βάσεων Εργασίας και οι όροι των Κλαδικών Συμβάσεων γηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ΔανείωνΕργασίας μπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοι- (Τ.Π.Δ.), να διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων για τηχων όρων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Ερ- λήψη δανείων από το Τ.Π.Δ. με την ένταξη εργαζομένωνγασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω- του ευρύτερου δημόσιου τομέα και να οργανώνονταινικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία προγράμματα του Τ.Π.Δ. για την αναχρηματοδότησηλεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρα- στεγαστικών και άλλων συναφών δανείων που έχουνγράφου αυτής. λάβει από άλλα πιστωτικά ιδρύματα δικαιούχοι δανειο- 8. Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και δότησης από το Τ.Π.Δ..μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλ- 12. Με τα προεδρικά διατάγματα των προηγούμενωνματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε εί- παραγράφων μπορεί να παρέχεται περαιτέρω εξουσιο-δος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) δότηση, προκειμένου θέματα τεχνικού ή λεπτομερεια-από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο (2) χρό- κού χαρακτήρα να ρυθμίζονται με υπουργικές αποφά-νια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν σεις. Με τέτοιες υπουργικές αποφάσεις μπορεί να θε-οι ακόλουθες προϋποθέσεις: σπίζονται και οι αναγκαίες αγορανομικές διατάξεις. Τα α. Έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδή- προεδρικά διατάγματα των προηγούμενων παραγράφωνποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες μπορεί να προβλέπουν τις ανάλογες και αναγκαίες διοι-εργασίας ή δύο (2) χρόνια. κητικές κυρώσεις και πρόστιμα για την περίπτωση παρα- Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600) ημερών εργα- βίασης των διατάξεων που θεσπίζουν και εκδίδονται ε-σίας ή των δύο (2) ετών αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι ντός των χρονικών πλαισίων εφαρμογής και σύμφωνα(120) ημέρες ή τέσσερις (4) μήνες κάθε χρόνο μετά τη με τις προβλέψεις του προγράμματος του προηγούμε-συμπλήρωση του τριακοστού (30ού) έτους της ηλικίας νου άρθρου μέχρι 31.12.2010.και μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων πεντακο-σίων (4.500) ημερών ή δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Άρθρο τρίτο β. Να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Μέτρα για τη μείωση των δημόσιων δαπανώνΔημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 1. Τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και α-Ασφάλισης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονο-καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή μασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδικήτων ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου. διάταξη προβλεπόμενα των λειτουργών και υπαλλήλων 9. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), καθώς και τα έξοδα παράστασης τωνκαι Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από διαβούλευση με προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της πα-τους κοινωνικούς εταίρους και στο πλαίσιο του Ευρω- ραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, μειώνονται κα-παϊκού Κοινοτικού Δικαίου, για τις ανάγκες εφαρμογής τά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).του προγράμματος του προηγούμενου άρθρου ρυθμίζο- 2. Από τη μείωση της προηγούμενης παραγράφου ε-νται θέματα που αφορούν: ξαιρούνται τα επιδόματα που προβλέπονται στην παρά- α) τη διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολά- γραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, όπως τροποποι-βησης και Διαιτησίας, ήθηκε και ισχύει. β) την αύξηση του ορίου απολύσεων, στις περιπτώ- 3. Στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουσεις ομαδικών απολύσεων, της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, στο γ) τον καθορισμό του ύψους και τον τρόπο καταβολής οποίο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3205/2003,της αποζημίωσης του απολυομένου, εξαιρούνται από τη μείωση που προβλέπεται στην παρά- δ) τα μέτρα αποτροπής απολύσεων εργαζομένων με- γραφο 1, τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενει-γάλης ηλικίας που βρίσκονται στο στάδιο πριν τη συντα- ακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και ταξιοδότησή τους, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές συνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίαςαπολύσεις ή μεμονωμένες, τους ή με το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. Αν στο ε) τον καθορισμό των όρων απασχόλησης και το κατώ- ανωτέρω προσωπικό δεν καταβάλλονται επιδόματα, α-τατο ημερομίσθιο των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών ποζημιώσεις ή αμοιβές κατά την έννοια της παραγράφουπου εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά, 1, οι πάσης φύσεως αποδοχές μειώνονται κατά τρία τοις στ) τον καθορισμό των εν γένει όρων απασχόλησης και εκατό (3%).ασφάλισης των απασχολουμένων σε συμβάσεις μαθη- 4. Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, α-τείας, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτε- ποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποια-ρη του έτους, δήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε
