Graphic 2012 ons

2,587 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,065
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Graphic 2012 ons

  1. 1. АЙМАГ, СУМ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЦАГ ХУГАЦААНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ХУВААРЬ 2012.09.19 Хугацаа№ Хийгдэх ажил хуулийн хуанлийн Сонгогчдын санал авч тоолох зорилгоор сум, дүүргийн Хурлын Тэргүүлэгчид аймаг, нийслэлийн иргэний бүртгэлийн байгууллагаас ирүүлсэн тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, оршин 2012.9.17-1 Хэсэг байгуулах суугчдын байнгын оршин суугаа газрын ноос өмнө мэдээллийн санг үндэслэн хэсгийг санал авах өдрөөс 65-аас доошгүй хоногийн өмнө байгуулж, хэсгийн нутаг дэвсгэр, төвийг сум, дүүргийн сонгогчдод зарлана. (Хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэг) Аймаг, сум, дүүргийн Хурлын ээлжит сонгуулийн санал авах өдөр нь сонгуулийн2 Санал авах өдөр жилийн арван нэгдүгээр сарын дөрөв дэх 2012.11.21 долоо хоногийн Лхагва гариг байна. (Хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг) Засаг Иргэдийн засаг захиргааны нэг нэгжээс нөгөө захиргааны нэгжид шилжин суурьших хөдөлгөөнийг санал 2012.9.22-3 шилжилт, авах өдрийг дуустал 60 хоногийн хугацаанд ноос хөдөлгөөнийг түр улсын хэмжээгээр түр зогсооно. зогсоох (Хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2 дахь хэсэг) Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороог дарга, нарийн бичгийн дарга, таван гишүүний Аймаг, дүүргийн бүрэлдэхүүнтэйгээр санал авах өдрөөс 55- аас доошгүй хоногийн өмнө аймаг, 2012.9.27-4 сонгуулийн дүүргийн Хурлын Тэргүүлэгчид дийлэнх ноос өмнө хороо байгуулах олонхын саналаар байгуулж, харьяалах нутаг дэвсгэрийн сонгогчдод мэдээлнэ. (Хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7.1 дэх заалт) Сонгуулийн хороо байгуулагдсан өдрөөсөө Аймаг, дүүргийн хойш тав хоногийн дотор хуралдааныхаа сонгуулийн дэгийг тогтоон батлах бөгөөд түүнд үйл5 хороо ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал, 2012.09.30- гишүүдийн ажил үүргийн хуваарь, ажиллах ны дотор хуралдааны дэгээ батлах зарчим, журмыг тусгаж, түүнийгээ мөрдөн ажиллана. (Хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.11 дэх хэсэг) Сумын сонгуулийн хороог дарга, нарийн бичгийн дарга, таван гишүүний Сумын бүрэлдэхүүнтэйгээр санал авах өдрөөс 50- 2012.10.02-6 сонгуулийн аас доошгүй хоногийн өмнө аймгийн ноос өмнө хороо байгуулах сонгуулийн хороо байгуулж, харьяалах нутаг дэвсгэрийн сонгогчдод мэдээлнэ. (Хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7.2 дахь заалт)
  2. 2. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг санал авах Сонгогчдын өдрөөс 50-аас доошгүй хоногийн өмнө нэрийн эхлэн санал авах өдөр хүртэл Улсын 2012.10.02-7 жагсаалтыг бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн ноос өмнө цахим хуудаст захиргааны байгууллага өөрийн цахим эхлэн байрлуулах хуудаст байрлуулна. (Хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь хэсэг) -Улсын дээд шүүх эрх зүйн чадамжгүй нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг; -Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв байгууллага Сонгуулийн хорих газарт ял эдэлж байгаа сонгуулийн насны иргэдийн насны иргэдийн мэдээллийг; 2012.10.02-8 -Хилийн цэргийн удирдах байгууллага 60 ноос өмнө мэдээллийг гаргаж хүргүүлэх хоног ба түүнээс дээш хугацаагаар гадаад улсад зорчсон иргэдийн мэдээллийг гаргаж улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад санал авах өдрөөс 50-аас доошгүй хоногийн өмнө өгнө. (Хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.6 дахь хэсэг) Нам, эвслийн Нам, эвслийг төлөөлж тухайн аймаг, сум, салбар дүүрэг дэх нам, эвслийн салбар байгууллага нь байгууллага сонгуульд оролцох хүсэлтээ аймаг, сум, 2012.10.02-9 