Your SlideShare is downloading. ×
Zernike C
E‐mail: in
 
Ove
The
V4E
April 201
College, Von
nfo.groninge
er jou
eoreti
E
14 
ndellaan 83, 9
enzuid@zern
uw e...
Zernike C
E‐mail: in
 
Beste
In ons
zekerhe
function
tot deu
Het kom
diploma
De laat
Je bent
College
een we
We heb
In dit ...
Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670 
E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl 
 
Inhoud van...
Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670 
E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl 
 
Uittreksel...
Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670 
E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl 
 
Verhinderi...
Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670 
E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl 
 
Protocol t...
Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670 
E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl 
 
Fraude bij...
Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670 
E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl 
 
Slaag- en ...
Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670 
E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl 
 
Examenstof...
Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670 
E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl 
 
Gedragsreg...
Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670 
E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl 
 
 De opgav...
Zernike C
E‐mail: in
 
Wat ne
Bij elk
 s

 v



 g


Bij de v
Bij Wis
Vergee







v
z
 W
Wat n
Tijdens
...
Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670 
E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl 
 
Belangrijk...
Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670 
E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl 
 
Rooster pr...
Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670 
E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl 
 
Examenroos...
Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670 
E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl 
 
MA 19 – 5 ...
Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670 
E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl 
 
Na de exam...
Zernike C
E‐mail: in
 
Diplom
Vrijdag
College, Von
nfo.groninge
ma uitreiki
27 Juni 20
ndellaan 83, 9
enzuid@zern
ng
014 o...
Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670 
E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl 
 
Vakkenpakk...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Examenboekje 2014 v4 e vondellaan

941

Published on

Examenboekje 2014 v4 e vondellaan

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
941
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Examenboekje 2014 v4 e vondellaan"

