• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
N1264 1982
 

 

Statistics

Views

Total Views
1,433
Views on SlideShare
1,433
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  N1264 1982 N1264 1982 Document Transcript

  • ΝΟΜΟΣ 1264/1982«για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και τηνκατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣΆΡΘΡΟ 1Αντικείµενο1. Με την επιφύλαξη της ισχύος των ∆ιεθνών Συµβάσεων Εργασίας πουέχουν κυρωθεί, ο νόµος αυτός κατοχυρώνει τα συνδικαλιστικάδικαιώµατα των εργαζοµένων και ρυθµίζει την ίδρυση, οργάνωση,λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους. Για τηνεφαρµογή αυτού του νόµου εργαζόµένοι είναι όσοι απασχολούνται µεσχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (µισθωτοί), στουςοποίους περιλαµβάνονται και οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο ή ΝΠ∆∆ ήΟΤΑ.Ειδικά για τις οργανώσεις του νόµου αυτού οι διατάξεις του Α.Κ. και τουΕισ.Ν.Α.Κ. ισχύουν όπως τροποποιούνται ή συµπληρώνονται µε αυτόν.2. ∆εν εφαρµόζεται ο νόµος αυτός:α) Για τις δηµοσιογραφικές οργανώσεις, εκτός από τις διατάξεις τωνάρθρ. 12, 14, 15, 19, 20 µε εξαίρεση το εδαφ. γ της παρ. 1, 21, 22, 23 και26.β) Για τις ναυτεργατικές οργανώσεις. Γι αυτές µέχρις ότου ψηφιστεί καιδηµοσιευθεί ειδικός νόµος, θα εξακολουθήσει να εφαρµόζεται το ισχύονσήµερα νοµικό καθεστώς (βλ. εξαίρεση στο άρθρο 12, όπωςσυµπληρώθηκε µε το άρθρο 56 του Ν. 2224/1994).∆εν υπάγονται στις διατάξεις του νόµου αυτού επαγγελµατικέςοργανώσεις που συνιστώνται µε νόµο ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίουδικαίου.3. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθµιες,δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες.α)Πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι:αα)τα σωµατεία,ββ) τα τοπικά παραρτήµατα συνδικαλιστικών οργανώσεων ευρύτερηςπεριφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης, που προβλέπονται από τακαταστατικά τους και µόνο για το δικαίωµα να γίνουν µέλη τουαντίστοιχου εργατικού κέντρου.γγ) Οι ενώσεις προσώπων, µία για κάθε εκµετάλλευση, επιχείρηση,δηµόσια υπηρεσία, ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ, που συνιστούν δέκα (10) τουλάχιστονεργαζόµενοι µε ιδρυτική πράξη την οποία καταθέτουν στο γραµµατέα
  • του αρµόδιου Ειρηνοδικείου και κοινοποιούν στον εργοδότη, εφόσον οσυνολικός αριθµός των εργαζοµένων δεν υπερβαίνει τους σαράντα (40)και δεν υπάρχει σωµατείο µε τους µισούς τουλάχιστον ως µέλη του. Εάν,µετά την τυχόν σύσταση της ένωσης προσώπων, πάψει να συντρέχει µίααπό τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η ένωση προσώπων διαλύεται, χωρίςάλλη διατύπωση. Η ιδρυτική πράξη της ένωσης προσώπων πρέπει νααναφέρει απαραίτητα το σκοπό της, δύο εκπροσώπους της και τηδιάρκειά της που δεν υπερβαίνει το εξάµηνο. Για τις ενώσεις προσώπωνεκτός από το άρθρο 20 παρ. 1 εδαφ. γ εφαρµόζονται ανάλογα και οιδιατάξεις για τα σωµατεία των άρθρων 3 παρ.1α, 7 παρ. 1, 5, 6, 7 και 8του νόµου αυτού. Για την εκλογή των εκπροσώπων της ένωσηςπροσώπων επιµελείται τριµελής εφορευτική επιτροπή.β)∆ευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι οι Οµοσπονδίες καιτα Εργατικά Κέντρα. Οι Οµοσπονδίες είναι ενώσεις δύο (2) τουλάχιστονσωµατείων του ίδιου ή συναφών κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ήτου ίδιου ή συναφών επαγγελµάτων. Τα Εργατικά Κέντρα είναι ενώσειςδύο (2) τουλάχιστον σωµατείων και τοπικών παραρτηµάτων που έχουντην έδρα τους µέσα στην περιφέρεια του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρουανεξάρτητα από τον τόπο απασχόλησης των µελών τους.γ)Τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνοµοσπονδίες) είναι ενώσεις Οµοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων.ΆΡΘΡΟ 2Καταχώρηση συνδικαλιστικών οργανώσεων1. Σε κάθε Πρωτοδικείο τηρείται ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικώνοργανώσεων στο οποίο καταχωρίζονται στα στοιχεία του άρθρ. 81 Α.Κ.,ο αριθµός της δικαστικής απόφασης που εγκρίνει ή τροποποιεί τοκαταστατικό της οργάνωσης και σηµειώνεται η ενδεχόµενη διάλυσή της.Μετά την εγγραφή στο παραπάνω βιβλίο επέρχονται τα αποτελέσµατατου άρθρ. 83 Α.Κ. (Κτήση νοµικής προσωπικότητας).2. Σε κάθε Πρωτοδικείο τηρείται φάκελλος που περιέχει το καταστατικόκάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης και τις τροποποιήσεις του καθώς καιτα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρ. 13 παρ.2 του νόµου αυτού.3. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων και βεβαιώσεις για στοιχεία πουαναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού χορηγούνται από τονΓραµµατέα του Πρωτοδικείου σε όποιον έχει έννοµο συµφέρον.ΆΡΘΡΟ 3Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων
  • 1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τηρούν τα ακόλουθα βιβλία, πουαριθµούνται και θεωρούνται από το Γραµµατέα του Πρωτοδικείου τηςέδρας τους πριν αρχίσουν να χρησιµοποιούνται:α) Μητρώου µελών, όπου αναγράφονται αριθµηµένα το ονοµατεπώνυµο,το επάγγελµα, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθµός του δελτίου ταυτότητας,ο αριθµός του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και µέχρι τηνέκδοσή του ο αριθµός του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, το Ταµείοασφάλισης και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε µέλους.Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα αναγράφονται η επωνυµία, η έδρα, οιαριθµοί και οι χρονολογίες των δικαστικών αποφάσεων έγκρισης ήτροποποίησης των καταστατικών τους, οι χρονολογίες εγγραφής καιδιαγραφής τους, ο αριθµός των γραµµένων µελών τους και αυτών πουπήραν µέρος στις τελευταίες εκλογές.β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των µελών.γ) Πρακτικών συνεδριάσεων διοίκησης.δ) Ταµείου, όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οιεισπράξεις και πληρωµές.ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνηταπεριουσιακάστοιχεία της οργάνωσης.2. Γραµµάτια εισπράξεων αριθµούνται και θεωρούνται από τηνΕλεγκτικήΕπιτροπή, πριν από τη χρησιµοποίησή τους.3. Τα µέλη της οργάνωσης και όποιος άλλος έχει έννοµο συµφέρον έχουντο δικαίωµα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία.ΆΡΘΡΟ 4Σκοποί συνδικαλιστικών οργανώσεων1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν σκοπό τη διαφύλαξη καιπροαγωγήτων έργασιακών, οικονοµικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών καισυνδικαλιστικών συµφερόντων των εργαζοµένων.2. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απαγορεύεται ν ασκούν κερδοσκοπικήδραστηριότητα, µπορούν όµως χωρίς επιδίωξη κέρδους να συνιστούνκαταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισµούς ή να διατηρούνεντευκτήριακαι βιβλιοθήκες και να παρέχουν µαθήµατα επιµόρφωσης των µελώντους.Μπορούν επίσης να δηµιουργούν ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτησηορισµένων έκτακτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας τωνµελών
  • τους.3. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για την πραγµατοποίηση των σκοπώντουςδικαιούνται µεταξύ άλλων:α) Ν αναφέρονται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτηµα πουαφορά τους σκοπούς τους, τα µέλη τους, τις εργασιακές και γενικότεραεπαγγελµατικές σχέσεις και τα συµφέροντα των µελών τους.β) Να καταγγέλλουν και να εγκαλούν στις διοικητικές και δικαστικέςαρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας καιτωνκανονισµών ή οργανισµών που αφορούν τις ίδιες ή τα µέλη τους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΆΡΘΡΟ 5Πόροι1. Πόροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι:α) Τα δικαιώµατα εγγραφής, οι συνδροµές και οι εθελοντικές εισφορέςτωνµελών.β) Τα εισοδήµατα από την αξιοποίηση της περιουσίας της οργάνωσης.γ) Τα έσοδα δωρεών, κληρονοµιών, κληροδοσιών ως και διαφόρωνεκδηλώσεωνκαι εορτών.2. Ο τρόπος καθορισµού και το ύψος του δικαιώµατος εγγραφής και τωνσυνδροµών ορίζονται από το καταστατικό της οργάνωσης.3. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς συνδικαλιστικές οργανώσειςγίνονται πάντοτε επώνυµα.4. Απαγορεύεται να δέχονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εισφορέςκαιενισχύσεις, από εργοδότες ή οργανώσεις τους, καθώς και απόκοµµατικούςοργανισµούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται παροχές του εργοδότη γιατηνεξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών της µοναδικής πρωτοβάθµιαςσυνδικαλιστικής οργάνωσης, στην οποία ανήκουν οι εργαζόµενοι σαυτόν,ή, εφόσον υπάρχουν περισσότερες, ισοµερώς σε όλες.
  • 5. Η περιουσία του σωµατείου, που χρειάζεται για τη στοιχειώδηλειτουργία του, είναι ακατάσχετη.ΆΡΘΡΟ 6Είσπραξη εισφορών1. Οι πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωµα ναεισπράττουν τα δικαιώµατα εγγραφής, τις συνδροµές και γενικά τιςεισφορές των µελών τους και µέσα στο χώρο εργασίας, εκτός χρόνουαπασχόλησης. Ο χρόνος αυτός είναι εκείνος που στη διάρκειά του οεργαζόµενος δεν οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη.2. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωµα να εισπράττουν τιςσυνδροµές των µελών τους µε σύστηµα παρακράτησης και απόδοσηςαπό τονεργοδότη, του οποίου οι λεπτοµέρειες καθορίζονται µε Εθνική ΓενικήΣυλλογική Σύµβαση Εργασίας ή όµοιας έκτασης απόφαση διαιτησίας.Η καθοριζόµενη να παρακρατείται συνδροµή καθώς και ο τρόποςκατανοµήςτης µεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όλων των βαθµών,καθορίζεταιαπό τις οικείες γενικές συνελεύσεις ή τα διοικητικά συµβούλια, κατάτους ορισµούς των καταστατικών. Για την παρακράτηση της συνδροµήςαπαιτείται η κατάθεση έγγραφης, θετικής δηλώσεως του µισθωτού στονεργοδότη, ελεύθερα ανακαλουµένης. Η αποδόση των παρακρατούµενωναπό τον εργοδότη συνδροµών θα γίνεται στο πρωτοβάθµιο επιχειρησιακόσωµατείο,που θα έχει και την ευθύνη της κατανοµής τους. (το δεύτερο εδάφιοπροστέθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 1915/1990)3. (καταργήθηκε, βλ. άρθρο 8 Ν. 1915/1990).ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ∆ΙΟΙΚΗΣΗΆΡΘΡΟ 7Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων1. Κάθε εργαζόµενος, που έχει συµπληρώσει ένα δίµηνο µέσα στοντελευταίο χρόνο στην επιχείρηση ή εκµετάλλευση ή τον κλάδοαπασχόλησήςτου, έχει δικαίωµα να γίνει µέλος µιάς οργάνωσης της επιχείρησης ή
  • εκµετάλλευσης και µιάς του επαγγελµατικού κλάδου απασχόλησής του,εφόσον έχει τις νόµιµες προϋποθέσεις των καταστατικών τους.Ανήλικοι και αλλοδαποί, εργαζόµενοι νόµιµα µπορούν να είναι µέλησυνδικαλιστικών οργανώσεων.Αν δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό, διαγράφεται το µέλος τηςσυνδικαλιστικής οργάνωσης: 1) πού, χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία,δενπήρε µέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη διοίκηση, 2) πού πριν έξι(6) µήνες έχει πάψει µε τη θέλησή του να απασχολείται στην επιχείρησηήστον επαγγελµατικό κλάδο απασχόλησής του, εκτός εάν τούτο οφείλεταιστην εκλογή του στο Κοινοβούλιο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση.2. Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να γίνει µέλος της αντίστοιχηςΟµοσπονδίας και του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου. Κάθε τοπικόπαράρτηµα σωµατείου ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασηςµπορείνα γίνει µέλος του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου, ύστερα απόαπόφασητης διοίκησης του σωµατείου.Κάθε σωµατείο ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης πουανήκειστο Εργατικό Κέντρο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα τουεκπροσωπείται στη συνέλευση του Εργατικού Κέντρου για το σύνολοτωνµελών του, αφού αφαιρεθούν µέλη τοπικών παραρτηµάτων, που τυχόνυπάρχουν και έχουν εγγραφεί σε άλλα Εργατικά Κέντρα.3. Κάθε Οµοσπονδία και κάθε Εργατικό Κέντρο έχει το δικαίωµα ναγίνειµέλος µιας Συνοµοσπονδίας.4. ∆ιάταξη καταστατικού συνδικαλιστικής οργάνωσης που απαγορεύει τησυµµετοχή µελών της σε άλλη οργάνωση είναι ισχυρή.5. Εργαζόµενος ή πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια συνδικαλιστικήοργάνωσηεγγράφεται στην αντίστοιχη οργάνωση µετά από αίτηση που υποβάλλειστοαρµόδιο ν αποφασίσει όργανο. Το όργανο τούτο αποφασίζει στην πρώτηµετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του.6. Εάν το αρµόδιο να αποφασίσει την εγγραφή όργανο τηςσυνδικαλιστικήςοργάνωσης απορρίψει την αίτηση ή µέσα σε ένα µήνα από την υποβολήτηςγια πρωτοβάθµια οργάνωση και Εργατικό Κέντρο και δε δύο µήνες για