дүүргийн сонгуулийн хороонд санал авах сонгуульд ноос өмнө өдрөөс 50-аас доошгүй хоногийн өмнө оролцох ирүүлнэ. хүсэлтээ ирүүлэх (Хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.3 дахь хэсэг) Сонгуулийн ерөнхий хорооноос аймаг, сум, дүүргээр тогтоосон ерөнхий хязгаарт багтаан Сонгуулийн аймаг, сум, дүүргийн Хурлын сонгуулийн сум, баг, хороонд нэг нэр дэвшигчээс сонгуульд 2012.10.02-10 зардлын дээд зарцуулах зардлын дээд хэмжээг санал авах ноос өмнө хэмжээ батлах өдрөөс 50-аас доошгүй хоногийн өмнө аймаг, дүүргийн Хурлын Тэргүүлэгчид батална. (Хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх хэсэг) Аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороо сонгуульд оролцохоо илэрхийлсэн нам, Нам, эвслийг эвслийг бүртгэхдээ тэдгээрийн ирүүлсэн бүртгэх эсэх баримт бичиг үнэн зөв, гүйцэд эсэхийг 2012.10.04-11 нягтлан шалгаж, уг баримт бичгийг хүлээн ныг тухай шийдвэр авснаас хойш гурав хоногт багтаан дуустал гаргах сонгуульд оролцох нам, эвслийг бүртгэх эсэх тухай шийдвэр гаргана. (Хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэг) Сонгуулийн хороо байгуулагдсан өдрөөсөө Сумын хойш тав хоногийн дотор хуралдааныхаа сонгуулийн дэгийг тогтоон батлах бөгөөд түүнд үйл12 хороо ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал, 2012.10.05- гишүүдийн ажил үүргийн хуваарь, ажиллах ны дотор хуралдааны дэгээ батлах зарчим, журмыг тусгаж, түүнийгээ мөрдөн ажиллана. (Хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.11 дэх хэсэг)
  3. 3. Нэр дэвшүүлэх13 ажиллагааг Сонгуульд оролцох нам, эвсэл болон бие 2012.10.05- даан нэр дэвшүүлэх ажиллагааг санал авах наас эхлүүлэх өдрөөс 47 хоногийн өмнө эхлүүлж, тав Нэр дэвшүүлэх 2012.10.09- хоногийн хугацаанд дуусгана.14 ажиллагааг (Хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1, 25.2 дахь хэсэг) нийг дуусгах дуустал Нэр дэвшүүлсэн нам, эвсэл нь нэр Нэр дэвшигчтэй холбогдсон баримт бичгийг, бие дэвшигчдийн даан нэрээ дэвшүүлэгч нь холбогдох баримт 2012.10.11-15 баримт бичгийг бичгийг нэр дэвшүүлэх ажиллагаа дууссан нийг сонгуулийн өдрөөс хойш хоёр хоногийн хугацаанд дуустал хороонд ирүүлэх багтаан аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороонд ирүүлнэ. (Хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2, 28.3 дахь хэсэг) Нэр дэвшигчдийг Аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороо нэр бүртгэх эсэх дэвшигчдийн баримт бичгийг хүлээн авснаас 2012.10.13-16 хойш хоёр хоногийн дотор нэр дэвшигчээр ныг тухай шийдвэр бүртгэх эсэх тухай асуудлыг шийдвэрлэнэ. дуустал гаргах (Хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.8 дахь хэсэг) Сумын сонгуулийн хороо нэр дэвшигчийг бүртгэх хугацаа дууссанаас хойш 24 цагийн Нэр дотор дараах мэдээллийг аймгийн дэвшигчдийн сонгуулийн хороонд хүргүүлнэ: 2012.10.14-17 талаарх - багт нэр дэвшсэн нэр дэвшигчдийн нэр, нийг мэдээллийг эцэг /эх/-ийн нэр, нам, эвслээс нэр дэвшсэн дуустал хүргүүлэх бол нам, эвслийн нэр /баг тус бүрээр/; - тухайн сумын Хурлын сонгуульд оролцохоор бүртгүүлсэн нам, эвслийн нэр. (Хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.12 дахь хэсэг) Нам, эвслээс нэр дэвшигч нас барсан, эсхүл шүүхээр ял шийтгүүлсэн тохиолдолд тухайн нам, эвсэл нь өөр хүнийг нөхөн нэр Нөхөн нэр дэвшүүлэх шийдвэрээ аймаг, сум, дүүргийн 2012.10.17-18 дэвшүүлэх сонгуулийн хороонд санал авах өдрөөс 35- ноос өмнө аас доошгүй хоногийн өмнө ирүүлж, зохих журмын дагуу бүртгүүлж болно. (Хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх хэсэг) Нам, эвсэл нь сум, баг, хороонд шууд нэр Нам, эвсэл, бие дэвшигч тус бүр дээр, түүнчлэн бие даан нэр даан нэр дэвшигч нь сонгуулийн зардлын дансыг дэвшигч холбогдох сонгуулийн хороонд бүртгүүлснээс 2012.10.16-19 хойш гурав хоногийн дотор банкинд нээлгэн, ныг сонгуулийн аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороо болон дуустал зардлын данс орон нутгийн төрийн аудитын байгууллагад нээлгэх бичгээр мэдэгдэж, нийтэд зарлана. (Хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1, 43.2 дахь хэсэг) Нэр Аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороо нэр дэвшигчдийн дэвшигчийг бүртгэх хугацаа дууссанаас хойш 2012.10.19-20 нэрийн ажлын таван өдрийн дотор нийт нэр нийг жагсаалтыг дэвшигчийн нэрийн жагсаалтыг нийтэд дуустал нийтэд мэдээлэх мэдээлнэ. (Хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.13 дахь хэсэг)
  4. 4. Хэсгийн хороог дарга, нарийн бичгийн дарга, таван гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр санал Хэсгийн хороо авах өдрөөс 20-оос доошгүй хоногийн өмнө 2012.11.01-21 сум, дүүргийн сонгуулийн хороо байгуулж, байгуулах нээс өмнө харьяалах нутаг дэвсгэрийн сонгогчдод мэдээлнэ. (Хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7.3 дахь хэсэг) Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн Сонгогчдын захиргааны сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг нэрийн цаасан болон цахим хэлбэрээр сонгуулийн жагсаалтыг хэсэг тус бүрээр үйлдэж, санал авах өдрөөс 2012.11.01-22 аймаг, дүүргийн 20-оос доошгүй хоногийн өмнө аймаг, нээс өмнө сонгуулийн нийслэлийн иргэний бүртгэлийн хороонд байгууллагаар дамжуулан аймаг, дүүргийн хүргүүлэх сонгуулийн хороонд хүргүүлнэ. (Хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэг) Сонгогчдын Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороо нэрийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг санал авах 2012.11.04-23 жагсаалтыг өдрөөс 17-оос доошгүй хоногийн өмнө нөөс өмнө хэсгийн хороонд хэсгийн хороодод хүргүүлэх ажлыг зохион хүргүүлэх байгуулна. (Хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.8 дахь хэсэг) Сонгуулийн хороо байгуулагдсан өдрөөсөө хойш тав хоногийн дотор хуралдааныхаа Хэсгийн хороо дэгийг тогтоон батлах бөгөөд түүнд үйл24 хуралдааны ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал, 2012.11.04- дэгээ батлах гишүүдийн ажил үүргийн хуваарь, ажиллах ний дотор зарчим, журмыг тусгаж, түүнийгээ мөрдөн ажиллана. (Хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.11 дэх хэсэг) Аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороо нэр Нэр дэвшигчдэд дэвшигчийн үнэмлэхийг санал авах өдрөөс 1525 2012.11.06 үнэмлэх олгох хоногийн өмнө нэгдсэн журмаар олгоно. (Хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.10 дахь хэсэг) Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигч нь нэр Сонгуулийн дэвшигчийн үнэмлэх авсан өдрөөс эхлэн 2012.11.06-26 сурталчилгааг сонгуулийн сурталчилгаагаа эхлүүлж санал наас эхлүүлэх авах өдрийн өмнөх өдөр дуусгана. (Хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1 дэх хэсэг) Санал авах Хэсгийн хороо сонгогчдын санал авах өдөр, өдөр, цаг, цаг, байрыг уул өдөр хүртэлх 14 хоногийн 2012.11.07-27 байрыг нийтэд турш нийтэд зарлан мэдээлнэ. ноос зарлан мэдээлэх (Хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.2 дахь хэсэг) Захиргааны журмаар Хуулийн 51.1.3, 51.1.4-т заасан сонгуулийн баривчлагдсан, эрх бүхий иргэний мэдээллийг холбогдох эрх цагдан бүхий байгууллага санал авах өдрөөс 10-аас 2012.11.11-28 хоригдсон доошгүй хоногийн өмнө гаргаж, улсын нээс өмнө иргэдийн бүртгэлийн холбогдох байгууллагад хүргэнэ. мэдээллийг (Хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.10 дахь хэсэг) гаргаж өгөх