 1. 1. Zernike C E‐mail: in   Ove The V4E April 201 College, Von nfo.groninge er jou eoreti E 14  ndellaan 83, 9 enzuid@zern uw ex ische 9721 LD Gro nike.nl  xame e leer ningen, Tel.  n ges rweg (050) 36566 sprok (TL) 670  ken………..
 2. 2. Zernike C E‐mail: in   Beste In ons zekerhe function tot deu Het kom diploma De laat Je bent College een we We heb In dit bo periode In de la worden zijn in d Uiterlijk afgeron Eindex De Cen Centra Als die Wij wen P.A.W. secreta E. Korid secreta College, Von nfo.groninge kandidaat land is het eid over de neren en o ren naar le mt er de ko a te halen. tste loodje t al weer to e, vmbo Gr elverdiend bben nog e oekje vind e eind april aatste scho n afgenome deze perio k 15 april m nd, anders xamens. ntrale Eind le Schriftel afgerond z nsen jullie Glastra va ariaat exam don, aris exame ndellaan 83, 9 enzuid@zern t, geachte t halen van e vraag of over welke euke bij jou omende pa Zet dus je es oe aan de roningen Z diploma na een paar d je de bela l t/m 1 juli. oolweken i en. De doc de de prac moet je alle loop je he dexamens lijke Exam zijn, begin een goede an Loon, mencommi encommiss 9721 LD Gro nike.nl  ouder(s) n een diplo jij een bep vaardighe u passende aar maand e beste bee laatste sta Zuid. Nog e aar het ver drukke en s angrijkste m n april zull cent maakt ctica voor w e onderdel et risico ter bestaan ui ens (CSE) t het wach e examenp ssie Groni sie Zernike ningen, Tel.  verzorger ma een he paald kenn eden je bes e beroepe en dus op en voor. S appen in je een paar m rvolgonder spannende mededeling en voor ee t hiervoor m wiskunde e len van he ruggetrokke it het prakt ). hten op de periode toe ngen Zuid college (050) 36566 r(s), eel belangr isniveau h schikt. Die n en tot pa aan om ee ucces! schoolcar maanden e rwijs. Maar e maanden gen, data e en aantal v met elke le en nask ing t Schoolex en te word tijkexamen uitslag op e. 670  rijke zaak. ebt. Of je z zekerheid assende ve en eerste, rrière aan h n dan ga je r... zover is n voor de b en roosters vakken mo eerling een geroosterd xamen (SE den voor de (CSPE) e 11 juni 20 Diploma’s zelfstandig geeft je to ervolgoplei echt tellen het Zernike e hopelijk s het nog n boeg. s voor de ndelinge to n afspraak. d. E) hebben e Centrale en de 14… s geven g kunt oegang dingen. nd e met niet! oetsen Ook
 3. 3. Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Inhoud van dit boekje In dit boekje vind je de volgende onderdelen: Examenreglementen, gedragsregels en overige algemene zaken De slaag/zakregeling van 2013-2014 De roosters voor de proefexamens (voor iedereen verplicht) De roosters voor de praktijkexamens (CPE en CSPE) De roosters voor de Centrale Schriftelijke Examens (CSE) Een aantal belangrijke data voor de periode na het Centrale Examen Tot slot vind je in de bijlage de namenlijst met de examennummers en de vakkenpakketten De mentor zal dit boekje met je doornemen. Het is de bedoeling dat je dit boekje vervolgens samen met je ouder(s)/verzorger(s) goed doorleest en dat je je eigen gegevens in de leerlingenlijst controleert. Als er volgens jou een fout in staat, ga dan zo snel mogelijk naar je mentor om de fout te laten herstellen. Wij wensen je een goed resultaat in de komende weken, bij de laatste schoolexamens en bij het centraal examen. Nogmaals veel succes! Docenten en Directie van het VMBO Groningen-Zuid