  • Οµοσπονδία και τριτοβάθµια οργάνωση δεν έχει γνωστοποιηθεί απόφασητουοργάνου για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, αυτός έχειδικαίωµα να προσφύγει στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει τηνεγγραφή, κατά τη διαδικασία των άρθρ. 663 και επ. του ΚΠολ∆.Ο εργαζόµενος ή η Οργάνωση, από την κοινοποίηση της απόφασης τουΕιρηνοδικείου που διατάζει την εγγραφή, γίνεται χωρίς άλλη διατύπωσηµέλος της αντίστοιχης οργάνωσης. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει ωςασφαλιστικό µέτρο την προσωρινή εγγραφή του αιτούντα, ύστερα απόαίτησή του.7. Ύστερα από αίτηση µελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης ήυπερκειµένηςτης και εφόσον το αρµόδιο για την εγγραφή νέων µελών όργανο εντελώςαδικαιολόγητα και κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης αρνείταιτηνεγγραφή νέων µελών, το Ειρηνοδικείο µε τη διαδικασία των άρθρ. 663καιεπ. του ΚΠολ∆ κηρύσσει έκπτωτη τη διοίκηση της οργάνωσης. Στηνπερίπτωση αυτή το αρµόδιο δικαστήριο διορίζει κατά το άρθρ. 69 τουΑΚπροσωρινή διοίκηση στην οποία αναθέτει το έργο της εγγραφής νέωνµελώνκαι της διενέργειας εκλογών για ανάδειξη νέας διοίκησης της οργάνωσηςµέσα σε δύο µήνες από το διορισµό της για τις πρωτοβάθµιες καιτέσσεριςµήνες για τις λοιπές οργανώσεις.ΆΡΘΡΟ 8Συνέλευση µελών, Απαρτία, Λήψη - Προσβολή αποφάσεων1. Η Συνέλευση των µελών της συνδικαλιστικής οργάνωση συγκαλείταικατάτους όρους των άρθρ. 95 και 96 του Α.Κ. και απφασίζει για όλα ταθέµαταπου αφορούν την οργάνωση εκτός άν κατά το καταστατικό υπάγονταιστηναρµοδιότητα άλλου οργάνου της.2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ. όπως και κάθε άλληςδιάταξης µε την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία και εφόσον τοκαταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, για να γίνει συζήτηση, και για να
  • ληφθεί απόφαση, κατά τις Συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσίατουλάχιστοτου ενός τρίτου (1/3) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Αν δενυπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευσηµέσασε δύο (2) µέχρι δεκαπέντε (15) µέρες κατά την οποία απαιτείται ηπαρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονοµικάτακτοποιηµένων µελών. Εαν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερησυνέλευση,συγκαλείται µέσα σε δύο (2) µέχρι δεκαπέντε (15) µέρες τρίτη κατά τηνοποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέµπτου (1/5) των οικονοµικάτακτοποιηµένων µελών.Απαγορεύεται η συµµετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες µεοποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε µε ψηφοφορία, ποτέ όµωςδιάβοής.Είναι µυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές διοικητικούσυµβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπωνσεδευτεροβάθµια και τριτοβάθµια οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθµιαςοργάνωσηςγια αντιπροσώπευση στην τριτοβάθµια, θέµατα εµπιστοσύνης προς τηδιοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήµατα και κήρυξηαπεργίας.Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, άν δεν ορίζεται διαφορετικά στοκαταστατικό, λαµβάνονται µε σχετική πλειοωηφία των παρόντων.Σε κάθε περίπτωση µυστικής ψηφοφορίας, άν για την απαρτία τηςΣυνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) τωνµελών, είναι δε παρόντα τόσα µέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστοαυτόναριθµό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.Απόφαση Συνέλευσης µπορεί να ακυρωθεί αν στη Συνέλευσηπαραβρέθηκανπρόσωπα που δεν ήταν µέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και ηπαρουσίατους µπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσµα.Σε περίπτωση που µε απόφαση της διοίκησης συνδικαλιστικήςοργάνωσης ήµετά από αίτηση του 1/10 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών τηςσυγκληθεί Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει την ενοποίησή της µεάλλη
  • οµοιοεπαγγελµατική οργάνωση, ισχύουν χωρίς την επιφύλαξη των άρθρ.99και 100 Α.Κ. όσα καθορίζονται παραπάνω στις παρ. 2 και 3 του άρθρουαυτού. Η Συνέλευση αυτή αποφασίζει και για την εκχώρηση τωνπεριουσιακών στοιχείων στην ενιαία οργάνωση που θα προκύψει από τηνενοποίηση.4. Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης Συνέλευσηςυποβάλλεταιµέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη τηςΣυνέλευσης στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει ησυνδικαλιστικήοργάνωση.(Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν.2145/1993, η αρµοδιότητα για τηναναγνώριση της ακυρότητας της απόφασης ΓΣ ανήκει πλέον στοΜονοµελές Πρωτοδικείο)Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται για τις πρωτοβάθµιεςσυνδικαλιστικές οργανώσεις από το 1/50 τουλάχιστον των οικονοµικάτακτοποιηµένων µελών και για τις λοιπές, αποκλειστικά απόοποιαδήποτεσυνδικαλιστική οργάνωση που µετέχει, οικονοµικά τακτοποιηµένη, κατάτησυζήτηση της αίτησης.Η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι δυνατό να εκκληθεί στο ΜονοµελέςΠρωτοδικείο µέσα σε δέκα µέρες από την επίδοσή της.ΆΡΘΡΟ 9∆ιοικητικά ΣυµβούλιαΕλεγκτικές Επιτροπές – Αντιπρόσωποι1. Η διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης συγκροτείται όπως ορίζειτοκαταστατικό. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν.Γραµµατέα ήΤαµία δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.Η θητεία των διοικητικών οργάνων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από3χρόνια.2. Σε κάθε συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγεται απ τη Γενική Συνέλευσητων µελών της ελεγκτική επιτροπή, κατά το καταστατικό της.Ο αριθµός των µελών της και ο τρόπος λειτουργίας της ορίζονται απ τοκαταστατικό της οργάνωσης. Η διάρκεια της θητείας των ελεγκτικώνεπιτροπών ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του διοικητικού συµβουλίου. Οι
  • εκλογές για διοικητικό συµβούλιο και ελεγκτική επιτροπή γίνονταιταυτόχρονα.Αρµοδιότητα της ελεγκτικής επιτροπής είναι η παρακολούθηση και οέλεγχος του διοικητικού συµβουλίου ως προς την οικονοµική διαχείρισητης οργάνωσης.3. Η Συνέλευση των µελών κάθε πρωτοβάθµιας οργάνωσης εκλέγει τουςαντιπροσώπους της για την Οµοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο σταοποίασυµµετέχει.Η Συνέλευση κάθε Οµοσπονδίας και κάθε Εργατικού Κέντρου εκλέγειτουςαντιπροσώπους της για τη Συνοµοσπονδία στην οποία συµµετέχει.Ο αριθµός των αντιπροσώπων σε κάθε δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµιασυνδικαλιστική οργάνωση ορίζεται µε το ίδιο µέτρο για όλες τιςοργανώσεις, που συµµετέχουν στην δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµιαοργάνωση.Ο σχετικός υπολογισµός γίνεται µε βάση τον αριθµό των µελών πουψήφισανγια την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην πρωτοβάθµια οργάνωση.Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσµα µεγαλύτερο από το µισό τουαριθµούπου αποτελεί το µέτρο, προστίθεται ένας ακόµη αντιπρόσωπος. ∆εναντιπροσωπεύεται ή οργάνωση που δεν καλύπτει τουλάχιστο το µισό τουµέτρου.Σωµατεία των οποίων η αριθµητική δύναµη λόγω της ιδιοµορφίας τουςκαθορίζεται από ειδικό νόµο ή ειδική επιτροπή που είναι ΝΠ∆∆,µπορούννα αντιπροσωπεύονται στις δευτεροβάθµιες οργανώσεις ανεξάρτητα εάνταµέλη τους είναι λιγότερα από το µισό του µέτρου που προβλέπει τοκαταστατικό της δευτεροβάθµιας οργάνωσης.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣΆΡΘΡΟ 10Εκλογές1. α) Οι εργαζόµενοι, µέλη των πρωτοβαθµίων συνδικαλιστικώνοργανώσεων,εκλέγουν τα διοικητικά συµβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές και
  • αντιπροσώπους στις δευτεροβάθµιες οργανώσεις και εκλέγονται επίσηςεφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις, πουπροβλέπονταιαπό τα καταστατικά τους.β) Τα µέλη των πρωτοβαθµίων συνδικαλιστικών οργανώσεωνδικαιούνται ναψηφίσουν αντιπροσώπους, µόνο για µι Οµοσπονδία και ένα ΕργατικόΚέντρο. Αν ανήκουν σε δύο οργανώσεις επιλέγουν τη µια απ αυτές, γιανασκήσουν το δικαίωµά τους αυτό, µε δήλωσή τους προς τον πρόεδρο τηςεφορευτικής επιτροπής των εκλογών. Η δήλωση αυτή δεσµεύει τονεργαζόµενο για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισεκαιτης θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της οργάνωσηςτου.2. α) Κάθε πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση συµµετέχει µε τουςαντιπροσώπους της στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης τηςΟµοσπονδίαςκαι του Εργατικού Κέντρου, που ανήκει, και εφόσον έχει εκπληρώσει τιςοικονοµικές υποχρεώσεις, που προβλέπονται απο τα καταστατικά τουςβ) Οι πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιπροσωπεύονταιστηντριτοβάθµια διαµέσου µιας µόνο δευτεροβάθµιας οργάνωσης.Η Γενική Συνέλευση των µελών κάθε πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικήςοργάνωσης αποφασίζει αν η αντιπροσώπευσή της στην τριτοβάθµια θαγίνειδια µέσου του Εργατικού Κέντρου ή διαµέσου της Οµοσπονδίας, πουτυχόνανήκει.Για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αρκεί η σχετική πλειοψηφίατωνπαρόντων µελών και η σχετική µυστική ψηφοφορία γίνεται στην ίδιασυνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και αµέσως µετά τη εκλογή τηςεφορευτικής επιτροπής, για την εκλογή αντιπροσώπων.Την απόφαση αυτή και πίνακα των αντιπροσώπων ανακοινώνει µεέγγραφότου ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και στις δύο δευτεροβάθµιεςοργανώσεις, που τυχόν µετέχει η οργάνωση, καθώς επίσης στηναντίστοιχητριτοβάθµια. Ταυτόχρονα στις ίδιες υπερκείµενες οργανώσεις αποστέλλειοδικαστικός αντιπρόσωπος αντίγραφο του µητρώου, που αναφέρεται στηνπαρ. 2 του άρθρ. 6 του Ν.∆. 4361/1964, µε τα πρόσθετα στοιχεία που
  • αναφέρονται στο άρθρ. 3 παρ. 1 έδαφ. α του παρόντος νόµου.Η παραπάνω δέσµευση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ισχύει για όλο τοχρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι τηςστηδευτεροβάθµια οργάνωση που επέλεξε.3. Κάθε δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγειαντιπροσώπουςµόνο για µία τριτοβάθµια.4. Οι αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσειςέχουν δικαίωµα να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης, όπως επίσηςκαι στα όργανα που υποκαθιστούν τις συνελεύσεις των οργανώσεωναυτών.ΆΡΘΡΟ 11∆ιεξαγωγή εκλογών1. Οι εκλογές για τα όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεωνδιεξάγονταιαπό εφορευτική επιτροπή, που ο αριθµός των µελών της και η διαδικασίαεκλογής τους ορίζεται από το καταστατικό και προεδρεύεται από τονδικαστικό αντιπρόσωπο. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογώνµέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων µπορεί να παραβρίσκεται ανάένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασµού.2. Οι διατάξεις των παρ. 2 - 5 του άρθρ. 6 του Ν.∆. 4361/1964εφαρµόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του νόµου αυτού.3. ∆ικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης εφόσονπρόκειται για δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνδικαλιστικέςοργανώσεις.Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, µε αίτηση της οργάνωσης, από τονΠρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας της από πίνακα όλων τωνΠρωτοδικών ήΕιρηνοδικών µε αλφαβητική σειρά. Υπέρβαση της σειράς επιτρέπεταιµόνογια λόγους ανώτερης βίας, που βεβαιώνονται από τον ΠρόεδροΠρωτοδικώνστην έγγραφη εντολή του στον επόµενο στη σειρά Πρωτοδίκη ήΕιρηνοδίκηκαι για όσο χρόνο διαρκεί η ανώτερη βία.(Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2898/2001 οι - κατά τηνίδια παρ.- εκλογές διενεργούνται µε την ευθύνη δικαστικούαντιπροσώπου, που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσηςπαραγράφου).
  • 4. ∆ικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης εφόσονπρόκειται για σωµατεία, που έχουν την έδρα τους σε τόπους που εδρεύειΠρωτοδικείο. Τα εδαφ. β και γ της παρ. 3 εφαρµόζονται ανάλογα.5. ∆ικαστικός αντιπρόσωπος στα άλλα σωµατεία είναι ο Ειρηνοδίκης τηςπεριφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα του σωµατείου, στον οποίοκατατίθεταικαι η σχετική αίτηση.6. ∆εν απαιτείται η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου σε εκλογέςσωµατείων που έχουν την έδρα τους εκτός της έδρας του Ειρηνοδικείουκαιο αριθµός των µελών τους δεν υπερβαίνει τους (50) πενήντα.ΆΡΘΡΟ 12Σύστηµα εκλογών1. Η εκλογή των οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται µε τοσύστηµα της απλής αναλογικής.[Για την εκλογή του Προέδρου, των Α καιΒ Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραµµατέα και του Ταµία, στησυνδικαλιστικήοργάνωση των συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Αθηνών, ισχύει τοεκλογικό σύστηµα που ορίζει το καταστατικό τους.Για την εκλογή των λοιπών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ισχύειτοσύστηµα της απλής αναλογικής, που ορίζει το παρόν άρθρο].(Στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκαν εδάφια β και γ, µε τοάρθρο 30 του ν. 2081/1992 και ισχύουν από 10.09.1992. Τα εδαφ. β και γστη παρ. 1 καταργήθηκαν µετά τη κατάργηση του άρθρου 30 Ν.2081/1992, µε τη παρ. 3 άρθρου 34 Ν. 2956/2001).2. Οι έδρες του διοικητικού συµβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και οαριθµός των αντιπροσώπων κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών καιτωνχωριστών υποψηφίων ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη. Το σύνολοτωνέγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών τουδιοικητικούσυµβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής, ή µε τον αριθµό τωναντιπροσώπωνπου εκλέγονται.
