• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Hadoop, HBase and Zookeeper at Tamtay
 

Hadoop, HBase and Zookeeper at Tamtay

on

 • 4,129 views

A long presentation in Vietnamese about how to apply HBase and Hadoop at Tamtay social network.

A long presentation in Vietnamese about how to apply HBase and Hadoop at Tamtay social network.

Statistics

Views

Total Views
4,129
Views on SlideShare
3,764
Embed Views
365

Actions

Likes
4
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 365

http://www.sonbn.com 357
http://www.docshut.com 5
http://localhost:3909 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Tínhtoánphântán: tínhtoán song songtrênnhiềumáy.Reliable: độ tin cậycủahệthống.Scalable: khảnăngmởrộnghệthốngkhikhốilượngcôngviệctănglên, chịutảicaohơn. Vídụxemáylàkhông scalable, tàuhỏalà scalable.
 • HDFS tạoranhiềubảnsaocủatừngkhốidữliệuvàphântánđicácmáycài Hadoop tronghệthống
 • ACID: bốn thuộc tính quan trọng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu khi xử lý bất kỳ giao dịch nào

Hadoop, HBase and Zookeeper at Tamtay Hadoop, HBase and Zookeeper at Tamtay Presentation Transcript

 • &
  son.bui@tamtay.vn
  May, 2011
 • Hadoop làgì
  Là 1 dựán Open Source!
  Phụcvụchoviệctínhtoánphântán.
  Đảmbảotính reliable & scalable.
  Tínhtoánphântán?
  Reliable?
  Scalable?
 • Ai dùng Hadoop
  Facebook
  Ning
  Last.fm
  Linkedin
  Twitter
  Yahoo
  Google
  … Tamtay
 • Thànhphầncủa Hadoop
  Thànhphần:
  Hadoop Distributed File System (HDFS)
  Hadoop MapReduce
  Cácdựánliênquan
  Avro
  Cassandra
  Chukwa
  HBase database
  Hive data warehouse
  Mahout
  Pig
  ZooKeeper coordination service
 • Thànhphầncủa Hadoop
  Thànhphần:
  Hadoop Distributed File System (HDFS)
  Hadoop MapReduce
  Cácdựánliênquan
  Avro
  Cassandra
  Chukwa
  HBase database
  Hive data warehouse
  Mahout
  Pig
  ZooKeepercoordination service
 • HDFS
  Hệthốnglưutrữ file phântántrênnền Hadoop
  Phântán: tin cậy & nhanh?
  Tươngtác:
  Shell
  Java API
 • Kiếntrúc HDFS
  Master – Slaves
  Master: Namenode
  Slaves: Datanodes
 • HDFS Admin
 • Thànhphầncủa Hadoop
  Thànhphần:
  Hadoop Distributed File System (HDFS)
  Hadoop MapReduce
  Cácdựánliênquan
  Avro
  Cassandra
  Chukwa
  HBase database
  Hive data warehouse
  Mahout
  Pig
  ZooKeepercoordination service
 • Tínhtoántuầntựvs song song
  Tuầntự: việcsauphụthuộcviệctrước
  Sinh con
  Tìm partner
  xxx
  Cóbầu
  Sinh con
  Tínhsố Fibonacci
  F(n) = F(n-1) + F(n-2)
 • Tínhtoántuầntựvs song song
  Song song: thựchiệnđồngthời, khôngphụthuộcvàonhau.
  Tàunhanh
  Có n toa
  Lên & xuốngtàu: cóthể song songở n toa. Toa x khôngphụthuộcvàotoa y, z …
  Tínhsố Pi = 3.141…
  Ac = pi * r2 => pi = Ac / r2
  As = 4r2 => r2 = As / 4
  pi = 4 * Ac / As
 • Map Reduce Algorithm
  Cónhiềuphươngpháp song songhóa
  Map-Reduce là 1 phươngpháp.
  Có 1 lớpcácgiảithuậtcóthể song songhóabằng Map-Reduce (khôngphảitấtcả!)