 4. 4. Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Uittreksel uit het examenreglement Het volledig reglement ligt ter inzage bij de administratie Begrippen: A. Kandidaat: een ieder, die tot het eindexamen wordt toegelaten B. Examinator:degene, die belast is met het afnemen van het eindexamen Onregelmatigheden Artikel 4. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen. De maatregelen bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden zijn: het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen; het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen; het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen als bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de directeur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De directeur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie, de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de Commissie van Beroep, waarvan de samenstelling en werkwijze is aangegeven in bijlage I van dit reglement. Het beroep wordt binnen vijf werkdagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep ingesteld. De kandidaat richt zijn beroepsschrift aan het in bijlage II bij dit reglement vermeld adres. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen tien werkdagen op het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de directeur, de inspectie en aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is.
 5. 5. Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Verhindering centraal examen Artikel 18. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de directeur is verhinderd bij een of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat mede aan de directeur. PROTOCOL BIJ VERHINDERING :  In het Eindexamenbesluit wordt gesproken over verhindering met geldige reden en verhindering zonder geldige reden. De directeur stelt vast of er sprake is van verhindering met geldige reden of verhindering zonder geldige reden. Als verhindering met geldige reden wordt beschouwd:  ziekte die de kandidaat schriftelijk kan (laten) verantwoorden (verklaring (huis)arts);  verhindering wegens ‘een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid’, ter bepaling door de directeur. De directeur ziet erop toe dat er tussen de school en de kandidaat en/of de ouders/verzorgers (indien mogelijk voorafgaand aan de feitelijke verhindering) adequaat is gecommuniceerd over de verhindering. De directeur maakt op het proces-verbaal melding van de verhindering. De directeur hoort de kandidaat. De directeur stelt vast of de genoemde reden een al dan niet geldige reden is voor verhindering. Verhindering met geldige reden De directeur informeert de kandidaat over de consequentie (het alsnog afleggen van een examenonderdeel in het volgende tijdvak) van de verhindering. Verhindering zonder geldige reden De directeur besluit welke maatregel(en) genoemd in artikel 5 lid 2 van het Eindexamenbesluit genomen wordt (worden). De maatregel moet in verhouding zijn tot de onregelmatigheid. De directeur informeert de kandidaat schriftelijk over de wijze waarop het examen zal worden afgerond. Regelgeving Artikel 5 Onregelmatigheden (eindexamenbesluit VO) Artikel 45 Verhindering centraal examen
 6. 6. Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Protocol te laat komen: Te laat komen vanaf 30 minuten na aanvang van een zitting van het centraal examen  De toezichthouder mag een kandidaat die meer dan 30 minuten te laat komt na aanvang van een zitting van het centraal examen niet meer tot het examen toelaten. Er is in dat geval sprake van verhindering.  De toezichthouder maakt op het proces-verbaal melding van het te laat komen.  De toezichthouder zorgt voor opvang van de kandidaat.  De directeur beslist of er sprake is van te laat komen met geldige reden.  De directeur informeert de kandidaat schriftelijk over de consequenties van het te laat komen. Regelgeving Artikel 40, lid 6 Regels omtrent het centraal examen Protocol ziek worden bij examens:  De directeur overlegt in eerste instantie met de kandidaat over de vraag of deze het examen kan voortzetten.  Als de kandidaat het examen niet kan afmaken, gaat de directeur tijdens de zitting na of de kandidaat het examen later op diezelfde dag kan voortzetten. De directeur overlegt hierover met de inspectie.  