Ooad bie daalt udirdamj

788 views
712 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
788
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ooad bie daalt udirdamj

 1. 1. Обьект хандалтат шинжилгээ ба зохиомж хичээлээр оюутны бие даалтын ажлыг гүйцэтгэх ажлын хөтөлбөр БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛ 1 1. Бие даан гүйцэтгэх ажлын сэдэв: Системийн судалгаа, хэрэглэгчийн шаардлага тодорхойлох o Судлах улирал: Намар o Хугацаа (7 хоног): 3 долоо хоног 2. Гүйцэтгэх ажлын o Хэлбэр: Оюутан бүр нэг систем сонгон авч бие даалтын ажлыг хийнэ. Аргачлал: Бие даалтын ажлыг дараах агуулгаар гүйцэтгэнэ. Агуулга: Сонгосон системийн судалгаа, хэрэглэгчийн функциональ болон функциональ бус шаардлагыг тодорхойлох Системийн судалгаа - Сэдэв/системийн нэр - Системийн зорилго/ товч танилцуулга (ямар байгууллагад, ямар албан тушаалтанд зориулсан ба тvvний ямар vйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг бvртгэж., vр дvнд юу гаргаж авч болохыг товч тодорхой тайлбарлан бичнэ) Системийн судалгааг бодит орчин, байгууллага дахь үйл ажиллагаа нь ямар дүрэм, тогтолцоо дээр тулгуурлаж явдаг, үйл ажиллагааны явцад ямар бүртгэл, маягтыг хөтлөдөг, үйл ажиллагааны үр дүнгээс ямар тайлан, нэгтгэл гардаг, ямар тооцоо ямар томъёо, илэрхийллээр бодогддог зэргийг агуулсан текст, хүснэгт, диаграмыг ашиглан хэрэглэгчийн шаардлага хэсэгт дараах дарааллын дагуу тайлбарлаж бичнэ.
 2. 2. - Хэрэглэгчийн шаардлага  Хэрэглэгчийн талаарх мэдээлэл Үүнд: Тухайн системийг ашиглах байгууллагын танилцуулга, эрхэлдэг бизнесийн чиглэл, бүтэц зохион байгуулалт (байгууллагын бүтцийн схемийг шаардлагатай бол гаргаж танилцуулах), яг гардаж ашиглах албан тушаалтан ба тушаалтнуудын тухай бичиж тайлбарлана  Хэрэглэгчийн үйл ажиллагааны онцлог 1. Системийг хөгжүүлэхийн тулд судалсан байгууллагын үйл ажиллагаануудыг тайлбарлана. Үүнд: o үйл ажиллагааг хариуцах нэгж, албан тушаалтан o хэнээс ямар мэдээлэл (нэрлэсэн маягт, бүртгэл, гэрээ байж болно) авч тухайн үйл ажиллагааг явуулах тухай o үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам, тогтолцоо o үйл ажиллагааны үр дүнд хэнд ямар мэдээллийг (нэрлэсэн тайлан, нэгтгэл, тооцоо байж болно) гаргаж өгөх тухай  Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага Тус хэсэг нь байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тайлбарласан хэсгийг илүү дэлгэрүүлж өгөгдлийн сангийн системийн загварыг гаргахад шаардлагатай бүх мэдээллээр хангахад чиглэсэн байна. Үүнд: o байгууллагад хэрэглэж хэвшсэн ба системд шинээр нэмэгдэх бүртгэл, тайлан, маягтуудын хэлбэр загварыг гаргаж хавсаргах o бүртгэл, тайлан, маягт дахь зарим элементийг системийн загварт хэрхэн тодорхойлох нь ойлгомжгүй байдаг, тиймээс тэдгээрийг тайлбарлах шаардлагатай (атрибутууд ба тэдгээрийн тайлбар: атрибутын бүтэц, атрибутын төрөл (текст, тоо, ...), авах хязгаар утгууд, утгуудын жишээ, тайлан дахь гаргаж авах атрибутын томъёо гэх мэт)
