Hallgatói mobilitás a
Bologna Folyamatban
A hallgatói mobilitás mérése

Szerző: Kovács Gergely
Szak: Gazdálkodási Szakos K...
Témaválasztás
A versenyképesség építőkövei
Versenyhelyzetünket az alábbi pozíciókkal, illetve
változásaik irányával jellem...
A szakdolgozat főbb részei
• A Bologna Folyamat bemutatása:
– Múlt: történeti áttekintés.
– Jelen: Bologna Process Stockta...
Lenne szíves megmondani, merre kell
mennem?
Az attól függ, hová akarsz jutni felelte a Fakutya.
Ó, az egészen mindegy - mo...
Mi is az a Bologna Folyamat?
Bologna Folyamat:
Az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását célzó független, kormányközi
r...
Bologna Process Stocktaking

Forrás: Bologna Process Stocktaking 2005-2007-2009
Bologna Process Stocktaking
4,20
4,10
4,00
2005

3,90

2007

3,80

2009

3,70
3,60
3,50

Minőségbiztosítás

Fokozatok
kiép...
Kihívások az EFT kialakítása során

Forrás: Bologna Process Stocktaking 2007: 46
Hallgatói mobilitás
“A
nemzetközi
hallgatói
mobilitás
bármilyen típusú nemzetközi mozgás,
amely
egy
hallgató
felsőoktatási...
A hallgatói mobilitás mérése
Milyen indikátorokat érdemes használni?
S.M.A.R.T. feltételek
• Specific,
• Measurable,
• Ach...
Számítások*
Indikátor:
“mobilitási ráta”=

kiáramló hallgatók létszáma
a vizsgált ország teljes népessége

Az EFT egy főre...
„Gazdaság vs. Mobilitás” 2008

0,80%

ISL

Ciprus
Lichtenstein
Luxemburg

0,70%
ALB
0,60%

0,50%

SR
MOL

0,40%

IRL

BHV
...
Mobilitási ráták 1999/2008
Legjobbak és legrosszabbak + Magyarország
3,00%

CYP 2008

ALB: Albánia
CYP: Ciprus
GRE: Görögo...
H1: A fejlett országokban (magas GDP/Fő) magasabb a
mobilitási ráta (mobil hallgatók aránya a teljes lakosságon
belül), mi...
H2: A gazdasági fejlődéssel nem
egyenesen arányos a mobilitási ráta
alakulása.
A H2 hipotézis szempontjából a következő sz...
Mobilizált hallgatói létszámadatok
(maximum 5000-10000 fő/év)
10000
9000

Csehország (1999) +9,42%

8000

Grúzia (2005) +5...
Kutatásom fő tanulságai:
• A Bologna Folyamatban részt vevő országok
közül 25 tudta növelni kiáramló mobilitási
mutatóját ...
Kitekintés – Hallgatói nézőpont
A külföldi tanulmányok akadályai a magyar hallgatók körében:
N agyon komoly akadály

Komol...
Esettanulmány - Salzburg
• Probléma:
Salzburgban 2011-ben több német diák pályázott a
korlátos egyetemi férőhelyekre, mint...
Hallgatói szerződés - Magyarország
Probléma:
Sok külföldre vándorló fiatal munkavállaló (pl.: orvosok).
Megoldás?
Részöszt...
Összefoglalva…
A Bologna folyamat résztvevői nagy utat tettek meg
egy közös alapokon nyugvó felsőoktatási rendszer
fejlesz...
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hallgatói mobilitás a Bologna Folyamatban