Als de kandidaat het examen op diezelfde dag kan voortzetten, dient de kandidaat tot die tijd in quarantaine te worden gehouden.  Indien de kandidaat het examen niet op dezelfde dag kan voortzetten, verzoekt de directeur de inspectie per omgaande om het tijdens de zitting gemaakte examenwerk ongeldig te verklaren. Wanneer de inspectie het werk ongeldig verklaart, wordt de kandidaat voor het betreffende examen verwezen naar het volgende tijdvak.  De directeur maakt op het proces-verbaal melding van het ziek worden / onpasselijk worden.  De directeur informeert de kandidaat schriftelijk over de wijze waarop het examen zal worden afgerond. Regelgeving Artikel 43, lid 1 Niet op regelmatige wijze afgenomen centraal examen Artikel 45 Verhindering centraal examen
 7. 7. Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Fraude bij een centraal examen door een kandidaat Vormen van fraude Welke vormen van fraude door een kandidaat kunnen worden onderscheiden? Enkele voorbeelden zijn:  (delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren het wel ingeleverd te hebben;  examenwerk van een ander inleveren;  gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen (materialen, digitaal);  tijdens een examen afkijken of overleggen met anderen;  tijdens een examen gelegenheid geven tot afkijken;  aanwijzingen krijgen/geven bij toiletbezoek.  Digitaal verspreiden van examenmateriaal tijdens de examenperiode. Regelgeving Artikel 5 Onregelmatigheden Protocol fraude bij examens:  Indien een toezichthouder waarneemt dat een kandidaat zich schuldig maakt aan een frauduleuze handeling/onregelmatigheid stelt hij de betreffende kandidaat hier onmiddellijk van in kennis.  De kandidaat wordt - als het enigszins mogelijk is - in staat gesteld om het werk af te maken. Dit om beroepsprocedures niet in de weg te staan.  De kandidaat krijgt een nieuw antwoordblad.  Op het oorspronkelijke blad wordt een melding van fraude aangetekend. Om te voorkomen dat de kandidaat iets kan uitwissen, wordt dit blad vervolgens ingenomen.  De surveillant maakt van het geconstateerde melding op het proces verbaal.  Na afloop van het examen wordt de directeur van het voorval mondeling en schriftelijk in kennis gesteld. De directeur stelt een onderzoek in, waarbij de verschillende betrokkenen worden gehoord.  Nadat het onderzoek is afgesloten, neemt de directeur een beslissing.  De kandidaat en, bij minderjarigheid diens ouders, wordt schriftelijk van de beslissing van de directeur in kennis gesteld. De kandidaat wordt vanzelfsprekend gewezen op de beroepsmogelijkheid.  De directeur stelt tevens de inspectie op de hoogte van zijn beslissing.        
 8. 8. Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Slaag- en zakregeling schooljaar 2013-2014 In het eindexamenbesluit is beschreven hoe de uitslag voor het eindexamen bepaald wordt. Dit wordt ook wel de slaag- en zakregeling genoemd. Voor de examenkandidaten staat hieronder de slaag- en zakregeling VMBO zoals die geldt voor het eindexamen van de leerlingen in de theoretische leerweg. Om te slagen moet in ieder geval aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voorwaarde 1. Het gemiddelde cijfer op het totaal van alle vakken waarin Centraal eindexamen wordt afgelegd bedraagt onafgerond 5,5 of hoger. Voorwaarde 2. Het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) is beoordeeld met voldoende of goed. Voorwaarde 3. Kunstvakken 1 (CKV) is beoordeeld met voldoende of goed. Voorwaarde 4. Het vak maatschappijleer 1 is afgerond in jaar 3 en telt mee als examenvak. Voorwaarde 5. De arbeid oriënterende stage is beoordeeld met een voldoende of goed. Voorwaarde 6: Voor het vak Nederlands mag het eindcijfer niet lager zijn dan een 5. Voorwaarde 7: Er is examen gedaan in het vak rekenen maar telt niet mee in de uitslagregel. Daarnaast hangt slagen of zakken af van de eindcijfers die behaald worden. 1. Voor alle vakken is het eindcijfer 6 of hoger geslaagd 2. 1 eindcijfer 5 en de andere eindcijfers 6 of hoger geslaagd 3. 1 eindcijfer 4, tenminste 1 eindcijfer 7 en de andere eindcijfers 6 of hoger geslaagd 4. 2 keer eindcijfer 5, tenminste 1 eindcijfer 7 en de andere eindcijfers 6 of hoger geslaagd 5. een eindcijfer 4 en een eindcijfer 5 gezakt 6. een eindcijfer 4 en twee eindcijfers 5 gezakt 7. et cetera gezakt
