LA NOVA SELECTIVITAT

795 views

Published on

Published in: Education, Sports, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
795
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LA NOVA SELECTIVITAT

 1. 1. NOVES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PAU 2011 UNITAT DE SUPORT EDUCATIU (USE) VICERECTORAT D’ESTUDIANTS, OCUPACIÓ I  INNOVACIÓ EDUCATIVA  UNIVERSITAT JAUME I
 2. 2. INTRODUCCIÓ PAU 2011Model obert i més flexibleNou model adaptat a: - Llei orgànica d’educació (LOE) - Nou batxillerat - L’espai europeu d’educació superior (EEES)
 3. 3. MARC LEGAL LEGISLACIÓ- Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre de 2008 (BOE núm. 283 de 24novembre de 2008)- Correcció d’errades del RD 1892/2008 (BOE núm. 75 de 28 de març de 2009)- Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig de 2009, que actualitza els annexos del RD1892/2008 (BOE núm. 135 de 4 de juny de 2009)- Correcció d’errades del RD 1892/2008 (BOE núm. 175 de 21 de juliol de 2009)- Ordre EDU/268/2010, de 11 de febrer, que modifica l’Ordre EDU/1434/2009, de 29de maig, que actualitza els annexos del RD 1892/2008 (BOE núm. 39 de 13 de febrerde 2010)- Ordre 29/2010, de 20 d’abril de la Conselleria d’Educació per la qual es regula en laComunitat Valenciana la prova d’accés (BOE núm. 6257 de 30 d’abril de 2010)-Reial decret 558/2010, de 7 de maig que modifica el RD 1892/2008 (BOE núm. 113de 8 de maig de 2010)- Ordre EDU/324/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de lafase específica de la prova d’accés a la universitat per a les persones que estiguen enpossessió d’un títol de tècnic/a superior de formació professional, tècnic/a superiord’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior iequivalents (BOE núm. 306 de 17 de desembre de 2010)
 4. 4. FONS INFORMATIVES DOCUMENTSMaterial:- Llibret UJI de la nova prova d’accés a la universitat(document)- Tríptic de la Conselleria d’Educació de la nova provad’accés (web)- Presentació nova PAUhttp://www.uji.es/bin/infopre/trans/npau2010.pdf(web)a la pàgina de transició http://www.uji.es/infopre/trans/(web)-Simulador de la Prova d’accés a la universitat (PAU):CDen http://www.uji.es/CA/infopre/trans/acc1012/pau.html
 5. 5. ASPECTES GENERALSLa modalitat de batxillerat no condicionaDesapareixen les vies d’examen-accésAssignatures no matriculades en 2n debatxillerat es poden examinar en la PAUCadascú defineix la seua pròpia opciód’examen (hi ha 2 fases)
 6. 6. ESTRUCTURA DE LA PROVA FASE GENERALOBLIGATÒRIAPermet accedir a la universitatValidesa indefinida FASE ESPECÍFICAVOLUNTÀRIACalcular una nota d’admissió per a cada títol de grauValidesa 2 anys
 7. 7. FASE GENERAL Obligatòria Valora la maduresa i les destreses bàsiques FASE Consta de 5 exercicis:GENERAL 4 matèries comunes 1 matèria de modalitat a elegir No es necessita un mínim de punts per a superar cada matèria Mínim de 4 punts en la qualificació de la fase general 40% de la nota (60% nota mitjana del batxillerat)
 8. 8. EXERCICIS DE LA FASE GENERAL 4 matèries comunes + 1 matèria modalitat (elecció)1. Castellà: Llengua i Literatura2. Història de la Filosofia o Història d’Espanya3. Llengua Estrangera (anglès, francès, italià, alemany oportuguès) -examinar-se de la que vulga, independentment de la quehaja cursat-4. Valencià: Llengua i Literatura5. Matèria de modalitat a elegir
 9. 9. FASE ESPECÍFICA Opcional FASE Valora coneixements i capacitats concretes:ESPECÍFICA assignatures modalitat 2n batxillerat Millora la qualificació de la fase general Es necessita una nota mínima de 5 per a PAU superar cada matèria = ÉS LA MATEIXA = FASE OpcionalESPECÍFICA Valora coneixements i capacitats concretes: assignatures modalitat 2n batxillerat Millora la nota d’admissió Es necessita una nota mínima de 5 per a FP superar cada matèria
 10. 10. DESCRIPCIÓ FASE ESPECÍFICA Matèries de modalitatExaminar-se de QUALSEVOL de les assignatures de modalitat desegon de batxillerat (21 assignatures) –independenment que leshaja cursat o no–.“PRESENTAR-SE” a un MÀXIM DE 4 assignaturesHan de ser assignatures DIFERENTS de l’assignatura demodalitat elegida en la fase general.Sols es tindran en compte la qualificació de 2 assignatures (lesMÉS FAVORABLES després de la ponderació).
