Անձնակազմի խրախուսման համակարգ<br />ԵՐԵՎԱՆ -2011-<br />
Անձնակազմի խրախուսման համակարգ<br />Մրցակցայինպայքարումհաղթելուհամարանհրաժեշտ է “աշխատավարձիստացում ” գաղափարըվերափոխել “ա...
Անձնակազմի խրախուսման համակարգ<br />Կազմակերպության և աշխատակցինպատակներիփոխկապակցումիցհետոանհրաժեշտ է որոշելաշխատակցիկատա...
KPI – արդյունավետության առանցքային ցուցանիշներ<br />Ինչպեսկատարել<br />ՄերՆախապատվությունները<br />Ինչանել<br />Ինչպեսչափե...
Նպատակների կառուցման գործընթացը<br />Տեսլական<br />Ուրկարողէինքհասնել<br />Եզրահան-<br />գումներ<br />Նպատակներ<br />Ինչնե...
Ինչպես սահմանել նպատակները (SMART համակարգ)<br />Նպատակներիսահմանմանժամանականհրաժեշտ է առաջնորդվել SMART համակարգով՝<br />...
Նպատակների իրացման գործընթացի վերահսկման և գնահատման ցուցանիշներ -KPI<br />Նպատակներիսահմանումիցհետոանհրաժեշտ է որոշելդրան...
Նպատակների իրացման գործընթացի վերահսկման և գնահատման ցուցանիշներ -KPI<br />     Ելնելով ստորաբաժանման աշխատանքի բնույ...
<ul><li>Խնդիր</li></ul>Նպատակների իրացման գործընթացի վերահսկման և գնահատման ցուցանիշներ -KPI<br />     KPI – ների գոր...
Կազմակերպության (բիզնես գործընթացների ) գործունեության խնդիրների նույնականացում և լուծում
Գործունեության արդյունքների չափում և վերահսկում</li></li></ul><li>KPI – արդյունավետության առանցքային ցուցանիշներ<br />
Ինչպես հավասարակշռել նպատակները և KPI-ները<br /><ul><li>Որքան մեծ է նպատակի և KPI կարևարության աստիճանն,այնքան մեծ է նրա տ...
Կշիռների դասավորությունը պետք է սկսել ամենակարևորներից
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ինչպես կառուցել KPI-ների համակարգը

3,354 views
3,045 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,354
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
151
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ինչպես կառուցել KPI-ների համակարգը