  5. 5. Сонгогч сонгогчдын Сонгогч сонгогчдын нэрийн жагсаалтад нэрийн бүртгэгдсэн эсэхээ санал авах өдрөөс арваас 2012.11.11-29 доошгүй хоногийн өмнө шалгасан байвал нээс өмнө жагсаалтад бүртгэлтэй зохино. (Хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.12 дахь хэсэг) эсэхээ шалгах Сонгогч өөрийн болон өөрийн гэр бүлийн аль Сонгогчдын нэг гишүүний нэр сонгогчдын нэрийн нэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй буюу буруу30 жагсаалттай бүртгэгдсэн байвал энэ тухай гомдлоо улсын 2012.11.11- холбоотой бүртгэлийн холбогдох байгууллагад санал нээс өмнө гомдол гаргах авах өдрөөс 10-аас доошгүй хоногийн өмнө бичгээр гаргана. (Хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэг) Тухайн хэсгийн харьяалагдах сум, дүүргийн Засаг дарга санал авахад шаардлагатай Санал авах байр зүйлсийг санал авах өдрөөс 10 хоногийн 2012.11.11-31 өмнө эхэлж тав хоногийн хугацаанд нээс бэлтгэх багтаан хариуцаж бэлэн болгох үүрэг 2012.11.15 хүлээнэ. (Хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг) Зөөврийн Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал битүүмжилсэн өгөх тухай хүсэлт, магадлагаа, 2012.11.16-32 хайрцгаар санал тодорхойлолтыг санал авах өдрөөс таваас наас өмнө өгөх хүсэлт доошгүй хоногийн өмнө гаргана. гаргах (Хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.2 дахь хэсэг) Аливаа этгээд санал авах өдөр хүртэлх Санал асуулга долоо хоногийн хугацаанд нам, эвсэл, нэр явуулах, дүнг дэвшигчдийн талаар санал асуулга явуулах, 2012.11.14-33 хэвлэн нийтлэх, энэ төрлийн мэдээллийг бүх төрлийн нөөс тараахыг мэдээллийн хэрэгсэл ашиглан нийтлэх, хориглох тараахыг хориглоно. (Хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.7 дахь хэсэг) Саналын хуудсыг хэсгийн хороодод санал Саналын авах өдрөөс гурваас доошгүй хоногийн34 хуудсыг хэсгийн өмнө хүргүүлэх ажлыг тухайн аймаг, 2012.11.18- хороонд хүргэх дүүргийн сонгуулийн хороо хариуцан наас өмнө гүйцэтгэнэ. (Хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.7 дахь хэсэг) Саналын Санал авах Хэсэгт саналын хуудас хүлээн авснаас хуудас байрыг хойш санал авах байрыг цагдаагийн35 хүлээн хамгаалалтад хамгаалалтад авна. авсан авах (Хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6 дахь хэсэг) өдрөөс Ажиглагчийг бүртгүүлэхдээ ажиглагчийг Ажиглагчийн томилсон этгээд нь холбогдох баримт бичгийг баримт бичгийг бүрдүүлж, санал авах өдрөөс гурваас 2012.11.18-36 хэсгийн хороонд доошгүй хоногийн өмнө хэсгийн хороонд наас өмнө хүргүүлэх хүргүүлнэ. (Хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.8 дахь хэсэг)
  6. 6. Сурталчилгааны Сонгогчдод тараагдсан нийт сурталчилгааны материалаа материалаас тус бүр нэг хувийг нам, эвсэл,37 сонгуулийн бие даан нэр дэвшигч нь аймаг, сум, дүүргийн 2012.11.19 хороодод сонгуулийн хороонд санал авах өдрөөс хоёр хүргүүлэх хоногийн өмнө хүргүүлж бүртгүүлнэ. (Хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3 дахь хэсэг) Сонгуулийн Сонгуулийн сурталчилгааг санал авах өдрөөс 2012.11.20- 24 цагийн өмнө буюу санал авах өдрийн ны 00:0038 сурталчилгааг өмнөх өдрийн 00.00 цагаас өмнө зогсооно. цагаас зогсоох (Хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.4 дэх хэсэг) өмнө Зөөврийн Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал авах өдрийн39 2012.11.20 хайрцагаар өмнөх өдөр авна. санал авах (Хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.1 дэх хэсэг) Аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороо сонгуулийн дүнг тав хоногт багтаан Сонгуулийн дүнг гаргаж аймаг, хуралдаанаараа хэлэлцэж, Хурлын сум, дүүргийн төлөөлөгчөөр сонгогдсонд тооцогдсон нэр Хуралд өргөн дэвшигчдийн нэрсийн жагсаалт болон 2012.11.26- тэдгээрийн бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх ны дотор40 мэдүүлэх, Сонгуулийн тухай шийдвэрийн төсөл боловсруулж 2012.11.28- шинээр сонгогдсон аймаг, сум, дүүргийн ны дотор ерөнхий хороо болон нийтэд Хуралд өргөн мэдүүлж, энэ тухай Сонгуулийн мэдээлэх ерөнхий хороо болон нийтэд долоо хоногийн дотор мэдээлнэ. (Хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.8 дахь хэсэг) СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО

×