 3. 3. 3. Үнэлгээний А.Хэлбэр: Хийсэн ажлыг 6 хүртэлх оноогоор дүгнэнэ. Б.Шалгуур үзүүлэлтүүд: Тухайн сонгож авсан системийн судалгаа, хэрэглэгчийн функциональ болон функциональ бус шаардлагыг хэрхэн үнэн зөв тодорхойлсон байдлаар дүгнэнэ. 4. Оноо: 6 оноо БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛ 2 1. Бие даан гүйцэтгэх ажлын сэдэв: Системийн Use case диаграмыг байгуулах o Судлах улирал: Намар o Хугацаа (7 хоног): 1 долоо хоног 2. Гүйцэтгэх ажлын o Хэлбэр: сонгосон системийнхээ дагуу доорх ажлыг хийнэ. o Аргачлал: Бие даалтын ажлыг дараах агуулгаар гүйцэтгэнэ. Агуулга: Обьект хандалтат шинжилгээ зохиомжийн хэл буюу UML хэлийг ашиглан системийн Use case диаграмыг байгуулах Use Case диаграм  Системийн судалгаагаар цуглуулсан баримт, хэрэглэгчийн функционал шаардлагын дагуу системд оролцох хэрэглэгчдийг системд ямар үйл ажиллагаатай холбогдон оролцохыг Use case диаграм дээр дүрсэлж гаргана.  Use Case диаграмыг байгуулахдаа  Системд оролцох оролцогчдийг тодорхойлох
 4. 4.  Системд хийгдэх үйл ажиллагаануудыг тодорхойлох  Системд оролцох ямар оролцогчид ямар үйл ажиллагаануудтай холбогдож ажиллахыг холбож харуулах 3. Үнэлгээний А.Хэлбэр: Хийсэн ажлыг 4 хүртэл оноогоор дүгнэнэ. Б.Шалгуур үзүүлэлтүүд: системийн use case диаграмыг хэрхэн оновчтой зөв хийсэн нь шалгуур болно. 4. Оноо: 3 оноо БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛ 3 1. Бие даан гүйцэтгэх ажлын сэдэв: Класс диаграм байгуулах o Судлах улирал: Намар o Хугацаа (7 хоног): 2 долоо хоног 2. Гүйцэтгэх ажлын o Хэлбэр: сонгосон системийнхээ дагуу доорх ажлыг хийнэ. o Аргачлал: Бие даалтын ажлыг дараах агуулгаар гүйцэтгэнэ. 3. Агуулга: Класс диаграмыг байгуулах – Use case диаграм дээр тодорхойлж өгсөн нэр үгүүдийг сонгон авч нэг класс болгон түүний атрибутууд(гишүүн өгөгдлүүд), шинж чанарууд(гишүүн функцууд)-ыг гаргана. Үүний дараа классууд хоорондын холбоосыг тодорхойлж өгнө.
 5. 5. 4. Үнэлгээний А.Хэлбэр: Хийсэн ажлыг 3 хүртэл оноогоор оюутан тус бүрээр дүгнэнэ. Б.Шалгуур үзүүлэлтүүд: Тухайн сонгож авсан системийн классуудыг зөв тодорхойлсон эсэх, класс диаграмыг хэр оновчтой гаргасан байдлаар дүгнэнэ. 5. Оноо: 3 оноо БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛ 4 1. Бие даан гүйцэтгэх ажлын сэдэв: Үйл ажиллагааны диаграмыг байгуулах o Судлах улирал: Намар o Хугацаа (7 хоног): 1 долоо хоног 2. Гүйцэтгэх ажлын o Хэлбэр: сонгосон системийнхээ дагуу дээрх ажлыг хийнэ. o Аргачлал: Бие даалтын ажлыг дараах агуулгаар гүйцэтгэнэ. 3. Агуулга: Үйл ажиллагааны диаграмыг байгуулах  Use case диаграмыг дэлгэрэнгүй тодорхойлж өгнө.  Системд хийгдэх үйл ажиллагаанууд буюу дараалсан үйлдлүүдийг энэ диаграмд дүрсэлж үзүүлнэ. o 3. Үнэлгээний