 1. 1. Անձնակազմի խրախուսման համակարգ<br />ԵՐԵՎԱՆ -2011-<br />
 2. 2. Անձնակազմի խրախուսման համակարգ<br />Մրցակցայինպայքարումհաղթելուհամարանհրաժեշտ է “աշխատավարձիստացում ” գաղափարըվերափոխել “աշխատավարձիվաստակում ” գաղափարի, այսինքնանձնակազմըպետք է գիտակցի, որորքանարդյունավետաշխատեն և մեծշահույթապահովենկազմակերպությանհամար, այնքանմեծգումարկվաստակենորպեսաշխատավարձ:<br />Այսսկզբունքիկիրառումըհնարավորությունկնձեռնիկազմակերպությաննիրացնելիրամբիցիոզնպատակները և հասնելիրառջևդրվածռազմավարականտեսլականին:Այսսկզբունքըգործածելուհամարանհրաժեշտ և կարևորնախապայման է աշխատակցիահատականնպատակների և կազմակերպությաննպատակներիփոխկապակցումը:<br />Տեսլական<br />Կազմակերպությաննպատակ 1<br />Կազմակերպությաննպատակ 4<br />Կազմակերպությաննպատակ 2<br />Կազմակերպությաննպատակ 3<br />Աշխատակից 1 նպատակ<br />Աշխատակից 3 նպատակ<br />Աշխատակից 2 նպատակ<br />Աշխատակից 7 նպատակ<br />Աշխատակից 4 նպատակ<br />Աշխատակից 6 նպատակ<br />Աշխատակից 5 նպատակ<br />
 3. 3. Անձնակազմի խրախուսման համակարգ<br />Կազմակերպության և աշխատակցինպատակներիփոխկապակցումիցհետոանհրաժեշտ է որոշելաշխատակցիկատարածաշխատանքիփոխհատուցման (վարձատրման) համակարգը:Ներկայումստարածվածհամակարգնունիհետևյալտեսքը՝<br />Պրեմիա<br />(եռամսյակըմեկանգամ)<br />Հաստիքիդրույք<br />(աշխատավարձիկայունմաս)<br />Հավելավճար<br />(աշխատավարձիփոփոխականմաս)<br />Բոնուս<br />(տարինմեկանգամ)<br />+<br />+<br />+<br />Աշխատավարձ<br />Պրեմիա<br />Նպատակահարմար է սահմանելեռամսյակային<br />KPI-ներիմիջոցով<br />Նպատակահարմար է սահմանելգրեյդներիմիջոցով<br />Բոնուսիմեծությունըկախված ՝ կազմակերպությանձեռքբերումներից<br />Նպատակահարմար է սահմանելամսական<br />KPI-ներիմիջոցով<br />
 4. 4. KPI – արդյունավետության առանցքային ցուցանիշներ<br />Ինչպեսկատարել<br />ՄերՆախապատվությունները<br />Ինչանել<br />Ինչպեսչափել<br />Կազմակերպությանռազմավարությունիցելնելովսահմանվումեննպատակներըստֆինանսներ, սպառողներ, գործընթացներ և անձնակազմհեռանկարների:<br />Նպատակներիիրացումըվերահսկելու և գնահատելուհամարանհրաժեշտ է սահմանելառանցքայինցուցանիշներ (KPI):<br />Նպատակների և KPI-ներիվերլուծությանարդյունքումանհրաժեշտ է դրանցապահովմանխնդիրները: <br />
 5. 5. Նպատակների կառուցման գործընթացը<br />Տեսլական<br />Ուրկարողէինքհասնել<br />Եզրահան-<br />գումներ<br />Նպատակներ<br />Ինչնենքուզումկատարելագործել<br />Արդյունքներիվերլուծություն<br />Նպատակներիկառուցմանգործընթաց<br />Նպատակներիհիմնավորում<br />Կատարում<br />Ուսումնասիրում<br />Իրագործում<br />Ինչուենքիրացնումնպատակը<br />Ինչպեսենքկատարելու<br />Ինչ<br />և <br />ինչպես<br />պետք է <br />կատարել<br />Պլան<br />Ինչկարող<br />ենքանել<br />Միջոցներիընտրում<br />
 6. 6. Ինչպես սահմանել նպատակները (SMART համակարգ)<br />Նպատակներիսահմանմանժամանականհրաժեշտ է առաջնորդվել SMART համակարգով՝<br />Օրինակ՝ 2011թ. կազմակերպությանշահույթընախորդտարվահամեմատավելացնել 15%-ով:<br />
 7. 7. Նպատակների իրացման գործընթացի վերահսկման և գնահատման ցուցանիշներ -KPI<br />Նպատակներիսահմանումիցհետոանհրաժեշտ է որոշելդրանցիրացմանգործընթացըվերահսկելու և գնահատելուցուցանիշները: Ցուցանիշներիորոշմանժամանակնախ և առաջանհրաժեշտ է բացահայտելաշխտանքիբնույթը:Այսինքայնուղղված է դեպիարդյունքը, թեդեպիգործընթացը:Նշվածըպատկերենքգծանկարիմիջոցով<br />Տեխնիկականստորաբաժանում<br />Սերվիս<br />Վաճառք<br />Գնումներ<br />Լոգիստիկա<br />Պահեստ<br />Front office<br />Max<br />Արդյունքգործընթաց<br />Back office<br />Հաշվապահություն<br />Ավտոպարկ<br />Իրավաբաններ<br />IT<br />Մարքետինգ և PR<br />HR<br />Պահակայինծառայություն<br />
 8. 8. Նպատակների իրացման գործընթացի վերահսկման և գնահատման ցուցանիշներ -KPI<br /> Ելնելով ստորաբաժանման աշխատանքի բնույթից անհրաժեշտ է սահմանել աշխատավարձի կայուն և փոփոխական մասերի հարաբերական չափերը: Ստորաբաժանման աշխատանքն որքան ուղղված է դեպի արդյունքը անքան մեծ պետք է լինի աշխատավարձի փոփոխական մասը և ընդհակառակը:Միջազգային պրակտիկայում տարածված է հետևյալ տարանջատումը՝<br />
 9. 9. <ul><li>Խնդիր</li></ul>Նպատակների իրացման գործընթացի վերահսկման և գնահատման ցուցանիշներ -KPI<br /> KPI – ների գործառույթը<br /><ul><li>Տարբեր ստորաբաժանումների նպատակների և խնդիրների համապատասխանեցումը կազմակերպության նպատակներին և խնդիրներին
 10. 10. Կազմակերպության (բիզնես գործընթացների ) գործունեության խնդիրների նույնականացում և լուծում
 11. 11. Գործունեության արդյունքների չափում և վերահսկում</li></li></ul><li>KPI – արդյունավետության առանցքային ցուցանիշներ<br />
 12. 12. Ինչպես հավասարակշռել նպատակները և KPI-ները<br /><ul><li>Որքան մեծ է նպատակի և KPI կարևարության աստիճանն,այնքան մեծ է նրա տեսակարար կշիռը
 13. 13. Կշիռների դասավորությունը պետք է սկսել ամենակարևորներից
 14. 14. Ընդհանուր, դժվար չափելի և անորոշ նպատակները և KPI-ները պետք է ունենան ցածր տեսակարար կշիռ (5 – 15 %)
 15. 15. Նպատակների և KPI-ների տեսակարար կշիռները չպետք է “ծանր” լինեն 50 %-ից և ”թեթև” 5%-ից
 16. 16. Մեկ աշխատակցի KPI = 5± 2
 17. 17. KPI քանակն ըստ կառավարման օղակի`</li></ul> Գլխավոր տնօրեն =10± 2 <br /> Դեպարտամենտի տնօրեն =5± 2<br /> Ստորաբաժանման ղեկավար =4 ±3<br /> Աշխատակից =3± 2<br />
 18. 18. Ինչպես հավասարակշռել նպատակները և KPI-ները<br />
 19. 19. Ինչպես հավասարակշռել նպատակները և KPI-ները<br />

×