149
-1

Published on

Bologna Folyamat (diplomavédés)
Minden reformot megfelelő előkészítésnek kell megelőznie, így bízom benne, hogy az Európai Felsőoktatási Térség nem esik áldozatul az elkapkodott, kampányszerű kialakí-tásnak. Fontos mérlegelni, hogy mik azok az eszközök, amelyekkel a kezdetben kitűzött célt, azaz a versenyképesség javítását maximális mértékben, ámde a legkevesebb áldo-zattal és ráfordítással lehet megvalósítani. Dolgozatomból jól látható, hogy vannak olyan eredményei a reformoknak, amelyek kezdenek elrugaszkodni a sorbonne-i négyek álmaitól is. A másik oldalról közelítve viszont az eredeti gondolatoknak is léteznek olyan részei, amelyek még így 2011-ben is csak a vágyak tárgyát képezik. Az is jól lát-szik, hogy az eddigi eredmények – amelyek az 1999-es állapotoktól már nagyon messze járnak – hatalmas erőfeszítések árán valósultak meg, így köszönet illeti azokat, akik tevékenyen részt vettek a reformok megvalósításában.
Munkám során befektetési tanácsadókat képzek. A pénzügyi döntésekkel kapcsolat-ban a tankönyvek sok szituáció kezelésére megtanítanak bennünket, de a gyakorlatban sajnos akadnak olyan alkalmak, amik egész mások, mint az elképzeléseink. Egy ilyen helyzetben alakult ki az a mondás szakmai berkekben, hogy „nincs rossz befektetés, csak túl rövid futamidő”. A szakdolgozat készítése alatt két gazdasági válságot is lehe-tőségem volt megélni, így gyakran ez a mondás járt a fejemben, de nemcsak a pénz-ügyek, hanem a Bologna Folyamat vonatkozásában is. A hipotézisek vizsgálatakor be kellett látnom, hogy időt kell adni a reformok kibontakozásának, mert egyelőre sok te-rületen csak romlott a helyzet. Számos országban úgy látják, hogy a változtatásokkal egyelőre csak rontottak a felsőoktatáson és a mobilitás tekintetében ezt a számok is alá-támasztják. Bőven van azonban ok a bizakodásra is, és kitartó, következetes hozzáállás-sal, valamint a helyzetünk helyes értékelésével közelebb kerülhetünk az eredeti célhoz.
Úgy érzem, hogy a hallgatói mobilitás mérésével kapcsolatos kutatásaim legfőbb eredménye is pont az, hogy a nehézkes adatgyűjtés ellenére is sikerült a számításokkal megállapítani, hogy hol tartunk, és merre haladtunk eddig. Bízom benne, hogy ehhez hasonló egzakt vizsgálatokkal az EFT országai nem tévednek majd el úgy, mint a ko-rábbi Lewis Carroll idézetben szereplő Aliz.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
149
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hallgatói mobilitás a Bologna Folyamatban

