• Like
Gymnaasiumibiol Eesti Loodus
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Gymnaasiumibiol Eesti Loodus

 • 602 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
602
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Koolitus gümnaasiumibioloogiast eestikeelse õppe läbiviimise toetamiseks vene õppekeelega koolides
 • 2. Koolituse eesmärk
  • vene õppekeelega üldhariduskoolides eestikeelse aineõpetuse toetamine
  • Eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi 11 päeva kestev autorite meeskonna koolitus, tehakse rühma- ja iseseisvaid töid, mille käigus luuakse vähemalt 7 teemat käsitlev lisaõppematerjal gümnaasiumibioloogia õppimiseks. Koolituse maht on kokku 150 tundi
 • 3. Autorite meeskonna koolitus
  • Eesmärk:
  • Osavõtjad teavad, kuidas on gümnaasiumibioloogia 2., 3. ja 4. kursuse õppekavakohased teemad seotud Eesti teaduse, igapäevaelu ja loodusega;
  • oskavad koostada e-õppe keskkonnas LeMill õppematerjale ja neid õppetöös kasutada
  • oskavad praktilises õppetöös seostada gümnaasiumibioloogiat Eesti looduse ja ühiskonnaga.
 • 4. Autorite meeskonna koolitus. I moodul,10.-11.dets 2009 Tallinnas
  • Loengud ja rühmatööd gümnaasiumibioloogiast : Gümnaasiumibioloogia õppe-eesmärgid ja õpitulemused. Organismide energiavajadus, energia saamise viisid autotroofsetel ja heterotroofsetel organismidel. Hingamine (aeroobne ja anaeroobne). Käärimise rakenduslik tähtsus. Fotosüntees.
  • Loengud ja rühmatööd infotehnoloogia rakendamisest õppetöös: E-õppe keskkonnad internetis ning õpikeskkonna LeMill tutvustus. LeMill keskkonna kasutamise harjutamine
  • Kodutöö: LeMill kasutamise harjutamine ja tutvumine selles keskkonnas juba olemasolevate bioloogia õppematerjalidega. (8 tundi).
 • 5. Autorite meeskonna koolitus. II moodul, Tallinnas, 15.-16. veebruaril
  • Loengud, arutelud ja rühmatööd gümnaasiumibioloogia 3. kursuse teemade alusel: Viirused ja bakterid, nende tähtsus looduses ning seosed inimese organismi ja majandustegevusega.
  • Loengud ja rühmatööd infotehnoloogia rakendamisest õppetöös: Autorikaitsest internetimaterjalide kasutamisel. Slideshare, Scribd jt e-õppe keskkondade kasutamise harjutamine Kodutöö tulemuste analüüsimine.
  • Kodutöö: Õppematerjali koostamine (16 tundi)
 • 6. Autorite meeskonna koolitus. III moodul, Tallinnas, 28.-29. aprillil
  • Loengud, arutelud ja rühmatööd gümnaasiumibioloogia 4. kursuse teemade alusel: Ökoloogia. Abiootiliste ja biootiliste tegurite mõju organismide elutegevusele. Ökosüsteemi struktuur ja toimimine.
  • Loengud ja rühmatööd infotehnoloogia rakendamisest õppetöös: Meetodite, linkide ja vahendite kirjelduse lisamine LeMill keskkonnas tehtud kogumikele. Kodutöö tulemuste analüüsimine.
  • Kodutöö: Õppematerjali koostamine (22 tundi)
 • 7. Autorite meeskonna koolitus. IV moodul, väljaspool Tallinna, 28.-30. juunil
  • Loengud, rühmatööd ja õppekäigud gümnaasiumibioloogia 4. kursuse teemade alusel: Ökoloogia. Mets, niit, põld ja soo. Liigid ja nendevahelised seosed. Looduskaitse põhimõtted ja nende rakendamine Eestis.
  • Loengud ja rühmatööd infotehnoloogia rakendamisest õppetöös: Digifotode tegemine, töötlemine ja e-õppe keskkonnas kasutamine.
  • Kodutöö: Õppematerjali koostamine (24 tundi)
 • 8. Autorite meeskonna koolitus. V moodul, Tallinnas, 26.-27. augustil
  • Loengud ja arutelud bioloogia 4. kursuse alusel: Keskkonnakaitse. Liikide hävimist põhjustavad antropogeensed tegurid. EL keskkonnapoliitika. Keskkonna ja säästva arengu alased strateegiad ja õigusaktid Eestis.
  • Kokkuvõte õppematerjalide koostamisest ja koolitusest.
 • 9. Osavõtjad ja juhendajad
  • Gümnaasiumibioloogia õpetajad nii eesti kui vene õppekeelega koolidest
  • Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskus
  • – Hans Põldoja ja Priit Tammets
  • MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED
  • - Georg Aher ja Sirje Aher
  • Osavõtjate poolt vajalikuks peetud bioloogiaeksperdid
 • 10. Koostatav õppematerjal
  • Õppematerjalide kogumik, milles on täiesti uute tekstidena
  • a)vähemalt 70 ülesannet õpilastele gümnaasiumibioloogia 2., 3. ja 4. kursuse vähemalt 7 alateemal,
  • b)soovitused õpetajale (käsitletavate teemade seisukohalt oluliste terminite seletused, kasutatud meetodite ja võtete rakendamise juhised, vajadusel mõnede ülesannete eeldatavad vastused, soovitatav kirjandus).
  • Õppematerjalide kogumikule rakendatakse litsentsi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA).
 • 11. Koostatav õppematerjal
  • Peab olema kooskõlas kaasaegsete õpikäsitustega.
  • Uue õppekava kohaselt tuleb gümnaasiumis õppimiseks luua keskkond, mis soodustab iseseisvat õppimist, sealhulgas vajalike õppimisoskuste kujunemist.
  • RÕK: «Õppe- ja kasvatustegevuses tuleb vastavalt õpilaste valmisolekule lasta neil endil püstitada omad sihid, õppida töötama nii iseseisvalt kui kollektiivselt ning anda võimalusi erinevaid töömeetodeid katsetades leida õpilastel neile sobivaim õpistiil»
 • 12. Ülesanded õpilastele 1/2
  • luuakse LeMill keskkonnas, neid saab kasutada interaktsioonis arvutiga ja väljatrükina.
  • Ülesanded
  • -võimaldavad koosõppimist, paaris- ja rühmatööd, aga ka individuaalset tööd;
  • - on eesti keeles, harjutavad kasutama eesti keelt kui vahendit teabe kogumiseks, suhtlemiseks, eneseväljenduseks;
 • 13. Ülesanded õpilastele 2/2
  • toetavad õpilaste analüüsioskuste arengut;
  • -on mitmekesised, arvestavad sihtgrupi (põhikoolijärgne õpe) kognitiivset arengut;
  • -suunavad kasutama täiendavaid infoallikaid (nt Internet, ajakirjandus vms);
  • -on visuaalselt atraktiivsed: ülesannete kujundus ja illustratsioonid täidavad õpetuslikku funktsiooni;
  • -toetavad gümnaasiumiastme õpitulemuste saavutamist.
 • 14. Rühmatöö
  • Millistel eesmärkidel soovite kasutada internetiõppematerjale?
  • Milliseid meetodeid peaksid need võimaldama kasutada?
  • Millised muud head omadused peaksid olema internetis olevatel õppematerjalidel?