Verslag eerste open space energopro 17dec2011

330 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verslag eerste open space energopro 17dec2011

  1. 1. VZW De Schakel – Centrum voor Cocreatie tel. 0476.32.91.50 Pagina 1 Energopro: Eerste Open Space Livinushof Sint-Margriete 17 december 2011 Energopro staat voor Energie voor een goed product. Burgers investeren via hun coöperatie in lokale projecten van hernieuwbare energie (bvb. zonnepanelen).Voor lokale boeren is het gunstig om deze investeringen door de coöperatie te laten doen. De winst wordt voor een deel uitgekeerd aan de coöperanten in de vorm van aankoopbonnen waarmee ze “goede” producten kunnen kopen. Op die manier worden consumenten uitgenodigd lokale producenten te versterken. Een voorbeeld van een goed product is biologisch geteeld voedsel. De boeren die deze producten op de markt brengen, hebben een verbinding met hun grond, hun omgeving en zijn gericht op contact met hun klanten waarmee zij lokaal zo nauw als mogelijk willen samenwerken. Energopro is gestart met een pilootproject in het Meetjesland in samenwerking met vijf bioboeren. In dit pilootproject willen we met elkaar leren wat er nodig is om dergelijke vormen van cocreatie tot een succes te maken. De Open Space Deze Open Space werd georganiseerd enerzijds om belangstellenden te informeren over wat Energopro inhoudt en anderzijds te bekijken wat iedereen nodig heeft om dit project tot het zijne te maken. Hoe en waar kan iedereen zijn passie en competentie inbrengen? 17 mensen uit organisaties zoals Natuurpunt, Transitiedorpen, bedrijfsleven, landbouw , voedselteams gaven present. In een Open Space kan iedereen onderwerpen die hij wil bespreken inbrengen. Mensen die geïnteresseerd zijn om hierover mee te praten, sluiten zich hierbij aan. Volgende onderwerpen werden voorgesteld en in 2 ronden van ongeveer drie kwartier op vier verschillende plaatsen met elkaar besproken.
  2. 2. VZW De Schakel – Centrum voor Cocreatie tel. 0476.32.91.50 Pagina 2 Boven 1 Boven 2 Beneden 1 Beneden 2 Ronde 1 Mix voedsel+ energie Info Project – Rol Voedselteam Vertrouwen en zekerheid voor buitenstaanders bieden/hoe Via welke kanalen mensen bereiken die ook warm lopen voor zulke projecten Ronde 2 Kiss (keep it simple stupid)/ Structuur?/Ketting klein: tss producent en consument Farmers Corner/CSA Auto-Nomie Project Hoe leg je je project gebald, krachtig en in zijn essentie voor aan de buitenwereld om enthousiasme op te wekken A500: hoe 500 aandelen verkopen? De afspraken in een Open Space werden als volgt uitgebeeld of verwoord: Er zijn vier mogelijke rollen: Je kan initiatief nemen tot een gesprek en je kan deelnemer zijn. Je kan ook „vlinder‟ zijn – je eigen ritme volgen en misschien bij de koffie een goed gesprek hebben. Hommels brengen ideeën van de ene groep over naar de ander. De wet van de twee voeten zegt dat je niet blijft als je niets kan toevoegen of halen in een groep.
  3. 3. VZW De Schakel – Centrum voor Cocreatie tel. 0476.32.91.50 Pagina 3 Het groepswerk Vragen over hoe het project in elkaar zit en hoe de mix tussen voedsel en energie tot stand kwam werden in twee groepen uitgediept. Een kwetsbaar punt van landbouw is o.a. de hoge energie-input. De lange termijnvisie vertrekt vanuit samenwerking en ook die verlaagt de kwetsbaarheid. Het is noodzakelijk om het distributieluik aan te pakken en op te lossen zowel voor een goede werking van Energopro als voor lokale landbouw in zijn geheel (cfr. samenwerking met voedselteams) De twee andere thema‟s uit de eerste ronde werden samengebracht tot een nieuw thema: verbinding tussen boer en buur. Autonomie van de groep t.o.v. de structuren die “boven ons staan” stond hier centraal. Verbinding tussen boer en lokale klant vraagt communicatie en vertrouwen. Deze communicatie moet concreet en geloofwaardig zijn. Het vraagt ook om een wederzijdse zorg voor elkaar. Consumenten dragen zorg voor wat boeren doen, boeren dragen zorg voor milieu en gezond voedsel. Het is noodzakelijk dat geld veilig en duurzaam geïnvesteerd wordt. Er werd vastgesteld dat er een mooie verbinding was in de groep en de wens uitgedrukt om deze verbinding uit te breiden naar vele warme mensen. In de tweede ronde werd dieper ingegaan op de concrete uitwerking. In de groep kiss and ride werd dieper ingegaan op hoe de korte keten structuur kan krijgen via Energopro en hoe dit op een eenvoudige en simpele manier kan gebeuren (volgens het kissprincipe: keep it simple stupid). Samenwerking tussen boeren leidt tot werken op grotere schaal en completer aanbod. Binnen deze samenwerking ontstaat ook overdracht tussen jonge en
