Nrt fagkonferanse-ingeniørutdanningen-2011-10-25

215 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nrt fagkonferanse-ingeniørutdanningen-2011-10-25

 1. 1. Plab – rom for læringNasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011 geir maribu Avdeling for informatikk og e-læring, HiST
 2. 2. Hva er det vi har laget …• … et rom for læring?• … et rom eller et opplegg? – Begge deler, men mest er det et opplegg• Det handler om å – Legg til rette for at lærer kan lage nye og annerledes undervisningsopplegg – Endre lærers holdninger og vaner – Ta inn over seg hvordan studenter lærer best – Innse at laptop og Internett har kommet for å bli 
 3. 3. Fornøydhøgskolelektor
 4. 4. Hvorfor laget vi Plab?• På høgskoler (og universiteter) er det forelesningen som dominerer – Forskerforum 7/2010. Flere siders kronikk ”Livet ved tavla” om forelesningen og bruken av PowerPoint• En forelesning varer i 2 x 45 minutter – … for lærer – … for studenten varer den i 15-20 minutter• Fallende oppmøte til forelesninger • Litt frustrerte lærere• Laptop-en på forelesninger – … et problem? – … ja så lenge den ikke brukes aktivt i læringsaktivitetene
 5. 5. Hvorfor laget vi Plab?• Læringsressurser – Før: • Lærer • Pensumbok – Nå: • Samme som ovenfor, men også • Internettressurser • Medstudenter (som har funnet og lært ting på nettet)• Læringsarenaer – Før: • Klasserom – Nå • Venneflokk, klassekamerater • Facebook, Youtube etc • Skolens LMS
 6. 6. Hvorfor laget vi Plab?• Studentens rolle – Konsument eller aktiv deltaker?• Gi lærerne en variert og fleksibel arena å drive læringsaktiviteter på• Endre lærerens rolle – … fra forsker som forteller om sine forskningsresultater – … til designer/tilrettelegger av læringsaktiviteter• Den nye læreren … – … en coach? mentor? fasilitator? – … eller skal læreren fortsatt være den tradisjonelle formidleren i klasserommet
 7. 7. • … så vi har funnet opp det åpne klasseromlandskapet på nytt … – … som er brukt i grunnskolen i flere ti-år … – … og som lærerne der ikke vil ha lenger?• Jo på en måte kan en si det … – … men vi trenger endring, noe som alltid skaper nye idéer og ny entusiasme – … studentene krever andre og moderne opplegg – … vårt rom er mer en metodeomlegging enn å ta i bruk et teknisk avansert rom – … og alle studentene har sin egen laptop
 8. 8. • Selvsagt har det foregått mye aktivtetsbasert læring tidligere også … – … spesielt i praktiske fag og i – … ingeniørstudienes lab-er og prosjektfag• Men hovedinntrykket er nok fortsatt at det i høyere utdanning brukes mye … – … forelesninger, dvs ren formidling – … og at fokus er på undervisning og ikke på læring • Lærer driver med undervisning • Student driver med læring
 9. 9. Tidslinje idé Arbeidet startet Ferdigmars 2010 juni 2010 august 2010
 10. 10. Ett bord med 2 x 4 studenter 24’ felles skjermer 3 x 230V VGA HDMI Audio
 11. 11. Hva får vi til på Plab? Studenten er den aktive parten  … ikke læreren slik det er i forelesningen Studentene jobber slik som i yrkeslivet  gruppearbeid, samhandling, prosjektbasert Utnytter studentenes egne ferdigheter og kunnskaper Laptop-en er ikke lenger et problem, men et nyttig verktøy Læreren er ikke lenger en begrensning på hva som skal læres
 12. 12. Hvordan brukes Plab? Aktivitetsbasert  Vi snakker om læringsdesign  Tidsplan Læringsutbytter må stå sentralt  Lage aktiviteter som samsvarer med læringsutbyttene  Vurdere studenten i forhold til oppnådde læringsutbytter Hjemmelekser med påfølgende presentasjon Underveisvurdering Studentene presenterer sine ”funn”, dvs det de har jobbet med Evalueringer/spørreundersøkelser blir en naturlig del av aktivitetene…  … fordi læreren aktivt gjør endringer og vil derfor undersøke hvordan dette fungerer
 13. 13. Hvilke verktøy brukes?• Samskriving på nett – Google docs – Etherpad• Deling av filer – Dropbox – Google docs• Læringsplattform, f.eks it’s learning• Kommunikasjon mot eksterne studenter (og lærere – Skype – Google plus – Adobe Connect