 9. 9. Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Examenstof van de verschillende vakken De examenstof die getoetst wordt voor de verschillende vakken is op de volgende manier te vinden: www.examenblad.nl klik linksboven in de hoek op het goede jaartal : 2014 klik op het groene icoontje van VMBO-TL scrol naar beneden tot de verschillende vakken zichtbaar zijn klik op het vak van uw keuze kies voor examenprogramma (vak) vmbo dit is een pdf-file waarin de stof beschreven staat die voor dat vak afgetoetst wordt.     ADRES COMMISSIE VAN BEROEP ZERNIKE COLLEGE COMMISSIE VAN BEROEP EINDEXAMENS V.O. t.a.v. Mevr. E. Koridon Postbus 149 9750 AC Haren EXAMENCOMMISSIE Hieronder staan de namen van de personen die zitting hebben in de examencommissie. Zernike College: Voorzitter: Dhr. H. Tameling Secretaris: Mevr. E. Koridon op locatie: Dhr. P.A.W. Glastra van Loon Lid: Mevr. J. Boekholt Lid: Mevr. D. Blanksma Lid: Dhr. W.J. Netjes Lid: Dhr. B. Gast Lid: Dhr. T.N.J. Bruin            
 10. 10. Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Gedragsregels tijdens het examen:  Je moet een kwartier voor het begin van elk examen in de examenzaal aanwezig zijn.  Je gaat aan het tafeltje zitten waar je naamkaartje op ligt. Ga nooit aan een ander tafeltje zitten.  Een kandidaat die te laat komt, kan tot een half uur na begin van de zitting worden toegelaten. Hij/zij moet zijn/haar werk gewoon inleveren op het voor het einde van de zitting aangegeven tijdstip. Kandidaten die meer dan een half uur te laat komen, worden niet meer toegelaten.  Tijdens het examens mogen mobiele telefoons niet worden meegenomen in het lokaal of in de examenzaal, ook al staat het apparaat uit. Ze mogen dus ook niet worden gebruikt als rekenapparaat.  Het examenwerk wordt gemaakt op gewaarmerkt papier dat door de school verstrekt wordt. Kandidaten mogen uitsluitend de toegestane hulpmiddelen mee de examenzaal in nemen.  De kandidaten vermelden op het papier hun examennummer en hun voor- en achternaam. Zet boven het werk ook de naam van de docent van wie je les in het vak hebt gehad.  Het is niet toegestaan examenwerk met potlood te schrijven.  Alle hulpmiddelen die je bij het examen wil gebruiken dienen uiterlijk een kwartier voor het begin van de zitting op je plaats ter controle te liggen.  Lenen van anderen tijdens het examen is onder geen voorwaarde toegestaan.  Na de start van het examen is het niet toegestaan mededelingen van enige aard over het werk te doen.  Tijdens en na het uitdelen van de opgaven heerst er volkomen rust in de examenzaal.  Zonder toestemming van een surveillant mag je de examenzaal niet verlaten.  Kandidaten mogen een uur na aanvang van de zitting de zaal verlaten.  Als je ruim voor tijd met je werk klaar bent, dan steek je je vinger op. Een surveillant komt dan het examenwerk ophalen. Daarna kun je, nadat je hiervoor toestemming hebt gekregen, de zaal verlaten. Controleer wel of je al je werk hebt ingeleverd.  Kandidaten die de zaal hebben verlaten nadat ze het examenwerk hebben ingeleverd, mogen onder geen enkele voorwaarde terug de zaal in; ook niet aan het eind van de zitting.
 11. 11. Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl     De opgaven mogen pas na afloop van de examenzitting uit de zaal worden meegenomen. Bij de computerexamens mag je niets meenemen (ook geen kladpapier).  Het laatste kwartier van een zitting mag niemand de zaal meer verlaten.  Op internet kun je naar de correctiesleutels kijken bij www.examenblad.nl. Het betreffen slechts de voorlopige antwoorden. De vaststelling van de norm vindt later plaats. Verbindt aan die informatie dus geen overhaaste conclusies.
