Hvordan – prosess for utvikling og forvaltning av metadata Geir Myrind, Semicolon Samhandlingsarena, 08.09.11
Grunnsteiner for utvikling og forvaltning <ul><li>Standarder (felles måte å beskrive metadata på) </li></ul><ul><ul><li>pr...
Metadata - Prosess for utvikling og forvaltning <ul><li>Metadata er så mangt.. </li></ul><ul><li>Utviklingsprosess og for...
Semicolon livsyklusprosess for begreper <ul><li>Et begrepssystem utarbeides gjerne i prosjektsammenheng </li></ul><ul><li>...
Utarbeidelse av begreper
Roller i utarbeidelsesprosessen
 Prosess rundt flere metadatatyper - tanker rundt data.norge.no <ul><li>Data om data tilgjengelig på et felles sted </li>...
Metadataforvaltning <ul><li>Arbeid med metadata i et samhandlingperspektiv krever en arena hvor: </li></ul><ul><ul><li>Me...
Koordinering - Felles og egne metadata-beskrivelser DSF SERES Modellen i kjernen forvaltes felles Virksomhetens modell fo...
 Metadatahverdag.... <ul><ul><li>Prosjekter arbeider raskt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>metadata er tidkrevende </li></...
Metadatahåndtering må ansvarliggjøres.. <ul><li>Politisk og organisatorisk </li></ul><ul><li>Dedikert IKT-minister </li><...
? Spørsmål
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prosess For Utvikling Og Forvaltning Av Metadata Semicolon Samhandlingsarena Skatteetaten

501 views

Published on

Introduksjon til prosess for utvikling og forvaltning av informasjon (metadata). Presentasjon på Semicolon Samhandlingsarene om pågående arbeid med informasjonsmodellering og informasjonsarkitektur i Skatteetaten.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • sørge for at begreps- og informasjonsstrukturer er ”riktige” og godt nok forankret i organisasjonen eller interessentene Ofte problem å få tilbakemeldinger fra fagansvarlige : har ikke tid eller får ikke prioritere tid, definisjoner er tidkrevende informasjon om endringer høringer innmeldelse av endringsbehov
 • Prosessen frem mot en løsnings- og forvaltningsmodell av denne typen krever en meget godt samarbeid mellom interessenten tjenestetilbyder (SKE) og de andre interessentene. Etableringsprosessen vil være lagt etter følgende faser: Enighet om hva slags rolle DSF skal spille og dermed hva slags tjenester og informasjon som skal tilbys fra DSF Enighet om hvilke data som skal eies av tjenstetilbyder og hvilke som skal eies av andre Enighet om hvilke regler som gjelder for bruk og forvaltning av DSF SERES kan tilby en metadataplattform som kan konfigureres til å støtte etablerings- og forvaltningsprosessene av modellene. Ut fra fordelingen av ansvar vil man i SERES kunne definere roller med tilhørende rettigheter for samhandlingen. Ved punkt 2 nevnt tidligere, vil man kunne etablere begreper og begrepsmodeller som vil danne utgangspunktet for en informasjonsmodell for persondomenet som omfatter alle interessentene som skal samarbeide på forvaltningsplattformen. Dette vil danne grunnlaget for å definere en mer presis modellmessig avgrensning og definisjon av DSF. Ut fra denne modellen vil interessentene kunne finne frem til riktig eierskap på både modeller og data i selve registeret. 26.02.12
 • Prosess For Utvikling Og Forvaltning Av Metadata Semicolon Samhandlingsarena Skatteetaten

