LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                         COMUNICACIÓ A CATALUNYA*       ...
Presentació i fitxa tècnica
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
Perfil dels entrevistats
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
Internet
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                        COMUNICA...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I                                            ...
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009

575
-1

Published on

Published in: Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Veure dades 2007 i 2008. Quan vam redactar el Projecte al 2008, basant-lo en el web2.0, les coses no estaven tan definides com ara
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
575
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Les tecnologies de la informació I. Evolució 2005-2009

 1. 1. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA* Evolució 2005 - 2009 Informe de resultats Març 2010(*) Informe realitzat a partir de les dades de l’Estudi quantitatiu per conèixer levolució del coneixement i ús de les noves tecnologies i dels serveis datenció als ciutadans
 2. 2. Presentació i fitxa tècnica
 3. 3. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Presentació  A partir de l’any 2005, la Direcció General d’Atenció Ciutadana inicia un estudi quantitatiu de caràcter anual per tal de conèixer l’evolució del coneixement i l’ús entre els catalans tant de diverses tecnologies relacionades amb la comunicació com dels serveis d’atenció que la Generalitat de Catalunya posa a l’abast dels ciutadans.  L’enquesta recull, des d’una perspectiva àmplia la disponibilitat, coneixement, ús i percepció que els ciutadans tenen dels serveis d’informació dels que disposen, des dels més tradicionals fins als més actuals. Donat al caràcter longitudinal del mateix, es fonamental l’anàlisi de l’evolució. Així doncs, els resultats d’enguany es compararan amb els obtinguts en les passades consultes.  Degut a l’extensió del qüestionari l’informe es presenta en dues parts. El present document presenta els resultats relacionats amb el coneixement, tinença i ús de les tecnologies relacionades amb la informació. S’estructura en diversos blocs, començant pel perfil dels entrevistats.  A continuació s’observa el grau de penetració de diferents tecnologies tant pel que fa a la tinença a la llar de l’entrevistat com a la freqüència d’ús. A aquesta primera part més general, la segueix un seguit d’apartats dedicats a cada una de les tecnologies de la informació considerades, de les que s’aborda la tinença i coneixement a més de les diverses possibilitats d’ús. Els mitjans d’informació i comunicació considerats són:  Televisió de pagament i TDT  Internet  Correu electrònic  Telèfon mòbil  En darrer lloc, s’exposa la utilitat que per als entrevistats té cadascun dels medis proposats com a mitjà d’informació i comunicació, per acabar amb un apartat de conclusions.Març 2010 4
 4. 4. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Fitxa tècnica Àmbit: Catalunya Univers: Població catalana de 16 i més anys que porta més d’un any residint a Catalunya Mètode de recollida de la informació: Enquesta domiciliària Grandària de la mostra: 2.200 enquestes Afixació: No proporcional Error mostral: El marge d’error per al conjunt de la mostra és de ± 2,3%, per a un nivell de confiança del 95% i sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=50%). Procediment de mostreig: Afixació no proporcional, estratificada segons regions. Cadascun dels estrats estarà repartit per dimensió de municipi seleccionats de manera aleatòria, distribuïts en quotes creuades de sexe i edat. Població de 16 i més anys Mostra proporcional Mostra afixació no proporcional Regions Població % Població Propor. 