 1. 1. Hallgatói mobilitás a Bologna Folyamatban A hallgatói mobilitás mérése Szerző: Kovács Gergely Szak: Gazdálkodási Szakos Közgazdász Tanári, Kiegészítő alapképzés, esti tagozat Témavezető: Dobó István
 2. 2. Témaválasztás A versenyképesség építőkövei Versenyhelyzetünket az alábbi pozíciókkal, illetve változásaik irányával jellemezhetjük: - piaci pozíció (piacpotenciál és részesedés), műszaki – technikai pozíció (innovációs szint), humán pozíció (képzett és gyakorlott munkaerő), gazdasági pozíció (tőkeerő). Szoros összefüggésben vannak egymással! Fejlesztésük alapja az oktatás (kutatás) tartalma és színvonala! Forrás: Dr. Gyöngyösy Zoltán – Az egyetemi oktatás és a versenyképesség 2006
 3. 3. A szakdolgozat főbb részei • A Bologna Folyamat bemutatása: – Múlt: történeti áttekintés. – Jelen: Bologna Process Stocktaking. – Jövő: Európai Felsőoktatási Térség 2020. • A hallgatói mobilitás mérése: 3,00% – Esettanulmány. – Hallgatói nézőpont. ALB: Albánia CYP: Ciprus GRE: Görögország HUN: Magyarország IRL: Írország ISL: Izla nd SR: Szlovákia javuló mobilitási ráta romló mobilitási ráta kék betű : átlag felett piros betű : átlag alatt 2,50% – Miért mérjük a hallgatói mobilitást? – Hogyan mérjük a hallgatói mobilitást? – Hipotézisek vizsgálata – mérési eredmények. • Kitekintés: CYP 2008 2,75% N agyon komoly akadály 2,25% 2,00% 1,75% 1,50% 1,25% CYP 1999 1,00% ISL 1999 0,75% átlag 1999 átlag 2008 IRL 2008 0,25% ALB 1999 SR 1999 HUN 1999 0,00% Komoly akadály ISL 2008 GRE 1999 SR 2008 IRL 1999 ALB 2008 0,50% 0 5000 10000 15000 Kis akadály Külföldi tanulmányok hazai elismerésének hiánya/ nehézsége 10 A küldő intézményben az oktatók nem motiválják a mobilitást 7 7 0% 33 19 11 Hiányos információ a külföldi tanulmányi lehetőségekről 30000 N em jelent akadályt 14 N yelvi problémák A külföldi oktatás minőségének eltérése a hazaitól 25000 40 Finanszírozás hiánya GRE 2008 HUN 2008 20000 34 19 40000 16 28 36 9 2 31 20 33 36 45000 N em válaszolt 34 30 21 35000 2 7 25 31 30 2 5 9 1 0% 2 0 % 30 % 4 0% 5 0% 60 % 7 0% 8 0% 90% 1 00 %
 4. 4. Lenne szíves megmondani, merre kell mennem? Az attól függ, hová akarsz jutni felelte a Fakutya. Ó, az egészen mindegy - mondta Alice. Akkor az is egészen mindegy, hogy merre mégy - mondta a Fakutya. Csak menj, menj, ameddig... Ameddig valahová el nem jutok fejezte be Alice. Valahová okvetlen eljutsz - mondta a Fakutya -, ha elég sokáig mégy. Lewis Carroll Alice Csodaországban
 5. 5. Mi is az a Bologna Folyamat? Bologna Folyamat: Az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását célzó független, kormányközi reformfolyamat. Főbb célkitűzések: – új, összehasonlítható képzési rendszer bevezetése; – a felsőoktatás két képzési ciklusra osztása („undergraduate” és „graduate”); – mobilitás az oktatásban, a képzésben és a munkaerőpiacon a tanulmányok és képesítések elismerésével; – esélyegyenlőség biztosítása; – együttműködés a minőségbiztosításban; – az európai vonatkozású ismeretek terjesztésének támogatása. Forrás: Bolognai Nyilatkozat 1999 alapján
 6. 6. Bologna Process Stocktaking Forrás: Bologna Process Stocktaking 2005-2007-2009
 7. 7. Bologna Process Stocktaking 4,20 4,10 4,00 2005 3,90 2007 3,80 2009 3,70 3,60 3,50 Minőségbiztosítás Fokozatok kiépítése Forrás: Bologna Process Stocktaking 2005-2007-2009 alapján, saját szerkesztés Elismerés Összesítve
 8. 8. Kihívások az EFT kialakítása során Forrás: Bologna Process Stocktaking 2007: 46
 9. 9. Hallgatói mobilitás “A nemzetközi hallgatói mobilitás bármilyen típusú nemzetközi mozgás, amely egy hallgató felsőoktatási programja alatt – és azzal kapcsolatban – történik meg. A távollét időtartama akár egy rövid tanulmányúttól egy egész – diplomát adó – képzés teljes hosszáig terjedhet.” Forrás: Higher Education Funding Council for England 2004 – saját fordítás