 4. 4. 1324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμ- κών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζε-βασης εργασίας, ή διαιτητική απόφαση, ή με ατομική ται ο χρόνος καταβολής των επιδομάτων εορτών Χρι-σύμβαση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα, των ερ- στουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας καιγαζομένων χωρίς εξαίρεση στους φορείς του πρώτου ε- ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμο-δαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. γή των διατάξεων των παραγράφων 6 και 10 έως και 143833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μειώνονται του άρθρου αυτού.κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%). 10. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα Από τη μείωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρού- και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από οποιαδή-νται τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή ποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστικής πρά-κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα συν- ξης για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλωνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας των φορέων κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση τους συντα-τους και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. ξιούχους του Ο.Γ.Α., χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος 5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του και το ύψοςεφαρμογή και για τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., τους διοικη- τους καθορίζεται ως εξής:τές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους των α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, στο ποσό τωνΝ.Π.Δ.Δ., τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη τετρακοσίων (400) ευρώ.των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και τους β) Το επίδομα εορτών Πάσχα, στο ποσό των διακοσίωνπροέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους (200) ευρώ.και εκτελεστικά μέλη διοικητικών συμβουλίων των γ) Το επίδομα αδείας, στο ποσό των διακοσίων (200)Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Κράτος, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε ευρώ.Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋ- 11. Από το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην προη-πολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό γούμενη παράγραφο εξαιρούνται όσοι εξ ιδίου δικαιώμα-(50%) του προϋπολογισμού τους ή είναι δημόσιες επιχει- τος λαμβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας ή με το καθε-ρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του στώς των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών ε-άρθρου 1 του ν. 3429/2005. παγγελμάτων, καθώς και οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως, 6. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και α- εφόσον οι τελευταίοι:δείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδι- α) είναι δικαιούχοι λόγω θανάτου συζύγου, ήκή διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργα- β) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή αν σπουδάζουν, τοσίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργα- 24ο έτος της ηλικίας τους, ήσίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μι- γ) είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστι-σθωτούς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των πα- κού επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%.ραγράφων 1 έως και 4, καθώς και για τα πρόσωπα που ε- 12. Αν καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο δύο κύριεςμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 5, κα- συντάξεις από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριαςθορίζονται ως εξής: ασφάλισης, τα επιδόματα της παραγράφου 10 καταβάλ- α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων σε πεντακόσια λονται μόνο από τον φορέα που καταβάλλει την μεγαλύ-(500) ευρώ. τερη σύνταξη. β) Το επίδομα εορτών Πάσχα σε διακόσια πενήντα 13. Αν στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ε-(250) ευρώ. νός δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως, το ποσό των επιδομά- γ) Το επίδομα αδείας, σε διακόσια πενήντα (250) ευ- των επιμερίζεται αναλόγως στα συνδικαιούχα πρόσωπα.ρώ. 14. Τα επιδόματα της παραγράφου 10 δεν καταβάλλο- Τα επιδόματα του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλο- νται, εφόσον οι καταβαλλόμενες συντάξεις, συμπερι-νται εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επι- λαμβανομένων και των επιδομάτων της παραγράφου 10,δόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των επι- υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση υπερβαίνουν κατάδομάτων του προηγούμενου εδαφίου, δεν υπερβαίνουν μήνα, τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Αν μεκατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα την καταβολή των επιδομάτων της παραγράφου 10, οιτρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν με την καταβολή των ε- καταβαλλόμενες συντάξεις υπερβαίνουν το ύψος αυτό,πιδομάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, τα επιδόματα της παραγράφου 10 καταβάλλονται μέχριοι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και α- του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ,μοιβές υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόματα του με ανάλογη μείωσή τους.πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής καταβάλλονται 15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών καιμέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, με α- Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ρυθμίζεται κάθε α-νάλογη μείωσή τους. ναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των παραγράφων 10 7. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. έως και 14 του άρθρου αυτού.3833/2010 εφαρμόζονται και για το πεδίο εφαρμογής 16. Η καταβολή της δεύτερης δόσης της οικονομικήςτων διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του άρ- ενίσχυσης του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227 Α΄),θρου αυτού. όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου 8. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατι- και νόμου, αναστέλλεται. Ο προσδιορισμός του χρόνουσχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου καταβολής της δόσης αυτής, καθορίζεται με απόφασησυλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Με κοινή απόφαση του Υ-ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας. πουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου 9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και κατά Υπουργού μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα επιδόματαπερίπτωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι- κινδύνου που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
