?. a.I
t=1E*=
*
I
'..&
s#
:#
€
ï,
 b.
" ,"d
 ,/',
r 'M--#
:
ru)ï
Het is even na twaalven als acht astronau-
ten in witte overalls vanuit het vlucht-
leidingscentrum van het European Space...
het echt en minder schools. Een succesvol
voorbeeld was de oplossing tegen water-
verspilling die vier tweedeklassers beda...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Technasium

990

Published on

In het Onderwijsblad nummer 13 van 7 september 2013 van De Algemene Onderwijsbond staat op pagina 42 tot en met 45 een artikel over het Technasium. De auteur (Jaan van Aken) en de fotograaf (Jan Anninga) zijn te gast bij het Zernike junior College aan de Rummerinkhof.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
990
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Technasium

  1. 1. ?. a.I t=1E*=
  2. 2. * I '..& s# :# € ï, b. " ,"d ,/', r 'M--# : ru)ï
  3. 3. Het is even na twaalven als acht astronau- ten in witte overalls vanuit het vlucht- leidingscentrum van het European Space Agency naar het ISS-ruimtestation gelan- ceerd worden op het Zernike Junior Col- lege in Haren. Het vluchtleidingscentrum is in werkelijkheid een leslokaal en het ISS is een met zilverfolie beplakte caÍavan op het schoolplein. Ruim zestig derdeiaars technasiumleerlingen deden half iuni mee aan het proiect, waarbii ze een etmaal lang een kleine zeventig experimenten 'in de ruimte'deden. Het technasium biedt proiectonderwiis voot havo- en wvo-leerlingen die belang- stelling hebben voor techniek' Een van de experimenten is de oog-handcoÓrdi- natietest, waarvoor Thom vanuit 'ground control'via skype contact legt met Rien in het ISS. In 42 seconden weet de astronaut tijdens de test de blokies in de bilbeho- rende vakies te leggen. "Aan het eind van de missie doen we het experiment nog een keer. Onze hypothese is dat de astronaut er dan langer over doet omdat hii door slaap- gebrek vermoeid is", legt Thom uit' Het Zernike College is een van de viif pilotscholen die in september 2005 met het technasium begon. "Een doel is te laten zien dat bèta-onderwiis geen suffe toestand is, maar enetverend en leuk", vet- telt technasiumcoórdinator Fred Norden' "Je moet een product klaar hebben dat assertief, creatief uit in het ISS, de resultaten sturen ze door naar'ground conttol' en leerlingen maken daarvan een verslag", vult Rense aan' Snuffelen Bij het Zernike Junior College volgen het eerste leerjaar alle havo- en wvo-klassen ter kennismaking het vak o&o. Wie in het tweede jaar voor het technasium kiest, volgt het vak in plaats van Duits, Frans of Spaans. In het derde iaar besluit een leer- ling of hii examen in het vak doet, door het als extra vak in zijn natuurprofiel te kiezen. In dat geval bedenkt de eindexa- menkandidaat samen met een opdrachtge- ver een proiect oveÍ een onderwerp lvaar zijn interesse ligt' Deze zogeheten meester- proef voert hii compleet zelfstandig uit' In de kern draait het technasium om talentontwikkeling, vindt coÓrdinator Erwin van Diik. "Ze ontdekken hun sterke punten, dat varieert van puur technische beroepen, tot grafrsch vormgever en de medische kant van techniek'" Daarnaast ontwikkelen alle leerlingen bepaalde basis- vaardigheden. "Leerlingen leren presente- ren en samenwerken in een team' Iedereen moet met SketchUp (3D-ont'"verpsoftware, red.) en Excel kunnen wetken, en de ba- sisprincipes van programmeren kennen"' Proiecten ziin geÏnspireerd op bestaande beroepen en hebben een opdrachtgever van buiten school. Norden: "Dat maakt en verzinnen nieuwe ideeën' een deadline heeft. Dat doe je met andere Ieerlingen samen en ie hebt zelf de verant- woordeliikheid." Het vak onderzoek & ontwerpen (o&o) is de kern van het technasium. Bii dat vak bedenken leerlingen zelfstandig een oplos- sing voor technische problemen uit de beroepsPraktilk. De ruimtevaartmissie is een van de pro- iectopdrachten' Het'media department', vertegenwoordigt door Rense en Ruben (beiden 15), staat lneÏ Onderwiisblad Ïe woord. "Tiidens o&o-lessen bedachten leerlingen in tweetallen een biologisch en een natuurkundig onderzoek", legt Ruben uit. "De astronauten voeren die proefies 'Leerlingen ziin Derdejaars technasiumleerlingen deden half juni een etmaal lang experimenten 'in de ruimte'' De ruimtevaartmissie is een van de projectoPdrachten waarbij leerlingen zelfstandig een oplossing voor technische problemen zoeken.