  Rấtđơngiản: chỉbaogồm 2 hàm
  Map(input_key, input_value) => {output_key, output_value}
  Reduce(input_key, input_values[]) => output
 • Map Reduce Algorithm
 • Hadoop Map Reduce
  programming model and software framework dànhchocácứngdụngxửlý song songkhốilượngcựclớndữliệulưutrữtrênhệthốngphântán.
  (input) <k1, v1> => map=> <k2, v2>
  => combine=>
  <k2, v2s> => reduce=> <k3, v3> (output)
  Data Structure & Algorithm
  Cấutrúcdữliệu: phântán
  Thuậttoán: cóthể song songhóa
 • Google Word Count
  Cho n vănbản – nội dung trang web
  Đếmtầnsốxuấthiệncủatừngtừcótrong n vănbản.
  Vídụ
  Input
  Vb1 = Hello World Bye World
  Vb2 = Hello Hadoop Goodbye Hadoop
  Output
  Bye 1 Goodbye 1 Hadoop 2 Hello 2 World 2
 • Google Word Count
  MAP
  map(vb1, “Hello World Bye World”)
  <Hello, 1>
  <World, 1>
  <Bye, 1>
  <World, 1>
  map(vb2, “Hello Hadoop Goodbye Hadoop”)
  <Hello, 1>
  <Hadoop, 1>
  <Goodbye, 1>
  <Hadoop, 1>
 • Google Word Count
  COMBINE
  <Bye, [1]>
  <Goodbye, [1]>
  <Hadoop, [1, 1]>
  <Hello, [1, 1]>
  <World, [1, 1]>
 • Google Word Count
  REDUCE
  reduce(word, values){
  count = 0;
  foreach(value in values)
  count++;
  return <word, count>;
  }
  reduce(“Hello”,[1, 1]) => <Hello, 2>
 • Thànhphầncủa Hadoop
  Thànhphần:
  Hadoop Distributed File System (HDFS)
  Hadoop MapReduce
  Cácdựánliênquan
  Avro
  Cassandra
  Chukwa
  HBase database
  Hive data warehouse
  Mahout
  Pig
  ZooKeepercoordination service
 • NoSQL
  Là 1 lớpcácHệquảntrịcơsởdữliệu (DBMS) cókhácbiệtcơbảnvớiHệquảntrịcơsởdữliệuquanhệ (RDBMS)
  Khôngcó schema cốđịnh
  Khôngcó JOIN
  Khôngcóquanhệ
  Scale horizontally: pháttriểntheochiềungang
 • NoSQL
  ACID
  Atomic: hoặctấtcảhoặckhônggìcả
  Consistency: tạoratrạngtháimớihợplệhoặctrởlạinguyêntrạng.
  Isolation: sựtáchbiệtgiữa 2 giaodịch
  Durability: bềnvững – lỗikhôngmấtdữliệu
  CAP Theorem (Brewer's theorem) chocáchệphântán: khôngmộthệphântánnàođảmbảođượccả 3 điềukiệnsau
  Consistency
  Availability
  Partition tolerance
 • NoSQL
  Key-Value store
  Document databases
  Column oriented databases
  BigTable
  Hbase (CA, not P)
  Cassandra: Key-Value & Column oriented (AP, not C)
 • HBase Architecture
 • HBase Architecture
  Zookeeper: lưutrữ metadata & region info v.v…
  Master: điềuphối
  Region Server: Lưutrữdữliệu
  Mỗi table baogồmnhiều regions. Mỗi region nằmtrên 1 Region Server.
  Mỗi region baogồm 1 dãyliêntiếpcácrowkey.
  Mỗikhikíchthướccủa 1 region tăngquá 1 giátrịcụthể, nótựđộng split làm 2 region
 • HBase table
  RDBMS table
 • HBase table
  Row (rowkey): gồmnhiều family
  Handle hàngtỉdòng.
  Family: tậphợpcác column.
  Column: cộtnằmtrong 1 family
  Sốlượng column trong 1 family: khácnhautùytừngdòng, từ 0 đếnhàngtriệu
  Mỗi column cónhiều version (theothờigian) (hàngnghìn versions)
  Mộtphầntửtrongcơsởdữliệu:
  rowkey_family_column_timestamp
  Tấtcảrowkey & dữliệulưutrữdướidạngmảng byte (byte[]).