  • Το πηλίκον αυτής, της διαίρεσης, παραλειποµένου του κλάσµατος,αποτελείτο εκλογικό µέτρο. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες στοδιοικητικό συµβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσουςαντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό µέτρο στον αριθµό τωνέγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό ψήφωναπότο εκλογικό µέτρο καταλαµβάνει µία έδρα στο όργανο για το οποίο είχεθέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιοςγιατη θέση αυτή.4. Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρεςπουτου ανήκουν, καταλαµβάνει τόσες µόνο έδρες ή εκλέγει τόσους µόνοαντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.5. Οι έδρες που µένουν αδιάθετες και ο αριθµός των αντιπροσώπων πουδενκαλύπτεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφωνκατανέµονται από µία στους συνδυασµούς εκείνους που έχουν καταλάβειτουλάχιστο µία έδρα ή έχουν εκλέξει ένα αντιπρόσωπο και οι οποίοισυγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων µεγαλύτερο από το 1/3 τουεκλογικούµέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό µέτρο.6. Οι έδρες που µένουν αδιάθετες ή ο αριθµός των αντιπροσώπων πουδενκαλύπτεται και µετά την εφαρµογή των διατάξεων της προηγουµένηςπαραγράφου κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών που έχουν τοµεγαλύτερουπόλοιπο ψηφοδελτίων απο µία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σεπερίπτωσηισοδυναµίας γίνεται κλήρωση.ΆΡΘΡΟ 13Ψηφοφορία – Πρακτικό ∆ιαλογής1. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε µε την επίδειξη της αστυνοµικήςταυτότητας ή άλλου δηµόσιου εγγράφου και του εκλογικούσυνδικαλιστικούβιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σηµειώνεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο ηχρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος του µέλους, η διάρκειατης
  • θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε, καθώς και η διάρκεια τηςθητείαςτων οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποί του. Το γνήσιο τωνεγγραφώναυτών βεβαιώνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος µε την υπογραφή του καιτησφραγίδα της οργάνωσης.2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρ. 11 τα πρακτικά διαλογής τωνψηφοδελτίων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων, καθώς και τοπρωτόκολλοτης ψηφοφορίας ως και αποσπάσµατα πρακτικών για την κατά το άρθρ.10παρ. 2β απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παραδίνονται την επόµενηµέραµετά το τέλος της εκλογής από το δικαστικό αντιπρόσωπο στογραµµατέα τουαρµόδιου Πρωτοδικείου και φυλάσσονται στο φάκελλο της οικείαςσυνδικαλιστικής οργάνωσης.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑΆΡΘΡΟ 14Προστασία και διευκολύνσεις της συνδικαλιστικής δράσης1. Τα όργανα του Κράτους έχουν την υποχρέωση να εφαρµόζουν τααπαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της ανεµπόδιστης άσκησης τουδικαιώµατος για την ίδρυση και αυτόνοµη λειτουργία τωνσυνδικαλιστικώνοργανώσεων.2. Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν γιαλογαριασµό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο, να προβαίνουν σεοποιαδήποτεπράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης τωνσυνδικαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων και ιδιαίτερα:α) ν ασκούν επιρροή στους εργαζοµένους, για την ίδρυση ή µη ίδρυσησυνδικαλιστικής οργάνωσης.β) να επιβάλλουν ή να παρεµποδίζουν µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο τηνπροσχώρηση εργαζοµένων σε ορισµένη συνδικαλιστική οργάνωση.
  • γ) ν απαιτούν από τους εργαζοµένους δήλωση συµµετοχής, µησυµµετοχήςή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση,δ) να υποστηρίζουν ορισµένη συνδικαλιστική οργάνωση ή µε οικονοµικάήµε άλλα µέσα,ε) να επεµβαίνουν µε οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργίακαι στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.στ) να µεταχειρίζονται µε ευµένεια ή δυσµένεια τους εργαζοµένους,ανάλογα µε τη συµµετοχή τους σε ορισµένη συνδικαλιστική οργάνωση.3. ∆εν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε συνδικαλιστική οργάνωσηεργαζοµένων εργοδότες.4. Είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας για νόµιµησυνδικαλιστική δράση.5. Είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας:α) των µελών της διοίκησης, σύµφωνα µε το άρθρ. 92 Α.Κ., τηςσυνδικαλιστικής οργάνωσης.β) των µελών της προσωρινής, σύµφωνα µε το άρθρ. 79 Α.Κ., διοίκησηςσυνδικαλιστικής οργάνωσης που διορίζει το δικαστήριο σύµφωνα µε τοάρθρ. 69 του Αστικού Κώδικα καιγ) των µελών της διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά κατά την ίδρυσησυνδικαλιστικής οργάνωσης.Η απαγόρευση ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας και ένα χρόνο µετάτηλήξη της, εκτός αν συντρέχει ένας από τους λόγους της παρ. 10 καιδιαπιστωθεί κατά την διαδικασία του άρθρου 15.6. Η παραπάνω προστασία παρέχεται στην ακόλουθη έκταση:α) Εαν η οργάνωση έχει ως 200 µέλη προστατεύονται επτά µέλη τηςδιοίκησης.β) εάν η οργάνωση έχει ως 1000 µέλη προστατεύονται εννέα µέλη καιγ) εάν η οργάνωση έχει περισσότερα από 1000 µέλη προστατεύονταιένδεκα.7. Τη σειρά των µελών που προστατεύονται ορίζει το καταστατικό. Εάντοκαταστατικό δεν προβλέπει, προστατεύονται κατά σειρά ο Πρόεδρος,Αναπλ.Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραµµατέας, Αναπλ. ΓενικόςΓραµµατέας,Ταµίας και οι λοιποί κατά την τάξη της εκλογής.8. Προστατεύονται επίσης:Τα πρώτα 21 ιδρυτικά µέλη της πρώτης υπό σύσταση συνδικαλιστικήςοργάνωσης της επιχείρησης ή εκµετάλευσης ή του επαγγελµατικούκλάδου
  • απασχόλησης εφόσον η επιχείρηση στην οποία εργάζονται απασχολείαπό 80µέχρι 150 εργαζόµενους, 25 µέλη αν απασχολεί πάνω από 150, 30 µέληαναπασχολεί πάνω από 300 και 40 µέλη εάν απασχολεί πάνω από 500.Εφόσονοι εργαζόµενοι είναι πάνω από 40 και µέχρι 80, προστατεύονται µέχρι 7ιδρυτικά µέλη κατά την τάξη υπογραφής της ιδρυτικής πράξης.Η προστασία αυτή ισχύει για ένα χρόνο από την ηµέρα της υπογραφήςτηςιδρυτικής πράξης. Εάν η υπό σύσταση οργάνωση δεν συσταθείπραγµατικάµέσα σε 6 µήνες από την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης, η προστασίατωνιδρυτικών µελών παύει και ισχύει για τα µέλη της επόµενης υπό σύστασηοργάνωσης.9. Με την επιφύλαξη του άρθρ. 11 παρ. 3 του Ν. 1256/1982 "για τηνπολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίουαπολαβώνστο δηµόσιο τοµέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ΝοµικόΣυµβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις" δεν επιτρέπεται µετάθεσητωνεργαζοµένων που αναφέρονται στις παρ. 5, 6, 7 και 8 χωρίς τησυγκατάθεση της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Ο εργοδότηςέχειδικαίωµα να προσφύγει στην επιτροπή του άρθρου 15 που αποφασίζειγιατην αναγκαιότητα της µετάθεσης.10. Η καταγγελία της σχέσης εργασίας των προσώπων, πουπροστατεύονταισύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό, επιτρέπεται µόνον:α) Οταν κατά τη σύναψη της σύµβασης εργασίας µε τον εργοδότη οεργαζόµενος τον εξαπάτησε παρουσιάζοντας ψεύτικα πιστοποιητικά ήβιβλιάρια για να προσληφθεί ή να λάβει µεγαλύτερη αµοιβή.β) Οταν ο εργαζόµενος απεκάλυψε βιοµηχανικά ή εµπορικά µυστικά ήζήτησε ή δέχτηκε αθέµιτα πλεονεκτήµατα, κυρίως προµήθειες απότρίτους.γ) Οταν ο εργαζόµενος προκάλεσε σωµατικές βλάβες ή εξύβρισε σοβαράήαπείλησε τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του.δ) Οταν ο εργαζόµενος επίµονα και αδικαιολόγητα αρνήθηκε ναεκτελέσειτην εργασία για την οποία έχει προσληφθεί.
  • ε. Οταν ο εργαζόµενος δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα στην εργασία τουγια περισσότερο από 7 ηµέρες διάστηµα.(Το εδάφιο ε της παρ. 10 προστέθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 1915/1990).Η συνδροµή κάποιου από τους παραπάνω σπουδαίους λόγους δεναπαλλάσσειτον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που έχει σύµφωνα µε τις διατάξεις τουΑστικού Κώδικα και της εργατικής νοµοθεσίας σχετικά µε τηνκαταγγελίατης σχέσης εργασίας.11. Για την προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών που συµµετέχουνστην Εκτελεστική Επιτροπή και στη Γραµµατεία της ΣυνοµοσπονδίαςΕυρωπαϊκών Συνδικάτων έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις τωνπροηγούµενων παραγράφων.(Η παρ. 11 προστέθηκε µε τη παρ. 1 άρθρου 34 Ν. 2956/2001).ΆΡΘΡΟ 15Επιτροπές προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών(Το άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 Ν. 1545/1985).1. Για την ύπαρξη ενός από τους λόγους του άρθρ. 14 παρ. 10 πριν απότην καταγγελία της σχέσης εργασίας αποφασίζει, κατά πλειοψηφία,επιτροπή, της οποίας η απόφαση υπόκειται σε έφεση και η οποίααποτελείται:α) Από τον πρόεδρο πρωτοδικών της περιφέρειας που παρέχει τηνεργασίατου ο εργαζόµενος, εφόσον στο Πρωτοδίκειο υπηρετούν δυο τουλάχιστονπρόεδροι, ή άλλως από πρωτοδίκη που ορίζεται από τον πρόεδρο µε τησειρά του άρθρ. 11 παρ. 3 εδάφ. β του νόµου αυτού και για ένα χρόνο.β) Από τον αντιπρόσωπο του εµποροβιοµηχανικού επιµελητηρίου τηςπεριφέρειας και αν δεν λειτουργεί επιµελητήριο του εµπορικούσυλλόγου.Οταν εκδικάζεται υπόθεση που αφορά µισθωτό βιοµηχανίας, οσύνδεσµοςβιοµηχάνων, όπου υπάρχει, υποδείχνει εναν εκπρόσωπό του πουσυµµετέχειστην Επιτροπή αντί του εκπροσώπου του επιµελητηρίου.γ) Από έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων που υποδείχνει η πιοαντιπροσωπευτική τριτοβάθµια οργάνωση.2. Η έφεση απευθύνεται σε δευτεροβάθµια επιτροπή που είναι και αυτήτριµελής και αποτελείται:α) Από τον αρχαιότερο πρόεδρο πρωτοδικών, αναπληρούµενο από άλλον
  • Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας, ελλείψεως ή κωλύµατός του και µόνοσεπερίπτωση που δεν υπηρετεί άλλος Πρόεδρος προεδρεύει ο αρχαιότεροςπρωτοδίκης, που δεν συµµετέσχε στην πρωτοβάθµια επιτροπή, όταν αυτήέλαβε την προσβαλλόµενη απόφαση.β) Από έναν αντιπρόσωπο του εµποροβιοµηχανικού επιµελητηρίου µε τιςπιοπάνω διακρίσεις, υποδεικνυόµενο όπως και στην παρ. Ι εδάφ. β τουάρθρου αυτού.γ) Από έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων, υποδεικνυόµενο όπως καιστηνπαρ. Ι εδάφ. γ του άρθρου αυτού.3. Τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη της πρωτοβάθµιας επιτροπής δενµπορούν, για τον ίδιο χρόνο, να ορίζονται ή να συµµετέχουν στηδευτεροβάθµια επιτροπή. Κατά τα λοιπά και για τις δύο επιτροπέςεφαρµόζεται το άρθρο 11 παρ. 3 εδάφ. β του νόµου αυτού, και στηνπρώτηεφαρµογή της διάταξης αυτής, η θητεία και των δευτεροβαθµίωνεπιτροπώνλήγει ταυτόχρονα µε τις πρωτοβάθµιες. Η απαρτία και στις δύο επιτροπέςσχηµατίζεται από τον Πρόεδρό της και ένα τουλάχιστο µέλος τηςεπιτροπής.4. Η δευτεροβάθµια επιτροπή επιλαµβάνεται ύστερα από έφεση διαδίκου,που ασκείται µέσα σε πέντε εργάσιµες µέρες από την κοινοποίηση σαυτόντης πρωτοβάθµιας απόφασης.5. Το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου, κάθε χρόνο, ο πρόεδροςκάθεπρωτοδικείου που θ αναλάβει τη δευτεροβάθµια επιτροπή καλεί τιςπαραπάνω οργανώσεις να υποδείξουν µέσα στον Ιανουάριο έναν τακτικόκαιέναν αναπληρωµατικό εκπρόσωπο για το ερχόµενο ηµερολογιακό έτοςκαιγια κάθε µια επιτροπή.Εαν οι παραπάνω οργανώσεις δεν υποδείξουν εκπροσώπους, ο πρόεδροςορίζει µέσα στο πρώτο 10ήµερο του Φεβρουαρίου έναν εργοδότη καιέναναναπληρωµατικό του και µε απόφασή του συγκροτεί και τις δύοΕπιτροπέςΠροστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών της περιφερείας του. Ένας απότουςυπαλλήλους της δικαστικής γραµµατείας ορίζεται γραµµατέας για κάθεεπιτροπή.