2200 Mínim 100 Propor 1400 Realitzades Barcelona Ciutat 1.412.710 22,7 500 100 318 418 Àmbit Metropolità 2.755.496 44,3 976 100 621 721 Comarques Gironines 600.163 9,7 212 100 135 235 Camp de Tarragona 499.308 8,0 177 100 113 212 Terres de lEbre 162.177 2,6 57 100 37 137 Àmbit de Ponent 298.009 4,8 106 100 67 167 Comarques Centrals 420.028 6,8 149 100 95 195 Alt Pirineu i Aran 65.580 1,1 23 100 15 115 Catalunya 6.213.471 100,0 2.200 800 1.400 2.200 Treball de camp: El treball de camp ha estat realitzat entre el 9 de novembre i el 23 de desembre de 2009.Març 2010 Informe: Ha estat dut a terme per D-Camp, S.L. 5
 5. 5. Perfil dels entrevistats
 6. 6. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Sis de cada deu entrevistats ha nascut a Catalunya  Al tractar-se de variables controlades durant la realització del treball de camp, la distribució per sexe, edat i nacionalitat és la mateixa que la de la població de Catalunya de més de 15 anys.  El 50,7% dels entrevistats són dones per un 49,3% d’homes. Pel que fa a l’edat, un 21,1% té de 16 a 29 anys, el 30,9% de 30 a 44 anys, que és la franja d’edat amb major freqüència, un 22,5% té de 45 a 59 anys i una quarta part 60 anys o més. Cal dir, però, que la distribució per edats de la població femenina és lleugerament més envellida que la masculina.  D’altra banda, a Catalunya hi ha un 85,2% de ciutadans amb nacionalitat espanyola, en tant que el 14,8% restant té una altra nacionalitat. En canvi, quan demanem pel lloc de naixement, ens trobem que un 18,1% ha nascut a l’estranger, indicador que alguns dels estrangers vinguts en els darrers anys ja tenen nacionalitat espanyola. Gairebé el 60% dels entrevistats és nascut a Catalunya, el 36,5% al municipi on viu i un 23,3% a un altre, i una cinquena part a la resta d’Espanya.  El 45,3% afirma que parla habitualment en castellà a la seva llar, en tant que un 40,1% diu que ho fa en català. Un 8,3% fa servir ambdues llengües per igual i el 6,3% parla a casa seva en altres llengües de forma habitual.  Els entrevistats que han dit que parlen ambdues llengües per igual a la llar es caracteritzen per ser relativament més joves, amb pares de fora de Catalunya o parelles mixtes. També hi ha major proporció que ha cursat estudis secundaris no obligatoris (batxillerat), però menys universitaris que entre els catalanoparlants.  Pel que fa al nivell d’estudis finalitzat, un 11,5% no ha acabat l’ensenyament obligatori, el 42,8% ha realitzat estudis obligatoris, un 27,6% secundaris no obligatoris i un 17,9% té algun títol universitari, ja sigui diplomatura o llicenciatura.  Sis de cada deu entrevistats forma part de la població activa. Un 39,1% treballa per compte aliena en tant que el 6,7% ho fa per si mateix i el 13,9% es troba en situació d’atur. Un 23,9% és jubilat o pensionista, el 9,3% es dedica al treball domèstic no remunerat i un 7,2% encara estudia.Març 2010 7
 7. 7. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Sexe Edat Lloc de naixement 60 60Dona 40 40 36,550,7 30,9 25,4 21,1 22,5 23,3 22,2 20 18,1 20 Hom e 49,3 0 0 De 16 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 De 60 i més Municipi Resta de Resta Estranger entrevista Catalunya Espanya Nacionalitat Llengua habitual a la llar 60 Estrangera 45,3 14,8 40,1 40 20 8,3 6,3 Espanyola 85,2 0 Català Castellà Les dues Altres Març 2010 8
 8. 8. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Nivell d’estudis 60 42,8 40 27,6 17,9 20 11,5 0,2 0 Sense Obligatoris Secundaris Universitaris NC Activitat estudis Compte aliena 39,1 Compte pròpia 6,7 Jubilat / Pensionista 23,9 Aturat 13,9 Treball domèstic 9,3 Estudiant 7,2 Nc 0,1 0 10 20 30 40 50Març 2010 9
 9. 9. Internet