 5. 5. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1325 Άρθρο τέταρτο νται ως εξής: Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης «α) Στα πούρα ή σιγαρίλλος σε ποσοστό 34% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους. 1. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 β) Στο λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται γιατου άρθρου 21 του Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας, ο οποί- την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και στα άλλα κα-ος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως πνά για κάπνισμα, σε ποσοστό 69% επί της κατά χιλιό-τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: γραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους.» «Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορί- 3. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001ζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αντικαθίσταται ως εξής:αξία. «2. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πε- αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε δύο χιλιάδες τετρα-ριλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συ- κόσια πενήντα (2.450) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αι-ντελεστής του φόρου ορίζεται σε έντεκα τοις εκατό θυλικής αλκοόλης.»(11%).» β. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρ- 2. α. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρά- θρου 81 του ν. 2960/2001 αντικαθίστανται ως εξής:φου 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) α- «3. Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατόντικαθίστανται ως ακολούθως: (50%) ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυ- «Στην τιμή αυτή ο συντελεστής του ειδικού φόρου κα- λικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντε-τανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε ποσοστό 67% με ελάχι- λεστή για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για τηνστο ποσό είσπραξης τα 80,40 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα.» παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την β. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα- τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεταιγράφου 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001, αντικαθίστα- σε χίλια διακόσια είκοσι πέντε (1.225) ευρώ, ανά εκατό-νται ως εξής: λιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.» «α) σε έναν πάγιο φόρο ο οποίος επιβάλλεται ανά μο- γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001 α-νάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι ίσο προς 10% ντικαθίσταται ως εξής:της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία προ- «2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε δύο ευρώ και εξήντακύπτει από το άθροισμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης λεπτά (2,60 €) ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλι-καπνού και του φόρου προστιθέμενης αξίας, που επιβάλ- τρο μπύρας.»λονται στην πλέον ζητούμενη τιμή λιανικής πώλησης δ. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ-των τσιγάρων και είναι το ίδιο (πάγιο στοιχείο) για όλες θρου 87 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:τις κατηγορίες τσιγάρων, ανεξάρτητα από την τιμή λιανι- «Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε ένακής πώλησής του και ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30 €) ανά βαθμό PLATO κατά β) σε έναν αναλογικό φόρο ο συντελεστής του οποίου όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.»είναι 58,43% και προκύπτει από το κλάσμα που έχει ως 4. Το άρθρο 89 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως ε-αριθμητή το γινόμενο του συντελεστή του ειδικού φό- ξής:ρου κατανάλωσης επί την πλέον ζητούμενη τιμή, μείοντον πάγιο φόρο και παρονομαστή την πλέον ζητούμενη « Άρθρο 89τιμή. Ο αναλογικός συντελεστής 58,43% υπολογίζεται Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσηςστην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσι-γάρων (1 φορολογική μονάδα) και είναι ίδιος για όλες τις Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πουκατηγορίες τσιγάρων. Στα τσιγάρα που πωλούνται σε τι- επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου ο-μή μικρότερη από την τιμή λιανικής πώλησης των τσιγά- ρίζεται σε εκατόν δύο (102) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελι-ρων της πλέον ζητούμενης κατηγορίας τιμών, το συνολι- κού προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονταικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που υπολογί- στις παραγράφους 6 και 7 του σημείου Β΄ του παραρτή-ζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ και β΄ ματος ΙΙI του κανονισμού (Ε.Κ.) της Επιτροπής 606/2009δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εβδομήντα πέντε τοις (ΕΕL 193/24.7.2009) για τα οποία ο συντελεστής ορίζε-εκατό (75%) του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης ται σε πενήντα ένα (51) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικούπου επιβάλλεται στα τσιγάρα της πλέον ζητούμενης κα- προϊόντος.»τηγορίας τιμών.» 5. Οι περιπτώσεις α΄ μέχρι και ιβ΄, καθώς και η περί- γ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα- πτωση κστ΄ του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρουγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001, αντικαθίστα- 73 του ν. 2960/2001, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
 6. 6. 1326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 7. 7. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1327
