Actieonderzoek Bijeenkomst 2

2,974 views
2,745 views

Published on

Presentatie van de tweede bijeenkomst over het doen van actieonderzoek.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,974
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
659
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 1) Bepaalde aspecten van handelen te problematiseren: Het gaat er dus om een onderwerp te kiezen waar je nu tegen aan loopt. Wat maak je mee in je lesgeven dat je wilt verbeteren? 2) vanzelfsprekendheden ter discussie stellen: Dit is je visie op onderwijs. Hoe jij denkt over wat goed onderwijs is. 3) veronderstellingen te expliciteren: waar ga je van uit?
 • Tweede inventarisatie op basis van de uitwerking op basis van skillsheet D3 uit Ontwikkeling door Onderzoek.
 • 1) Bepaalde aspecten van handelen te problematiseren: Het gaat er dus om een onderwerp te kiezen waar je nu tegen aan loopt. Wat maak je mee in je lesgeven dat je wilt verbeteren? 2) vanzelfsprekendheden ter discussie stellen: Dit is je visie op onderwijs. Hoe jij denkt over wat goed onderwijs is. 3) veronderstellingen te expliciteren: waar ga je van uit?
 • Blad voor critical friends uit Onderwijs van eigen makelij wordt uitgedeeld. (blz. 100)
 • Zelfwerkzaamheid bij leertaken Door Henk van Atteveldt OSG De Hogeberg, Den Burg
 • Inventariseren welke bronnen ze kennen en waar ze gebruik van maken.
 • Hoe wat waarom 1 antwoord mogelijk: wie waar wanneer Doel is controleren of je antwoord goed hebt begrepen Verkapte mening
 • Inloggen via Domstad.net
 • Actieonderzoek Bijeenkomst 2

  1. 1. Actieonderzoek Algemeen idee Verkenning
  2. 2. Wat gaan we doen? <ul><li>Werken aan Algemeen Idee </li></ul><ul><li>Werken aan Verkenning </li></ul><ul><li>Plekken om je zoektocht te beginnen </li></ul><ul><li>Vervolgopdrachten </li></ul>
  3. 4. Wekenoverzicht <ul><li>Week 6: Algemeen Idee </li></ul><ul><li>Week 7: Algemeen Idee en Verkenning </li></ul><ul><li>Week 9: Bespreken Verkenning </li></ul><ul><li>Week 10: Algemeen Plan </li></ul><ul><li>Week 11: Uitvoeren verbeteractie </li></ul><ul><li>Week 12: Casestudy </li></ul><ul><li>Week 13: Casestudy </li></ul>
  4. 5. Algemeen Idee <ul><li>Bepaalde aspecten van handelen te problematiseren, </li></ul><ul><li>vanzelfsprekendheden ter discussie stellen, </li></ul><ul><li>veronderstellingen te expliciteren en </li></ul><ul><li>op basis daarvan hun na gaan hoe handelen kunnen verbeteren. </li></ul>
  5. 6. Algemeen Idee Input vakken ABCD Startvragen
  6. 7. Situationele analyse: <ul><li>Analyse eigen opvattingen </li></ul><ul><li>Het eigen handelen </li></ul><ul><li>De problemen die docenten in de dagelijkse praktijk tegenkomen. </li></ul>
  7. 8. Eigen opvattingen (voorbeeld) <ul><li>Uit de casus Mijn mentorgroep onder de loep! </li></ul><ul><ul><li>Een goede docent kan groepsprocessen doorzien en beïnvloeden. </li></ul></ul><ul><ul><li>Een goede docent zorgt voor veiligheid in de klas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Een goede docent is gedurende de gehele werktaak begeleider. </li></ul></ul><ul><ul><li>De school kan de leerling motiveren door de organisatie te stroomlijnen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Een goede docent begeleidt de leerling van intensief begeleid werken naar </li></ul></ul><ul><ul><li>eigen verantwoordelijkheid. </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerlingen moeten afleren de docent als enige informatiedrager te zien. </li></ul></ul>