 10. 10. A hallgatói mobilitás mérése Milyen indikátorokat érdemes használni? S.M.A.R.T. feltételek • Specific, • Measurable, • Achievable, • Relevant, • Time-related. • • • • • Jellegzetes, Mérhető, Elérhető, Lényeges, Időszerű. Miről gyűjtsünk adatokat? - Irány: Mit érdemes mérni? • hallgatói létszám; Teljes hallgatói létszámadatok begyűjtése; – beáramló hallgatók (származás • hallgatók által idegen intézményben szerint); töltött idő; – kiáramló kurzusok; • megkezdett hallgatók (cél szerint). Hol gyűjtsünk adatokat? - Lokalizáció: • sikeresen elvégzett kurzusok; – az egész világ; • kifizetett tandíj összege; – kontinensekre összege; • kifizetett ösztöndíjvonatkozó bontás; országonként; • a–mobilizált hallgatók nemek szerinti bontása; – Intézményenként (esetleg szakonként). • a mobilizált hallgatók életkora; Milyen szintű képzésről gyűjtsünk adatokat? • stb... – BSc, MSc, Ph.D., MBA, stb… Az adatok begyűjtésének „ára” nem haladhatja meg az általuk nyert információ értékét!
 11. 11. Számítások* Indikátor: “mobilitási ráta”= kiáramló hallgatók létszáma a vizsgált ország teljes népessége Az EFT egy főre jutó GDP átlaga (1999): A mobilitási ráta átlaga (1999): Az EFT egy főre jutó GDP átlaga (2008): A mobilitási ráta átlaga (2008): ~15 816,53 USD ~0,2240% ~25 517,92 USD ~0,2833% ⇓ mobilitási ráta átlaga (1999) / egy főre jutó GDP átlaga (1999) = ~0,0000141606%/USD ⇓ „elvárt mobilitási ráta” (1999) = GDP/fő * 0,0000141606%/USD *Sajnálatos módon nem volt adat Andorráról, a Szentszékről, Liechtensteinről és Montenegróról, így ezen országokat nem vettem figyelembe a számítások során. Az adatok forrása: UNESCO Institute for Statistics; http://stats.uis.unesco.org
 12. 12. „Gazdaság vs. Mobilitás” 2008 0,80% ISL Ciprus Lichtenstein Luxemburg 0,70% ALB 0,60% 0,50% SR MOL 0,40% IRL BHV 0,30% MAC BU átlag EST 0,20% GRE LIT GRU ARM 0,10% MLI LAT SRB AZE UKR SWE ROM SLO POR HUN TUR CZ RUS ITA ESP AUT FIN GER BEL DEN FRA GBR SUI NED 0,00% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
 13. 13. Mobilitási ráták 1999/2008 Legjobbak és legrosszabbak + Magyarország 3,00% CYP 2008 ALB: Albánia CYP: Ciprus GRE: Görögország H : Magyarország UN I : Írország RL I : Izland SL SR: Szlovákia javuló mobilitási ráta romló mobilitási ráta kék betű : átlag felett piros betű : átlag alatt 2,75% 2,50% 2,25% 2,00% 1,75% 1,50% 1,25% CYP 1999 1,00% ISL 1999 0,75% GRE 1999 SR 2008 ALB 2008 0,50% ISL 2008 átlag 1999 IRL 1999 átlag 2008 IRL 2008 0,25% ALB 1999 SR 1999 HUN 1999 0,00% 0 5000 10000 15000 HUN 2008 20000 Forrás: saját számítások az UNESCO Statisztikai Intézete adatai alapján 1999-2008 25000 GRE 2008 30000 35000 40000 45000
 14. 14. H1: A fejlett országokban (magas GDP/Fő) magasabb a mobilitási ráta (mobil hallgatók aránya a teljes lakosságon belül), mint a kevésbé fejlett országokban. Megoszlás az összes vizsgált ország számának arányában (N=42) 1999 2008 Átlagon felüli mobilitási rátával rendelkező országok aránya a csoporton belül GDP átlag feletti országok csoportja 50,00% 28,57% GDP átlag alatti országok csoportja 50,00% 9,52% GDP átlag feletti országok csoportja 45,24% 21,05% GDP átlag alatti országok csoportja 54,76% 26,09% A H1 hipotézis 1999-ben még megállta a helyét, de 2008-ban már nem. Ezen a téren a gazdaságilag kevésbé fejlett országok profitáltak a Bologna Folyamatból! Forrás: saját számítások az UNESCO Statisztikai Intézete adatai alapján 1999-2008