 14. 14. Eksempel på en tidsplan
 15. 15. Hva vet vi så langt?• Studentene vil ha begge deler – … både de mange forskjellige aktivitetene på Plab – … men også forelesninger – Vi bruker miniforelesninger på Plab (max 15 minutter)• Studentene liker rommet – ….. og de liker struktur og stramme opplegg• En viktig erfaring er at … – ... det ikke er bare å …. • … designe gode opplegg og tro at ting går av seg selv • … designe gode læringsressurser og tro at studentene tar de i bruk av seg selv
 16. 16. Rommet gjør seg ikke selv• Vi må lære oss å … – … bruke rommet – … og metoden, dvs aktivitetsbasert læring• Alle involverte må lære dette – Læreren må planlegge og gjennomføre på nye og varierte måter – Studentene må lære å arbeide på andre måter • det fine er jo selvsagt at dette er måten det jobbes på i yrkeslivet
 17. 17. Lærere og Plab• Det er ikke et forelesningsrom• Rommet er populært blant lærerne• Det meste er sikkert ennå uprøvd i forhold til hva vi kan få til i rommet • Rommet innbyr til å prøve ut nye ting • Utvikling av læringsaktiviteter for rommet • Vinne erfaring • Forske på aktivitetene• Krevende – Krever annen type lærerforberedelse • Forberede seg på det faglige innholdet … • … men aller mest på de aktivitetene som skal foregå – Lærerne får en annen og mer interessant undervisning• Den nye læreren (dvs Plab-læreren) er en coach
 18. 18. Plab og læringsaktiviteter på netthttp://pelab.wikispaces.com/Nye læringsaktiviteter skapes og dokumenteres
 19. 19. … mer om Plab• En liten film fra Plab: • På Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=6B_bvhbd17Y• Wiki: http://pelab.wikispaces.com. På denne wiki-en skriver vi ned erfaringene våre.• Blogg: http://opsys2011.blogspot.com/27.09.10 23
 20. 20. Dette sier studentene - 1• Godt rom for læring: På spørsmål om de synes PLAB er et godt rom for læring svarer – 78% ja, – 12% er nøytral. – 10% svarer nei og• Trivsel: På spørsmål om de trives på PLAB svarer – 71% ja – 18% er nøytral. – 8% sier at de ikke trives mens – Dette er et viktig resultat da trivsel er helt grunnleggende for motivasjon, og uten motivasjon ingen læring.• Motivasjon: På spørsmål om de er motivert for å arbeide med læringsaktivitetene på PLAB svarer – 62% ja, – 26% er nøytral – 12% er ikke motivert for denne typen arbeid.• Mulighetene på PLAB: På spørsmål om de føler at vi utnytter muligheten som PLAB gir svarer – 56% ja, – 32 er nøytral – 12% sier nei.
 21. 21. Dette sier studentene - 2• Tidsplan for økta: Her ble det spurt om de gjerne ville ha en detaljert plan for læringsøkta med tidsangivelse for alt som skulle skje: – 56% svarer ja – 32% er nøytral – 12% sier nei• Lærerkontakt: På spørsmål om hvordan de vurderer kontakten med lærer på PLAB svarer – 71% meget bra eller bra, – 22% er nøytral til dette spørsmålet, – mens 6% sier den er dårlig.• Studentpresentasjoner: På spørsmål om studentene synes det er OK å presentere egne grupperarbeider i plenum på PLAB svarer – 56% ja, – 26% er nøytral mens – 18% svarer nei.• Effektiv jobbing: På spørsmål om de selv synes de jobber effektivt i gruppene svarer – 72% ja, – 11% er nøytral mens – 17% svarer nei.
 22. 22. Dette sier studentene - 3• Mange studenter misliker at det er prat og støy på Plab • Det kreves altså disiplin og styring • Det oppnår vi med gode aktiviteter og stramme opplegg
 23. 23. Avstemning i faget Informatikk 2
 24. 24. Hva har vi?• Lærere som har begynt å tenke læringsaktiviteter• Plab-møter• Plab-wiki: pelab.wikispaces.com• Entusiasme
 25. 25. Veien videre• Flere Plab-er?• Gjør vi de rette tingene på Plab?• Kan vi bli enda bedre?• De viktige faktorene er: • Motiverte studenter • Faglig innhold og struktur • Gode og engasjerende læringsaktiviteter • Vurdering gjennom hele semesteret
 26. 26. Q: Hva er det jeg prøver å si her? A: En idé genererer mange nye idéer når forholdeneidé ligger til rette, f.eks. ved lærersamarbeid, nye konsepter og nye omgivelser.

×