 12. 12. Zernike C E‐mail: in   Wat ne Bij elk  s   v     g   Bij de v Bij Wis Vergee        v z  W Wat n Tijdens dergelij appara Laat College, Von nfo.groninge eem je me vak mag je schrijfmate meerdere vlakgum Nederland blauw en r liniaal geodriehoe passer rekenmach volgende kunde, NA et zeker bij Rekenmac Passer Geodrieho Liniaal Potlood Bij Muziek Bij de mod van en naa zorgen. Woordenb neem je n s de schoo jke niet wo aat uit. Ze m mobiele ndellaan 83, 9 enzuid@zern e naar het e de volge erialen, dus potloden e ds woorden rood kleurp ek hine vakken m ASK1 en NA deze vakk chine oek/windroo k en Drama derne vree ar de vreem boeken bij h niet mee lexamens orden meeg mogen dus e telefo 9721 LD Gro nike.nl  t examen? nde hulpm s diverse p en puntens nboek potlood mag je aan ASK2 zorg ken niet: os a: vergeet n mde talen mde taal g het CSPE naar het en de cen genomen i s niet word oons, MP ningen, Tel.  ? middelen m pennen die slijper vullende h gt school v niet je oord (EN,DU,FA gebruiken. zijn niet to t examen trale exam in het loka en gebruik P3,4-sp (050) 36566 eenemen: e het doen hulpmidde voor een BI dopjes of k A,SP) mag Je moet ze oegestaan n: mens moge al of exam kt als reken pelers en 670  elen gebru INAS-boek koptelefoon g je ook wo elf voor de !! en mobiele menzaal, oo nmachine. nzovoo uiken: kje. n mee te n oordenboe woordenb telefoons ok al staat rt thuis emen. eken boeken en het !!!!!
 13. 13. Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Belangrijke momenten voor het examen:  Laatste toets herkansingen: Op woensdag 9 April 2014 1e en 2e uur is de laatste herkansing voor V4E.  SE akkoordverklaring tekenen = verklaring voor het vaststellen van de cijfers: Woensdag 23 April uitdelen SE akkoordverklaring om 8.30 uur lokaal 1.19 door de mentor. Donderdag 24 April SE akkoordverklaring inleveren om 8.30 lokaal 1.19 bij de mentor, met een handtekening van ouder(s)/verzorger(s) (i.v.m. leeftijd onder de 18 jaar). Rooster CPE Tekenen: wordt persoonlijk met Lucie Ellens afgesproken door Marjan Reder
 14. 14. Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Rooster proefexamens 2013-2014:   Donderdag 17 april 2014: do1 |AND V105 proef-examen Nask2 do2 |ZOR V105 proef-examen Nask2 do3 | Tussenuur do4 |CLO V030 proef-examen Nederlands do5 |TIM V030 proef-examen Nederlands Woensdag 23 april 2014: wo1 |RED V030 proef-examen Duits wo2 |CLO V030 proef-examen Duits wo3 | Tussenuur wo4 |NOO V119 proef-examen Biologie wo5 |ZOR V119 proef-examen Biologie Donderdag 24 april 2014: do1 |AND V119 proef-examen Economie do2 |LUD V119 proef-examen Economie do3 | Tussenuur do4 |CLO V119 proef-examen Geschiedenis/ Nask1 do5 |TIM V119 proef-examen Geschiedenis/ Nask1 Vrijdag 25 april 2014: vr1 |LUD V001 proef-examen Wiskunde vr2 |NOO V001 proef-examen Wiskunde vr3 | Tussenuur vr4 |LUD V119 proef-examen Engels vr5 |RED V119 proef-examen Engels Herexamen Rekenen: Uitslag examen Rekenen: donderdag 8 mei. De resultaten worden naar de ouders gemaild + aanmeldformulier herexamen rekenen. Het formulier moet uiterlijk 13 mei, ondertekend door je ouders, ingeleverd worden bij de mentor. Datum herexamen Rekenen woensdag 28 mei tijd volgt Locatie van Schendelstraat 1 Groningen 050-3656600
