Závěrečný úkol KPI

239 views
172 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Webové mapové zdroje (Kurz práce s informacemi) Petra HUMLÍČKOVÁ Učo:363209 2.1.2013, Brno
  2. 2. ArgumentacePro tuto práci jsem si vybrala tematiku webových mapových zdrojů, která spadá do oblasti méhostudia – pedagogické asistentství zeměpisu pro druhý stupeň ZŠ a je zároveň tématem mé bakalářsképráce, kterou odevzdávám na jaře 2013. V dnešním období digitalizace a rozvoje internetu se veškolách rozšiřuje používání map na internetu a proto by se měli děti ale i učitelé podrobně seznámits tím, co nabízí rozhraní českého internetu. Práce by mohla sloužit jako přehled webových mapovýchzdrojů na internetu a proto jsem vybrala výstižný název – „Webové mapové zdroje v Českérepublice.“ AnotaceTato práce se zabývá problematikou map na internetu. Práce představuje popis a představeníuživatelského rozhraní webovým map na českém internetu. V první části se dozvídáme co je tovlastně mapa na internetu a poté jsme seznámeni s nejznámějšími komerčními mapovými servery,které nabízejí především mapy topografické a dále s mapami tematickými, které se zaměřují na určitékonkrétní téma nebo zobrazují konkrétní území. Tento přehled map na internetu může posloužitpředevším žákům, ale i učitelům pro lepší orientaci v tomto nepřehledném prostředí, které nabízítisíce možností díky velkému rozvoji internetu. Klíčová slovaWebová mapa, internet, GIS, geoportál
  3. 3. Webové mapové zdroje v České republiceDíky rychlému rozvoji internetu se rozvíjí i oblast webových map. Mnoho lidí si již nekupujemapy tištěné nebo atlasy, ale dává přednost pohodlnějšímu a levnějšímu používání a tiskumapy na internetu. V dnešní době se využívají především mapy interaktivní, které umožňují izákladní funkce jako změnu měřítka, změřit cestu nebo najít nejkratší trasu. Česká republikanení výjimkou a dokonce se řadí v oblasti webových map mezi nejlepší ve střední Evropě. Načeském internetu tedy najdeme nepřeberné množství mapových zdrojů, ve kterém se běžnýuživatel nemusí vždy orientovat.1. Mapa na internetuMapy na internetu jsou mapy umístěné na webových stránkách. Jsou přístupné všemuživatelům internetu. Základními skupinami jsou mapy statické a mapy dynamické. Každá ztěchto skupin je dále rozdělena na mapy interaktivní a neinteraktivní. Statické mapy jsounejčastěji neskenované reálné kartografické produkty umístěné na internet. Není tedymožné je jakkoli měnit. Mapa dynamická je mapa, ve které je možné se libovolně a plynulepohybovat a měnit měřítko. Neinteraktivní mapa je pouhým bitovým obrázkem, který nenímožné nijak upravovat. V případě, že se jedná o dynamickou neinteraktivní mapu, je možnémapu posouvat a přibližovat na vybrané území, ale není možné zobrazit další vrstvy čiinformace. Uživatelé tedy upřednostňují mapy dynamické a interaktivní, protože si je mohoupřizpůsobit přesně podle svých potřeb. (KRAAK, M. J. et al., 2001).2. Specifika webových mapPodle Michala Krátkého patří mezi základní výhody webovým map(http://kratas.borec.cz/rp/specifika.html): • Kontakt s uživatelem • 24 hodinová dostupnost omezená připojením do internetu (kvalitou i cenou) • Zatím je stále většina internetových map poskytována zdarma a to i pro možnost tisku mapy • Aktuálnost, která ovšem závisí na pečlivosti poskytovatelů • Snadné a bezztrátové kopírování map, pro tvůrce map spíše nevýhoda. Některé mapy mohou mít kopírování softwarově zakázané