 8. 8. 1328 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6.α. Στα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης β) άνω των 20.000 ευρώ μέχρι και 28.000 ευρώ, ποσο−(DIESEL) θέρμανσης που έχει στην κυριότητά του, την στό 30%,2.5.2010 κάθε επιτηδευματίας, που έχει λάβει αριθμό μη− γ) άνω των 28.000 ευρώ, ποσοστό 40%».τρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), τα β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί αντικαθίσταται ως εξής:η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες, «2. Προκειμένου για μεταχειρισμένα όμοια αυτοκίνητα,αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση, επιβάλλεται το ποσοστό του φόρου καθορίζεται ως εξής:εφάπαξ φόρος ισόποσος με τη διαφορά των φορολογικών α) από 11.000 ευρώ μέχρι και 14.000 ευρώ, ποσοστόεπιβαρύνσεων που εφαρμόζονται από 3.5.2010 ήτοι του 10%,ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμε− β) άνω των 14.000 ευρώ μέχρι και 19.000 ευρώ, ποσοστόνης αξίας (Φ.Π.Α.) και των ήδη καταβληθέντων κατά την 30%,έξοδό τους από τη φορολογική αποθήκη ειδικού φόρου γ) άνω των 19.000 ευρώ ποσοστό 40%.κατανάλωσης και Φ.Π.Α.. Οι τιμές της παραγράφου αυτής προκύπτουν με βάση β. Ο εφάπαξ φόρος επιβάλλεται στα αποθέματα της προη− τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1γούμενης παραγράφου που έχει στην κυριότητά του ο επιτη− του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.δευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., την 2.5.2010 σε εγκαταστάσεις του ή σε Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται επί της φορολογητέαςεγκαταστάσεις τρίτων, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της αξίας του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.»διαχειριστικής του περιόδου ή την κατηγορία των βιβλίων 8. Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της πα−που τηρεί ή την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων. ραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν. 3723/2008 γ. Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. πραγ− (ΦΕΚ 250/Α΄) αυξάνονται κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώματοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου αντίστοιχα.θέρμανσης και δικαιούται επιστροφής, τότε ο οφειλόμενοςεφάπαξ φόρος συμψηφίζεται με τα προς επιστροφή ποσά Άρθρο πέμπτοτων φορολογικών επιβαρύνσεων, λόγω της εξομοίωσης Έκτακτη εισφορά στα κέρδη των νομικών προσώπωντου ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερι− και ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεωνκής καύσης (DIESEL) θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης, 1. Επιβάλλεται έκτακτη, εφάπαξ εισφορά κοινωνικήςσύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδημα, οικονομικού(ΦΕΚ 9/Α΄). έτους 2010, των νομικών προσώπων του άρθρου 2 παρά− δ. Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. δεν γραφος 4 και 101 παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογίαςπραγματοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρε− Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/Α΄). Η έκτακτη εισφοράλαίου θέρμανσης και δεν δικαιούται επιστροφής σύμφω− επιβάλλεται στο καθαρό εισόδημα, όπως αυτό προσδιο−να με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 τότε ρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 31 παράγραφος 19 καιο οφειλόμενος εφάπαξ φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με 105 παράγραφος 7 του ίδιου Κώδικα, εφόσον το εισόδηματην υποβολή από τον υπόχρεο δήλωσης εις διπλούν στην αυτό υπερβαίνει τα εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Η ει−αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του Δημόσια Οι− σφορά επιβάλλεται στο σύνολο του καθαρού εισοδήματος.κονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), το αργότερο μέχρι και τις Αν το καθαρό εισόδημα είναι ίσο ή μικρότερο των εκατό7.6.2010. Το ένα αντίτυπο της δήλωσης με ημερομηνία χιλιάδων (100.000) ευρώ, δεν επιβάλλεται εισφορά.παραλαβής και θεωρημένο από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Για τις επιχειρήσεις που δημοσίευσαν οικονομικές κατα−επιστρέφεται στον υπόχρεο. στάσεις σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Λογιστι− Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη κα− κών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικο−ταβολή του οφειλόμενου εφάπαξ φόρου θεωρείται απα− νομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π.), η έκτακτη εισφορά επιβάλλεταιράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δή− τους, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από το συνολικόλωσης ή εκπρόθεσμης δήλωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις καθαρό εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζεται στα προηγού−οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/ μενα εδάφια και υπερβαίνουν τα εκατό χιλιάδες (100.000)1997 (ΦΕΚ 179/Α΄), καθώς και οι κυρώσεις των περί λαθρε− ευρώ.μπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001 εφόσον συντρέχει 2. Η έκτακτη εισφορά, που επιβάλλεται στο συνολικόπερίπτωση. καθαρό εισόδημα ή στα καθαρά κέρδη της προηγούμενης Για τη διαδικασία βεβαίωσης εφαρμόζονται ανάλογα παραγράφου, υπολογίζεται ανά κλιμάκιο ως εξής:οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη από151/Α΄). ένα (1) ευρώ έως και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζε− η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενό τους επί συ−ται ο τρόπος συμψηφισμού του εφάπαξ φόρου επί των ντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%).αποθεμάτων με τα προς επιστροφή ποσά, σύμφωνα με β) Για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήμα−τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008, ο τύπος τος ή των καθαρών κερδών από τριακόσιες χιλιάδες ένακαι το περιεχόμενο της δήλωσης του εφάπαξ φόρου και (300.001) ευρώ έως και ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ,κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρό− η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή έξι τοιςντος άρθρου. εκατό (6%) και στ. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία αντίκειται στις ανωτέρω γ) Για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήμα−διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν εφαρμόζεται στις τος ή των καθαρών κερδών από ένα εκατομμύριο έναπεριπτώσεις οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις της (1.000.001) ευρώ έως και πέντε εκατομμύρια (5.000.000)παραγράφου αυτής. ευρώ, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 7. α. Οι περιπτώσεις α), β) και γ) της παραγράφου 1 του οκτώ τοις εκατό (8%).άρθρου 17 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄) αντικαθίστανται δ) Για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήμα−ως εξής: τος ή των καθαρών κερδών από πέντε εκατομμύρια ένα «α) από 15.000 ευρώ μέχρι και 20.000 ευρώ, ποσοστό (5.000.001) ευρώ και άνω, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται10%, με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).*01000650605100064*
 9. 9. ΦΕΚ 65 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1329 Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, της εισφοράς για την περίπτωση της προηγούμενης πα−σε κάθε περίπτωση, ώστε το εναπομένον συνολικό καθαρό ραγράφου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.εισόδημα ή τα καθαρά κέρδη, που απετέλεσαν τη βάση 12. Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφημίσεις πουπροσδιορισμού της, να μην υπολείπεται του ποσού των προβάλλονται από την τηλεόραση. Ο συντελεστής τουεκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. φόρου ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί 3. Σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής πε− της αξίας της διαφήμισης που υπολογίζουν τα τηλεοπτικάριόδου, ως συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη για μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οτην εφαρμογή του άρθρου αυτού, λαμβάνεται το ποσό που φόρος βαρύνει άμεσα τη διαφημιζόμενη επιχείρηση ή τονπροκύπτει αναλογικά για τους δώδεκα (12) μήνες. διαφημιστή που μεσολαβεί και το τιμολόγιο εκδίδεται στο 4. Το συνολικό καθαρό εισόδημα ή τα καθαρά κέρδη όνομά του. Εφόσον το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα τουτης παραγράφου 1, επί των οποίων επιβάλλεται η έκτα− διαφημιστή που μεσολαβεί, αντίγραφο του τιμολογίου μεκτη εισφορά, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το διπλάσιο του τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη αποστέλλεταιμέσου όρου των συνολικών καθαρών εισοδημάτων ή των στο διαφημιζόμενο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνακαθαρών κερδών των δύο προηγούμενων οικονομικών από την έκδοση του τιμολογίου. Στα πιστωτικά τιμολόγιαετών, 2008 και 2009. Αν για κάποιο από τα έτη αυτά δεν που εκδίδουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης πρέπει ναδημοσιεύθηκαν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους αναγράφονται και οι αριθμοί των σχετικών τιμολογίων.κανόνες των Δ.Λ.Π., λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή Τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενη−του προηγούμενου εδαφίου, μόνο τα καθαρά κέρδη του μέρωσης και αποδίδουν στο Δημόσιο με μηνιαίες δηλώ−οικονομικού έτους που δημοσιεύθηκαν. σεις που υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας 5. Για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς εκδίδε− εισοδήματος αυτών, μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα κάθεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου απο− μήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις τουστέλλεται στην επιχείρηση. Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται προηγούμενου μήνα.οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, τηνυπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία της επι− παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδο−χείρησης κατά την οριζόμενη διαδικασία στον Κώδικα ση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξειςΦορολογίας Εισοδήματος. που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος. Οι Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης της επιχεί− διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’) εφαρμόζονται ανα−ρησης, η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται σε βάρος της νέας λόγως και στη φορολογία αυτή.επιχείρησης που προήλθε από τη μετατροπή ή τη συγ− Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεταιχώνευση. ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του Αν από φορολογικό έλεγχο προκύψει διαφορά του κα− φόρου της παραγράφου αυτής και κάθε άλλη λεπτομέρειαθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών, δεν επιβάλ− ή διαδικασία εφαρμογής των διατάξεών της.λεται επιπλέον έκτακτη εισφορά, ούτε επιστρέφεται ει−σφορά που τυχόν καταβλήθηκε. Άρθρο έκτο 6. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής ή υποβολής αίτη− Οργανωτικά μέτρα στις Υπηρεσίεςσης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η του Υπουργείου Οικονομικώνάσκηση της προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδι− 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα απόκείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης καιεισφοράς. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να 7. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, συστήνονται, αναδιοργανώνονται, αναδιαρθρώνονται καικαθώς και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999, να καταργούνται υπηρεσίες οποιουδήποτε επιπέδου τουΦΕΚ 97/Α΄), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για Υπουργείου Οικονομικών σε κεντρικό ή περιφερειακό επί−την έκτακτη εισφορά του άρθρου αυτού, εκτός αν ορίζεται πεδο.διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου αυτού. 