 11. 11. CARACTERÍSTIQUES DE LES PROVES FASE FASE GENERAL ESPECÍFICA DURADA DELS 1 hora i mitja 1 hora i mitja EXERCICIS INTERVAL ENTRE 45 minuts 45 minuts EXERCICIS OPCIONS 2 diferents a 2 diferents a D’EXAMEN elegir elegir
 12. 12. QUALIFACIONS QUALIFICACIÓ FASE GENERAL Tots els exercicis avaluats de 0 a 10 punts (2 xifres decimals)Fase general mitjana aritmètica dels exercicis Validesa indefinida SUPERADA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT Qualificació definitiva 5 nota accés (60% nota batxillerat i 40% nota fase general)
 13. 13. QUALIFICACIONS QUALIFICACIÓ FASE ESPECÍFICA cada matèria superada ≥ 5 Fase específica (valorada de 0 a 10 i en 2 xifres decimals) fase general + a* M1 + b* M2M1, M2 = les dues millors qualificacions de les matèries superadesen aquesta fase “després de la ponderació” i no abans.a, b = paràmetres de ponderació 0,1 0,2 Es tindran tantes notes com títols/universitat se sol·liciten caduca als dos anys
 14. 14. ADMISSIÓNOTA D’ADMISSIÓ ALS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUESNota admissió des de batxillerat: 0,6 NMB + 0,4 CFG + A M1 + B M2NMB = Nota mitjana del batxilleratCFG = Qualificació de la fase generalM1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superadesde la fase específicaa, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específicaQualificació definitiva d’accés (tres xifres decimals) fins a 14 punts
 15. 15. ADMISSIÓNOTA D’ADMISSIÓ ALS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES Nota admissió des de Formació Professional: NMC + A M1 + B M2NMC = Nota mitjana del cicle formatiuM1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superadesde la fase específicaa, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específicaQualificació definitiva d’accés (tres xifres decimals) fins a 14 punts
 16. 16. PONDERACIONS PARÀMETRES DE PONDERACIÓ DE LES MATÈRIES DE LA FASE ESPECÍFICA Les universitats fan públics els valors dels paràmetres per a les matèries seleccionades: ELS VALORS SÓN DE 0,1 – 0,2 Per a l’accés a la Comunitat Valenciana consulteu:http://www.uji.es/CA/infopre/trans/acc1012/pondera.html
 17. 17. CAS PRÀCTIC FASE FASE ACCÉS AL TÍTOL DE GRAU DE... GENERAL ESPECÍFICA CRIMINOLOGIA I FINANCES I COMPTABILITAT SEGURETAT A L’UJI A L’UJIAssignatures Nota Assignatures Nota Ponderació Resultat Ponderació ResultatCastellà 7,12 Economia de 6,57 0,2 1,314 0,1 0,657 l’EmpresaValencià 5,54 Matemàtiques 4,03 0,2 ____ 0,2 ____ Aplicades a les Ciències Socials IIAnglès 6,78 Anàlisi Musical II 8,49 0,1 0,849 0,1 0,849Història 7,20 Ponderació 2,163 1.506Geografia 4,36 FINANCES I CRIMINOLOGIA I Nota COMPTABILITAT SEGURETATPAU 6,200 d’admissió (6,650+2,163) (6,650+1,506) (Màxim 14)Expedient 6,95batxillerat 8,813 8,156Nota accés 6,650
 18. 18. PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATÒRIESAnualment 2 convocatòries: juny i setembreMILLORA QUALIFICACIÓ: presentació ensuccesives convocatòries Fase general Fase específica (qualsevol matèria) Es considerarà la qualificació obtinguda en la nova convocatòria sempre que siga MAJOR a l’anterior
 19. 19. RECLAMACIONSRECLAMACIÓ / SEGONA CORRECCIÓ SOBRE ELS RESULTATS DE LES PAUTermini: 3 dies hàbils a partir de la publicació de les qualificacionsRECLAMACIONSVerificació (aspectes formals) qualificació pel mateix corrector.No disminució qualificació inicialment obtinguda.SEGONA CORRECCIÓRealitzada per un segon corrector (si difereix en 2 o més punts: tercercorrector, i la nota serà la mitjana de les tres correccions).Qualificació definitiva: mitjana aritmètica primera i segona nota.Qualificació podrà ser igual, superior o inferior a la inicial.
 20. 20. ASPECTES GENERALS PAU 2011-Les PAU són de les assignatures de 2n curs de batxillerat.- Des de batxillerat obligatori superar la PAU per a iniciarestudis universitaris.- Fase específica és voluntària (“recomanable” quan lademanda és superior a l’oferta de places).-Importància de l’elecció les assignatures de modalitat en lesproves.- La nota d’accés pot variar en funció de la titulació iuniversitat sol·licitada (es poden tenir múltiples notes).
 21. 21. INFORMACIÓ I CONSULTES PAU 2011 Per a més informació o per a qualsevol consulta: Transició Secundària-UJIhttp://www.uji.es/infopre/trans

×