eIespējas NVO
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

eIespējas NVO

on

 • 717 views

Prezentācija par eIespējām NVO konferencē „NVO tehnoloģiju laikmets" 2011. gada 25. martā.

Prezentācija par eIespējām NVO konferencē „NVO tehnoloģiju laikmets" 2011. gada 25. martā.

Statistics

Views

Total Views
717
Views on SlideShare
717
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

eIespējas NVO eIespējas NVO Presentation Transcript

 • E-iespējas –instrumenti līdzdalībaiun ikdienas ērtībaiGatis Ozols,VARAM
 • E-iespējas – līdzdalībā un darbībā administratīvās līdzdalība procedūras Nozares politikas veidotāji NVO Ministrijas, VSS / MKK / MK Iestādes NVO kopiena Iestādes
 • E-iespējasinformācija līdzdarbība e-pakalpojumiesi informēts un piedalies, atvieglo ikdienu - sazinies ar iesaisties un kārto formalitātes iestādēm ietekmē lēmumus elektroniski
 • NVO izmantotie līdzdalības mehānismi** Avots S.Rieksta “Nevalstisko organizāciju līdzdalība valsts pārvaldes darbībā, problēmas unrisinājumi”, 2010, 39.lpp. (http://www.politika.lv/temas/pilsoniska_sabiedriba/18981/)
 • Informācija
 • Pētījumi un Plānošanas dokumenti Politikas plānošanas dokumentu datu bāze (www.polsis.mk.gov.lv) Pētījumu un publikāciju datu bāze (www.petijumi.mk.gov.lv)
 • Roka uz valdības pulsa... Tiesību aktu projekti • Iestāžu izsludinātie projekti • Darba kārtības un protokoli + Projektu meklēšana + Parakstīšanās uz jaunumiem (www.mk.gov.lv) Darba grupas un atzinumi Iestāžu mājas lapas, sadaĜa “Sabiedrības līdzdalība”,
 • “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” Likumi, MK noteikumi, pašvaldību saistošie.. • Konsolidētās redakcijas • Saistošie not. - lielās pilsētas • Skaidrojumi, tulkojumi + Veidlapas – arī word formātā (www.likumi.lv)
 • e-līdzdarbības iespējas
 • 36% NVOsniegušas atzinumus vai vēstules ministrijām* elektroniski?
 • E-dokuments = Dokuments =“Valsts iestādēm un pašvaldībām ir PIENĀKUMS pieĦemtelektroniskos dokumentus no fiziskām un juridiskajām personām” (Elektronisko dokumentu likums) * Šobrīd neattiecas uz tiesām.
 • Der zināt...E-paraksts ir tiesisks pierādījums, un e-dokumenta kā pierādījuma iesniegšanakompetentām iestādēm nav ierobežojama..* (Elektronisko dokumentu likums) Šo likumu piemēro arī elektroniskā veidā saĦemta iesnieguma izskatīšanai, ja tas [..] ir parakstīts ar elektronisko parakstu. (Iesniegumu likums).. vienas darbdienas laikā (iestāde) nosūta iesniedzējam paziĦojumu pare-dokumenta saĦemšanu.. (MK 28.06.2005 not. Nr. 473) * IzĦēmumi: skat. EDL 3.panta, sesto daĜu
 • E-dokumenti NVO darbāLīdzdalības īstenošanā - Atzinumu iesniegšana - Oficiālā sarakste valsts un pašvaldību iestādēm - Informācijas pieprasīšanā no iestādēm, u.c.NVO administratīvajās procedūrās - Atskaišu un pārskatu iesniegšanā - Pieteikumi izmaiĦām uzĦēmumu reăistrā, u.cSaziĦas kārtību nosaka MK 28.06.2005 not. Nr. 473.
 • E- dokumentu ieguvumiIzmaksas* Materiāli 0,07 - Sūtīšana 0,50 / 1,05 ~0,16 (parasta/ ierakstīta) KOPĀ 57,00/ 112 LVL 16 LVL (x 100 dokumenti) Ātrums Pa pastu 5 E-dokuments 2 14* Izmaksas – aprēėinā nav ietvertas darbinieka laika izmaksas par laiku, kad viĦš atrodas pastā.
 • 45% NVOpiedalījušās sabiedriskajās apspriešanās* arī elektroniski?
 • Sabiedriskās un publiskās e-apspriedes (Jelgavā, Rīgā) https://www.eriga.lvhttp://karte.pilsetsaimnieciba.lv
 • Masveida līdzdalības platforma (Igaunija) • Konsultācijas (ministrijām brīvprātīgi) • Jaunas iniciatīvas (balsošana) • Dokumentu meklēšana
 • E- pakalpojumi
 • E-iespējas (informācija)Iepazīties ar datiem par sevi valsts reăistros – Kas deklarējies manā īpašumā? – Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi – Mans ăimenes ārsts – Darba devēju apmaksātās sociālās iemaksas – Sekot savai tiesvedības gaitaiPārbaudīt citu personu datus – Deklarētās dzīvesvietas atbilstību – Personas statusu – dzīvs/miris – Dokumentu derīgumu
 • E-iespējas (procedūras)Juridisku faktu reăistrācija Notāra – Dzīvesvietas deklarēšana e-pilnvara – Dibināt uzĦēmumu, iesniegt izmaiĦas UR – Bērnu piedzimšanas formalitātesElektroniski pieprasīt atĜaujas un licences – Pārtika aprite – Izbraukuma tirdzniecība – PiesārĦojošas darbības veikšana, u.c.Elektroniski pieprasīt valsts sociālos pabalstus
 • iestāžu mājaslapās Informācija E-pakalpojumi Dzīves situācijas www.latvija.lv
 • E-iespējas Jūsu dzīves situācijām arī: www.eiespejas.lv Arī portālā:
 • Ar ko sākt..Elektroniski atzinumi, sarakste un informācijas pieprasījumiApziniet administratīvās formalitātes, kuras varat nokārtotelektroniski, mēăiniet atteikties no klātienes apmeklējumiemIzziniet e-iespējas, kas pastāv jūsu jomā, informējiet kopienuPieprasiet e-iespējas jums svarīgās jomās – pieprasījumssekmēs piedāvājumuTālāk... Kā ar līdzdalības platformām?
 • Paldies par uzmanību... VARAM Gatis Ozols, gatis.ozols@varam.gov.lv
 • Avoti par e-lietām Darbību jomu sadaĜā “e-pārvalde”: Informācijas materiāli par e-pārvaldi, e-pakalpojumiemwww.varam.gov.lv Valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.E-IESPEJAS.lv Pamācības e-pakalpojumu lietošanā @PortalsLV par www.latvija.lv jaunumiem @epakalpojumi par jaunāko e-pakalpojumu jomā
 • “The losers built walledgardens. The winnersbuilt public squares.The losers innovatedinternally. The winnersinnovated with theirusers.”(Tapscott & Williams – ‘How MassCommunication Changes Everything’).