  4. 4. het echt en minder schools. Een succesvol voorbeeld was de oplossing tegen water- verspilling die vier tweedeklassers bedach- ten. "Het zwembad bleek veel water te verbruiken bij de douches, die vaak te lang blijven doorstromen", vertelt Shirin (13). "Dat is zonde en kan veel beter, vonden wii", vervolgt Harm (14). Samen met klasgenoten Ties en Anne bedachten ze een tegel met een sensor erin. 'Je gaat op de tegel staan en dan stroomt het water twee minuten. Als je er eerder afstapt, gaat hil uit", legt Harm uit. Dat bespaart liters water per douchebeurt. Ze wonnen er de Technasium Top Award 2013 mee. Harm: "De iury zei dat het de paperclip van de duurzaamheidswereld is, zo simpel is het eigenlijk." Opdrachtgever Wetsus maakt een prototype van de tegel en onderzoekt of het product daadwerke- liik te gebruiken is. Shirin kende o&o al van haar oudere zus. "lk ziï aan de bètakant, dus ik wist meteen dat ik voor o&o zou kiezen." Het bevalt haar goed. "Je krijgt een opdracht en die ga je doen. Je bent veel vrijer", vindt ze. Harm vindt het onderzoeken leuk. "Dat doen we bij geen enkel ander vak." Hij heeft zijn toekomstplannen al gesmeed. "Architectuur wil ik hierna studeren, want ik wil verder in de huizenbouw", zegt hij gedecideerd. "We hebben eerder tijdens een project een duurzaam huis gebouwd en dat vond ik heel leuk." Ook een van de opdrachtgevers, inge- nieursbureau Wassenaar in Haren, is en- thousiast over het technasium. Het bureau geeft leerlingen een fictieve opdracht om een nieuw clubhuis voor de kanovereni- ging te ontwerpen. Medewerker Hendri Klaassen zegt: "Voor jongeren is het heel leuk om aan de verschillende aspecten van techniek te kunnen snuffelen. Leerlingen ontdekken zo of de bouvr"wereld en het ingenieursbureau in het bijzonder hun toekomstige werkomgeving is." Voor de hele technische beroepsgroep is deze vorm van onderwiis van belang, denkt hij. "Hoe meer goede mensen voor techniek kiezen, hoe beter het is. Daarom doen wij hier aan mee." Creatief "Leerlingen komen van heinde en verre naar deze school. We hebben voor het derde jaar een wachtlijst. Dat geeft de locatie iets om trots op te zlin", constateeÍt vestigingsdirecteur Bob van den Berg na acht jaar technasium. Coórdinator Norden merkt dat het technasium een andere leer- lingpopulatie trekt. "Technasiumleerlingen ziin assertief, creatief en verzinnen nieuwe ideeën. De groep leerlingen die niet mee wil doen op school is kleiner." En hoe ging het met het experiment in het ISS aan het eind van de missie? Het bleek dat astronaut Rien een etmaal later 48,5 seconden nodig had om de oog-handcoór- dinatietest uit te voeÍen. Een toename van 8 procent. "Dit bevestigt de hypothese dat de coórdinatie van astronauten achteruit zou gaan" , vertelt Norden. tr 'Uitstroom is nog niet goed genoeg' De eerste technasia zijn in 2005 als pilot begonnen. Momenteel zijn er 83, waarvan ruim een derde het examenvak onderzoek & ontwerpen (o&o) aanbiedt. Een van de doelen is meer leerlingen voor techniek te interesseren. Uit de profielkeuzes bli.jkt dat tijdens de schooljaren 2010-2011 en 20'l I- 201 2 meer technasiumleerlingen voor een natuur & gezondheid- of natuur & techniekprofiel kozen dan bij reguliere havo/ vwo-scholen. Van de havisten koos 1 procent meer technasiumleerlingen een natuurprofiel, bij het vwo 6 procent. Dit blijkt uit een quickscan van de Stichting Technasium onder veertien technasia. Ook is het doel meer doorstroming naar een technische vervolgopleiding te bewerkstelligen. Hoewel concrete op het technasiu m toegespitste uitstroomcijfers nog ontbreken, lijkt dit nog niet helemaal te lukken. "De uitstroom is nog niet goed genoeg, dat is op alle scholen een gegeven", volgens Bob van den Berg. Hij is vestigingsdirecteur van het Zernike .lunior College in Haren en lid van de participantenraad van het Technasium. "Wij focussen op de doorstroom naar bèta- opleidingen van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Croningen en dat kan beter. We weten nog niet wat succesvol is en wat niet. Daarvoor is het technasium te jong." 7 september 201 3 Onderwijsbtad

×