 10. 10. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Al 2009 hi ha un 19,5% més d’internautes que al 2005. Més de la meitat es considera un usuari avançat.  Un 61,6% dels enquestats afirma ser usuari d’Internet, per un 38,4% que no ho és. En relació al 2005 hi ha vora d’un 20% més d’internautes.  En concret, el 58,0% dels catalans es connecta a Internet alguna vegada a la setmana i un 45,0% ho fa diàriament. Un 2,4% ho fa algunes vegades al mes i l’1,2% amb menor freqüència.  Per segments de població, l’edat i el nivell d’estudis són les variables que marquen més diferències. A menor edat i major formació hi ha més entrevistats que utilitzen Internet, arribant al 92,8% entre el menors de 30 anys i al 89,7% entre els entrevistats amb estudis universitaris.  Tot i que les diferències són menys marcades, els homes i els entrevistats de nacionalitat estrangera usen més Internet.  Respecte a l’any 2005, l’increment en l’ús d’Internet és major entre les dones, els entrevistats d’ entre 45 i 59 anys, els de nacionalitat estrangera i/o els que han cursat estudis obligatoris.  Gairebé sis de cada deu entrevistats que accedeixen a Internet diuen ser usuaris molt o bastant avançats, per un 40,2% que afirma el contrari i un 0,1% que no ho sap, seguint la tendència de les anteriors consultes. Aquesta opinió augmenta entre els menors de 30 anys, els que tenen estudis universitaris finalitzats i els estudiants.  La pròpia llar continua sent el principal espai des d’on connectar-se a Internet (88,7%). A continuació els internautes catalans es connecten des de la feina (25,5%), des de bars, cibercafès o locutoris (9,0%), des del centre d’estudis (7,2%) o des de les biblioteques (3,5%), entre altres.  La feina l’han esmentat més els entrevistats amb estudis universitaris (50,9%) i al voltant d’un terç dels que tenen entre 30 i 59 anys, els locals d’Internet destaquen els entrevistats de nacionalitat estrangera (31,6%) i el centre d’estudi entre els menors de 30 anys (20,9%).Març 2010 43
 11. 11. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Vostè amb quina freqüència es connecta a Internet? Vostè utilitza Internet? Setmanalment EVOLUCIÓ 58,0% 60 + 19,5 50 45,0 100% 38,4 40 80% 43,6 38,4 57,9 52,6 30 60% 20 40% 13,0 56,4 61,6 10 42,1 47,4 20% 2,4 1,2 0 0% Diàriam ent Algunes Algunes Am b m enor Mai 2005 2007 2008 2009 vegades a la vegades al freqüència setm ana m es Sí NoMarç 2010 44
 12. 12. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Vostè utilitza Internet? Vostè amb quina freqüència es connecta a Internet? 2,4 Total (n=2200) 45,0 13,0 1,2 38,4 Total (n=2200) 61,6 38,4 Sexe 1,9 Sexe Home (n=1092) 50,1 13,1 1,2 33,8 Dona (n=1108) 2,8 Home (n=1092) 66,2 33,8 40,0 13,0 1,1 43,0 Dona (n=1108) 57,0 43,0 Edat Edat De 16 a 29 (n=465) 75,1 13,8 2,0 1,9 7,2 De 30 a 44 (n=674) 58,0 15,3 3,6 22,2 De 16 a 29 (n=465) 92,8 7,2 0,8 De 30 a 44 (n=674) 77,8 22,2 De 45 a 59 (n=495) 37,3 15,4 2,6 1,4 43,2 0,9 60 i més (n=566) 10,9 7,5 0,8 79,8 De 45 a 59 (n=495) 56,8 43,2 60 i més (n=566) 20,2 79,8 Nivell d’estudis 0,4 Nivell d’estudis Sense estudis (n=249) 13,9 5,1 0,6 80,1 Sense estudis (n=249) 19,9 80,1 Obligatoris (n=979) 30,1 13,7 2,2 1,3 52,6 Obligatoris (n=979) 47,4 52,6 Secundaris (n=598) 60,3 17,7 2,9 1,6 17,5 Secundaris (n=598) 82,5 17,5 Universitaris (n=370) 76,5 9,5 3,2 0,5 10,3 Universitaris (n=370) 89,7 10,3 Llengua a casa Llengua a casa Català (n=947) 48,0 10,8 2,71,2 37,2 2,1 Català (n=947) 62,8 37,2 Castellà (n=911) 42,6 13,5 1,0 40,7 Castellà (n=911) 59,3 40,7 Ambdues (n=185) 49,8 13,9 2,1 1,5 32,6 Ambdues (n=185) 67,4 32,6 Nacionalitat Nacionalitat Espanyola (n=1869) 44,8 11,12,2 1,1 40,9 Espanyola (n=1869) 59,1 40,9 Estrangera (n=331) 45,9 24,5 3,5 1,9 24,3 Estrangera (n=331) 75,7 24,3 Professió 2,7 Professió Compte propi (n=163) 59,2 12,3 2,3 23,5 Compte propi (n=163) 76,5 23,5 Compte aliè (n=863) 58,2 16,3 3,1 1,4 20,9 Compte aliè (n=863) 79,1 20,9 1,0 Jubilat / pensionista (n=526) 11,6 7,4 0,9 