  • Η κάθε επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, ύστερα από αίτησητουεργοδότη ή έφεση του ενδιαφερόµενου που κατατίθεται στη γραµµατείατης, µέσα σε τρεις (3) µέρες από την υποβολή της αίτησης ή τηςέφεσηςκαι συζητεί την υπόθεση, εφαρµόζοντας ανάλογα τις διατάξεις των άρθρ.739 έως 759 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.Οι επιτροπές έχουν υποχρέωση να εκδώσουν την απόφασή τους µέσα σεδέκα (10) µέρες από τη µέρα της συζήτησης της υπόθεσης.(Η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παραγρ. 5 συντµήθηκε από οκτώσε τρεις ηµέρες µε το άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 1915/1990. Το τελευταίο εδάφιοτης παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 Ν.1915/1990. Με το άρθρο 1 Ν. 2224/1994 επαναφέρονται σε ισχύ ταεδάφια τρίτο και τέταρτο της παράγράφου 5 του παρόντος άρθρου).ΆΡΘΡΟ 16∆ηµοκρατία στους τόπους εργασίας1. Η εργασία αποτελεί δικαίωµα και προστατεύεται από το Κράτος. Οιεργαζόµενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις προστατεύονταικατάτην άσκηση κάθε συνδικαλιστικού δικαιώµατος και στον τόπο εργασίας.2. Τα σωµατεία δικαιούνται να έχουν πίνακες ανακοινώσεων για τουςσκοπούς τους στους τόπους εργασίας και σε χώρους που συµφωνούν οκάθεεργοδότης και η διοίκηση του σωµατείου.3. Οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της πιό αντιπροσωπευτικήςσυνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησηςόπωςανάφερεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 σε κατάλληλο χώρο του τόπουεργασίας, εκτός των χώρων παραγωγής, που είναι υποχρεωµένος ναδιαθέτειο εργοδότης, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή και εφόσον ηεκµετάλλευσηαπασχολεί τουλάχιστο ογδόντα εργαζοµένους. Ο εργοδότης που έχει τηνπαραπάνω υποχρεώση µπορεί εναλλακτικά να παραχωρήσει ή ναµισθώσεικατάλληλο χώρο σε ακτίνα µέχρι 1.000 µέτρα από τον τόπο εργασίας.4. Ο εργοδότης ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του έχει τηνυποχρέωση νασυναντάται µε τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεωνµετά από
  • αίτησή τους τουλάχιστο µιά φορά το µήνα και να µεριµνά για τηνεπίλυσητων θεµάτων που απασχολούν τους εργαζοµένους ή την οργάνωσή τους.5. Ο εργοδότης του οποίου η εκµετάλλευση απασχολεί περισσότερουςαπόεκατό (100) εργαζοµένους έχει υποχρέωση να διαθέτει κατάλληλο χώρογιαγραφείο στον τόπο εργασίας στη συνδικαλιστική οργάνωση τηςεπιχείρησηςπου έχει τα περισσότερα µέλη για την εξυπηρέτηση των συνδικαλιστικώνσκοπών της εφόσον ζητηθεί και σύµφωνα µε τις δυνατότητές του.6. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθε βαθµού έχουν δικαίωµα ναδιανέµουν ανακοινώσεις τους µέσα στο χώρο εργασίας εκτός χρόνουαπασχόλησης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 6.7. Εκπρόσωποι του διοικητικού συµβουλίου του σωµατείου τηςεπιχείρησηςκαι, αν δεν υπάρχει σωµατείο, του εργατικού κέντρου της περιοχής,δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά την επιθεώρηση που ενεργούν τααρµόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και να υποβάλλουν τιςπαρατηρήσεις τους.8. Ο αρµόδιος επιθεωρητής εργασίας αποφαίνεται, αν προκύψει διαφωνίαστις περιπτ. 2,3,5 και 7 του άρθρου αυτού, µε αιτιολογηµένη απόφασήτουµέσα σε δέκα (10) µέρες από την προσφυγή σ αυτόν του εργοδότη ή τηςσυνδικαλιστικής οργάνωσης. Εάν ο εργοδότης δεν συµµορφώνεται µετηναπόφαση του επιθεωρητή, αυτός του επιβάλλει για κάθε παράβαση τωνδιατάξεων του άρθρου αυτού και για κάθε άρνηση συµµόρφωσης τουεργοδότηπρόστιµο από δρχ. 5.000 µέχρις 100.000 υπέρ της Εργατικής Εστίας πουεισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε.9. Ο εργοδότης έχει δικαίωµα ν ασκήσει ανακοπή στο Ειρηνοδικείο τουτόπου της εργασίας κατά της απόφασης επιβολής προστίµου από τονεπιθεωρητή εργασίας. Το Ειρηνοδικείο δικάζει µε τη διαδικασία τωνάρθρ.663 και επ. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.ΆΡΘΡΟ 17Συνδικαλιστικές άδειες1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα µέλη των
  • διοικητικών συµβουλίων, των ελεγκτικών επιτροπών και τουςαντιπροσώπουςτων πρωτοβαθµίων στις δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσειςκατάτην άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για ταδιοικητικά συµβούλια, τις ελεγκτικές επιτροπές και τους αντιπροσώπουςτων δευτεροβαθµίων στις τριτοβάθµιες, όπως και για τα διοικητικάσυµβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές των τριτοβαθµίων οργανώσεων.2. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει:α) Στα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της πιό αντιπροσωπευτικήςτριτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης άδεια απουσίας όσο χρόνοδιαρκείη θητεία τους.β) Στα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των πιό αντιπροσωπευτικώνδευτεροβαθµίων οργανώσεων άδεια απουσίας έως 9 µέρες το µήνα καιέως 15για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραµµατέα και Ταµία.γ) Στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα των πρωτοβάθµιωνσυνδικαλιστικών οργανώσεων άδεια απουσίας έως 5 µέρες το µήνα άν ταµέλη τους είναι 500 και πάνω, και ως τρείς µέρες αν είναι λιγότερα.δ) Στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιεςοργανώσειςάδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συµµετέχουν.3. Οι αναφερόµενες στην παρ. 2 άδειες απουσίας περιορίζονται σετριάντα (30) µέρες το χρόνο για τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής,αλλιώς του Προεδρείου των µη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθµιωνοργανώσεωνκαι στο 1/3 του αναφερόµενου στα εδάφ. β και γ χρόνου προκειµένουγιατην αµέσως επόµενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, οργάνωση.4. Ο χρόνος απουσίας των εργαζοµένων κατά τις διατάξεις τηςπροηγουµένης παραγράφου θεωρείται χρόνος πραγµατικής εργασίας γιαόλατα δικαιώµατα που απορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστικήσχέσηεκτός από το δικαίωµα λήψεως αποδοχών για τον αντίστοιχο χρόνο.Οι ασφαλιστικές εισφορές συνδικαλιστικών στελεχών για το χρόνο τηςσυνδικαλιστικής άδειάς τους καταβάλλονται από την οργάνωσή τους.5. Για κάθε διαφωνία σχετική µε την εφαρµογή των διατάξεων αυτού τουάρθρου αποφασίζει, ύστερα από αίτηση της µιάς ή της άλλης πλευράς, ηΕπιτροπή του άρθρου 15 αυτού του νόµου.(Οι επόµενες διατάξεις προστέθηκαν µε τα άρθρα 14,28 του Ν.2085/1992, 6 του Ν. 2224/1994 και 11 του Ν. 2336/1995).
  • «Χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες µε αποδοχές:α) στα µέλη της διοίκησης της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθµιαςσυνδικαλιστικής οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,β) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Οµοσπονδιών,εφόσον οι υπαγόµενες σε αυτά πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικέςοργανώσεις έχουν µέχρι 1500 ψηφίσαντα µέλη, δεκαπέντε (15) ηµέρες τοµήνα,γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Οµοσπονδιών,εφόσον οι υπαγόµενες σε αυτό οργανώσεις έχουν άνω των 10.000ψηφισάντων µελών, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και για τιςσυνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του άρθρου 30 τουπαρόντος νόµου. Όπου οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε ΕργατικάΚέντρα καταλαµβάνουν και τα νοµαρχιακά τµήµατα που υπάγονται στηνΑ∆Ε∆Υ.Επίσης χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες, µε αποδοχές, στιςπρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις τωνυπαλλήλων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 και :α) στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των δευτεροβάθµιωνσυνδικαλιστικών οργανώσεων, πλην του Προέδρου και του ΓενικούΓραµµατέα τρεις (3) µέρες κατά µήνα εφόσον οι υπαγόµενες σε αυτέςπρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν άνω των 10.000µελών, στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα δύο (2) µέρες και σταλοιπά µέλη του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου µία (1) µέρα κατά µήνα, ανέχουν άνω των 2.000 µελών, µία (1) µέρα κατά µήνα στον Πρόεδρο,Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα και Ταµία αν έχουν άνω των 500 µελώνκαι µία (1) µέρα το δίµηνο αν έχουν µέχρι 500 µέλη.β) στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα πρωτοβάθµιωνσυνδικαλιστικών οργανώσεων, δύο (2) ηµέρες κατά µήνα, εφόσον έχουνάνω των 1.000 µελών, µία (1) ηµέρα κατά µήνα, εφόσον έχουν άνω των500 µελών και µία (1) ηµέρα κατά δίµηνο, αν έχουν µέχρι 500 µέλη.Στα µέλη των ∆ιοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων τωνυπαλλήλων, που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 30, προκειµένουνα συµµετάσχουν σε συνδικαλιστικά συνέδρια, που οργανώνονται στοεσωτερικό ή το εξωτερικό, χορηγείται, πέραν των αδειών τηςπροηγούµενης παραγράφου, άδεια προσωρινής απουσίας µε αποδοχέςπου δεν µπορεί να υπερβεί κατ’έτος τις πέντε ηµέρες.Στις περιπτώσεις α) και β) επιτρέπεται και η χορήγηση άδειας χωρίςαποδοχές, µέχρι του τετραπλασίου του κατά περίπτωση ορίου πουαναφέρεται σε αυτές».(σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ.5 του Ν.1400/83, για τους υπαγόµενουςστο άρθρο 30 του Ν.1264/1982 υπαλλήλους, οι προβλεπόµενες στοάρθρο 17 του ίδιου νόµου συνδικαλιστικές άδειες, είναι µε αποδοχές).
  • ΆΡΘΡΟ 18Ρύθµιση συνδικαλιστικών δικαιωµάτων1. Οι διατάξεις των άρθρ. 14, 15, 16, 17 αποτελούν ελάχιστασυνδικαλιστικά δικαιώµατα.2. Ρυθµίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών πουέχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν µε συµφωνία µισθωτών καιεργοδοτώνή µε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή ∆ιαιτητικές Αποφάσειςυπερισχύουν.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΑΠΕΡΓΙΑΆΡΘΡΟ 19∆ικαίωµα απεργίας1. Η απεργία αποτελεί δικαίωµα των εργαζοµένων που ασκείται από τιςσυνδικαλιστικές οργανώσεις α) ως µέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγήτωνοικονοµικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικώνσυµφερόντωντων εργαζοµένων και ως εκδήλωση αλληλεγγύης για τους αυτούςσκοπούς καιβ) ως εκδήλωση αλληλεγγύης εργαζόµενων επιχειρήσεων ήεκµεταλλεύσεωνπου εξαρτώνται από πολυεθνικές εταιρείες προς εργαζοµένους σεεπιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις ή στην έδρα της ίδιας πολυεθνικήςεταιρείας και εφόσον η έκβαση της απεργίας των τελευταίων θα έχειάµεσεςεπιπτώσεις στα οικονοµικά ή εργασιακά συµφέροντα των πρώτων.Η απεργία στην περίπτ. β κηρύσσεται µόνο από την πιόαντιπροσωπευτικήτριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση.Για την άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας απαιτείται προειδοποίησητου εργοδότη ή της συνδικαλιστικής του οργάνωσης 24 τουλάχιστονώρεςπριν από την πραγµατοποίησή της.2. Η απεργία των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο
  • δηµόσιο, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα νοµικάπρόσωπαδηµοσίου δικαίου, στις επιχειρήσεις δηµόσιου χαρακτήρα ή κοινήςωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σηµασία για τηνεξυπηρέτηση, βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, επιτρέπεταιµετάαπό την τήρηση της διαδικασίας των άρθρων 20 παρ. 2 και 21 τουπαρόντος.Επιχειρήσεις δηµόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία τωνοποίων έχει ζωτική σηµασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών τουκοινωνικού συνόλου, χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις:α) Παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένειιδρύµατα.β) ∆ιύλισης και διανοµής ύδατοςγ) Παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος ή καυσίµου αερίου.δ) Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου.ε) Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τοναέρα.στ) Τηλεπικοινωνιών και ταχυδροµείων, Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.ζ) Αποχέτευσης και απαγωγής ακαθάρτων υδάτων και λυµάτων καιαποκοµιδής και εναπόθεσης απορριµάτων.η) Φορτεκφόρτωσης και αποθήκευσης εµπορευµάτων στα λιµάνια.θ) Τραπέζης της Ελλάδος, Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε είδουςυπηρεσίες ή τµήµατα υπηρεσιών που απασχολούνται µε την εκκαθάρισηκαιπληρωµή των µισθών του προσωπικού του κατά το άρθρο 51 του Ν.1892/1990δηµοσίου τοµέα.(Η περίπτωση ζ του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 τίθεται όπωςαντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 1915/1990. - Η περίπτωση θτου δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 προστέθηκε µε το άρθρο 3 Ν.1915/1990).ΆΡΘΡΟ 20Κήρυξη απεργίας1. Η απεργία στις πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κηρύσσεταιµε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για ολιγόωρες στάσεις εφόσον δενπραγµατοποιούνται την ίδια µέρα ή µέσα στην ίδια εβδοµάδα αρκείαπόφασητου διοικητικού συµβουλίου εκτός αν το καταστατικό ορίζειδιαφορετικά.
