• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
201
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Ingar WalderKjeøy Research & Education Center geoforskning.no seminar, 25 april
 • 2. Kjeøy Research & Education Center Research (600 m2 Research Lab)  Mining Environmental Issues  Mineral Processing Education  Workshops / Conferences  Short Courses (for the industry and Master-PhD students)  In-House training Consulting services (Norge, Sverige, Bolivia, USA, Ecuador, EU, Greenland, Germany)  Expert reviews (Titania, LKAB, EU-CEN)  Waste material characterization – Kinetic testing, mineralogy etc  Regulatory framework/Guideline development Students Support  Current: 1 Master (Sulitjelma-Røros), 1 PhD (Bolivia-Hungary)  New: 2 PhD (San Cristobal Mine, Bolivia; Råna Nickel-Olivine)
 • 3. Aznacollar, Spain, 1998Innledning Baia Mare, Romania, 2000 Kjeøy Research & Education Center
 • 4. Innledning Gruveavfalls direktivet Kommisjons- beslutninger (3) Veiledninger og EU- Standarder (5) Kjeøy Research & Education Center
 • 5. Gruveavfallsdirektivet Utvikle standarder for syre-base analyser (ABA) Utvikle standarder for kinetiske tester Hovedkrav om avfallskarakterisering To type fasiliteter (anleggninger) Kun avfall (gråberg, [sand-]avgang, ikkemineralisert overdekke) ikke avrenning fra gruver Avfall fra metallgruver, sand og grus, industrimineraler, kull, on-shoreolje-gass, kalkstenetc) Kjeøy Research & Education Center
 • 6. Kommisjonsbeslutninger Avfalls- fasilitet Karakterisering Inert avfall Kjeøy Research & Education Center
 • 7. Utvikling avVeiledere og EU-standarder CEN TC292 / WG 8 Vurderer hva som er nødvendig av standarder og veiledere for avfall fra mineralindustrien Utarbeider forslag til standarder og veiledere på oppdrag for EU-kommisjonen WG 8 arbeider med  En standard (EN 15875, godkjent, publisert)  En veileder (teknisk spesifikasjon, godkjent under publ.)  Tre veiledere(tekniske rapporter, under godkjenning) Kjeøy Research & Education Center
 • 8. ABA standard - EN 15875 Videreutvikling av modifisert Sobek (Lawrence and Wang, 1997) Syredannende potensialet og syrenøytraliserende potensialet Kan bruke total svovel eller svovel spesifisering Resultatet brukes bl.a. til  Vurdering av Inert avfall  Generall karakterisering  Vurdering for behov for kinetiske tester Kjeøy Research & Education Center
 • 9. Generellveiledning forkarakteriseringavMineralavfall Hensikten er å gi veiledning og anbefalinger i bruk av metoder for karakterisering av mineralavfall Både geotekniske og geokjemiske metoder Spesifisering av EU-kommisjonsbesluting om mineralavfallskarakterisering Lete,- produksjons, og -avsluttingsfasen (inkl stengte gruver) Utvikle avfallshåndteringsplanPROBLEMSTILLING RUNDT FJORDDEPONERING ER IKKE BEHANDLET SPESIFIKT Kjeøy Research & Education Center
 • 10. Prosessen3. Prinsipper og prosesser4. Avfalllskategorier og potensiell miljøpåvirkning5. Bakgrunnsinformasjon6. Karakteriseringsredskap7. Evaluering og tolkning8. Dokumentering og rapportering
 • 11. Prosessen
 • 12. Veileder for Prøvetagningsplan Veileder for å lage en prøvetagningsplan Bygger på EN14899, avfallskarakterisering Store forskjeller mellom mineralavfall og annet avfall ”Basic, verification, compliance” karakterisering
 • 13. Veileder for Prøvetagningsplan• Hensikt (med prøvetagningen)• Beskriver elementene i en Prøvetagningsplan• Hvordan håndtering av prøver i felt• Dokumentasjon Annexer• Eksemplerpåprøvetagningsplaner • Letefasen (kalkstenogdagbruddkobbermalm) • Produksjonsfasen(aktiv gråberg sandmagasin anlegning) Kjeøy Research & Education Center
 • 14. Veileder Kinetisk Testing  Hensikt – beskrive hvordan kinetiske tester kan settes opp, problemstillinger – gi fleksibilitet  Langtidstesting av sulfidoksidering og-nøytraliserings- reaksjoner dvs mineralreaksjonshastigheter og kan brukes ved mulig saltvannsdeponering  For avfall hvor ABA test gir usikkert resultat om avfallet vil gå surt eller ikke (NP:AP<3) NPKjeøy Research & Education Center
 • 15. Kinetisk test - problemstillinger Partikkelstørrelse Oksygentilgjengelighet (hvis oksiderende mineraler) Temperatur Salinitet(Norsk Veileder) Sekundær mineralfelling/utlaking Luftgjennomstrømning (ikke relevant ved SSTD) Vannstrøm/vanngjennomstrøm. (Norsk Veileder) Reaksjons- og utlakningshastigheter Kjemikalier(Norsk Veileder) Kjeøy Research & Education Center
 • 16. Veileder Kinetisk Testing Kjeøy Research & Education Center
 • 17. Veileder Kinetisk Testing Humiditycell Kolonner Feltskala Fullskala Gråberg/sandmagasin/deponerin g Felt skala?
 • 18. Veileder for vurdering avsaltvannsdeponering Hensikten er å beskrive metoder for karakterisering av mineralavfall og forholdenehvor avfallet potensielt skal deponeres i saltvann Geokjemisk og geoteknisk karakterisering av avgang (inkludert utlekkingspotensialet og kjemikalier) Karakterisering av strømningsforhold,vannkvalitet etc. Karakterisering av marine organismer og bunnforhold Tolkninger (m. modellering) av data (deponeringssystem, langtidsvirkning etc.) Kjeøy Research & Education Center
 • 19. Konklusjon Ny ABA test (EN15875) (EN) Generell Veileder for karakterisering (TR) Veileder for prøvetagningsplan (TR) Veileder for kinetiske tester (TR) Norsk Veileder for karakterisering ved potensiell saltvannsdeponering (TR?)Kurs og Workshophøsten 2012 se www.krec.no1. Bruk av veiledere 2. Karakterisering (med PADRE)3. Geokjemisk prospektering
 • 20. Takk for oppmerksomheten ifwalder@kjeoy.no VELKOMMEN TILKJEØY RESEARCH & EDUCATION CENTER www.krec.no