79,1Jubilat / pensionista (n=526) 20,9 79,1 Aturat (n=294) 54,2 17,0 2,40,3 26,2 Aturat (n=294) 73,8 26,2 Treball domèstic (n=208) 16,7 12,6 3,61,2 65,9 Treball domèstic (n=208) 34,1 65,9 0,8 Estudiant (n=145) 89,3 7,8 1,7 Estudiant (n=145) 99,6 0,4 0,4 Àmbit territorial Àmbit territorial Barcelona ciutat (n=418) 49,8 12,2 2,91,0 34,2 Barcelona ciutat (n=418) 65,8 34,2 Àmbit Metropolità (n=721) 47,9 13,2 2,1 1,0 35,9 Àmbit Metropolità (n=721) 64,1 35,9 Com. Gironines (n=235) 40,0 13,6 2,6 1,7 42,1 Com. Gironines (n=235) 57,9 42,1 Camp de Tarragona (n=212) 38,7 14,6 2,41,4 42,9Camp de Tarragona (n=212) 57,1 42,9 Terres de lEbre (n=137) 31,4 10,93,6 54,0 Terres de lEbre (n=137) 46,0 54,0 Àmbit de Ponent (n=167) 28,1 13,2 3,0 53,3 2,4 Àmbit de Ponent (n=167) 46,7 53,3 Com. Centrals (n=195) 43,1 13,3 1,51,0 41,0 Com. Centrals (n=195) 59,0 41,0 Alt Pirineu i Aran (n=115) 37,4 11,3 1,7 6,1 43,5 Alt Pirineu i Aran (n=115) 56,5 43,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sí No Diàriament A lgunes vegades a la setmana A lgunes vegades al mes A mb menor f reqüència Març 2010 45 Mai NS / NC
 13. 13. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Vostè utilitza Internet? -Evolució del Sí- Sexe Edat Llengua habitual a la llar 92,8 De 16 a 29 74,2 + 18,6 62,8 66,2 Català 43,6 + 19,2Home + 15,8 50,4 77,8 De 30 a 44 56,6 + 21,2 59,3 Castellà + 18,1 56,8 41,2 57,0 De 45 a 59 30,7 + 26,1Dona 34,2 + 22,8 67,4 De 60 i més 20,2 + 13,8 Ambdues 48,6 + 18,8 6,4 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 Nivell d’estudis Nacionalitat Sense 19,9 59,1 estudis 1,3 + 18,6 Espanyola + 17,8 41,3 47,4 Obligatoris 26,9 + 20,5 75,7 Estrangera 82,5 47,8 + 27,9 Secundaris 63,2 + 19,3 89,7 Universitaris + 6,6 0 20 40 60 80 100 83,1 0 20 40 60 80 100 2009 2005 Març 2010 46
 14. 14. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Comparatiu tinença d’Internet a la llar i ús d’Internet Total (n=2200) 63,7 61,6 Sexe Home (n=1092) 65,3 66,2 Dona (n=1108) 62,0  Quan es compra la tinença de connexió a la llar amb 57,0 l’ús, les proporcions són molt similars, però hi ha Edat 81,2 De 16 a 29 (n=465) variacions si es tenen en compte els diferents 74,8 92,8 De 30 a 44 (n=674) segments de població. 77,8 De 45 a 59 (n=495) 68,7 56,8 60 i més (n=566) 31,2  Així, hi ha alguns col·lectius en que hi ha força més que 20,2 es connecten que no pas en tenen a casa. Entre els Nivell d’estudis Sense estudis (n=249) 25,8 entrevistats de nacionalitat estrangera és on la 19,9 Obligatoris (n=979) 53,5 diferència és més marcada, així, un 75,7% d’ells es 47,4 Secundaris (n=598) 80,6 connecta a Internet, per un 59,3% que en disposa a la 82,5 Universitaris (n=370) 85,8 llar. 89,7 Llengua a casa 66,6  Aquest efecte es reprodueix entre els menors de 30 Català (n=947) 62,8 Castellà (n=911) 62,0 anys i, de manera menys pronunciada, entre els que 59,3 Ambdues (n=185) 74,7 han finalitzat estudis secundaris o universitaris i els 67,4 que estan aturats, treballen per compte aliè o estudien. Nacionalitat Espanyola (n=1869) 64,4 59,1 59,3  Contràriament, a les llars de gent més gran és més Estrangera (n=331) 75,7 habitual la connexió que l’ús que en fan aquests Professió 78,5 entrevistats. Compte propi (n=163) 76,5 Compte aliè (n=863) 76,8 79,1 Jubilat / pensionista (n=526) 31,9 20,9 Té Internet Aturat (n=294) 67,4 73,8 Usa Internet Treball domèstic (n=208) 51,6 34,1 Estudiant (n=145) 92,8 99,6Març 2010 0 20 40 60 80 100 47