 6. 6. А.Хэлбэр: Хийсэн ажлыг 2 хүртэл оноогоор оюутан тус бүрээр дүгнэнэ. Б.Шалгуур үзүүлэлтүүд: Системийн үйл ажиллагааны диаграмыг хэрхэн зөв, оновчтой боловсруулснаар шалгуур болно. 4. Оноо: 2 оноо БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛ 5 1. Бие даан гүйцэтгэх ажлын сэдэв: Төлвийн диаграм байгуулах o Судлах улирал: Намар o Хугацаа (7 хоног): 1 долоо хоног 2. Гүйцэтгэх ажлын • Хэлбэр: сонгосон системийнхээ дагуу дээрх ажлыг хийнэ. • Аргачлал: Бие даалтын ажлыг дараах агуулгаар гүйцэтгэнэ. 3. Агуулга: Төлвийн диаграм:  Төлвийн диаграм нь гадаад болон дотоод нөхцөл, шалтгааны улмаас систем хэрхэн төлвөө өөрчлөхийг дүрслэн харуулна. Ө өрөөр хэлбэл, төлвийн диаграм нь объект ямар шалтгаан нөхцлөөр төлвөө өөрчлөх болсон, тухайн төлөвт шилжсэнээр ямар үйлдлүүдийг гүйцэтгэхийг дүрслэн харуулна. 4. Үнэлгээний
 7. 7. А.Хэлбэр: Хийсэн ажлыг 2 хүртэл оноогоор оюутан тус бүрээр дүгнэнэ. Б.Шалгуур үзүүлэлтүүд: Системийн төлвийн диаграмыг хэрхэн зөв, оновчтой боловсруулснаар шалгуур болно. 5. Оноо: 2 оноо БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛ 6 1. Бие даан гүйцэтгэх ажлын сэдэв: Дарааллын диаграм байгуулах o Судлах улирал: Намар o Хугацаа (7 хоног): 1 долоо хоног 2. Гүйцэтгэх ажлын • Хэлбэр: сонгосон системийнхээ дагуу дээрх ажлыг хийнэ. • Аргачлал: Бие даалтын ажлыг дараах агуулгаар гүйцэтгэнэ. 3. Агуулга: Дарааллын диаграм: Sequence diagram буюу дарааллын диаграм нь системийн динамик шинжийг дүрслэх бөгөөд объектууд хоорондын мэдээ дамжуулалтыг хугацааны дараалалтайгаар дүрсэлж харуулна.
 8. 8. 4. Үнэлгээний А.Хэлбэр: Хийсэн ажлыг 2 хүртэл оноогоор оюутан тус бүрээр дүгнэнэ. Б.Шалгуур үзүүлэлтүүд: Системийн дарааллын диаграмыг хэрхэн зөв, оновчтой боловсруулснаар шалгуур болно. 5. Оноо: 2 оноо БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛ 7 1. Бие даан гүйцэтгэх ажлын сэдэв: Deployment диаграм байгуулах o Судлах улирал: Намар o Хугацаа (7 хоног): 1 долоо хоног 2. Гүйцэтгэх ажлын • Хэлбэр: сонгосон системийнхээ дагуу дээрх ажлыг хийнэ. • Аргачлал: Бие даалтын ажлыг дараах агуулгаар гүйцэтгэнэ. 3. Агуулга: Deployment диаграм: Deployment диаграм нь систем дэх техник хангамж болон програм хангамжийн хоорондын физик харилцаа холбоо болон хамаарлыг харуулдаг. Deployment диаграм нь
 9. 9. зангилаа болон холбогчуудаас бүрддэг. Зангилаа нь систем дэх техник хангамжийн хэсгийг төлөөлнө. 4. Үнэлгээний А.Хэлбэр: Хийсэн ажлыг 2 хүртэл оноогоор оюутан тус бүрээр дүгнэнэ. Б.Шалгуур үзүүлэлтүүд: Системийн Deployment диаграмыг хэрхэн зөв, оновчтой боловсруулснаар шалгуур болно. 5. Оноо: 2 оноо

×