  4. 4. 3. Přehled hlavních webových mapových zdrojů v České republice 3.1 Komerční webové mapové zdrojeMezi nejznámější a nejpoužívanější interaktivní mapové zdroje patří komerční webové GIS aplikace,které se nachází v prostředí českých katalogových vyhledávacích portálů jako seznam.cz, atlas.cz,tiskali.cz, google.cz a dále informačního portálu idnes.cz. Jak uvádí článek o mapových serverech(http://gisdoskol.fp.tul.cz/index.php/proucitele/mapoveservery/70clanekomapovychserverech),společnosti jako google a seznam se snaží o to, aby jejich aplikace byly pro uživatele co nejjednoduššía nejpřehlednější. Věnují se tak vývoji těchto aplikací, od kterých si pak slibují nejen vyšší návštěvnostsvých portálů, ale i bezprostřední finanční přínos.Tyto mapové servery jsou lehce dostupné, jsouuživateli „stále na očích“ a zobrazují celé území České republiky, takže slouží pro širokou škáluveřejnosti. Není tedy pochyb, že se mapy.cz provozované stejnojmennou firmou na portáluseznam.cz staly nejpoužívanějším mapových zdrojem v České republice. Mapy firmy Mapy.cz,s.r.o.dále najdeme i na portálu idnes.cz. Druhou největší společností jsou Mapy Google, které poskytujídata na serverech maps.google.cz, amapy.cz a mapy.tiscali.cz.Graf č.1 - Průměrná měsíční návštěvnost serveru mapy.cz v letech 2007 až2012 Zdroj: http://infogr.am/Prumerna-mesicni-navstevnost-serveru-mapy-cz-v-letech-2007-az-2012/
  5. 5. 3.2 Turistické mapy na internetuVyužívané jsou také turistické mapy na internetu. Turisti využívají turistické mapy buď na výšezmíněných mapových serverech, především pak mapy.cz a amapy.cz, které jsou vytvořeny na stejnémpodkladě, avšak s jiným uživatelským rozhraním, nebo se odkazují na mapy určené speciálně proturistiku. Existuje zase celá řada turistických map na internetu. Mezi nejznámější patří Cykloatlasonline firmy SHOCart a dále turistika.cz, treking.cz a mapy.vyletnik.cz, kterým poskytuje data firmaMapy Google. 3.3 Mapové zdroje státní správyNa druhé straně stojí mapové zdroje státní správy, které poskytují obrovské množství dat. Oproti výšezmíněným komerčním společnostem nabízí jejich mapové portály další funkce a jsou tedy náročnějšína ovládání a tím pádem ne tak dostupné pro běžného uživatele. Mezi nejznámější patří geoportálČeského úřadu zeměměřičského a katastrálního (dále jen ČÚZK) a národní geoportál INSPIRE, kterévyužívají katastrální data S-JTSK. Ministerstvo obrany pak provozuje Digitální atlas ČR neboliInternetový zobrazovač geografických armádních dat (dále jen IZGARD). Dalším serverem je pakMapový portál regionálních informačních systémů, který poskytuje jak mapu obecnou, tak dalšítematické mapy. Za zmínku pak stojí i mapové zdroje s dominancí tematické složky jako Mapovýportál Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Mapový server Ústavu pro hospodářskouúpravu lesů, Geografický informační systém o půdě nebo Portál Českého hydrometeorologickéhoústavu. 3.4 Krajské mapové zdrojeVšechny doposud zmíněné webové mapy zobrazují celé území ČR. Existuje ale i řada map, které sezaměřují pouze na jedno konkrétní území. Mezi tyto mapy patří především webové GIS aplikacekrajských úřadů. Tyto aplikace poskytují stejné funkce a možnosti jako komerční webové mapy(změna měřítka, posun, atd.), ale slouží zejména pro obyvatele příslušných krajů.Je patrné, že existuje opravdu velké množství mapových zdrojů na internetu a toto byla jen maláukázka těch nejznámějších.
  6. 6. Zdroje: 1. KRAAK, M. J., BROWN, A.: Web cartography: developments and prospects. 1. vyd. Taylor & Francis, London, 2001. 213 s. ISBN 0748408681 2. KRÁTKÝ, Michal. Specifika webových map. In: Mapy na Internetu [online]. 2004 [cit. 2013-01- 02]. Dostupné z: http://kratas.borec.cz/rp/specifika.html 3. ŠMÍDA, Jiří a Pavel TAIBR. Článek o mapových serverech. GIS do škol [online]. 2006 [cit. 2013- 01-02]. Dostupné z: http://gisdoskol.fp.tul.cz/index.php/proucitele/mapoveservery/70clanekomapovychserverec hHodnocení zdrojů:Ad 1) - Dobrá kvalifikace autora - „Špička“ v oboru - Spolehlivost informací - Objektivita informací - Široké pokrytí tématuAd2) - Známe autora webu a článků na webu - Přesné informace - Styl jazyka odpovídá cílovému publiku - Známe datum publikování - www stránka je přehledná a srozumitelná - Stránka obsahuje odkazyAd3) - Známe autora webu a článků na webu - Známe datum publikování
  7. 7. - Styl jazyka odpovídá cílovému publiku- Přesné informace- Originální myšlenky

×