  Sắpxếptheothứtựtừđiển (1, 10, 2, 3…)
 • Student - Course
  Student
  1 Student ~ họcnhiều Course
  Course
  1 Course ~ cónhiều Student
 • Student - Course
  RDBMS
 • Student - Course
  HBase Schema
 • Hbase at Tamtay
 • Friend module
  Testimonial: NULL
  Time
  SELECT * FROM Users INNER JOIN Friends WHERE …
 • Friend Module
  Khôngcần timestamp, bảnthânmỗi column đãcó timestamp
  Chỉlưu testimonial nếucó
  Khôngphải join bảng
  Tìmbạnchung (mutual friend): Map-Reduce
 • Feed
  Log
  User_feed: 130.000.000 dòng
 • Feed
  Log:
  ReversedTimeStamp= MaxLong – Timestamp
  Sắpxếp log giảmdầntheothờigian
  Data family: mỗiloại log có 1 cấutrúcdữliệukhácnhau. Số column trong Data family làkhácnhau ở mỗidòng.
 • Feed
  User_feed
  Sốdòng = số user
  Một column, nhiều versions.
  Mỗidata family cóthamsố TTL
  Timestamp < Now() – TTL => xóa
  Khôngphântrang!
 • Feed
  Sinh feed: Map-Reduce (again!!!)
  Map(logID, logData){
  uid = logData->getUid();
  friends = getFriend(uid);
  foreach (friend in friends)
  output(friend, logID);
  }
  Reduce(uid, logIDs){
  foreach(logID in logIDs){
  timestamp = extract_timestamp(logID);
  insert_to_user_feed(uid, logID, timestamp);
  }
  }
 • Nhượcđiểm
  Truyvấn 1 dòngdữliệuchậmhơn so với MySQL
  Xửlýcáccâulệnhsắpxếp (nếukhôngphảitheokhóa)
  Filter & tìmkiếmtheogiátrị?
  Design table: ít flexible, phảibiếttrướccácyêucầukhithiếtkế.
  Vídụ: “Bạnthân”
 • Ưuđiểm
  Dễdàngmởrộng, scale up
  Khảnăngđọc / ghi song songtốt:
  10 threads cùngđọc 10000 dòngdữliệungẫunhiêntừ 1 bảng 1 triệuphầntử
  3 servers
  Nhanhhơn > 2 lần so với MySQL
  Handle khốilượnglớndữliệu.
  Dữliệuđượcsaochépđinhiềumáy.
  Dùng Map-Reduce xửlýcáclệnhthốngkê
 • Vấnđề
  Xửlývấnđề Split region?
  Quánhiều region – khôngtốt
  1 region: càngkhôngtốt!
  Đọc – ghiliêntiếp ở 1 region
  Coding.
 • Thànhphầncủa Hadoop
  Thànhphần:
  Hadoop Distributed File System (HDFS)
  Hadoop MapReduce
  Cácdựánliênquan
  Avro
  Cassandra
  Chukwa
  HBase database
  Hive data warehouse
  Mahout
  Pig
  ZooKeepercoordination service
 • Zookeeper
  Tínhtoánphântánnhư 1 sởthú
  Trừviệc 2 cáimáytính k thểđẻracáithứ 3!
  Thêmthiếtbịvàohệthống
  Phụchồihệthốngsaulỗi
  Thayđổicấuhình
  Cânbằngtải
  v.v…
  Zookeeper: A high-performance coordination service for distributed applications.
 • Coordination service
  Partial failure: lỗiđặctrưngcủatínhtoánphântán:
  Máy A gửi tin đếnmáy B
  Khôngthấyphảnhồi
  Liệugói tin đãđến B?
  B đãxửlý hay chưa?
  Dữliệutrảvềtừ B bịlỗi?
  Coordination service: khônggiúploạibỏ Partial failure, dùngđểxửlýkhigặp Partial failure
 • Zookeeper Architecture
  Lưutrữdữliệutrong Memory
  Snapshot trên ổ cứng
  Quytắc 2k+1
 • Zookeeper Architecture
  Cóthểxemlàhệthống file cótính availability cao.
  Cấutrúccâygiốngcâythưmục(znode)
  Mỗiznodevừalà file (chứadữliệu) vừalàthưmục (códanhsáchznode con)
  ephemeral znode