 15. 15. Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Examenrooster TL 2014: De examens worden afgenomen op locatie: van Schendelstraat 1 Groningen 050-3656600 Datum Tijd Leerweg vak aantal lokaal Vanaf MA 17 - 03 Rooster via docent TL CPE Tekenen (33) 110 Vanaf MA 31 - 04 Rooster via docent TL CSPE Grafimedia (7) 0.14 MA 12-5 DI 13 – 5 09.00 – 11.00 TL Tekenen (33) LO1 DI 13 - 5 13.30 -15.30 TL Nask2 (41) Vondel (12) LO1 1.11 WO 14 - 5 13.30 – 15.30 TL Nederlands (92) Kentalis (9) TL4A (26) + comp.ex. Vondel V4E (22) LO1 LO1 0.71 1.11 DO 15 - 5 09.00 – 11.00 TL Duits (44) Vondel V4E (18) LO1 1.11 DO 15 - 5 13.30 – 15.30 TL Biologie (66) Kentalis (8) Vondel V4E (22) LO1 LO1 1.11 VR 16 – 5 09.00 – 11.00 TL Drama (16) 0.71 VR 16 - 5 13.30 - 15.30 TL Economie (97) Vondel V4E (21) LO1 1.11 MA 19 - 5 09.00 – 11.00 TL Geschiedenis (41) Kentalis (8) Vondel V4E (11) LO1 LO1 1.11
 16. 16. Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    MA 19 – 5 13.30 - 15.30 TL Wiskunde (79) Kentalis (9) Cluster 5 (25) + comp.ex. Vondel V4E (21) LO1 LO1 0.71 1.11 DI 20 – 5 09.00 – 11.00 TL Maatschappijleer (55) LO1 DI 20 - 5 13.30 – 15.30 TL Engels (92) Kentalis (9) TL4A (26) + comp.ex. Vondel V4E (23) LO1 LO1 0.71 1.11 WO 21 – 5 09.00 – 11.00 TL Aardrijkskunde (44) Kentalis (7) LO1 LO1 WO 21 – 5 13.30 – 15.30 TL Frans (11) LO1 DO 22 – 5 09.00 – 11.00 TL Muziek (4) 0.71 DO 22 – 5 13.30 – 15.30 TL Nask 1 (52) Kentalis (5) Vondel V4E (23) LO1 LO1 1.11 VR 23 – 5 13.30 – 15.30 TL Spaans (8) LO1 Lokaal 1.11 is op de 1e etage naast de mediatheek LO1 Gymzaal in het gebouw 0.71 Examenlokaal op begane grond
 17. 17. Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Na de examens: Woensdag 11 Juni: Uitslag 1e tijdvak CSE De mentor belt alle gezakte kandidaten tussen 12.00 en 13.00 uur er wordt begonnen met de leerlingen die gezakt zijn en maakt een afspraak voor aanmelding herkansing. Vanaf 15.30 uur ontvangt de mentor alle leerlingen in de kantine. Donderdag 12 Juni: Aanmelding herexamen CSE De aanmeldingen voor het herexamen moet voorzien zijn van jouw handtekening en moet voor 12.00 uur in het bezit zijn van de secretaris van de examencommissie (inleveren bij de mentor). 16 t/m 20 Juni Examens 2e tijdvak (herexamens) Woensdag 25 Juni: Uitslag 2e tijdvak (herexamen) De mentor belt de kandidaten tussen 12.00 en 13.00 uur. Maandag 30 juni: Boeken en kluissleutel inleveren De mentor bekijkt samen met uw kind de staat van de boeken en dan horen zij wat er aan boekenschade betaald moet worden. Wilt u uw kind geld mee geven voor de eventuele schade. Uw zoon/ dochter wordt Maandag 30 juni om 14.00 verwacht in lokaal 0.07. Het boeken inleveren duurt ongeveer een uur. De 4e klassen leveren ook de kluissleutels in.
 18. 18. Zernike C E‐mail: in   Diplom Vrijdag College, Von nfo.groninge ma uitreiki 27 Juni 20 ndellaan 83, 9 enzuid@zern ng 014 om 19 9721 LD Gro nike.nl  9.00 uur, ka ningen, Tel.  antine van (050) 36566 de Vonde 670  ellaan.
 19. 19. Zernike College, Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, Tel. (050) 3656670  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Vakkenpakket:    Naam Achternaam Klas Profiel Exa men nr ne en du gs wi nsk 1 nsk 2 bi ec bte rek Jelmer Brink V4E TEC 12123 x x x x x x Gio Coetzee V4E TEC 13709 x x x x x x x x x Remco Driel, van V4E TEC 303328 x x x x x x x x Nick Dulk V4E TEC 12035 x x x x x x x x x Lucie Ellens V4E ZW 301846 x x x x x x x Niels Faber V4E TEC 302819 x x x x x x x x x Jochem Goldenbeld V4E TEC 303670 x x x x x x x x x Roelanda Holst V4E ZW 13365 x x x x x x x x Julia Horlings V4E TEC 12479 x x x x x x x x x Marnix Kamminga V4E TEC 302785 x x x x x x x x x Gaaike Linde, van der V4E TEC 303387 x x x x x x x x x Wilmer Merk V4E TEC 12466 x x x x x x x x x Marck Panneman V4E TEC 11631 x x x x x x x x x Roel Postema V4E ECO 14498 x x x x x x x Esmeralda Robijn V4E TEC 12491 x x x x x x x x x Kevin Schreuder V4E TEC 303411 x x x x x x x x x Rik Struik V4E TEC 302847 x x x x x x x x Arco Voorintholt V4E TEC 301521 x x x x x x x x Patrick Vos V4E TEC 303407 x x x x x x x x x Stephan Wely, van V4E TEC 303397 x x x x x x x x Joey Wolde, van der V4E TEC 303677 x x x x x x x x x Koos Zijl V4E TEC 303651 x x x x x x x x x    

×