  • Η απεργία στις πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ευρύτερηςπεριφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης κηρύσσεται µε απόφαση τουδιοικητικού συµβουλίου, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.Η απεργία στις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνδικαλιστικέςοργανώσεις κηρύσσεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου εκτόςεάντο καταστατικό τους ορίζει διαφορετικά.Ενώσεις προσώπων, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 3περίπτωσηα υποπερίπτωση γγ, µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµα απεργίας ύστερααπόαπόφαση, µε µυστική ψηφοφορία, της πλειοψηφίας των εργαζοµένων σεεκµετάλλευση, επιχείρηση, δηµόσια υπηρεσία, ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ. Για τουςεργαζοµένους σε εκµετάλλευση, επιχείρηση, δηµόσια υπηρεσία, ΝΠ∆∆ ήΟΤΑ,εάν δεν υπάρχει ένωση προσώπων ή επιχειρησιακό σωµατείο ή κλαδικόσωµατείο µε µέλη τους περισσότερους από αυτούς, την απόφαση γιααπεργίαµπορεί να πάρει το πιό αντιπροσωπευτικό Εργατικό Κέντρο της περιοχήςπου εργάζονται.Εργαζόµενοι του κλάδου ή της επιχείρησης που δεν είναι µέλη τηςσυνδικαλιστικής οργάνωσης που κήρυξε απεργία µπορούν να λάβουνµέροςσ αυτή.2. Προκειµένου για εργαζόµενους του άρθρου 19 παρ. 2 κήρυξη απεργίαςδεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί πριν περάσουν τέσσερις (4) πλήρειςηµέρεςαπ τη γνωστοποίηση των αιτηµάτων και των λόγων που τα θεµελιώνουνµεέγγραφο που κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή στον εργοδότη ήστουςεργοδότες, στο Υπουργείο το οποίο ασκεί τη σχετική εποπτεία και στοΥπουργείο Εργασίας.Η απεργία δεν µπορεί ν αφορά αιτήµατα διάφορα από εκείνα πουγνωστοποιήθηκαν.3. (Παραλείπεται ως µη ισχύουσα).4. (Παραλείπεται ως µη ισχύουσα).(Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου είχαν προστεθεί µε τοάρθρο 2παρ. 1 του Ν. 1915/1990. Το άρθρο 2 του νόµου αυτούκαταργήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2224/1994).ΆΡΘΡΟ 21
  • Προσωπικό ασφαλείας(όπως διαµορφώθηκε στο άρθρο 2 του Ν.2224/1994)1. Κατά τη διάρκεια της απεργίας η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποίατην κηρύσσει, έχει υποχρέωση να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό γιατην ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψηκαταστροφών και ατυχηµάτων.2. Στις υπηρεσίες, οργανισµούς και επιχειρήσεις που αναφέρονται στοάρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1264/1982, όπως συµπληρώθηκε µε τιςπαραγράφους1 και 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 1915/1990 τωνοποίων η λειτουργία έχει ζωτική σηµασία για την εξυπηρέτηση βασικώναναγκών του κοινωνικού συνόλου, πέραν του προσωπικού ασφαλείας τηςπροηγούµενης παραγράφου διατίθεται και προσωπικό για τηναντιµετώπισηστοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια τηςαπεργίας.3. Το διατιθέµενο προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτούπαρέχει τις υπηρεσίες του κάτω από τις οδηγίες του εργοδότη, προςεκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους διατίθεται.4. Το προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρουκαθορίζεται µεειδική συµφωνία µεταξύ της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικήςοργάνωσηςστην επιχείρηση και της διοίκησης της επιχείρησης. Η πλέοναντιπροσωπευτική είναι η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία έχει ωςµέλητους εργαζόµενους, που προέρχονται από όλους τους κλάδους τηςεπιχείρησης.Αν στην επιχείρηση υπάρχουν περισσότερες συνδικαλιστικέςοργανώσεις,αντιπροσωπευτικότερη είναι εκείνη που συγκεντρώνει το µεγαλύτεροαριθµόµελών, που ψήφισαν κατά τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξηδιοίκησης, ανεξάρτητα από τις ειδικότητες των εργαζοµένων που είναιµέλη της.Οι λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις δικαιούνται να παρέµβουν στιςδιαπραγµατεύσεις και τις λοιπές διαδικασίες.5. Για τις επιχειρήσεις δηµόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας πέραν τουπροσωπικού της παρ. 2 µε την ίδια συµφωνία είναι δυνατόν νακαθορίζονται οι συγκεκριµένες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, τιςοποίες πρέπει να καλύπτει η επιχείρηση σε περίπτωση απεργίας και οι
  • συνέπειες για την παραβίαση της συµφωνίας. Κριτήρια για τα θέµατααυτάαποτελούν το είδος και η κοινωνική κρισιµότητα των υπηρεσιών καιαγαθών, που παρέχει η επιχείρηση και η ανάγκη διασφάλισης τηςάσκησηςτου δικαιώµατος της απεργίας.6. Η συµφωνία καταρτίζεται µε απευθείας διαπραγµατεύσεις µεταξύ τωνµερών. Εως την 5η Νοεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους ένα από ταενδιαφερόµενα µέρη καλεί το άλλο σε διαπραγµάτευση µε εξώδικηκλήση,στην οποία περιέχεται υποχρεωτικά η πρόταση για καθορισµό τουπροσωπικού των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου. Η κλήσηεπιδίδεταιµε δικαστικό επιµελητή και κατά τον ίδιο τρόπο κοινοποιείται στοΥπουργείο Εργασίας.7. Η συµφωνία καταρτίζεται το αργότερο έως τις 25 Νοεµβρίου κάθεηµερολογιακού έτους και κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία τουΥπουργείου Εργασίας, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφήτης. Η συµφωνία αυτή ισχύει ολόκληρο το ηµερολογιακό έτος πουακολουθεί.8. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 5 αυτού του άρθρου ή αν ησυµφωνία δεν καταρτισθεί έως την 25η Νοεµβρίου ή δεν κατατεθεί στοΥπουργείο Εργασίας µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην παρ. 5 τουάρθρου αυτού τα µέρη υποχρεούνται να προσφύγουν στη διαδικασία τηςµεσολάβησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1876/1990(ΦΕΚ 27 Α).Η µεσολάβηση πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρεςαπότην ανάληψη των καθηκόντων του µεσολαβητή.Εάν η µεσολάβηση δεν καταλήξει σε συµφωνία κάθε ενδιαφερόµενηπλευράέχει δικαίωµα να παραπέµψει το θέµα στην επιτροπή του άρθρου 15 τουν.1264/1982, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του ν. 1545/1985.9. Ολα τα ζητήµατα των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 αυτού του άρθρουµπορούν να ρυθµίζονται και µε συλλογικές συµβάσεις εργασίας για όλεςτις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το δηµόσιο ή µη χαρακτήρα τους καιτηνυπαγωγή τους ή µη στην κοινή ωφέλεια.ΆΡΘΡΟ 22Απαγόρευση προσλήψεων απεργοσπαστών -
  • Απαγόρευση ανταπεργίαςΝοµιµότητα απεργίας(όπως διαµορφώθηκε στα άρθρα 5 και 10 του Ν.2224/1994)Σχόλια: To άρθρο 4 του ν. 1915/1990 που καθορίζει αρµοδιότητατου Προέδρου Πρωτοδικών αντί του Μονοµελούς Πρωτοδικείουκαταργήθηκε από το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2224/1994 και από αυτό ηαρµοδιότητα του Προέδρου Πρωτοδικών δεν ισχύει. Το τρίτο εδάφιο τηςπαρ. 4 του παρόντος άρθρου είχε προστεθεί µε το άρθρο 5 του ν.1915/1990. Το άρθρο 5 του νόµου αυτού καταργήθηκε µε την παρ. 1 τουάρθρου 10 του Ν. 2224/1994, και γι αυτό το λόγο καταργείται από06.07.1994 και το ανωτέρω τρίτο εδάφιο της παρ. 4.1. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια νόµιµης απεργίας η πρόσληψηαπεργοσπαστών.2. Απαγορεύεται η ανταπεργία (λόκ-άουτ).3. ∆εν επιτρέπεται η δικαστική απαγόρευση απεργίας µε ασφαλιστικάµέτρα.4. Για διαφορές που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων τωνάρθρ. 19-22 αποφασίζει το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας τηςσυνδικαλιστικής οργάνωσης που έχει κηρύξει την απεργία, κατά τηδιαδικασία των άρθρων 663 έως 676 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.Σε επείγουσες περιπτώσεις οι πρόεδροι των αρµοδίων πρωτοβαθµίων καιδευτεροβαθµίων δικαστηρίων προσδιορίζουν σύντοµη δικάσιµη καισυντέµνουν τις προθεσµίες επίδοσης των δικογράφων, ώστε η συζήτησηναπραγµατοποιηθεί µέσα σε πέντε ηµέρες από την κατάθεσή τους,ανεξάρτητα από τον αριθµό των υποθέσεων που εκκρεµούν.Η προθεσµία της έφεσης είναι τρείς (3) ηµέρες.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣΆΡΘΡΟ 231. Ο εργοδότης και οι εκπρόσωποί του, ως και οποιοσδήποτε τρίτος, πουπαραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 του νόµου αυτού,τιµωρούνται µε φυλάκιση ή και µε χρηµατική ποινή µέχρι 5.000.000δραχµών και εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη.2. Ο εργοδότης και οι εκπρόσωποί του, που παραβαίνουν τις διατάξειςτουάρθρ. 14 παρ. 5, 8 και 9 ή που αρνούνται την πραγµατική απασχόληση
  • εργαζοµένου που η απόλυσή του έχει κριθεί άκυρη µε δικαστικήαπόφαση ήπου αρνούνται την επαναπρόσληψη και πραγµατική απασχόληση τωνεργαζοµένων που αναφέρονται στο άρθρ. 24, τιµωρούνται µε φυλάκιση ήκαιµε χρηµατική ποινή µέχρις 1.000.000 δρχ. για κάθε παράβαση ή άρνηση.3. Οποιοσδήποτε παραποιεί ή νοθεύει το αποτέλεσµα εκλογών για τηνανάδειξη συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων οποιασδήποτεσυνδικαλιστικήςοργάνωσης τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστο τριών µηνών και εάνπρόκειται για µέλος εφορευτικής επιτροπής µε φυλάκιση τουλάχιστο έξηµηνών.4. Οποιος χρησιµοποιεί την επωνυµία ή αντιποιείται την εκπροσώπησησυνδικαλιστικής οργάνωσης χωρίς δικαίωµα, για δικό του όφελος,τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρις ενός έτους, αν η πράξη δεν τιµωρείταιβαρύτερα από άλλη διάταξη.5. Οποιος εµποδίζει µε σωµατική ή ψυχολογική βία τις συνεδριάσεις τηςδιοίκησης ή τις συνελεύσεις µελών συνδικαλιστικών οργανώσεωντιµωρείταιµε φυλάκιση µέχρις ενός έτους, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα απόάλλη διάταξη.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣΆΡΘΡΟ 24Αποκατάσταση συνδικαλιστών1. Μέλη διοικήσεων ως και ιδρυτικά µέλη συνδικαλιστικών οργανώσεωνµέσαστα όρια των παρ. 6 και 8 του άρθρ. 14 που έχουν απολυθεί µετά τηνισχύτου νόµου 330/1976 επαναπροσλαµβάνονται στην επιχείρηση, η οποίαέχεικαταγγείλει τη σύµβαση εργασίας τους, χωρίς άλλη διατύπωση.Η διάταξη του εδαφ. α δεν εφαρµόζεται εάν η καταγγελία της σύµβασηςέγινε για παράβαση ποινικού νόµου, εκτός των διατάξεων του νόµου330/1976 και του άρθρου 332 Π.Κ., για την οποία έχει εκδοθεί δικαστικήαπόφαση.2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 εφαρµόζεται και για τους εργαζόµενουςτων
  • οποίων οι συµβάσεις εργασίας έχουν καταγγελθεί κατά τις διατάξεις τουάρθρου 38 του Ν. 330/1976 εφόσον ήσαν άνεργοι κατά την 1.4.1982 καιεξακολουθούν ή κατέστησαν άνεργοι µέχρι τη δηµοσίευση αυτού τουνόµου,χωρίς υπαιτιότητά τους ή η εργασία τους µειονεκτεί σοβαρά σε σχέση µεεκείνη από την οποία απολύθηκαν.3. Εργαζόµενοι, των οποίων οι συµβάσεις εργασίας έχουν καταγγελθείµετάτην ισχύ του νόµου 330/1976, ένα µήνα πριν κηρυχθεί η απεργία, κατά τηδιάρκειά της και µέσα σε δύο µήνες µετά από τη λήξη της απεργίας στηνοποία έλαβαν µέρος στην Επιχείρηση ή τον κλάδο απασχόλησής τουςεπαναπροσλαµβάνονται στην επιχείρηση, η οποία έχει καταγγείλει τησύµβαση εργασίας τους, χωρίς άλλη διατύπωση, εφόσον ήσαν άνεργοικατάτην 1.4.1982 και εξακολουθούν ή κατέστησαν άνεργοι µετά τηδηµοσίευσηαυτού του νόµου χωρίς υπαιτιότητά τους ή η εργασία τους µειονεκτείσοβαρά σε σχέση µε εκείνη από την οποία απολύθηκαν.Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται εάν έχει κριθεί µε δικαστική απόφασηότιη απόλυση δεν έγινε για συνδικαλιστικούς λόγους ή αν πρόκειται γιαεποχιακά απασχολούµενους, όπως αυτό προκύπτει από τη φύση τηςπαραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης.Η διάταξη του εδάφ. β της παρ. 1 ισχύει και στις περιπτώσεις τηςπαραγράφου αυτής.4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται οι παρ. 1, 2 και 3 εδάφ. γ αν έχειεκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση σε βάρος του εργαζοµένου ηεπαναπρόσληψη έχει την έννοια αναγκαστικής σύναψης νέας σύµβασηςεργασίας αορίστου χρόνου.5. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να επαναπροσλάβει τον εργαζόµενοπουέχει απολυθεί κατά τις παρ. 1, 2 και 3 και εφόσον ο εργαζόµενος τουκοινοποιήσει σχετική έγγραφη δήλωση µε δικαστικό επιµελητή µέσα σεανατρεπτική προθεσµία 60 ηµερών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.Ηπροθεσµία αυτή αρχίζει µετά το τέλος της εκκρεµούς ποινικής δίκης γιατις περιπτώσεις των παρ. 1 εδάφ. β και 3 εδάφ. γ του άρθρου αυτού.6. Αν οι εργαζόµενοι που θα υποβάλλουν τη δήλωση επαναπρόσληψηςτηςπαρ. 4 υπερβαίνουν το 5% αλλά όχι το 10% των απασχολουµένων στηνεπιχείρηση, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να τους επαναπροσλάβειισοµερώς κατά µήνα µέσα σ ένα εξάµηνο από το τέλος της προθεσµίας