 15. 15. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Vostè es considera un usuari d’Internet molt, bastant, poc o gens avançat? -Usuaris d’Internet (n=1.315)- Total (n=1315) 59,7 40,2 0,1 Sexe Home (n=695) 60,1 39,9 Dona (n=620) 59,2 40,7 0,2 Edat EVOLUCIÓ De 16 a 29 (n=420) 79,3 20,7 De 30 a 44 (n=511) 58,0 41,8 0,2 1,2 0,3 0,1 De 45 a 59 (n=276) 46,6 53,3 100% 3,7 3,7 60 i més (n=108) 25,3 3,5 4,9 74,8 Nivell d’estudis Sense estudis (n=45) 47,5 52,5 80% 28,2 Obligatoris (n=452) 48,9 51,1 38,8 36,5 39,4 Secundaris (n=486) 59,1 40,8 Universitaris (n=329) 75,5 24,2 0,3 60% Llengua a casa Català (n=565) 61,6 38,4 Castellà (n=534) 58,3 41,5 0,2 Ambdues (n=121) 61,3 38,7 40% 56,1 49,7 Nacionalitat 47,4 45,3 60,8 39,1 0,1 Espanyola (n=1072) Estrangera (n=243) 54,7 45,3 20% Professió Compte propi (n=118) 56,7 43,3 10,1 11,0 10,1 10,0 Compte aliè (n=664) 62,8 37,2 0% Jubilat / pensionista (n=104) 31,2 68,8 2005 2007 2008 2009 Aturat (n=211) 55,3 44,2 0,5 Treball domèstic (n=73) 22,5 77,5 Estudiant (n=144) 90,8 9,2 Àmbit territorial Molt avançat Bastant avançat Poc avançat Gens avançat NS / NC 0,4 Barcelona ciutat (n=275) 65,8 33,8 Àmbit Metropolità (n=462) 61,0 39,0 Com. Gironines (n=136) 45,6 54,4 Camp de Tarragona (n=121) 63,7 36,3 Terres de lEbre (n=63) 55,6 44,5 Àmbit de Ponent (n=78) 44,8 55,1 Com. Centrals (n=115) 54,8 45,2 Alt Pirineu i Aran (n=65) 41,6 58,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Molt + bastant avançat Poc + gens avançat NSMarç 2010 48
 16. 16. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Des de quins llocs es connecta a Internet? -Multiresposta. Usuaris d’Internet (n=1.315)- Des de casa 88,7 EVOLUCIÓ Des de la feina 25,5 2005 2007 2008 2009 Des de casa 74,9 83,9 83,8 88,7 Bar / cibercafè / 9,0 Des de la feina 28,3 35,8 29,6 25,5 locutori Bar / cibercafè / locutori 9,0 7,6 9,6 9,0 Des del centre 7,2 Des del centre destudis 11,6 7,3 5,3 7,2 destudis Des duna biblioteca 3,6 4,4 3,3 3,5 Des duna Altres 5,5 1,9 4,1 3,9 3,5 biblioteca No sap 0,7 Altres 3,9 0 20 40 60 80 100 Sexe Edat de lentrevistat Nivell destudis Nacionalitat Total 60 o Sense Obliga- Secun- Univer- Espa- Estran- Home Dona 16 a 29 30 a 44 45 a 59 més estudis toris daris sitaris nyola gera (n=1315) (n=695) (n=620) (n=420) (n=511) (n=276) (n=108) (n=45) (n=452) (n=486) (n=329) (n=1072) (n=243) Des de casa 88,7 88,3 89,0 85,3 88,2 93,3 92,1 81,2 84,9 90,1 92,3 92,7 70,5 Des de la feina 25,5 25,9 25,2 14,8 33,6 34,2 7,2 1,6 11,0 22,8 50,9 29,1 9,4 Bar / cibercafè / locutori 9,0 10,2 7,6 11,8 10,4 4,3 3,3 18,3 11,0 8,8 5,1 3,9 31,6 Des del centre destudis 7,2 6,1 8,3 20,9 1,0 0,3 0,7 6,2 9,8 8,0 2,8 7,5 5,8 Des duna biblioteca 3,5 3,6 3,4 6,2 2,0 2,7 2,1 8,2 4,0 3,6 2,0 3,9 1,6 Altres 3,9 3,9 3,9 8,0 2,9 1,2 5,4 5,1 3,3 3,0 3,7 4,6Març 2010 49
 17. 17. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Notable augment de l’ús diari d’Internet per motius personals.  El 92,9% dels internautes es connecta setmanalment per motius d’oci o personals i set de cada deu ho fa diàriament.  Entre els menors de 30 anys, i especialment els estudiants, n’hi ha més que fan servir la xarxa per motius d’oci o personals a diari. També entre els que tenen estudis universitaris, els entrevistats de nacionalitat espanyola n’hi ha més que l’usen diàriament amb aquesta finalitat.  Quatre de cada deu internautes es connecten per motius de laborals alguna vegada a la setmana, mentre que el 31,1% ho fa a diari.  Entre aquests, el perfil és força diferent: s’incrementa l’ús diari entre els entrevistats amb estudis universitaris finalitzats (57,3%), els que tenen de 30 a 44 (40,8%) o de 45 a 59 anys (37,0%) i els de nacionalitat espanyola (34,0%).  En aquest cas és molt important el tipus de feina en relació a l’ús i freqüència d’Internet: els empresaris i autònoms són els que més ús en fan i més sovint.  Un 28,9% dels usuaris fa servir Internet per motius acadèmics algunes vegades a la setmana i un 18,2% ho fa a diari.  Fonamentalment fan servir Internet per motius acadèmics o de formació els estudiants (56,0% a diari). De manera menys pronunciada, els menors de 30 anys, a mesura que augmenta el nivell formatiu de l’entrevistat, entre les dones, els espanyols i els que treballen per algú altre es connecten més a Internet per aquest motiu que la resta.  Des del 2005, s’ha incrementat més de 20 punts percentuals l’ús diari de la xarxa per motius personals o d’oci. L’increment en el número d’usuaris que fa servir diàriament Internet per motius laborals o acadèmics és menor, un 8,2% i el 7,3% respectivament.Març 2010 50
