NOKUT Fagskolekonferanse i Ålesund 19-20.oktober 2011

 • 243 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
243
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Plab – rom for læringNOKUTs fagskolekonferanse, Ålesund 19-20. oktober 2011
  geirmaribu
  Avdeling for informatikk og e-læring, HiST
 • 2. Hva er det vi har laget …
  … og som vi fikk NOKUT-prisen for?
  ”Rom for læring” heter det.
  Et rom eller et opplegg?
  Begge deler, men mest er det et opplegg
  Det handler mest om å endre
  Lærers holdninger og vaner
  Innsikt i hvordan studenter lærer best
  Mestre det nye med at alle studenter har laptop-er og dermed all verdens kunnskap ”at yourfingertip” som det heter
 • 3.
 • 4. Hvorfor laget vi Plab?
  På høgskoler (og universiteter) er det forelesningen som dominerer
  Forskerforum 7/2010. Flere siders kronikk ”Livet ved tavla” om forelesningen og bruken av PowerPoint
  En forelesning varer i 2 x 45 minutter
  … for lærer
  … for studenten varer den i 15-20 minutter
  Fallende oppmøte til forelesninger
  Litt frustrerte lærere
  Laptop-en på forelesninger
  … et problem?
  … ja så lenge den ikke brukes aktivt i læringsaktivitetene
 • 5. Hvorfor laget vi Plab?
  Læringsressurser
  Før:
  Lærer
  Pensumbok
  Nå:
  Samme som ovenfor, men også
  Internettressurser
  Medstudenter (som har funnet og lært ting på nettet)
  Læringsarenaer
  Før:
  Klasserom

  Venneflokk, klassekamerater
  Facebook, Youtubeetc
  Skolens LMS
 • 6. Hvorfor laget vi Plab?
  Studentens rolle
  Konsument eller aktiv deltaker?
  Gi lærerne en variert og fleksibel arena å drive læringsaktiviteter på
  Endre lærerens rolle
  … fra forsker som forteller om sine forskningsresultater
  … til designer/tilrettelegger av læringsaktiviteter
  Den nye læreren …
  … en coach? mentor? fasilitator?
  … eller skal læreren fortsatt være den tradisjonelle formidleren i klasserommet
 • 7. … så vi har funnet opp det åpne klasseromlandskapet på nytt …
  … som er brukt i grunnskolen i flere ti-år …
  … og som lærerne der ikke vil ha lenger?
  Jo på en måte kan en si det …
  … men vi trenger endring, noe som alltid skaper nye idéer og ny entusiasme
  … studentene krever andre og moderne opplegg
  … vårt rom er mer en metodeomlegging enn å ta i bruk et teknisk avansert rom
  … og alle studentene har sin egen laptop
 • 8. Selvsagt har det foregått mye aktivtetsbasert læring tidligere også …
  … spesielt i praktiske fag og i
  … fagskoler
  Men hovedinntrykket er nok fortsatt at det i høyere utdanning brukes mye …
  … forelesninger, dvs ren formidling
  … og at fokus er på undervisning og ikke på læring
  Lærer driver med undervisning
  Student driver med læring
 • 9. Tidslinje
  idé
  Arbeidet startet
  Ferdig
  mars 2010
  juni 2010
  august 2010
 • 10. Ett bord med 2 x 4 studenter
  24’ felles skjermer
  3 x 230V
  VGA
  HDMI
  Audio
 • 11. Hva får vi til på Plab?
  • Studenten er den aktive parten
  • 12. … ikke læreren slik det er i forelesningen
  • 13. Gruppearbeid, samarbeidslæring
  • 14. Utnytter studentenes egne ferdigheter og kunnskaper
  • 15. Laptop-en er ikke lenger et problem, men et nyttig verktøy
  • 16. Læreren er ikke lenger en begrensning på hva som skal læres
 • Hvordan brukes Plab?
  • Aktivitetsbasert
  • 17. Vi snakker om læringsdesign
  • 18. Tidsplan
  • 19. Læringsutbytter må stå sentralt
  • 20. Lage aktiviteter som samsvarer med læringsutbyttene
  • 21. Vurdere studenten i forhold til oppnådde læringsutbytter
  • 22. Hjemmelekser med påfølgende presentasjon
  • 23. Underveisvurdering
  • 24. Studentene presenterer sine ”funn”, dvs det de har jobbet med
  • 25. Evalueringer/spørreundersøkelser blir en naturlig del av aktivitetene…
  • 26. … fordi læreren aktivt gjør endringer og vil derforundersøke hvordan dette fungerer
 • Eksempel på en tidsplan
 • 27.
 • 28. Hva vet vi så langt?