  8. 9. Situationele analyse: <ul><li>Wat is het probleem? </li></ul><ul><li>Waarom dat een probleem is? </li></ul><ul><li>Hoe ziet het probleem eruit </li></ul><ul><li>Wat zou je kunnen doen om aan dat probleem te werken? </li></ul>
  9. 10. Voorlopige onderzoeksvragen (1) <ul><li>Hoe kan ik me aan lesvoorbereidingen houden? </li></ul><ul><li>Niveau of tempoverschillen bij rekenen </li></ul><ul><li>Lesontwerpen bij een thema </li></ul><ul><li>Hoe kan ik het woordenschatonderwijs voor de woordenschatgroep leuker maken? </li></ul><ul><li>Hoe houd ik kinderen geboeid tijdens een saaie les? </li></ul><ul><li>Hoe kan ik mijn lessen aan laten sluiten bij de visie van de school? </li></ul><ul><li>Hoe blijf ik gemotiveerd bij vervelende kinderen? </li></ul><ul><li>Hoe kan ik het rekenen voor de zwakkere leerlingen aantrekkelijker maken </li></ul><ul><li>Hoe kan ik een goed rekencircuit ontwerpen? </li></ul><ul><li>Hoe kan ik geschiedenis/aardrijkskunde aanbieden zonder methode waarbij ze de tussendoelen behalen? </li></ul><ul><li>Wat is de invloed van mijn verbale en non-verbale communicatie en hoe kan ik deze verbeteren? </li></ul><ul><li>Orde houden in de klas </li></ul><ul><li>Creëren van rust en een goede werksfeer </li></ul>
  10. 11. Voorlopige onderzoeksvragen (2) <ul><li>Wat komt er allemaal kijken bij orde houden in de klas en hoe kan ik dat inzetten in de praktijk? </li></ul><ul><li>Hoe kan ik een prettige werksfeer creëren tijdens de lessen voor alle kinderen? </li></ul><ul><li>Hoe kan ik aardrijkskunde en geschiedenis geven in groep 5 zonder methode omdat ik wil weten hoe ik deze vakken kan combineren teneinde om er voor te zorgen dat kinderen de tussendoelen bereiken? </li></ul><ul><li>Welke manieren van orde houden in de klas zijn er en welke past het beste bij mij? </li></ul><ul><li>Hoe kan ik de wereldoriëntatielessen aansluiten bij de visie van de school? </li></ul><ul><li>Hoe kan ik het woordenschatonderwijs leuker maken? </li></ul><ul><li>Hoe kan ik zien dat kinderen geboeid zijn en hoe kan ik ze geboeid houden tijdens saaie lessen? </li></ul><ul><li>Hoe kan ik tijdens mijn rekenlessen rekening houden met verschillende rekenniveaus en het rekentempo? </li></ul><ul><li>Hoe kan ik meervoudige intelligenties inzetten bij de zwakkere leerlingen tijdens rekenen? </li></ul><ul><li>Hoe kan ik een rekencircuit ontwerpen die aansluit bij de verschillende niveaus van de kinderen? </li></ul><ul><li>Wat is de invloed van mijn verbale en non-verbale communicatie in de klas en hoe kan ik die verbeteren? </li></ul>
  11. 12. Vragen aan de onderzoeksvraag <ul><li>Komt de vraag voort uit mijn eigen handelen? </li></ul><ul><li>Heb ik duidelijk gemaakt waarom ik het belangrijk vind om er aan te werken? </li></ul><ul><li>Wat zijn mijn verwachtingen bij het werken aan de onderzoeksvraag? </li></ul><ul><li>Vul bladzijde 114 in uit het boek Onderwijs van eigen makelij </li></ul>
  12. 13. Klassikaal 1 vraag behandelen <ul><li>Drie soorten regels voor critical friends </li></ul><ul><li>Drie soorten vragen voor critical friends </li></ul>
  13. 14. Critical Friend <ul><li>Probleemstelling voor doorvragen: </li></ul><ul><ul><li>Wat houdt een prettige werksfeer in en hoe ervaren de kinderen de werksfeer tijdens mijn lessen zodat ik mijn handelen kan verbeteren tot het creëren van een prettige werksfeer? </li></ul></ul><ul><li>Probleemstelling na doorvragen: </li></ul><ul><ul><li>Hoe kan ik tijdens mijn handvaardigheidlessen een prettige werksfeer creëren voor hoogbegaafde kinderen in mijn klas zodat ze zich zelf kunnen zijn? </li></ul></ul>
