03 b fonaments_tipologies_v02

226 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

03 b fonaments_tipologies_v02

 1. 1. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 1 FONAMENTS Principis bà i P i i i bàsics, tipologies, disseny... ti l i di DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 2 Definició de fonamentDe la vikipèdia:El fonament és un element constructiu funcional constituït per doscomponents:-Lelement estructural o fonament pròpiament dit és qui té l f L l t t t l f t ò i t é i la funció d ió de"rebre, donar resposta i transmetre al terreny o roca, els esforços quesexerceixen sobre lestructura resistent o en el propi fonament.-El terreny o roca és el component que ha de suportar i donar resposta alsesforços que els transmet el fonament durant tota la vida prevista de laconstrucció.construccióSí però.... PER QUÈ DIANTRE SERVEIX UN FONAMENT?
 2. 2. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 3 Definició de fonament respecte a la funcionalitat pFuncions del fonament:-Assegurar l’estabilitat de laconstrucció: condició SE-1 SE 1(referida a la “resistència” delterreny)- Garantir la seva funcionalitat:condició SE-2 (referida a ladeformabilitat del terreny) DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 4 Funcionalitat del fonament Qüestió de superfície?
 3. 3. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 5funcionalitat del fonament Qüestió d’encastament? DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 6 Fonaments superficials p
 4. 4. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 7Fonaments: concepte “fonament directe i superficial” p p DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 8Fonaments: concepte “fonament directe semiprofund” p p
 5. 5. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 9 Fonamentacions concepte “llosa” p DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 10Cap. 4: Fonamentacions superficials – lloses: problemes ... fonamentar en llosa no sempre és la solució
 6. 6. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 11 Fonamentacions directes: disseny - qad (1) y ( )Tensió admissible i d’enfonsament (estat límit últim):Mètodes de verificació: analític DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 12 Fonamentacions directes: disseny - qad (2) y ( )Tensió admissible i d’enfonsament (estat límit últim):Mètodes de verificació: simplificat (qad deduïda directament de NSPT) B: ample del fonament D: encastament St: assentament tolerableCondició: per sdif tolerable = 25 mm i distorsió ≤ 2 %0 L = 12.5 m ( ! )
 7. 7. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 13 Fonamentacions directes: disseny - qad (3) y ( )- Pressionsadmissibles per afonamentació en roca:- únic cas en ques admets’admet un criteri dedisseny “segonsnorma” (relació entretipologia i estat de laroca i tensióadmissible).- alternativa de càlcul lt ti d àl lanalític simplificat. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 14 Fonamentacions directes: disseny – s (1) y ( )- Assentament de fonamentacions directes Mètodes de càlcul:sòls granulars / sorres -càlcul elàstic: s = f (q, B, E, Iz) -> (valorar E a partir de NSPT) -mètode empíric de càlcul de Burlarnd & Burbridge mètode (directament a partir de NSPT). -mètode simplificat (no apte per sòls poc compactes)sòls granulars grollers (graves): -càlcul elàstic: s = f (q, B, E, Iz) - determinar E mitjançant assaigs de càrrega amb placa o geofísica -> (no es pot valorar E a partir de NSPT)
 8. 8. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 15 Fonamentacions directes: disseny – s (1) y ( )- Assentament de fonamentacions directes Mètodes de càlcul:sòls coherents:quan qw < qprec -mètode elàstic -> s = f (q, B, E, Iz) mètode -valorar E a partir d’assaigs de laboratori o de qc -no aplicable NSPT (o amb moltes reserves i experiència) p ( p )(quan qw > qprec) -mètode edomètric DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 16 fonamentacions profundes
 9. 9. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 17 fonamentacions profundes: pilots (o pilons) Paradigma: fonamentació profunda: L > 8b DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 18fonamentacions profundes: enceps (1 pilar = + d’un pilot)
 10. 10. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 19 Fonamentacions profundes: classes p-classificació de les fonamentacions profundes, segons: - la transmissió de càrregues al sòl: fuste / punta - els materials: formigó “in situ”, prefabricats, d’acer, fusta - el procediment constructius: per excavació / per desplaçament - la forma: secció circular, prismàtica, H ... cas especial: pilots – pantalla DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 20 Fonamentacions profundes: classes p-classificació de les fonamentacions profundes: - la transmissió de càrregues al sòl: fuste / punta
 11. 11. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 21 Fonamentacions profundes: classes p-classificació de les fonamentacions profundes, segons: -els materials: formigó “in situ”, prefabricats d’acer fusta els in situ prefabricats, d acer, DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 22 Fonamentacions profundes: classes p-classificació de les fonamentacions profundes, segons: -els materials: formigó “in situ”, prefabricats d’acer fusta els in situ prefabricats, d acer,
 12. 12. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 23 Fonamentacions profundes: classes p-classificació de les fonamentacions profundes, segons: -els materials: formigó “in situ”, prefabricats d’acer fusta els in situ prefabricats, d acer, DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 24 Fonamentacions profundes: classes p-classificació de les fonamentacions profundes, segons: -El mètode d’emplaçament: perforats clavats: El d emplaçament: perforats,