  1. 1. Hvordan – prosess for utvikling og forvaltning av metadata Geir Myrind, Semicolon Samhandlingsarena, 08.09.11
  2. 2. Grunnsteiner for utvikling og forvaltning <ul><li>Standarder (felles måte å beskrive metadata på) </li></ul><ul><ul><li>prinsipper, regler og metodikk </li></ul></ul><ul><li>Felles forståelse for ulike typer metadata </li></ul><ul><li>Forankre metadatahåndtering nasjonalt og i organisasjonene </li></ul><ul><ul><li>Anerkjenne nytte og viktighet </li></ul></ul><ul><ul><li>” Andre (fellesskapet) kan dra nytte av det vi gjør” </li></ul></ul><ul><li>Etablere apparat rundt utarbeidelse og forvaltning </li></ul><ul><ul><li>organisatorisk </li></ul></ul><ul><ul><li>teknisk </li></ul></ul><ul><li>Tilgjengelige og intuitive løsninger </li></ul><ul><ul><li>viktig for at metadataene etableres og tas i bruk </li></ul></ul>
  3. 3. Metadata - Prosess for utvikling og forvaltning <ul><li>Metadata er så mangt.. </li></ul><ul><li>Utviklingsprosess og forvaltningsregime avhenger av type metadata </li></ul><ul><li>Semantiske metadata og informasjonsmodeller (nivå 1 og 2 i NSFM rapporten) vil ha egne prosesser </li></ul><ul><li>Til forskjell fra metadata som registreres i forbindelse med en eller annen aktivitet </li></ul><ul><ul><li>etablering av tjeneste, redigering av opplysninger om datasett på norge.no, opprettelse av dokument, registrering av metadata(!) </li></ul></ul><ul><ul><li>i mange tilfeller lagres metadata automatisk (brukerinformasjon, tidsstempling, registerinformasjon, etc.) </li></ul></ul>
  4. 4. Semicolon livsyklusprosess for begreper <ul><li>Et begrepssystem utarbeides gjerne i prosjektsammenheng </li></ul><ul><li>Analyse-, definerings- og harmoniseringsarbeid </li></ul><ul><li>Krever prosjekt/-arbeidsgruppe med definerte roller </li></ul><ul><li>Trenger organisasjon for forvaltning og endringshåndtering </li></ul><ul><li>Lignende prosess kan også brukes for informasjonsmodeller </li></ul>
  5. 5. Utarbeidelse av begreper
  6. 6. Roller i utarbeidelsesprosessen
  7. 7. Prosess rundt flere metadatatyper - tanker rundt data.norge.no <ul><li>Data om data tilgjengelig på et felles sted </li></ul><ul><ul><li>På omforent (standardisert struktur) </li></ul></ul><ul><ul><li>det vil si at metadataene (opplysningene) registreres i henhold til samme mal </li></ul></ul><ul><li>De enkelte etater og organisasjoner legger inn metadata om sine data og tjenester </li></ul><ul><ul><li>For eksempel at Skatt legger inn metadata om hva som befinner seg i Folkeregisteret </li></ul></ul><ul><ul><li>Legger inn informasjon om hvilke tjenester som finnes fra folkeregisteret </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Åpne eller med tilgangsrestriksjoner (”tjenestelige behov”) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Henviser til strukturen på dataene i form av en informasjonsmodell </li></ul></ul><ul><ul><li>Og gir tilgang til meningen med dataene via gode begrepsbeskrivelser </li></ul></ul><ul><li>Krever </li></ul><ul><ul><li>Lett tilgjenglig løsning for registrering av metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadataredaktører i organisasjonen (tjenesteeiere og dataeiere) </li></ul></ul><ul><ul><li>Veiledningsmateriell for metadataregistrering </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilgjengeliggjøring av Informasjonsmodeller og begrepsbeskrivelser på kjent struktur </li></ul></ul><ul><ul><li>Standard mal for beskrivelse av data(sett) og tjenester </li></ul></ul>
  8. 8. Metadataforvaltning <ul><li>Arbeid med metadata i et samhandlingperspektiv krever en arena hvor: </li></ul><ul><ul><li>Metadata registreres, tilgjengeliggjøres og kan gjenbrukes </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata kan samordnes og brukes på tvers av fagområder og etater </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>begreper og informasjonsmodeller </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Det er enkelt å bruke metadataene til ulike formål </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>både teknisk (for maskiner) og for menneske </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Metadata kan kvalitetssjekkes og feil / uoverensstemmeler avdekkes </li></ul></ul><ul><li>Fordrer omforente beskrivelser av metadata og gode forvaltningsløsninger </li></ul><ul><ul><ul><li>standardiserte og generelle løsninger </li></ul></ul></ul><ul><li>Den enkelte etat beskriver sine egne metadata </li></ul><ul><ul><li>Må følge gjeldende standarder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>sektorspesifike eller nasjonale </li></ul></ul></ul>
  9. 9. Koordinering - Felles og egne metadata-beskrivelser DSF SERES Modellen i kjernen forvaltes felles Virksomhetens modell forvaltes av eieren (SKE, NAV…) DSF modellen vil bestå av kjernen + deler av virksomhetenes modell Kjerne SKE NAV SSB UDI ? ? ?
  10. 10. Metadatahverdag.... <ul><ul><li>Prosjekter arbeider raskt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>metadata er tidkrevende </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Manglende forståelse for hva det dreier seg om </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>langsiktig gevinst, ikke mange umiddelbare frukter </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vi klarer ikke å gjøre prosessene riktig </li></ul></ul><ul><ul><li>Klassisk systemutviklerfelle: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>” trenger noe som virker neste uke, har ikke tid til samordning, vi gjør det sånn!” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Definisjoner og beskrivelser må tas i etterkant </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>gir sjeldent god kvalitet (fokuset er på neste oppgave) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitetssikring med domeneeksperter faller bort </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>mindre gjenbrukbar, ikke langsiktig løsning </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Metadata er tidkrevende arbeid der gevinstene ikke er så tydelige </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>” metadata er så kjedelig, som å dokumentere kode” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>” løsningen er så krøkkete, gidder ikke legge inn metadataene..” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Dere klarer ikke modellere hele verden!” </li></ul></ul>
  11. 11. Metadatahåndtering må ansvarliggjøres.. <ul><li>Politisk og organisatorisk </li></ul><ul><li>Dedikert IKT-minister </li></ul><ul><li>Metadatakoordinator nasjonalt </li></ul><ul><li>Arena for nasjonal samordning og tilgjengeliggjøring av metadata </li></ul><ul><li>Informasjonsarkitekter på virksomhetsnivå </li></ul><ul><ul><ul><li>ansvarlig for informasjonsarkitektur og metadata </li></ul></ul></ul><ul><li>Egne enheter for utarbeidelse og forvaltning av metadata i etatene </li></ul><ul><ul><ul><li>Metadatakoordinator </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metadataredaktører </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Modelleringseksperter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sekretariat for forvaltning </li></ul></ul></ul><ul><li>Forankre metadatabehovet i organisasjonen </li></ul><ul><ul><ul><li>Kompetanseheving </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skolere prosjekter / systemer / enheter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skape bevissthet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vise gevinst (!) </li></ul></ul></ul>
  12. 12. ? Spørsmål

  ×