  Studentene vil ha begge deler
  … både de mange forskjellige aktivitetene på Plab
  … men også forelesninger
  Vi bruker miniforelesninger på Plab (max 15 minutter)
  Studentene liker rommet
  ….. og de liker struktur og stramme opplegg
  En viktig erfaring er at …
  ... det ikke er bare å ….
  … designe gode opplegg og tro at ting går av seg selv
  … designe gode læringsressurser og tro at studentene tar de i bruk av seg selv
 • 29. Rommet gjør seg ikke selv
  Vi må lære oss å …
  … bruke rommet
  … og metoden, dvs aktivitetsbasert læring
  Alle involverte må lære dette
  Læreren må planlegge og gjennomføre på nye og varierte måter
  Studentene må lære å arbeide på andre måter
  det fine er jo selvsagt at dette er måten det jobbes på i yrkeslivet
 • 30. Dette sier studentene - 1
  Godt rom for læring: På spørsmål om de synes PLAB er et godt rom for læring svarer
  78% ja,
  12% er nøytral.
  10% svarer nei og
  Trivsel: På spørsmål om de trives på PLAB svarer
  71% ja
  18% er nøytral.
  8% sier at de ikke trives mens
  Dette er et viktig resultat da trivsel er helt grunnleggende for motivasjon, og uten motivasjon ingen læring.
  Motivasjon: På spørsmål om de er motivert for å arbeide med læringsaktivitetene på PLAB svarer
  62% ja,
  26% er nøytral
  12% er ikke motivert for denne typen arbeid.
  Mulighetene på PLAB: På spørsmål om de føler at vi utnytter muligheten som PLAB gir svarer
  56% ja,
  32 er nøytral
  12% sier nei.
 • 31. Dette sier studentene - 2
  Tidsplan for økta: Her ble det spurt om de gjerne ville ha en detaljert plan for læringsøkta med tidsangivelse for alt som skulle skje:
  56% svarer ja
  32% er nøytral
  12% sier nei
  Lærerkontakt: På spørsmål om hvordan de vurderer kontakten med lærer på PLAB svarer
  71% meget bra eller bra,
  22% er nøytral til dette spørsmålet,
  mens 6% sier den er dårlig.
  Studentpresentasjoner: På spørsmål om studentene synes det er OK å presentere egne grupperarbeider i plenum på PLAB svarer
  56% ja,
  26% er nøytral mens
  18% svarer nei.
  Effektiv jobbing: På spørsmål om de selv synes de jobber effektivt i gruppene svarer
  72% ja,
  11% er nøytral mens
  17% svarer nei.
 • 32. Dette sier studentene - 3
  Mange studenter misliker at det er prat og støy på Plab
  Det kreves altså disiplin og styring
  Det oppnår vi med gode aktiviteter og stramme opplegg
 • 33. Avstemning i faget Informatikk 2
 • 34.
 • 35. Lærere og Plab
  Det er ikke et forelesningsrom
  Rommet er populært blant lærerne
  Det meste er sikkert ennå uprøvd i forhold til hva vi kan få til i rommet
  Rommet innbyr til å prøve ut nye ting
  Utvikling av læringsaktiviteter for rommet
  Vinne erfaring
  Forske på aktivitetene
  Krevende
  Krever mye lærerforberedelse
  … det er ingen lærere som syter, tvert om
  … det virker som lærerne har en interessant arbeidsdag på Plab
  Den nye læreren (dvsPlab-læreren) er en coach
 • 36. Hva har vi?
  Lærere som har begynt å tenke læringsaktiviteter
  Plab-møter
  Plab-wiki: pelab.wikispaces.com
  Entusiasme
 • 37. Plab og læringsaktiviteter på nett
  http://pelab.wikispaces.com/
  Nye læringsaktiviteter skapes og dokumenteres
 • 38.
 • 39. Veien videre
  Flere Plab-er?
  Gjør vi de rette tingene på Plab?
  Kan vi bli enda bedre?
  De viktige faktorene er:
  Motiverte studenter
  Faglig innhold og struktur
  Gode og engasjerende læringsaktiviteter
  Vurdering gjennom hele semesteret
 • 40.
 • 41. Q: Hva er det jeg prøver å si her?
  A: En idé genererer mange nye idéer når forholdene ligger til rette,
  idé
  f.eks. ved lærersamarbeid, nye konsepter og nye omgivelser.
 • 42.
  • En liten film fra Plab:
  • 43. På Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=6B_bvhbd17Y
  • 44. Wiki: http://pelab.wikispaces.com. På denne wiki-en skriver vi ned erfaringene våre.
  • 45. Blogg: http://opsys2011.blogspot.com/
  27.09.10
  29
  … mer om Plab