 18. 18. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Per a cadascuna de les següents finalitats digui amb quina freqüència usa vostè Internet: -Usuaris d’Internet (n=1.315)- Oci / personals 71,2 21,7 3,8 2,2 1,0 Feina / professionals 31,1 8,1 2,3 2,6 55,9 Acadèmics 18,2 10,7 2,02,6 66,5 0,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Diàriament Algunes vegades setmana Algunes vegades mes Menor freqüència Mai NS / NCMarç 2010 51
 19. 19. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Per a cadascuna de les següents finalitats amb quina freqüència usa Internet? -EVOLUCIÓ. Usuaris d’Internet (n=1.315)- MOTIUS DOCI MOTIUS PROFESSIONALS / FEINA 1,7 100% 0,1 1,6 0,1 100% 10,0 1,9 1,4 3,4 3,2 2,2 1,0 3,8 5,3 8,6 3,5 2,7 21,7 80% 80% 8,7 51,1 29,5 54,1 55,9 62,0 33,5 46,1 60% 60% 2,3 3,9 2,3 2,6 40% 40% 2,9 4,6 13,8 2,3 71,2 1,5 8,1 60,3 10,7 13,0 20% 49,8 40,3 20% 30,4 31,1 22,9 22,8 0% 0% 2005 2007 2008 2009 2005 2007 2008 2009 MOTIUS ACADÈMICS 100% 4,4 0,2 0,1 80% 54,5 65,1 66,5 70,9 Diàriament A lgunes vegades a la setmana 60% A lgunes vegades al mes A mb menor f reqüència 40% Mai NS / NC 9,3 1,7 3,1 3,8 2,02,6 4,0 7,5 10,7 20% 16,6 11,1 16,2 12,6 18,2 10,9 8,1 0% 2005 2007 2008 2009Març 2010 52
 20. 20. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Amb quina freqüència usa vostè Internet per oci: -Usuaris d’Internet (n=1.315)- Total (n=1315) 71,2 21,7 3,8 Sexe Home (n=695) 71,9 21,5 3,4 Dona (n=620) 70,4 21,9 4,3 Edat De 16 a 29 (n=420) 80,9 15,3 1,5 De 30 a 44 (n=511) 70,6 21,5 5,1 De 45 a 59 (n=276) 62,9 27,3 4,4 60 i més (n=108) 57,6 33,4 5,8 Nivell d’estudis Sense estudis (n=45) 72,4 24,6 2,2 Obligatoris (n=452) 65,0 26,4 5,4 Secundaris (n=486) 73,0 19,8 3,3 Universitaris (n=329) 76,0 18,3 2,9 Llengua a casa Català (n=565) 73,4 19,1 4,6 Castellà (n=534) 71,9 21,7 3,5 Ambdues (n=121) 66,7 26,8 1,6 Nacionalitat Espanyola (n=1072) 72,4 20,9 3,6 Estrangera (n=243) 65,9 25,6 4,9 Professió Compte propi (n=118) 71,0 19,5 5,7 Compte aliè (n=664) 72,3 20,4 3,6 Jubilat / pensionista (n=104) 58,1 31,5 6,5 Aturat (n=211) 68,8 24,6 4,0 Treball domèstic (n=73) 49,6 37,4 7,5 Estudiant (n=144) 88,5 11,2 Àmbit territorial Barcelona ciutat (n=275) 76,4 18,9 2,9 Àmbit Metropolità (n=462) 71,4 22,3 3,7 Diàriament Com. Gironines (n=136) 64,7 26,5 3,7 Algunes vegades a la setmana Camp de Tarragona (n=121) 65,3 24,0 5,0 Terres de lEbre (n=63) 60,3 25,4 4,8 Algunes vegades al mes Àmbit de Ponent (n=78) 62,8 21,8 11,5 Amb menor freqüència Com. Centrals (n=115) 73,9 19,1 2,6 72,3 13,8 6,2 Mai Alt Pirineu i Aran (n=65) 0% 20% 40% 60% 80% 100%Març 2010 53
 21. 21. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Amb quina freqüència usa vostè Internet per... -Usuaris d’Internet (n=1.315)- ...temes laborals o professionals ...motius acadèmics o de formació Total (n=1315) 31,1 8,1 55,9 Total (n=1315) 18,2 10,7 66,5 Sexe Sexe Home (n=695) 33,8 8,0 53,0 Home (n=695) 16,3 9,3 69,2 Dona (n=620) 28,0 8,2 59,1 Dona (n=620) 20,3 12,2 63,4 Edat Edat De 16 a 29 (n=420) 21,6 8,2 65,3 De 16 a 29 (n=420) 31,0 19,3 45,6 De 30 a 44 (n=511) 40,8 8,3 45,8 De 30 a 44 (n=511) 13,8 8,1 72,0 De 45 a 59 (n=276) 37,0 10,1 46,9 De 45 a 59 (n=276) 12,7 5,7 77,9 60 i més (n=108) 7,3 2,1 89,4 60 i més (n=108) 2,3 3,6 92,1 Nivell d’estudis Nivell d’estudis Sense estudis (n=45) 4,3 1,8 91,5 Sense estudis (n=45) 7,2 10,9 78,4 Obligatoris (n=452) 14,7 6,6 74,6 Obligatoris (n=452) 14,2 11,9 71,0 Secundaris (n=486) 29,7 8,5 56,3 Secundaris (n=486) 