  • υποβολής της παραπάνω δήλωσης. Αν υπερβαίνουν το 10% και για τοποσοστόπέραν του 10% και µέχρι 20% προσλαµβάνονται ισοµερώς κατά µήναµέσα στονεποµένο χρόνο. Η πρόσληψη γίνεται µε τη σειρά υποβολής τηςπαραπάνωδήλωσης και µε προτίµηση των εργαζοµένων της παρ. 1, στη συνέχειατηςπαρ. 2 και τέλος της παρ. 3, και µέσα σε κάθε οµάδα µε προτίµηση όσωνείχαν µεγαλύτερη προϋπηρεσία στην επιχείρηση. Εκείνοι που δενκαλύπτονται από τα παραπάνω ποσοστά έχουν δικαίωµα προτίµησης σεµελλοντικές τυχόν προσλήψεις.Αποζηµιώσεις που έχουν τυχόν καταβληθεί δεν επιστρέφονται από τουςεπαναπροσλαµβανόµενους.7. Για διαφορές που προκύπτουν σχετικά µε την εφαρµογή τωνδιατάξεωντου άρθρου αυτού, αποφασίζει το Μονοµελές Πρωτοδικείο είτε τουτόπουτης έδρας της επιχείρησης είτε του τόπου παροχής της εργασίας µε τηδιαδικασία των άρθρων 663 - 676 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 22εφαρµόζονταιανάλογα.8. Στις περιπτώσεις της παρ. 6 αν η επιχείρηση που υποχρεώνεται στηνεπαναπρόσληψη βρίσκεται σε προφανή οικονοµική αδυναµία ναντιµετωπίσειτις πρόσθετες δαπάνες από τις επαναπροσλήψεις µπορεί να υπαχθεί µεαπόφαση του Υπουργού Εργασίας στα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ για τηνεπιδότηση δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, µε βάση τους όρουςκαιύστερα από τη διαδικασία που ορίζει το κάθε πρόγραµµα.ΆΡΘΡΟ 25Εγγραφές µελών – Εκκαθάριση µητρώωνΗ ισχύς των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου αυτού έχει ήδη λήξει.[1. Επί ένα χρόνο από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου εάν το όργανοπουείναι αρµόδιο κατά το καταστατικό της ή µε εξουσιοδότηση του οργάνου
  • αυτού το Προεδρείο της ν αποφασίσει την εγγραφή µελών σεοποιαδήποτεοργάνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 δεν δεχτεί την αίτησητουεργαζοµένου ή της οργάνωσης που θέλει να εγγραφεί ή µέσα σε 10 µέρεςαπό την υποβολή της για πρωτοβάθµια οργάνωση και 20 µέρες γιαδευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια δεν έχει γνωστοποιηθεί η απόφαση για τηναποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, αυτός έχει δικαίωµα ναπροσφύγει στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή κατάτηδιαδικασία των άρθρων 663 και επ. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.Οι λοιπές διατάξεις της παρ. 6 και η παρ. 7 του άρθρ. 7 εφαρµόζονταιανάλογα.Η προθεσµία της παρ. 7 του άρθρου 7 ορίζεται σε 45 µέρες για τιςπρωτοβάθµιες και 75 µέρες για τις λοιπές οργανώσεις.Οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 εφαρµόζονται ανάλογα.2. Ένα τουλάχιστο µήνα πριν από την πρώτη µετά την έναρξη εφαρµογήςαυτού του νόµου συνέλευση κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, ηδιοίκησητης οφείλει να προβεί στην εκκαθάριση του µητρώου των µελών τηςσύµφωναµε όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρ. 7 και 2 και 3 του άρθρου 28του νόµου αυτού. Για την περίπτωση µη συµµόρφωσης της διοίκησης ωςκαιγια διαφορές που µπορεί να προκύψουν αποφασίζει το αρµόδιοΕιρηνοδικείοκαι εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 7 και 22 παρ.4του νόµου αυτού.]ΆΡΘΡΟ 26Άµεση εφαρµογή αναλογικήςΗ ισχύς των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου αυτού έχει ήδη λήξει.[1. Η Συνέλευση των µελών κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης µπορεί νααποφασίσει την άµεση εφαρµογή των σχετικών µε τις εκλογές διατάξεωντουνόµου αυτού. Η συνέλευση, που θα αποφασίσει σχετικά και σεκαταφατικήπερίπτωση θα προχωρήσει στην εκλογή εφορευτικής επιτροπής και στησυνέχεια στην εκλογή του διοικητικού συµβουλίου, της ελεγκτικής
  • επιτροπής και αντιπροσώπων, συγκαλείται ύστερα από έγγραφη αίτησητου1/10 των µελών της προς το αρµόδιο για τη σύγκλησή της όργανοσύµφωναµε το καταστατικό της οργάνωσης.Αν σε 15 µέρες δεν γνωστοποιηθεί στον πρώτο από τους αιτούντες µεέγγραφο του αρµοδίου οργάνου η αποδοχή της αίτησης ή δενκοινοποιηθείκαι δηµοσιευθεί, όπως ορίζεται στην παρ. 4 αυτού του άρθρου, ηπρόσκληση για συνέλευση, το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας τηςοργάνωσης εξουσιοδοτεί τους αιτούντες ή ορισµένους από αυτούς καιύστερα από αίτησή τους που συζητείται µε τη διαδικασία των άρθρων739και επ. του ΚΠολ∆ να συγκαλέσουν αυτοί τη Γενική Συνέλευση καιρυθµίζει την προεδρία της.Η Συνέλευση αποφασίζει µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελώντης καιµε τις απαρτίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του νόµουαυτού χωρίς την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρ. 99 του ΑστικούΚώδικα.2. Αν η Συνελεύση αποφασίσει αρνητικά συνεχίζεται κανονικά η θητείατων οργάνων µε την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 εδάφιο β.Αν πρόκειται για συνέλευση πρωτοβάθµιας οργάνωσης, στην περίπτωσηαυτή,αµέσως µετά την ανακοίνωση της αρνητικής της απόφασης καλείται απότονπρόεδρό της ν αποφασίσει εάν θ αντιπροσωπευθεί στην τριτοβάθµιαοργάνωση διά µέσου του Εργατικού Κέντρου ή της Οµοσπονδίας πουτυχόνανήκει. Η παρ. 2β του άρθρου 10 εφαρµόζεται κατά τα λοιπά αναλόγως.Σε περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί η Συνέλευση των µελώνσύµφωνα µετη διαδικασία της παρ. 1, η διοίκηση της πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικήςοργάνωσης συγκαλεί τη Συνέλευση, η οποία αποφασίζει εάν θααντιπροσωπευθεί στην τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση διά µέσουτουΕργατικού Κέντρου ή της Οµοσπονδίας. Η παρ. 2β του άρθρου 10εφαρµόζεταικαι στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.3. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρµόζεται για τις πρωτοβάθµιεςσυνδικαλιστικές οργανώσεις µετά τέσσερις µήνες, για τις δευτεροβάθµιεςµετά επτά µήνες και για τις τριτοβάθµιες µετά εννέα µήνες από τηδηµοσίευση του νόµου.
  • Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και αν συντρέχουν σπουδαίοιλόγοιµπορεί να καθορίζεται χρόνος έναρξης των παραπάνω προθεσµιών έξηµηνώναντί τεσσάρων για τις πρωτοβάθµιες οργανώσεις, εννέα µηνών αντί επτάγια τις δευτεροβάθµιες οργανώσεις και δώδεκα µηνών αντί εννέα για τιςτριτοβάθµιες οργανώσεις ή ορισµένες εξ αυτών.4. Προκειµένου για πρωτοβάθµιες οργανώσεις µε περισσότερα από 200µέληκαι επί ένα χρόνο από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, οι υπεύθυνοι γιατην σύγκληση συνελέυσεων οφείλουν, εκτός από άλλη τυχόν πρόβλεψητουκαταστατικού και πριν από 20 τουλάχιστο µέρες, να δηµοσιεύσουν σεµιάηµερήσια και αν δεν υπάρχει σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του τόπουτηςέδρας της οργάνωσης και να κοινοποιήσουν µε δικαστικό επιµελητή στιςυπερκείµενες οργανώσεις πρόσκληση προς τα µέλη τους για τησυνέλευση,που θα πραγµατοποιηθεί µε σηµείωση για τον ακριβή τόπο και χρόνο καιτοσκοπό της.Αν δεν γίνουν η δηµοσίευση και οι κοινοποιήσεις της πρόσκλησης αυτής,ησυνέλευση είναι άκυρη.Στην περίπτωση αυτή, το Μονοµελές Πρωτοδικείο µε αίτηση του 1/20τωνµελών της οργάνωσης αποφασίζει όπως ορίζεται στην παρ. 1.5. Για το πρώτο µετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου συνέδριο κάθετριτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, µπορεί η διοίκησή της ναζητήσει από τις δευτεροβάθµιες οργανώσεις της δύναµής της νααντιπροσωπευτούν σ αυτό µε αντιπροσώπους που η εκλογή τους θα έχειπραγµατοποιηθεί το πολύ ενάµισυ χρόνο πριν από την ηµέρα έναρξηςτουσυνεδρίου. Η απόφαση αυτή πρέπει να ανακοινωθεί στις δευτεροβάθµιεςοργανώσεις το λιγότερο τρεις µήνες πριν από την αποφασισµένηηµεροµηνίατου συνεδρίου].ΆΡΘΡΟ 27∆ιάλυση Ο∆ΕΠΕΣ
  • Η ισχύς των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου αυτού έχει ήδη λήξει.[1. Ο Οργανισµός ∆ιαχειρίσεως Ειδικών Πόρων Εργασιακών Σωµατείων(Ο∆ΕΠΕΣ) καταργείται όπως και το Ν.∆. 891/1971 "περί οικονοµικήςυποβοηθήσεως εργασιακών σωµατείων και ενώσεων". Η τύχη τηςπεριουσίαςτου καταργουµένου Ο∆ΕΠΕΣ διέπεται αποκλειστικά από τις επόµενεςδιατάξεις.2. Από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου όλα τα δικαιώµατα και οιυποχρεώσεις του Ο∆ΕΠΕΣ αναλαµβάνονται από την Εργατική Εστίαχωρίς άλληδιατύπωση.Η Εργατική Εστία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του Ο∆ΕΠΕΣ προς τιςσυνδικαλιστικές οργανώσεις µε τη διαδικασία και τους όρους τουΠ.∆/τος901/1976 "περί αντικαταστάσεως των διατάξεων του Π.∆. 189/1975 καιπερίτης οικονοµικής ενισχύσεως των επί τη βάσει του Νόµου 89/1975ανασυσταθέντων εργατοϋπαλληλικών επαγγελµατικών σωµατείων καιενώσεων"που εξακολουθεί να ισχύει µέχρι και τρείς (3) µήνες από την κατάρτισητης Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ή την έκδοση τηςόµοιαςέκτασης απόφασης διαιτησίας ή του Π.∆/τος που αναφέρονται στο άρθρο6του νόµου αυτού. Για το σκοπό αυτό το προσωπικό του Ο∆ΕΠΕΣσυνεχίζει ναπαρέχει τις υπηρεσίες του στην Εργατική Εστία µέχρι την ολοκλήρωσητωνδιαδικασιών και των ρυθµίσεων της παρ. 3. Ειδικά για τις οικονοµικέςενισχύσεις του έτους 1982 οι προθεσµίες της παρ. 1 περίπτ. δ του άρθρ.1 του Π.∆/τος 901/1976 παρατείνονται µέχρι 31.8.1982.3. Ολοι οι εργαζόµενοι, µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, στονΟ∆ΕΠΕΣ, µπορεί να ενταχθούν, ύστερα από αίτησή τους και απόφασητουδιοικητικού συµβουλίου της Εργατικής Εστίας που εγκρίνεται από τονΥπουργό Εργασίας, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας τους, σε αντίστοιχεςπροσωρινές θέσεις που θα συσταθούν στην Εργατική Εστία, ανάλογα µετιςανάγκες της.Με Π.∆/γµα, που θα εκδοθεί µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας τηςΚυβέρνησης, Οικονοµικών και Εργασίας, θα καθορισθούν οιλεπτοµέρειες
  • της ένταξης, οι κλάδοι και οι βαθµοί των θέσεων που θα συσταθούνκαθώςκαι τα τυπικά προσόντα διορισµού του προσωπικού που θα ενταχθεί.Ειδικά για το προσωπικό του Ο∆ΕΠΕΣ, ως προϋπηρεσία για την ένταξηαναγνωρίζεται και αυτή που διανύθηκε στον Ο∆ΕΠΕΣ.Κανένας από τους παραπάνω εργαζόµενους, που εντάσσεται στηνΕργατικήΕστία σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, δεν λαµβάνεισυνολικάαποδοχές λιγότερες από εκείνες που ελάµβανε πριν από την ένταξή του.Σεπερίπτωση επί πλέον διαφοράς, αυτή διατηρείται σαν προσωρινό επίδοµαµέχρι την κάλυψή του.Οι εργαζόµενοι στον Ο∆ΕΠΕΣ, που για οποιοδήποτε λόγο δεν θαενταχθούν ωςµόνιµοι, σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι δυνατόν ύστερα από αίτησήτους µεαπόφαση του ∆.Σ. της Εργατικής Εστίας που εγκρίνεται από τονΥπουργόΕργασίας να συνεχίσουν την απασχόλησή τους στην Εργατική Εστία µετησχέση και τους όρους που εργάζονται σ αυτόν. Στους υπόλοιπους ηΕργατική Εστία οφείλει τις νόµιµες αποζηµιώσεις σαν να είχεκαταγγελθείη σύµβαση εργασίας τους και είχαν απολυθεί κατά τη δηµοσίευση τουπαραπάνω Π.∆/τος].ΆΡΘΡΟ 28Λοιπές µεταβατικές διατάξεις1. Μέχρις εκδόσεως του κατά την παρ. 2 του άρθρου 29 εκλογικούσυνδικαλιστικού βιβλιαρίου ο εργαζόµενος µέλος συνδικαλιστικήςοργάνωσης χρησιµοποιεί το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας όπου γίνονταιόλες οι εγγραφές που καθορίζει το άρθρο 13 παρ.1.2. Εργαζόµενος που είναι µέλος σε περισσότερα από δύο σωµατεία κατάτηδιάκριση της παρ. 1 του άρθρου 7 υποχρεούται µέσα σε 2 µήνες από τηδηµοσίευση του νόµου αυτού να επιλέξει τις οργανώσεις στις οποίες θαείναι µέλος και να ζητήσει τη διαγραφή του από τις λοιπές,Μετά την παραπάνω προθεσµία αν υπάρχουν πολλές εγγραφές είναιέγκυρες