2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 66 8. Η έκτακτη εισφορά που βεβαιώνεται, καταβάλλεται σε του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), στους υπαλλήλουςδώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη του Υπουργείου Οικονομικών, οι κεντρικές, περιφερειακέςμέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, και αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες εντός του ίδιουημέρα του Ιανουαρίου 2011 και η καθεμία από τις επόμενες, νομού ή εντός του ίδιου νησιού, θεωρούνται οργανικέςμέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, μονάδες της ίδιας αρχής και η μετακίνηση εντός αυτώνημέρα του κάθε μήνα, αντίστοιχα. Το ποσό της κάθε δόσης διενεργείται με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ. Αν η με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες.καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει μέσαστην προθεσμία της πρώτης δόσης, χορηγείται έκπτωση Άρθρο έβδομοδύο τοις εκατό (2%), με εξαίρεση την περίπτωση που το Έναρξη ισχύοςσύνολο της έκτακτης εισφοράς πρέπει να καταβληθεί σε 1. Οι διατάξεις του άρθρου τρίτου ισχύουν από την 1 ημία μόνο δόση. Ιουνίου 2010. 9. Η έκτακτη εισφορά που καταβάλλεται, δεν εκπίπτει 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τέταρτουως δαπάνη κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2010, με εξαίρεση τα αγαθά τηςεισοδήματος. παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου για τα οποία οι διατάξεις 10. Η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται κατά το μέρος που της παραγράφου 1 ισχύουν από την 3η Μαΐου 2010.αποδεδειγμένα το εισόδημα ή τα κέρδη επί των οποίων 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 8 του άρθρουεπιβλήθηκε, απετέλεσε και εισόδημα ή κέρδη άλλης επι− τέταρτου ισχύουν από την 3η Μαΐου 2010.χείρησης, για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά 4. Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτουσύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2010. 11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζε− 5. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόμου αυτού αρ−ται η διαδικασία καταβολής της έκτακτης εισφοράς, οι χίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ−ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής νήσεως.
 10. 10. 1330 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 11. 11. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1331
 12. 12. 1332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 13. 13. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1333
 14. 14. 1334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 15. 15. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1335
 16. 16. 1336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 17. 17. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1337
 18. 18. 1338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 19. 19. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1339
 20. 20. 1340 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 21. 21. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1341
 22. 22. 1342 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 23. 23. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1343
 24. 24. 1344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 25. 25. ΦΕΚ 65 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1345
 26. 26. 1346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 27. 27. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1347
 28. 28. 1348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 29. 29. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1349
 30. 30. 1350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 31. 31. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1351
 32. 32. 1352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 33. 33. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1353
 34. 34. 1354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 35. 35. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1355
 36. 36. 1356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 37. 37. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1357
 38. 38. 1358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 39. 39. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1359
 40. 40. 1360 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 41. 41. ΦΕΚ 65 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1361
 42. 42. 1362 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 43. 43. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1363
 44. 44. 1364 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 45. 45. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1365
 46. 46. 1366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 47. 47. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1367
 48. 48. 1368 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 49. 49. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1369
 50. 50. 1370 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 51. 51. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1371
 52. 52. 1372 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 53. 53. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1373
 54. 54. 1374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 55. 55. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1375
 56. 56. 1376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 57. 57. ΦΕΚ 65 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1377
 58. 58. 1378 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 59. 59. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1379
 60. 60. 1380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 61. 61. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1381
 62. 62. 1382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 63. 63. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1383
 64. 64. 1384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ωςνόμου του Κράτους. Αθήνα, 6 Μαΐου 2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 6 Μαΐου 2010 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ*01000650605100064* ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

×