17,1 10,5 67,9 Universitaris (n=329) 57,3 10,3 26,8 Universitaris (n=329) 26,4 9,4 57,0 Llengua a casa Llengua a casa Català (n=565) 39,4 8,0 48,9 Català (n=565) 20,8 10,4 64,4 Castellà (n=534) 25,5 8,5 60,0 Castellà (n=534) 18,1 10,2 67,4 Ambdues (n=121) 32,3 8,9 54,8 Ambdues (n=121) 12,0 12,5 66,4 Nacionalitat Nacionalitat Espanyola (n=1072) 34,0 7,9 53,4 Espanyola (n=1072) 19,3 10,4 65,3 Estrangera (n=243) 17,9 9,0 66,9 Estrangera (n=243) 13,2 11,7 71,8 Professió Professió Compte propi (n=118) 62,4 12,7 21,8 Compte propi (n=118) 12,2 7,9 74,8 Compte aliè (n=664) 44,3 10,3 39,3 Compte aliè (n=664) 16,8 9,4 67,8 Jubilat / pensionista (n=104) 1,1 98,9 Jubilat / pensionista (n=104) 4,4 92,0 Aturat (n=211) 18,7 8,4 65,4 Aturat (n=211) 10,4 7,9 77,4 Treball domèstic (n=73) 100,0 Treball domèstic (n=73) 5,5 88,8 Estudiant (n=144) 3,34,1 88,8 Estudiant (n=144) 56,0 29,5 11,1 Àmbit territorial Àmbit territorial Barcelona ciutat (n=275) 39,3 8,4 45,8 Barcelona ciutat (n=275) 28,4 10,9 55,6 Àmbit Metropolità (n=462) 31,0 7,8 55,6 Àmbit Metropolità (n=462) 17,3 9,7 68,2 Com. Gironines (n=136) 25,7 10,3 62,5 Com. Gironines (n=136) 10,3 13,2 70,6 Camp de Tarragona (n=121) 15,7 7,4 74,4 Camp de Tarragona (n=121) 9,9 12,4 74,4 Terres de lEbre (n=63) 23,8 11,1 61,9 Terres de lEbre (n=63) 9,5 19,0 63,5 Àmbit de Ponent (n=78) 38,5 2,6 55,1 Àmbit de Ponent (n=78) 10,3 12,8 71,8 Com. Centrals (n=115) 23,5 9,6 63,5 Com. Centrals (n=115) 14,8 7,8 75,7 Alt Pirineu i Aran (n=65) 38,5 4,6 55,4 Alt Pirineu i Aran (n=65) 10,8 4,6 81,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%Març 2010 Diàriament Algunes vegades a la setmana Algunes vegades al mes Amb menor freqüència Mai NS / NC 54
 22. 22. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Sis de cada deu catalans cerca informació per Internet i un 46,7% en busca sobre serveis públics  El 97,1% dels internautes fan servir la xarxa per cercar informació. L’ús és més intensiu entre els més joves, a mesura que augmenta el nivell d’estudis, entre els catalanoparlants, els de nacionalitat espanyola i els que treballen per compte aliè.  Sobre el total de la població*, el 59,8% dels catalans busca informació a través de la xarxa, un increment de gairebé 20 punts percentuals respecte el 2005.  Als que cerquen informació se’ls va preguntar si ho feien en relació a alguns temes concrets. Al voltant de vuit de cada deu internautes que busquen informació a la xarxa fan consultes relacionades amb mapes, carreteres, adreces, telèfons i/o previsions meteorològiques (81,9%) i/o sobre serveis públics (78,2%).  Tres quartes parts hi cerquen informació sobre viatges i/o allotjaments (75,8%) i/o sobre serveis d’oci (75,8%). Més de la meitat busca alguna qüestió relacionada amb temes educatius (61,9%) i/o sobre temes de salut (51,7%). Quatre de cada deu cerquen temes relatius a la feina.  Un 83,9% dels entrevistats de nacionalitat estrangera que cerquen informació per Internet, busquen informació sobre temes relacionats amb el seu país.  Destacar que un 46,7% dels catalans fa servir Internet alguna vegada per buscar informació sobre serveis públics, gairebé el doble de catalans que ho feia al 2005.  En general, i en relació amb la població major de 16 anys, a Catalunya s’ha estès i intensificat l’ús d’Internet per buscar informació sobre les matèries a les que es fa referència a l’enquesta. (*) Per veure els percentatges sobre la població total accedir a la taula i els gràfics de les pàgines 57 i 58.Març 2010 55