  • µόνο οι δύο πρώτες κατά σειρά εγγραφής και µε την διάκριση της παρ. 1του άρθρου 7.Τυχόν ωφελήµατα από ασφαλιστική ή υγειονοµική κάλυψη πουαπολαµβάνουνµέλη σωµατείου, από τη δύναµη του οποίου είτε διαγράφονται είτεαποχωρούν ύστερα από την παραπάνω ρύθµιση, δε θίγονται.3. Οσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού ισχύουν ανάλογα γιατιςπρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες οργανώσεις, σε σχέση µε όσααναφέρονταιστις παρ. 2 και 3 του άρθρου 7.4. Ποινές που έχουν επιβληθεί για πράξεις που πρόβλεπε και τιµωρούσεοΝ. 330/1976 και που δεν θεωρούνται αξιόποινες µε το νόµο αυτόδιαγράφονται από τα ποινικά µητρώα µε φροντίδα του αρµόδιουΕισαγγελέα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣΆΡΘΡΟ 29Αποκατάσταση συνδικαλιστών1. Με Π.∆/τα που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Εργασίας και∆ικαιοσύνης ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες α) της τήρησης του ειδικούβιβλίου και του φακέλλου συνδικαλιστικών οργανώσεων ως και τηςχορήγησης αντιγράφων των εγγράφων και των βεβαιώσεων πουπροβλέπονταιστο άρθρο 2,β) της τήρησης των βιβλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων πουπροβλέπονται στο άρθρο 3.2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, µετά γνώµη της πιόαντιπροσωπευτικής τριτοβάθµιας οργάνωσης της χώρας, καθορίζεται ηδιαδικασία εκδόσεως, το σχήµα και τα λοιπά στοιχεία τουσυνδικαλιστικούεκλογικού βιβλιαρίου καθώς και οι εγγραφές που γίνονται σ αυτό.3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ρυθµίζεται ο τρόπος και τούψος τηςαµοιβής των δικαστικών αντιπροσώπων.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣΆΡΘΡΟ 30Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώµαταδηµοσίων υπαλλήλων1. Ο νόµος αυτός, όπως είναι, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 14παρ. 3-10, 16 παρ. 7-9, 22 παρ. 1 και 2, 24 και 27, εφαρµόζεται µε τιςειδικές ρυθµίσεις που προβλέπονται παρακάτω ανάλογα και στουςέµµισθουςπολιτικούς υπαλλήλους του ∆ηµοσίου "µε εξαίρεση τους υπαλλήλους τηςΕθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)", όπως και στους µόνιµους ήµε θητεία υπαλλήλους των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τωνΑνωτάτωνΕκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, των εκκλησιαστικών Νοµικών Προσώπων∆ηµοσίου∆ικαίου και λοιπών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ακόµη δεκαιστους υπαλλήλους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου που κατέχουν οργανικέςθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 3 του Συντάγµατος.(Η φράση εντός εισαγ. της παρ. 1 προστέθηκε µε τη παρ. 2 άρθρ. 27 Ν.2738/1999).2. Για την επέκταση της κατά την προηγούµενη παράγραφο εφαρµογής,ωςεργαζόµενοι λογίζονται και οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Οπου στον παρόντανόµο αναφέρονται οι λέξεις εργοδότης, επιχείρηση, εκµετάλλευση, µετονόρο αυτό νοούνται και το ∆ηµόσιο και τα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα µετιςαρµόδιες υπηρεσίες τους. Οπου γίνεται λόγος για Εργατικό Κέντρο, ηµνεία δεν αφορά τους δηµοσίους υπαλλήλους.3. ∆ευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των δηµοσίωνυπαλλήλωνείναι: α) Οι οµοσπονδίες των κατά κλάδους ή ειδικότητες σωµατείων,πουτα µέλη τους υπάγονται οργανικά σε ένα ή και σε περισσότεραΥπουργεία ήτα Ν.Π.∆.∆. της παρ. 1 του παρόντος και β) οι οµοσπονδίες σωµατείωνπου
  • τα µέλη τους υπάγονται οργανικά στο ίδιο Υπουργείο ή στα κατά τηνπαράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Ν.Π.∆.∆. ή οµάδα Ν.Π.∆.∆. πουτελεί υπότην εποπτεία του ίδιου Υπουργείου.Οπου υπάλληλοι ενός Υπουργείου ανήκουν σε µία και ενιαίασυνδικαλιστική οργάνωση του Υπουργείου αυτού, µε περισσότερουςκλάδους,η οργάνωσή τους θεωρείται, για το λόγο αυτό, και σαν δευτεροβάθµια.Κάθε πρωτοβάθµια οργάνωση µπορεί να γίνει µέλος σε µία µόνοδευτεροβάθµια, εφόσον δεν υπαρχει άλλη οργάνωση.Σε περίπτωση που πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση ανήκει σεπερισσότερες από µία δευτεροβάθµια οργανώσεις υποχρεούται, στηνπρώτηγενική συνέλευση των µελών της, που θα συγκληθεί µετά την ισχύ τουνόµου αυτού, να αποφασίσει, σε ποιά δευτεροβάθµια (οµοσπονδία) θαπαραµείν ει ως µέλος της.4. Κάθε υπάλληλος, από το διορισµό του, µπορεί να γίνει µέλος µόνοµιάς συνδικαλιστικής οργάνωσης των κατά κλάδους ή ειδικότητεςδιαρθρωµένων και µιας οργάνωσης του χώρου εργασίας, αφού καταβάλειτηνορισµένη από το καταστατικό συνδροµή. Εκτός των άλλων περιπτώσεωνπουτυχόν ορίζει το καταστατικό της οργάνωσής του, ο υπάλληλοςδιαγράφεταιαπό µέλος αυτής, από το χρονικό σηµείο της λύσης της υπαλληλικήςσχέσης, καθως και αν δεν πήρε µέρος στις δύο τελευταίες εκλογές, γιατην ανάδειξη της διοίκησης.5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Ν. 1256/1982 "για τηνπολυθεσία,την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στοδηµόσιο τοµέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ΝοµικόΣυµβούλιοτου Κράτους και άλλες διατάξεις", δεν επιτρέπεται η µετάθεση των κατάτην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δηµοσίων υπαλλήλων, που είναιµέληδιοικητικών συµβουλίων ή προσωρινών διοικήσεων πρωτοβάθµιωνσυνδικαλιστικών οργανώσεων, εφ όσον αυτές ανήκουν σεδευτεροβάθµιεςµέλη τριτοβάθµων οργανώσεων, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τωνίδιωντων υπαλλήλων και της συνδιακαλιστικής τους οργάνωσης.Κατά τον ίδιο τρόπο προστατεύονται και τα µέλη των διοικήσεων τωνδευτεροβάθµιων και των τριτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
  • 6. Η επιτροπή του άρθρου 15 του νόµου αυτού όταν πρόκειται γιαδηµοσίους υπαλλήλους αποτελείται:α) Από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της περιφέρειας όπου παρέχει τιςυπηρεσίες του ο υπάλληλος ή Πρωτοδίκη ή Ειρινοδίκη που ορίζεται απαυτόν, µε την αναφερόµενη στο άρθρο 11 σειρά, για ετήσια θητεία.β) Από έναν υπάλληλο, που ορίζει ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως,ύστερα από συνεννόηση µε τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό.γ) Από έναν εκπρόσωπο των υπαλλήλων, που υποδεικνύει η πιοαντιπροσωπευτική τριτοβάθµια οργάνωση της χώρας.7. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του νόµου αυτού εφαρµόζεται καιγια το δικαίωµα απεργίας των δηµοσίων υπαλλήλων.Ο χρόνος της απεργίας των δηµοσίων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνοςπραγµατικής δηµοσίας υπηρεσίας, χωρίς όµως να καταβάλλονται οιαποδοχέςτου χρόνου απεργίας.8. α) Πρκειµένου για δηµοσίους υπαλλήλους της παραγράφου 1 τουπαρόντος άρθρου, κήρυξη της απεργίας δεν µπορεί να πραγµατοποιηθείπρινπεράσουν τέσσερις (4) πλήρεις µέρες, από τη γνωστοποίηση τωναιτηµάτωνκαι των λόγων που τα θεµελιώνουν, µε έγγραφο που κοινοποιείται, µεδικαστικό επιµελητή, στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως, στοΥπουργείοΟικονοµικών, στο Υπουργείο που υπάγονται οι υπάλληλοι αυτοί, καθώςεπίσης και στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται απ αυτό, ότανπρόκειται για απεργία υπαλλήλων τους.β) Η απεργία κηρύσσεται από δευτεροβάθµιες ή τριτοβάθµιεςοργανώσειςµετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.9. Κατά τη διάρκεια απεργίας των δηµοσίων υπαλλήλων της παραγράφου1του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται η πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων.10. Στις πρωτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιεςσυνδικαλιστικέςοργανώσεις των δηµοσίων υπαλλήλων της παραγράφου 2 του παρόντοςάρθρουδεν µπορούν να είναι µέλη συνταξιούχοι ή συνδικαλιστικές οργανώσειςσυνταξιούχων.ΆΡΘΡΟ 30Α(Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 1 Ν. 2265/1994, το οποίοτροποποιήθηκε µε την παρ. 4 άρθρου 12 Ν. 2713/1999).
  • 1. Ο νόµος αυτός, όπως ισχύει σήµερα, εκτός από τις διατάξεις τωνάρθρων 1 παρ. 3, 7 παρ. 1 και 3, 11 παρ. 1 εδάφ. 2, 12, 14 παρ. 3-10,15, 16 παρ. 5 και 7-9, 17, 18 παρ. 1, 19-22, 23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 27και 30, εφαρµόζεται ανάλογα, µε τις ειδικές ρυθµίσεις που προβλέπονταιστις επόµενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν ενεργείααστυνοµικούς υπαλλήλους κάθε βαθµού της Ελληνικής Αστυνοµίας.2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπου στονόµοαυτόν χρησιµοποιούνται οι όροι "εργοδότης", "επιχείρηση" ή"εκµετάλλευση" νοείται το ∆ηµόσιο και όπου χρησιµοποιείται ο όρος"εργαζόµενοι" νοούνται οι υπάλληλοι της προηγούµενης παραγράφου.Οµοίως, όπου γίνεται λόγος για "Εργατικό Κέντρο", η µνεία δεν αφοράτους υπαλλήλους της προηγούµενης παραγράφου.3. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα,ηάσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των αστυνοµικώνυπαλλήλων δενεπιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τιςιδιοµορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό καιυπερκοµµατικό χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνοµίας.4. Οι εν ενεργεία αστυνοµικοί υπάλληλοι επιτρέπεται να συστήσουν:α. Σε κάθε νοµό µία ένωση αστυνοµικών υπαλλήλων µέχρι και το βαθµότουανθυπαστυνόµου και σε κάθε διοικητική περιφέρεια µία ένωσηαξιωµατικώνως πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μέλη των οργανώσεωναυτώνµπορούν να είναι µόνο όσοι υπηρετούν στα όρια του νοµού ή τηςδιοικητικής περιφέρειας, αντίστοιχα. Οι αξιωµατικοί δύνανται, αντί τηςένωσης αξιωµατικών, να γίνονται µέλη της ένωσης αστυνοµικώνυπαλλήλων.Οι ανθυπαστυνόµοι δύνανται αντί της ένωσης αστυνοµικών υπαλλήλωνναγίνονται µέλη της ένωσης αξιωµατικών.β. Μία οµοσπονδία των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεωναστυνοµικών υπαλλήλων και µία οµοσπονδία των πρωτοβάθµιωνσυνδικαλιστικών οργανώσεων αξιωµατικών, ως δευτεροβάθµιεςσυνδικαλιστικές οργανώσεις.γ. Μία τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση (συνοµοσπονδία), τηνοποίααπαρτίζουν οι δύο παραπάνω οµοσπονδίες και στην οποίαεκπροσωπούνται µε
  • αριθµό αντιπροσώπων, που καθορίζεται µε το καταστατικό της. Ηδιάταξητου τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος νόµου δεν έχειεφαρµογή για την εκπροσώπηση των ανωτέρω οµοσπονδιών στηντριτοβάθµιαοργάνωση.5. Κάθε αστυνοµικός υπάλληλος δικαιούται να είναι µέλος µόνο τηςπρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης του νοµού ή της διοικητικήςπεριφέρειας όπου υπηρετεί. Σε περίπτωση µετάθεσής του σε άλλο νοµό ήσεάλλη περιφέρεια διαγράφεται υποχρεωτικά από τη συνδικαλιστικήοργάνωση,της οποίας ήταν µέλος και δικαιούται να εγγραφεί στη συνδικαλιστικήοργάνωση του νοµού ή της διοικητικής περιφέρειας στην οποίαµετατίθεται.6. Οι εισφορές των µελών παρακρατούνται από τη διαχείρισηχρηµατικούτης υπηρεσίας από την οποία πληρώνονται και αποδίδονται στιςσυνδικαλιστικές οργανώσεις του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τιςκαταστάσεις µελών που υποβάλλονται από αυτές.7. Από την παρούσα δύναµη κάθε υπηρεσίας δεν επιτρέπεται νααπουσιάζει, για συµµετοχή σε συνελεύσεις των συνδικαλιστικώνοργανώσεώντους, ποσοστό µεγαλύτερο του 1/3 των αξιωµατικών και του 1/4 τωνκατώτερων υπαλλήλων και µε την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οιανάγκεςτης υπηρεσίας, κατά την αιτιολογηµένη κρίση του διοικητή της µονάδας.Αν τα µέλη που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε συνέλευση ξεπερνούν ταπαραπάνω ποσοστά, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους µε τρόπο πουορίζεται στο καταστατικό της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.8. Στον πρόεδρο και στο γενικό γραµµατέα κάθε συνδικαλιστικήςοργάνωσης των αστυνοµικών υπαλλήλων παρέχονται, για τηνεκπλήρωση τωνσυνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων, ειδικές άδειες απουσίας έωςτέσσερις(4) ηµέρες το µήνα κατ ανώτατο όριο. Στους αντιπροσώπους τηςοµοσπονδίας παρέχεται άδεια απουσίας καθόλη τη διάρκεια τωνσυνεδρίωνστα οποία µετέχουν, η οποία όµως δεν δύναται να υπερβαίνει τιςτέσσερις(4) ηµέρες κατ έτος. Οι δικαιούµενοι άδειας υποχρεούνται ναενηµερώνουν για τη χρήση της το διοικητή της υπηρεσίας τους, πριν δύο(2) τουλάχιστον ηµέρες. "Τα παραπάνω πρόσωπα µε βαθµό µέχρι και