  14. 15. In 4 tallen elkaar bevragen <ul><li>Drie soorten regels voor critical friends </li></ul><ul><li>Drie soorten vragen voor critical friends </li></ul>
  15. 16. Evaluatie werkwijze <ul><li>Wat zijn de ervaringen om elkaar op deze manier verder te helpen? </li></ul><ul><ul><li>Wat vind je handig aan deze manier? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat vind je lastig? </li></ul></ul>
  16. 17. Verkenning <ul><li>Verder verkenning van concrete gegevens met betrekking tot het probleem. Beschrijven en analyseren van de te veranderen situatie. </li></ul><ul><ul><li>Wie betreft het? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn precies de verschijnselen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer komt het voor? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe vaak komt het voor? </li></ul></ul>
  17. 18. Verkenning (voorbeeld)
  18. 19. Aandachtspunten bij de verzameling van gegevens <ul><li>Gegevens verzamelen in alle fasen van het onderzoek </li></ul><ul><li>Voldoende, maar niet teveel gegevens verzamelen </li></ul><ul><li>Verschillende technieken en bronnen gebruiken </li></ul><ul><li>Anderen inschakelen bij het verzamelen van gegevens </li></ul><ul><li>Ethische overwegingen betrekken bij het verzamelen van gegevens </li></ul>
  19. 20. Verkenning <ul><li>Systematische vormen van gegevensverzameling: documentanalyses, observaties en interviews </li></ul>
  20. 21. Kwalitatieve instrumenten <ul><li>Bronnenonderzoek (Skillsheet D19) </li></ul><ul><li>Interview (evt vragenlijst) (Skillsheets D25-27, D9-10) </li></ul><ul><li>Observaties (Skillsheets D22-24) </li></ul><ul><li>Logboek </li></ul>
  21. 22. Bronnenonderzoek/literatuurstudie <ul><li>Kenmerken </li></ul><ul><li>Reeds bestaande informatie over het onderwerp, stand van zaken </li></ul><ul><li>Schriftelijke bronnen, internet </li></ul><ul><li>Dataverzameling bestaat uit teksten </li></ul><ul><li>NB: Verwijzen is cruciaal! </li></ul>
  22. 23. Bronnenonderzoek/literatuurstudie <ul><li>Overwegingen </li></ul><ul><li>Verdieping van het onderwerp (meer kennis) </li></ul><ul><li>Verheldering van begrippen </li></ul><ul><li>dubbel werk voorkomen </li></ul>
  23. 24. Bronnenonderzoek/literatuurstudie
  24. 25. Observatie <ul><li>Kenmerken </li></ul><ul><li>Doelgericht en systematisch waarnemen van gedrag </li></ul><ul><li>directe waarneming (Je ziet of hoort zelf het gedrag) </li></ul><ul><li>gedrag waarnemen in de context (b.v. de klas, schoolplein enz) </li></ul>
  25. 26. Observatie <ul><li>Overwegingen </li></ul><ul><li>Gedragsinformatie uit de eerste hand (eigen waarneming) </li></ul><ul><li>Geen beïnvloeding door sociale context </li></ul><ul><li>Authentieke informatie over het gedrag </li></ul>
  26. 27. Jezelf observeren <ul><li>VideoInteractieBegeleiding </li></ul><ul><li>Verbale en non-verbale communicatie </li></ul>
  27. 28. Jezelf observeren <ul><li>Grote signalen </li></ul><ul><li>Stem, mimiek en lichaamshouding </li></ul><ul><li>Oogcontact </li></ul><ul><li>Alertheid, signalen </li></ul><ul><li>Positie </li></ul><ul><li>Tempo </li></ul><ul><li>Eenduidige communicatie </li></ul><ul><li>Instemmend benoemen </li></ul><ul><li>Gewenst gedrag benoemen </li></ul><ul><li>Ontvangstbevestiging </li></ul><ul><li>Beurtverdeling </li></ul><ul><ul><li>opening </li></ul></ul><ul><ul><li>uitwisseling </li></ul></ul><ul><ul><li>afronding </li></ul></ul>
  28. 30. Jezelf observeren (oefenen)