 15. 15. H2: A gazdasági fejlődéssel nem egyenesen arányos a mobilitási ráta alakulása. A H2 hipotézis szempontjából a következő számítások mérvadóak: • Az országok átlagos adatainak felhasználásával megkapjuk az átlagos mobilitási ráta és az egy főre jutó GDP átlagának arányát: mobilitási ráta átlaga / egy főre jutó GDP átlaga (1999) = ~ 0,0000141606%/USD mobilitási ráta átlaga / egy főre jutó GDP átlaga (2008) = ~ 0,0000111038%/USD • Az adatok alapján levonható az a következtetés, hogy 1999 és 2008 között az egy főre jutó GDP a vizsgált országok átlagát tekintve nagyobb ütemben nőtt, mint a mobilitási ráta. Ezzel a H2 hipotézist igazoltnak tekinthetjük.
 16. 16. Mobilizált hallgatói létszámadatok (maximum 5000-10000 fő/év) 10000 9000 Csehország (1999) +9,42% 8000 Grúzia (2005) +5,20% 7000 Azerbajdzsán (2005) +21,13% 6000 Litv ánia (1999) +9,00% 5000 Magy arország (1999) +0,87% Luxemburg (1999) +1,61% 4000 Örmény ország (2005) +15,64% 3000 Dánia (1999) -2,85% 2000 Szlov énia (1999) +3,04% 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 1000 H3: A Bologna Folyamatban részt vevő országokból kiáramló hallgatók száma a folyamathoz való csatlakozást követő években nőtt. Pl.: Dániában nem! Forrás: saját számítások az UNESCO Statisztikai Intézete adatai alapján 2011
 17. 17. Kutatásom fő tanulságai: • A Bologna Folyamatban részt vevő országok közül 25 tudta növelni kiáramló mobilitási mutatóját a csatlakozás óta. • A Bologna Folyamatban részt vevő országok közül 14 teljesít jobban, mint azt a gazdasági ereje alapján feltételezhető volna. • Tény, hogy a Bologna Folyamatban részt vevő egyes országokból kiáramló hallgatók száma 1999 és 2008 között 587.831-ről 726.828-ra nőtt (+23,65%).
 18. 18. Kitekintés – Hallgatói nézőpont A külföldi tanulmányok akadályai a magyar hallgatók körében: N agyon komoly akadály Komoly akadály Kis akadály N em jelent akadályt 40 Finanszírozás hiánya 14 N yelvi problémák Külföldi tanulmányok hazai elismerésének hiánya/ nehézsége 19 11 Hiányos információ a külföldi tanulmányi lehetőségekről 10 21 A küldő intézményben az oktatók nem motiválják a mobilitást 7 19 Forrás: The Gallup Organization 2009: 87-97 – saját fordítás 20 33 36 36 9 2 31 28 30 7 16 34 34 A külföldi oktatás minőségének eltérése a hazaitól 0% 33 N em válaszolt 2 7 25 31 30 2 5 9 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 19. 19. Esettanulmány - Salzburg • Probléma: Salzburgban 2011-ben több német diák pályázott a korlátos egyetemi férőhelyekre, mint hazai, így nagy az esélye, hogy a felvételi után is többségben maradnak a külföldiek. • Megoldási alternatívák: – kvótarendszer a felsőoktatásban; – „diszkriminatív” felvételi vizsga; – tandíj (esetleg kizárólag a külföldi hallgatóknak); – a képzési költségek országok közötti elszámolása; – a végzett hallgatók „röghöz kötése”: • jogi út: elvándorlás tiltása a végzés utáni évekre; • anyagi: képzési költségek utólagos megtérítése. Forrás: http://www.szervuszausztria.hu/ausztriadiakelet/szervuszausztria-oktatas-egyetemek-nemet-osztrak-vita-81473.html?print=1 Lekérdezve: 2011.10.21.
 20. 20. Hallgatói szerződés - Magyarország Probléma: Sok külföldre vándorló fiatal munkavállaló (pl.: orvosok). Megoldás? Részösztöndíjban / teljes állami támogatásban részesülő hallgatók „röghöz kötése”. Diploma megszerzését követő 20 évben legalább a tanulmányi éveik kétszeresének megfelelő időt magyarországi munkavégzéssel kell, hogy töltsenek! Amennyiben ez nem valósul meg, a hallgató az állam által finanszírozott képzési költségek kamatos visszafizetésére kényszerül. Forrás: www.hook.hu
 21. 21. Összefoglalva… A Bologna folyamat résztvevői nagy utat tettek meg egy közös alapokon nyugvó felsőoktatási rendszer fejlesztése felé, de a célok és az elérésükhöz szükséges lépések (újra)definiálása nélkül sajnos nincsenek jobb helyzetben, mint Alice az elágazásnál... …és addig is; ahogy a Fakutya mondaná: „szinte mindegy, hogy merre indulnak el”…
 22. 22. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×