  • Αστυνοµικού Υποδιευθυντή δεν µετατίθενται, όσο διαρκεί η θητεία τους,εκτός της περιοχής µετάθεσης, στην οποία υπηρετούν, αν δεν τοζητήσουνοι ίδιοι ή δεν κριθεί τούτο αναγκαίο λόγω προαγωγής, άσκησηςπειθαρχικήςδίωξης για πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο προβλέπεται από τιςοικείες διατάξεις ανώτερη πειθαρχική ποινή ή θέσης τους σε κατάστασηδιαθεσιµότητας για λόγους πειθαρχίας.9. Η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικώνοργανώσεων γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίοσυµπεριλαµβάνονταιόλοι οι υποψήφιοι. Κάθε εκλογέας µπορεί να θέσει αριθµό σταυρών ίσοµετο 1/3 του αριθµού των εδρών του διοικητικού συµβουλίου ή τηςελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε περίπτωση κλάσµατος, οεπιτρεπόµενος αριθµός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αµέσωςπροηγούµενοακέραιο. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τουςπερισσότερους σταυρούς προτίµησης, έως ότου συµπληρωθεί ο αριθµόςτωνεδρών του διοικητικού συµβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή τωναντιπροσώπων.10. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των αστυνοµικών υπαλλήλων, καθώςκαιτα µέλη τους, δεν επιτρέπεται ιδίως:α. Να συµµετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσειςπολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή ναασκούνπροπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οιπολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών φορέων.β. Να προσχωρούν ή να γίνονται µέλη άλλων επαγγελµατικώνσυνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των ∆ιεθνών ΑστυνοµικώνΣυνδικαλιστικών Οργανώσεων, ή να εκπροσωπούν άλλουςεργαζόµενους.γ. Να αναµειγνύονται µε οποιονδήποτε τρόπο σε θέµατα διοίκησης τωνΥπηρεσιών.11. Οργανώσεις αστυνοµικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας,πουέχουν ήδη συσταθεί, οφείλουν να προσαρµόσουν τα καταστατικά τουςστιςρυθµίσεις των παραπάνω διατάξεων και να ζητήσουν την έγκριση αυτώναπότα αρµόδια δικαστήρια µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του
  • νόµου αυτού. Οι οργανώσεις αυτές, καθώς και όσες ιδρυθούν βάσει τουνόµου αυτού, οφείλουν να προκηρύξουν εκλογές για την ανάδειξη τωνοργάνων τους όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) µήνες και όχι αργότερα απόέξι (6) µήνες από την έγκριση του καταστατικού τους. Μόνο οι ενώσειςαστυνοµικών, που συνιστώνται και λειτουργούν σύµφωνα µε τιςδιατάξειςτου παρόντος άρθρου, εκπροσωπούν τα συµφέροντα των αστυνοµικών.12. Αστυνοµικοί, που ως µέλη διοικητικού συµβουλίου αστυνοµικώνοργανώσεων, τιµωρήθηκαν πειθαρχικά για παραπτώµατα που είχανάµεσησχέση µε τη συνδικαλιστική τους δράση, δικαιούνται, εφόσον είναι στηνενέργεια, να ζητήσουν την επανένταξη των πειθαρχικών τους υποθέσεων,υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Υπηρεσία τους εντός ανατρεπτικήςπροθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Οιαιτήσεις εξετάζονται από τα αρµόδια όργανα, τα οποία επέβαλαν τιςπειθαρχικές ποινές.ΆΡΘΡΟ 30ΒΣυνδικαλιστικά δικαιώµατα πολιτικού προσωπικού Ε.Υ.Π.(Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 27 παρ. 1 Ν. 2738/1999).1. Ο νόµος αυτός, όπως ισχύει σήµερα, εκτός από τις διατάξεις τωνάρθρων2, 3, 11 παρ.1 περίοδος δεύτερη και παρ. 2, 12, 13 παρ. 2, 14 παρ. 3έως και 10, 15.16 παρ. 7 έως και 9, 18, 19 έως και 22, 23 παρ. 1 και 2,24, 26, 27 και 30 παρ. 1, 3, 5, 7, 8 και 9, εφαρµόζεται ανάλογα µε τιςειδικές ρυθµίσεις που προβλέπονται στις επόµενες παραγράφους τουπαρόντος όρθρου, στο µόνιµο πολιτικό προσωπικό και στο ειδικόεπιστηµονικό προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τηςΕθνικήςΥπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).2. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα,ηάσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των υπαλλήλων της παρ. 1δενεπιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τιςιδιοµορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό καιυπερκοµµατικό χαρακτήρα της Ε.Υ.Π..3. Οι υπάλληλοι της παρ. 1 του παρόντος δεν επιτρέπεται να είναι µέλη
  • πρωτοβάθµιας οργάνωσης, της οποίας µέλη της υπάγονται οργανικά σεάλληυπηρεσία του ∆ηµοσίου ή ν.π.δ.δ.. ∆ευτεροβάθµια συνδικαλιστικήοργάνωσήτους επιτρέπεται να είναι µόνον η οµοσπονδία των σωµατείων που όλαταµέλη τους υπάγονται οργανικά στην Ε.Υ.Π..4. Η εκλογή των οργάνων στις πρωτοβάθµιες και τη δευτεροβάθµιασυνδικαλιστική οργάνωση γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίοπεριλαµβάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε εκλογέας µπορεί να θέσειαριθµόσταυρών ίσο µε τον αριθµό των εδρών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ήτηςΕλεγκτικής Επιτροπής. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι πουσυγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, έως ότουσυµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τηςΕλεγκτικής Επιτροπής.5. Οι αντιπρόσωποι της δευτεροβάθµιας οργάνωσης στην τριτοβάθµιαοργάνωση, έχουν δικαίωµα να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης και σταόργανα που υποκαθιστούν τις συνελεύσεις της τριτοβάθµιας οργάνωσης,µόνον εφόσον οι εκλογές έγιναν από ενιαίο ψηφοδέλτιο και σύµφωνα µετηνανωτέρω διαδικασία.6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης καιΑποκέντρωσης, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητή της Ε.Υ.Π.,καθορίζονται:α) Η Αρχή ή η ∆ηµόσια Υπηρεσία στην οποία καταχωρούνται και οτρόποςκαταχωρίσεως των στοιχείων του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και οιέννοµες συνέπειες των εγγραφών.β) Η Αρχή ή η ∆ηµόσια Υπηρεσία στην οποία τηρείται ο φάκελος τηςπαρ. 2του άρθρου 2 του παρόντος, τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν,καθώςκαι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται σε συγκεκριµέναπρόσωπααντίγραφα των εγγράφων και βεβαιώσεις για τα καταχωρηθένταστοιχεία.γ) Τα τηρούµενα από τις πρωτοβάθµιες και τη δευτεροβάθµιασυνδικαλιστική οργάνωση των υπαλλήλων της παρ.1 βιβλία, ο τρόπος
  • θεώρησής τους, τα στοιχεία που εγγράφονται σε αυτά και οιπροϋποθέσειςυπό τις οποίες παρέχεται σε συγκεκριµένα πρόσωπα πληροφόρηση για ταστοιχεία των εγγραφών.δ) Η Αρχή ή η ∆ηµόσια Υπηρεσία στην οποίο κατατίθενται και ο τρόποςφυλάξεως από αυτήν, των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του άρθρου13παρ. 2 του παρόντος και των παραγράφων 2 έως και 4 του άρθρου 6 τουν.δ. 6341/1964 στοιχείων.ε) Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη ρύθµιση των ανωτέρω θεµάτων.7. Οι πρωτοβάθµιες και η δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση τουπαρόντος άρθρου, καθώς και τα µέλη τους απαγορεύεται:α) Να κηρύσσουν ή να συµµετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθεείδουςεκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικώνπροσώπων ή ναασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οιπολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από τις ίδιες τιςπρωτοβάθµιεςή τη δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση.β) Να αναµειγνύονται µε οποιονδήποτε τρόπο σε θέµατα διοίκησης τηςυπηρεσίας τους.8. Η θητεία των ∆ιοικητικών Συµβουλίων, των Ελεγκτικών Επιτροπώνκαιτων αντιπροσώπων στις πρωτοβάθµιες και στη δευτεροβάθµια οργάνωσητωνυπαλλήλων της παρ. 1 του παρόντος λήγουν αυτοδικαίως µε την πάροδοτεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Μέσαστηνανωτέρω προθεσµία οι συνελεύσεις των µελών των πρωτοβάθµιωνσυνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων της παρ 1 του παρόντοςάρθρουοφείλουν να εκλέξουν εφορευτική επιτροπή και στη συνέχεια ναπροχωρήσουν στην εκλογή ∆ιοικητικών Συµβουλίων, ΕλεγκτικώνΕπιτροπώνκαι Αντιπροσώπων, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 4τουπαρόντος άρθρου. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας µόνον οισυνδικαλιστικές οργανώσεις, των οποίων τα όργανα εκλέχθηκανσύµφωνα µε
  • την ανωτέρω διαδικασία, εκπροσωπούν τα συµφέροντα των υπαλλήλωντηςΕ.Υ.Π..9. Υπάλληλοι της Ε.Υ.Π. οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος τουπαρόντοςάρθρου, έχουν εκλεγεί στα όργανα διοίκησης ή στα όργανα πουυποκαθιστούν τις συνελεύσεις τριτοβάθµιας οργάνωσης χωρίς τηδιαδικασίατης παρ. 4 του παρόντος, µετατάσσονται υποχρεωτικώς σε υπηρεσίες του∆ηµοσίου ή σε ν.π.δ.δ., µε την ίδια σχέση εργασίας, εκτός και αν µέσασε προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντοςάρθρουδηλώσουν µε έγγραφό τους, που επιδίδεται στην τριτοβάθµιασυνδικαλιστική οργάνωση στην οποία έχουν εκλεγεί και κοινοποιείταιστηνΕ.Υ.Π., ότι παραιτούνται από τη θέση στην οποία έχουν εκλεγεί. Ηµετάταξη διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρµόδιου Υπουργού,εφαρµοζοµένης αναλόγως της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1645/1986.ΆΡΘΡΟ 311. Η εργασιακή σχέση των απασχολούµενων στον Τύπο και η λύση τηςδιέπεται από τις ισχύουσες γενικές διατάξεις του Εργατικού ∆ικαίουκαταργούµενης κάθε αντίθεσης ρύθµισης.2. Κάθε διάταξη νόµου που κατοχυρώνει, περιορίζει ή εξαρτά τοδικαίωµατης εργασίας στον Τύπο και την παροχή στους εργαζοµένους σ αυτόνπαρεπόµενων της εργασίας τους δικαιωµάτων από τη συµµετοχή τους ήµη σεσυγκεκριµένη επαγγελµατική οργάνωση ή από την υπαγωγή τους στο Ν.1186/1981 ή σε ορισµένο ασφαλιστικό φορέα, καταργείται.3. Η ικανοποίηση των παρεπόµενων της εργασίας δικαιωµάτωνπροϋποθέτειτου λοιπού µόνο την απόδειξη ύπαρξης σύµβασης εργασίας µε τον Τύπο.4. (δεν ισχύει, άρθρο 9 Ν. 1387/1983).5. Η αληθινή έννοια της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 1186/1981 είναι ότιο υπολογισµός του χρόνου υπηρεσίας των Τεχνικών Τύπου στουςοποίουςαναφέρεται η διάταξη γίνεται κατά τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις ήΣυλλογικές Συµβάσεις Εργασίας εφόσον ειδικά ρυθµίζουν το θέµα.
  • 6. Η αποζηµίωση που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις για τηνπερίπτωση της οικειοθελούς αποχωρήσεως λόγω συνταξιοδοτήσεως ήτηςαπολύσεως των Τεχνικών Τύπου που συνδέονται µε σύµβαση εργασίαςστιςεφηµερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, των οποίων η στοιχειοθεσίαγίνεταιεν όλω ή εν µέρει σε λινοτυπικές µηχανές και η εκτύπωση σε κυλινδρικάπιεστήρια, ορίζεται στο ήµισυ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣΆΡΘΡΟ 32Καταργούνται, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 εδάφ. β του άρθρου 1:1. Ο Ν. 330/1976 "περί επαγγελµατικών σωµατείων και ενώσεων καιδιασφαλίσεως της συνδικαλιστικής ελευθερίας".2. Η παρ. 2 του άρθρου µόνου του Α.Ν. 620/1945 "περί τροποποιήσεωςκαισυµπληρώσεως των νόµων 148 του 1945, 274 του 1945 και 581 του ιδίουέτους".3. Ο Α.Ν. 1803/1951 "περί προστασίας των συνδικαλιστικών στελεχών".4. Οι διατάξεις νόµων, βασιλικών δ/γµάτων, αναγκ. νόµων και ν.δ/των,που είχαν καταργηθεί µε το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 330/1976θεωρούνταιεπίσης καταργηµένες.5. Ο Ν. 643/1977 "περί διασφαλίσεως της συνδικαλιστικής ελευθερίαςτων δηµοσίων υπαλλήλων και περί του δικαιώµατος της απεργίαςαυτών".6. Οσες διατάξεις νόµων, δ/των και υπουργικών αποφάσεων είναιαντίθετεςπρος τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή αναφέρονται σε θέµαταρυθµιζόµενα µε αυτόν.ΆΡΘΡΟ 33Η ισχύς αυτού του νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στηνΕφηµερίδατης Κυβέρνησης.Αθήναι, 30 Ιουνίου 1982