  29. 31. Interview <ul><li>Kenmerken </li></ul><ul><li>levert veel kwalitatieve informatie op bijv. opvattingen, motivatie </li></ul><ul><li>Individuele en groepsinterviews </li></ul><ul><li>Interviewer speelt ook een rol, is geen buitenstaander </li></ul>
  30. 32. Interview <ul><li>Overwegingen </li></ul><ul><li>Grootte van de doelgroep </li></ul><ul><li>Informatie over achtergronden/motivatie van gedrag </li></ul><ul><li>Genereren van ideeën </li></ul>
  31. 33. Soorten vragen <ul><li>Open vragen: Nodigt uit tot uitgebreid antwoord. Hoe? Wat? Welke? (Waarom?) </li></ul><ul><li>Gesloten vragen: Antwoord is ja of nee, of erg kort. Wie? Waar? Wanneer? </li></ul><ul><li>Reflecterende vragen: Controleren of je het antwoord goed begrepen hebt. Klopt het … </li></ul><ul><li>Suggestieve vragen: Vraag waarin je het antwoord in de mond legt. Is het niet zo dat… </li></ul>
  32. 34. Het interviewgesprek <ul><li>De voorbereiding </li></ul><ul><ul><li>Doelstelling helder </li></ul></ul><ul><ul><li>Doelgroep in kaart </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisatie van plaats en tijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhoudelijke voorbereiding </li></ul></ul><ul><ul><li>Vragen getoetst? </li></ul></ul>
  33. 35. Het interviewgesprek <ul><li>De uitvoering </li></ul><ul><ul><li>Organisatie van je interview: juiste plaats, op tijd, opnameapparatuur, pen en papier </li></ul></ul><ul><ul><li>Leid het onderwerp in / vertel het doel van het interview / stel de geïnterviewde eventueel op zijn gemak </li></ul></ul>
  34. 36. Het interviewgesprek <ul><li>De uitvoering </li></ul><ul><ul><li>Bouw het interview op van </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eenvoudig naar meer complexe onderwerpen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een brede context naar een specifiekere context </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chronologisch in de tijd </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vraag als het nodig is door op een onderwerp om echt antwoord op je vraag te krijgen. </li></ul></ul>
  35. 37. Interview <ul><li>Ervaringen uitwisselen gehouden interviews </li></ul>
  36. 38. Plekken om je zoektocht te beginnen
  37. 39. Plekken om je zoektocht te beginnen
  38. 40. Plekken om je zoektocht te beginnen
  39. 41. Plekken om je zoektocht te beginnen
  40. 42. Plekken om je zoektocht te beginnen
  41. 43. Verkenning <ul><li>Invullen bladzijde 115 uit Onderwijs van eigen makelij </li></ul>
  42. 44. Vervolgopdracht <ul><li>Schrijf dat wat je tot nu toe gedaan hebt in een blogpost: </li></ul><ul><ul><li>Wat is je Algemeen idee </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarom is dit een belangrijk punt nu </li></ul></ul><ul><ul><li>Op welke manier denk je hier aan te gaan werken? </li></ul></ul><ul><li>Lees Deel C Ponte (te vinden op Domstad.net) bladzijde 1 t/m 46 om een beeld te krijgen van actieonderzoek in de praktijk: </li></ul><ul><ul><li>Verwerk je indrukken hiervan in een blogpost </li></ul></ul>
  43. 45. Vervolgopdracht <ul><li>Heb je een vraag aan voor de vakdocent mail dan voor een afspraak op het 6 e uur: </li></ul><ul><ul><li>Hans Broere (Wereldoriëntatie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ortwin Hutten (Rekenen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wendy Peeters (Nederlands) </li></ul></ul><ul><li>Vul skillsheet D18 in de stage in </li></ul><ul><li>Bedenk wat je met je mentor wilt bespreken </li></ul>

  ×