 23. 23. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Concretament, busca informació sobre els següents temes? -Usuaris d’Internet que hi cerquen informació (n=1.277)- Sobre temes relacionats amb el seu país (*) 40,3 43,6 15,7 0,4 Per consultar mapes, carreteres, adreces, telèfons, 34,4 47,5 18,0 0,1 previsions meteorològiquesVostè utilitza Internet per cercar informació? -Usuaris d’Internet (n=1.315)- Sobre serveis públics 28,5 49,7 21,7 0,1 Habitualm ent Mai 61,1 Sobre viatges i allotjaments 26,9 48,9 24,2 2,9 Sobre serveis doci 25,0 50,8 24,2A vegades Sobre temes educatius, formació, cursos 23,8 38,1 37,8 0,3 36,0 Sobre temes de salut, malalties 14,8 36,9 48,2 0,1 Per la feina 29,0 13,1 57,8 0,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Habitualment A vegades Mai NS / NC (*) Només les persones nascudes a l’estranger que busquen informació a Internet (n=282)Març 2010 56
 24. 24. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Vostè utilitza internet per… Cercar informació (n=1.277) Total població (n=2.200) Alguna Alguna Habitualment A vegades Habitualment A vegades freqüència freqüència Per consultar mapes, carreteres, adreces, telèfons, previsions 34,4 47,5 81,9 20,6 28,4 49,0 meteorològiques Sobre serveis públics 28,5 49,7 78,2 17,0 29,7 46,7 Sobre viatges i allotjaments 26,9 48,9 75,8 16,1 29,3 45,4 Sobre serveis doci 25,0 50,8 75,8 15,0 30,4 45,4 Sobre temes educatius, formació, cursos 23,8 38,1 61,9 14,2 22,8 37,0 Sobre temes de salut, malalties 14,8 36,9 51,7 8,8 22,1 30,9 Per la feina 29,0 13,1 42,1 17,3 7,8 25,1 Utilitzen Internet amb alguna freqüència per... -EVOLUCIÓ. Sobre el total de la població- Buscar inform ació Buscar inform ació s/ serveis públics 100% 100% 80% 40,2 80% 45,0 53,3 59,2 55,7 59,5 75,9 72,9 60% 60% 40% 40% 55,0 59,8 40,8 44,3 40,5 46,7 20% 20% 24,1 27,1 0% 0% 2005 2007 2008 2009 2005 2007 2008 2009 Alguna freqüència Mai + No utilitza InternetMarç 2010 57
 25. 25. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Utilitzen Internet amb alguna freqüència per... -EVOLUCIÓ. Sobre el total de la població- Per consultar m apes, adreces, telèfons, tem ps Buscar inform ació s/ viatges i allotjam ent Buscar inform ació s/ serveis doci100% 100% 100% 80% 80% 80% 54,9 51,1 54,7 54,6 64,4 58,8 59,5 70,6 69,8 60% 60% 60% 40% 40% 40% 45,1 49,0 45,4 45,4 20% 20% 35,6 41,2 20% 40,5 29,4 30,2 0% 0% 0% 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 Buscar inform ació s/ tem es educatius Buscar inform ació s/ tem es de salut Per la feina100% 100% 100% 80% 80% 80% 63,7 63,0 69,1 69,3 78,4 72,3 74,9 60% 60% 82,0 60% 40% 40% 40% 20% 36,3 37,0 20% 20% 27,7 30,9 30,7 25,1 21,6 18,0 0% 0% 0% 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2008 2009 Alguna freqüència Mai + No utilitza Internet Març 2010 58
 26. 26. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A CATALUNYA Vostè utilitza Internet per cercar informació? -Usuaris d’Internet (n=1.315)- Total (n=1315) 61,1 36,0 2,9 Sexe Home (n=695) 60,2 36,8 3,0 Dona (n=620) 62,2 35,1 2,7 Edat De 16 a 29 (n=420) 66,1 31,9 2,0 De 30 a 44 (n=511) 63,1 34,5 2,4 De 45 a 59 (n=276) 56,5 41,3 2,1 60 i més (n=108) 44,2 45,3 10,6 Nivell d’estudis Sense estudis (n=45) 44,9 47,7 7,4 Obligatoris (n=452) 49,6 46,7 3,7 Secundaris (n=486) 63,7 33,4 2,9 Universitaris (n=329) 74,3 24,4 1,3 Llengua a casa Català (n=565) 66,8 31,0 2,2 Castellà (n=534) 57,2 39,6 3,2 Ambdues (n=121) 60,9 38,0 1,1 Nacionalitat Espanyola (n=1072) 62,9 34,8 2,2 Estrangera (n=243) 52,9 41,3 5,8 Professió Compte propi (n=118) 62,7 35,8 1,6 Compte aliè (n=664) 65,2 32,7 2,1 Jubilat / pensionista (n=104) 47,9 42,7 9,4 Aturat (n=211) 56,7 40,2 3,1 Treball domèstic (n=73) 50,7 44,9 4,3 Estudiant (n=144) 62,9 35,4 1,7 Àmbit territorial Barcelona ciutat (n=275) 73,8 2,5 23,6 Àmbit Metropolità (n=462) 57,4 39,6 3,0 Com. Gironines (n=136) 60,3 34,6 5,1 Camp de Tarragona (n=121) 41,3 57,0 1,7 Terres de lEbre (n=63) 23,8 73,0 3,2 Àmbit de Ponent (n=78) 56,4 39,7 3,8 Com. Centrals (n=115) 73,9 25,2 0,9 Habitualment A vegades Mai Alt Pirineu i Aran (n=65) 86,2 10,8 3,1 0% 20% 40% 60% 80% 100%Març 2010 59
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×