Ood lesson10 sequence

1,470
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,470
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • All these dynamic views let you look inside to the mechanism for action inside the model.
  Activity diagrams focus on the flow of activities in performing a single task.
  Sequence diagrams and collaboration diagrams focus on the messages involved in completing a single process.
  Statechart diagrams focus attention on a single object.
 • Ood lesson10 sequence

  1. 1. Object-oriented System Analysis and Design Лекц №8. Sequence diagram Улаанбаатар Их Сургууль 2013
  2. 2. Sequence diagram /Дарааллын диаграм/ • UML загварчлалын нэг хэсэг болох дарааллын диаграм нь Use Case –д заагдсан үйлдлийг дэлгэрэнгүй тайлбарласан байдаг. Тэдгээр схемүүдэд дүрүүд ба use case –үүдийн хоорондын харилцааны дарааллыг харуулахаас гадна use case –д заагдсан үүргийг бүрэн гүйцэтгэж дуусгахад классууд ямар үүрэгтэй оролцохыг харуулна. 2
  3. 3. Sequence diagram / Дарааллын диаграм / UML-ийн динамик диаграмууд: • Sequence diagram • Collaboration diagram • Activity diagram • Statechart diagram 3
  4. 4. Sequence diagram / Дарааллын диаграм / • Sequence Diagram буюу Дарааллын диаграмм • Ямар объектоос хэн рүү ямар мэдээг хэзээ дамжуулагдсан • Зориулалт нь Colloboration Diagram-тай төстэй . • Ялгаатай тал нь гэвэл хугацааны хүчин зүйлсийг тооцдог 4
  5. 5. Sequence diagram / Дарааллын диаграм / • Sequence diagram нь системийн динамик шинжийг дүрслэх бөгөөд объектууд хоорондын мэдээ дамжуулалтыг хугацааны дараалалтайгаар дүрсэлдэг. :A :B :C operator Press button doIt() •Бүрэлдэхүүн хэсгүүд: •Actor •Object •Message •Activation •Lifeline doThat() doThis() 5
  6. 6. Sequence diagram-н бүрэлдэхүүн хэсэг: Object Объектын тэмдэглэгээ Object name :Class name : Class name Object name Тухайлбал: myAccount :Account : Account myAccount 6
  7. 7. Message буюу Мэдээ дамжуулалт :B :A 1. Message-ийн нэр (параметр) : буцах төрөл Буцаах ут г а íý ìý ë ò 7
  8. 8. Lifeline буюу Activation :A Lifeline: Объектын амьдрах хугацаа Activation: Объектод удирдлага шилжих хугацаа ( энэ тухай зохиомжийн шатанд илүү их яригдана) Объект устах 8
  9. 9. Sequence diagram / Дарааллын диаграм / • Sequence diagram юунд хэрэгтэй вэ? – Шинжилг ээ ба зохиомжийн шат анд ашиг ладаг . – Us e c a s e -ийг биелүүлэхийн тулд объектууд нь хэзээ, хэрхэн холбог дон ажиллахыг т одорхойлоход хэрэг т эй – Сист емийн т өвөг т эй комплекс байдлыг ойлг оход дөхөмт эй болг одог . – Объект ууд хоорондын хамаарал, бие даасан байдлыг нээн харуулдаг 9
  10. 10. Sequence diagram / Дарааллын диаграм / • Sequence diagram-ийг хэрхэн ашиглах вэ? – Объектуудыг диаграмын оройд тэгш өнцөгтөөр дүрсэлдэг. – Босоо чиглэлд дүрслэгдэх тасархай шугамууд нь объект бүрийн амьдрах хугацааг илэрхийлдэг. – Объектууд хоорондын мэдээ дамжуулалтыг сумтай шугамаар дүрсэлдэг. Заримдаа объект нь өөрөө өөрийгөө дуудах шаардлага гарах үед энэ шугамын сум нь өөр рүүгээ чиглэсэн байна. – Дамжигдаж буй мэдээ бүр нь классын гишүүн функц байх тул мэдээ дамжуулалтыг гишүүн функцын нэрээр нэрлэхээс гадна тухайн гишүүн функцын авах аргумент болон буцаах утгыг мөн тодорхойлох боломжтой. 10
  11. 11. Sequence diagram / Дарааллын диаграм / Тайлбар: 1. CheckOutController класс нь PatronDB –ийн объект руу getPatron()мэдээг дамжуулж байна 2. Дараа нь Patron объект руу getBalance() мэдээ дамжуулсаны үр дүнд нь CheckOutController руу “balance” утгыг буцаана. 3. Дараа нь CheckOutController объект нь OverdueFineController объект руу payFine()гэсэн мэдээг дамжуулна. 4. Эцэст нь OverdueFineController нь өөрөө өөрийгөө устгана. 11
  12. 12. Sequence diagram / Дарааллын диаграм / Санамж : • Асинхрон мэдээ дамжуулалт – Асинхрон буюу хугацааны зэрэг агшинд хийгдэх үйлдлүүдийг асинхрон мэдээ дамжуулалт гэнэ. • Тухайн классын объектыг үүсгэх функц болох байгуулагч функцыг дуудах мэдээ дамжуулалтаар үүссэн тэгш өнцөгт нь тухайн классынхаа тэгш өнцөгттэй залгаа байрладаг. 12
  13. 13. Диаграмуудын хоорондын хамаарал Use case Статик шинжийг дүрсэлнэ Class diagram A B C Эдгээр 2 диаграмын нэг нь системийг функц талаас нь , нөгөө нь өгөгдөл талаас нь дүрслэх бөгөөд хоорондоо салшгүй холбоотойгоор дүрслэгддэг . Динамик шинжийг дүрсэлнэ Sequence diagram :ab :cd :ef 13
  14. 14. Классын объектуудыг тодорхойлох нь 1. Классын объектуудыг орхигдуулахгүй тодорхойлох 2. Объект нь мэдээ хүлээн авах эсвэл мэдээ дамжуулах үед классуудын хоорондын үүсэж буй холбоо хамаарлыг тогтоох A B C ab, cd, ef гэсэн объектууд нь харгалзан А,В,С классуудад тодорхойлогдсон Cd объект ef объект руу мэдээ дамжуулснаар В, С классуудын хооронд холбоо тогтоно. ab :A cd :B ef :C 14
  15. 15. Мэдээ дамжуулалтыг классын диаграмын функцээр тодорхойлох Бүх Мэдээ дамжуулалт нь классын диаграмд функц болж дүрслэгдэнэ . A ab:A C start cd:B ef:C start doEverything doAnything B doSomething C классд doAnything функц нэмэгдсэн. doSomething doAnything doEverything 15
  16. 16. 16
  17. 17. 17
  18. 18. 18
  19. 19. 19
  20. 20. 20
  21. 21. 21
  22. 22. 22
  23. 23. 23

  ×