  4. 4. VZW De Schakel – Centrum voor Cocreatie tel. 0476.32.91.50 Pagina 4 ervaren boeren. Voedselteams heeft een waslijst van mensen die willen aansluiten maar krijgt distributie niet voldoende georganiseerd met de beperkte middelen die er zijn. Voedsel en energie samenbrengen kan meerwaarde zijn omdat het een nieuw perspectief inbrengt. Ondernemers uit beide sectoren kunnen elkaar inspireren. Elektrische mobiliteit die het overschot aan energie op de boerderijen kan gebruiken kan een bijdrage leveren aan het CO2-neutraal maken van het transportluik van de distributie. Het is belangrijk dat het over echte boeren gaat, boeren met een verhaal, met verbinding met de aarde en zo dicht mogelijk bij de consument. Boeren met thuisverkoop kunnen evolueren naar een gewone winkeliers zonder die verbinding met de aarde. Dat is niet gewenst door de overheid (cfr. subsidieregeling) en ook niet in dit project. In een tweede groep werden de verschillende aspecten van CSA, Farmers Corner, boerenmarkten dieper uitgespit. Hier kwam het idee van de biomobiel (cfr. de pizzamobiel) naar voor. Hierin werken verschillende boeren samen om elkaars producten aan te bieden. Door de mobiliteit zijn meer mensen en meerdere plaatsen bereikbaar. Aankopen kunnen met de aankoopbonnen gebeuren. De energie kan getankt worden op de plaatsen waar hernieuwbare energie geproduceerd wordt. De eindronde en conclusies In de eindronde werd alles samengebracht en gedeeld. Daar bleek dat er voldoende energie aanwezig was om  enerzijds het concept van de biomobiel uit te werken (Krist Hamerlinck zal dit verder opnemen) en ook  de andere aspecten ivm distributie te bekijken (ondernemersnetwerk, samenwerking met voedselteams) dit zal door Wannes Wylin en Geert opgenomen worden. Over het idee om een nieuwe Open Space met nieuwe mensen te organiseren werd geen overeenstemming gevonden.
  5. 5. VZW De Schakel – Centrum voor Cocreatie tel. 0476.32.91.50 Pagina 5 Op het einde werd nog opgemerkt dat het project A500 niet was besproken. A 500 gaat over hoe verkopen we 500 aandelen? Dit gaat over zoveel mogelijk mensen inspireren, betrekken en uitnodigen om te participeren. De overtuiging leefde sterk dat dit enkel kan als het distributieluik geregeld is. Anderzijds is het zo dat als veel mensen deelnemen het distributieprobleem wellicht vanzelf oplost. M.a.w. een oefening om niet in kip of ei-denken te vervallen. Er sporen verschillende treinen in een zelfde richting en die kunnen elkaar versterken. Meteen een uitnodiging om nog meer creativiteit in te zetten. Of nog een ander perspectief door de ogen van Ria, die het proces voortreffelijk begeleidde vanuit Art of Hosting – de kunst om mensen samen te brengen om betekenisvolle gesprekken te voeren. Waarvoor heel veel dank. VVVoooeeedddssseeelll ttteeeaaammmsss EEEnnneeerrrgggooo ppprrrooo dddiiissstttrrriiibbbuuutttiiieee LLLoookkkaaallleee bbbiiiooolllooogggiiisssccchhheee vvvoooeeedddssseeelllppprrroooddduuuccctttiiieee bbbuuuuuurrrtttbbboooeeerrrdddeeerrriiijjjeeennn BBBiiiooommmooobbbiiieeelll,,, fffaaarrrmmmeeerrrssscccooorrrnnneeerrr,,, bbboooeeerrreeennnmmmaaarrrkkkttteeennn,,, dddeeepppoootttsss
  6. 6. VZW De Schakel – Centrum voor Cocreatie tel. 0476.32.91.50 Pagina 6 En nu verder…. De kerngroep wordt momenteel gevormd door Geert Sturtewagen en Lieven Herie die regelmatig samenkomen met de boeren (Dirk Mouton, Sonia en Carlos Noe, Jan Degrande, Chris Claes). Zij zullen de deeltrajecten verder opvolgen en ook contacten leggen om de kerngroep verder uit te breiden Verslag en foto‟s door Geert Sturtewagen, initiatiefnemer en Ria Baeck, procesbegeleiding (www.vitis-tct.be)

×