  Node chỉtồntạikhi thread tạoranócònkếtnốiđến Zookeeper.
  persistent znode
  Tồntạiđếnkhicólệnhxóa.
 • Ứngdụng
  Danhsách server:
  1 ứngdụngphântánchạytrên 1 cụm server
  Các server cóvaitrònhưnhau.
  Cầnlưutrữdanhsáchđịachỉcác server
  Khôngthểlưutrữdanhsáchnàytrên 1 server.
  Lúcnàothì 1 server “chết” đểloạirakhỏidanhsách?
 • Ứngdụng
  Zookeeper:
  Tạo node “/server_list” - persistent
  Trênmỗi server, chạy 1 thread kếtnốiđến zookeeper
  Tạo node “/server_list/tên_server” - ephemeral
  Giữkếtnốitừ thread đến zookeeper
  Liệtkê: lấydanhsáchznode con của “/server_list”
  1 server mấtkếtnối => ephemeral node tươngứngbịxóa
 • Version
  Mỗiznodecólưuthông tin version.
  Mỗikhicóthayđổivớiznode (sửa, xóa, tạomới) version thayđổi
  Tính Atomic: nếu version lúcđọcvàghikhôngkhớp => exception.
 • Ứngdụng
  Atomic sequence: znode“/counter” chứagiátrịsốnguyên
  Không atomic:
  A = đọcgiátrịcủa “/counter”
  A++
  Ghi A vào “/counter”
  => 2 process đọccùng 1 giátrị A!
  Atomic:
  do {
  <A, version> = đọcgiátrị & version của “/counter”;
  A++;
  ok = Ghi A vào “/counter” vớithamsố version
  /* nếu version trùngvới version hiệntạicủa “/counter” return true, nếu version khác version hiệntại, return false */
  } while (not ok)
 • Watches
  Watches chophép client nhậnthôngbáotừ zookeeper nếu 1 znodenàođóthayđổitrạngthái.
  Interface Watcher
  public void process(WatchedEvent event)
  Hàm process sẽđượcgọikhiznodeđượctheodõithayđổitrạngthái
  Theo dõi 1 znode
  Cáchàmtươngtácvới zookeeper đềucóthamsốlà 1 class implements Watcher
  Vídụ:
  A = new Watcher();
  Zookeeper.getData(<tên node>, A);
  Mỗikhi <tên node> thayđổithìA.processsẽđượcthựcthi
 • Ứngdụng
  Tựđộngcậpnhậtcấuhình
  Vớimỗihệphântánnóiriênghoặc 1 cụm server nóichungthìviệcđồngbộcấuhìnhlàquantrọng.
  100 máy: thayđổicả ở 100!
  Chảlẽlạilàmbằngtay?
  Zookeeper?
  Hjx, máynàođãthay, máynàochưanhỉ?
 • Ứngdụng
  Configuration service
  Thayđổithông tin cấuhình ở 1 máy, cácmáykhácsẽtựthayđổi
  Giảsửcấuhìnhchỉgồmdạng <key,value>
  znode “/key” chứa value tươngứng.
  Cậpnhậtcấuhình:
  Đơngiản.
 • Ứngdụng
  Theo dõi & cậpnhậtcấuhình:
  Class A implements Watcher{
  void process(Event e){
  if (e.nodeDataChange){
  value = zookeeper.read(“/key”, this)
  //Tiếptụctheodõiznode“/key”;
  cậpnhật local configdựavào value
  }
  }
  }
 • Ứngdụng
  main(){
  a = new A();
  dump = zookeeper.exist(“/”, a);
  sleep(forever); //đingủ, đợiđếnlúcznode “/” cóthayđổisẽđượcgọidậytừhàm process của a
  }
  Watch sẽđượckíchhoạtcảkhiznode con củaznodeđóthayđổi
  Chạy main() trênmỗimáycầncậpnhậtconfig.
 • Future study
  Hive
  Dataware house: là database nhưngđượcthiếtkếphụcvụphântích & báocáo
  SửdụngHiveQL
  Mụcđích:
  Đểphântích & tổnghợpdữliệuđượclưutrữmộtcáchcócấutrúctrêncác file củahệthống HDFS
  Sửdụng Map-Reduce
  Hive sẽ convert HiveQL sang Map-Reduce code => dễhiểu, tiếtkiệmthờigian & côngsứclậptrình
  Xửlý log!!!