 13. 13. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 25Fonamentacions profundes: classes o a e tac o s p o u des c asses-classificació de les fonamentacions profundes, segons: -El mètode d’emplaçament: perforats, clavats: DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 26 Fonamentacions profundes: pantalles p p Mur pantalla
 14. 14. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 27Fonamentacions profundes: pantalles p p DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 28Fonamentacions profundes: pantalles p p
 15. 15. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 29Fonamentacions profundes: disseny i càlcul: ELU p y DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 30 Fonamentacions profundes: disseny i càlcul: ELU: resistència per puntaSòls granulars (sense cohesió): fp: factor corrector per pMètode analític: (MPa) tipus de pilot (clavat o perforat)Mètode empíric: qp = fp ·NSPT (MPa)
 16. 16. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 31 Fonamentacions profundes: disseny i càlcul: ELU: resistència per puntaSòls coherents (amb cohesió) pilots perforats:Mètode analític: en condicions drenades en condicions no drenades Np: factor corrector per encastamentMètode empíric: No aplicable de forma realista cap correlació amb NSPTPilots clavats: adoptar fórmules de “hinca” específiques hinca DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 32 Fonamentacions profundes: disseny i càlcul: ELU: resistència per fregamentSòls granulars (sense cohesió):Mètode analític: τf = σ’v · k · tg φ’ · f (kPa)f: factor corrector per tipus de pilotMètode empíric: τf = 2.5 NSPT (kPa)
 17. 17. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 33 Fonamentacions profundes: disseny i càlcul: ELU: resistència per fregamentSòls coherents (amb cohesió) pilots perforats:Mètode analític: τf = c + σ’v · k · tg φ’ · f gφ (kPa) en condicions drenades (kPa) en condicions no drenadesMètode empíric: No aplicable de forma realista cap correlació amb NSPTPilots clavats: adoptar fórmules de “hinca” específiques DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 34 Fonamentacions profundes - control Defectes en pilots Font: CFT & Assoc.
 18. 18. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 35Fonamentacions profundes - controleco / impedància Font: INGECIM DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 36Fonamentacions profundes - control Font: INGECIM
 19. 19. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 37Fonamentacions profundes - control Font: INGECIM DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 38Fonamentacions profundes - control cross hole Font: INGECIM
 20. 20. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 39Fonamentacions profundes - control Font: INGECIM DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 40Fonamentacions profundes – control proves de càrrega estàtica Font: CFT & Assoc.
 21. 21. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 41 Fonamentacions profundes - controlStatnamic testSt t i t t DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 42 Fonamentacions profundes – control analitzador de clava de pilots (“hinca”) Font: TERRATEST
 22. 22. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 43 Fonamentacions profundes - control p comparativa dels mètodes de control de fonamentacions profundes (1) (font: CFT& Assoc. SL) (f C & S )Método Ventajas Inconvenientes Requiere interpretación especializada. No se requiere p p q preparación especial p La punta del pilote no se detecta bienSónico con del pilote. cuando la esbeltez es importante o haymartillo de Rapidez, sencillez y economía. varios cambios de sección.mano Detecta los fallos importantes en la Se debe esperar a que el hormigón calidad. tenga una cierta resistencia resistencia. Requiere que se dejen colocados tubos embebidos en el hormigón. En pilotes Se emplea en pilotes hormigonados "in prefabricados esto no suele ser posible.Ultrasónico situ situ" de cualquier diámetro o longitud. Los tubos L t b a veces se d t i deterioran y"cross-hole" Los defectos se identifican claramente quedan inservibles. a cualquier profundidad. Se debe esperar a que el hormigón tenga una cierta resistencia. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 44 Fonamentacions profundes - control p comparativa dels mètodes de control de fonamentacions profundes (2) (font: CFT& Assoc. SL) (f C & S ) tenga una cierta resistencia. Permiten una evaluación del pilote noEnsayos Requiere una masa importante de solo estructural sino tambiénrápidos de impacto (ensayo dinámico) o un equipo geotécnica, obteniéndose sucarga especial (Statnamic). capacidad de carga. Requiere un sistema de reacción quePruebas de Son los ensayos de carga mas permita aplicar cargas elevadascarga similares al comportamiento de la superiores a las de servicio e inclusoestáticas cimentación en servicio. próximas a las de hundimiento. Facilitan datos en tiempo real duranteControl la ejecución del pilote lo q e permite Solo están desarrollados para pilotes ejec ción pilote, queautomático de optimizar el empleo de materiales y hincados y para pilotes barrenados.ejecución detectar fallos en edad temprana.
 23. 23. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 45moltes gràcies pe la vostra pa t c pac ó o tes g àc es per a ost a participació

×